Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 18 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu - 18 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu – 18 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

అపురూప అనుబంధాలు
(తరువాయి భాగం 21)
 
ఎంత సేపు నిద్ర పోయామో తెలియదు..
పాప ఆకలేసి లేచి ఏడవటం మొదలెట్టే సరికి లేచేసాను..
కానీ, పట్టింది మాంచి నిద్ర కాబట్టి.. చాలా రెఫ్రెషింగ్ గా వుంది.
మనసు వళ్ళు ఉషారు గా వున్నాయి..
అరుణ్ నా పక్కనే, ఇంకా ఆద  మరచి నిద్ర లో వున్నాడు.
పాప ఏడుపు ధాటి పెరగటం తో.. నేను మంచం దిగి, తన ఉయ్యాల వద్దకెళ్లాను..
ముద్దు గా బొద్దు గా బొమ్మలా వున్న కూతుర్ని చూడగానే నాలో తల్లితనం పెల్లుబికింది..
నిద్రకు జారే కొద్దీ క్షణాల ముందే, అరుణ్ పూర్తి గా ఖాళీ చేస్తూ నా పాలిండ్లను కుడిచేసినా..అవి రెండూ, తిరిగి పూర్తి గా పాల తో నిండి.. పాప కడుపు ని నింపేందుకు తయారుగా వున్నాయి..
పాపను లాలిస్తూ, కూని రాగాలు తీస్తూ, చేతుల్లోకి తీసుకొని..దగ్గిరలోనే వున్న దివాన్ మీదకు చేరి.. పాలను చిమ్మాటానికి ఉబికి వున్న, చనుమొన ను ఆ పసిదాని పెదాల కు తాకిస్తూ.. “చ్చ.. చ్చ.. ఇందా ఏడవమాకు తల్లీ ..ఆకలేసిందా..వూ.. పాలు చీపుకోరా… కడుపు నిండా చీపుకో.. హూ.. ” అంటూ మెల్ల గా మాట్లాడుతూ, తనని పదిలం గా నా రొమ్ము కి చేర్చి సుఖం గా చేప సాగాను..
పాప, తనకి ‘లోకం లో మరే విషయం తో పనిలేదు’ అన్నట్లు.. తన నోటి లో దోప బడిన, దప్పము గా సాగి వున్న, నా పాల ముచ్చికను తన తన పెదాల మధ్య బిగేసి, పాలు పీల్చు కుంటూ, తన ఆకలి తీర్చుకో సాగింది..
ఆ చీపుడు లో ఆదో  విధమైన హాయి.. మత్తు రేగుతూ, నా నర నరం లో చేరుతూ, నన్ను మై మరచి పోయేలా.. చేస్తోంది..
పాప ముఖం లోకి ప్రేమగా చూస్తూ, అది తదేకం గా కుడిచే తీరు ను గమనిస్తూ.. దాని ముఖం లోని ..వెల్లివిరిసే  దైవీకమైన తృప్తి.. అమాయకత్వం కి మురిసిపోతూ, నా స్థనాల వూటను, ఆమె చిన్నారి కడుపు లో.. నింప సాగాను..
 
ఇలాంటి అపురూపమైన ఆనందం నాకు దొరికేందుకు.. కారణ భూతుడైన నా తమ్ముడు.. ఇక ముందు నా మగడు గా వుండబోయే.. నా అరుణ్ అంటే, నాలో మరింత ప్రియం పెరిగింది..
వీలైనంత త్వరగా, హైద్రాబాద్ చేరి.. అక్కడి కొత్త సెటప్ లో, నాకు అందాల్సిన సుఖాల భాగాన్ని తృప్తి గా పొందాలని.. తీర్మానించు కొనేసాను..
దీప నా తోటి ఆడదే కాబట్టి, తనని ఎలా ఈ సుఖాల సంబంధాలకు వొప్పించాలో, మనస్సు లోనే పధకాలు ఆలోచిస్తూ.. పాపకు ఆకలి తీర్చ సాగాను..
