ATTA LENI KODALU

ATTA LENI KODALU – 5 | అత్త లేని కోడలు | telugu dengudu kathalu jabardast

ATTA LENI KODALU - 5 | అత్త లేని కోడలు | telugu dengudu kathalu jabardast

ATTA LENI KODALU – 5 | అత్త లేని కోడలు | telugu dengudu kathalu jabardast

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
ATTA LENI KODALU | అత్త లేని కోడలు | telugu dengudu kathalu jabardast
అంతలో మావయ్య గురి చూసి మరో పోటు పొడిచేసరికి, కెవ్వుమని అరిచి, “అబ్బా.. లే మావయ్యా..” అన్నాను. “అల్రెడీ లేచే ఉన్నాను కోడలా..” అంటూ మరో పోటు.
 
“ఇస్స్.. హబ్బా.. అలా చంపకు మావయ్యా,, ప్లీజ్.. ఉఫ్ఫ్.. అమ్మో..”
 
“నువ్వు అలా అరుస్తూ ఉంటే, ఇంకేం లేస్తానూ..హుమ్మ్..”
 
“అవ్వ్.. ఆహ్.. ఉఫ్ఫ్.. అయ్యో.. ఆయన వచ్చేస్తాడు.”
 
“పరవాలేదులే..”
 
“అమ్మా.. ఉఫ్ఫ్..ఇస్స్.. ఉఫ్ఫ్.. అవ్వ్.. ప్లీజ్.. ప్ల్.. ఈ.. జ్.. మామ.. యా.. ఆ.. అవ్వ్..ఇస్స్.. మ్మ్..”
 
“హబ్బా.. ఇలా కిందనుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ ఉంటే..”
 
“అవ్వ్.. హా. ఇస్తూ ఉంటే??”
 
“ఎంతసేపైనా దెంగాలనిపిస్తుంది..”
 
“ఉఫ్ఫ్.. హా.. అంతలో మీ అబ్బాయి వచ్చేస్తాడు.. అమ్మో.. దేవుడోయ్.. హా.. ఉస్స్.. అవ్వగొట్టేయ్ మావయ్యా.. ప్లీజ్..”
 
“అవ్వడం లేదే.. ఇంకాస్త గట్టిగా చెయ్యనా..”
 
“ఇంకా గట్టిగానా! అమ్మో నా వల్ల కాద్.. అవ్వ్.. సచ్చినోడా..”
 
“అబ్బా.. నువ్వు అలా తిడుతూ ఉంటే.. ఎంత.. ఆహ్.. బాహ్ వుందో..ఇంకా కసెక్కి పోతుందే కోడలా..”
 
“అమ్మో.. మావయ్యా.. ప్లీజ్.. ఉఫ్ఫ్..ఉఫ్ఫ్ఫ్.. ఆహ్.. హుష్ష్.. ఉఫ్ఫ్.. మ్మ్..  అలాగే,, హా.. హా.. హ్మ్మ్.. అవ్వ్.. ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్,, మా..వ..యా..ఇస్స్.ఽఅహ్..”
 
“బావుందా.. మావయ్య పోటూ..”
 
“ఉఫ్ఫ్.. చంపేస్తున్నావ్ కదరా మామా.. అవ్వ్..కానీయ్.. ఉఫ్ఫ్.. అలాగే దంచు.. అమ్మో.. అహ్.. ఎంతకాలం అయ్యిందీ ఇలా పోటు వేసీ??”
 
“హ్మ్మ్.. పదేళ్ళయింది..”
 
“అవ్వ్.. అందుకే ఇలా.. ఆహ్.. కుమ్మేస్తున్నావా.. ఇన్నాళ్ళ దురదా.. అవ్వ్.. ఆహ్.. ఇప్పుడే తీర్చేస్.. ఉఫ్ఫ్.. కుంటున్నావా.. మామా,,అవ్వ్.. హబ్బా.. ఏం పోటు వేసావురా నా రంకు మొగుడా.. ఉఫ్ఫ్…. ఇస్స్.. అలాగే.. ఆహ్.. లాగే.. ఆహ్.. ఆహ్.. ఉఫ్ఫ్.. మ్మ్.. ఇంకా కసిగా.. ఆహ్.. ఇంకా.. ఇంకా.. ఉఫ్ఫ్..”
 
“మరి ఇందాక లేచిపోమ్మన్నావూ..”
 
“ఉఫ్ఫ్.. లేవొద్దు.. అలాగే దంచు.. అవ్వ్.. అమ్మా.. హుమ్మ్.. ఉఫ్ఫ్ఫ్.. ఓ మై గాడ్..ఇంకా లోపలకి.. ఆహ్హ్హ్..”
 
“మీ ఆయన వచ్చేస్తాడేమో..”
 
“మ్మ్.. రానివ్వరా మగడా… పరవాలేదు. నువ్వు ఇలాగే కుమ్ము.. ఉఫ్ఫ్..”
 
“మ్మ్.. ఇలాగేనా??”
 
“ఇస్స్.. ఇలాగే దెంగు మావయ్యా.. అవ్వ్.. అమ్మో.. మరీ అలా పొడుస్తావే.. ఇస్స్.. వద్దు.. ఆపకు.. ఇస్స్.. ఇంకా గట్టిగా పొడు.. ఉఫ్ఫ్.. ఇంకా.. ఉఫ్ఫ్.. అలాగే దించు నీ గూటాన్ని.. ఉఫ్ఫ్.. ఆహ్.. దేవుడా.. ఇస్సో.. ఉఫ్ఫ్. హుమ్మ్.. హుమ్మ్.. ఉఫ్ఫ్.. మావ.. యా.. ఆహ్..”
 
“హుమ్మ్. ఇలా కాదు. నిన్ను ఇంకోలా పొడిస్తే గానీ నీ దూల తీరదు..” అంటూ, మావయ్య నా రెండు కాళ్ళనీ పైకి మడిచాడు, నా మోకాళ్ళు నా గుండెలకి తాకేలా. ఆ పొజిషన్ లో కింద పొడిస్తే, పైన గొంతులో తగులుతుంది అని తెలుసు. పైగా మావయ్యది రాక్షస పోటు. అసలు భరించగలనా? తలచుకుంటేనే కింద ఊటలూ, నోట్లో నీళ్ళూ వచ్చేస్తున్నాయి. అంతలోనే మావయ్య నా గొంతులోకి దిగేట్టుగా ఒక్క పోటు పొడిచాడు. “అమ్మో..” అని గట్టిగా అరిచాను. అయినా వదలకుండా గుభీ గుభీ మని గుద్దుతూనే ఉన్నాడు. నా వొళ్ళంతా కదిలిపోతుంది. ఈ దెబ్బలకి ఇక రాత్రంతా వొళ్ళు నొప్పులు ఖాయం. అయినా సమ్మగా తీపుగా ఉంది. ఉస్స్ ఉస్స్ అని నిట్టూరుస్తూ ఆ పోటులను తట్టుకుంటూకసిగా పెదాలు కొరికేసుకుంటున్నాను. అసలు కాసేపట్లో మా ఆయన వస్తాడన్న ధ్యాసే లేదు. వచ్చినా, వదలకుండా ఇలాగే పొడిపించుకోవాలనిపిస్తుంది. అందుకే నడుము పక్కన మంచం మీద అరచేతులు పెట్టి, కసిగా పైకి ఎదురుకుమ్మసాగాను. నా కుమ్ముడుకి మావయ్యకి మరింత కసెక్కిపోతుంది. ఆ కుమ్ముడుకి ఉన్మాద స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. అదే స్థితిలో ఏం మాట్లాడుతున్నానో కూడా నాకు అర్ధం కావడం లేదు.
 
“మావయ్యా.. వదలకు.. ఉఫ్ఫ్ అలాగే.. నో కోడల్ని చించేయ్.. ఉఫ్ఫ్.. రారా.. ఉఫ్ఫ్.. నీ సత్తా అంతా చూపించు.. నీ కోడల్ని నలిపేసేయ్.. అయ్యో.. బంతులు బరువెక్కిపోతున్నాయ్.. చీకరా మగడా.. ఉఫ్ఫ్.. హాహ్.. హాహ్.. కొరికేయ్ మామా పరవాలేదు.. అమ్మో.. . ఉఫ్ఫ్.. ఓరి నాయనోయ్.. అహ్.. అహ్.. అహ్.. ఏం పోటురా నీదీ.. ఇక రోజూ ఇలాగే.. ఆహ్.. దెంగరా.. మగడా.. ఒరేయ్ మామా.. ఉఫ్ఫ్.. కింద అహ్.. పొడుస్తుంటే.. ఉఫ్ఫ్.. పైన నీళ్ళు వస్తున్నాయేంట్రా నాయనోయ్.. ఆహ్.. హబ్బా.. ఊఫ్ఫ్.. ఊఫ్ఫ్.. నీ యబ్బా.. అవ్వ్.. ఇస్స్.. అలాగే.. హమ్మా.. ఉఫ్ఫ్..
 
“హుమ్మ్.. కోడలా.. పైకి అమాయకంగా కనిపిస్తావ్ గానీ.. ఎంత కసి ఉందే నీలో.. ఉఫ్ఫ్.. హబ్బా.. నీయమ్మా.. నీ సళ్ళూ..”
 
“ఉఫ్ఫ్.. మామా.. ఇస్స్.. అలాగే చీకు.. ఉఫ్ఫ్.. ముచ్చికలు బిగుసుకుపోయాయిరా.. చప్పరించు.. హబ్బా.. అలా నాలుకతో నాకకు.. ఉఫ్ఫ్.. చప్పరించు.. హబ్బా.. మ్మ్.. మ్మ్.. మ్మ్.. హుమ్మ్..”
 
“ఇస్స్.. ప్చ్.. ప్చ్..”
 
“ఆహ్.. అలాగే.. ఉఫ్ఫ్.. నువ్వు మాస్టర్ వి మావయ్యా.. అబ్బా.. దూలెక్కిపోతుంది.. ఇంకా గట్టిగా.. ఉఫ్ఫ్.. ఆహ్.. ఉఫ్ఫ్.. గాడ్..”
 
“అబ్బా.. స్వర్గం నీ తొడల మధ్యే పెట్టేసుకున్నావే.. ఉఫ్ఫ్..”
 
“అవ్వ్.. ఆహ్..”
 
“ఉఫ్ఫ్.. ఉఫ్ఫ్..”
 
“హుమ్మ్.. ఇస్స్.. ఏం ఉన్నాయే నీ చంకలూ.. మ్మ్.. మ్మ్..”
 
“ఆహ్.. ఉస్స్.. అలా..గే.. చప్పరించు.. అమ్మోయ్.. అవ్వ్.. ఆహ్.. ఏం సుఖంరా.. స్వర్గం.. తేలి..పోతుమ్.. దీ.. ఆహ్..”
 
“ఉఫ్ఫ్.. ఉఫ్ఫ్.. ఎంత కొడుతున్నా తనివి తీరడం లేదే..”
 
“అవ్వ్.. మామా.. అంత గట్టిగానా..”
 
“కసెక్కిపోతుందే..”
 
“ఉఫ్ఫ్.. సరే.. అలాగే కొట్టు.. హుమ్మ్.. మామా.. ముసలోడా.. అవ్వ్.. నీయబ్బా.. ముసలోడా అంటే.. ఇంతలా.. అహ్.. కుమ్మాలా.. ఉఫ్ఫ్.. అమ్మో.. అవ్వ్.. నాయనోయ్..”
 
“ఆహ్.. అహ్హ్..”
 
మావయ్య అలా కసిగా కుమ్మేస్తుంటే, నాకు ఇంకా కసి పెరిగిపోయి, ఒకచేత్తో తన వీపు మీద గోళ్ళతో గిచ్చేస్తున్నాను. మరో చేతిని తన పిర్రల మీద వేసి నొక్కేసుకుంటున్నాను. మావయ్య నా సళ్ళూ, చంకలూ.. ఏదీ వదలకుండా నాకుతూ, పిసుకుతూ, చప్పరిస్తూ, నలుపుతూ.. నాలో దూల నషాలనికి అంటుకుంటూ ఉండగా కింద నుండి కసికసిగా ఎత్తి కొడుతూ ఉన్నాను. మావయ్య దంచే వేగాన్ని ఇంకా పెంచుతు ఉన్నాడు. బహుశా క్లైమేక్స్ కి వచ్చేసాడేమో ఆయాసపడిపొతూ ఉన్నాడు. కింద నుండి నేను కొట్టే వేగం కూడా పెరిగింది. ఇద్దరం సమానంగా కసెక్కిపోయి ఉన్నాం. మా ఆయన వచ్చినా, పట్టించుకోకుండా అలాగే దెంగించుకోవాలని ఉంది. సరిగ్గా అప్పుడే మా ఆయన కారు వచ్చిన శబ్ధం వినిపించింది. ఆ శబ్ధం వినగానే, నాలో ఇంకా అత్రం పెరిగిపోయింది. “మావయ్యా..” అంటూ, కసిగా కింద నుండి ఒక జర్క్ ఇచ్చాను. ధీటుగా మావయ్య కసిగా పొడిచాడు. అంతలో మా ఆయన డోర్ బెల్ కొట్టాడు. “మ్మ్..” అంటూ నీలిగాను. మావయ్య “ఉఫ్ఫ్..” అంటూ మరోసారి గట్టిగా పొడుస్తూ ఉండగా, మరోసారి బెల్ శబ్ధం. అంతే, ఇద్దరం ఒకేసారి “హుమ్మ్.” అన్నాం. మావయ్య నన్ను గట్టిగా అదుముతూ, నాలో వెచ్చగా, చిక్కగా కక్కేసాడు. ఇద్దరం “ఉస్స్..” అంటూ, రిలాక్స్ అయిపోయాం. అంతలో మరోసారి బెల్ మోగింది. రెండు క్షణాలు అలాగే ఉండి, ఆఖరి చుక్కలు కూడా లోపలకి వదిలి, అప్పుడు లేచాడు మావయ్య నా మీద నుండి. ఈ లోగా మా ఆయన వాయిస్తూనే ఉన్నాడు డోర్ బెల్. నేను కూడా లేచి, చేతికి అందిన నైటీని వేసుకొని, వెళ్ళి తలుపు తీసాను.
 
లంచ్ కని వచ్చిన మా శ్రీవారు, ఇక ఆఫీస్ కు వెళ్ళడానికి బద్దకించి, ఇంట్లోనే వెళ్ళిపోయాడు. మావయ్యతో హడావుడిగా ముగించడంతో నా పువ్వు లోపల ఇంకా చిమచిమలాడుతూనే ఉంది. అది మా ఆయనతో తీరదు. మళ్ళీ మావయ్యతో దున్నించుకోవాల్సిందే. కానీ ఇక ఆ రోజుకి అవకాశం దొరకలేదు. రాత్రి మా ఆయనతో మమ అనిపించుకొని, స్నానం చేసి, పేంటీ బ్రా లను వేసుకోడానికి బద్దకించి, ఒక లాంగ్ టీ షర్ట్ వేసుకొని, అలాగే పడుకుండిపోయాను. సరిగ్గా రాత్రి రెండు అవుతుండగా దాహంతో మెలుకువ వచ్చింది. మంచి నీళ్ళు తాగడానికి గదిలోంచి బయటకు వచ్చి, ఫ్రిజ్ దగ్గరకు నడిచి, బాటిల్ తీస్తూ ఉండగా, మావయ్య గది తలుపు తెరుచుకున్న శబ్ధం. ఊపిరి బిగబట్టి అలాగే నిలబడ్డాను. మావయ్య పిల్లిలా వచ్చి, నా వెనక నిలబడగానే, “ఏంటిలా వచ్చారూ మా..వ..య్య..గా.. రూ..” అన్నాను సాగదీస్తూ. “నిద్ర పట్టడం లేదు బంగారం..” అన్నాడు వెనకనుండి నా నడుమును పట్టుకుంటూ. “అవునులే.. ముసలితనం వచ్చేస్తుందిగా.. నిద్ర పట్టదు..” అంటూనే, “అవ్వ్..” అని అరిచాను. కారణం, మావయ్య నన్ను వెనక్కి లాగి, నా పిర్రల మధ్య తన అంగంతో కసిగా పొడవడం. ఆ పోటుకు ఒక్కసారి వొళ్ళంతా ఝల్లుమంది. ఇప్పుడు ఏమేం చేస్తాడో అనుకుంటేనే, వొళ్ళంతా తాపంతో వణికిపోతుంది. అదీగాక ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు మా ఆయన నిద్ర లేస్తే? అమ్మో.. అనుకుంటూ ఉండగానే, మావయ్య మళ్ళీ అక్కడే చిన్నగా పొడిచాడు. అప్పటికే నాకు దురద బాగా పెరిగిపోగా, “హుమ్మ్..” అని చిన్నగా మూలిగాను.  మావయ్య నా పొత్తి కడుపు మీద అరచేత్తో నొక్కుతూ, ఇంకా దగ్గరకి లాక్కున్నాడు. అలా లాక్కోగానే, ఆయన అంగం నా పిర్రల మధ్య ఇంకాస్త వాడిగా గుచ్చుకుంది. “ఉఫ్ఫ్..” అని, “వదలండి మావయ్యా.. మీ అబ్బాయి లేస్తాడూ..” అన్నాను. “నాకు ఆల్ రెడీ లేచిపోయింది. ఏం చెయ్యనూ??” అంటూ ఇంకాస్త గట్టిగా గుచ్చాడు. “అబ్బా.. ముసలోడికి వేళాపాళా లేదా?” అన్నాను, నేను కూడా నా పిర్రలని వెనక్కి నెట్టి తన అంగాన్ని గుచ్చుకుంటూ. “మరి ఈ ముసలాడి పోటుకేనా, ఇందాక అమ్మో, అయ్యో అంటూ అలా అరిచావూ?” అంటూ, నా తొడలని పట్టి నొక్కుతూ,  “ముసలోడి సత్తా మళ్ళీ చూడాలని ఉందా?” అని, తొడల మీద నుండి నా షర్ట్ ను నా బంతుల వరకూ ఎత్తేసి,  మెల్లగా నా పువ్వును తడిమాడు. “హుమ్మ్..” అని మూలుగుతూ, “వద్దు మావయ్యా.. రేపు ఆయన వెళ్ళాక తీరుబడిగా చేసుకుందాం, సరేనా..” అన్నాను. మావయ్య వినకుండా నా రెమ్మలను వేళ్ళతో తడిమేస్తూ, నా చెవి కింద నాకసాగాడు. ఆ నాకుడుకి నా నరాలన్నీ పట్టు తప్పుతున్నాయి. “ఉఫ్ఫ్.. ముసలోడా! చెప్తే వినవు కదా..” అంటూ సన్నగా సణిగాను. తనని ముసలోడా అంటే, కసి పెరిగిపోయిందేమో, నగ్నంగా ఉన్న నా పిర్రల మధ్య తన అంగాన్ని కరుకుగా గుచ్చేస్తూ, పువ్వు లోపల వేళ్ళతో కసిగా కెలకసాగాడు. ఆ కెలుకుడుకి అర్జెంట్ గా దెంగించేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంతలోనే మా ఆయన లేస్తాడేమో నన్న భయం. “మ్మ్.. మ్మ్..” అంటూ, కొంచెం ఇష్టం, కొంచెం భయంతో గిలగిలాడిపోతున్నాను. అంతలో మావయ్య నన్ను తన వైపుకు తిప్పుకున్నాడు. తమకంతో చిన్నగా వగరుస్తూ, కోరగా చూసాను ఆయన్ని.
 
