Amma Raasalilalu - Idhi Chaala Hot Guru

Amma Raasalilalu – Idhi Chaala Hot Guru – 1 | అమ్మ రాసలీలలు – ఇదీ చాల హాట్ గురు | telugu dengudu kathalu jabardast

Amma Raasalilalu - Idhi Chaala Hot Guru - 1 | అమ్మ రాసలీలలు - ఇదీ చాల హాట్ గురు | telugu dengudu kathalu jabardast

Amma Raasalilalu – Idhi Chaala Hot Guru – 1 | అమ్మ రాసలీలలు – ఇదీ చాల హాట్ గురు | telugu dengudu kathalu jabardast

redz9221

Amma Raasalilalu - Idhi Chaala Hot Guru | అమ్మ రాసలీలలు - ఇదీ చాల హాట్ గురు | telugu dengudu kathalu jabardast
Amma Raasalilalu – Idhi Chaala Hot Guru | అమ్మ రాసలీలలు – ఇదీ చాల హాట్ గురు | telugu dengudu kathalu jabardast

అమ్మ వాచ్మెన్  పార్ట్ -1
న  పేరు  సీను , మాది  ఒక  మదతరగతి  కుటుంబం , అమ్మ  వయసు  40 నన  వయసు  50, అమ్మ హైటూ  5.5 ఇంట్లో పనులు చెయియడం వాళ గట్టిగ ఒళ్ళు  పట్టిన  శరీరము తో గుండ్రంగ ఉంటుంది , మేము  ఒక  అపార్టుమెంటులో  ఉండేవాలము అక్కడ వాచ్మాన్ రంగయ్య ఊరు లో పొలం  పనులు  చేసే వాడు  అందుకే  నల్లగా బలంగా కండలు పట్టిన  శరీరము  తో పొడుగుగ   ఉంటాడు రంగయ్య  వయసు  47 ఉంటాయి , వాడు  కింద  స్నానం  చేసటపుడు  ఒకసారి చూసా పైనుండి కింద ఫ్లోర్ లో  ఇద్దరు  ఆంటీలు  తొంగి  చుస్తునారు , టవల్  కట్టుకోడం  వాళ  వాడి మొడ్డ  కనపడ  లేదు , టవల్  లోనుండి  సాబు  రాసుకుంటునప్పుడు టవల్  జారింది , పైనున్న  ఆంటీలు  నోరు  వెలపెట్టుకున్నారు , ఒక  ఆంటీ  అంది  ఏంటే  వీడేది  ఇంత  ఉంది  ఒకసారి  పెట్టాడేంటే  స్వర్గం  కనపడుతుంది , వాడిది  గాడిద  మొడ్డ  ల  పెద్దగా  ఉంది  సుమారు  పేద  స్కేల్  అంత  ఉంటుంది ,
అప్పుడు  మాకు  స్కూల్  సెలవులు  కావడం  తో  మేము పాకింట్లో వీడియో గేమ్స్  ఆడుకుంటున్నాము , అమ్మ  ఇల్లు  శుభ్రం  చెస్టుడం  తో  చీర  మొక్కల  పైకెత్తి కట్టుకుంది కండపట్టిన  తొడలు  కన్పడుతున్నాయి  కొంగు  గట్టిగా  ఒకవైపుకు  చేకుకోవడం  వల్ల తాడు ల ఇయింది ,ఇంట్లో పనుల వల్ల పాత   బ్లౌజ్ తోడుకున్నది అది తన సన్లకు పూర్తి గ పట్టలేదు పైనుడి ఊబి బైటకి తొంగ్గి చూస్త్తున్నాయి
నిచ్చన వేసుకొని  బూజు  కర్ర  తో  బెదురూమ్ లో  అట్ఠకపైనా  ఉన్న  బూజు  దులుపుతున్నది , అప్పుడే  వాచ్మాన్  రంగయ  వచ్చి అమ్మగారు అని కేక వేసాడు, అమ్మ వాడిని లోపాలకి రారా రంగయ అంది రంగయ్య డోర్  ముందు  నించుని   నోరు  వెలవెతుకుని  చూస్తున్నాడు , అమ్మ లావాటి తొడలు జాకెట్ లో నుంచి బైటకి వస్తున్న ఆమె సాన్లు  చూస్తూ నిలబడడు , ఏంటి  రంగయ్య  ఈలా వచ్చావు  అని  అడిగింది , వాడు  తినడానికి  ఏదైనా  పచ్చడి ఉంటె  కోడిగా  పెట్టండమా  అని  అడిగాడు , అమ్మ అలాగే  పెడతానులే  అంది , ముందు  కొద్దిగా    ఈ నిచ్చన  పట్టుకో  అట్ఠకపైనా  అందడంలేదు  అంది , అప్పుడు  వాడు వచ్చి  నిచ్చన  పట్టుకొన్నాడు , చీర  మోకాళ్ల  వరకు  ఉండడం  తో  లావాటి  తొడలు  సగం  కనపడుతున్నాయి  వాడికి , అమ్మ  ఇంకొంచం  నిచ్చన  పైకి   ఎక్కింది , దానితో  వాడు కూడా  ముందుకు  ఒంగాడు , అప్పుడే వాడికి తొడల  మాదాల  నల్ల  బొచ్చు  త్త్తో అమ్మ పూకు దర్శనం  అయ్యిండి  , అమ్మ  పల్లెటూరి  లో  పెరగడం  తో  ఎప్పుడు అక్కడ  దట్టంగా ఆఫ్రికా అడువుల  నల్లగా ఊంగ్రాలు త్తిరిగి వున్నాయి  , రంగయ  పరిస్థితి  ఇక  చెప్పలేము , నోటులో  నుండి  షోలు  కారుతుంది , అమ్మ  ఇంకా  ముందుకు  ఒంగదం  తో  వాడికి  అమ్మ  తొడల  మాదాల  ఉన్న  పూకు  మొతం  దర్శనం  ఇచ్చింది , రంగయ్య   కుటుంబం  అంత  ఉరిలో  వున్నారు , రఙ్గయ్య   ఒక్కడే  ఇక్కడ  ఉండేవాడు , ఇంటికెళ్లి  సంవచరం  ఐంది , దాంతో  వాడికి  కింద  నుడి వాడి మొడ్డ  వేడి   సెగలుతగులు కక్కుతోంది, లుంగీ  మాత్రమే  కట్టుకోవడం  తో  వాడి  మొడ్డ  లుంగీ  లో  టెంటు  ల  లేచి  నిల్చుంది , మాధ్యమాధయ  లో  కిందికి  అనుకుంటున్నాడు  కానీ  ఆదిమాత్రం  పైకెలే  రొకెటుల  పైకే  లేస్తుంది , దాంతో  వాడు  లుంగీని  మోకాళ్ల పైకి   లేపికాటుకునాడు , అట్టక  పయన  ఏవో  పాతడబలు  ఉండడం  తో  సరిగా  బూజు రాలేద్దు అప్ప్పుడు  అమ్మ  వాడిని  పైకి క్నోచం  డబ్బాలు  కింద కీవమంది అమ్మ  కిందకు  దిగి  నిచ్చన  పటికుంది  వాడు  నిచ్చన  పైకి  పైనుడి  డబ్బాలు అమ్మ  చేతికి ఇవ్వ సాగాడు అమ్మ  పైట పక్కకి ఉండడం తో వాడికి అమ్మ సన్నులు దర్శనమిచ్చాయి దాంతో   మాలి రంగయ్య   మొడ్డ   లేచి  నించుంది , లుంగీ మోకాళ్ళ పైకి  ఉండడం వల్ల  వాడి  గాడిద మొద  అమ్మకు దర్శనమిచ్చింది , అమ్మ  ఒక్కసారి  ఉలిక్కిపడింది  అమ్మ  నాన్న  డి  తప్ప  ఎప్పుడు  ఎవరి  మడ్డ  చూడ  లేదు , నాన్నది  వడిలో  సగం  కూడా  ఉండదు , అమ్మకి  అప్పుడే  కింద  ఆవిరులు  పుట్టుకొచ్చాయి  గుటకలు  మింగసాగింది, జాకెట్ చెమటతో తడిసి ఉండడం వల్ల అమ్మ మాచిక్కాలు జాకెట్లో నించి బైటకి పొడుచుకోస్తున్నాయి పూకులో  రసాలు  రావడం  మొదలైంది , చీరను  గాలికోసం  దులిపి  ఇంకాకొడిగా  పైకి  ళ్లాకుంది రంగయ్య  అప్పుడే  పైన  డాబాల  మధ్యలో  ఎలుక  కనపడింది  దాంతో  వాడు  కిందకు  దిగసాగాడు , వాడి  గాడిద  మొడ్డ  నిచనకు  తగులుతుంది , అమ్మ  పరిస్థితి  ఇంకా  చెప్పనక్కర్లేదు  అమ్మ  చీర  తొడల  పైవరకు  ఉండడo తో చేయి  తో  పూకును  రుదుకుంది  జిగురుగా  పూకు  రసాలు  చేయి  కి  తాగాలి , రంగయ  పరిస్థితి  అంతే  మాడ  లో  నుండి  వీర్యం చుక్కులు  ఒకోటి  పడుతున్నాయి  రంగయ్య  కిందనుండి అట్కాపైన ఉన్న్న డబ్బాను కర్రతో కొడుతూ  శబ్దం  చేసాడు  కానీ  ఎలక  కనపడలేదు , అపుడు  అమ్మ కూడా నిచ్చన  కొంచం  ఎక్కి డబ్బాను  కొట్టింది , ఎలక  వేగంగా  దబావెన్కల  దాకుంది , రంగయ  కూడా  నిచ్చన  నుండి  పట్టుకుని దబాను కొడుతూఉన్నాడు , అమ్మ  చీర  పైకి  కట్టుకోవడం  తో  వెనకనుడి  చూసినపుడు  అమ్మ  పిర్రలు  కనబడుతున్నాయి రంగయ  లుంగీ  పాకీ  ఉండడం  తో , వాడి  పొడుగాటి  మొద  లుంగీలో  న్నుంచి  తొంగిచూస్తోంది , రంగయ్య కొచం  ముందుకు  జరగడం  తో  వాడి  మొడ్డ  అమ్మ  పిర్రల  కనుతుంది , ఎలక  కనబడిందా  అని  రంగయ  అమ్మను  అడిగాడు  లేదురా  అని  అమ్మ  చెపింది , నీకేమైనా  కనపడిందా  అని  అమ్మ నవ్వుతూ రంగయ్య ను  అడిగింది , రంగయ  అమ్మ  అడిగింది  ఎలుక  గురించి లేదా  ఇంకేదయినా  అని  అయోమయంలో  పడదు ,  అప్పుడు  ధైరం  చేసి  రంగయ  ఇంకొంచం  ముందుకు  జరిగాడు , దాంతో  వాడి  గాడిద మొడ్డ   అమ్మ  పిర్రల  సందులో  కెల్లేంది , అక్కడున్న  దట్టమైన అడివిలో అమ్మ పూకు అంచులు వేత్తుక్కుతున్నది  పైన  అమ్మ  ఒక్క   సరిగా  ముందుకు  జరిగంది , దాంతో  రంగయ్య  బాపడడు  అపుడు  అమ్మ  మాలి  వెనకు  జరిగింది , దాంతో  రంగయ్య  అర్దాయుమైంది అమ్మ సైగలకి వాడు  ఇంకొద్దిగా ముందుకు  జరిగాడు వాడి మొడ్డ అమ్మ  అడవిలో  కూలింది  కానీ , లోపల  పూకు అణుచులు తగల లెద్దూ , మాలి  అమ్మ  రంగయ్య  తో  అడిగింది  కన్పడిందా  అని  వాడు  లేదమ్మా  అని  ఇంకొంచం  ముందుకు  జరిగాడు , అప్పుడు  తగిలావి   అమ్మ  పూ  రెమ్మలు , అమ్మకు  ఒళ్ళు  జిల్లుమనండి , వాడి మొడ్డ ముందు గుండ్రంగ చిన్న బంతి ల గట్టిగా వుంది అది అమ్మ పూరెమ్మలను తగిలినపుడల అమ్మకు  వేడితో  చిమ్మటలు  పడుతున్నాయి , పూకు  రసాలు  వరదలాగా  వస్తున్నాయి , అవి  వాడి  మొడ్డ  పై  పది  మెరుస్తున్నాయి , వాడి  వీర్యం  అమ్మ  పూరసాలతో గ్రీస్ రాసిన ఇనప రాడ్ ల ఉన్నది  అప్పుడు  వాడి  లో  ఇంకా  బయమ్  పోయింది  మెల్లిగా  వాడి చేతుల్ని  అమ్మ  నడుము వేసాడు దాంతో  అమ్మ  స్స్ స్స్ … అనింది  అమ్మ  చెమటకి  జాకెట్  అంత  తడిసిపోయింది , వాడు  అమ్మ  కొంగు  కుచ్చులోనుంచి  తొలగించాడు , మెల్లిగా  చేతుల్ని  వెనకాల  నుండి  జాకెట్  మీదుగా  పోనిచ్చాడు , అమ్మ కు   ఏదో  ల  అవుతుంది , అమ్మ  మెల్లిగా  చీరను  లూస్  చేసింది  దాంతో  అది కొంచం కొచం గ కిందకు జారింది రంగయ్య మాలి వెనకు జరిగి మిగిలిన చీరను క్కిడకు అన్నాడు అప్పుడు అమ్మ ఎర్రటి లంగా మరి పచ్చటి జాకెట్ పై ఉంది రంగయ్య అమ్మ లంగా ను నాడుము వరకు మాలి లేపాడు వాడు నవ్వుతూ ఈసారి ఎలక దొరుకు తుందేమో చూదం అంటూ ముందుకి జరిగాడు అమ్మ వెనక్కి తిరిగి వాడికి కన్ను కొడుతూ ను పట్టేస్తావే లే అన్నది వాడు అదే నమ్మ మాలి కార తో వెతికి చూస్తాను అంటు ముందుకు జరిగాడు ఆలా ముందుకు జరగడ్డం తో వాడి గాడిద మొడ్డ మాలి అమ్మ అడివిలోకి వేటగాడి బాణం ల దూసుకు వేలి అమ్మ పూ పెదాల్ని తగిలి ఆగింది అమ్మ స్స్ స్స్ అంది , అమ్మ పూకు చిన్నగ ఉండడం తో వాడి మొడ్డ ముందు ఉన్న బంతి అమ్మ పూకును తెరువేలకే పోయండి వాడు వాడి  మొడ్డని  ని ఆకడ్ఢే ఆడిస్తూ అక్కడి పు రసాల తో తడిపాడు మల్లి వెన్నకి జరిగి వేగం గ ముందుకు జరిగాడు దాంతో వడ్డీ గాడిద మొడ్డ ముందు ఉన్న బంతి అమ్మ పూకును తెరుచు కుటుం లోపల పడింది అబ్బ్బ అని అమ్మ అరిచ్చింది అమ్మ కి వేయి వోల్ట్ల్ల కరెంటు షాక్ కొట్టినట్టు ఇయింది వాడు హమ్మ మొత్త్తనీకు ఎలక బోనులో పడ్డింది అన్నాడు నవ్వుతూ వాడి గుండు తోనే అమ్మ పూకు నిండి పోయండి
రంగయ్య మెల్లగా ముందుకు వెనకు  అంటూ అమ్మ పూ రసాల తో వాడి గాడిద మొడ్డను తడుపు కుంటూ అమ్మ లోతులోకి వెళ్తున్నాడు అమ్మ నిచ్చన ఇంకొచమ్ ఎక్కింది కానీ ఏమి ఉపయోగం లేదు వాడి గాడిద మొడ్డ తన పూకును తెరుచు కుంటూ వెళ్తుంది రంగయ్య చేతుల్ని మెల్లిగా అమ్మ జాకెట్ వైపు వెళ్తునవి ముందే పైన రుడు హుక్కులు తీయడం తో అవి సగంకి పైగా బయట పడ్డవి అమ్మ రంగయ్య చేతుల్ని పట్టుకుని జాకెట్ పైనుండి తన సన్నుల పైకి లాగింది దాంతో వాడు వాటిని పిసుకుతు వాడి గాడిద మొడ్డను మొత్తం అమ్మ పూకులో కు నెట్టటాడు అమ్మ ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ అన్ని అరిచింది ఇంకా వాడు వాడి దరువు మొదలెట్టాడు అది ఎండాకాలం కావడం తో ఇద్దరు చమట తో తడిసి పోయారు అమ్మ వాడి పోట్లకు తన పెదాలు కోరుకుంటుంది వాడు అమ్మ సన్నులను పిసుకుతూ గట్టిగ అమ్మ పిర్రాళ్లంను నడుముతో గుడుతున్నాడు వాడి మొడ్డ అమ్మ పూకు లోపలి కి వేలిన్నపుడల్ వాడి మొడ్డ కింద ఉన్న రెండు బంత్తుల్లు అమ్మ పూకు పైన తపక్ త్తపక్ అని కొడుతున్నవి రూమ్అంత వాటి శబదం తో నిండిపోయిది  ఆలా కొడిసేపు తరవాత మడ్డని అమ్మ పూకోలోచి తీసాడు అది అమ్మ పు రసాలతో మెరుస్తుంది ఇక అమ్మ ముందుకి తిరిగిది వాడు లుంగీతో తన మొడ్డను తుడుచుకుని లుంగీ మొత్తం విప్పేసాడు అప్పుడే అమ్మ కు వాడి గాడిద మొడ్డ మొత్తం కనిపిచింది అది వాడి రిగ్గుల ఆతులు లో నిండి సీమాం ల కనపడుతున్నది అంత పేద మొడ్డ తన పూకులో ఎలా పట్టిందో అమ్మకు అర్థంకాలేదు, జాకెట్ పైన హుక్కులు తెరిచి వుండడం తో  వాడికి అమ్మ మచ్చిక్కలు కొత్త కనపడుతున్నాయి వాడు అమ్మ వైపు చుసుతు చేతితో తన మొడ్డను ఆడిస్తునాడు మెల్లిగా అమ్మ తన లంగా నాడ  లాగడం తోఅది కాస్త మొత్తం కిందకు జారింది రింగుళ్ల జుట్టుతో అమ్మ పూకు మొత్తం క్కపిఉంది, వాడికి ఇంకా కసి పెరిగింది వాడు అమ్మను చిన్న పిల్లల ఎత్తుకున్నాడు అమ్మను మెల్లిగా కిందకు  జరుచాడు కింది వాడి పోవుడి  గాడిద  మొడ్డ సూటిగా అమ్మ పూకును తెరుక్కుకుంటూ లోపలికీ వేలింది అమ్మ ఆహ్హ్ అని అరిచింది అప్పుడు వాడి నొతిట్ఠతో అమ్మ నోరు మూసేసాడు అమ్మ మెలిగినా మిగితా హుక్కులు  తీయడంతో
తన రేడు సానులు  బయట  పడాయి వాటిని చోడగేనే వాడి  కి  కసి  పెరిగిపోయింది , అమ్మ  మాచిక్కాలు  చీకుతూ  వాడి గాడిద  మొడ్డ  తో  అమ్మ  పూకు  పగల  కొడుతున్నాడు , అమ్మ  వాడిని  మెల్లిగా కొట్టారా  anti తిడుతుంది వాడు  మాత్రం అది  వినకుండా గాడిదల  అమ్మ  పూకు  దెంగుతున్నడ్డు ఆ సుపీడకు  అమ్మ వాడి వీపును తన గొర్ల  తో  గిచింది , వాడు  ఇంకా  రెచ్చిపోయి  దెంగుతున్నాడు
