BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 27 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 27 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 27 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

.. వాడి వెచ్చటి ఊపిరివీటిమధ్య…’ అంటూ నా స్థనాల లోయ వైపు కనురెప్పలు వాల్చి… ‘… కాల్చేస్తూంటే ఓర్చుకోలేకనా రెండు చేతుల్నీ వాడి మెడ చుట్టూ పెనవేశాను వికాస్ , …అప్పటికీ వాడికి మెలుకువ రాలేదెందుకో!…’ అంటూ కనురెప్పలు పైకెత్తి …ఓ అరక్షణం తనతో చూపు కలిపి …వెంటనే వాల్చుకున్నాను
‘…
ఓహోఆ తర్వాత!?…’ అన్నాడు నా మొగుడుకసిని దాచుకోకుండా!…దాంతో తనని ఇంకా రెచ్చగొట్టాలనిపించి… ‘…ఇంకాస్త పైకి జరిగి …వాడి తలనినా ఒం..టికి …దిమేసు … కున్నాను వికాస్!…’ అంటూ మళ్ళీ నా స్థనాలవైపు కనురెప్పల తో సైగ చేశాను , పెదాల మీదికి తోసు కొస్తూన్న కొంటె నవ్వుని ముని పంట నొక్కిపెడుతూ!…
‘…
వాడికి ఊపిరి ఆడిందా!?…’ అని నా మొగుడి వెక్కిరింపు ప్రశ్న …‘…అహఁగ్యారెంటీగా ఆడుండదుదాని ఫలితమేగా… మీఆవిడ కెవ్వ్ …వ్వ్మంట!…అది వినేగా వాసుకి మెలుకువ రావడంఆ పైన నా భరతం పట్టడం!…’ అంటూ వకుళ వివరణ
‘…
అంత …లావా …వాడిది!?…’ అని అడిగాడు నా మొగుడునేనేం మాట్లాడలేదు…‘అంత రఫ్ఫావాడి ప్రవేశం!?…’ అన్నాడు నా మొగుడు… అప్పటికీ నేను నోరిప్పలేదు…‘…అంటే!…అవునన్న మాట!…నీకు నచ్చిందా అలా నలిగి పోవడం!?…’ అని నా మొగుడు నిలదీస్తూంటే …ఓ అర నిముషం ఆగి…‘…నాకు మరో మార్గం ఉంటేగా!!… అన్నాను బలహీనమైన స్వరంతోవికాస్ కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండిపోయాడు
‘…
రిలాక్స్ వికాస్!…మిళింద్ గాడిని తప్పట్టలేం!…ఎందుకంటావా!?…మీ ఆవిడ..పూడిని పూర్తిగా తుడిచేసుకునివాడి పక్క చేరింది కదా!…వాడు అదాట్న దిగేస్తే రెమ్మలు మడత పడక ఏమౌతాయీ!?…’ అంటూ మధు సమర్థన… ‘…పైగా! …కొత్త పిల్ల పక్కలోకొచ్చిందని వాడికి తెలీదుకూడానూ!!…’ అంటూ వకుళ వంతపాట
అప్పటికీ వికాస్ చల్లారలేదు
‘…
ఎంతైనా , మనకన్నా కుఱ్ఱాడు కదా గురూ!…ఉద్రేకపు పాలు మనకన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది మరి…’ అంటూ నా మొగుడికి సర్ది చెప్పి , ….సంధ్యా !…నువ్వు కాసేపాగువకూకాసేపు నువ్వందుకో!…’ అన్నాడు మధు నావైపు ఓక్షణం తలతిప్పి
‘…
నాకు ఆశ్చర్యమనిపించింది తనలో ఈ మార్పు చూశేసరికికళ్లతోనే తనకి థాంక్స్ చెప్పి …వకుళ వైపు చూశాను …మొదలెట్ట మన్నట్లుగా చూస్తూ
‘…
నువ్వరిచిన అరుపుకి గుండెలవిసిపోయి పక్కనున్న వాసుని వాటేసుకున్నానమ్మా!…నిద్ర మైకంలో , నా తొడని బాగా… పైకెత్తి …అతగాడి మీద పడేశాననుకుంటా!…నా ఒంటిమీద ఒక్క నూలుపోగుంచలేదుగామిళింద్ గాడు !…పైగానీలాగ తుడుచుకోడానికి టైం లేదాయే!…దాంతో అతగాడిది పుసుక్కున దిగడిపోయిందంటే నమ్ము…’ అంది వకుళ
‘…
ఎలా నమ్ముతాం!?…ఎప్పుడూజండా… లేపుకునే ఉంటాడేంటీ!…అందులో మా కన్నా సీనియర్ కూడానూ!…’ అన్నాడు మధు , వెక్కిరింపుగా!… ‘… ఆమాటే అడిగాన్లే , …ని… పూర్తైన తర్వాత!…అది కూడా సంధ్య పెట్టిన బొబ్బ పుణ్యమే అన్నాడు!…’ అని బదులు చెప్పిందది
ఆ మాటల్తో తేరుకున్నట్లున్నాడు నా మొగుడు…‘…అంటే!…మా ఆవిడ చూపులకే కాకుండా , అరుపులకి కూడా లేచిపోతాయన్న మాట …సోలిపోయిన …డ్డలు…!…’ అన్నాడు , నా వైపు చూస్తూ
ఓ అరక్షణం తనవైపు చూసితల తిప్పుకున్నాను… ‘…ఒక్క మత్తైన చూపులేకాదుఇటువంటి చురచుర చూపులు కూడానూ!…’ అంటూంటే కోపంగా తనవైపు చూశానుకళ్లతోనే …సారీచెప్పుకున్నాడు , మా కళ్ళు కలవగానే!… నవ్వీ , నవ్వనట్లుగా పెదాలు కదిపి , తల తిప్పుకున్నాను , మెత్తపడుతూ
ఈ వ్యవహారమంతా గమనిస్తూన్న వకుళ…‘…అమ్మయ్య!…’ తేరుకున్నారుకదా!…’ అని సన్నగా చెవిలోగొణిగింది , నా చెయ్యట్టుకుని…‘…కానీవే!…’ అన్నాను దాని చేతిని మెత్తగా నొక్కుతూ
‘…
ఏంటి వకూ!…ఆగిపోయావ్?…సైడ్ ఫోజులోనే దూరిపోయాడన్నావ్!…ఆ తరవాత??…’ అన్నాడు మధు… ‘…దూరిపోయాడని నేనేం అన్లా!…’ అంది వకుళ చురుగ్గా!…‘…మరేమనాలో!…’ అంటూ మధ్యలోకి దూరాడు వికాస్
‘…
చీల్చేస్తూచొచ్చుకుపోయాడనాలిచిన్నదాచితకదాదూరిపోడానికి!…కావలిస్తే మీఆవిడనడుగు…’ అంది వకుళమళ్ళీ తన లైన్ లో పడుతూ…‘…సర్లే తల్లీ కానీ!…’ అన్నానుమళ్ళీ ఎటేపెళ్తుందో సంభాషణ… అని
‘…
నా నడుం చుట్టూ ఓ చెయ్యి పెనవేసి , నన్ను తన మీదెక్కించుకోడానికి ట్రై చేశాడే!…నేను ఒద్దంటూ పెనుగులాడాను… అని మళ్ళీ ఆగిపోయిందది…‘…ఊఁ…’ అంటూ దాన్ని తోశాను
‘ 
పశువులు కదమ్మా ఈ మగాళ్ళువాడే గెలిచాడునన్ను వాడి మీదికెక్కించుకున్న తత్వాత , నా మొత్త కింద అర చేతులు దూర్చినన్ను పైకి లేపాడు… , వాడిదిపూర్తిగా బైటికొచ్చేదాకా నన్ను లేపుతూనే ఉన్నాడు…’ అని వకుళ చెప్తూంటేఆ తరవాత … వికాస్ లాగ సడెన్ గా చేతులు లాగేసుకున్నాడా!?…’ అని దాని మొగుడి సిగ్గుమాలిన పరామర్శ
‘…
ఉఁహూఁవాసు రూటే సెపరేటుతనత్తిని… నా కామకీల మీద ఆన్చిఆగిపోయాడునేనే కిందికొత్తుకున్నాను … ఓర్చు కోలేక …’ అని వకుళ జవాబు
‘…
ఏరాయైతేనేం!…పళ్ళూడగొట్టుకోడానికి!…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…అంటే!…థపుక్కున కూలబడిపోయావన్నమాట వాసుమీద!…’ అనేసినాలిక కరుచుకున్నాను
‘…
గుడ్బళ్ళు తోవలో పడుతున్నాయి!…’ అన్నాడు మధు నవ్వుతూ… మధుకి …ఛీ… చెప్పి…‘…నువ్వు కానీవే!…’ అన్నాను
‘…
నన్ను కిందికి దిగనిస్తేగా!…అలాగే పట్టుకునుండిపోయాడుఒంట్లో శక్తినంతా కూడగట్టుకుని ట్రై చేశేసరికిఅతడి …దానిగుండుకి నా కామకీల రుద్దుకుందే తప్ప వెంటనే ఫలితం కనిపించలేదు…’ అని వకుళ చెప్తూంటే
‘…
అంటే!…తర్వాత కనిపించిందన్నమాట!!…ఏంటో ఆ ఫలితం!?…’ అని నా మొగుడి వాకబు…‘…నా ప్రయత్నం లేకుండానే నేను , కొద్ది , కొద్దిగా కిందికి దిగడం మొదలైంది…’ అని కందిపోయిన మొహంతో వకుళ చెప్తూంటే…‘…ఎందుకో!?…’ అంటూ దాని మొగుడి కూపీ
‘…
ఏముందీ?…పూ బొడిపెకి వాసు గాడి …డ్డగుండు… రుద్దు కునేసరికి , ఊటలూరిపోయుంటాయిమీ ఆవిడ పూరెమ్మల్లో!… దాంతో వాడిదిలోపలికి చొచ్చుకుపోయుంటుంది…’ అని నా మొగుడి వివరణ… ‘…అవునా వకూ!?…’ అంటూ దాని మొగుడి ప్రశ్న విని… …‘…ఛీ!…అవునూ!…’ అంటూ ఓ అర చేతిని తొడల మధ్య ఒత్తుకుంటూ , నా ఒళ్ళో బోర్లా పడిపోయి , మొహం దాచుకుందది
‘…
అందరికీ తెలిసిందేగా!?…అంత పచ్చిగా చెప్పాలా?…’ అన్నానుదాని జుత్తు సవిరిస్తూ
‘…
ఆలెక్కన మనమేమీ చెప్పుకోనక్కర్లే!…అన్నీ , అందరికీ , తెలిసినవే!…’ అని నాకు సమాధానం చెప్పి , ‘…ఆ పైనేంజరిగిందో అదీ చెప్పూ!…మా ఊహలకొదిలేస్తే ఎలా!?…’ అన్నాడు వికాస్
‘…
పూర్తి చెయ్యవే వకూ!…’ అంటూ దాని చెవిలో అన్నాను సన్నగా!…‘…నా వల్లకాదుబాబూ!…’ అని గొణిగిందదినా ఒళ్ళోంచి తలెత్తకుండా … ‘…పోనీ!…నువ్వు కానీ సందూ!…’ అన్నాడు మధు… ‘…ఉహూఁ!…’ అన్నాను …చెప్తే ఏమనుకుంటాడోఅని బెరుకు గా నా మొగుడివైపు చూస్తూ!…
‘…
చెప్పు సంధ్యా!!…’ అన్నట్లుగా తలాడించాడు , సన్నగా నవ్వుతూ… దాంతో ధైర్యం తెచ్చుకుని… ‘…మిళింద్ గాడి తలనినా ఒం..టికి …దిమేసు … కున్నానని చెప్పానా!…’ అంటూ మొదలెట్టాను… ‘…ఆఁ !…’ అన్నాడు తను
‘…
నేనా పని చేయడంతో వాడికి ఏం పూనిందో గానీ!…నన్ను వెలకిలా తిప్పేసి , నా మీదికెక్కేసివాడి …దాన్ని… , …సుక్కున దిగేశాడు వికాస్!… విలవిల్లాడి పోయాననుకో , క్కడిచర్మం ముడతలడిపోయేసరికి !…’ అని ఆగిపోయానుఆ తలపుకే ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేయడంతో!
