ad
Idhi Verokari Sontham

Idhi Verokari Sontham – 1 | ఇది వేరొకరి సొంతం | telugu dengudu kathalu jabardast

Idhi Verokari Sontham - 1 | ఇది వేరొకరి సొంతం | telugu dengudu kathalu jabardast

Idhi Verokari Sontham – 1 | ఇది వేరొకరి సొంతం | telugu dengudu kathalu jabardast

Idhi Verokari Sontham | ఇది వేరొకరి సొంతం | telugu dengudu kathalu jabardast
Idhi Verokari Sontham | ఇది వేరొకరి సొంతం | telugu dengudu kathalu jabardast

 kamal kishan 

దేవికి 56 ఏళ్ళు, పెళ్ళై చాలా ఏళ్లయింది. భర్త సాంబమూర్తి రిటైర్ అయి 3 నెలలవుతోంది. రిటైర్ అయినా మగడు మాత్రం తనను పట్టించుకోవట్లేదు. అప్పటికీ కొత్త మోడల్ బ్రా వేసి బిగువుగా కట్టింది. అయినా చూడట్లేదు. అవునులే…. ఇద్దరు కొడుకులో, మనవలూ మనుమరాండ్రుతోనే సరిపోయింది ఇంకేం పట్టించుకుంటాడు. మెనోపాజ్ కు వచ్చేసి కోరికలు పెరుగుతున్నాయి.
వంటిమీదకి వయసు వెళ్ళిపోయి వళ్లు వేడెక్కిపోతోంది.
ఉన్న మొగుడేమో పట్టించుకోడు. వద్దులే ఆడదానికి కన్నీళ్లు మిగులుతాయి తప్ప. అంటూ స్వాగతంలోకి వెళ్ళిపోయింది దేవి.
దేవి చూడ్డానికి బానే ఉంటుంది. చాలా అందగత్తె మొగుడు కూడా బానే సుఖపెట్టేవాడు. కానీ ఎందుకో కోరికలు ఈ మధ్య చంపేస్తున్నాయి. కానీ కోరికలు తీరే మార్గం కనపడట్లేదు.

3 రోజులైంది. రకరకాలుగా చూపించింది. మొగుడు ముసలాడై పొయ్యాడు. ఏ విద్య చూపిస్తే ఏం నాభం. అనుకుంది. ఏమోయ్ కాఫీ అంటూ అరిచాడు సాంబమూర్తి.
ఆ ఇదొక్కటే తక్కువ. అనుకుని ఒసే దేవీ మీ మామకి కాఫీ అంట అంటూ పంపించింది.
దేవి సాంబమూర్తి రెండో కోడలు స్వయంగా దేవికి మేనకోడలు. కోరి మరీ చేసుకుంది.
“ఏమే, ఇలారా అంటూ పేపర్లోంచి కాఫీ అందిస్తున్న కోడలి చెయ్యి పట్టుకుని లాక్కున్నాడు.
“అయ్యోరామా, కాఫీ తెచ్చింది నేను మావయ్యా…”అంటూ కాఫీ కింద పెట్టి వెళ్ళిపోయింది. తనను చూస్తున్నాడా లేదా అని చూసింది. సాంబమూర్తి కళ్ళు కోడలి పయిట చాటున పదనిసలాడుతున్న పరువాలను చూస్తున్నాయి.
దేవి అది చూసి ఇంకా వంగి కాఫీ తీసుకోండి మావయ్యా…ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టాను అంటూ చూపించి మరీ వెళ్ళింది.
“సరే, తాగుతాలే నువ్వెళ్లు” అంటావు “ఎమ్మా….పుస్తెల త్రాడేది?!” అనేశాడు పుసిక్కిన పైట చాటున పుస్తెలు ఎక్కడ కనపడతాయి గుబ్బల మధ్య గుబాబాలాడుతూంటే….
“లోపలున్నాయి మావయ్యా…..” అంది చిన్న దేవి.
“బీరువాలో పెట్టడమేంటమ్మాయ్. మెళ్ళోవేసుకోవాలి కానీ….” అన్నాడు కాఫీ గ్లాసు కోసం వంగుతూ….
“అబ్బా, లోపలున్నాయి అంటే వినిపించుకోరు” అంటూ విసుగు నటిస్తూ…….పైట తప్పించి సూత్రాలు తీసి సాంబమూర్తికి చూపించి కళ్ళనద్దుకొంది. “ఇవిగో కనపడ్డయా?! ఉండండి దగ్గరగా చూద్దురుగాని” అంటూ గుండెల మీద వేసుకున్న తాళిబొట్టు చూపించే మిషతో నిండు కుండల్ని చూపిస్తూ….వంగి కాఫీ గ్లాస్ తీసి చేతికిచ్చింది
“ఎందుకన్నా మంచిది అసలే వేడి మీదుంది., చూసి తాగండి” అంటూ పిర్రలూపు కుంటూ వెళ్ళింది.
వెళ్తున్న మేనకోడలు వంకే చూస్తున్నాడు సాంబమూర్తి. పైటని నడుములోకి దోపుకొని జడను వదిలేసింది. మామ తన చూపు ఎక్కడ సారిస్తున్నాడో తెలుస్తూనే ఉంది. క్రింగీట ఒక చూపు విసిరి., బాగా చూడు అన్నట్లు కాలి మెట్టేలు పైకి లేపి పిర్రలు ఊపుకుంటూ వెళ్తోంది. సాంబమూర్తి తట్టుకోలేక ఆహ్ ఒక్క నిట్టూర్పు విడిచాడు.
“చెప్పాను కదా మామయ్యా వేడి మీదుందని, అత్తను పంపిస్తాలే….”అంటూ వెళ్ళిపోయింది.
“కనిపెట్టేసింది” అనుకుంటూ పంచెలో జండా కర్రని రుద్దుకున్నాడు సాంబమూర్తి ఏం చెయ్యాలో తెలియక.

రెండ్రోజులయింది. మొహమాటంగా ఉంది సాంబమూర్తికి ఇన్ని రోజులూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఈ రోజు కాకృతి పడటం కాకపొతే దీని పిర్రల ఊపుడు చూసి వెనకపడాలి. అనుకుంటున్నాడు కానీ స్నానం చేస్తున్నప్పుడు ఇబ్బందిగానే ఉంది. వీపు రుద్దామని అడిగి ఏకమవుదామంటే…పిల్లలు పెద్దవాళ్లయ్యారు. మానవలూ మానవరాళ్ళూ., ఏంటో ఈ జీవితం. కోరికలు ఎందుకు పుడతాయి….ఈ వయసులో దీన్ని satisfy చెయ్యలేకపోతే ఉన్న పరువు పోతుంది. పెద్దకొడుకు డాక్టర్ ఈ వయసులో ఇదవ్వడం అదీ ఇదీ ఇలాంటివి కొడుకుతో ముచ్చటించడం. ఏంటో…..?! ఇలా బుర్ర వేడెక్కిపోతోంది.
ఈ గొడవ ఇలా ఉంటే………ఆ రోజు కొత్త ప్రయోగం చేసింది సాంబమూర్తి మీద దేవి; అదే ముంగకాయల కూర.
అర్ధమయిపోయింది. తింటూంటేనే పంచెలో పడగ విప్పింది….కనిపించకుండా దాచుకున్నాడు.

రోజూలాగే పాలు గ్లాసులో కలిపి ఇచ్చింది పెద్దకోడలు “అత్తయ్యా”, అంటూ
వస్తున్నా….అని పాలు అందుకుని ఏమరుపాటున “కుంకుమ పూవు వేశావా?” అంది గ్లాసందుకుంటూ…
“కుంకుమపువ్వా…ఎంటత్తయ్యా…కడుపుతో ఉన్నారా ఏంటి?! అలా అయితే పడక వేరే ఏర్పాటు చేస్తాలే…., మళ్ళీ మామగారు” అంటూ ఆర్దోక్తిలో ఆపింది.
“ఆ. అదొక్కటే తక్కువ ఈ వయసులో పొరపాటున వేశావేమో అని, వెయ్యలేదుగా…ఇలాతె” అంటూ తీసుకుంది.

పాలు తీసుకుని గదిలోకి వచ్చింది దేవికా రాణి అదే మన దేవి. సాంబమూర్తి బెడ్ కి అటు వైపు పడుకున్నాడు.
లోపలికి వస్తూనే చూసింది. చూసి కూడా ఏమీ ఎరగనట్లు పడుకున్నాడు అనుకొంటూ…. “పాలు” అంది కొత్త పెళ్ళికూతురిలా…
“అక్కడ పెట్టు” అన్నాడు ఇటు తిరకుండానే….
పెట్టి పక్కనే పడుకుంది దేవి. మాట్లాడకుండా పాలు తాగి పడుకున్నాడు సాంబమూర్తి.

ఇద్దరూ మెలుకువగానే ఉన్నారు కానీ ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు. “నాకు నిద్రొస్తోంది” అంది ఆ మాట ఏమన్నా ఉందా అన్నట్లుగా.
రాత్రి 12 గంటలైంది. ఎక్కడో నక్క ఊళ వేసినట్లుంది. కుక్కలు అరుస్తున్నాయి. ఎక్కడలేని చప్పుళ్ళు, కొంచెం భయానకంగానే ఉంది. కానీ రెండు నిముషాల తరువాత ఆ చప్పుడు ఆగిపోయింది.
గదిలో ఎవరో వచ్చారు. అది తెలియడం లేదు. ఎవరో తనవైపే వస్తున్నట్లు అనిపించింది.
ఒక ఆడమనిషి అని తెలుస్తోంది. చూస్తుండగానే ఎదో అయింది.
పడుకున్న భర్త వైపు చూసింది దేవి.
సాంబమూర్తి కూడా లేచి దెయ్యం పట్టినట్లు వళ్ళు విరుచుకున్నాడు. కళ్ళు చింతనిప్పుల్లా అయ్యాయి. మనిషి వంటి మీద ఒకటొకటిగా బట్టలు వాటంతట  అవే మాయమవసాగాయి.
సాంబమూర్తి వళ్ళు కండలు తిరిగి హ్రితిక్ రోషన్లా సిక్స్ ప్యాక్ తో ముందు నిలబడింది. సాంబమూర్తి ఆయుధం కాళ్ళ మధ్య వేలాడుతోంది.
అది చూసింది దేవిక తన వంటిని చూసుకుంది. దేవిక భుజం మీద నుండి పైట తెరచాపలా గాల్లో లేచి నెల మీద పడింది. దేవిక పాతిక సంవత్సరాల అందమైన యువతిలా మారిపోయింది. ఆ బిగువులు జాకెట్లో మోయలేక బరువుగా బాగా బరువుగా జాకెట్ ని తన్నుకుని వస్తున్నాయి. జాకెట్ చిరిగిపోతుందేమో
అన్నట్లుగానే జాకెట్ హుక్ ఒకటి ఫట్ మంటూ చప్పుడు చేస్తూ….విడిపోయింది. ఇప్పుడేమంటావ్ ఇప్పుడైనా దడ్డు లేస్తుందా అన్నట్లు చూసింది దేవిక.
తన దడ్డు వైపు చూసుకున్నాడు సాంబమూర్తి., కొంచెం లేచింది.
దేవిక ఇంకో హుక్ ఫాట్ మంటూ విడిపోయింది. మిగిలిన హుక్స్ కూడా ఆ పరువాలు మోయలేక విడిపడిపొయ్యాయి.
అంతే సాంబమూర్తి దడ్డు దుడ్డు కర్రలా లేచింది. పదంగుళాల పొడవుతో 6 అంగుళాల వెడల్పుతో నరాలు నరం నరం పొంగి ఎర్రగా కనపడుతోంది.

సాంబమూర్తి వైపు చురుగ్గా చూసి తన గుబ్బల్ని కదిలించింది దేవిక చూడమన్నట్లు. ఆ గుబ్బలు కొబ్బరి బోండాలకి తీసిపోని విధంగా ఆడదాని పొందుకి ఈ పొంగేలే ఆలంబన అన్నట్లు బ్రా నుండి పొంగుకొస్తున్నాయి.
సాంబమూర్తి వంటి పై నుండి అన్నీ విడివడ్డాయి ఒక్క మొలధారం తప్ప., సాంబమూర్తి తలపంకించి పొంగుతున్న ఆ యవ్వన గిరులవైపు చూసి వేలు వాటి మధ్య పెట్టపొయ్యాడు. దేవిక చటుక్కున ముందుకు వంగి పంటి మధ్య పెదవులతో పట్టింది.
అలా పట్టి సన్నగా కొరుకుతూ నోట్లో కంటా తీసుకుని చీకుతూ కటుక్కున కొరికింది.
“ఏయ్” అంటూ చెయ్యి వెనక్కు లాక్కుని
మళ్ళీ కిందకు తీసుకుని వెళ్ళి  బ్రా మీద నుండే ఆ బలుపుని పట్టి గట్టిగా పిండాడు.
“హా………”అంటూ తట్టుకోలేక చేతిని కిందకు అని గోళీల సంచిని పట్టింది.

“ఏంటి సాంబడూ ఇలా లేపుకున్నావ్?! భలే వేడిగా ఉన్నాయి నీ గోళీలు”
“నచ్చాయా?!” గోముగా అడిగాడు.
“ఊహూ నచ్చలేదు”
“ఏంటీ నచ్చలేదా?!” ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు.
“అంత…….పెద్దది పెట్టుకుని ఇన్నో రోజులూ ఊరించడం నచ్చలేదు”
“ఏంటది?!”
“ఇదిగో ఇది” అంది సాంబమూర్తి ఆయుధాన్ని పట్టుకుని. చేతిలో కాలుతోందేమో చేతి నిండుగా తీసుకొని సవరిస్తూ….ముందుకీ వెనక్కూ అనసాగింది.
“అదా…?! దానికి పేరు లేదా?!”
“ఇంత వయసొచ్చినా నా నోటితో చెప్పించాలనా?! నీ…నీ మొడ్డ” అంది సిగ్గు పడుతూ…
“నువ్వు సిగ్గు పడితే బాగుంటావ్ దేవిక”
“నువ్వు మధ్యాహ్నం చేసిందేం బాలేదు”
“నేనేం చేశాను” అంటూ భుజం మీద చెయ్యేసి కటువుగా నలిపాడు…
“హా….అబ్బా…మన చిన్న కోడలితో”…..
“ఏం చేశాను?” అంటూ చెయ్యి దూర్చి చన్ను పట్టుకుని కసిగా పిండాడు.
“హమ్మా….ఇదే….దాని మీద చెయ్యేశావట?!”
“ఎక్కడ, చెయ్యి వెయ్యందే…?” అంటూ బ్రాలో చేతులు పెట్టి బరువులను పట్టి పిసికాడు.
హమ్మా.., అంది.
అలానే చెయ్యి దూర్చి బ్రా లాగేశాడు.
“క్లిప్ తీసే ఉంది., అంతలా లాగక్కర్లేదు” అంటూ రెండు సళ్ళ మీద చెయ్యేసుకుంది.
“అబ్బ, ఏం పొగరు వీటికి ఎంత బలిసి కొట్టుకుంటున్నాయి” అంటూ వాటిని ఎత్తి పట్టి కసిగా పిండాడు.

“ఏంటా నలుపుడు….అంతలా నలిపేస్తావ్?! కానీ నీ చేతిలో నలిగితేనే బాగుంది” అంటూ మొగుడివైపు కసిగా చూస్తూ…
“రా నీ రాక్షసమొడ్డ ఆకలి తీర్చుకో” అంటూ లంగా నాడా వాదులు చేసి కాళ్ళు వెడల్పు చేసింది.
లంగా పూర్తిగా విప్పకుండానే రా నీ ఆకలి తీర్చుకో అంటున్న దేవిక తెలివి చూసి
సాంబమూర్తి పూనకం వచ్చినవాడు మల్లె దేవికా రాణిని మంచం పై పడదోసి కాళ్ళు పైకి ఎత్తి పట్టి లంగా లాగేశాడు. కాళ్లకున్న పట్టీలు సందడి చేస్తూ లంగాకి చిక్కుకుని ఇంకా కదిలిపోయ్యాయి. అయినా సాంబమూర్తి ఆగలేదు.
తాను మంచం పక్కన నిలబడే కాళ్ళు పైకి ఎట్టి తొడల మధ్య తల పెట్టేశాడు.
మూతికి సన్న సన్న మొలకలు తగిలేసరికి “ఎప్పుడు సేపు చేశావ్?” అంటూ అడిగాడు. మూడు రోజులైంది అంది కానివ్వమన్నట్టు చూస్తూ…..
కాళ్ళు వెడల్పు చేసి ఆబగా నోట్లో కుక్కుకున్నాడు మెత్తని పూ పోదని
ఆఆఆఆఆఆ…………. ఆఆఆఆఆ అంటూ మూలుగుతూ మెలికలు తిరగసాగింది.
ఆ నాలుక కూడా చాలా పొడుగ్గా పూకులోపలికి లోపలకు దూరినట్లు ఎక్కడో తొలిచేస్తునట్టు అనిపించి సాంబ మూర్తి వైపు చూసింది.
నిజంగానే సాంబమూర్తి నాలుక లోపలకు లోపల సన్న సన్న అడ్డంకుల్ని తొలగించుకుని సన్నని ఇరుకుదారిలో లోపలకు వెళ్ళిపోతోంది.
దేవిక కి చమటలు పట్టేస్తున్నాయి. ఏం జరుగుతోందో అర్ధం కాలేదు.
సాంబడు  ఆ నాలుకని బయటికి తీసి ఊరిస్తున్న ఇంకో బొక్క వైపు సారించాడు.
అది చూడగానే దేవిక కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి
“వద్దు వద్దు అక్కడ నీ నాలుక పెట్టద్దు” అంటూ గింజుకుంది.
సాంబ మూర్తి విన్నట్లే విని మాట పట్టించుకోకుండా…. ఆ బొక్కని వేళ్ళతో వెడల్పు చేసి కసిగా నాలుకని లోపలకు తోశాడు.
దేవిక హూ………..అంటూ ఊపిరి బిగపట్టింది.

దేవి తొడలు పట్టుకుని తన చుట్టూ లంకె వేసుకుని నాలుకని చుర కత్తిలా వాడుతూ లోపలికి గుచ్చసాగాడు.
ఎంత పెళ్లామైనా ఆ తొడల సొగసు చూడగానే నాలుకని ఇటు మళ్లించి తొడల్ని చప్పరించసాగాడు. ఒక్కసారి స్వర్గంలో నుండి బయటికి ఇసిరేసినట్లైంది దేవికకి, దేవికా ఆ చిన్న గ్యాప్ ని కూడా తట్టుకోలేక కాళ్లతో తొడల మధ్యకి లాక్కుంది.
సాంబమూర్తి నాలుక అక్కడ నుండి లేచి పై పైకి సాగి లోతైన బొడ్డుని చూసింది. సుడిగుండం తిరిగినట్లున్న ఆ బొడ్డులో నాలుకని సుడి తిప్పసాగాడు.
ఆ నాలుక విహారానికి “హూ, హా” అంటూ మెలికలు తిరిగసాగింది దేవిక.
దేవిక అరుపులకి సాంబ మూర్తికి నరాల్లో పురి తిప్పినట్లైంది. నాలుకని అలా పైకి తీసుకువెళ్లి బాయాల్ని రెండిటినీ పట్టి ఆ మోనాలని నోట్లో కుక్కున్నాడు.
.మ్మూ అంటూ దెయ్యం పూనినట్లు తపించిపోతూ వెనక్కి వాలిపోతోంది.
“రండీ, నా పూకులో పోటెత్తి పోతోంది” అంటూ పంగ చాపి
“హమ్మా, ఇక నేను తట్టుకోలేను నీ……బూతులొస్తున్నాయి….రండీ” అంటూ లాక్కుంది.
దేవిక పంగ మధ్య గొల్లి మీద రాయసాగాడు. దేవికకి సహనం చచ్చిపోయింది. ఒక కాలు పైకి లేపి సాంబ మూర్తి నడుము చుట్టూ వేసి మీదకు లాక్కున్దీ
అంతే “ఆహ్ …………అంటూ క్రీచు మని అరిచింది.
“హమ్మా నెమ్మదిగా చెయ్యి, .ఎస్‌ఎస్ స్.స్.స్ నెమ్మదిగా చెయ్యి…చాలా రోజులైందికదా దీన్ని పెట్టడానికి 3 సంవత్సరాలు ఆగావా? హా హా హా హా హా అలాగే డెంగు ఆపకుండా..”
సాంబ మూర్తి చివారంతా లాగి లాగి పొడవసాగాడు. పది నిముషాల్లో రెండు సార్లు కార్చుకుంది దేవిక. అయినా ఆగలేదు సాండ్లు వాడి పట్టి పిసికెస్తూ కసిగా పొడవసాగాడు.
హమ్మా కార్చుకో……. అలసటగా లేదా?! ఇంకేతసేపు దెంగుతావ్. అంటూ అలానే పెనవేసుకుంది.
“నువ్వేగా 3 సంవత్సరాలయింది అన్నవ్” అన్నాడు సాంబమూర్తి.
“3 నెలలయింది కానీ నాకు 3 ఎళ్ళైనట్లుంది., వదిలేయి సాంబడూ పూకులో పారి చాలా రోజులైంది” అంటూ నోటితో నోరు కలిపి నాలుకలు పెనవేసుకోగా సన్నగా గొనిగింది. దెంగే నా మొగుడా….ఇలానే దెంగు నువ్వేప్పుడు రిటైర్ అవుతావా…..నీతో ఇలా కుతి తీరా దెంగించుకుందామా? అని చూస్తున్నాను అంటూ వీపు చుట్టూ చేతులు బిగించి అలాగే దెంగవయ్యా….
బాగుంది. హ హ హ హ హ హ హ హ హ అంటూ తమకంతో గట్టిగా అరవసాగింది.
కానీ ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు కానీ చిన్న కోడలు అప్పటికే వచ్చి వీరిద్దరి తతంగం అంతా చూడసాగింది. వంట్లో వేడి సెగలు పెరగడంతో నైటీ లేపుకుని వెళ్ళు దోపుకుని కెలుక్కోసాగింది.
అప్పుడే అటువచ్చిన పెద్దకొడలు చూసింది. వెనకానుండి వెళ్ళి భుజం మీద చెయ్యి వెయ్యబోయింది కానీ అత్తగారి గడిలోనుండి గట్టిగా మూలుగులు వినపడడంతో ఆగిపోయింది. కానీ ఆమోలుగులతో పాటూ సన్నగా చిన్న కోడలు మూలుగులు కూడా వినపడుతున్నాయి దాని నైటీ నడుము వరకూ లేపుకొంది….అత్తగారి బెడ్ రూమ్ తలుపు రెక్క చాటున నిలబడి లోపలికి తొంగి చూస్తూ కెలుక్కుంటోంది దేవిక.,
నెమ్మదిగా వెళ్ళి లోపలికి తొంగి చూసింది. లోపల అత్తగారిని వాన్గో బెట్టి సమ్మగా వెనక నుండి దొబ్బు తున్నాడు మామగారు. అది చూడగానే తన మొగుడు గుర్తుకొచ్చాడు. మామగారి దద్దు శాంతం బయటికి తీసి లోపలికి దొబ్బుతునాడు మామగారు. ఆ తోపుళ్ళకి తట్టుకోలేక సమ్మగా మూలుగుతోంది సుఖంతో అత్తగారు.
మావయ్యగారు చాలా వేగంగా కదులుతున్నారు. అమ్మో ఆ వేగం తట్టుకోవడం సంగతి అలా ఉంచు, మామగారి మొడ్డ అంత పెద్దదా?! హమ్మ బాబోయ్, అత్తగారు ఎలా భరిస్తోందో……పాపం ఇంకో సారి పొడుస్తే చచ్చిందే…..ఆ చివరి మాట “చచ్చిందే…అన్న మాట తెలియకుండానే గట్టిగా వచ్చింది.
ఆ మాట తలుపు పక్కనే నిలబడి నక్కి చూస్తున్న దేవిక కి వినపడింది.
చూస్తే అక్కగారు అదే తోడికోడలు నీరజ.
“హుష్,.., మాట్లాడకు చూస్తూ ఉండు.,” అంటూ గుసగుసలాడింది.
“ఎప్పటి నుండీ చూస్తున్నవే…”
“అరగంట నుండీ”
“మొదలైన దగ్గర నుండీనా….?!”
“ఎక్కడా….మా ఆయన పడుకుని అరగంటయింది. అప్పటి నుండీ…”
“ఏంటే…ముసలోడిని చూసి కెలుక్కుంటున్నావ్?!”
“నువ్వూ చూడు., నా కంటే ఎక్కువే కెలుక్కుంటావ్” అంటూ లోపల చూపించింది.
అంకుల్ కార్చేసుకున్నట్లున్నాడు. రెస్ట్ తీసుకుంటున్నట్టున్నారు.  లోపల మాటలు వినపడుతున్నాయి.
లోపల అత్తమ్మ మాట వినపడింది “ఏంటి పొద్దున్న మన కోడలు దేవికాని అదోలా చూశారట”
సాంబ: “నేనా, అదోలానా?!”
అత్తమ్మ దేవిక: “అవును దాన్నే రెండు గుబ్బల మధ్య గుచ్చి గుచ్చి చూశారట” కళ్ళు పెద్దవి చేసి అడిగింది.
సాంబ: “అది చూపించిందని చెప్పిందా నీకు?!”
అత్తమ్మ దేవిక: “అది చూపిస్తే మాత్రం అంతలా చూడాలా? దాని పిర్రలకెసే చూశారట?!”
సాంబ మూర్తికి ఆ మాటలకి ఎక్కడలేని మూడోచ్చింది. పొద్దున్నే కోడలి పొంకాలు గుర్తుకొచ్చాయి. దాంతో మళ్ళీ నిగడతన్ని నిల్చుంది గూటం.
“ఏంటండీ., మళ్ళీ అప్పుడేనా….ఓహో అది గుర్తుకొచ్చిన్నమాట, నా సండ్లకన్నా పెద్దవా దానివి?”
“ఏయ్, మూసుకుని రావే…….నువ్వు నా పెళ్ళానివి నిన్ను చూసి లేపుకుంటేనే…ఆ చిన్న బంతులు చూసి లేపుకుంటేనే…..నీవి పెద్దవేగాఇవి ఇంకా నలిపి నలిపి పెద్దవి చేస్తాను” అంటూ ఆ సాండ్లు పట్టి లాగి పక్కకి పడుకోబెట్టి పక్క నుండి దింపాడు.
“హా….నీ దూకుడేంటయ్యా….?! హమ్మా అంటూ కునిసింది.
సాంబడి వేగానికి సాంబడి తొడలు దేవిక బలిచిన పిర్రలకి తగిలి తబలా మీద కొట్టినట్లు చప్పుడు వస్తోంది.
పాపం డిస్టర్బ్ అయినట్లుంది డాక్టర్ కొడుకు లేచి “ఏంటే ఆ చప్పుడు?” అంటూ అడిగాడు.
నీరజ : “హు., నా మొగుడు లేచినట్లున్నడే……?! వస్తా…..” అంటూ వెళ్లింది.
ఈ మద్దెల దరువుకి నా మొగుడు కూడా లేస్తాడా ఏమో?! అనుకొంటూ అత్తమ్మ వాళ్ళ గాడి తలుపు గట్టిగా లాగి వేసి. బయలు దేరింది.
ఈ వ్యవహారం 3 రోజులు సాగింది. రోజూ గుడికి వెళ్ళే అలవాటున్న దేవికా రాణి, ఇక నుండీ రాణి అని పిలుద్దాం. ఈ రాణి గారూ 3 రోజులు నాగా పెట్టేసింది.
 ఈ 3 రోజులూ సాంబమూర్తి మరీ తెగించేశాడు.
ఒక రోజు పెద్ద కొడుకు హాస్పిటల్ కి వెళ్లిపోయ్యాడు. చిన్న కొడుకు సాఫ్ట్వేర్ అప్పుడే బయలు దేరాడు.
మొగుడిని పంపి చిన్న కోడలు లోపలికి వచ్చింది. హాల్ లో కూర్చుని టి‌వి తో కుస్తీ పడుతున్నాడు సాంబ మూర్తి.
చిన్న కోడలుకి రాత్రి జరిగింది జ్ఞాపకం వచ్చింది.
“మావయ్యా….,రాత్రి మీకేమన్నా దబీ దబీ మని బాడుతున్న చప్పుడు వినిపించిందా?!” కొంటేగా అడిగింది.
ఆ మాటలో కవింత చూసిన సాంబ మూర్తికి క్షణం పాటూ డౌట్ వచ్చింది.
“ఏ రాత్రమ్మాయ్., నిన్న రాత్రయితే దేవాలయంలో ధ్వజస్తంభంలా నిద్రపోయ్యాను”
“దేవాలయంలో ధ్వజస్తంభం పడుకోదుగానిలబడే ఉంటుందిగా…..”
“ప్రతిష్ట ఇంకా అవ్వని ధ్వజస్తంభం అనుకో……..తప్పేముంది”
“ఏంటీ, ప్రతిష్ట జరగలేదా?! మరి అంత చప్పుడేందుకొచ్చింది?!”
“నువ్వు ఏ చప్పుడిన్నావో ఏంటో….?!”
“పక్కింటి వాళ్ళకి కూడా వినపడిందట మామయ్య, నేనూ అదే చెబితే……..మీ ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి తిరుగుతుందేమో అనుకున్నాం అంది. లక్ష్మీ దేవి తిరిగితే ఘల్లు ఘల్లు మని వినపడుతుంది కానీ డబ్ డబ్ మని ఎందుకొస్తుంది……అంతే కద మామా?!”
“ఛ, ఇది నా పరువు తీసేలా ఉంది. దేవీ ఇలాంటివి పక్కింతోల్లని అడక్కూడాడు. మన పరువే పోతుంది.., అవును ఘల్లు ఘల్లు మని లక్ష్మీ దేవి గజ్జల చప్పుడన్నావ్ సరే., మరి వచ్చింది ఏ చప్పుడు?! తెలియానట్లు అడిగాడు సాంబమూర్తి.
“ఏమో మామా నాకేం తెలుసు, లోపల బెడ్ షీట్స్ మార్చాలి” అంటూ వెళ్లిపోయింది.
ఈ తిరకాసు మాటలకే సాంబమూర్తికి గట్టిపడిపోయింది. దీని కేమొచ్చింది ఇలా రెచ్చగొడుతోంది. అనుకొంటూ….”మీ అత్తేక్కడ?” అన్నాడు.
“…….ఆ., అత్తా బాత్రూంలో ఉంది. పిలవనా?!” వెటకారంగా అంది.
“వద్దులే….”అంటూ మాట పూర్తి చేయకుండానే ఆగిపోయ్యాడు సాంబమూర్తి.
“పర్వాలేదు చెప్పండి మామయ్యా….”
“ఏం లేదు, ఊరికే”
“ఊరికేనా…..ఇంకా వేరే ఏదో అనుకున్నాను”
“నిన్న అత్తమ్మతో ఏం చెప్పావ్? తెలియానట్లు నటించకు”.
“అత్తమ్మ మావయ్య గదిలో ఏం చేస్తున్నవే అని అడిగింది….అందుకే….”
“అందుకని, నీ జాకెట్ తీశానని, నీ సళ్లు పిసికాననీ చెబుతావా? ఇంకా నయ్యం నిన్ను పాడుచేశానని చెప్పాల్సింది”
“మీరా…?! నా సండ్లు పిసికారా?! ముసలోడికి దసరా పండగని…ఎందుకులే మామయ్యా..ఏమన్నా అంటే అన్నారంటారు”.
“అరె, నువ్వే అన్నవంట?!”
“మీరు చెయ్యెస్తే నేను ఊరుకుంటానా?!”
“ఏం చేస్తావెం?”
“ధైర్యం ఉంటే చెయ్యి వెయ్యండి చూద్దాం అప్పుడు చెబుతాను?”
“ఆహా అలాగా……అయితే ఇలారా?!”
“మీరే రండి”
లేచి ఒక్క ఉదూటున లేచి నిలబడి పేపర్ పక్కన పడేసి తన దగ్గరకి వచ్చాడు.
తనేమన్నా తొందరపడిందా మరీ దూలగొట్టుది అనుకుంటాడేమో…….మరి దూల అలాంటిది. తీర్చేసుకుంటే పోలా అనుకొంటూ ఆశగా చూసింది. హమ్మా… వస్తున్నాడురా మామ, కనీసం పైవి నలిపినా చాలు., ఛీ నేనెంతి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను.
తప్పు తప్పు కదూ…….వద్దు వద్దు చెయ్యెస్తే…అప్పుడు చెబుడామ్. ఇప్పుడు కావాలని అప్పుడే వద్దంటే నాటకం ఆడుతోంది అనుకుంటాడేమో……….అనుకొంటూ నిలబడింది.
దగ్గరకొచ్చి చెయ్యి మీద వేద్దామని లేపాడు. ఊపిరి చాలా బరువుగా….రాణా వద్దా అన్నట్లు ఊపిరి వెచ్చగా ముక్కు పుటాలని తాకుతోంది.
బెదిరినట్లు వణకసాగింది. మామ చెయ్యి భుజం మీద పడింది. “హా…హా ఆహ్ అంటూ వేడి ఆవిరులు…హమ్మో ఇంత వేడి ఉందా……? ఉఫ్”
“మామా…..ఆహ్” తన వేడి ముఖం మీద ఇడ్లీ కుక్కర్ మూత తీయ్యగానే గుప్పున కొడుతుంది కదా….అలా కొట్టింది.
ఆ ఆవిరి మధ్యే పైట లాగేశాడు.
చెయ్యి ఏ అఛాధానం లేని మెడ మీద నుండి అలా అలా కిందకు సాగుతోంది. ఆ చెయ్యి వరసకి ఒక రకమైన గగుర్పాటు వచ్చింది దేవికి. ఆ చెయ్యి ఇంకొంచెం అయితే జాకెట్లో దూరిపోతుందేమో హమ్మో దూరి పోతుందేమో…..అనుకుంటుండగానే దూర్చేశాడు మామ.
ప్రాణం పోతోంది మామా పిసుకు. అనుకొంటూ ముందుకు జరిగింది. ఆ చెయ్యి అక్కడే ఉంచి లోపలికి దూర్చాడు. లోపల బ్రా అడ్డుగోడలా తగిలింది. బ్రా సందులో వేళ్ళు పోనిచ్చి ఒక చన్ను పట్టి బయటికి లాగాడు రాలేదు.ఆ చెయ్యి అలా ఉండగానే తన చన్ను పట్టి తనని వెనక్కి చేరాడు తన మెడ చుట్టూ చెయ్యి వేసి జాకెట్లో చెయ్యి దూర్చి ఆమెని మెడ పట్టి మీదకు లాక్కున్నాడు.
ఇది ఊహించలేదు దేవి.
అమ్మ మామయ్యా అనుకుని వెనక్కి జరిగింది మామగారి పరిష్వంగంలోకి దగ్గరగా…..”ఏంటి మామయ్యా పిసుకుతారనుకుంటే కౌగిట్లో తీసుకున్నారు?” అంది.
“ఎదురుగా ఉంటే నీ వేడి కాల్చేస్తోంది అందుకే….” అంటూ మరింత గట్టిగా హత్తుకున్నాడు దేవిని. వెనక నుండి హత్తుకుని తన నడుముని కొడలి పిర్రల మధ్య ఆడించసాగాడు.
““అందుకని వెనక నుండి చేస్తారా?” అంటూ దీర్ఘం తీసింది.
“ఏ…నీకు ఇష్టం లేదా?” అంటూతన లుంగీ తప్పించి మొడ్డ బయటికి తీశాడు.చీర మీద నుండే రెండు పిర్రల మధ్య గాడిలో తోశాడు.
హమ్మా…..గుచ్చుకుంటోంది మామయ్యా….అంటూ లంగాతో చీర పైకి లేపి “ఇప్పుడు  వెచ్చగా తగులుతోంది…..హమ్మా ఏముంది మామయ్యా….ఆపకండి అలానే తోయ్యండి., అంటూ వెనక్కు జరిగింది.
జాకెట్, బ్రా రెండూ విప్పేసి వెనక నుండి వాళ్ళ మామ మొడ్డ పట్టుకుని పూ ద్వారం దగ్గర పెట్టుకుంది దింపు అన్నట్లు.
మూర్తి మాత్రం తొందర పడలేదు. లంగా ఎత్తిన కోడలి పిర్రల్ని పిసుకుతూ…..ఆ నునుపుదనాన్ని ఆస్వాదించసాగాడు.
“అబ్బా….లేట్ ఏంది మామయ్యా……పూకూ కారిపోతోంది. అంటూ గడ్డపలుగుకి కొట్టిన కొబ్బరి బొండం లా వెనక్కి జరిగింది దింపుకోడానికి…..
మూర్తి మాత్రం చండ్ల పదును చూడసాగాడు. ఇంకా తట్టుకోలేకియపోయింది దేవి. మామయ్య చెయ్యి పట్టుకుని తన గదిలోకి తీసుకెళ్లింది. కర్మ గాలి ఇంతలో వాళ్ళ అత్త బాత్రూమ్ నుండి బయటికి వచ్చింది.
“వేసుకో మామా చస్తున్నాను. నిన్న రాత్రి నుండీ నీ లవడా చూసిన దగ్గర నుండీ పిచ్చి పీక్ లో ఉంది. నా కొడకా దెంగరా అంటూ తొడల దాకా లేపికుని బెడ్ మీద పది మీదకు లాక్కుంది.
మూర్తి అలాగే అంటూ చాపిన ఆ తొడల మధ్య కస్సున దిగబడి పోయ్యాడు.
“హమ్మా అంటూ పొలికేక పెట్టింది దేవి. పాపం పూ రెమ్మలు చిరిగిపోయి రక్తం సలసలా కారిపోయింది. ఆ నొప్పిని కూడా భరిస్తూనే మీదకు లాక్కుంది.
“దేవీ ఏమయిందే అలా అరిచావ్?” అంటూ అత్తమ్మ రాణి పిలుపు వినపడింది దాంతో గబగబా ఇద్దరూ బట్టలు సర్దేసుకున్నారు. కానీ మామయ్యని ఎక్కడ దాచాలో అర్ధం కాలేదు దేవికి. వెనతనే లైట్ ఆఫ్ చేసి., మామని కాళ్ళ మధ్యన దాచుకుంది.
అంతలో అత్తమ్మ రానే వచ్చింది. “ఎంటే అలా అరిచావ్” అంటూ దేవి కేసి చూసింది.
దేవి పైట జారిపోయింది, జాకెట్ హుక్స్ విడిపోయాయి., బ్రా స్థానభ్రంశం అయ్యింది. కుచ్చిల్లు వదులయ్యాయి.
చూసింది అత్తమ్మ., అత్తమ్మకి అర్ధమయ్యింది. కానీ వేరే అర్ధమయ్యింది. “ఈ పిల్లని నా కొడుకు సుఖపెట్టత్లేదనుకుంటా…అందుకే చేత్తో చేసుకుంటున్నట్లు ఉంది”. అనుకుంటూ…
“ఏంటే పిల్లా…నా కొడుకు నిన్ను సరిగ్గా చూసుకుంటున్నాడా…..?!” అంటూ బెడ్ మీద కూర్చుంది.
కాళ్ళ మధ్యన కూర్చున్నా మూర్తికి పూ రెమ్మలు తెగడంతో రక్తం వాసన ముక్కు పుటాలకి తగిలింది. ఆ వాసన ఎక్కడా అని లోపలకు తొంగి చూశాడు అది పూ రెమ్మల మధ్య నుండి బొట్టు బొట్టుగా కారి తొడలను తడుపుతోంది.

2ic

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Idhi Verokari Sontham – 1 , ఇది వేరొకరి సొంతం ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Idhi Verokari Sontham

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: