Jil Jil Jil Jigelu Rani

Jil Jil Jil Jigelu Rani – 3 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

Jil Jil Jil Jigelu Rani - 3 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

Jil Jil Jil Jigelu Rani – 3 | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories

kamal kishan

Jil Jil Jil Jigelu Rani | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories
Jil Jil Jil Jigelu Rani | జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి | telugu hot stories
ఏం టక్కరి వే నువ్వు మా కళ్ళు కప్పి రంకు మొగుణ్ణి మరిగావా?
ఎంత టక్కరివే………………..మా కొడుకు కళ్ళు కప్పి నువ్వు చేసే నిర్వాకం ఇదా?
రంగానమ్మ, అరుపులు వినగానే హడలిపోయింది దమయంతి. “అత్తయ్యా……….” అంటూ అరిచి వచ్చి కాళ్ళ మీద పడిపోయింది.
“అత్తయ్యా, నన్ను రక్షించు వీడేవాదోగానీ నా శీలం దోచుకోవాలని చూశాడు. నువ్వు సమయానికి వచ్చావు లేకపోతే నేను బలైపోయ్యెదాన్ని” అంటూ మొసలి కన్నీరు కార్చసాగింది.
రంగానమ్మ దమయంతి మూలుగులు విని అక్కడికి పరిగెత్తుకుని వచ్చింది తీరా సమయానికి ప్లేట్ పిరాయించేసింది.
“ఎవడ్రా నువ్వు? ఏం చేస్తున్నావ్ మా కొడలిని?. ఏం చేశాడే నిన్ను?!…………నువ్వేం భయపడకు వీడి సంగతి నా కొడుకు తేలుస్తాడు”. అంటూ తిరుమల రావు చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించుకుని వెళ్లసాగింది.
తిరుమల వంటి మీద నూలు పోగైనా లేదు. 48 రంగానమ్మ ఒంట్లో బిగువు తగ్గని పిర్రలు ఊగులాడుతున్నాయి.
కోపంతో ఊగిపోతూ నడుస్తూంటే…………. నడుము కింద చీర టైట్ అయి తొడలు చీర లోనుండి బయటికి తంతోంది.
కాలికి కట్టిన నూపురాలు ఘల్లు మంటున్నాయి. ఆ నూపురాలలో పొదిగిన రవ్వల సవ్వడి చెవులకి ఇంపుగా వినోస్తోంది.
జాకెట్ లో పొదువుకున్న పొంగులు ఇంకా వయసు తీరలేదు మాకు మా వయసు ఆరాటం తీర్చవా……అన్నట్లున్నాయి.
రంగానమ్మ చేతిలో నుండి తిరుమల చెయ్యి ఇంకా సాగి బలిసిన పిర్రల సొగసును తాటిస్తూ నడుమోంపుని పామింది.
కోపంతో ఊగిసలాడున్న రంగానమ్మకి వాళ్ళు జల్లుమంది. వెనుకకి తిరిగి వాణ్ణి చూసింది. వాడి మన్మధ బాణం గుళ్ళో ధ్వజ స్తంభం లా నిలబడి కవ్వికవ్విస్తోంది. వారిద్దరి మధ్య దూరం తగ్గిపోతున్నట్లు అనిపించింది.
జమిందారీ వన్నె చిన్నెలు చీరలో సయ్యాటలాడుతుంటే……….. వాడి ఒంట్లో కామం పెల్లుబిక్కింది.
“హే దూరం దూరం…………………” అంటూ చెయ్యి వదిలేసి వాడికి వెడంగా జరిగింది.
“పట్టుకో…………పిన్నీ”
“ఎవ్వర్రా నీకు పిన్నీ…………………….”
“పిన్ని కాకపోతే………………పెద్దమ్మా”
“పెద్దమ్మ అనే నడుము నిమిరావా?”
“నడుము బాగుందని నిమిరానూ……………ఇవిగో ఇవిగూడా బాగున్నాయి”అంటూ చళ్ళు  పిసికేసాడు.
“ఏయ్ ఎంటలా పిసికేస్తున్నావ్, నా కొడుకు దగ్గరకు తీసుకువెళితే వాడు తీరుస్తాడు నీ తీట” అంటూ వాడి భుజం పట్టుకోబోయింది కానీ అది ఙడతాన్నిన వాడి మగతనాన్ని తాకింది.
“ఉఫ్………….అంతా కోరికగా ఉంటే…………పట్టుకోవాలి గానీ కొడతారా ఎవ్వరైనా?!” అంటూ రంగానమ్మ చేతిని తన దడ్డు మీద వేసుకున్నాడు.
రంగానమ్మ కి ఏమో గానీ ………. తిరుమలకి వళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కినట్లుంది.
రంగానమ్మ తన చేతిని వెనక్కి లాక్కోబోతే….. అలానే పట్టుకుని తన దడ్డు గుప్పెట్లో ఇముడ్చుకొని నలుపుకోసాగాడు.
రంగానమ్మ స్వరం లో మార్పోచింది. “ఏయ్ ఏంటిది…………..ఆహ్ చెయ్యి వదులు; వేడిగా ఉంది” అంటూ వేడిని ఆశ్వాదిస్తోంది కానీ చేతిని వెనక్కు తీసుకోవట్లేదు.
తిరుమల రంగానమ్మని మీదకు లాక్కుని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు.
నగ్నంగా ఉన్న తిరుమల చేతుల మధ్య ఒదిగిపోయింది వాడి ఆయుధం చీరమీదనుండీ పూ పోదను తగులుతోంది.
బట్టలమీద నుండే సోకుతున్న వేడికి వాడి కౌగిట్లో కరిగిపోసాగింది.
రంగానమ్మది నిండైన విగ్రహం.
రంగానమ్మ పెదాలు వణుకుతున్నాయి. తప్పు తప్పు అంటూ మనసు ఘోషిస్తున్నా………. విశాలమైన ఛాతికి
“బెడ్రూం ఎక్కడా?” అంటూ రంగానమ్మ 65 కిలోల సౌందర్యాన్ని వేసుకుని లిపేస్తున్నాడు తన బాహువుల మధ్య.
“హూ……………..అబ్బా అలా నలిపేయ్యాకయ్యా…………. నరాలన్నీ జీవ్వుమంటున్నాయి.ఎప్పుడో మరిచిపోయ్యాను నేను ఆడదాన్నని అనవసరంగా గుర్తు చేస్తున్నావ్……………..ఇలా పిసికి పాకం పెడితే తరువాత వీటికి దిక్కెవరయ్యా……………..నీ తాను నువ్వు పిసికి పొడిచి పిప్పి చేసి వెళ్లిపోతావ్……………..మళ్ళీ ఆ తీపులకి మందేవరేస్తారు”.అంటూ తిరుమలని అల్లుకుపోతూ “వద్దులే………..నన్ను ఇలానే ఉండనీ” అంటూ దూరంగా తోసేసింది.
“వద్దా?! నీ జారిన పైట చాటు బరువులు చూడు పిసుక్కో అంటూ ఎలా పొంగుతున్నాయో………?!….ఆ వయ్యారాల నడుము చూడు రా నాతో సయ్యాట లాడు అంటూ బొడ్డు కన్నుకొట్టి పిలుస్తోందో………..? ఇంకా నీ తొడలమధ్య చీకట్లో త్రికోణం; బలిసిన తొడలు కొవ్వు పట్టి నీ ఆడతానాన్ని దాచేస్తూ….”
“ఆ చాలు చాలు నేనేమన్నా 16 ఏళ్ల బాలాకుమారినా?!” అంటూ ఆశగా తిరుమల మగతనం వైపు చూడసాగింది.
“సర్లే నీకంతగా ఇష్టం లేనట్లుంది. నీ పిర్రల బలుపు చూసి ఒక్కసారైనా ఇలాంటి దాంట్లో దింపుదామని అనుకున్నాను. నీకన్నా నీ కోడలే నయ్యం” అంటూ కోడలు దమయంతి గది వైపు తిరిగాడు.
రంగానమ్మకి..దొరికిన అవకాశం పొగుట్టుకున్నామే అన్న దిగులు వచ్చింది. ఎడైతే అయ్యిందని వేగంగా పరిగెత్తుకు వాచీ తిరుమల రావుని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది.
“వద్దన్నావ్…………..మళ్ళీ ఇదేంటి”
“ఆ ఊ…………నేను వద్దంటే…………వెళ్ళిపోవడమేనా?…………మళ్ళీ అడగొచ్చుగా…”
“అడుగుత్తే ఇస్తావా?”
“అడిగి చూడు. ఇస్తానో లేదో తెలుస్తుంది”
“ఏమో ఇవ్వనంటే……………..?!” తన వీపుకి రంగానమ్మ చను మోనలు గుచ్చుకుంటుంటే………..మైమరచిపోతూ అడిగాడు.
“ఇవ్వనంటే నీకావలసింది నువ్వే తీసేసుకో……………..ఇంక మాటలు ఆపేయి. నేను నీ సొత్తు” అంటూ తన వైపు తిప్పుకుని పెదాలు తన పెదాలతో మూసేసింది.
రంగానమ్మని గట్టిగా హత్తుకుని వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి అలా చేతులు కిందకు చాపి వతైన పిర్రలు కసిగా వతేస్తూ………..పెదాలను చీకేయ్యాసాగాడు.
రంగానమ్మ అసలు పేరు సరళ; సరళా అంటూ పిలుస్టే జమిందారీ మర్యాద ఉండదని మెట్టినింట్లో మార్చేశారు.
సరళకి 30 ఏళ్లవయసు తగ్గిపోయి 16 ఏళ్ల బలాకుమారే అయిపోయింది.తిరుమల అలా పెదాలు జూర్రెస్తున్నాడు. నాలుకతో నోట్లో లాలాజలం తాగేస్తూ వంటి మీద ఒకొక్కటిగా వడుపులు తీసెయ్యసాగాడు.
పైట చాటు నునుపైన కొండలు జాకెట్ తీయ్యడం తో ఎగ్గిరి పడ్డాయి. ఆ ఎగిరి పడుతున్న రొమ్ముల్ని రెండు చేతులతో బిగించాడు.
.మ్ హ స్                 ………………………మ్ ఆఆఆఆ అంటూ తమకంగా తిరుమల గాడిద మొడ్డని పట్టుకుని తన బొడ్లో రాసుకోసాగింది.తిరుమల కుదుళ్ల వరకూ పట్టి పిండేశాడు.
అమ్మయో అంటూ గావు కేక పెట్టింది.
“గట్టిగా పిసికానా……..?”
“.మ్ పర్వాలేదు……..చాలా రోజులయింది ఇలా పిసికించుకుని…………….ఆ పిసుకూ”
తిరుమల ఇంకా దగ్గరకు లాక్కుని నోట్లో కుక్కుకున్నాడు……
“.స్…………..హా…………..” అంటూ ఇంకో చను మోనని కూడా తిరుమల నోట్లో పెట్టింది. తిరుమల ఒకో చన్నునీ పిండేస్తూ ఆ మొనల్ని చీకెస్తున్నాడు. పాలు రావడం లేదు కానీ రంగానమ్మ నోటి నుండి మురిపాలు వస్తున్నాయి.రంగానమ్మ తిరుమల మొడ్డని బొడ్లో పెట్టుకుని ఊపసాగింది. ఆ మొద్దతోనే తన కూచిల్లు తవ్వి తీసేసి లంగా గాడిలో తొడల మధ్య రుద్దు కుంటూ నాడాని విప్పేసింది. నాడా లాగేయడం తో చీరకి స్తానమ్ లేక కుప్పాలా కూలబడింది.
దాంతో  లంగా, స్వేచ్చ దొర్కిన ఖైదీలా కిందకు పడిపోయింది.
రంగానమ్మ సల్లు చీకెస్తూ ఒక కాలితో రంగానమ్మ కాళ్ళు వేరు చేస్తూ తన మొడ్డని పూ పొదలో రాయసాగాడు.
చిక్కటి చీకటి రాజ్యం. లోపలకి మొడ్డేకాదు సూది కూడా వెళ్ళేలా లేదు.
ఒక రెక్క పుచ్చుకుని పడగది ఎక్కడ అంటూ అడిగాడు.
తిరుమల గాడ పరిష్వంగంలో ఆ హాయి కి అంతరాయం కలగ్గూడదని, తొడ పైకి లేపి తిరుమల్ నడుము చుట్టూ వేసి “హా…….క్కడ” అంటూ అటు చూపించింది.
తిరుమల ఉప్పు మూట ఎత్తుకుని మంచం మీద పడేశాడు.
“అబ్బా మోటు మనిషి బాబూ” అంటూతొడలు వెడల్పు చేసింది. ఈ విషయం లో అత్తా…మేనకోడళ్ళు ఇద్దరూ ఒకేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
తిరుమల నడుమోంపు తీర్చిద్దినట్లు ఉన్న బొడ్డు, ఆ నడుము కలిసే చోటు గుబురు పొదల మాటున వర్షం కురిసిన రాత్రి అన్నట్లు ఉన్న పూ పోదని చూసి
మెల్లిగా మంచం మీదకు చేరి., నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి దగ్గరగా హత్తుకుని పెదాల తీయదన్నాన్ని నలిపెస్తూ…………చల్లా బిగుతుని కసిగా పిశికేయసాగాడు.
తిరుమల చేతిలో నలిగి రొమ్ముల నరాలు పచ్చగా తేలుతున్నాయి. రెండు రొమ్ముల నరాలని కస్సున కాటేశాడు.
“హా..(    o    )(    o    ) ………ఆ“ అంటూ అరిచేసింది. బొడ్డు పిండేస్తూ…………….చేతిని మెల్లగా పొదల్లోకి తీసుకువెళ్లాడు.
)’’’’0’’’’’(
“చెయ్యంతా………….. అంటుతుంది” అంటూ మైకంగా అంది.
“ఏమంటుతుంది?” అంటూ చేతి వేళ్ళతో ఆతుల్ని పక్కకి తొలగిస్తూ వేళ్ళతో లోపలికి దూసుకుపోయ్యాడు.
కీచుమని అరిచి కాళ్ళు వెడల్పు చేసెసింది..”ఛీ లోపల రొచ్చు…అసహ్యం”
అయినా తిరుమల ఆగలేదు. వేళ్ళతో లోపలికి సొరంగ మార్గం చేస్తున్నాడు.
రంగానమ్మ ఉరఫ్ సరళకి జలదరింపు కలిగింది. మూలుగు తీవ్రంగా గురకలా సాగింది.
రంగానమ్మకి దగ్గరకు వచ్చేసింది అని అర్ధమయ్యింది. అలానే ఇంకా లోపలికి తోస్తూ లోపల కొవ్వాన్తా కరిగించసాగాడు.
సరళకి నరాలు ఇంతలా ఎప్పుడూ స్పందించలేదు
నడుము పైకి లేపేసి హు హు హు హు హు అంటూ నడుము పైకి ఆడిస్తూ కళ్ళు తేలేసింది
ఒక్కసారిగా కారిపోవడంతో నీర్శం ముంచుకొచ్చింది.
“ఇలా అయ్యిందేంటి?” అంటూ రొప్పుతూ అడిగింది.
ఏమో చూస్తానుండు అంటూ తొడల మధ్య తల పెట్టేశాడు తిరుమల
“ఛీ గలీజు……………….. పిల్లోడా హమ్మయో నోరు పెట్టేశాడు వీడెవ్వడ్రా బాబు. అక్కడ ఎవ్వరైనా నోరు పెడతారా………………లే అసహ్యం” అంటూ తిరుమల తల ఉకుని పైకి లేపసాగింది.
అయినా తిరుమల ఆగలేదు. ఆ తొడలు ఇంకా వెడల్పు చేసి కార్చిన రసాలు పీల్చేయ్యసాగాడు.
ఆ తొడల మధ్య శంకువులా, ఆ శంకువుకి పైన చిన్నగా ఇంకో చిన్న శంకువులా క్లిటోరిస్, కీలకం దొరికింది.
నాలుకతో తమలపాకులతో పండిన నోటి రంగు పెదాలకి అదిమినట్లు కింద పెదాలు పూత పూసి ఎర్రగా కమిలిపోయి ఊరిస్తున్నాయి ఆ పెదాలని నాలుకతో గరుగ్గా రాయసాగాడు.సరళాకి ఇంకో లోకం లో కి విసిరేసినట్లుంది.అలానే నాలుకతో లోపలికి పొడుస్తూ……..
ఆ చిన్న శంకువుని నాలుకతో తాటించాడు హమ్మయో………………………….అంటూ అరిచేసింది.
అయినా ఆగకుండా……… ఆ పలుకుని చప్పరిస్తూ చిన్నగా కొరికాడు.
ఒక లాంటి గురకలాంటిది వచ్చింది సర్లకి
ఆ పలుకు మీద చెళ్లున జెల్ల కొట్టాడు. …స్సస్సస్సస్సస్సస్సస్స్ హా……….
ముసల్దాన్ని ఇంతలా ఏడిపిస్తావెందుకయ్యా………..
సరళా కళ్లలోకి కొంటేగా చూస్తూ….. కింది పంటితో పైకి లాగి, సన్నగా కోరుకుతూ నాలుకతో మళ్ళీ పొడిచాడు.
హు హు హు హు
అంటూ తిరుమల తలని వత్తేసుకుంది పొదలోకి… “హ హ హ హ హ హ “ అంటూ విరుచుకు పడిపోయింది. అంతే వెచ్చని రసాలు తిరుమల నోటిని నింపేశాయి.
తిరుమల్ నూనూగు మీసాలు, బావురు కప్పాలా తెరుచుకున్న సరళ పూ పెదాలని పొడుస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఏదో పాపం చెయ్యి అంటూ కాళ్ళ మధ్య బ్రతిమలాడేస్తోంది.
తిరుమల లేచి సరళ పక్కన పడుకుని ముఖం లోకి చూశాడు.
సుఖంలో ఓలలాడుతోంది, తెరుకుని వాణ్ణి గట్టిగా కౌగిలించుకుని “చంపేశావ్ పిల్లడా?……….నా వయసు గుర్తుకురాలేదే……….?! నేను నీదాన్ని నన్నెమన్నా చేసుకో, నన్ను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు………..అప్పుడు వేసుకో…….. నీకేం కావాలంటే అది…………”అంటూ తిరుమలని పెనవేసుకుని ముఖం నిండా ముద్దులు కురిపిస్తోంది.
“నీ పెదాలు ఉప్పగా ఉన్నాయి పిల్లాడా”
“నా పెదాలకి నీ రసాలు తగిలి ఉప్పగా అయిపోయ్యాయ్”
తిరుమల నోటి రుచిని ఆస్వాదిస్తూ చన్ను కుక్కింది తిరుమల నోట్లో.పంపర పంసకాయల్లాంటి ఛండ్డ్లని సన్నగా కొరికేయసాగాడు.
తిరుమల కాళ్ళ మధ్య చెయ్యి పెట్టి పక్కకి ఒదిగి వాడి మొడ్డని తన దాన్నిలో దోపుకోసాగింది సరళ పూకులోకి.
ఎర్ర టోపీ పోలీసు వెళ్లలేక ఆగిపోతున్నాడు.
సరళని పక్కకి పడుకోబెట్టి మీద ఎక్కేశాడు. కాళ్ళు అటూ ఇటూ వేసి నోటి రుచిని జుర్రుకుంటూ కస్సున తోశాడు. హమ్మా………………అంటూ చుట్టూ చేతులు వేసెసింది.
“ఎంటే ముసలి దానా వెళ్ళట్లేదు…..కన్నెపూకులా…………………” అంటూ తోయసాగాడు.
“నేనేం ముసలి దాన్ని కాదు… మా అమ్మమ్మ మానవల్ని ఎత్తుకుంటూ పిల్లల్ని కంది తెలుసా?” అంటూ అయ్యారాలు పోయ్యింది.
“”మరి ఈ కోడి బొచ్చు ఏంటే……….దార్ కష్టంగా ఉంది”
“కుర్ర పూకనుకున్నావా? మొద్ద చూడగానే దారివ్వడానికి. ప్రయటించు అలానే తోయ్యి అంటూ తిరుమల నడుము చుట్టూ కాళ్ళు వేసి లోపలికి రాసుకుంది.
సరళ నోరు మూసేసి, నడుము ఎత్తి కస్సున తోశాడు.
తిరుమల ఆయుధం సరళా కండరాల పుటల్ని చీల్చుకుంటూ దిగబడిపోయిది.
సరళ అరుపులు తిరుమల గొంతులో కలిసిపోయ్యాయి.
సరళ అరుపులకి కాసెక్కిపోయింది తిరుమలకి తొడలు పట్టుకుని వేరు చేసి ఎత్తి ఎత్తి దెంగసాగాడు.
..మ్.మ్. ఆ ఆ .మ్…….ఆ ఆ ఆ .స్స్ హ హ హ హ హ హ హ హ అబ్బాయ్ లోపల ఎదోలా ఉంది నీ గూటం పొడుస్తోంది రా………..
తిరుమల సరళ ఊపులు చూసి పెట్రేగి పోసాడు.
తిరుమల సరళ తొడల్ని తొక్కిపట్టి లోపలికి తొయ్యసాగాడు.
అమ్మా. ఆ లోపలకంటా నొక్కి పట్టి కొడుతున్నావ్……………అంటూ మెలికలు తిరిగిపోతోంది.
సరళని మాట్లాడనీకుండా నోటితో మూసేసి, రెండు సల్లనూ ఒక చేతిలో ఇముడ్చుకుని నలిపెస్స్తూ
కిందకు చేతిని తీసుకువెళ్లాడు. మల్లె మొగ్గలా……… సాగిన క్లిటోరిస్ ని ఒక చేత్తో పట్టుకుని కసిగా వెయ్యసాగాడు
సరళ సల్లాపై, నోటిఫై, ఇటు క్లిటోరిస్ పై దాడి చేస్తూ అటువైపు దడ్డుని ఆయుధంలా మలిచి స్వైరవిహారం చేస్తున్నాడు. తిరుమల
కాళ్ళు కదిపి నడుముచుట్టూ వేసి వాణ్ణి అదుపు చేద్దామని చూస్తే తొడలని అణిచి దెంగుతున్నాడు తిరుమల.
తిరుమల వాడి చేతిలో కీలుబొమ్మయిపోయింది. కళ్ల నిండుగా వాడిని బతిమలాడుతూ వాడి నోట్లో నాలుక జొనిపి జెర్క్లు ఇస్తూ కార్చేసుకుంది.
తిరుమల మొడ్డని కదలనీకుండా పట్టుకున్నాయి సరళ పూ కండరాలు అయినా అలానే లాగి పొడవసాగాడు.
తిరుమలకు ఒళ్ళప్పగించి కార్చేసుకుని వాడి పోతుని ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
నడుము చుట్టూ చేతులు బిగించి దగ్గరకు అదుముకుని కాళ్ళు రెండు పైకి లేపి ఒక పక్కకి తిప్పి లాగి లాగి పోట్లెస్తూ
“ముసలీ కార్చేస్తున్నా……………” అంటూ లాగి లాగి పొడుస్తూ పురుక్ పుర్క్ పుర్క్ అంటూ చప్పుడు చేస్తూ సరళ ఉరఫ్ రంగానమ్మ కడుపులో కార్చేశాడు.
ఈ లోపల సరళాకి మళ్ళీ మళ్ళీ కార్చేసుకుంటూ…….వాణ్ణి అల్లుకు పోయింది.
అలానే ఇద్దరూ కాసేపు అలానే ఉండి పోయ్యారు.
“పిల్లాడా……………. దడదడలాడించేశావ్……………….” అంటూ లేచి బట్టలు కట్టుకుని నీళ్ళ గదికి వెళ్లింది.
వెనకాలే వెళ్ళాడు తిరుమల
“సుయ్య్” మంటూ పొయ్యసాగింది రంగానమ్మ…..
అడుగుల చప్పుడు విని “చెడగొట్టేశావ్ ఇంకేం చేయాలని కుదురుగా పోసుకొనివ్వా ఏంటి? సిగ్గెస్తోందయ్యా………..” అంటూ
పోసుకుని నీళ్ళ చెంబుకోసం చెయ్యి గోలేమ్ పెట్టింది
“నేను కడగనా….?” అంటూ చెంబుతో నీళ్ళు తీసుకుని అక్కడ పోసాడు.
“అమ్మబాబోయ్ వద్దు…………………సిగ్గేస్తోంది” అంటూ గబాల్నా లేచి చీర సర్దుకుని వచ్చేసింది.
“నువ్వు ఇంకా వెళ్ళు, ఇక్కడే ఉన్నావంటే నా పరువు కాలవలో కలిసిపోతుంది” అంటూ ముచ్చటగా తోసింది.
“ఎక్కడికి వెళ్ళేది., నా బట్టలు మీ కోడలు గదిలో ఉన్నాయి. నన్ను అలానే తీసుకువెళ్లి తోయించుకున్నావు., ఇలానే వెళ్తే…………వద్దులే నా నోటితో చెప్పిస్తావ్”
“నేను తీసుకొస్తాను కానీ ఎవ్వరిని ………..దీనికి బలి చేద్దామని వచ్చావ్…..మా కొడల్నా?” అంటూ వాడి మొడ్డని పట్టుకుని అడిగింది.
తన చేష్టలకి మళ్ళీ ఆకారం దిద్దుకోసాగింది వాడి మొడ్డ., “నిన్నే……………”అన్నాడు కవ్వింపుగా.
“కాదని నాకు తెలుసు., చెప్పు ఎవ్వరో” అంటూ వాడి ఛాతీ మీద తల వాల్చి పెదాలతో కొరకసాగింది.
“మీ దివాణం లో ఉంది కదా………….రాణి, సరోజ కూతురు దాన్ని., మొన్నే దానికి ప్రవేశం అయిపోయింది., నేనే చేశాను” అన్నాడు రంగానమ్మ చుబుకం ఎత్తి పట్టుకుని కళ్ళలోకి చూస్తూ….
“దాన్నా?!!! అయినా దానికి ప్రవేశామేంటి…….మరీ అమాయకుడిలా ఉన్నావే…….?!………దాని కథ నీకు తెలియదు కదూ సరే ఇక్కడే ఉండు”
అంటూ వెళ్ళి వాడి బట్టలు తెచ్చిఇచ్చింది.
“ఏంటి నన్ను పంపిచేద్దామని అనుకుంటున్నావా?” అంటూ మీదకు లాక్కున్నాడు.
“పంపించాలా? నిన్ను వదిలి ఉండగలనా?! నాకు కొత్త జీవితం ఇచ్చావ్. నా జీవితం లో ఇంత సుఖం ఎప్పుడూ పొందిందిలేదు……….నిన్ను వెళ్లనివ్వను” అంటూ అల్లుకుపోయింది.

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Jil Jil Jil Jigelu Rani – 3,జిల్ జిల్ జిల్ జిగేలు రాణి,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,dengudu kathalu,kamasastry kathalu,telugu sex stories in jabardasth,xossipy

year

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: