Jeevitham

Jeevitham – 10 | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast

Jeevitham - 10 | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast

Jeevitham – 10 | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast

Jeevitham | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast
Jeevitham | జీవితం | telugu dengudu kathalu jabardast
 neverforget_ur_firstkiss
నేను:- ఆ సాయంత్రం పిన్ని కి ఫోన్ చేసాను.

పిన్ని:- ఏంటి సంగతి మొగుడుగారికి గుర్తుకు వచ్చానా.

నేను:- లంజ నిన్ను ఎప్పుడు మర్చిపోయాను పోతూ పొడిచి 20. అయింది నాకు ఇద్దరు లంజలు  లంజలు ఉన్నారు కానీ ఏమి లాభం.

పిన్ని:- రానా అంది.

నేను:- నీకు ఒక విష్యం చెప్పాలి అని శిల్ప చేసిన పని పిన్ని చెప్పను. బుధవారం మందు కొట్టడానికి రెడీ గా ఉండమన్నారు.

పిన్ని:- దీనిని ఇలా వదిలేస్తే చేయి దాటిపోతుంది. ఒక అరగంట లో నేను నీకు ఫోన్ చేస్తాను అంది.
అరగంట తరవాత పిన్ని ఫోన్ చేసింది

పిన్ని:- ముందు నీవు బుధవారం ఏమి చేస్తారో చూడు అప్పుడు నీవు ఏమి చేయాలో నేను చెపుతాను అంది.
బుధవారం వచ్చింది అత్తగారు వాలా వూరు వెళ్లిపోయారు నేను కాలేజీ కి వెళ్ళలేదు. ఉదయం స్కూల్ కి వెళ్తూ

శిల్ప:- ఈ రోజు మేము 10.౩౦ వస్తాము నీవు సోడా తినడానికి చిప్స్ తీసుకొని రా అని రెండువందల ఇచ్చింది.
టైం 10.౩౦ కు బెల్ మోగింది ఇద్దరు వచ్చి తలుపు వేశారు. ఇద్దరు బెదురూమ్ కి వెళ్లి డ్రెస్ మర్చికొని వచ్చారు.

శిల్ప:- బాబ్బాయి మందు బాటిల్ తీసుకొని వచ్చింది. మూడు గ్లాస్ లు తీసుకొని వచ్చింది

నేను:- ఫ్రిడ్జ్ లో సోడా కూలింగ్వటెర్ చిప్స్ తీసుకొనివచ్చాను

శిల్ప:- వంటగదిలోకి వెళ్లి పచ్చడి తీసుకొని వచ్చింది.ముగ్గురికి కొంచం పోసింది సోడా, వాటర్ కలిపింది. చీర్స్ అని ఇద్దరు కొంచం సిప్ చేసారు

నేను:- స్కూల్ నుంచి ఎలా వచ్చారు.

సుప్రియ:- నవ్వి లేడీస్ ప్రాబ్లెమ్ అని చెప్పి వచ్చాము.

నేను:- అసలు మీకు మందు సిగరెట్టూ తాగాలి అని ఎందుకు అనిపించింది. మీకు ఎవరు చెపుతున్నారు.

శిల్ప:- మా క్లాస్ లో ఒక ముగ్గురు బ్యాచ్ ఉంది వాళ్ల హాస్టల్ లో ఉంటారు వాళ్ళు  దొంగతనంగా చేస్తున్నారు. అందులో ఒకడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ లక్ష్మి ఉంది. అది మాకు చెపుతుంది.

నేను:- నాకు ఒక విష్యం నచ్చింది నన్ను వచ్చి అడిగారు. వాళ్లతో మీరు ఈ పని చేసిఉంటే మిమ్మలిని బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఏమైనా చేస్తారు. నాకు ఒక విష్యం చెప్పండి. అసలు లక్ష్మి మీకు ఎప్పుడు నుంచి ఫ్రెండ్.

సుప్రియ:- ఒక నెల నుంచి మాట్లాడుతుంది.

నేను:- ఇన్ని రోజులు మాట్లాడకుండా ఒక నెల నుంచి మాట్లాడుతుంది పైగా అన్ని చెత్త పనులు గురుంచి మాట్లాడుతుంది    అంటే  మీరు అర్ధం చేసుకోండి మన అదృష్టం బాగుంది మీరు వాళ్ళ వలలో పడలేదు అన్నాను. రేపు మీ స్కూల్ కి కళాసాగర్ అన్నయ వస్తాడు వాడికి ఆ ముగ్గురుని చూపించండి.

ముగ్గురం గ్లాస్ లు కాళీ చేసి అన్నం తిని పడుకున్నారు. నేను పిన్ని కి ఫోన్ చేసి విష్యం మొత్తం చెప్పాను.

పిన్ని:- నేను సాయంత్రం నీకు ఫోన్ చేస్తాను అంది.

సుప్రియ రెండుగంటలకు లెగిసి బ్రష్ చేసుకొని స్కూల్ డ్రెస్ మార్చుకొని  వెళ్ళింది.

అత్తగారు వూరు నుంచి వచ్చారు ఇంకా చెల్లి పడుకుని ఉంది

అత్తగారు:- ఇందు అంత చెప్పింది అని పిన్ని కి ఫోన్ చేసింది.

పిన్ని:- సుధీర్ వాళ్లకు సిగరెట్టు మందు జస్ట్ రుచి చూసారు మనం వాటి మీద విరక్తి తీసుకొనిరావాలి.నీవు శిల్ప తో అసలు మీరు తాగింది మందా అని రెచ్చగొట్టు.ఇద్దరినీ మా ఇంటికి రెండు రోజులు తీసుకొని వెళ్ళడానికి  ప్లాన్ చేయి రెండురోజులు ఫుల్ గా మందు సిగరట్టు తగి వాంతులు చేసుకోవాలి. అక్కడనుంచి  ఇద్దరు మందు సిగరెట్టూ మీద విరక్తి తో రావాలి.

నేను:- అది నేను చూసుకుంటాను.

పిన్ని:- అమ్మ నీవు అవసరం అయితే సుప్రియ  నాన్నగారితో మన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్తున్నాము అని భరోసా ఇవ్వు.అమ్మ కాసులమ్మ కు చెప్పి భోజనం గట్రా చూడమను .  ఈ  విష్యం ఎవరికి తెలియనివ్వ కూడదు అని కాసులమ్మ కు గట్టిగా చెప్పు. మీరు ముగ్గురు ఆటో మీద సుప్రియ  ఇంటికి వెళ్లి అక్కడనుంచి సుప్రియ ని తీసుకొని వెళ్ళండి. మన వూరు వచ్చినతరువాత అమ్మ నీవు సుప్రియ వాలా ఇంటికి ఫోన్ చేయి ఆ పిల్లతో  కూడా మాట్లాడించి. నీవు మన పొలం లో ఉన్న ఇంటిలో ఉండు మల్లి ఆదివారం ఉదయం వెళ్లి ఫోన్ చేయంచు మల్లి సాయంత్రం బయలుదేరే ముందు ఫోన్ చేయంచు. ఆటో లో వాళ్ళ ఇంటిలో దించండి.

కళాసాగర్ కి ఆ ముగ్గురిని చూపించింది. కళాసాగర్ కి తెలిసిన ఫ్రెండ్ కి చెప్పాడు.

ఆ సాయంత్రం నేను శిల్ప తో

నేను:- శిల్ప నిన్న మందు తాగావు ఎలా ఉంది.

శిల్ప:- కొంచం జిమ్ జిమ్ మంది తరవాత ఏమి అనిపించలేదు

నేను:- నిజంగా నీవు మందు ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటున్నావా

శిల్ప:- జీవితం లో ఒక్క సారి ట్రై చేయాలి అంది.

నేను:- ఇది నీ అభిప్రాయం లేక సుప్రియ అభిప్రాయం కూడానా

శిల్ప:- ఇద్దరిది అదే అభిప్రాయం  

నేను:- అయితే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఈ శనివారం,ఆదివారం మనం మీ అమ్మమ వాలా ఇంటికి తోటలు చూడడానికి వెల్దాము. నేను అక్కడ అన్ని ఆరెంజ్ చేస్తాను. మందు సిగరెట్టూ తిండి అన్ని ఎంజాయ్ చేదాం.

శిల్ప:- నాకు ఓకే కానీ సుప్రియ వాలా నాన్నగారు పంపరు.

నేను:- మనం ఒక పని చేదాం నీవు,మీ అమ్మమ ఇద్దరు కలసి వెళ్లి వాళ్ళ నాన్నగారిని అడగండి.

శిల్ప:- అమ్మమ ను నాతో రావడానికి ఎలా ఒప్పించాలి.

నేను:- మీ అమ్మను అడుగు.

శిల్ప:- నీవు మా అమ్మమ ను ఒప్పించు నీవు ఏమి చెపితే అదిచేస్తాను.

నేను:- మందు తాగడం లో సిగరెట్ కాల్చడం లో పోటీ పడాలి.

శిల్ప:- అయితే మేము రెడీ.

నేను:- మాట మీద నిలబడు నేను చూసుకుంటాను.

శుక్రవారం ఉదయం నేను శిల్ప టిఫన్ చేస్తూ మాట్లాడు కుంటున్నాము.

అత్తా:- నేను శనివారం,ఆదివారం మన వూరు కి వెళ్తున్నాను పొలం పనులు చూడాలి. ఆ రెండు రోజులు మీ అమ్మ ను పిలుస్తాను.

శిల్ప:- అమ్మమ నేను మన వూరు చూసి చాల రోజులు అవింది నేను కూడా నీతో వస్తాను

అత్తా:- నీవు కూడా రా అంది.

నేను:- క్లాసులు పోతాయి నేను రాను .

అత్తా:- ఇద్దరు ఆడవాళ్లు ఒంటరిగా వెళ్తున్నాము రాను అనడానికి సిగ్గులేదా.

శిల్ప:- అమ్మమ సుప్రియ ని కూడా పిలుస్తాను.

అత్తా:- నీఇష్టం

శిల్ప:- అయితే నీవు కూడా నాతో రావాలి సుప్రియ వాలా నాన్నగారితో మాట్లాడానికి.

అత్తా:- ఆమ్మో నా వాళ్ళ కాదు.

శిల్ప:- నేను అడుగుతాను నీవు నాకు తోడు రా అంది.

అత్తా:- సరే నేను తోడుకు మాత్రం వస్తాను.

ఇద్దరు సుప్రియ వాలా ఇంటికి వెళ్లారు. అత్తా మొత్తానికి సుప్రియ వాలా నాన్నగారిని ఒప్పించింది. నేను  ఫుల్ బాటిల్స్,  సిగరెట్టూ పాకెట్స్, చిప్స్, సోడాలు, haldirams  namkeen అన్ని కొన్నాను.  

శనివారం ఉదయం అందరం అత్తవాలా ఊరుకు వెళ్ళాము. టిఫన్ చేసి తోటలోకి వెళ్ళాము అత్తా మీరు ఇంకా ఇంటికి వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకోండి నేను పొలం పనులు చూసుకొని వస్తాను. ముగ్గురం ఇంటికి వెళ్ళాము.

మేము ఇంటికి వచ్చి పిన్ని రూమ్ కి వెళ్ళాము కాసులమ్మ వచ్చి ఉడకపెట్టిన వేరుశెనగలు ఇచ్చింది. శిల్ప పాపగారు నేను తలుపు గొల్లం పెట్టుకొని వెళ్తున్నాను మీకు అవసరం అయితే వెనకాల తలుపులు వాడండి అని వెళ్ళిపోయింది.

నేను ఇద్దరు రెడీ నా నా తో పందెం కి. పందెం ప్రకారం ఎవరు ఎక్కవ తాగుతారో వాలు గెలిచినట్లు. ముగ్గురం ఒక్క సారి మొదలు పెట్టాలి.

ఇద్దరు సరే అన్నారు నేను తెచ్చిన మందు సిగరెట్టూ చిప్స్ అన్ని తీసుకొని వచ్చాను. ఒక్కరికి ఒక ఫుల్ ఒక సిగరెట్టూ ప్యాకెట్ ఇచ్చాను. గ్లాస్ లు ఇచ్చాను ఇంకా మొదలు మొదలు అని

ముగ్గురం గ్లాస్ లో మందు పోసుకొని సోడా కలుపు కొని తాగుతున్నాము.

నేను నా గ్లాస్ లో మందు కొంచం ఎక్కువ వేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను నన్ను చూసి ఇద్దరు కూడా మందు కొంచం ఎక్కవ వేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు మేము రెండో పెగ్ లో ఉన్నాము.

నేను:- నాకు ఒక విష్యం అర్ధం కాలేదు లక్ష్మి ఎందుకు మీ ఇద్దరినీ ఎంచుకుంది.

శిల్ప:- అన్నయ్య మేము ఇద్దరం చదువులో ఫస్ట్ మేము ఎప్పుడు చదువు గురుంచి మాట్లాడుకుంటాము అది మిగిలిన వాళ్లకు నచ్చదు అందుకని మాతో అంత కలవరు. మా క్లాస్ లో మేము ఇద్దరం ఒక జట్టు.

నేను:- చూడండి మీ ఇద్దరు పుస్తకాల పురుగులు కాబట్టి మీకు లోకజ్ఞయం లేదు అనుకోని మిమ్మలిని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. మీకు నేను ఉన్నాను బయపడకండి మీకు ఎలాంటి సహాయం కావాలి అన్న నన్ను అడగండి నేను చేస్తాను.

మల్లి అడుగుతున్నాను లక్ష్మి ఎందుకు మీ ఇద్దరినీ ఎంచుకుంది.

సుప్రియ:- చుడండి మేము ఇద్దరం చదువులో ఫస్ట్ కానీ మా ఇద్దరి సొల్లు చిన్నివి మిగిలిన అమ్మాయిలు నిమ్మబద్దలు అని ఏడిపిస్తారు. లక్ష్మి సొల్లు పెద్దగా ఉంటాయి. అది మాకు మందు సిగరెట్టూ కాల్చడం వాళ్ళ సొల్లు పెరుగుతాయి అని చెప్పింది. ఎవలివైన మొడ్డ రసాలు తాగితే బాగా పెరుగుతాయి అని చెప్పింది. మాకు అనుమానం వచ్చి మందు సిగరెట్టూ మొగ వాళ్ళ కాలుస్తారు మరి వాళ్లకు సొల్లు ఎందుకు పెరగవు అని అనుమానం వచ్చి మేము బయపడ్డాము లేకపోతే మేము వాలా తో ఫ్రెండ్ షిప్ చేసేవాలము.

నేను:- నీ అనుమానం కరెక్ట్ మందు సిగరెట్టూ వల్ల సొల్లు పెరగవు అని నేను నా షర్ట్ తీసి చూసుకోండి.మొడ్డ రసాలు గురుంచి నాకు తెలియదు కానీ నేను కూడా విన్నాను. చుడండి అవి పెరగాలి అంటే వాటిని ఎవరైనా నొక్కాలి నెమ్మదిగా పిందెలు నుంచి కాయలు చేయాలి. సుప్రియ నీవు మందు తాగడం ఆపు మీ ఇంటికి ఫోన్ చెయ్యిలికదా. శిల్ప నీవు తాగు నీకు నేను కంపెనీ ఇస్తాను. ఇద్దరం మూడో పెగ వేసుకున్నాము శిల్ప తొందరగా తాగుతుంది నేను సిగేరేట్టు కలుస్తున్నాను. శిల్ప నా చేతిలో సిగరెట్టూ తీసుకొని కలుస్తుంది. శిల్ప కు మత్తు ఎక్కుతుంది.

శిల్ప:- సుప్రీ వీడు అంటే నాకు ఏంటో ఇష్టం మా నాన్న ఇంకో ఆంటీ వెనకాల తిరిగి మా అమ్మను ఏడిపించాడు. వీడు  మా అమ్మ మొకం లో మల్లి నవ్వులు తీసుకొనివచ్చాడు.  

నేను:- శిల్ప నీవు నెమ్మదిగా తాగుతూ ఉండు నేను సుప్రియ ని తీసుకొని వెళ్లి వాలా ఇంటికి ఫోన్ చేయిస్తాను. నేను సుప్రియ ఇద్దరం కిందకు వెళ్ళాము. ఇప్పుడు టైం ఒంటిగంట

సుప్రియ మనం మందు తాగుతుంటే మనకు డిస్ట్రబెన్స్ ఉండ కూడదు అందుకని నీవు ఏదో ఒకటి చెప్పి సాయంత్రం ఫోన్ చేయను అని చెప్పు. ఉదయం 5-8. గంటలకు సరస్వతి  వ్రతం చేయిస్తున్నారు అని తరవాత గుడి నుంచి పొలం లో ఏదో పూజ చేయిస్తున్నారు అని చెప్పు రేపు పూజ తరవాత ఫోన్ చేస్తాను అని చెప్పు అన్నాను.

సుప్రియ:- సరస్వతి  వ్రతం అని వాలా నాన్నగారితో చెప్పింది అంతే వాలా నాన్నగారు ఫుల్ ఇంప్రెస్స్. రేపు బయలుదేరా ముందు ఫోన్ చేయి చాలు అన్నారు.

నేను:- సుప్రియ నీకు ఎందుకు సొల్లు పెద్దవి కావాలి అనుకుంటున్నావు.

సుప్రియ:- అందరు నన్ను మగాడు అని ఏడిపిస్తునారు అంది.

నేను:- పద మందుతాగుదాము అన్నాను  మేము పైకివెళ్ళాము శిల్ప ఫుల్ బాటిల్ కంప్లీట్ చేసి అక్కడ పడుకుంది. నేను సుప్రియ పక్క రూమ్ కి వెళ్లి మందు కొడుతున్నాము ఇద్దరం హాఫ్ పైగా తాగాము సుప్రియ మంచి మత్తులో ఉంది. ఏదో మాట్లాడుతుంది. సిగరెట్టూ తాగుతుంది. ఇంకో రెండు పెగ్స్ వేసింది. ఇంకో పెగ కలుపుకుంటుంది నాకు అనుమానం వచ్చి శిల్ప గదిలోకి వెళ్ళాను శిల్ప అక్కడ ఆమ్లెట్ వేసి అందులోపడుకుంది. నా వెనకాల సుప్రియ వచ్చింది శిల్ప ను చూసింది గదినుంచి వచ్చిన వాసనకు సుప్రియ కు కడుపులో తిప్పి నా మీద వాంతి చేసుకున్నది. నేను సుప్రియ ని పట్టుకొని ఆలా కూర్చుబెట్టాను. నేను వెళ్లి నా బట్టలు తీసి టవల్ కట్టుకొని వాలా గదిలోకి వెళ్ళాను. వాసనా భరించలేక పోయాను.

ముందు శిల్ప ను లేపి తీసుకొని బాత్రూం కి వెళ్లి శుభ్రంగా కడిగి బట్టలు తీసి పక్కన పెట్టాను ఇప్పుడు బ్ర పాంటీ మీద ఉంది. శుభ్రం గా తడిగుడ్డ తో తుడిచి తీసుకొని వెళ్లి పక్క రూమ్ లో పడుకో బెట్టాను. ఇప్పుడు సుప్రియ ని తీసుకొని వెళ్లి కడిగి శిల్ప పక్కన పడుకోబెట్టాను. ఇద్దరు బ్ర పాంటీ లో ఉన్నారు దుప్పటి కప్పి నేను సుప్రియ బాటిల్ లో మిగిలిన మందు తాగి పడుకున్నాను.

ఎవరో పిలిచినట్లు మెలుకువగా వచ్చింది, కళ్ళు తెరిచి చూసాను శిల్ప ఉంది.  

నేను:- మంచం మీద సుప్రియ కూర్చుని ఉంది శిల్ప కూడా వెళ్లి తన పక్కన కూరుచుండి. ఇద్దరు నైటీ లో ఉన్నారు.నేను లేచి నుంచున్నాను కింద ఉన్న టవల్ తీసికట్టుకుని బాత్రూం కి వెళ్లి మొకం కడుగుకొని వచ్చాను.  ఎలా ఉంది

సుప్రియ:- తలా నెప్పి గా ఉంది

శిల్ప:- నాకు తలా పగిలిపోతుంది.

నేను:- వెళ్లి పక్క రూమ్ చూసి రండి.

సుప్రియ:- చూసి వచ్చాము.

నేను:- మీరు లేచినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు.ఇద్దరు బ్ర పాంటీ లో ఉన్నారు. నేను మీ బట్టలు తీసినట్లు మీకు తెలుసా నేను ఏమైనా చేసిన మీకు తెలుస్తుందా. అందుకే మందు సిగ్గరేట్ మంచికాదు అని చెప్పేది. మీకు ఈ విష్యం అర్ధం కావాలి అని ఇది చేశాను. ఇది అంటే ఈ తాగుడు. ఇద్దరు తాగి వాంతి చేసుకున్నారు ఈ మేడం గారు నా మీద చేసారు. ఇద్దరినీ బాత్రూం కి తీసుకొని వెళ్లి శుభ్రంగా కడిగి ఈ రూమ్ లో పడుకోబెట్టాను. మీ ఇద్దరి బట్టలు ఉతికి పైన వేసాను.

శిల్ప:- ఏడుచుకుంటూ వచ్చిన నన్ను పట్టుకుంది.

నేను:- నిన్న మీ సొల్లు బ్ర పైనుంచి చూసాను బాగానే ఉన్నాయ్ 18. సంత్సరాలు వచ్చే వరకు మీ బాడీ ఎదుగుతుంది భయపడ కంది.

నేను:- ఏమైనా తింటారా.

 
శిల్ప:- వద్దు నాకు నిద్ర వస్తుంది
 
సుప్రియ:- కొంచం మజ్జిగ అన్నం తింటాను.
 
నేను:- ఇక్కడ క్లీన్ చేసి అప్పుడు తిందాము. శిల్ప దుప్పటి కప్పుకొని పడుకుంటుంది. సుప్రియ నేను  క్లీన్ చేసి కింద కిచెన్ లో పెట్టాము. డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నం ఉంది. నేను సుప్రియ అన్నం తిని పైకి వచ్చాము. శిల్ప గురక పెడుతూ పడుకుంది.  నేను సుప్రియ ఇద్దరం దాబా మీదకు వచ్చాము.
 
సుప్రియ:- ఇక్కడ చాల ప్రశాంతం గా ఉంది కదా. రేపు ఇంటికి వెళ్ళాలి మల్లి పరుగుల జీవితం మొదలు.
 
నేను:- ఇక్కడ ప్రశాంతం గా ఉంది కానీ నీవు ప్రశాంతం గా ఉన్నావా. దేని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకు. ఇందాక నీవు అన్న మాట నన్ను పీకుతోంది. 
 
సుప్రియ:- ఏంటి అది.
 
నేను:- నిన్ను మగాడు అని ఏడిపిస్తునారు అన్నావు కదా అది.
 
సుప్రియ:- నీవు అన్నట్టు ఇంకా నాది ఎదిగే వయసు. వయసుతో పెరుగుతాయి  అంది.
 
నేను:- లక్ష్మి అన్నట్టు నీకు కావాలి అంటే నా మొడ్డ రసాలు ఇస్తాను. కానీ ఈ విష్యం మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉండాలి అన్నాను.
 
సుప్రియ:- థాంక్స్ నిన్ను ఎలా అడగాలా ని తర్జన భర్జన పడుతున్నాను. నా మీద ఒట్టు ఈ రహస్యం మన ఇద్దరి కి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు.
 
నేను:- మొడ్డ లెగిసిన తరువాత మొడ్డ రసాలు రెండు రకాలుగా వస్తాయి. ఒకటి నీవు చేతితో నా దానిని కొట్టడం. ఇంకోటి నీ నోటితో చీకడం. నీ ఇష్టం వచ్చింది చేయచ్చు. ఎన్ని సార్లు కావాలి అన్న నీ ఇష్టం కానీ ఏది జరిగిన ఈ రాత్రి జరగాలి. రేపటి నుంచి నీవు ఎవరో నేను ఎవరో. నీకు ఓకే అయితే  చెప్పు. నాకు మొడ్డ రసాల టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు
 
నేను టవల్ తీసేస్తున్నాను. సుప్రియ చెయ్యిను నా మొడ్డ మీద వేసి పైకి కిందకు అంటున్నాను. అమ్మాయి చేయి తగిలిన వెంటనే నాగస్వరం విన్నపాము ఆట లాగా నా తమ్ముడు కూడా లేచి సుప్రియ చేతిలో ఆడుతున్నాడు. నేను సుప్రియ సొల్లు పట్టుకున్నాను.
 
వాలా ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది కరెక్ట్ అవి చిన్న నిమ్మకాయలు అంత ఉన్నాయ్.  నా అరచేతిలో సరిపోయాయి. నేను నొక్కడం మొదలుపెట్టాను. అప్పుడు వరకు నెమ్మదిగా ఊగుతున్న చేతులు వేగం పెంచింది . నా నొక్కుడికి అనుగుణం గా చెయ్యి కూడా కదులుతుంది. ఇప్పుడు నేను రెండు సొల్లు పట్టుకొని పిసుతున్నాను సుప్రియ నా మొడ్డ వదిలి నా బుజం మీద తల పెట్టి మెలికలు తిరుగుతుంది. నేను నైటీపైకి ఎత్తి పాంటీ లో చేయి పెట్టి తన పూకు మీద రుద్దాను. తన తల పక్కకు తిప్పి నా మెడ మీద ముద్దులు పెడుతుంది. నేను గొల్లి ని రాస్తూ పూకులో వేలు పెట్టాను. ఆలా పైన పైన రుద్దుతున్నాను. ఇప్పుడు సొల్లు పిసకడం ఆపి నడం చటుత్తు చెయ్యి వేసి  రుద్దుతున్న చేతితో పూకు దెంగాను. ఒక ఐదు నిమిషాలకు పిల్ల నన్ను గట్టిగా కావగలించుకుంది. నేను సుప్రియ కాలు గోడ మీద పెట్టి మల్లి వేళ్లు తో పూకు లో ఆడించడం మొదలుపెట్టాను. నా వేళ్లు లోపలి బయటకి వెళ్తున్నాయి ఇక్కడ తన కౌగిలింత లో పట్టు పెంచుతుంది. ఇంకా నేను స్పీడ్ పెంచాను రెండు నిమిషాలలో పిల్ల రసాలు కార్చి తన మొదటి భావప్రాప్తి అనుభవించింది. ఈ ప్రక్రియ లో తాను నా మెడ మీద కొరికింది. సుప్రియ చాల బలహీన గా ఉంది తన కాళ్ళు వణుకుతున్నాయి. నేను  ఎత్తుకొని కింద రూమ్ కి తీసుకొని వచ్చాను.  ఇంక పడుకో అన్నాను.
 
నేను వెళ్లి కింద మామయ్య గారి రూమ్ లో పడుకున్నాను. ఉదయం మెలుకువ వచ్చింది. అప్పుడికి కాసలమ్మ రావడం పైన రూమ్ క్లీన్ చేయడం. శిల్ప, సుప్రియ ఇద్దరు రెడీ అవి పొలం చూడడానికి వెళ్లడం జరిగింది. నేను వదినకు ఫోన్ చేశాను బాబ్బాయి ఎత్తాడు
 
నేను:- బాబ్బాయి నేను చెల్లి మీ అత్తగారు వాలా వూరు వచ్చాము. పిన్ని వెళ్ళమని చెప్పింది.
 
బాబ్బాయి:- ఇందు చెప్పింది. ఈ రోజు ఉదయం ఇందు కూడా వస్తుంది ఊరుకి. ఉదయం కాకినాడ పాసెంజర్ ఎక్కింది.
 
నేను:- సరే బాబ్బాయి అని ఫోన్ పెట్టాను.
 
టైం చుస్తే 10. అవుతుంది పిన్ని ఏ క్షణం ఐన రావచ్చు
 
నేను రెడీ అవి హాల్ లో కి వచ్చాను
 
కాసులమ్మ:- బాబు మీరు రెడీఅవితే పొలం లో ఉన్న ఇంటికి తీసుకొని రా అని ఇందు అమ్మగారు చెప్పారు . ఇద్దరం వెళ్ళాము.
 
అక్కడ పిన్ని, అత్తగారు ఉన్నారు.
 
పిన్ని:- సుధీర్ భోజనాలు తరవాత అమ్మ సుప్రియ ను తీసుకొని అనకాపల్లి వెళ్తుంది. నీవు నేను శిల్ప సాయంత్రం వెళ్దాం అంది.
 
అత్తగారు,కాసులమ్మ వంట చేయడానికి వంటగదిలోకి వెళ్లారు.
 
నేను:- దొంగలంజ వెళ్లి 20. రోజులు కాలేదు కొంచం కొవ్వు పట్టింది కదా అని పిర్ర నిమిరాను.
 
పిన్ని:- నేను కాదు లంజ ను నీకు ఆ పదం సరిపోతుంది.
 
నేను:- తడబడి ఛీ నేను అలాంటి వాడిని కాను అన్నాను.
 
పిన్ని:- మరి మెడ మీద ఆ గాట్లు ఏంటి అంది.
 
నేను:- చూసావా నీ కళ్ళు x-రయ్స్ కన్నా powerfull. అసలు విష్యం మీ కూతురికి ఈ సుందరికి సొల్లు చిన్నవిగా ఉన్నాయ్ అంట. మందు సిగరెట్టూ, మొడ్డ రసాల వాడితే అవి పెరుగుతాయి అని చెప్పారు . వీళ్లకు అంత జ్ఞానం లేదుకదా నీ అదృష్టం వాళ్ళ నీ కూతురిని కాపాడుకున్నాము. నేను మందు సిగరెట్టు గురుంచి ఇద్దరికీ చెప్పను బహుశా ఇద్దరు మల్లి వాటి జోలికి వెళ్లారు. సుప్రియ కు మొడ్డ రసాలకన్నా పురాసులు మిన్న అని చూపించాను దాని ఫలితం ఈ ముద్ర అన్నాను. నీ కూతురికి నీవు చెప్పాలి నేను చెప్పలేను.
 
పిన్ని:- నమ్మవచ్చా
 
నేను:- నీఇష్టం అంత నమ్మకం లేకపోతే కన్యత్వ పరీక్ష చేయంచు. నా నిజాయితీ తెలుస్తుంది.
 
పిన్ని:- సరే నమ్మాను.
 
నేను:- దొంగలంజ మనం ఒకసారి మందు తాగి దెంగించుకోవాలి. మంచి రంజుగా ఉంటది
 
పిన్ని:- అది ఒకటే తక్కువ అంది.
 
శిల్ప, సుప్రియ వచ్చారు. ఇద్దరకీ షాక్.
19c

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Jeevitham – 10 ,జీవితం,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Jeevitha

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page