BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 32 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 32 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 32 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

 

.అంత …సెకన్ బై సెకన్రన్నింగ్ కామెంటరీ ఏమక్కరలేదులే వకూ!…’ అన్నాడు మధుఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో
‘…
ఏమోలే!…సరిగ్గా కనిపించలేదని అన్నావ్ గా!…అంచేత వివరంగా చెప్పానూ!!…ఒద్దా!!!…’ అంది వకుళఅమాయకత్వం నటిస్తూ
నోరిప్పలేక పోయాడు మధు
…‘…
ఇంతకీ నా మొగుడూ కొసకంటా దింపాడా వకూ!?…’ అంటూ నేనూ ఎగ దోశాను మంటని…‘…ఎక్కడా!…మిళింద్ గాడిది అడ్డొచ్చిందేమో!!…సగం దాకానే దిగిందిఅంతేనా వికాస్!?…’ అంటూ నా మొగుడ్నీ రెచ్చగొట్టింది వకుళ …
‘…
పచ్చిలంలైపోయారిద్దరూ!…’ అన్నాడు వికాస్ జేవురించిన మొహంతో
‘…
ఏమీ?…ఓ నలుగురితో కుతిదీరాదెంగించుకుని,సిగ్గుపడుతూ ఓ మూల కూర్చుంటే పతివ్రతలమౌతామా!?…ఎలా …దెంగించు …కున్నామో వివరంగా చెప్తేపచ్చిలంమైపోతామా!?…అదీ మీరు చెప్పమని పోరెడితేనూ!??…’ అంటూ నిలదీశాను నా మొగుడ్ని

…‘…వీళ్ళాగరు గురూ!…’ అని వికాస్ కి నచ్చజెప్పి…‘…కానీ వకూ!…మిళిందూవికాసూ నీ పూకు లోకి కార్చేసుకునేదాకా జరిగిందంతా వివరంగా చెప్పు…’ అన్నాడు మధు
…‘…
కానీవే వకుళా!…’ అన్నాను హైఫై కొట్టడానికి నా చేతిని పైకెత్తుతూఅదీ బిగ్గరగా నవ్వుతూ నా అరచేతిని తన అరచేత్తో చరిచి
‘…
మిళిందు విషయం గ్రహించిరెండు చేతులతోనూ నా మొత్తని పైకెత్తుతూ తన …డ్డని మూడొంతులకి పైగా బైటికి లాక్కున్నాడే!…’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టింది… ‘…ఊఁ…’ కొట్టాను
‘…
అవకాశం రావడమాలస్యం!…నీ మొగుడు కొసకంటా దోపేశాడమ్మా!…ఈ స్ట్రోక్ తో మగాళ్ళు సులువు గ్రహించివంతులుగా నా మొత్త కిందికి దింపుకుని మిళిందూపైకి లేపుకుని నీమొగుడూ పిడి దాకా దోపేయడం మొదలెట్టారమ్మా!…నాకూ ఆ ఊపూఆ లయాఅలవాటు కావడంతో నేనూ నా వంతుగా మొత్తని పైకెత్తడందింపడం చేస్తూ వచ్చానే!… ’ అంటూ ఆగింది వకుళమళ్ళీ ‘…ఊఁ…’ కొట్టాను
‘…
కొంచెం సేపు తర్వాత మిళింద్ గాడు రెండు చేతుల్తోనూ నా మొహాన్ని పట్టుకుని పెదాల్ని జుర్రుకోడం మొదలెట్టాడునీ మొగుడేమో నా గుబ్బల్ని పిసికేయడం మొదలెట్టాడుఆశ్చర్యమేమిటంటేనా పూకులో జోడు గూటాలు లయ తప్పకుండా లోపలికీబయటికీ కదుల్తూనే ఉన్నాయిఎంచేతో బుర్ర పగలకొట్టుకున్నా అర్థం కాలేదనుకో!…’ అంటూ నా వైపు కొంటెగా చూసిందది
‘…
ఎంచేతేమిటీ!…నీకు కుతెక్కువై మొత్తని రిథ్మిక్ గా పైకీకిందికీ ఆడించావ్అంచేతే మా చేతుల్ని మరో పనికుపయోగించాంనేనూమిళింద్ గాడూనూ…’ అన్నాడు వికాస్ కసిగా
‘…
మరి మొదట్లో ఒకటింపావు గూటాలు పట్టడమే గగనమైపోతేపోను,పోనూఒకటిన్నరఆ పైన ఒకటింముప్పావుఆఖర్లో రెండూనూ …ఎలా పట్టాయో అర్థం కాలేదే!…’ అంది వకుళ ఇంకింత వగలు ఒలకబోస్తూ
‘…
ఎందుకా!…కడవలకొద్దీ కార్చుకున్నావేమో సంధ్య లాగ!…దాని పూకులోనూ నాదీవాసుదీ పూర్తిగా పట్టేశాయి చివర్లో!…’ అన్నాడు మధు బొంగురుగొంతుతో
‘…
అందుకేనేమో!…కళ్ళు మూతలడిపోయాయి!…మరుక్షణం నాలోతుల్నిఉడికిపోతూన్న జంట ఫౌంటెన్లు ఒక్కసారిగా ముంచెత్తు తూన్న ఫీలింగుఅవేమిటో ఆలోచించే ఓపిక లేకఅందుబాటులో ఉన్న మిళింద్ గాడ్ని గాఠ్ఠి గా వాటేసుకున్నాను మధూ!…’ అంటూ ముగించితల వాల్చుకుంది వకుళ
ఓ రెండు నిముషాలు మౌనం రాజ్యమేలింది కార్ లోఆ తరవాత గొంతుసవిరించుకుని…‘… మగతనం గురించీదెంగులాడే శక్తి గురించీ మన మొగాళ్ళం ఎన్ని డప్పాలు కొట్టుకున్నా …నిలో ఆడదానిదే వికాస్అంతిమ విజయం…’ అన్నాడు మధు
‘…
ఏంటా సిగ్గుమాలిన స్టేట్మెంటూ!…’ అన్నాను ఒక్కసారి ఖంగుతిని
‘…
నిజం సంధ్యా!…మన త్రీసమ్ ముగిసింతర్వాత నాకూ , వాసుకీ లేవడానికి ఓపిక లేక వేలాడిపోయినానువ్వు లేచి పరిగెత్తలే!….’ అన్నాడు మధు…‘…అది తప్పని పరిస్థితుల్లో చేసిందిఓపిక ఉండి కాదు!…’ అంటూ వాదించాను
‘…
సరే!…నే చెప్పేది విన్న తర్వాత మాట్లాడు… చివర్లో నువ్వూరాధా తలుపేసేసుకున్నారా!…సోఫా మీద నా పక్కనున్న వాసు కూడా నిద్దర్లోకి జారుకున్నాడునేను మెల్లిగా లేచి మెట్ల వైపు వెళ్ళానుఅప్పుడూ…’ అంటూ ఆగిపోయి…‘… నేను చూసింది చెప్పనా వకూ!? …లేకపోతే నేనన్న మాట ఒప్పుకుంటావా??…’ అన్నాడు మధు
‘…
ఏం చూశావ్?…’ అంది వకుళదాని గొంతులో వణుకు విని ఆశ్చర్యంగా దాని మొహం చూశాను… కత్తివాటుకి నెత్తురుచుక్క లేదు…‘…ఏంటా!…’ అనుకుంటూంటే ‘…చూడవలసిందే చూశాలే!…ఇంతకీ ఏమంటావ్?…చెప్పమంటావా!…లేక నేనన్నది నిజమని ఒప్పుకుంటావా?…’ అంటూ రెట్టించాడు
‘…
నేనొప్పుకోడం తరవాత సంగతినలుగుర్లో చెప్పావంటే మాత్రం నేను పిల్లల్ని తీసుకునినిన్నొదిలేసి వెళ్ళిపోవడం ఖాయం!…’ అని ఆడపులిలా గర్జించింది వకుళదాంతో నోరు మూశాడు మధు… ( end of page 130)
వాతావరణం అనుకోకుండా వేడెక్కిపోవడంతో నేనూవికాస్ కూడా మాట్లాడకుండా ఉండిపోయాంకొంత సేపు
ఇంతలో అదృష్టం కొద్దీ నా మొబైల్ మోగిందిపిల్లలకోసం కేటాయించిన ట్యూన్ కావడంతోహలో అనకుండానే ‘…ఆ చెప్పరా చిన్నా! …ఎక్కడిదాకా వచ్చారూ?…’ అనేశాను… ‘…నేనమ్మా సంధ్యా!…ప్రోగ్రామ్ లో చిన్నమార్పుమేము మధ్యలో మరో క్షేత్రం కూడా చూసుకుని ఎల్లుండి వస్తాము…’ అన్నారు వకుళా వాళ్ల అమ్మగారుఅవతల పక్కనుంచి
…‘…
ఒహ్!…మీరా ఆంటీ!…బాగా జరుగుతూందా మీ ట్రిప్!?…’ అంటూ కాసేపు కుశలప్రశ్నలేసి…‘…ఓ పని చెయ్యండాంటీ!…మీరు ఆగిపోయినా మగపిల్లల్ని ఏ బస్సులోనో పంపించేయండిమేం దింపుకుంటాంవాళ్లని పరీక్షలకి చదివించాలి!…’ అన్నానుఅవును… అన్నట్లుగా తలలూపారు మిగిలిన ముగ్గురూ!…
…‘…
ఒక్క రోజేగా!…పర్లేదులే!…పైగా వాళ్ళు అన్నీ చదివేసుకున్నారంటున్నారుఒప్పించమనే నాకు ఫోన్ ఇచ్చారు…’ అందావిడ నవ్వుతూ
‘…
మా పెద్దాడికివ్వండి ఫోను…’ అన్నానుకాసేపు పిల్లల్తో మాట్లాడినట్లుందావిడ…‘ …వికాస్ తో మాట్లాడతారటమ్మా!…తనకియ్యి…’ అందావిడ
‘…
స్పీకర్ ఆన్ చెయ్యి సంధ్యా!…’ అంది వకుళ…‘…తలూపిఆ పనే చేసి , ఫోన్ మధ్యలో పెట్టాను…‘…నాన్నా!…ట్రిప్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాంరేపో సఫారీ పార్క్ కి వెళ్తున్నాంఇంకొక్క రోజేగా!…అమ్మకి చెప్పవా ప్లీజ్!…’ అంటూ మా పెద్దాడి గొంతు…‘…అవును అంకుల్!…మా అమ్మకి కూడా చెప్తావుగా!…’ అంటూ దివ్య సపోర్టు కమ్ రిక్వెస్టు… ‘…స్పీకర్ ఆన్ చేశారు దివ్యా!…చప్పుడ్లు తెలీటంలే! …అమ్మనాన్న కూడా వింటున్నారు…’ అంటూ రాహుల్ వార్నింగు
‘…
అమ్మ వెధవా!…ఈ తెలివితేటలు చదువులో చూపించు!…దివ్యనుండనిచ్చి బాయెస్ ముగ్గురూ బస్సులో ఒచ్చేసేయండివాళే…’ అంటూ కొడుకుని గదిమింది వకుళ
‘…
అన్నలుండాల్సిందే!…’ అంటూ రాగం లంకించుకుంది దివ్యమా చిన్నాడూ జత కలిపాడు
‘…
ఊరుకోండమ్మా!… ఊరుకోరా!…’ అంటూ మధూ , వికాస్ లు జలిమిగా పిల్లల్ని ఓదార్చి… ‘…ఏమంటారూ!…’ అన్నట్లుగా మా వైపు చూశారు మగాళ్ళు… మేమేం మాట్లాడలేదు
‘…
సర్లే!… ఉండండోయ్!..’ అన్నాడు వికాస్…‘….అమ్మమ్మనీ , తాతనీ సతాయించకూడదు మరి!…ఏమంటావ్ వకూ!…’ అన్నాడు మధు , మాట కలపడానికి ట్రై చేస్తూ… అది సమాధానం చెప్పకుండా కిటికీలోంచి బయటికి చూస్తూ ఉండిపోయింది
‘…
థాంక్స్ అమ్మా!…థాంక్స్ నాన్నా!…’ అంటూ అరిచి ఫోను పెట్టేశారు పిల్లలు
‘…
ఇలా గారం చేశే పిల్లల్ని పాడు చేస్తున్నారు…’ నేను మగాళ్ళిద్దరినీ జాయెంటుగా కూకలేశాను
‘…
సర్లే!…ఆకలేస్తూందిఏదైనా ధాబా దగ్గరాపు మధూ!…తిండి తిని వెళ్దాం…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…అలాగే!…ఆ తరవాత మా ఇంటికెళ్ళి నలుగురంవెచ్చగారెస్ట్ తీసుకుందాంరేప్పొద్దున్న వెళ్దురుగాని , మీ ఇంటికి…’ అన్నాడు మధు… ‘…గుడ్ ఐడియా!…ఏమంటావ్ సంధ్యా!…పిల్లలెలాగూ రావటంలేదుగా!…మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తుందో అవకాశం!…’ అన్నాడు వికాస్ చాటంత మొహంతో
‘… 
సిగ్గులేకపోతే సరిజరిగింది చాల్లేదూ!…వారం రోజులదాకా నాజోలికొచ్చావో ఊరుకునేది లేదు…’ అన్నాను ఘాటుగా… ‘…నువ్వైనా చెప్పు వకూ!…’ అంటూ దాని వైపు చూశాడు… అది చివాల్న తల తిప్పుకుంది
‘…
ఊరుకో గురూ!…ఇంకా వేడి చల్లారలేదు…’ అని సన్నగా అంటూ ఓ డీసెంట్ ధాబా ముందర కార్ ఆపాడు మధు
ఓ టేబుల్ దగ్గర కూలబడి , డ్రింక్స్ , డిన్నర్ ఆర్డర్ చేసి మగాళ్లని మెన్స్ రూం లవైపు పంపించాక … ‘…ఇప్పుడు చెప్పవే ఏం చేశావో!?…’ అన్నాను వకుళ కళ్లల్లోకి సూటిగా చూస్తూ!
‘…
ఎవరికీ!?…’ అని దాని ఎదురు ప్రశ్న… ‘…నా మొగుడికీమిళింద్ కీ…’ అన్నాను…‘…నేనేం చేశానూ!…’ అని సాగదీసిందది ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో…‘…అదేగా చెప్పమంటూంట!…’ అన్నానుఏమీ మాట్లాదకుండా వకుళ చూపులు తిప్పుకుంది…‘…తొందరగా చెప్పవే , మన మొగుళ్ళొచ్చేలోపల…’ అని నేనంటూంటేమాఇద్దరి మొబైల్స్ మోగాయి
‘…
ఆకలి చూపుల అందగాడే…’ అంది ముందు చూసిన వకుళ… ‘…మదన్ జీజూఈ టైమ్ లో చేశాడేంటబ్బా!…అదీ నాకు!!…’ అని గొణుక్కుంటూంటే, …కానీ… అన్నట్లుగా కన్ను గీటుతూ కుర్చీలోంచి లేచిదూరంగా వెళ్ళింది
‘…
నమస్తే జీజాజీ!…మీరూదీదీ బాగున్నారా!… ’ అని మర్యాదగా పలకరించానుఎటువంటి దుష్టు ప్రపోజల్స్ వినాల్సొస్తుందో అని భయపడుతూ..

ఓ రెండు నిముషాలు తను చెప్పదల్చుకున్నది చెప్పేశాక… ‘…సరే!… నేనూమీ దీదీ ఎదురు చూస్తాం…!’ అని పెట్టేశాడు మదన్ జీజూ… స్థాణువైపోయాను , అతగాడి ప్రపోజల్ విని
ఇంతలో వకుళ తిరిగొచ్చి ‘…మనం ఢిల్లీ చేరకముందే మన ఖ్యాతి చేరిపోయిందే తల్లీ!…’ అందది నీరసంగా కుర్చీలో కూలబడి… ‘…అదేంటీ!?…’ అన్నాను….ఆ మాటలకి బిత్తరపోయి
‘…
డాన్స్ లో నీకో ముఖర్జీ తగిలాడుగాతనతో నువ్వు రెచ్చిపోయి డాన్స్ చేశావ్గుర్తుందా!…’ అని ఆగిందిఅవునన్నట్లు తలూపాను… ‘…అతగాడు మన బిమల్ బాబు ఫ్రెండుఇవాళ మధ్యాన్నం ఏదో మీటింగ్ లో కలిశారట …బీరు తాగుతూ చెప్పేశాడుట… ఆ వివరాలు…’ అందది ఘాటుగా…‘…వాడికి మన ఉద్యోగపు వివరాలు చెప్పలేదే!…’ అన్నాను ఆశ్చర్యంగా
‘…
నీ పేరు చెప్పావుగానాపేరు ఇంకెవరో చెప్పుంటారు …ఇక నీ ఫిగర్ గురించీ , వాటి బిగువుల గురించీ అతగాడు చిలవలు,పలవలుగా చెప్పేశాడటమనని పట్టేయడానికి మన ప్రొఫెసర్ కి అవి చాలవూ!…’ అందది… ‘…ఐతే ఏమంటాడూ!…’ అన్నానుఏం వినాల్సొస్తుందో! …అన్న బెదురుతో గుండెలు దడ,దడలాడుతూంటే… ‘…రేపు సాయంత్రం నిన్నూవికాస్ నీ వాళ్లింటికి పంపించమంటాడు…’ అందది కుండ బద్దలు కొట్టినట్ట్లు
‘…
నువ్వు రావా?…’ అన్నాను…‘…పిలిస్తేగా!?…’ అందది…‘…నా వల్ల కాదు తల్లీ!…ఓపిక లేదు…’ అన్నాను దానికి చేతులెత్తి దండం పెట్టి… ‘…కొంతకాలం ఎక్కడికో పోతాడుటమళ్ళీ ఎప్పుడు వీలౌతుందో!…అంటాడునీ మీద తెగ మోజు పడిపోతున్నాడులేమ్మా!.. దీపా మేడం చేత ఫోన్ చేయిస్తానన్నాడు…’ అందది… ‘…ఏమోనమ్మా!…కష్టంనువ్వూమధూ కూడా వస్తానంటే ఆలోచించచ్చు… ’ అన్నాను కాస్త మెత్తబడుతూ
‘…
వాళ్ళేమంటారో!?…మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే చెప్తాలే!…ఇంతకీ నీ జీజూ ఏమంటాడూ!…’ అంటూ కూపీ లాగిందది
మదన్ జీజూ కోరిక గురించి చెప్దామావద్దా!!…అని గుంజాటన పడుతూ మాట్లాడకుండా ఉండి పోయాను …‘…చెప్పవేం!?..’ అంటూ పొడిచిందది
‘…
తిట్టకేం!…‘…నమస్తే జీజాజీ!…మీరూదీదీ బాగున్నారా!… ’ అని మర్యాదగా పలకరించానుఎటువంటి దుష్టు ప్రపోజల్స్ వినాల్సొస్తుందో అని భయపడుతూ… ఎలా బాగుంటాం సంధ్యా!… మమ్మల్ని ఒదిలేసినీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వకుళతో కలిసిఎరోటిక్ గా మరో గ్రూప్ తో ఈవినింగ్స్… ఎంజాయ్ చేస్తూంటే!!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…‘…మీకెవరు చెప్పారూఅన్నాను ఆశ్చర్యంగా
‘…ఎవరో ఒకళ్ళు!…అవునోకాదో చెప్పు!!…’ అని నిలదీశాడు… ‘…ప్లీజ్!…చెప్పండి జీజూ!!…’ అంటూ సన్మోహనాస్త్రం ప్రయోగించాను
‘… 
ఓ బిజినెస్ పార్ట్నర్ మోహిత్ పటేల్ చెప్పాడులేనువ్వూ , వకుళా అందర్నీ డామినేట్ చేశార్టగా!?…’ అన్నాడునా నోట మాట రాలేదు ‘…వకుళ ని మీకు పరిచయం చేసినట్లు లేదే!…’ అన్నాను ఓ క్షణంతరవాత తేరుకుని
నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గురించీఆవిడ మొగుడి గురించీనీ దీదీ చెప్పిందిలే!…రేపు సాయంత్రాన్ని మన మూడు జంటలూ ఎరోటిక్ గా మార్చుకోవాలి …ఒహ్సారీ!…నాకో ముఖ్యమైన కాల్ వస్తూందినువ్వూ , మీ దీదీ ఏర్పాట్లు చూసుకోండి… అంటూ కట్ చేశాడు
ఎలా తప్పించుకోవాలా!…అని ఆలోచిస్తూంటే నువ్వొచ్చావ్…’ అని ముగించి , దాని వైపు చూశాను , ‘…నా వల్ల కాదే!…’… అంటుందేమో నని
‘…
రేపు సాయంత్రమే!…ఇదెక్కడి గొడవే!!…!…మరో రోజంటే ఆలోచించచ్చు!!!…’ అందది , ఓ క్షణం మౌనం తర్వాత …ఇద్దరం ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాంఏం చెయ్యాలా!…అని
‘…
ఏంటి?…అంత సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నారూ??… మీరూ వెళ్ళి రండిరెస్ట్ రూమ్స్ కి…’ అంటూ మగాళ్ళు భుజాలు తట్టేసరికి లేచి బయల్దేరాం
…‘…
బిమల్ బాబు ఫోన్ చేస్తే ఏం చెప్దామే!?…’ అంది వకుళ ,ఓరెండడుగులు వేసిన తర్వాత… ‘…అది తరవాత చూద్దాంలే!…ఇంతకీ మధుమీద నీకెందుకంత కోపం ఒచ్చిందీ!?…’ అని అడిగాను
‘…
… పోవే!…’ అందదిఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో… మాట్లాడకుండా ముందుకు నడిచాం
.‘…
దాటేయ్యకునేనడిగిందానికి బదులు చెప్పు…’ అన్నాను దాని చెయ్యిలాగి… చెప్పబోయిందే!…‘…తరవాత చెప్తాలే!…’ అనేసింది….ఎవరో ఎదురొచ్చేసరికి… .‘…ఏం చెప్దామే!…’ అని మళ్ళీ అందది కాసేపు తర్వాత
‘…
రేపు పొద్దున్న ఫోన్ చేస్తామని చెప్పునేనూ అలాగే చెప్తాలే!…నన్నడిగినా!…’ అన్నాను ఓ దుష్టమైన ఆలోచన మనస్సులో మెదలడంతో
చెరో రెస్ట్ రూంలోకీ దూరాంనేను బయటికొచ్చి , కొద్దిసేపు వెయిట్ చేశాను దానికోసంఅది ఎంతకీ రాకపోయే సరికి మెల్లగా ముందుకి నడిచానుపరధ్యానంగా
కాసేపు తరవాత చూసుకునేసరికి ,నేను బాగా ముందుకొచ్చేశానువెనకకి తిరిగి చూస్తే వకుళ నెమ్మదిగా వస్తూందిఎటో చూస్తూ… సర్లే… అనుకుని మా టేబుల్ వైపు నడిచాను మగాళ్ళు నవ్వుకుంటూ ఏదో చెప్పుకుంటున్నారు కానీ నన్ను చూడలేదుఏం చెప్పుకుంటున్నారో విందామని పిల్లిలా వాళ్ళ వీపుల వెనక చేరాను
‘…
వకుళ కి అంత కోపమెందుకొచ్చిందీ?…నువ్వేం చూశావ్?!…’ అంటున్నాడు వికాస్
‘…
చెరో వైపూ , నువ్వూ మిళిందూ , సోలిపోయిన మడ్డల్తో కళ్ళు మూసుకుని పడుంటే , మా ఆవిడ చెరో చేత్తోవాటిని అన్ని వైపులా కదిలిస్తూ ఆడుకునిఆ తరవాత… అంటూ ఏదో సైగ చేసిఅప్పటికీ మీ ఇద్దరికీ మెలుకువ రాలేదుతన మొహం లో తృపి చూసి తీరాల్సిందే!…’ మధు ముసిముసిగా నవ్వుతూ
‘…
నిజమే !…అక్కడఏదో చెయ్యి తగులుతూన్నట్లనిపించింది గానీకళ్ళు తెరిచే ఓపిక లేకపోయిందనుకో!… అంచేత ఆడాళ్ళదే గురూ అంతిమవిజయం…’ అన్నాడు నామొగుడు జత కలిపి
‘…
వాళ్ళ సంభాషణ బట్టి , వకుళ ఏంచేసిందో చూచాయగా గ్రహించడంతో ఒంట్లో రక్తమంతా మొహంలోకి చేరినట్లైందిఆ స్థితిలో వాళ్లముందుకెళ్ళలేక ,తల దించుకుని వెనక్కి తిరిగానేమో!… ఓ మెత్తటి చేతుల్లో తూలి పడ్డానుతలెత్తేసరికి కందగడ్డ లాంటి వకుళ మొహం కనిపించింది
మరో మాట మాట్లాడకుండా దాని చెయ్యుచ్చుకుని ,పక్కనే ఉన్న తలుపులోంచి బైటికి నడిచానుశీతాకాలపు చల్లగాలిలో కాసేపు నిలబడ్డతర్వాత ఇద్దరం తేరుకున్నాం
‘…
దేనికే అంత బాధ!…నిజం ఒప్పుకున్నారుగా మన మొగుళ్ళు!…’ అన్నాను దాని వీపు మీద మెత్తగా రాస్తూ
‘…
మధు పూర్తిగా చెప్పలేదు…’…అంది వకుళ …మళ్ళీ ఎఱ్ఱబడుతూన్న మొహంతో…‘…పోనీ నువ్వు చెప్పు…’ అన్నాను …
అటూ ,ఇటూ చూసితన బొటకన వేలు నోట్లో పెట్టుకుని చీకిందినా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ…‘…రెండూనా!…’ అన్నాను… కనురెప్పలార్పిందిఅవునన్నట్లు…. ‘…తుడవకుండానేనా!!?…’ అన్నాను… నాకూ బీపీ పెరిగిపోతూంటే!…‘…నా దగ్గర బట్టెక్కడిదే!…’ అందది బలహీనంగా
‘…
అంటే!…నాకేశావన్నమాట!!….పనీ చూశాడా మీ ఆయన!!?…’ అన్నాను వెఱ్ఱెక్కిపోయి
‘…
ఏమో!…తెలీదుఇద్దరివీ మళ్ళీ గాలి పోసుకుంటూంటే , నోరు తెరుచుకుని చూస్తూ ఉండిపోయానే గానీతను ఎప్పుడొచ్చాడో గమనించలేదే!… ఏదో చప్పుడు వినిపించి తలెత్తేసరికి …ఎదురుగా నిలబడున్నాడు!… మా కళ్ళు కలవగానే నా వైపొకసారి తీక్షణంగా చూసివెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు… భయమేసి , నేనూ లేచొచ్చేశానమ్మా తనవెనకే!…’ అందదిసన్నగా వణుకుతూన్న గొంతుతో
నాకూ నోట మాట రాలేదు కొద్ది సేపు … ‘…వెనకే వచ్చానన్నావుగాసర్ది చెప్పడానికి ట్రై చేయలేదా!?…’ అని అడిగాను
‘…
వెంటనే మాట్లాడడానికి ధైర్యం చాలలే…’ అందది బెదురుగా… ‘…సర్లే నడు…’ అన్నాను మా టేబుల్ దగ్గరకి వెళ్దామని
‘…
ఓ సాయం చేస్తావా?…’ అందది ‘…ఏంటది?…’ అన్నాను… ‘…నువ్వు సర్ది చెప్పాలి మధుకి!…’ అంది వకుళఓ సారి నా కళ్ళల్లోకి చూసి , మళ్ళీ చూపు దించుకుంటూ…‘…అలాగేవీలుచూసుకుని మాట్లాడతాలే!…నడూఆలస్యమైపోతూంది ఇల్లు చేరడానికి…’ అన్నాను దాని చెయ్యుచ్చుకు లాగుతూ
‘…
ఎప్పుడో కాదుఈరాత్రే చెయ్యాలాపనిప్లీజ్!…’ అంటూ చేతులు పట్టుకుందది…, అక్కడునుంచి కదలకుండా… ‘…ఇవాళే!?…ఎలా వీలౌతుందీ?…మేం ఇల్లు చేరక్కర్లే?…’ అన్నాను ఆశ్చర్యంగా
‘…
ఎందుకు కాదూ!…ముందు మాఇల్లు తగుల్తుందినువ్విప్పుడింటికెళ్ళి చేసేదేముందిపిల్లలు రేపుకదా వచ్చేది!…అంచేత మా మాస్టర్ బెడ్ మీద మధుని నువ్వు దువ్వునేను గెస్ట్ రూంలో వికాస్ కౌగిట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటా……’ అందది
‘…
అమ్మ దొంగా!…మా ఆయనతో ఏకాంతం కోసమా ఈ నాటకం!…సర్లేఅలాగే కానీ ’ అంటూ దాని పిర్ర గిల్లానునాకు కూడా ఓ రాత్రి ఏకాంతంగా మధుతో గడపాలని ఉండడంతో
‘…
ఛీ!…అదేం కాదు!!…’ అని సిగ్గులొలకబోస్తూ నా వీపుమీదొక్కటిచ్చుకుని…‘…లేకపోతే అవకాశం వచ్చినపుడల్లా దెప్పుతాడేమోనని భయమేస్తూందే!…’ అందది బేలగా
‘…
ఏం పర్లేదుమనమూ చేద్దామాపనివెళ్దాం రా!…’అంటూ దాని చెయ్యుచ్చుకుని మా టేబుల్ వైపు నడుస్తూ ,…‘…అవును పిల్లా!…రుచెలా ఉందేంటీ!…’ అన్నాను.
 .

9ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 32, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button