Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 2 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha - 2 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 2 | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth

rajniraj

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth
Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha | గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ | jabbardasth
ఒకవారం రోజులు గడిచాక ఎలాంటి అనుమానాలు అపార్ధాలు తలెత్తకుండా ఉండటానికి నేను మీరా తో జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించాను
అయితే మీరా  మాత్రం తిరిగి సాధారణ స్థితికి ఇంకా రాలేదు                                                                                                                              
శుక్రవారం మామూలుగా మేమందరం గుడికి వెళ్ళాము
ప్రభు అక్కడ ఉన్నట్లు గమనించాను
నేను అతనితో మాట్లడాకపోతే వారిద్దరిపై నాకు అనుమానం ఉందని నిర్ధారించినట్లు అవుతుంది
అది నా కుటుంబం పై ప్రభావం చూపుతుంది 
నా భార్య  సంబంధం లో ఏర్పడిన ఈ పగుళ్లు చివరికి నా కుటుంబాన్ని నాశనం చేసేవి 
                                                                                  
 ఇది నేను ప్రేమతో జాగ్రత్తగా నిర్మించిన గూడు, దిన్ని నాశనం చేయడానికి నేను ఎలాంటి వాటికి అనుమతించాను 
అంతేకాక ఇక్కడి ప్రజల్లో నాకు ఉన్న మర్యాద గౌరవం గాలిలో పొగ మంచు లాగా చెదరగోడతాయి 
నేను  ప్రభు వైపు చూసాను ప్రభు నా  వైపుకు చూసాడు
అతను నా వైపుకు రావడం 
అతని ముఖం కుంచించుకుపోయి ఉంది
ఆ ప్రభు కొన్ని రోజులుగా కనిపించాలేదు 
 లేదు శరత్ ఈ సంగతి తెలిసిందే కదా నేను బుజ్జి పెళ్లి ఏర్పాట్లలో బిజీగా ఉన్నాను 
 
ఎందుకు నువ్వు నాకు చెప్పినట్లయితే, నేను కూడా మీకు సహాయం చేయగలిగే వాన్ని కధ 
 
లేదు శరత్ మీ దుకాణంలో మీరే చాలా బిజీగా ఉంటారు అందుకే చెప్పాలేదు
 
సరే ప్రభు నీకు ఏదైనా అవసరమైతే నాకు చెప్పు 
 
ఖచ్చితంగా 
 
మీరా మరియు ప్రభు ఒకరినొకరు చూసుకోవడం పూర్తిగా మానుకున్నారు. 
మరుసటి రోజు నేను షాపులో ఉన్నప్పుడు, షాప్ ఫోన్ మోగింది. 
నేను దాన్ని ఎత్తుకొని హలో అన్నాను. 
నేను  ప్రభు మాట్లాడుతున్న
 శరత్ నువ్వు ఈ సాయంత్రం కొంచెం ముందుగా ఇంటికి రాగలరా
ఎందుకు
“నా తల్లిదండ్రులు నా సోదరి పెళ్లి కార్డును మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. 
మా వదినా గారు మాత్రమే ఇంటిలో ఉంటారు
మీరు ఒక జంటగా స్వీకరిస్తే మంచిది అని  మేము భావిస్తున్నాం . 
 
సరే అయితే  నేను సాయంత్రం తొందరగా ఇంటికి వచ్చి ఉంటాను ఆ తర్వాత ఫోన్ పెట్టేసాను 
 
నేను ఆ రోజు సాయంత్రం ఇంటికి చేరుకున్నాను. మీరా ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కొంత సాధారణ స్థితికి వచ్చింది.
 
ఎందుకు  మీరు త్వరగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు అంది మీరా 
 
“లేదు మీరా  అది ప్రభు చెప్పాడు మనకు  వివాహ ఆహ్వానం పత్రిక ఇవ్వడానికి అతని తల్లిదండ్రులు కలిసి వస్తున్నాడు అంటా అందుకే
 
ఓహ్ అదా సంగతి ఆమె ముఖంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు
 
ఆ సాయంత్రం వారు ఇంటికి వచ్చారు. ముఖం ముందు రెండు చేతులతో నమస్కరిస్తూ ప్రభు తండ్రి నన్ను పలకరించాడు.
ఏంటి బాబాయ్ గారు ఇదంతా అన్నా ఆయన నమస్కరించి నందుకు
 
నీ  అభివృద్ధి ఇంకావిజయం నాకుచాలా గర్వంగా ఉంది చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ పలకరించడంలో తప్పు లేదు. 
నేను అతనిని వెచ్చగా కౌగిలించుకున్నాను 
 
ప్రభు తల్లి అమ్మ మీరాతో కలిసి వంటగదికి వెళ్ళింది.
తరువాత మాకు వారు వివాహఆహ్వాన పత్రిక ఇచ్చారు.
మీరిద్దరూ ఖచ్చితంగా పెళ్లి కోసం వచ్చి దాన్ని బాగా  నడపడానికి మాకు సహాయపడాలి అని  
మా ఇంట్లో ఇదే మొదటి పెళ్లి అని అన్నారు 
 
ఒక జంటగా నేను మీరా వారి పాదాలను తాకి వారి ఆశీర్వాదం పొందాము. 
మీరా ప్రభు తల్లి సింధూరం, పువ్వులు ఇచ్చారు
వారు బయలుదేరబోతున్నప్పుడు  నేను ప్రభు తండ్రితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరా  ప్రభు కళ్ళతో  ఒకరితో ఒకరు నిశ్శబ్దంగా మాట్లాడుకోవడం గమనించాను 
కాని నేను దాని గురించి తెలుసునని ఏమైనప్పటికీ వారికి చెప్పాలేను 
 
వివాహానికి ముందు రోజు  సాయంత్రం వివాహానికి ముందు హాజరు కావడానికి విందు వేడుక జరిగింది 
అది  వివాహల  కాలం కాబట్టి నాకు దుకాణంలో చాలా బిజీగా ఉంది. 
నేను బాధ్యతలను నా సహాయకుడికి అప్పగించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాను నేను 
నేను మీరా ఇంకా పిల్లలు ఆ రోజు సాయంత్రం ప్రభు ఇంటికి వెళ్ళాము. 
మమ్మల్ని ఆప్యాయంగా పలకరించాడు ప్రభు. 
మరోసారి నేను ప్రభు మీరా కళ్ళు అర్థవంతంగా కలుసుకోవడం గమనించాను.
 
నేను పురుషులు సమావేశమైన చోటుకి వెళ్లి సంభాషణలో చేరాను. 
మీరా వివాహ పనులలో చాలా బిజీగా ఉంది 
కొద్దిసేపటి తరువాత నేను చుట్టూ చూశాను 
కాని మీరాను కనిపించలేదు 
స్త్రీలు లోపల ఉన్నారు ఆమె వారితో ఉండాలి 
అనుకుని నన్ను నేను తేలికపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 
నన్ను నేను ఉపశమనం చేసుకోవడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళగలను అని ఆలోచిస్తూ చుట్టూ చూశాను 
 
బాబాయ్ గారు అక్కడికి వచ్చి ఏం బాబూ అని అడిగాడు (నేను ప్రభు తండ్రిని బాబాయ్ అని పిలుస్తాను )
 
బాబాయ్ నేను బాత్రూం వెళ్లాలి అన్నా 
 
ఓహ్, చాలా మంది మహిళలు వెనుక గుమిగూడారు
సరే ఒక పని చేయండి. మీరు తోట గుండా వెనుకకు వెళితే మీరు మా పాత ఇంటికి దగ్గరికి వెళతారు
అక్కడ ఎవరు ఉండారు  అక్కడ నువ్వు నీ పని చేసుకోవచ్చు.
 
నేను ఇంటి వెనుక వైపుకు ఒక సందు లోంచి  వెళ్ళాను.
 మహిళలు వెనుక వంటలో బిజీగా ఉన్నారు. 
నేను కొంచెం ముందుకు నడిచినప్పుడు పాత పాడుబడిన ఇంటిని చూసాను
ఇది కాస్త ఒంటరి ప్రదేశం
చెట్ల  పొదలు పాత ఇంటి వెనుక పెరిగాయి. 
నేను అక్కడ నలబడి మూత్ర విసర్జన చేసిన తరువాత నేను బయలుదేరడానికి చూసాను
నేను తిరిగి వచ్చేటప్పుడు పాత ఇంటిని దాటుతుండగా అకస్మాత్తుగా ఒక చక్కిలిగింతతో కూడిన నవ్వు వినబడి ఆగిపోయాను. 
ఎవరు నవ్వారు? నేను పాత ఇంటి లోపల పగిలిన కిటికీ గుండా చూసాను. 
నేను షాక్ కొట్టినట్లు అనిపించింది. మసకగా కనిపించే లోపలి ప్రాంగణం లోపల నా స్నేహితుడు నా భార్యకు చాలా దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నాడు 
మసకగా కనిపించే లోపలి ప్రాంగణం లోపల నా స్నేహితుడు నా భార్యకు చాలా దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నాడు. . 
నా స్నేహితుడు నా భార్యకు చాలా దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నాడు. నా గుండె ఆత్రుతతో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా నేను వారినే చూస్తున్నాను
వారు ఏమి మాట్లాడుతున్నారో నేను వినలేకపోతున్నా  వారిలో  నా స్నేహితుడు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడని 
అర్థం అవుతుంది నాకు 
నా భార్య సంశయంతో, భయంతో కనిపించింది. ఆమె కళ్ళు ఇక్కడ  అక్కడ తిరుగుతున్నాయి 
కాని ఆమె ఇష్టపడకుండా అక్కడ ఉన్నట్లు కనిపించడంలేదు. ఆమె వెనుక వైపు గోడకు వాలుతూ నిలబడి ఉంది. 
అతను ఆమె శరీరానికి రెండువైపులా గోడపై చేతులు వేసి తద్వారా ఆమెను ఖైదు చేశాడు. 
అతను ఆమెతో తక్కువ స్వరంలో ఏదో చెప్పడంతో ఆమె అతని కళ్ళలోకి లోతుగా చూస్తోంది. 
అతను చెప్పినదానికి ఆమె సిగ్గుతో నవ్వడంతో ఆమె బుగ్గలపై సొట్టలు ఏర్పడ్డాయి. 
ఆమె ముఖం మీద ఆ చిలిపి చిరునవ్వు వికసించడాన్ని చూసి నా గుండె ఇంకా వేగంగా కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది.
అతను తన శరీరాన్ని ఆమెకు మరింత దగ్గరగా కదిలించినప్పుడు, ఆమె తన చేతులను అతని ఛాతీపై ఉంచి అతన్ని మరింత దగ్గరిగా రాకుండా అడ్డుకుంది 
కానీ తన ప్రతిఘటన కంటే అతడి  చోరవే ఎక్కువ  కనిపించింది  
అతడు తన తల వంచి తద్వారా అతని ముఖం ఆమె వైపుకు చేర్చడు నా భార్య సిగ్గుతో ఆమె తలని ఒక వైపుకు తిప్పింది.
 
అతని శరీరం ఆమె చేతుల ప్రతిఘటనను అధిగమించి ఆమె శరీరానికి వ్యతిరేకంగా నొక్కింది    అతని తడి పెదవులు ఆమె బుగ్గలపై పడి ముద్దుగా మారిపోయింది
అతను మళ్ళీ ఆమె నుండి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళాడు. అతని కుడి చేయి ఆమె అల్లిన జుట్టు వెనుకకు వెళ్లి, ఆమె మెడను వెనుక నుండి గట్టిగా పట్టుకుంది 
నా భార్య చేతులు ఇప్పటికీ అతని ఛాతీపైనే  ఉన్నాయి. అతను ఆమెను తన వైపుకు లాగాడు .. ఎటువంటి వ్యతిరేకత లేకుండా నా భార్య అతని చర్యకు కట్టుబడి ఉంది 
అతని అనుకూలం  కోసం ఆమె తల  పైకి లేపింది  అతని పెదాలు ఆమె వణుకుతున్న పెదాల వైపు చేరాయి నా భార్య పెదవులు కొద్దిగా తెరిచింది
అతని నోరు ఆమె కింది పెదవిని పట్టుకోవడంతో, ఆమె మెల్లగా కళ్లు మూసుకుంది.
ఒక చేయి ఆమె వెనుక పిరుదు మీద మరొకటి ఆమె  నడుము మడత  యొక్క వంపు చుట్టూ చేరింది 
ఆమె చేతులు అతని ఛాతీ నుండి కదిలి అతని భుజాల చుట్టూ దండ లాగా మారాయి. 
అతని చేతులు ఆమె శరీరంపై మరింత బిగుతుగా ఆమెను మరింత పైకి లాగడం ద్వారా ఆమె ఇప్పుడు ఆమె మునివేళ్ల మీద నిలబడి ఉంది. 
ఆమె పెద్దగా  ఉన్న వక్షోజాలు ఇప్పుడు అతని ఛాతీకి నుజ్జు చేయబడ్డాయి. ఆమె వెనుకభాగాన్ని పట్టుకున్న చేయి ఆమెను గట్టిగా లాగి  బిగించాడు
ఆమె కూడా అదే చేసింది. వారి శరీరాలు ఒకదానికొకటి గట్టిగా నొక్కుకుంటూ వారు ముద్దు పెట్టుకున్నారు 
గాలి కూడా వాటి మధ్య చొరబడనంతగా  వారు ఉద్రేకంతో ముద్దుపెట్టుకోవడంతో వారు కళ్ళు మూసుకున్నారు 
 
అలా  సెకన్లు గడిచాయి, కాని అవి వేరుగా మారే సంకేతం లేదు. చాలా గాఢమైన ముద్దు ముగిసిన తరువాత వారి శరీరాలు చివరకు విడిపోయాయి. 
నా భార్య తన అరచేతి వెనుక భాగంలో తన పెదవులపై ఉన్న అతని లాలాజలాన్ని శుభ్రంగా రుద్దుకుంది. 
ఆమె గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకోవడంతో నలిగిన ఆమె చీరను ఆమె సర్దుబాటు చేసింది. 
ఈ సారి  అతను  కామంతో   తన చేతిని ఆమె రొమ్ము వైపు కదిలించాడు.
అతడు ఇంకేమీ చేయకుండా ఆపడానికి ఆమె చేతులు అతని చేతులు పట్టుకుంది 
 కానీ  అతను ఒక నవ్వుతో  ఆమె బలాన్ని అధిగమించి అతని లక్ష్యం వైపు కదిలాడు.
 మీరా అతన్ని ఆపలేకపోయింది. అతని చేయి లోపలికి చేరుకుంది మరియు ఆమె మృదువైన రొమ్మును  పట్టుకుంది.
మీరా అతన్ని ఆపాలని ప్రయత్నించినట్లు నటించినప్పటికీ  ఆమె తన రొమ్ములతో   ఆడటానికి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆమె 
అక్కడ నిలబడి ఉంది.
అతని చేయి ఆమె రొమ్ము యొక్క మృదుత్వాన్ని పరీక్షించగా మీరా హఠాత్తుగా అతని తలను లాగి తన పెదాలను అతని పెదవులను నుజ్జు చేసింది. 
నా భార్య రొమ్మును పిసుకుతున్నప్పుడు అతను ఆమె పెదవుల చీకుతున్నాడు
నా భార్య చేయి ఇప్పుడు అతని ప్యాంటు ముందు అతని మగతనాన్ని నొక్కింది. 
అతను తన జిప్ను క్రిందికి లాగాడు ఆమె చేతిని ప్రవేశ ద్వారం గుండా లోపలికి పెట్టింది
అతని మొల మీద బట్టల కదలిక నా భార్య అతని గట్టిపడిన మగతనాన్ని ఆడించడం కనిపిస్తుంది 
అతను విడిపోతున్నప్పుడు అతను ఆమె ముందు మోకాళ్ల పైకి కూర్చున్నాడు 
కామము కసి కోరిక  కళ్ళతో అతని వైపు చూస్తూ  ఆమె మెల్లిగా నవ్వింది.
అతను ఆమె చీర మరియు లోపలి లంగాను ఆమె తొడల వరకు పైకి లేపడం ప్రారంభించాడు 
 
ఆమె ముఖం మీద కొంచెం కొంటె చిరునవ్వుతో  కనిపించి  మీరా తన పెదాలను కొరుకుతుంటే
అతను ఆమె బట్టలను ఆమె నడుము వరకు పైకి లేపాడు ఆ తరువాత నేను ఇంతకు ముందు చూసిన ఆమె ఆడతనాన్ని అతని కళ్ళను విందు చేస్తుంది 
అతని పెదవులు ఆమె స్త్రీ నిధిని  చొప్పించినప్పుడు మీరా ఉద్రేకంతో కరిగిపోయింది. 
అతని నాలుక ఆమె ఆనంద  సొరంగంలోకి ప్రవేశించగానే ఆమె గులాబీ రంగు నాలుక 
ఆమె పెదాలను తడి చేయడంతో 
మీరా కళ్ళు సగం 
కామంతో మూసుకుపోయాయి. 
ఆమె అతన్ని ఉల్లాసభరితమైన ఉత్సాహంతో చూసింది మరియు అకస్మాత్తుగా దూరంగా వెళ్లి  ఆమె వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె చీరను సర్దుకుంటూ 
ఆ చోటినీ  వదిలింది
అతను ముఖం మీద చిరునవ్వుతో తన బట్టలు సర్దుకున్నాడు అతని ముఖం మీద ఎదో  విజయం సాధించిన గర్వం ఉంది 
వారిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ సంఘటన ఇది వారి మొదటి సారి కలుసుకున్న నట్లు అనిపించాలేదు 
అతను నా మీరా శరీరాన్ని కొన్ని సార్లు రుచి చేసి ఉండాలని అని  నేను అర్థం చేసుకున్నాను 
కానీ నాకు అర్థం కాని ఒక విషయం ఇది  నా భార్య మీరా 30 సంవత్సరాలు ఇద్దరు పిల్లల తల్లి ఇప్పటివరకు పవిత్రమైన గృహిణి 
నా అనేక జీవిత సమస్యల పోరాటం లో  నాకు తోడుగా నిలిచింది నాకు తనే బలం నా జీవితానికి దేవతలా నేను అనుభవించిన బాధలకు అమ్మలా ఔషదం లా ఉండేది 
ఊరిలోని ప్రతి ఒక్కరూ శరత్ భార్యలా ఉండాలని మెచ్చుకునేవారు అలాంటి తను అక్రమ సంబంధపు ప్రేమలో ఎలా చిక్కుకుంది
అది కూడా ఆమె కంటే 3 సంవత్సరాల చిన్న వ్యక్తితో  దుఖంలో నా గుండె నాలో మునిగిపోయింది
 
నేను నా హృదయంతో దుఖంతో నిండిపోయింది మీరా తిరిగి ఇంటి నుండి బయటికి నడచివెళ్లాడం నేను చూడగలిగాను 
చిన్న గ్యాప్ తరువాత ప్రభు బయటికి వచ్చాడు 
అతను ఇంటి ముందు వైపు చేరడనికి ఈ పాత ఇంటి చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళాడు 
నేను పూర్తిగా చలాంచిపోతూ ఏడుస్తూ అక్కడే నిలబడి ఉన్నాను. 
నేను మీరా మరియు ప్రభు రెడ్ హ్యాండెడ్‌ను పట్టుకోగలిగాను కాని ఈ సిగ్గుపడే ఈ సంఘటన బయటపెట్టాలేను 
ఈ చిన్న ఊరిలో ప్రతి ఇంటిలోనూ అది మాట్లాడుకునేది అవుతుంది 
లేదా నేను కూడా నా తండ్రిలాగే ఈ ఊరు విడిచి దూరంగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇలా జరిగితే  
ఖచ్చితంగా మీరా ఉరి వేసుకుంటుంది. 
ఓహ్ దేవుడా  అప్పుడు నా పిల్లల భవిష్యత్తు  నేను మౌనంగా ఏడుస్తూ అక్కడ నిలబడ్డాను 
నేను ఈ స్థితికి చేరుకోవడానికి  చాలా పోరాటాలు చేసిన తర్వాత ఈ జీవితాన్ని పొందాను. 
నెమ్మదిగా నామనసులో ఒక  స్పష్టత  వచ్చింది. 
నేను, నా పాత మీరాను తిరిగి పొందగలగలి 
నేను దీన్ని ఓపికతో  జాగ్రత్తగా నిర్వహించాల్సిన 
అవసరం ఉంది.
 
 
 
వివాహ సంఘటన యొక్క రెండు రోజుల తరువాత ప్రభు ఇల్లు మళ్ళీ పాత ప్రశాంతతకు తిరిగి చెరింది 
నేను నా భావోద్వేగాలతో పోరాడుతున్నందున 
నా వ్యాపారంపై దృష్టి పెట్టలేకపోయాను. 
నేను ఉదయం 11 గంటలకు నా ఇంటికి తిరిగి బయలుదేరాను. నా మోటారుబైక్ నా ఇంటికి దగ్గరకు చేరుకోగానే నా ఇంటి వెనుక మామిడి తోటలో ఆపి ఉంచిన ప్రభు మోటారుబైక్ చూడగలిగాను. 
నేను నా బండి ఇంజిన్ను ఆపివేసి శబ్ధం చేయనివ్వండి. నేను నా బైక్ నా ఇంటి ముందు భాగంలో పార్క్ చేసి నా ఇంటి ముందు  తలుపు వైపు చూశాను. 
అవి మూసివేసి లోపలి నుండి గడియ వేసి ఉంది
నేను నా ఇంటి చుట్టూ తిరిగి వెనుకకు వెళ్ళాను. 
వెనుక తలుపు కూడా గడియ వేసి ఉంది 
నేను నెమ్మదిగా మా బెడ్ రూమ్ ఉన్న చోటికి నడిచాను, కిటికీ కూడా మూసి వేయబడింది 
 ఆసక్తిగా వినబడింది ఒక గొంతు
ఒక స్త్రీ గట్టిగా ఆనందంగా కూడిన మూలుగులూ చిన్న చిన్న విరుపులు ఆహ్ నెమ్మదిగా పశువా ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ నువ్వు ఆహ్ ఆహ్ ఉమ్మ్మ్ నీ గునపపు పోట్లు చిన్నగా ఆహ్  ………అది మీరా గొంతు లా ఉంది
అది వినగానే నాలో నేను కుమిలి కుమిలి చచ్చిపోతున్నాను 
నేను కిటికీ రంధ్రం ద్వారా లోపలికి చూసాను
రెండు జతల కాళ్లను చూడగలిగాను
ఆమె కాళ్ల మధ్యలో చిక్కుకుని అతడి కాళ్లు బంధించి పెనవేసుకోబడ్డాయి ఆమె కింద పడుకోని ఉంది అతడు పైన ఉన్న దృశ్యం కనిపించింది 
వారిద్దరూ పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నారు
అతని వేగంగా కదులుతూ శ్రమిస్తున్నాడు విరామం లేకుండా ఆనందంతో ఆమె ఏడుపు లాంటి స్వరపు మూలుగులతో అతడికి సమానంగా తన నడుముని పైకీ కదిలిస్తుంది
 
అతడు నా స్నేహితుడు అయిన ప్రభు ఆమె నా భార్య మీరా అని పూర్తిగా నాకు తెలిసింది 
మీరా అతని పిరుదులు గట్టిగా పట్టుకుని అనిర్వచనీయమైన ఆనందంలో  మునిగిపోతుంది
మీరా ఎడమచేతి వేళుకు నేను తొడిగిన ఉంగరం తలుక్కున మెరిసింది 
అతడు పోటు హఠాత్తుగా కసి పెరిగి మరియు బలంగా లోతుగా వేగంగా మారింది
మీరా మూలుగుల స్వరం తీవ్రత తారాస్థాయికి చేరుకుంది
ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ మీరా ఆనందం తో చేసే ప్రతి మూలుగు నాకు ఒక కత్తి పోటులా ఉంది
అతని పిరుదుల్లోకి మీరా చేతి వేలి గోర్లు బలంగా గుచ్చడం వారిద్దరూ ఆనందపు అంతిమ స్థాయికి చేరుకుంటున్నారని నాకు తెలుస్తుంది
మీరా శరీరం పైన అతడి కదలికలు తగ్గగానే మీరా ప్రభు ఇద్దరు కదలకుండా అలాగే హత్తుకుని ఉన్నారు
ముద్దులు వాటి శబ్ధాలు ఇంకా అలాగే వినిపిస్తున్నాయి
నా భార్య చిలిపిగా నవ్వుతూ ఉంది
కొద్దిసేపటి తరువాత ప్రభు నా ఇంటి వెనుక ద్వారం గుండా తొందరగా బయటికి వెళ్లిపోయాడు
అతను పూర్తిగా వెళ్లి వరకు దాక్కుని వేచి ఉన్న
అతను వెళ్లగానే వెనుక తలుపు తెరిచి చూస అది  తెరుచుకుంది దొంగ లాగా నా ఇంట్లోకి వెళ్లాను నాకు సిగ్గుగా ఉంది నా పరిస్థితి పైన
నా పడకగదికి అనుకుని ఉన్న స్నానాల గదిలో మీరా స్నానం చేస్తున్నట్లుగా నీళ్ళ చప్పుడు చేయడం విన్న
మీరా స్నానం చేస్తూ తియ్యటి గొంతుతో పాత సినిమా పాట పాడుతుంది
నా దాహం తీర్చే ప్రియుడు వచ్చాడు అతని దాహం తీరింది నా కోరిక తీరింది ఈ రోజు కు ఇది చాలు ఓ మనసా అల్లరి చేయాకె ముందు ముందు ఇంకా ఉంది సరిఅయిన సమయం కావాలి మనకు మన్మధ బాణం గుండెల్లో గుచ్చుకుంది ప్రియుడి కోసం నిద్ర కరువైంది ప్రేమ కోసం రేపటి దాకా వేచి ఉండడం సరైనది వండిన నా అందాలు ఉడికించి సిద్దం గా పరచాలి అతడి ముందు 
నేను ఆ పాట వింటూ పడకగదిలోకి వెళ్లాను నా కళ్లతో ఆ దృశ్యాలను చూడలేకపోయాను నా పడకగదిలో ఆ సాక్షాలు అక్కడ ఏం జరిగిందో స్పష్టంగా తెలుపుతున్నాయి 
 
మీరా చీర జాకెట్ ఇంకా బ్రా లోపలి లంగా నేలపై చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి
నా చూపు మంచం మీద మళ్లింది పరుపు మీది దుప్పటి నలిగిపోయింది అలాగే గులాబీ పూలు నలిగిపోయి వాటి రెక్కలు తల దిండు మంచం అంతా చెల్లాచెదురుగా కనిపిస్తున్నాయి
మంచం కింద నేలమీద చిరిగిన కండోమ్ ప్యాకెట్ చూసాను
అది మంచం దగ్గరికి రాగానే ఎవరికైనా స్పష్టంగా కనిపించేలా పడి ఉంది
కొద్దిసేపటి క్రితం అతడు నా భార్య పూర్తి నగ్నం శరీరంతో  జత కట్టాడు 
నా గుండేకు అయిన కత్తి పోటు గాయాలు తట్టుకోలేక నేను  నా దుకాణం తిరిగి వెళ్లాను 
ఆ రోజు సాయంత్రం నేను ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నా దగ్గర పని చేసే వారిలో ఒకరి తల్లిని నాతో పాటు తీసుకు వచ్చాను 
మీరా తలుపు తీసి నన్ను చూసి అడిగినా మొదటి ప్రశ్న ఎందుకండి మధ్యాహ్నం మీరు భోజనానికి ఇంటికి రాలేదు    
చాలా పని ఉండటం వల్ల నేను దుకాణం లోనే తిన్నాను  అని చెప్పాను
ఆ తరువాత ఆమె కళ్లు పని ఆవిడా మీదకు చేరాయి   
నేను ఆమె మన దుకాణంలో పని చేసే అబ్బాయి వాళ్ల అమ్మా నీకు ఇంట్లో పని ఎక్కువగా ఉంటుంది అని నీకు సహాయం గా తీసుకుని వచ్చాను ఇక మీదట ఈమె ఇక్కడే పనిచేస్తుంది అని చెప్పాను 
మీరా నా వైపు ఆ ముసలి తల్లి వైపు చూసి ఆమెను చూస్తూ లోపలికి వెళ్ళి పని చూడు అంది
 ఆ రోజు రాత్రి నా హృదయం అధిక బాధా భారంతో బాధా పడుతు ఉండగా నేను మీరా తో కలిసి సంతోషంగా గడిపిన రోజులను గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు నా కళ్లు కన్నీటితో నిండి ఉన్నాయి
నా పక్కన, మీరా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతోంది. 
ఒక విషయం నాకు అర్థం కాలేదు ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత మీరా అకస్మాత్తుగా 
తన అన్ని నైతిక విలువలు ఎందుకు వదులుకుంది. 
నేను పట్టించుకోని ఆమె అవసరాలు ఏమిటి 
ఆమె నాలో చూడనిది ప్రభులో ఏం చూసింది 
ఎన్నో కష్టల తరువాత నేను మీరా ఇంతవరకు
రాగలిగాము 
అయినా మీరా ఇప్పుడు ఎందుకు తన పవిత్రతను
కోల్పోయింది 
దీని కోసమేన నా పక్కన నిలబడి నా కష్టాన్ని ఎదుర్కొంది 
నా మనసంతా గందరగోళంగా ఉంది
నా కన్నీళ్లు ఎండిపోవడానికి ఒప్పుకోలేదు
నేను  ఎప్పుడు ఎలా పడుకున్నానో
 తెలియదు ఆ రాత్రి 
పని ఆమె నా ఇంట్లో ఉన్నందువల్ల మీరా ప్రభు
నా మంచం పైన వారి ఆక్రమ సంబంధం కొనసాగించడానికి అవకాశం లేదు 
 
మీరా కూడా ఒంటరిగా బయటికి వెళ్లడం మానుకుంది 
ఈ విధంగా తనను కట్టడి చేయడం ద్వారా తప్పు చేయకుండా నిరోధించగలనని అలాగే నెమ్మదిగా కామవాంఛ నుండి బయటికి వస్తుంది అనుకున్నా 
 
నా జీవితంలో అనుభవించిన ఈ క్రూరమైన రోజులు అన్ని నెమ్మదిగా గడిచిపోతున్నాయి
ఒక రోజు నా షాపుకి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి అమ్మకానికి వచ్చిన భూమి గురించి చెప్పాడు. 
అమ్మకం కోసం ఆ భూమిని చూడటానికి నాతో పాటు వెళ్దామని  అడిగాను. 
ఆ సమయంలో తాను బిజీగా ఉన్నానని సూచన ప్రాయంగా  భూమి ఎక్కడ ఉందో చెప్పాడు. 
ఆ రోజు సాయంత్రం చీకటి పడక ముందే 
నేను నా కారును తీసుకొని వెళ్లి ఆ స్థలాన్ని దగ్గరికి చేరాను 
ఆ భూమి ఒక చిన్న చెరువు ప్రక్కనే శిధిలమైన  భవనపు  హాలు వెనుక ఉంది. 
శిధిలమైన భవనపు హాలు ఒకప్పుడు గుర్రాలను ఉంచడానికి ఉపయోగించబడింది. 
దాని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని దాన్ని అలాగే వదిలేసారు
కొన్నిసార్లు కొంతమంది యువకులు కార్డులు ఆడటానికి లేదా  తాగడానికి ఎప్పుడేన ఒకసారి వస్తూ  ఉపయోగిస్తారు. 
చిన్న చెరువు కూడా బాగా ఎండిపోవడం వల్ల
అక్కడ ఇప్పుడు వ్యవసాయపు పనులు లాంటివి ఏవి కూడా జరగడం లేదు  
అందువలన  సాధారణంగా మనుషులు ఎవరు  అక్కడ తిరిగే  లేదు
అక్కడంతా చెట్లు పొదలు  గుబురు చెట్లతో నిండి ఉంది ఒక చెట్టు దగ్గర నా కారును ఆపి అమ్మకపు భూమి చూసేందుకు కిందకి దిగాను 
అది పూర్తిగా బీడు మారిన భూమి అయిన అది ఒక ఐదు ఎకరాలు ఉంటుంది నా కళ్లు ఎండిపోయిన చెరువు దాటి పాడుబడిన భవనం  వైపుకు చూసాయి
భవనం యొక్క గోడలు శిధిలావస్థలో ఉన్నాయి
దాని గోడలపై కొంత మంది అమ్మాయిల పేర్లు వారి మీద ఉన్న ప్రేమను తెలుపుతూ  అబ్బాయిల మాటలు ఉన్నాయి 
బహుశా వారందరూ ఇప్పుడు వేరొకరికి భార్యలుగా ఉంటారు 
ఒకప్పుడు ఒక యువకుడు తన ప్రేమను వ్యక్తపరచటానికి చాలా కష్టపడ్డాడు 
భవనం యొక్క గోడలపై తన భావోద్వేగాలను బొమ్మ రూపం లో  చెక్కాడు. 
భవనం వెనుక ఉన్న హాల్ చాలా పెద్దది. 
ఇటుకలతో గోడలు మరియు పగుళ్లు పోయినా పెయింట్ ఇప్పుడు కనిపించేటట్లు గోధుమ రంగును ఇస్తుంది 
 
నేను ఎండిన చెరువు  అడ్డంగా నడుచుకుంటూ దాటడం ప్రారంభించాను. 
నేను భవనానికి దగ్గరగా వచ్చేసరికి అది చూసి నిజంగా ఆశ్చర్యపోతూ అది ప్రభు మోటారుబైక్ అని నిర్ధారించుకున్న 
భవనం వెనుక  హాలు తలుపు ఎప్పుడూ తెరిచే  ఉంటుంది. హాలు  లోపల కాస్త ఎత్తుగా 
చుట్టూ అరుగులు  వంటవి కట్టి  ఉన్నాయి. 
నేలంతా ఇసుకతో నిండి ఉంది దూలితో కూడిన గడ్డితో పెగిరి ఉంది  నేను నెమ్మదిగా భవనపు హాలు  లోపల చుట్టూ నడవడం మొదలుపెట్టాను  
అక్కడ ఎవరూ ఉన్నట్లు అనిపించలేదు. 
నేను ఒక మహిళ యొక్క శబ్దం వినిపించిన్నప్పుడు నేను లోపల ఉన్న భవనపు మూడో  స్తంభం   దాటుతూ ఉన్నాను
మీరా ఇంకా ప్రభును భవనం లోపల  అరుగు మీద చూసినప్పుడు నేను రెండవ స్తంభం దాటేసాను 
మీరా చీర కొంగు ప్రభు చేతిలో ఉంది అతను దాన్ని ఆమె శరీరం నుండి లాగడానికి ప్రయత్నించాడనికి 
వీలుగా గట్టిగా పట్టుకున్నాడు 
మీరా  అర్థంపు స్వరంతో వేడుకుంటూ ఏ ప్రభు
నువ్వు నాతో కేవలం  మాట్లాడాలి అని చెప్పి పిలిచి ఇక్కడికి తీసుకు వచ్చారు నువ్వు చేసే పని ఏంటి నన్ను వదలండి  ప్రభు 
అతని ముఖం  చిరునవ్వు నిండి ఆమె తీపి వేదనను చూసి ఆనందిస్తున్నాడు 
ఈసారి ప్రభు మీరా చీర కొంగును ఇంకా గట్టిగా లాగాడు మీరా వెళ్లి ప్రభు ఛాతి మీద పడింది
మీరా చీర కొంగు ఇంకా  ప్రభు చేతుల్లోనే  ఉంది
మీరా జాకెట్ తో కప్పబడిన తన బలమైన రొమ్ములు మాత్రం ప్రభు ఛాతికి గట్టిగా అదుముకున్నాయి 
 
ప్రభు మీరా నడుమును పట్టుకుని మీరా పెదవులు అందుకుంటూ మీరా ను స్తంభానికి ఆనించి మీరా పెదవుల పై తేనెను రుచి చూస్తున్నాడు 
 ప్రభు ముద్దు యొక్క ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ మీరా ఒక చేతితో ప్రభు తల వెనుక జుట్టు పట్టుకొని మారో చేతితో నెమ్మదిగా ప్రభు వీపు తడుముతోంది
వారిద్దరి శరీరాలు పూర్తి స్థాయి శక్తితో ఒకరితో ఒకరు పెనవేసుకుంటుంటే హాల్ లోని స్తంభాల మీద నివసిస్తున్న పావురాలు ఎగిరిపోయాయి 
ప్రభు మీరా పెదాలను ఒక్క క్షణం కూడా వదలకుండా అతని చేతిని మీరా రొమ్ము  పట్టుకోవడానికి ఇద్దరి శరీరాల మధ్యకు చేర్చాడు
మొదట ప్రభు చేయి మీరా రొమ్ము పరిమాణాన్ని కొలిచి తరువాత ప్రభు చేతి వేళ్ళు మీరా రొమ్ము గట్టితనన్ని పరీక్షించాయి 
మీరా పూర్తిగా ఆనందిస్తూ తన పెదవులు ప్రభుకి అప్పగించి ఆమె రొమ్ము ను నలుపుతున్నా ప్రభు చేతిపై చేయి వేసి మీరా చేతి వేళ్ళు మెల్లగా అతని చేతిని తడుముతున్నాయి
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ ఇద్దరు ముద్దలో ఉన్నప్పుడు మీరా తియ్యటి గొంతుకతో పెద్దగా
మూలుగుతోంది 
మీరా శరీరం లోని మృదువైన రొమ్మును ప్రభు మెత్తగా పిసుకుతూ ఉంటే మీరా అతని చేతిని దూరంగా నెట్టేసింది 
చివరికి వారు విడిపోయారు
ప్రభు మీరా చీర కొంగు గట్టిగా లాగాడు 
మీరా చీరను ఆమె శరీరం నుండి వేరు చేయడానికి 
అనువుగా ఆమె శరీరాన్ని తిప్పాడు 
మీరా తొందరగా తన వలువలు వలవడనికి ఆమె అతనికి సహాయపడింది ప్రభు బట్టలు కూడా విప్పడానికి తన వంతు సాయం చేసింది
మా వివాహం జరిగిన ఇన్ని ఏళ్లలో మీరా నాతో ఎప్పుడూ చూపని కామ కోరికని  ప్రదర్శిస్తుంది ఇప్పుడు 
కాసేపటికి మీరా బట్టలు ఆమె శరీరానికి చెందకుండా దూరంగా విసిరి వేయబడ్డాయి 
అస్తమించే సూర్యుడు ముందు నా భార్య నగ్నంగా నిలబడి ఉంది
 
మీరా లైంగిక సంపర్క స్థితిలో ఉన్నతంగా ఉన్నందున ఆమె శ్వాస గట్టిగా పీల్చుకుంటుంది 
ఆమె అలా లోతుగా గట్టిగా శ్వాస పీల్చుకోవడం వల్ల మీరా పెద్ద గట్టి రొమ్ములు పైకి కిందకీ కదులుతున్నాయి
నా భార్య మీరా రొమ్ములు నిటారుగా సూటిగా ఉండి వాటిమీద నిక్కబొడుచుకుని ఉన్నా చనుమొనలు ప్రభు అందమైన నా భార్య చన్నులను  అందుకుని ఆస్వాదించడానికి మీరా  ఎంతా సిద్దంగా ఉందో చూచిస్తున్నాయి 
మీరా చనుమొనలు ముదురు తేనె రంగులో ఉండి
ఇంకా బిరుసేంకి ఉబ్బడం ప్రారంభించగానే నా కళ్లు నీడలు కమ్ముకున్నాయి
ఆమె ఉబ్బిన చనుమొనను తన నోటిలోకి తీసుకోవడానికి ప్రభు తల వంచాడు
మీరా వాటిని అతనికి అందిస్తూ చన్నులను
చేతులతో పట్టుకుంది 
మీరా నాతో కలిసినప్పుడు నా సోంతమైన వాటిని
నా నొటికి అలా ఎప్పుడు అలా అందించాలేదు
ప్రభు మీరా చన్నులు తన నోటి లోకి తీసుకొని  వాటిని విందు చేసుకుంటూ పిలుస్తున్నాడు 
మీరా అలా చూస్తునే నెమ్మదిగా తన సొగసైన వేళ్లతో ప్రభు మగతనాన్ని పట్టుకుని అది తనని ఆకట్టుకున్న లావు పొడవు ఉంది తెలుపుతూ 
అతడి అంగపు ముందు చర్మాన్ని వెనక్కి లాగింది
మీరా నేల మీదకు జారిపోతూ ప్రభును కూడా లాగింది
ప్రభు నువ్వు నన్ను ఎన్ని సార్లు అనుభవించి 
ఆనందించావు అయినా ఇంకా నీ ఆకలి కోరిక తీరలేదా నా మీద 
మీరా నీ  ఆకలి కోరిక తీరితే చెప్పు అప్పుడు ఆలోచిస్తా నా మీరా  ప్రభు మీరా పెదవులూ ముద్దాడుతూ అన్నాడు
నువ్వు నాకు ఎం మాయా చేసి దగ్గరయ్యాం 
మా వారు లేనప్పుడు నా ఒంటరితనం కారణంగా నేను నిన్ను స్నేహితుడిగా భావించి నీతో గడిపాను 
నీతో కలిసి పడుకుంటానని అనుకోలేదు  
నా భర్తకు ద్రోహం చేస్తానని కలలో కూడా ఊహించలేదు ప్రభు 
నువ్వు నీ వ్యక్తిత్వంతో నా పవిత్రతను తీసుకున్నావు 
ఒక పెళ్లేన స్త్రీ పరహి  పురుషున్ని ఒంటరిగా ఎప్పుడు కలవనే కూడదు అలాంటిది
మనం కలిసి మొదటిసారి గా శృంగారంలో కలిసిన ఆనందించిన తరువాత నేను ఆత్మహత్య చేసుకుసుకోవాలి అనిపించింది 
కానీ పిల్లలకు తల్లి లేకుండా నా భర్తను ఒంటరి
వాన్ని చేసి బాధపెట్టాడానికి నా మనసు అంగీకరించలేదు 
నేను నిన్ను జీవితంలో నిన్ను ఎప్పుడు కలవనేకూడదు అనుకున్నాను 
కానీ ఆ రోజు నువ్వు నాకు చూపించిన లైంగిక ఆనందం మంచంమీద నీ చోరవ గౌరవం సుఖం
అన్నింటినీ మరిచిపోయేలా చేసింది ఇంకా నన్ను మళ్లి మళ్లి నీ దగ్గరికి చేరేలా చేసింది
మీరా పోటుచుకు వచ్చిన చనుమొనల పై ప్రభు చికుతూ విందు చేసుకుంటుఉంటే  మీరా ప్రభు జుట్టులో చేతి వేళ్ళు పోనిచ్చి తన వైపు లాక్కుంటూ కామంతో తను రెచ్చి పోతూ అతన్ని రెచ్చగొడుతోంది
ప్రభు మీరా చన్నులను వదిలి మీరా ముఖాన్ని చూస్తూ నిన్ను అనుభవించిన తరువాత నాకు శరత్ ముఖం చూసిన ప్రతి సారి నన్ను నేను నీచంగా బావించుకున్న
కానీ నీ అందం హ్మ్మ్ మీరా చూసి రాత్రిళ్లు నిద్ర రాక నేను అనుభవించిన వేదన నాకు మాత్రమే తెలుసు
ఒకవైపు స్నేహితుడు ఒకవైపు అందమైన మీరు
ఒకవైపు స్నేహ ధర్మం ఒకవైపు మీతో సన్నిహిత్యం
రెండిటిలో నీ అందమే నన్ను గెలిచింది 
నా స్నేహితుడిని మోసం చేసిన ప్రతి సారి నా మనసు చీకటిని చూచిస్తుంది 
సంధ్య వెలుగుల మీరు కనిపించిన ప్రతిసారి
నన్ను నేను మరిచిపోయి నా మనసు వశం తప్పుతోంది నువ్వు కనిపించిన ప్రతిసారి మెరుపు తాకినట్లనిపించింది నా హృదయానికి ఎన్నిసార్లు నా దారిని మార్చుకున్న మీ అందామే నాకు కనిపించి మీ దగ్గరకు చేర్చేది 
 
 
ప్రభు వెనక్కి వాలి పడుకున్నాడు 
మీరా తన గౌరవ విలువలను పట్టించుకోకుండా ఆమె నోరు తెరిచి తన పవిత్రతను పోగొట్టిన ప్రభు
వేణువును కామంతో నోట్లో కి తీసుకుని ఆడిస్తుంది
మీరా తల పైకి కిందకీ కదిలిస్తుంది 
నా జీవితంలో ఇది ఇంతవరకు తీరని కోరిక 
మీరా మృదువైన ఎర్రటి పెదవులు ప్రభు అంగాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఆడిస్తుంటే 
మీరా తడి లాలాజలం మీరా పెదవులకు అంటుకుని ప్రభు అంగాన్ని మీద ఆడించడానికి 
మరింత సులభం చేసింది 
ఇలా చేయమని నేను మీరా ను ఎప్పుడు అడగలేదు మీరా అసయ్యంగా భావిస్తుందని
నేను అనుకునేవాన్ని 
మీరా ప్రభు సంతోషం కోసం కోరికతో వేగంగా కసితో చేస్తుంది ఆ పని 
ప్రభు తన అంగానికి మీరా నోటి పెదవులతో ఇంకా నాలుకతో ఇచ్చే ఆనందాన్ని సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ కళ్లు మూసుకుని ఉన్నాడు
 
నేను కళ్లు గట్టిగా మూసుకున్నాను
దుఃఖంతో నా గొంతు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతోంది
నా ఎంగిలి నేను మింగ లేక గుటక వేయలేకపోతున్నారు
ప్రభు లేచి మీరాను వెనక్కి నెట్టాడు
వెంటనే మీరా కాళ్లు మధ్యకు చేరాడు
మీరా కాళ్లు ప్రభు నడముకు  దండ లాగా మారాయి నా భార్య మీరా మారో సారి తన పవిత్రతను కోల్పోవటం చూడలేక కళ్ళు మూసుకున్నా 
కానీ గాలి  కూడా నన్ను బాధ పెట్టడం వదిలిపెట్టలేదు మీరా జుట్టులో గులాబీ పూల పరిమళం  మీరా ఆనందపు తియ్యటి మూలుగులూ నా ముక్కు ఇంకా నా చెవులకి చేరాయి
మీరా ::హుమ్మ్ ….ప్రభు …కన్న…. కష్టంగా ఉందిరా 
నీ ..చేతి.. వేళ్ళ తో పూకును నన్ను తాకుతూ ఉంటే
రా ……ఇంకా.. రా ..గట్టిగా దెంగు నీ మగతనంతో నీ మోడ్డ‌…….హ్మ్ …….చాల బాగుంది…….
ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ నువ్వు నీ మోడ్డను నా  పుకులో దూర్చు నా పూకు కు అది చాలు అంతే
ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ నీ మోడ్డను నా పూకు తడి పెదవులపై రుద్ది ఆడించూ ప్రభు ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అలాగే చేయి ప్రభు నా కన్న ఉమ్ ఉమ్ ఆహ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఆహ్ అలాగే
ఇంకా నేను ఆగలేను నీది నా దాంట్లోకి పెట్టీ
నీ పెద్ద మోడ్డ తో నన్ను దెంగు 
మళ్లీ నన్ను స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళు దెంగు ప్రభు………………
 
నేను కళ్ళు తెరిచి చూడగానే కనిపించిన ఆ దృశ్యం చూసి భరించలేని వేదన కలిగింది 
నేను ఎప్పుడూ చూడని వినని పిడుగు లాంటి మాటలు నా భార్య నోటివెంట వీని నాపైన నిజంగా పిడుగుపాటు పడినట్లయింది 
మీరా  ఆడతనం మీద ఒత్తిడి చేస్తున్న అతని పురుషాంగం వల్ల మీరా పూర్తిస్థాయి కోరికలతో కామంతో తారాస్థాయికి చేరుకుంది అనిపించింది
మీరా యోని పెదవుల తామర రేకులాగ ప్రభు పెద్ద పురుషాంగాన్ని అంగుళం అంగుళం మింగుతూ ఉంది 
హుమ్మ్ ఆహ్…… ప్రభు పూర్తిగా తన అంగాన్ని మీరా లోపలికి దూర్చే  వరకు నెమ్మదిగా దూర్చుతూ ఆమెలోని మొత్తం దూర్చేసరిక మీరా ఆనందంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యింది
మీరా  ప్రభును  కదలకుండా ఉంచి  ప్రభు పెదాలు ముద్దాడుతూ మీరా శరీరానికి దగ్గరగా లాక్కొని హత్తుకుంది
ప్రభు చిన్నగా వేగం పెంచుతూ తన శక్తినంతా ఉపయోగించి మీరా తొడల మధ్య  ఊగడం మొదలు పెట్టాడు 
ప్రభు కదలికలకు నా భార్య నిలువెల్ల వణికిపోతోంది 
మీరా ప్రభు తో ఈ అక్రమమైన కలయిక తన పూర్తి 
సుముఖతను చూపిస్తుంది మీరా బిగ్గరగా అరుస్తూ మూలుగుతూ వేదన అనుభవిస్తున్న అది ఆనందంతో కూడుకున్నది 
 
మీరా అతన్ని  గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడల్లా చుప్ చుప్ చుప్ చుప్ గాఢమైన శబ్దాలు వస్తున్నాయి 
 ప్రభు మీరా ను తీసుకెళుతున్న ఆనందపు యొక్క ఎత్తులను  సూచిస్తూ మీరా చేతి గోర్లు ప్రభు వెనుకభాగం అంతా తవ్వెస్తుంది
వారిద్దరూ జంతువుల మాదిరిగా విచ్చలవిడిగా  జతకడుతున్నారు 
మీరా ,,,,,, ఆహ్….. ప్రభు…..నా కన్న…….. వేగంగా..దె……. గట్టి గట్టిగా…దె….. ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అలాగే…..దె… అద్భుతం నువ్వు…….నీ …..దె… ‌…అలాగే నన్ను ……దెంగండి…….. దెంగండి……… అలాగే అలాగే అలాగే అలాగే దె ……. అలాగే…….దె…..
ఇంకా నేను అక్కడా నిలబడ లేకా పోయాను వెనక్కి తిరిగి నేను అడుగులు వేసానో లేదో స్తంభించిపోయి నా ముందు నిలబడిన వ్యక్తిని చూస్తున్నారు
నా ముందు ప్రభు తండ్రి నిలబడి ఉన్నాడు కోపంతో ఊగిపోతూ కళ్ళు ఎర్రగా బికారంగా ఉన్నాయి
2iC

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Gulabi Poola Parimalam (Naa Bharya Nannu Enduku Mosam Chesindi)1985 Akrama Sambandapu Kadha – 2,గులాబి పూల పరిమళం (నా భార్య నన్ను ఎందుకు మోసం చేసింది)1985 అక్రమ సంబంధపు కధ,jabbardasth,telugu boothu kathalu,kamasastry stories,jabardast telugu sex stories,kalasivachina adrustam sex story,pooku,dengudukadalu, xossipy

7days

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: