Uncategorized

gula pukulu

సుగుణ పూకు ఉబ్బెత్తుగా ఉంది. బాగా కండ పట్టి ఉంది. రెండు చేతులతో పూకు పెదాలని గట్టిగా పట్టు కొని వత్తింది. స్స్స్స్స్స్స్ అంది సుగుణ . అలాగే గట్టిగా పట్టు కొని ఉబ్బిన పూకుని తన నాలికతో నాక సాగింది. సుగుణ కు చాల కొత్తగ ఉంది అత్తమ్మ అలా చేస్తుంటే. తన భర్త ఎప్పుడు అలా చెయ్యలేదు. అందుకే పెద్దవాళ్ళ అనుభవాలు పంచుకోవాలి ఇలా అంది. సుబ్బాయమ్మ నవ్వు కుంటు సుగుణ పూకులోకి తన వేలిని జోప్పించింది. లోపలికంటా నెట్టి గట్టిగా పూకిని అదిమింది. హహాఆఆఆఆఆ అత్తమ్మ చమ్పేస్తున్నవ్. నీ పట్లు అదిరి పోతున్నై. మామయ్యా చేసీవాదా ఇలా అంది.. ఏమి మాట్లాడ కుండ తన పని తను చేసుకుంటోంది సుబ్బాయమ్మ. వేలిని బయటికి తీసి అరచేతితో పూకుని గట్టిగా అదిమి గుండ్రంగా తిప్ప సాగింది.

కొంచం సేపు అలా చేసిన తర్వాత సుగుణ పూకు ఆవిరి కుడుము లా ఇంకొంచం ఉబ్బింది. నిలువు పెద్దలను రెండిటిని విడదీసి పైన ఉన్న బుడిపని టీస్ చెయ్య సాగింది. సుగుణకు స్వర్గం కనపడుతోంది. తన సళ్ళను తానే పిసుక్కుంటొన్ది. సుబ్బాయమ్మ తన నాలికతో సుగుణ పూకు పై యుద్ధం ప్రకటించింది. సుగుణ కాసేపటికి తట్టు కో లేక పోఇన్ది. లేచి కూర్చొని ఇలా కాదు అత్తమా ఉండు ఇంకో పని చేద్దాం అంటు , సుబ్బాయమ్మ కాళ్ళను తన వైపుకు లాక్కొని 69 లో అత్తమ్మ పూకు పై మళ్లీ తన నాలుకని ప్రయోగించింది. ఇద్దరు తమ నాలుకలతో పోటా పోటీగా, కుతిగా పూకులని నాక్కో సాగారు. బయటకు వస్తున్నా రసాలని గుటకలు వేస్తూ అలగే మింగేయ్య సాగారు. సుబ్బాయమ్మ పూర్తిగా తన తలని సుగుణ తొడల మధ్య ఇరికించేసిన్ది. తన పెదాలతో సుగుణ పూకుని కప్పేసింది. ఇద్దరు చివరి దశకు చేరు కున్నారు. నాలుకలని బయటకు తీసి చేతి రెండు వెళ్ళాను లోనికి పోనిచ్చి వేగంగా ఊపుకో సాగారు. సుగుణ చివరి దశకు చేరింది. ఐపోతొన్ది అత్తమ్మా..అ.అ.అ…హ.హ..మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్. అంటూ కార్చేసుకున్ది. సుబ్బాయమ్మ కూడా తన పూకుని సుగుణ మొహానికి గట్టిగా వత్తి కార్చుకుంది. ఇద్దరు 69 యాంగిల్ లో చాలా సేపు ఉండి పోయారు. కొంచం సేపటి తర్వాత ఇద్దరు లేచి బట్టలు కట్టు కున్నారు. ఒకళ్ళకి ఇంకొకళ్ళు బ్రా తోడుకున్నారు. మళ్లీ కౌగిలించుకున్నారు ముద్దులు పెట్టుకున్నారు.

సుబ్బాయమ్మ , సుగుణ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులలో మునిగిపోయారు. సాయంత్రానికి రాజ ఇంటికి వచ్చాడు. లుంగీ కట్టుకొని వచ్చి టీవీ ముందుకు వాలాడు. వంటింటిలోనుంచి అత్తా కోడళ్ళ కబుర్లు వినపడుతున్నై. సుబ్బాయమ్మ, సుగుణ ఏమి జరగనట్లే ఎవో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటున్నారు. వంట పూర్తి ిన తర్వాత సుగుణ బాత్రూం కి వెళ్లి స్నానం చేసి , తెల్లటి నైటీ వేసుకొని హాల్లోకి వచ్చింది. రాజ కి సుగుణ ను చూడగానే సుల్లి లేచి నిలబడింది. ఫ్రెష్ గా తెల్లని నైటీలో మల్లే పువ్వులా మెరిసిపోతోంది సుగుణ. సుగుణని చూస్తు మడ్డ నలుపుకో సాగాడు రాజ. అది చూసి ఓరగా నవ్వింది, వెళ్లి రాజ పక్కన కూర్చొని తన భుజాన్ని రాజకి ఆనించింది. రాజకి సుగుణ దగ్గిర నుంచి మంచి సెంట్ వాసన వస్తోంది, ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి , రొమాంటిక్ గా సెంట్ కొట్టుకొని వచ్చింది, తన ముద్దుల పెళ్ళాం.మాములుగా ఐతే తను రాజ కి అంత దగ్గిరగా కూర్చోదు, ఇంట్లొ అత్తమ్మ ఉన్నప్పుడు. కాని ఇప్పుడు ఆ బెరుకు పోయింది. టీవీ వైపు చూస్తూ ఏమి ఎరగనట్లు తన చేతిని తీసి రాజ తొడలపైనుంచి లుంగీలోకి పోనింఛిన్ది. లోపల వెచ్చగా తగిలిగింది రాజ గిలక్కాయ.

దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని వత్తి వదిలింది. హాఆఆఆఆఆఅ అన్నాడు రాజ. వెంటనే తేరుకొని అమ్మ.. అమ్మ చూస్తున్ది అన్నాడు. ఏమి ఎరగనట్లు చెయ్యి తీసేసిన్ది సుగుణ. లోపల నుంచి ఇదంతా గమనిస్తున్న సుబ్బాయమ్మ నవ్వుకుంది. అందరు భోజనాలకు కూర్చున్నారు. సుబ్బాయమ్మ , సుగుణ మధ్య మధ్య లో ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు రెండు మూడు సార్లు నవ్వు కున్నారు. ఎందుకో రాజకి అర్ధం కాలేదు. భోజనాలు ముగుంచుకొని కాసేపు టివి చూసి అందరూ పడుకోవటానికి ఉపక్రమించారు. ఎవరి గదుల్లోకి వాళ్ళు వెళ్లి పోయారు. అత్తమ్మకి నీళ్ళు ఇచ్చి వస్తాను ఉండు, అని సుగుణ సుబ్బాయమ్మ గదిలోకి వచ్చింది. సుబ్బాయమ్మ అద్దం దగ్గర నిలబడి తన అందాన్ని చూసుకుంటొన్ది. వెనకనుండి వెళ్లి గుద్దని గట్టిగా పిసికి కౌగిలించుకొని సళ్ళని పట్టుకుంది. అబ్బా.. ఎంటే . వాడు చుస్తే బాగోదు.. ఐనా వాడు ఉన్నాడు కదా వెళ్లి వాడి పని చూడు అంది సుబ్బాయమ్మ.ఊహు . నాకు అత్తమ్మ .. అత్తమ్మ కొడుకు ఇద్దరూ ముఖ్యమే. అత్తమ్మ నేను ఇవ్వాళా లైట్ వేసే ఉంచుతాను కావాలంటే తలుపు సందులో నుంచి నువ్వు చూసుకోవచ్చు అంది. ఛి పో పాడుపిల్లా నీకు మరీ అల్లరి ఎక్కువైంది అని గది లోనుంచి నెట్టేసింది. వెళ్తూ వెళ్తూ సుగుణ అత్తమ్మ సళ్ళు గట్టిగా వత్తి వెళ్ళింది. సుబ్బాయమ్మకు కొంచం మళ్లీ జిల మొదలైంది. కాసేపు గదిలో ఉన్న టీవి ఆన్ చేసి చూసిన్ది . ఒక అరగంట గడిచింది. టీవి చూడబుద్ది కావట్లేదు. సుగుణ చెప్పిన మాటలే గుర్తుకు వస్తున్నై. .

పక్క గదిలో నుంచి గట్టిగా నవ్వులు వినపడుతున్నై. టీవీ సౌండ్ పూర్తిగా తగ్గించేసిన్ది. యా..య్.. ఏంటా పని ఛి పాడు నీకు సిగ్గి లేదు అంటోంది సుగుణ. అబ్బా నీకేదో ఉన్నట్లు అంటున్నాడు రాజ. ఒక సారి వాళ్ళు ఏమి చేసుకుంటున్నారో చూస్తే పోలా అనుకుంది, కాని మధ్యలో మనసు ఆపుతుంది. ఛీ కన్న కొడుకుని అల చూస్తావా అని. ఇంతలో సుగుణ ఆఆఆఅ . ఔచ్ . అంటు గట్టిగా కేక పెట్టింది. సుబ్బాయమ్మకి సుగుణ మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయి, ఈరొజుల్లొ ఇవేమి తప్పుకాదు అత్తమా అని. అంతే కాకుండ తనని చూడమని కోడలి దగ్గిరనుంచి పరిమిషన్ కూడా వచ్చింది. ఇంకా భయమెందుకు అనుకోని ఆ రెండు గదులకు మధ్యన ఉన్న తలుపు దగ్గిరకి వెళ్లి సందులో నుంచి తొంగి చూసిన్ది. లోపల జరుగు తున్న దృశ్యాన్ని చూసేటప్పటికి సుబ్బాయమ్మకు మతిపోయింది. తలుపుకు ఎదురుగా ఒక పెద్ద పాతకాలం నాటి బల్ల ఉంది. దానిమీద సుగుణ బట్టలు లేకుండా దిశ మొలతో కాళ్ళు చాపుకొని ఉంది. రాజ నేల మీద మోకాళ్ళపై కూర్చొని సుగుణ తొడల మధ్య తన నాలికతో , సుగుణ మందిరాన్ని రంపపు కోత కోస్తున్నాడు. రాజ అటువైపుకు తిరిగి ఉండటం తో వాడి ముడ్డి మాత్రమే కానీ పిస్తోంది. కాళ్ళు రెండు బల్ల పై పంగా చాపి బాగా నాకించు కుంటోంది కోడలు పిల్ల. బాగా కసి దీనికి అనుకుంది మనసులోనే. వాళ శృంగారం చూడగానే తనకు చెమటలు మొదలయ్యాయి. ఒక్క సారి తనని తానూ చూసుకున్ది. నైటీ లోనుండి సళ్ళు తొంగి చూస్తున్నై. గట్టిగా వాటిని ఒకసారి పిసుక్కుంది. చమ్మగా అనిపించింది. ఇంతలో సుగుణ తన రెండు కాళ్ళు తీసి రాజ భుజాల పై వేసింది. రాజ తలని పట్టుకొని నాకు రా నా మొగుడా.. నాకు. ని నాలుకతో నా పుష్పాన్ని అరగాదియ్యి . అది అలా నాకు. అక్కడే .. హా..ఆఆ అంటె అంటు రెచ్చిపో సాగింది. రాజ తన నాలుక వేగం పెంచాడు. మధ్య మధ్యలో పూకు పై గట్టిగా ముద్దులు పెడుతూ మొహంతో పాముతున్నాడు. కొంచం సేపటికి తను టేబుల్ మీదనుంచి కిందకి దిగి రాజని కూర్చోమన్ది. ఇప్పుడూ. శ్రీ శ్రీ రాజ గారి మడ్డ చీకుడి కార్యక్రమమ అంది కొంచం గట్టిగా. సుబ్బాయమ్మ కళ్ళు అప్పగించుకొని చూస్తోన్ది. రాజ బల్లపై కూర్చొని కొంచం వెనక్కు వాలి తొడలను కొంచం జాపాడు. పొద్దున్న తను సరిగా గమనించలేదు కాని, ఇప్పడు శ్రద్ధగా గమనించ సాగింది. రాజ మడ్డని చూడగానే గుటకలు వెయ్యటం మొదలు పెట్టింది. అది తన కన్న కొడుకు మడ్డ అన్న విషయం ఎప్పుడో మర్చి పోయింది. .

నల్లని ఆతుల మధ్యలో నుంచి నిటారుగా కరెంటు స్తంభం లా నుంచొని ఉంది రాజ మడ్డ, దాని కింద లావుగా ఏపుగా పెరిగి వేలబడి ఉన్నాయ్ ఒట్టలు రెండూ. రాజ తొడలపై చేతులు వేసి రాజాకి దగ్గిరగా వెళ్లి పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది సుగుణ. ఇద్దరూ కళ్ళు మూసుకొని ఒకళ్ళ నాలుకతో ఇంకొకొళ్ళు ఆడుకున్నారు కొంచం సేపు. తర్వాత అక్కడి నుంచి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ కిందికి రాసాగింది. రాజా బుగ్గ పైన. గడ్డమ్మీద , మెడమీద , ఛాతి పైన , చాతిని నాలికతో నాకింది. ఆడవాళ్ళ సళ్ళు చీకి నట్లు కాసేపు చీకిన్ది. అక్కడినుంచి కిందకి చేరి పోఇన్ది. గట్టిగా ఒట్టలపై ముద్దు పెట్టింది. అమ్మా .. నీయమ్మ చంపేస్తావా ఏందే.. అవి వట్టలు అనుకున్నావా ఇంకేమన్నా అనుకున్నావా అన్నాడు రాజ. ఆహా . ఇవేమీ వట్టలు కాదు, నువ్వు కసితీరా దెంగుతున్నప్పుడు నా నిలువు పెదాలపై తప తప మని నాట్యం చేసే కామ బంతులు. నా బుజ్జి బంతులు అంటు ఇంకో ముద్దు పెట్టుకుంది. సుబ్బాయమ్మకు జిల్లు మంది ఎక్కడొ. నైటీ పైనుంచే బిళ్ళను నలుపుకో సాగింది. సుగుణ రాజ వట్టలను పెదాలతో పట్టి వదులుతూ అక్కడ మరికొంత సేపు ముద్దు లాడి, నాలిక కొనతో మడ్డ వెనకవైపు ఆడించు కుంటు , మడ్డ పైభాగానికి చేరుకుంది. అక్కడ ఎర్రని బుడిప పై తన నాలికతో ఆడిస్తూ, ఇక్కడినుంచే గా నువ్వు నా లోకి లావాని చిమ్మేది అంటు తోప్పెపైన ఉండె రంద్రం పై నాలిక తో వత్తసాగింది. అటుపైన పెదాలను రౌండ్ గా చేసి మడ్డ ముందు బాగాన్ని మాత్రమే మింగి కింద భాగాన్ని మాత్రం కనపడే విధంగా కుడవ సాగింది. తను చేసే చాస్టలకు రాజ మడ్డ ఎగిరెగిరి పడ సాగింది. సుబ్బయ్యమ్మ నైటీ ని పైకెత్తి వేలిని తన పూకు పెదాలపై రుద్దుకోవటం మొదలు పెట్టింది. సుగుణ మడ్డ కుడుస్తుంటే నొటిలోనుంచి లాలాజలం మడ్దపై కార సాగింది , అది అలా కారుతూ కింద ఉన్న వట్టాల వరుకు చేరింది. రాజ కి కసి బాగా పెరిగి పోయింది. ఇంకా చాలే నా ముద్దుల ముంజ, మొత్తలని గుద్దుకుందాం రా అంటు నిల బడ్డాడు. తను కూడా లేచి నుంచుంది. రాజ మడ్డ నిలువుగా వింటి నుంచి దూసుకెళ్ళడానికి సిద్ధం గా ఉన్న బాణంలా గట్టిగా నిలబడి ఉంది. .

Related Articles

సుబ్బయ్యమ్మకు కూడా ఒకవైపు కొడుకు మడ్డ ఇంకోవైపు సుగుణ పూకు, సళ్ళు బాగా గుల రేపుతున్నై. ఇంక ఆపుకోలేక , పక్కనే రోజు తను రాత్రి పడుకోబోయే ముందు తినటానికి పెట్టుకునే అరటిపండును తీసిన్ది. తనకు ఆ టైంలో అదే మడ్డలా కనపడింది. నైటీ ని పీకి పక్కన పారేసింది. సళ్ళని గట్టిగా వత్తుకుంటూ అరటిపండుతో సళ్ళపై రాస్తూ , చిన్నగా కిందికి తీసుకొని వెళ్లి పూకు పైఇ ఆడిస్తూ మెల్లిగా లోపలికి నెట్టుకున్ది. లోపల నిండుగా ఉన్న అరటిపండును అలాగే ఉంచి కొడుకు కోడలు ఏమి చేస్తున్నారో చూడసాగింది. రాజ, సుగుణ నిలబడి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు గట్టిగా కోగిలిన్చుకున్నారు. సుగుణ సళ్ళు రాజ కొగిట్లో నలిగిపోతున్నాయి. రాజ మడ్డ కింద సుగుణ తొడలసన్దుల మధ్య నాట్యం చేస్తోంది. రాజ సుగుణని గట్టిగా కోగిలించుకొని తన మడ్డతో సుగుణ బొడ్డు పై పొడుస్తున్నాడు. ఏంటి నా బొడ్డును దేన్గుతావా ఏంటి అంది. లోపలికి పోవాలేకాని ని బాడిలో ఏ పార్ట్ని వదిలిపెట్టనే నా ముద్దుల పెళ్ళామా అంటూ బొడ్డులోకి తన దడ్డుని ఇంకా గట్టిగా గుచ్చాడు. అవునా అంటు చేతిని కిందికి పోనింఛి గట్టిగా మడ్డని గిచ్చింది సుగుణ. అబ్బా . నీయమ్మ నొప్పి పుడుతుందే . అన్నాడు. అవునా బుజ్జిగాడికి నొప్పిగా ఉందా , ఉండు మందు రాస్తాను అంటు మల్లి నోట్లోకి తీసుకోబోఇన్ది. వద్దు మా వాడికి ఇదివద్దు అదికావాలి అంటు తన పూకుపై నిమిరాడు. సుబ్బయ్యమ్మకు రాజ తన పూకు పై నిమురుతున్నటుగా ఫీల్ అయ్యి అరటి పండు తో ఊపుకో సాగింది. సరే పదండి ఐతే అంది. కాదు ఇవ్వాళ ఇక్కడె ఈ టేబుల్ పై చేసుకుందాం అన్నాడు. సుగుణ మారు మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే అక్కడ చేసుకుంటుంటే అత్తమ్మకు ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది అని తెలుసు . సరే అయితే నేను చెప్పిన యాంగిల్లో నన్ను దేన్గాలి సరేనా అంది. ఓకే అన్నాడు రాజ. అమ్మ ఈ లంజ ముండ తక్కువది కాదు అందుకే మావాడు దీనికన్నా 6 ఏళ్ళు చిన్న అయినా దీన్ని బాగా మరిగాడు అనుకుంది.రాజని టేబుల పై కూర్చో బెట్టి వెనక్కి వాలమంది , తర్వాత రాజ ఒల్లో సుగుణ కూర్చున్ది. తన గుద్దను పైకి ఎత్తి తొడలను ఎడం చేసి మడ్డను అమాంతం తన పూకుతో మింగేసింది. అబ్బా . కడుపులోకి దిగింది నా బంగారు గునపం అంది. కాళ్ళను అటు ఇటు వేసి తన చేతులని టేబుల్ పై వాటం గా పెట్టి తనుకూడ వాటంగా వెనక్కి వాలింది. తన వీపు ప్పుర్తిగా రాజకి అంటుకుపోఇన్ది. మెల్లిగా ఊగసాగిన్ది. తను అల ఎగురుతుంటే తన సళ్ళు ఎగిరెగిరి పడుతున్నై. రాజ ఒకచెతితో నే సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఇంకో చేతిని సుగుణ చంకలమధ్యలో నుంచి ముందుకు పోనింఛి సళ్ళను పట్టుకొని పిసక సాగాడు. సుగుణ కొంచం వేగంగా ఊగసాగిన్ది. అదేవేగానికి తగినట్లుగా సుబ్బయ్యమ్మ కూడా అరటి పండును ఊపుకో సాగింది.
సుబ్బయ్యమ్మకు ఆ యాంగిల్ లో ఇద్దరు బాగా కనపడు తున్నారు, ఇద్దరి మొహాలు తన వైపుకే ఉన్నాయ్. సుగుణ సళ్ళు బాగా పిసికేస్ర్తున్నాడు రాజ. సుగుణ పైకి కిందికి ఊగుతున్నాప్పుడూ పూకులో నుంచి మడ్డ అప్పుడప్పుడు సుబ్బాయమ్మను తొంగి చూస్తోన్ది. కసిగా ఊగసాగిన్ది సుగుణ. హా ..మ్మ్మ్. అంటూ పెదాలను కొరికి పట్టి అరమొర్పెడు కళ్ళతో స్వర్గంలో ఉన్నట్లు తేలి పోతోంది. రాజ ఇంకొంచ0 వెనక్కి జరగి గోడికి అనుకున్నాడు. తన రెండు చేతులను సుగుణ గుద్ద కింద పెట్టి , సగుణ ఉగటానికి అనువుగా తను కూడ సహాయం చెయ్య సాగాడు. సుగుణ పూకులోపల జిగట మొదలైంది . దానితో సుగుణ బొక్కలోకి ఇంకా సులువుగా వెల్లిపూతూంది రాజా మడ్డ. రాజకి కూడా కొంచం కొంచం గా రసాలు కారుతున్నై. ఇద్దరు రాసాలతో మడ్డ ఆ లైటింగ్ లో నిగ నిగా నల్లగా మెరిసిపోతోంది. సుగుణ భుజాలను గట్టిగా పట్టుకొని తన మడ్డఖెసి అదుము కున్నాడు రాజ. దానితో మడ్డ ఇంకా లోపలికి జొరబడింది. అబాఆ. హాఆ … చంపెస్తున్నవ్రా నా రంకు మొగుడా ,,.. అంది. కింద నుంచి రాజ వట్టలు తన పూకుకి తగిలి ఇంక గమ్మత్తుగా ఉంది సుగుణకి. .

సుగుణ వేగంగా పైన ఊగసాగిన్ది. రాజ తన వేలితో పూ రెమ్మలను ఆడించ సాగాడు. సుగుణ చివరి దశకు వచ్చేసింది అబ్బా .. హమ్మా.. నాకు ఐపోతోన్ది. హాఆఆఆఆఅ .. నా మొగుడా.. అబ్బా.. నా పూకిని చిమ్పెయ్యరా… అంటు గట్టి గా మడ్డకు అతుక్కొని పోయిన్ది. రాజ కిందినుంచి ఇంక స్ట్రోక్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు. సుగుణ కాసేపు ఏమి మాట్లాడలేదు. తను ఆ ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తోన్ది. కళ్ళు మూతలు పడి ఉన్నాయ్. రాజ టేబుల్ పైనే వెనక్కి పడుకున్నాడు.సుగుణను కూడా అలాగే వెఌకలా తనమీద పడుకో బెట్టుకొని కాళ్ళని మడిచి మడ్డతొ కిందినుంచి పూకును దేంగా సాగాడు. ఆ యాంగిల్ సుబ్బయ్యమ్మకు మతి పోగెట్టిన్ది. తను ఎప్పుడు అలా చేయించు కోలేదు. కొడుకు కింద పడుకొని, కోడలు వేల్లికలా కొడుకుపై పడుకొని తొడలు ఎత్తి మడ్డతో దేన్గించు కోవడం , అబ్బా నాకొడుకు మహా దెంగుడు గాడే.. వీడు దెంగటమ్ లో వీడి నాన్నని మించి పోయడు. మడ్డ మాత్రం తక్కువా నా మొగుడికి ఏమి తీసి పోదు. ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడో వీడు ఈ దెంగుడు అనుకుంటూ. వేగంగా ఊపుకోసాగిన్ది. రాజా కిందినుంచి సుగుణ పూకుని అదరకొడుతున్నాడు. సుగుణకు అప్పటికి 4 సార్లు భావప్రాప్తి కలిగింది. సళ్ళు నిక్క బొడుచుకున్నై. తొడలపై నూగు వెంట్రుకలు నిలుచున్నాయి. ఒళ్ళు అగిఆగి జలదరించ సాగింది. నీయమ్మ నాకు కూదా అయిపోతోన్దే . నా ముద్దుల రాణి .ఆహా.. కార్చేస్తున్నా. ని బుజ్జి పూకుని తడిపేస్తున్నా… హాఆఆఆ.. అంటు గట్టిగా లోపలి కంటా తోసి పిచికారి చేసాడు రాజ. సుగుణ తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్ది. సుబ్బయ్యమ్మ అరటి పండు వేగంగా ఆడించి లోపలికంటా పెట్టుకొని కార్చుకుంది. ఒంట్లో నుంచి ఎవరో ఒక్కాసారిగా ఓపికని బయటకి లాగేసినటు ఫీల్ అయ్యి పక్కనే ఉన్న మంచం పై వాలిపోయింది సుబ్బయ్యమ్మ. అరటిపండును మెల్లిగా బయటకు తీసిన్ది. జిగురుజిగురుగా ఉంది. తన మదన జలాల వాసన ఘుప్పున కొట్టింది. ముక్కుతో వాసన చూసి పక్కన పెట్టింది అరటి పండును. నీరసంగా కళ్ళు మూసుకున్ది . కాని నిద్ర పట్టలేదు. కళ్ళు మూసుకుంటే కొడుకు మడ్డే జ్ఞాపకం వస్తోంది. ఎంత బారు మడ్డొ వాడిది అని గుర్తుచేసుకుంటూ గుటకలు మింగింది. సళ్ళు పిసుక్కూన్ది. గట్టిగా దిండుని కౌగలించుకొని, వాళ్ళిద్దరి దెంగుడుని గుర్తుచేసుకుంటూ , తనకి తెలీకుండానే నిద్ర లోకి జారుకుంది సుబ్బయ్యమ్మ.

పొద్దున్నే తనపై ఏదో బరువుగా అనిపించడంతో కళ్ళు తెరిచింది నిద్రపోతున్న సుబ్బాయమ్మ. తన ముద్దుల కోడలు తనపై వాలి తన సాలలు పిసుకటమ్ మొదలు పెట్టింది. ఎంటే అత్తగారిని నిద్ర లేపే పద్దతి ఇదేనా , అంది. ఇంకూరక్న్గా లేపుదామనుకున్నా, అత్తమ్మా అంటూ తన చేతితో సుబ్బాయమ్మ పూకును గట్టిగా అదిమింది. అబ్బా . పొద్దున్నే ఏంటే అంటూ మెలికలు తిరిగి పోయిన్ది సుబ్బాయమ్మ . వాడు చూస్తాడు ముందు లే నామీదనుంచి, ఐనా రాత్రి వాడి మిద ఎక్కి కూర్చొని మరి చేయించుకున్నవ్గా చాల్లేదా అంది. అంటే మా బాగోతం మొత్తం చూసావ అత్తమ్మా,. అంది సుగుణ వగలు పోతు. నా ముద్దుల కోడలు తెరిచిపెట్టిమరీ చూపిస్తుంటే చూడకుండా ఎలా ఉండగలను, అంటు సుగుణను పక్కకు తోసి మంచం మీదనుంచి లేచింది.
ఇంతలో సుగుణ పక్కనే వడలి పోయి ఉన్న అరటి పండును తీసి వాసనా చూస్తూ, ఏంటి అత్తమ్మా పాపం అరటిపండు వడలిపోయిన్ది, అంది నవ్వుతూ. సుబ్బాయమ్మకి సుగ్గు ముంచుకొచ్చేసింది. ఛి .. పాడు పిల్ల నువ్వు ఇక్కడినుంచి ముందు బయటికి పో . అది అక్కడ పెట్టి అంది. అమ్మా దిన్ని అంట తేలిగ్గా వదిలేస్తానా దీనితో చాలా పని ఉంది మీరు స్నానం చేసి బయటికి రండి అని , అరటి పండును తీసుకొని బయటికి పరిగెత్తింది. సుబ్బాయమ్మ దీనికి అల్లరి బాగా ఎక్కువైంది అని నవ్వుకుంటూ బాత్రూం లోకి వెళ్ళింది. రాజ స్నానం చేసి ఆఫీసుకి వెళ్ళటానికి రెడీ అయ్యి వచ్చాడు. టేబుల్ ముందు కూర్చొని అమ్మా టిఫిన్ అన్నాడు. ఏ నేను పనికిరాన టిఫిన్ కి అంటూ సళ్ళు చూపించిన్ది సుగుణ. ఏంటే పొద్దున్నే మంచి మూడ్ లో ఉన్నట్లు ఉన్నావ్ ఆఫీసు కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లో ఉండనా ఈరోజు అన్నాడు రాజ, తన తల్లికి విన పడకుండా. అంటలేదు, తొందరగా తిని తమరు దయచెయ్యండి, మాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి అంది సుగుణ. టిఫిన్ తింటున్న ప్లేట్లో కట్ చేసిన అరటి పండు ముక్కలని పెట్టింది సుగుణ.
ఇవ్వేంటే పొద్దున్నే అరటి పండు పెట్టావ్ అన్నాడు రాజ. సుబ్బాయమ్మ గతుక్కు మంది. ఆ పొద్దున్నే అరటి పండు తింటే కింద అరటి పండుకు మంచిదట అంది. చీ అమ్మ వింటున్దే, నికేమయ్యిన్ది ఇవ్వాళ , అంటూ అరటి పండు ముక్కని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు. సుగుణకు నవ్వు ఆగలేదు, పెద్దగా నవ్వు కుంటూ వంటగదిలోకి వచ్చింది. సుబ్బాయమ్మ సుగుణతో ఏంటే నువ్వు చేసిన పని, నీకు మరీ భుద్ది లేకుండా ఉంది. రాజకి సుగుణ ఎందుకు అల నవ్వుతుందో అర్ధం కాలేదు. ఇంకో అరటిపండు ముక్కను నోట్లో పెట్టుకొ,ఏంటే ఈ అరటి పండు అదోలా ఉంది అన్నాడు రాజ పెద్దగా. సుగుణ ఇంకా పగలబడి నవ్వ సాగింది. సుబ్బాయమ్మకు సిగ్గు ముంచు కొచ్చింది. వెంటనే కొడుకు దగ్గిరకి వెళ్లి ఇటివ్వు పక్కన పడేస్తా అంది ప్లేట్ లాక్కుంటూ. పర్లేదులేమ్మ తినేస్తా, ఇంకా రెండుముక్కలేగా అంటూ తీసుకోని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు. సుగుణ వంట గదిలోనుంచి బయటికి వస్తూ మరీ బాగాలేదన్నారు, పండు మొత్తం మింగేశారు అంది. ఏమోనే ఒకరకం గా కొంచం వగరుగా ఉంది. ఎలా ఉన్నా ఇక నుంచి రోజు మీరు పొద్దున్నే ఈ ప్రసాదం తినాల్సిన్దే అంది. సుబ్బాయమ్మ కొంచం కోపంగా సుగుణ ఇంకా చాలు నోరుముయ్యి అన్ది. రాజ పర్లేదులెమ్మ ప్రసాదం అంటోంది కదా తింటానులే అన్నాడు. దానితో సుగుణ పెద్దగా నవ్వింది మల్లి. ఏమీ అర్ధం కానట్లు చూస్తుండి పోయాడు. రేయి రాజిగా నువ్వు ఆఫీసుకి వెళ్ళరా అది అలాగే నవ్వుతుంటున్ది, అని కొడుకుని ఇంట్లోనుంచి తరిమినంత పని చేసి తలుపులు బిగించింది సుబ్బాయమ్మ.
మధ్యాన్నం 3 అవుతోంది. సుబ్బాయమ్మ గదిలో మంచం పై బట్టలు లేకుండా ఒకళ్ళ నొకళ్ళు కౌగిలించుకొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు అత్తా కోడళ్ళు. అప్పటికి రెండు రౌండ్లు లాగించారు ఇద్దరు. ఏమైనా నీలాంటి కోడలు దొరకటం నా అదృష్టం అంది సుబ్బాయమ్మ . లేదు లేదు నీలాంటి అత్తా దొరకటం నా అదృష్టం అంది సుగుణ సుబ్బాయమ్మ గుద్దని పిసుకుతూ. ఎంటే ఇంకా సరిపోలేదా మళ్లి నా గుద్దని పిసుకుతున్నావ్ అంది. లేదు అత్తమ్మా నీకు సరిపోఇన్దో లేదో అని అంది సుగుణ. ఎమాటకి ఆమాట చెప్పుకోవాలె, ఎంత మనం ఇలా ఒకళ్ళ సళ్ళు ఇంకొకళ్ళు పిసుక్కున్నా, పూకులు అరిగేదాకా నాక్కున్నా, గుద్దలో వేళ్ళు పోనిచ్చుకున్నా, మడ్డతో పొడిపించు కునే దానిముందు ఇవన్ని ఎన్దుకూ పనికిరావే అంది. అది నిజమే అత్తమ్మ ఏదో సరదాగా ఉండే కాని, పూకులో కుటిమాత్రం తీరటమ్లేదు. రాత్రికి మీ అబ్బాయి చేత బాగా దోపించుకొని కొట్టించుకుంటే కాని తీరదు ఈ జిల అంది సుగుణ. సుబ్బాయమ్మ ఏమి మాట్లాడ లేదు. సుగుణకు అర్ధమయింది. తనకంటే వెల్టికి కిందపైన లోపలికి తొయ్యటానికి తన మొగుడు ఉన్నాడు. మరి అత్తమ్మ పరిస్తితి వేరు. ఒకరకంగా అత్తమ్మని తృప్తి పరచటానికే తను ఈపనికూడా చేస్తోంది. అత్తమ్మ నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏంటే అది అంది సుబ్బాయమ్మ. ఏంటంటే మరి నువ్వు నేను చెప్పిన దానికి ఒప్పుకోవాలి అంది. మొన్నటి నుంచి అదేగా జరుగుతుంది. నా పూకుమిద పెత్తనం చెలాయిస్తూ మళ్లి నేను చెప్పినట్లు చెయ్యాలి, వినాలి అని కబ్ర్లెన్దుకూ అంది సుబ్బాయమ్మ. అదే అత్తమ్మ మన అవుట్ హౌస్ లో సూరిగాడిని… ఛి ఛి . ఆపవే మరి నువ్వు . నన్ను లంజని చేస్తావా ఏంటి . ఎవరికన్నా తెలిస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా. అయినా వాడి వయసు ఎంతా నావయసు ఎంతా. వాళ్ళమ్మ నోరు అసలే మంచిది కాదు, ఊరు మొత్తం కంపు చేసి వదులుతుంది. సుగుణ కాసేపు ఆలోచించింది. మళ్లి అత్తమ్మా . ఇంకొక ఆలోచన అంది. మళ్లి ఈసారి ఎవరు కోడలా అంది పూకు మీద గిచ్చుతూ. వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకత్తమ్మ, మన ఇంటిగుట్టు రచ్చకెక్కకుండా, నీకు బయట తెలిసి పోతుంది అన్న భయం లేకుండా నా మొగుణ్ణి అదే.. నీకొడుకుని. అని ఆపేసింది.

ఏంటే సుగుణా, నువ్వు మాట్లాడేది, నికేమన్నా పిచ్చిపట్టిన్దా, ఎదో గులతీరుతున్ది కదా అని నీతో సరదాగా పడుకుంటుంటే, ఇప్పుడూ ఏకంగా నా కన్నా కొడుకు దగ్గిర పడుకోమంటావా. అసలు నీకు ఇలాంటి అలోచనలు ఎక్కడినుంచి వస్తున్నాయి. లోకంలో ఎక్కడన్నా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయా. జనాలకి తెలిస్తే నా ముఖం మీద ఉమ్ముతారు. అత్తమ్మ మాటలను అడ్డుకుంటూ ఎందుకత్తమ్మా, అంత భయపాడాలి ఈజనాలకి, వీళ్ళేమన్నా మనకి ఆరుస్తున్నారా, తీరుస్తున్నారా, ఇక పోతే మీరన్న మాటకి, ఇలాంటి రంకు పురాణాలు ఇవాలేదో మీరు కొత్తగా మొదలు పెడుతున్నట్లు భయపడతారెన్దుకు. లోకంలో ఇలాంటివి ఎన్నో, కాకపోతే కొన్ని వెలుగులోకి రావు కొన్ని వస్తాయి. వాళ్ళ వాళ్ళ డబ్బు , స్థోమత, సంగంలో పలుకుబడిని పట్టి అలా అలా చెలామణి చేసుకుంటూ పోతున్నారు అంతే. అంతెందుకు కలిగులా అనే రాజు, తన చెల్లిని, అక్కని, వరసపెట్టి వాయించేవాడు. కొన్ని కులాలో, అమ్మతో, అక్కతో, చెల్లితో పండగరోజు పడుకోవటం ఆనవాయితీ , ఇంకొన్ని చోట్లా అన్నా చెల్లి లేచి పొయ్యి పెళ్లి చేసుకున్నారు. అంతెందుకు అత్తమ్మ, ఈమధ్య కొన్ని న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం, వింటున్నాం, మా నాన్న నన్ను గత 10 సంవత్సరాలుగా వాడుకుంటున్నాడు, అని చెప్పటం. మరి 10 సంవత్సరాలు చెప్పనిది ఇవ్వాళ ఎందుకు చెప్పింది, అది ఇంకెవడినో మరగటమో , ఇంకేదో అయ్యి ఉంటుంది. కొన్ని బలవన్తమ్మిదా, భయపడి కూడా జరుగుతాయి అంది సుగుణ. నువ్వెన్ని అయినా చెప్పవే, తల్లి కొడుకులు చేసుకోవడం పాపమే. అవునా అత్తమ్మ , నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను చెప్పూ, మరి ఈ సృష్టికి మూలమ్ ఆడం , ఈవ్ అంటారు కదా, వాళ్ళిద్దరి వరసేంటో మనకు తెలుసా, వాళ్ళిద్దరి నుంచే ఈ జాతి మొత్తం పుట్టిన్దీ.. అంటే.. విళ్ళలొ ఎవ్వరూ కొడుకుల చేత, అన్నల చేతా, తండ్రుల చేతా, తమ్ముళ్ళచేతా దేన్గించు కో లేదు అంటావా, అత్తమ్మ ఇష్టముండాలే కాని కుక్కల చేత కూడా దెంగించుకుంటున్న రోజులివి. ఇంకా పాత చింత కాయ పచ్చడి మాటలు ఆపి నీ పూకు గుల హాయిగా నా మొగుడు అదే మీఅబ్బాయి గారితో తీర్చుకో అంది సుగుణ.

అంటె నన్ను నీ సవతిని చేసుకుంటావా, నీ మొగుడు ఇంకొకళ్ళతో పడుకుంటుంటే చూస్తూ ఉండగలవా. ఎన్దుకుంటాను నీ సళ్ళు పిసుకుతూనో లేకపోతే నా పూకుని నీచేత నాకించుకుంటూనో నేను కూడా మీతో చేరి పోతాను. అయినా నామొగుడు దెంగేది ఎవరినీ, మా అత్తమ్మనేకదా.. తీసుకెళ్ళి ఆస్తులు తగలేస్తాడు అన్నభయం లేదు. హాయిగా మన ముగ్గురం కలసి మెలిసి ఎంచక్కా ఒకటే మంచం పై పడుకొని కుతి తీరా అనుభవించవచ్చు. ఇంతకంటే కావలసినది ఏముంది అత్తమ్మా అంది సుగుణ. సుబ్బాయమ్మ అలోచనలో పడింది. ఏమైనా చెప్పవే నా మనసు ఎందుకో ఒప్పుకోవట్లేదు అంది. నువ్వు అన్ని మర్చిపో అత్తమ్మ, ఈకార్యక్రమాన్ని మొత్తం ఎలా నడిపిస్తానో చూడు, నాకు వేదిలేయ్యి నేను చూసుకుంటా అంది. నీకు వదిలెయ్య బట్టే కదా నన్ను ఇలా గుడ్డలూడదీసి నీ పక్కలో చేర్చుకున్నావ్ అంటూ సళ్ళు పిసికి కౌగిలించుకుంది. మా బుజ్జి అత్తమ్మ అంటూ సుగుణ కూడా అత్తమ్మని అల్లుకొని పోయింది. ఇద్దరు కసిగా ముద్దులు పెట్టుకొని ఒకళ్ళ సళ్ళు ఒకళ్ళు కుతిగా చీకుకున్నారు. సుగుణ ముచ్చటగా మూడోసారి సుబ్బాయమ్మ పూకుదగ్గరకి చేరిపోయింది. కాళ్ళని రెండు ఎత్తిపట్టి తొడలను బాగా ఎడం చేసి, సుబ్బాయమ్మ పూకుని తన ముక్కుతో గెలక సాగింది. నాలికతో పూకుపై తన పేరును వ్రాయ సాగింది. స్స్స్స్స్స్స్స్ అంటూ సుబ్బాయమ్మ వేడి నిట్టూర్పులు వదులుతోంది. సుబ్బాయమ్మ నిలువు పెదాలను రెండిటిని విదతీసి సుగుణ నొటితో గట్టిగా భందించి పూకులోని రసాలని గట్టిగా, ప్స్స్స్స్స్ .. అంటూ పీల్చుకున్ది సుగుణ, ఆ చర్యకు సుబ్బాయమ్మ పూకులోని నరాలన్నీ కదిలి పోయాయి. గట్టిగా సుగుణ తలని తన పుష్పానికి అదుముకున్ది. దెంగవే .. దెంగు.. నీ అత్త కుత్తని కుతిగా దెంగు. హా…. పెట్టేయి ..నీ నాలికని వేళ్ళని నాలోకి ..దోపి దోపి దెంగవే నా ముద్దుల కోడలా… హా. అది . అలాగే. అబ్బా … అక్కడె… అంటూ ఇంకా రెచ్చగొట సాగింది సుగుణని. సుగుణ అలా సుబ్బాయమ్మ పూకును నాకుతూ , పూకుకి , గుద్దకి మధ్యలో ఉండే భాగం పై ఆడించింది. అలా నాకుతు నాకుతూ, సుబ్బాయమ్మ తొడలను ఇంకా ఎడం చేసి కాళ్ళను పూర్తిగా ఒంచింది, అలా ఒంచటమ్ లో సుబ్బాయమ్మ మోకాళ్ళు , సుబ్బాయామ్మ బరువైన సళ్ళకు గట్టిగా వత్తుకొని పోయాయి,. ఆ భంగిమ లో సుబ్బాయమ్మ పుష్పం తో పాటుగా గుద్దకూడ పూర్తిగా విచ్చు కున్నాయి. సుగుణ తన నాలికతో సుబ్బాయమ్మ గుద్దపై ఆడిస్తూ, నాలిక కొనతో గుద్దలోకి నెట్టింది. సుబ్బాయమ్మకు జివ్వుమంది ఎక్కడొ, ఒళ్ళంతా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఉంది. సుగుణ తన నాలికని సగం వరకు గుద్దలోకి నెట్టి ఒక చేతితో సళ్ళను పిసుకుతూ ఇంకొక చేతి వేళ్ళను సుబ్బాయమ్మ పూకులోకి పోనిచ్చి, గుద్దను పూకిని ఒకేసారి కసిదీరా దేంగసాగింది. సుబ్బాయమ్మను కోడలి చేష్టలు పూర్తిగ తారాస్తాయికి చేర్చాయి. అబ్బా….. అయి పోతోన్డే…. హా….. ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్. కొట్టు కొట్టు . వేళ్ళతో లోపలి కంటా తొయ్యవే.. నా గుద్దా, పూకు నీకు రాసిస్తున్నా.. అబ్బా. అక్కడె ఆదించవే. అలగే. ఆపకు.. హా.. అంటూ కార్చేసుకున్ది సుబ్బాయమ్మ…. రా నా పైకి అంటూ కోడలని తన మీదకి పడుకో బెట్టుకొని గట్టిగా హత్తుకుపోయిన్ది. చాలా సేపు ఏమి మాట్లాడ లేదు .

కొంచం సేపు ఐన తర్వాత సుగుణ సుబ్బాయమ్మతో అత్తమ్మ ఇందాక చెప్పిన విషయం ఏమి ఆలోచించావ్ అంది. నువ్వు నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నవ్ కదా బంగారం నాకిది చాలులే అంది. లేదు అత్తమ్మ నా కన్న తల్లి చిన్నప్పుడే చని పోయింది, నాకు తల్లి ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలీదు. నన్ను కూతురుకన్నా ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నావ్. అలాంటి నిన్ను సుఖపెట్టాల్సిన భాద్యత నాకు ఉంది, ఇంక నామాట కి నువ్వు ఎదురు చెప్పకూడదు అంతే నా మీద ఒట్టే అంది సుగుణ. సుబ్బాయమ్మ కాసేపు ఏమి మాట్లాడ లేదు. కొంచం సేపటి తర్వాత, అయినా వాడిని ఎలా ఒప్పిస్తావ్ అంది. అది అలా అడుగు చెప్తా, మీ అబ్బాయి కి ఎక్కడ నొక్కితే లేస్తున్దో, ఎంత సేపు చీకితే కారుతుందో నాకు పూర్తిగా తెలుసు అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను గా, అయితే మా అత్తమ్మ అంగీకారం తెలిపినట్లేగా అంది సుగుణ. సుబ్బాయమ్మ నవ్వుతూ తన చేతులతో తన మొహాన్ని కప్పేసుకున్ది. అబ్బా సిగ్గూ. అంటూ తన తలతో సుబ్బాయమ్మ సళ్ళపై అటు ఇటు రుద్దింది. ఇంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగింది. ఇద్దరు ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడ్డారు. సళ్ళు పిసుక్కొవడమ్లో పడి టైమ్ మర్చిపోయారు. సాయంత్రం 6 అయింది. రాజ వచ్చాడు. అయ్యో లే అత్తమ్మ లే తొందరగా బట్టలు కట్టుకో అంటూ తన చిర గబా గబా కట్టుకొని తలుపు దగ్గిరకేసి , జుట్టూ సవరించుకొని , వెళ్లి తలుపు తీసిన్ది. ఏంటే ఇంత సేపు, ఏమి చేస్తున్నావ్ అన్నాడు రాజ, ఏమి లేదండి బాగా నిద్ర పట్టేసింది. ఈ టైమ్ లో నిద్ర ఏంటి, అమ్మ లేదా ఇంట్లో అడిగాడు రాజ. ఉంది తన గదిలో , బహుసా తనుకూడా నిద్ర పోతోన్దేమో. సర్లే కాఫీ పెట్టు అంటూ డ్రెస్ మార్చుకోవటానికి వెళ్ళాడు. సుబ్బాయమ్మ మెల్లిగా గదిలో నుంచి బయటకు వచ్చింది. సాయంత్రం వంట పనుల్లో మునిగి పోయారు అత్తా కోడళ్ళు . రాజ టివి చూస్తూ ఉన్నాడు. అందరూ భోజనాలు ముగించారు. సుగుణ మాత్రం రాజని మాటలతో దేన్గినంత పని చేసి వదులోతొన్ది, రాజకి తెలీకుండా సుబ్బాయమ్మ ని. అందరు నిద్ర పోవటానికి వాళ్ళ వాళ్ళ పడక గదుల్లోకి వెళ్లారు. వెళ్ళే ముందు సుగుణ , సుబ్బాయమ్మతో .. అత్తమ్మా నా ప్లాన్ ఈ రాత్రి నుంచే అమలు చేస్తా , ని కొడుకు మనసులో ఏముందో ఇవ్వాళే బయటకు లాగుతా నువ్వు తలుపుచాటునుంచి చక్కగా విను అంటూ పెదాల పై గట్టిగా ముద్దు పెట్టి తన గదిలోకి వెళ్ళింది.

గదిలో సుగుణ కోసం రేడీగా ఉన్నాడు రాజ. వెళ్ళగానే తనపైకి లాక్కున్నాడు. ఏంటి అబ్బాయిగారు తెగ తొందరగా ఉన్నారు ఇవ్వాలా అంది సుగుణ. ఇప్పటికే చాలా సేపు ఆగాడు మా బుడ్డోడు. అమ్మ గనక హాల్ లో లేకపొతే ఇందాక నువ్వు చేసిన పనులకి, మాటలకి, నిన్ను అక్కడే జాడించి దెంగేవాడు. అబ్బా .. అంతటి పోటుగాడా. ఏ నీకు తెలీదా, ఎంతటి పోటుగాడో.. ఏమో నాకేం తెలుసు అంది సుగుణ. అవును పాపం అమాయక పూకు, దోపించు కోవడం నాకించుకోవడమ్ తప్ప ఇంకేమి తెలీదు పాపం అన్నాడు రాజ. ఉమ్మ్ . అని నవ్వింది సుగుణ. ఎంతో అందంగా నవ్వుతున్న పెదాలని అందుకున్నాడు రాజ. తన కింద పెదవిని తన రెండు పెదాలతో చీకుతూ, మధ్య మధ్యలో తన నాలికని సుగుణ నోటిలో కి తోసి గెలక సాగాడు. ఇద్దరూ, ఒకళ్ళ ఎంగిలి ఒకళ్ళు జుర్రుకోసాగారు. సుగుణ చెయ్యి తన పని ఏమిటో తనకు తెలుసు అన్నట్లు, రాజా లుంగీ లోపలికి వెళ్లి తనకి కావలిసిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని, దానితో ఆడుకో సాగింది. ఏంటొ తెలీదన్నావ్ మరి దాన్ని ఇప్పుడేమో పిసుకుతున్నావ్ అన్నాడు. సుగుణ రాజా పెదాలని గట్టిగా కొరికి మడ్డకి ఉన్న చర్మాన్ని స్పీడ్ గా గట్టిగా కిందికి లాగింది. అబ్బా… నియమ్మని దేంగా,. చంపేస్తావా ఎంటే అన్నడు. నా అమ్మని మీరు దెంగటానికి కుదరదు.. ఎప్పుడో పోఇన్ది. కావాలంటే మీ అమ్మని దెంగుకోన్ది అంది. ఛి.. చీ.. ఏంటా మాటలు. అంటు సుగుణ పూకుని తన చేత్తో పామ సాగాడు. ఏ పెళ్ళాం అమ్మ మాత్రం దెంగటానికి కావాలా అని అడిగింది సుగుణ. మడ్డని బాగా పైకి కిందికి ఆడిస్తూ. పెళ్ళాం అమ్మ అంటే అత్త వరస కాబట్టి దేన్గోచ్చు అన్నాడు. చా . పాపం ఆచారాలు తెగ పాటిస్తారు ,, అబ్బాయి గారు. మరి మీకన్నా 6 సంవత్సరాలు పెద్దైన నన్ను పెళ్ళాం గా ఎలా చేసుకున్నారు అని అడిగింది సుగుణ. వీటిని చూసి. అంటు సల్లని గట్టిగా పట్టుకొని పిసికాడు. ఆ సుఖానికి మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్.. అని గట్టిగా మూల్గుతూ తన రెండు కాళ్ళతో తన పై ఉన్న రాజా ని గట్టిగా భందించి తనకేసి అదుముకుంది.
ఏవండీ నేను ఒకటి అడుగుతాను నిజం చెప్పాలి అంది. మ్.. అడుగు అంటు బొడ్డు పై ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. మరీ నా సళ్ళు పెద్దవా అత్తమ్మ సళ్ళు పెద్దవా అని అడిగింది. చీ ఎంటా ప్రశ్నా అన్నాడు. లేదు మీరు చెప్పాల్సిందే అంది. ఏమో నేనెప్పుడు మా అమ్మవి గమనించ లేదు. చా 5 ఏళ్ళు వచ్చే వరకూ సల్లు పిసికి పిసికి మరీ పాలు తాగారు, అప్పుడు కూడా చూడలేదా అంది. నీకెవరు చెప్పారు అని అడిగాడు రాజ. ఏవరో ఒకరు చెప్పారులే గాని నా ప్రశ్న కి ముందు సమాదానం చెప్పండి, లేకపోతే నా సళ్ళు ముట్టుకోవద్దు అంది చేతులని వెనక్కి నెట్టేస్తూ. అబ్బా ఏంటే నీగోల.. మా అమ్మవే పెద్దవి చాలా అన్నాడు. సళ్ళల్లో జిల్లు మంది అప్పటిదాక తలుపు చాటున ఉండి వింటున్న సుబ్బాయమ్మకు ఆ మాటతో .
ఆహా మీ అమ్మవే పెద్దవా .. పోయి ఆవిడవే పిసుక్కోండి ఐతే అని అటు తిరిగి పడుకుంది కోపం నటిస్తూ. రాజ అదేంటే నువ్వే చెప్పమని, మల్లి ఇదేంటి .. అంటూ వెనక చేరి నడుమ్మీద చెయ్యేసి పామ సాగాడు. సుగుణ నవ్వుకుంటూ , అయితే నంగనాచిలాగా ఉంటూ ఇంట్లో పెల్లానివి ఏవి పెద్దవి తల్లివి ఏవి పెద్దవి అని లేక్కలేసుకుంటున్నారు అన్నమాట అంది. చీ అవేమి మాటలే మా అమ్మని నేను అలా ఎందుకు చూస్తాను అన్నాడు, చీరని కాలితో పైకి లాగుతూ. మరీ చూడకుండా నే మీ అమ్మవి నాకన్నా పెద్దవి అని ఎలా చెప్పారు అని అడిగింది సుగుణ. అదేంటే బాడీ స్ట్రక్చర్ చూస్తే తెలిసి పోతుంది కదా అన్నడు. ఆహా .. అయ్యా గారు ఐతే మీ అమ్మ బాడీ స్ట్రక్చర్ ని కూడ కళ్ళతో స్కాన్ చేసే సారూ అన్నమాట అంది. అదేమి కాదు అన్నాడు, చీరని పూర్తిగా నడుము వరకు లేపి, వెనక నుండి పిర్రలని పాముతూ. మరీ ఎప్పుడూ చూసారో చెప్పండీ నా మీద వట్టే అంది సుగుణ. అబ్బా . సుగుణా .. ఏంటి అంటు పిర్రల పై ఉన్న చేతిని సుతారంగా పాముతూ గుద్దని పూకుని మార్చి మార్చి రుద్ద సాగాడు. పూకులో చెమ్మ మొదలయింది సుగుణకి. మ్మ్మ్మ్మ్ . హాఆ… అని మూలుగుతూ, రాజ వైపుకు తిరిగి , రాజాని వేల్లికలా పడుకో బెట్టింది. రాజ మడ్డ పైకి నిటారుగా నుంచొని ఉంది. చేత్తో చెంప మీద కొట్టి నట్లు, మడ్డని అటు ఇటు రెండు దెబ్బలు వేసింది, అది టాంగ్ మని ఊగుతూ ఇంకా గట్టిపడింది. మడ్డ దగ్గిర చతికిల బడి నాలిక తో సంచిని గెలికింది. ఒట్టలు రెండు గట్టిగా బిగుసుకొని మళ్లి వదులయ్యాయి. వాటిని నాలికతో బాగా నాకి పెదాలతో లాగి వదిలింది. చమ్మగా మూలిగాడు రాజ. నేణు నాపని చేస్తాను మీరు ఎప్పుడు చూసారో చెప్పండీ అంది. మడ్డని నోట్లోకి తీసుకుంటూ . మన పెళ్లి కాక ముందు ఒక సారి చూసాను. ఆ రోజు ఏదో పని ఉండి అమ్మ గదిలోకి వెళ్ళాను, అమ్మ అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చింది. అద్దం వైపుకు తిరిగి తుడుచు కుంటోంది , నేను అప్పుడే గదిలోకి వెళ్ళాను, అప్పుడూ నాకు అద్దం లో నుంచి కనపడ్డాయి అన్నాడు. బయట ఉండీ వింటున్న సుబ్బాయమ్మకు సిగ్గు అనిపించింది. తల వంచుకొని తన సల్లని ఒక సారి చూసుకున్ది.
ఉమ్మ్. అంది సుగుణ మడ్డని నోట్లో నుంచే బయటకి తియ్యకుండా. అబ్బా.. ఏమి చీకుతున్నవే నా ముద్దుల లంజ ముండ, కాని ఇంకా అలాగే చీకు అని గుద్దని పైకి ఎత్తి ఇంకొంచం లోపలికి తోసాడు. జరిగింది చెప్పమని తోడని గిల్లింది సుగుణ. అదే అద్దంలో చూసాను. అమ్మ తొడలు తుడుచుకుంటోంది. ఒంగటమ్ తో తన పిర్రలు, గుద్ద, ముందుకి వొంగి నప్పుడు వేలబడిన సల్లని చూసాను అన్నాడు. మడ్డని చీకతమ్ ఆపి, తన చేతిలోకి తీసుకొని ఆడిస్తూ, తప్పని తెలిసి అత్తమని అల్లాగే గుడ్లప్పగించి చూసవన్నమాట అంది సుగుణ. ఆ క్షణంలో అవన్నీ మరచి పోయాను, వెంటనే తేరుకొని అక్కడినుంచి వచ్చేసాను. ఉమ్ .. మల్లి ఎప్పుడు చూసారు అని అడిగింది. అప్పుడప్పుడు ఏదన్న పని చేస్తున్నప్పుడు , అన్నం వడ్డిస్తున్నప్పుడు, జాకేట్లోనుంచి బయటికి వస్తాయి కదా , అప్పుడూ చూశాను . ఆహా రసికులే అంటు మిదకేక్కి కూర్చొని మడ్డని చేత్తో పట్టుకొని సరిగ్గా తన పూకులోకి ఇముడ్చుకుంది. తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాడు రాజ.
పైన చిన్నగా ఊగుతూ ఉమ్మ్. ఇంకెప్పుడూ చూసారు అని అడిగింది. ఇంకా. ఆ ఒఅ సారి మళ్లి అమ్మ గదిలోనే , తను నిద్ర పోతోంది, నేను ఏదో పని ఉండీ వెళ్ళను , అమ్మ మంచి నిద్రలో ఉంది, అప్పుడూ చీర పూర్తిగా పక్కకి పోయింది,జాకెట్ లో నుంచి కొంచం బయటికి కనబడుతున్నై. తెల్లగా బొడ్డు కనబడింది. కొంచం చీర పైకి వెళ్ళటంతో మోకాళ్ళవరకు కనపడింది. సుబ్బాయామ్మకు ఒంట్లో వేడి రాజుకుంది. చీర పైనుంచే పూకును పిసుక్కో సాగింది. సుగుణ రాజ మీదకి వాలీ సల్లని గుండెల పై ఆడిస్తూ ఎగిరెగిరి కొడుతోంది. కిందనుంచి ఎదురోత్తులు ఇస్తున్నాడు రాజ. మరీ అమ్మ సల్లని బొద్దుని తొడలని అన్ని సార్లు చూసి ఏమి ఎరగనట్లు నేనెప్పుడూ చూడలేదు అంటారు అంది. ఇంకా గట్టిగా కొడుతూ. నవ్వాడు రాజ. అయితే మా ఇద్దరిలో ఎవరు అందగత్తెలు చెప్పండీ అంది సుగుణ. ఎవరి అందం వాళ్ళదే అన్నాడు రాజ. అలా కాదు వివరించి చెప్పాలి. ఎవరెవరిలో ఏమేమి అందంగా ఉంటాయో అంది సుగుణ. ఇద్దరూ మంచి రంగు.. హా ఇంకా అంటు పైన కూర్చొని గుండ్రంగా నడుమును తిప్పసాగింది సుగుణ. అలా తిప్పుతుంటే పూకులోపల ఉన్న మడ్డకి పూకు గోడలు అన్నివైపుల నుంచి తగిలి మహా సుఖంగా ఉంది రాజకి. అందుకే తను ఏమి మాట్లాడుగదిలో సుగుణ కోసం రేడీగా ఉన్నాడు రాజ. వెళ్ళగానే తనపైకి లాక్కున్నాడు. ఏంటి అబ్బాయిగారు తెగ తొందరగా ఉన్నారు ఇవ్వాలా అంది సుగుణ. ఇప్పటికే చాలా సేపు ఆగాడు మా బుడ్డోడు. అమ్మ గనక హాల్ లో లేకపొతే ఇందాక నువ్వు చేసిన పనులకి, మాటలకి, నిన్ను అక్కడే జాడించి దెంగేవాడు. అబ్బా .. అంతటి పోటుగాడా. ఏ నీకు తెలీదా, ఎంతటి పోటుగాడో.. ఏమో నాకేం తెలుసు అంది సుగుణ. అవును పాపం అమాయక పూకు, దోపించు కోవడం నాకించుకోవడమ్ తప్ప ఇంకేమి తెలీదు పాపం అన్నాడు రాజ. ఉమ్మ్ . అని నవ్వింది సుగుణ. ఎంతో అందంగా నవ్వుతున్న పెదాలని అందుకున్నాడు రాజ. తన కింద పెదవిని తన రెండు పెదాలతో చీకుతూ, మధ్య మధ్యలో తన నాలికని సుగుణ నోటిలో కి తోసి గెలక సాగాడు. ఇద్దరూ, ఒకళ్ళ ఎంగిలి ఒకళ్ళు జుర్రుకోసాగారు. సుగుణ చెయ్యి తన పని ఏమిటో తనకు తెలుసు అన్నట్లు, రాజా లుంగీ లోపలికి వెళ్లి తనకి కావలిసిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని, దానితో ఆడుకో సాగింది. ఏంటొ తెలీదన్నావ్ మరి దాన్ని ఇప్పుడేమో పిసుకుతున్నావ్ అన్నాడు. సుగుణ రాజా పెదాలని గట్టిగా కొరికి మడ్డకి ఉన్న చర్మాన్ని స్పీడ్ గా గట్టిగా కిందికి లాగింది. అబ్బా… నియమ్మని దేంగా,. చంపేస్తావా ఎంటే అన్నడు. నా అమ్మని మీరు దెంగటానికి కుదరదు.. ఎప్పుడో పోఇన్ది. కావాలంటే మీ అమ్మని దెంగుకోన్ది అంది. ఛి.. చీ.. ఏంటా మాటలు. అంటు సుగుణ పూకుని తన చేత్తో పామ సాగాడు. ఏ పెళ్ళాం అమ్మ మాత్రం దెంగటానికి కావాలా అని అడిగింది సుగుణ. మడ్డని బాగా పైకి కిందికి ఆడిస్తూ. పెళ్ళాం అమ్మ అంటే అత్త వరస కాబట్టి దేన్గోచ్చు అన్నాడు. చా . పాపం ఆచారాలు తెగ పాటిస్తారు ,, అబ్బాయి గారు. మరి మీకన్నా 6 సంవత్సరాలు పెద్దైన నన్ను పెళ్ళాం గా ఎలా చేసుకున్నారు అని అడిగింది సుగుణ. వీటిని చూసి. అంటు సల్లని గట్టిగా పట్టుకొని పిసికాడు. ఆ సుఖానికి మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్.. అని గట్టిగా మూల్గుతూ తన రెండు కాళ్ళతో తన పై ఉన్న రాజా ని గట్టిగా భందించి తనకేసి అదుముకుంది.
ఏవండీ నేను ఒకటి అడుగుతాను నిజం చెప్పాలి అంది. మ్.. అడుగు అంటు బొడ్డు పై ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. మరీ నా సళ్ళు పెద్దవా అత్తమ్మ సళ్ళు పెద్దవా అని అడిగింది. చీ ఎంటా ప్రశ్నా అన్నాడు. లేదు మీరు చెప్పాల్సిందే అంది. ఏమో నేనెప్పుడు మా అమ్మవి గమనించ లేదు. చా 5 ఏళ్ళు వచ్చే వరకూ సల్లు పిసికి పిసికి మరీ పాలు తాగారు, అప్పుడు కూడా చూడలేదా అంది. నీకెవరు చెప్పారు అని అడిగాడు రాజ. ఏవరో ఒకరు చెప్పారులే గాని నా ప్రశ్న కి ముందు సమాదానం చెప్పండి, లేకపోతే నా సళ్ళు ముట్టుకోవద్దు అంది చేతులని వెనక్కి నెట్టేస్తూ. అబ్బా ఏంటే నీగోల.. మా అమ్మవే పెద్దవి చాలా అన్నాడు. సళ్ళల్లో జిల్లు మంది అప్పటిదాక తలుపు చాటున ఉండి వింటున్న సుబ్బాయమ్మకు ఆ మాటతో .
ఆహా మీ అమ్మవే పెద్దవా .. పోయి ఆవిడవే పిసుక్కోండి ఐతే అని అటు తిరిగి పడుకుంది కోపం నటిస్తూ. రాజ అదేంటే నువ్వే చెప్పమని, మల్లి ఇదేంటి .. అంటూ వెనక చేరి నడుమ్మీద చెయ్యేసి పామ సాగాడు. సుగుణ నవ్వుకుంటూ , అయితే నంగనాచిలాగా ఉంటూ ఇంట్లో పెల్లానివి ఏవి పెద్దవి తల్లివి ఏవి పెద్దవి అని లేక్కలేసుకుంటున్నారు అన్నమాట అంది. చీ అవేమి మాటలే మా అమ్మని నేను అలా ఎందుకు చూస్తాను అన్నాడు, చీరని కాలితో పైకి లాగుతూ. మరీ చూడకుండా నే మీ అమ్మవి నాకన్నా పెద్దవి అని ఎలా చెప్పారు అని అడిగింది సుగుణ. అదేంటే బాడీ స్ట్రక్చర్ చూస్తే తెలిసి పోతుంది కదా అన్నడు. ఆహా .. అయ్యా గారు ఐతే మీ అమ్మ బాడీ స్ట్రక్చర్ ని కూడ కళ్ళతో స్కాన్ చేసే సారూ అన్నమాట అంది. అదేమి కాదు అన్నాడు, చీరని పూర్తిగా నడుము వరకు లేపి, వెనక నుండి పిర్రలని పాముతూ. మరీ ఎప్పుడూ చూసారో చెప్పండీ నా మీద వట్టే అంది సుగుణ. అబ్బా . సుగుణా .. ఏంటి అంటు పిర్రల పై ఉన్న చేతిని సుతారంగా పాముతూ గుద్దని పూకుని మార్చి మార్చి రుద్ద సాగాడు. పూకులో చెమ్మ మొదలయింది సుగుణకి. మ్మ్మ్మ్మ్ . హాఆ… అని మూలుగుతూ, రాజ వైపుకు తిరిగి , రాజాని వేల్లికలా పడుకో బెట్టింది. రాజ మడ్డ పైకి నిటారుగా నుంచొని ఉంది. చేత్తో చెంప మీద కొట్టి నట్లు, మడ్డని అటు ఇటు రెండు దెబ్బలు వేసింది, అది టాంగ్ మని ఊగుతూ ఇంకా గట్టిపడింది. మడ్డ దగ్గిర చతికిల బడి నాలిక తో సంచిని గెలికింది. ఒట్టలు రెండు గట్టిగా బిగుసుకొని మళ్లి వదులయ్యాయి. వాటిని నాలికతో బాగా నాకి పెదాలతో లాగి వదిలింది. చమ్మగా మూలిగాడు రాజ. నేణు నాపని చేస్తాను మీరు ఎప్పుడు చూసారో చెప్పండీ అంది. మడ్డని నోట్లోకి తీసుకుంటూ . మన పెళ్లి కాక ముందు ఒక సారి చూసాను. ఆ రోజు ఏదో పని ఉండి అమ్మ గదిలోకి వెళ్ళాను, అమ్మ అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చింది. అద్దం వైపుకు తిరిగి తుడుచు కుంటోంది , నేను అప్పుడే గదిలోకి వెళ్ళాను, అప్పుడూ నాకు అద్దం లో నుంచి కనపడ్డాయి అన్నాడు. బయట ఉండీ వింటున్న సుబ్బాయమ్మకు సిగ్గు అనిపించింది. తల వంచుకొని తన సల్లని ఒక సారి చూసుకున్ది.
ఉమ్మ్. అంది సుగుణ మడ్డని నోట్లో నుంచే బయటకి తియ్యకుండా. అబ్బా.. ఏమి చీకుతున్నవే నా ముద్దుల లంజ ముండ, కాని ఇంకా అలాగే చీకు అని గుద్దని పైకి ఎత్తి ఇంకొంచం లోపలికి తోసాడు. జరిగింది చెప్పమని తోడని గిల్లింది సుగుణ. అదే అద్దంలో చూసాను. అమ్మ తొడలు తుడుచుకుంటోంది. ఒంగటమ్ తో తన పిర్రలు, గుద్ద, ముందుకి వొంగి నప్పుడు వేలబడిన సల్లని చూసాను అన్నాడు. మడ్డని చీకతమ్ ఆపి, తన చేతిలోకి తీసుకొని ఆడిస్తూ, తప్పని తెలిసి అత్తమని అల్లాగే గుడ్లప్పగించి చూసవన్నమాట అంది సుగుణ. ఆ క్షణంలో అవన్నీ మరచి పోయాను, వెంటనే తేరుకొని అక్కడినుంచి వచ్చేసాను. ఉమ్ .. మల్లి ఎప్పుడు చూసారు అని అడిగింది. అప్పుడప్పుడు ఏదన్న పని చేస్తున్నప్పుడు , అన్నం వడ్డిస్తున్నప్పుడు, జాకేట్లోనుంచి బయటికి వస్తాయి కదా , అప్పుడూ చూశాను . ఆహా రసికులే అంటు మిదకేక్కి కూర్చొని మడ్డని చేత్తో పట్టుకొని సరిగ్గా తన పూకులోకి ఇముడ్చుకుంది. తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాడు రాజ.
పైన చిన్నగా ఊగుతూ ఉమ్మ్. ఇంకెప్పుడూ చూసారు అని అడిగింది. ఇంకా. ఆ ఒఅ సారి మళ్లి అమ్మ గదిలోనే , తను నిద్ర పోతోంది, నేను ఏదో పని ఉండీ వెళ్ళను , అమ్మ మంచి నిద్రలో ఉంది, అప్పుడూ చీర పూర్తిగా పక్కకి పోయింది,జాకెట్ లో నుంచి కొంచం బయటికి కనబడుతున్నై. తెల్లగా బొడ్డు కనబడింది. కొంచం చీర పైకి వెళ్ళటంతో మోకాళ్ళవరకు కనపడింది. సుబ్బాయామ్మకు ఒంట్లో వేడి రాజుకుంది. చీర పైనుంచే పూకును పిసుక్కో సాగింది. సుగుణ రాజ మీదకి వాలీ సల్లని గుండెల పై ఆడిస్తూ ఎగిరెగిరి కొడుతోంది. కిందనుంచి ఎదురోత్తులు ఇస్తున్నాడు రాజ. మరీ అమ్మ సల్లని బొద్దుని తొడలని అన్ని సార్లు చూసి ఏమి ఎరగనట్లు నేనెప్పుడూ చూడలేదు అంటారు అంది. ఇంకా గట్టిగా కొడుతూ. నవ్వాడు రాజ. అయితే మా ఇద్దరిలో ఎవరు అందగత్తెలు చెప్పండీ అంది సుగుణ. ఎవరి అందం వాళ్ళదే అన్నాడు రాజ. అలా కాదు వివరించి చెప్పాలి. ఎవరెవరిలో ఏమేమి అందంగా ఉంటాయో అంది సుగుణ. ఇద్దరూ మంచి రంగు.. హా ఇంకా అంటు పైన కూర్చొని గుండ్రంగా నడుమును తిప్పసాగింది సుగుణ. అలా తిప్పుతుంటే పూకులోపల ఉన్న మడ్డకి పూకు గోడలు అన్నివైపుల నుంచి తగిలి మహా సుఖంగా ఉంది రాజకి. అందుకే తను ఏమి మాట్లాడుతున్నాడో , సుగుణ ఏమి అడుగుతుందో కూడ మర్చిపోయాడు. ఉమ్మ్ చెప్పండి అంది. అమ్మ సళ్ళు నీకన్నా పెద్దవి. ఎంత పెద్దవి అని అడిగింది. ఎంతా అంటే ఎలా చెప్పను. చిన్న సైజు కొబ్బరి బోన్దలన్త అన్నాడు. సుబ్బయంమకి గర్వంగా ఉంది ఆమాటలకి. ఒక్క సారి గట్టిగా గాలి పీల్చు కుంది సళ్ళనిండ. సళ్ళు బరువుగా తయారయ్యాయి ముందుకు తన్ను కొని నిలబడ్డాయి .తున్నాడో , సుగుణ ఏమి అడుగుతుందో కూడ మర్చిపోయాడు. ఉమ్మ్ చెప్పండి అంది. అమ్మ సళ్ళు నీకన్నా పెద్దవి. ఎంత పెద్దవి అని అడిగింది. ఎంతా అంటే ఎలా చెప్పను. చిన్న సైజు కొబ్బరి బోన్దలన్త అన్నాడు. సుబ్బయంమకి గర్వంగా ఉంది ఆమాటలకి. ఒక్క సారి గట్టిగా గాలి పీల్చు కుంది సళ్ళనిండ. సళ్ళు బరువుగా తయారయ్యాయి ముందుకు తన్ను కొని నిలబడ్డాయి ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button