నేను  పాకింట్లో  వీడియో  గేమ్స్  ఆడుకుంటున్న దాహం  వేసి  వాటర్ తాగడం కోసం ఆంటీ వాలా  కిచెన్  లోకి  వెళ్ళాను పక్క రూమ్ లో  ఆంటీలు  గోడ దగ్గెర  చూవులు  పేటి  నించుని ఒకరికొకరు చూస్తూ నవ్వుకుంటున్నారు  ఆగోడ మా బెదురూమ్ గోడ ఒక్కటే నాకు  అర్ధం  కాలేదు  అప్పుడు , ఏంటి  వేలు  మా  గోడకు చూవులు  పెట్టారని అప్పుడే  ఇంకో ఆంటీ  వాళ్ళింటికి  వచ్చి  ఆ  రూమ్  లో  కెళ్ళింది నేను  చాటుగ  నించున్నాను అప్పుడు  వాలు  ఆంటీతో చెప్పారు  ఆ  వాచ్మాన్  రంగయ్య పకింటి భారతి  పూకు పచ్చడి చేస్త్తున్నాడని ఎంతసేపటినుడి  మొదలైంది  అని ఆంటీ అడిగింది అరగంటయింది  ఆక , వాడు  స్పీడ్ తగ్గట్లే  ఆ లంజని ఎత్తి  ఎత్తి  కొడుతున్నాడు  అని  తన  పూకును  చీర పైనుండి రుదుకుంటూ  చెపింది , వాడి  గురుడుకి  అది అరుస్తుంది , ఇవాళ దాని పూకు పగలాడ్డం కాయం ఇన్నిరోజులు పాతివ్రతాల ఉండేది, నేను  మెలిగే  ఆంటీ వాలా కిచెన్ బాల్కనీ  లో నుండి  మా  కిచెన్  బాల్కనీ  లో  దూకాను మెల్లిగా  బెదురూమ్  వైపు వెలను  అమ్మ  వాచ్మెన్ కనపడరు , వాడు  అమ్మను  ఎత్తుకొని  వున్నాడు వాడి  గాడిద  మొడ్డ  మొత్తం  అమ్మ  పూకులో  కేళి  బయటకి  వస్తుంది వాడి మడ్డ లోప్పలికి వేలేనపుడల్లా అమ్మ ఆహ్ ఆహ్ అని అరుస్తూఉంది అమ్మ జాకెట్ మాత్రమే వేసుకొని ఉంది దాని హుక్స్  అని  ఊడిపోయి  ఉన్నాయి  వాడు  అమ్మ మచ్చికలు తన నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతున్నాడు ఆలా  కొదిసేపటివరకు అమ్మను దెంగి అరుస్తూ ఆగిపోయాడు అమ్మ కూడా అరుస్తూ వాడిని గట్టిగ తన కళ్ళతో గట్టిగ చూతుక్కుంది
మెలిగే వాడి గాడిద మొడ్డ కారుతూ అమ్మ పూకులోనుంచి బయట పడింది ఈలా నేను డిస్కవరీ ఛానల్ లో ఒక్క సరి చూసాను మోగా గుర్రం అడా గుర్రం పైకి ఎక్కి తన మడ్డ ని అడా గుర్రం లోపల పెట్టి కొడిసేపెటీ ట్టరావత్ అరుసుతు క్కిడికి దిగుతుది ఆలా నే ఈకడ రంగయ్య కుడా చేసాడు. అప్పటికే  అమ్మకి రుండు  మూడు  సార్లు  కారిపోయింది వాడు  అమ్మను   కిందకు  దించి  బెడ్  ఫై  పడిపోయాడు , వాడి  మడ్డ  అమ్మ  రసాల  తో  మెరుస్తూ  ఉంది ఒక పాక అమ్మ  పూకు  లో  నుండి  వాడి  రసాలు  కారుతున్నాయి అమ్మ  బాత్రూంలో కి  వేలెండి స్నాన్నాం చేసి  టవల్  బయటకి వచ్చి అలసి పోయి బెడ్  పై  పడుకుంది రంగయ్య మెలిగే  బాత్రూంలో  వేలి  స్నానం చేసి బయటికి వచ్చాడు టవల్ లో  పడుకుని  ఉన్న  అమ్మ  ను  చూసి వాడి గాడిద మాడ మాలి గట్టిపడింది మా నాన్నగారిది వడిలో సగం కూడా ఉండదు  వాడు  అమ్మ  పక్కలో  పడుకుని  అమ్మ  కు  ముద్దులు  పెడుతున్నాడు మెలిగే  టవల్  కొంచం  తీసి అమ్మ  మచికలను  నోట్లో  పెట్టుకుని  చీకసాగాడు  తన  చేయి  మేలేగా  అమ్మ  తొడల  మీద  వేసి  రుడుతున్నాడు ఆలా  చేస్తూ  మెలిగే  టవల్ పైనుండి అమ్మ  పూకును  రుద్దడం మొడులు పెట్టాడు ఆప్టిక్  అమ్మ బాత్రూం  లో మొదటిసారిగా తన  పొందాను  నున్నగా గేసేసుకుంది  అమ్మ ఎర్రటి పూకును నేను  మొదటిసారిగా  చూసాను     ,  వాడి గాడిద మొడ్డకు సిజెకు తన పూకు కొంచం తెరుచుకొని ఉంది రంగయ్య మేలేగా టవల్ ని పైకి అని అమ్మ పూకు ఫై చేయి వేసాడు అక్కడ నున్నగా తగలింది తన వేలిని లోపలికీ పోనిచ్చాడు అక్కడ అమ్మ పుక్కు వేడిగా ఉంది వేలిని లోపల తిప్పుతున్నాడు  అమ్మ స్స్స్ అంటూ  మెల్లిగా  మూలగడం  మొదలు  పెట్టింది , కింద వాడి  మొడ్డ అమ్మ  చేయికి తగులుతుంది మెలిగే అమ్మ దాని  పట్టుకోడానికి  చూసింది కానీ  అది చేతిలో పాటలేదు  కళ్లుతెరిచి కిందకు దాని వొంక చూసి అమ్మ షాక్  ఇయింది  అప్పుడే  మల్లి  ఎలా   గాటిపడిందని తన మొగుడుది  ఒక  సరికే మెత్తబడిపోతుంది

వాడు  మెలిగే  అమ్మ  టవల్  తీసి  అమ్మ కాలనీ  వాడి మొహం పైకి  లాగుకున్నాడు దాంతో వాడికి అమ్మ ఎర్రటి  పూకు మొదటిసారిగా దర్శనం ఇయింది మొహం పూకు దగ్గరిగా ఊడడంతో వేడి సెగలు తగిలావి వాడు వాడి నాలుకతో అమ్మ పూకును నాకడం మొదలు పెట్టాడు అమ్మ సడన్గ ఉలిక్కిపడింది  కానీ  వాడు అమ్మ కాళ్ళని గట్టిగా   పట్టుకోవడం  వాలా  వేడిపించుకోలేక  పోయింది వాడు నాకిప్పుడల్లా అమ్మకు కళ్ళు మత్తుతో మూసుకుపోతున్నాయి   అమ్మ మెల్లిగా  మూల్గడం  మొడులుపెటింది అటు వైపు  వాడి  గాడిద  మొడ్డ  అమ్మ కళ్ళ  ముందు  నాట్యం  చేస్తుంది  దాన్ని అమ్మ  రెండు చేతులతో పట్టుకుని వత్తడం మొదలు పెటింది తరవాత మెల్లిగా నోటిద్దగారకు తీసుకొని మొడ్డ గుండును నోట్లో పెట్టుకుంది అక్కడ రంగయ్య రెచ్చిపోయి తన నాలుకను అమ్మ పూకు లోకి పోనిచ్చి గుడ్రంగా తిప్పుతున్నాడు అమ్మ వాడి మొడ్డని చీకడం మొదలు పెట్టిన్నది కానీ దాని లావు వాళ్ళ అమ్మ నోరు సరిపోలేదు అమ్మ పూకోలోచి వెచ్చగా రసాలూరావడం మొదలయ్యింది ఇక రంగయ్య అమ్మను కిందకు దించి అమ్మ పైకి ఎక్కాడు అమ్మ చేతుల్ని వాడి రెండు చేతులతో పట్టుకుని వాడి కాళ్ళతో అమ్మ కాళ్ళను  వీడదీసాడు వాడి గాడిద మొడ్డను అమ్మ నున్నటి పూకుపీనా రాయడం మొదలు పెట్టాడు అమ్మ మత్తుగా మూలగడం  మొదలెటింది వాడు వాడి మొడ్డ పూకుపై రుదినపుడల్లా మొడ్డ గుండు అమ్మ పూ పెదాలను తెరిచి మూస్తుంది అక్కడ అమ్మ ఇక ఆగలేక పోయింది చేతుల్ని వేడిపించుకొని వాడి మొడ్డ లోపలి దురుచుకుంద్దాం అనుకుంది కానీ వాడు గట్టిగ అమ్మ చేతుల్ని పట్టుకుని వున్నాడు అమ్మ మత్తులో మెలికలు తిరుగుతుంది అమ్మ ఇక ఆగలేక వాడి మొడ్డ గుండు అమ్మ పూకు పెదాలని తెరవాగానే అమ్మ నడుం పెక్కేతిది దానంతో వాడి గాడిద మొడ్డ అమ్మ పూకులో తపక్ మని దిగబడి పోయింది ఆహ్ అని అమ్మ మత్తుగా అరిచింది ఇక రంగయ్య మెలిగే తన నడుమును ముందుకు వెన్నకి అంటున్నాడు వాడి మొడ్డ అమ్మ పూకు రసాలజిగురు తో బయటకి లోపలి వెళ్తుంది ఇక వాడు స్పీడ్ పెంచి మొడ్డను మొత్తం బయటకి లగ్గి వేగంగమ్గ లోపలి నెడుతున్నాడు అమ్మ కళ్ళు ముసుకు పోతున్నాయి మత్తుగా మూలగుతుంది ఆలా అరగంట సేపు అమ్మ పూకు రోటిలో pachadi  koti arusthu వాడి తెల్లటి వెర్మ్యంను అమ్మ పూకు లో చిమ్మటం మొదలుపెట్టాడు అక్కడ అమ్మ వాడి నడుం పట్టుకుని వాడి మొడ్డనీ తన పూకులోపలికి లకుని మత్తుగా ములుగుతుంది వాడి మొడ్డ అమ్మ పూకులో కొద్దిగ కొద్దిగా మొత్తం పూకు నిండిపోయింది అమ్మకు విడిచిన్నీ సుఖంతో కళ్ళలో నీళ్లు పడ్డాయి ఎపుడు అమ్మ అన్ని సార్లు అవ్వలేదు.

రంగయ్య లేచి లుంగీ కట్టుకుని మెల్లిగా నడుస్తూ బయటకి వేలేపోయాడునేను మెల్లిగా కిచెన్ బాల్కనీ లో నుంచి ఆంటీ వాలా బాల్కనీ లో దూకి లోపలి వెలను అంటీలు నవ్వుతూ వాళ బెడఁరూం లో నుంచి బయటకి వెళ్లారు.  

అమ్మ ఆ రోజంతా అలసిపోయి పడుక్కుంది, మరుసటి రోజు ఇంట్లో పని అయ్యాక కబుర్లకోసం ఆంటీ వాళినీటికెళ్ళేది, అంటీలు అందరు నవ్వుకుంటూ ఏంటక్కానిన్న బావగారు ఇంట్లో ఉన్నారా ఏంటీ అని నవ్వుత్తూ అంది అమ్మ లేదక్కా నేనుఒక్కదనే ఉన్న అని అమ్మ అంది మరో ఆంటీ ఇంక్కా దయకు మాకంత వినపడింది లే ఆ వాచ్మాన్ రంగయ్య తో నీ సరసం అమ్మ సిగ్గుతో తలదించుకుని అనుకోకుండా ఆలా జరిగిపోయిందే అని  అంది ఎన్నిసార్లు కరిపించాడే అని చిలిపిగా మరో ఆంటీ అడిగింది మూడుసారులు పూకును కుళ్ళ బొడిచాడు వలనత హూణమైంది మేము ఇటుపక్కనుండి వినం ఆ రంగయ్య పోటీలకు నీ అరుపులు అని ఆంటీ నువుతూ అంది వాడి మొడ్డ ఓసారి స్నానం చేస్తుంటే చూసాం గాడిద మొడ్డల బాగా పొడుగా ఉంది అప్పుడే అర్దమైది వాడు నీకు చమట్టాలు పట్టంచాడని అమ్మ చిలిపిగా అవునక్క ఇక పూకంతా పుండులాఉంది తేరుకోడానికి వారమైన పడుతుంది అని అంది ఇక అందరికీతెలుస్త్తుంది అని అమ్మ రంగయ్య జోలికెళ్ళొదని అనుకుంది

మాకు స్కూల్స్ సార్ట్ కావడం తో అమ్మ ఇంట్లో పనులతో రోజంతా బిజీగ ఉండేది ముడునెలలు ఆలా గడిచిపోయవి ఒక రోజు కిచెనలో సింకు నిండిపోయిది

మెలిగే అదేపోతుందిలే అని అమ్మ అనుకుంది కానీ పైపులో ఏదో ఇరుక్కుపోవడంతో ఎంత ట్రై చేసిన అవలేదు నానాగారు మధాహ్నం నేను ప్లంబర్ను రామాంతన్నులె అని ఆఫీస్ వేలేపోయారు ఆలా ఇంకా ఇట్టిపని చూసుకుని కిచెన్ బాల్కనీ లోకి  వేలి నుంచుంది అప్పుడే కింద రంగయ్య స్నానం ముగించుకుని తుడుచుకుంటు చేతులతో మొడ్డ వైపు తుడవడం మొదలుపెట్టాడు అపుడు కంటపడింది అమ్మకు వాడి గాడిద మొడ్డ వాడు తుడిచినపుడల్లా అది గాల్లో పైకి కిదకు లేగుసుతుంది ఇక దానిచూడగానే అమ్మ చేతులు తెలియకుండానే తన పూకు పైకి వేలై అపుడే ఏవోరో బయట్ట డోర్ కొట్టారు అమ్మ వాడిమొడ్డను చూస్త్తూ వేలాలెక్క వేలి డోర్ తెరిచింది తెర్వగానే పక్కఇంటి అంటి నే పక్కఇంటి అంటి మలైటెర్ పనిచేయటం లేదు  కొద్దిగా మీ లైర్ ఈఅక్క అని అడిగంది సరే అని అమ్మ లైటర్ తీసుకొని ఇచ్చింది గంటలో పని ముగించుకొని ఇస్తానంది దాందేముంది  ఇదువులేవే అని డోర్ పెట్తాసి స్నానంచేయ్యడానికి బట్తరూంలోకి వేలింది ఆలా స్నానం చేస్తూ సబ్బు రుదుకుంటున్నపుడు అమ్మకు రంగయ్య గాడిద మొడ్డ గురుతుకు వచ్చి చేత్తో పూకురాసుక్కోవడం మొడులుపెట్టేంది అప్పుడే మాలి డోర్ సౌండ్ వినపడింది అపుడే ఆంటీ మలివచ్చిందా అని జాకెట్ వేసుకుని లంగా కోసం చూడగా కనపడ్డలేదు అప్పుడే గురుతుకొచింది నిన్నబయట ఆరవేసిన బట్టలు ఇంకా బయట ఉన్నావని సరే వచింది అంటిఎ కదా అని జాకెట్ వేసుకుని ఉట్టిచీర కట్టుకొని డోర్ తెరిచేందిలైటెర్ పనిచేయటం కొద్దిగా మీ లైర్ ఈఅక్క అని అడిగంది సరే అని అమ్మ లైటర్ తీసుకొని ఇచ్చింది గంటలో పని ముగించుకొని ఇస్తానంది దాందేముంది  ఇదువులేవే అని డోర్ పెట్తాసి స్నానంచేయ్యడానికి బట్తరూంలోకి వేలింది ఆలా స్నానం చేస్తూ సబ్బు రుదుకుంటున్నపుడు అమ్మకు రంగయ్య గాడిద మొడ్డ గురుతుకు వచ్చి చేత్తో పూకురాసుక్కోవడం మొడులుపెట్టేంది అప్పుడే మాలి డోర్ సౌండ్ వినపడింది అపుడే ఆంటీ మలివచ్చిందా అని జాకెట్ వేసుకుని లంగా కోసం చూడగా కనపడ్డలేదు అప్పుడే గురుతుకొచింది నిన్నబయట ఆరవేసిన బట్టలు ఇంకా బయట ఉన్నావని సరే వచింది అంటిఎ కదా అని జాకెట్ వేసుకుని ఉట్టిచీర కట్టుకొని డోర్ తెరిచేంది డోర్ ముందు కండలు తిరిగి బండల ఒకడు నుంచున్నాడు వాడిని చూసి అమ్మ షేక్ ఐయింది వాడు అమ్మ నను అయ్యగారు పంపించారు ఇంట్లో ఏవో రేపైరులు ఉన్నవని అమ్మ అవును క్కిచెన్ లో సింక్ నిండింది దాన్ని క్లీన్ చేయాలి వాడు సరే అమ్మ ఏకోడో చూపించండమ్మా అని చెప్పాడు అమ్మ వాడికి కిచెన్ దాగరకు తీసుకెళే చూపించింది వాడు దాన్నిచూసి పైపులు అంత క్లీన్ చేస్తేగాని ఇది పోదామా అని చెప్పాడు నేను కిందకేళి నాపనిసామన్లు తెచ్చుకుంటాని చెప్పే వ్వెలడు వాడు అమ్మ వేదోచేలోపు లంగా వేసుకుందామనుకుంది కానీ అంతోలో ఆంటీ లైటర్ తిరిగియడాన్కి వచ్చి మాట్లాడుతూ నించుంది అంతలో వాడు సమన్లు తీసుకుని వచ్చాడు ఆంటీ సెరెలేవే నేను తరవాత వస్తును అని వేలి పోయింది వాడు కిచెన్లో వేలి వాడి సమన్లు పేటి నాపేరు సుబ్బడు అమ్మ అని చెప్పాడు అమ్మ సరేర అంది వాడు సింకుకింద ఏవో డబ్బాలు ఉన్నాయమ్మా కొంచం తెస్తారా అని అడిగాడు అమ్మ డబ్బాలు తీయడానికి కిందకు వొగింది అమ్మ కాటుకునది నైలోన్ చీర కావడంతో అది కొంచం ట్రాన్స్పరెంట్గ లోపల కనబడుతుంది సుబ్బడు అమ్మను ఆలా చూడగానే షాక్య్యాడు అమ్మ డబ్బా కోసం వొంగిప్పుడలా అమ్మ పిర్రలు లైట్గ కనపడుతున్నాయి ఇక వాడు వాటిని చూస్తూ చేతులతో మొడ్డను నలిపాడు అది వాడి పంట్లో గట్టిపడి ఊపిరాడడం లేదు అమ్మ డబ్బ్బాలని తీసి ఇక వాడ్ని పని మొదలుపెట్టామని చెపింది వాడు మెలిగ సింకు కిందకు వంగి క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాడు ఆలా క్లీన్ చేస్తుండగా సింకులోకి నీళ్ళని ఒకేసారి ప్రెసురేతో బయటకివచ్చి వాడి ప్యాంటు మొత్తం మురికినీటితో తడిసిపోయిది అమ్మ అది చూసి వాటిని నేను క్లీ చేస్తాలే నువ్వు వెళ్లి బట్తరూంలో కడుకో అని వాడికి పాత టోల్ ఒకటి ఇచ్చింది వాడుబాత్రూములో వాడి ప్యాంటు డ్రాయర్ విపాడు ఆలా డ్రాయర్ విపగానే వాడి మొడ్డ బయటపడి వాడికి ఉపేరడినట్టుఐన్ది నీళ్లతో వాడికలని క్కడుకొని ప్యాంటు డ్రాయర్ ఉతికి పిండాడు కానీ అవి పచ్చిగా ఉండడం వాలా వేసుకోలేక పోయాడు అమ్మ ఇచ్చిన టవల్ నడుముకట్టుకుని కిచెన్ బాల్కనీ లో ఎండకు ఆరేదామని కిచన్ వైపు వేళ్ళడు అక్కడ అమ్మ చీరను మోకాలివరకు చెక్కుకుని ఆ మురికి నీటిని చేపిరితో క్లీన్ చేస్తుంది ఆలా వాడు అమ్మను చూడగానే వాడి మొడ్డ మొత్తం పైకి లేచేంది వాడు వాడిచేతులో ఉన్న బట్టలతో అడ్డం పెట్టుకున్నాడు అమ్మ వాణి చూసి షాక్ అయింది వాడి కండలు తిరిగి లావుగాఉండడంతో అమ్మ ఇచ్చిన టవల్ వాడి నడుముకు చాలీచాలనుటు ఉంది వాడు అమ్మ నేను నా ప్యాంటు బాల్కనీ లో ఎండకు ఆరేస్తాను పని ఐయేలోపు ఆరిపోతుంది అని చెప్పాడు ఇక మాలి వాడు పన్ని మొదలు పెట్టాడు అమ్మ చీపిరి పెట్టడానికి బాల్కనీలోకి వెళ్ళింది అక్కడ వాడి ప్యాంటు దానితోపటు ఆర్యసేన డ్రాయేర్ చూసి ఉలిక్కిపడింది వీడెంటి డ్రాయేర్ కూడా తీసేసాడు అని అనుకుంది అమ్మ లోపలికి వచ్చి కింద తడిగా ఉండడంతో జారుతుందేమో బాటతో కూర్చొని తుడవడం మొదులుపేటేంది చీర మోకాలవరుకు ఉండడంతో కూర్చున్నప్పుడ్డు లోపల లంగాలేనదుకు అమ్మ పూకు కొంత కనపడి కనపడనట్టు కనబడుతుంది ఒకపక్క సుబ్బడు సింక్ కిందఉన పైపుని క్లీన్ చేస్తు అమ్మ వైపు తిరిగాడు అప్పుడు వాడి కళ్ళు పెద్దగా తెరుచుకున్నాయి

