BARTHALA MAARPIDIMEDIUM LENGTH STORIESTelugu Boothu Kathalu
Trending

BARTHALA MAARPIDI – 15 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 15 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 15 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

BARTHALA MAARPIDIఅంటే నా భార్యని రేప్ చేశావన్నమాట!…అన్నాడు నామొగుడుతెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో!…‘…నిద్ర మత్తులో తెలీలేదు గురూ!…అని వికాస్ తో చెప్పి‘…కదా సంధ్యా!…అంటూ నన్నూ సాక్ష్యం పలకమని బ్రతిమాలాడుమగాళ్ళ నాటకాలు వినేసరికి నాకూ మజాగా అనిపించి‘…అవును వికాస్, మధు నన్నేం రేప్ చెయ్యలేదులే!… అన్నాను, చిరునవ్వుతో నా మొగుడి వైపు చూస్తూ!…‘…మరైతే కెవ్వుమని ఎందుకరిచావ్!…అన్నాడు వికాస్ వేడిగాదాంతో తను అప్పడికీ డ్రామా ఆపట్లేదని గ్రహించి‘…పశువులా మీదడిపోయిఎద్దులా దిగడిపోతేమొర్రో మని మొత్తుకోనేంటీ!…అన్నాను నేనూ నా పాత్రని పోషిస్తూ!
దాంతో గొల్లుమని నవ్వారుమగాళ్ళిద్దరూ ‘…కానీ వికాస్, ఈ మాట మాత్రం నిజంసంధ్య కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయ్ ఆ గెంటుకిసారీ చెప్పుకున్నాననుకో!… బహుశా తన పూరెమ్మలు వకుళ వాటికంటే బాగా బిగువనుకుంటా!…అంటూ నన్ను కాంప్లిమెంట్ చేసేసరికి‘…పొరిగింటిపుల్లకూరఅంది వకుళ ఎర్రగా కందిపోయిన మొహంతో తన మొగుడివైపు కొరకొరా చూస్తూ!…‘…నిజం వకూ!…ఆ గెంటుకి వెంటనే ఎగ జిమ్మేసినా,
ఆ తర్వాత పోటు పోటు కీ , చెమ్మ ఊరిపోయినా, మరో పది పోట్లదాకా నా మొడ్డని విడిచి పెట్టలేదంటే నమ్ము వకూ నీ ఫ్రెండ్ పూరెమ్మలు!…అని దానితోచెప్పి‘…సారీ గురూ!…ఆ ఉద్రేకంలో మీ ఆవిడని కసిగా అనుభవించితనువద్దు, వద్దుబయటికి తీసేయ్అంటూ విలవిల్లాడుతున్నావినకుండాకొసకంటా తన పూకు లోపలికి దింపి కార్చేసుకున్నాగురూ!…ఇద్దరం రెచ్చిపోయున్నామేమో!…బెడ్ షీటంతా తడి తడిఅన్నాడు మధుకిందిచూపులు చూస్తూ!
వకుళ థంబ్స్ అప్ కి నేనూ అలాగే బదులు చెప్తూ, ఓర కంట నా మొగుడివైపు చూశానుతన రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో! అని!…
 
తన మొహం లో రియాక్షన్ కనిపించకపోయినా దవడలు బిగుసుకున్నాయాఅనిపించింది… ‘….అది సరేలే!…ఈ విషయం చెప్పు మధూ! …వద్దు, వద్దుబయటికి తీసేయ్అంటూసంధ్య విలవిల్లాడిందన్నావుకదా!…ఆ టైంలో తొడలు ముడిచేసుకుందా?…’ అని అడిగాడు … ‘…అది గుర్తు లేదుగానీ ఎందుకోనా మెడ చుట్టూ చేతులు చుట్టేసి నన్ను బల్లిలా అతుక్కుపోయింది గురూ!…’ అని మధు అంటూంటే…‘…బలే…’ అంటూ తన ఎడం చేతి వేళ్లతో నా నడుం మీద కితకితలెట్టాడు వికాస్ఎహ్ఆగుఅంటూ కుడి పక్కకి జరిగాను
అంతే!…నా కుడి స్థనం మెలితిరిగిపోయిందిఇష్ష్అని మూల్గిఛీ!…వదులు వికాస్!!…అందరిముందూ ఏంటీ పాడుపని…’అంటూ సన్నగా గొణిగి, ఆ పని చేస్తూన్న అదుపులేని చేతిని గీరి, పక్కలకి తోసేస్తూ, ఓరకంటితో వెనక్కి చూశాను…‘…ఉఫ్ఫ్’ …అంటూ చేతిని విదిలిస్తూన్నమధు కనిపించాడుతనా!…ఈ పని చేస్త!…హోటల్ రూంలోవాట్నినలిపి, నలిపి పెట్టింది చాలక ఇప్పుడు మళ్ళీనా!?…అదీ నా మొగుడి ముందు!!…అనుకునే సరికిసిగ్గుతో నా ప్రాణాలు చచ్చిపోయాయిఇంతలో…‘…ఎందుకు సంధ్యా!…అలా అతుక్కుపోయావ్ మధుని!?…’ అంటూవికాస్ పరామర్శనాకు ఒళ్ళు మండి పోయిందికళ్లతో చూసీ,ఎందుకో తెలీనట్లడగకుఇలాంటి మొరటు మనుషుల్నించివీట్ని రక్షించుకోడంకోసమే!…అన్నాను, ఎగిసిపడుతూన్న నా గుబ్బలవైపు ఓ సారి కనురెప్పల్ని వాల్చిమధు వైపు కొరకొరా చూస్తూ
‘…
ఏం బింకం గురూ మీ ఆవిడ చనుగుబ్బలు!…చేతుల్లో ఇమిడినట్లుంటాయిగానీ అస్సలు లొంగవు సుమా!…అది చాలనట్లు పైమొనలు గుచ్చుకోడం కూడానూ!’ అన్నాడు మధు మత్తుగా…‘… రెచ్చిపోతే అలా చింత పిక్కల్లా బిగుసుకుపోతాయిలే, మా ఆవిడవిపన్నెండేళ్ళుగా నాకు లొంగనివినీకు రెండు గంటల్లో ఎలా లొంగుతాయీ!…ఇక మీ ఆవిడ స్థనాలైతే చేతుల్లో ఇమడవ్ కూడానూ!….ఇంక వాటి మీది మొనలు ఏంపొడుగు!…గుబ్బల మధ్య మొహం రుద్దుకుంటూంటే, చెవుల్లో ఒకటే కితకితలుసంధ్య వాటికి డెఫినిట్ గా డబలుంటాయిరెండంగుళాలుకనీసం అంగుళంన్నరుండవూ!?…’ అంటూ మధువైపు చూశాడు నా మొగుడు…‘…ఏమో వికాస్నేనెప్పుడూ కొలవలేదుఅవకాశమున్నపుడల్లా నలపడమే!…దాంతో సాగాయేమో!?…’ అంటూ పెద్దగా నవ్వాడు మధువికాస్ కూడా జతకలిపాడుఇంతలో ‘…పమ్పమ్…’ అంటూ కార్ హారన్ ..రిథ్ మిక్ గా చిన్న చిన్న శబ్దాలు చేయడం మొదలెట్టింది
‘…
అనుమానముంటే అటు చూడుమూడ్ లోకొచ్చేసిన మీ ఆవిడ చనుమొనలు హారన్ బ్లాక్ ని ఎలా మీటుతున్నాయోఅన్నాడు వికాస్ఒక్కసారి వకుళ వైపు చూపులు తిప్పాం,…నేనూ, దాని మొగుడూ!…నిజమే!…అదేసుకున్న తెల్లటి,పల్చటి,టాప్ లోంచిదాని ముదురు గులాబిరంగు చను మొనలు పొడుచుకొచ్చిహారన్ బ్లాక్ ని అప్పుడప్పుడు ముద్దెట్టుకుంటూన్నాయి