అందరి కీ ఆకలి తీర్చేదే ఆడదేమో.. అనిపించింది ఆ క్షణం లో..
అలా ఆకలులు తీర్చే సమయం లోనే, దేముడు ఆమెకు, తన మనస్సు కి దేహాని కి కావల్సిన నెమ్మది.. సుఖం అందేలా చేస్తాడేమో, అని కూడా అనిపించింది..
కొద్దీ సమయం ముందే ఈ పాప ను నా కడుపు లో వేసిన, దీని అబ్బ కు, భర్జరీ దెంగుడు సుఖం తో పాటు.. తాను ఎప్పటి నుంచో వెంపర్లాడుతూ, ఎదురు చూస్తూ వున్న, స్తన్యం చీపటం అవకాశాన్ని, వొనగూడ్చి తనని నిద్ర బుచ్చాను..
ఇంకా ఆ మధుర సుషుప్తి లో మునిగి వున్నాడా జీవుడు.. అనుకుంటూంటే నాలో యెన లేని తృప్తి
గర్వం నిండాయి..
పదినిముషాల పాటు పాప కు కడుపారా పాలు చేపాక, అది కళ్ళు మూసుకొని నిద్ర కూడా లోకి జారటం గమనించి..అబ్బకూతుళ్ళ కి.. కడుపు నింపితే చాలు నిద్రపోయేస్తారు.‘ అనుకున్నా చిన్న గా నవ్వు కుంటూ..
పిల్లదాన్ని.. మెల్లగా పొదువు గా ఎత్తుకొని వెళ్లి, ఉయ్యాల లో సర్దేశాను..
 
దానికి పాలు చేపాక, నాలోనూ, ఏదో కొత్త చైతన్యం వచ్చినట్లు, అనిపించ సాగింది..
మెల్లగా వొళ్ళు విరుచుకున్నాను..
నా బలువు బాయలు ఇంకా చాలా పాల తో భారం గా ఆడాయి..
ఈ పొదుగులు ఖాళీ కావాలంటే, ఆ చిన్నారి కడుపు ఒక్కటే చాలదు..
ఆయన గారి అగాధమైన, ఆబ గా యెగిరి పడే పొట్టే కావాలి, అనుకున్నా చిలిపి గా నవ్వు కుంటూ..
ఇంట్లో వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేటందుకు ఇంకా నాలుగు గంటల సమయం వుంది..
మరో రౌండ్ తాపీ గా లాగించాలి అనుకుంటూ, బరువు గా యెగిరి పడే బాయల్ని సర్ది.. నిమురు కుంటూ మంచం మీది, అరుణ్ పక్క లోకి చేరాను..
ఇద్దరి శరీరాలు, ఇంకా పూర్తి నగ్నం గానే, వెచ్చటి ఆవిర్ల తో పరస్పరం పెనవేసుకు పోవాలని, తిరిగి పెనుగులాడుకుంటూ, కరిగిపోవాలనీ, ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి..
పక్క లో నా కదలికల కు అరుణ్ కి ఆదో  మాదిరి మెలుకువ వచ్చినట్లు కాగా.. కళ్ళు బరువు గా తెరిచి చూస్తూ “టైం ఎంత..?” అన్నాడు.. యెగిరి పడుతున్న నా పాలిండ్లను ఎప్పటిలాగే ఆకలి గా చూస్తూ..
తక్షణం వాడి తో కలిసిపోయి.. వెచ్చ గా వాడి క్రింద నలిగి పోవాలని నా వళ్ళు వెంపర్లాడ సాగింది.
తన కి దగ్గిర గా జరుగుతూ..”ఇంకా ఓ మూడు గంటలుంది మనకి..” అన్నా నా రొమ్ములను వాడి ముఖానికి తాకేలా సర్దుకుంటూ..
వాడు వెంటనే, ఆ పొంగుల ను రెండు చేతులా అందుకొని, నిమురుతూ “పాప లేచిందా.. లేచి పోయావ్.. లాగుంది..  ?” అడిగాడు సావధానం గా నా పొదుగుల ను ఆడిస్తూ..
వాడి స్పర్శ కి, నాలో కోరిక తిరిగి బల పడుతుంటే..మత్తు గా కళ్ళు మూసుకుంటూ.. “వూ.. ఇప్పుడే కడుపు నిండా చేపి వస్తున్నా.. ఈ అబ్బకేం కావాలా ఇచ్చి పోదా మని.. ” అన్నా చిలిపి గా వాడి తల జుత్తు లాలన గా తడుముతూ, ముఖాన్ని రొమ్ముల్లో అదుముకుంటూ..
అది ఎక్కువ తాగినట్లేమీ లేదు.. బరువు గానే వున్నాయి..” అన్నాడు రెండు చళ్ల నూ అరచేతుల ఆడిస్తూ..
వూ.. నాకూ అలానే వుంది.. మ్మ్.. దాని బుజ్జి బొజ్జనిండేందుకు.. ఎంత కావాలనో అంతా కుడుచు కొంది తాను…. మిగతాది, దాని అబ్బ, వీడు, ఖాళీ చేస్తాడని తెలుసేమో.. తనకి..” అన్నా నవ్వుతాలు గా అరుణ్ ముక్కు, వేళ్ళ తో బిగించి ఆడిస్తూ..
నా కూతురు బంగారమే.. అక్కా.. ” అంటూ, నన్ను మెల్ల గా మంచమ్మీద వెల్లకిలా తిప్పుతూ, తాను మీది కి వత్తిగిల్లి లేస్తూ, కసి కోర్కె నిండిన కళ్ళ తో నాలో  నా మనస్సు లో కామ బాణాలను వదులుతూ….
అవునురా మరి.. ఈ బంగారం గూటం తోనేగా అది నా కడుపు లో పడింది.. ” అన్నా, నేనూ నవ్వుతో, వాడి అంగాన్ని లాలన గా దువ్వుతూ..
 
బాయి కుడుపుతావా.. ఇంకో సారి దెంగుకుందాం..?” ఆశ తొణికిసలాడే కళ్ళ తో చూస్తూ, అడిగాడు..
అందుకేగా.. పక్క లోకి చేరాను..” అన్నాను, వాడు నా కుడి రొమ్ముని, నోటి లోకి, దోపుకుంటూ, కుడవడం మొదలెట్టటం తమకం గా చూస్తూ..
పిల్లది కుడుస్తూంటే.. వొళ్ళంతా హాయి గా ఉంటుంది..
నిజమే..
కానీ మగడు.. ప్రియుడు కుడిచేటప్పుడు.. వుండే ఆ హాయి అపురూపం..
ఆ హాయి తరంగాల లో తేలియాడేటప్పుడే.. వళ్ళు ఇంకా ఏదేదో.. కమ్మదనాలకై కసెక్కి పోయి.. ఆ మగడు తన రాడ్ ని దూరుస్తానని.. మీదెక్కితే పరవశాల లో మునిగి తేలుతూ.. ఆడతనాన్ని పరిచి అందిస్తుంది..
ఈ కిటుకు తెలిసిన మగడు.. తన ఆడదాని లో ఆబ తగ్గనివ్వ కూడదు అన్నట్లు.. దెంగుతూనే బాయల్ని కూడా చీకుతూనే వుంటాడు ఆమె లోని వేడి కసి.. మరింత పెరగాలని..
హీట్ లో వున్న ఆడడానికీ అదే పరమ సుఖం..
మగాడిని మాటలతో రెచ్చగొడుతూ.. చీకించుకుంటూ తన భావ ప్రాప్తికై వెంపర్లాడుతుంది..
ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే.. స్తన మర్దనలు.. కుడుపులూ, దెంగులాట లో పెరుగన్నానికి ఆవకాయ లాంటిది..
రెండూ తగు పాళ్ళ లో కలిస్తేనే, పరమానందమైన దెంగుడు.. భోజనం గా అయ్యేది..
అరుణ్ కి ఈ కిటుకు బాగా వంట పట్టింది..
అక్క చళ్లను చీకుతూ, పాలను చీపుతూ,  మీదెక్క సాగాడు..
నేను కూడా, అతడిని  నా మీద సర్దుకుంటూ, పూకు లోకి మొడ్డని దింపు కుంటూ, దంచు అన్నట్లు.. అతడి పిరుదుల్ని అదిలించాను .. కామావేశాలు వంటిని ఆవరించి పిచ్చి ఎక్కించేస్తూంటే..
 
నా  ఆంతర్యం గ్రహించిన నా మగడు.. మెల్ల గా కదులుతూ, నాలో కసి ని ఉధృతం చేస్తూ.. చళ్లను  మార్చి మార్చి కుడుస్తూ, ఎగ చిమ్మే తియ్యటి పాల ధారలను ఆస్వాదిస్తూ, కామకేళి లో పై పైకి సాగి పోతూ, వేగం పెంచాడు..
అరుణ్ ఎంత హాయి గా దెంగుతావురా.. ఆహా.. ఈ దంపుడులు లేకుండా వుండలేనురా… నన్నూ లాక్కు పోరా నీతో పాటు.. వాటం గా దెంగించు కోవాలిరా రోజూ.. ప్లీజ్ రా.. మ్మ్.. హూ.. ” అని ఎదురొత్తులు ఇస్తూ సుఖాల ను ఉధృతం చేయ సాగాను ఇద్దరికీ..
వాడి కి అంత్య దశ వస్తూంది లాగుంది..
నా బాయల్ని కుడవడం ఆపి, రెండు చేతులూ నా భుజాల మీద అదిమి పడుతూ, పెదాలను బిగబట్టి  బాదుతూ..  నాలో మరింత బిగువు గా  ఆడుతూ  “అయ్యూ.. హూ.. కార్చేస్తున్నానే.. నా లంజా.. నా టైట్ పూకు లంజా..పిండుతున్నాయే నీ పూకు కండరాలు.. పెద్ద ముడ్డి దానా .. లడ్డు తొడల రాక్షాసీ..” అంటూ అరుస్తూ.. మూల్గుతూ తన ఆవేశాన్ని ఎగచిమ్మాడు.. వెచ్చ గా నా పూకు లో..
తమ్ముడు అలా, నన్ను లంజా.. పూకుదానా.. ముడ్డి దానా అని విచ్చల విడి గా  పిలుస్తూ దెంగుతూంటే, కిక్ మరింత గా అవుతూ.. నా పాయసాలూ చిప్పిల్లాయి.. తన మొడ్డ పండు నా పూకు అంతరాంతరాల్లో తాకగా.. మొడ్డ కాండం నా పూకు బుడిపె ను వొరుచుకు పోతూంటే..
నాలో పొంగే ఆనందాన్ని ఉండ బట్టలేక.. పూకు దిమ్మను వాడి మొల లో ఎదురెత్తి కొడుతూ.. వాడి పిర్రలను రెండు చేతులా పట్టి పిసుకుతూ.. “అబ్బా.. దేముడా.. అయ్యూ.. అరుణ్.. మగాడా మగడా ఏం దెంగుతావురా బాబూ.. ఆపకురా కుళ్ళ బొడిచే.. అయిపోతోందిరా.. హా..హా.. ” అని బిర్రా బిగుసుకు పోతూ నా పాయసాల్ని చిమ్మేసాను..
అలా ఒకళ్ళ మీద మరొకరం గెలిచాం, అని గర్వం ఫీల్ అవుతూ.. సొమ్మసిల్లి పడుకుండి  పోయాము పరస్పరం వాటేసుకొని..
