BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 42 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 42 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 42 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

.అయినా సిగ్గుతో …కళ్ళు తెరవకుండానే నెమ్మదిగా తొడల మధ్య తడుముకున్నానుఇంచుమించు జుత్తంతా మాయంరెమ్మల చుట్టూ కొద్ది కొద్దిగా , పలచగాజుత్తు వేళ్లకి తగిలిందిఇంకా కొన్ని వెంట్రుకలు ఒకపక్కనుంచి మరో పక్కకి వ్యాపించి ఉన్నాయి… పూర్తిగా గొరగ లేదేంటి బాబూఅనుకుని , మెల్లిగా కళ్ళిప్పి , ఎదురుగా ఉన్న అద్దం లో చూసుకున్నాను
ఆఠీను ఆకారం లో కట్ చేసుంది , పూరెమ్మల చుట్టూ ఉన్న …… జుత్తు! …లెక్కగా ఓ నాలుగు వెంట్రుకలురెమ్మల ఓ పక్కనుంచి మరో పక్కకి వెళ్తున్నాయి… ఛీ!…ఇదేంటీ!!…అనుకుంటూ పక్కన షెల్ఫ్ మీదున్న కత్తెరనందుకోబోయాను… ‘…ఆగు వదినా!…అవి సీల్సువాటిని ఓపెన్ చేసే అధికారం నాదే!… అంటూ చటుక్కున నా తొడలకిందినుంచి చేతులు జొనిపి , వాటిని విడదీస్తూ నన్ను తన …డ్డగుండు… పైదాకా ఎత్తేసి… క్కసారికిందికి జార్చేశాడు తల్లీఓ పక్క తనది… కసుక్కున దిగబడి పోతూన్నా , పడిపోతాననే భయంతో రెండు చేతులూ వెనక్కి విసిరి , తన మెడకి పెనవేశానమ్మా!…’ అంది సుజాతక్క మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంటూ
నేను తప్ప మిగిలిన అందరూ వాళ్ల తొడల మధ్య కూడాదోదిడ్డ … ఫీలింగ్ ఇస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నారు… ఓ అరక్షణం తరవాత… ‘…ఇంతకీ …సీలుఊడిందా!?…’ అన్నాను … కంటిన్యూ చెయ్యమన్నట్లు
‘…
ఊడక ఉంటాయేంటీ ఆ అర్భకపు సీళ్ళు!… క్కడి… చర్మం చుర్రుమనేలా గెంటాడు తల్లీనీ మొగుడు!!… తను మళ్ళీ ,మళ్ళీ పైకెత్తి కుదేస్తూన్నట్లున్నాడుపుసుక్ , పుసుక్క్అని చప్పుడ్లుతృప్తిగా వాటిని అనుభవిస్తూ , ఏదో లోకాల్లో తేలిపోతూంటే.. .క్కడో… చురుక్కుమంది… కళ్ళు తెరిచే సరికి ఎదురుగా ఉన్న అద్దం లో కనిపించిన సీను చూసేసరికి నా ప్రాణాలు సిగ్గుతో చచ్చిపోయాయే సంధ్యా!…’ అని మళ్ళీ కళ్ళు మూసేసుకుంది సుజాతక్క
‘…
ఎందుకో!?…’ అంటూ తనని ప్రోత్సహించాను
‘…
ఎందుకేంటీ!…అప్పుడప్పుడు నీ బావ చూపించే దిక్కు మాలిన సినిమాల్లో కూడా కనిపించని సీను , అద్దం లో ప్రత్యక్షం ఐతే ఎలా ఉంటూందేంటీ?!…’ అంటూ మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకుంది…‘…చెప్పచ్చుగా , అదేంటో!…’ అని రెచ్చగొట్టింది మాధురీ దీదీ
‘…
నీ మొగుడి పళ్లమధ్య నలుగుతూన్న నా కుడి చనుమొన ,…ఎఱ్ఱటి లోపలి భాగం కనిపించేలా విచ్చుకున్న నా పూ గుహ లోకి … కొసకంటా చొరబడిపోయిన తన మ..నం… , ప్రవేశం కోసం గుహ ద్వారాన్ని ఉక్కు గుళ్ళల్లాంటి భుజాలతో గుద్దే సిపాయిల్లాగ , ముందుకీ వెనక్కీ కదులుతూ అతగాడి వృషణాలూ కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుందేంటీ!?… ’ అంటూ నన్ను ఉద్దేశించి సుజాతక్క ఎదురు ప్రశ్న
‘,,,
నేనైతే తన తొడలమీద పాదాలు మోపి ఎదురు గుద్దేదాన్ని…’ అనిసిగా నా బదులు సమాధానం చెప్పింది దీపా మేడం
‘…
నేనూ ఆపనే చేశా!…కాకపోతే , పాదాలు తన తుంటి ఎముకలమీద మోపి…’ అంది సుజాతక్క సిగ్గుపడుతూ
‘…
ఎంత సేపు చేశావ్ అలాగ?…’ అంది మాధురీ దీదీ
‘…
మా జాయెంటు రసాలు పక్కలకి చిందినా అరికాళ్ల కిందజేరిపాదాల పట్టు జార్చేదాకా!…’ అంది సుజాతక్క , కళ్ళు మూసుకుని
‘…
కింద పడిపోలేదూ!…’ అన్నాను బొంగురుగా
‘…
పడనిస్తాడామ్మానీమొగుడూ!…నా నడుముచ్చుకుని ఆపాడులే!…నేనూ చేతులు ముందుకి జాపి , ఎదురుగా ఉన్న గోడని పట్టుకున్నానుకోముందుకి వంగి ఉన్నాను కదూ!…వాటంగా నా వెనక జేరి , గుబ్బల్ని ఊతంగా పట్టుకుని …వాటిని పిసికేస్తూనన్నుకుక్కని …దెంగిట్లు దెంగాడు… తల్లీనీ మొగుడుఓపికున్నంత సేపు భరించి ఆపైన జావ కారిపోతూంటే ,
గుబ్బల్ని విదిలేసిరెండు చేతుల్తో నా నడుం ని పట్టుకుని , …నాకుఅయిపోతూందివదినా!…’ అని అరుస్తూఇంకాసేపు దంచి… మరో కడివెడు కుమ్మరించాడు తల్లీ!…తోటకూర కాడలా వేలాడిపోయాననుకో తన చేతుల్లో!…’ అంటూ కళ్ళు మూసేసుకుంది సుజాతక్క
‘…
ఈ లెక్కన మధు చేతిలో పడితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుందేమో అక్క!…’ అంది వకుళ …నా చెవిలో సన్నగా…‘…మదన్ జీజూ చేతుల్లో పడితే నిలబెట్టే!…’ అని జవాబిచ్చాను
‘…
బ్బ…’ అందిదీపా మేడం …‘…ఏమో!…నీ జీజూ నన్నెప్పుడూ అలా …చేలేదు…’ అంది మాధురీ దీదీ మొహం గంటు పెట్టుకుని… ‘…ఆ లెక్కన నన్నూ వికాస్ పైకెక్కించుకోలేదు దీదీ!…ఈ మొగాళ్ళు కొత్త స్ట్రోక్స్ ని పక్కింటి పెళ్ళాలకోసం రిజర్వు చేసుంచుతా రనుకుంటా…’ అన్నాను
‘…
ఏంటీ అంటున్నారూ!?…’ అంటూ కళ్ళు తెరిచింది సుజాతక్క… ‘…ఇంతకీ వికాస్ …ది… కడగకుండా తప్పించుకున్నావా అక్కా!?…’ అంటూ మాట మార్చింది వకుళ …
‘…
వదుల్తాడేంటమ్మా నీ సరసుడూ!…కొంటె నవ్వు చిందిస్తూ , దిస్సమొలతో స్థంభంలా నిలబడున్నాడు , నే కళ్ళు తెరిచేసరికి ! … వెళ్ళూ!…నే స్నానం చేసి వస్తాను .., అంటే వినడే!…నన్ను కడుగుతానంటాడు , లేక పోతే తనికడగమంటాడురెండోదే నయం …అనుకునిఆ పని మొదలెడితే ఎంతకీ …జి… వదలదే!
దాంతో ఒళ్ళుమండికప్ బోర్డ్ లోంచి ఇందాకా చూసిన ప్లాస్టిక్ పీచు తీసి , తన మొలాపొత్తికడుపూ , పరపరా తోమేసరికి …ళ్ళీ… నిగిడి పోయాడుతను నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూంటేమళ్ళీ లంకించుకుంటాడేమోరా భగవంతుడా!…అని సన్నగా వణికాను
నా బెదురు పసికట్టాడో ఏంటో!…చిన్నగా నవ్విచటుక్కున మీదికి లాక్కునినా పెదాలమీద ఓ ఎంగిలి ముద్దు పెట్టి బయటికి నడిచాడు
“‘
బ్రతుకు జీవుడా!…అనుకునిచకచకా కడిగేసుకుని చూసుకుందునుగదా , తువ్వాళ్ళు తప్ప నా బట్ట ఒక్కటి లేదుఇక దాన్నే చుట్టబెట్టుకుని ,ఓరగా తలుపు తెరిచి చూశానుతను బైటికి వెళ్ళిపోయాడేమో అని
బట్టలేసుకుని , కొత్త బెడ్ షీట్స్ తీస్తున్నాడు అల్మారా లోంచి… చప్పుడు వినిపించిందేమోవెనక్కి తిరిగాడు… తలుపు వేసేసుకుందాం అనుకునే లోగానే , నా పెట్టీ కోటూబ్లౌజూ పట్టుకొచ్చిచ్చాడుచీర బయటికొచ్చి కట్టుకో వదినా , లోపల తడిసిపోతూందీ!…అంటూ
ఆ రెండూ ఎక్కించుకుని , గదిలోకొచ్చి చీర కట్టుకుంటూంటే ఢమ్మని చప్పుడుఏంటా అనుకుని తలెత్తేసరికి పరుపు తిరగేస్తున్నాడు
నెమ్మదిగా మంచం దగ్గరకెళ్ళి , మరక ఉన్న భాగాన్ని ముట్టుకుంటూంటే… ఇది సంధ్యమధు లదిమన తడి… అవతలవైపుంది …నేనిక్కడ పని చూసొస్తాను…’ అన్నాడునువ్వెళ్ళుఅన్నట్లుగా నా వైపు చూస్తూ…’ అనేసి
‘…
పెట్టి పుట్టావే సంధ్యా!…ఆడదాని మనసెరిగి , …న్ని… కోరికలూ తీర్చే మొగుడ్ని కట్టుకున్నావ్!…’ అని వికాస్ కి ఓ సర్టిఫికెటు పడేసింది సుజాతక్క
అనిర్వచనీయమైన ఆనందంతో నా మనస్సు పొంగింది
… 
అవునుఅన్నట్లు తలూపుతున్న వాళ్ళే , ఏదో గుర్తొచ్చినట్లు చివాల్న లేచి పైకి పరిగెత్తారు దీపా మేడం , మాధురీ దీదీలుకాసేపు తరవాత కొద్దిగా ఆయాసపడుతూ తిరిగొచ్చారు వాళ్లిద్దరూ
‘…
అంతగా తడిపేశారా మా పక్కలూ!…’ అంది వకుళ కొంటెగా నవ్వుతూ

…‘ బెడ్ షీట్స్ మార్చలేదని గుర్తొచ్చి వెళ్ళాం…’ అని మాధురీ దీదీ అంటే… పరుపులు కూడా తిరగేయాల్సొచ్చింది…’ అని జత కలిపింది దీపా మేడం
‘…
అంటే నే చెప్పింది కరెక్టేనన్నమాట !…’ అని నవ్వింది వకుళ… ‘…అనుమానమేముందీ!…ఆ వివరాలు చెప్తే సంతోషిస్తాం…’ అంది సుజాతక్కకాసేపు నువ్వంటే , నువ్వనుకుని…‘…సగంలో ఆగిపోయిందిగానేనే పూర్తి చేస్తాలే!…’ అని ,…‘…ఓ చేత్తో …నిగిడిపోయున్న నీ మొగుడి మగతనాన్ని బలంగా కిందికిత్తిజిప్ లాగేశాననీ , ఆతరవాత అది …ఫాఠ్ఠ్… మని నా మొహానికి కొట్టుకుందనీ , ఆపైన నా పెదాలకి రుద్దుకుందనీ చెప్పానా…’ అంది దీపా మేడం కందిపోయిన మొహంతో మళ్ళీ మూడ్ లోకొచ్చేస్తూ
‘…
కొట్టుకుందని చెప్పావు కానీపెదాలకి రుద్దుకుందని చెప్పలే!….ఆ తరవాత ఏంచేశావేంటీ!…’ అంది మాధురీ దీదీ అల్లరిగా
‘…
నా ప్రమేయం లేకుండానే , రెండరచేతులూ …దాన్ని… పట్టేసుకున్నాయినిండిపోయాయనుకో అవి!… విదిలేద్దామనుకుంటే వేళ్ళ పట్టు విడదే!…అలా చూస్తూ ఉండిపోయానుఆ తరవాత ముచ్చట కూడా తీర్చుకోవచ్చుగా భాబీ!…అంటూన్న నీ మొగుడి మాట చెవిని పడేసరికి , ఉలిక్కి పడిచటుక్కున విదిలేసి వెనక్కి జరగబోయా వకుళా!…ప్లీజ్… అంటూ బ్రతిమాలాడేగానీ , క్రిందటిసారిలా నోట్లోకి తోసేయలేదు… ముచ్చటేసిపొడుగంతా వేళ్లతో రుద్దుతూనేనే తీసుకున్నాలేలోలికి!…ఎందుకో ఈ మార్పు!?…’ అంది దీపా మేడం , వకుళ మొహం చూస్తూ
‘…
గత రెండురోజులుగా …ఈ సున్నిపు తల్లి తో కాపురం చేస్తున్నాడు లేండి మేడం…’ అంది వకుళ నన్ను చూపిస్తూ…‘…నీ మొగుడికి నే తల్లినెందుకయ్యానే?!…ఐనా నువ్వు నేర్పలేదేంటీ , నా మొగుడికి మొరటుతనం!…’ అని దెబ్బలాడాను …సిగ్గుని అణుచుకుంటూ
‘…
ఇంతకీపట్టిందా!?…’ అంది మాధురీదీదీతమకంతో
‘…
ఉహూఁముందు పట్టలేదుఇంకాస్త పెదాలిప్పుకో భాబీఅన్నాడు …ది… నా పెదాలకి రుద్దుకునేలా తన నడుం అలవోకగా తిప్పుతూఇంక ఆగలేక , చటుక్కున …దాన్నిరెండు చేతులతోనూ కదలకుండా పట్టుకుని , నోట్లోకి… తీసుకున్నానమ్మా …మొదట్లో గుండు ని మాత్రమే మింగ గలిగాను….కానీ …ఇంతేనా నా కెపాసిటీ!…అని నాకే అనిపించి ,వీలైనంతగా పెదాలిప్పుకుని
గం… దాకా మింగేసరికి తాతలు దిగొచ్చారనుకో!…’ అంది దీపా మేడం
…‘…
తాతలు కాదుఅమ్మమ్మలూ , నాయనమ్మలూ అనాలి…’ అన్నాను సన్నగా నవ్వుతూఆడాళ్ళందరూ భళ్లని నవ్వారుమగ గుంపు మావైపు చూసింది.. 

‘…
నెమ్మదీ!…లేకపోతే మగాళ్ళు మళ్ళీ మీదడిపోగల్రు…’ అంది సుజాతక్క , బోల్డు సిగ్గుపడిపోతూ పవిటని భుజాల చుట్టూ కప్పుకుంటూ
‘…
ఎందుకో అంత సిగ్గు!…’ అనిపించి మగ గుంపు వైపు చూశానుమధూ , మదన్ జీజూ తననే దీక్షగా చూస్తున్నారు… ఎవర్ని ఎన్ను కుంటుందో ఇది నెక్స్ట్ రౌండ్ లో!…అవుతుంది దీని పని…’ అనుకుని …‘…కాస్త ప్రాక్టీస్ చేస్తే , ఎంత పెద్ద మగాడిదైనా , మన రెండు జతల పెదాలకీ లోకువేనే అక్కా!…’ అన్నాను
‘…
అంటే!…పూర్తిగాతీసుకోగలమేంటీ?!…’ అంది సుజాతక్క మరిన్ని సిగ్గులొలకబోస్తూ
‘…
యస్!…ఇందాకా నేను ప్రొఫెసర్ ది పూర్తిగా మింగి , గుళ్ళని… నాలిక తో టచ్చ్ చేశాను…’ అంది మాధురీ దీదీ , చటుక్కున తన గ్లాస్ లో ఉన్న ద్రవాన్ని నోట్లోకొంచుకుని , ఓ జల పుష్పం ముక్కని కసాబిసా నములుతూ
‘…
అవునా!…తనది మధు అంత లావు కాకపోయినా , ఎందుకోసగం కంటే ఎక్కువ వెళ్ళలేదునేను …ప్రొఫెసర్ తో ఆనికి ఒప్పుకున్నదే తక్కువనుకో!…మళ్ళీ ట్రై చెయ్యాలి…’ అంది దీపా మేడంఓ పెద్ద సిప్ తీసుకుంటూ
‘…
నిజంప్రొఫెసర్ తో నాకూ అంతే అయిందికానీ ఇప్పుడు తెలిసింది టెక్నిక్నేర్పించిందిదే!…’ అంది వకుళ , తన చారెడేసి కళ్లతో నన్ను చూపిస్తూనే …తన గ్లాస్ నీ ఖాళీ చేస్తూ
‘…
ఏంటో ఆ టెక్నిక్!…’ అంది సుజాతక్క , ఓ చిన్న సిప్ తీసుకుంటూ
‘…
నే చెప్తాలే సుజాతా!…ఐనా నువ్వేంటీచుక్క చుక్క తాగుతూ!… బాటమ్స్ అప్ చేసి ఇది తినుఅంటూ తను తెచ్చిన ఓ గుండు లాంటి పదార్థాన్ని ఓ ప్లాస్టిక్ పిక్ కి గుచ్చి అందిస్తూ తన గ్లాస్ ని పైకెత్తిందిరీ ఫిల్ …అన్నట్లు

వికాస్ ,మధూలు వెంటనే చెరో షాంపేన్ బాటిల్ నీ పట్టుకుని పరిగెత్తుకుని వచ్చారు
ఏంటీమమ్మల్ని వద్దని మీరు లాగించేస్తున్నారూ!? …’ అన్నాడు మధు ,మాధురీ దీదీ కి కొంచెం కొంచెంగా పోస్తూ
‘…
వాయించే వాళ్ళు మీరుగా!…మాకెందుకూ జాగ్రత్తలూ!!…’ అంది మాధురీ దీదీఅవును… అంటూ గ్లాసు వికాస్ వైపు జాపింది దీపా మేడం …వినే వాళ్ళు నిద్దరౌతూంటే వాయించే వాళ్లకి మజా ఉండదుఅన్నాడు మధుఅంతగా అయితే నిద్దర తేలిపోయేలా , లేపిలేపి మరీ , వాయిస్తాం… అన్నాడు వికాస్ , దీపా మేడం గ్లాస్ లో పోస్తూనే ఆవిడ తొడ మీద చెయ్యేసి నొక్కుతూ …
‘…
రెచ్చగొట్టకండే వీళ్లనీఅంత పనీ చేసీగల్రు…’ అంది సుజాతక్క , గ్లాసులో పోస్తూనే తన స్థనాల్ని నలిపేసేసి ముందుకెళ్తూన్న మధు తొడల్ని భయం,భయంగా చూస్తూ
‘…
తరవాత ఏం ప్లాన్ చేశారూ!?…’ అన్నాడు వికాస్నాకూ , వకుళకీ మధ్య చేరి మాఇద్దరి గ్లాసుల్లో కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ
‘…
భోజనాల తరవాత లేడీస్ ఛాయెస్…’ అంది వకుళ , వికాస్ దండకి తన స్థనాన్ని రుద్దుతూ
అప్పటికే నా పక్కకొచ్చిన మధు …గుడ్… అంటూ నా తొడని ఒత్తిముందుకి అడుగేశాడువికాస్ కూడా వెనకే నడిచాడు
అయితే ‘…నెక్స్ట్ రౌండ్ లో వికాస్ నాకే రిజర్వుడు…’ అంది దీపా మేడం… కాదంటే కొట్టేసేట్టుగా మా అందరి మొహాలూ చూస్తూ…‘…మధు నాకు!…నువ్వు మా ఆయన దెబ్బ రుచి చూడు…’ అంది మాధురీ దీదీ , సుజాతక్కతో. ‘…అలాగేలే!…కానీ దీపా!…’ అంది సుజాతక్క
‘…
చెప్తాలే సుజా!… అవును వకుళా , నీ మొగుడు కుస్తీ పట్లు కూడా నేర్చాడా తల్లీ!…’ అందావిడ… ‘…ఏమో తెలీదు!…అయినా మీతోనా!?…’ అందది ఆశ్చర్యంగా
‘…
అవును , పట్టినంత వరకూ మింగిఆ పైన తన ఒట్టల్ని నిమురుతూ , నోటిని వెనక్కీముందుకీ ఆడిస్తూంటేకాసేపు నా ప్రయత్నాలని చిరునవ్వుతో చూసి , తరవాత చటుక్కున ముందరికొంగిఓ చేతిని నా నడుం కిందామరో చేతిని తొడలకిందా దూర్చినన్ను తల క్రిందులుగా భుజం మీదికి ఎత్తేసుకున్నాడమ్మా!…పడిపోతానన్న భయంతో చేతులో ఉన్నదాన్నిగాఠ్ఠిగా పట్టేసుకున్నా!… నన్ను అలాగే మోసుకుపోయిమంచం మీద పడేసినా …దాన్ని… విదల్లేదనుకో!…
అంతగా నచ్చిందా భాభీదీ… అన్నాడమ్మా కొంటె నవ్వుతోఏంటా!…అని చూసుకుంటేనా చేతుల్లో ఉన్నది , నీ మొగుడి …డ్డ… , చటుక్కున విదిలేశానుసిగ్గు ముంచుకొచ్చేసరికితొందరేముందీ!…ఇంకాసేపుంచుకో భాబీ… అంటూ …దాన్నిమళ్ళీ నా పెదాల్లోకి బలవంతంగా జొనుపుతూ తలక్రిందులుగా నా మీదెక్కిపోయాడుఅంగటి దాకాది… …దిడిపోవడంతో ఊపిరి తిరగలేదనుకో ఓ క్షణం
ఎలాగో …దాన్ని… బైటికి లాగేసి గుండెల నిండా గాలి పీల్చుకుంటూంటే , ఎగసెగసి పడుతూన్నవీటిని …’ అంటూ తన గుబ్బల్ని నిమురుకునికసిగా చూస్తూ చేతులు అటు వైపు జాపాడమ్మా!…ఒళ్ళు మండిపోయిగుబ్బలకి చేతులడ్డెట్టుకుంటూనే , నీ మొగుడి తలమీద రెండు మడమలూ ఆనించి కసిగా నామొత్తకొత్తేసుకున్నా!…ఇందాన్నితినేశాడు తల్లీ ,నీ మొగుడువెఱ్ఱెక్కిపోయి , నా బుగ్గలకి రుద్దుకుంటూన్న నీ మొగుడి …డ్డని అంకిన మేరకి నోట్లోకి దోపుకుని కసుక్కున పళ్ళు దిగేశాననుకో!…మనిషి కాటు! …మర్చిపోకుండా మందు రాసుకో పిల్లా!…’ అంది దీపా మేడం జేవురించిన మొహంతో
‘…
ఇప్పుడేం తొందరలేదులేండి మేడంఈ రాత్రి గడిచేలోగా ఇంకెందరి గాట్లు పడతాయో!…రేపు ఒకేసారి రాస్తాను…’ అంది వకుళ , కొంటెగా మాధురీ మేడం వైపూసుజాతక్క వైపూ చూస్తూ
‘… 
దీపా!…మీ ఆయనకి నేనూ ఇచ్చానులే ఆ తియ్యటి బహుమతిఇక మధు సంగతంటావా , ఇమిడితే వకుళా!…నా లెక్కలో రెండు గాట్లేసుకో..ఇక ఈవిడ లెక్క నాకు తెలీదు’ అంది మాధురీ దీదీ , నవ్వుతూ సుజాతక్క వైపు చూసి
‘…
ఛీ!…నా వల్ల కాదు తల్లీ …లాంటి… పాడు పనులూ!!…’ అంది సుజాతక్క ,మెలికలు తిరిగిపోతూ
‘…
దాంతో లేచిపోయాడా మేడం?…’ అన్నాను , ఆవిడని మళ్ళీ ట్రాక్ మీదికి పట్రావడానికి
‘…
ఊహూఁ!…చీమ కుట్టినట్లైనా అనిపించలేదేమో తనకినా రెమ్మల్లోకి నాలుకని జొనిపి కెలకడం మొదలెట్టాడుఅతి కష్టం మీద ఓ అరక్షణం ఓర్చుకున్నానో లేదో , …చుపుక్కుబొడిపెని నోట్లోకి పీల్చుకున్నాడుఇంకాగలేక , మొత్తని పైకెత్తి తన మొహం మీద ఎగజిమ్మేస్తూనే , పిర్రల్ని గాఠ్ఠిగా గిల్లానుఅది నాటినట్లుంది! , నా తొడల మధ్యనుంచి తల పైకెత్తిఏంటీ!?…అన్నట్లు నా కళ్ళల్లోకి చూశాడుతన పెదాల మీదాముక్కుమీదా నా …జి… చూసేసరికి పక్కుమని నవ్వొచ్చిందిఎందుకూ నవ్వుతావ్!?…అన్నాడు చిరాగ్గా మొహం పెట్టిమోచేతుల మీద పైకి లేచిబెడ్ షీట్ తో …తడి ని తుడిచిచాల్లే చేసిన ఘనకార్యం , ఇలారా!…’ అంటూ మీదకి లాక్కున్నానమ్మా నీ మొగుడ్ని!…’ అని ఆగింది దీపా మేడం వకుళ మొహం చూస్తూ
‘…
ఊఁకానీ!…’ అన్నాం అందరం… ‘…ఇంకేముందీ కానివ్వడానికీ!…ఆ తరవాత వాయింపే!!…’ అందావిడ…‘…ఆ వివరాలే కావాలి…’ అన్నాం అందరం…‘…ఆడాళ్ళందరరికీ తెలిసిందే!…కొత్తగా చెప్పుకునేదేవుంటూందీ!…’ అంటూ తప్పించుకోజూసింది దీపా మేడం… ‘…ఓహో!…మరి పక్కరూం లో , నాతో …మొడ్డగుడిపించుకుంటూన్న నీ మొగుడుఇది దీప గొంతుఅంటూ లేచొచ్చిచూసేలా… గొంతు చించుకుని అరిచిందెందుకో!…’ అని వెక్కిరించింది మాదురీ దీదీ
‘…
చూశాడా!…’ అంది దీపా మేడం ఖంగుతిని
‘…
ఆహా!!…నేను కూడా చూశాఆ పోటు చూసేగా మధు పక్కన పడుక్కోవాలనే …సి… పెరుగుత నాకూ!!…’ అని సాగదీసింది మాధురి …‘…మరింకేం!…మీరే చెప్పండి దీదీ!!…’ అని ప్రోత్సహించింది వకుళ
‘… 
ఛీభార్య మరో మగాడితో …దెంగించుకుంటూంటే , ఏ మగాడు చూడగలడు బాబూ!…’ అంది సుజాతక్క ముడుచుకుపోతూ
‘…
నీకనుభవం కాలేదేమో సుజాతా!…దిచూసింతరవాత మొగుళ్ళు దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకునిమరింత రెచ్చిపోయిమనని మరింత సుఖపెడతారనుకో!…నా మొగుడి విషయంలో అదెప్పుడో ఋజువైంది… బిమల్ విషయంలో అది వెంటనే జరిగింది …’ అంది మాధురీ దీదీ
‘…
నే నమ్మలేను బాబూ!…’ అని గొణిగింది సుజాతక్క

నెక్స్ట్ రౌండ్ లో మదన్ పక్కలో పడుకోబోతున్నావ్ గా!… అడుగుచెప్తాడు … ’ అంది మాధురీ దీదీ
‘…
అదీ చూద్దాం!…ఇంతకీ చూడడం ఎలా జరిగిందీ!?…అజాగ్రత్తగా ఉన్నావా??…’ అంది సుజాతక్క సన్నగా
‘…
నీ చెల్లెలే కట్టుకుందా పుణ్యం!…చెప్పు సంధ్యా!!…’ అంటూ నన్ను పొడిచింది మాధురీదీదీ
‘…
మా ఇంట్లో మాస్టర్ బెడ్ కీ పిల్లల బెడ్ రూంకీ మధ్య ఓ సీక్రెట్ విండో ఉందిలే!…జీజూ చూస్తానంటేదాంట్లోంచి చూపించానువికాస్ నీ ,దీదీనీ…’ అన్నాను ,అర నవ్వుతో
‘…
వికాస్ నిన్నూ చూశాడా అలాగ!?…’ అడిగింది సుజాతక్క …‘…ఊఁ…’ అంటూ తలూపానుసన్నగా నవ్వుతూ… ‘…ఎంత సిగ్గులేని దానివైపోయావే!…’ అందది , బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ
‘…
దీనికే ఇంత బాధ పడిపోతూందివికాసే దగ్గరుండి ,నన్ను వెంకట్ గాడి పక్కన పడుకోబెట్టాడనీనేనూవకుళా , మొగుళ్ల కళ్ళముందే… ఇద్దరిద్దరు మగాళ్ళతో చేయించుకున్నామనీ తెలిస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో!…’ అని మనస్సులో అనుకుంటూ ఓ పెద్ద సిప్ లాగాను
‘…
దాంట్లోనే మజా ఉందక్కా!…కావలిసే ఆఖరు రౌండ్ లో అందరంహాల్లోనే…’ అంటూ వాక్యాన్ని మధ్యలో ఆపేసిచిలకలా నవ్వింది వకుళషోగ్గా పావు గ్లాస్ ఖాళీ చేస్తూ
‘…
నా వల్ల కాదుగానీ , నువ్వు చూసింది చెప్పు మాధురీ!…’ అని గట్టిగా అన్నా, …ఏదోతెలీకుండా చూసుకుంటే పర్లేదుగానీ!…అని సన్నగా సణిగింది సుజాతక్కఓ మీడియం సిప్ లాగిస్తూ..
 .

10ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 42, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button