‘…
నిజమే వకూ !…నీ స్థనాలు ఉబ్బాయిచనుమొనలు పొటకరించాయ్!…అందుకోసమేనేమో!…హారన్ ని టిమ టిమ లాడిస్తున్నాయవిఎందుకంటావ్ ? …’ అని అడిగాడు మధుముందరికి వంగి దాని ఛాతీని పరి శీలించి చూస్తూదానికి కాలిందనుకుంటా! ‘…నీ ఫ్రెండ్ పుణ్యమే!…తెగ చీకి, సాగదీశాడువాటిని… ’ అని ఘాటుగా సమాధానం చెప్పింది వకుళ….‘…సారీ వకూ! నా తప్పు దిద్దుకుంటాను…’ అంటూ చటుక్కున ముందుకి వంగిఎడం చేయి చూపుడువేలుతో దాని ఎడం చనుమొనని ఓ అర క్షణం నిమిరి లోపలికొత్తాడు వికాస్అది వెయ్యి వోల్టుల షాక్ తిన్నదానిలా వణికి .‘…ఛీ!…’ అంటూ వికాస్ చేతి మీద ఫాఠ్ మనేలా కొట్టేసరికిస్టీరింగ్ కొద్దిగా వణికింది..‘…ఈ సిగ్గులేని మగాళ్లు మెలుకువగా ఉంటే డ్రైవ్ చెయ్యలేమే వకూ!…ఆ ముందు కనిపిస్తూన్న ధాబా దగ్గరాపుచాయ్ తాగుదాం…’ అన్నాను…‘…అవును…’అంటూ మరో రెండు నిముషాల్లో ఆపింది
….
తొడల మధ్య తడిని అరచేతుల్తో ఒత్తుకుంటూ కుర్చీల్లో కూలబడ్డాంనేనూ వకుళాఒళ్ళు విరుచుకుంటూఎవరిపక్కనెవరు కూర్చుంటున్నామో గమనించనట్లు కూర్చుంటూన్న మగాళ్ళతో ….‘…ఆర్డర్ సర్స్…’ అంటూన్న సూపర్వైజర్ గొంతులో ధ్వనించిన ఆశ్చర్యాన్ని గమనించి, పక్క చూపులు చూస్తూ, తలలెత్తాంనా పక్క మధు,దాని పక్క నామొగుడూ ఉన్నారు.‘…ఏం తిందాం గర్ల్స్…’ అన్నాడు వికాస్గ్లాస్ టాప్ టేబుల్ కావడంతో దాని తొడకి తన తొడని పని కట్టుకుని రుద్దడం కనిపిస్తూనే ఉంది!…మధుకూడా అది చూసినట్లున్నాడు…‘…చెప్పు సందూ…’ అన్నాడు, నాతొడలమధ్య సందు లో తన అరచెయ్యి దూరుస్తూమేమేం చెప్పకపోతే, వాడే ఏదో సజస్ట్ చేశాడునవ్వుని అణుచుకుంటూ! …ఓకే చేశారు మగాళ్ళుచేస్తూన్న పనిని మానకుండా!’

సిగ్గులేకుండా పబ్లిక్ ప్లేస్ లోఇలాకూర్చోడమే కాకుండాఏంటీ పాడు పన్లూ!…’ అని గొణిగానువాడెళ్లిపోయాక నా కుర్చీని మధు నుంచి దూరంగా జరుపుకుంటూ…‘…అవునుఅసలే ధాబా స్టాఫ్ మన వ్యవహారాన్ని పసికట్టినట్లున్నారుకూడానూ!…’ అంది వకుళ తన మొగుడ్ని కొరకొరా చూస్తూ…‘…వాళ్ళ మొహం!…వాళ్ళకెలా తెలుస్తూంది, మనం పార్ట్నర్స్ మారినట్లు!?…’ అంటూ వకుళ తొడని ఒత్తాడు నా మొగుడు…‘…మన ఒంటి రంగులు, మొహాలూ చాలుఎవరెవరు అసలు పార్ట్నర్సో తెలుసుకోడానికి…’ అన్నానునా మొగుడ్ని కాల్చేసేలా చూస్తూమగాళ్లు పెద్దగా నవ్వారుసిగ్గులేకుండా!… ఇంతలో ఏవో స్నాక్స్, టీ, సర్వ్ అయ్యాయి
చూపుల్తో మా పెదాల వంపుల్నీ, గుబ్బల కదలికల్నీ తడిమేస్తూ, స్నాక్స్ తోబాటు మమ్మల్నీ నవిలేస్తూన్నట్లు కసిగా చూస్తూఉత్సాహంగా కబుర్లు చెప్పేస్తూన్న మొగుళ్ల కళ్లల్లోకి సూటిగా చూడలేక…‘…ఆఁఊఁ…’ వంటి పొడి మాటల్తో వాళ్ల ప్రశ్నలకి తలలొంచుకునే బదులు చెప్తూ గబగబా వాటిని పూర్తి చేసి, లేచాం…‘…ఆగండి…’ అంటూ మా చేతులుచ్చుకుని ఆపారుపరాగ్గా ఉన్నామేమో!…మా ప్రజెంట్ పార్ట్నర్స్ ఒళ్ళల్లో పడ్డాంవెంటనే తెప్పరిల్లి, చటుక్కున లేచాం, నేనూ, వకుళా!… ఎక్కడ చేతులేస్తూన్నామో గమనించకుండాకొంటె నవ్వుల్తో,లేస్తూన్న మగాళ్ళ కళ్ళల్లోకి చూడలేక ఒక్క పరుగున కారు వెనక సీట్లో దూరాం‘…అటు చూడు!… అడంగు (…డెస్టినేషన్…) చేరేలోపు మరో పోటు తప్పదేమోనే సంధ్యా!…అంది వకుళకొద్దిగా జీరబోయిన గొంతుతోకారు వైపు వస్తూన్న మా మొగుళ్ల వైపు సైగ చేస్తూ‘…నిజమేనమ్మా!…అన్నానుమడ్డల్ని సవిరించుకుంటూ వసూన్న వాళ్ల కళ్ళల్లో పశువాంఛ చూసి
‘…ఏం చేద్దాం?…’ అని ప్రశ్న వేసినా…‘…నిద్ర నటిస్తే పోలా!…’ అని సమాధానం కూడా చెప్పి, కళ్ళు మూసుకుందది…‘…దొంగ నిద్రలుఅంటూ వెక్కిరిస్తారేమోనే!…’ అంటూనే, నేనూ అదే పని చేశానుఅలిసిపోయున్నామేమో!…కొద్ది క్షణాల్లో కన్నంటింది….

