BARTHALA MAARPIDIMEDIUM LENGTH STORIESTelugu Boothu Kathalu
Trending

BARTHALA MAARPIDI – 10 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 10 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 10 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

BARTHALA MAARPIDI

.కల్పించావులే కొంప ముంచే ఏకాంతం!… నేను వెనక సీట్లో కూర్చుంటానంటే వినకుండా ముందుసీట్లో మీఆయన పక్క కూలేశావా!…ఆటో గేర్ వెహికిల్ కావడంతో,మీ ఇంటి పోర్టికో నుంచి బయల్దేరినప్పడినుంచీ మీఆయన కుడి చెయ్యి స్టీరింగ్ మీద డాన్స్ చేస్తూంటే ఎడం చెయ్యి నా ఒంటిమీదే!… ఏక్సిడెంట్ చేస్తాడేమో …అని భయం వేసి…బుధ్ధి తక్కువై…బాటిల్ హోల్డర్ ట్రే కి అటో వైపొక కాలూ, ఇటువైపొక కాలూ వేసి… తనకి అందుబాట్లో ఉండేట్టుగా కూర్చున్నానేమో!.. నా నడుం ని చుట్టేసిన తన ఎడం చేతివేళ్ళు నా గుబ్బల మీద, నడుం వంపుల్లో, తొడల మధ్యా అన్ని రకాల డాన్సులూ చేశాయి….నాకూ కోటా చాల్లేదేమో!.. ‘…వద్దు , వద్దంటూనే…’ ఇంచు మించు తన ఒళ్ళోకి చేరిపోయాను…ఓ చౌరాస్తా దగ్గర…‘ ..కీ…చు…’ మంటూ సడన్ బ్రేక్ కొట్టాడంతో నీ మొగుడి చూపుడు, నడిమిన వేళ్ల జంట నా పైజామా, పాంటీల్లోంచి చొచ్చుకుపోయి…నా జి -స్పాట్ ని నొక్కేసిందామో…బొళక్కున కార్చేసుకున్నానంటే నమ్ము…
…విండో గ్లాస్ మీద టకటకా చప్పుడైతే పక్కకి చూశా!…ఓ నడి వయస్సు లేడీ ఇన్ స్పెక్టర్ ‘…ట్రాఫిక్ మే సయ్యాఁ సే దూర్ బైఠాకరో బహురాణీ!…( ….ట్రాఫిక్ లో ప్రియుడి నుంచి దూరంగా కూర్చోవమ్మా ఓ కోడలుపిల్లా!…) ’ అని మందలిస్తే సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ దూరం జరిగాననుకో!…’ అని ఆగాను… ఆరోజు జరిగింది గుర్తుకు రావడంతో తొడల మధ్య అరచేతుల్ని నొక్కుకుంటూ!… ‘…ఆరోజు వెళ్ళేప్పుడు నువ్వు పాంటీ ఎక్కడేసుకున్నావ్!?…అది మా మంచం కింద బంక బంకగా పడుంటే ఉతకడానికి వేశా! వేసుకున్న పైజామా చిరిగిపోయిందేమో చూసుకో!…’ అంది వకుళ నవ్వుతూ…‘…అంతపనీ జరిగిందేమో వకూ!…అందుకోసమేనేమో…మీఆయన మధ్య వేల్నితను చీకి…చూపుడు వేల్ని నా నోట్లో పెట్టేసరికి ఉప్పుప్పగా…వగరుగా అనిపించింది…’ …అన్నాను తలొంచుకుని…
…‘….ఉన్న టైమంతా నా మొగుడి వేళ్ళో…మరోటో… చీకడంలో గడిపేసినట్లున్నావ్….మన విషయం గురించి మాట్లాడావా? …లేదా!?…’ అంది వకుళ …మొహం గంటు పెట్టుకుని…‘…ఎలా మర్చిపోతాననుకున్నావ్ పిల్లా!…దూరంగా జరిగి కూర్చున్నానని చెప్పానా!… లేడీ ఇన్ స్పెక్టర్ పక్కకి తిరగ్గానే నా తొడని పిసికి…‘…అబ్ ఆ జా…(…ఇంక రా…) అంటూ పిలిచాడు…మీ ఆయన… ‘…నాఁ…’ అన్నాను…మరింత దూరం జరుగుతూ…‘…ఆతీహో….యా ఖీంచ్ లూఁ తుఝే..(.వస్తావా!…లేకపోతే నిన్ను లాగేసుకోనా!)…’ అని బెదిరించాడు…‘…నే చెప్పిన ఓ పని చేస్తానంటే వస్తా …’ అన్నాను ఓ కొంటె నవ్వు విసిరి… ‘…ఏంటది!?…’ అన్నాడు అయోమయంగా…‘…మరోసారి చెప్తాలే!…తప్పకుండా చేస్తా…అని ప్రామిస్ చెయ్యి…’ అన్నాను …నా చెయ్యి తనవైపు జాపుతూ…
 ‘…సరే…ప్రామిస్…’ అంటూ నా అర చేతిలో కొట్టి….నన్ను దగ్గరకి లాక్కుంటూంటే…అక్కడే ఉన్నఆ లేడీ ఇన్ స్పెక్టర్ తో కళ్ళు కలిశాయి…ఇంతలో సిగ్నల్ గ్రీన్ కి మారింది…సిగ్గుగా చూపులు విదదీసుకుంటూంటే ఆవిడ చిరునవ్వుతో…చేయూపింది… ఎలుగుబంటిలా నా నడుంని చుట్టేస్తూన్న నీ మొగుడి కౌగిల్లోకి గువ్వపిట్టలా ఒదిగిపోతూ బదులుగా చెయ్యూపాను…మరో ఐదునిముషాల్లో పిల్లల స్కూల్ జేరాం!…‘…దిగు…’ అన్నాడు నేనింకా లోపలే ఉండడంతో…‘…నేరాను…నువ్వెళ్ళి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చీ…’ అన్నాను…‘…ఏం!?…’ అని మళ్ళీ ప్రశ్న…‘…ఆ మాత్రం తెలీదా!?…నా డ్రెస్సంతా నలిపి నలిపి పెట్టేశావ్…ఈ స్థితిలో నీ పక్కన నడుస్తూంటే తెలిసినవాళ్ళేమనుకుంటారూ!?…’ అని గదిమితే…‘…సారీ సందూ!…ఇవన్నీ నేఆలోచించలే!…’ అంటూ బయల్దేరాడు…ఎలా కాపురం చేస్తున్నావే తల్లీ !…ఈ అయోమయం శాల్తీతో!?…’ అనేసి నాలిక్కరుచుకుంటూంటే… ‘…నా అదృష్టం అంతే అనుకో!…’ అని సీరియస్ గా అంటూన్న వకుళ మొహం కనిపించేసరికి‘…ఒక్కొక్క మనిషి ఒకలాగుంటాడేమో…దగ్గరగ చూస్తే గానీ తెలీదులే…’ అని సర్దేసి.. .‘…ఇంతలో ఏమైందో తెలుసా!…గాడీ కబ్ బదల్దీ సంధ్యా!?…’ అంటూ పక్కనే ఆగిన మరో కార్లోంచి మిసెస్ తివారీ కూపీ!…‘…రేపు ఆఫీస్ లో వికాస్ ని అడుగుతుందేమో ఈ జాణ…తనకి ముందుగానే సర్ది చెప్పుకోవాలి…’ అనుకుంటూ ఓ వెర్రి నవ్వు నవ్వాను…ఏ కళ నుందో …ఇంక సాగదీయ\కుండా వెళ్లిపోయిందావిడ… మరో రెండు నిముషాల్లో…‘…అమ్మా!…’ అంటూ నా పిల్లలు…హలో ఆంటీ…’ అంటూ నీపిల్లలూ చుట్టేశారు… ‘…బ్రతుకు జీవుడా!…’ అనుకుంటూ వెనక సీట్లోకి మారబోయాను…‘…యూ స్టే దేర్ ఆంటీ…’ అంటూ నాకన్నా ముందే దూరిపోయారు పిల్లలు…ఎలాగో …కష్టపడి…నీకూతురు దివ్య ని ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాను…వాళ్ళు డ్రామా కబుర్లు లంకించుకున్నారు…ప్రతీ క్షణం వెనక్కి తిరిగిపోయి దివ్య కూడా కబుర్లే….‘…సందట్లో సడే మియాఁ…’ లాగ నీమొగుడి చేతి వేళ్ళు నా ఒంటిమీద నాట్యాలు…చాలా సేపు సిగ్గుతో తోసేస్తూ వచ్చినా, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గరకూడా అదేపని…‘…ఇష్ష్…పిల్లలున్నారు…’ అని విసుక్కున్నానే…దిల్ నహీఁ భరా రే సందూ!…’ అంటూ అప్పటికి ఆగినా , మళ్ళీ చీకట్లో అదేపని…నాకూ థ్రిల్లింగ్ గానే అనిపించడంతో విసుగు నటిస్తూనే ఎంజాయ్ చేశాను… …ఎలాగో మా ఇల్లు చేరాం…‘…ఇంక ఒడ్డున పడ్డాం…’ అనుకుంటూ దిగిపోయి పిల్లలచేత …బై …చెప్పిస్తూంటే…‘…వికాస్ అంకుల్ కో అప్నే బర్త్ డే పార్టీ మే నహీఁ బులావోగే దివ్యా!…’ అంటూన్న మధు మాట విని వెనక్కి చూశాను…పోర్టికోలో వికాస్ కారు కనిపించింది…‘…దేరీజ్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం …’ అంటూండగానే …‘…హాఁ…డాడీ!…’ అంటూ దివ్య ఇంట్లోపలికి పరిగెత్తింది…దాని వెనకే మిగిలిన ముగ్గురూ…‘…చలో సంధ్యా!…’ అంటూ నా నడుం చుట్టేసిన మధు చెతిని విసురుగా తోసేసి…వణుకుతూన్న కాళ్లతో…దడదడ లాడే గుండెల్తో …ఇంట్లో అడుగెట్టానే!… అన్నాను ఎగూపిరితో!

