Small (Single Episode)

Geetha – (Dhatena) – 6

Geetha - (Dhatena) - 6

Geetha - (Dhatena) - 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
గీత కి స్కూల్ లో పరీక్షలు నడుస్తుండగా ఒక రోజు సాయంత్రం స్వరూప కుటుంబం వాళ్ళ ఇంటి సామాన్లు తీసుకుని వచ్చింది. అప్పుడే గీత బడి నుంచి ఇంటికి వచ్చింది. వచ్చీ రాగానే శ్రీ కి తాళాలు ఇచ్చింది. పైకి వెళ్లి, అంతా శుభ్రం చేసుకుని, సామాన్లు పెట్టుకుని, శ్రీ ని అంతా సరిచూసుకుని రమ్మని స్వరూప వెళ్ళిపోయింది. శ్రీ అన్ని చూసి, తాళం వేసి, కిందకి వచ్చాడు. గీత లోపల ఉంది. గీత ని బయటకి పిలవడానికి ఇబ్బంది పడ్డాడు, లోపలికి వెళ్తే ఏం అనుకుంటుందో అని కూడా.

ఆరోజు అందంగా ఉండే గీత ని చూడగానే వయసులో ఉన్న శ్రీరామ్ కి సహజంగా కలిగే కోరికే కలిగింది. గీతమీద కసి ఆలోచనలు పెంచుకున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా గీత ని చూస్తే తనకు అన్నీ వక్ర ఆలోచనలుపుట్టుకొస్తాయి. గీత ఎదురుగా ఉంటే తనని పై నుంచి కిందికి తదేకంగా చూస్తూ ఇబ్బంది పడతాడు. అందుకే ఇప్పుడు కూడా గీత ని చూడడానికి భయపడుతూ పిలవలేక గుమ్మం దగ్గరే నిలపడ్డాడు.

అప్పుడే గీత ఇటు శ్రీ నిల్చోవడం చూసి వచ్చింది. 

గీత: ఏంటి శ్రీరామ్?

శ్రీ తల కిందకేసుకునే ఉన్నాడు. గీత నడుము వైపు ఒక కన్నుతో చూస్తున్నాడు.

శ్రీ: అన్నీ షిఫ్ట్ చేసాము, రేపు గురువారం వచ్చి పాలు పొంగిస్తాము అని అమ్మ మీకు చెప్పమంది.

గీత: సరే శ్రీరామ్ కాస్త గేట్ క్లోజ్ చేస్తూ వెళ్ళు

శ్రీ: హ్మ్మ్..... 

" నాకు గేట్ వెయ్యమని చెప్పి, ఏదైనా పనిలో ఉందో ఏమో, లోపలికి వెళ్తుంది, ఆమె అటు తిరిగి బెడ్రూంవైపు వెళ్తుంటే, నాకు ఆ బెత్తడి నడుము, ఆ ఊగే జెడ మొన్న సాయంత్రం కూడా కనిపించింది, అప్పుడుకూడా ఆ నడుము వయ్యారి నడకని చూస్తూ ఇక్కడి దాకా వెనకే వచ్చాను, కానీ ఆమెకు తెలీదు. ఇప్పుడు కూడా ఆమెను చూస్తూ ఉంటే నాకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి అనిపించట్లేదు. ఆమె అలా అటు వెళ్తూ ఉంటేచూస్తూ నిల్చున్నా, ఎందుకో మళ్ళీ ఇటు చుస్తుందేమో అనిపించింది. కనిపించకుండా వెనక్కి అడుగేసాను. " 

అంతే ఇక అక్కడ నుంచి గేట్ మూసేసి వెళ్ళిపోయాడు.

తరువాతి రోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు, స్వరూప వాళ్ళు కొత్త ఇంట్లో పాలు పొంగించి, పూజచేస్కుంటున్నారు. ఎవరినీ పిలవలేదు, వాళ్ళు ముగ్గురు మాత్రమే. ఇంటి ఓనర్ గీత ని కూడా పిలవకపోతేబాగుండదేమో అని

స్వరూప: శ్రీ కిందకి వెళ్లి గీత వదిన ని రమ్మను

శ్రీ: (నువ్వే వెల్లొచ్చుగా అమ్మ చ) హా సరే

" కిందకి వెళ్ళాను, హాల్ లో లేదు, వంట గదిలో ఉన్నట్టు ఉంది, చప్పుడు వినిపిస్తుంది, ఇంటి లోపలికి వెళ్ళిచూసాను. లంచ్ కోసం వంట వందుతున్నట్టు ఉంది. వంట గది వైపు చూడకూడదు అనుకునే చూసాను. నిజంగా ఎంత అందంగా ఉంటుందో, మా కాలేజ్ లో అమ్మాయిలు కూడా ఇంత అందంగా ఎవరూ లేరు. నాకు తెలుసు నాకంటే మూడు ఏళ్లు పెద్దది, కానీ అలా అస్సలు అనిపించదు. ఆమెను చూసాను, పసుపురంగు చీర కట్టుకుని, జెడ కొప్పేసుకుని తడి బట్ట చుట్టుకుని వంట చేస్తుంది.  వద్దు అనుకుంటూనే నా కళ్ళునా అదుపులో లేవు చూపు కిందకి వెళ్ళింది. ఆ బ్రెస్ట్ మరీ పెద్దగా కాకుండా మముల్గా ఉంటుంది, నాకు అలాఉంటే చాలా ఇష్టం. చీర కొంగును నడుము కుచ్చిళ్ళలోకి బొడ్డు ముందు చెక్కుకుంది. ఆ నడుము తెల్లగాపాలపూసలా ఎంత బాగుందో. ఆమెను అలా చూడడం తప్పో కాదో నాకు తెలీదు కానీ నాకు చూడాలిఅనిపిస్తుంది. అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను. " 

గీత వంట చేస్తూ అటు తిరిగింది, ఎదో డబ్బా తీసుకోబోతున్నట్లు కాళ్ళు పైకి లేపుతూ ఉంది. అప్పుడే గీతవెనక పొంగులు చూసాడు. శ్రీ కి అంత అందం అలా ఉంటే బిగుసుకుపోయాడు. 

గీత " తను నన్ను చూస్తున్న విషయం నాకు తెలుసు, నిన్న కూడా చూసాడు. కుర్రాడు కదా ఆమాత్రంచూడడం సహజమే, నాలో ఏం నచ్చిందో తనకి, కానీ నాకు తను అలా చూడడం నచ్చుతుంది. అందుకే పట్టించుకోకుండా ఉన్నాను, తను పిలిచేవరకు. "

గీత ని అలా చూస్తూ తదపడుతూనే పిలిచాడు.

శ్రీ: గీ....గీత వదినా

గీత విని శ్రీ వైపు చూసి చిరునవ్వు చేస్తూ దగ్గరికి వచ్చింది, చూపు కిందకి వేసుకుని నిల్చున్నాడు. 

గీత: ఓహ్ శ్రీరామ్ నువ్వా ఏంటి, ఏదైనా కావాలా?

శ్రీ: లేదు వదినా అది అమ్మ మిమ్మల్ని పూజకి రమ్మంది. 

గీత: ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర పొయి మీద ఉంది దించి వస్తాను.

శ్రీ సరే అన్నట్టు తలూపి బయటకి వెళ్ళాడు. కాసేపటికి గీత పైకి వెళ్ళింది. స్వరూప గీత కొంతసేపు మాట్లాడుకున్నారు.  

" నేనేదో పిలిచారు అని వస్తే వాళ్ళ చుట్టాల విషయాలు గొడవలు అన్నీ చెపుతూ ఇక్కడే కూర్చోపెట్టేస్తుంది. స్కూల్ కి వెళ్ళాలి. "

గీత: సాయంత్రం కలుద్దాం ఆంటీ, నాకు స్కూల్ టైం అవుతుంది వెళ్ళాలి. 

స్వరూప: ఓహ్ అవును కదా... మేము కూడా పనికి వెళ్ళాలి.

గీత: సరే వెల్లోస్తాను.

ఇక గీత బయటకి వస్తుంది శ్రీ ఫోన్ పట్టుకుని గుమ్మం దగ్గర బయట వరండా లో ఉన్నాడు. గీత మెట్లుదిగుతూ ఉంటే చూస్తున్నాడు. గీత ఒకసారి వెనక్కి చూసింది. టక్కున చూపు తిప్పుకున్నాడు. గీత చిన్నగా నవ్వుకుంది. శ్రీ ది భరత్ లా చిన్న వయసు కాదు అలా అని ఎక్కువ వయసు కాదు. ఎంతైనా ఆ వయసులో మొగవాళ్ళ ఆడవాళ్ళతో మాటలు కలపడానికి కాస్త ఇబ్బంగి పడతారు.

ఇక గీత స్కూల్ కి రెడీ అయ్యి హ్యాండ్బ్యాగ్ లంచ్ బాక్స్ తీసుకుని ఇంట్లోంచి బయటకి వచ్చి తాళం వేసిబయల్దేరింది. శ్రీ పైన ఫోన్ లో చాట్ చేస్తూ అలాగే బాల్కనీ గోడ మీద చేతులు పెట్టి ఒరుగి ఉన్నాడు. గీత గేట్వేస్తూ పైకి చూసింది, అదే క్షణం శ్రీ గేట్ చప్పుడుకి కిందకి చూసాడు. సరాసరి ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు చూసుకున్నారు.

గీత ఇవాళ చుడీదార్ వేసుకుని అచ్చం కాలేజ్ అమ్మాయిలా ఉంది. ఆ బట్టల్లో తన వెనక వొంపులు ఇంకా అందంగా ఆకృతి చేస్తున్నాయి. ఛాతి వరకు చున్నీ వేసుకుని, ఆ చున్ని తన మెత్తటి అందాల మీదజాలువారుతూ ఆగింది. మెడలో మంగళసూత్రం, చిన్న సన్నని గొలుసు, చెవికి చిన్న readymade కమ్మలు, ఎడమ చేతికి వాచీ, కుడి చేతికి ఒక మట్టి గాజూ, ఒక సీసం డిజైనర్ గోటీ వేసుకుని, జెడ లో ఒక తామరపువ్వుఆకారం క్లిప్పు పెట్టుకుని, నీలి రంగు రీబ్బన్ పట్టు రబ్బర్ తో కొసకు ముడేసుకుంది. 

గీత ని కొన్ని క్షణాలు బొమ్మలా నిలబడి చూసాడు, కానీ తేరుకుని గీత ఏం అనుకుంటుందో అని నవ్వాడు. గీతకూడా తిరిగి చిరునవ్వు చేసింది. ఇబ్బంది పడుతూనే గీత ముందు కాస్త సహజంగా ఉన్నాడు. గీత వెనక్కితిరిగి వెళ్తుంది. అలా పది క్షణాల్లో కొన్ని అడుగులు వేసిందో లేదో, శ్రీ మళ్ళీ గీత వయ్యారి నడకను చూస్తూనిల్చున్నాడు. ఆ జెడ ఆ వొంపుల మీద ఊగుతూ, ఆమె పాల తెలుపు మెడ నీ చూస్తూ, ముగ్ధం అయ్యాడు.

" ఇంకా నన్ను చూస్తున్నాడా లేదా, అక్కడ ఎందుకు ఉన్నాడు, నన్ను చూడడానికేనా లేక ఊరికే ఉన్నాడా " 

అనుమానం తోనే ఒకసారి టక్కున వెనక్కి చూసంది. అంతే శ్రీ భయపడి వణుకుతూ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. శ్రీ అలా బెదిరిపోవడం గీత కి నవ్వొచ్చింది.

గీత స్కూల్ కి వెళ్ళేసరికి భరత్ గీత కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాడు. భరత్ అక్కడ నిలబడి ఉండడం చూసి, రమ్మంది. భరత్ గీత నీ చూసి క్షణం లోకం ఆగినట్టు స్తంబించాడు. అది మొదటిసారి గీత చుడీదార్ వేసుకుని బడికి రావడం. ఒక్క క్షణం ఎవరో అమ్మాయి అనుకున్నాడు. అయినా గీత పిలిచింది అని వెళ్ళాడు

భరత్: గుడ్ మార్నంగ్ మిస్

గీత: హా..... నిన్న చదుకున్నావ సోషల్ ఇవాళ, ట్యూషన్ కి రమ్మంటే రాలేదు.

భరత్: చదువుకున్నా మిస్

గీత మొహంలో ఎదో చిలిపి నవ్వు భరత్ కి కనిపిస్తుంది. కుతూహలంతో అడిగాడు,

భరత్: ఏంటి మిస్ ఎదో తలచుకుని మీలో మీరే నవ్వుకుంటున్నారు, ప్రొద్దున్నే సార్ ఏమైనా జోక్ చెప్పారా?

అసలు ఇక్కడ గౌతం విషయం ఎందుకు వచ్చిందో గీత కి అర్థం కాలేదు. గీత నవ్వుకి కారణం గౌతమ్ అని భరత్ అనుకున్నాడు. కానీ అది శ్రీరామ్

గీత: లేదు భరత్ నీకు అలా ఎందుకు అనిపించింది?

భరత్: ఏమో అనిపించింది. 

గీత: ok భరత్

ఇక లోపలికి వెళ్లారు. 

ఆరోజు భరత్ వాళ్ళ క్లాస్ లో గీత నే ఇన్విజిలేటర్ గా వచ్చింది. గీత అలా క్లాస్ లోకి వచ్చిందో లేదో, గీత ఇటుచూస్తే భరత్ గీత ని చూసి ఒక క్యూట్ స్మైల్ చేసాడు. అలా నవ్వితే భరత్ క్యూట్ గా అనిపించాడు. గీత కూడా కళ్ళు చిన్నచేసి నవ్వింది.

అందరికీ పేపర్స్ ఇస్తూ భరత్ వైపు వెళ్తుంటే గీత ని ధీర్గంగా చూస్తున్నాడు. గీత ఒకసారి భరత్ ని చూసింది, భరత్ తన పెదాలు చూస్తున్నట్టు అనిపించింది. పట్టించుకోకుండా పపేర్స్ ఇస్తు భరత్ ముందు కూడా పేపర్పెట్టింది. 

" ఏంటో టీచర్ అందంగా ఉంటుంది, నాకు నచ్చింది, టీచర్ తో ఉండాలి అనిపించింది, అందుకే ట్యూషన్ కివెళ్తున్నా, ఆవిడ నాకు బాగా చదువు చెపుతుంది. ఆవిడ చెప్పినందుకు అయినా నేను సరిగ్గా చదవడంమొదలు పెట్టాను. కానీ ఏంటో తెలీదు, ఆమె మీద నాకు రోజు రోజుకి ఇష్టం పెరిగిపోతుంది. నాకు తెలుసుటీచర్ కి నేను అంటే ఇష్టమే ఒక స్టూడెంట్ లా. కానీ నాకు తను ఒక టీచర్ లా కాదు, తన మీద నాకు కలిగే ఫీలింగ్ వేరే అమ్మాయిల మీద కూడా నాకు లేదు. ఆమెతో ఉండాలి అని, ఆమె ఏం అడిగినా చేసి పెట్టాలిఅని, ఆమె కోసం చదవాలి అనిపిస్తుంది. "

గీత పేపర్ ఇచ్చాక భుజాలు ఊగుతూ చిలిపిగా నవ్వాడు. గీత మొహం తిప్పుకుని వేరే వాళ్ళ వైపు వెళ్ళింది.

పరీక్ష గంట మోగగానే ప్రశ్న పత్రాలు ఇచ్చింది. అందరూ టకటకా ప్రశ్నలు చూసుకునే పనిలో ఉంటే, భరత్మాత్రం గీత మొహం చూస్తున్నాడు. గీత చూసి తల ఊపుతూ రాస్కో అన్నట్టు సైగ చేసింది. తల కిందకేసిప్రశ్నలు చూస్తూ రాయడం మొదలు పెట్టాడు. గీత అటూ ఇటూ నడుస్తూ ఉంది. ఒకసారి తల తిప్పి భరత్ నిచూసింది, రాస్తున్నాడు. ముందుకు వెళ్ళి టేబుల్ కి ఒరిగి నిల్చుంది. భరత్ రాస్తున్నట్టు ఉంటూ, నిదానంగాతల కొంచెం పైకి ఎత్తి కళ్ళు ముందుకు చూస్తూ గీత ని చూసాడు. అప్పుడే గీత భరత్ ని చూసింది. గుబులుపడి మొహం కిందేసుకుని రాస్తున్నాడు. మూడు నిమిషాలకు మరోసారి చూసాడు ఈసారి కూడాగీత చూసింది. టక్కున మొహం తిప్పుకున్నాడు. గీత నవ్వుకుంది. అసలు ఎందుకలా రాయకుండా తననే చూస్తున్నాడో తనకి తెలీదు.

సాయంత్రం గీత భరత్ తన స్నేహితుడితో వెళ్ళడం చూసి పిలిచింది,

గీత: భరత్ ఒకసారి ఇటురా?

గీత ని చూసి,

భరత్: రేపు కలుద్దాం రా bye.

చెప్పి గీత దగ్గరకి వచ్చాడు. 

గీత: భరత్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి కాస్త తోడొస్తావా?

భరత్: ఏంటి మిస్ మీరు అడగాలా, వస్తాను

ఇద్దరూ కలిసి నడుస్తూ మార్కెట్ కి వెళ్ళారు. అక్కడ గీత అన్నీ కొని ఒక సంచిలో వేసింది. సంచి నిండుకునిఉంటే చూసాడు. గీత చేతిని పట్టుకుని, కుడి చేత్తో సంచి తీసుకుంటూ

భరత్: ఇటివ్వండి మిస్ నేను పట్టుకుంటాను.

గీత: థాంక్స్ భరత్ అడగగానే వచ్చినందుకు

భరత్: మిస్ మీరు ఇంట్లో ఒక్కరే ఉంటారు ఎంతైనా ఇలాంటివి చేసుకొని మీకు కూడా కష్టం కదా. నేను ఏంఅనుకోను మిస్ సార్ చెప్పారు ఏదైనా ఉంటే మీకు హెల్ప్ చెయ్యమని. 

భరత్ అలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడడం గీత కి నచ్చింది. ఇద్దరు ఇంటికి వచ్చారు. కూరగాయలు, కిరాణా సరుకులు ఇంట్లో పెట్టి, భరత్ వెంటనే కొన్ని మంచి నీళ్ళు తెచ్చి గీతకి తాగమని ఇచ్చాడు. 

గీత: థాంక్స్ భరత్

నీళ్ళు తాగింది 

భరత్: మీరు నాకు థాంక్స్ చెప్పకండి మిస్, మీరు నాకు ఫీస్ తీసుకోకుండా ట్యూషన్ చెప్తున్నారు. మీకోసంనేను ఇలా చిన్న చిన్న విషయాల్లో సహాయం చెయ్యడం పెద్ద పనేం కాదు.

గీత: హా….

భరత్: మిస్ నేను వెళ్తాను, నాలుగు రోజులు సెలవులు కదా తరువాత వస్తాను.

గీత: ఎటైనా వెళ్తున్నారా సెలవుల్లో?

భరత్: లేదు మిస్

గీత భరత్ చేతు పట్టుకుని దగ్గరకి రమ్మని పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని,

గీత: భరత్ ఎల్లుండీ శనివారం నేను బట్టలు కొనుక్కోవాలి, నాతో షాపింగ్ కి వస్తావా?

భరత్ కి అది ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది, గీత చనువుగా మాట్లాడడంతో, అది కూడా షాపింగ్ కి వస్తావా అని అడగడం, తను అస్సలు ఊహించలేదు.

భరత్: మిస్ మీ స్నేహితులు ఎవరూ లేరా నేను ఎందుకు?

గీత: లేరు భరత్, నువ్వు రావొచ్చుగా

భరత్: వస్తాను మిస్

గీత కాస్త దగ్గరగా జరిగింది, చిన్న నవ్వు చేస్తూ 

గీత: ఇవాళ క్లాస్ లో నా వంక అలా ఎందుకు చూసావు?

భరత్: అది మిస్ మరీ

గీత: చెప్పూ

భరత్: మిస్ ఇవాళ మీరు చాలా క్యూట్ గా అనిపిస్తున్నారు, ఈ చుడీదార్ లో అచ్చం మన క్లాస్ అమ్మయిలలా ఉన్నారు.

గీత మొహం చాటేసుకుని, సిగ్గు పడింది.

భరత్: మిస్ ఇంత క్యూట్ గా ఎలా ఉంటారు మీరు అసలు

కళ్ళు పెద్దవి చేసి నటిస్తూ కోపంగా చూసింది

గీత: భరత్ నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు

భరత్: క్షమించండి మిస్

గీత: ఓయ్ ఊరికే అన్నానోయి, క్షమాపణ ఎందుకు

భరత్: నిజమా మీకు కోపం వచ్చిందేమో అనుకున్నా

గీత: హ్మ్మ్.... లేదు

 మొహం కిందకి వేసుకుని, గొంతు చిన్న చేసి,

భరత్: మిస్ ఒకటి అడగాలి కానీ

గీత: ఏంటి భరత్?

కాస్త దూరం జరిగాడు, గీత ఎంటా అని చూస్తుంది.

భరత్: మిస్.... మరి ఒకసారి మీ ఫేస్ ముట్టుకోవచ్చా....

అంతే లేచి పక్క సోఫా వెనక్కి వెళ్ళాడు. మళ్ళీ కోపంగా చూసింది

గీత: ఇటురా భరత్

భరత్: లేదు మిస్ నన్ను కొడతారు

గీత: రాకపోతే కొడతాను

భరత్ మెల్లిగా వచ్చి గీత పక్కన కూర్చున్నాడు. గీత చెయ్యి చాచి భరత్ తొడ మీద రెండు వేళ్ళు పెట్టి వడిచిగిచ్చింది. 

భరత్: ఆ.. వ్... మిస్ క్షమించండి మిస్

గీత నోరు తెరిచి అందంగా నవ్వింది. భరత్ గీత నవ్వు చూసి తను కూడా చిన్నగా నవ్వాడు. గీత ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా అయ్యి, ముందుకు జరిగి

గీత: నిజంగా క్యూట్ ఉన్ననానా నేను?

భరత్: చెప్పాను కదా మిస్ మీరు చాలా క్యూట్ గా ఉంటారు

అంటూనే చెయ్యి పైకి తెచ్చి గీత మొహం ముందు ఆగాడు. గీత ఆ చెయ్యిని చూసి, నవ్వి మొహం ముందుకిపెట్టింది.

భరత్ భయంగా కాస్త వణుకుతూ గీత ఎడమ బుగ్గని బొటన వేలు చూపుడు వేలు ముడి వేసి తాకాడు. భరత్ కి ఎదో తెలీని కొత్త అనుభూతి కలిగింది. 

భరత్: మిస్ మీరు చాలా సాప్ట్ గా ఉన్నారు.

గీత మురిసిపోయింది. చిరునవ్వు చేసింది.

" నాకు ఎందుకు అనాలి అనిపిస్తుంది అని తెలీదు కానీ, నా నోట ఆ మాట అస్సలు ఆగట్లేదు. మిస్ఏమంటుందో అని కూడా ఆలోచించకుండా మాట జారాను "

భరత్: మిస్ నాకు మీలాంటి క్యూట్ గర్ల్ఫ్రెండ్ కావాలి అనిపిస్తుంది.

గీత షాక్ అయ్యింది. కానీ భరత్ తనని ఆ మాటతో ఇంకా పోగిడినట్టు అయ్యింది.

గీత: భరత్ ఏంటి సంగతి

ఒక్కసారి భయపడ్డాడు, లేచి నిల్చొని,

భరత్: నేను వెళ్తాను మిస్

గీత: ఆగు...

గీత ని చూసాడు.

గీత: నువ్వు మంచొడివి భరత్ తప్పకుండా నీకు మంచి క్యూట్ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ అవుతుంది.

భరత్ కి ఆ మాట చాలా నచ్చింది. 

భరత్: థాంక్స్ మిస్, మరి నేను వెళ్తాను

గీత: సరే వెల్లు, ఎల్లుండి మరచిపోకు

భరత్: హా మిస్ bye...

భరత్ వెళ్ళిపోయాక, గీత సరాసరి అద్దం ముందుకు వెళ్ళి నిల్చుంది. తనను తాను చూసుకుంది. ఆకాశంరంగు పంజాబీ డ్రెస్ లో మేగం రంగు చున్నీ కప్పుకుని, ఒత్తు జెడ ముందుకు వేసుకుని, కురులు వేళ్ళతోదువ్వుకుంటూ,

" నిజంగా నేను తను అన్నట్టు కాలేజ్ అమ్మాయిలా ఉన్నానా, అంటే ఇవాళ ఈ డ్రెస్ లో అలా అనిపించానో, పిల్లాడు కదా నా మీద ఇష్టం తో అలా చెప్పాడు. " 

వెంటనే ఫోన్ తీసి, ఫోటో దిగి గౌతమ్ కి పంపింది. గౌతమ్ టక్కున చూసి, క్షణంలో ఫోన్ చేసాడు. 

గౌతమ్: గీతా ఏంటి గీత అంత క్యూట్ గా ఉన్నావు?

గౌతమ్ గొంతులో ఎదో సంతోషం అనిపించింది. ఇంకా గౌతమ్ కూడా అలా అనేసరికి ఇంకా మురిసిపోయింది.

గీత: నిజంగా బాగున్ననా ?

గౌతమ్: మొద్దు లేకుంటే నేను ఎందుకంటాను, ముద్దొస్తున్నవ్ తెల్సా, ఎన్ని రోజులు అయ్యింది నిన్ని అలా చుడీదార్ లో చూసి.

గీత: అవును... అండి భరత్ ఇందాక అన్నాడు మిస్ మీరు చాలా క్యూట్ ఉన్నారు అని అందుకే మీకుచెప్పాను

గౌతమ్: నిజంగా బాగున్నావు. నేను అక్కడ ఉంటే అబ్బా ఎంత ముద్దోస్తున్నావో

గీత: ఆపండి చాలు

గౌతమ్: ఇంకా ఏంటి?

గీత: ఏం లేదు ఇవాల exams ఆయ్యాయి, ఒక నాలుగు రోజులు సెలవులు

గౌతమ్: మరి ఎటైనా వెళ్తావా?

గీత: లేదండి

గౌతమ్: గీతూ నువ్వు కూడా కొన్ని రోజులు ఇక్కడికి వచ్చే ప్లాన్ చేస్తున్నా

అంతే గీత పొంగిపోయింది.

గీత: నిజంగా ప్లీస్ ప్లీస్ త్వరగా ప్లాన్ చెయ్యండి  నేను వస్తాను.

గౌతమ్: హా అదే నేను ఇక్కడ వేరే ఫ్లాట్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నా అక్కడికి వెళ్ళాక నీకు ఏర్పాటులుచూస్తాను.

గీత: అండి నిజంగా నాకు మీ దగ్గరకి రావాలి అని ఉంది.

గౌతమ్: నాకుడా నే, చేసేద్దాం.

గీత: అండి ఇందాకే మార్కెట్ కి వెళ్ళొచ్చాను అవి సరి చేసుకుని మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను.

గీత బట్టలు మార్చుకుని ఇంటి పనులు చేసుకుని, హాల్ లో టీవీ ముందు కూర్చుంది.

అప్పుడే గేట్ చప్పుడు వినిపించింది, గీత ఎవరా అని తలుపు వైపు చూస్తే, స్వరూప వాళ్ళ ఆయనతోవచ్చింది. గీత ని చూసి పలకరిస్తూ,

స్వరూప: గీత తిన్నావా?

గీత: ఇంకా లేదు ఆంటీ. ఇప్పుడెనా రావడం.

స్వరూప: అవును, ఇవాళ కొంచెం ఆలస్యం అయ్యింది. ఏం చేస్తున్నావు 

గీత: హ్మ్మ్.... టీవీ చూస్తున్నా ఆంటీ

స్వరూప: సరే గీత వెళ్తాను, వంట చేయాలి

స్వరూప వెళ్ళిపోయింది, సుమారూ అర్ధగంట గడిచాక శ్రీ లోపలికి వస్తూ గీత ఇంట్లోకి చూస్తూ వెళ్తున్నాడు. గీత కనిపించట్లేదు అని ఒకసారి అడుగు ఆపాడు. గీత కిటికీ దగ్గర కిటికీ తలుపు మూస్తూ ఉంది. శ్రీ అలాఆగడం చూసి, ముందుకు వచ్చింది. హఠాత్తుగా గీత అలా వచ్చేసరికి జనికాడు. 

గీత: ఏంటి శ్రీరామ్ ?

ఏం చెప్పాలో తెలీక, తదపడుతూ,

శ్రీ: ఏం లేదు ఏం లేదు... అదే గేట్ వెయ్యడం మరచిపోయి ఆగాను

తిరిగి గేట్ వేసి వచ్చాడు. గీత కళ్ళు ఎగరేస్తూ నవ్వింది. గీత వైపు చూడకుండా పైకి వెళ్ళిపోయాడు

Geetha - (Dhatena) - 7
===============================================================

మూడు నెలల క్రితం, 

స్వరూప: లే రా లే..... కాలేజ్ కి పొక నాలుగు రోజులు అవుతుంది ఇవాలైనా పోతావా పొవా

శ్రీ: అబ్బా అమ్మా ఎందే పడుకొనీ

స్వరూప: లే ఇవాళ పోకుంటే నీకు తిండి లేదు కొడక

శ్రీ చెయ్యిని లాగి కూర్చోపెట్టి, 

స్వరూప: నాలుగు రోజులు ఓ జ్వరం లేదు ఏం లేదు ఊరికే ఇంట్లో ఉన్నావు చదువుతున్నావారా నువ్వు

శ్రీ: అబ్బా చదవకుంటేనే రెండు సంవత్సారాలు పాస్ అయ్యానా?

స్వరూప: లే ఇవాళా మైసూర్ బజ్జీలు చేసా, నీకిస్టం కదా తిని కాలేజ్ పో, అయ్య తిడ్తుండు

శ్రీ: హా పోతా

                                            శ్రీ లేచి కాలేజ్ వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాడు. జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకుని, నలుపు చొక్కా వేసి ఛాతీ ముందు గుండీ పెట్టుకోకుండా వొదిలేసి, స్లీవ్ మొచేతుల వరకు మలిచి, పెన్ను చొక్కా జేబులో గుచ్చుకుని, తన తెల్లని మొహం అద్దంలో కొంచెం వొంగి చూసుకుంటూ, రింగుల జుట్టు దువ్వుకోకుండా అలా వేళ్ళతో ఎడమ వైపు అనుకున్నాడు. తన తొమ్మిది నంబర్ తెల్లని స్నీకర్స్ తీసి వేసుకున్నాడు. పక్కన టేబుల్ మీద ఉన్న క్లాస్ నోట్స్ తీసుకొని పట్టుకుని,

శ్రీ: ఆ అమ్మా అయ్యిందా వంట

స్వరూప: ఆ కూర్చో

కింద కూర్చున్నాడు. టీవీ పెట్టుకుని, పాటలు వింటూ తిన్నాడు. మూడు బజ్జీలు తినగానే చెట్నీ అయిపోయింది. 

శ్రీ: అమ్మ ఇంకొంచెం చెట్ని వేయ్యే

                        ఇంకొంచెం వేసుకుని తిని ఇక కాలేజ్ కి బయల్దేరాడు.ఇంటి బయటకి వస్తూ ఉండగా, ముందు పోషన్ లో ఉండే ఓనర్ ఆంటీ, నీరజ వచ్చింది. నవ్వుతూ పలకరించింది.

నీరజ: ఏమోయి శ్రీ ఎక్కడికి కాలేజ్ కి వెళ్తున్నావా?

శ్రీ: హా ఆంటీ...

శ్రీ ఎదురుగా నిల్చోని అలా కాస్త నడుము వంక చేసి, గోడకు ఒరిగి, 

నీరజ: ఈ మధ్య ఎక్కువ మాట్లాడుతలేవు? ఇంట్లో ఉన్నవుగా బయటకి రావా

శ్రీ: తరువాత కలుస్తాను ఆంటీ కాలేజ్ కి టైం అవుతుంది వెళ్ళాలి.

నీరజ: ఉండవోయి ఒకటి చెప్పాలి

శ్రీ: హ్మ్మ్.....

                           నీరజ లోపలికి వెళ్ళి ఎదో చిట్టీ తీసుకుని బయటకి వచ్చింది, దగ్గరికి వచ్చి, చేతులు తీసుకుని, డబ్బులు కూడా ఇస్తూ చెప్పింది,

నీరజ: ఇదిగో నువ్వు సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు ఇవి తీసుకురావా? ఇదుగో ఐదు వందలు ఇస్తున్నా.

శ్రీ: సరే ఆంటీ...

                             నీరజ శ్రీ చేతులు వదలట్లేదు, తన బొటన వేలిని రెండు వేళ్ళతో నలుపుతూ ఉంది. నీరజ అలా చేస్తుంటే శ్రీ కి నచ్చదు.

శ్రీ: ఆంటీ వొదలండీ నేను వెళ్ళాలి.

నీరజ: ఏయ్ చిలిపి మొన్న నువ్వేం చేసావో గుర్తులేదా 

శ్రీ: అది...అదీ...


(Flashback - ఈ సంఘటనకు నాలుగు రోజుల ముందు,

                               నీరజ భర్త పనికి వెళ్ళగానే ఇల్లు సర్దుకుని బయటకి బట్టలు తీసుకుని ఉతకడానికి వచ్చింది. అప్పుడు శ్రీ ఒక పుస్తకం పట్టుకుని మెట్ల మీద కూర్చున్నాడు. నీరజ రాక చప్పుడు విని అటు వైపు చూసాడు. పచ్చ చీర కట్టుకుని, చేతిలో బకెట్ పట్టుకుని మెట్ల పక్కన ఉన్న పంపు దగ్గరకు వస్తుంది. చీర కొంగు ముడుచుకుని నడుము లోచెక్కుకుని, అందుకు ఆమె ఎడమ చన్ను పూర్తిగా ఆకారం కనువిందు చేస్తుంది. నడుము కూడా కనిపిస్తూ కుడివైపు నల్లగా చెమటతో నిగనిగలాడుతుంది. శ్రీ తనని చూడడం గమనించి, శ్రీ ని చూసి చిరునవ్వు చేస్తూ,

నీరజ: ఏం శ్రీ exams ఉన్నాయా చదువుతున్నావు?

శ్రీ: అవును ఆంటీ వచ్చే వారం.

నీరజ: చదువుకో, మా కన్నా గాడిని హాస్టల్ వేసాము, వాడు ఇంట్లో ఉంటే చదవడు అని వాళ్ళ నాన్న అటు పంపించాడు.

శ్రీ: అవును ఆంటీ ఈ మధ్య పిల్లలు మరీ అల్లరి ఇంకా కొంటెగా అవుతున్నారు.

నీరజ బకెట్ పంపు కింద పెడుతూ వంగింది, శ్రీ ఆమె మెడల కింద గుడ్లప్పగించి చూసాడు.

నీరజ: అబ్బో నువ్వు కానట్టే బాబు

చూపు తిప్పుకున్నాడు.

నీరజ: నేనేం అనుకోనులే పోయిన వారం అలుసు తీసుకుని మరీ నా మీద చెయ్యి వేసావుగా

శ్రీ: సారీ ఆంటీ అది నేను కావాలని చెయ్యలేదు, ఎదో గడప తట్టుకుని అలా .....

నీరజ: పోన్లే నేనేం అనుకొని.

నీరజ బకెట్ లో నీళ్ళు నింపుతూ బట్టలు నాన పెట్టింది. బకెట్ నిందుతూ ఉంది.

నీరజ: శ్రీ నేను ఇంట్లోకెల్లి మిగతావి తెస్తాను, కాస్త ఈ బకెట్ నిడుకుంటే ఆపు నాలా చెయ్యవా

శ్రీ: సరే ఆంటీ

          నీరజ అది చెప్పి చిలిపిగా శ్రీ కళ్ళలో చూస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది. తను వెళుతుంటే ఊగుతున్న ఆమె ఎత్తైన పిర్రలు, నడుము మడతలు చూస్తూ ఉన్నాడు. నీరజ వెళ్లిన కొద్ది క్షణాలకే బకెట్ నిండుకుంది. 

                                  పంపు ఆపుచేసి, శ్రీ కూడా నీరజ ఇంట్లోకి అడుగేశాడు. అక్కడ పడక గదిలో మిగతా బట్టలు తీసుకుంటూ ఉంది, శ్రీ వెంటనే నీరజ వెనక్కి వెళ్ళి నడుము పట్టేసుకున్నాడు. శ్రీ చేతులు వేడిగా దురుసుగా తాకేసరికి ఒక్క క్షణం సర్రున జివ్వుమంది . నీరజ నడుము మధతలని వేళ్ళతో నొక్కి రుద్దాడు.

నీరజ: మ్మ్.... ఇది రెండో సారి శ్రీ నువ్వు ఇలా చేస్తావు అనుకోలేదు.

ఆమె భుజం మీద కొంగు ని కాస్త పక్కకు జరిపి పెదాలు తాకించాడు.

శ్రీ: ఎందుకు ఆంటీ నన్ను అదోలా చూస్తారు?

నీరజ: నువ్వు బాగుంటావు, నీ లాంటి కుర్రాడు చేతి స్పర్శ నాకు నచ్చుతుంది.

ఆ సమాధానం శ్రీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది.

శ్రీ: అంటే ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మీకు?

నీరజ: హా... మన వీధి చివర ఒక కుర్రాడితో అప్పట్లో సంబంధం ఉండేది, కానీ వాళ్ళు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు. 

శ్రీ: ఓహో మరి అంకుల్ కి తెలుసా ఈ విషయం

నీరజ: తెలిస్తే నేను ఇలా ఉండేదాన్ని అంటావా, చంపేస్తాడు.

కావాలనే నీరజని ఆట పట్టించడానికి, వదిలేశాడు. ఇటు వైపు తిరిగి శ్రీ చేతులు మరోసారి పట్టుకుని, మళ్ళీ హత్తుకుంది. 

నీరజ: అబ్బా అలాగే ఉంచు

శ్రీ: అలాగే ఉంచాలి అంటే కష్టమే

అని చెప్తూనే ఇంకాస్త పైకి వెళ్ళాడు, ఆమె వొత్తేన, కొవ్వు నిండుకున్న బరువెక్కిన పెద్ద సళ్ళ కింద వేళ్ళతో ఆనిచ్చాడు.

నీరజ: మ్మ్... 

శ్రీ: నేను ఇక్కడికి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది, మీ ఆయన ఉన్నా సరే నన్ను అదోలా చూస్తావు, నాకు భయమేసింది.

నీరజ: అబ్బో భయంతోనే పోయిసారి చేతులేసావా మరి

శ్రీ: నేనెక్కడ వేసాను మీరేగా నేను పడేలా చేసారు. 

చేతుల ఒత్తిడి పెంచాడు. 

నీరజ: మరి నేను నచ్చానా?

శ్రీ: ఏమో కానీ మీకు నేను నచ్చాను కదా

నీరజ: హా....అది నిజమే

శ్రీ కుడి చేతిని ఇంకో  బెత్తడు మీదకి అన్నాడు, ఆమె చనుమొన మీద ఉంగరం వెలు తగిలింది. 

                  శ్రీ కి అదే మొదటి సారి, ఒక ఆడదాన్ని అలా పట్టుకుని ఆమె లో భాగం మీద స్పర్శించడం. ఒళ్లంతా ఎదో తెలియని కొత్తదనంతో వేడి పుట్టింది. 

           తన కాళ్ళ మధ్యలో చలనం మొదలై అది నిగిడి ముందుకు పొడుచుకొని నీరజ తొడల మధ్య ఒత్తిడి చేసింది.

నీరజ: ఓహో కుర్రాడు మంచి వేడి మీద ఉన్నాడు.

శ్రీ: మీరే వేడెక్కించారు

నీరజ: అయితే ఇప్పుడు నేనే తగ్గించాలి అంటావా?

ఇది మొదటి సారి శ్రీ కి ఒక ఆడ మనిషి శరీరం పూర్తిగా తన పట్టులో ఉండడం. పైగా నీరజ తనని ఇష్టపడి మరీ సహకరిస్తుంది. నీరజ మీద శ్రీ కి ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి కోరికలు లేవు కానీ శ్రీ ని ఆమె రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నంలో కాస్త లోంగుతున్నాడు.

 నీరజ చేతిని కిందకి పామి శ్రీ గట్టి పడ్డ గునపం మీద వేళ్ళతో నొక్కింది. అంతే శ్రీ కి ఇంకా కుతి రేగింది, కానీభయంతో,

శ్రీ: తప్పేమో ఆంటీ, నేను వెళ్తాను.

నీరజ: ఏంటి బాబు ఆడది అలుసిస్తే అందరూ అల్లుకుపోతారు నువ్వేంటి ఇప్పటి దాకా నన్ను పట్టి ఇప్పుడువెళ్ళిపోతా అంటావు

శ్రీ: ఏమో నాకు తెలీదు, ఎవరైనా చూస్తే ఏం అనుకుంటారు.

నీరజ మీద పట్టు వొదిలేసాడు. శ్రీ ఆమె మీద ఒత్తిడి తగ్గించడం గమనించి, ఎక్కడ విడిచిపెడతాడో మళ్ళీఅవకాశం వస్తుందో రాదో అని తానే శ్రీ ని గట్టిగా పట్టుకుని. అలా ఎడమ చేత్తో శ్రీ భుజం పట్టి లాగుతూ, కుడి చేత్తో పాంట్ మీద నుంచే శ్రీ అంగం మీద వేళ్ళు నిమురుతూ పొగుడు అంచానా వేస్తుంది.

నీరజ: అబ్బ రెండు వేళ్ళు చాలట్లేడు కొలతకి

            అంటూనే పిసికింది. శ్రీ కి ఇంకా నరాలు జివ్వుమన్నాయి మళ్ళీ నీరజ నడుము పట్టుకున్నాడు. ఈసారి సరాసరి చేతులు వెనక్కి పోనిచ్చి నీరజ ఎత్తైన పిరుదుల కింద చేతులు పెట్టి గట్టిగా అరచేతి నిండా పిసకసాగాడు.

నీరజ: ఆశ్..... మెల్లిగా

శ్రీ: హ్మ్మ్....

నీరజ: అబ్బ ఏం పట్టు పట్టావు ఇందుకే శ్రీ నీ మీద నాకు కోరిక పుట్టింది.

శ్రీ ప్యాంట్ గుండీ విప్పి లాగితే జిప్పు దానికదే తోలుచుకుంది. డ్రాయేర్ బయటకి పొడుచుకుని అంగం ముందుకు వచ్చింది. దాని కొసను బొటన వేలితో నొక్కింది.

శ్రీ: ఇస్.... ఆంటీ నేను వెళ్ళాలి

అంగం ఆకారం అంతా రెండు వేళ్ళతో నిమురుతూ బొటన వేలిని కొసరు మీద నొక్కుతూ,

నీరజ: నీది చూపించి వెళ్ళు

శ్రీ సుఖంలో తేలిపోతున్నాడు, వద్దూ అనాలో ముందుకు సాగాలో అని సతమతం అవుతున్నాడు. అలా చేస్తూ శ్రీ భుజంలో మెడ కండరం పిసికింది. శ్రీ కూడా ఆమె పిరుదు పిసికాడు.

అప్పుడే బయట నుంచి ఎదో అరుపు, స్వరూప గొంతు, 

స్వరూప: శ్రీ....... ఒకసారి రా

                   ఇంతలో నీరజ డ్రాయర్ కిందకి అని శ్రీ అంగం నగ్నంగా వేళ్ళతో  పట్టుకుంది. అంతే శ్రీ లోకి ఎదో కరెంట్ తుఫాను పాకింది.

స్వరూప: వస్తున్నవా....

నీరజ: ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను ఒక పది నిమిషాలు అని చెప్పు

కొంచెం కూడా ఆలోచన లేకుండా, ఎదో మైకం చుట్టేసినట్టు, నీరజ వసీకరణలో చిక్కి, అరుస్తూ బదులిచ్చాడు.

శ్రీ: అమ్మా ఆంటీ చిన్న పనికి పిలిచింది, ఇక పది నిమిషాలు వస్తాను.

స్వరూప: సరే

మొడ్డని వేళ్ళు చుట్టేసి పిసికింది. 

శ్రీ: మ్మ్.... 

నీరజ: ఆహా.... శ్రీ ఏముంది నీది, ఇంత ఎలా పెంచావురా, ఎంత వేడితో ఉన్నవో చూడు 

శ్రీ మాట్లాడేలా లేడు, నీరజ చేతిని అలా చూస్తూ ఉన్నాడు.

నీరజ ఒకచేత్తో మోడ్డ కొలత నిమురుతూ ఇంకో చేతిని కూడా కిందకి తెచ్చి ప్యాంట్ ని కిందకి లాగింది. 

                   ఇప్పుడు పూర్తి కొలత బయటకి వచ్చింది. అరచేతిని చుట్టేసి, నిదానంగా ఊపాసాగింది. శ్రీ సుఖంగా గునిగాడు .

శ్రీ: మ్మ్....స్స్... ఆంటీ

నీరజ: ఏంటి?

ఈసారి మరోసారి మౌనం అయ్యాడు. నీరజ కావాలనే తన ఒంటి మీద కొంగు తీసేసింది. నీరజ చను చీలిక శ్రీ కళ్ళెదురుగా ఉంది. దాన్నే చూపు బిగించాడు. ఇంకా వేగంగా ఊపాసాగింది. సుఖంగా కాస్త జనుకుతూ నీరజ పిర్రలు గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.

అప్పుడు శ్రీ నోట ఒక కోరిక మనసులోంచి గొంతు దాటి బయటకి వచ్చింది.

శ్రీ: ఆహ్.... ఆంటీ కింద కూర్చోండి.

నీరజ: అబ్బ చిలిపి 

శ్రీ చెంప గిల్లి, కిందకి వొంగుతూ ఉంది.

        నీరజ వొంగుతూ ఉంటే ఆమె వొత్తైన పెద్ద  సన్నులు ఇంకా పొడుచుకుని ఇంకా శ్రీ కి చూపిస్తుంది. శ్రీ అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు. కింద మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంది, మోడ్డ ని సరిగ్గా పట్టి ఊపుతుంది. ఎడమ చేత్తో శ్రీ నడుము పట్టుకుంది. శ్రీ కుడి చేతిది ఆమె చెయ్యి మీద వేసి ఉంచాడు. 

             ఊపుతుంటే కింద వట్టాలు కూడా ఆ కదలికగా ఊగుతున్నాయి. మోడ్డ వొదిలేసి ఒక దాన్ని వేళ్ళతో సున్నితంగా నిమిరింది.

శ్రీ: స్స్స్...

నీరజ: ఎలా ఉంది?

శ్రీ ఏం మాట్లాడట్లేదు, ముందుకు నడుము తోస్తున్నాడు. మరోసారి మోడ్డ ని పట్టి ఊపసాగింది. శ్రీ కి రక్తం ఉరకలు తీస్తుంది. కళ్ళు మూసుకుని సుఖం చెందుతున్నాడు. శ్రీ అలా తన ముందు మొగతనం ఊగుతూ ఆమె చేతిలో ఉబ్బుతుంటే నీరజ కి ఇంకా కోరిక ఎక్కువైంది.

                          తల దించి, మోడ్డ గుండు మీద ముద్దు పెట్టింది. అది శ్రీ ఊహించలేదు. జనికాడు. ఆశ్చర్యంతో వెనక్కి జరిగాడు. ఇంకా మోడ్డ నీరజ చేతిలోనే ఉంది. బొమ్మలా బిగుసుకుపోయి నీరజ నే చూస్తున్నాడు. ఆమె ముందుకు జరిగి, నాలుక బయట పెట్టి, శ్రీ ఉబ్బుకున్న గ్రంథుల మీద నాకింది. 

                  ఆమె నాలుక చల్లని స్పర్శ వేడిగా ఉన్నా శ్రీ మోడ్డ గుండు మీద తాకగానే కళ్ళు మూసుకుని భారంగా ఊపిరి తీసుకుని, నీరజ తలలో ఎడమ చెయ్యి పెట్టి పట్టుకుని, అరికాళ్ళు పైకి లేపుతూ, వణుకుతూ తన సోయిలేకుండానే మొడ్డని ఒక అంగుళం నీరజ నోట్లోకి తోసాడు. మోడ్డ గుండు నోట్లోకి దూరంగానే దాన్ని పెదాలతో కప్పేసింది. మళ్ళీ వెనక్కి పోయాడు. మొడ్డని ఊపుతుంది. 

అయోమయంగా నీరజ కళ్ళలోకి చూస్తున్నాడు, ఆమె మాత్రం ఎదో తృప్తిగా శ్రీ ని చిరునవ్వుతో చూస్తూ, మొడ్డని నోట్లోకి తీసుకుని, సగం మింగింది.

                                               ఆమె జుట్టు పట్టుకుని చూస్తూ నిలపడ్డాడు. ఇంకా లోపలికి దోపుకుంది. నీరజ గొంతులో తగిలించి, ఆమె ఉమ్ము దవడలో ఆగక బయటకి కారింది. మోడ్డ మీదుగా జలపాతం చేస్తూ ఆమె గదవ మీదకి కారి కిందకి జారుతుంది. 

మోడ్డ బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేసింది, కానీ శ్రీ చేతు తన తలని వెనక్కి వెళ్లనివ్వట్లేదు.

 

శ్రీ సుఖంలో తల పట్టుకుని మోడ్డ ని ఆమె గొంతులో అలాగే బిగిసాడు. నిధాంగా నడుము వెనక్కి అని ముందుకు తోసాడు. 

నీరజ: ఉం...ఉల్క్

కళ్ళు మూసుకుని మోడ్డ ని ముందుకీ వెనక్కీ నీరజ ని పట్టించుకోకుండా నోట్లో తోస్తున్నాడు. నీరజ మోడ్డ మీద చేతు తీసేసింది.

                    ఒక్క తోపులో మోడ్డ మొత్తం గబుక్కున తోసాడు. అది గొంతులో దిగి ఆమె ఊపిరికి అడ్డు పడింది.  శ్రీ తొడ మీద కొట్టింది. బయటకి లాగాడు.

నీరజ: హాహ్....హాహ్....హమా...

ఐదు క్షణాలు కూడా ఆగకుండా తానే మళ్ళీ మోడ్డ ని నోట్లోకి తీసుకుంది. శ్రీ ఈసారి కూడా ఆమె తల పట్టి నోట్లో మొడ్డని నడుము ఊపుతూ తీస్తున్నాడు.

శ్రీ: ఆహ్... ఆంటీ... మ్మ్....

                                శ్రీ రెండు తొడలు పట్టుకొని, తల ని వెనక్కి ముందుకి ఊపుతూ మోడ్డ చీకుతుంది. శ్రీ ఆమె తల వొదిలేసి అలా నిల్చొని కసిగా తన మోడ్డ చీకుతున్న నీరజ ని చూస్తున్నాడు. 

                           వేగంగా మోడ్డ అడుగున వేళ్ళతో నిమురుతూ కసిగా చీకుతుంది.  ఉమ్ము తూలుతూ, " క్లక్... మ్మ్.." అని ములుగులు తీస్తుంది.  శ్రీ కూడా " స్స్... మ్మ్... " అని అంటున్నాడు.

శ్రీ రక్తం తన్నుకొస్తోంది, అతడి లోపల వేడి చమురు ఇక ఆగేలా లేదు, మోడ్డ నోట్లో వనుకుతూ ఉంది.  తానే మోడ్డని అడుగున పట్టుకుని, నీరజ దవడలో నొక్కుతూ రుద్దాడు. బయటకి తీసాడు. 

శ్రీ: చాలు నాకు అయిపోతుంది.

శ్రీ చేతిని నెట్టేసి, మోడ్డ పట్టుకుని ఊపుతుంది.

నీరజ: ఆహ్ కానివ్వు మ్మ్.... మళ్ళీ నాకింది.

ఇంకా వేగంగా ఊపుతూ, మోడ్డ గుండుని పెదాలతో చీకుతుంది.

                                             శ్రీ కి నిండుకుంది, ఆమె నోటిని విదిలించుకుని, నెట్టేసి పక్కకి జరిగి మోడ్డ కొట్టుకుంటూ వీర్యం అంతా నేల మీద కార్చెసాడు. నీరజ చూస్తుండగానే అది భుసలు కొడుతూ, వీర్యం చిమ్ముతూనే ఉంది. శ్రీ ఊపుతూనే ఉన్నాడు, ఇంకా కారుతూనే ఉంది. శ్రీ ని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది.

అలా కార్చుకుని మొసపోసుకుంటూ పక్కన కుర్చీలో కూర్చుని ఒరిగాడు. చిన్న పడిన అంగాన్ని లోపలికి పెట్టుకుని ప్యాంట్ గుండీ పెట్టుకున్నాడు. లేచి బయటకి పోతూ,

శ్రీ: అమ్మ పిలిచింది ఆంటీ వెల్లోస్తాను.

నీరజ ఆశగా చూస్తుండగానే శ్రీ గొంతు దూరం అయ్యింది.)శ్రీ: అదీ....

నీరజ: సాయంత్రం వచ్చాక ఇంటికి రా మర్చిపోకు, నువ్వు నాకు బాకీ ఉన్నావు.

శ్రీ: సరే వెళ్తాను.

అంటూ నీరజ ని విడిపించుకుని, బయటకి వెళ్ళిపోయాడు. కాలేజ్ కి వెల్లాగానే అక్కడ స్నేహితుడు రవి కలిసాడు. 

రవి: ఏమైందిరా ఆలస్యం అయ్యింది?

శ్రీ: అదే రా ఓనర్ ఆంటీ....

అప్పుడు రవి కళ్ళలో ఎదో ఉత్సాహం, కళ్ళెగరేసి,

రవి: హేయ్ హేయ్ మళ్ళీ ఛాన్స్ కొట్టావా?

శ్రీ: లేదురా అదే మీద మీదకి వస్తుంది.

రవి: ఎవరూ లేని టైం చూసుకుని దెంగపోయావా లంజని

శ్రీ: ఎహే నువ్వెందిరా, అది నాకు నచ్చలేదు అంతే.

రవి: నచ్చకుండానే చీకించుకున్నావా?

శ్రీ: ఏమో రా అది ఆరోజు అలా చుడాగానే అలా అయిపోయింది.

రవి: అరేయ్ నేను చెప్పేది విను, ఆంటీ నీకు సెట్టయింది, దాని మొగుడు లేనప్పుడు కానిచ్చెయ్ రా

శ్రీ కి చిరాకేసింది, 

శ్రీ: నీయబ్బ, నాకు నచ్చలేదు అంటే కానివ్వు అంటావ్ తిక్క పూక.

రవి: సరే పోనిలే. ఆ statistics గాడు ఇవాళ ఏం అంటాడో

అలా ఇద్దరూ క్లాస్ లోకి వెళ్ళారు. క్లాస్ లో ఇద్దరూ అమ్మాయిల వైపు చూస్తూ, ఉన్నారు.

రవి: ఒక్కత్తీ కూడా ఎన్ని సార్లు చూసినా మంచిగా ఔపడ్తలేదు, ఏం ముఖాలు రా ఇవి.

శ్రీ: కదా ఒక్క పోరి సరిగ్గా లేదు, అన్ని below average

రవి: ఆ MPCs లో దివ్యా అటరా సూపర్ ఉంది.

రవి చూస్తుండగా మూడో రో అమ్మాయి ఇటే చూసి విసుగుగా ముక్కు తిప్పుకుంది.

రవి: ఆ పూజ పొగరు చూడరా, పెద్ద పూజా హెగ్డే అని ఫీలింగ్  బల్లి మొకం అది.

శ్రీ: అరే ఆపురా, క్లాస్ ఇను లేకుంటే ఆడు లేపి బుక్ ఎది అని అడుగుతే ఇజ్జత్ పోతది.

ఇద్దరూ క్లాస్ వింటూ నటిస్తూ కూర్చున్నాను.

వెనక బెంచీ లో శేకర్ శ్రీ ని చూసి, భుజం తట్టాడు. వెనక్కి చూసాడు,

శ్రీ: ఏందిరా?

శేకర్: నా నోట్స్ ఎదిరా?

శ్రీ: ఇంటికాడ మర్చిపోయిన రేపు ఇస్తా

శ్రీ ని వెనక నుంచి ఒక్క మొట్టికాయ కొట్టాడు.

మధ్యాహ్నం బయటకి వచ్చాక, రోడ్డు మీద నడుస్తూ, మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు.

   అప్పుడే దివ్య అటువైపుగా వెళ్తుంది, తనని రవి చూసాడు. నీలి రంగు చుడీదార్ వేసుకుని, హై హిల్స్ లో, తెల్లగా, సన్నగా ఒత్తైన కురులతో, వీళ్ళకి కుడి వైపు నడుస్తుంది. రవి వెంటనే భుజం శ్రీ కి తట్టి చూడమని సైగ చేసాడు. శ్రీ కుడి వైపుకి మొహం తిప్పి చూసాడు. అప్పుడే దివ్య కూడా వీళ్ళవైపు చూసింది. ఒక్క క్షణం, శ్రీ దివ్య ఇద్దరి చూపులూ కలిశాయి. దివ్య టక్కున, చూపు ముందుకు తిప్పుకుంది. అది చూసి శ్రీ నవ్వుకున్నాడు.

రవి: చుసిందారా?

శ్రీ: హా...

రవి తల వెనక్కి తిప్పి అలా దివ్య ని చూస్తూ ముందుకి నడుస్తున్నాడు.

శ్రీ: పర్లేదు బానే వుంది.

ఆ మాటకి రవి షాక్ అయ్యాడు.

రవి: ఎంది బానే ఉందా, సూపర్ ఉంది రా.

శ్రీ: ఏమో నాకైతే మరీ అంతగా ఎం లేదు అనిపిస్తోంది.

రవి: ఎలా ఉంటే నచ్చుతుంది రా నీకు?

శ్రీ: సమంత లెక్క ఉండాలి

రవి: ఇంకా నయ్యం రో కాజల్ లెక్క ఉండాలి అనలే

శ్రీ: మరీ కాజల్ అంటే కష్టం రా తనలా ఎవ్వరూ ఉండరు.

రవి: ఆశకి హద్దుండాలి, గుద్....

శ్రీ: ఆపుతవా

రవి: చెలో ఒక ఛాయి తాగుదామ్ నువ్వే ఇవ్వాలి డబ్బులు

శ్రీ: ఇస్తా పదా.

టీ కొట్టు దగ్గర, 

రవి: బ్రో రెండు ఛాయి,రెండు ***  సిగార్.

శ్రీ: నీ పీతికుత్తలోడ, నువ్వు ఛాయి అంటేనే అనుకున్న సిగార్ కోసం అని

రవి: ఆ ఇగ నువ్వు చేసిందే ఈ అలవాటు. ఇంద

ఇద్దరూ సిగార్ వెలిగించి. కాసేపు అక్కడే కూర్చున్నారు.

శ్రీ: అరే మార్కెట్ కి పోదాం

రవి: ఎందుకూ?

శ్రీ: ఆంటీ, ఒక చిన్న list ఇచ్చింది కొనుక్కొని ఇంటికి పోతా

రవి: దాని మొగుడు లేడా నువ్వెందుకు?

శ్రీ: ఏం కాదులే

రవి: అంతేలే చీకింది కదా చేసి పెట్టు

మార్కెట్ లో సరుకులు కొని, ఇంటికి వచ్చాడు శ్రీ. నీరజ తలుపు తడుతూ పిలిచాడు, తీసి లోపలికి రమ్మంది.

నీరజ: థాంక్స్ శ్రీ

శ్రీ: పర్లేదు ఆంటీ

అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ శ్రీ దగ్గరకి వచ్చి మొహం ముందు మొహం పెట్టి, చేతు పట్టుకుంది.

నీరజ: నీకేమైనా కావాలా?

శ్రీ: ఏం వద్దు

నీరజ: ఏదైనా కావాలంటే అడుగు మనలో మనకేంటి?

శ్రీ: ఏం వద్దు, నేను వెళ్తున్నా 

అడుగు వెనక్కి వేశాడు, అక్కడ ఒక చిన్న స్టూల్ కాలికి తగిలింది. వెనక్కి పడపోతే నీరజ ఆపింది.

నీరజ: చూస్కో

శ్రీ చేతులు నడుము మీద వేసుకుంది. చేతులు వెనక్కి లాగుతూ తిరస్కరించాడు.

శ్రీ: వద్దు నేను వెళ్తాను

నీరజ: శ్రీ ఒక్కసారి ఒక్క ఐదు నిమిషాలు నన్ను అర్థం చేసుకో

శ్రీ: ప్లీజ్ ఆంటీ నాకు ఇష్టం లేదు.

అతడి భుజాలు పట్టుకుని దగ్గరకి లాక్కుంది. టీషర్ట్ లోపలికి చేతులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూనే,

నీరజ: కావాలంటే మొన్నటి లా చేద్దాం. నీకు నచ్చింది కదా

శ్రీ: హా....

నీరజ: మరి దా..... 

శ్రీ: లేదు ఆంటీ నాకు ఇప్పుడు నచ్చడం లేదు, ఇది తప్పేమో, నేను వెళ్తాను.

నీరజ ని విదిలించుకుని ఇంట్లోకి పరిగెత్తాడు.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

అదే రోజు,

                భరత్, వాళ్ళ ఇంట్లో, రాత్రికి భోంచేసి అందరూ నిద్రపోతున్నారు. భరత్ వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ తీసుకుని, కాసేపు గేమ్ ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఇంటి తలుపు తెరిచే ఉంచారు, రాత్రి చల్లగా గాలి వీస్తుంది అని. వాళ్లిద్దరూ నిద్రపోవడం చూసి,

" మొన్న విశాల్ గాడు, ఎదో స్టోరీ పేరు చెప్పాడు, జయా.... ఏంటీ అది ఎదో ఉంది, గుర్తు రావట్లేదు. ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తే అదే వస్తుందిలే. "

ఫోన్ లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి, incognito tab open చేసి, type చేస్తున్నాడు.

" ఆ... Xossipy.... హ్మ్మ్.... ఇప్పుడు జయా సెర్చ్ "

అప్పుడే " Jaya - A lonely wife's adventure " అనే ఒక కథ కనిపించింది. దాని మీద నొక్కాడు. చదువుతూఉన్నాడు.

( Mani pushed himself towards her and said.....
Mani: Miss, can you put your hand back..
.. I liked it.....
Jaya: Naughty boy... Come, and she put her hand back on Mani's shoulder.....
Mani was overjoyed…... Mani leaned his head just below her shoulders....., he could smell her armpits..
Mani's dick started to harden....., he attempted to cover it...., Jaya noticed that, She felt embarrassed,
She tried to take her hands off.... But don't know what got into her...., she kept it there..... Mani continued to smell her armpits..
Jaya was feeling uneasy, Mani was smelling her armpits......, she had noticed the small bulge he had in his pants......)

అలా చదువుతూ ఉండగా, బాగా కామం ఎక్కి, బాత్రూం లోకి వెళ్లి కొట్టుకున్నాడు.

" అబ్బా ఊహించుకుంటేనే ఇలా ఉంది, ఒక అమ్మాయిని నిజంగా వాసన చూస్తే, ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారైనాచూడాలి


Geetha - (Dhatena) - 8

=============================================

రెండు రోజులు తరువాత,

శ్రీ :——-

 నేను కాలేజ్ కి వెళ్తూ రోడ్డు మలుగుతూ ఉంటే, ఒక అమ్మాయి, పచ్చ రంగు చీరలో, హ్యాండ్బ్యాగ్ వేసుకుని, నా ముందే నడవడం చూసాను. ఒక్కక్షణం లో ఏంటో అసలు నా కళ్ళు అటే లాగేస్తున్నాయి. 

                  పొడుగు జెడ, తెల్లని వెన్నాలంటి వీపు, అలా చూపు కిందకి పోతుంటే, బెత్తడి కనిపించే నడుము తెల్లగా చూస్తేనే పాల పిట్టలా సున్నితంగా ఉంటుందేమో అన్నట్టు ఉంది. నడుము మీద చీర కొంగు అంచు ఆమె అడుగువేసే క్రమంలో ఒక అంగుళం పైకి కిందకి లేస్తూ, అప్పుడప్పుడు ఇంకాస్త నడుము కనిపిస్తూ ఉంది. 

                      
                        నేను ఇంకా కిందకి చూసాను. అబ్బా ఆ బెస్ ఏముంది. అడుగు ముందుకు వేస్తుంటే చీర ఒత్తుకుపోతూ షేప్ కనిపిస్తుంది. ఆ నడుము, ఆ నడుము పట్టుకోవాలి అని నా చేతులు లాగేస్తున్నాయి. ముందు ఆమె మొహం చూడాలి, ఎలా , నేను కాస్త వేగంగా నడవడం మొదలు పెట్టాను. అలా నడుస్తూ ఆమె ముందుకు వెళ్ళాను. కానీ వెనక్కి తిరిగి ఆమె మొహం చూద్దాం అంటే నా మీద అనుమానం వస్తుందో ఏమో అని చూడలేకపోతున్నాను.

 ఇంతలో ఆమె నాకు దూరంగా వెళ్తున్నట్టు అనిపించింది. వెనక్కి చూసాను, నిజమే అటు స్కూల్ వైపు వెళ్తుంది. అక్కడ ఎవరో తనను పలకరించారు. అప్పుడు కుడి వైపు తిరిగింది. నా కళ్ళు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నాయి, అప్పుడు చూసాను, ఎండలో వెన్నెలలా కనిపించింది. ఎంత బాగుందో. కానీ నాకు ఒక చింత మొదలైంది, తనకి పెళ్లయిందా అని. మెడలో చూసాను, నాకు అర్ధం అయ్యింది. 

                        కానీ ఎవరు ఈమె నేను ఇక్కడే నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నా ఎప్పుడు కనిపించలేదు. కానీ నాకు కాలేజ్ కి టైం అవుతుంది అని వెళ్ళిపోయాను. కానీ నా ఆలోచన అక్కడే ఉంది. నాకు అర్ధం అయ్యింది ఒక్కటే, తను స్కూల్ టీచర్, అంటే రోజూ ఆ స్కూల్ కి వస్తుంది. రేపు కూడా వస్తుంది. కావున రేపు మళ్ళీ చూడొచ్చు.

Author:-----

ఇలా శ్రీ రోజు అదే సమయానికి కాలేజ్ కి వెళ్తూ నాలుగు రోజులు క్రమం తప్పకుండా గీత ని వెంబడించాడు. దైర్యం చేసి తన ముందుకి వెళ్ళలేకపోయాడు.

ఈ సంఘటనకు కొన్ని రోజులకు, సాయంత్రం శ్రీ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి, నీరజ శ్రీ ఇంట్లో కూర్చుని ఉంది.

నీరజ: స్వరూప మేము కొత్త ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నాము. ముందు పోషన్ లో శెట్టర్స్ ఎసి ఏదైనా దుకాణంకి అద్దె ఇద్దాం అని మా ఆయన అన్నాడు.

స్వరూప: ఓహో ఎప్పుడు?

నీరజ: వచ్చే నెల పనులు మొదలు పెడతారట, మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. బాకీ ఉన్న ఖిరాయి డబ్బులు కూడా కట్టేస్తే బాగుంటుంది.

ఇంతలో శ్రీ ఇంట్లోకి రావడం చూసి నీరజ మాట ఆపింది.

స్వరూప: కానీ ఇల్లు ఖాళీ చెయ్యడం అంటే ఇప్పుడు వేరే చోట ఎక్కడ దొరుకుతుంది.

నీరజ: అందుకే మీకు ముందే చెప్తున్నాను. మళ్ళీ మీరు చెప్పలేదు అంటే మాకు మాట వస్తుంది కదా. సరేఉంటాను.

నీరజ వెళ్ళిపోయింది.

           నెల రోజులకీ శ్రీ స్వరూప తో గీత వాళ్ళింటికి వచ్చాడు. అద్దె గురించి కనుక్కోవడానికి అప్పుడు గీత ని అక్కడ చూసి షాక్ అయ్యాడు. సంతోష పడ్డాడు. అలా అయినా గీత ని రోజు చూడొచ్చు మాట్లాడొచ్చు అనుకున్నాడు.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ప్రస్తుతం,

గౌతమ్: ఏం వండావే ఇవాళ?

గీత: తోటకూర ఫ్రై చేసా.

గౌతమ్: ఆ భరత్ ట్యూషన్ కి వస్తున్నాడా?

గీత: ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు హాలిడేస్ కదా రాడు. రేపు బట్టలు కొనుక్కుంటాను, అందుకే నాకు తోడు రమ్మన్నాను.

గౌతమ్: ఇప్పుడేం బట్టలే?

గీత: అవే లోపలికి

గౌతమ్ వీడియో కాల్ లో చిలిపిగా నవ్వుతూ, 

గౌతమ్: హ్మ్మ్.... మరి ఆ పిల్లాడికి అవి చూస్తే నీ సైజులు తెలిసిపోతాయేమో?

గీత: ఏంటి మీకు అలా అనిపిస్తుందా, అయినా తను 10th క్లాస్ పిల్లోడే

గౌతమ్: ఓయ్ వాడు 10త్ క్లాస్ ఏ కానీ ఇంకో రెండు నెలల్లో 18 పడతాయి బాబుకి, నా డౌటు వాడు నిన్ను నువ్వు చూడనప్పుడు నీ షేపులు చూస్తున్నాడా అని.

గీత: ఏంటండీ మీరు అలా ఆలోచిస్తున్నారా, వద్దంటారా మరి తనకి ట్యూషన్ చెప్పడం.

గౌతమ్: హేయ్ నేను ఒకటి చెప్పాలా?

గీత: ఏంటి?

గౌతమ్: వాడు నిన్ను చూస్తున్నాడా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తే

గీత: ఏంటి నో, ఎందుకు అలా, అయినా పరాయి వాళ్ళు నన్ను చూస్తే మీకు ఇబ్బందిగా లేదూ?

గౌతమ్: నా భార్య చాలా అందంగా, మ్మ్.... ఎలా ఉంటావు నువ్వు, నిన్ను చూడకుండా ఉండగలడా ఎవడైనా

గీత సిగ్గుపడింది.

గీత: ఏంటి మీరు పొండీ...

గౌతమ్: ఏయ్.... నిలపడవే

గీత: ఎందుకూ?

గౌతమ్: చెప్తా నిల్చో

గీత ఫోన్ టేబుల్ మీద బాక్స్ కి ఒరిగించి ఫోన్ ముందు నిల్చుంది.

గౌతమ్: ఎంటే కొంచెం ఒళ్ళు తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది.

గౌతమ్ అన్నదానికి గీత మొహం కిందకి వేసుకుని సిగ్గు పడుతుంది.

గీత: అదీ మరీ….. కావాలనే

గౌతమ్: ఎందుకే నువ్వు బానే ఉన్నావు, ఎవరైనా ఒల్లు పెరిగిందీ అన్నారా?

గీత: లేదు నాకే కొంచెం తగ్గిదే మంచిది అనుకున్నా

గౌతమ్: హా మొన్న వచ్చినప్పుడు కూడా అందాం అనుకున్నా కానీ అలా ఎం అనిపించలేదు.

గీత: వద్దంటారా?

గౌతమ్: ఇక చాలు నువ్వు ఇలాగే బాగుంటావు సన్న బడడం వద్దు గీతా.

గీత: మీ ఇష్టం.

గౌతమ్: చీర తియ్యవే

గీత: ఓయ్ ఏంటి

గౌతమ్: అబ్బా తియ్యవే

గీత: ఆ తీస్తే...?

గౌతమ్: ఏంటి కొత్తగా అడుగుతావు?

గీత అటు వైపు ఉన్న డబ్బా ని చూసుకుంటూ కాస్త కంగారుగా మొహం చాటుకుంది. గౌతమ్ అది గమనించాడు.

గౌతమ్: ఏంటి అటేటో చూస్తున్నావు ఏముంది?

గీత: అదీ మరీ....

గౌతమ్: చెప్పూ....

                     గీత ఆ డబ్బా తీసుకుని గౌతమ్ కి ఒక చేత మొహం దాచుకుంటూ చూపించింది. గౌతమ్ ఆ డబ్బాచూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎక్కడో కొంచెం దిగులు పడ్డాడు కానీ గీత కోసం నవ్వాడు. దాని మీద " vibrator, massager with 5 modes of pleasure motion " అని ఉంది.

గౌతమ్: దొంగ పిల్ల

గీత: మీకు ok నా, ఏమంటారో అని భయమేసింది?

గౌతమ్: నేనేం అంటానే, నీ ఇష్టం. అంటే నేను లేను కాబట్టి దానితో కానిస్తావా

గీత: అదీ.... 

గౌతమ్: బయటకి తియ్యివే on చెయ్యి దాన్ని.

గీత కి ఇంకా సోగ్గెక్కువైంది. వెంటనే డబ్బా పక్కన పెట్టి ఫోన్ తీసుకుని,

గీత: మీరేం అడుగుతున్నారో తెలుసా, ఇక్కడ అది ఎందుకు కొన్నానా అసలు అని నేను టెన్షన్ పడుతుంటే మీముందే ఛీ....

గౌతమ్: టెన్షన్ ఎందుకే తియ్యు, అలాంటప్పుడు ఎందుకు కన్నావు అది.

గీత: ఏమో

గౌతమ్: నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా?

గీత: హా చేస్తాను

గౌతమ్: అయితే అది తీసి, on చేయి

గీత: అబ్బా నో నా వల్ల కాదు

గౌతమ్: నీ వల్ల కానప్పుడు ఎందుకే కొన్నవూ, గీత ఇటు చూడు

సిగ్గు పడుతూనే గౌతమ్ మొహం చూసింది, 

గౌతమ్: ముందు చీర విప్పు

గీత: వద్దండీ

గౌతమ్: ఏయ్ ఇందాకే నేనేం చెప్తే అది చేస్తా అన్నావు

గీత: హ్మ్మ్....

చీర కొంగు కిందకి లాగింది. అది అలా జారీ నడుము మీద పడింది. గీత మెడ సళ్ళు నడుము పై భాగం తెల్లగా మెరిసిపోతోంది.

గౌతమ్: ఇంకా మొత్తం చీర తీసి పక్కన పెట్టేసి నిల్చో,

గౌతమ్ చెప్పినట్టే చేసింది. 

గౌతమ్: కిందది కూడా తీసెయ్

గీత: హ్మ్మ్...

కింద లంగా నాడని లాగి వొదిలేసింది, అది కింద నేల మీద పడిపోయింది. గీత తెల్లని పాల పరుపు తొడలు గౌతమ్ కి ఆకలి పెంచేశాయి.

గౌతమ్: ఇప్పుడు అది తీసుకో

గీత చేతులు వణుకుతున్నాయి. అయినా సరే అది తీసి పట్టుకుంది. ముందు కూర్చుంది. కాళ్ళ మద్యలొ పెట్టుకుంది.

గౌతమ్: నాకు కనిపించట్లేదు

గీత: చీ... నాకు సిగ్గు

గౌతమ్: సరే మరి నేను రేపు చేస్తాను బై

గీత: ఆగు ఆగు....

గౌతమ్: మరి కొంచెం వెనక్కి కూర్చో.

గీత వెనక్కి జరిగి, తొడల మద్యలో అది పెట్టుకుని కూర్చుంది. గీత తెల్లని ప్యాంటీ గౌతమ్ కి కనిపిస్తుంది. గౌతమ్ కూడా ప్యాంట్ విప్పి గీత తనువును చూసాక లేచిన మొడ్డని పట్టుకున్నాడు. 

గౌతమ్: ఆహ్.. గీత ఆన్ చేసి, అక్కడ పెట్టుకోవే.

గీత దాని మీద ఉన్న బటన్ నొక్కింది, అది ఆన్ అయ్యి vibrate అవుతుంది. గీత ఆగలేక, దాన్ని ప్యాంటీ మీదనుంచే పూకు పెదాల మీద స్వల్పంగా తాకించుకుంది. ఒక్కసారి కరెంట్ షాక్ లా ఒంట్లోకి పాకింది.

గీత: ఆహ్....ష్...

దాన్ని వొదిలేసింది.

గీత అలా చెయ్యడం గౌతమ్ కి చాలా కసి పుట్టించింది. మోడ్డ ని ఊపుకోవడం మొదలు పెట్టాడు.

గౌతమ్: హేయ్ ఏమైందీ?

గీత: అమ్మో వద్దు ఇది

గౌతమ్: పెట్టుకో ఇంకో సారి.

దాన్ని మళ్ళీ తీసుకుని, ఇంకోసారి ముందు లాగే నొక్కుకుంది.

[Image: IMG-2905.gif]

గీత: ఆహ్.... ఆహ్....

గౌతమ్: తీయాకు అలాగే ఉండని

అది గీత పూకు పెదాలని పాంటీ మీద నుంచే స్వల్పంగా వణికిస్తోంది. దానికి గీత నరాలు జివ్వుమంటున్నాయి. మూలుగుతూ బెడ్డుని పట్టుకుని వెనక్కి వాలి ఊగుతూ ఉంది.

గీత: ఆహ్.... మ్మ్.... ఆహా.... ఆఆ....

గౌతమ్ ఇంకా ఊపుకుంటూ గీత ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు.

గౌతమ్: హా...... ఎస్...... అలాగే ఉండనీ just press it.

గీత కి మాత్రం ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది.

గీత: ఆహ్... ఆఆ....... 

తన ఎడమ చేతు దానికదే తన ఎడమ సన్ను మీద వేసుకుంది. నొక్కుకుంటూ ఉంది.

గౌతమ్: బ్లౌజ్ తీసెయ్ గీత మ్మ్...... 

వెంటనే మూడు హుక్కులు చకచకా విప్పేసింది. ఒక్కసారిగా జాకిటి ఉడి సన్నులు బ్రా ని తోసుకుంటూ ఊపిరి భారానికి ఉబ్బుతూ ఉన్నాయి. గౌతమ్ కి ఆ దృశ్యం చూస్తుంటే రక్తం మరుగుతుంది. 

గీత: ఆహ్....అమా.... మ్మ్.... 

దాన్ని తీసింది. ఊపిరి తీసుకుంటూ మొసతో గౌతమ్ ని సిగ్గుగా నవ్వుతూ చూస్తుంది. గౌతమ్ ఇంకా కొట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. మళ్ళీ పెట్టుకుంది. కళ్ళు మూసుకుని, రెండు కాళ్ళు ముడుచుకుంటూ, తొడలు లేపుతూ గట్టిగాఅరుస్తుంది.

గీత: ఆహ్... ఆఆ..... మ్మ్.... ఆ...

గౌతమ్: హా... హ్ .. హా...

కార్చుకున్నాడు. గీత మాత్రం ఇంకా అలాగే వెనక్కి పడి, ఆ dildo ని ఒక్క అంగుళం కిందకి పైకి రుద్దుకుంటూ ఉంది. బ్రా మీద ఒక సన్ను తరువాత ఇంకో సన్ను ని పిసుక్కుంటూ, ఊగుతూ ములుగులు తీస్తూ ఉంది.

గీత: ఆ....మ్మ్మ్మ్.....హా....

తను గౌతమ్ ని పట్టించుకోవడం లేదు. తన సొంత సుఖంలో తను ఉంది. ఈ లోకం మరచి, తన పూకు మీద కలుగుతున్న ప్రకంప్రణల తాకిడికి సుఖంలో తేలుతుంది. 

గీత: ఆహ్....హా....హా... మ్మ్..... ఎస్....ఆహ్...

గౌతమ్ ఎదుట కామం నిండుకుని, అలా బెడ్డు మీద మెలికలు తిరుగుతూ, కాళ్ళు ముడుచుచుకుంటూ, ఊపుతూ ఉంటే తన పూ రసాలకి పాంటీ తడిసిపోతుంది. అది అంతా పచ్చిగా అయ్యి గౌతమ్ కి కనిపిస్తుంది.

గౌతమ్: -

                                        నేను నమ్మలేక పోతున్నా, గీత ఇంత ఆపుకుంటుందా, నేను చూస్తూ ఉన్నా. తను అది పెట్టుకుని, అది కూడా కేవలం ప్యాంటీ మీదనే. కళ్ళు మూసుకుని బెడ్డు మీద అటూ ఇటూ కదులుతూ మెలికలు తిరుగుతూ,  సన్ను పిసుకుతూ. తను అలా ఊగుంటే నాకు ఊపిరి ఆడట్లేదు. నడుము లేపుతూ కింద పడుతుంది. తన ప్యాంటీ పచ్చిగా అవ్వడం వలన ఇంకా ఎక్కువ రాపిడి అవుతుంది. నేను చూస్తూ వుండగానే కాళ్ళు సాపి తన పూకు పెదాల పక్కన దాన్ని పెట్టుకుని నొక్కుకుంటూ ఉంది. చాలా భారంగా గాలి పీల్చుకుంటుంది. తన సళ్ళు ఉబ్బుతూ బ్రా ఆ ఒత్తిడికి ఊడిపోయేలా ఉంది. 

గౌతమ్: గీత బ్రా విప్పు

నేను అలా చెప్పడమే ఆలస్యం బ్రా ని పట్టి లాగేసింది. తన తెల్లని వెన్న ముద్దల కసి సన్నులు బయటకి వచ్చేశాయి. అవి చూసి నాకు మళ్ళీ లేచింది. మరోసారి నా మోడ్డ ని నిమురుకుంటూ నా భార్యని చూస్తూ ఉన్నాను. 

గీత: ఆ... ఆఆ.... మ్మ్....

హఠాత్తుగా వణికిపోతూ ఉంది. రెండు కాళ్ళు ముడుచుకుంది. నెమ్మదించింది.

Author:---

రెండు నిమిషాలకు లేచింది, బ్రా హుక్కు పెట్టుకుని, జాకిటి కూడా పెట్టుకుని. గౌతమ్ మళ్ళీ కార్చుకున్నాడు.

గౌతమ్: గీత ok నా?

గీత: హా.....

పక్కన దుప్పటి తీసి మీద కప్పుకుంది. 

గౌతమ్: నిద్రపో రేపు చేస్తాలే

గీత: ok good night.

-
-
-
-
-

శనివారం ప్రొద్దున, గౌతమ్ ఫోన్ చేస్తే గీత కి మెళుకువ వచ్చింది. హఠాత్తుగా లేచి కూర్చుంది. చూస్తే ఒంటి మీద చీర లేదు, దుప్పటి ఉంది. ఒక్కక్షణం రాత్రి జరిగింది గుర్తు వచ్చింది, ఫోన్ తీసుకుని కాల్ లిఫ్ట్ చేసింది.

గీత: హెల్లో good morning

గౌతమ్ కాస్త గొంతు సరి చేసుకొని, కొంటెగా వ్యంగ్యంగా,

గౌతమ్: మేడం గారు రాత్రి సుఖంగా నిద్రపోయినట్లు ఉన్నారే

గీత: ఏయ్ నువ్వే వద్దు అంటే నాతో చేయించావు దొంగ మొగుడా

గౌతమ్: అబ్బో... ఎవరో ఫోన్లో మొగుడు ఉన్నాడు అని మరచిపోయి మరీ ఊగిపోయారు

గీత: కోపం ఒచ్చిందా డార్లింగ్

గౌతమ్: నాకెందుకు వస్తుందే అప్పుడు నేను నీ పక్కన లేను అని అంతే

గీత: హ్మ్మ్.....

గౌతమ్: కానీ ఏమున్నవే అలా ప్యాంటీ బ్రా వేసుకుని

గీత: హ్మ్మ్.... నేను కూడా చుసాలేండి మీరు ఏం చేసారో

గౌతమ్: అబ్బో మరీ మీరు అలా ఉంటే తప్పుద్దా మాకు

ఇద్దరూ నవ్వుకున్నారు.

గీత: మరి ఇంత ప్రొద్దున్నే ఏం కావాలో సార్ కి

గౌతమ్: ఏం ఇస్తావు

గీత: కిస్ ఇవ్వాళ

గౌతమ్: హ్మ్మ్... ఇవ్వూ

అని ఫోన్ మూతి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. గీత తన ఫోన్ మీద ముద్దు " ఉమ్మ " అని శబ్దం వచ్చేలా ఇచ్చింది. గౌతమ్ కూడా తిరిగి పెట్టాడు.

గౌతమ్: ఇంకా బట్టలేసుకున్నావా అలాగే ఉన్నావా?

గీత: ఇంకా లేదు

గౌతమ్: వీడియో కాల్ చెయ్యాలా

గీత: ఏయ్.....

గౌతమ్: సరే మరి పనులు అయ్యాక కాల్ చెయ్యి

గీత: హ్మ్మ్... ఉంటాను.

ఫోన్ కట్టేసి, పక్క సర్దుతూ ఉంటే కాళ్ళ మధ్యలో జిగటగా అనిపించింది. తనలో తాను చిన్నగా నవ్వుకుని, పాంటీవిప్పి ఉతికే బట్టల బుట్టలో వేసి, వేరే పాంటీ వేసుకుని, ఆ బట్టల బుట్ట పట్టుకుని బయటకి వచ్చి వాకిలి ఊడుస్తూఉంది.

                                             అప్పుడే శ్రీ గ్రౌండ్ కి రన్నింగ్ కోసం అని వెళ్లి వచ్చాడు. గీత వొంగి ఊడుస్తూ ఉంటే తన బ్రా పట్టి కనిపిస్తుంది. నైటీ మెడ వరకు ఉండడం వల్ల ఎద భాగాలు కనిపించటలేదు. గీత చూస్తుందో ఏమోఅని మొహం తిప్పుకుని ముందుకు నడుస్తున్నాడు. అప్పుడే గీత మామూలుగా లేచి చిరునవ్వుతో పలకరించింది,

గీత: నువ్వు రన్నింగ్ కి వెళ్తావా?

శ్రీ: హా వదినా intermediate నుంచి అలవాటు అయ్యింది.

గీత: చాలా మంచి హ్యాబిట్

శ్రీ: జిమ్ చేసేవాడిని కానీ దగ్గర్లో జిమ్ లేదు కదా అందుకే ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నా.

గీత: good. 

శ్రీ పైకి వెళ్తూ ఉండగా గీత లోపలికి వెళ్ళింది. మెట్లు సగం వరకు ఎక్కాడు, అప్పుడే మెట్ల కింద గీత బట్టల బుట్ట కనిపించింది. పట్టించుకోకుండా పైకి ఎక్కాడు. ఇంటి తలుపు దగ్గరకి వెళ్ళగానే స్వరూప అడ్డు వచ్చింది.

స్వరూప: పాల పాకెట్ తేపో 

శ్రీ: అయ్య తేడా?

స్వరూప: స్నానం చేస్తుండూ

శ్రీ: సరే పైసలు ఇవ్వు

డబ్బులు తీసుకుని మెట్లు దిగుతూ ఉంటే, అప్పుడే మళ్ళీ ఆ బట్టల బుట్ట చూసాడు. దాన్లో గీత లోదుస్తులు కనిపించాయి. వాటిని చూడగానే ఏవో చెడు ఆలోచనలు అయినా సరే మొహం తిప్పుకుని కిందకి దిగాడు. అక్కడ గీత ఉంది. 

" What నేను అవి చూడడం చుసిందా, లేదు అనుకుంటా తనని చూస్తే అలా అనిపించట్లేదు, హమ్మ... నేను ఇంకో నిమిషం చూస్తే నన్ను పట్టేసేది. ఈవిడకి కూడా పాల పాకెట్ కావాలేమో, ఇప్పుడే రున్నింగ్ వెళ్లి వచ్చా అని ఎవ్వరికీ సానుభూతి లేదు "

గీత: శ్రీ షాప్ కి వెళ్తున్నావా?

శ్రీ: హా.... మీకు కూడా పాలు కావాలా?

గీత: హరే నిజంగా తీసుకురావా ప్లీస్

శ్రీ: అయ్యో వదిన దానికి ప్లీస్ ఎందుకూ తేస్తాను.

గీత: థాంక్స్..... నేను లోపల ఉంటాను వస్తే పిలువు

శ్రీ: హా ok.

ఎనిమిది నిమిషాలకి, శ్రీ తిరిగొచ్చాడు, గేటు తీసుకుని లోపలికి వచ్చి, గీత తలుపు తట్టబోతూ ఆ బట్టల బుట్ట వైపు చూస్తూ, శ్రీ పైకి లేచిన చెయ్యి ఒక్కసారిగా కిందకి వచ్చింది. 

అడుగు దిక్కు మర్లింది.

అటూ ఇటూగా చూసాడు ఎవ్వరూ చూడట్లేదు. స్వరూప కూడా పైన ఉంది, ఇప్పుడు కిందకి వచ్చే అవకాశమే లేదు.

గీత:--- 

నేను స్నానానికి వేడి నీరు switch వెయ్యడానికి లోపలికి వెళ్ళాను. ఆలోపు జెడ దువ్వుకుందాం అని అనుకున్నా. జెడ విప్పుకుని, చిక్కులు తీసుకుంటూ అద్దం ముందు ఉన్నాను. 

                                            ఇంతలో గేటు తెరుచుకున్న చప్పుడు వినిపించింది. అది శ్రీ ఏ అని తెలుసు, ఇక తను పిలవడం ఎందుకు ఇబ్బంది అని నేనే తలుపు తీయడానికి వెళ్ళాను. హాల్ లోకి వచ్చానో లేదో ముందు పెద్ద కిటికీ దగ్గర ఒక మనిషి నీడ, కర్టెన్ వేసి ఉంది. అది శ్రీ అని నాకు తెలుసు. కానీ ఎందుకు అక్కడ నిల్చున్నాడు అని అర్థం కాలేదు. ఏం చేస్తున్నాడా చూద్దాం అనుకుని వెళ్లి నిదానంగా నా చూపుడు వేలితో కర్టెన్ కొద్దిగా జరిపి బయటకి చూసాను. తను నా బట్టల బుట్ట ముందు నిల్చున్నాడు. అసలెందుకు, అక్కడ ఏదైనా ఉందా, తనకి ఏమైనా కావాలా అనుకున్న, ఇంతలో తన కుడి చెయ్యి ఆ బుట్టలోకి పోయింది.

Author:-----

                గీత అలా ఆలోచిస్తూ, ఎందుకా అని చూస్తుండగానే, శ్రీ అక్కడ తన లంగా మీద ఉన్న గీత తెల్లని ప్యాంటీ ని తీసాడు. అది అతడి వేళ్ళకి కాస్త పచ్చిగా తగిలింది. అది నిన్న రాత్రి గీత విడిచిన స్కలద్రవం తడి. గీత చూస్తుంది అని తెలీక, దాన్ని పైకి తీసుకున్నాడు. ఇంకా తన మొహం దగ్గరకి తీసుకున్నాడు. గీత తను ఏం చేస్తున్నాడా అని కుతూహలంతో చూస్తూ చప్పుడు చెయ్యకుండా నిల్చుంది. 

ఆ ప్యాంటీ ని ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని, గట్టిగా వాసన పీల్చాడు. గీత రసాల సుగంధాలకు ఒక్కసారిగా అత్తరులా మత్తెక్కింది. కళ్ళు మూసుకుని మళ్ళీ పీల్చాడు.

 ఇది చూస్తున్న గీత కి ఏమి అర్ధం కావట్లేదు. ఆ దృశ్యం చాలా అసహ్యంగా అనిపించింది. కానీ శ్రీ మొహంలో గీత కి తను ఎంత పిచ్చిగా ఆ పచ్చి పాంటీ ని పీరుస్తున్నాడో తెలుస్తుంది. 

" ఛీ.... దాని వాసన చూస్తున్నాడు. ఇదేం పిచ్చీ, అది రాత్రి పచ్చిగా అయ్యింది. ఇలా కూడా చేస్తారా ఎవరైనా "

గీత ఇక అది చూడలేక తలుపు దగ్గరకి వెళ్లి, గొల్లం పక్కకి జరిపింది. 

గీత తలుపు తెరుచుకునే శబ్దం విని, ఇంకా ఆ ప్యాంటీ తన పెదాలకి తాకించుకుని, చివరిగా ఇంకోసారి పీల్చాడు. అరక్షణంలో గీత తలుపు ముందు నిలబడి,

శ్రీ: గీత వదినా తలుపు తీయవా

ఆ క్షణమే గీత తలుపు తెరుచుకుంది. శ్రీ మొహంలో ఇప్పటి దాకా చేసిన వ్యవహారపు ఆలోచనే లేదు. చిరునవ్వు చేస్తూ,

శ్రీ: ఓహ్ వచ్చావా ఇగో పాల పాకెట్.

గీత కూడా తను ఏం చూడనట్టే, పాలు తీసుకుని, " థాంక్స్" అని చెప్పి తలుపు వేసుకుంది. శ్రీ కూడా ఇక పైకి వెళ్ళాడు.

గీత స్నానం చేసి, వంట చేసి, టిఫిన్ కోసం ఇడ్లీలు కుక్కర్ లో పెట్టింది. చట్నీ మిక్సర్ లో పడుతూ ఉంటే, ఎవరో తలుపు కొడుతున్నట్టు ఉంది అని వెళ్లి చూసింది.

భరత్: గుడ్ మార్నింగ్ మిస్.

గీత: హో.... భరత్ నువ్వా రా లోపలికి

గీత ఇంకా రెఢీ కాకపోవడం చూసి అడిగాడు.

భరత్: ఏంటి మిస్ తొమ్మిది గంటలకి రమన్నారు, షాపింగ్ అన్నారు, ఇంకా రెఢీ అవ్వలేదా?

గీత: అది రాత్రి నిద్ర లేట్ అయ్యింది, ప్రొద్దున లేచేసరికి కూడా.

భరత్ గీత కి కాస్త దగ్గరగా జరిగి, కొంటెగా ఒక్క కన్నుతో చూస్తూ,

భరత్: ఓహ్.... నైట్ గౌతమ్ సార్ తో చాలా సేపు మాట్లాడినట్టు ఉన్నారే

గీత కి అలా అంటే సిగ్గేసింది.

గీత: పో భరత్ నువ్వు మరీ మొహం మీద చెప్పెస్తావు

భరత్ వాళ్ళ అమ్మ ఏమీ వండలేదు, అందుకే ఏమీ తినకుండా గీత రమ్మంది అని వచ్చాడు. కానీ వంటింట్లోంచి వచ్చే చెట్నీ వాసన కి భరత్ నోరు ఊరుతుంది. వంట గది వైపు చూసాడు. గీత అన్నదానికి భరత్  ఎటువంటి స్పందన ఇవ్వలేదు. 

గీత: టిఫిన్ చేసావా?

భరత్: హా తినే వచ్చాను మిస్ మీరు ఇంకా తినలేదా?

గీత: హా లేదు, తినాలి నువు కూర్చో నేను తింటాను.

భరత్: మిస్ ఇదిగోండి అమ్మ మీకు ఇవ్వమంది

అంటూ ఒక సంచి ఇచ్చాడు. అవి తీసుకుంటూ,

గీత: ఏంటీ ఇవీ?

భరత్: దాన్లో కొన్ని కూరగాయలు ఉన్నాయి, ఇవాళ early morning నాన్న మార్కెట్ లో లోడ్ దిగుతుంటే ఫ్రెష్ గాకొన్ని ఇచ్చారు. మీకు మూడు రోజులకు సరిపోతాయి అంది అమ్మ.

గీత: అవును భరత్ థాంక్స్.

భరత్: హ్మ్మ్.....

భరత్ కూర్చున్నాడు. గీత వంట గదికి వెళ్ళడం చూసాడు. ఈసారి భరత్ చూపు గీత మీద లేదు, తనకి ఆకలేస్తుంది. కానీ గీత ని అడగడానికి మొహమాట పడుతున్నాడు.

గీత వంటగదిలో నుంచి రెండు ప్లేట్స్ తీసుకుని వచ్చింది. ఒక ప్లేట్ లో రెండు ఇడ్లీలు పెట్టుకొచ్చి భరత్ కి ఇచ్చింది.

భరత్: ఓహ్ వద్దు మిస్ నేను తినొచ్చాను

గీత: అలా కాదు just నాకోసం టేస్ట్ చేయి

భరత్: హ్మ్మ్

ప్లేట్ తీసుకుని తింటూ ఉన్నాడు. గీత ఒక్క ఇడ్లీ తినెలోపే భరత్ రెండూ తిన్నాడు. ఆమె వైపు కాస్త మొహమాటంగా చూస్తూ,

భరత్: మిస్ చాలా బాగున్నాయి ఇంకోటి తినొచ్చా?

గీత: ఒకటెంటీ ఎన్ని కావాలన్నా వేసుకో, అక్కడ పోయి గద్దె మీద డిష్ లో ఉన్నాయి

గీత అలా అనుమతించగానే  వేగంగా వెళ్లి ఇంకో నాలుగు ఇడ్లీలు వేసుకుని వచ్చాడు. గిన్నె నిండా చట్నీ వేసుకుని గబగబా తినడం గీత ప్రశ్నార్థకంగా చూస్తుంది.

భరత్ తింటూ ఆమె ని చూసాడు. మొహం కిందకి వేసుకుని, 

భరత్: మిస్ అదీ ఇవాళ అమ్మ టిఫిన్ చెయ్యలేదు. అందుకని..... మరీ.....

గీత: ఎందుకు భరత్ నేను ఏమంటాను చెప్పు, ఇంట్లో ఒక్కదాన్నే ఉంటున్నాను నువ్వు అప్పుడప్పుడు వచ్చి టైంపాస్ చేస్తున్నావు, మొన్న నాకు చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేసావు. నా దగ్గర మొహమాటం ఎందుకు, తినూ

భరత్: హ్మ్మ్.....

           గీత తినడం అయిపోయింది. చేతులు కడుక్కుని, భరత్ ని ఇంకొంచెం చెట్నీ కావాలా అని అడిగితే వెయ్యమన్నాడు. గీత వచ్చి భరత్ పక్కనే నిల్చొని వొంగుతూ, తన ఎడమ భుజం భరత్ కుడి భుజానికి తాకింది. గీత చెట్నీ వేస్తుంటే భరత్ గీత మెడలో వాసన చూసాడు.

భరత్: హుమ్మ్ మిస్ మీరు hair spray వాడతారా?

గీత: లేదు ఏ?

భరత్ ఎందుకలా అడిగాడా అనుకుంది. చట్నీ వేసి భరత్ వంక చూసింది. అప్పుడు తను కళ్ళు మూసుకుని మొహం ఇంకాస్త గీత మెడ దగ్గర పెట్టి చూస్తున్నాడు. 

భరత్: నిజంగా మిస్ మీ స్మెల్ చాలా బాగుంది.

భరత్ కి ఏ చెడు ఉద్దేశం లేదు, కేవలం తనకి అంత దగ్గరగా ఉన్నందుకే అలా అవుతుంది అనుకుంది.

గీత: హే భరత్

చిన్నగా ఉలిక్కిపడ్డాడు. ఆమె వైపు చూసాడు. తను కొంచెం బెదిరించేలా చూసింది. మళ్ళీ ప్లేట్ వైపు చూస్తూ,

భరత్: సారీ మిస్ అది....

గీత: హ్మ్మ్..... తిను మనం వెళ్ళాలి

Geetha - (Dhatena) - 9

కొద్దిసేపటికి గీత ఇంకో చీర మార్చుకుని వచ్చింది. గంధం రంగు కొంచెం transparent గా ఉన్న చీరలో, పొడుగు జెడ ముందుకు వేసుకుని, కళ్ళ మధ్యలో చిన్న బొట్టుబిల్ల పెట్టుకుని, ఎడమ పక్కన నడుము బొడ్డు వరకు కనిపిస్తుంది. బొడ్డు ముందు కుచ్చిళ్ళు ఉండడం వలన కనిపించట్లేదు. అలా గీత బెడ్రూం నుంచి వస్తుంటే చూసిఅలాగే బొమ్మలా కూర్చున్నాడు.

భరత్ దగ్గరకి వచ్చి " వెళ్దామా " అంది. భరత్ ఆమెనే చూస్తూ " హా " అంటూ తలూపాడు.

లేచి బయటకు వెళ్ళాక గీత తలుపుకి తాళం వేసి, కార్ తాళంచెవితో బయటకి వచ్చింది. 

భరత్: ఏంటి కార్ ఆ?

గీత: అవునూ

భరత్: మిస్ మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చా?

నవ్వుతూ,

గీత: ఏ రాకూడదా?

భరత్: అంటే ఇన్ని రోజులూ ఎప్పుడు స్కూల్  కి  కార్ లో రాలేదుగా అందుకే అడుగుతున్నా

గీత: స్కూల్  ఇక్కడే కదా అందుకే నడుచుకుంటూ వస్తాను.

భరత్ వెళ్లి వెంటనే కార్ తలుపు తీస్తూ, 

భరత్: మిస్ నేను ముందు సీట్ లో కూర్చుంటాను.

గీత (నవ్వుతూ): కూర్చో అయినా మనం ఇద్దరమే గా ఉన్నది.

గీత కి తనని ఎవరో పై నుంచి చూస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. టక్కున పైకి చూసింది. ఎవరూ లేరు. శ్రీ ఆరోజు కాలేజ్ కి వెళ్ళాడు. కానీ గీతకే అలా చిన్న ఆలాపన వచ్చింది. అది విడిచి కార్ స్టార్ట్ చేసింది.

గీత కార్ నడుపుతూ ఉంటే తన కొంగు ఎడమ వైపు ముందుకు జరిగింది. తన నడుము, ఎడమ వైపు పొంగు భరత్ కి కనిపించేలా ఉంది. 

      తను బయట ట్రాఫిక్ ని చూస్తూ ఉన్నాడు. కానీ అప్పుడే తనకు అసలు కార్ ఎలా నడుపుతారు అని చూడాలి అనిపించింది. గీత స్టీరింగ్ తిప్పడం చూస్తూ, అలా ఆమె కాళ్ళ వైపు చూస్తున్నాడు. చూపు ఇంకా వెనక్కి వచ్చింది, అప్పుడు పడింది ఆ నడుము మీద, అక్కడే నిలిచాడు. గీత స్టీరింగ్ ఇటు వైపుకి తిప్పిన ప్రతీ సారి, కొంగు ముందుకు పోతూ సన్ను కనిపిస్తుంది. తను చూడడం గీత గమనించింది.

గీత: ఏం చూస్తున్నావు భరత్?

భరత్: నేను కార్ ఎక్కడం ఇదే మొదటి సారి మిస్, ఎలా నడుపుతున్నారు అని.

భరత్ చూపు అక్కడే ఉంది.

గీత: మరి నా నడుము ఎందుకు చూస్తున్నావు.

భరత్: బాగుంది చూడాలి అనిపిస్తుంది.

తనకి ఏమీ తెలీడం లేదు, సమాధానం తన నోటి వెంట సోయి లేకుండా వచ్చేసింది. అది విని గీత నవ్వుకుంది.

 గీత నవ్వు చూసి తను తేలుకున్నాడు. వెంటనే చూపు తిప్పుకున్నాడు.

గీత: హహ...నిజంగా నేను అంత బాగుంటానా?

భరత్: సారీ మిస్

గీత: it's ok.

అప్పుడే సిగ్నల్  దగ్గర కార్ ఆగింది. భరత్ బయటకి చూస్తూ ఉన్నాడు. గీత కార్  గేర్  డౌన్  చేసి, ఇటు మొహం తిప్పి, కళ్ళు చిన్న చేసి కొంటెగా చూస్తూ,

గీత: చెప్పు భరత్ ఎందుకలా చూసావు?

భరత్: మిస్  మొన్న చెప్పానుగా మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు

గీత: అందుకే చూస్తున్నావా?

వెంటనే మొహం కిందకి వేసుకుని వేళ్ళు నలుపుకుంటూ,

భరత్: హ్మ్మ్....

గీత కాస్త భరత్ వైపు వొంగి మళ్ళీ అడిగింది.

గీత: మళ్ళీ చూడాలి అని ఉందా.

అప్పుడు భరత్ ఒకసారి అవును అన్నట్టు తల పైకి కిందకీ ఊపి, మళ్ళీ కంగారుగా, బయటకి చూస్తూ,

భరత్: లేదు మిస్ లేదు....

నవ్వింది.

ఇక వాళ్ళు షాపింగ్ కోసం మాల్ కి వచ్చాలు. ఆడవాళ్ళ సెక్షన్ కి వెళ్ళారు. భరత్ ఒక స్టూల్ వేసుకుని కూర్చుంటే గీత అక్కడ ట్రేస్ లో చుడిదార్లు చూస్తూ, మూడు జతలు తీసి ట్రైల్ గది కి వెళ్ళింది. కొద్దిసేపటికి బయటకి వచ్చింది.

                       ఎరుపు రంగు చుడీదార్ వేసుకుని, చున్నీ కుడి వైపు నిటారుగా వేసుకుని, వచ్చి భరత్ నిపిలిచింది. తను పిలవడం విని ఇటు తిరిగి చూసాడు. స్టన్న్ అయ్యాడు. ఆ దుస్తుల్లో గీత సన్నులు ముందుకు పొడుచుకొస్తూ, మంచి సెక్సీ ఆకృతిలో  ఔపడుతున్నాయి. అక్కడే చూస్తూ ఉండగా.

గీత: ఎలా ఉంది?

భరత్ కి మాట రావడం లేదు. తల పైకి కిందకి ఊపాడు. 

గీత: ఎలా ఉందో చెప్పూ

భరత్: బ....బావుంది మిస్.

అని చెప్పి చూపు తిప్పుకున్నాడు.

గీత మిగతా రెండు తీసుకుని, ముందు అటూ ఇటూ పట్టుకుంది.

గీత: భరత్ వీటిలో ఏ రంగు బాగుంది చెప్పు, రెండు తీసుకుంటాను.

కానీ భరత్ ఇటు చూడట్లేదు. ఇబ్బంది పడుతూ,

భరత్: మిస్ మీరు ఎది వేసుకున్నా బానే ఉంటారు. మీ ఇష్టం.

గీత: ఇటు చూడు ఒకసారి, చెప్పు, నేనే కొనుక్కునే దాన్ని అయితే నిన్నెందుకు తీసుకొస్తాను.

గీత అలా అనగానే ఇటు చూసాడు. మరోసారి పై నుంచి కిందకి చూసి,

భరత్: ఆ గ్రీన్ ఇంకా మీరు వేసుకున్న రెడ్ తీసుకోండి మిస్.

గీత (చిరునవ్వుతో): ఓహ్ థాంక్స్ భరత్, ఇదిగో ఇది పట్టుకో నేను మార్చుకుని వస్తాను.

భరత్ కి ఆ డ్రెస్ ఇచ్చి మళ్ళీ రూంలోకి వెళ్ళింది. కాసేపటికి బయటకి వచ్చి పిలిచింది,

గీత: ఇటురా అటు వైపు వెళ్ళాలి.

గీత వెంటే వెళ్ళాడు. గీత అక్కడ లోదుస్తుల వైపు వెళ్ళింది. భరత్ అవి ఏవి పట్టించుకోకుండా గీత ఎటు పోతే అటు పోతున్నాడు.

అక్కడ ఒక నల్ల బ్రా చూసి ఆ మోడల్ నచ్చి, దానిలంటివి పాకెట్స్ తెలుపు, ఎరుపు, గ్రే, నలుపు నాలుగు రంగులు తీసుకుంది. అది భరత్ చూస్తున్నాడు. గీత తనని చూడగానే భయపడి మొహం తిప్పుకున్నాడు. తనలో తాను నవ్వుకుంది.

ఇద్దరూ బయటకి వచ్చి కార్ లో కూర్చున్నాక, తిరిగి ఇంటికి వెళుతుంటే,

భరత్: మిస్ ac ఆపెస్తారా నాకు చలిగా ఉంది.

గీత: చలి పెడ్తుందా?

భరత్: నాకు ac అలవాటు లేదు మిస్

గీత: ok.

వెనక్కి వాలి కళ్ళు మూసుకుని ఒరిగాడు. ఇంటికి దగ్గరి దాకా వెళ్ళాక గల్లీ ఎంట్రెన్స్ లో ఉండగా.

భరత్: మిస్ ఇక్కడ ఆపండి నేను ఇంటికి వెళ్తాను

గీత: లేదు నువ్వు ఈరోజు మా ఇంట్లోనే భోంచేస్తున్నావు, నేను మార్నింగ్ వంట కూడా చేసాను.

భరత్: కానీ మిస్....

గీత: ఏ రావా?

భరత్: వస్తాను.

ఇంటి ముందు కార్ ఆపితే భరత్ దిగి గేటు తీసాడు. గీత లోపలికి వచ్చి పార్క్ చేసింది. బట్టల కవర్ తీసుకుని వస్తుంటే గీత తలుపు తాళం తీసింది. లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాక

భరత్ :----

మేము బయటకి వెళ్లి వచ్చి కూర్చున్నాము, మిస్ లేచి మంచి నీళ్ళు తాగడానికి వంట గదికి వెళుతుంది. నాకు ఆమెమాల్  లో అలా డ్రెస్  వేసుకుని వచ్చినప్పుడు షాక్  అయ్యాను చాలా అందంగా ఉంది. పెళ్ళైన ఆవిడలా అస్సలు అనిపించలేదు. ఎంత ముద్దుగా ఉందో. 

                      ఇప్పుడు కూడా లేచి అటు నడుస్తుంటే చూస్తున్న. కార్ లో నా కోసం AC ఆపేసింది, పైగా బయట ఎండలు, దానితో ఆమెకు చెమట పట్టేసింది. ఆమె వీపుని చూసాను. తెల్లగా ఎంత బాగుందో, అక్కడ మెడ మీదుగా కారే చెమట చుక్కని చూస్తుంటే ఆ కథలో చదివినట్టు నిజంగా ఆ వీపుని నాకాలి అనిపిస్తుంది. కనీసం ఆమెడలో ఒక్క ముద్దు పెట్టాలి అని పీకేస్తుంది.

          ఆమె బ్రా తీసుకుంటుంటే చూసాను, 34 C నా అంచనా నిజమైతే ఆవిడవి ఇంకొంచెం సైజు ఎక్కువే, 34 D వస్తుందేమో. కాకపోతే టైట్ గా వేసుకుంటుంది బ్రా అనుకుంటా. మిస్ బ్లౌజ్ కూడా టైట్ గా వేసుకుంటుంది. ఆమె అందాలు అందుకే చాలా చక్కగా ఆకృతి ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడూ మోచేతి వరకూ స్లీవ్  ఉండే బ్లౌజ్ వేసుకునే మిస్ ని నేను ఇవాళ హాఫ్ స్లీవ్, కాదు ఇంకా తక్కువ length sleeves చుడిదార్లో చూసాను. ఆమె చేతులు తెల్లగా భుజం కింది వరకు కనిపిస్తూ. ఎంత బాగుందో. ఒకసారి ఆమె sleeveless blouse వేసుకుంటే చూడాలి.

ఇంతలో మిస్ వచ్చింది. నాకు కూడా బాటిల్ ఇచ్చింది. నీళ్ళు తాగి, నేను మౌనంగా కూర్చున్నా.  నాకు ఎందుకో కాస్త నిద్ర వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. అడగాలో వద్దో తెలీదు కానీ అడిగాను.

భరత్: మిస్ నాకు కాస్త నిద్ర వస్తుంది పడుకోవచ్చా.

తను చిరునవ్వుతో సరే చెప్పింది.

గీత: అన్నం కావడానికి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది నువ్వు వెళ్ళి పడుకో నేను లేపుతాను.

నేను వెళ్లి పడుకున్నాను.

Author:----- 

గీత అన్నం అయ్యాక, భరత్ ని నిద్ర లేపడానికి బెడ్రూం కి వెళ్లి చూస్తే, కింద ఒక bedsheet వేసుకుని నిద్రపోతూఉన్నాడు. నిద్రలేపి అడిగింది.

గీత: భరత్ లేగూ అన్నం అయ్యింది తిందాం.

లేచి గీత ని చూస్తున్నాడు.

గీత: కింద పడుకున్నవు ఏంటి బెడ్ ఉంది కదా?

భరత్: మీ బెడ్ లో నేను ఎలా మిస్.

గీత: నేను అలా ఎం అనుకోను భరత్ రా తిందాం.

భరత్ మొహం మీద నీళ్ళు చల్లుకుని వెళ్లి కూర్చున్నాడు.

 గీత కొంగు నడుముకి చెక్కుకుని ప్లేట్స్ తీసుకుని వస్తుంది. తను వస్తూ ఉంటే ఆ కనిపించే నడుముని చూస్తూ ఉన్నాడు. గీత చూస్తుంది అని కూడా పట్టించుకోవట్లేదు. తను సిగ్గుతో లోపల నవ్వుకుంది. వచ్చి కూర్చున్నాక, భోజనం వడ్డించి తింటుంటే,

గీత: అవును ఇంట్లో చెప్పావా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటున్నా అని, నువ్వొచ్చి చాలా సమయం అవుతుంది.

భరత్: ఏం కాదు మిస్ మా వాళ్ళు పొద్దుగాల పోతే మళ్ళీ సాయంత్రం ఏడు వరకు ఇంటికి రారు. నేను ఒక్కడినే ఉంటాను ఇంట్లో వాళ్ళు వచ్చేదాకా.

గీత: ఓహ్ అవునా. అయితే నువు ఇవాళ సాయంత్రం దాకా ఇక్కడే వుండు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు. నాకుకూడా కాస్త తోడు ఉంటావు

భరత్: మీ ఇష్టం మిస్.

తిన్నాక గీత లేస్తుంటే కొంగు కుచ్చిళ్ళ నుంచి జారిపోయింది. సింక్లో ప్లేట్స్ వేసి మళ్లీ, కొంగు చెక్కుకుంది. భరత్ ఇదంతా చూసి, “ ఆమె కావాలనే చేస్తుందా లేక అలవాటులో చేస్తుందా “ అనుకున్నాడు. గీత వచ్చి పక్కనకూర్చుంది.

భరత్: హావ్....హా....

గీత: ఏంటి మళ్ళీ నిద్రొస్తుందా భరత్

భరత్: అవును మిస్, మీరు కాస్త ఆ సోఫాలో కూర్చుంటే నేను ఇక్కడే పడుకుంటా కాసేపు.

గీత: ఇక్కడా, బెడ్లోకి వెల్లు నేను వస్తాను.

భరత్: లేదు మిస్ అది...

గీత: భరత్ చెప్పినా కదా మళ్ళీ అలాగే అంటావు. వెళ్ళు నేనేం అనుకోను.

తలూపుకుంటూ వెళ్లి బెడ్లో ఒరిగాడు. 

కొన్ని నిమిషాలకి గీత కూడా బెడ్రూం కి వచ్చింది. అక్కడ cupboard లో తన వస్తువులు పెట్టి, అద్దం ముందు జెడ కొప్పు వేసుకుంది. 

           గీత వచ్చిన అలికిడికి భరత్ కి మెళుకువ అయ్యింది, అయినా సరే లేవకుండా అలాగే కళ్ళు మూసుకుని నిద్ర నటిస్తున్నాడు. ఫ్యాన్ ఆపేసింది. కానీ భరత్ కి AC పడదు అని గుర్తొచ్చి మళ్ళీ ఫ్యాన్ వేసి తన ఎడమ వైపు పడుకుంది. చేతులు వెనక్కి తల కింద పెట్టుకుని, పైకి మొహం చేస్తూ కళ్ళు మూసుకుంది. కొన్ని నిమిషాలు గడిచాక, భరత్ కళ్ళు తెరిచాడు. గీత మౌనంగా, అందంగా, ఆ వైపు నుంచి చూస్తుంటే సళ్ళు ఎత్తుగా కనిపిస్తూ, కొంగు కాస్త పక్కకి జరిగి ఆమె చనుచీలిక కనిపించీ కనిపించనట్టు ఉంది. కాస్త దగ్గరకి జరిగాడు. 

కొన్ని క్షణాలు ఆగి ఇంకా దగ్గరికి జరిగాడు. తన మొహం గీత చేతు కిందకి వచ్చింది. పైకి గీత మొహం చూస్తూ ఉన్నాడు. కళ్ళు మూసుకుని నిద్రలో ఉంది. గీత పెదాలని చూస్తుంటే తనకి పెదాల తడారి పోతుంది. తల కొంచెం ముందు తెచ్చి అక్కడ వాసన చూసాడు. చెమట వాసన, ఆరోజు లాగే చాలా మత్తుగా వస్తుంది. ఆగలేక ఇంకా దగ్గరికి జరిగాడు. 

సరిగా తన మొహం గీత కుడి సంక కింద ఉంది.

భరత్ వేడి శ్వాస వెచ్చగా గీత సంకలో తాకింది. ఒకసారి ఎదో సెగ తాకినట్టుగా అయ్యి కళ్ళు తెరిచింది. చూస్తే భరత్ ఇక్కడి దాకా జరిగి పడుకున్నాడు. బహుశా నిద్రలో కదిలాడేమో అనుకుని మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకుంది. 

                  భరత్ బెడ్డుకి కుడి చేతి వేళ్ళు నొక్కి ఇంకా పైకి జరిగాడు. తన ముక్కు ఇప్పుడు గీత చేతికి రెండు అంగుళాల దూరంలో ఉంది. వాసన గుప్పుమంది .

గట్టిగా శ్వాస పీర్చాడు. మత్తెక్కించేలా తనకి మైకం కమ్ముకుంది. గీత కి తన వేడి శ్వాస మళ్ళీ తాకుతుంది. మరోసారి కళ్ళు తెరిచింది. ఈసారి చూసి షాక్ అయ్యింది. 

భరత్ మొహం సరిగ్గా తన సంకలో ఉంది. కానీ అతడిలో ఎటువంటి కదలికా లేదు. నిద్రలో అటూ ఇటూ కదిలే అలవాటు ఉందేమో అనుకుంది. గీత చూస్తుండగానే గట్టిగా శ్వాస తీసుకుని వదిలాడు. అది వేడి కెరటంలా గీత తడి సంకలో తగిలింది. 

                         తనకి ఏంటో తెలీదు, కానీ గీత కి అది ఒక వణుకు పుట్టించింది. భరత్ కి కింద గట్టి పడుతుంది, అందుకని ఛాతీ బెడ్డు వైపు నొక్కి పడుకున్నాడు. అలా చేస్తే తన లేచే అంగం గీత కి కనిపించకుండా ఉంటుంది అని. అది పూర్తిగా గట్టి పడి బెడ్డుకి నొక్కుకు పోతుంది. అందువలన భరత్ ఊపిరి వేగం పుంజుకుంది.

అలానే స్థిరంగా ఉండి, మళ్ళీ ముందులాగే గట్టిగా వాసన చూసాడు. మళ్ళీ గీత జనికింది. తల కింద నుంచి చేతులు తీసేసింది కానీ కుడి చేతిని ముడుచుకోలేదు, భరత్ మొహం అడ్డుగా ఉంది. కదిలిస్తే లేస్తాడేమో అని నిటారు చేసి భరత్ తల దిండు మీద పెట్టింది. 

                                  గీత మేలుకున్న సంగతి భరత్ కి తెలీదు. కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాడు. నిద్రలో ఉన్నట్టే ఇంకాస్త పైకి జరిగాడు. తల గీత మోచేతికి తగిలింది, ముక్కు సంకలో తాకింది.

 ఆ స్పర్శ కి గీతలో ఒక వెచ్చని సెగ పాకింది. కుతిగా భరత్ తల పట్టుకుంది.  ఎడమ చేతిని పడికిలి బిగించింది.

గీత కి కూడా ఊపిరి పెరుగుతుంది. భరత్ వెచ్చని శ్వాస ఇప్పుడు తన చెమట తడి చంకలో ఇంకా వేడిగా దుస్తుల మీద తగులుతున్నా, చర్మం మీద తాకినట్టే అనిపిస్తుంది. భరత్ తలలో వేళ్ళు పెట్టి లాక్కుంది. 

అప్పుడు భరత్ ముక్కు ఇంకా గీత సంక లోతులో పొడుచుకుని. తన పెదాలు సంకలో ముద్దు పెట్టినట్టు తగిలాయి. అది తట్టుకోలేక ఆమె కింది పెదవి కొరుక్కుంటూ, చప్పరిస్తూ, తల మీద ఉన్న చేతిని భరత్ భుజం మీద వేసింది. 

భరత్ కి తన అంగం ఇంకా గట్టిగా అవుతూ దాన్ని అలా నొక్కి పెట్టలేక పోతున్నాడు. అప్పుడే గీత మూలిగింది.

గీత: మ్మ్......

భరత్ ఒకసారి ముక్కుని సంకలో రుద్దాడు. గీత కి చెక్కిలి చేసింది. వెంటనే లేచి కూర్చుంది. నుదుట చెయ్యి వేసుకుని, ఊపిరి నెమ్మది చేసుకుంది. భరత్ వైపు చూసింది నిద్ర పోతున్నాడు. తను ఇంకాస్త దూరం జరిగి బెడ్డు కొసకు ఒరిగింది.

భరత్ కూడా ఇక చేసేది ఎం లేక అలాగే నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. 

కానీ భరత్ కి అర్ధం అయ్యింది, గీత ని తన స్పర్శ ప్రభావితం చేసింది అని.
.
.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button