BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 49 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 49 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 49 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

ఇష్టంగా తింటూన్న తాయిలం దూరమైతే మారాం చేసే కుఱ్ఱాడిలాగ చిందులు తొక్కుతూ ఆవిడ నడుముచ్చుకుని మీదకి లాక్కుని , గుబ్బల్ని రెట్టించిన కసితో నలిపేశాడు
చేతులు స్వాధీనంలో లేకపోవడంతో …‘…బ్బ్..బ్బపుబాబూఅని మదన్ ని వారించినా ఫలితం లేకపోవడంతో.‘…చోద్యం చూస్తూ విలబడకపోతే ఆపచ్చుగా అతగాడ్నీ!…’ అంటూ మొగుడ్ని అదిలించింది దీపా మేడం
‘…
బ్లౌజ్ విప్పేసుకుని …పిసుక్కోఅన్నట్లుగా రొమ్ము విరుచుకుంటే ఏ మొగాడూరుకుంటాడూ?…వాటిమీద ఖాళీ లేదుగానీ నేనూ ఓ పట్టు పట్టే వాడ్నే!…’ అన్నాడు ప్రొఫెసర్
‘…
ఛీ!…సిగ్గు మాలిన మొగుడు…’ అని సణుక్కుంటూ తనే తంటాలు పడి బ్లౌజ్ ని కిందికి జార్చేసుకుని , మదన్ జీజూని జుత్తట్టుకుని పైకి లేవదీసి , అతగాడి టీ షర్ట్ ని ఒక్కజెర్క్ తో భుజాల పైదాకా లేపేసి , గాఠ్ఠిగా కౌగలించేసుకుంది
దాంతో చేతులు గాల్లోకి లేచుండి పోవడంతో ‘…ప్రతీకారం తీర్చుకుంటున్నావా దీపా!…పూర్తిగా విప్పీసీ!…’ అంటూ గిలగిల్లాడాడు మదన్ జీజూ
‘…
అందట్లేదు…’ అని నాటకాలాడుతూగుబ్బలు అతగాడి ఛాతీకి రుద్దుకునేలా ముని వేళ్ళమీద పైకి లేచికొంతవరకూ పైకి లాగి…‘…ఉఃహూఁఇలా ఐతే గుచ్చుకుంటూంది !…’ అంటూ దేన్నోకిందికొత్తిఅతగాడి వెనక జేరి ,వీపుకి స్థనాల్ని రుద్దుకుంటూ చెవిలో ఏదో గొణిగింది
‘…
మీ మేడం ఏవంటుంది లిప్ రీడర్…!?…’ అంటూ వకుళని అడిగాడు నా మొగుడు
‘…
ఒళ్ళంతా ఈ జుత్తేంటి బాబూ!…’ అంటూంది…’ అని సమాధానం చెప్పిందదిఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో
‘…
నీలాగే ఆవిడకీ అటువంటిమగాళ్లంటే మోజేమో సంధ్యా!…’ అన్నాడు మధు నా వైపు కొంటెగా చూస్తూ… ‘…ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళవీ!…’ అంటూ మధుని చురచురా చూశాను
ఈ లోగా మదన్ జీజూ టీ షర్ట్ ని విప్పేసుకుని , దీపా మేడం ని ముందుకి లాక్కుని , ఆవిడ ఒళ్ళు నలిగిపోయేలా కౌగిలించేసుకుని పెదాల్ని వశ పరుచుకున్నాడేగానీ , గట్టిగా ఓ మూడునాల్గు సెకన్స్ కన్నా జుర్రుకోలేకపోయాడు …
‘…
అదేంటి బాసూఅప్పుడే విదిలేశారూ!…అమృతం ఇష్టం లేదా…’ అన్నాడు వికాస్
‘…
ఎందుకు లేదూ!…వి… వెనక్కి తోసేస్తూంటే ఏం చెయ్యనేంటీ!…’ అంటూ పున్నమి నాటి సముద్రకెరటాల్లా పొంగుతూన్న ఆవిడ స్థనాల్ని రెండు చేతుల్తోనూ మర్దిస్తూ …
‘… 
మీదెక్కిపోయి వాటిని …ఛాతీతో అణిచేస్తే తప్ప , పెదాలు అందుబాటులోకి రావు…’ అన్నాడు మధుదీపా మేడం కి కన్నుగీటుతూ
‘… 
ఛీ!…నలుగుర్లోనూ నా వల్లకాదా..పాడు… ని…’ అంటూ మదన్ జీజూ చేతుల్ని విడిపించుకుని , కొంగుతో స్థనాల్ని కప్పుకుంటూ మొగుడి వెనక్కెళ్ళి దాక్కుంది దీపామేడం
‘…
అంటే పక్క మీద …రే… అన్నట్లేనా!?…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ… …కందిపోయిన బుగ్గల్తోఅవునన్నట్లు కళ్ళార్పి మొగుడి చెయ్యట్టుకుని వాళ్ల సోఫా వైపు దారి తీసిందావిడ
ఆవిడ పిర్రల కదలికని చూస్తూ నిలబడిపోయాడు మదన్ జీజూ. ‘…చాల్లే!…అంతకన్నా ఏం చెప్తుందీ!!నడు…’ అంటూ మాధురీదీదీ లాక్కెళ్ళిపోయేదాకా!…

‘…స్టేజ్ ఖాళీ ఐందిగా పేర్ల డబ్బా అందుకో!…’ అన్నాడు కుమార్ బావ , బ్లూ బాక్స్ ని మొహమాటంగా చూస్తూన్న సుజాతక్కతోకాసేపు సిగ్గుపడ్డా , ఓ స్లిప్ అందుకుని బావకందించి మొహం చేతుల్లో కప్పుకుందది
‘…
రావయ్యా ప్రొఫెసరూ!…నీదే డ్యూటీ!…’ అని బిమల్ బాబుని ఆహ్వానించి, ‘…ఏదిప్పించుకుంటావో చెప్పుమరీ!…’ అన్నాడు కుమార్ బావ , మధ్యలోకి దారితీస్తూ… నోరిప్పకుండా పైట మరుగులేని గుబ్బల్ని రెండు చేతుల్తో కప్పుకుంటూ మొగుడి వెనక నడిచింది సుజాతక్క
‘…
అంతకన్నానా!…పెట్టీ కోటేగా సుజా!…’ అంటూ దాని నడుం వైపు చెయ్యి చాపాడు బిమల్ బాబు
‘…
ఐతే బ్లౌజే!…’ అంటూ ఆవిడ ముందు మోకాళ్లమేద వాలిపోబోయాడు… ‘…ఏయ్!…ఆగుముందు నేను…’ అంటూ అడ్డు తగిపింది సుజాతక్క
‘…
అదేంటీ!…ఇంతవరకూ మగాళ్ళేగా ముందూ!…’ అన్నాడతగాడుఆశ్చర్యపోతూ… ‘…అంత సేపు ఒళ్ళుచూపించుకుంటూ ఉండలేను బాబూ!…’ అని సన్నగా నసిగింది సుజాతక్క , లో నెక్ జాకెట్ లోంచి పొంగుతూన్న రొమ్ముల వైపు కళ్ళార్పుతూ
‘…
సరే!…పాంట్…’ అన్నాడు ప్రొఫెసరు టీ షర్టు ని నడుం పైకి లేపుతూ ..
‘…
ఊఁ…’ అంటూ ముందుకొంగి బెల్ట్ ని తొందరగానే ఊడలాగినా , జీన్ నడుం దగ్గరున్న బటన్ రాలేదుదాంతో మోకాళ్లమీద వాలి ఆ పనిలో పడిపోయింది సుజాతక్క
‘…
రెండు !…’ అన్నాడు బిమల్ బాబు …
‘…
ఏంటీ రెండూ!?…’ అని గదిమింది సుజాతక్క స్థనాల లోయని అరచేతితో కప్పుకుంటూ…‘… ఇప్పడిదాకా కళ్లబడ్డ పుట్టు మచ్చలు మూడుఇక్కడా!…ఇక్కడా…,’ ఆంటూచెరో గుబ్బమీదా చెరొకటీ చూపించి… ‘…మూడోది … క్కడుంది… చెయ్యి తీ!…’ అంటూ దాని చను లోయలోకి చూపుడు వేలు దోపేశాడు బిమల్ బాబు
‘…
ఛీ!…తీసీ!…దాన్ని…’ అంటూ ఆ వేలు లాగేసి , కళ్ళు మూసుకుని ,బిమల్ బాబు పాంట్ జిప్ కోసం తడమడం మొదలెట్టింది… …దాంతోలేచి… పోయిందేమోఅతగాడు ఇబ్బందిగా కదిలి , దాని వేళ్ళట్టుకుని జిప్ మీదికి సర్దుకున్నాడు
సుజాతక్క కళ్ళు తెరవకుండానే కిందికి లాగినట్లుంది . దాంతోఎక్కడో గుచ్చుకుందేమో!…‘…ఇష్ష్చూసి తియ్యచ్చుగా…’ అని సన్నగా గొణిగాడు ప్రొఫెసరు
‘…
దాన్ని… కిందకి వంచి ట్రై చెయ్యి సుజా!…’ అంటూ సలహా పడేశాడు , దాని ప్రయత్నాలు చూస్తూన్న కుమార్ బావ
ఆ మాట తో కళ్ళు తెరిచి ,‘…ఛీ!…పుచ్చు సలహాలివ్వకుండా అటేపుచూడండి…’ అని మొగుడ్ని గదిమి , ఎడం చేతిని పైనుంచి ట్రౌజర్ లోకి జొనిపి …ఉపాయంగా జిప్ ని… ఫ్రీ… చేసిచటుక్కున కిందికి లాగింది.
మరుక్షణం అండర్వేర్ వెనక దాగున్న బిమల్ బాబు …బ్బు… దాని మొహం ముందు పైకీ ,కిందికీ ఊగిసలాడింది
‘…
మ్మయ్య…,వేసుకున్నావుకదా!…’ అంటూదాన్నిఓర కంట చూస్తూ , అండర్వేర్ మడతని సర్దుతున్నట్లుగా , అతగాడి …డ్డ … ని అలవోకగా తడిమి , మెచ్చికోలుగా కనురెప్పలార్పి , జీన్ ని మడమలదాకా జార్చేసి , తల దించుకుని నిలబడిపోయింది సుజాతక్క
‘…
మ్మయ్య…, వేసుకున్నావుకదా!… అంటుందేంటీ!…’ అన్నాడు వికాస్ కొంటెగా…‘…నీలాగా , మధు లాగా , …త్తి… జీనే వేసుకున్నాడేమో!… అని భయపడింది…’ అంది వకుళ
‘…
భయం దేనికీ!?…’ అన్నాడు మధు …‘…మొగుడి ముందే మరో మగాడి సరుకు ..ర్శనంఐపోతుందేమోననీ!…’ అన్నాడు వికాస్
‘… 
సంసారాలు చేసుకునే ఆడాళ్ళందరూ మా లాంటి వాళ్ళు కారని గుర్తుంచుకో!…’ అని ఘాటుగా అన్నాను , వకుళనీ , నన్నూ చూపించుకుంటూ
నా మాట వినిపించిందేమో!…‘…ఇక్కడున్న ఆడాళ్ళందరూ నీలాంటి పతివ్రతలే సంధ్యాబాధ పడకు…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ నవ్వుతూ… ఆడాళ్ళందరం …ఛీఅంటూంటే నవ్వుల్లో జత కలిపారువికాస్ , మధు
బిత్తరపోయి చూశాడు బిమల్ బాబు…‘…ఏంటీ నవ్వుతున్నారూ!?…’ అన్నాడు కుమార్ బావ…‘…తరవాత చెప్తాంలే!…ముందు ప్రొఫెసర్ ని పని కానిమ్మను…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘…
సరే!…పెట్టీ కోటేగా సుజా!…’ అంటూ దాని నడుం వైపు చెయ్యి చాపాడు బిమల్ బాబు
‘…
ఛీఅదొద్దు … దిస్స మొలతో నిలబడలేను …’ అని గొణిగింది సుజాతక్క
‘…
అదేంటీ!…’ అన్నాడు బిమల్ బాబు అయోమయంగా!… ‘…మా ఆవిడకి పాంటీ వేసుకునే అలవాటు లేదు…’ అన్నాడు కుమార్ బావ
‘…
చాలా మంచి అలవాటు…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ …మగాళ్ల నవ్వుల్తో హాలు మరోసారి ప్రతిధ్వనించింది
‘…
మరి!…’ అంటూ అలాగే నిలబడిపోయాడు బిమల్ బాబు… ‘…ఛీ!…న్నీచెప్పాలి!!….’ అని సణుక్కుంటూ ఓ అడుగు దగ్గరగా జరిగి అతగాడి చేతుల్ని తన భుజాలమీదేసుకుంది సుజాతక్క
దాంతో , దాని …పొంగులుమరింత పొంగాయి
ఇంకాగ లేక పోయినట్లున్నాడు బిమల్ బాబుచటుక్కున ముందుకొంగి , ముందుగా గుబ్బలమీది పుట్టుమచ్చలకి చెరో ముద్దూ ప్రసాదించి ఆపైన దాని మెడ వంపుల్లో ముద్దులు కురిపించడం మొదలెట్టాడు
అది ఇబ్బందిగా కదులుతూ …‘….య్ఏంటిదీ!…నిచూడు …’ అంటూనే మునికాళ్ళ మీద పైకి లేచి అతడి మెడని చుట్టేసింది సుజాతక్క… 


‘…
బలే…’ అని , ఆపైన అందరూ నిశ్శబ్దంగా కళ్లప్పగించి చూడడం మొదలెట్టారు
దాని చను కొండలు చాతీకి తన మెత్తగాఒత్తుకోడంతో రెచ్చిపోయి చెరోదాన్నీ చెరో చేత్తో , అంకిన మేర కి ఇముడ్చుకుని ఒత్తినట్లున్నాడు బిమల్ బాబు , ర్ర్ర్… మన్న చప్పుడ్లూ… ‘…సుజాతక్క బ్లౌజ్ పిగిలినట్లుంది…’ అన్న వకుళ కామెంటూ , సరసం పార్టీలతో సహా , అందరికీ స్పష్టంగా వినిపించాయి
‘…
ఆ పుణ్యం కట్టుకుంది నీ మొగుడేనమ్మా!…’ అంటూ వకుళ వైపో కోర చూపు విసిరిదూరం జరగ బోయిందది
‘…
ఎక్కడా?…చూడనీ!… ’ అంటూ చేతులు దింపనీకుండా దాని జబ్బల్ని పైకెత్తి… చంకల్లో తొంగి చూసి , ‘…ఇదో!…ఇక్కడా , ఇక్కడా!!…’ అంటూ దాని గుబ్బల కుదుళ్ల దగ్గిర పిగిలిన బ్లౌజ్ సందుల్లో కొన నాలిక ని వంతులవారీగా దోపి చిన్నగా కెలికాడు బిమల్ బాబు
మళ్ళీ …పరలు వినిపించాయి
‘…
ప్రొఫెసర్ నాలిక కత్తిలా పని చేస్తుందన్నమాట!…’ అన్నాడు వికాస్మళ్ళీ మగాళ్ల నవ్వులు
‘…
అహఁ!…అది కాదు… ఎప్పుడెప్పుడావీటి,,,కివిముక్తీ !…అనిమెలికలు తిరిగిపోయింది మీ వదిన !…అంచేత బ్లౌజ్ ఇంకాస్త పిగిలింది …’ అన్నాడు ప్రొఫెసర్
‘…
అందుక్కాదు తిరిగిపోతమీరు పెట్టే కితకితల్ని ఓర్చుకోలేక! …’ అన్నాను ఒళ్ళు మండి
‘…
అంటే మాంఛి కాకమీదుందన్నమాటఆవిడని ఇంక ఇబ్బంది పెట్టక బ్లౌజ్ హుక్స్ తెంపీసీ ప్రొఫెసరూ!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘…
మా ఆయన మీలాంటి దుష్టుడేంకాదు!…’ అంటూ మొగుడ్నిసపోర్ట్ చేసి , ‘…మెల్లిగా విడదీయండీ!…’ అని అతగాడికి ఆర్డరు జారీ చేసింది దీపా మేడం
‘…
అలాగే!…’ అని , మధ్య మధ్య గుబ్బల్ని ముద్దాడుతూ విడిపోగా మిగిలిన మూడు హుక్స్ నీ ఒడుపుగా విడదీయగానే , సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుంటూనే బ్లౌజ్ విప్పడానికి వీలుగా చేతుల్ని వెనక్కి జాపుతూ రొమ్ము విరుచుకుంది సుజాతక్క
వెంటనే బ్లౌజ్ ని ఒక్క జెర్క్ తో ఊడలాగాడు బిమల్ బాబు …దాంతో కాసేపు దాని స్థనాలు పైకీకిందికీ , పక్కలకీ రిథ్మిక్ గా ఊగి , ఆ పైన సెటిలై సముద్రకెరటాల్లా ఎగసెగసి పడుతూంటే కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ ఉండిపోయారుమగాళ్ళందరూ
‘… 
లారీ హెడ్ లైట్స్!…’ అని మధు…‘… హాండ్ బాల్స్!…’ అని మదన్ జీజూవర్ణిస్తూంటే , ‘…అవేంటో తెలీదుగానీ , నాకైతే చింత పండుతో తోమి బోర్లించిన కంచు చెంబుల్లా ఉన్నాయి…’ అని కుమార్ బావ అనేసరికి …ఛీకొడ్తూ కళ్ళు తెరిచి , ఆఛ్ఛాదన లేని గుబ్బల్ని చేతుల్తో కప్పుకుని ముడుచుకుపోతూ తన వీపువెనక్కెళ్ళి దాక్కుంది సుజాతక్క
హాండ్ బాల్ గేం చూడలేదా?ఫుట్ బాల్ లాంటి గేమే!…చేతుల్తో ఆడతారుబంతి సైజు చేతుల్లో పట్టీ పట్తనట్లుగా ఉంటుంది ,సుజా చళ్లల్లాగ ! కదూ!!…’ అంటూ వికాస్ వైపు చూశాడుతను కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని నోట మాట లేకుండా ఉండిపోడం చూసి , ‘…ఏంటలా చూస్తున్నావ్ ? నీ చేతుల్లో నలిగినవేగా అవీ!!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘… 
నిజమేగానీ , ఇలా చూడనివ్వలేదు మా వదినఅవకాశం వచ్చే టైమ్ లో ఆ బంతుల్ని నా వీపుకో , ఛాతీకో అదిమేసుకునేది…’ అన్నాడు వికాస్ ….బావ వెనకనుంచే ఛీ కొట్టింది సుజాతక్క
‘…
నీకేంటి , నాకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు మీ వదిన…’ అన్నాడు కుమార్ బావ….‘…అదేంటి సర్!…’ అన్నాడు మధు… ‘…పెళ్ళైనప్పట్నుంచీ చీకటి గది కాపురాలే!…’ అని బావ అంటూంటే …‘…ఛీ!…చెప్పిన అబధ్ధాలు చాలుగానీ ఇంక నడవండి…’ అంటూ బావ చెయ్యి లాగింది సుజాతక్క
ముసిముసి నవ్వుల్తో బావవెనక్కి తిరుగుతూంటే … ‘ కుమార్ భయ్యా ఒక్క నిముషంప్రొఫెసర్ కి ఇంకో పని మిగిలిపోయింది…’ అంటూ పిలిచాడు మదన్ జీజూ… ‘…ఏంటదీ!?…’ అంటూ బావ ఆగాడు
‘…
అవకాశం ఇస్తే మన ముగ్గురి సుందరుల్లో ఎవరివి …పెద్దవోచెప్తానన్నాడుగా! …’ అన్నాడు మదన్ జీజూ కన్ను గీటుతూ
‘…
ఛీ!…ఏమక్కర్లే!…’ అని సన్నగా సణిగారు దీపా మేడంమాధురీ దీదీలు…‘…అవును…’ అని గొణిగింది సుజాతక్క
‘…
మొహమాటమెందుకు మాధురీట్రై చెయ్యిథ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది చూడు…’ అంటూ నిలబడి చెయ్యి జాపాడు మదన్ జీజూ…‘…సిగ్గు మాలిన సరుకు…’ అని గొణుక్కుంటూనే మొగుడి చెయ్యందుకుంది మాధురీ దీదీ
‘…
ముందుకు రా సుజా!…’ అంటూ పిలిచాడు కుమార్ బావ… ‘…సిగ్గుగా ఉంది బాబూ!…’ అంది సుజాతక్క ఓ అడుగు పక్కకేసి… ‘…బ్లౌజ్ విప్పించుకోడానికి లేని సిగ్గు ఇప్పుడొచ్చిందేంటీ?…పర్లేదు రా!…’ అన్నాడు బావ , దాని చెయ్యట్టుకుని ముందుకి లాక్కుంటూ

‘…అదంటేతప్పదు కనకా!!…’ అని గునుస్తూ , స్థనాలకి చేతులడ్డెట్టుకుంటూ , ఎలాగైతేనేం , ముందుకొచ్చింది సుజాతక్క
‘…
నువ్వూ రా!…’ అని భార్యని పిలిచాడు బిమల్ బాబుఏం మాట్లాడకుండా ఉండిపోయింది దీపా మేడం…‘…దీపా!…రా , ప్లీజ్…’ అంటూ మరోసారి పిలిచాడు బిమల్… ‘…ఉహూఁ!…’ అంటూ తల అడ్డంగా ఊపిందావిడ….
‘…
ముద్దుగా రమ్మంటే వచ్చే ఘటంకాదు ప్రొఫెసరూ ,మీ ఆవిడ…’ అంటూ రెండంగల్లో ఆవిడ దగ్గరకెళ్ళి ‘…రా ఎహె!…’ అంటూ ఆవిడ్ని జబ్బుచ్చుకుని లేవదీశాడు కుమార్ బావ
‘…
ఛీ !…మొరటు సరుకుచెయ్యి విదులు…’ అని రుస,రుస లాడుతూ బావ వెంట నడిచింది దీపా మేడం
‘… 
అదంతా పై పై కోపం మదూపైట కిందినుంచి కుమారన్న చెయ్యి ఎలా నిమురుతుందో చూడు…’ అన్నాడు వికాస్ , బ్లౌజ్ లేని పైట మరుగున కవ్వించేలా కదులుతూన్న ఆవిడ బరువైన రొమ్ముల్ని తినేశేలా చూస్తూ… అవునన్నట్లుగా తలూపాడు మధు
కాసేపట్లో దీపా మేడంనీ , మాధురీ దీదీనీ , సుజాతక్కకి చెరో వైపూ నిలబెట్టి , వాళ్ల పైటలు దిగలాగి , ‘…రా ప్రొఫెసరూ…’ అంటూ ఆహ్వానించారు కుమార్ బావమదన్ జీజూలు
రక్తం చిందే మొహాలతో …బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నారు ఆడాళ్ళు
‘…
బ్బ్బ్బతాటి కల్లుకుండలు గురూ!…’ అంటూ నా పక్కకి జేరిన వకుళని మీదికి లాక్కుని దాని స్థనాల్ని పిసికేస్తూ…‘…స్స్…’ అంటూనా పక్కన చేరి , నావాట్ని …నలిపేశాడు …మధు
వేడెక్కిపోయున్నామేమో!… అభ్యంతరం చెప్పకుండా మగాళ్ళ చేతుల్లో నలిగిపోతూ కళ్లముందు కార్యక్రమాన్ని కళ్లప్పగించి చూడసాగాం
‘…
ఓసారి ముట్టుకుంటాను అభ్యంతరమా!?…’ అంటూ మాధురీ దీదీ ముందు నిలబడ్డాడు ప్రొఫెసరు… ఏమీ మాట్లాడలేదుగానీ , దీదీ ఊపిరి వేగం పెరిగింది
‘…
అభ్యంతరం ఉంటే పార్టీకే వచ్చేదికాదునువ్వు కానీ ప్రొఫెసరూ!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘…
సరే…’ అంటూ దీదీ ఓ తలవెంట్రుక పీకి , మూరతో దాని పొడుగుని అంచనా వేసుకునిఆపైన స్థనాల్ని కాసేపు దీక్షగా చూసి , వెంట్రుకతో వాటి చుట్టుకొలతల్నీఎత్తుల్నీ మనస్సులోనే నోట్ చేసుకుని , చకచకా ఏదో… లెక్క కట్టుకున్నాడు ప్రొఫెసరు
ఆ తరవాత సుజాతక్క , దీపా మేడంల గుబ్బల్ని కూడా కొలిచేసి , ‘…స్స్నే చెప్పలే!…అందరి వాల్యూంలు సమానంచెక్ చేసుకోండి …కాకపోతే షేపులే తేడా!…మాధురివి కోనికల్ …సుజాతవీ , దీపవీ స్ఫెరికల్…’ అన్నాడు ఆర్కమెడీస్ లా మొహం పెట్టి
‘…
అది ఇందాకే చెప్పావ్!…చేతుల్లో ఎవరివి పడతాయో , ఎవరివి పట్టవో , ఎందుకోకారణాలతో సహా చెప్తానన్నావుగా!…ఆ పని చూడు…’ అన్నాడు కుమార్ బావ …
‘…
మిమ్మల్నీ తీసుకెళ్ళేదా!…’ అన్నాడు మధు…‘…ఏమక్కర్లే!…మేం వాళ్ళ క్లాస్ లోకి రాము…’ అన్నానుఅవును …అన్నట్లుగా తలూపింది వకుళ
‘…
దానికి …ప్రతొక్కరివీ పికాల్సొస్తుంది …ఏమనుకుంటారో! …’ అంటు ఆడాళ్ళ మొహాలు చూశాడు ప్రొఫెసరు…‘…ఏమీ అనుకోరని ఇందాకే చెప్పాగా…’ అంటూ అతగాడ్ని తన భార్య ముందుకి తీసుకొచ్చాడు
‘…
మే ఐ!…’ అంటూ ఆవిడ పాపిట్లో ఉన్న కుంకుమని గోళ్లకంటించుకుని , ఆ తరవాత ముందుకి పొడుచుకొచ్చిన ఆవిడ స్థనాల మీద చేతులేసి …నెమ్మదినెమ్మదిగా వీలైనంతవరకూ పట్టించుకుని , ఆ పైన గోళ్లగుర్తులు పడేలా మెత్తగా ఒత్తాడుసన్నగా …ఛీకొడ్తూ , చలిజ్వరమొచ్చిన దాన్లా వణికింది దీదీ…  (EOP 235 & 45)

‘…అయిందా , ఇంక ఇటు రా!…’ అంటూ ప్రొఫెసర్ ని తన భార్య ముందు నిలబెట్టాడు కుమార్ బావ… …తన గుబ్బల మీద ప్రొఫెసర్ చేతులు పడకుండానే కింది పెదవిని మునిపంట కొరుక్కుంటూ కళ్ళు మూసేసుకుంది సుజాతక్కమాధురీ దీదీ స్థనాల్ని గ్రిప్ చేసిన స్టైల్ లోనే సుజాతక్కవీ ఇముడ్చుకుని అలాగే ఒత్తాడుచలిజ్వరం దానికీ తగలడంతోఇష్ష్అని మూల్గిందది
ఈ వ్యవహారమంతా కళ్ళార్పకుండా చూడడంతో రెచ్చిపోయిన దీపా మేడం కళ్లతోనే తన మొగుడ్ని పిలిచిందిఆవిడవైపో అడుగు వేసినవాడేతన గోళ్ళని చూసుకునిమళ్ళీ మాధురీ దీదీ పాపిట్లో ఉన్న కుంకుమని వాటికి పట్టించుకుని , తన భార్య గుబ్బల్ని కూడా అలాగే పిసికి…‘…మీరూ చెయ్యండీ పని…’ అంటూ మదన్ జీజూకుమార్ బావల్ని పిలిచాడు
వెంటనే ‘…నేను రెడీ!…’ అంటూ మాధురీ దీదీ వైపు బయల్దేరాడు మదన్ జీజూ… ‘…ఉహూఁ!…మీ ఆవిడ తో కాదు , మా ఆవిడతో మొదలెట్టుఅదీ ఆవిడ పాపిట్లో ఉన్న కుంకుమని గోళ్ళకద్దుకుని…’ అంటూ మొహం చాటంత చేసుకున్న దీపా మేడం ముందు నిలబెట్టాడు ప్రొఫెసరు
మదన్ జీజూ వేళ్ళు తన స్థనాల్ని అంకినంత మేరకి ఆక్రమించుకుంటూంటే మత్తుకళ్ళతో చూసుకుని , అతడు కుదుళ్ళదగ్గర కసిగా గోళ్లని దింపుతూంటే తృప్తిగా మూల్గింది దీపా మేడంఆవిడ మొహంలో మారే రంగులు చూశేసరికి రెచ్చిపోయాడేమో మదన్ జీజూకాస్త ఉబ్బిన ఆవిడ చనుమొనల్ని పూర్తిగా బైటికి లాగి మెలిపెట్టేశాడు..

 .

11ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 49, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button