BARTHALA MAARPIDI

BARTHALA MAARPIDI – 50 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI - 50 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

BARTHALA MAARPIDI – 50 | భర్తల మార్పిడి | Husband Swap STORIES

కథ,కథనం: సంధ్య – కిరణ్

య్!…ఛీవిదలండి బాబూ!…దాని దగ్గరకెళ్ళండి…’ అంటూ సుజాతక్క వైపు పంపించి , తన వైపే చూస్తూన్న కుమార్ బావని

కనురెప్పలార్పి ఆహ్వానించింది దీపా మేడంఉత్సాహంగా అడుగు ముందుకేశాడు కుమార్ బావ
‘…
ఆగు కుమార్ముందు వకుళ దగ్గరకెళ్ళి తన పాపిట్లో ఉన్న కుంకుమని అద్దుకురా!…’ అంటూ అడ్డుపడ్డాడు బిమల్ బాబు
‘…
ఎందుకూ!…’ అన్నాను ఆలోచించకుండా…‘…ఎందుకేంటీ?…కాస్త బుర్ర ని ఉపయోగించు…’ అని కూకలేసింది వకుళట్యూబ్ లైట్ వెలగడంతో ‘…ఒహ్అర్ధమైందిలే!…’ అంటూ చూపు బావ వైపు తిప్పాను
‘…
అప్పటికే వకుళ పాపిట్లో కుంకుమని గోళ్లకద్దుకుని గబగబా వెనక్కి బయల్దేరాడు కుమార్ బావ… ‘…ఊఁఇప్పుడు కానీ!…’ అంటూ పక్కకి జరిగాడు బిమల్ బాబు
మదన్ జీజూ ఇంకా సుజాతక్క గుబ్బల్ని వదలకపోవడంవల్లో , అటు మాధురి మీదాఇటు దీపమీదా కోరిక సమానంగా ఉండడంతోనోఎటెళ్ళాలో తేల్చుకోలేక బావ ఊగిసలాడుతూంటే ఖాళీగా ఉన్న ఇద్దరాడాళ్ళూ రమ్మన్నట్లుగా కళ్ళార్పారుముందు దీపామేడం మీద చూపు పడిందేమో!…అటేపడుగేశాడు కుమార్ బావగర్వంగా ఒళ్లు విరుచుకుంటూ మాధురీ దీదీ కి కన్ను గీటింది దీపామేడం
దాంతో ఒళ్ళు చిరచిర లాడిందేమో!…‘….చేస్తూన్న ఘనకార్యం బాగుందిగానీ ఇటు రండీ!…’ అంటూ మొగుడి చెయ్యుచ్చుకుని మీదికి లాక్కుంది మాధురీ దీదీ
… 
అప్పటిదాకా మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని ఊహల్లో తేలిపోతూన్న సుజాతక్కకళ్ళు తెరిచి కల చెదిరినట్లుగా బిత్తర చూపులు చూసింది …
ఈలోగా కుమార్ బావ దీపామేడం గుబ్బల్ని పట్టిన మేరకి చేతుల్లో ఇముడ్చుకునిమెలిపెట్టడం మొదలెట్టాడేమో!…ఇష్ష్ఊఁమ్ఁ..నెమ్మదీ!…అని గునుస్తూ మెలికలు తిరిగిపోయిందావిడ
కాసేపు వాళ్ళ వ్యవహారం చూసి ‘…తరవాత నీ కుతీ , మా ఆవిడ కుతీ తీరేదాకా పిసుకుదుగాన్లే!…మరో పార్టీ సంగతి చూడు…’ అంటూ బావ వీపుని తట్టాడు బిమల్ బాబు
దాంతో తేరుకున్న కుమార్ బావ దీపా మేడంని విదిలేసిపక్కనే ఉన్న సుజాతక్కని దాటి మాధురీ దీదీ దగ్గరకి వస్తూంటే మదన్ జీజూ పక్కకి జరిగాడు… ధాంక్స్ చెప్తూ ఆవిడవాటిని …అందుకున్నాడు కుమార్ బావ
మొదట్లో అవి చేతుల్లో తేలికగానే పట్టడంతో ‘…పర్లేదు మాధురీ!…దీప గుబ్బల్లాగో , మా ఆవిడ …వాటిలాగో కాకుండా , నీవి అంకుతున్నాయి…’ అన్నాడు , ఇమిడిన మేరకి పిసుకుతూ
‘…
అప్పుడే పొంగిపోకో!…మీ ఆవిడ …వాటిలాకుదుళ్ళ దగ్గరకూడా అంకితే , అప్పుడు మాట్లాడు…’ అని ఛాలెంజ్ చేశాడు , పక్కనే నిలబడి చూస్తూన్న మదన్ జీజూ
‘…
ఛీసిగ్గులేకపోతేసరి!…’ అని తన మొగుడ్ని గదుముతూ కుమార్ బావ పట్టు విడిపించుకోబోయింది మాధురీ దీదీ
‘…
అప్పుడే!…ఆగు…’ అంటూ ఆవిడ గుబ్బల్ని కుదుళ్ళ దగ్గర పట్టుకోడానికి ట్రై చేశాడు కుమార్ బావఇమడలేదుమరో సారి ప్రయత్నించాడునికాలేదు
దాంతో ఆవిడ ‘…చాలు…’ అంటూ విడిపించుకోబోతే…‘…కాసేపాగు మాధురీప్లీజ్!…’ అంటూ బావ మూడో ప్రయత్నం చేస్తూంటేఅతగాడి విఫల ప్రయత్నాల్ని అరమోడ్పు కళ్ళతో చూసుకుంటూన్న దీదీ పెదాల మీద ఓ గర్వపు చిరునవ్వు మెరిసింది
అది కళ్ళబడిందేమో! , అంకిన మేరకి ఆవిడ స్థనాల్నిపట్టేసుకుని , కసిగా …మెలిపెట్టేశాడు కుమార్ బావ
‘…
ఛీ!…పశువులు…’ అని తిడుతూ బావ వేళ్లని విడిపించుకుని , బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ వెనక్కి జరిగింది మాధురీ దీదీ
‘…
మేమేం పాపం చేశాం!?…’ అంటూ లేవబోయారు వికాస్మధులు …‘…ఏమక్కర్లే!…వాళ్లు పడ్డ …హిం … చాలు…’ అంటూ నా మొగుడ్ని మీదికి లాక్కుని , అతగాడికి తన ఒళ్ళదిమేస్తూ పెదాలు మూశేసినా , ఓ కంట చుట్టూ జరుగుతూన్నది గమనిస్తూనే ఉంది వకుళ
గత కొద్ది రోజులుగా ఫ్రెంచి గెడ్డాలూ , బిరుసు మీసాలు ఉన్న మగాళ్ళ పొందు అలవాటైందో ఏం పాడో , మధు నోరు మూసేస్తూ మీదడిపోయి ఓరకంటితో చుట్టూ జరిగేది వింటూనే ఉన్నాను …
‘…
సరే ప్రొఫెసరూ!…సైజులు ఒకటే అయినా మాధురివీ , దీపవీ చేతుల్లో పట్టవుసుజాతవి పడతాయి… అయితే ఏంటిట!?…’ అన్నాడు కుమార్ బావ… అవును… అంటూ వంత పాడాడు మదన్ జీజూ
‘… 
చెప్తా!…వీళ్ల స్థనాల మన గోళ్ల గుర్తులు చూశారా!…మాధురి …వాటి… మీదా , మా ఆవిడ …వాటిమీదా , కుదుళ్లకి వేరువేరు ప్లేసుల్లో ఉన్నాయిచూసి రండి…’ అంటూ ఆగాడు బిమల్ బాబు
కుమార్ బావమదన్ జీజూలు వాళ్ళ అభ్యంతరాలు లెక్క చేయకుండా , అడ్డుగా పెట్టుకుంటూన్న చేతుల్ని పక్కలకి లాగేసి , పరీక్ష గా చూసి , అవునన్నట్లుగా తలలూపారు
‘…
అవునా!…మరి సుజాత వి చూడండి …’ అన్నాడు బిమల్ బాబు
జమా జెట్టీల్లాంటి ఇద్దరు మగాళ్ళు తన వైపొస్తూంటే కళ్ళు మూసేసుకుంది సుజాతక్కఇద్దరూ వంతులవారీగా దాని గుబ్బల్ని నిమురుతూ పరీక్ష చేస్తూంటే అది మెలికలు తిరిగిపోయింది
‘…
అన్ని కుంఖం గుర్తులూ ఒకే చోటున్నాయి గురూ!…’ అన్నాడు కుమార్ బావ… ‘…అంటే మగాడి పంజా సైజుతో సంబంధం లేకుండా అందరి చేతుల్లోనూ పడతాయనానువ్వనేదీ!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘…
అవునుఅంతే కాదుసుజాత స్థనాలు పెర్ఫెక్ట్ లీ ఎలాస్టిక్కావలిస్తే చూడండి!…’ అంటూ సుజాతక్క వైపెళ్ల బోయిన వాడే , ఆగిపోయి కుమార్ బావవైపు …వెళ్ళచ్చునా!?…అన్నట్లుగా చూశాడు ప్రొఫెసరు
‘…పిసికేది నువ్వుపిసికించుకునేది ఆవిడమధ్యలో నన్నెందుకూ అడగడం?…’ అన్నాడు కుమార్ బావ…‘…ఎంతైనా సొంతదారువి నువ్వేగా!…’ అంటూనే సుజాతక్క ముందు నిలబడి …‘…మే…!?…’ అన్నాడు ప్రొఫెసరు
‘…
ద్దు…’ అన్నట్లు పెదాలు కదుపుతూనే కళ్లతో రమ్మంది సుజాతక్క
వెంటనే దాని రెండు గుబ్బల్నీరెండు చేతుల్లోనూ ఇముడ్చుకుని , అటూ ,ఇటూ …మెలిపెట్టేసిఒదిలేశాడు బిమల్ బాబుదాని స్థనాలు కాసేపటూ ఇటూ ఊగి , ఆపైన మగాళ్ళని సవాలు చేస్తూన్నట్లుగా టక్కున నిలబడ్డాయి
…‘…
చూశారా సుజాత సరుకు బింకం , పొంకం!…అనుభవించారా వాటి మెత్తదనం!!…అదీ నేను చెప్తూంటతన చెంత చేరిన మగాళ్ళందరినీ తృప్తి పరిచే లక్షణం ఉందిఆవిడ గుబ్బలకిఅందుకే అవంటే నాకు వల్ల మాలిన మోజు…’ అన్నాడు బిమల్ బాబు
‘…
ఏమో!…పుఱ్రెకో బుధ్ధి!…నాకైతే చేతుల్లో పట్టీ పట్తనట్లు ఊరించే మీ ఆవిడ స్థనాలంటే పిచ్చ మోజు!…’ అన్నాడు కుమార్ బావ
‘…
నిజమే! , నాకైతే …చేవుంటే చేతుల్లో పట్టించుకో!… అంటూ ఛాలెంజ్ చేశే దీప కుండలంటే ఇష్టం…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘…
ఛీ!…’ అంటూ నలుగురూ బిత్తరపోయేలా చటుక్కున లంగా బొందిప్పిదాన్ని గుబ్బల పైకి లాక్కుని , ముడేసుకుంటూ …రండీ… అంటూ మొగుడి చెయ్యట్టుకుని సోఫా వైపు లాక్కెళ్ళింది సుజాతక్క
అవునుఆపండి మీ పచ్చి… వర్ణనలు…’ అంటూ దీపామేడం , మాధురీ దీదీలు అప్పటిదాకా నేల మీద జీరాడుతున్న పైటల్ని పైకి లాక్కుని ఒళ్ళు కప్పుకుంటూ సోఫాల వైపు బయల్దేరారు… వాళ్ల వెనకే బయల్దేరారు ఒంటి మీద అండర్వేర్ తప్ప మరో గుడ్డ లేని మగాళ్ళు … తమ ఉబ్బుల్ని అరచేతుల్తో కప్పుకుంటూ
వాళ్ళ సందడి అణిగాక… ‘…ఊఁ , ఏంటీ మన తక్షణ కర్తవ్యం!?…’ అన్నాడు మధు , నన్ను అమాంతం పైకెత్తేసి ఒళ్ళో కూచోబెట్టుకుంటూ
‘…
బలే గుర్తు చేశావ్ గురూ , పాత మాయాబజార్ సినిమాలో దుశ్శాసనుడిలాగ!…ప్రస్తుతం మనం చెయ్యవలసిన పని అదే!…మన భార్యల బట్టలూడలాగడం!…’ అంటూతను లేవకుండానే మీదెక్కిపోయున్న వకుళ నడుముచ్చుకుని బొమ్మలా నిలబెట్టాడు
‘…
ఛిఛీ… ఏంటీపనీ!…ఓ పధ్ధతి ఏర్పాటు చేసుకున్నాక దాన్ని అమలు పరచక్కర్లే!…’ అంటూ విడి పించుకోబోయాం
‘…
ఏంటా పధ్ధతీ!…చిట్టీలు తీయడమేగా! ’ అని మధు అంటూంటే , తన పక్కనే పడున్న పేర్ల డబ్బాని అందుకుని ‘…దీంట్లో రెండే చిట్టీలున్నాయ్తీస్తారా!?…’ అన్నాడు కుమార్ బావ
…‘…
తీద్దాంలే!…’ అంటూ మోకాళ్ల మీద పైకి లేచివకుళ పిల్ల పైట దిగలాగి , ఓ చేత్తో దాని చనుమొనల్ని వంతులవారీగా మెలిపెడ్తూ , మరో చేత్తో దాని చీర కుచ్చెళ్ళని ఒక్కటొక్కటిగా ఊడలాగడం మొదలెట్టాడు వికాస్
… 
ఓ చేత్తో ఖాళీగా ఉన్న స్థనాన్ని కవర్ చేసుకుంటూ , మరో చేత్తో కుచ్చెళ్ళు ఒక్కొక్కటే రిలీజ్ అయ్యేటట్ట్లు జాగ్రత్త పడుతూనే …ఒద్దొద్దంటూ… మెలికలు తిరిగిపోయింది వకుళ
‘…
గుడ్ వర్క్ వికాస్!…మీ ఆవిడదేమి విప్పనూ!…’ అంటూ నా ఒంటివైపు చూసి, ‘…అరే!…బ్లౌజ్ ఇంకా ఉండిపోయిందే!…’ అంటూ అప్పడిదాకా గువ్వపిట్టలా తన కౌగిలిలో ఒదిగిపోయున్ననన్నుతన తొడలమీద అడ్డంగా , చాపచుట్టలా పరిచేసుకుని , నా పైట పక్కలకి తోసేసి , నా బ్లౌజ్ హుక్స్ ని ఊడలాగడం మొదలెట్టాడు
అసలే పాంటీ లేదునా కాళ్ల కట్టున కూర్చున్న సుజాతక్కావాళ్లకి దర్శనమైపోదుకదా!…అని భయపడుతూ చీర కిందికి సర్దుకుంటూనే ఓరకంట అటైపు చూశానుఅది తొడలిప్పుకుని కూర్చోడంతో… నాకు దర్శనమైపోయిందితనే ఇలా అడ్డదిడ్డంగా కూర్చుంది , ఇక స్కర్ట్స్ వేసుకునే కూతురుకేం నేర్పిస్తుందిది!…అని ఉడికిపోతూ వేలు మీద వేలెక్కించి వార్న్ చేసినా అది గమనించదే


… 
ఇంతలో నా సైగని చూసిన వికాస్ దానిని ఏమార్చడానికి ‘…వాట్లో ఎవరెవరి పేర్లున్నాయో చూడు సుజాతొదినా!…’ అంటూ దానికి పని పురమాయించి , వకుళ మొత్త చాటునుంచి …చూడ వలిసిందిచూశేసి , …  …దృశ్యం …మధుకి కూడా కనుసైగతో చూపించేశాడు
సుజాతక్క వీళ్ళ దొంగ చూపుల్నిగమనించక పోగా , అప్పటిదాకా కొద్దోగొప్పో అడ్డుగా ఉన్న పెట్టీకోట్ ఎక్కడుందో కూడా పట్టించుకోకుండాకుమార్ బావ చేతుల్లోంచి చిట్టీలని లాక్కునివాటిని చదివి ‘… మీ ఇద్దరి పేర్లే ఉన్నాయి …’ అందది సిగ్గుగా వంకర్లు తిరుగుతూ
…‘…
అబ్బ్బ్బచింతపిక్కరంగు గులాప్పువ్వు!…’ అంటూ వికాస్ … ‘…డార్క్ ఫాంటసీ…’ అంటూ మధు లొట్టలేస్తూంటే
‘…
నీ సిగ్గు చిమడ!…ముందు తొడలు క్రాస్ చేసుకోవే అక్కా!…’ అని సన్నగా గదిమాను …విషయం గ్రహించి , వెంటనే అమలు చేసి , కందిపోయిన మొహంతో పెట్టీకోట్ ని తొడలమీదికి లాక్కుంటూ తల దించుకుంది సుజాతక్కమాధురీ దీదీదీపా మేడంలు కూడా కంగారుగా సర్దుకున్నారు
‘…
య్యయ్యో!… మిస్ … అయ్యానే!…’ అని మదన్ జీజూ దొంగ విచారం ప్రదర్శించబోయాడుగానీ , ఆపుకోలేక భళ్ళున నవ్వాడు
‘…
పర్లేదులే సుజా!…కాసేపట్లో వీళ్లందరూ చూపించేదికాస్త ముందు చూపించేశావ్అం తే!…’ అని ఓదార్చాడు కుమార్ బావదాంతో ప్రొఫెసర్ కి కూడా అర్థమైపోయిందితను …మిస్అయిందేమిటో
‘… 
అదృష్టముంటే మళ్ళీ చూడకపోతానా , వాయించకపోతానా!…ఈ లోగా మీచేతుల్లో ఉన్నవాళ్లవి …చూపించండి…’ అన్నాడు బిమల్ బాబు నవ్వుల్లో జతకలుపుతూ
‘…
అదెంత భాగ్యం…’ అంటూ చేస్తూన్న …నిని ఆపేసివకుళ చీరని నా మొగుడూ , నా చీరని దాని మొగుడూ ,పైకెత్తబోయారు
‘…
ఛిఛీ!…ప్రతిపనికీ ఓ టైం ఉంటుంది…’ అంటూ అడ్డు పడ్డారు మాధురీ దీదీ దీపా మేడంలు … ‘…మీరూ …చూపించాల్సొస్తుందని భయపడుతున్నారా!?…’ అంటూ కంటిన్యూ చేశారు మధూ , వికాస్ లు
బ్లౌజ్ హుక్స్ అన్నీ విడిపోయింతర్వాత ఎలాగూ విప్పించుకోవాలికదా!… అని చేతుల్ని వెనక్కి వంచాను… అదే అదనుగా మధు నా బ్లౌజ్ ని మోచేతుల్దాకా దిగలాగి చోద్యం చూస్తూంటే , ఉబ్బిన నా స్థనాల్నీ , పొడుచుకొచ్చిన చనుమొనల్నీ రెప్పార్పకుండా చూడడం మొదలెట్టాడు బిమల్ బాబు

సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ దాంట్లోంచి చేతులు విడిపించుకోడానికి నేను మెలికలు తిరిగిపోతూంటే ‘…ఉఫ్ఫ్!… ఏం పొగరు …వీటికి… నిన్నట్నుంచీ పది మంది పిసికినా బింకాలు అస్సలు …సడలక పోగా , ఇంకా పొంగాయి కదా బిమల్ భయ్యా!…’ అన్నాడు మధు , నా రొమ్ముల వైపు కసి కళ్ళతో చూస్తూ
‘…
ఛీ!…’ అంటూ నేను దూరంగా అడుగేసి , బ్లౌజ్ విప్పుకోడానికి తంటాలు పడుతూంటే , … చుపుక్… పుచుక్చప్పుడ్లు వినిపించడంతో వకుళ వైపు చూశాను …
… 
పైట నేల మీద జీరాడుతూంటే నగ్నమైపోయిన స్థనాలు బట్టబయలు కాకుండా రెండు చేతుల్తోనూ కప్పుకోడానికి తెగ తంటాలు పడిపోతూందదివాటి మధ్యనుంచే అందిన చోటల్లా ముద్దులు పెట్టేసుకుంటున్న నా మొగుడు ఓ క్షణం ఆపి ‘…పది మందేంకాదులే మధూ!… పాత కాపుల్ని మినహాయిస్తే… ముగ్గురో , నలుగురో!…అంతేనా వకూ!?…’ అన్నాడు.
‘… 
డాన్స్ లు అవుతూంటే గుడ్లప్పగించి చూస్తూ నిలబడ్డారుగామీకే తెలియాలి!…’ అంది వకుళ మధుని కొరకొరా చూస్తూ
ఏమరుపాటుగా ఉందేమోదాని ఓ చనుమొన వేళ్లమథ్యనుంచి తొంగి చూసిందిమరుక్షణం దాన్ని అందుకుని నోట్లోకి పీల్చేసుకుంటూ చప్పరించడం మొదలెట్టాడు
ఇది అన్యాయం వికాస్!…మీ ఆవిడ అందరికీ …ను… విందు చేస్తూంటే , వకుళ ని అలా ఒళ్ళు దాచుకోనిస్తావా!?…’ అంటూ కంప్లైంట్ చేశాడు కుమార్ బావ
‘,,,
సారీ అన్నా!… అంటూ టక్కున నిలబడి , వకుళ రెండు చేతులూ పట్టుకుని పైకెత్తేసి , దాన్ని గుండ్రంగా తిప్పడం మొదలెట్టాడు వికాస్
‘…
ఉఫ్ఫ్!…బంగారు ముద్దలు…’ అన్నాడు మదన్ జీజూగుండ్రంగాతిరుగుతూంటే అందంగా కదులుతూన్న దాని పిర్రల్నీ స్థనాల్నీ కనుగుడ్లూడి కింద పడిపోతాయా!…అన్నట్లుగా కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుంటూ
‘…
ముద్దలేంటీ!…ఆ బింకం చూడు , ఆ పొంకం చూడుబంగారు గుళ్ళు కావూ అవి!… అన్నాడు కుమార్ బావ
‘… 
అవునుసైజులు తేడా తప్ప ఇద్దరివీ గుళ్ళే!…సంధ్యవి ప్లాటినమ్వకుళవి మేలిమి బంగారం… చూడ్డానికి రెండు కళ్ళు చాలటం లేదనుకో!…’ అన్నాడు ప్రొఫెసరు
‘…
అలా చొంగలు కార్చుకుంటూ కూర్చుంటారేంటీ?…తరవాత పని చూడండి!…’ అని గదిమింది దీపామేడం
…‘…
ఇంకేముందీమీ ఆడాళ్ళ సెలక్షనేగాఅంచేతే ఓపలేక పోతూంది ప్రొఫెసరూ మీ ఆవిడ !…’ అని మదన్ జీజూ అంటూంటే , అవునన్నట్లు తలూపుతూ వకుళ చేతులు విదిలేశాడు వికాస్… ఆ విషయం గ్రహించని వకుళ మరో పావుక్షణం చేతులు పైకెత్తే ఉండిపోయిందిబరువుగా నిష్టూర్చారు మగాళ్ళు
ఈ సందడిలో నాదో చెయ్యి బైట పడడంతో టక్కున బ్లౌజ్ విప్పేసుకుని ,…వకూ!…అని సన్నగా దాన్ని వార్న్ చేస్తూచీరకొంగుతో ఒళ్ళు కప్పుకుంటూ సోఫా వైపు పరిగెత్తాను
దాంతో తెలివి తెచ్చుకుని , వెంటనే చేతులు దించుకుని లంగా బొందుని విప్పీసుకుని , దాన్ని(…అంటేలంగానిబొందుని కాదండోయ్…) గుండెలమీదికి లాక్కుని , ముడేసుకుంటూ సోఫా లో కూర్చుని , చటుక్కున తొడలు క్రాస్ చేసేసుకుంది వకుళ
ఉఫ్ఫ్… అంటూ మరోసారి బరువుగా నిష్టూర్చారు మగాళ్ళు
‘…
సంధ్యా , వకూ , అప్పుడే కూర్చుండిపోతే ఎలా?…మీ పని పూర్తి పూర్తి కాలేదుగా!…’ అన్నాడుముందుగా తేరుకున్న బిమల్ బాబు
మా మొగుళ్ళ జీన్లు విప్పాలేమో!…అనుకుంటూ నిలబడ్డాం , నేనూ అదీ
‘…
ఏం ఒద్దులే!…అన్నారు వికాస్ మధులు… ‘…మీ భార్యలనా ,వాళ్ళకా కన్సెషన్ !…’…అంది మాధురీ దీదీ …‘…అహఁ!…ఆ పని మమ్మల్ని ఎన్నుకున్న ఆడాళ్ళకి ’ అన్నారు … ‘…ఎందుకో!!…’ అంటూ విదలకుండా సాగదీసింది దీదీ
‘…
ఎందుకో దీపకి తెలుసు…’ అన్నాడు మధు నవ్వుతూ… సుజాతొదినకీ తెలుసు!…’ అంటూ జతకలిపాడు వికాస్
… 
ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన బుగ్గల్తో …ఛీ… కొట్టారిద్దరూవిషయం అర్థం కావడంతో …సిగ్గులేని మగాళ్లు అని సణుక్కుంటూ తలదించుకుంది మాధురీ దీదీ
‘… 
అంటే?… నాకు మధుతో …కాశం… వస్తే… పాడు పనికూడా పబ్లిక్ గా చెయ్యాలా!?…’ అని గుసగుసలాడింది సుజాతక్క… ‘…నీకేం రాదుగానీ , అరిచి కొంప ముంచకే తల్లీ!…’ అంటూ దాని నోరు నొక్కాం , నేనూ ,వకుళా
అప్పటికీ , మాకు కాస్త దూరంలోనే ఉండడంతో వినేసినట్లున్నారు…‘…మీ వదినకి …మాంఛిఇంట్రెస్టు ఉన్నట్లుందిఎలా …చేస్తుందేంటీని!?…’ అంటున్నాడు మధు… …బ్రహ్మాండం… అన్నట్లుగా చూపుడు వేలూబొటకన వేలూ కలిపి సున్నాలా చుట్టి కన్ను గీటాడు వికాస్
‘…
అయిందా!?…’ అంటూ సుజాతక్క చెరో బుగ్గా పొడిచాంనేనూ వకుళా
‘…
మరింకేంటి ఆలస్యం!?…’ అన్నారు , ఇవేం పట్టించుకోని మిగిలిన మగాళ్ళుఆడాళ్ళం ఎవరమూఏమీ మాట్లాడలేదు
…‘…
నువ్వు చెప్పు మాధురీ , లీడర్ వి నువ్వేగా!…’ అంటూ ప్రోత్సహించాడు మదన్ జీజూ…‘…ముందే నువ్వు చెప్పేశావ్ గా!…నేను వేరే చెప్పేదేముందీ!…’ అంటూ తప్పించుకుంది దీదీ
…‘…
మీ నోట రావాల్సిందే!…’ అంటూ పట్టుబట్టాడు కుమార్ బావ
‘…
ఏముందీ!… నచ్చిన మగాడ్ని ఎంచుకుని , వాడితో ఈ రాత్రి గడుపుతాం…’ అన్నాను ఒళ్ళు మండి
ఇబ్బందిగా మొహాలు పెట్టారు మగాళ్ళు…‘…ఏం!?…మొహాలు మాడిపోయాయేంటో!…’ అని రెచ్చగొట్టింది దీపా మేడం
‘…
మీరు ఈ రాత్రంతా ఒక్క మగాడితోనే గడిపితే ఎలాఅందరి కోరికలూ తీరద్దూ!…’ అన్నాడు కుమార్ బావ… …నిజం …అంటూ వంత పాడారుమిగిలిన మగాళ్ళు
మొహాలూ ,మొహాలూ చూసుకునినిజమే కదా!…అన్న భావం వాళ్ల కళ్లల్లో మెదులుతూంటే , ఒప్పుదలని దాచుకోడానికి చూపులు పక్కకి తిప్పుకున్నారు… సుజాతక్క , దీపా మేడం…‘…మరెలా!?…’ అంది మాధురీ దీదీ..

 .

11ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

BARTHALA MAARPIDI – 50, భర్తల మార్పిడి , Husband Swap STORIES,telugu sex stories,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,dengulata telugu stories episodes,telugu sex stories jabardast,jabbardasth sex stories,xossipy,BARTHALA MAARPIDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button