కారు కుదుపులకి కొద్దిగా మెలుకొవొచ్చినా, అలాగే బధ్ధకంగా కళ్ళు మూసుకున్నాను ‘….ఇంకా నిద్దర్లో ఉన్న నా చెవుల్లో, మెడమీదామత్తెక్కించే తియ్యటి వాసన నింపుకున్న వెచ్చటి ఆడగాలి సోకుతూంటేసంధ్యేమో!…అనుకున్నాకానీ, నా వీపునిపొడుగాటి, మెత్తటి, ముళ్ళు తగిలీ తగలనట్లు గీరుతూంటేతనుకాదని అర్థమైపోయినాఎవరైతేనేంలే!…బిగుతు చళ్ల ఆడదిఅనుకుని, ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ అలాగే ఉండిపోయానుఇంతలో ‘…లేవవూ !…టైం అయింది…’..అంటూన్న గొంతు వినే సరికి ఎవరో అర్థమై, నాదిలేచిపోయినాఆవిడ ఎందాకా వెళ్తుందో చూద్దాంఅనిపించిఊఁఅని గొణిగి, కొద్దిగా దూరంగా జరిగాను
వెంటనే నా వీపుమీదముళ్ళ ఒత్తిడి పెరిగిందిఆ శాల్తీ సన్నని వేళ్ళు నా దండల్నీ, ఛాతీ కండల్నీ, కాసేపు ట్రేస్ చేసినా చనుమొనల్ని సున్నితంగా పుణికి వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి గురూ !…’ అంటూన్న వికాస్ గొంతు నా చెవిన పడడంతో నాకు మెలుకువొచ్చినా, కళ్లు తెరవకుండా వింటూ ఉండిపోయాను…‘…ఊఁకానీ!…’ అన్నాడు మధు..ఈర్ష్యని కష్టం మీద దాచుకుంటూన్నట్లుతన గొంతులో తెలుస్తూనే ఉంది!…

‘…
ఇంకా ఏమేం చేస్తూందో!…అని ఆశగా ఎదురుచూస్తూన్న నాకు డిజెప్పాయింట్మెంట్ అనిపించినా, అలాగే నిద్ర నటిస్తూ ఉండిపోయాను……కాసేపట్లో నా నిరీక్షణ ఫలించిందిఏయ్!…లే!!…అంటూ ఆవిడ నా చెవి తమ్మని మునిపళ్ళతో కొరుకుతూ తన చెయ్యిని నా నడుం మీదినుంచి జార్చి, బొడ్డులో చూపుడువేలెట్టి తిప్పడం మొదలెట్టిందిగురూ!…దాంతో నా మొడ్డ బిగుసుకుపోయిందితనింకెంత దూరం వెళ్తుందో చూద్దామని, కంట్రోల్ చేసుకుంటూఅలాగే ఉండిపోయానుమరుక్షణం ఆ వేళ్ళు నా పొత్తికడుపు మీద పొడుగాటి సున్నాలు చుడుతూంటేనా చెవిలో మంద్రంగా..ఒకటి, రెండుఅబ్బమధ్యలో ఇదేంటీఐదుఆరుఅన్న తమకపు లెక్కింపుతో బాటునా మొడ్డ గుండు మీద చురుక్కుమనే సరికి వెలకిలా తిరిగి, కళ్ళు తెరిచి చూసుకున్నానుపూర్తిగా నిగిడిపోయిన నామొడ్డఆవిడ లెక్కకి అడ్డొచ్చిందని, దాన్నిపక్కకి తోసే ప్రయత్నంలో ఆవిడ గోళ్ళు గీరుకున్నాయనీ అర్థమైపోయింది గురూ!…’ అంటూ మళ్ళీ ఆగాడు వికాస్
…‘…
వెంటనేమీదడిపోయినీ మొడ్డ ని కొరికేసిందా ఆవిడ!?…’ అంటూన్న మధు గొంతులో కసిఈర్ష్యకొంచెం పెద్దగా వినిపించడంతో ఓర కంటితో వకుళ వైపుచూశాను…‘…ఛీ!…నేనంత బుధ్ధిమాలిన పనేంచెయ్యలేదుచెక్కపేడుని కొరుకుతారేంటీ ఎవరైనా!?…’ అంటూందదిసన్నటి స్వరం తోతన మనస్సుతో చెప్పుకుంటూన్నట్లుఅది చెవిన పడి వెనక్కి తిరిగిన దాని మొగుడితో చూపులు కలిశాయేమోదాని బుగ్గల్లో ఎఱ్ఱ గులాబీలు విరబూచున్నాయి …‘…మరినావృషణాల మీదానాదానికాండం మీద తాజా పళ్లగాట్లెలా వచ్చాయో! …అనుమానముంటే చూపిస్తా!…’ అన్నాడు నా మొగుడుచిలిపితనం నిండిన స్వరంతో…‘…నోరు మూయి వికాస్…’ అని నా మొగుడ్ని గదమాయించానువకుళకి ఒత్తాసుగా

‘…
అక్కడఅస్సలు జుత్తు లేకపోడంతోముచ్చట పడిందేమోలే గురూ మా ఆవిడ!…’ … అన్నాడు మధు…‘…తీగలల్లుకున్న మద్దిమానులాచిక్కటి జుత్తు మధ్య నుంచి నిగిడిననీదాన్నిచూసి మా ఆవిడ ముచ్చటపడినట్లుగానా!?…’ అన్నాడు వికాస్చిలిపితనం ఉట్టిపడే గొంతుతో నా వైపు ఓరగా చూస్తూ….‘…ఇంకాగలేను గురూఎక్కడైనా కారు ఆపేసేయ్!…’ అన్నాడు మధుకసిగా నా వైపు చూస్తూ…‘…అదో!…అల్లోట ఆపుతా!…నాదీస్టీరింగ్ వీల్ లో చిక్కుకుంటూందేమో!…అని భయంగా ఉంది…’ అన్నాడు వికాస్కార్ ని స్లో చేస్తూమరో రెండు క్షణాల్లో కార్ ఓ చెట్టు చాటున ఆగింది
…‘నువ్విలా వచ్చేసేయ్ మధూ!…’ అన్నాడు, డ్రైవర్ సీట్ లోంచి దిగిన వికాస్ కార్ వెనకనించి తిరిగి, వకుళ పక్కన దూరుతూ…‘…స్థలమెక్కడుందీ!?…నేనూ, మీ ఆవిడ ముందు సీట్లోకెళ్తాంలే!…రా సంధ్యా!! ’ అన్నాడు మధుకిందికి దిగిఒళ్ళు విరుచుకుంటూ!… సిగ్గు తో నే తల దించుకుని దిగబోతూంటే…‘…ఎహే!…ఆగు ’…అంటూనన్ను చెయ్యుచ్చుకుని ఆపి…‘బోలెడంత స్థలం!…’ అంటూ వకుళని తన ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు… ‘…నిజమే!…’ అంటూ మధు లోపలికి దూరబోయాడు…‘…మరీ ఇంతనీపక్కనేనా!?…’ …అని గునిశానుఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో, నా మొగుడి వైపు చూస్తూ…‘…పతివ్రతలా ఫోజులు కొట్టకు,…ఆ వెంకట్ గాడితో నా ఒళ్ళో పడుక్కునే దున్నించుకున్నావుగా!…’ అన్నాడు వకుళ స్థనాల్ని కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచి చేతుల్లో ఇముడ్చుకుంటూ!…‘…ఏదో!…సగం చీకట్లో కనక!…’ అన్నాను తల దించుకుని.

ఆ మొహమాటం పోవాలంటేరాత్రికివీళ్ళనిద్దర్నీపూర్తిగా బట్టలూడదీసికింగ్ సైజ్ బెడ్ మీదపక్కపక్కనే పడుకోబెట్టిమార్చి,మార్చి దెంగాలి గురూ మనం!..’ అన్నాడు మధు…‘…ఆ పప్పులేం ఉడకవులేఅయ్యగారూ!…’ అంది వకుళతన మొగుడ్ని కవ్విస్తూ…‘…ఎందుకో!…’ అన్నాడు మధుతన భార్య స్థనాలమీద నాట్యం చేస్తూన్న వికాస్ వేళ్లని గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ…‘…ఛీ!…ఏంటా పాడు చూపూ!!…’ అంటూ, నా మొగుడి చేతుల్లో నలుగుతూన్న దాని గుబ్బల్ని, తన మొగుడి కంటబడకుండా ఉండేందుకోసం ముందు సీట్ మీద రెండు చేతులూ ఆన్చినా మొగుడి చాతీకి తన వీపు అతుక్కుపోయేలాఅతడి ఒళ్ళో సర్దుకునిచున్నీని చేతుల మీదికి జార్చుకుని…‘…ఈ దుష్టు చూపుల్నుంచి తప్పించుకునేందుకేవేరు వేరు ఫ్లోర్లల్లో రూమ్స్ బుక్ చేశాం…’…అంటూ దాని మొగుడ్ని గదిమి, ఇష్ష్వికాస్!…ఏంపనదీ!?…తావళం (…జపమాల…) గుళ్ళేంకావవి…’ అంటూతమకంతో సన్నగా వణికే గొంతుతో నా మొగుడ్ని ముద్దుగా మందలించి …‘…పోనీలోపలికి రానీవే తల్లీ నా మొగుడ్ని!!…చూడు ,వీట్నెలా నలిపి నస్యం చేస్తున్నాడో నీ మొగుడు…’ అంది వకుళనాకు మాత్రమే వినిపించేంత సన్నటి స్వరంతోతన స్థనాల వైపుమత్తుగా కనురెప్పలు వాల్చి సైగ చేస్తూ!

నా చూపులటువైపు తిరిగాయినిజమే!…బ్లౌజ్ మీదనుంచే వికాస్ దాని చనుమొనల్ని, తన కుడి చేతి బొటకన వేలు, చూపుడు వేలు కాంబినేషన్ తో కాసేపు ఒక స్థనం మొననీకాసేపు మరో స్థనం మొననీవంతుల వారీగా సుతారంగా మెలితిప్పేస్తూన్నాడు…‘…ఎడం చేత్తో ఏంచేస్తున్నాడా!…’ అనుకుంటూ కొద్దిగా ముందుకు వంగి చూశానుఅప్పటికే వకుళ పైజామాలోపలికి దూరి పోయుందదిదాని పూబొడిపెని నిమురుతున్నాడేమో!…అది నెమ్మది,నెమ్మదిగా తొడల్నివిప్పుకుంటూ, కొంచెం కొంచెంగా నడుం పైకెత్తుతూంది…‘…ఏ క్షణాన్నైనా దింపించుకోడానికి సిధ్ధంగా ఉందీసిగ్గులేనిది…’ అని మనస్సులో అనుకుందామనుకున్న మాట నా పెదాల్ని దాటిపోయిందినా స్వరం లో కసిని పసికట్టినట్లుందది‘…నువ్వు లేవుటే!…’ అంటూ కసిగా నా ఎడంతొడని గిల్లింది
బాధనోర్చుకోడానికి…‘…ఉఫ్ఫ్పాడు పిల్లా!…’ అంటూ దాన్ని తిట్టానో లేదో!…నా కుడి స్థనం కుదురు దగ్గర్నుంచీ నలిగిమెలి తిరిగిపోయింది‘…ఇష్ష్ అని సన్నగా మూల్గి….నొప్పిలోనే ఇంత మత్తెందుకో!…అనుకుంటూ ‘…ఏయ్!…మంటెక్కిపోతూందిబాబూ!…అని వేడుకుంటూ, ఆపని చేస్తూన్న దుష్టు చేతిని బలంగా పట్టేసుకున్నాను…‘…దాని మీదికెళ్దాం దా!…’ అంటూ పొటకరించిన నా కుడి చనుమొన ఊతంగా నన్ను బయటికి లాగేస్తున్నాడు…‘…అహ్హ్ఏంటి మధూ మొరటుతనం!బ్లౌజ్ పిగిలిపోగల్దుఅసలే పల్చటి మెటీరియల్ కూడానూ!…’ అంటూ, మండుతూన్న నా చనుమొనని తన వేళ్ళల్లోంచి విడిపించుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ, తను చూపించిన వైపు తల తిప్పాను

