ad
Drushyam - Sarikottaga

Drushyam – Sarikottaga – 6 | దృశ్యం – సరికొత్తగా | telugu dengudu kathalu jabardast

Drushyam - Sarikottaga - 6 | దృశ్యం - సరికొత్తగా | telugu dengudu kathalu jabardast

Drushyam – Sarikottaga – 6 | దృశ్యం – సరికొత్తగా | telugu dengudu kathalu jabardast

Drushyam - Sarikottaga | దృశ్యం - సరికొత్తగా | telugu dengudu kathalu jabardast
Drushyam – Sarikottaga | దృశ్యం – సరికొత్తగా | telugu dengudu kathalu jabardast

Manjeera

కనకా: అవునా. అయితే మీరు ఇప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నారన్నమాట. 

జ్యోతి: లేదండి. నా పిల్లలిద్దరూ ఉన్నారు. 

 

కనకా: అదేలేండి. మీ రూంలో ఒంటరిగా ఉన్నారు అంటున్నా. పెళ్ళాం లేక నేను ఒంటరిగా పడుకుంటున్నా. మీరు పెళ్ళైన ఒంటరిగా ఉన్నారు. అయినా మీలాంటి అందగత్తె పెళ్ళాంని ఇలా ఒంటరిగా రాత్రంతా వదిలేస్తే ఎంత రిస్క్? రాంబాబుకి చెప్పాలి.

 

జ్యోతి: అబ్బో. మొదలెట్టారా. ఏమిటో ఆ రిస్క్? నేను ఇంట్లో తలుపులేసుకొని నిక్షేపంగా ఉన్నా కదా. 

 

కనకా: రిస్క్ మీక్కాదండి. మాకు. మీరు అక్కడ ఒంటరిగా పడుకున్నారు అనే ఊహకే మా శరీరంలో రకరకాల మార్పులు చోటు చేసుకుని మమ్మల్ని నిద్రపోనివ్వవు. నిద్ర లేకపోతే గుండెకు అంత మంచిది కాదని కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పాడు లేండి. 

 

జ్యోతి: హహహ…. మీరు భలే చమత్కారంగా మాట్లాడతారు కనకారావు గారు. ఇంతకీ మీలో కూడా వచ్చాయా ఆ మార్పులు? 

 

కనకా: రాకేమండి. కావాలంటే మీరే చూడండి (అని గుడారంలా పైకి లేచిన అతని గళ్ళ లుంగీ ఫోటో పంపించాడు.)  

 

(అప్పటివరకూ తన పిర్రలకు తగిలిన దానిబట్టి అతని సైజు ఊహించుకున్న జ్యోతికి, ఇప్పుడు పల్చని లుంగీ గుడ్డ చాటున కనపడగానే ఆమె గుండె గుబిల్లుమంది. లుంగీ గుడ్డ పల్చనిదవడం చేత అతని మొడ్డ షేపు, సైజు క్లియరుగా కనపడుతుంది. పైన అతని మొడ్డ గుండు షేపు కూడా తెలుస్తుంది. మొడ్డ నేరుగా కనపడలేదుకాని దాని సైజు, షేపు, పొడుగు తెలిసిపోయింది. రాంబాబు మొడ్డ దీంట్లో సగం కూడా ఉండదు. ఏం పోసి పెంచాడో కనకారావు. పెరట్లో అరటి మానులా దట్టంగా పెరిగింది అనుకుంది జ్యోతి.)
   
జ్యోతి: చీ చీ…. ఏమిటండి ఆ ఫోటోలు. మీకసలు సిగ్గు లేదు. 

 

కనకా: అంత ఉలుకెందుకండి. మీరే కదా అడిగారు ఏ మార్పులు వచ్చాయి అని. చెప్తే మీకు అర్ధమవకపోవచ్చు అని ఫోటో పంపించా. 

 

జ్యోతి: నేనేదో సరదాకు అడిగితే చూపించేస్తారా? చూడగానే గుండె గుబిల్లుమంది తెలుసా. 

 

కనకా: ఎందుకండి గుబిల్లు? ఏదో మగవాడి మొడ్డ మొదటిసారి చూసినట్టు. 

 

జ్యోతి: చీ. మరీ అంత పచ్చిగా మాట్లాడకండి కనకారావు గారు. వింటూంటేనే ఏదోలా ఉంది. మగవాడిది కొత్త కాదు అని అంత బారు మొదటిసారి చూడటం.

 

కనకా: మొడ్డని మొడ్డ అని కాకుండా పూకు అంటారేంటండి. నాకు తెలుగు గ్రాంధికం రాదండి. నేను మొడ్డ, పూకు అనే అంటాను. ఏమనుకోకండి. మొదటిసారి అంటున్నారు. రాంబాబుది అంత ఉండదాండి? 

 

జ్యోతి: లేదండి. ఆయనది అంత ఉండదు. మీ దాని ఒడ్డు, పొడుగు చాలా ఎక్కువ. నిన్నే అనిపించింది. ఈరోజు కంఫర్మ్ అయింది.  

