Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 10 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha - 10 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 10 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

rajniraj

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth
Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth
మీరా మనసు నిండా భావోద్వేగాల తుఫాను చెలరేగింది 
దీనికి ముందు మీరా మనసులో ఉన్న గందరగోళం
ఇప్పుడు ఆమెను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ గందరగోళ భావోద్వేగాలతో పోలిస్తే ఏది తక్కువ కాదు
భయం మరియు ఉత్సాహం మీరాను సమాన స్థాయిలో ప్రభావితం చేసాయి 
ఆమెను మోహింపజేసినా వ్వక్తి ఆమె జీవితంలో
తుఫాను సృష్టించిన వ్యక్తి మళ్లీ తిరిగి ఇక్కడకు రాబోతున్నారా ?????????????????????????
అతను ఇక్కడ లేనప్పుడు ఆమె అతనికోసం చాలా కాలం ఆరాట పడింది 
కానీ అతను తిరిగి రాబోతున్నప్పుడు ఇప్పుడు
ఉత్సాహం తో పాటు భయం కూడా  ఎందుకు ఉంది
బహుశా మొదటి సారి వారి  అక్రమ సంబంధం బయట పడకుండా తప్పించుకున్నారు
కానీ ఇప్పుడు ఒకరినొకరు చూసినప్పుడు వారి 
భావ ఉద్వేగాలు అనుచు కోలేక మళ్లీ వ్యభిచార లైంగిక సంబంధం మొదలుపెడితే ఆ సమయంలో 
దొరిగిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది
మొదటి సారి మీరా తన భర్త జీవిత భాగస్వామిని ద్రోహం చేసింది కానీ ఈ సరి ఈ సమయంలో
తమ అక్రమ సంబంధం మొదలుపెడితే ప్రభుతో జీవితాన్ని పంచుకుంటున్న తన భార్యకు కూడా ద్రోహం చేసినట్లు అవుతుంది
 
నేను ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను నాకు తెలిసి
ప్రభు ఈ వ్యభిచార సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఇష్టపడక పోవచ్చు 
ఎందుకంటే అతను తన భార్యను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు 
నా భర్త నన్ను పట్టించుకోలేదని ముఖ్య కారణంగా 
నేను ఈ అక్రమ సంబంధం కొనసాగించాలని కోరుకున్నాను ??????????????????????????
ఇప్పుడు నా భర్త ఇంటికి కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఏదో చెడు జరిగి ఉంటుందని నేను ఎంత భయపడ్డానో 
ఆ సమయంలో ప్రభువు నాకు పూర్తిగా 
అప్రధానంగా మారాడు అతని గురించి కొంచం కూడా ఆలోచించలేదు 
నా భర్త మరియు అతని శ్రేయస్సే నాకు ముఖ్యమైనది
మీరాకు ఈ భిన్నమైన వ్యతిరేక ఆలోచనలు ఎంటో అర్థం కాలేదు 
మీరా తన భర్త పైన చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది 
కానీ అతను బాగానే ఉన్నంతకాలం అది శరత్ ను ప్రభావితం చేయనంత కాలం మీరా తన బలహీనతో ఆమె ఆ తన ఆనందాలను కోరుకుంది
ఆ విషయం తనని ఎంతో అపురూపంగా చూసుకున్న శరత్ ను బాధించగలదని 
మీరా భర్తకు ఆ వ్యవహారం గురించి ఎప్పటికీ తెలుసుకోకపోతే శరత్ కు శ్రేయస్కరం 
అనుకుంది
కానీ ఈ అక్రమ వ్యవహారం ఉన్నంతవరకు 
లేదా కొనసాగినంత వరకూ తన భర్తకు తెలియకపోవడం లో ప్రమాదం ఉండపోవచ్చును 
ఆమె ఎందుకు అంతా స్వార్థపూరితంగా ఆలోచిస్తుందో అర్థం కాలేదు
మీరా తన బలహీనతలను తానే శపించుకుంది 
ఆలస్యంగా భోజనం చేస్తున్న తన భర్తకు వడ్డన చేస్తున్నప్పుడు మీరాకు ఇలాంటి ఆలోచనలు 
చాలా బాధించాయి 
 
మీరా శరత్ మంచం పైన చేరుకున్నాక
శరత్ తన భార్య వైపు చూశాడు
మీరా ఇంకా చెదిరిపోయిన మనసుతో చూస్తుంది
ఇది ప్రభు తిరిగి ఇక్కడికి వస్తున్నడని అని విన్నందుక లేక నేను ఇంటికి ఆలస్యంగా రావడం వల్ల నేను ముందే తనకి సమాచారం అందివాల్చంది మీరాను అనవసరంగా ఆందోళనకు గురి చేశాను 
కానీ శరత్ ప్రభు నాన్నగారికి ఆరోగ్యం బాగోలేదని
తెలిసిన వెంటనే తొందరగా బయలుదేరి వెళ్ళి పోయాడు ప్రభు నాన్నగారి ఆరోగ్యం విషయం శరత్ మనసును కలవర పెట్టింది 
శరత్ ఆసుపత్రి చేరుకున్నాక కాసేపటి తరువాత మీరాను అక్కడికి పిలవాలి అనుకున్నాడు 
కానీ అక్కడ బాధతత్వ పరిస్థితులను చూసి
శరత్ ఆ పరిస్థితిలో ప్రభు కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చతూ ఉండిపోయాడు
ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళడం గురించి పూర్తిగా మారిపోయాడు 
 ఇంటికి తిరిగి రాగానే మీరా తన గురించి ఆలోచిస్తూ బాధ పడుతూ ఉండటం చూసి 
(ఇది శరత్ ప్రభు నాన్నగారికి ఆరోగ్యం గురించి ప్రభు రాక గురించి చెప్పక ముందు కాబట్టి)
మీరా తన కోసం ఆందోళన పడటం లో నిజాయితీ ఉందని అనుకున్నాడు
క్షమించు మీరా నిన్ను అనవసరంగా ఆందోళనకు గురి చేశాను
తన భర్త వైపు చూస్తుండగానే మీరా కళ్ళు చెమర్చాయి 
ఇప్పుడు కూడా శరత్ నన్ను ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడు కానీ నా అసౌకర్యానికి కారణం నా పాత ప్రేమికుడు త్వరలో ఇక్కడికి తిరిగి వచ్చే అవకాసం ఉంది అని
ఆమె హృదయం తన భర్త వద్దకు చేరింది మీరా 
తన ముఖాన్ని శరత్ భుజాలపై ఉంచింది అతన్ని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది 
నేను చాలా భయపడ్డాను మీకు ఏం జరిగిందో అని చాలా భయపడ్డ ఎప్పుడు తొందరగా వచ్చే మీరు చాలా ఆలస్యం చేసేసరికి చాలా భయం వేసింది
మీరు లేకుండా నేను ఉండలేను నాకు మీరు కావాలి ఎప్పుడు మీరు లేకుండా నేను బ్రతకజాలనూ 
మీరా ఈ భావోద్వేగాలు నిజమైనవే శరత్ లేకుండా
తన మీరా జీవితం సాగించ లేదని ఆమెకు తెలుసు
శరత్ తన జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు తిన్న బలమైన స్తంభం లాంటి వాడు
అపారమైన అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి శరత్ కు ఎల్లప్పుడూ బలమైన సంకల్పబలం ఉంటుంది
ప్రభు తన భర్త కంటే శారీరకంగా బలంగా ఉండవచ్చు కానీ ప్రభు తన భర్త ధైర్యానికి సరిపోలేడు
 
మీరా పెదవులపై సున్నితంగా ముద్దు పెట్టుకొవడానికి శరత్ తల వచ్చగానే మీరా 
ఉద్రేకంతో ముద్దు పెట్టడం మొదలెట్టింది (పెదవులపై కాదు)
శరత్ కూడా మీరాకు ఉత్సాహంగా ముద్దడాడం ప్రారంభించాడు 
వారి లైంగిక కోరికలు నెమ్మదిగా మేల్కొన్నాయి 
శరత్ చేతులు మీరా భుజాల నుండి మీరా బరువైన రొమ్ముల వరకు వెళ్ళాయి
శరత్ పట్టుకోవాడానికి మీరా తన రొమ్ములని పైకి నెట్టింది 
శరత్ ఉద్రేకంతో మీరాను ముద్ద పెట్టుకోవడంతో పాటు శరత్ మీరా రొమ్ములను పిసికి నలుపుతున్నాడు 
మీరా తన నోటిని శరత్ నోటితో కలపల వద్ద అని 
ఆశ్చర్యం ఆలోచిస్తుంది
ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మీరా తన భర్తతో 
ఇలా చేయనందుకు సంశయిస్తుంది 
నాకు ఈ ఆలోచనలు ఎక్కడా నేర్చుకున్నానో అని
శరత్ ఆశ్చర్యపోవచ్చు అనుకుంది 
కానీ మీరా నిజంగా అలా ముద్దు పెట్టుకుని ఉంటే
ప్రభుతో కూడా ఇలానే చేసి ఉంటుంది అని శరత్ కు తెలుసు అని మీరా గ్రహించలేదు
 
శరత్ చేతులు మీరా జాకెట్ పై ఉన్న హుక్స్ అడ్డు తొలగించే ప్రయత్నస్తూ శరత్ మీరా పెదవులు పీలుస్తుంటే మీరా తనకుతాను జాకేట్ విప్పుకొవడం ద్వారా శరత్ కు సహాయం చేసింది
మీరా శరీరం నుండి ఆమె జాకెట్ తొలగించేప్పుడు  వారిరువురూ ఒక్క క్షణం పాటు ముద్దు పెట్టుకోవడం మానేశారు
శరత్ ఛాతి అప్పటికే పరుపు అనుకుని ఉంది
మీరా శరత్ విపు చేసి  అనుకూలంగా తిరిగింది
శరత్ మీరా లో అంగవస్త్రం (బ్రా) విప్పాలని మీరా కోరుకుంటుందనీ శరత్ గ్రహించాడు
శరత్ సంతోషంగా పూర్తి చేసి అంగవస్త్రన్ని పరుపు మీద వేశాడు
మీరా తన అద్భుతమైన వక్షోజాలను ప్రదర్శించాడనికి ఆమె శరత్ వైపు తిరిగింది
అవి రెండూ ఎంతా బాగున్నాయో అని శరత్ ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాడు
మరికొన్ని నెలల్లో మీరా 33 వయసుకు వస్తుంది
కానీ ఇప్పటికీ అవి రెండూ మీరా శరీరం నుండి బయటకు గర్వంగా పొడుచుకు వచ్చినట్లు ఉంటాయి 
వారిద్దరూ గడిచిన మూడు సంవత్సరాలుగా చాలా స్వల్పంగా కలియిక చేసారు 
ఇది ఇప్పుడు గుర్తించదగినది కాదు
కానీ  ఈ ఆలోచన ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందో
శరత్ అనుకోకుండా గుర్తు చేసుకోవడం అతనిపైన
ప్రభావం చూపింది
మీరా వక్షోజాలు ఆమె శరీరం నుండి గర్వంగా గట్టిగా వేలాడుతున్నాయి
కానీ వాటిని ఆరాధించే వ్యక్తి అతను కాదు అతని చిన్ననాటి స్నేహితుడు ప్రభు.
ప్రభు పాడుబడిన హాలులో ఆ సాయంత్రం చాలా ఆకలితో తన భార్య రొమ్ములను పిసికి పీలుస్తున్నా దృశ్యం గుర్తుకు వచ్చింది 
ఆ రోజు శరత్ తన హృదయాన్ని మరోక రంపపు కోత భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు అసూయ కోపం
తాలుకు భావనలతో తనలో తాను దహించుకు పోయాడు 
అతను ఎంతా మంచి వ్యక్తి అయినప్పటికీ అతను కూడా ఒక సాధారణ వ్యక్తి యొక్క భావోద్వేగాలకు లోబడి ఉండాలి
శరత్ ఇప్పుడు మీరా రొమ్మును గట్టిగా పిసికి
పట్టుకున్నాడు 
 
ఆమ్ బ్బా.. ……మీరా బాధతో అరిచింది
తన భార్య యొక్క నొప్పి అరుపు విన్నా శరత్ తిరిగి తనపై తాను నియంత్రణ సాధించాడు
అతను తన మానసిక ఒత్తిడి నివారణకు ఎలా మెరుగుపరుచుకున్నాడండే 
అతను తన భార్యను పూర్తిగా తిరిగి గెలవాలని అనుకోలేదు ఆమె ఎందుకు దారి తప్పినదో దానికి
కొంతవరకూ తాను కారణమని అనిపించాలేదా ??
తనను తాను ప్రశ్నించు కున్నాడు 
లేదు లేదు శరత్ ఆమె మీరు ప్రేమించిన మీ భార్య
ఇప్పటికీ మీరంటే ప్రేమ మీ కష్టాలన్నిటిలోను మీకు అండగా నిలిచింది మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోండి అని శరత్ మనసు తనని శరత్ ను హెచ్చరించింది 
మీరా రొమ్ము పైన అతని పట్టు మెత్తబడింది 
శరత్ మీరా రొమ్ములను మరింత సున్నితంగా పిసుకుతున్నాడు 
శరత్ మీరా చనుమొనలు తన నోటితో తీసుకుని
పీల్చడం ప్రారంభించాడు 
శరత్ మీరా చనుమొన కాస్త గట్టిగా పీల్చుకోవడం
ద్వారా అతనిలో ఇంకా కొంత కోపం ఉండి ఉండాలి 
ఇస్ మ్మ్ మ్మ్ ఆహ్ అలాగే చేయండి ఆహ్ ఆహ్
మీరా తన అభిరుచిని ప్రదర్శించడం 
అది ఆమె స్వరంతో ఆశ్చర్యపోయింది 
శరత్ ఇలా చేయడం మీరాకు నిజంగా నచ్చింది 
 
శరత్ మీరా చీర పట్టుకుని లాగడానికి దాన్ని తొలగించడానికి మీరా శరత్ కు సహాయం చేసింది
శరత్ మీరా లంగా కూడా విప్పాడు
మీరా లో చెడ్డి (ప్యాంటీ) ధరించనందున మీరా ఇప్పుడు పూర్తి నగ్నంగా ఉంది
శరత్ తన లుంగీ తీసి వేసాడు అతను కూడా నగ్నంగా మారాడు
శరత్ మీరా చేతిని తీసుకొని అతని పురుషాంగం మీద ఉంచాడు మీరా ఆత్రంగా దాన్ని పట్టుకుని తడమాడాన్ని  చూసి శరత్ సంతోషించాడు 
శరత్ చేయి మీరా యోని చేయడానికి ఆమె కడుపు కిందకు జారింది
మీరా అతని కోసం కాళ్ళు తెరిచింది
శరత్ రెండు వేళ్ళు వృత్తాకార కదలికలో మీరా పూ లోపలి భాగాన్ని రుద్దడం ప్రారంభించాయి 
ఉమ్ ఆహ్ ఆహ్ మ్మ్ మీరా మృదువైన మూలుగులూ వినిపించాయి
శరత్ మీరా రెండు బంతులను మీరా చర్యలకు ప్రత్యామ్నాయంగా పీల్చుకోవడానికి అందుకున్నాడు 
శరత్ వేళ్ళు మీరా స్త్రీగుహ్యాంకురాన్ని రుద్దడం కొనసాగిస్తూ ఉంటే మీరా శరత్ పురుషాంగాన్ని ఆమె చేత్తో గట్టిగా పట్టుకుంది
మీరా పూ చాలా తడిగా ఉంది
మీరా ప్రభుతో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆమె ఇలాగే ఆనందంగా మూలుగుతుంది 
శరత్ తనను తాను తిట్టుకున్నాడు 
ఈ సమయంలో ప్రభు గురించి ఎందుకు అనుకున్నాడు 
ప్రభు ఇక్కడ లేనప్పుడు కూడా తన భార్య ఆలోచనలపైన అధిపత్యం చెలహించడామే కాకుండా అతని మీద కూడా ప్రభావం చూపాడు
ఎలా ఉన్నా ప్రభు మీరాను అందుకుటుంన్నప్పడు
మీరా నుండి వచ్చే మూలుగులూ చాలా బిగ్గరగా ఉంటాయి
మీరా నాతో అంతగా ఆనందిస్తుందా లేక మీరా నాతో తనను తాను నియంత్రించుకుంటుందా శరత్ కు ఆశ్చర్యపూ అనుమానం ??????
శరత్ కు తెలియకుండానే తన వేళ్ళను మీరా 
పూ లో  గట్టిగా కదిలించాడు
మీరా ఆహహహ ఆహహహహహ ఆహహహహహ
ఉక్కిరి బిక్కిరి అయింది శరీరం వణికింది
ఊహ్మ్…….మీరా ఇలా ఉంది శరత్ తన చేతి వేళ్ళు మీరా యోని లోపలికి బయటికి ఆడించడం ప్రారంభించడం వల్లా అని అతను అనుకున్నాడు
ఆ రోజు మీరా స్వచ్చందంగా ప్రభు నోటిని నోటిలోకి తీసుకుంది
శరత్ తనతో ఒకసారి ఆమెను అలా చేయడానికి
ప్రయత్నించాడు
కానీ మీరా వ్యతిరేక ప్రతిఘటన చూపించింది
శరత్ మళ్ళీ ప్రయత్నించలేదు 
అడగడానికి గర్వం ఉండవచ్చు
అది ఉంచండి ……మీరా శరత్ చెవిలో గుసగుసలాడింది 
మీరా సిద్దంగా ఉన్నానని మొదటిసారి శరత్ ను అలా చేయమని నేరుగా అడిగింది
ఇదే మాటను ప్రభుతో ఎన్ని సార్లు చెప్పుటుంది 
బహుశా ఇలా నా పూ లోపల మీ మోడ్డ పెట్టీ కదిలించి నన్ను దెంగండి చేయండి
 
శరత్ కు ఇది తెలుసు ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆ పాత హాలులో మీరా నుండి శరత్ విన్న ఆ మాటలు 
శరత్ తన ఉన్నతమైన ప్రాథమిక సరైన భార్య నుండి ఆ మాటలు విన్నప్పుడు మెరుపు తాకిడికి గురయ్యాడు 
నిజానికి మీరాకు అలాంటి పదాలు తెలుసని శరత్ అనుకోలేదు అదంతా ప్రభు వల్లనే అతను తన భార్యను కామపు స్త్రీగా మార్చాడు 
శరత్ తన కామంతో మీరాను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి సిద్దంగా ఉన్నాడు
ఆ జ్ఞాపకాలను ఇప్పుడు తన మనస్సు నుండి
తుడిచి పెట్టాలనుకుంటున్నాడు శరత్ తల ఊపాడు
శరత్ తన పురుషాంగాన్ని మీరా ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర ఉంచడంతో మీరా తొడలు విశాలంగా తెరిచింది
శరత్ మీరా ముఖం వైపు చూసాడు మీరా కళ్ళు మూసుకుని ఉంది కానీ మీరా ప్రేరేపించబడిందని 
శరత్ చూడగలిగాడు ఆ రోజు ప్రభు తన పురుషాంగంతో ఆమెలోకి ప్రవేశించబోతున్నప్పుడు కూడా ఇదే ఉద్రేకం చూసాడు
 
శరత్ తన పురుషాంగం మొత్తాన్ని ఒక గట్టి త్రోపుతో త్రోవలోకి తోసాడు
 ఆహ్హ………. మెల్లగా నెమ్మదిగా ఉమ్
శరత్ తన తుంటిని చాలా వేగంగా కదిలిచడం ప్రారంభించాడు అతను తన భావోద్వేగాలన్నిటినీ 
నియంత్రిస్తున్నాడు ఆమెతో ఎలాంటి శత్రుత్వాన్ని చూపించలేదు
ఈ రోజు ఏ కారణాలకైనా శరత్ మనస్సు యొక్క భావోద్వేగాలు అన్ని రకాల విడుదలయ్యాయి
అతను కోపంగా సంభోగచడం ప్రారంభించాడు 
శరత్ వేగంతో మరింత వేగంతో కదులుతునప్పుడు శరత్ శరీరం మీరా మీదకి చేరుకుంది
మీరాకు మొదట కాస్త నొప్పి బరువు కలిగి ఉన్నట్లు అనిపించినా మీరా వేంటనే శరత్ తో సమానంగా కదులుతుంది
మీరా చేతులు శరత్ శరీరం అంతా తిరగడం ప్రారంభించాయి 
మృదువుగా ఉన్నప్పటికీ మీరా మూలుగులూ నిరంతరంగా ఉన్నాయి
మీరా శరత్ మెడ ఛాతీ మీద ముద్దు పెట్టుకుంది
ప్రభు ఆలోచనలు మీరా మనసు నుండి తన మనసు నుండి పూర్తిగా బయటకు పంపాలని
శరత్ కోరుకున్నాడు 
శరత్ లో రగిలిన కోపం వల్లా అతను ఎక్కువ కాలం నిలబడలేక పోయాడు
సుమారు పది నిమిషాల తరువాత అతను తన ఉద్వేకనికి దగ్గరగా రావడంతో అతని గుసగుసలు బిగ్గరగా మారాయి అతను తన పురుషాంగాన్ని కదిలించడం గరిష్ట వేగం పెంచాడు
హ హ హ హ అతను తన భార్య పూ లోపల తన వేడి వీర్యం ఒలకబోస్తూ కార్చుకున్నాడు
మీరా గోర్లు తన వెనుక భాగంలో గుచ్చుకోవడం అనుభవించాడు ఉమ్ హా……..మీరా శరీరం మూలుగులతో కదులుతున్నప్పుడు ఆమె కూడా అతనితో పాటు వచ్చింది 
మరో పది నిమిషాల తరువాత మీరా శరత్ పక్కన ప్రశాంతంగా నిద్రపోతోంది
శరత్ మీరా ప్రశాంతమైన ముఖం వైపు చాలా సేపు చూసాడు
మీరా ఖచ్చితంగా అతనితో సంతృప్తికరమైన శృంగారం సంభోగం కలిగి ఉంది అని
తన మనసులోకి మరో ఆలోచన కలిగే వరకూ శరత్ మొదట సంతోషంగానే ఉన్నాడు
మీరా లో అకస్మాత్తుగా ఏర్పడిన ఈ ఇష్టం అభిరుచి ఉత్సాహానికి ఫలితం ఉందా ??????
ఎందుకంటే ఆమె ప్రేమికుడు త్వరలో ఇక్కడికి రాబోతున్నాడు 
వాస్తవానికి మీరా ప్రభు గురించి ఆలోచించిన ఇప్పుడు తమ ప్రేమను ఆనందించింది
ప్రభు అతను నీచుడు నీచంగా ఆలోచించి ప్రతి దానిలోనూ నన్ను అవమానించాడు
మరుసటిరోజు మీరా తన భర్త పిల్లలు ఇంటినుండి బయటికి వెళ్ళిన తరువాత ఉదయం పూట ఆలయానికి వెళ్ళింది
మీరా బయట ఉన్న పూజారిని చూసింది
మీరా అతనితో మాట్లాడి చాలా రోజులు అయింది
మీరా పూజారి గారితో మాట్లాడుతూ స్వామి మీరు
గోవిందా రావు గారి పేరు మీద పూజ చేయగలరా
(ప్రభు నాన్నగారి పేరు అది) ఆయన చాలా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు
అని మీరా పూజారి గారిని చెప్పింది
అవును నేను కూడా విన్నాను అతని కొడుకు పేరు జ్ఞాపకం రావట్లేదు ఆ ప్రభు ఇదివరకు తరచూ  ఇక్కడికి వచ్చేవాడు 
ఖచ్చితంగా నేను ప్రభు నాన్నగారి పేరు మీద పూజ చేస్తాను గోవిందా రావు గారు అతని కొడుకు ప్రభు మీ వారికి బాగా పరిచయస్తులు అని నాకు తెలుసు 
ఇది వింటున్న పక్కనే ఉన్న పూల అమ్మే ఒకతను
అవును పూజారిగారు గోవిందా రావు గారు మా పాత సైన్స్ మాస్టారు నేను ఆయన ఆరోగ్యం అంతగా బాగోలేదని విన్నాను 
ఆయన కొడుకు ప్రభు ఇదివరకు రోజు గులాబీ పూలు కొనేవాడు 
అదివిన్న పూజారి అవును బాబూ అతను కొన్ని
గుడిలో దేవుడికి అర్పించి  మిగిలినవి ఇంటికి తీసుకు వెళ్లే వాడు తల్లి కో సోదరికి కో అది నాకు  తెలియదు
 
ప్రభు గులాబీ పూలు ఎందుకు కొంటున్నాడో ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఉండటానికి దేవుడికి అర్పించే నెపంతో తనకోసం కొన్నడని 
మీరా అనుకుంది మిగిలిన పూలు నాకోసమేనని 
అందరూ తల్లికో చెల్లికో అని అనుకుంటూ ఎవరు  అనుమానించలేదనీ అనుకుంది
మీరా ఇంటికి తిరిగి వెళుతూ నడుస్తున్నప్పుడు
ప్రభు నాన్నగారి ఆరోగ్యం గురించి ప్రార్ధించానా లేక
ప్రభు త్వరలో తిరిగి రావాలని కోరుకుంటూ ప్రార్ధించానా అని తనలో తాను అనుకుంది
మీరా తన ఇంటికి త్వరిత మార్గంలో ఎవరు లేని
పాఠశాల వెనుక మార్గం గుండా ఇంటికి వెళ్తుండగా 
తన ఇంటి వెనుక మామిడి తోట చెట్టు దగ్గరకు వచ్చింది ఇక్కడే అప్పుడు ప్రభు మీరా కోసం తరచూ ఎదురు చూసే వాడు 
ఒకసారి మీరా అతని దగ్గరగా వెళ్ళినప్పుడు
ఈ ప్రదేశం దారి గుండా ఎవరు తిరగరు అని
ప్రభు మీరాను కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటాడు
కానీ దాదాపుగా ఇంకోరోజు శరత్ చేత ఇద్దరు పట్టుబడ్డారు
మీరా భర్త శరత్ కనుక ఒక ఐదు నిముషాలు ముందు వచ్చిఉంటే కనుక అతనికి ప్రభు మీరాను కౌగిలించుకుని ముద్దు పెట్టుకోవడం చూసి ఉండేవాడు 
ఇదంతా గుర్తుకు వచ్చి మీరా ఆలోచనలు తిరిగి మళ్ళీ ఆ రోజుల్లోకి వెళ్ళాయి
14iC

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 10,గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ,jabbardasth,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,jabardast telugu sex stories,kalasivachina adrustam sex story,pooku,dengudukadalu, xossipy

7days

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: