Uncategorized

gula pukula

ఎర్రటి ఎరుపు శరీరం.కండపట్టికసకసలాడే వొళ్లు.గుండ్రంగా పాలకొల్లు బత్తాయిల్లా ఉంటాయి సళ్లు. పైట జారినప్పుడుజాకెట్లో కనిపించే ఆ సళ్లు చూసినప్పుడు
అనేకసార్లు గిరినాయుడి చేతులు దురద పెట్టాయి. అంత కసిగా ఉంటుంది సమంతా. తనమీద పరాయి మగాడిని మీదెక్కించుకుని కొట్టించుకుంటున్నది సమంతా అంటే నమ్మకంకలగలేదు వెంకయ్య నాయుడుకి. అప్పారావు,సమంతా ఇద్దరూ ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు. రాత్రి తిండితినడం ఆలస్యం తమ గదిలోకి దూరి తలుపేసుకుంటారు. ఇంటిపని పూర్తవకుండానేలోపలికి దూరుతుందని సునంద ఎన్నోసార్లు విసుక్కున్నా “కొత్త జంట కదా..ఆ మాత్రంఉండదా” అని తనే సర్దిచెప్పేవాడు. అలాంటి సమంతా రంకుమొగుడినితగులుకుందా?..అరటిబోదెల్లా ఉన్నాయి తొడలు.నేల మీద చాపిఉంచడంవల్ల తొడలవెనుక కండ విశాలమై..మరీ లావుగా కనిపిస్తున్నాయి..అతడి మొడ్డ ఆమెలో నిండుగాఉంది.అతడు తీసి తోస్తూఉంటే ఆమె పూకు లోపెదాలులోపలికి బయటకికదులుతున్నాయి.అంత టైట్ గా ఉంది అతడి మొడ్డ ఆమె పూకులో..
“స్స్ స్స్ . శివా ..అదరగొడుతున్నావు..ఎన్నాళ్లయింది ఇంత సమ్మగాదెంగించుకుని..ఆహా !!ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావురా.స్పీడు పెంచు..గట్టిగా దెంగు!! “అంటోంది ఆమె.గుసగుసగా మాట్లాడుతుండడంవల్ల
గొంతు గుర్తు తెలీడం లేదు వెంకయ్య నాయుడు కి.
రోజూ గదిలో దూరి మొగుడితో కొట్టించుకుంటోంది కదా సమంతా? అప్పారావు గాడు దాన్నితృప్తిగా దెంగడం లేదా? ఎందుకింత ఆరాటపడిపోతూ ఉంది?…అనుకుంటూఆలోచిస్తున్నాడేకానీ అతని శరీరం అదుపులో లేదు.
ఉద్రేకంతో వూగిపోతున్నాడు..వాడిని, ఆ చెంగాలరావుగాడిని తోసేసి తను మీదెక్కేయాలని ఉందివెంకయ్య నాయుడు కి ..పేరుని బట్టి ఆమెని దెంగుతున్న మగాడెవరో తెలిసింది..మాజీమునసబు రామలింగయ్య మనవడు వాడు..
ఇరవైరెండేళ్ల కుర్రాడు. ఇంకా పెళ్లికాలేదు. చదువూ సంద్య, పనీపాటా లేకుండా బలాదూర్ గాతిరిగే చెంగాలరావుగాడికి ఎంత ధైర్యం ..రాత్రి తన ఇంట్లో దూరి తన ఇంట్లో ఆడదాన్నితగులుకుంటాడా వెధవ.అనుకున్నాడేకానీ కోపంకంటే ఉద్రేకమే అతడి నరాలనిపిండేస్తూంది.”ఎవడ్రా అది?” అరిచాడు వెంకయ్య నాయుడు.
అతని గొంతు వినగానే చేస్తున్న పని ఆపేసాడు చెంగాలరావు..ఆమె పూకులోంచి తన మొడ్డనిలాగేసుకుని మోకాళ్లమీద ముందుకు పాకి ట్రాలీలోంచి బయటకి పరుగెడుతూ ప్రహరీగోడ ఎక్కిఅవతలికి దూకేసాడు.
లంగా చీర కిందకి లాక్కుని లేచి కూర్చుంది ఆమె.. వెంకయ్య నాయుడు ట్రాలీలోకిదిగాడు.తలవొంచుకుని మోకాళ్లమీద నుదురు ఆనించి కూర్చోవడంవల్ల ఆమె మొహంకనిపించడంలేదు అతడికి. జుట్టు వూడిపోయి
వీపంతా పరుచుకుని ఉంది. పడుకున్నప్పటికంటే కూర్చున్నప్పుడే లావుగా కనిపిస్తోందామె.
“ఎవతివే నువ్వు?”అంటూ వొంగిజుట్టుపట్టుకునిగుంజుతూ ఆమె మొహంపైకెత్తాడు వెంకయ్య నాయుడు.ఆమె మొహం చూసిఉలిక్కి పడ్డాడు..తనఅంచనా తప్పనిఅర్థమయింది అతనికి.
ఆమె …!!!!ఆమె.సమంతా కాదు.పెద్దకోడలుమహేశ్వరి..హఠాత్తుగామామగారు తన ముందుప్రత్యక్షమయ్యేసరికి భయంతో వణుకుతుంది ఆమె శరీరం..రెండుచేతుల్లో
మొహాన్ని దాచుకుని వెక్కెక్కి ఏడవసాగింది. తిట్టాలో, ఏడుస్తుంటే ఓదార్చాలో అర్థంకాక అలాచూస్తుండిపోయాడు వెంకయ్య నాయుడు.
“చేసింది చాలక ఎందుకే ఏడుస్తావు?..నీ రంకు బయటపడితే కుటుంబగౌరవం మంటగలిసిపోతుంది.ప్రసాదుకి తెలిస్తే నిన్ను బతకనిస్తాడా?
అయినా మొగుడుండగా నీకు ఇదేం బుద్దే లుచ్ఛాముండా?” అన్నాడు కోపంతో పళ్లు కొరుకుతూవెంకయ్య నాయుడు.
ఏడుపు ఆపి చటుక్కున గిరినాయుడి రెండుకాళ్లు వాటేసుకుంది మహేశ్వరి.
“నన్ను క్షమించండి మామయ్యా..బుద్ది గడ్డితిని తొందరపడ్డాను..ఆయనకి తెలియనివ్వకండి.నన్నునరికేస్తారు.పిల్లలు దిక్కులేనివాళ్లవుతారు”అంది కన్నీళ్లు కారుస్తూ.
వెంకయ్య నాయుడు ఆమె పక్కనే కూర్చుని భుజాలుపట్టుకుని వెనక్కి జరిపాడు. “సర్లే నీ కాపురం పాడుచేస్తానా?.అయినా నీకిదేం బుద్ది?” అన్నాడు..అలా అంటూ ఆమె సళ్ల కేసి చూసి ఉలిక్కిపడ్డాడు.
మహేశ్వరి అతని కాళ్లు పట్టుకున్నప్పుడు పైట జారిపోయింది. జాకెట్ హుక్ తీసి చెంగాలరావుతో కసిగాపిసికించుకుంటోందేమో సళ్లు రెండూ బయటపడి ఉన్నాయి.నూజివీడు పెద్దరసాల్లా కనిపించిన ఆ సళ్ల్లుచూసేసరికి మతిపోయింది గిరినాయుడికి. తన భార్య సునంద సళ్లు గుర్తుకి వచ్చాయి. జారిపోయిఉన్నాయి అవి..
అయినా గతిలేక వాటితోనే తంటాలు పడుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు నిండుగా ఉబ్బి ..కొద్దిగాకిందకి జారి రెండుపక్కలకి విడిపోయిఉన్న కోడలి సళ్లని.నల్ల ద్రాక్షపళ్లలా ఉన్న ముచ్చికలనిచూసేసరికి వాటిని పట్టుకుని పిసకాలన్న కోరికని నిగ్రహించుకోలేకపోయాడు.ఊపిరి పీల్చడం కూడామరచిపోయి అతను కళ్లింతచేసుకుని తన సళ్లని చూడడం గమనించింది మహేశ్వరి. చటుక్కున పైట భుజంమీద వేసుకుని సళ్లకడ్డంగా
సర్దింది.”ఎవరితో చెప్పుకోను మామయ్యా నా బాధ..పెళ్లయి ఇన్నేళ్లయింది. ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నాను.అయినా ఇంతవరకు ఒక్కసారి కూడా తృప్తిగా సుఖపడలేదంటే మీరు నమ్ముతారా?”అంది బాధగా మహేశ్వరి.
అయోమయంగా చూసాడు ఆమె వంక వెంకయ్య నాయుడు.” అంటే ..ఏంటే నువ్వనేది.ప్రసాదు నిన్నుసుఖపెట్టడం లేదా?” అడిగాడు అనుమానంగా.”నా సుఖం గురించి పట్టించుకోడు ఆయన..తనపని తనుచేసుకుపోతాడు.నాకు కోరిక తీవ్రమయ్యేసరికి పని పూర్తయిపోతుంది. ఎంతో బాధ కలుగుతుంది.
అయినా నా ఖర్మ అని సరిపెట్టుకుంటున్నాను. చెంగాలరావు తరచుగా ఈ మధ్య మన ఇంటికి వస్తూ నేనుకనిపించినప్పుడల్లా చూపులతో రెచ్చగొడుతున్నాడు.భరించలేకపోయాను..ఈ రాత్రి రమ్మన్నాను..కానీ,మీకు పట్టుబడిపోతాననుకోలేదు” అంది మహేశ్వరి కన్నీళ్లు కారుస్తూ.”అవును మొగుడు కుతితీరావాయించకపోతే ఏ భార్యా తట్టుకోలేదు.అయినా ఇలాంటి పని తప్పు కదా?” అంటూ ఆమె భుజాలమీదచేతులు వేశాడు వెంకయ్య నాయుడు.
తలెత్తి అతని వైపుఆశ్చర్యంగా చూసిందిమహేశ్వరి.ఆమె పైట కిందకిపడేసాడు..ఆమె సళ్లుఅటూ ఇటూ వూగాయి.చటుక్కున రెండు చేతులుఆరెండు సళ్లమీద వేసిఆత్రంగా అదిమాడు.
“మామయ్యా!!” అంది మహేశ్వరిఆశ్చర్యంగా.”నీ బాధ నాకుఅర్థమయ్యిందే మహేశ్వరి…నాలో ఇంకా సత్తాఉంది” అంటూ ఆమెనువెల్లకిలా పడుకోబెట్టాడు.మోకాళ్ల మీద కూర్చునిచీరను లంగాతో సహా
పైకి బొడ్డు మీదకి లేపేశాడు. నున్నగా ఉన్నాయి తొడలు. చేయి వేసి వాటిని నొక్కాడు.వెన్నెల వెలుగులోఅరచేతి మందాన వుబ్బి కనిపిస్తోందామె పూకు.
రెమ్మలు లావుగా ఉన్నాయి.వాటి మధ్య చీలిక పెద్దదిగా ఉంది. అది కంటపడగానే ఆగలేకపోయాడువెంకయ్య నాయుడు..అరచేతిని పూకు మీద బోర్లించాడు.వేడిగా తగిలింది చేతికి. “సరయిన దెబ్బ లేక ఎంతఅల్లాడిపోతుందో ఇది” అనుకుంటూ అణచిపెట్టి రుద్దాడు. చూపుడు వేలితొ చీలిక వెంట
పెదాల అంచులని రాపాడిస్తూ. బిరుసెక్కి బిగిసి ఉన్న గొల్లిని కదిపాడు.
“అబ్బా…మామయ్యా!!.ఆహా!!” అంది మహేశ్వరి మూలుగుతూ.
ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగానే మరింత రెచ్చిపోయాడు వెంకయ్య నాయుడు. చూపుడు వేలితో పాటు పక్క వేలినికూడ లోపలికి దూర్చి కెలుకుతూ ముందుకి వొంగిఆమె సళ్లకి మొహం ఆనించాడు. అతడి మెడ మీదచెయ్యేసి అదుముకుంది మహేశ్వరి.తన కుడి రొమ్ముని పైకెత్తి అతడి నోటికి అందిస్తూ .
“ఆహా..మామయ్యా.!! ఎంత సమ్మగా ఉంది.రా.చీకు..చప్పరించు..!!” అంది.
ఆమె అందించిన రొమ్మును నోటినిండా కుక్కుకున్నాడు వెంకయ్య నాయుడు..తల ఆడిస్తూచప్పరించసగాడు.చెయ్యి పక్కకి చాచి అతడి లుంగీలోకి దూర్చి బాగ నిగిడి ఉన్న మొడ్డని అందుకుందిమహేశ్వరి..దాన్ని గుప్పిటతో బిగబట్టి “అబ్బా.ఏంటిది??” అంటూ తలతిప్పి అతని మొడ్డ వైపు చూసింది.
“ఏమిటే?” అనడిగాడు వెంకయ్య నాయుడు.”నీ మొడ్డ మామయ్యా…ఏమిటి ఇంత పొడుగు ఉంది.??” అందిఆశ్చర్యంగా. అలాంటి దాన్ని జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడనట్లు.
కుతూహలం పెరిగింది వెంకయ్య నాయుడుకి. “ఏంటే మొడ్డ ఎలాఉంటుందో తెలీనట్లు మాట్లాడుతున్నావు..?”అన్నాడు చప్పరించడం ఆపి మొహం పైకెత్తిచూస్తూ.”ఇంత పొడుగు,ఇంత లావు ఎప్పుడూ చూడలేదుమామయ్యా. మీ అబ్బాయిది ఇందులో సగం కూడా ఉండదు.” అంది ఏదో అద్భుతాన్ని చూస్తున్నట్లు
సంభ్రమాశ్చర్యాలతో.”ఆ చెంగాలరావు గాడిది ఇప్పుడేగా దూర్చుకున్నావ్.? అది కూడా ఇలా లేదా? “అడిగాడు..చెంగాలరావు మొడ్డ కంటే తనదే బాగుందని ఆమె అంటుందన్న ఆశతో..
“వూc హూc.లావుగా ఉంది కానీ .పొట్టి. మొత్తం దించినా నా దాంట్లో దిగినట్లే లేదు” అంది అతడిమొడ్డని అటూ ఇటూ ఆడించి సంబరపడిపోతూ.అంతే…వెంకయ్య నాయుడుకి మైకం కమ్మేసింది పూర్తిగా. ఈవయసులో .ఒక వయసులో ఉన్న ఆడదానిచేత అలాంటి పొగడ్త లభించడం ఏ మగాడికయినా
ఆనందమే. మరింత రెచ్చిపోయాడు వెంకయ్య నాయుడు.”చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది.కొట్టించుకుని చూడు”అంటూ లుంగీ లాగిపారేసి చొక్కా పైకి తీసుకుని మీదెక్కాడు వెంకయ్య నాయుడు.
“పిచ్చెక్కిపోతుంది మామయ్యా.రా ..పెట్టు” అంటూ రెండు కాళ్లూ చాపి, తొడలు తెరిచిపెట్టింది మహేశ్వరి .అతడి మొడ్డని అందుకుని తన
పూకు రెమ్మల మధ్య ఆనించి పెట్టింది బొక్కకి నేరు గా.గట్టిగా తన నడుముని కిందికదిమాడువెంకయ్య నాయుడు…వెన్నలో కత్తి దించినంత మెత్తగా ఆమె పూకులో దిగిపోయిందతని మొడ్డ.
“అబ్బా..ఆహా,,,,,ఓహ్హ్..ఆఆఅ.మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..!!!” అంది మహేశ్వరి గట్టిగా మూలుగుతూ.
“ఎలా ఉందే?” అడిగాడు వెంకయ్య నాయుడు.”ఓహ్హ్హ్..సమ్మగా ఉంది మామా..చంకలో బిడ్డని పెట్టుకునివూరంతా వెతికినట్లు .ఇంత హాయిగా దెంగే మొడ్డ ఇంట్లో ఉంచుకుని వీధిలో వాడి కోసం
ఎగబడ్డాను.ఈ వయసులో కూడా నీ గునపానికి ఇంత పదునుంటుందని అనుకోలేదు మామా.గుద్దు.ఇంకా,..గట్టిగా ..పగిలిపోవాలి నా పూకు” అంది మహేశ్వరి పిర్రలు పైకెత్తుతూ..
రెచ్చిపోయాడు వెంకయ్య నాయుడు..ఆమె బిగుతుగా ఉన్న పూకు రెమ్మల మధ్య తన మొడ్డని దించుతుంటేఎంతో సమ్మగా సుఖంగా ఉంది. అప్పుడప్పుడూ సునందని వాయించినా .బిగి సడలి
లూజు అవడం వల్ల గోతిలో దింపి ఆడించినట్లుగా ఉంటుంది.చాలాకాలం తర్వాత బిగుతుగా ఉన్నపూకు దొరికేసరికి పరవశించి పోతున్నాడు వెంకయ్య నాయుడు.
రెండు సళ్లని కసిగా పిసుకుతూ ఎత్తెత్తి దెంగసాగాడు. అతడి రెండు పిర్రలు వాటేసి పట్టుకుంది మహేశ్వరి… “ఆహా మామా ఏం దంచుతున్నావ్.దంచు.బాగా దంచు” అంటూ
తన మొత్త పైకెత్తి ఎదురూపులిస్తూ మూలుగుతోంది.
పళ్లు బిగబట్టి బలంగా దెంగసాగాడు వెంకయ్య నాయుడు..ఎన్నో ఏళ్లుగా దెబ్బకు కరువాసిపోయినట్లు, దొరక్కదొరక్క మొడ్డ దొరికినట్లయి రెచ్చిపోయి కొట్టించుకుంటోంది మహేశ్వరి.
“మామా .. ఆహా.మగాడివంటే నువ్వే. ఏం దెంగుతున్నావ్ మామా..ఎప్పుడూ ఎరగను ఇంత సుఖం.ఆహా.ప్రాణం గాల్లో తేలిపోతోంది మామా..దెంగు ..అలాగే.అలాగే..కొట్టు ..కొట్టు..
అబ్బ.స్స్ స్స్ స్స్ స్..హా ఓహ్ హ్ హ్.మామా.” అంటూ దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి అతడి పిర్రలు వదిలేసిమొహం పక్కకి తిప్పుకుంది స్పృహ తప్పినట్లు..మరో నాలుగు గుద్దులు గుద్ది తన
రసాన్ని వదిలేసాడు వెంకయ్య నాయుడు. ఉద్రేకం పోయి దాని స్థానంలో నీరసం ఆవహించింది..అలాగే ఆమెమీద కరుచుకు పడుకున్నాడు. అతని వీపు, మెడ నిమురుతూ ముద్దు పెట్టుకుంది మహేశ్వరి.
“ఇంత పోటుగాడివని తెలిస్తే ఏనాడో నీతో దెంగించుకునేదాన్ని మామా.జీవితంలో మొదటిసారిగాదెంగుడులో ఉన్న సుఖమేంటో తెలిసింది.మా అత్త

ఎంత అదృష్టవంతురాలో ఇంత మొనగాడిని కట్టుకుని ఇన్నేళ్లు తెగ సుఖపడింది” అంది మహేశ్వరిపరవశించిపోతూ.

మా అత్తఎంత అదృష్టవంతురాలో ఇంత మొనగాడిని కట్టుకుని ఇన్నేళ్లు తెగ సుఖపడింది” అంది మహేశ్వరి పరవశించిపోతూ.వెంకయ్య నాయుడు ఆమె మీదనుంచి లేచాడు.బుగ్గలు కొరికాడు.పెదవులు ముద్దాడాడు..సళ్లు పిసికి పిసికి వదిలాడు..”ముసలిదానితో సుఖంలేక ఛస్తున్నాను.చాలా రోజులకి నువ్వు దొరికావే మహేశ్వరి” అన్నాడు వెంకయ్య నాయుడు ఆనందంగా..ఇద్దరూ బట్టలు సర్దుకుని లేచారు.”ముందు నేను ఇంట్లోకి వెళ్తాను..నువ్వు తరువాత రా” అంటూ ట్రాలీ దిగి ఇంట్లోకి నడిచాడు వెంకయ్య నాయుడు.లేచి కూర్చుని జాకెట్ హుక్స్ తగిలించుకుని ట్రాలీలోంచి కిందకి దిగబోతోంteది మహేశ్వరి.
“దిగొద్దు.అలాగే ఉండు” అన్న మాటలు వినిపించి వెనక్కి తిరిగి చూసింది మహేశ్వరి.
అక్కడ.”ముసలాడిని భలే బొల్తాకొట్టించావే!!..పాపం మానవుడు తనో గొప్ప మగాడిననుకుంటూ తెగ ఇదయిపొతున్నాడు !” అంటూ ట్రాలీలోకి దిగాడు చెంగాలరావు.
చటుక్కున తలెత్తి చూసి “నువ్వా?పారిపోయావుగా ? మళ్లీ ఎప్పుడొచ్చావ్ ?” ఆశ్చర్యంగా అడిగింది మహేశ్వరి.
“గోడ దూకానేగాని వెళ్లలేదు.ముసలాడు నిన్నేమంటాడో అని నక్కి నిలబడ్డాను.ట్రాలీలోకి దిగినవాడు ఎంతసేపటికీ కిందికి రాకపోయేసరికి అనుమానం వచ్చి గోడదాటి వచ్చి చూసాను…వీరావేశంతో దెంగుతున్నాడు మీ మామ నిన్ను..అతడు లేచినప్పుడు ట్రాలీ కింద దూరి దాక్కున్నాను.”అంటూ
ఆమె పక్కన కూర్చుని సళ్లు అందుకున్నాడు చెంగాలరావు.”అబ్బా..ఇప్పుడే గంటసేపు వాయించి వదిలాడు …వెంటనే నువ్వు తగులుకున్నావా ?”అంది మహేశ్వరి నవ్వుతూ.”మధ్యలో చెడగొట్టాడు..చూడు అప్పటినుంచి పడుకోకుండా ఇది ఎలా మారాం చేస్తుందో?”అంటూ లుంగీ చెంగులు తప్పించి ఉద్రేకంతో ఎగిరిపడుతున్న తన మొడ్డని చూపించాడు చెంగాలరావు.దాన్ని ఒడిసిపట్టుకుని నిమురుతూ “పాపం దీనికి ఆకలి తీరలేదుగా?.అందుకే మారాం చేస్తూంది”అంటూ వేళ్లతో సవరదీసింది మహేశ్వరి.”అబ్బా. నీ చేతిలో ఏం మహత్యం ఉందోగానీ ఇది మరీ రెచ్చిపోతోంది” అన్నాడు జాకెట్ మీదనే ఆమె సళ్లు గట్టిగా పిసుకుతూ.”ఆలస్యమయితే ముసలాడు అనుమానిస్తాడు..రేపు వేసుకుందాంలే వెళ్లిరా” అంది మహేశ్వరి అతడి మొడ్డని గట్టిగా పిసికి వదిలేస్తూ.
“అమ్మో ..కుదరదు.మధ్యలో పొమ్మనడం ఏం న్యాయం మహేశ్వరి?.నీ వరస చూస్తుంటే ఆ ముసలాడు నిన్ను కసితీరా వాయించినట్లున్నాడే?”అంటూ ఆమెని వెనక్కి తోశాడు చెంగాలరావురామ్.
ఆ కాస్త పని పూర్తయితేగానీ వదలడని అర్థం చేసుకుందేమో మహేశ్వరి చీరని లంగాతో సహా పైకి లేపుతూ “సరే…రా..తొందరగా కానియ్..అనుమానం వచ్చిందంటే వాడు మళ్లీ వస్తాడు” అంది.
ఆత్రంగా మీదెక్కాడు చెంగాలరావురామ్.మంచి ఉద్రేకంలో ఉండగా వెంకయ్య నాయుడు వచ్చి చెడగొట్టాడేమో ఆవురావురంటూ యెగబడి ఆమె పూకులోకి బాగా నిగిడిఉన్న తన మొడ్డని దూర్చాడు…అంతకు ముందే ముసలాడు వదిలిన జిడ్డుతో తడిసి ఉండడం వల్ల సర్రున లోపలికి దూరిపోయింది అతడి మొడ్డ.
“శివా.తొందరగా కానీ” అంది మహేశ్వరి అతడి పిర్రలు పట్టుకుని తనకేసి అదుముకుంటూ.నాలుగు ఊపులూపగానే అతడి నరాలు పట్టుసడలి పోయాయి .”రేపు రానా?” అన్నాడు లుంగీ సరిగ్గా కట్టుకుంటూ.
“వద్దు..మా మామకు తెలిసిపోయిందిగా ..నా మీద ఒక కన్నేసి ఉంచుతాడు.సమయం చూసుకుని నేనే పిలుస్తానుగా.వెళ్లు!!” అంది మహేశ్వరి.బయటకి తొంగి చూసి ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకుని ట్రాలీలోంచి దిగి గోడ దూకి మాయమయిపోయాడు చెంగాలరావు. మహేశ్వరి లేచి బయటకి వచ్చి ఇంటి వైపు నడిచింది.
ఆ మరుసటిరోజు గిరినాయుడిని చూసినప్పుడల్లా సిగ్గుపడుతూ, నవ్వుతూ, కొంటె చూపులతో కవ్వించసాగింది మహేశ్వరి.
ప్రసాదు నిర్వాకంవల్ల ఎంత బాధపడిందో.తనిచ్చిన సుఖాన్ని మరచిపోలేకపోతోంది.అనుకున్నాడు వెంకయ్య నాయుడు.అయితే అతని చూపు ఇప్పుడు మహేశ్వరి మీద లేదు. పైట కింది జాకెట్లో రబ్బరు బంతుల్లా ఉండి నడుస్తుంటే ఎగిరిపడే ఎత్తులుగల సమంతా మీదే ఉంది.గతంలో ఎప్పుడయినా ఆమెని చూసినప్పుడు అలాంటి ఆలోచన కలిగితే “ఛ..తప్పు” అనుకునేవాడు. కానీ మహేశ్వరితో అనుభవం తర్వాత “దాన్ని కూడా ఒక పట్టుబడితే” అని ఆలోచిస్తున్నాడు.
రెండురోజులు గడిచాయి. ఆ రోజు రాత్రి ..ఘాఢ నిద్రలో ఉన్న వెంకయ్య నాయుడు ఉలిక్కిపడి లేచాడు. తన మొడ్డని ఎవరో పట్టుకుని నలుపుతున్నట్లనిపించింది. ఆగలేక తనతో కొట్టించుకోడానికి మహేశ్వరి వచ్చిందేమో అనుకుంటూ కళ్లు చిట్లించి చూసాడు…అక్కడ..
అక్కడ ..మంచం పక్కనే కింద కూర్చుని ఉంది తన భార్య సునంద…చేతిని మొగుడి లుంగీలోకి దూర్చి మెత్తగా ఉన్న అతని మొడ్డని పట్టుకుని నలుపుతోంది.
పెళ్లాం ఆ పని చెయ్యడం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు వెంకయ్య నాయుడు.
నెలకొకసారి తనకి దురదపుట్టి లేపితే విసుక్కునేది, పిల్లలు చూస్తారనో.కొడుకులు,కోడళ్లు గదుల్లోంచి బయటకి వస్తారనో సాకు చెప్పి తప్పించుకోవాలని చూసేది. సునందకి ఆ పని మీద ఉత్సాహం తగ్గిందనుకునేవాడు వెంకయ్య నాయుడు.బలవంతంగా ఆమెని వంటగదిలోకి లాక్కుపోయేవాడు..అక్కడ పడుకోడానికి చోటు ఉండేది కాదు. గోడకానించి నిలబెట్టి..గాలిపోయిన ట్యూబుల్లా ఉండే యెత్తుల్ని పట్టి నలుపుతూ .దెంగేవాడు. మొదట వద్దన్నాకూడా పూకులోకి మొడ్డ పెట్టి రెండు వూపులు వూపగానే ఆత్రంగా ఎదురూపుతూ కొట్టించుకునేది సునంద. అలాంటిది తనే తన మొడ్డని నలుపుతూ లేపడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది గిరినాయుడికి.”ఏంటే?”అన్నాడు లేచి కూర్చుంటూ.
“అబ్బ..అరవక ..పిల్లలు లేస్తారు.రా..వెళ్దాం” అంది సునంద అతని మొడ్డని వదలకుండా నలుపుతూ.
రెండు రోజుల క్రితమే మహేశ్వరిని తృప్తిగా దెంగడం వల్ల ప్రస్తుతం వెంకయ్య నాయుడు ఆ మూడ్ లో లేడు..చుట్టూ చూసాడు. మహేశ్వరి పిల్లలిద్దరు పక్కనే నవారు మంచం మీద పడుకుని నిద్ర పోతున్నారు. 
 హాల్ల్లో తనూ, సునంద తప్ప ఇంకెవరూలేరు..కొడుకులిద్దరి బెడ్రూం ల తలుపులు మూసిఉన్నాయి. ఏ అలికిడీ వినిపించడం లేదు.
“నిద్ర వస్తుంటే నీ గోలేంటే?” అన్నాడు విసుక్కుంటూ.”చాల్లే సంబడం.ఆడది నోరుతెరచి అడిగినందుకయినా లేచిరా!” అంది సునంద.”అదికాదే ..నీరసంగా ఉంది” అన్నాడు.
చటుక్కున తలవంచి అతడి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుంది…నాలికతో కదుపుతూ చప్పరిస్తుంటే ఆశ్చర్యపోయాడు వెంకయ్య నాయుడు.
“అబ్బ…ఎంత సమ్మగా ఉందే..ఆహా.!!” అన్నాడు తన్మయత్వంతో.అతడి మొడ్డ నిగిడి గట్టిపడసాగింది.
అతడిని వదిలి లేచింది సునంద… “రా” అంటూ అతని చెయ్యిపట్టి లాగింది…లేచి లుంగీ సర్దుకుంటూ ఆమె వెనకే నడిచాడు వెంకయ్య నాయుడు. ఇద్దరూ వంటగదిలోకి వెళ్లారు.

లేచి లుంగీ సర్దుకుంటూ ఆమె వెనకే నడిచాడు వెంకయ్య నాయుడు. ఇద్దరూ వంటగదిలోకి వెళ్లారు.తలుపుమూల గొడకానుకుని నిలబడి చీర పైకెత్తిపట్టుకుంది సునంద అలవాటుగా..జాకెట్ పైకి జరిపాడు వెంకయ్య నాయుడు. సళ్లు రెండూ బయటపడ్డాయి. ఆమె సళ్లు చివర్లు ..ముచ్చికలు గట్టిపడి ఉండడం గమనించాడు వెంకయ్య నాయుడు. “ఈ రోజెందుకో దీనికి బాగా దూలెక్కింది” అనుకుంటూ వేళ్లతో సళ్లని పిసుకుతూ నిప్పల్స్ ని నలుపుతూ ఆమెకి ఆనుకుని నిలబడ్డాడు.
అతడి మొడ్డని లుంగీలోంచి బయటకు లాగి తన పూకురెమ్మల మధ్య దూర్చుకుంది సునంద..గట్టిగా అదిమాడు ….లావుగా ఉండి విచ్చుకుని ఉన్న ఆమె పూకురెమ్మలమధ్య పూర్తిగా దూరిపోయింది అతడి మొడ్డ.
రెండు చేతులూ అతడి పిరుదుల మీదవేసి తనవైపు అణచుకుంటూ “గూటించి గుద్దవయ్యా.తెగ జిల పెడుతోంది లోపల” అంది సునంద పరవశించిపోతూ..అలాగే నిలబడి ముందుకూ, వెనక్కి వూగుతూ దెంగుతున్నాడు వెంకయ్య నాయుడు.
“అబ్బా..ఆహా.ఎంత సమ్మగుందయ్యా నీ దెంగుడు !!.రోజు రోజుకీ కుర్రాడివయిపోతున్నావ్ నువ్వు!!” అంది మత్తుగా మూలుగుతూ సునంద. ఒక ఇరవయి నిమిషాలు వూపి వూపి ఆమెని తృప్తి పరచాడు వెంకయ్య నాయుడు.
బాత్రూంకి వెళ్లి వచ్చి ఇద్దరూ ఎవరి మంచం వాళ్లు ఎక్కారు. అలసిపోయి ఉన్నాడేమో పడుకోగానే నిద్రపట్టింది వెంకయ్య నాయుడు కి.
ఆ ఇంట్లో ఉన్న రెండు పడక గదుల్లో ఒకదానిలో పడుకుని నిద్రపోతున్న వెంకయ్య నాయుడు చిన్నకొడుకు అప్పారావు పాడిగేదె అదేపనిగా అరవడం విని నిద్ర లేచాడు..వెనక తలుపులు తీసుకుని బయటకు వచ్చి వరండాలో ఉన్న పచ్చగడ్డి వాటెడు తీసుకుని పాకలోకి వెళ్లాడు. గేదె ముందు గడ్డివేసి వెనక్కి తిరిగేసరికి గేటు పక్క ప్రహారీగోడ దూకి ఎవరో లోపల ప్రవేశించడం కనిపించింది. దొంగేమో అనుకున్నాడు మొదట.
కానీ అతడు సరాసరి వచ్చి ట్రాక్టర్ ట్రాలీలోకి ఎక్కి పడుకున్నాడు. అప్పారావు ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎవడు వీడు.? అక్కడ వీడికేంపని? అనుకుంటూ ఉండగానే డాబా పక్కనుంచి ఒక స్త్రీ తలనిండా పైట ముసుగులా
వేసుకుని రావడం కనిపించింది.అది చూసి చటుక్కున పాకలో ఉన్న నిట్రాడి స్తంభం వెనక నక్కి తొంగి తొంగి చూడసాగాడు. ఆమె సరాసరి వచ్చి ట్రాలీకి, ఇంజనుకి మధ్య ఉన్న లింకుమీద కాలేసి ట్రాలీలోకి దిగింది. ఆ ఆడమనిషి ఎవరో గుర్తు పట్టాడు అప్పారావు.
ఆమె….
..ఆమె తన అన్నయ్య పెళ్లాం మహేశ్వరి..
తన వదిన ఎవడితోనో రంకు సాగించడం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అప్పారావు. తను ఎంతో గౌరవంగా చూసే వదిన ఇంతగా బరితెగించి ఎవడితోనో రంకు సాగిస్తోందా? గుండె మండిపోయింది అప్పారావు కి. మెల్లగా దాక్కున్న చోటు నుంచి బయటకు వచ్చి ట్రాక్టర్ ట్రాలీ దగ్గరకు వచ్చాడు. కుడి వైపున ఉన్న ట్రాలీ టైరు దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డాడు.
“అ ఆహా..అబ్బా..ఏం సమ్మగా ఉందే మహేశ్వరి!!” అన్న మూలుగుతో కూడిన గుసగుస మాటలు వినిపించాయి.
ట్రాలీకి వెనక ఉన్న డోర్ కాకుండా రెండు వైపులా రెండేసి తలుపులు ఉంటాయి. తలుపుల మధ్య కొద్దిగా ఖాళీ ఉంటుంది. తల వంచి ఆ ఖాళీలోంచి ఒంటికన్నుతో లోపలికి చూసాడు అప్పారావు.
లోపల కనిపించిన దృశ్యం చూడగానే అతడి కళ్లు పత్తికాయల్లా విచ్చుకున్నాయి. నరాలు పురెక్కి లుంగీలోపల మొడ్డ రాడ్ లాగా తయారయింది.వెల్లకిలా పడుకుని ఉంది మహేశ్వరి…ఆమె సళ్లమీద తన పిర్రలు ఆనీ ఆననట్లుగా ఆనించి మోకాళ్లు మడిచి కూర్చుని ఉన్నాడు చెంగాలరావు. రూళ్లకర్రలాగ ఉన్న అతడి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతోంది మహేశ్వరి. దవడలు ఆడిస్తూ ఆమె తన మొడ్డని చప్పరిస్తుంటే మైకం కమ్మినట్లుంది చెంగాలరావు కి. తన్మయత్వంతో మూలుగుతూ గొణుగుతున్నాడు. అతడి మొడ్డని మధ్యలో పెదవులతో చుట్టిపట్టుకుంది మహేశ్వరి.
అతడు తన నడుము చిన్నగా కదుపుతూ తన మొడ్డని ఆమె నోట్లోకి తోస్తున్నాడు..ఒక చేత్తో అతని లుంగీని ఎత్తి పొట్టకానించి పట్టుకున్న మహేశ్వరి మరొక చేత్తో ఊగుతున్న అతని గోళీల సంచిని పట్టుకుని నెమ్మదిగా నొక్కుతూ.. ఆడిస్తూ..గజ్జల్లో గోళ్లతొ గీకుతూ .అతన్ని రెచ్చగొడుతోంది..ఈ లోకంలో లేడు చెంగాలరావు. మత్తుగా మూలుగుతున్నాడు.
చూస్తున్న అప్పారావు కి పిచ్చెక్కిపోతోంది.అలా చేయించుకోవాలని ఆశ ఉంది అప్పారావు కి..కానీ తన భార్య సమంతా చప్పరించమంటే ఏమంటుందోనని భయపడ్డాడు. అప్పటికీ ఒకటిరెండుసార్లు తన మొడ్డని ఆమె పెదవులకానిస్తే చటుక్కున తల తిప్పేసుకుని అసహ్యంగా మొహం పెట్టింది. ఆడది మొడ్డ చీకుతూ,చప్పరిస్తుంటే సమ్మగా,సుఖంగా ఉంటుందని ఫ్రెండ్స్ చెబితే విన్నాడు. .ఇప్పుడు అప్పారావు పరిస్తితి చూస్తే..చెంగాలరావుగాడిని తన్ని తరిమేసి వాడి స్థానాన్ని తను ఆక్రమించుకోవాలన్న ఆశ కలుగుతోంది. అయినా కిక్కురుమనకుండా అలాగే చూస్తూండి పోయాడు.
పది నిమిషాలు గడిచాయి..కంగారుగా ఆమె నోట్లోంచి తన మొడ్డని బయటకు తీసాడు చెంగాలరావు. తడితో మెరుస్తోంది అతడి మొడ్డ.చూస్తున్న అప్పారావు అతడి మొడ్డతో తన మొడ్డని పోల్చుకున్నాడు. చెంగాలరావు
గాడికంటే తన మొడ్డే పొడుగెక్కువ.లావు కూడా.!!!”ఏంటి లేచిపోయావు ?” అడిగింది మహేశ్వరి పైట చెంగుతో మూతి తుడుచుకుంటూ.”ఇంకోక్షణం ఉంటే నీ నోట్లోనే కార్చేసేవాడిని” అంటూ పక్కన కూర్చుని .ఆమె చీరను లంగాతో సహా పైకి లేపేశాడు.అరచేతిని ఆమె పూకు మీద వేసి గట్టిగా రుద్దాడు.
మహేశ్వరి తొడల మధ్యకి చూసిన అప్పారావు ఆశ్చర్యపోయాడు. పొంగడంలా వుబ్బి కనిపిస్తోందామె పూకు. అరచెయ్యి వెడల్పున ఉంది. బాగా కొవ్వు పట్టినట్లు పూకురెమ్మలు దళసరిగా ఉన్నాయి.కొద్దిగా తెరుచుకుని లోరెమ్మల అంచులు కనిపిస్తున్నాయి. లుంగీ మీదనే తన మొడ్డని నలుపుకుంటూ మహేశ్వరి పూకు చూస్తూ పిచ్చెక్కిపోతున్నాడు అప్పారావు. తన భార్య సమంతా పూకు గుర్తుకొచ్చింది.తోడికోడళ్లిద్దరినీ పోల్చుకుంటున్నాడు ఊహల్లోనే.
తన భార్య సమంతా పూకు కంటే వదిన మహేశ్వరి పూకు పెద్దది. సమంతా పూకు రెమ్మలు కమలా తొనల్లా అంటుకుపోయి ఉంటాయి. మొదట వేలు కూడ పట్టనట్లుంటుంది లోపల దారి. వదిన పూకురెమ్మలు కొంచం విచ్చుకుని .లోపల దారి కూడ కొంచం పింక్ రంగులో కనిపిస్తూ.
మహేశ్వరి పక్కన కూర్చుని ఆమె పూకును అరచేత్తో రుద్దుతున్న చెంగాలరావు చెయ్యి తీసేసి తల దూర్చాడు.ఆమె పూకు పైకండను పళ్ల మధ్య పట్టుకుని చిన్నగా కొరికాడు..”అబ్బా. గాట్లు పడతాయి .నీ నాలుకకి పని చెప్పు చెంగాలరావు” అంది మహేశ్వరి వణికే గొంతుతో.పక్కకి జరిగి ఆమె రెండు కాళ్లమధ్య కూర్చున్నాడు చెంగాలరావు. తల తొడల్లోకి దూర్చి నాలుక పూర్తిగా బయటకి చాపి పైన ఆకురాయితో రుద్దినట్లు నాకసాగాడు.
“అబ్బా..అహా,,,ఒహ్హ్హ్హ్..సమ్మగా ఉంది చెంగాలరావు.బాగా రాపాడించు ..అమ్మ..ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావోయ్. అబా..స్స్స్ స్స్.. పై రుద్దుడు ఇక చాల్లే ..ఇక లోపలికి దించు” అంది ఆగలేనట్లు తన పిర్రలు పైకి కిందకి కదిలిస్తూ.
మహేశ్వరి తొడల్లో చెంగాలరావు తల దూర్చి పైకి కిందకి కదిలించడం కనిపిస్తోంది అప్పారావు కి. అతని నరాలు ఫట్ మని తెగిపోయేలా ఉన్నాయి. తన వదినని ఆ దృష్టితో ఎప్పుడూ చూడని అప్పారావు కి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న మహేశ్వరి తన వదిన మహేశ్వరిలా లేదు.కసెక్కిపోయి తెగ కొట్టించుకుంటున్న బజారు ఆడదానిలా కనిపిస్తోంది..
ఆమె మీద ఎక్కాలని. సళ్లని కసకసా నలిపెయ్యాలని, ఆమె పెదవుల మధ్య తన మొడ్డని పెట్టి ఆడించాలని.పొంగిన ఆమె పూకుని కసితీరా కొరికి ..నాలుకతో రాపాడించి.మీదెక్కి కసకసా దెంగాలని అనిపిస్తోంది.
చెంగాలరావు ఆకురాయితో రుద్దినట్లు తన పూకుని రుద్దుతూ..గరుకు నాలుకను పూకు లోపలికి, బయటకి ఆడిస్తుంటే ఆ సుఖానికి మహేశ్వరి పరవశించిపోతుండడాన్ని ట్రాక్టర్ కి ఒక పక్క కింద నిలబడి రెండు తలుపుల మధ్య ఉన్న సన్నని ఖాళీలోంచి చూస్తూ కసెక్కిపోతున్న జనార్ధనే కాకుండా ,ఆ భాగోతాన్ని మరొక రెండు కళ్లు కూడ గమనిస్తున్నాయి.
అప్పారావు దొంగతనంగా తమ దెంగుడు కార్యక్రమం చూస్తున్నట్లు ..కసెక్కి పోయి కొట్టుకుంటున్న
మహేశ్వరి, చెంగాలరావు గమనించనట్లే ..ట్రాలీలో జరుగుతున్న భాగోతాన్ని తనతోపాటు మరొక మనిషి కూడ చూస్తుండడాన్ని అప్పారావు కూడ గమనించలేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button