 

కనకా: నిన్నా? నిన్నెప్పుడు తెలిసింది మీకు నా మొడ్డ సైజు?

 

జ్యోతి: చీ. ఏం లేదు. మర్చిపోండి. 
 
కనకా: ప్లీజ్ జ్యోతి గారు. నిన్నెలా తెలిసింది? ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, నిన్న నేను డ్రాయర్ వేసుకోలేదు. పంచలోంచి ఒకవేళ బయటకొచ్చేసి మీ అందరికీ కనపడిపోయిందేమో అని టెన్షన్ గా ఉంది. పాపలిద్దరూ కూడా ఉన్నారు కదా. రాంబాబు నా గురించి తప్పుగా అనుకుంటాడు. చెప్పండి. నిన్నేమైన అసభ్యంగా కనపడిందా?

 

జ్యోతి: అబ్బే. అలా ఏం జరగలేదు కనకారావు గారు. అంటే… మరీ….
 
కనకా: చెప్పండి జ్యోతి గారు. టెన్షన్ తో నాకు నరాలు తెగిపోయేలా ఉన్నాయి. 

 

జ్యోతి: అదీ… నిన్న మీరు నా వెనుక వస్తున్నప్పుడు….
 
కనకా: అవును. ముందు మీ ఆయన, వెనుక మీరు, మీ వెనుక గుటకలు వేస్తూ నేను…

 

జ్యోతి: అప్పుడు.. అప్పుడు… నేను ముందుకు పడబోయాను కదా… మీరు వెనుక నుంచి పట్టుకొని ఆపారు….
 
కనకా: అదెలా మర్చిపోగలను జ్యోతి గారు. క్షణం అలస్యమైయుంటే మీరు ముందుకు పడిపోయేవారు. అంతా నా అదృష్టం…

 

జ్యోతి: నేను పడబోవటం మీకెలా అదృష్టం?
 
కనకా: అంటే మీ ఋణం తీర్చుకునే అవకాశం వచ్చిందంటున్నా. ఇంతకీ మీరు అసలు విషయం చెప్పడం లేదు!!

 

జ్యోతి: అదీ… మీరు నన్ను పట్టుకున్నప్పుడు మీది నాకు వెనుక గుచ్చుకుంది. 
 
కనకా: నాదా? నా చేయా?

 

జ్యోతి: కాదు. మీ అంగం.

 

కనకా: నా చేయి కూడా నా అంగమే కదా జ్యోతి గారు?

 

జ్యోతి: అదేనండి. మీ మొ…
 
కనకా: నా మొ.. నా? నా మొహమా? నేనంత దగ్గరికి రాలేదే!!

 

జ్యోతి: అబ్బా. నన్నొదలరు కదా మీరు చెప్పేవరకు. మీ మొడ్డ. చాలా.
 
కనకా: అబ్బా…. మీతో అనిపించగలిగాను. అదే నాకు పది కోట్లు. చూడండి. మొడ్డ అంటే ఎంత బాగుందో. మీది, అంగం, గాడిద గుడ్డు… 

 

జ్యోతి: సర్లెండి. నాతో కూడా బూతులు మాట్లాడించేశారు. ఇంకేం చేయిస్తారో ఏంటో.
 
కనకా: నా మొడ్డ ఎక్కడ గుచ్చుకుంది?

 

జ్యోతి: నా వెనుక భాగంలో.
 
కనకా: వెనుక భాగంలో గుచ్చుకుంటేనే సైజు తెలిసిపోయిందా? నో ఛాన్స్.

 

జ్యోతి: వెనుక భాగం అంటే కింద. నా నడుము కింద.

 

కనకా: ఎక్కడ గుచుకున్నా ఛాన్స్ లేదండి. మీరు చీరలో ఉన్నారు, నేను పంచలో ఉన్నా. బట్టలుపైనుంచి ఎదో తగిలింది అనిపిస్తుంది కానీ సైజు తెలిసే అవకాశం లేదండి. 

 

జ్యోతి: ప్చ్…. మీ మొడ్డ కింద నా గుద్దలో గుచ్చుకుంది. పై పైన కాదు. పిర్రల మధ్యలో. నేనే కనుక లోలంగా వేసుకొని ఉండకపోతే గుద్దలోకి దూరిపోయుండేది.

 

కనకా: హమ్మ… అదా సంగతి. అనుకున్నా… మా వాడిని ఏవో రెండు మెత్తని దూదిపరుపుల మధ్య పెట్టినట్టు అనిపించింది. అది మీ గుద్దా? 

 

జ్యోతి: అబ్బా… చా… మీకు తెలియదా? తెలియకుండానే అంత సేపు ఉంచి ముందుకు వెనుకకు ఆడించారా?
 
కనకా: మా మగవాళ్ల వీక్నెస్ అది జ్యోతిగారు. మా మొడ్డకి సుఖంగా ఉంటే దూది పరుపు అయినా చాలు. ఊపేస్తాం. అయినా మీరేం అనలేదంటే మీకు నచ్చిందా?

 

జ్యోతి: చీ. చీ. నాకేం నచ్చలేదు. నేను తేరుకొని ముందుకు వెళ్లిపోయా…
 
కనకా: అవునా. మరి డైనింగ్ టేబుల్ కింద ఎందుకండి అంత సేపు తుడుచుకున్నారు?

 

జ్యోతి: మీకెలా తెలుసు నేను తుడుచుకున్నట్టు? నేనేం తుడుచుకోలేదు. 
 
కనకా: తుడిచారు లేండి. మీ గుడ్డతో…

 

జ్యోతి: ??? ఎలా ???

 

కనకా: నేను నా గుడ్డ తీసుకోడానికి వంగినప్పుడు చూసా.

 

జ్యోతి: మొత్తం చూసేశారా?
 
కనకా: మరి తొడలు అంతలా విడదీసి పూకు రెమ్మలు మధ్య తుడుచుకుంటుంటే కనపడుతుంది కదండి.

 

జ్యోతి: దేవుడా… చీ…. ఎంత సేపు?

 

కనకా: ఎంతో సేపు కాదులెండి. కానీ మీ దిమ్మ మీద ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా బూరెలా నున్నగా ఉందని తెలిసేంతసేపు చూసా. 

 

జ్యోతి: దేవుడా… నాకసలు సిగ్గు లేదు. 
 
కనకా: అంత ఫీల్ కాకండి. ఏదో క్షణకాలం కనపడింది. అది అని తెలిసేలోగా పైకి లేచిపోయా. అంత క్లియర్ గా ఏం కనపడలేదు. మీ ప్రాతివత్యం మీచెంతే క్షేమంగా ఉంది. కానీ మీ దాన్ని ఊహించుకొనేసరికి మా వాడికి జ్వరం వచ్చింది. ఎలా ఊగిపోతున్నాడో చూడండి అని లుంగీ లోపల ఆడుతున్న అతని మొడ్డని 5 సెకన్ల పాటు వీడియో చేసి పంపాడు. 

 

(అప్పటివరకూ జరిగిన సంభాషణకి జ్యోతిలో ఎక్కడో మూలన ఉన్న బిడియం కూడా పోయి ఓపెన్ గా మాట్లాడటం మొదలెట్టింది.)

 

జ్యోతి: అయ్యో. మరి మీ చేతితో జోల “కొట్టలేకపోయారా”?

 

కనకా: రోజూ “కొడుతున్నానండి”. కానీ ఈరోజెందుకో బాగా మొరాయిస్తుంది. ఇప్పటికి 3 సార్లు వాంతులు చేసుకున్నాడు కూడా. అయినా ఎగురుడు ఆపడం లేదు.

 

జ్యోతి: అయ్యో పాపం. మరెలా.. ఏదొకటి చేసి నిద్రపుచ్చండి. 

 

కనకా: నిద్రపోవలంటే మీ జోల కావాలి.

 

జ్యోతి: నా జోలా? అదేంటి?
 
కనకా: మీరేమైనా వాడికి నచ్చేవి చూపిస్తే త్వరగా నిద్రపోతాడు. 

 

జ్యోతి: చూపించడం అంటే? 
 
కనకా: ఇలా అంటూ లుంగీలో నిగిడిన అతని గూటం ఫోటో పంపాడు

 

జ్యోతి: అమ్మో… నా వల్ల కాదు. అలా చేయడం తప్పు కదా…
 
కనకా: అంతేలేండి. మధ్యాహ్నం మీరు అడిగినప్పుడు నా సీక్రెట్స్ మీకు చెప్పాను కదా. మీరు అన్నీ వినేసి బాగా “ఎంజాయ్” చేసేసారు. ఇప్పుడు నాకు తప్పు అంటూ చెప్తున్నారు. 

 

జ్యోతి: అలా కాదు కనకారావు గారు. మధ్యాహ్నం ఏదో మెసేజులు. కానీ ఫోటో అంటే రిస్క్ కదా. బయటకు వస్తే?
 
కనకా: నేనెవరికి పంపిస్తా జ్యోతి గారు. నాకు ఈ ఊర్లో తెలిసింది మీరే కదా. 

 

జ్యోతి: నిజమేననుకోండి… కానీ…
 
కనకా: వద్దులెండి. మీ అవసరం తీర్చుకుంటారు. మమ్మల్ని ఇలా గాలికి వదిలేశారు. 

 

జ్యోతి: సరే. సరే. ఫీల్ కాకండి. పంపిస్తా. 
 
కనకా: వావ్… నిజంగానా? నిజంగా నా పంట పండినట్టే. 

 

జ్యోతి: నిజమే. కానీ వెంటనే డిలీట్ చేసేయండి. ఎవరైనా చూస్తే అంతే సంగతులు. 
 
కనకా: తప్పకుండా జ్యోతి గారు. మీరు పంపండి. 

 

జ్యోతి ఒకసారి అద్దంలో మొహం చూసుకొని బెడ్ మీద కూర్చొని సెల్ఫీ పై నుంచి సెల్ఫీ తీసింది. అది స్లీవ్లెస్ నైటీ కావడంతో ఆమె అలా చేతులు పైకెత్తగానే నునుపైన ఆమె చంకలు కొబ్బరిముక్కల్లా ఉన్నాయి. ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకపోవడంతో నున్నగా కొవ్వుబట్టి చూడగానే కోరుక్కుతినాలనిపిస్తుంది. పోతే నైటీ సిల్క్ ది కావడంతో ఆమె ఒంటికి అతుక్కుపోయి ఆమె సళ్ళ షేపులు, తొడల బలుపు స్పష్టంగా కనపడసాగాయి. అలా ఆమె సెల్ఫీ తీసి అతనికి పంపించి ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తుంది అతని రియాక్షన్ కోసం.

 

ఆమె పంపిన ఫోటో చూడగానే కనకారావు మొడ్డ ఇంకో రెండు ఇంచులు పెరిగింది. అతని జీవితంలో ఎప్పుడూ అతని మొడ్డ ఇంత సైజు పెరగలేదు. కానీ జ్యోతి పంపిన సెల్ఫీలో ఆమె నున్నని చంకలు, నైటీ లోంచి ఊరిస్తున్న ఆమె సళ్ళు, తొడలు…. అబ్బా. దెంగితే ఇలాంటి గుర్రం లాంటి ఆడదాన్నే దెంగాలి. లేదంటే మగవాడి జన్మ వృధా అనుకోని వేగంగా ఆడిస్తూ కార్చేసుకున్నాడు. ఆ కార్చిన రసాన్ని ఫోటో తీసి జ్యోతికి పంపాడు.

 

కనకా: అబ్బా… జ్యోతి గారు. మీ అందాన్ని చూసిన మా వాడు వెంటనే కక్కేసాడు చూడండి అంటూ ఫోటో పంపాడు. 

 

అతను పంపిన ఫొటోలో అతని దోసిట నిండా తెల్లగా చిక్కగా ఉన్న మొడ్డ రసం కనపడింది జ్యోతికి. అది చూడగానే ఆమె కళ్ళు తిరిగాయి. ఈరోజు 3 సార్లు కక్కాను అన్నాడు అంటే మూడుసార్లు కారాక ఇంత వస్తే, మొదటిసారి ఎంత వచ్చిందా అనే ఆలోచనకే ఆమె గుండె ఝల్లుమంది. 

 

జ్యోతి: హమ్మో. చాలా కార్చాడుగా. ఇక నిద్రపొమ్మనండి మీ వాడిని. 

 

కనకా: ఒక్కసారి మీ సెల్ఫీ ముఖానికి ఎదురుగా పెట్టి తీసి పంపండి. మీ అందమైన ముఖం చూసి పడుకుంటాం. మంచి కలలు వస్తాయి. 

 

జ్యోతి: సరే. (ఈసారి బెట్టు చేయకుండా పంపింది జ్యోతి. అయితే అతన్ని ఇంకొంచం వెర్రెక్కిద్దాం నైటీ పైన ఒక బొత్తం విప్పి పంపింది.)
 
ఫోటో చూసిన కనకారావు మొడ్డ మళ్ళీ లేచి బుసలు కొట్టసాగింది. అసలే జ్యోతి అందగత్తె. అందులోనూ ఆమె సళ్ళు భారీ సైజులో నిండు కుండల్లా ఏ మాత్రం బిగి తగ్గకుండా ఉంటాయి. ఆ స్లీవ్లెస్ నైటీలోపల బ్రా వేయకపోవడంతో ఆమె చను ముచ్చికలు నిక్కబొడిచి వాటి షేపు నైటీ పైనుండి క్లియర్ గా కనిపిస్తూండటంతో పాటుగా ఆమె నైటీ పై బటన్ విప్పడంతో ఆమె సళ్ళ మధ్య చీలిక లీలగా కనపడుతూ స్వర్గానికి దారి ఇటువైపే అన్నట్టుగా అతనికి అనిపించింది.  

 

కనకా: అహ్హ్హ్… జ్యోతి గారు. చంపేశారు. ఈ ఫోటో చూస్తుంటే ఇప్పటికిప్పుడు మీ గోడ దూకి వచ్చేయాలన్నంత కసిగా ఉంది. ఇంత బాగున్నారేంటండి మీరు? మీరు మనిషా లేక జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి సినిమాలా స్వర్గం నుంచి వచ్చారా? ఆ సైజు ఏంటండి? 36D కదా? రాంబాబుని చూస్తుంటే కుల్లోచ్చేస్తుంది నాకు. ఏ జన్మలో పుణ్యం చేసుకుంటే మీలాంటి భార్య దొరుకుతుంది చెప్పండి.  

 

జ్యోతి: హహహహ. నేను మనిషినే కనకారావు గారు. మీరు ఊహించిన సైజు కరెక్టే. మీ మొడ్డ చూసాక నాకేల ఉందో  మీకు చూపించాలని ఆ ఫోటో పంపా. ఇంక మీ వాడిని పడుకోబెట్టి మీరు కూడా పడుకోండి. నాకు నిద్ర వస్తుంది. 

 

కనకా: చాలా థాంక్స్ జ్యోతి గారు. ఈరోజు నా జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు. ఇప్పటికిప్పుడు నాకు గుండెపోటు వచ్చి చచ్చిపోయినా పర్లేదు. రేపు మర్చిపోకుండా రాంబాబు గారికి వైజాగ్ షాపింగ్ గుర్తుచేయండి. ఉంటాను. గుడ్ నైట్. 

 

జ్యోతి: నేను కూడా థాంక్స్ చెప్పాలి మీకు. మీ వల్ల ఈరోజు చాలా సరదాగా గడిచింది. ఉంటాను. బై. 
 

కనకా: అంతా నా భాగ్యం జ్యోతి గారు. బై.

కనకారావుతో మాట్లాడాక కోరికతో జ్యోతి పూకు టిమ టిమ లాడుతున్నా నిన్న రాత్రి సరిగ్గా నిద్ర లేకపోవడంతో అలాగే నిద్రపోయింది. కనకారావు మాత్రం జ్యోతి పంపిన ఫోటో చూసుకొని ఆ రాత్రి ఇంకో రెండు సార్లు కార్చుకున్నాడు. ఎంత కార్చినా అతని మొడ్డ బుస కొట్టడం మాత్రం ఆపడం లేదు. పల్చటి నైటీ లోంచి పొడుచుకువస్తున్న ఆమె చను ముచ్చికలు, పెళ్లీడుకొచ్చిన పిల్లలు ఉన్నా ఏ మాత్రం బిగి తగ్గని ఆమె భారీ సళ్ళు, నున్నగా షేవ్ చేసి కొబ్బరిముక్కలా ఊరిస్తున్న ఆమె చంకలు, ఆమెలోని లంజతనానికి సాక్షి అన్నట్టు కోరికతో విచ్చుకున్న ఆమె పెదవులు, వచ్చి దెంగరా అని మత్తుగా పిలుస్తున్న ఆమె కళ్ళు చూస్తుంటే…. “దీనమ్మ… బ్రహ్మ దేవుడు దీన్ని ఇంత కసిగా తయారుచేసి పంపాడేంట్రా!! దెంగులాట కోసమే పుట్టింది ఇది. వాడెవడో తులం బంగారం ఇచ్చయినా తురక దాన్ని దెంగమన్నాడు. దీన్ని చూసుంటే తరతరాల ఆస్థి రాసైనా ఉంచుకోమనుండేవాడు. దీని చంకలే ఇంత ఊరిస్తుంటే నున్నగా గోరిగిన దీని పూకుని రుచి ఇంకెంత బాగుంటుందో. అబ్బా… జ్యోతీ…. నీ పూకుని దెంగా… నీ సళ్ళని దెంగా…. నీ గుద్దని వాచిపోయేలా దెంగుతానే…. నీ మదం మొత్తం దించేలా దెంగుతా…అహ్హ్హ్ అహ్హ్హ్….” అని కలవరిస్తూ ఇంకొకసారి కార్చుకొని, ఆ బంక కడుక్కొనే ఓపిక కూడా లేక అలాగే నిద్రపోయాడు. 

తెల్లవారుతూనే రాంబాబు చికాకుగా ఇంటికి వచ్చాడు. అప్పటికే జ్యోతి నిద్రలేచి, స్నానం చేసి వంట కార్యక్రమాలు మొదలెట్టింది. రాంబాబు చిరాగ్గా ఉండటం చూసి “ఏమైందండి? మొహం అలా పెట్టారు? రాత్రంతా నిద్రపోలేదా? పీక్కుపోయింది?” ప్రేమగా అడిగింది జ్యోతి. “అవును జ్యోతి. రాత్రి కురిసిన వర్షానికి కేబుల్ వైర్లు తెగిపోయాయి. రాత్రంతా కేబుల్ రావడం లేదని జనాలు ఒకటే ఫోన్లు. రాత్రంతా నేను, సింహాద్రి గాడు ఆ రిపేరు పనుల్లోనే ఉన్నాం. త్వరగా టిఫిన్ పెట్టు. వెళ్లి తెగిపోయిన కేబుల్ వైర్లు మార్చాలి.” స్నానానికి టవల్ తీసుకుంటూ అసలు విషయం చెప్పాడు రాంబాబు. 

 

“అయ్యో. అవునా. ఉండండి. వెంటనే రెడీ చేస్తాను” అంటూ త్వరత్వరగా అతనికి టిఫిన్ తయారు చేసే పనిలో పడింది జ్యోతి. రాంబాబు స్నానాధికాలు పూర్తి చేసి జ్యోతి పెట్టిన టిఫిన్ తింటుండగా అతనికి కనకారావు చెప్పిన షాపింగ్ విషయం చెప్పింది జ్యోతి. “నాకు కుదరదు జ్యోతి. ఈ కేబుల్ పనులు పూర్తయ్యేసరికి రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది. వచ్చే వారం వెళ్ళొచ్చేమో అడుగు. ఒకవేళ అతనికి కుదరకపోతే నువ్వు అతనితో వెళ్లి అన్నీ చూసుకొని వచ్చేసేయ్. ఎలాగూ ఆ ఇంటీరియర్ విషయాలు నీకే బాగా తెలుసు. నువ్వు వెళ్లడమే కరెక్ట్.” అన్నాడు రాంబాబు. కనకారావుతో ఒంటరిగా ఎవరూ తెలియని ఊర్లో షాపింగ్ అనే ఊహకే జ్యోతి గుండె వేగం పెరిగింది. ఆమె చేతులు సన్నగా వణకడం మొదలైంది. అదురుతున్న గుండెల్ని, ఎగురుతున్న ఊహాల్ని అదుపులోకి తెచ్చుకుంటూ “అతనితో నేను ఒంటరిగా ఎలా వెళ్లగలను? ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు?” అని లేని భయం నటిస్తూ అడిగింది జ్యోతి. 

 

“పర్లేదు జ్యోతి. పంపించేది నేనే కదా. నా అనుమతి ఉండగా నీకెందుకు భయం? అందులోనూ కనకారావు చాలా మంచివాడు. సంస్కారవంతుడు. అతను నిన్ను చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి తీసుకొస్తాడు. భయపడకు. నేను కూడా అతనికి ఒక మాట చెప్తాను” అనునయంగా అన్నాడు రాంబాబు. 

 

పిచ్చి మొగుడా… నువ్వు సంస్కారవంతుడు, మంచోడు అనుకుంటున్న కనకారావు నువ్వుండగానే నీ పెళ్ళాం పూకు చూసేసి, నడుము నొక్కి, బొడ్డులో వేలు పెట్టి తిప్పిన ఘనుడు. ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను అతనితో ఒంటరిగా పంపిస్తున్నావ్ అని మనసులో అనుకుంటూ “సరే మీ ఇష్టం. అతను ఈరోజు వెళ్ళాలి అన్నాడు. నేను వంట చేసేసి పెట్టేస్తా. సింహాద్రికి చెప్తే మీకు క్యారెజ్ తెచ్చేస్తాడు.” అంది. 

 

ఆమె మాటలకు ఊకొడుతూ టిఫిన్ కానిచ్చేసి జీపులో రయ్యిన ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయాడు రాంబాబు. దారిలో కనకారావు ఇంటికెళ్లి అతనికి కేబుల్ పనుల కారణంగా తను  రాలేకపోతున్నానని, తన బదులు జ్యోతి వస్తుందని చెప్పి అతనికి ఈ విధంగా భారం కలిగిస్తున్నందుకు క్షమించమని కూడా వేడుకొని వెళ్ళాడు. జ్యోతి తనతో ఒంటరిగా అన్న విషయం విన్న కనకారావు తన చెవులను తానే నమ్మలేకపోయాడు. వెంటనే ఒప్పుకుంటే అతనికి అనుమానం వస్తుందని కొంచం మారాం చేసాడు రాంబాబు దగ్గర. చివరకు అరేబియా గుర్రం లాంటి అతని పెళ్ళాన్ని ఒంటరిగా వేరే చోటుకు తీసుకెళ్లమని అతనితోనే బ్రతిమాలించుకునేలా చేసి ఒప్పుకున్నాడు కనకారావు. (నిజమే. పక్కోడి పెళ్లాలను లంజలు చేయడానికి ఆ మాత్రం నేర్పరితనం ఉండాలి. అందుకే జ్యోతి లాంటి దానితో అందునా మొగుడి అనుమతితో వేరే ఊరు వెళ్లగలుగుతున్నాడు కనకారావు.)

 

రాంబాబు వెళ్ళగానే, కూతుళ్ళిద్దరినీ నిద్రలేపింది జ్యోతి. వాళ్లకు పని ఉండి వైజాగ్ వెళ్తున్నా అని మాత్రం చెప్పింది. వాళ్ళ నాన్న తీసుకెళ్తున్నాడేమోననుకున్నారు అంజు, అను. వాళ్ళకి కావాల్సిన షాపింగ్ లిస్ట్ ఇచ్చేసి కాలేజీకి వెళ్లిపోయారు. అందరూ వెళ్ళిపోయాక ఇల్లంతా సర్దేసరికి కనకారావు నుంచి ఆమెకు కాల్ వచ్చింది. డయలర్లో కనకారావు పేరు చూడగానే అర్ధమైంది అతనికి విషయం తెలిసిందని. నెమ్మదిగా ఫోన్ ఎత్తి “హలో” అంది. 

 

“హలో అండి. రాంబాబు గారు మీరు వస్తున్న విషయం చెప్పారు. మీకు ఓకేనా నాతో ఒంటరిగా రావడం” ఆమె నో చెప్పదన్న ధైర్యంతో అడిగాడు కనకారావు. 

 

“అవునండి. ఆయనకు ఏదో కేబుల్ పని ఉందని అన్నారు. ఇంక తప్పక నేను రావాల్సివస్తుంది. నేను వస్తే మీకేం ఇబ్బంది లేదు కదా.” నవ్వును ఆపుకుంటూ అడిగింది జ్యోతి.    

 

“అయ్యో. మీరు నాతో ఒంటరిగా రావడం అనేది నేను కలలో కూడా ఊహించలేదండి. ఆ దేవుడికి నా మీద ఇంత దయ కలిగినందుకు 101 కొబ్బరికాయలు కొడతానని మొక్కుకున్నా.” సిన్సియర్ గా అన్నాడు కనకారావు. 

 

“చాల్లే. ఇంక ఆపండి. వదిలేస్తే బిస్కెట్లు వేయడం మొదలెడతారు. ఇంతకీ ఎన్నింటికి బయలుదేరుదాం? మీరు టైం చెప్తే నేను రెడీగా ఉంటా.” 

 

“ఇంకొక గంటలో మీ ముందుంటాను జ్యోతిగారు. సైట్ లో పనులు పురామయించి వచ్చేస్తా. ఈలోగా మీరు రెడీగా ఉంటే ఈ సేవకుడు తమరిని సేవించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు.” నవ్వుతూ అన్నాడు రాంబాబు. 

 

“సరేనండి. మీరు వచ్చేసరికి నేను రెడీగా ఉంటాను. బై” అని ఫోన్ పెట్టేసింది జ్యోతి. 

 

పొద్దున్న స్నానం చేసినా వంట పనుల వల్ల ఒళ్ళంతా చెమట పట్టడంతో మళ్లీ టవల్ తీసుకొని బాత్రూములో దూరింది జ్యోతి. బాత్రూములో బట్టలన్నీ తీసేసి తనని తాను అద్దంలో చూసుకుంది. పచ్చని వంటి ఛాయతో, ఎక్కడ ఉండాల్సిన కొవ్వు అక్కడ ఉండి ఆమెకే కైపెక్కించేలా ఉంది ఆమె ఒళ్ళు. ఇందుకే కదా కనకారావు లాంటి అందగాడు పడి చచ్చిపోతున్నాడు అని గర్వంగా ఫీలవుతూ తొడలు కలిసే చోటుపైకి దృష్టి సారించింది. అక్కడ వెంట్రుకలు తీసి 2 రోజులవ్వడంతో చిన్న చిన్న మొలకలొస్తున్నాయి. సాధారణంగా ఆమె 2 వారాలకోసారి తీస్తుంది. అలాంటిది ఈరోజు అక్కడ గరుకుగా తగలడంతో వెంటనే రేజర్ అందుకుని బాగా సబ్బు దట్టించి నున్నగా గొరిగేసింది. ఇప్పుడు ఆమె పప్ప నున్నగా అప్పుడే పొంగిన పొంగడంలా తెల్లగా ఊరిస్తుంది. అప్పుడే ఆతులు గొరగడంతో ఆ ప్రదేశమంతా సున్నితంగా మారి ముట్టుకుంటేనే చక్కిలిగింతలు పుడుతున్నాయి జ్యోతికి. పనిలోపనిగా చంకలు కూడా గొరిగేసి, కాళ్ళు, చేతులపైనున్న వెంట్రుకలను కూడా వీట్ తో తీసేసింది. ఇప్పుడు ఆమె ఒళ్ళంతా ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా నున్నగా బంగారు వర్ణంలో మెరిసిపోతోంది. ఒక్కసారి ఒళ్ళంతా తడిమి చూసుకొని సంతృప్తి చెందాక స్నానం మొదలెట్టింది జ్యోతి.   

 

సైటులో పని అనుకున్న టైంకంటే ముందే అయిపోవడంతో మొన్నే కొత్తగా కొన్న SUV లో రాంబాబు ఇంటికి చేరాడు కనకారావు. కనకారావుతో ఒంటరిగా వైజాగ్ వెళ్తున్నా అనే ఆలోచనలో మెయిన్ డోర్ సరిగ్గా వేయకుండానే స్నానానికెళ్లింది జ్యోతి. కనకారావు మెయిన్ డోర్ కొట్టేసరికి గెడ వేయకపోవడంవల్ల నెమ్మదిగా తెరుచుకుంది. ఒకసారి అటు ఇటు చూసి ఎవరూ చూడటంలేదు అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత లోపలికి అడుగు పెట్టాడు. “జ్యోతి గారు… జ్యోతి గారు” అని పిలిచినా ఎలాంటి బదులు రాకపోయేసరికి బహుశా స్నానం చేస్తుందేమో అనుకోని ఒకసారి బెడ్రూంలోకెళ్ళి తొంగి చూస్తే అనుకున్నాడు. కానీ వచ్చిందే తడవుగా ఆ ఆలోచన విరమించుకున్నాడు. ఓపిక పడితే జ్యోతే పంగ చాపి పూకు చూపిస్తుంది. ఇప్పుడిలా కకృత్తి పడితే మొదటికే మోసం వస్తుంది అనుకోని అక్కడే ఉన్న సోఫాలో కూర్చుని మొబైల్లో ఏవో మెసేజులు చూడసాగాడు.  

 

సాధారణంగా బెడ్రూంలో స్నానం చేసే జ్యోతి ఈరోజు ఆతులు గొరుక్కోవడానికని కామన్ బాత్రూములో దూరింది. స్నానం ముగించాక ఇంట్లో ఎవరూ లేరనుకొని పల్చని తుండు ముక్క వంటి చుట్టూ కట్టుకొని బయటకొచ్చింది. అప్పటివరకూ మొబైల్ చూస్తున్న కనకారావు ఏదో అలికిడి అయ్యేసరికి తలెత్తి చూసాడు. అక్కడ కనపడిన దృశ్యానికి అతని వంట్లో రక్తం మొత్తం ఇంకిపోయి గుండె గిజ గిజ లాడింది. ఎదురుగా జ్యోతి చిన్న తుండు ముక్క వంటికి చుట్టుకొని బాత్రూము బయట నిలబడింది. అప్పుడే స్నానం చేయడం వల్ల ఇంకా తడి ఆరని ఆమె అందాలు చాలీ చాలని గుడ్డ చాటున భారంగా కదులుతూ పల్చని ఆ తుండు ముక్కని మరింతగా తడిపేస్తున్నాయి. అసలే జ్యోతిది కాలు బారు విగ్రహం. దాంతో ఆ గుడ్డ ముక్క ఆమె సళ్ళను, పూకుని మాత్రమే కప్పుతూ మిగిలిన వంటిని పూర్తిగా బహిర్గతం చేస్తుంటే బాపు బొమ్మని బట్టలు తీసేసి చూసిన ఫీలింగ్ కలిగింది కనకారావుకి. బహుశా తల స్నానం చేసిందనుకుంటా… తడిచిన ఆమె తల పైనుండి నీటి బిందువులు ఆమె చెంప మీదుగా జాలువారుతూ శంఖం లాంటి ఆమె మెడను ముద్దాడుతూ అలా అలా ఆమె ఎద లోయల్లోకి సాగిపోతుంటే అతనికి “గల గల పారుతున్న గోదారిలా” పాట గుర్తొచ్చింది. తడిచిన ఆ తుండు గుడ్డ మరింత పల్చగా మారుతూ ఆమె చను ముచ్చికలు అతనికి లీలగా పరిచయం చేస్తుంటే  కనకారావుకి గొంతెండిపోయి దాహం మొదలైంది. 

బాత్రూం నుంచి బయటకు వచ్చి నాలుగడుగులు వేయగానే తనని తినేసేలా చూస్తున్న కనకారావు కనిపించాడు జ్యోతికి. “దేవుడా… ఎప్పుడూ వీడికే దొరికిపోతున్నా” అని తనని తాను తిట్టుకుంటూ అతని ముందే సిగ్గుగా బెడ్రూంలోకి పరిగెత్తింది జ్యోతి. కదలకుండా నిలబడితేనే ఆమె శరీరాన్ని సరిగ్గా కప్పలేక అవస్థ పడుతున్న ఆమె తుండు ముక్క ఆమె ఒక్కసారిగా పరిగెట్టడంతో వదులై జారిపోయింది. బాగా కండదేరిన అరేబియా గుర్రం పరిగెడితే చూపరులను ఎలా కట్టిపడేస్తుందో అలా స్థాణువై నిలబడిపోయాడు కనకారావు. ఆమె బలిసిన పిర్రలు బాగా గాలికొట్టిన రెండు ఫుట్ బాల్స్ లా ఉండి ఆమె పరిగెడుతుంటే లయబద్దంగా ఊగుతూ “రా… వచ్చి మా పని పట్టు” అన్నట్టు ఊరిస్తుంటే పరిసరాలు మర్చిపోయి అతని ప్రమేయం లేకుండానే అడుగులు ఆమె వెళ్లినవైపు పడ్డాయి. అంతలోనే ఆమె నగ్నత్వం బెడ్రూంలోకి దూరి మాయమయ్యేసరికి స్వర్గపు అంచుల వరకూ వెళ్లి కిందపడిన త్రిశంఖులా ఫీలయ్యాడు కనకారావు.

9c

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Drushyam – Sarikottaga – 6 ,దృశ్యం – సరికొత్తగా ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Drushyam – Sarikottaga

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: