BARTHALA MAARPIDIMEDIUM LENGTH STORIESTelugu Boothu Kathalu
Trending

BARTHALA MAARPIDI – 19 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 19 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 19 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

BARTHALA MAARPIDI

అవునమ్మా!…నాదీ అదే బాధ…పోనీ!…పొడిగా తుడిచేద్దా మంటే…అందనీటంలేదు…’ అంది వకుళ…‘…సర్లే!…మగాడి పక్కన పంగలిప్పి పడుక్కున్నతర్వాత…’ అంటూన్న నేనూ… ‘…రోకలి లాంటి మడ్ద పోటుకి వెరుస్తామా!…’ అంటూన్న వకుళ …మాట పూర్తి చేయలేక…‘…అ…మ్మ్…మ్మో…’ అని జంటగా మూల్గి…
‘… ఛంపేశావ్ మధూ!…’ అని వకుళా…‘…ప్రాణాలు తోడేశావ్ వికాస్!…’ అంటూ నేనూ, జంటగా… మొర్రో… మన్నాం…మా జతగాళ్ళు తమ ఆయుధాల్ని …ఒక్క ఊపున మా పూకుల్లోకి గెంటేస్తే!…
…కాసేపు ఊపిరందలేదు నాకు…వకుళా అదే స్థితిలో ఉందేమో!…అదీ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తున్నట్లు చప్పుడ్లు వినిపిస్తున్నాయి… ‘…ఎవరో కొత్త పార్ట్నర్లలా…ఎంత నాటకమాడారే మన మొగుళ్ళు!!…!…’ అని బరువుగా అంది వకుళ…ఓ నిముషం తర్వాత సేదతీరి… ‘…అవును…మన చేతికందితేనూ… రొప్పితేనూ…గుర్తు పట్టేస్తామని పెదవి కదపకుండా వాయించింది చాలక…తప్పించుకుందామని…ఇప్పటికీ ఎలా నోరిప్పటంలేదో చూడు వీళ్ళు!…’ అన్నాను నేను… అప్పటికీ వాళ్ళు దెం…గు…లా…ట…ఆపితేనా!……‘.పక్పక్…పుస్పుస్..పక్పక్…పుస్పుస్…’ అంటూ రూము మారుమోగేలా ఒకటే చప్పుడ్లు…
‘…అబ్బ్…బ్బ…గుభికీ…గుభికీ…మనేలా .. మడ్డల్ని పూర్తిగా బైటికి లాగి మరీ గెంటుతున్నారే మన మొగుళ్ళు!…’ అని నాతోనూ…‘…కాసేపు ఆపి ఈ గంతలిప్పేయి మధూ!…’ తన మొగుడితోనూ మొర పెట్టుకుంది వకుళ…
‘…అవునే తల్లీ…కొత్త,కొత్త లోతుల్లోకి చొచ్చుకుపోతున్నారమ్మా వీళ్ళు…’ అని వకుళకి వెళ్లబోసుకుని…‘ కళ్ళు నెప్పెడుతున్నాయి వికాస్.. .గంతలిప్పేసిన తర్వాత నీ ఇష్టం…’ అంటూ నా మొగుడ్ని నీరసంగా వేడుకున్నాను.
…‘….పట్టేశారు వికాస్…ఈ ఆడాళ్ళు మనని!…ఎలా నంటావ్?…’ అన్నాడు మధు….‘…మనం పడ్డ జాగ్రత్త సరిపోలేదేమో! వాళ్లనే అడుగుదాం..చెప్పండి అమ్మాయిలూ….కాసేపు లంగరేసి ఉంటాం లే!…’ అన్నాడు వికాస్
…మొదట…నేనూ, వకూ, ఏమీ మాట్లాడలేదు…

‘…ఏయ్!…చెప్పండీ!…’ అంటూ మధు కూడా బలవంత పెట్టేసరికి …ఇక తప్పదని…‘…ఎంత ఒకే సైజు వైనా…తన పూకు లోకి దూరే మొడ్డ… కట్టుకున్న వాడిదో!…పక్కింటి వాడిదో…ఇట్టే గుర్తు పడుతూంది….సంసారం చేసుకునే ఏ ఆడదైనా!…’ అన్నాను…
‘…అదెలా!?…’ అన్నాడు వికాస్…‘…గుడి దగ్గిరో, లేపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్ దగ్గరో…మన చెప్పుల బదులు వేరే వాళ్ళ చెప్పుల్లో కాళ్ళెట్టామనుకో! మనది కాదని తెలిసిపోదూ!..అలాగే తన పూరెమ్మల్లోకి ప్రవేశించే మొడ్డ ,మొగుడిదౌనో కాదో…ఇట్టే పట్టేగల్దు …ఏ సంసారైనా!…’ అంది వకుళ…
‘…ఒప్పుకుంటాం!…కానీ…పార్ట్నర్స్ మారామని అనుమానం ఎందుకు కలిగిందీ!…’ అన్నాడు మధు…‘…మీ మడ్డల సైజుల్ని చూడ్డానికి మీరు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు…’ అన్నాను…
‘…అది గురూ…మనం చేసిన పొరపాటు…’ అనుకుంటూ మళ్ళీ దంపుడు మొదలెట్టారు …మా మొగుళ్ళు…..
…‘ అ…హ్హ్…ఒక్కటీ…కూడా విప్పేసి…కా…అఁ….అఁ…ఆహ్…నీండంటే వినరేం!…’ అన్నాను …మొడ్డ పోట్లకి మాట తడబడుతూంటే!

ఇంకా ఏమిప్పమంటా…రు వి…కా…స్ వీళ్ళూ!?…’ అన్నాడు మధు…దంచుడాపకుండా, రొప్పుని అణుచుకుంటూ..
.‘…కళ్లకీ…గంత….అహ్…అహ్…లు…తప్ప మా ఆడాళ్ళ ఒళ్ళ మీద ఓ నూలుపోగు… ఉం…ఉహ్…ఉహ్…చా…రా మీ మగాళ్ళు!?…’ అని దెం…గిం…చు… కుంటూనే దెప్పింది…వకుళ…
‘….నూటికి ..నూ….ఉఁహ్…రు…అహ్… పా…ళ్ళు… నిజం…’ అంటూ… వికాస్ గెంట్లని భరిస్తూనే, వకుళకి ఒత్తాసు పలికి…‘…వాట్ని…విప్పీసీ …వికాస్!…’ అని మరోసారి అడిగాను…
‘…నీ గంత నంబర్ మధుదగ్గర….వకుళ గంత నంబర్ నాదగ్గర ఉన్నాయి…’ అన్నాడు వికాస్ …ఓ నవ్వు నవ్వి…
‘…మరింకేం!…రావే సంధ్యా…నా మొగుడి దగ్గరకి నువ్వూ, నీ మొగుడి దగ్గరకి నేనూ, వెళ్ళిపోయి…విప్పించీసీసుకుందాం!!…’ అంది వకుళ…
‘…ఆఁ… అంత చులాగ్గా…విప్పించీసీసుకుందామనే!…ఇందాకట్నుంచీ మీ ఇద్దరి ‘…దెంగులాట రన్నింగ్ కామెంటరీ…” విని పిచ్చెక్కిపోయింది మాకు!…ఎంత కుతిమీదున్నారే లం…జె…ల్లా…రా!…’…అంటూ వికాస్… … ‘…మీ పూకుల్ని…చింకి చాటల్ని చేసి కానీ వదుల్తామనే!..’…అంటూ మధూ దెంగుడు స్పీడుని పెంచేశారు…
…‘…వీళ్ళు కార్చుకునేదాకా తప్పదే వకూ!…’ అంటూ నేను నీరుగారిపోతూంటూంటే …‘…ఓర్చుకోవాలమ్మా !…’ అంటూ వకుళ ఓదార్పు…

…‘ ఓర్చుకోక ఇంకేంచేస్తాంలే!.ముక్కుతూ…మూల్గుతూ…మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని…మన మొగుళ్ళ మదపు వాన చినుకుల కోసం… పూ చిప్పలిప్పుకుని ఎదురుచూద్దాం!…’…అనుకున్నాం నేనూ, వకూ…కానీ…
కాసేపట్లో మొదలైంది…జల్లు కాదు…
…‘…ఏయ్!…మధూ…చాలు బాబూ!!…ఆ…పే…య్…..సంధ్యా!…మనం ఎదురు చూసింది చిరుజల్లుకైతే…’…అంటూ వకుళ బెంబేలెత్తిపోతూంటే…‘..‘.గత నాలుగైదు గంటల్నుంచీ దాచుకున్నదమ్మా ఇదీ!…’ అని దాన్ని ఓదార్చి….‘…వికాస్!…ఏంటమ్మా ఈ జడివాన!… లాగేయ్ బాబూ బయటికీ!…’ అంటూ వికాస్ ని వేడుకున్నాను…
‘…ఏ కళనున్నాడో!…వికాస్ మొడ్డని బయటికి లాగేశాడే వకూ!..ఎందుకో!… తను పూర్తిగా…కార్చుకోలేదేమో అనిపిస్తూందే! ’ అంటూంటే నా …కళ్లముందు …వికాస్ మొడ్డ గుండునుంచి…చిక్కటి మదపు బొట్లు ఓడుతూన్న దృశ్యం మూసిన కళ్ల ముందు మెదులుతూంటే…దానికా విషయం కూడా చెప్పి..నిస్త్రాణగా వెలకిలా తిరిగాను…
‘…కూడబలుక్కున్నారేమోనే మన మొగుళ్ళు!…మధు కూడా పూర్తిగా నా…లో…కి వదిలేయకుండా తీశేశాడే!…ఏంటో వాళ్ల ఉద్దేశ్యం!?… ఒక మదపు బొట్టు నా తొడ మీద పడింది కూడానూ!…’ అంది వకుళ….
‘…ఏ పొజిషన్ లో పడుక్కున్నావే!…’ అన్నాను…దాని మాట లోతుగా వినిపిస్తూంటే!…
‘…మధు డాగీ స్టైల్ లో చేశాడని చెప్పాగా!…తను బయటికి లాగేయగానే తిరిగే సత్తువ లేక…అలాగే…బోర్లానే పడుక్కుండిపోయానే పరుపు మీద!…’ అంది వకుళ…

‘…వెంటనే వెలకిలా తిరిగిపో!…’ అన్నాను…నాగొంతులో తొందరని పసికట్టిందేమో!…మరుక్షణం అదీ తిరిగిపోయింది…అంత నీరసంలోనూ‘ఎందుకే! …అంత…తొందరా!… ’ అని కూనిరాగం తీస్తూ!…
ఇంతలో ‘…సంధ్యా!…అవతల మంచం మీదికెళ్ళిపో!…వకుళా!…నువ్విలా వచ్చీసీ…’ అన్నాడు వికాస్…
కమాన్ గర్ల్స్!…మంచాలు మారండి!…’ అంటూ నా నడుం పట్టుకుని తన మంచం మీదికి లాక్కోబోయాడు మధు…
‘…మాకు ఓపిక లేదు!…మీరే మారండి కావస్తే!…’ అని మొగుడ్ని గదిమింది వకుళ…
‘…ఇదీ బానేఉంది వికాస్!…ఇటొచ్చి మా ఆవిడ మీదెక్కు!…నేను మీ ఆవిడ మీదెక్కుతా!…’ అన్నాడు మధు …వికాస్ మాట్లాడకుండా తలూపినట్లున్నాడు….మగాళ్ళు మంచాలు దిగుతున్నట్లుగా అడుగుల చప్పుడు…
…‘…ఇదే అదను…’ అనుకుని ‘…వకూ!…ఈసారి మా ఆయన చిప్పిల్లుతూంటే …ఒక్క చుక్క పోనీకుసుమా!…తన నడుం చుట్టూ నీ తొడల్ని గాఠ్ఠిగాపెనవేసేయ్…నేనూ అదేపని చేస్తా!…’ అన్నాను…. చాలా నెమ్మదిగా …‘…సరే!…బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ …’ అంటూ అది నాచేతిని దువ్వింది…
కాసేపట్లో …‘సంధ్యా!…తిరుగు…’ అంటూ నన్ను బోర్లా తిప్పడానికి మధు ప్రయత్నం చేస్తూంటే..‘…వకూ! .‘మళ్ళీ డాగీ…పొజిషన్ కి ట్రై చేస్తున్నాడే మీఆయన… ’ అని వకుళకి చెప్పి…‘…అలా వద్దు మధూ…పైకి రా!…’ అంటూ చేతులు జాపి తన విశాలమైన వీపు చుట్టేసి… ‘…నీ సంగతేంటీ!…’ అన్నాను…
“…ప్ప్చ్…పుప్ప్చ్…’ అంటూ పెదాలు జుర్రుకునే చప్పుడ్లు…’ ఉమ్…అమ్మ్…మ్ఁ …మ్మా…అమ్…ఊమ్…’అంటూన్న వకుళ మత్తైన మూల్గులు…అలలు అలలుగా కదులుతూన్న దాని పరుపు కెరటాలే చెప్పాయ్… అది నా మొగుడికి…తన రెండు జతల పెదాలూ అర్పించుకుని…తృప్తిగా… దెం..గిం…చు …కుంటూందని…

…ఆ చప్పుడ్లని వినడమే కాకుండా…తన భార్య …మనస్ఫూర్తిగా తన శరీరాన్ని మరో మగాడికి అర్పించడం కళ్ళారా చూసి…రెచ్చిపోయిన మధు నా ఎత్తు గుబ్బల్ని అణిచేస్తూ మీదడిపోయి…పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకున్నాడు…బ్లైండ్ ఫోల్డ్ గేమ్ పుణ్యమా అని గడ్డాలూ, మీసాలూ ఉన్న మగాళ్లకి పెదాలప్ప గించడం అలవాటు కావడంతో …రెండు చేతులతోనూ తన మొహాన్ని తడుముతూ…ప్రేమగా పెదాలందించి…తొడలిప్పుకున్నానేగానీ…మధు మొరటు చొరబాటుకి తట్టుకోలేక …పెదాల్ని విడదీసుకుని…‘….అమ్మ్…మ్మ్మా…’ అని మూల్గాను…తను మళ్ళీ నా పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకుని నన్ను కసిగా దున్నడం మొదలెట్టాడు…నేను కోరుకున్నదదేకనుక …బెట్టుచేయకుండా…నడుం పైకెత్తి…ఒళ్లప్పగించేశాను…
…మా ఆడాళ్ళ మూల్గులతో!…మగాళ్ల రొప్పులతో…గది దద్దరిల్లిపోతూంది…విరిగిపోతాయా!…అన్నంతగా మంచాలు కిరకిరలాడిపోతున్నాయి…నీరసంతో కళ్ళు మూతలడిపోతున్నాయి….ఎంతసేపలా గడిచిందో తెలీదుగానీ… ‘….అ…ఆహ్…మ్…మ్మ్మ్…ఉ…ఊమ్…’…అంటూన్న వకుళ పరవశపు కేరింతలకీ …‘…హుఁ…హుఁ…’ అంటూన్న మధు తుది రొప్పులకీ…ఒంటిమీద తెలివొచ్చి…, ‘…ఒఁ…ఓ…ఓహ్…’ అని అరుస్తూ…మధు నడుం చుట్టూ నా తొడల్ని పెనవేసి…నా నడుం పైపైకెత్తుతూ ….అంతకు ముందే నా …పూకు… ని నింపేసిన …నా మొగుడి మదానికి తోడుగా…నా రంకు మొగుడి విత్తనాల్ని …నా …పూ…లోతుల్లో దాచుకుని….మధుని పైకి లేవనీయకుండా నా తొడల్ని …తన నడుముకి బిర్రుగా చుట్టేసి…..ఎగిసిపడే నా స్థనాల మీద తలెట్టుకుని సోలిపోయిన తన మొహాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ…తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాను…
‘….ఏయ్ వకూ!…పావుగంటనీంచి మోస్తున్నావు నా బరువు…ఇక నన్ను లేవనీ!…’ అంటూ వకుళని బుజ్జగిస్తూన్న నా మొగుడి మాటలకీ… ‘…ఏంటా తొందరా!….ఈ మెత్తటి తొడల జైలులో జీవితాంతం ఉండిపోలేమూ!…’ అంటూన్న మధు చెణుకుకీ తెలివొచ్చి కళ్ళు తెరిచానేగానీ…ఏమీ కనిపించలేదు …అపుడు గుర్తుకొచ్చింది…కళ్లకింకా గంతలుండిపోయాయని…‘…ఇపుడైనా విప్పేయ్ మధూ…ఈ పాడు గంతలు…’ అన్నాను…వగలు పోతూ!…
‘….ప్…ప్చ్…ప్చ్…ప్చ్…ప్చ్…’…చాలా ఈ కొసరు లంచం!…ఇంకిప్పీసీ…ఈ గంతలు…అంది వకుళ ఆయాస పడిపోతూ!…
‘…అలాగే!…’ అంటూ మగాళ్లు ఏవో కార్డ్స్ స్వైప్ చేయడంతో … అవి విడిపోయాయ్…ఓ గంటపైగా ఉన్నాయేమో అవి…కాసేపు తర్వాత గానీ చూడలేకపోయాం … చుట్టూ ఉన్నవి కనిపించడం మొదలయేసరికి…మా ఒంటి మీదా మాముందున్న మగాళ్ల శరీరాలమీదా ఒక్క నూలు పోగైనా లేదని గ్రహించేసరికి…సిగ్గు ముంచుకొచ్చేసరికి …మళ్ళీ కళ్ళు మూసేసుకున్నాం…

…‘…ఏం సిగ్గులొలకబోస్తున్నారుగురూ మన భార్యలు!…’ అంటూ మధు,…‘…వీళ్ల కళ్లకి గంతలుంటేనేనయం…’ అంటూ వికాస్…దుప్పట్లని మా మీద కప్పి..‘….మేం బాత్ రోమ్స్ కి వెళ్లొస్తాం…ఈ లోగా తేరుకోండి…’ అని వెళ్ళిపోయారు…
… ‘… సంధ్యా!…’ అని మెల్లగా పిలిచింది వకుళ…దుప్పటిని ఒళ్లంతా కప్పుకుంటూ ‘…ఊ…చెప్పూ…’ అని సిగ్గుగా… అంటూ దాని వైపు చూశాను…
‘…ఈ త్రివేణీ సంగమం ఫలితం ఎలా ఉంటుందంటావే!…’ అందది…‘…ఓ పదిహేను రోజుల్లో తెలుస్తూందిలే!…’ అన్నాను… (end of page 100)
‘…అది సరేలే!…ఇంట్లోంచి బయల్దేరినపుడు మన ఉద్దేశ్యమేమిటి!?…జరుగుతున్నదేమిటి?…’ అంది వకుళ….
‘…ఓ విధంగా ఇదే బాగుందిలే!.. మరో పదినెల్లదాకా సస్పెన్స్…’ అన్నాను…‘…మన కోరిక…ఫలిస్తూందో లేదో!…అంది వకుళ …
‘…గ్యారెంటీగా ఫలిస్తుంది…దోవలో…హోటల్లో ట్రై చేశాం…కార్లో ట్రై చేశాం…’ అని నేనంటూంటే…‘…ఆ ప్రయత్నాలు వేస్టేనమ్మా!…ఆ తర్వాత కదా…వాళ్ళు ఉపయోగిస్తూన్న “…మేల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్..ని…” మనం పట్టుకుని మార్చేస్త…’ అంది వకుళ…
‘…మన అదృష్టంకొద్దీ దొరికాయి వకూ అవి…మనవాళ్ళు మరో కొన్ని సార్లు ఆ పిల్స్ ని వాడి ఉంటే మనం గ్యారెంటీగా కొత్తమొగుళ్లని వెతుక్కోవాల్సి వచ్చేది…’ అన్నాను…‘…ఈ విషయం గట్టిగా చెప్పాలి వాళ్ళకి…’ అంది వకుళ …ఘాటుగా…
…అవునన్నట్లు తలూపాను…తప్పిన ప్రమాదాన్ని తలుచుకుని …మనస్సులోనే దేవుడికి మొక్కుకుంటూ…
‘…పోనీ!…ఓ పావుగంట క్రితం ట్రై చేశాంకదే!… కావాలంటే మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం!…ఇపుడు రాత్రి పదకొండున్నరేగా అవుత!…’ అన్నాను……ఓ నిముషం మౌనం తర్వాత …

‘…మనమేమీ ట్రై చేయక్కర్లేదులేమ్మా!…అదో!…చెరో వైపునుంచీ దిస్స మొలలతో మొడ్డలూపుకుంటూ వస్తున్నారు చూడు మన మొగుళ్ళు…తెల్లారే లోగా ఎన్ని సార్లు మార్చుకు…మార్చుకు దెం…గు…తారో మనని…’ అంది వకుళ…
తలెత్తి చూసేసరికి, విశాలమైన హాల్ ఓ పక్కనుంచి వకుళ మంచం వైపు వికాస్…మరో వైపునుంచి…నా మంచం వైపు మధు…ఒంటిమీద నూలు పోగు లేకుండా…వస్తున్నారు…సిగ్గుతో వాలిపోతూన్న కళ్లతో ఓ అరక్షణం వాళ్ల వైపు చూసి…
…‘…పిల్లా!…నువ్వు చెప్పినట్లుగా మొడ్డలూపుకుంటూ కాదే!…తమాషాగా…కదిలీ కదలనట్లుగా…కదులుతూన్న…నిగిడిపోయిన మొడ్డలేసుకుని వస్తున్నారు…మన మొగుళ్ళు…’ అన్నాను వకుళతో నెమ్మదిగా!
‘…నువ్వు…అలా…కనిపించీ…కనిపించనట్లుగా…నీ ఒళ్ళు చూపిస్తూ…సిగ్గులొలక బోస్తూంటే…చూసే మగాళ్లకి నిగిడిపోవుటే!…గమనించు…నిన్నే చూస్తున్నారిద్దరూ!…ఒకడు నీ కింద పడుక్కునీ….మరోడు నీ పైనెక్కేసీ… దోపేసినా దోపీగలరు…నీ పూరెమ్మల్లోకి…అంది వకుళ …
…‘… అమ్మో …ఒక్కడిది…పట్టించుకోడమే కష్టమైపోతూంటే!…ఇద్దరివీ!…ఒక్కసారే!!…నా వల్లకాదే తల్లీ!!!….’అన్నాను ఆ తలపుకే నా ఒళ్ళు, పులకింత కలిసిన గగుర్పాటుతో…సన్నగా వణుకుతూంటే!…
‘…ఏంటి సంధ్యా!…వణుకుతున్నావ్?…’ అని అడుగుతూ నా దగ్గరకొచ్చాడు మధు…‘
‘…ఎందుకో చెప్పనేంటే!..’ అంటూ నా చెవికొరికింది..వకుళ…
‘….ఆ పాడు ఆలోచన బయటపడితే… వెంటనే…ఆ…పనికి సిధ్ధమైపోతారేమో…ఈ సిగ్గులేని మొగుళ్ళు…’ అనుకుని…పెదాలు కదపకుండా …‘…ఛీ!…పోవే!…’ అని దాన్ని గదిమి… మెదలకుండా తలొంచుకుని కూర్చున్నాను
‘…ఛలేస్తుందేమో గురూ వీళ్లకి !…నువ్వు మా ఆవిడ మంచమెక్కు…నేను మీఆవిడదెక్కుతా!…’ అంటూ వకుళ మంచమెక్కేశాడు వికాస్…

‘…ఛీ…ఒంట్లో నీరంతా కారిపోయి…నీరసంతో ఛస్తూంటే…ఇప్పుడేనా!….తాగడానికీ…తినడానికీ… ఏవైనా పట్రా!…’ అంది వకుళ…కరుకుగా!
…‘…రెడీగా ఉన్నాయ్!…’ అంటూ కొద్ది దూరంలో ఉన్న డెకొరేటివ్ పార్టీషన్ వెనక్కెళ్ళి…తినుబండారాలూ…ఫ్లాస్క్ లూ,ఉన్న ట్రాలీలు చెరొకటీ తోసుకొచ్చేసి…‘…కానీండి…’ అన్నారు వాటిని మాముందరుంచుతూ…
…‘…ఇలానా!…ఏమైనా బట్టలేసుకున్న తర్వాత!..’ అంది వకుళ…‘….దిస్సమొలలతో ఉండడం మీకు బాగుందేమో గానీ…మా వల్ల కాదు బాబూ!…సిగ్గుతో ఛస్తున్నాం…’ అన్నాను…
‘…సరే!…’ అంటూ హాల్ కి చెరో చివరా ఉన్న అల్మారాల దగ్గరకెళ్ళి చెరో బెర్ముడా తొడుక్కొచ్చారు…మగాళ్ళు…
‘…మేము మీలా మరుగు లేకుండా బట్టలేసుకోలేం బాబూ!….ఐనా…మేము బుక్ చేసిన డబల్ రూమ్స్ వదిలేసి ఇటువంటి హాల్లోకి తీసుకొచ్చారేంటీ! ….’ అంటూ గునిసింది, వకుళ…
‘…మీరేగా, రాధతోనూ వాసు తోనూ ఒప్పందం చేసుకుని…మన డబల్ రూమ్స్ ని…వాళ్ల యస్…స్యూట్ (S.Suite ) తో మార్చుకున్నారూ!…’ అన్నాడు వికాస్.
‘…స్యూట్…’ అంటే ఓ కింగ్ సైజ్డ్ బెడ్ రూం…దానికి పక్కన మరో రూం…అటాచ్డ్ బాత్స్….ఇటువంటివి…రెండుంటాయని చెప్తేనే ఒప్పుకున్నాం గానీ ఇలా తీర్థయాత్ర సత్రపు హాల్ లా ఉంటుందని తెలీదు …’ అన్నాను …వికాస్ వైపు కొరకొరా చూస్తూ…
‘…ఇది సత్రపు హాల్ ఏమీ కాదులే…అన్ని సదుపాయాలూ ఉన్న రెండు స్యూట్స్ ని …విడి విడిగా కానీ…కలిపి గానీ వాడుకోడానికి వీలుగా డిజైన్ చేశారు…కాస్త ఓపిక గా చూడండి…’ అన్నాడు వికాస్…
‘…ఇష్టమైన జంటలు ఈ Suiteని …Swap suit…గా వాడుకోడానికి వీలుగా డిజైన్ చేశారు….ఆ మాట రాధా వాళ్ల కి రూమ్స్ చూసిన తర్వాత గానీ తెలీలేదు…’ అన్నాడు మధు….
‘….ఆరెండు జంటలూ …ఆ…పనికి ….పనికిరావు కనుక…వేరే రూమ్స్ దొరికే చాన్స్ లేదు కనుక…మిమ్మల్ని పట్టారు వాసూ, రాధ వాళ్లు…’ అంటూ కన్నుగీటాడు వికాస్…

‘…మాకేం తెలుసూ!…‘…కొడుక్కి పడక గది చప్పుడ్లు వినిపించేంత దగ్గరగా…వాడి…కాబోయే మామగారితో..కులకడానికి రాద, …కూతురి పక్కరూం లోనే…దాని అత్తగారిని దున్నడానికి వాసుదేవ్ మొహమాట పడుతూంటే… సహాయం చేద్దామని ఒప్పుకున్నాం…’ అంది వకుళ…
‘…ఆ చర్చ తర్వాత…ముందు బట్టలు వేసుకోడానికి మాకు మరుగు కావాలి…ఆ ఏర్పాటు చూడండి!…’ అన్నాను…
‘…అదెంత సేపు!…’ అంటూ తలకట్టుదగ్గర ఏవో బటన్స్ ఆపరేట్ చేసి…కలిసున్న కింగ్ బెడ్స్ ని దూరం గా విడదీసి…చెరో గోడ దగ్గరకీ వెళ్ళి…ఏదో స్విచ్ ని నొక్కారు…మధు , వికాస్ లు…
మరుక్షణం ఓ పార్టీషన్ వాల్ గోడలోంచి బయటికొచ్చి…పెద్ద హాల్ ని రెండు స్యూట్ లు గా విడదీసింది…
‘…ఏర్పాటైందిగా నీ మరుగు!…ఇంక మంచం మీంచి లేచి బట్టలేసుకో!…’ అన్నాడు మధు…
‘…ఛీ!…నువ్వు నావైపుండిపోయావేంటీ!?…’…అని మధు ని మందలిస్తూనే…ఒంటిమీదున్న పల్చటి దుప్పటీని వీలైనంత దగ్గరగా కప్పుకుని నా బాగ్ ఉన్న కప్ బోర్డ్ వైపు పరిగెత్తి…బాగ్ లోంచి నా నైటీ ని బయటికి లాగుతూంటే…
‘…హోటల్ వాళ్ల రికార్డ్స్ ప్రకారం నీ మొగుడు మధే !…నేను వకుళ మొగుడ్ని…’ అంటూన్న వికాస్ గొంతు వినిపించింది…పార్టీషన్ అవతల నుంచి…

‘…కరెక్ట్…అందుకోసమేగా!…హోటల్ మానేజ్మెంట్ వాళ్ళు నిన్ను నాకు, వకుళని నీమొగుడికీ అప్పగించారూ!…’ అంటూన్న మధు మాటతోబాటే…‘…ఎ…ఏ…ఏయ్!…ఉ…ఉమ్మ్…’ అంటూ…విలవిల్లాడుతూ మూతపడిపోయిన నా గొంతూ విందేమో!… …‘…కను చాటు కాగానే మళ్ళీ చాకిరేవు పెట్టేశారేంటమ్మా!…’ అంది వకుళ… వెక్కిరింపుగా
‘…నీ…ర…సం…తో ఛస్తూంటే!…అదొకటి తక్కువ!…నైటీ వేసుకోబోతూన్న నన్ను, …మీ ఆయన అదాట్న ఎత్తేసుకునే సరికి…అసంకల్పితంగా…( రిఫ్లెక్స్ గా… )నా చేతులు నీ మొగుడి మెడని పెనవేశాయే!…ఇంకేముందీ!…అందుబాట్లోకి వచ్చిన నా పెదాలని…ఆక్రమించేసుకున్నాడే! …విడిపించుకునే సరికి… ఉహ్హ్!…’ అని ఆపేశాను.. మళ్ళీ నా పెదాలు మధు కి దొరికిపోతే!…

‘…మా ఆవిడ పెదాల మీద …అప్పుడే మోజు తీరిందా మధూ!…వదిలేశావ్ వాట్ని!?…’ అంటూ నా మొగుడి సిగ్గు లేని పలకరింపుతో పాటు…….‘…ఏయ్ వికాస్!…అలా చూడద్దన్నానా!…ఇష్ష్…నైటీ ఐనా వేసుకోనివ్వరాదా!..’ అనే గొణుగుళ్లతో పాటు…‘…ఉహ్….ఊ…మ్…ప్చ్చ్..’ ముద్దుల చప్పుడ్లువిని…‘ …వద్దు వద్దంటూనే పెదాలందిచ్చేసినట్లుందీ వకుళ పిల్ల!…’ అనుకుంటూంటే…
‘…ఎక్కడ గురూ!…ఓ సెకను ఇచ్చిందో లేదో!……‘…ఉహ్…ఊఁ…’ అంటూ…వాటిని, విడదీసేసుకుంటూంది…’ అంటూ మధు కంప్లైంట్ …
… ఇంతలో…పార్టీషన్ అటువైపునుంచి‘….ఊ…మ్…ప్చ్చ్..’ అనే పెదాలు విడివడిన చప్పుడ్లు…ఆ తరవాత….‘…ఊపిరందలేదేమో మధూ, మా ఆవిడకి!…ఓ క్షణమాగి మళ్ళీ అందుకో!…’ అంటూ మధుకి ఓ సలహా…, ‘…ఓ అరగంట క్రితం ఓ ఫ్రెంచ్ గడ్దం వాడికీ…ఓ బవిరి గడ్దం వాడికీ…నీ…పెదాలప్పగించగా లేనిది…మన మధు కి ఇస్తే తప్పేంటో!…’ అంటూ నాకు ఓ సిఫార్సూ పారేసి…మళ్ళీ వకుళ పెదాలందుకున్నాడేమో!…‘…ఉఁ..ఊ…మ్…మ్…ప్చ్చ్ …ఊ…మ్ …ప్చ్చ్…’అంటూ, ఒకే ముద్దుల చప్పుడ్లు…
…అవి విని రెచ్చిపోయాడేమో మధు…‘…. నువ్వక్కడ…కుతిగా ముద్దులెట్టించుకుంటున్నావ్ గానీ…ఇక్కడ నీ ఫ్రెండ్ పెదాలని ఇచ్చినట్లే ఇచ్చి,…ఓ పది సెకన్లలోపే విడదీసుకుంటుంది…’…అంటూ నా మీద తన భార్యకి కంప్లైంట్…
‘…ఏమో మధూ!…నీ బాధ నువ్వుపడు…ఈ వికాస్ ఉన్నాడే!..మహ చెడ్ద కసిగాడు బాబూ! …పెదాలు విడదీసుకుంటే చాలు…చనుమొనల్ని కొరికేయ్యడమా! …గుబ్బల్ని పిసికేయడమా! ఛంపేస్తున్నాడంటే నమ్ము!…ఈ హింసకన్నా, తను అడిగింది అప్పగించేయడమే మేలు!…అని వకుళ అంటూంటే సడెన్ గా మాటలాగిపోయి…‘…ప్చ్చు…ప్చ్…ప్చ్చు…ప్చ్…’ అంటూ జుర్రుడ్ల చప్పుడ్లు…

‘…అన్నంతపనీ చేసిందీ వకుళ!…ఇక నాకూ తప్పదేమో!…’ అనుకుంటూంటే…
…ముద్దుల చప్పుడ్లు ఆగిపోయి…‘…బలవంతంగా ఆక్రమించేసుకో గురూ!….కొన్నిసార్లు ఆడాళ్ళు మొరటుతనాన్నేఇష్టపడతారు!’…’ అంటూ బోడి సైకాలజీ ఒలకబోసి…మళ్ళీ వకుళ పెదాల్ని జుర్రుకోడం మొదలెట్టాడేమో…నా మొగుడు….‘…ఉహ్….ఊ…మ్…ప్చ్చ్..’ .అన్న ముద్దుల చప్పుడ్లతో బాటు…దాన్ని పరుపు మీద కుదేసి…మీదెక్కిపోయిన మంచం కిరకిరలు…
‘…సరే!…మరోసారి ట్రై చేస్తా!…’ అంటూ మధు మళ్ళీ నా పెదాలందుకుంటూంటే… మధుని ఉడికించడానికి ఓ కొత్త ట్రిక్…ఉపయోగించాను…
…దాంతో…‘…నో చేంజ్ వికాస్!… వీపుని విల్లులా విరిచేసుకుని…తల పక్కకి తిప్పేసుకుని…కొండల్లా ఉబికిన గుబ్బల చాటున పెదాల్ని దాచేసుకుంటూంది మీ ఆవిడ…’ అంటూ నా మొగుడికి స్టేటర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి…పొంగిన నా గుబ్బలకి మొహాన్ని రుద్దుకుంటూ…నన్ను మంచం మీదికి మోసుకుపోయి…నా మీదెక్కిపోయి… గుబ్బల్ని తన ఛాతీ కింద అణిచేసి…నా పెదాలందుకుంటూంటే కాసేపు సరదాగా పెనుగులాడి…తర్వాత అప్పగించేసి…మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను ……

…నా గుబ్బల మధ్య మధు మొరటు గెడ్డపు వెంట్రుకలు సూదుల్లా గుచ్చుకోడంతో తెలివొచ్చి…వాలిన కనురెప్పల్ని బరువుగా విప్పుకునేసరికి….నా మొగుడికి తన చనుమొనల్ని వంతులవారీగా అప్పగిస్తూన్న వకుళ ప్రత్యక్షం…‘…పార్టీషన్ ని ఎందుకు తీశేశావ్ వికాస్!?…’ అన్నాను కోపంగా! … ‘…నా భార్య ఎలా దెం…గిం…చు…కుంటుందో చూద్దామని!…’ అని ముద్ద…ముద్దగా అన్నాడు వికాస్…వకుళ చనుమొనని వదలకుండానే!
……‘..ఛీ…నీ నోట్లో నోరెట్టడం నా బుధ్ధితక్కువ…’ అన్నాను ….వికాస్ వైపు చురచురా చూస్తూ!…
…‘…అందుకోసమేనేమో!…మీసాలు గుచ్చుకుంటున్నాయని గోలెడుతూనే మధుకి పెదాలప్పగించేశావ్!…’ అన్నాడు నా మొగుడు తల పైకెత్తి.,నా కళ్లల్లోకి చూస్తూ…ఆ చూపుల్ని భరించలేక తల తిప్పుకున్నాను…
…వికాస్ తలపైకెత్తడంలో, అప్పటిదాకా చప్పరిస్తూన్న వకుళ చనుమొనని ఒక్క సారి వదిలేశాడేమో! ‘…ప్…ప్ట్…’ అని చప్పుడు చేస్తూ తన పెదాల మధ్యనుంచి బయటపడిందది…
…‘…అహ్…బలే సాగదీశావ్ గురూ!…మా ఆవిడ ములుకుల్ని!…’ అన్నాడు మధు…సూదుల్లా పొడుచ్చుకొచ్చిన వకుళ చనుమొనల్ని తీక్షణం గా చూస్తూ!..‘…..దాని వాట్లో సగం పొడుగున్నా బాగుండును…’ అనుకుంటూ…నేనూ వాటిని రెప్పలార్పకుండా చూస్తూ ఉండిపోయాను….‘…ఛీ!…నువ్వుకూడా ఏంటే!…మగాళ్లల్లా…ఆ పాడు చూపు…’ అని నన్ను గదుముతూ…సాగిపోయిన తన చనుమొనల్ని లోపలికి నొక్కుకుంది వకుళ…
‘…నిన్నటినుంచి నలిపేస్తున్నావ్… మా ఆవిడ చళ్లని… ఏమైనా లొంగుతున్నాయా మధూ…’ అంటూ,నా స్థనాలవైపు ఓ కొంటె చూపు విసిరాడు వికాస్…

‘… …ఏం బింకం గురూ!…వేళ్ళు కాయలు కాచి పోతున్నాయంటే నమ్ము…!…’ అని మధు అంటే, …‘…క్రీమ్ రాస్తుందిలే!…’ అంటూ నా తరఫున మాటిచ్చాడు మా ఆయన…
‘…ఛీ!…ఎంత సేపూ ఆ పాడు గోలేనా!…ఆకలేస్తూంది!…నోరెండుకుపోతూంది!!…తినడానికీ…తాగడానికీ ఏవైనా పట్రండి…అంటూంటే వినరేం!!!…’ అని గాఠ్ఠిగా అరిచాను …మధుని దూరంగా తోస్తూ
‘…ఒహ్ సారీ గర్ల్స్…ఇందాకే తెచ్చాంగా!…మీరే …‘…బట్టలేసుకుని తింటాం…’ అంటూ…మరో…పని మీద… ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు…అని ఎత్తిపొడుస్తూ ట్రాలీలలోంచి తినుబండారాల ట్రే లని మంచం మీద పెట్టారు వికాస్, మధు…
‘…అవి మీకు, ఇవి మాకూ!…కానీండి!…’ అంటూ మా వైపు ఒక ట్రే ని తోశారు….ఆకలిమీదున్నామో ఏమో!…వెంటనే నేనూ , వకుళా, చెరొక ముక్క నీ అందుకుని తినడం మొదలెట్టాం…వాటిని నములుతూన్నా…నా మనస్సులో ఓ సందేహం పురుగులా దొలవడం మొదలెట్టింది…వకుళ వైపు చూశాను …అదీ ఏదో సీరియస్ గా ఆలోచిస్తూంది… ‘…మా మొగుళ్ళేం చేస్తున్నారా!..’ అనుకుంటూ…ఓరకళ్లతో వాళ్ల వైపు చూడబోయే సరికి ‘…అమ్మాయిలూ, ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారూ?…’ అన్నాడు వికాస్.. చటుక్కున…నా చూపుల్నందుకుని…. ‘…ఉహూ…ఏమీ లేదు…’ అన్నాను…తత్తరపాటుని దాచుకోడానికి ..మరో ముక్కని అందుకునే నెపంతో చూపుల్ని విడదీసుకుంటూ…

…‘…మీరు చెప్పకపోతే మాకుతెలీదేంటీ!…’ అన్నాడు మధు…నవ్వుతూ…‘…అంత తెలిసిన వాడివైతే చెప్పచ్చుగా!…’ అంటూ ఛాలెంజ్ చేసింది వకుళ…‘…ఈ రాత్రి…కొదమ సింహాలకి…దెంగులాట…నేర్పిద్దామని ముచ్చట పడితే…ఈ పాత మొగుళ్ళు దాపురించారేమిటా!!… అని బాధ పడిపోతున్నారు కదూ!…’ అన్నాడు మధు…మా ఇద్దరి కళ్ళల్లోకీ గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ…‘…ఛీ!…అటువంటి …పాడు…ఆలోచనలు రావు మాకు…’ అంది వకుళ…ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహాన్ని దాచుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ!…‘…మొహమాటమెందుకు వకుళా!… కళ్లకి గంతలున్నపుడు…నువ్వూ, సంధ్యా…ఒకళ్లకొకళ్ళు చెప్పుకున్న…దెంగులాట రన్నింగ్ కామెంటరీ…ని గుర్తు చేసుకోండి…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…అనుమానముంటే…ఆడియో వినిపించమా!…’ అన్నాడు మధు…అవాక్కు…ఐపోయాం…నేనూ, వకుళా…
…‘…ఆడియో వినిపిస్తారా!?…అంటే…వీడియో కూడా తీశారా!??…’ అన్నాను బలహీనమైన స్వరంతో… ‘…ఛి…ఛీ…ఈ హోటల్ వాళ్ళమీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేస్తా…’ అంటూ తోక తొక్కిన త్రాచులా లేచి మొబైల్ అందుకోబోయింది వకుళ… దానికి దగ్గర్లో ఉన్న వికాస్ చటుక్కున దాని వైపు దొర్లి… వకుళని ఒళ్ళోకి లాక్కుని ‘…రిలాక్స్ వకూ!…ఈ స్యూట్ లో మూవీ కెమెరాలు మనవే!..’ అన్నాడు దాన్ని దువ్వుతూ…‘..ఛీ…ఎవరికొచ్చిందీ పాడు ఆలోచన?…’ అన్నాను…కోపంగా…‘ ఈ ట్రిప్ కి బయల్దేరే ముందే నేనూ, వికాస్ కలిసి ప్లాన్ చేశాం…’ అన్నాడు మధు…నన్ను తన ఒళ్ళోకి లాక్కుని…ఒక చేత్తో నా గుబ్బల్నీ, మరో చేత్తో నా తొడల్నీ నిమురుతూ…

‘…ఐతే ఇప్పటికైనా ఆ పాడు కెమేరాల్ని తీసేయండి…’ అంది వకుళ…నా మొగుడి బుజ్జగింపులకి కాస్త చల్లబడి…‘…అప్పుడే!…మీ కళ్ళకి గంతలు లేని సీన్స్ ని రికార్డ్ చెయ్యద్దూ!?…’ అన్నాడు నామొగుడు…వకుళ చెవి తమ్మల్నీ, మెడ వంపుల్నీ, బుగ్గల్నీ, పెదాల్నీ మార్చి,మార్చి ముద్దాడుతూ…‘…ఇంకేం సిగ్గుమాలిన సీన్స్ ని రికార్డ్ చేస్తారు బాబూ!…’ అన్నాను… నెమ్మదిగా…నలుపుడ్లుగా మారుతూన్నమధు నిమురుడ్లని ఎంజాయ్ చేస్తూనే…నా మొగుడి వైపు ఓరగా చూస్తూ…‘…చెబ్దామా వికాస్!?…’ అన్నాడు మధు…నా చనుమొనల్ని నలుపుతూ…‘…ఊ…అప్పుడు… …ప్ప్చ్…ఇంకాస్త ఉత్సాహం గా… మ్…ప్చ్ … పాల్గొంటారు మన భార్యలు…’ అన్నాడు వికాస్…వకుళ పెదాల్ని జుర్రుకుంటూ…‘…ఏయ్ వకూ!…నీ పక్కన సంధ్య పేరు రాసున్న ఫ్లాష్ కార్డ్ ని ఇటు పడేయ్!…’ అంటూ వకుళ పేరున్న కార్డ్ ని దాని వైపు విసిరాడు మధు…

‘…ఏముందీ దీంట్లో!?…’ అంటూనే కార్డ్ లని అందుకున్నాం…నేనూ , వకూ…‘…దానిమీదున్నది చదవండి…’ అన్నాడు వికాస్…‘…ఏముందీ…మీ పార్ట్నర్స్ తో…ఇలా …చెయ్యండి…అని వ్రాసున్న ఓ మెసేజ్…దాని కింద… అరవై తొమ్మిది నంబరూ నూ…’ అంటూ పైకి చదివేసింది వకుళ…విషయం చూచాయగా అర్థమౌతూంటే…దడ దడలాడే గుండెల్తో…నా చేతిలో ఉన్న కార్డ్ ని మనస్సులోనే చదువుకున్నాను…అదే మెసేజ్….నంబరు చూసి…‘…ఛీ…’ అనేశాను పైకి…ఏ నంబరొచ్చింది సంధ్యా నీకు?…’ అన్నాడు నామొగుడు…‘…తొంభై ఆరు…’ అన్నాను సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ…‘…ఎందుకే అంత సిగ్గు పడి పోతున్నావ్!?…’ అంది విషయం అర్థం కాని వకుళ….‘…నీ మీద…తలక్రిందులుగా…నేనెక్కితే…నీ మొగుడిమీద…నా భార్య…తలక్రిందులుగా …పైకెక్కేస్తుంది…’ అన్నాడు వికాస్ పచ్చిగా … ‘…ఎంత సిగ్గులేని మగాళ్ళే మన మొగుళ్ళూ!..’ అని నాకు ఫిర్యాదు చేస్తూ,నా మొగుడి గుండెల్లో మొహం దాచుకుంది వకుళ…
…‘…ఎక్సలెంట్…ఎక్కేయ్ నా మీదకి!…’ అంటూ వెలకిలా పడుక్కున్నాడు మధు…‘…కుఱ్ఱగాళ్ళ ప్లేస్ లో మీరెలా వచ్చారో చెప్పిన తర్వాతే!…’ అన్నాను…అప్పటికే బెర్ముడా లోపల డేరా స్థంభంలా నిగిడిపోయిన మధు మొడ్డని మొహమాటంగా చూస్తూ…‘…నిజమే!…చెప్పండీ…అది ఎలా జరిగిందో!?…’ అంటూ ఒక చేత్తో నా మొగుడి మడ్డని బెర్ముడా మీదినుంచే…అంటీ, ముట్టనట్టుగా ట్రేస్ చేస్తూనే …‘…తీసుకోవే!…’ అని నాతో అంటూ మరో చేత్తో ఒక బ్రెడ్ రోల్ ని అందుకుంది వకుళ…

‘…ఛీ!….ఎలా తింటామే వీట్ని!?…’ అన్నాను…వెగటుగా మొహం పెట్టానో,ఏమో!…‘…ఏమైందమ్మా వీటికి!?…నోరూరించేలా దోరగా కాల్చారు ,ఈ స్టఫ్డ్ బ్రెడ్ రోల్స్ ని…కాపోతే…కాస్త…లా…వు…గా ఉన్నాయ్…అంతే…’ అంది వకుళ…. ‘…ఎహె…వాటి ఆకారాలు చూడు వకూ!…’ అన్నాను…దాన్ని మింగడం కోసం…నోటిని వీలైనంత విశాలంగా తెరుస్తూన్న వకుళ వైపు ఓర కంటితో…మొహమాటంగా చూస్తూ!… ‘…అవును…ఏంటీ షేప్సు!?…మీరేంటీ!.. .తిండిమొహం ఎరగని వాళ్ళల్లా…ఆ…బన్నుముక్కల్ని …రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని…నాకడం?…’ అంటూ మా మొగుళ్లని కోపంగా మందలిస్తూంటే… ‘…ఏంటా!…’ అనుకుంటూ వాళ్ల వైపు చూశాను…
…హైబ్రెడ్ దబ్బకాయలసైజులో…చనుమొనలతో సహా…ఆడదాని చళ్ళ ఆకారాల్లో ఉన్న బ్రెడ్ సాండ్ విచెస్ ని …రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని…అంకిన చోటల్లా …కొరుక్కుతింటూ…మధ్య,మధ్యలో…చనుమొనల్ని జుర్రుకుంటూ లాగిస్తున్నారు…‘…చేతుల్లో పట్టనివెందుకూ!…చిన్న సైజువీ ఉన్నాయిగా!…’ అన్నాను … వాళ్ళ ట్రే లో…బత్తాయికాయల సైజు సాండ్ విచెస్ వైపు సిగ్గుగా సైగ చేస్తూ…‘…అవి పని చెయ్యవు…రాధ గుబ్బలని నలపాలిగా!…దానికోసం..ఈ… ప్రాక్టీసు!…నువ్వేంటీ! …ఆకలి వేస్తూందన్న దానివి!…ఏమీ తినవేం!?…ఈ రాత్రంతా జాగారమే…గుర్తుంచుకో!…’ అన్నాడు మధు కన్ను గీటుతూ…

‘…ఐనా…ఎలా తింటాం…ఈ పాడు ఆకారాల్నీ!…’ అంది వకుళ కోపంగా!…‘…ఏమైంది వాటికీ!?…’ అన్నాడు మధు…నా వైపు మదమెక్కిన ఎద్దులా…చూస్తూ…‘…ఇంతలావు…ఇంత పొడుగూ ఉన్న ఇవి…నోట్లో ఎలా పడతాయీ!…’ అని సాగదీసింది వకుళ…ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో…చేతిలో ఉన్న రోల్ ని అన్ని వైపులా తిప్పుతూ…‘…పైగా…వాటికి…మొదట్లో…రెండు వైపులా …ఆ…గుళ్ళేమిటీ …పాడూ!…’ అన్నాను…సిగ్గుగా…రక్తం మొహంలోకి ఎగబాకుతూంటే…‘…అహా! ఏం సిగ్గు పడిపోతున్నారు !?…మగాళ్ళ మొడ్డలకి ఒట్టలు ఉండవేంటీ!!…మీకిష్టమైన సైజు వాటిని సెలక్ట్ చేసుకోండి…మాకు మీ టేస్టూ తెలుస్తూంది!…మీకూ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది!…కాసేపట్లో ఆ పనీ…చెయ్యాలిగా!…ఊ…’ అన్నాడు వికాస్ నవ్వుతూ…
….‘…మేము తింటూంటాంలే!…మీరు దాటేయకుండా చేసింది చెప్పండి…’ అంటూ వకుళ తన చేతిలో ఉన్నదాన్ని నాకడం మొదలెట్టింది…

‘…ఇక ఎలాగూ తప్పదుకదా!…అని…ఓ చేతి చూపుడు వేలుతో మధు మొడ్డని ట్రేస్ చేస్తూ, దాని సైజుని అంచనా వేసుకుని …మరో చేత్తో…ఇంచు మించు అదే సైజున్న ఓ బ్రెడ్ రోల్ ని అందుకుని…ఎలాగో…నా నోట్లో దోపుకుని కసిగా…కసుక్కున కొరికాను…‘…నా దాన్నీ ఇలాగే కొరికేసి నీ ఫ్రెండ్ కి ద్రోహం చేస్తావా!?…’ అని కొంటెగా అన్నాడు …నా వ్యవహారాన్ని పరిశీలనగా చూస్తూన్న మధు…‘…మేమడిగింది చెప్పకపోతే అంతపనీ చేస్తాను!…’ అని బెదిరించాను…మరో ముక్కని కసుక్కున కొరుకుతూ…
…‘…నిజానికి చెప్పడానికేం లేదు….కాస్త ఆలోచిస్తే మీకే అర్థమైయేది…‘…ఇదంతా హోటల్ వాళ్ల ఎరోటిక్ హాస్పెటాలిటీ లో భాగం…ఒళ్ళు పెరిగి…కోరిక సన్నగిల్లుతూతూన్న నడి వయస్సు జంటల్లో వేడి పుట్టించడం కోసం..!…’ అన్నాడు మధు, అర నవ్వుతో…
‘..మనని కూడా…కోరికలు ఛస్తూన్న వాళ్ళల్లో…జమ కట్టారా?…’ అన్నాను, కోపంగా…
‘…అహాఁ…కోరికలు తగ్గుతూన్నవాళ్లల్లో రగించడానికీ…ఉన్నవాళ్లకి….లేక…ఉన్నా…మొహమాటపడుతూన్న మీలాంటి వాళ్ళల్లో కసి పెంచడానికీనూ!…’ అంటూ కన్ను గీటాడు…
‘…నిజమే గురూ!…చూడు…మీ ఆవిడ ఎంత కసిగా చూస్తూందో…నా దాన్ని!…’ అన్నాడు వికాస్… దొంగ భయం నటిస్తూ , తన మగతనాన్ని రెండర చేతుల్తో కప్పుకుని…
..‘…ఎహ్!…డ్రామాలు ఆపు వికాస్!!…’ అంటూ వకుళ వైపు చూపు తిప్పాను
…అది ఈ లోకంలో లేనిదాన్లా, మా మాటలేవీ పట్టించుకోకుండా నామొగుడి ముందు బోర్లా వాలిపోయి…అడ్డెట్టుకున్న అతగాడి చేతుల్ని పక్కలకి తోసేసి…తన మొడ్డని బెర్ముడామీంచే రెండు చేతుల్తోనూ ఒడిసి పట్టేసుకుని…కసిగా పైపైకి సాగదీస్తూందది…

మా మాటలు ఆగగానే, ‘…ఏమే!?…ఏం చేయమంటావ్ దీన్ని!?…’ అందది…తన మొగుడు చూస్తున్నాడనైనా మొహమాటపడకుండా, నా మొగుడి బెర్ముడాని కిందికి లాగేసి…తన నిగిడిన మగతనాన్ని మొదలు దగ్గర పట్టుకుని అటూ,ఇటూ ఊపుతూ!
…దాని కళ్ళల్లో కైపు…మాటల్లో కసీ గమనించేసరికి…మధు చెప్పింది నిజమేనేమో!!…అనిపించి…సిగ్గుగా తన వైపు చూశాను…ముందునుంచే నన్ను చూస్తూన్నట్లున్నాడు…మా చూపులు కలవగానే ‘…కదా సంధ్యా!…’ అంటూ నన్ను తన ఒళ్ళోకి లాక్కుని…చేతిలో ఇమిడిన నా గుబ్బని కసిగా పిసికాడు…ఒళ్ళు ఝల్లు మంటూంటే… వకుళ చేస్తూన్న…పని…తో…నాలోనూ కామం పేట్రేగిపోయి…రెండు చేతుల్నీ మధు మెడ చుట్టూ పెనవేసి గుబ్బల్ని తన చాతీకి అదిమేస్తూ అతుక్కు పోయాను… మధు ఓ చేత్తో నా తలని కొద్దిగా వెనక్కి వంచి…నా పెదాల్ని ఆక్రమించుకుంటూనే, నా ఎడం చేతిని, తన మెడమీంచి విడదీసి…తన బెర్ముడా లోకి తోశాడు…
…అప్పుడే…కణకణలాడే కొలిమిలోంచి బయటకి తీసిన ఇనప గూటంలా కాలిపోతూందతగాడి మొడ్డ…ఓ పక్క గుబ్బలు అప్పచ్చుల్లా అణిగి పోతూంటే …మరో పక్క పెదాలు రసం పీల్చేసిన సంత్రా తొనల్లా వడిలిపోతూంటే…ముక్కుతోనే గాలి పీల్చుకుంటూ…మనస్ఫూర్తిగా ఒళ్లతగాడికప్పగించేసి…మైకంతో కళ్ళని అరమోడ్పుగా మూసుకుని …కోరుకున్న మగాడి కౌగిల్లో నలిగిపోయే సుఖాన్ని తనివితీరా అనుభవిస్తూన్న నాకు…మధు చేసిన పనితో వేళ్ళు చురుక్కుమనేసరికి…పెదాల్ని విడదీసుకుంటూ…కొద్దిగా వెనక్కి జరిగి…నోటిని పూర్తిగా తెరుచుకుని ఆబగా గాలి పీల్చుకున్నాను…దాంతో…అప్పడిదాకా తన కౌగిట్లో నలిగి అప్పచ్చులైపోయిన నా గుబ్బలకి ఒక్కసారి ఆక్సిజన్ దొరకడంతో…అవి… ఉప్పెన రోజు సముద్రపు కెరటాల్లా ఎగసి పడుతూంటే…ఓ అర క్షణం సేపు వాటినే మైమర్చిపోయి చూస్తూ ఉండిపోయాడు మధు…ఇదే అదనుగా నా చేతిని బయటికి లాగేయబోయాను…
…మధు వదిల్తేనా!…‘…ఎహె!…పట్టుకో దాన్ని!!…మా ఆవిడ్ని చూసైనా నేర్చుకో!!!…’ అంటూ బయటికి రాబోతూన్న నా చేతిని లటుక్కున పట్టేసుకుని …దాంతోనే తన బెర్ముడాని కిందికి లాగేసుకుని…నా చేతి వేళ్లని…తన మొడ్డ మీదికి లాక్కుంటూ…మళ్ళీ నా పెదాల్ని ఆక్రమించుకోబోయాడు…వాటిని కాపాడుకోడానికోసం…తల పక్కకి తిప్పుకుని…వీపుని విల్లులా వంచి…నా స్థనాల్ని…రంకు మొగుడి మొహం వైపు తోసి…అతగాడి మొడ్డని అరచేతిలో ఇముడ్చుకుందామని ట్రై చేశాను…
…అది పట్టలేదు…‘…అదేంటీ!…ఇంతలావెప్పుడైందీ మధుదీ!?…’ అనిపించినా…‘…హోటల్ వాళ్ల ఎరోటిక్ హాస్పెటాలిటీ పుణ్యమేమో!…తన తొడమీద తలెట్టుకుని చూస్తే పోలా!!…’ అనుకుంటూ తన ఒళ్ళోకి జారి, తొడ మీద తలెట్టుకుని, అతగాడి మొడ్డ చుట్టూ అడివిలా పెరిగిన జుత్తుని పక్కలకి తప్పిస్తూ…క్లోజప్ లో…పరిశీలనగా చూశాను….ముదురు గులాబీ రంగులో…బలిసిన చిలగడ దుంపలా ఉందది…ఒట్టలు దోర సపోటా పళ్ళల్లా ఉన్నాయి… ఆకుపచ్చ రంగులో మొడ్డ మీదున్న నరాలు మెలికలు తిరిగి, పొటకరించి ఉన్నాయి… జానతో పొడుగూ,వేళ్ళతో మందం, కొలిచి…‘…నా మొగుడి దానికన్నా… బాగా…లావే…ఇతగాడిది ….కసెక్కున్నాడు కూడానూ…ఒక్క….గెంటులో…నా పూరెమ్మల్లోకి దిగేస్తే!..’అనిపించగానే… ‘…భగవంతుడా!…కట్టుకున్న మొగుడి ముందే…కెవ్వు…మనకుండా…ఓర్చుకునే శక్తి ఇయ్యి తండ్రీ!…’ …అని మొక్కుకుంటూ… ‘…నా విచ్చలవిడితనాన్ని…కట్టుకున్న మొగుడు చూస్తున్నాడేమో!…’ అనే సంకోచంతో…ఓరకంటితో వికాస్ వైపు చూశాను…

…నన్ను పట్టించుకునే స్థితిలోలేడతగాడు!…‘…బ్రతుకు జీవుడా!…’ అనుకుని, ఈ ‘… వకుళపిల్లేంచేస్తూందో!…’ అనుకుంటూ…దాని వైపు చూశాను…దాని చేతలు కనిపించక పోయినా…లయబధ్ధంగా పైకీ కిందికీ కదులుతూన్న, దాని పల్చటి వీపు…తల కనిపించాయి…మధ్య మధ్యలో, మొహంమీద పడుతూన్న జుత్తుని పైకి తోసుకుంటూన్నట్లుందది…తన గుండ్రటి భుజాల్ని పైకెత్తినప్పుడల్లా,మెరుస్తూన్న దాని స్పాంజిబంతులు దర్శనం ఇస్తూన్నాయి…‘…అపుడే నా మొగుడి మొడ్డ గుడవడం మొదలెట్టినట్లుందీ పాడు పిల్ల!…’ అనుకుంటూ మళ్ళీ దాని వైపు చూశాను దాని గుండ్రటి పిరుదులూ…పల్చటి తొడలు….బంగారం రంగులో…మిలమిలా మెరిసిపోతూన్నాయి…అది తొడల్ని కొద్దిగా విప్పుకుందేమో!…వాటిమధ్యనుంచి …అరవిచ్చిన గులాబి మొగ్గలాంటి…దాని పూదర్శనం కూడా అయింది…‘…దీంట్లోకేగా… కాసేపట్లో చొరబడ బోతున్నాడూ!…పెట్టి పుట్టాడు నా మొగుడు…’ అనుకుంటూంటే….
‘…ఇంకెంత సేపు సాగదీస్తావ్ వకూ?…కానీ!!…ఐనా మా ఆవిడ నెందుకూ అడగడం?…నీ చేతిలోది నాది…ఐస్ ఫ్రూట్ అనుకుని చీకుతావో, కాండీ బార్ అనుకుని కొరికేస్తావో, నీ ఇష్టం…’…అంటూ దాన్ని ఏం చేశాడో గానీ…అది మెడ దగ్గర్నుంచి…పిరుదుల పైదాకా…కరెంటు పాకిన దానిలా,నిలువెల్లా వణికి…మోచేతుల మీద పైకి లేవ బోయిందల్లా…ఎందుకో…మళ్ళీ వికాస్ ఒళ్ళో పడిపోయింది…

‘…పరుపుమీద అలవోకగా ఆనిన దాని స్థనాల కిందికి అరచేతుల్ని దోపి…గోళ్ళతో కుదుళ్ళ దగ్గరనుంచి…చనుమొనలదాకా…తన పేటెంట్ స్టైల్ లో సుతారంగా రుద్దడంతో పొడుచుకొచ్చిన మొనల్నట్టుకుని, మీదికి లాక్కున్నట్లున్నాడు నా మొగుడు!…’ అనుకుంటూ…మధు మగతనాన్ని కసిగా పక్కలకి విరవడానికి ట్రై చేశాను…
…మరుక్షణం నా చను గుబ్బలు పిండి ఐపోయేలా కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచీ మర్దనాలూ!..చనుమొనలమీద కొరుకుళ్ళూ…పూరెమ్మల్లోకి చేతివేళ్ల చొరబాట్లూ …ఇంతలో మధు చూపుడు వేలు…ఎక్కడొత్తుకుందో! ఏమో!!…భళ్ళుమని కార్చేసుకుంటూ…మధు నడుం చుట్టూచేతుల్ని పెనవేసి …తనని అతుక్కు పోయాను……ఇంతలో… ‘…వికాస్!…కొద్దిగా ఇటు తిరుగు…మా ఆవిడేం చేస్తూందో కనిపించటం లేదు…’ అంటూన్న మధు గొంతువిని, తలని కొద్దిగా వాళ్ల వైపు తిప్పి ఓరగా చూశాను..
.‘…ఓకే!…’ అంటూ,…తన ఒళ్ళో బోర్లా పడిపోయిన వకుళని ఇంకాస్త పైకి లాక్కుని…‘…ఛీ!…ఇలా ఒద్దు!!…’ అంటూన్న వకుళని…‘…ఇదో కొత్త పధ్ధతి వకూ!…వెరైటీగా లేదూ!…’ అంటూ దాన్ని బుజ్జగిస్తూ… తన…మొడ్డ…ని దాని నోట్లోకి దూర్చి…దాని తొడల్ని విడదీసి…దాని మొత్తని తన మొహం మీదికి లాక్కుంటూ…మాకు కనిపించేలా సర్దుకున్నాడు వికాస్…‘….ఊ…మ్…ఉ..మ్…’ అని చప్పుడ్లు చేస్తూ…కాఫీ రంగులో…కొద్దిగా పైకి వంగి…మూడు వేళ్ల వెడల్పున్న…పొడుగాటి చెరుకు గెడలాంటి…నా మొగుడి మొడ్డని నోట్లో ఇముడ్చుకోడానికి తిప్పలు పడిపోతూందీ వకుళ పిల్ల…నా గతేం కాబోతూందో! ’.. అనుకుంటూంటే…
‘…ఏయ్…సంధ్యా!…మా ఆవిడప్పుడే నీమొగుడి మొడ్డ గుడవడం మొదలెట్టేసింది…నువ్వూ కానీ!…’ అంటూ ఓ చేత్తో నా పూరెమ్మల్ని కెలుకుతూనే మరో చేత్తో నాతలని తన మొడ్డ మీదికి లాక్కున్నాడు…‘…ఉహూఁ…’ అంటూ తలని పక్కకి తిప్పాను…చేతుల్ని అడ్డెడుతూ…అప్పటికే నామొగుడి మొడ్డని సగం దాకా మింగిన వకుళ తో నా కళ్ళు కలిశాయి…‘…ఊఁ! కానీ!!…’ అన్నట్లుగా తలూపి తన పనిని కంటిన్యూ చేసిందది…
…అది చూశేసరికి చిర్రెత్తిపోయిందేమో మధుకి…‘…గుడవ్వేమే లంజా !…’ అంటూ…నా జుత్తట్టుకుని వెనక్కి లాగి…తన …మొడ్డ ని… బలంగా నాపెదాల కొత్తాడు…ఇక చేశేది లేక…కొద్దిగా పెదాలిప్పి…దాని…పై చర్మాన్ని కొద్దిగా వెనక్కి లాగి…గుండుని…నాలికతో రుద్దుతూ …‘…ఇక్కడ సిగ్గుగా ఉంటుంది బాబూ!…మరీ నా మొగుడి ముందేనా!?…’ అని గొణిగాను…
…‘…ఓహో!…ఇందాకా డాన్స్ ఫ్లోర్ మీద…అందరూ చూస్తూండగా…సరసుడి తలని, చీర కొంగుతో కప్పేసి…వాడికి చనుమొనల్ని మార్చి,మార్చి కుడిపినప్పుడేమైందో ఈ సిగ్గు!?…’ అంటూ నన్ను నిలదీస్తూ…‘…నాటకాలాడుతూంది గురూ!…దోపీసీ దాని గొంతులోకి!…’ అని మధుని రెచ్చగొట్టాడు నా మొగుడు…‘…అది ముక్కూ మొహం తెలియని మగాళ్ళ బారినుంచి తప్పించుకునే తిప్పల్లో ఓ భాగం!…’ అంది వకుళ… చీకడం ఆపేసి…వికాస్ ఒట్టల్ని గిల్లుతూ…
…‘…అహ్హ్…నువ్వూ ఎంత కుతిగా పెదాల్నీ, గుబ్బల్నీ అప్పగించేశావో మేం చూడలేదనుకున్నావా!?…’అంటూ వకుళ తలని తన మొత్తకి కసిగా అదుముకుని…మొడ్డని సగానికి పైగా దాని నోట్లోకి దోపేసి…రెండు బొటకన వేళ్ళతోనూ దాని పూరెమ్మల్ని పక్కలకి సాగదీసి…ఉబికిన…దాని గొల్లిని ముని పళ్లతో బయటికి సాగదీశాడు వికాస్…
…ఇంకాగలేకపోయినట్లున్నాడు మధు…నన్ను వెలకిలా తోసేసి…తలక్రిందులుగా నామీదెక్కిపోయి…తన మొడ్డని…మూడొంతులకి పైగా…నా గొంతులోకి దింపేస్తూ…నా పూబిళ్ళని కసిగా కొరికేశాడు…
…‘..ఉఁ!…ఊఁ…మ్..! ’ అంటూ అదీ…‘…అమ్మ్…మ్మా…’ అంటూ నేనూ, అరిచేసి…నోళ్లని ఖాళీ చేసుకుని…దగ్గడం మొదలెట్టాం…పొలమారడంతో!
‘…ఏమైందీ!?…’ అంటూ మా తలల్ని నిమరడం మొదలెట్టారు…మగాళ్ళిద్దరూ….
‘….అలా…ఒక్కసారిగా…దోపేస్తే…చచ్చిపోమూ…’ అన్నాం నేనూ, వకుళా…వంతులు వంతులుగా…
…‘……‘…జయంత్ గాడిదెలా చీకావో!…’ అంటూ వికాస్…‘…మిళింద్ గాడి గాడిద మొడ్డనెలా మింగావో!’… అంటూ మధు, ఎక్కసాలాడుతూ…మళ్ళీ దోపేసి…మా నిలువు పెదాల్నందుకున్నారు…మగాళ్ళు…
ఈసారి సిధ్ధంగా ఉండడంతో వీలైనంతవరకూ మింగేశాం…ఆడాళ్ళం…
…వేళ్ళతో తడిమిచూసుకుంటే …మధుది…ఇంకా…కొంచెం బయటే ఉంది…దాంతో ఇంకొంచేం నోరిప్పుకుని …ముక్కుతోనే గాలి పీల్చుకుంటూ…మిగిలిన దాన్నీ లోపలికి తీసేసుకుని…పక్కకి చూశాను…రెండు జంటలం …ఆరూ- తొమ్మిది పొజిషన్లోనే ఉన్నా…ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉండడంతో చూడ్డానికి మెడని తిప్పాల్సి వస్తూంది…ఎలాగో సర్దుకుని …వకుళ వైపు చూశాను…
…ఇంతలో…నేను తన మొడ్డని పూర్తిగా మింగానో…లేదో చూడ్డానికి మోచేతుల మీద కొద్దిగా పైకి లేచిన మధు…నా చూపుల్ని గమనించి…వకుళ వైపు చూశాడు…
అది ఇంకా సగం లోనే ఉండి తిప్పలు పడుతూంది…పూర్తిగా మింగడానికి…అది చూసిన మధు…నేనెంత వరకూ మింగానో వెరిఫై చేసుకోడానికి, వేళ్లతో నా పెదాల్ని తడిమి…
‘…ఏం!?…మింగలేకపోతున్నావా వకూ!?…సంధ్య చూడు…ఎలా మింగేసిందో!!…నా దాని కన్నా…అంత… పొడుగ్గా ఉందా…వికాస్ గాడి…మొడ్డ!!!..’ అంటూ…వెక్కిరింత, అవహేళన, ఈర్ష్య కలగలిసిన స్వరంతో తన భార్యని పలకరిస్తూ…తన మొత్తని, నా మొహానికి…కసిగా… ఒత్తేశాడు మధు…
‘…ఛీ!… నన్నెందుకూ అడగడం!?…నీ…మొ…డ్డ…గుడుస్తూందిగా!…కొలతల రాణి…దాన్నే అడుగు…’ అంటూ జేవురించిన మొహంతో తన మొగుడ్ని కొరకొరా చూసింది…
…మధు ఒట్టలు…నా ముక్కుని ఒత్తేయడంతో … ఊపిరి తీసుకోలేక… తన మొ…డ్డ…ని…నోట్లోంచి బయటికి లాగేసి, ఆయాసపడిపోతూ……‘…ఏయ్…సిగ్గులేని వకుళా!…నన్నెం…దుకే… దీంట్లోకి….లాగుతావ్ ?!…’…అన్నాను
…గుండెలనిండా గాలి పీల్చుకుంటున్నానేమో!…పై పైకి…పొంగుతున్నట్లున్నాయి నా స్థనాలు…వెలకిలా పడుక్కున్నానేమో…నా కను రెప్పల్ని దాటుకుంటూ…పైకీ ,కిందికీ కదుల్తున్నాయవి…ఈ మగాళ్ళ కంట పడితే …‘…చెరొకటీ అందుకుని … పిసికేస్తారేమో!…’ అన్న భయంతో…చేతికందిన నాప్ కిన్ తో వా…టి…ని…కప్పుకున్నాను…
‘…నిజమా వకూ!…మా ఆవిడ…వీ…టి…కొలతల్లో ఎక్స్పర్టా!?…’ అన్నాడు వికాస్…
…నిజం…అన్నట్లు తలూపింది…
..నే కప్పుకున్న నాప్ కిన్ ని పక్కకి లాగేసి ‘…అవునా, సంధ్యా!…’ అన్నాడు…నా మొగుడు…పొంగుతూన్న నా గుబ్బల మధ్యలోంచి నా కళ్లల్లోకి కసిగాచూస్తూ…దాంతో నా ఊపిరి వేగం మరింత పెరిగింది…సిగ్గుతో కళ్ళు వాల్చుకుని చూపులు తిప్పుకున్నాను…

‘…నిజం…నీదీ, ఆ వెంకట్ గాడిదీ…జాన, బెత్తలతో పొడుగూ…గుప్పెట…వేళ్ళతో లావూ, కొలిచేసిందిట!…అదే…చెప్పింది… ’ అంటూ,కిలకిలా నవ్వుతూ… కొద్దిగా మోచేతులమీద పైకి లేచింది వకుళ….‘…ఛీ!…పాడుపిల్లా!…అన్ని విషయాలూ…అలా చెప్పేయడమే!…’ అంటూ వకుళ వైపు కోర గా చూశాను..
….అది పైకి లేవడంతో, దాని మెళ్ళో వేలాడుతూన్న బంగారపు నల్ల పూసల చైన్ మిలమిలా మెరిసిపోతూ కనిపిస్తూంది…
‘…ఇదేంటీ…మామూలుగా, దాని మేలిమి బంగారపు రంగు చాయ మీద….ఒక్క నల్లపూసలే కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించేవే!!…ఇప్పుడు బంగారం చైన్లు కూడాకనిపిస్తున్నాయెందుకబ్బా!?…’ అనుకుంటూంటే…దాని స్థనాలమీద…నా మొగుడి వేళ్ళ గుర్తులు నా కళ్ళ బడ్డాయి…‘…అదీ సంగతి!…తన మర్దనాలవల్ల దానిగుబ్బలు, రాగి కలిపిన బంగారంలా ముదురు ఎరుపు రంగుకి తిరిగిపోయాయి కదూ!!…అంచేత!!!..’…అని సమాధానం చెప్పుకుంటూ…‘…దీన్ని చూసిన నామొగుడి కళ్లకి నేను ఆనుతానా!…’ అని…ఈర్ష్య పడుతూ…‘…ఈ మధు ఏం మాట్లాడటం లేదేంటీ!…ఇతగాడూ నన్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తే! ’ అనుకుంటూ తననైనాఆకట్టుకోడానికి , వగలొలకబోస్తూ అతగాడి వైపు ఓరగా చూశాను…
…మధుకూడా నన్ను చూడకుండా వకుళ పిల్ల స్థనాల్నే కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు… ‘…ఛీ!…’ అనుకుంటూ తనకి నా గుబ్బలొత్తుకునేలా…దగ్గరగాజరిగి…నేనూ అటువైపు చూపు తిప్పాను…వకుళ బరువుగా ఊపిరి పీల్చుకోడంతో… పైకీ, కిందికీ కదులుతూన్న బంతుల్లాటి గుబ్బలమీంచి జారిన నల్లపూసల లాకెట్ ,నా మొగుడి వృషణాలకి గుచ్చుకోడంతో వాటిమీద ఎర్రటి రక్తపు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి…ఐనా సిగ్గులేకుండా…అలాగే ఒత్తించు కుంటున్నాడు …ఇంటికెళ్ళింతర్వాత… ‘…ఇక్కడ…మండుతూంది సంధ్యా…కాస్త క్రీమ్ రాయవా!…’ అంటాడుగా!… అప్పుడు చెప్తా అయ్యగారి పని!…అనుకుంటూంటే…పరుపుమీద వెలకిలా పడిపోయాను…

…నా భుజాల్నట్టుకుని కిందికి తోసిన మధు…నన్నూ , వకుళనీ మార్చి మార్చి చూస్తున్నాడు…‘…ఇతడూ నన్నొదిలేసి,దాని దగ్గిరికే వెళ్ళిపోతున్నాడా! …’ అని దిగాలుగా అనుకుంటూంటే …‘…ఏయ్ వకూ!…నీచైనేంటీ…అలా ఉందీ!!…సంధ్యది చూడు…కొండలమధ్యనుంచి పారే ఏరులా ఎంతందంగా ఉందో!…’ అంటూన్న మధు కామెంట్ కి మా వైపుకి తలతిప్పిన నా మొగుడు చూస్తూండగానే…మధు నా మంగళ సూత్రం చైన్ ని చూపుడు వేలుతో ట్రేస్ చేశాడు … అతగాడి వేలు నా గుబ్బల లోయలోంచి కితకితలెడ్తూ కదలడంతో ఒళ్ళు పులకించిపోయి… సన్నగా వణుకుతూ…కళ్ళని కిందికి వాల్చుకుని ‘….నా లైసెన్స్బిళ్లలెక్కడున్నాయా!…’ అని వెతుక్కున్నాను…
నా సూత్రాల్లో కొంతభాగం…నా స్థనాల లోయలో ఇరుక్కోడంతో…చెరో గుబ్బమీదా చనుమొనల్ని కప్పేస్తూ…పైకి చేరిన మంగళసూత్రం బిళ్లలు రిధ్మిక్ గా పైకీ, కిందికీ కదుల్తున్నాయి… ‘…బలే ఆడుతున్నాయికదా వకూ ఇవి!….’ అన్నాడు మధు వాట్ని కన్నార్పకుండా చూస్తూ…

‘…ఆఁ!…నాకూ చేయించు…పది తులాలెట్టి ఓ పొడుగాటి గొలుసు…అక్కడేం ఖర్మ…వీటిమీద…ఆడేలా వేసుకుంటాను…’ అంది వకుళ …కసిగా తన పూరెమ్మలవైపు చూపిస్తూ…‘…నీకా చైన్ అంత నచ్చిందా వకూ!?…’ అంటూ దాని పక్కన చేరి…నా గొలుసుని చూస్తూ…దాని గొలుసుని సవిరించడం మొదలెట్టాడు నామొగుడు…
…దీని మోజులో పడిపోయి…అది ముచ్చట పడుతూన్న పది తులాలగొలుసూ చేయించేస్తానని అనేస్తాడో…లేకపోతే నా మెళ్ళోది తీసేసి, దాని మెళ్ళోసింగారిస్తాడో!…అనే భయంతో…‘…‘…అది కాదు మధూ!…మీ…అంగాల షేపుల్లో తేడా వల్ల…ఈ సమస్య…’…అన్నాను…మాట మార్చడానికి….
‘…ఏంటో ఆ తేడా?!…”…అన్నాడు మధు…
‘…నీదేమో…బలిసిన చిలగడ దుంపలా స్ట్రెయిట్ గా…ఉండడంతో…ఏ పొజిషన్ లోనైనా …నీది…మింగచ్చు…కానీ వికాస్ ది అరిటి కాయలా…కొద్దిగా పైకి వంగి ఉండడంతో…పైనీంచి…మింగడం వీలుకాదు…’…అన్నాను…సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ…

‘…గాట్ ద పాయంట్ సంధ్యా!…’ అంటూ వకుళని పరుపుమీదికి వెలకిలా తోసేసి…తలక్రిందులుగా దానిమీదెక్కిపోయి…దాని గొంతులోకి మొడ్డని దిగేశాడు నా మొగుడు…అదీ ‘..ఉఁ మ్…’ అని మూలిగినా కొద్దిగా …అటూ…ఇటూ సర్దుకుని నా మొగుడి మొడ్డని మూడొంతుల పైచిలుకి మింగేసింది…
‘…గుడ్ వర్క్ వకూ!…’ అంటూ వాళ్ళావిడని, ‘…ఉట్టి కొలతలే కాదు…ఏ షేపున్నమొడ్డని ఎలా మింగాలో, ఎనలైజ్ చేయగల్దు గురూ మీ ఆవిడ!…’ అంటూ నామొగుడ్నీ కంగ్రాట్యులేట్ చేసి… ‘…మా ఆవిడకి మంచి సలహా ఇచ్చినందుకుగానూ, ఇదుగో నా బహుమతి…’ అంటూ…‘…ఛీ!…ఇలా ఒద్దు…’ అంటూ నేపెనుగులాడుతున్నా వినకుండా…
…నన్ను తలక్రిందులుగా తన మీదికెక్కించుకుని…నా దిమ్మ తన మొహంమీదికి వచ్చేలా సర్దుకుని, రెండు చేతుల్తో, నా తొడల్ని విడదీసి…తన నాలికని నాపూరెమ్మల్లోకి వీలైనంత లోతుకి జొనిపి, క్లాక్, ఆంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ల లో కాసేపు తిప్పి… అదాట్న…నా క్లిటారిస్ ని… చు…పు…క్కు…మని చప్పుడు చేస్తూ నోట్లోకి పీల్చుకుని సుతారంగా కొరికేశాడు…మధు…
దాంతో…కసెక్కిపోయి…వీలైనంత మేరకి…అతగాడి మొడ్డ కండలోకి…నా పళ్ళని దిగేస్తూ… భళ్ళుమని…తన మొహం మీదే కార్చేచి…మైకం తో మూత బడిపోతూన్న కళ్లతో యుధ్ధ భూమి వైపు చూశాను…నా రసాలు తన ముక్కుల్లోకి పారాయో, ఏం పాడో…మధు ఉక్కిరిబిక్కిరౌతూ…నా మొత్తని కొద్దిగా పైకెత్తి…గబగబా పెదాల మీద చేరిందాన్ని నాకేసుకుని…ఆ పైన నా పూరెమ్మల్లోంచి కారుతూన్న మదపు చుక్కల్ని, కొన నాలికతో అందుకుంటున్నాడు …రెండు జంటలం…కొద్ది దూరంలో ఆపోజిట్ గా ఉండడంతో…జరుగుతూన్న…పన్లు…స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి… వికాస్ నా వైపు తల తిప్పుతూంటే ..సిగ్గుతోచచ్చి…పోతూ…కళ్ళు మూసేసుకున్నాను…

…‘…భలే ‘…ఇప్పుడే శక్కర పాకంలోంచి పైకి తీసిన కాకినాడ కాజాలా…రసంతో ఉబ్బి…మిలమిలా మెరిసిపోతూంది కదా సంధ్యా నీ ఫ్రెండ్ పూకూ! ’ అంటూన్న నా మొగుడి గొంతు చెవి పడడంతో కళ్ళు అరమోడ్పుగా తెరిచాను…ఓ వైపు మెలికలు తిరిగిపోతూన్న వకుళ మొత్తని గట్టిగా పట్టేసుకుని …మునిపళ్లతో దాని పూరెమ్మల్ని మెత్తగా కొరుకుతూ…నాలిక తో…బొడిపెని ఒత్తేస్తూ…దాని పూ లోతుల్లో ఊరిన రసాల్ని…ఊరిన మేరకి పీల్చేసు కుంటూనే…ఈ బూతు కూత…రిటార్ట్ ఇద్దామని ప్రయత్నం చేశానేగానీ……నా నోటి నిండుగా మధు మొడ్డ…సమాధానం చెప్పలేక …నా మొగుడివైపు కొరకొరా చూసి… వకుళ తొడల వైపు చూపు తిప్పాను…

…నిజమే!…అనిపించింది, నా మొగుడి కామెంట్…తెరిచిన పుస్తకంలా విప్పుకున్న దాని పచ్చటి తొడల మధ్య…మచ్చుకో వెంట్రుకైనా ఉంచుకోకపోడంతో…బాగా తోమి బోర్లించిన రాగి పళ్ళెంలా ఉంది దాని పూ బిళ్ళ…‘…బట్టలేసుకున్నా, విప్పేసినా…ఆడాళ్ళూ కూడా కళ్ళు తిప్పుకోలేని అందం ఈ వకుళ పిల్లది…’ అని ఈర్ష్యగా అనుకుంటూ…ఓ రెండు క్షణాలు…అలా…చూస్తూ, ఉండిపోయి…‘…దీని…పూబిళ్ళ రంగు మారిందేంటబ్బా!…’ అని మనస్సులో అనుకోబోయి…పొరపాట్న పైకే గొణిగాను…నా నోట్లో నిండిపోయిన మధు మగతనాన్ని కొద్దిగా బయటకి లాగి…
…‘…ఒక్క పూబిళ్ళ రంగే కాదు సంధ్యా…తన కంఠం మీద ఆ నీలం చారేంటీ!?…’ అంటూన్న మధు మాట వినేసరికి దాని మెడ వైపు చూశాను…‘….అవును…గరళ కంఠి…లా ఉందిది…’ అని రెట్టింపైన ఈర్ష్యతో…పైకే అన్నాను…అతగాడి…మొడ్డ ని బయటికి లాగేసి …బరువుగా గాలి పీలుస్తూ!
‘…కారణం చెప్పమంటే నాకు అర్థం కాని మాట చెప్తావేం!?…’ అంటూ నేను బయటకి లాగిన తన మొడ్డని…మళ్ళీ కసిగా…నా గొంతులోకి దిగేసి…. నా రెమ్మల్ని కొరికాడు…మెలికలు తిరిగిపోయాను…మత్తెక్కించే నొప్పితో!…
‘…గొంతుకి నిండుగా దోపేసి, మాట్లాడమంటే ఎలా మాట్లాడుతూంది గురూ మా ఆవిడ!?…నే చెప్తా విను…’ ఆంటూన్న నా మొగుడి సిగ్గు మాలిన సపోర్ట్ వినిఒళ్ళు మండడంతో అందుబాటులోకొచ్చిన తన తొడకి గాఠ్ఠిగా పాయసం పెట్టాను….‘…అహ్హ్…’ అంటూ తొడని రుద్దుకుని…
…‘…మీ ఆవిడ చర్మం పల్చన,మధూ…అంచేత తను తెల్లటి మంచినీళ్ళు తాగినా, గొంతులోంచి దిగడం కనిపిస్తూంది…ఇక…నల్లటి…నా మొడ్డ … కనిపించడంలో ఆశ్చర్యమేముందీ!…’ అన్నాడు నా మొగుడు…తెలుగు ప్రబంధ సాహిత్యంతో తనకున్న పరిచయాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ…
…గర్వంతో దానిమొహం, ఈర్ష్యతో నా మొహం ఎర్రబడ్డాయి…

…చక్కటి వివరణ వికాస్…హాట్స్ ఆఫ్ఫ్…అవునూ!!…కూజా అంటే ఏంటి సంధ్యా!…స్వీటా, హాటా!?…’ అంటున్న మధు గొంతు వినిపించింది…నా తొడలమధ్యనుంచి…నా మొత్తని పైకెత్తి మాట్లాడుతున్నాడేమో…అతగాడి వేడి ఊపిరి నా పూరెమ్మల్ని కాల్చేస్తూంది….నా మదపు చుక్కలు అతగాడి పెదాలమీదమెరుస్తున్నాయి…
…‘…స్వీటే అదీ…పేరు కూజా…కాదు…కాజా!…మేం మొట్టమొదటిసారి మీ ఇంటికొచ్చినపుడు …పట్టుకొచ్చిన ఆంధ్రా స్పెషల్…మడత కాజా!…గుర్తుందా!?…’ అన్నాను…‘…యస్…జూసీ…అండ్ సాలిడ్ స్వీట్…బలే బాగుంది….కానీ… కాస్త…డార్క్ రంగులో ఉందనుకుంటా!…’ అన్నాడు మధు…
‘… శక్కర పాకం ముదిరితేనో…లేక వేపు ఎక్కువైతేనో, కాజా రంగు డార్క్ అవుతుందనుకుంటా!…’ అన్నాడు వికాస్…
ఇంకేం….మా ఆవిడ లైట్ కలర్ మడత కాజాని…నువ్వూ…మీ ఆవిడ మీ ఆవిడ డార్క్ కాజాని నేనూ…కొరుక్కుతినేద్దాం!…’ అని నా మొగుడికి కన్నుగీటాడు…
…‘…డబల్ ఓకే!…రెడీయేనా వకూ!…’ అంటూ…వికాస్… ‘…సరేనా సంధ్యా!…’ అంటూ మధు…పూరెమ్మల్ని… ముని పళ్ళతో కొరుకుతూ…గొల్లి…నినాలికలతో…కెలుకుతూ…మా పిరుదుల్ని మొహాలకొత్తేసుకుంటూ…దాడి…మొదలెట్టారు…

…..గోళ్లతో వృషణాల్ని, తొడల్నీ…గీరేస్తూ…బలిసిన వాళ్ళ పిర్రల్లోకి గోళ్ళు దింపేస్తూ…..తలల్ని ముందుకీ, వెనక్కీ ఆడిస్తూ నోళ్ళల్లో నిండిపోయిన మడ్దల్ని… చీకేస్తూ… వీలున్నప్పుడల్లా…వాటి మీద…పళ్లతో గాట్లు పెట్టేస్తూ…ప్రతిక్రియ మొదలెట్టాం…ఆడాళ్ళం…
… ఎంత సేపలా…గడిపామో…తెలీదుగానీ…
…‘…ఛీ…నువ్వు కూడా ఏంటే సంధ్యా!!…ఈ మగాళ్ళ పచ్చి…కూతలకి వంతపాడి…ఇంతగా…రెచ్చగొట్టావ్!…. ఎలాగైనా… వీళ్ళ నోళ్ళు మూయించాలే…’ అంది వకుళ…నా మొగుడి మొడ్డని నోట్లోంచి బయటకి తప్పించి, ఆయాసపడిపోతూ…
…నోటితో సమాధానం చెప్పలేక…నా మొత్తని మధు మొహానికి ఒత్తేసి …తన నోరు మూయిద్దామని ప్రయత్నం చేస్తూ చేశాను…నా తొడల్ని పైకెత్తిపట్టుకున్నాడేమో…నా వల్లకాలేదు…

‘…మీ నోళ్లకి…నిండుగా…మా మడ్డలు నిండిపోతే… ఎలా…మూయిస్తారూ!?… ’ అన్నాడు వికాస్ వెక్కిరింపుగా…
…నా హింట్ గ్రహించిన వకుళ ‘…అదీ చూడండి…’ అంటూ మా ఆయన మొడ్డని మళ్ళీ మింగేసి…తన తొడల్ని నా మొగుడి మెడ చుట్టూ పెనవేసి, తన పూపెదాల్తో నా మొగుడి పెదాల్ని కసిగా ఒత్తేసింది…
….ఆశ్చర్యంతో అటు వైపు చూస్తూన్నమధు చేతులమీద ఓ చిన్న ‘ …జూడో ఛాప్…’ ఇచ్చి…నా తొడలమీద తన పట్టుని విడిపించుకుని…నా మొత్తని తన మొహానికి గాఠ్ఠిగా ఒత్తేసి… నా పూపెదాలతో తన పెదాల్ని మూసేశాను…
ఓ నిముషం దాకా అదే పొజిషన్ లో ఉన్నతర్వాత…‘…అహ్హ్…నిజంగానే …ఆ పెదాల్తో…మన నోళ్ళు మూసేశారుగురూ…ఈ ఆడాళ్ళు…’ అన్నాడు మధు …నన్నుపక్కకి తోసేసి…ఒగరుస్తూ… ఆయాసంతో మాట్లాడలేక…అవునన్నట్లు తలూపాడు వికాస్…
‘…మా ఆడాళ్ళకి…రెండు జతల పెదాలు…మీ మగాళ్లకి ఒక్క జతేగా?…’ అన్నాను…మూతులకంటిన మా తెల్లటి మదాన్ని నాక్కుంటూన్న మగాళ్ళనిచూసి…కొంటెగా నవ్వుతూ…
.‘…కసెక్కున్నారు గురూ ఈ ఆడాళ్ళు…వీళ్లని మార్చుకుని…మార్చుకుని…అదర…దెం…గా…లి…మనం…ఊఁ…కానీ!! ’ అని కసిగా…అంటూ…తన మెడని పెనవేసిన వకుళ తొడల్ని విడదీసి…తలక్రిందులుగా తిరిగి దాని మీదెక్కి…కసు..క్కు…న దిగబడి పోయాడు…నా మొగుడు….
…ఆ గెంటు కి…‘…అ…మ్మ్…మ్మ్…మ్మా!…’ అని అరిచి…కళ్ళు తేలేసింది వకుళ…
…నా కిందున్న మధు…చటుక్కున పక్కకి దొర్లిపోడంతో…పరుపు మీద బోర్లా పడిపోయాను…మరుక్షణం నా మీదెక్కిపోయి…నా నడుం పట్టుకుని పైకిలేపుతూ…వెనకనీంచి…నా తొడల్లోకి…తన మ…డ్డ…ని…జొనిపి…మొరటుగా…తోశేశాడు…మధు…

…ఆ చొరబాటు తో…నోట మాట రాక…జావకారిపోతూ…పరుపు మీద…సోలిపోయిన…నా…నడుం కిందినుంచి తన అరచేతుల్ని దోపుతూ…నా స్థనాల్ని అందుకోబోయాడు…‘…పూదంపుడు తో బాటు గుబ్బల నలుపుళ్ళు కూడానా!…’ అనుకుంటూ…నా మొత్తని పై, పైకెకెత్తుతూనే స్థనాల్ని …పరుపుకొత్తేసుకున్నాను…‘…అలా పరుపుకొత్తేసుకుంటే నా కందవనుకుంటున్నావా…లంజా!…’ అంటూ బూతులు లంకించుకుని…నన్ను మోకాళ్లమీదికి లేవదీసి…ఓ చేత్తో నా గుబ్బల్ని…వంతుల వారీగా…పిసికేస్తూ…మరో చేత్తో నా నడుం ని తన మొత్తకదిమేసుకుంటూ దున్నడం మొదలెట్టాడు…
…తన పోట్ల జోరుకి తాళలేక…‘…అఁ!…ఆఁ!!…ఆ…ఉఁ..ఉ~మ్…’ అంటూ…నా అదుపు లేకుండా… నా నోట్లోంచి వస్తూన్న మూల్గుల్ని విని…మధు మరింతరెచ్చి…పోతాడేమో…అన్న భయంతో…కుడి అర.చేతిని…నా నోట్లోకి దోపేసుకుంటూ…మోచేతుల మీద పరుపు మీద పడిపోయి…తొడల మధ్య జరుగు తూన్నయుధ్ధాన్ని చూసుకున్నాను…
…మధు మోకాళ్ళ మీద నించునున్నాడు…తన మ…డ్డ… రైలింజన్ పిస్టన్ లా…కచ…కచా…కదులుతూంది…నా పూ…కు…లోపలికీ…బయటికీ…తన ఒట్టలు నా పూరెమ్మల అడుగు భాగానికి ‘…ఫట్…ఫట్…’ అని చప్పుడు చేస్తూ కొట్టుకుంటున్నాయి…‘…నన్ను…కు…క్క…లా దెం…గు…తు…న్నాడు రా… భగవంతుడా ఈ మగాడు!…తన కంట పడితే ఏమనుకుంటాడో నా మొగుడు…’ అనుకుంటూనే…మధు కోరినప్పుడు…మెడని పక్కకి తిప్పి… పెదాలప్పగిస్తూ…ఆ మధుర క్షణాల్లో ప్రతి లిప్తనీ…తృప్తిగా అనుభవిస్తూంటే…

…కె…వ్వు…మన్న కేక విని ‘…ఏ…మైం…ది…వ…కూ!? …’ అనగల్గాను…మధు గెంట్లతో నా గొంతు అదురుతూంటే…
… ‘…న్…నా…తొడ…ల్ని…ఇ…ర…గ దీసి…అ…ద…ర…దెంగు…తు…న్నాడే!!…నీ…మొ…గు…డూ!!!…’ అంటూ…ఆడిపోతూన్న పెదాలతో నా వైపు గుర్రు గా చూసి కళ్ళు మూసుకుందది…‘ నిజమే…దాని మోకాళ్ళ కిందినుంచి…చేతులు చొప్పించి…పల్చటి తొడల్ని మొరటుగా పక్కలకి విరగదీసేసి….పశువులామీదడిపోయి…కసి కసిగా దంచుతున్నట్లున్నాడు నా మొగుడు… దాని స్థనాలు పైకీ…కిందికీ…పక్కలకీ …తెగ ఊగి పోతున్నాయి…అర విచ్చిన దాని పెదాల్నుంచి… ‘…ఉఁ…ఊఁ…ఊఊఁ…’ అనే చప్పుడ్లు తప్ప…మరో మాటలేదు…
…అందినప్పుడల్లా వాటిని జుర్రు…కుంటున్నాడేమో…పండు టమాటా రంగులో వాచి పోయున్నాయవి…పళ్ళకి దొరికినప్పుడల్లా దాని చనుమొనల్నిసాగదీసి…కొరికేస్తున్నాడేమో!…పళ్ల గాట్లతో ఉబ్బి పోయున్నాయవి…
వకుళ పూపెదాల్లోపలికీ…బయటకీ…విపరీతమైన స్పీడుతో కదులుతూన్న నా మొగుడి కాఫీరంగు మొ…డ్డ…తెల్లటి ముల్లంగిరంగుకొచ్చేసింది…‘….పక్…పక్…పక్పక్…పక్పక్…’…అంటూ చప్పుడ్లొస్తున్నాయి…వాళ్ల తొడల మధ్యనుంచి…ఉబ్బి పోయిన అతగాడి మడ్డని చూసి…‘…ఇక వకుళ పిల్ల పూ…కు…లోకి… చి…ప్పి…ల్ల బోతున్నాడు…నా మొగుడు…’ అనుకుంటూంటే…

…నా పూలోతుల్లోకి…మధు చిరు జల్లు…మొదలైంది…అందుబాటులో ఉన్న వకుళ తొడనోగీరు గీరి… నా నడుం మీదినుంచి మధు చేతుల్ని విడదీసి…చటుక్కునవెలకిలా తిరిగి పోయి మధు కళ్ళల్లోకి మత్తుగా చూస్తూ…వెక్కిరింపుగా నవ్వాను…
‘…లం…జా…!…తప్పించు…కుందా….మ…నే!!…’ అని కసిగా తిడ్తూ…క…సు…క్కు…న తన మ…డ్డ…ని నా…లోకి దిగేస్తూ…నా మీదడిపోయి…నా పెదాల్ని అందుకో బోయాడు …కరెక్ట్ టైం కి …తల పక్కకి తిప్పుకుని…రొమ్ముల్ని పైకి విరిచి…ఆయాసంతో పొంగుతూన్న నా గుబ్బల మాటున పెదాల్ని దాచుకుని…సన్నగా నవ్వాను…
…‘…దాచుకుందామనే!?…’ అంటూ …నా గుబ్బల్ని తన చాతీతో…నా పొత్తి కడుపుని…తన పొత్తికడుపుతో… అణిచేస్తూ…పశువులా నా పెదాల్నిఆక్రమించుకుని…మరో రెండు పోట్లు పొడిచాడు మధు…తన నడుం చుట్టూ నా తొడల్ని పెనవేసి…మోకాళ్లతో తన వీపునొత్తేసరికి…భళ్ళు …మంటూ …చి…ప్పి…ల్లి…పోయిన…మధు మొహం మీద నేను తృప్తిగా ముద్దులు కురిపిస్తూంటే…

…అలాంటి చప్పుడ్లే పక్కనించి వినిపిస్తూంటే తల తిప్పానటువైపు…నా మీద వకుళ మొగుడ్లాగే…దాని మీద సోలిపోయున్న…నా మొగుడి మీద…అందిన చోటల్లాముద్దులు కురిపించేస్తూందది… మా చూపులు కలవగానే ‘…కార్చేసుకోబోతూన్న నా మొగుడ్ని…ఎందుకమ్మా…అంత రెచ్చగొట్టావ్!?…’ అంది వకుళ…గుసగుసగా
‘…ఆ టైమ్… లో రెచ్చగొడితే…మగాడు…మరింతగా చిప్పిల్లి …తృప్తి పడతాడని…నువ్వే కదమ్మా చెప్పావ్!…’ అని నేనూ సన్నగా అంటూంటే…అప్పటిదాకా కళ్ళు మూసుకుని వకుళ మీద పడున్న నా మొగుడు…ఒక్క సారి కళ్ళిప్పాడు…తనతో చూపులు కలిసేటప్పటికి ఎక్కడలేని సిగ్గూ…ముంచుకొచ్చి , కళ్ళు మూసుకున్నాను…
‘…నిజమే గురూ ఆ మాట…ఇం…త…గా….నే నెన్నడూ కార్చుకోలేదు…ధాంక్స్ సంధ్యా!…’ అన్నాడు మధు…ప్రేమగా నా తల నిమురుతూ…‘…డిటో!…’ అంటూవకుళ పెదాల్ని చుంబించాడు వికాస్…

…‘…ఇక పడుక్కుందాం బాబూ!…’ అంటూ నేనూ…‘…పొద్దున్నే బయల్దేరాలి…’ అంటూ వకుళా మగాళ్లని పక్కకి దొర్లించి…ఓ రెండు నిముషాల పాటు గుండెల నిండా గాలి పీల్చుకున్నా…ఆయాసం తగ్గలేదు…
ఆ దొర్లింపుల్లో నేను మగాళ్ల మధ్యలోకీ, వకుళ, వికాస్ అవతల పక్కకీ వచ్చాం.. ‘…ఇవి…ఇంతగా… వాచిపోయాయేంటి సంధ్యా!…అంతగా జుర్రేసు కున్నాడామధు!?’ …అంటూ…నా పెదాల్నీ ‘…ఇవైతే…వేళ్ల గుర్తులు కనిపించేలా నలిగాయి…’ అంటూ ఎర్రగా కందిపోయిన నా గుబ్బల్నీ, చూపుడు వేలి గోటితో ట్రేస్ చేస్తూ కొంటెగా నవ్వాడు వికాస్…
…‘ వీటి…విషయంలో…నా ఒక్కడిదే…బాధ్యతంటే…ఒప్పుకోను వికాస్…మన ముందరేగా!…మరో నలుగురికి అప్పగించేసింది!!…’ అంటూ తనూ నా పెదాల్నిట్రేస్ చేసి…ఇక వేళ్ళ వాతలడ్డ…వీటి…సంగతంటావా!…నాదే బాధ్యతనుకో!…అదీ…ఆవిడ కోరిక మేరకే!…’ అంటూ అందుబాటు లో ఉన్న నా కుడి స్థనాన్ని కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచీ, ముచ్చిక దాకా దువ్వి…మెత్తగా ఒత్తుతూ, కన్ను గీటాడు మధు
…‘…ఒళ్ళంతా పులకింతల్తో ఒళ్ళు ఝల్లు మంటూంటే సిగ్గుతో రక్తం మొహంలోకి ఎగ బాకుతూంటే, ఏం మాట్లాడకుండా, మధు చేతిని పక్కకి తోసేస్తూ, నామొగుడి చాతీకి ఒత్తుకుపోతూ…వకుళ వైపో చూపు విసిరాను…
…తన కుడి మోచేతిమీద పైకి లేచి, జరుగుతూన్న వ్యవహారాన్నంతా కళ్ళిప్పుకుని చూస్తూందది! … ఉద్రేకంతో పొటకరించి…ఎర్రగా ఐపోయిన… దాని కుడి చనుమొన, నా మొగుడి కాఫీ రంగు దండ మీద ఆని…ఓ అంగుళంన్నర మేర… రక్తం మరకలా ఉంది

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth.in

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

Also Read : 

Bhrthala marpidi 8

mahire maridi 10

GIRLS HIGH SCHOOL – 6

VADINANTE IDHERA – 7 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

BARTHALA MAARPIDI, Husband Swap STORIES, kamakathalu, telugu boothu kathalu, telugu hot stories, telugu srungara kathalu, భర్తల మార్పిడి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button