కొంచం తెప్పరిల్లాక పరస్పరం అభినందనం గా ముద్దులు పెట్టుకున్నాము..
నగ్న శరీరాలను ప్రియంగా తడుముకొన్నాము..
 
అక్కా నువ్వు హైద్రాబాద్ ఎప్పుడు రావచ్చుటా ..?” అడిగాడు.. అరుణ్ అలసిపోయిన నా ముఖాన్ని ప్రేమ గా తడుముతూ..
ఏమోరా అమ్మ అనేది ఏమంటే.. ‘మూడు నెలలు అయ్యాక పోవే..’ అని.. అంటే మరో రెండు నెలలన్న మాట..” అన్నా వాడి లో ఆత్రం ఎంతుందో చూద్దామని..
అబ్బో.. రెండు నెలలా..నీ పాలు లేకుండా.. ఎలా ఉండేదే.. అన్ని నాళ్ళు..?” దీన స్వరం లో అడిగాడు.. నా పొంగుల ను పాముతూ..
ఓహో.. అబ్బాయి గారికి బాయి కోసమా దిగులు.. అవున్లే.. మొడ్డ పొగరు దింపేందుకు.. పడుచు పెళ్ళాం పూకు ఉందిగా..?” అన్నా దెప్పి పొడుపు గా .. మూతి ముడిచేస్తూ..
ఎందుకే అలా ఉడుక్కుంటావ్.. దాని పూకు నీ దానంత ఎక్స్పర్ట్ కాదులే.. అయినా మీరిద్దరూ సవతులం అనుకోకుండా, అక్కా చెల్లెళ్ళం అనుకోగలిగితే, మన ముగ్గురి కీ శ్రేయోదాయకం.. కాదంటావా..?” అన్నాడు ప్రవచనం గా..
అంత మాత్రం నాకూ తెలుసు లేవయ్యా మగడా .. ఏది ఏమైనా మా రెండు పూకుల కీ నువ్వే రాజువి.. అదీ తెలుసు.. కంగారు పడమాక .. నేనొచ్చాక అన్నీ సర్దుబాటు చేసి.. ముగ్గురం ఏక శయ్యాగతులం అయ్యేలా చేస్తాగా.. ఇద్దరినీ చేర్చి దెంగుదువు.. ” అన్నా అనునయనము గా..
నాకు తెల్సునే.. అది నీ వల్లనే అవుతుందని.. అందుకే ఆమ్మో రెండు నెలలా..?’ అనేసా అంత కాలం కాచి ఉండాలి అని..” అన్నాడు నా బిరుసెక్కిన  చన్మొనలు చమ్మ గా పిండుతూ..
మ్మ్.. అరుణ్.. మళ్ళీ మొదలెట్టకురా బాబూ.. పాప లేవోచ్చు మళ్ళీ ఫీడు కి .. అదీ కాక అమ్మా వాళ్ళూ తిరిగి వచ్చే చాన్సునూ వుంది.. ఇప్పటికి ఆపేద్దామురా .. “ అన్నా వాడి చేతిని తప్పిస్తూ నేను మంచం దిగుతూ..
అరుణ్ అంతరంగాలు 
బావగారు చనిపోవటం మాకందరి కీ చాలా షాక్ గా అయ్యింది..
ముఖ్యం గా నా బిడ్డను తన కడుపులో మోస్తున్న అక్క.. ఆయన పెళ్ళాం కావటం వలన తన భర్త గతించాడన్నదానికి కృంగిపోయి.. తన వంటి కి.. దాని లో పెరిగే నా బిడ్డ ఆరోగ్యాని కి ఎలాంటి ముప్పు తెస్తుందో.. అని చాలా భయ పడ్డాను..
అయితే తను, నేను భయపడిన దానికి తత్విరుద్ధం గా అందరి కన్నా తానే ముందు కోలుకోవటం, నేను ఎదురు చూడని.. ఓ కమ్మటి పరిణామం అనుకున్నా..
తను వంటరిగా  చిక్కినప్పుడు ఇదే చూచాయిగా అంటే, తాను ఎప్పటి లాగానే.. మధురం గా నవ్వేసి.. నా తల మీద ప్రియం గా మొట్టుతూ “నాకేం లోటురా.. నా రెండో మొగుడున్నాడుగా..” అంది కన్ను గిలిపి..
ఆమె తత్వానికి నేను పొంగిపొయాను..
సంఘం దృష్టి లో నేను దీప మొగుడిని..
అయితే సంఘానికి తెలియకుండా, నేను తనని (అక్కను) పెళ్ళాం గా అంగీకరించటం జరిగింది.. నేను మర్చేపోలేను.. పోలేదు..
అందుకే ఆమె కూడా ఆ విషయాన్ని అంత గాఢం గా అంటూంటే నాలో గర్వం పెల్లుబికింది..
దీప కి ఎలాంటి లోటు రాకుండా, అక్క అవసరాలూ తీర్చే తన మొగుడు గా సాగిపోవాలని తీర్మానించు కొన్నాను..
 
దీప అక్కల ను చేర్చి చూసి పోలిస్తే.. కొంచాని కి కొంచం అక్క వైపే మొగ్గుతుంది నా మనస్సు..
దానికి కారణం ఆమె నా అక్క నా..?
లేక, తానే నాకు ప్రప్రధమం గా ఆడతనపు రుచులు చవి చూపినందుకా..?
ఏమో సరిగ్గా తెలియదు..
అందాల విషయాని కి వస్తే వారిద్దరి లో పెద్ద గా తేడాలేమీ అవుపించావు..
ఇద్దరిలోనూ మగాడిని మురిపించే ఆడతనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి..
కాకపోతే.. తన వయస్సు సీనియారిటీ వలన కానీ, తన అనుభవపు బలం వలన గానీ.. అక్క దీప కన్నా కొద్ది గా పై మెట్టులో ఉందని అనిపిస్తుంది..
అది సహజం.. ఆలోచించి చూస్తే..
ఇద్దరి లోనూ విచ్చలవిడి సెక్సువల్ డ్రైవ్ వుంది..
కాబట్టే.. ఇన్సెస్ట్ అని కూడా జంకకుండా.. తమ్ముడు.. అన్నలతో పూకులు అరగదీసుకున్నారు.. గుట్టుగానే అయినా..
ఇలాంటి ఇద్దరు స్త్రీలకు ‘నాది’ అవసరం గా వుందన్నది తలచుకుంటే.. గర్వం గా వున్నా ఈ వ్యవహారం చేయి దాటిపోయి వికృత రూపం గా మారకుండా ఉండాలన్నదే ఓ సమస్య గా నన్ను కలవర పెట్ట సాగింది..
అలాంటి సమయంలో అక్క ఇచ్చిన భరోసా నాకు చాలా ధైర్యం నింపుతూ, నా భవిష్యత్తు గురించి.. కమ్మని కలలు కనగల అవకాశం ఇచ్చింది..
తొలి రోజుల్లోనే అక్క ఇచ్చిన సలహా పాటిస్తూ, నేను దీపని ఎప్పుడూ తన అన్నతో వేయించుకున్న దానిలా చిన్న బుచ్చలేదు..
నిజానికి ఆమె నా పక్క లోకి వచ్చిన తొలి రాత్రి నుంచీ, నాకు ఎంతో అణకువ గా అమరుతూ.. తన పూర్వపు సెక్స్ లైఫ్ మర్చేపోయిన దానిలా నాతో కలిసిపోతూ.. తన లేత పూకు రుచుల తో నా మనస్సుని చూర గొన్నది..
క్రమేణా అక్క అంత సెక్స్ విస్ఫోటాల సూచనల తో గత ఏడెనిమిది నెలల్లో నాతో సరిసమానం గా పెనుగు లాడుతూ.. మరపురాని అనుభవాలను పంచుకొంది అడిగినప్పుడల్లా కాదనకుండా..
