BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 29 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 29 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 29 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

..ఐతే దాంతోనే కాపురం చెయ్యి!…నా జోలికి రాకు!…’ అని సన్నగా సణుక్కున్నాను ఒళ్ళుమండి…‘…నువ్వు దాని మొగుడితో కులుకుదామనా!…’ అంటూ అదే స్వరంలో వకుళ నాకు చురకెట్టి…‘….ఆ వేడికి నీ పనైపోయిందేమోలే!…’ అని ఎగతాళి చేసింది నా మొగుడ్ని
‘…
సుధతో మాట్లాడుతావా?!…’ అంటూ సీరియస్ గా మొబైల్ తీశాడు వికాస్…‘…నవ్వులాటకన్నానులే!…కనీసం ఓ పది నిముషాలు దాన్ని దున్నేసి , సోలెడు కార్చేసుంటావ్నాకు తెలీదూ నీసంగతీ!…’ అంటూ ముందుకు వంగితన తొడని నిమిరిందది
‘…
అహాఁకొద్దిసేపు నన్ను తన పైనుండనిచ్చి , ఆపైన కితకితలెట్టి నన్ను కిందికి దొర్లించి , ఆ పైన ఎదురెక్కి కొట్టడం మొదలెట్టిందిలే!… కాసేపట్లో తను …ఐపోతూందని గ్రహించగానేదాని తొడలకిందినుంచి చేతులు దూర్చి , ఓ రెండు సార్లు పైకెత్తి కుదేశాభళ్ళున కార్చేసుకుని , నిస్త్రాణగా మీద సోలిపోయింది…’ అని వికాస్ చెప్తూంటే …‘…అప్పుడైపోయిందేమోలే నీక్కూడా!…’ అంది వకుళ , తన మాటకడ్డొస్తూ
‘…
ఉహూఁఅప్పుడూ కాదుఎగజిమ్మడం మీ ఆడాళ్ళకి చెల్లుతుందిగానీ మాక్కాదుఓ అరనిముషం ఆగి , తనని మెల్లిగా వెలకిలా తిప్పి , పైకెక్కి… తుది ఆక్రమణ మొదలెట్టా!…’ అని వకుళకి కన్ను గీటి… , ‘…ఆ తరవాత సందూసుధపూర్తిగా లొంగి పోయిందనుకో! …పెదాలు జుర్రేసుకున్నా , గుబ్బల్ని నలిపేసినా , లేపి… లేపి దున్నినాకోరినవి అప్పగించేసింది తప్ప అస్సలు అభ్యంతరం చెప్పలే!…’ అంటూ నాకు గర్వంగా చెప్తూంటే
‘…
పురుషాహంకారం …’ అంటూ నేను పళ్ళు నూరుకుంటూంటే…‘…మగాడు పశువులా మీదడిపోయి ఆక్రమించేస్తే లొంగిపోక ఛస్తుందా కుర్రపిల్ల!…’ అంటూ మగ జాతిని దులిపేసింది వకుళ
‘… 
అలా చేయకపోతే కుతి తీరుతుందా మీ ఆడజాతికి!…’ అని వకుళకి రిటార్ట్ ఇచ్చి , ‘… అత్తాకోడళ్ళు సమ ఉజ్జీలే గురూమీ ఆవిడ అడ్డొచ్చిందిగానీ … లేకపోతేనా!…’ అంటూ ఆపేసి … ‘…అవును సంధ్యా!…నువ్వు దిస్సమొలతో హాల్ లోకెందుకొచ్చావ్?…’ అన్నాడు మధు
‘…
అవును , చెప్పు సంధ్యా!…’ అన్నాడు నామొగుడు… …ఎలా చెప్పాలా!?… అని నేను తటపటాయిస్తూంటే
‘…
నే చెప్తా వినండి …వాసు నామీద సోలిపోయాడని చెప్పానా !…ఆ పైన నాకు కన్నంటింది…’ అంటూ మొదలెట్టింది వకుళ…‘…కానీ!…’ అన్నారు మగాళ్లు
‘…
ఎంతసేపైందో గానీ , ఎక్కడో ,ఏదో బెల్ మోగుతూంటే , కళ్ళు విప్పాను… వాసు లేచెళ్ళినట్లున్నాడుచుట్టూ చూశాను …మంచం చుట్టూ చీకటిగా ఉన్నాకిటికీ కర్టెన్లలోంచి సన్నటి వెలుగు రేఖలు రూం లో పడుతునే ఉన్నాయి… …హుఁ మ్హుఁ మ్మ్ఉఁహుఁ మ్ …అంటూ మిళింద్ గాడి రొప్పులు వినిపించేసరికి తల పక్కకి తిప్పాను… ‘…నెమ్మదీ! …దిరి… పోతూంది….బాబూ!… అంటూ ఓ పక్క వగలు పోతూనేమరో పక్క నడుం పై పై కెత్తుతూ వాడికి ఎదుతొత్తులిస్తూందిదిచెప్పుకోవే ’ అంది వకుళనా వైపు కొంటెగా చూస్తూ

‘…ఛీ!…’ అన్నట్లు పెదాలు కదిపి…‘…తప్పదు కదా!…’ అనుకుని , ‘….నాలుగైపోతూందే సంధ్యా!…చేయించుకున్నది చాలుగానీఇంక కార్పించేసీ వాడిని!…మనం తెమిలి బయల్దేరేసరికి మరో అరగంట!… ఆలస్యం చేస్తే పిల్లలు మనకన్నా ముందొచ్చీగల్రు!…హెల్ప్ చేయమంటావా!?…’… అంటూ వాడికింద నలుగుతూన్న నన్ను కుదిపింది వకుళ…, అంటూ మొదలెట్టాను
దాని వైపు చెయ్యి చాపేసరికి వాసు తగల్లేదు… ‘ చిరికొచ్చేస్తున్నాడులే!…వీడు , … నీ ససుడు… వెళ్ళిపో… యాడని మమ్మల్ని తొందరపెడుతున్నావాపిల్లా?!…’ అన్నానువాడి దెంగుడు ….స్పీడుకి అల్లల్లాడిపోతూ… తన మెడ చుట్టూ చేతులూనడుం చుట్టూ తొడలూగాఠ్ఠిగా పెనవేసినా అదురు ఆగక మాట తడబడుతూంటే!
‘…
నీ మొహం !…’ అంటూ వకుళ ఏం చేసిందోగానీఓ అర నిముషం పాటు ‘…అహ్హ్హ్హ్…’ అని అరుస్తూ తెరలు తెరలుగా నా లోతుల్లోకి మరిగే లావాని చిమ్మేస్తూన్న వాడే ! …ఎందుకో ఆపేసుకునినా మీదినుంచి లేచిపోయి…‘…నా ఒట్టలొత్తేసిముందస్తుగా నన్ను కార్పించేయదానికి ట్రై చేస్తావుకదూ!…’ అంటూ దాని మీదెక్కిపోయి… పక్..పక్పక్ అని చప్పుడ్లొచేలాకచకచా దెంగడం మొదలెట్టాడుఓ రెండు నిముషాల పైగా దాన్ని అ …దెంగింతర్వాతతన మదాన్ని వదలడం మొదలెట్టాడో!…ఏమో!!…
‘…
ఇందాకే ఓ సోలెడు కార్చావుగా!….ఇంకొద్దు బాబూ!…తీసీ!!…’ అంటూ అది లబలబ లాడుతున్నా వినకుండా ‘…ఉఁమ్హ్…’ అంటూ పశువులా అరిచి భళ్ళున చిప్పిల్లిపోయినట్లున్నాడు…‘…చంపేశావ్!…’ అని బొబ్బెట్టింది వకుళ
ఓ అరనిముషం ఊపిరి తీసుకున్నతర్వాత.. ‘…ఏయ్!…ఇంక లే!!…మేం వెళ్ళాలమ్మా!…’…అని గారాలు కుడుస్తూఇంకా దాని మీద సోలిపోయున్న మిళింద్ ని లేపడానికి ప్రయత్నించింది వకుళ …
వాడు లేచాడో లేదోగానీ ‘…హఁహ్!…హుఁహ్!…’ అన్న మగ రొప్పుల మధ్యా, ‘…ఉఁఉఁమ్మ్…’ అన్న ఆడ మూల్గుల మధ్యాడబల్ కాట్ సైక్లోన్ అల లాగ రెండుసార్లు ఎగిసిపడే సరికినాకు మళ్ళీ ‘…చిమచిమ…’లాడిందక్కడ
అలుపు కూడా కాస్త తీరిందేమో!…మెల్లిగా వాళ్ళవైపు ఒత్తిగిల్లి , చీకట్లోనే కళ్ళు చికిలించుకుని చూశానుఏం చేస్తున్నారో అని!…
వకుళ పిల్ల అంత పెద్ద తెల్లటి స్థనాలూ మచ్చుకైనా కనిపించటంలేదు ‘…ఏమయ్యాయా!…’ అని వేలితో తడిమిచూస్తే వాడి ఛాతీకింద అప్పచ్చుల్లా అణిగిపోయున్నాయి
నెమ్మదిగా చూపు కిందికి జార్చానుఒకటికి రెండు తుమ్మెదలు చొరబడి తేనెలు జుర్రేసుకున్న తెల్లగులాబీ రేకుల్లా విడిపోయున్నదాని తొడల మధ్య ఇద్దరి పొత్తికడుపులూ అతుక్కుపోయున్నాయి
మిళింద్ గాడు పిర్రల్ని కిందికి దింపడానికీ , వకుళ పిల్ల నడుం పైకెత్తడానికీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారుపిచ్చెక్కిపోయింది , నాకా పరిస్థితి చూశేసరికి
నెమ్మదిగా దాని చెవి దగ్గరకి జరిగిఓ చెయ్యినికాలిపోతూన్నదాని పిర్రలకింద దూర్చి ‘… ఎంత స్టాకుందే వీడి ఒట్టల్లో!!…నన్ను మళ్ళీ ట్రై చెయ్య మంటావేంటీ!!!…’ అన్నాను తమకంతో బొంగురుపోయిన గొంతుకతో!…
‘…
అహఁనే చూసుకుంటాలే! ’ అంటూ అదేంచేసిందోగానీనా అరచెయ్యి మీద దాని పిర్రల బరువు ఓ అరక్షణం తగ్గిమళ్ళీ మామూలైపోయింది… ‘…ఒద్దు,ఒద్దు అంటూనే ఎదురొత్తులివ్వడానికి ట్రై చేస్తూందీ సిగ్గు మాలిన పిల్ల!…’ అనుకుంటూంటేఓ ఐడియా మెరిసింది బుర్రలో!…
వెంటనే మోకాళ్ళమీదలేచిరెండరచేతుల్నీ దాని పిర్రలకింద దూర్చివాటిని అది పైకెత్తుతూంటేఉడతాభక్తి గానేనూ సాయం చేసేసరికి మిళింద్ గాడి పిర్రలు పైకి లేచినట్లున్నాయినాకు థాంక్స్ చెప్తున్నట్లుగాతన తెల్లటి పళ్ళని చమక్కుమనిపించిఇంకాస్త పైకెత్తింది వకుళ ,తన పిరుదుల్నిఆయాసమనిపించినాఓ రెండుసార్లు దానికి సహాయం చేసిమూడోసారి పూర్తిగా పైకెత్తింతర్వాత , సడెన్ గా నా అరచేతుల్ని లాగేసుకుని..మంచం మీద వెలకిలా పడిపోయాను …భారంగా ఊపిరి పీలుస్తూ!…
మరుక్షణం ‘…మ్మ్మ్మ్…’ అన్న వకుళ అరమూల్గూ…‘…హుఫ్ఫ్…’ అన్న మిళింద్ పావు రొప్పూచెవిలో పడేసరికి …పనైపోయిందన్న తృప్తితో కళ్ళు మూసుకున్నాను… ఇంతలో
‘…
ఏయ్!…వీడ్ని పక్కకి దొర్లించడం నా వల్ల కావటం లేదే!…కాస్త హెల్ప్ చెయ్యవూ!…’ అంటూన్న వకుళ గొణుగు చెవిలో వినిపించేసరికి…‘…తప్పదురా భగవంతుడా!…’ అనుకుంటూ మళ్ళీ మోకాళ్ళమీదలేచి , వాడి నడుం పట్టుకునిబలమంతా ఉపయోగించి వాడ్ని తోశానేగానీ
ఆ ఫోర్సుకి నాతల వాళ్ళిద్దరిమధ్యా ఉండేలా నేనూ వాడి మీద పడిపోడంనా పొత్తికడుపులో… ఏదో!…బలంగా!…గుచ్చుకోడంవెంటవెంటనే జరిగిపోయాయిచెరో చెవిలోనూ ఇద్దరి సన్నటి గుర్రులూ వినిపిస్తున్నాయిచేత్తో తడుముకునేసరికి గుచ్చుకునేది… ఏదో… అర్థమైపోయింది
…‘…
మదపు జడివానతోమా ఇద్దరి …పూకుల్నీవరదల్లో ముంచెత్తినాఇంకాసడలలేదువీడిది!…’ …అని కసిగా అనుకుంటూ ….వాడిదాన్ని… నా పూరెమ్మల మధ్య సర్దుకునినా మొత్తని ఓపికున్నంత పైకెత్తిథపుక్కున వాడి మీద పడిపోయాను … ఆ ఊపుకి వాడిదిఅడుక్కంటా దిగడిపోయిందేమోఅప్పటికే నిండుగా ఉన్న నా మదపు పూచెరువులో ఓ పేద్ద …మద్ది మాను చొరబడినట్లవడంతోమగతగా కళ్ళు మూసుకున్నాను
ఇంతలో ఏవోచుక్కలునా పెదాల మీద పడ్డంతోఅసంకల్పితం (…రిఫ్లెక్స్…) గా వాటిని నాకినట్లున్నానునాలిక కి ఉప్పప్పగా …వగరుగా రుచి తగలడంతోఅవేంటో అర్థమైపోయి…‘… వీళ్ళిద్దరి మీద కూడా …విపడ్లేదు కదా!…’ అనుకుంటూంటే
అప్పుడే వీచిన చిరుగాలికి కిటికీ కర్టెన్ పక్కకి జరగడంతోపక్కనే ముడుచుకుని పడుక్కున్న వకుళ ఎర్రటి పెదాలమీద పెద్దసైజు ముత్యాల్లా మెరుస్తూ కనిపించాయి
‘…
ఈ పిల్ల …వాటినినాకుతుందేమోరా భగవంతుడా!…మెలుకువొచ్చీగల్దు…’ అనుకుంటూంటేఅదిఅంతపనీ చేశేసి..

.ఇంకా చాల్లేదేనీకూ !…లే!!…పోదాం!!!…’ అంటూ నన్ను కుదిపింది
…‘…
ఇద్దరం కలిసినాదీన్ని… పూర్తిగా సోలగొట్టలేకపోయామంటేఎంత అప్రదిష్టే మనకి!…’ అంటూమోచేతులమీద పైకి లేచిఓ చేత్తో వాడి మడ్డని రెమ్మలమధ్య సర్దుకుంటూంటే
‘…
ఇలా వినవే నువ్వూ!…’ అంటూ అది మంచం దిగిపోయిందిమరో పక్కనీంచి
దాన్ని పట్టించుకోకుండా , ఆఖరి ప్రయత్నంగానడుంని వీలైనంత వరకూ పైకెత్తి …ఒక చేత్తో వాడి మడ్డ దోవ తప్పిపోకుండా సరిచూసుకుంటూబలంగా నడుం ని కిందికి దింపుదామని ట్రై చేశాను

ఒక్క చెయ్యి మీద బాలన్స్ ఆపుకోలేక పోయినట్లున్నానేమో…..వాడి మీద ఢబాల్ మని పడిపోయానుదాంతో నా స్థనాలు వాడి ముక్కుని ఊపిరాడకుండా నొక్కేశాయోఏం పాడో!…నిద్దర్లో ఉన్నావాడు చెరో చేత్తో , చెరో దాన్నీ పిసికేస్తూ నన్ను పైకి తోశాడు
అప్పుడే వకుళ నా వెనక జేరి నడుముచ్చుకుని కిందికి లాగడంతో కింది భాగం నేల మీదికొచ్చేసినా ,గుబ్బలమీద వాడి పట్టు సడలక పోడంతో… పైభాగం మాత్రం మంచం మీదే ఉండిపోయింది
‘…
ఎలాగైనా విడిపించుకోవాలి!…’ అనుకుంటూ చేతుల్తో పరుపుని నొక్కి పట్టి పైకి లేవడానికిగట్టిగా ట్రై చేశాను
ఇంతలో…‘…రావేమే!…’ అంటూ వకుళ బుస… …‘…వీట్ని వదలటం లేదేవీడూ!…’ అని గొణిగాను… తల వెనక్కి తిప్పి
నా భుజం మీంచి తొంగి చూసిన వకుళ కి సమస్య అర్థమవడంతో… ‘వాడి వేళ్లని గిల్లేసీ!…’ అంటూ నా నడుం ని మరింత బలంగా లాగిందిఇద్దరి ప్రయత్నాలవల్లా నా గుబ్బలు వాడి ఉడుం పట్టునుంచి బయట పడినాచను మొనలు వాడి వేళ్ళ మధ్య చిక్కడి పోయాయి …
…‘…
మరో సారి లాగవే!…’ అన్నానునేలని కాళ్ళతో గట్టిగా తొక్కిపెడ్తూఈసారి ప్రయత్నం ఫలించిఇద్దరం రెండడుగులు వెనక్కి తూలినాకష్టపడి నిలదొక్కుకున్నాం
‘…
మంచం మీంచి లేచొచ్చి పట్టేసుకుంటాడేమోనే!…’ అన్నాను …బెరుకు బెరుకుగా అటువైపు చూస్తూ… ‘…వీడిప్పుడప్పుడే లేవడ్లే!… నడు…’ అంది వకుళఓ అరనిముషం ఊపిరి తిప్పుకున్నతర్వాత… నెమ్మదిగా బయల్దేరామిద్దరం… ‘…నైటీలేవే!?…అంది వకుళఓ రెండడుగులేసింతర్వాత
…‘…
వాడి కిందుండిపోయాయితెచ్చీదా!?…’ అంటూ వెనక్కి తిరగబోయాను
‘…
లంజ కానా!…మళ్ళీ దెంగించుకుందామనా!?…ఏమీ ఒద్దులే!…నడు…’ అంటూనా చేయుచ్చుకుని లాగింది
‘…
దిస్స మొలల్తో మొగుళ్ళ ముందుకెళ్తే కొంప ములుగుతుందేమోనమ్మా!…’…అని గునుస్తూదానివెనక బయల్దేరాను….
….
చప్పుడు కాకుండా తలుపు తెరుచుకుని బయటికొచ్చేసరికి …భడాల్… మనే చప్పుడుతో కింది లాబ్ – కమ్ బెడ్ రూం తలుపు తెరుచుకుందిదాంట్లోంచిముందు ….ఆయాసంతో అల్లల్లాడిపోతూన్న దిస్స మొల రాధఆ వెనకేఆది మానవుడిలా ఒళ్ళంతా జుత్తుతోబారెడు మొడ్డ ని ఊపుకుంటూ నువ్వూబాణాల్లా బైటికి దూసుకొచ్చారుఆ తరవాతేగా నేను నీకు కనిపిస్త…’ అన్నానుచెప్పవలసింది ఐపోయిందనట్లు మగాళ్ల వైపు చూస్తూ
‘…
అవునన్నట్లుగా తలూపాడు మధు… ‘…నేను చూశేసరికి , నువ్వు వాసు ఒళ్ళో కూర్చుని , మధుతో గుబ్బలు పిసికించుకుంటున్నావ్… అంతదాకా ఎలా ఒచ్చిందో చెప్పు…’ అన్నాడు నా మొగుడు
కాసేపు మాట్లాడలేకపోయానుఆ తరవాత ఎలాగో గొంతు పెగుల్చుకుని
‘…
కిలకిలా నవ్వుతూమధు చేతులకి అందీఅందనంత దూరం మెయింటైన్ చేస్తూహాల్ మధ్యగా కార్పెట్ మీదున్న సోఫాల చుట్టూతిప్పిస్తూహాలంతా లేడిలా పరిగెత్తుతూంది రాధ… ’ అంటూ మొదలెట్టాను
‘…
ఓ రౌండ్ తిరిగిన తర్వాతఇలాకాదనుకున్నాడో ఏమో!…ఓ టూ సీటర్ సోఫాని ముందరకి తోస్తూ రాధని ఓ మూలకి ట్రాప్ చేసిపట్టుకోడానికి చేతులు విసిరాడు మధుతను చటుక్కున భుజాలు ముడుచుకోవడంతోఆవిడ చనుగుబ్బల బదులు పొటకరించిన చనుమొనలు మధు వేళ్లకి చిక్కాయి
వాటిని మెలితిప్పేస్తూ తన వైపు లాక్కోబోయాడు మధుఓ పక్క ‘…అబ్బ్బ్బ….ఛీ!…’ అంటూనేమరో పక్క కిలకిలా నవ్వుతూ… చెరో స్థనాన్నీ చెరో అరచేతి లోనూ పట్టేసుకునిమెలికలు తిరిగిపోతూమైకంగా కళ్ళు మూసుకుని గోడకి వీపుని అదిమేసుకుంది రాధ
అదే అదనుగా సోఫా మీంచి లెఫ్ట్ వాల్ట్ చేసి…(చటుక్కున గెంతి…) రాధ వెనకాల జేరిఆవిడ స్థనాల్ని కుదుళ్ల దగ్గర ఒడిసి పట్టుకుని రొట్టెలపిండిని పిసికినట్లుగా , పిసికేయడం మొదలెట్టాడు మధు…. ‘…ఏంటే నీ మొగుడి పచ్చి సరసం!?….’…అని గొణిగానునా ముందు దిగుతున్నవకుళ చెవిలో
‘….
నా మొగుడు పబ్లిక్ గా చేస్తూన్నదినీ మొగుడు గదిలో చేస్తున్నాడులేమ్మా!…అక్కడ్నుంచి ఒస్తూన్నఆ రొప్పుడ్లూకిలకిలలూ విను!…’ అంటూ చూపుడు వేల్తో నా డొక్కలో పొడిచింది వకుళ
‘…
అబ్బ!…ఐనా ఈ …అత్తా కోడళ్ళకిఏమైపోయాయేంటీ!ఇందాకటి సిగ్గులూమొహమాటాలూనూ!!…’ అన్నాను అరచేత్తో అది పొడిచిన చోట రుద్దుకుంటూ!
‘…
ఓ రెండు పోట్లు పడగానే పారిపోయుంటాయిఐనా మనకేల!?…ఈలోగా నువ్వా మూల ఉన్న మన బాగ్స్ తెచ్చీసీ!…మెట్లకిందున్న బాత్ రూం లో తయారైపోదాం!…’ అంటూ నన్ను ముందుకి లాగింది వకుళ
‘….
నేనే ఎందుకూ!?…నువ్వెళ్ళచ్చుగా!?…’ అని గునిశాను… ‘…ఎందుకేంటీ!…ఖో ఖో ప్లేయర్ వి కదా!…స్పీడుగా పరిగెత్త గలవు!…ఎవరైనా పట్టుకోడానికొస్తే తప్పించుకోనూ గలవూ!!…’ అంటూ నన్ను ముందుకు తోసింది వకుళ
…‘… 
తప్పదురా భగవంతుడా!…’ అనుకుని మధూరాధల్ని ఓ కంట గమనిస్తూనే మా బాగ్ ల వైపు పిల్లిలా కదిలాను
‘…
దగ్గరకొచ్చీశాగా!…పర్లేదులే!…అనుకుని బాగ్ లు అందుకుందామని వాటివైపు చూపు తిప్పాను….ఇంతలో ‘…ఏ ఏయ్!…ఉఁహూఁ… వదులు బాబూ!…’ అంటూన్న రాధ వేడికోళ్ళు వినిపించేసరికి ‘…ఏమైందా?!…’ అనుకుంటూ వాళ్ల వైపు చూశాను
….
ఆవిడ నడుం మీద మధు మునివేళ్ళ పట్టే ఉంది ‘…ఇంక చాలు బాబూ!…నే తట్టుకోలేను…’ అంటూ వగలు పోతూతప్పించుకోడానికి తెగ పెనుగు లాడుతూంది…. ‘…ఏ క్షణాన్నైనా తప్పించుకుంటుందీవిడ!… అనిపించిచటుక్కున బాగ్ లు అందుకున్నాను
ఇంతలోమళ్ళీ పరిగెత్తుతూన్న చప్పుడ్లు వినిపించి , ఆగిపోయాయి…‘… అనుకున్నంతపనీ జరిగింది…’ అనుకుంటూ , గబగబా మెట్లకిందున్న బాత్రూం వైపు పిల్లిలా చప్పుడు చేయకుండా కదుల్తూనే వాళ్ళ వైపు చూశాను
మధుకి కొద్ది దూరంలో బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ నిలబడిపోయుంది రాధ…‘…చాన్స్ దొరికినా ఎందుకుపారిపోటం లేదో!?…’ అనుకుంటూ ఆవిడ మొహం వైపు చూశానువిషయం అర్థమైపోయింది …
‘…
ఛీ! …పశువ్వి నువ్వు!!…’ అందావిడనలిగిన తన నడుంనీపనస పళ్ళల్లాంటి చళ్ళనీ అరచేతుల్తో రుద్దుకుంటూనే మధు వైపు కోరగా చూస్తూ
ఆవిడ ఓర చూపు చూశేసరికి ఆడదాన్నైన నాకే …మీదడిపోయి నలిపేయాలనిపిస్తేమధు లాంటి మగాడు కసెక్కిపోడంలో అబ్బురమేముందీ!!…
తను కోరుకున్నట్లుగానే సింహంలా మీదికురికాడు ఉరికాడు మధుతనూ సిధ్ధంగానే ఉన్నట్లుంది!…లేడిలా ముందుకి కదిలిందిఐనా గుమ్మిడి కాయల్లాంటి ఆవిడ పిరుదులు మధు చేతులకి చిక్కిపోయాయివాటిని కాసేపు కసిగా పిసికేసినడుం మొదట్లో పట్టేసుకుని …కిందికి వంచుతూ తన వైపు లాక్కుని గుభిక్కుమని మొత్తకి గుద్దుకున్నాడు
….‘…
క్క్…’ అన్నపేధ్ధచప్పుడు వాళ్ళ మొత్తలమధ్యనీంచీ…. ‘…అమ్మ్మ్మ్మ్మ్మో…’ అంటూ బొడ్డు దగ్గర్నుంచి చించుకొచ్చిన మూలుగు నా నోట్లోంచీఒక్కసారి బైటికొచ్చాయి
దాంతో ఓ అరక్షణం చేతలుడిగిపోయి నా వైపు చూస్తూ ఉండిపోయారురాధ – మధుజంట..

 .

9ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 29, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button