ఎదురుగా కంబళీ పరిచినట్లుందిపచ్చటి గడ్డిబలే ఉంటుందిదాని మీద పడుకుని దెంగించుకుంటే…!అని స్వగతంగా అనుకుంటూ, కారు దిగబోయిందాన్నే!…ఎందుకో చుట్టూ చూశానుదూరంగా ఓ గ్లాస్ మీద లైట్ పడ్ద మెరుపు లా అనిపించిందిఇంకాస్త జాగ్రత్తగా చూశానుఓ కారు అవుట్ లైన్ లా కనిపించిందిదాంట్లో మాలాంటి జంటలోలేకపోతే ఏ కుఱ్ఱకారో ఉంటే!…వాళ్ళు ఏ టెలీ లెన్స్ ఉన్న కెమెరాల్తో మాదెంగులాటని వీడియోతీసిదానికి ‘…ప్రకృతి మాత పర్యవేక్షణలో సృష్టి కార్యంలాంటి కసి టైటిల్ తగిలించిఏ ఎక్స్ బీ లాంటి సైట్ లో అప్ లోడ్ చేస్తేఏం తెలుసు, అదెవ్వడెవ్వడి కళ్ళల్లో పడుతుందో!…ఎవరెవరు మా ఇంటిముందు క్యూ కడతారో!!… అనుకుని సన్నగా వణికి‘…ఒద్దులే మధూ! అక్కడ పురుగూ పుట్రా ఉంటే!!..ఇలా వెళిపోయొచ్చీసీ!…అంటూ కారు లోపలికి జరిగి, తను లోపలికి వస్తూంటే, కొద్దిగా పైకి లేచి మధు ఒళ్ళోకి సర్దుకోబోయానే కానీ… …ఏదోబట్టలమీంచే నా పిరుదులమీద,తొడల్లోపలచురకలెట్టీయడంతో!…కూర్చోలేకపోయాను
 
ఇంతలో ‘…ఏయ్సంధ్యా!…పైజామా, పాంటీల్ని పిరుదుల కిందికి జార్చుకుని కూర్చో! లేకపోతే పిగిలిపోగలవవి!!…’ అంటూన్న నా మొగుడి గొంతు చెవిలో మంద్రంగా వినిపించేసరికిఏంటా!…అనుకుంటూ, మధు మొలవైపు ఓరకంటితో చూశానుఎప్పుడు జార్చేసుకున్నాడో!…ఏంపాడో!!…తన జీన్ పాంట్, అండర్ వేర్, కార్ ఫ్లోర్ మీద పడున్నాయి … …అప్పుడే కణకణ లాడే కొలిమిలోంచి తీసిన తన గూటం నిట్టనిలువుగా నిగిడుందిఇక తప్పకనా మొగుడు చెప్పినట్లే చేసిమధు మొడ్డని ఓ చేత్తో ముందుకి వంచిమీద కూలబడ్డా
తొడలు చురచురా మండడంతో కిందికి జారాను…‘…చిన్నప్పుడు హాఫ్ డే స్కూళ్ళ రోజుల్లోఇంటికొచ్చేసే ముందుమధ్యాహ్నపు ఎండలో కాలిన ఇనపరేకు జారుడు బండ మీదినుంచిపిర్రలమీదతొడల్లోపలచురచురలుఅనుభవిస్తూగౌను సర్దుకుంటూ, పోటీలు పడుతూ, జారిన రోజులు గుర్తుకొస్తూన్నాయి కదా సంధ్యా!…’ అంటూన్న వకుళ గొంతు మత్తుగా చెవిలో వినిపించడంతో…‘…ఛీ!…పోవే సిగ్గులేనిదానా!…’ అంటూ దానివైపు ఓరగా చూశాను
రెండుచేతుల్నీ వెనక్కి విరిచి నా మొగుడి మెడ ఊతంగా పట్టుకుని, బరువుగా ఊపిరి వదుల్తూ నడుం కొంచెం కొంచెంగా పైకెత్తుతూందది

‘…
గృహాప్రవేశం అవుతున్నట్లుందీ వకుళ పిల్లకి!….అందుకే అలా మెలికలు తిరిగిపోతూంది…’ అని కసిగా అనుకుంటూ వాళ్ల తొడలవైపు చూశాను……. వెడల్పాటి కాడ్బరీ బేస్ మీద మెత్తటి మిల్క్ క్రీమ్ పరిచినట్లు అతుక్కుపోయున్నాయవిఅనుకుంటూంటే ‘…ఇష్ష్…’ అన్న వకుళ సన్నని మూల్గు వినిదాని మొహం వైపు చూశాను……దాని కళ్ళు మత్తుగాఅరమోడ్పుగా మూతబడున్నాయి ‘…పూర్తిగా దిగబడ్డట్టున్నాడిప్పుడు…’ అని కసిగా అనుకుంటూ నా చూపులు కొంచెం కిందికి దించాను.’

రెండుచేతుల్నీ వెనక్కి విరవడంతో పండు దోసకాయల్లాంటి దాని గుబ్బలు ముందుకి పొడుచుకొచ్చాయిఅవి నా మొగుడి చేతుల్లో నలుగుతున్నాయితన అర చేతుల్లో పూర్తిగా ఇమడటంలేదవిఐనా అలాగే వాటిని పిసుకుతూ, మధ్య మధ్యలో వాటి మీది తొడిమెల్ని మెత్తగా మెలిపెడుతున్నాడు నా మొగుడు… …నడుంని నెమ్మదిగాగుండ్రంగాతిప్పుతూందది……రోలు తిరగబడి పొత్రం మీద తిరుగుతున్నట్లుగా ఉందా సీను
మద పిచ్చెక్కిపోయి, నేనూ చేతుల్ని వెనక్కి వంచి మధు మెడని పెనవేశానుమరుక్షణం అతగాడి అరచేతులు నా పిరుదులకింద దూరివాట్ని తన నిగిడిన మొడ్డ కొన దాకా పైకి లేపివేళ్ళతో నా పూరెమ్మల్ని వేళ్లతో విడదీసిఒక్క సారిగా నన్ను వదిలేశాడుదాంతోఅతగాడి మొడ్డనా పూరెమ్మల్ని చీల్చేస్తూగోడల్నిమొరటుగా విడదీస్తూనా లోతుల్లోకి చొరబడిపోయిందిఒక్కసారి నన్ను పైకి లేపి వదిలేశాడుభళ్ళున కార్చేసుకున్నానుఆ కామ రసాలు నా తొడల మీంచి సీట్ మీదకి కికారిపోవడం తెలుస్తూనే ఉందిఓ పక్క కళ్ళు బైర్లు కమ్ముతూన్నా…‘…మొదటి కుదుపుకే ఇలా ఐతేఇంకెన్ని సార్లిలా కుదేస్తాడో!?…ఇంకెంత కార్పించేస్తాడో బాబూ!…ఈ వకుళ పిల్ల సంగతి చెప్పక్కర్లేనదురైన మగాడు ముట్టుకుంటే చాలుకడవలు కడవలుగా కార్చేసుకుంటుందిమా వాయింపులు పూర్తయేసరికి సీట్ కవర్లు ముద్ద ముద్దైపోతాయేమో! మార్చుకోవాలి బాబూఇల్లు చేరింతర్వాత!…’ అనుకుంటూఇష్ష్అని మూల్గుతూనిస్త్రాణగా మధు చాతీ మీద సోలిపోయాను

కానీ ఎందుకో..మరో సారిలేపి కుదేయకుండా, తన చేతుల్ని నా పిర్రలకిందినుంచి లాక్కుని, నా గుబ్బల్ని పిసకడం మొదలెట్టాడుబ్లౌజ్ మీదనుంచే తడి తగలడంతో అర్థమైందితన అరచేతులకంటుకున్న నా మదాన్ని నా టాప్ కే పాముతున్నాడని….ఛీఅంటూ తన చేతుల్ని పక్కలకి తోశేశాను…‘…ఏమంది సందూ!…’ అన్నాడు మధు నా చేవిలో….‘…నా బట్టలకి తడి పామేస్తున్నావ్…’ అని గొణిగానునామొగుడెక్కడ వింటాడోఅని సిగ్గుతో చిమిడిపోతూ…‘…సారీ!…విప్పేయడం మర్చిపోయాను…’ అంటూ ముందు వైపున్న నా బ్లౌజ్ బటన్స్ ని టపటపా విప్పేసితల మీదినుంచిపైకి లేపేసి…‘…ఇదెందుకేసుకున్నావ్!?…’ అంటూ వా బ్రాసియర్ హుక్ ని ఊడదీయబోయాడు… ‘…వద్దు బాబూ!…’ అని వేడుకుంటూ, తన ఒళ్ళోకి జరిగాను
 
….‘…చూడు గురూ!…బ్రాసియర్ విప్పించుకోటం లేదు మీఆవిడ…’ అని నా మొగుడికి కంప్లైంట్ చేస్తూ మళ్ళీ అదే ప్రయత్నంలో పడ్డాడు…‘…వద్దమ్మా!…’ అని సన్నగా వేడుకుంటూ నా వీపు తన ఛాతీ కి అతుక్కుపోయేలా వెనక్కి వాలాను…‘…మీ ఆవిడ తక్కువతిందేంటీ!…చూడుబ్రా హుక్ విప్పడానికి సందివ్వకుండా నన్నెలా అతుక్కు పోతూందో!…’ అంటూన్న నా మొగుడి వైపు కొరకొరా చూశాను…‘…ఐడియా!…మ్యూచ్యువల్ కోఆపరేషన్…’ అంటూ ఆర్కమెడీస్ లా చిన్నగా కేకెట్టిమధుకి ఏదో సైగ చేస్తూ ఒక్కసారిగా తన ఎడం పక్కకి వాలిపోయాడుదాంతో నల్లటి బ్రాసియర్ మాత్రమే ఉన్న వకుళ తెల్లటి వీపు బయట పడడందాని మొగుడు, ఆ బ్రా హుక్ ని విడదీయడంనా మొగుడు దాన్ని వకుళ చేతులమీంచి జార్చి కింద గిరవాటెట్టడం క్షణాల మీద జరిగిపోయాయి
ఇక నా వంతేమోరా భగవంతుడా!…ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలి…’ అనుకుంటూ….మధు ఛాతీకి, గాలి దూరడానికి వీల్లేనంత దగ్గరగా కరుచుకు పోయానుదాంతో మధు పక్కలకి ఒరిగినా ప్రయోజనం లేకపోయింది…‘…నాలాంటి పిచ్చి మొద్దేంటది!…’ అంటూ మగాళ్ళని రెచ్చగొట్టింది వకుళనూలు పోగైనా లేని తన గుబ్బల్ని చేతుల్తో కప్పుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ!…‘…మా ఆవిడకి కితకితలెక్కువ గురూ!…’ అంటూ రావణాసురుడి ప్రాణ రహస్యం బయటపెట్టిన విభీషణుడిలా తనకందుబాటులో ఉన్న నా నడుం ఎడమభాగం మీద వేళ్ళతో సన్నగా రుద్దాడుఎలాగో కితకితల్ని ఓర్చుకుని ‘…ఛీ!…’ అంటూ నా మొగుడి వేళ్లని విదిల్చి కొట్టానోలేదో!…మధు నా కుడివైపు నడుం మీద కితకితలెట్టాడుతప్పించుకోడానికి అసంకల్పితంగా ఎడం వైపు జరగడంనా బ్రాసియర్ హుక్ ‘…ఫాఠ్ఠ్…’ మంటూ విడిపోడంనా తెల్లటి బ్రా చేతులమీంచి కిందికి జారిపోవడంక్షణాల మీద జరిగిపోయాయి
….
పుండు మీద కారం చల్లినట్లు వకుళ కిలకిల నవ్వులొకటి… ‘…ఏమే!…ఇప్పుడు తీరిందా నీ కడుపుబ్బు?…’ అంటూ అందుబాటులో ఉన్న దాని తొడని గిల్లానేగానీ…‘…ఛీ!…నీ మొగుడి నలుపుళ్ళు తట్టుకోలేక ఛస్తూంటేనువ్వుకూడా ఏంటమ్మా!…’ అంటూన్న దాని స్వరం మత్తుగా వినిపించడంతోఏం చేస్తున్నారా!?…అనుకుంటూ వాళ్ల వైపు చూశానురెండర చేతుల్నీ కార్ సీలింగ్ కి ఒత్తిపట్టుంచింది వకుళ!…దాంతో మిలమిలా మెరిసిపోతున్నాయి దాని పచ్చటి చంకలునా మొగుడి ఒళ్ళోంచికొద్దిగా పైకి లేచిమళ్ళీ కసిగా కూళబడుతుందేమోపాల సముద్రపు కెరటాల్లా ఎగసెగసి పడుతున్నాయి దాని గుబ్బలుఎందుకో!…గులాబి మొగ్గల్లాంటి దాని చనుమొనలు మాత్రం కొద్దిగా అణిగున్నాయి….ప్రాంచద్భూషణ బాహుమూల రుచి తోపాలిండ్లు పొంగారపై అంచుల్ మ్రోవగఅని పెద్దన గారు వర్ణించిన వరూధినిలా ఉన్నావే!…’ అన్నాను

‘…
కొద్ది తేడాతో!…ఆ ప్రవరాఖ్యుడేమో విదిల్చికొట్టెళ్ళిపోయాడుఈ ప్రవరాఖ్యుడు ఒళ్లంతా గోళ్లతో గుచ్చేసినలిపి,నలిపి పెట్టేస్తున్నాడు…’అంటూ పొటకరించిన దాని చనుమొనల్ని లోపలికొత్తేసుకుంటూ నాకు సమాధానం చెప్పి…‘…ఇష్ష్ఏంటిది!?…నావి మీ ఆవిడ వాట్లా కొబ్బరికాయలేం కావుసాఫ్ట్…’ అని నా మొగుడ్నిగోమూగా మందలించింది వకుళ ‘…నేను మాయా ప్రవరాఖ్యుడ్ని అనుకో వరూధినీఉరఫ్వకుళా!…నీవి సాఫ్టే ఐనా స్టిఫ్ కూడానూపెర్ఫెక్ట్ లీ ఎలాస్టిక్ఎంత నలిపినా క్షణాల్లో ఎలా నిక్కబొడుచు కుంటున్నాయో చూడు మధూ మీ ఆవిడవి…’ అంటూ దాని గుబ్బల్ని కుదుళ్ల దగ్గర ఒడిసి పట్టుకుని మర్దిస్తూన్న తన అర చేతుల్నిపైమొనల్ని మెలి పెట్టేస్తూన్న వేళ్ళనీఒక్కసారిగా పక్కకి తప్పించాడు నా మొగుడు
‘…
నిజమే గురూ!…మర్దనాల వల్ల ఎఱ్ఱగా కందిపోయాయే తప్పపిసుక్కో!…ఎంత పిసుక్కుంటావో!… అంటూ నీ మగతనాన్ని సవాలు చేస్తూబింకంగా నిక్కి నిలబడ్డాయి కదూ ఇవి…’ అని మెచ్చికోలుగా తన భార్య స్థనాల్ని తేరిపార చూసి…‘…ఒకటే తేడా!…ఓ అంగుళం మేరకి పొటకరించుండేవిపై మొనలుఏమైపోయాయవి!…కొరికించేసుకున్నావేంటి!…’ అంటూ వకుళని మగాళ్ళిద్దరూ ఆటపట్టిస్తూంటేనాకు కసెక్కిపోయిమధు అరచేతుల్ని నా గుబ్బల మీదికి లాక్కున్నాను.

ఇదో చూడండిమధూ!…సంధ్యా!…వచ్చేస్తున్నాయిఆంఫట్…’ అంటూ మంత్రం వేస్తూన్నట్లుగాఅర్థరూపాయ బిళ్ళలంతున్నవకుళ ముదురు గులాబి రంగు అరోలాల చుట్టూతా కొన గోళ్ళతో సున్నితంగా నిమిరాడు నా మొగుడువెంటనే అణిగిపోయిన దాని చనుమొనలు అంగుళంన్నర పైగా పొడుచు కొచ్చాయి! …ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతోగర్వంగానా వైపూ, దాని మొగుడి వైపూ ఓ కోర చూపు విసిరి…‘ …ఆపు వికాస్ఆ సిగ్గు మాలిన పొగడ్తలువాటితో నన్ను బోల్తా కొట్టించిఆ మాయా ప్రవరుడిలా నాకు కడుపు చేసీగలవ్…’ అంది వకుళసిగ్గు బిడియాలొదిలేసినా మొగుడి వేళ్లని తన చనుమొనలమీదికి లాక్కుంటూ
నాలో లావాలా పొంగుతూన్న కసిని తట్టుకోలేక …‘…ఊఁ!…’ అంటూ కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచీ నా గుబ్బల్ని నిమురుతున్న మధు చేతుల్ని పైనుంచి గట్టిగా ఒత్తాను… ‘…చళ్లని పిసకమంటూంది గురూ మీ ఆవిడ!…ఏం చేయమంటావ్!…’ అని కొంటెగా నా మొగుడ్ని అడిగాడు…‘…ఏవంటాడూ!…చూపించు నీ ప్రతాపంజావ కారిపోయేలా పిసికేయ్ వాటినిఅంటాడుఅంతేనా వికాస్!…’ అంది వకుళ నా మొగుడి తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకుంటూ!…ఆ పని చేయించుకోవాలని యావ పెరిగిపోయింది నాలో!…మరో మాట మాట్లాడకుండావకుళలాగే అరచేతుల్ని కార్ సీలింగ్ కి తగిలేట్టుగా పైకెత్తిగుబ్బల్ని పూర్తిగా మధుకి అప్పగించేసికాళ్ళతో ప్లోర్ ని తన్నుతూ పైకి లేచిఅర చేతుల్తో కార్ సీలింగ్ ని బలంగా ఒత్తేస్తూపూర్తిగా నిగిడిపోయిన మధు మొడ్డ నా పూగోడల్ని చీల్చేస్తూఏవేవో లోతుల్లోకి చొరబడిపోయేట్లుగా తన ఒళ్ళో కూలబడ్డాను

…‘
బలే ఉంది సంధ్యా, ఈ స్ట్రోక్…కానీ!…అంటూ నా నడుం ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని…నన్ను పైకి లేపి…మళ్ళీ ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు…నా గుబ్బలు నలగక పోడంతో, మధు చేతుల్ని నడుం మీదినుంచి …వాటి…మీదకి లాక్కుని…రెమ్మల మధ్య తన అంగాన్ని సర్దుకుంటూ… నేనే పైకీ కిందికీ కదలడం మొదలెట్టాను…మొదట్లో కొద్దిగాటైట్… అనిపించినా, మరో రెండు జర్క్ లతో నా…బిగుతు దోవ…మరింత లూబ్రికేట్ కావడంతో..ఓ పక్క మధు చేతుల్లో నా గుబ్బలు నలిగి నశ్యం ఐపోతూన్నా…అలాగే పిసికించుకుంటూ‘…ఆహ్ఁ…హాఁ..ఆహ్ఁహాఁ…’ అంటూ ఒగరుస్తూ…గుభికీ… గుభికీ…మనేట్లుగా పై పైకి లేచి మధు ఒళ్ళో కూలబడ్డం మొదలెట్టాను…నా పిరుదులు తన వృషణాల్ని అదుముతున్నట్లున్నాయి… తన పని ఆపకుండానే మధుకూడా నా ఊపులకి రిథ్మిక్ గా …ఉఫ్ఫ్ఁ…హాఁ …ఉఫ్ఫ్ఁహాఁ …ఉఫ్ఫ్ఁహాఁ ….అంటూ ఒగర్చడం మొదలెట్టాడు….ఇంతలో ఇంచుమించు అవే రకం ఒగర్పులు మా పక్కనుంచీ వినిపించడం మొదలయ్యాయి…

ఓరకంటితో పక్క జంటవైపు చూశాను…వకుళ కూడా నాలాగే ఒగరుస్తూ నా మొగుడి మీద ….ఎగి రెగిరి… పడుతూంది. ‘..కసిమీదుంది ఈ లంజకాన…అనుకుంటూ నా మొగుడివైపు వైపు చూశాను…తృపి గా,మధులాగే ఒగరుస్తూ, అరమోడ్పు గా కళ్ళు మూసుకుని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు … మగాళ్ళ చూపులు కలిసియాయేమో!…‘…బలే…స్వారీ చేస్తూంది గురూ మీ ఆవిడ….అంటున్నాడు మధు…ఒగరుస్తూనే! ‘…మీ ఆవిడేం తక్కువ తిన్లేదులే!…నా ఒట్టలు నలిగిపోయేట్లుగా లేచి,లేచి మరీ కూలబడుతూంది…నా ఒళ్ళో!…అంటున్నాడు నా మొగుడు…మా మీద పడిపోయి…ఊపిరి సలపకుండా దున్నేసినప్పుడు మేమెంత బాధ పడతామో అర్థమౌతూందా !…అని వకుళ రిటార్ట్… ‘…మాంచి కసిమీదున్నారుగురూ ఆడాళ్ళు … వీళ్ళ బట్టలూడదీసి…కింగ్ సైజ్ బెడ్ మీద పక్క పక్కనే పడుకోబెట్టి…రాత్రంతా…నువ్వూ, నేనూ మార్చి…మార్చి…దెం…గి…తే…గాని అదుపులోకి రారు వీళ్ళు!…అంటూన్నాడు మధు…‘…ఆశ!…వేర్వేరు ఫ్లోర్లలో డబల్ రూమ్స్ బుక్ చేశామని చెప్పాం…మర్చిపోయారా!…అంటూ మాటల్తోనే పొడిచాను మగాళ్ళని…
….
మరింత రెచ్చిపోయారు మగాళ్ళు…మా గుబ్బలకి కొంచెం కిందుగా గ్రిప్ చేసి…గుబ్బల్ని నలిపేస్తూనే ఎగరెగరేసి ఒళ్ళో కుదేసుకుంటున్నారు…పది నిముషాలు గడిచాయి…ఆడాళ్ళం ఎన్ని సార్లు కార్చేసుకున్నామో లెక్కలేదు… ఒగర్పుల్తో కారు దద్దరిల్లిపోతూందేగానీ మగాళ్ళకి షాట్ అయ్యేటట్లు అనిపించటంలే!……ఏం చెయ్యాలా!…అనుకుంటూ వకుళ వైపు చూశాను…అది నీరసపు నవ్వుతో కన్నుగీటి…ఒట్టల్ని…నొక్కమన్నట్లుగా సంఙ్ఞ చేస్తూ ఎడం చేతిని కిందికి జరిపింది… నేనూ అదే పని చేశాను…మరుక్షణం ఇద్దరం కెవ్వు మన్నాం…మా చేతులు నలిగిపోవడంతో!… మగాళ్ళ స్పీడు పెరిగింది…అందరి ఒగర్పుల స్థాయి కూడా పెరిగింది…చేసేది లేక…మూల్గుల్ని అణుచుకుంటూ…మగాళ్ళ మొరటుతనాన్ని…ఎంజాయ్ …చేస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నాంఆడాళ్ళం…

ఇంతలో ముందు సీట్ కి వేలాడదీసిన వకుళ మొబైల్ మోగింది… ‘…ఆన్సర్ చెయ్యకు…అంటూ దాని రెండు చేతుల్నీ పట్టేసుకున్నాడు నా మొగుడు…వెంటనే నేను ఆన్సర్ చేశాను…పోట్ల స్పీడు తగ్గుతుందని…‘…మాఁ!…అంటూ ఖంగుమని మోగింది…దివ్య స్వరం….ఆఁ…దివ్యా!… చెప్పు…అన్నాను ఆలోచించకుండా…‘…సంధ్యా ఆంటీ!…అమ్మేది?…నాన్నెక్కడ!?…’ అందదినా గొంతు గుర్తు పట్టి…చేసిన పొరపాటుకి నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూ మధుకిచ్చాను…నా చేతులో ఉన్న వకుళ మొబైల్…‘…హాఁ బేటా! ఏలా ఉన్నారు?…’ అని అడిగాడు మధు…ఒగరుస్తూ..‘…మేం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాంమీరేంటీ…ఉఫ్ఫ్ఁహాఁ …‘…ఆహ్ఁహాఁ.. అంటూ ఆయాసపడిపోతున్నారు?….’ అంటూ దాని ప్రశ్న…ఏం చెప్పాలో తోచక నోరు మూసుకున్నాం ఓ అర క్షణం…
‘…రన్నింగ్ కాంపిటీషనా?…’ అందదే!…బతుకుజీవుడా!… అనుకుంటూ ‘…అవును…’ అన్నాం ఇద్దరం ఒక్కసారే!…‘…అదేంటీసంధ్యా ఆంటీతోనా నీ కాంపిటీషన్?…’ అని మరో ప్రశ్నఇలా లాభం లేదని…‘ దివ్యామిగిలిన వాళ్ళేం చేస్తున్నారూ?…’ అంటూ దాన్ని డైవర్ట్ చేసిఓ నిముషం అవీ ,ఇవీ మాట్లాడికాసేపులో ఫోన్ చేస్తాం లే! ’ అంటూ కట్ చేశాను…‘…అమ్మయ్యా!…గండం గడిచింది…’ అని నిష్టూర్చి లేవబోయాం ఆడాళ్ళంమగాళ్ళు వదుల్తేనా!మళ్ళీ మా నడుముల్ని పట్టుకుని ఒళ్ళోకి లాక్కున్నారుమొహాలు చూసుకున్నాం వకుళా, నేనూ
మాటల్లేకుండానే ఒకళ్ళ మనస్సులో ఆలోచన మరొకళ్ళం గ్రహించడం జరగడంతో అరచేతుల్ని మగాళ్ళ తొడలమీద ఆన్చివాట్ని నెమ్మదిగా లోపలికి జారుస్తూ పై పైకి లేచిధబుక్కున కూలబడుతూబొటన వేళ్ళతో వృషణాల్నినొక్కేస్తూ ఏ మాత్రం వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా రివర్స్ దెంగుడు మొదలెట్టేసరికి మరో నాలుగు స్ట్రోక్స్ లో అహ్ అహ్ఆహ్హ్అని ఆయాసపడుతూ కుదేలయిపోయి…‘…తెగ రెచ్చిపోతున్నారు గురూ మన భార్యలురాత్రి వీళ్ల పని పట్టాలి…’ అని బీరాలు పలుకుతూ ఫౌంటెన్లల్లా ఎగజిమ్మేశారు మా మొగుళ్ళు‘…అదీ చూద్దాంఅని సవాళ్ళు విసురుతూ గర్వంగా లేచిపోయాంనేనూ,వకుళా

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth.in

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

Also Read : 

Bhrthala marpidi 8

mahire maridi 10

GIRLS HIGH SCHOOL – 6

VADINANTE IDHERA – 7 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button