 ‘…ఎందుకో!?…’ అంది వకుళ…నవ్వునణచుకుంటూ…‘…ఎందుకేంటీ!…నీ జయ్ తో గడిపొచ్చింతర్వాత మధుకెదురడాలంటే సిగ్గుతో ప్రాణాలు చచ్చిపోయాని అనలే నువ్వూ!…’ అన్నాను దాన్ని తినేసేలా చూస్తూ… ‘…అలాగా!…ఎంత జాణవే… జయంత్ తో నీక్కావలసిన గ్రంధం నడిపేసి… మొగుడింటి కొచ్చేసరికి పతివ్రతలా ఎదురొద్దామనా నీ ఎత్తు!… అంటూ నన్ను వెక్కిరించినప్పుడు లేదేమో!…’ అంటూ నన్ను ఎత్తిపొడిచింది వకుళ…‘…రంకు మొగుడితో రాత్రంతా రంగరంగేళీగా గడిపి..కోరికలన్నీ తీర్చేసుకుని .పొద్దున్నే ఫ్రెష్ ఐపోయి…నువ్వొకర్తివే ఇంటికి రావడానికీ…పట్టుమని పావుగంట కూడా పక్కమీదుండకపోవడంతో…ముక్కుతాడేసిన ఆబోతులా కసిక్కిపోయిన రంకుమొగుడి వెనకే, నా ఇల్లు చేరడానికీ తేడా లేదే!?…’ అంటూ దాన్ని గిల్లబోయాను… …నా రియాక్షన్ ని అది ఊహించినట్లుంది…అందకుండా దూరంగా జరిగి…‘…ఎంత పొగరే నీకు?…కుతి తీరింతర్వాత మధు నీకు ఆబోతులా కనిపిస్తున్నాడా!…ఇంతకీ నా మొగుడికేం తాడేసి కట్టేసుకున్నావేంటీ!…’ అంటూ గునిసింది వకుళ కొంచెం కోపంగా…‘…కుతి తీరిందని నేనెప్పుడన్నానూ!
…తనకి నేనేం తాడూ వెయ్యలేదమ్మా!…పక్కనే ఉన్న మీ పిల్లలే ముక్కుతాళ్ళల్లా పనిచేశారులే!…’ అంటూ దాన్ని దువ్వి…‘….వాళ్ళు మాట్లాడు కుంటూంటే నెమ్మదిగా బెడ్ రూంలోకి జారుకుంటూ…టీ ,పాలూ, స్నాక్స్ తెమ్మని శ్యామా కి పురమాయించి… గబగబా నలిగిన బట్టలు మార్చేసుకుని, హాల్లోకెళ్ళి, ట్రే ని టేబుల్ మీద పెట్టెసి వెనక్కి తిరుగుతూంటే‘…కూర్చో సంధ్యా…’ అంటూ వికాస్ తన పక్క స్థలాన్ని చూపించాడు …ఎందుకో వీక్ గా కనిపిస్తున్నాడు…అనుకుంటూ కూర్చున్నాను…మధు ఓ వైపు, చూపుల్తో నా బట్టలిప్పేస్తూ, మరోవైపు వికాస్ తో మామూలుగానే మాట్లాడుతున్నాడు… దడదడలాడే గుండెల్తో నేలచూపులు చూస్తూ… వీలైనంత తక్కువ మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాను…మరో ఐదు నిముషాలతర్వాత మధూ, పిల్లలూ బయల్దేరుతూంటే తెరిపిగా అనిపించినా…వాళ్లని సాగనంపడానికి కార్ దాకా వెళ్ళిన వికాస్ మరో ఐదు నిముషాలు అక్కడే నిలబడిపోవడంతో నాకు టెన్షన్ పెరిగిపోయిందనుకో వకూ!
….‘…దేనిగురించేంటీ!…అంతసేపు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు?…’ అంటూ ఆరా తీశాను…‘…గేర్ లెస్ వెహికిల్ సౌకర్యం గురించి…ఓ చేత్తో డ్రైవ్ చేస్తూనే మరో చేత్తో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని సవరదీయచ్చని మధు చెప్తున్నాడు…మనం కూడా కొనుక్కుందామా అలాంటిది…’ అని వికాస్ అంటూంటే, నీరుగారిపోయాననుకో! ‘…ఏంటలా ఐపోయావ్..’ అని వికాస్ అడుగుతూంటే, ఈలోగా పిల్లలకి డిన్నర్ పెట్టేసి…వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పడానికి శ్యామా పిలవడంతో తప్పించు కున్నాననుకో వకూ…అది అడ్వాన్స్ కావాలని అడుగుతే మా బెడ్ రూం లోకెళ్ళాను… ఆరోజే వేసుకున్న వికాస్ షర్ట్ మంచం మీద పడుంది…నా బట్టల్తోపాటు లాండ్రీ బాగ్ లోవేద్దామనుకుంటూ చూశేసరికి.. చాతీ మీద, కాలర్ మీద లిప్ స్టిక్ మరకలు కనిపించాయి…‘…అందుకోసమా, అంత అలిసి పోయినట్లుగా కనిపిస్తున్నాడూ!… దొరికాడు దొంగ…నాగురించేమైనా ఆరా తీస్తే తనని నిలదీయచ్చు…’ అనుకున్నాను…
…ఇంతలో …‘…ఆకలేస్తూంది!…రా , భోంచేద్దాం!…’ అంటూ వికాస్ పిలుపులు… ‘…వచ్చే…’ అంటూ మెట్లు దిగుతూంటే నా బుర్ర లో ఒక ఆలోచన మెరిసింది…‘…అలా చేద్దాం!…అఫెన్స్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్…అంటారుగా!…’ అనుకుంటూ డైనింగ్ టేబుల్ చేరి, వికాస్ కి ఎదురుగా కూర్చుని ధైర్యంగా తన కళ్ళలోకి చూశాను…కానీ వకూ!…ఓ గంటలో తెలిసొచ్చిందే, అదెంత పనికిమాలిన ఆలోచనో!…’ అన్నాను…‘…ఏం!?…’ అంది వకుళ…‘…రంకు మొగుడు నన్నెలా అనుభవించాడో కట్టుకున్న మొగుడికి వర్ణించాల్సొచ్చిందమ్మా!…’ అన్నాను…ఆ విషయం గుర్తుకొచ్చి, బుగ్గల్లోకి రక్తం ఎగదన్నుతూంటే తల దించుకుని!!… 

 ‘…ఓహ్!…గ్రేట్…చెప్పు ,చెప్పు…’ అంది వకుళ…‘…చెప్పాగా! అఫెన్సివ్ మూడ్ లో ఉన్నాననీ!…వద్దంటున్నా వికాస్ కి మరింత వడ్డిస్తూ …‘…కొత్త ఉద్యోగం గదా! అలిసిపోయున్నట్లున్నావ్!…’ అనీ … ‘…పాత పని కూడా ఇంకా చేస్తున్నావా!…డబల్ డ్యూటీ నేమో!?…’ అనీ రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయతించాను…తనేం సమాధానం చెప్పకుండా, చకచకా భోజనం పూర్తి చేసి బెడ్ రూం లోకెళ్లిపోయాడు…‘…అలిసిపోయాడుగా!…వెంటనే పడకేసేస్తాడేమో!!…ఎవర్తో అది!…కూపీ లాగాలి…’ అనుకుంటూ నాపన్లు త్వరగా చక్కపెట్టుకుని బెడ్ రూం చేరాను… …మంచం హెడ్ బోర్డ్ కి చేరగిలబడి, లాప్ టాప్ ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఏదో టైప్ చేసుకుంటున్నాడు వికాస్…‘…ఎలా గడిచిందేంటీరోజు… నీ ప్రపోజల్సు బోర్డ్ కి ప్రజెంట్ చేస్తానన్నావ్!?…’ అంటూ పక్కన చేరాను…కొన్ని ప్లాంట్స్ లో లాభాల్ని పెంచడానికి తనూ మాధురీ దీదీ కుస్తీలు పడుతున్నామని…( …ఎలా సాధించాలనే దాని గురించి…)…ప్రపోజల్సు ఇవాళ డైరెక్టర్స్ కి ప్రజంట్ చెయ్యాలనీ చెప్తూండడం గుర్తుండడంతో… ‘…బానే జరిగింది…’ అని పొడిగా సమాధానం చెప్పి…తన పనిలో ములిగిపోయాడు… …‘… డైరెక్టర్లందరూ ఒప్పుకున్నారా?…’ అని రెట్టించాను…‘…అందరూ…’ అన్న పదాన్ని మరింత నొక్కి పలుకుతూ…‘…ఆ!…’ అని మరో పొడి సమాధానం…‘…మరి, ఆవిడో!…’ అన్నాను…‘…ఎవరావిడ!?…’ అని ఎదురు ప్రశ్న…నేనెదురుచూస్తూన్న రియాక్షన్ తన మొహంలో కనిపించకపోయేసరికి చిరాకేసి…‘ అదే!…మాధురీ దీదీ కజిన్…40%స్టేక్ హోల్డర్…ఏమిటావిడ పేరూ!?…’ అన్నాను… ‘…ఆశా…’ అన్నాడు…నా వైపు చూడకుండా టైప్ చేసుకుంటూ!… ‘…ఆవిడా ఒప్పుకుందా!?…’ అని మరోసారి పొడిచాను…‘…కొద్దిగా కష్టమైందనుకో!…విడిగా ఆవిడకి వివరిస్తే ఒప్పుకుంది…’ అన్నాడు…
…‘…ఎందుకొప్పుకోదూ!…ఆవిడ్ని కౌగిట్లో పొదివి పట్టుకుని,ఓ చేత్తో ఆవిడ తలని దువ్వుతూ ,…మరోచేత్తో ఆవిడ వెన్నెముకని పిరుదుల్నీ నిమురుతూ ఎక్స్ ప్లైన్ చేస్తేనూ!?…’ అని సాగదీశాను…‘…చూసినట్లు చెప్తున్నావే?…నేనూ , నీ మాధురీ దీదీ…ఇద్దరం కలిసే ఒప్పించాం…’ అన్నాడు వికాస్…‘…ఓహో!… ఇద్దరితోనూ నడిపించావేంటి గ్రంధం!…అందుకే అంత జావకారిపోయావ్…’ అంటూ చీకట్లో రాయి విసిరానే వకూ!…తగలవలిసిన చోటే తగిలినట్లుంది…
…‘…నువ్వేం తక్కువతిన్నావా!…పాంటీ కూడా వేసుకోకుండా…పబ్లిగ్గా ఆ మధుగాడి ఒళ్ళోకూర్చుని…సల్వార్ ( పైజామా)మీదినుంచే పూకు లోకి వేళ్ళు దింపించుకోలేదూ… తన వేళ్లకింకా నీ మదం అంటుకునున్నట్లే…వాట్ని నాకేసుకుంటున్నాడు వాడు…’ అంటూ ఎదురుదాడికి దిగాడే నా మొగుడు… తల కొట్టేసినట్లైంది నాకు…‘…కార్లో తన పక్కన కూర్చున్నాగానీ , ఒళ్ళోనేనేం కూర్చోలే!…అందులో పాంటీ వేసుకోకుండా అస్సలు కాదు!…’ అన్నాను రోషంగా!…‘…బెట్టా!?…’ అని చాలెంజ్ చేశాడే నా మొగుడు..నే తక్కువ తిన్నానేంటీ.‘…ఆఁ…బెట్టే!…చేతనైతే ఋజువు చెయ్యి…ఏమిటీ పందెం!?…’ అని ఎదురు సవాల్ చేశా…‘…మహా అయితే అది నా సల్వార్ లో ఇరుక్కునుండచ్చు…’ అనుకుంటూ…
…‘…సరే! గెలిచిన వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఓడిన వాళ్ళు చేయాలి…’ అంటూ బాత్రూంలో దూరి లాండ్రీ బాగ్ పట్టుకొచ్చి…ముందు తన షర్ట్…బనీను, అండర్ వేర్ తీసి బయట పడేశాడు….తన షర్ట్ మీద రెండు జతల లిప్ స్టిక్ ముద్రలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ‘…సర్లే! నావి తియ్యి!…’…అన్నాను…ఉండలా చుట్టుకుపోయున్న చున్నీ , వేళ్ల మరకలున్న కుర్తా, సీట్ దగ్గర కుట్లూడిపోయున్న ఓ సల్వార్…ఇవే బయట పడ్డాయేగానీ…నా పాంటీ తో బాటు బ్రాసియర్ కూడా కనిపించలేదు…‘…సల్వార్ లో చూడు…’ అంటూ నేనే కంగారుగా మంచం దిగి దాంట్లో చేతులు దూర్చి వెతికాను …‘…బ్రా ఏమైందబ్బా…’…అని పైకే అనేశానే వకూ పొరపాట్న…
‘…దాన్ని కూడా నీ రంకు మొగుడి కార్లో మర్చిపోయుంటావ్లే!…మీ వకుళకి ఫోన్ చేసి , తీసుంచుకోమను…రేపొద్దున్న ఏ డ్రైవరైనా చూస్తే సిగ్గుచేటు…’ అని కసిగా అన్నాడే నా మొగుడు…తొందర్లో… షవర్ హేండిల్ మీద బ్రా విప్పి పడేశానని గుర్తుకొచ్చి… బాత్రూం లోకి పరిగెత్తి…దాన్ని పట్టుకొచ్చి…‘…ఇదిగో!…’ అంటూ, ఒగరుస్తూ చూపించానే వికాస్ కి…‘…ఓహ్!…పన్నెండేళ్ళ సంసారంలో నేను చూడని బ్రహ్మాండమైన ఫోజు… కామం ఉట్టిపడుతూన్న ఆ కళ్ళు… అదురుతూన్న,నిండైన అధరాలూ…ఎంత నలిగినా… బికం సడలకుండా…ఎప్పుడు నైటీలోంచి బయటపడదామా అని ఎగసెగసి పడుతూన్నఆ స్థనాలూ… కనిపించీ కనిపించనట్లున్నపావలా కాసు సైజు బొడ్డూ,…నలిగిన నడుమూ…రంకుమొగుడి వాయింపుతో వాచిపోయిన పూపెదాలకి ఒరుసుకోకుండా…కొద్దిగా ఎడంగా పెట్టుకున్న అరిటి బోదెల్లాంటి ఆ మెరిసే తొడలూ…పూర్తిగా కోరిక తీరని కామదేవతలాఉన్నావ్ సందూ!…’ అన్నాడే వికాస్…
…‘…అబ్బ!…మరో మగాడి చేతుల్లో నలిగింటికొచ్చిన నిన్ను…ఈర్ష్య పడకుండా… ఎంత అందంగా వర్ణించాడే నీ మొగుడు…జయ్ తో ఓ రాత్రి గడిపొచ్చిన రోజు, నన్ను సరిగా చూడనుకూడా చూడ్లేదు మధు…ఒళ్ళు హూనమయేలా వాయించడమొక్కటే కాదు…కామం అన్నది ఆడదానికి కూడా మగాడితో సమానంగా ఉండచ్చుసుమా! …అని గ్రహించగల్గిన మగాడే అసలైన రసికుడు… అందుకోసమే వికాస్ మీద నాకు కోరిక పెరిగిపోతూందే!…ఎప్పుడు తీర్చుకుంటావో నా ఋణం!…’ అని నిష్టూర్చింది వకుళ… ‘…ఎప్పుడో …ఎందుకూ!…ఇవాళే!…మరో రెండు గంటల్లో వచ్చేస్తాడు వికాస్…నువ్వాగలేనంటే ఇప్పుడే రమ్మని ఫోన్ చేస్తా!..ఈలోగా మనం భోంచేసి రడీగా ఉందాం!….’ అన్నాను…
….‘…తను రాకుండా ఇప్పుడే భోజనమేంటీ…కలిసే చేద్దాం !…బెట్ ఓడిపోయావ్ గా!…ఏంచేయమన్నాడేంటి నిన్నూ ! అది చెప్తూండీలోపల…’ అంది వకుళ సిగ్గులొలకబోస్తూ!….‘…అహ!…ఏం పతివ్రతవే!…’ అంటూ వెక్కిరించాను దాన్ని…‘…చెప్తావా!…పిర్రమీదొకటి ఇచ్చుకోమంటావా!…’ అంటూ గదిమిందది…‘…అలాగే తల్లీ …’ అంటూ మొదలెట్టాను….

 .తన పచ్చి వర్ణనతో ఎక్కడలేని సిగ్గూ ముంచుకొచ్చి …పరుపుమీద బోర్లా పడిపోయానమ్మా!…ఓ క్షణం తర్వాత నా పక్కన చేరి…‘…ఏయ్! …ఎందుకంత సిగ్గు?…’ అనడిగాడు…నా మొహాన్ని తనవైపు తిప్పుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ…..‘…నన్ను…ఏదో…తీరని కామదేవతవి…అన్నావుగా! అదేదో.. నువ్వే తీరుస్తే ఏంపోయిందేంటీ!…’ అని గొణిగాను…తనేం మాట్లాడలేదు…‘…ఏం!…ఓపిక లేదా!?…’ అంటూ తనని రెచ్చగొట్టానే!…మరుక్షణం బోర్లా పడుక్కున్న నామీదికెక్కేసి…నా నైటీని నడుంపైదాకా తోసేసి…పొత్తికడుపుకింద రెండరచేతులూ దూర్చి నన్ను పైకి లేపి… కసిగా దిగడ్డానికి ట్రై చేశాడు…తన మగతనం గుండు నా మలద్వారాన్ని ఒరుసుకోడంతో ‘..కెవ్వు…’ మంటూ కేకెట్టి…వెల్లకిలా తిరగబోయానే!
…తను వదిల్తేగా!…నా నడుం ని ఒడిసిపట్టుకుని పైకెత్తుతూ, మళ్ళీ ట్రై చేయబోయాడు…మధ్యాహ్నం అనుభవంతో…మోచేతుల మీద ఆనుకుని…నడుంని పరుపుకొత్తేసుకుంటూ … …తొడల్ని కొంచెం ఎడం చేసి… పిరుదుల్ని బాగా పైకెత్తానే!…గురి సరిగ్గా కుదరడంతో…నా పూరెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ… కసు… క్కు…న దిగడిపోయాడు వకూ!…ఆ గెంటుతో కళ్ళు బైర్లు కమ్మి…జబ్బల్లో సత్తువ నశించడంతో పరుపుమీద జావకారిపోయానమ్మా!…ఐనా వికాస్
నన్నొదలకుండా కుడిచేత్తో నా నడుంని చుట్టేసి పైపైకి లేపుకుంటూ…పోటుమీద పోటు పొడుస్తూంటే…ఎంజాయ్ చేస్తూ,తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాను
‘…పొజిషన్ …అహ్..బలే సద్దుకు…న్నా…వులే! ఆ మధుగాడు… ఉహ్హ్ …నిన్నిలాగే…దెం…గా…డా!…’ అంటూ ఒగర్పుల మధ్య నా మొగుడి ఎత్తిపొడుపు చెవిన పడేసరికి బిక్కచచ్చిపోయి…ఏం మాట్లాడలేకపోయాననుకో వకూ…‘…ఎలా మాట్లాడుతావ్!…నా మొగుడితోనేగా నీకు మొట్టమొదటిసారి డాగీ స్టైల్ అనుభవం…’…అంది వకుళ కసిగా నా తొడల్ని పిసుకుతూ… ‘…నువ్వేంటే తల్లీ! అంత కసెక్కిపోతున్నావ్…దూరంగా ఉండు…’ అంటూ దాని చేతిని దూరంగాతోసి… ‘…ఆ మాట నిజమే ఐనా, ఎలా ఒప్పుకుంటానమ్మా కట్టుకున్న మొగుడి దగ్గర!…’ అంటూ సన్నాయినొక్కులు నొక్కాను…తల సగం దించుకుని…‘… నీ మొగుడూరుకున్నాడా!?…’ అనడిగింది కైపెక్కిన కళ్ళతో!…‘…ఉహూఁ..’ అన్నాను తల అడ్డంగా ఊపుతూ…‘…మరేం చేశావ్…చెప్పవే నాన్చకుండా!…’ అంటూ నా వైపు జరగబోయింది వకుళ… ‘…ఎదురుదాడి…’ అన్నాను దాన్నించి మరింత దూరం జరుగుతూ!…‘…చెప్పు…’ అందది ఆగిపోయి…
…నేనేం మాట్లాడలేదని చెప్పానా!…దాంతో వికాస్ కి మరింత కసెక్కినట్లుంది…తన మొడ్డని పూర్తిగా బయటికి లాగి…మళ్ళీ కొసకంటా గెంటుతూ…‘…చెప్పవేమే …లం…జా…నా పోటు బావుందా!?, వాడి పోటు బావుందా!?…’ అన్నాడు…పన్నెండేళ్ళ సంసారంలో అది మొట్టమొదటిసారి…నన్ను వికాస్
తిట్టడం…దాంతో కళ్ల నీళ్ళు తిరిగిపోయాయి…ఈ సారి తన మొడ్డని పూర్తిగా బయటికి లాగగానే, నా నడుం ని చుట్టేసున్న తన చేతిని విదుల్చుకుని చటుక్కున వెల్లకిలా తిరిగిపోయాను…‘…వీట్ని కూడా కసిగా నలిపించుకున్నట్లున్నావ్…వాటిమీదా వేళ్లగుర్తులు చూడు…గోళ్ళు కూడా పెంచు కుంటున్నాడనుకుంటా! లేకపోతే ఈ రక్కులేంటీ!?… ’ అంటూ తనూ నా గుబ్బల్ని కసిగా పిసకబోతూ, ఎందుకో… నా మొహంలోకి చూశాడు…అప్పుడు కనిపించినట్లున్నాయ్…తనకి నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు…దాంతో దిగిపోయినట్లుంది తన కసి.. ‘…సారీ సందూ!…’ అంటూ తన మోచేతులమీదానుకుని…పెదాలతో నా కన్నీళ్ళు తుడుస్తూ…‘…రియల్లీ సారీ…’ అంటూ నన్ను బుజ్జగిస్తూంటే…

.‘…ఛీ!…నువ్వుకూడా నన్నలా పిలవకు…’ అంటూ మొహాన్ని తన మెడ వంపులో దింపేశాను…‘…ఏం?…ఆ పిలుపు నీరంకుమొగుళ్లకే రిజర్వ్ డా!?…’ అన్నాడే వికాస్ ఈర్ష్యగా!…’ అన్నాను…వకుళ వైపు తన అభిప్రాయం కోసం చూస్తూ… ‘…నిజమేగా!…నీ మొదటి విటుడు…అదే ఆ వెంకట్ గాడు తప్ప, మిగిలిన వాళ్లందరూ నిన్ను అలాగే పిలిచారుగా!…’ అంది వకుళ…‘…విటుడేంటే! …తప్పుడు మాట…పైగా…నేనో పదిమంది దగ్గర పడుక్కున్నట్లుగా! …మిగిలిన వాళ్లందరూ…అంటావేం? నేనేం బజారుదాన్నా!?…’ అన్నాను కోపంగా…‘…పోన్లే తల్లీ!… నీ…మొదటి లవర్ని వదిలేస్తే …రెండు వారాల క్రితంనుంచీ నీ మదన్ జీజూ, గత వారంనుంచీ నామొగుడూ…నీపేరలాగే పలవరిస్తున్నారుగా!…ఇంక కానీ!!…’ అంది వకుళ…

 ..నాకూ నిజమే అనిపించింది…‘…అవుననుకో!…కానీ ఆమాటొప్పుకుంటే పల్చనైపోమే!…’ అని కనురెప్పలు వాలుస్తూ ఒప్పుకుని….‘…మధేం గోళ్ళు పెంచుకోడు!…’ అన్నానే వికాస్ తో…‘…రంకుమొగుడ్ని వెనకేసుకొస్తున్నావా!…లం…’ అని తిట్టబోయి…కంట్రోల్ చేసుకుని…‘…మరింకెవరి రక్కులో అవి…’ అన్నాడు కసిగా!…‘…వకుళవి…’ అని నీ పేరు చెప్పక తప్పలేదే!..’ అంటూ బెరుగ్గా దాని మొహం కేసి చూశాను…‘…సిగ్గులేని దానా!… నాపేరెందుకు ఈడ్చుకొచ్చావే నీ రంకు పురాణంలోకి!…నాగురించేమనుకుంటాడో! …నా…సిక్స్ పాక్…, ఐనా నేనెక్కడగీరాను నీ గుబ్బల్ని?…అంటూ చురచుర లాడింది వకుళ…
‘…నాటకాలాడకు…నీ మొగుడు…మంచం మధ్యగా నన్ను…వంగోపెట్టి…రెండు చేతుల్తో నా నడుంని గాఠ్ఠిగా పట్టేసుకుని…వెనకనీంచి పోటు మీద పోటు కొడుతూంటే…నాకలవాట్లేని ఆ కొత్త స్ట్రోక్ కి విలవిల్లాడిపోతూ…‘…ధీరే…ధీరేసే మధూ!…’ అని నీ మొగుడ్ని వేడుకుంటూంటే…నువ్వు కసెక్కి పోయి …తలకట్టు వైపునుంచి నాకిందికి దూరి…‘…ఝూట్ బోల్తీహై మధూ…ఔర్ జోర్సే చాహీయే ఇన్హేఁ !..’ అంటూ… నేను కాదనడానికి వీల్లేకుండా…నా పెదాల్ని మూసేస్తూ…నీ మొహాన్ని రుద్దేసు కుంటున్న నా గుబ్బల్ని రక్కేస్తూ… చనుమొనల్ని కొరికేయడం గుర్తులేదేమో!…’…అని…ఎగూపిరితో గడగడా చెప్పేస్తూ అందుబాట్లో ఉన్న దాని తొడని గిల్లేయ బోయాను…
…అది చటుక్కున వెనక్కి జరిగి…‘ గుర్తొచ్చింది తల్లీ…అప్పుడేగా…నా చేతుల్ని తోసేసి…నా మొగుడికి మరింత వీలుగా ఉండేట్లు…పిర్రల్ని మరింత పైకెత్తేస్తూ …నీ తలని నా తొడలమధ్య దూర్చేసి…నా బిళ్ళ ని కొరికేశావుగా… దాని మీద నీ పంటిగాట్లు దాచుకోలేక ఛస్తున్నా …అదలా ఉండనీ…వికాస్ ఏమన్నాడో చెప్పూ…’ అంది వకుళ…
 …మాట్లాడడానికి నేనవకాశమిస్తేగా!…తన మొడ్డని…నా రెమ్మలమధ్య ఇరికించుకుని…గుబ్బల్ని తన చాతీకి …గాఠ్ఠిగా… అదిమేస్తూ పెనవేసుకుని… పెదాల్ని అప్పగించేశా!…ఆ పని చేస్తే వికాస్ కి ఒళ్ళు తెలియదులే!…నా నాలికతో తన దాన్ని పెనవేస్తూ…కసిగా నన్ను దున్నడం మొదలెట్టాడు…ఓ పదిపోట్లు పడేసరికి నాకు ఊపిరందడం కష్టమైంది…ఎలాగో పెదాల్ని విడదీసుకుని…కాళ్లతో పరుపుని తన్నేస్తూ, తనకౌగిల్లోంచి బయటపడి…‘…నీ ముద్దుల్ని తట్టుకోలేను బాబూ! ఊపిరందట్లేదు…’ అని గొణిగాను…బరువుగా గాలి పీలుస్తూ…‘…మరి మొహమంతా జుత్తున్న ఆ మధుగాడికెలా అప్పగించావో వాట్ని !?…’ అని…అదురుతూన్న నా అధరాల వైపు చూస్తూ మరో ఎత్తిపొడుపు…‘…తనకి నే ముద్దే ఇవ్వలేదు వెనకనించేగా!…తను…చేస్త! …’ అన్నాను పక్కచూపులు చూస్తూ…‘… మరి ఇవెం…దుకు వాచి…పో…యాయో!?…’ అని…ఆయాసాన్ని అణుచుకుంటూ అడిగాడు వకూ…చూపుడు వేల్తో నా పెదాల్ని ట్రేస్ చేస్తూ!…అని ఆగాను…
…‘….మళ్ళీ నా ఊసెత్తావా తల్లీ!…’ అంది వకుళ… ‘…అనుకున్నదాన్నే!… కార్చుకునేలోపల ఇతగాడితో మాట్లాడడం ప్రమాదం…ఏదో వంకతో మధుపేరెత్తి …మరింత కసి పెంచుకుని…నా ఒళ్ళు హూనం చేసేస్తాడురా భగవంతుడా!…’ అనిపించి…తన నడుం చుట్టూ నా కాళ్ళల్లేసి…తన ప్రతి పోటుకీ మొత్త నెగరేస్తూ ఎదురొత్తులిస్తూ…తను మాట్లాడబోయినప్పుడల్లా పెదాల్ని అప్పగించేస్తూ…నాకూపిరందనప్పుడల్లా పెదాల్ని విడదీసుకుని…తన చెవుల్లో వేడి నిష్టూర్పులొదుల్తూ…కష్టపడి ఓ పావుగంట గడిపేసరికి… ప్రాణాలు కడంటిపోయాయనుకో వకూ!…ఆరోజు భగవంతుడు నా పక్షాన ఉన్నాడనుకుంటా! …కాసేపట్లో…నా పూరెమ్మల్లో తన బలుపు మరింత పెరిగింది…ఎలాగో కష్టపడి…తన తొడల మధ్యకి వేళ్ళు దూర్చి…తన ఒట్టల్ని ఒత్తానమ్మా! …ఎక్కడినుంచి ఊరిందో అంత మదం… మరో రెండు నిముషాలదాకా…తెరలు తెరలుగా పిచికారీ… ఓ ఇన్ స్టాల్మెంట్ కీ..మరో దానికీ మధ్యలో…మొడ్డని పూర్తిగా బయటికి లాగి…కొసదాకా…కుదుళ్లదిరిపోయేటట్లుగా గెంటి కార్చేసుకోడం…అలా ఎన్ని సార్లైందో నాకు తెలీలేదుగానీ…ఓ రెండు సార్లు లెక్కెట్టేసరికి నా కళ్ళు మూతలడిపోయాయి…
…ఎంతసేపలాఉన్నానో తెలీలేదు…ముక్కు పుటాలకి బాదాం మిల్క్ వాసన… మెడ మీదా, బుగ్గలమీదా వేడి ఊపిరితోబాటు…తడి పెదాల స్పర్శ… ‘…ఏయ్ సంధ్యా!…ఆర్ యూ ఓకే!?..’ అంటూ చెవుల్లో మంద్రమైన పలకరింపులూ వినిపించేసరికి నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచాను…‘…లే!…ఇది తాగు!…’ అంటూ గ్లాస్ ని అందించాడు…తను మరో గ్లాస్ తీసుకుంటూ…పక్క ట్రే లో కట్ చేసిన ఆపిల్ ముక్కలు…ద్రాక్ష…స్వీట్స్…వేరు వేరు ప్లేట్లల్లో నీట్ గా సర్దున్నాయి …‘…తీసుకో!..’ అంటూ వాట్ని ఇద్దరిమధ్యా పెట్టాడు…. ఏం మాట్లాడకుండా…నెమ్మదిగా పాలు సిప్ చేస్తూ…అప్పుడప్పుడు మొహమాటంగా తనతో చూపులు కలుపుతూ…అవి తింటూ కూర్చున్నాను…తను మాత్రం పళ్ళూ , స్వీట్సూ లాగిస్తూ…చిరునవ్వులు చిందిస్తూ నా ఒంటిలో అణువణువునీ పరిశీలనగా చూస్తూండిపోయాడు వకూ! …ఇంచ్మించవి పూరైపోయాయి…‘…ఏంటీ ! …అలా కొత్తగా చూస్తున్నావ్!?…’ అన్నానే…, నైటీని సర్దుకుంటూ…
.‘…ఇందాకా నే నడిగినదానికి సమాధానం చెప్పనేలేదు…ఇవెందుకింత వాచిపోయాయ్!?…’ అన్నాడే నా పెదాల్ని చూపుడువేల్తో ట్రేస్ చేస్తూ… ‘…ఇందాకట్నుంచీ నువ్వు చేసింది అప్పుడే మర్చిపోయావా!”…’ అని తప్పించుకోజూశాను…‘…పోనీ వాటి సంగతలా వదిలేయ్…వీటిమీద ఈ రక్కులేంటీ!?…మర్చిపోయాను…వకుళవన్నావుకదూ!…’ అంటూ తనే సమాధానం చెప్పుకున్నాడు…అవునన్నట్లుగా తలూపాను …అంటే!…నిన్నూ …వకుళనీ…ఒకే పక్కమీద…మార్చి,మార్చి,వంతుల వారీగా… దెం…గా…డా మధు!?…’అనడిగాడు…మళ్ళీ అవునన్నట్లుగా తలూపాను …ఎంత సేపు నడిచిందేంటా త్రీసమ్…’ అని నన్ను నిలదీశాడు వకూ..

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,

Also Read : 

Bhrthala marpidi 8

mahire maridi 10

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button