కొద్దిగా పైకి మడుచుకున్నాడు ఎక్కడ వాడి మొడ్డ బయట పడుతుందో అని అపుడు వాడికి చిన్న స్పంనేర్ కావాల్సివచ్చిండి కానీ లేస్తే ఎక్కడ మొడ్డ బయట పడుతుందో అని ఆలా నే ఉండి  అమ్మ ను అక్కడ ఉన్న చిన్న స్పంనేర్ ఇవ్వమని అడిగాడు అమ్మ ఒంగి బాగాలోంచి స్పంనేర్ తీయడానికి వెళ్ళింది కానీ దాంట్లో పదికి పైగా స్పంనేర్లు ఉన్నాయ్ ఇక అమ్మ కూర్చొని ఒకటొకటి వాడి చూపిస్తోంది అపుడు మాలి అమ్మ పూకు వాడికి దర్శనం ఇచ్చింది ఈసారి దగ్గరిగా ఉండడం తో లోపల మొత్తం ఎర్రటి పూపెదాలతో పూరసాలు కారుతుంది ఇక వాడికి ఆగక అమ్మ అటు స్పంనేర్ కోసం తిరిగినప్పుడు వాడి వాడి చేత్తో మొడ్డను ఒక సరి నలుపుకున్నాడు కానీ అది అమ్మకు అకనిపించి తనలో తాను నవ్వుకుంది వాడు అమ్మను ఒక సరి టాప్ తిప్పండమ్మా అని చెప్పాడు వాటర్ ఏమైనా లీక్ అవుతుందో చూదాం అని అన్నాడు అపుడు అమ్మ టాప్ తిప్పగానే కొద్దిగ నీళ్లు లీక్ అయాయి మాలి వాడు దాని సరి చేయడం స్ట్ట్టార్ట్ చేసాడు పనిలో పడి వాడి కాలు స్ట్రెయిట్గ పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు వాడి మొడ్డ టవల్ సందులోంచి బయటపడింది

అమ్మ వాడి మొడ్డ చూడగానే గూటికిలు మిగింది అది బాగా లావుగా రోకలిల ఉంది అమ్మకు పూకులో గుల మొదలయింది అప్పుడే సుబ్బడు అమ్మను తన బ్యాగులోంచి టార్చిలైట్ ఇవ్వమని అడిగాడు అమ్మ వాడి రోకలి మొడ్డ వంక చూస్తూ వాడిబ్యాగులోంచి టార్చిలైట్ తీసి వాడికిచ్చి మాలి టాప్ తిప్పాల్సి వస్తున్నదని లేచి సింక్ పక్కన నుంచుని వాడి మొడ్డ వయిపు చూస్త్తూ తన చేతితో చీరపైన్నుండి తన పూకును రుదుకుంది అది సుబ్బడికంట పడింది వాడు అప్పుడు చూసుకున్నాడు వాడి మొడ్డ టోల్ సందులోంచి తొంగిచూస్తుందిఅని టవల్ సరిచేసుకుని కాలు మాలి ముడుచుకున్నాడు అమ్మ అది చూసి వీడిని ఒక ఆటపట్టిద్దామని బట్టతో సింకు క్లీన్చేస్తాను అని వాడికి చెప్పి తాను వాడి పైనుండి తనకాలు అటువైపు వేసేంది ఇప్పుడు అమ్మ సరిగ్గా వాడి పైన నుంచుని సింకు క్లీన్ చేవడం స్టార్ట్ చేసంది సుబ్బడికి అమ్మ తొడలు కనపడుతున్నాయి అప్పుడే అమ్మ తన చేరాను ఇంకొంచం పైకి లాకుంది అసలే లంగాలేకపోవడంతో ఇక లోపలి తన పూకు సుబ్బడికి క్లీర్గ కనపడుతుంది అది లైట్గా కొచం జుట్టుతో లోపలనుంచి కారే రసాలతో మెర్స్త్హు కనాడగానే వాడి మొడ్డ మాలి టవల్ని తోసుకుంటు బయటకి వచ్చి నుంచుంది ఇక వాడిపరిస్థితి బాత్రూంలో కేళి మొడ్డను రుదుకుందామనుకున్నాడు అప్పుడే అమ్మ సింకు తుడుస్తూ భట్ట్ చేటులోంచి జారీ కిందపడింది తీసుకుందామని వంగగానే వాడు అమ్మ ఒకసారి

3ic

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
https://youtu.be/D7FVJDEpbSE
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/D7FVJDEpbSE
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ
https://youtu.be/ZpsKjGZZNiQ

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Amma Raasalilalu – Idhi Chaala Hot Guru – 1,అమ్మ రాసలీలలు – ఇదీ చాల హాట్ గురు,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Amma Raasalilalu – Idhi Chaala Hot Guru

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button