“అబ్బా.. ఎంత కసిగా చూస్తున్నావే.. కొరికేయాలనిపిస్తుంది..”
 
“మ్మ్.. హ్మ్మ్.. ఇస్స్ అబ్బా..”
 
“అబ్బా.. ఇలా మూలుగుతూ ఉంటే, ఇక్కడే పడుకోబెట్టి దెంగాలనిపిస్తుంది.”
 
“ఇక్కడ ఎలా మావయ్యా..” అని అంటూ ఉండగానే, తన రెండు చేతులతో నన్ను అమాంతం ఎత్తుకొని, పక్కనే ఉన్న డైనింగ్ టేబుల్ పైన పడుకోబెట్టేసాడు. “అమ్మ మావయ్యో..” అనుకుంటూ ఉండగానే, టేబుల్ పైనుండి కిందకు వేళ్ళాడుతున్న కాళ్ళను కాస్త ఎడం చేసి, మధ్యలోకి దూరాడు. “ఇస్స్..” అనుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాను, మావయ్య పోటు ఎప్పుడు దిగుతుందా అని ఎదురుచూస్తూ. అయితే, నేను ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా వెంటనే దింపకుండా, ముందుగా నా పూరెమ్మలను వేళ్ళతో తడిమాడు. “మ్మ్..” అని కమ్మగా మూలిగాను. “బావుందా ఇలా కెలుకుతూ ఉంటే?” అన్నాడు అలాగే చిన్నగా వేళ్ళతో కెలుకుతూ. “ఉఫ్ఫ్.. మావయ్యా.. ఏదేదో చేసేస్తున్నావ్ నీ కోడలిని..” అన్నాను గిలగిలలాడిపోతూ. ఆయన అలాగే నా రెమ్మలను నిమురుతూ, “మధ్యాహ్నం వదిలెసిన పని ఇప్పుడు చేయనా?” అని అడిగాడు. నేను “హుమ్మ్..” అని మూలిగి, “చంపుతున్నావ్ కదరా రంకు మొగుడా..” అన్నాను పెదాలను బిగించి. “చెప్పూ.. చేయనా వద్దా??” అన్నాడు చూపుడు వేలిని ఇంకాస్త లోపలకి తోసి, చిన్నగా ఆడిస్తూ. దీనికే, ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఇంకా ఏం చేస్తాడబ్బా.. అనుకుంటూ “మ్మ్..” అని మూలిగాను. దాన్నే అనుమతిగా తీసుకొని, నా కాళ్ళ మధ్యలో మోకాళ్ళపై నిలబడి, చిన్నగా నా పూరెమ్మల మీద ముద్దు పెట్టాడు. అంతవరకూ మా ఆయన కూడా చేయలేదు అది. అలాంటిది మావయ్య ముద్దు పెట్టగానే, నరాలన్నీ జివ్వుమంటూ ఉండగా, పెదాలను కొరికేసుకుంటూ, “మ్మ్..” అంటూ, నా మొత్తను పైకెత్తాను. అంతే, మావయ్య ఆ సందులోకి తన చేతుల్ని దూర్చేసి, నా పిర్రలని ఒడిసి పట్టుకొని, మెల్లగా నా రెమ్మల్ని తన నాలుకతో కెలికాడు. అలా కెలకగానే ఒక్కసారిగా ఎగిరి పడ్డాను. అలా ఎగరడంతో, టేబుల్ పై ఉన్న ఒక గిన్నె కింద పడి పెద్దగా చప్పుడు చేసింది. ఆ చప్పుడుకి మా ఆయన లేచి, “చిత్రా..” అని పిలిచాడు.

10c

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

ATTA LENI KODALU – 5 ,అత్త లేని కోడలు,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, ATTA LENI KODALU

https://syndication.realsrv.com/splash.php?idzone=4747724

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page