తననూ ఒక ఆదర్శ సెక్సీ పెళ్లామని నిస్సందేహం గా నన్ను ఇంప్రెస్ చేస్తూ, నా ప్రేమకి పాత్రురాలైంది..
కొన్ని సార్లు అక్క తనగురించి.. బావ గారి గురించి అన్నది వట్టి అపోహా అన్న అనుమానం నాలో కలిగే చేసింది అనాలి….
అక్క నాకు ఆ   భరోసా ఇచ్చాక నేను హైదరాబాద్ తిరిగొచ్చిఅక్క మాతో వచ్చి చేరే టైం కోసం ఎదురు చూడ సాగాను..
 
నేను తిరిగి వచ్చే ముందు అక్క నన్ను వేరుగా పిలిచి అడిగింది .. “అరూ నేను అక్కడికి వచ్చాక దీపని ముగ్గులోకి లాగి ముగ్గురం ఏక శయ్యాగాతులమయ్యే లా చేస్తానని అన్నాను కదా.. అది సాధించాలంటే నువ్వు ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్లినప్పటి నుంచే దానికి గ్రౌండ్ తయారు చెయ్యాలి.. చేస్తావా..?”
చెప్పక్కా ఏం చేయమంటావ్..? ” అడిగాను..
ఏమీ లేదురా సందు దొరికినప్పుడల్లా ఇలాంటి సంబంధాలు.. అదే ఇన్సెస్ట్.. త్రీసమ్.. ఇలాంటివి గుట్టు గా జరుపుకోవటం లో తప్పేమీ లేదని తన బుర్రలో నూరి పోస్తూ వుండు.. కానీ ఏ కారణాని కీ తనకి, తన అన్న తో లింకుందని.. నీకు గానీ మనకు గానీ తెలిసినట్లు తేలియ నివ్వక.. అది ఓ బ్రహ్మాస్త్రం.. ఎప్పుడెలా ప్రయో గించాలో తర్వాత ఆలోచిద్దాం.. మరీ పరిస్థితి నీవల్లనే మేనేజ్ చేసేందుకు అవుతుందని అనిపిస్తే మాత్రం .. ఆ ఇన్సెస్ట్ విషయం నీకు మాత్రం తెలుసునన్నట్లు ఓ బాణం వదులు.. మన ఇద్దరి మధ్య అలాంటి సంబంధం వున్న విషయం తనకు తెలియనే కూడదు.. అలాంటి సంబంధం ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఏర్పడాల్సి వస్తున్నదన్నట్లు మనం సీనులు సృష్టించాల్సి వస్తుంది.. అదీ నూ నేను వచ్చాక ప్లాన్ చేద్దాం అంత వరకూ నా ఈ వంటరి తనం, దాని నుంచి నాలో సెక్స్ అసంతృప్తి ఏర్పడేది.. దాని నుంచి నేను బాధలు పడేది మాత్రం తన కి పదే పదే చెబుతూ, నా మీద సింపతీ వేవ్ పుట్టించు చాలు.. మిగతాది, నేనొచ్చి సరి చేస్తా..”
అక్క ప్లానింగ్ కి మురిసిపోతూ.. తలూపాను..
నేను తిరిగొచ్చే టైం కి దీప తన కాలేజీ ట్రిప్ లో ఊరుకు వెళ్లి వుంది..
నాకూ, అది సూట్ అయ్యింది..
నేను అక్క తో, యెకాముకి  దెంగులాడి వచ్చి వున్నానేమో.. తాను కనక రాంగానే, దెంగులాటకని రెచ్చ గొట్టి ఉంటే .. (వూళ్ళో ఉంటే తప్ప కుండా మీదికి లాగేసుకొనేది.. మరి.. వారం రోజులు పాటు పస్తులుంచాను గా తనని.. ) నా తీవ్రత ఉండక పోతే, ఉసూరు మనటమో, లేక పెడర్ధాలు తీయటమో జరిగి ఉండేది..
ఆ ఇబ్బంది లేకుండా నాకు రెండు రోజుల పాటు విరామం దొరికేలా ఇయ్యింది..
 
మూడో రోజు నేను ఆఫీస్ లో ఉండగా 5 గంటలకి ఫోనొచ్చింది.. “నేను వచ్చేసాను.. ఎన్నింటి కోస్తారు?” అంటూ..
ఆమె కంఠం లోని ఊరుకు బట్టీ అర్ధమైంది, తాను నేను ఇల్లు చేరిన మరు నిముషమే, నా మొడ్డ ను ముద్దు చేసి మీదెక్కించుకుంటుందని..
ఆ ఆలోచన కే నాది లావు గా పొడుగ్గా సాగింది underware లో ఇబ్బంది గా..
చూస్తున్న ఫైల్ ని మూసేసి.. మరునాడు సెకండ్ సాటర్డే సెలవు అని క్యాలెండర్లో గమనిస్తూ.. సంతోషం గా ఇంటి ముఖం పట్టాను.. నా కోసం దీప ఎలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందో ఆలోచించుకుంటూ..
ఇంటికి చేరగానే నా దగ్గిర వున్న డూప్లికేట్ కీ తో ముందు తలుపు ఓపెన్ చేసి, లోపలి ప్రవేశించాను..
అలా చేయటం మాకు అలవాటే..
దీప హాల్లో కనపడ లేదు.. అంటే తాను వంటింట్లోనే.. లేక బెడ్ రూమ్ లోనో వుండాలని వూహిస్తూంటే.. దగ్గిరలోనే వున్న మా బెడ్ రూమ్ లోంచి.. “బావా..”
ఆమె పిలుపు మృదువు గా మంద్రం గా నా చెవి లో పడగానే.. నా లింగడు.. యెగిరి పడ్డాడు..
నా రతీ రాణి నా కోసం మంచం మీద నగ్నంగా అందాలన్నీ ఆరబోసుకొని.. పడుకొని వుండాలని మనసుకి అనిపించగానే మా వాడు మరింత బిగిసాడు..
తాను నన్ను బావ‘ అని పిలుస్తుంది.. వదిన ఐన అక్కను అక్కా అని పిలిచినట్లు..
మొదటి రాత్రే తాను తన ఈ ఇష్టాన్ని నాకు చెబుతూ నా అనుమతి తీసేసుకుంది..
ఆమె తో ఆదిలోనే భిన్న మతం వ్యక్తం చేయటం ఇష్టం లేక, ఒప్పేసుకున్నా..
తెల్ల వారు ఝామున మూడో రౌండ్ కి సిద్ధమౌతున్న సమయంలో ఆమె రొమ్ములను సున్నితంగా నిమురుతూ.. “అవునూ.. ఏంటీ వింత పిలుపు..బావ‘  ?” అని అడిగేసా..
ఆమె రెండు దున్నుల లో చమ్మ గా త్రెన్చి, అలసిన అందాల ముఖం లో, మత్తైన దరహాసం వీర జిమ్ముతూ, తన అరచేత్తో నా వక్షాన్ని ప్రియం గా రాస్తూ.. “అదో రొమాంటిక్ పిలుపండీ.. బావా మరదళ్ల సరసం.. శృంగారం.. దొంగ దెంగుడులు.. ఎంత థ్రిల్.. వూ.. అందుకే మీతో నా సెక్స్ ఎప్పుడూ అంతే థ్రిల్ గా వుండాలని మిమ్మల్ని బావా ‘ అని పిలవాలని పించింది.. వద్దా..?” గోము గా ప్రశ్నించింది..
ఆమె రసిక భావాల కు.. నా మనస్సు జివ్వు మంది.

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button