BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 28 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 28 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 28 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

గురూ!…కార్ ని ఓ చెట్టుకిందాపు!…అర్జెంట్ పనుంది…’ అన్నాడు నా మొగుడు…‘…ఏంటదీ!?…’ అన్నాడు మధుచేత్తో ఏదో సైగ చేశాడు నా మొగుడు… ‘…అలాగే …’ అంటూ , ఓ కొంటె నవ్వుతో , మధు కారు స్లో చేస్తూంటే , సన్నగా నవ్వుకున్నాను…‘తిక్క కుదిరింది ’ అనుకుంటూ
ఇంతలో…‘…నీ పచ్చి వర్ణనలతో కొంప ముంచావే పాడు పిల్లా!…ఇలా అయితే మనమీ రాత్రి ఇల్లు చేరినట్లే!…’ అని సన్నగా బుసకొడ్తూ వకుళ లేచి కూచుంది…‘…ఏమైందమ్మా!?…ఓ వేలు చూపిస్తున్నాడు మా ఆయనపాస్… కి వెళ్ళాలి కాబోలు …ఓ రెండు నిముషాల్లో మళ్ళీ బైల్దేరమూ!…’ అన్నాను చిరునవ్వుతో
‘…
ఆఁ!…వేలూ చూపించాడు!…దాంతోపాటే పిడికిల్నీ ఆడించాడులేముందుకీ!, వెనక్కీ!…’ అని అది అంటూంటే కారు ఓచెట్టుకింద ఆగింది
కారు ఆగడం ఆలస్యం… ఎడమ వైపు డోర్ విసురుగా తెరిచి … ‘…వకూ!…నువ్వు ముందరికెళ్ళు…’ అంటూ దాన్ని జబ్బుచ్చుకుని కిందికి లాగేసి , బిత్తరపోయి చూస్తూన్న నా తొడల్నట్టుకునిమనిషిని కిందకీ , చీరని పైకీ , జరిపేస్తూ సీట్ మీద పడుకోబెట్టేసి , నా మీదెక్కిపోయి …కసుక్కు …దిగడిపోయాడు , నా మొగుడు
‘…
మ్మ్మ్మ్మ్మో!…’ అన్న నా బొబ్బ సగంలో ఉండగానే మూతలడిపోయాయి నా పెదాలుకారు తుఫానులో చిక్కుకున్న పడవలా అల్లల్లాడిపోయింది…‘…గురూ!…మమ్మల్నీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో సర్దుకోనీ!…లేకపోతే రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ ఆగిపోగల్దు…’ అన్న మధు మాటకి ఆగిపోయాడు , నా మొగుడు
బ్రతుకుజీవుడా!…అని , నోరుతెరుచుకుని గాలి పీల్చుకుంటూ ముందు సీట్లవైపు చూశాను… అప్పటికే వాటిని వెనక్కి వాల్చిన మధు , వకుళ కాళ్ళని నా తలవైపుండేలా పడుక్కోబెట్టి, , మోకాళ్ళమీద నిలబడి పాంట్ విప్పుకుంటున్నాడు
మా చూపులు కలిసేసరికి ‘…ఇది నీ పుణ్యమే…’ అంటూ నాకు కన్ను గీటి , నిగిడిన తనడ్డని బైటికి లాగి , ఢబాల్న ముందుకి పడిపోడం , వకుళ మొర్రో మనడం , కారు అల్లల్లాడిపోడం , రోడ్డు మీద ఓ రెండు కార్లు స్లో కావడంఒక్కసారి జరిగాయి
‘…
ఆఁవికాస్!…ఇప్పుడు!!…వన్ , టూ , త్రీ… , అని మధు అన్న తర్వాత వాయింపు మొదలైందిఆశ్చర్యంగా ఇప్పుడు కారు కుదుపు అంతగాలేదుమా నోళ్ళు మూతపడిపోడంతో , మూల్గులూ , రొప్పులూ లేవుపడవ సాఫీగా సాగిపోతూందికాసేపు తరవాత వేడి చల్లార్చుకుని లేచిపోయారు మగాళ్ళు
వికాస్ , మధులు పాస్ కి కూడా వెళ్ళొచ్చేలోగా , వకుళ వెనక సీట్ లోకొచ్చేసింది…‘… అబ్బఏంటే ఈ తడీ?…రేపు పొద్దున్నే కారు సీట్లని వాక్యూం చేసుకో!…’ అంటూ
‘…
ఇంకోసారి కారాపారోమేం రోడ్డు మీదికెళ్ళి , మరో కారెక్కిపోతాం!…’అని వార్నింగిచ్చాం… మగాళ్ళు కారెక్కుతూంటే!…
‘…
ఓహో!…వెరైటీ చాల్లేదన్నమాట !…’ అని వికాస్ అంటూంటే ‘…ఛీ…’ కొట్టాం నేనూ , వకుళా…‘…సరేగానీ , మేం మొదలెట్టమా!…’ అన్నాడు మధుకార్ ని రోడ్దెక్కిస్తూ!…
‘…
ఊఁ…’ అన్నాం
.‘… 
మా నలుగురికీ కళ్ళు మూతలడిపోయాయని చెప్పానా!… మధు సంగతి తెలీదుగానీనా …దాన్నిమెత్తటి వేళ్ళు సాగదీస్తూంటే మెలుకువొచ్చిక్కు… న నిలబడిపోయిందది…’ అని వికాస్ మొదలెడుతూంటే … నాదీ డిటో యే!…కాకపోతే గోళ్ళ గీరడాలతోనూగిచ్చడాలతోనూ జరిగిందదిఅంటూ మధు కూడా మధ్యలో దూరాడు
నా మొగుడు తరవాత జరిగింది చెప్పకుండా మధు మొహం చూస్తూ కనుబొమ్మలెగరేసిచెప్దామా!?…అన్నట్లుగా గుంభనగా నవ్వడంమధు థంబ్స్ అప్ చూపించి తలూపుతూ నవ్వడండాష్ బోర్డ్ లైట్లల్లో లీలగా కనిపించేసరికి , వకుళకి చిర్రెత్తినట్లుంది …ముందుకు వంగి ‘…విషయం చెప్పకుండా ఏంటా ముసిముసి నవ్వులూ!?…’ అంటూ ఇద్దర్నీ చెరో చేత్తో గిల్లింది… , …ష్ష్ఏంటిదీ!… అన్న మగాళ్ళ బొబ్బలు వినిపించాయి
‘…
చెప్పకుండా ఊహల్లో తేలిపోతూంటే ఊరుకుంటామేవిటీ!?…’ అంటూ మగాళ్ళని గట్టిగా గదిమి…‘…ఎక్కడ గిల్లావే తల్లీ!…’ అని నెమ్మదిగా దాని చెవిలో గొణిగాను…‘…గిల్లవలసిన …వాటినే గిల్లాలే!…’ అందదిచిలిపిగా!
‘…
మాట్లాడుకోకపోయినా బలే అండర్ స్టాండింగ్ ఉంది గురూ అత్తా కోడళ్ళమధ్య!…’ అన్నాడు మధు
‘…
ఏంటా మాటకర్థం!…’ అన్నానుఏంటా!…కాసేపు తరవాత గోళ్ళ గీరుడ్లూ , గిచ్చుడ్లూ నాకూ , మెత్తటి దువ్వుడ్లూ మధుకీ!…’ అన్నాడు వికాస్
‘…
అక్కడితో ఆగిందా!…నాకడాలూ , పళ్ల గాట్లు కూడా మొదలయ్యాయి…’ అని మధు అంటే…‘…వాట్లో కూడా వెరైటీ!…డ్డ… కండనంతా కొరకడానికి ట్రై చేశేవాళ్ళొకళ్ళూ… గుండుని నాకిమునిపళ్ళతో కొరికేవాళ్ళొకళ్ళూ!…’ అంటూ వికాస్అనేసరికి …‘…ఆ పనులన్నీ ఒక్కర్తే చేసుండచ్చుగా! …’ అంది వకుళ
‘…
వాటిని బట్టి పోల్చుకోగలరేంటీ తమరు!…అలా మేమిద్దరం కూడా చేస్తామాగండి!…పట్టుకోగల్రేమో చూద్దాం!…’ అని ఛాలెంజ్ చేశాను నేను… ‘…అలాగే!…దేనికైనా రెడీ!…’ అన్నాడు మధు… ‘…సర్లే!…కధ తెముల్చు…’ అంది వకుళ
‘…
ఇవన్నీ చాలనట్లు పట్టుకో బోతే పారిపోవడం!…అప్పుడనిపించింది మాకుమాంఛి కుతిమీదున్నారు , అత్తా కోడళ్ళుదొరికిన వాళ్ళని దొరికిన ఫోజులో దెంగాలి… అని… ఆ మాటే గట్టిగా చెప్పాం… కొద్దిదూరంలో , కిలకిలా నవ్వులు వినిపించాయికాసేపట్లో మా ఇద్దరికీ యస్ యమ్ యస్… ఏంటా అని చూస్తే
‘…
ఓకే!…మేము తప్పించుకోడానికి పెనుగులాడుతూనే ఉంటాం… దొరికిన ఫోజులో , ముఫ్ఫై లెక్కెట్టే దాకా పట్టుకుని , ఉంచగల్గితే లొంగిపోతాంఅప్పటిదాకా అసలుపనిమొదలెట్టకూడదు!… గట్టిగా లెక్కెట్టడం మగాళ్ళ వంతు… మరో విషయంజుత్తూమంగళ సూత్రాలూ పట్టూకోకూడదు… ’ అని
‘…
సరే!…’ అన్నాం గట్టిగా!…‘…మరైతే రండి!… అన్నాయి , రెండు ఆడ గొంతుకలు…’ అన్నాడు వికాస్ , ‘…కాచుకోండి!… అంటూ మంచాలు దిగాం…’ అన్నాడు మధు
‘…
దొరికారా!…’ అంది వకుళ…‘…ఆహా!!…ఇద్దరికీ , ఇద్దరూ దొరికారు… ఒక సారి చను మొనలు దొరికితే మరోసారి పిర్రలు , ఓ సారి చేతులు దొరికితే మరోసారి నడుములు…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…మరి!…’ అన్నాను, …మేమీ ఆటాడలేదే! …అన్న ఈర్ష్యతో
‘…
దొరికినట్లే దొరికిఇరవై , లేక ఇరవై ఐదు లెక్కెట్టేదాకా పిసికించుకుకుంటూనో , నలిపించుకుంటూనోదోపించుకునో గడిపి… , …ఉమ్ఁఆఁ!… అంటూ సిగ్నల్ గా మూల్గడం… వెంటనే మరొకళ్ళు దగ్గరకొచ్చి , వాళ్ళ ఒళ్ళప్పగించి , వీళ్లని విడిపించడంబలే ఉందిలేఆ ఆట!…’ అన్నాడు మధు

‘… మేం దెండానికి ట్రై చేస్తే మాత్రం కితకితలెట్టో , లేకపోతే మా మడ్డల్నోఒట్టల్నో గిల్లేసి తప్పించుకోడం మొదలెట్టారు…’ అన్నాడు వికాస్
‘…
దాంతో కసి పెరిగి , దిగేసినవాడులంగరేశా గురూఅని అరిస్తే , రెండో వాడు అటు రాకుండాఇంకోర్తిని లెక్క పూర్తయే దాకా దగ్గరకి రానివ్వకుండా …కాపుగాచాలని నిర్ణయించుకుని బయల్దేరాం…’ అన్నాడు మధు
‘…
కాసేపట్లో ఎవరో తెలీలేదుగానీ , ఒకళ్ళ నడుము నా చేత చిక్కిందినేను మీదికి లాక్కోబోతూంటే చటుక్కున వెనకకి తిరిగి పోయింది … వెంటనేఆ శాల్తీని ముందుకొంచి కసుక్కున దిగేసి… , …లంగరేశా గురూ!… అని అరిచి…’ …అని నా మొగుడు చెప్తూంటే
‘…
తప్పుడు చోట కాదు కదా!?…’ అన్నాను , తన మాటకి అడ్డం తగుల్తూ!
‘…
అహఁ!…సరైన చోటేలే!…అనుమానముంటే ఫోన్ చేసి అడగరాదూ!!…’ అన్నాడు ,దెబ్బ తిన్న స్వరంలో
‘…
ఎహెకాదులేవే!…అసలుచోటేటసుధ చెప్పిందిలే!…కాకపోతే , కళ్ళు తిరిగిపోయాయట ఆ గెంటుకినువ్వు కానీ వికాస్!…’ అంటూ వకుళ స్పష్టీకరణ
‘…
విన్నావా!…మనం ఎప్పుడూ కరెక్ట్ దోవలోనే ఉంటాం!!…’ అని కాలరెగరేసి , ‘…తనని ఇంకాస్త ముందుకొంగి గుబ్బల్ని లంకించుకున్నా! … వాట్ని గుర్తు పట్టి , సుధ దొరికింది గురూ నాకు!…అని డిక్లేర్ చేసిఒకట్లురెండ్లు లెక్కెట్టడం మొదలెట్టా!…’ అన్నాడు వికాస్
‘…
వాళ్ల చుట్టూ కాపలాగా తిరగడం మొదలెట్టా!…కావాల్నే రాధ రెండుమూడు సార్లు నా కౌగిట్లోకొచ్చిముద్దులిచ్చీ , గుబ్బల్ని రుద్దీ , నన్ను ఏమార్చి వికాస్ దగ్గరకెళ్దామని ప్రయత్నించింది …నేను చాన్స్ ఇవ్వకపోడంతో , దూరంగా నిలబడి గాజులచప్పుడ్లతో నన్ను ఆకర్షించడానికి ట్రై చెసింది… తన ట్రిక్కులకి పడకుండా నేనలాగే కాపు కాచా!…’…అని గర్వంగా నవ్వాడు
‘…
గొప్ప పని చేశావ్ లే!…కానీ !…’ అన్నాంనేనూవకుళా
‘…
వికాస్ లెక్క ఇరవై దగ్గరకొచ్చేసరికి ‘…ఉమ్ఁఆఁ!…’ అన్న సిగ్నల్ మూలుగు వినిపించింది … మరింత జాగ్రత్తగా కాపు కాచా…’ అంటూ కంటిన్యూ చేశాడు…‘…లెక్క ఇరవైఆరు కొచ్చేసరికి ‘…అత్తా!…ఉమ్ఁఆఁ!!…’ అంటూ సుధ ఎమర్జెన్సీ సిగ్నల్
ఛీ!…మోసం!… నా మీద పడిపోయినన్ను దాటడానికి గట్టి ప్రయత్నమే చేసింది రాధ!…కానీవికాస్ లెక్క పూర్తయేదాకా నేను తనని అలాగే పట్టుకునుంచేసిఅయిపోయింతర్వాత తన తొడని నా నడుం మీదికి లాక్కుని ,తన పిరుదుల్ని నా మొత్తకి గట్టిగా ఒత్తుకునేసరికి …నా …డ్డపుసుక్కున చొచ్చుకుపోయింది… ఆ ఉద్రేకం లో లెక్కెట్టడం మర్చిపోయి , దెం..డం… మొదలెట్టా!…’ అని మధు చెప్తూంటే.

.అలా అత్తాకోడళ్ళు లొంగిపోయారన్నమాట!…’ అన్నాను
‘…
కోడలి సంగతి మీ ఆయన్నడుగు సంధ్యా!… అత్త మాత్రం నా పొత్తికడుపు మీద జుత్తుని పీకి , తప్పించుకుందిముప్పై లెక్కెట్ట లేదంటూ!…నాకు పట్టలేని కోపమొచ్చేసిందనుకో!…రాధ ని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని తరమడం మొదలెట్టానుతను కాసేపు గదిలోనే అటూ ,ఇటూ పరిగెత్తి , తలుపు తీసుకుని హాల్లోకి పారిపోయిందితన వెనకే నేనూ హాల్లోకొస్తతనని దొరకబట్టి , వంగ బెట్టి దిగేస్తూంటేనేగా దిస్స మొలతో నాకు నువ్వు కనిపిస్త!…అవునూ!…అలా ఎందుకొచ్చావ్!?… వకుళ ఏమైపోయిందీ? ’ …అన్నాడు మధు
‘…
ఓహో!…అప్పుడు నేను గుర్తుకొచ్చానన్నమాట!…దేశాలన్నీ బలాదూరుగా తిరిగి , ఇంటి గుమ్మం ముందుకొచ్చాక …నా పెళ్ళాం , పిల్లలు ఏమైపోయారో అనిపిస్తుందిలే నీలాంటి వాడికి!…’ అంటూ వకుళ దెప్పిపొడుపు…‘…అది మెట్లకింద దాక్కుందిలే!…’ అని మధుకి సర్ది చెప్పి , ‘…నీసంగతేంటీ!?…ఏకాంతం దొరికిందికదా!…అని సుధని కుతిదీరా వాయించావా!?…’ అన్నాను నా మొగుడితో

‘…ఆ కుతేదో నాకన్నా దానికే ఎక్కువుందిలే!…తన అత్త రూమ్ లోంచి వెళ్ళిపోయిందని గ్రహించగానే లైట్ ఆన్ చేసిమంచం కి దగ్గర్లో ఉన్న ఓ డ్రెస్సింగ్ అద్దం చూపించిందిఅక్కడికి తీసుకుపొమ్మన్నట్లుగా!…’ అన్నాడు తను… ‘…ఊఁ…’ కొట్టానుకానీ !…అన్నట్లుగా
‘…
నిజం గా బలే మజా వచ్చింది సంధ్యా!…అద్దం కి చేతులానించిస్టాండింగ్ డాగీ పొజిషన్ లో నిలబడిమూలుగుతూనే , నా మడ్డ ఎలా దిగడుతూందో చూసుకుంటూ , రొచ్చు పొలంలో అది దోవ తప్పుతూంటే సరి చేస్తూ …మధ్య మధ్యలో మెడ వెనక్కి తిప్పి పెదాలప్పగిస్తూ, …పచ్చిపచ్చిగా దెంగించుకుందనుకో!…’ అన్నాడు మైకంగా కళ్ళు మూసుకుని
‘…
ఆ సీను కళ్ల ముందు మెదులుతూంది కాబోలు!…’ అంటూ వకుళ సన్నాయి నొక్కులు
‘…
అదెలాగూ ఉందనుకో!…ఆ తరవాత జరిగింది తలుచుకుంటే …నా సామి రంగా!…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…ఏం జరిగిందో!…’ అన్నాను బుధ్ధి తక్కువై
‘…
ఇంతవరకూ నాతో ఏ ఆడదీ చేయని పనులన్నీ చేసిందిలే!…’ అని సమాధానం చెప్పి కళ్ళు మూసుకున్నాడు
‘…
నలుగుర్లో అవన్నీ వినే బాధ తప్పిందికదా!…’ అని నే సంతోషిస్తూంటే…‘…అలా ఊహా లోకంలో తేలిపోకపోకుండాఏమేం చేసిందో మాకూ చెప్పచ్చుగా!…’ అంది వకుళ…‘…కొంప ముంచావుకదే సిగ్గుమాలిందానాఅవన్నీ మనని చెయ్యమంటారీ పాడు మగాళ్ళు…’ అని వకుళని గిల్లబోయానునా కదలికని పసిగట్టి , అది ముందే తప్పుకుని , …కానీ వికాస్!… అంటూ నా మొగుడ్ని రెచ్చగొట్టింది
‘…
దాని పూకు బెల్లం పాకమైపోయిందని చెప్పానుగా!…అంచేత ఈ సారి నా …డ్డదారి తప్పగానే చటుక్కున నాముందు కూలబడి పోయి …చేతికందిన ఓ టిష్యూ పేపర్ బాక్స్ లోంచి ఒక పేపర్ ని లాగిదాన్ని… తుడవడం మొదలెట్టిందిసుధ వేళ్ళ స్పర్శతోనూనిమురుడ్లతోనూ నాది మరింత నిక్కిందేమో!…కాసేపట్లో టిష్యూ పేపర్ల డబ్బా ఖాళీ ఐపోయింది కానీనా …ది… తడితో ట్యూబ్ లైట్ కాంతిలో మెరిసిపోతూనే ఉంది
‘…
ఇదంతా నాడే!!… అంది సుధ.. ఆశ్చర్యంగా… …ఆహాఁ!…అని నేనంటూంటేతను చటుక్కున …దాన్ని… అందుకుని … వృషణాల దగ్గర్నుంచి , పై గుండు దాకా నాకి శుభ్రం చెయ్యడానికి పూనుకుంది… తన నాకుడ్లతో నాది ఇంకాస్త నిగిడిందేమో!… పరవశత్వంతో చూస్తూ , అలానాకుతూనే ఉండిపోయిందిఆ సుఖాన్ని నేనెన్నడూ మర్చిపోలేననుకో!…’ అన్నాడు నామొగుడు పరవశత్వంతో కళ్ళు మూసుకుని
‘…
అంటే!…అత్తకేమీ తీసిపోలేదన్నమాట కోడలు!…’ అన్నాను కసిగా!…‘…ఓహోచూశేశారన్నమాట!!… అన్నాడు మధు…‘…ఆహా!…’ అన్నాం ఒక్క గొంతుతో… ‘…మీరు చేయగలరా అమ్మాయిలూ , అలాగ!?…’ అని చాలెంజ్ చేశాడు … …‘…మా వల్ల కాదు బాబూ , ఆ నాకుడ్లూ , చీకుడ్లూనూ!…’ అంది వకుళ ..ఇద్దరి తరఫునా
‘…
అలాగా!…మేమడిగితే వల్లకాదంటారా!… మిళింద్ గాడికోమరొకడికో , ఐతే అడక్కపోయినా చేస్తామంటారా!…’ అని దెప్పాడు వికాస్
‘…
మూడొస్తే మనకీ ఎగబడి చేస్తారులే గురూ!…నువ్వు కానీఏం చేశావ్ ఆతరవాత!?’ అన్నాడు మధు
‘…
దాని పిర్రలకింద అరచేతులు దూర్చి , మంచం మీదికి లేపుకెళ్ళా!…’ అని వికాస్ చెప్పబోతూంటే… ‘…ఎందుకో!?…’ అంది వకుళ కొంటెగా… ‘…ఏంటే ఆ పాడు ప్రశ్న!?…’ అన్నాను కళ్ళురుముతూ
‘…
ఎందుకా!…ఆ కసి లంజని … పడుక్కోబెట్టి , దాని కుతితీరా దెంగుదామని…’ అన్నాడు వికాస్కళ్లల్లో ఎర్ర జీర మెరుస్తూంటే!…
‘…
మీకు ముచ్చటగా ఉందికదూ!…కారాపేయనా!?…’ అన్నాడు మధు…‘…ఉహూఁ…’ అన్నాం ఒక్క గొంతుతోమరింక అడ్డు రాకండి… నువ్వు కానీ గురూ!,,,’ అన్నాడు.
’…
సుధని లేపుకెళ్ళానని చెప్పానా!…దాని పిర్రల్ని పరుపుమీదానించగానే , పంగలిప్పుకుని ఢభాల్న వెనక్కడిపోయి… నున్నటి చంకలు కనపడేలా , పొంకమైన గుబ్బలు నావైపు పొడుచుకొచ్చేలా ,చేతుల్ని వెనక్కి ముడిచి … తిరగేసిన అర చేతుల్తో కళ్ళని కప్పుకుని , వేళ్ళ మధ్యనుంచి దొంగ చూపులు చూడడం మొదలెట్టింది… , …ఉఛ్వాసనిశ్వాసాలతో ఉబ్బుతూన్న సుధ గుబ్బలు కవ్విస్తూంటే , మర్నాడు విచ్చుకోబోయే గులాబీ మొగ్గల్లాంటి తన చనుమొనలు నా కళ్ళల్లో గుచ్చుకుంటూంటే , వాటివైపు చేతులు జాపుతూ అడుగు ముందరికేశా గురూ!…అపుడు తనేంచేసిందో తెలుసా!?…’ అని ఆగిపోయాడుఎఫెక్టు కోసం మా మొహాలు చూస్తూ
‘…
చాలా గొప్పగా వర్ణిస్తున్నావులే!…కానీ!!…’ అన్నాను వ్యంగ్యంగా… ‘…వెక్కిరించనక్కరలేదులేనిజంగా బ్రహ్మాండంగా వర్ణిస్తున్నాడు నీ మొగుడు…’ అని సపోర్ట్ చేసింది వకుళ
‘…
అవును… బట్టలిప్పేసుకుని , పరుపుమీద వెలకిలా పడుక్కుని , ఐటం గర్ల్ లా గుబ్బల్ని పైకీ కిందికీ ఎగరేసే సుధ నా కళ్ళముందు మెదుల్తూందినువ్వు కానీ గురూ!…’ అంటూ సపోర్ట్ చేశాడు మధు
తనేం చేసిందో తెలుసా!…కళ్ళకడ్డంగా ఉన్న వేళ్లని కొద్దిగా విప్పి , తన మొత్త వైపు కనురెప్పలార్పింది… అటువైపు చూపు తిప్పేసరికి ,రాత్రంతా చలికాలపు మంచులో తడిసిన సంపెంగ పూవులా విచ్చుకున్న దాని పూరెమ్మల్ని చూశేసరికి ఆగలేకపోయా గురూ..అంతే!… ….దాని తొడల మధ్య మోకాళ్ళమీద కూలబడిపోయి , రెమ్మల్లోకి చూపుడు వేలు జొనిపిచీలిక చుట్టూ నెమ్మదిగా రాయడం మొదలెట్టా!
…‘…
ఉమ్మ్మ్…’ అంటూ సుధ సన్నగా మూల్గింది
‘…దాంతో అర్థమైపోయిందిపిల్లదానికి డెలికసీస్ కొత్త… అని… కాసేపు తరవాత వేలు తీసేసికొద్దిగా ముందుకి జరిగి కొన నాలికతో అదే పని చేస్తూనే , రెండు చేతుల్నీ పైకి జాపి , దాని స్థనాల కుదుళ్ళ చుట్టూ చూపుడు వేళ్ళ గోళ్ళతో రుద్దడం మొదలెట్టా! ..ఇకచూడుసుధ పాములా మెలికలు తిరిగిపోతూ మొత్తని పై పై కెత్తేసిందనుకో ’ అన్నాడు వికాస్మళ్ళీ మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ
‘…
మా ఆవిడకి కూడా …లా… చేశావా గురూ!…’ అన్నాడు మధు…‘…తననే అడుగూ!…’ అని నా మొగుడి సమాధానం… ‘…చెప్పు వకూ!…నువ్వుకూడా …లా!…’ అని అర్థోక్తిలో ఆపేశాడు … తల తిప్పుకుంది తప్ప , అదేం మాట్లాడలేదు… ‘…తను ప్రైవేటుగా ఒప్పుకుంటుందిలే! …నువ్వు కానీ!…’ అన్నాడు మధు
‘…
అప్పుడు ఒక చిన్న ఎక్స్పరిమెంట్ చేశాగురూ!…భ్రహ్మాండంగా ఫలించిందనుకో!…’ అన్నాడు వికాస్ , నా వైపు గర్వంగా చూస్తూ…‘…అదేంటో చెప్పుఫలించిందో లేదో మేం చెప్తాం…’ అన్నాను
‘…
దాని గుబ్బల్ని రుద్దడం మానేసి , చేతుల మీద పైకి లేచిఎడం పూరెమ్మ మీద ముద్దు తో మొదలెట్టి … అలా ముద్దులు కురిపిస్తూ తొడల వంపు మీంచి , పొత్తికడుపుమీంచి పైకి పాకి , నడుం వంపు లోదాని ఎడమ స్థనం మూలం చుట్టూ , ఎడమ చంకలో , ఆ పై భుజం మీద , మెడ వంపులో , కింది పెదవి కిందఅలా ఏంటీ క్లాక్ గా తిరిగి , దాని కుడి తొడ వంపుదగ్గరకొచ్చేసరికిసుధ జుత్తట్టుకుని నా మొహాన్ని తన పూరెమ్మలకి అదుముకుని , తన కాళ్లని నా మెడ చుట్టూ పెనవేసుకుని హత్తేసుకుందిగురూ!…కాసేపు ఊపిరాడలేదనుకో! …’ అనేసి ఆగిపోయాడు కళ్ళు మూసుకుని
‘…
చాల్లే సంబరంఆ తరవాతేం చేశావో చెప్పు!…’ అంది వకుళ బొంగురు గొంతుకతో!
‘…
నేనేం చెయ్యలేదుసుధే నా ముక్కుని తన విప్పారిన పూరెమ్మల మధ్య ఇరికించుకునేసరికి , ఊపిరి ఆడక , పిల్ల దాని తొడల్ని పక్కకొత్తుతూ నా మొహాన్ని పైకెత్తేసరికి , ఓ ఎఱ్ఱటి , చింత గింజ కనిపించిందిదాన్ని నోట్లోకి పీల్చుకున్నానంతే!…నాపెదాలకి ,తీపీఉప్పూ కలిసిన రుచిబలేగా అనిపించి మళ్ళీ తలని దించేసరికి మరో వరదనేనది జుర్రుకుంటూంటేఓ జత చేతులు సడెన్ గా నన్ను పైకి లాక్కున్నాయి గురూ!…అంత బలమెక్కడ్నించి వచ్చిందో వాటికి!…’ అన్నాడు మాఇద్దరి మొహాలు చూస్తూ
‘…
సర్లే కానీ!…’ అన్నాను
‘…
ఆ ఊపుకి బాలన్స్ తప్పి ,ఢబాల్న సుధ మీదడిపోయానుతనుముందు మొర్రోమంది గానీఆ వెంటనే నన్ను కౌగలించేసుకుంది … ఎందుకో నాకర్థం కాలేదునువ్వు చెప్తావేంటీ!?…’ అన్నాడు వికాస్కొంటెగా నా వైపు చూస్తూ… ‘…మగాడు పశువులా మీదడిపోతే మొర్రో మనక ఏం చేస్తుందీ!…’ అంది వకుళ , ఙ్ఞాపకాల్లో తేలిపోతూ… ‘… నీదిడొక్కలో గుచ్చుకుందేమో!…’ అన్నాను పెళ్ళైనకొత్తల్లో నాకు జరిగిన అనుభవం గుర్తుకొచ్చి… ‘…అంటే!…మీ ఇద్దరికీ జరిగిందన్నమాట అది!…ఊఁ! …కానీ వికాస్!…’ అన్నాడు మధు
…‘…
ఆ తరవాత నడుంని బలే తిప్పితొడల్ని నా నడుం చుట్టూ పెనవేసింది గురూ!…నా మడ్డని మరిగిపోతూన్న లావా తో ముంచెత్తింది మధూ!…ఆ సుఖం మర్చిపోలేననుకో!…’ అన్నాడు వికాస్

 .

9ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 28, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button