‘…
గది దద్దరిల్లిపోయేలా , వాసుగాడి …డ్డలేచిపోయేలా… బొబ్బెట్టావుటకదా!…ఆ తరవాత!?…’ అంటూ ప్రోత్సహించాడు నా మొగుడు
‘…
వెంటనే నా మొహాన్నీ , ఆపైన నా గుబ్బల్ని నిమిరడంతో వాడికి తెలిసొచ్చినట్లుంది… సంధ్యా మేమ్సారీ!…ఎక్స్ ట్రీమ్ లీ సారీ!…వకూ మేమ్ ఏరీ!…మీరెప్పుడొచ్చారూ నా పక్కకీ!…’ అంటూ కారిపోతూన్న నా కన్నీళ్ళని తుడవబోయాడునాకే సిగ్గనిపించి , గబగబా తుడిచేసుకుని , ‘…ఇందాకే!…’ అంటూ దూరం జరగబోయాను కానీ , …’ అంటూ మళ్ళీ ఆగిపోయాను …జరిగింది తలుచుకుని సిగ్గుతో తలదించుకుని..
చెప్పవమ్మాశోభనపు పెళ్ళికూతురా!…’ అని వెక్కిరించాడు మధు
కొద్దిగా తలెత్తి , ‘…జరగబోయాను కానీమాలింకు… జరగనివ్వలేదు…’ అనేశాను గానీ… ,సిగ్గు ముంచుకొచ్చేసి అరచేతుల్లో మొహం దాచుకున్నాను… వికాస్ నావైపే చూస్తున్నాడని గమనించగానే

‘…అం , బిర్రుగా పట్టేసిందా వాడిది!?…’ అని తను అడుగుతూంటే… తలూపాను , అవునన్నట్లు … కాసేపు మళ్ళీ మౌనం
‘…
మన శోభనం అయిన రెండో రాత్రి ని గుర్తుచేశావు సంధ్యా!…కానీ!!…పర్లేదులే!!! ’ మంద్రంగా అన్నాడు వికాస్ …కాసేపు తరవాత
ఆ ఒత్తాసు తో గొంతు పెగుల్చుకుని , ‘…ఇంతలో వాడు , వేళ్లతో మా తొడల మధ్య తడుముతూంటే , కితకితల్తో మెలికలు తిరిగి పోయాను …అక్కడముట్టుకున్న తర్వాత వాడికి అర్థమైందేమో నా బాధ!…పరుపుని రెండర చేతుల్తో నొక్కిపట్టి , తన మొత్త ని పైకెత్తుతూ , లింకు విడదీద్దామని ప్రయత్నించాడు …కానీ వీలు కాలేదు…’ అన్నాను సన్నటి స్వరంతో
‘ …
ఎందుకో!…’ అంది వకుళ నా ఒళ్ళోంచే … ‘…ఎందుకేంటి వకూ!…సంధ్య మొత్త కూడా పైకి లేచి పోయిందేమో!…చెప్పిందిగా! , మిళింద్ గాడిది …బిర్రుగా పట్టేసిందని…’ అంటూ నా తరఫున , దాని మొగుడి సమాధానం
‘…
నావైపు ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు , నా మొగుడు… అవునన్నట్లు తలూపానుముడుచుకుపోతూ…‘…కానీ!…’ అన్నట్లుగా బుర్రెగరేశాడు తను
‘…
నా వంతు ప్రయత్నంగా , నేనూ మంచం తలకట్టు బల్లని రెండు చేతుల్తోనూ గాఠ్ఠిగా పట్టుకుని , కాలి మడమలు పరుపుకి నొక్కిపట్టి , నడుం అటూఇటూ తిప్పుతూలేచిపోతూన్న నా మొత్తని వెనక్కి లాగాలని ట్రై చేశాను !… అలా పని జరగక పోవడంతో , మడమల్ని పైకెత్తి , వాడి నడుం మీద ఆన్చానుదాంతో …ది… కొద్దిగా కిందికి జారింది గానీ… నేను చేసిన …ని… తో మరో సమస్య పుట్టుకొచ్చింది…’ అంటూంటే …
‘…
ఏంటో అది!?…అని మా ఆయన ఎంక్వ్యైరీ… ‘…అడ్డు తగులుతావెందుకూ!…చెప్పనీ!!…’ అని విసుక్కుని…’ చేతులు వెనక్కి జాపడం తో ఉబ్బి పోయిన .. వీటి… పై భాగాలు… ’ అని నేనంటూంటే
రోడ్డునే చూస్తూడ్రైవ్ చేస్తూన్న మధు ‘…ఇవేనా!?…’ అన్నట్లుగా తన ఛాతీమీద లేని ఎత్తుల్నీ , వాటి పై మొనల్నీ సైగల్తో చూపించడంనా మొగుడు , అవునుఅన్నట్లుగా తలూపడంనా కళ్ళ బడ్డా ఆగకుండా
‘……
నా ఖర్మ కాలివాడి పెదాలకి రుద్దుకున్నట్లున్నాయివాడు , వాటిని లటుక్కున , ముని పళ్ళతో అందుకుని కొరికేసేసరికి …ఏమైందో గానీ… నా సీటునెమ్మదిగా కిందికి దిగడం మొదలైంది…’ అని వాక్యాన్ని పూర్తి చేసి,…‘…ఇంక లే తల్లీ!…అంటూ వకుళని , నా ఒళ్ళోంచి లేపడానికి ప్రయత్నించానుమగాళ్ల సైగలు పట్టించుకోకుండా
‘…
ఎందుకేంటీ!… వాడి …డ్డ… కాండం , నీ క్లిట్ ని రుద్దిందేమో!…దాంతో …షాట్అయిపోయిందేమో నీకు!…’ అంటూ మధు వివరణ
‘…
క్కడి… దాకా వెళ్తేగా!!…’ అన్నాను సన్నగా
‘…
అఁహఁపంగలిప్పుకుని , మడమల్ని వాడి నడుం మీదేసి కసిగా నొక్కావ్ గా!…ఇంకా నీ పూ..కు… లోపలే ఉండిపోయిన వాడి …డ్డగుండు , నీ పూ గోడల్ని రుద్దినట్లుందిదాంతో అక్కడ ఊట మొదలై , లూబ్రికేషన్ పెరిగినట్లుంది…’ అంటూ నా మొగుడి సిగ్గుమాలిన సవరణ
‘… 
అప్పుడు నేనేం నొక్కలేదు…’ అన్నాను విసురుగా!… ‘…మరింకెప్పుడు నొక్కావేంటీ!?…’ ఒక్కగొంతుతో అన్నారిద్దరు మొగుళ్ళూ …
‘…
చెప్తేఇప్పుడు వెక్కిరించడమే కాక , గుర్తుంచుకుని దెప్పుతారు బాబూ !…’ అంటూ గునిశాను…‘ ఏం చెయ్యంలే అలా!…చెప్పూ!…’ అంటూ బలవంతం చేశారు , మొగుళ్ళు… వాళ్లు మాట నిలబెట్టుకుంటారనే నమ్మకం వీసమెత్తు లేకపోయినా , చెప్పేదాకా వదల్రని ,
‘… 
వాట్లోఒక దాన్ని…’ అని నేను చెప్పడం మొదలెట్టానో లేదో!…‘…అంటే! …ఒక చను మొన ని … అని మా ఆవిడ ఉద్దేశ్యం మధూ!…’ అంటూ వికాస్ వ్యాఖ్యానం… దాంతో చిర్రెత్తి చెప్పడం మానేశాను… ‘…ఆగి పోయావేం?…కానీ!…’ అన్నారిద్దరూ
‘…
ఇలా , అడ్డదిడ్డమైన వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూంటే , మాటమాటకీ అడ్డొస్తే , చెప్పడం నా వల్లకాదు…’ అన్నాను మూతి ముడుచుకుని
సరే!…మాట్లాడంకానీ!…’ అంటూ ప్రామిస్ చేశాడు మధుఇద్దరి తరఫునా!…
‘…
ఓ పక్క నా మొత్త నెమ్మదిగా కిందికి జారుతూంటే , మరో పక్క , నావి… వాడి పెదాలకి రుద్దుకున్నాయనీ ,వాటిలో ఒకటి , వాడి పళ్లకి చిక్కినట్లే చిక్కి , జారిపోయిందని చెప్పానా!…దాంతో వాడికి వెర్రెత్తిపోయినట్లుందిఅరచేతుల మీద పైకి లేస్తూన్నవాడల్లాఢబాల్న నా మీద పడిపోతూ మోచేతులమీద ఆపుకుని , తప్పించుకున్నదాన్ని… మళ్ళీ పట్టుకోడానికి వెతుకులాట మొదలెట్టాడు…’…అని చను మొనలవైపు ఓ లిప్త కను రెప్పలు వాల్చి… మళ్ళీ చెప్తూంటే
‘…
దేన్నీ?!…’ అని మధు సన్నగా అడగడం…‘…ఇష్ష్…’ అంటూ నా మొగుడు తన చూపుడు వేల్లో ఓ కణుపు దాకా మధుకి చూపించడం ,ఓరకంటితొ గమనించినా , లెక్క చేయకుండా …
‘…
వాడిది… , కొత్త …లోతుల్లోకి దిగిపోయిందేమో!…బాధ భరించలేక మళ్ళీ …కెవ్వు… మన్నానుదాంతో వాడు బెంబేలెత్తి పోయి , మోకాళ్లని పరుపుకానించి …సారీ… చెప్పుకుని , ‘…ఇలా కాదు సంధ్యా మేమ్!…’ అంటూ రెండు చేతుల్తో నా మొత్తని పరుపుకి అదుముతూవాడిదాన్నినెమ్మదిగా బయటికి లాగాడుఎలాగో బయట పడిందది
… 
తడి బట్టి , ఎందాకా దిగిందో తెలుసుకుందామని , ఎడం చేతి వేళ్ళతో తడుముకున్నాను… గట్టిగా నా చూపుడు వేలంత మేరకి కూడా తడి లేదు…‘…దీనికే అంగలార్చిపోయానే!…ఈ లెక్కన వీడు …కొకంటా , జొనిపితే!!…’ అన్న ఆలోచనకి గుండెలవిసిపోయిదూరం గా జరగ బోయాను
వాడు వదిల్తేనా!…లీవ్ ఇట్ టు మిమేమ్అని నన్ను బుజ్జగిస్తూఓ చేతిని నా పిర్రలకిందినుంచి దూర్చినా మొత్తని కదలకుండా పట్టుకుని , మరో చేత్తో వాడి …దాని… గుండుని …నా పూ ద్వారం మీద కోలగాగుండ్రాలుగా రుద్దడం మొదలెట్టాడు…’ అంటూంటే….
‘…
లానా!…’ అంది వకుళ , అప్పటికే విడిపోయున్న నా తొడల మధ్య చూపుడువేలుతో గుండ్రాలుగుండ్రాలుగా కెలుకుతూ
‘…
ఛీ ,..పాడుపిల్లా!…’ అని దాన్ని సన్నగా గదిమి , నా ఒళ్ళోంచి లేవదీయబోయాను… అది లేవలేదు సరికదా , ఏం మాట్లాడకుండా , నడుం కిందిభాగాన్ని కొద్దిగా వెలకిలా తిప్పి , నా ఎడం చేతి వేళ్లని తన రెమ్మల మధ్య ఇరికించుకుని , కళ్ళు పైకెత్తి నాకు కన్ను గీటి కొంటెగా నవ్విందదిఅది చేసే పనినే నన్నూ చేయమన్నట్లు… ఈలోగా ‘…చెప్పూ!…’ అంటూ మధు తొందర
ఇక తప్పకదాని పూరెమ్మల్ని దానిలాగే కెలుకుతూ , ‘…ఓ అరనిముషం తర్వాత నేనాగలేక , నడుమెత్తాను మధూ!…‘…ఇంకో అరనిముషం మేమ్!…మీవి… బాగా టైట్ అనుకుంటా!!…’ అంటూ వాడి …దాన్నికొద్ది ,గా లోపలికి దోపిఇంకాస్త స్పీడుగా , క్లాక్ , ఆంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్లలో తిప్పడం మొదలెట్టాడు …’ అంటూ చెప్పడం కంటిన్యూ చేశాను
‘…
ఊఁ…’ కొట్టాడు నా మొగుడు
‘…
నాకు వెఱ్ఱెత్తిపోయి , రెండు చేతుల్నీ వాడి చంకల కిందినుంచి దూర్చి , భుజాల్ని ఒడిసి పట్టుకుని , పంగలిప్పుకుని , రెండు కాళ్ళ మడమల్నీ వాడి పిర్రలకి కొద్దిగా పైన ఆన్చి , ఏ వార్నింగూ ఇవ్వకుండానే ‘…మేమ్లేదు , పీమ్… లేదు , రారా!!…’ అంటూ …సిగా ఒత్తుకున్నాను వికాస్అదో!…అప్పుడూనేను మడమల్తో వాడ్ని ఒత్తేస్త!…’ అన్నాను
‘…
ఓహో!…ఆ తరవాత!?…’ అన్నాడు నా మొగుడు , పొంగుతూన్న నా గుబ్బల్ని కసిగా చూస్తూ!
‘…
ఆ తరవాతేముందీ!…నేను అలా చేస్తానని వాడు అనుకోలేదులాఉంది !…బాలన్స్ చేసుకోలేక , ఢబాల్న నా మీదడిపోయిముందు… మొర్రో!… మనబోతూన్న నా పెదాల్నీ , ఆతరవాత నన్నూ… ఆక్రమించేసుకున్నాడు ’ అన్నాను …
‘…
ఆ తరవాత?…’ అన్నాడు నా మొగుడునేనేం మాట్లాడలేదురెండు గంటల క్రితపు మధురానుభూతుల్లో మునకలేస్తూ!… ‘…వాడు నిన్నాక్రమించేసుకునిఏం చేశాడూ!…’ అని రెట్టించాడు నా మొగుడు
‘…ఏంచేస్తాడూ!…ఊపిరాడనీయకుండా నా పెదాల్ని జుర్రేసుకున్నాడునా స్థనాల్ని స్వేచ్చగా మెలిపెట్టేశాడునా పూరెమ్మల్లోవాడి మగతనాన్ని… , నేను సృహ తప్పిపోయేదాకా వంద మైళ్ళ స్పీడుతో వెళ్ళే డీజిల్ ఇంజెను పిస్టన్ లా ఆడించిమరుగుతూన్న వాడి మదాన్ని నాలోతుల్లో చిమ్మేశాడు…’ అన్నాను కసెక్కిపోయి..

 .

9ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 27, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button