Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 39 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu - 39 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu – 39 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

II-16
గోడ మీది గడియారం రాత్రి ఏడున్నర గంటల సమయం చూపిస్తోంది..
తాయారు మాత్రం హాల్లో కూర్చుని టి.వి చూస్తోంది..
దీప కళ్ళు తండ్రి వునికి కోసం, నలుమూలల చూస్తూంటే.. తాయారు చిన్న గా నవ్వుతూ.. “నాన్న కోసమా వెతుకుడు..? ఆయన స్నానాని కి వెళ్ళారు .. పిల్లాడు నిద్రోయాడుగా.. నా అంచనా ప్రకారం తను మనకు అడ్డం రాడీ రాత్రి కి..” అంది..
దీప తల్లి పక్కలో కూర్చుని “దేనినించో అంత భరోసా..?” రెట్టించింది..తల్లి చేతిలోని రిమోట్ అందుకొంటూ..
“అమ్మ పాలల్లో వుండే మత్తు అదే మరి.. నాకు నీ కన్నా ఇరవై నాలుగేళ్ల అనుభవం..తెల్సా..?”
“అంటే నువ్వూ నాకు ఇలానే బాయి చేపి, మత్తు లో నింపేసి..నాన్న తో వేయించుకునే దానివా.. రాత్రి పూర్తి..?” చిలిపి గా తల్లిని ప్రశ్నించింది.. టి.వి. ఆపేస్తూ..
“అది వేరే చెప్పాలా..నిజానికి కొన్ని సార్లు.. మీ నాన్న కూడా.. నా బాయి కావాలి అని మారాం చేసి కుడిచేసి ..మూడు సార్లు దెంగుతాను.. నాలుగు సార్లు దెంగుతాను అని చేసిన ప్రామిస్లు..గాలికి వదలేసి, నేను బాత్రూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ ఐ తిరిగోచ్చే లోపల, గురక పెట్టిన సందర్భాలూ వున్నాయి.. ఆయన సుఖం గా నిర్మలం గా నిద్ర పోయే తీరు చూసి.. లేపటానికి ఇష్టం రాక, నేనూ, పప్ప ఇంకా కావాలని గునుస్తున్నా, మనస్సుని బిగ పట్టు కొని పక్క లో చేరిపోయి నిద్రపోయేదాన్ని..అలాంటి రాత్రుల్లో, తను మధ్య రాత్రి లో లేచి మద్దెల దరువు మొద లెట్టి, నా కరువు తీర్చేవారనుకో..అది వేరే విషయం..ఎందుకు చెప్పోచ్చానంటే..అమ్మ పాలల్లో వుండే మత్తు గురించి నీకు తెలియాలని..” అంటూ కూతురుని నడుం చుట్టూ చేయి వేసి దగ్గిర గా లాక్కుంది తాయారు..
 
తల్లి మాటలకు, దీప లో చపలం పుడుతూంటే.. “అమ్మా .. నువ్వు చెప్పేది వింటూంటే తిరిగి చిన్న బిడ్డనై పోయి నీ పాలు కుడవాలనిపిస్తోందే..” అంది గోము గా తలని తల్లి జోడు రోమ్ముల లోకి చేర్చి మెత్త గా కుమ్ముతూ..
“సరి పోయిందిరా.. అలాగని నన్నిప్పుడు కడుపు చేయించుకో అంటావా.. మీ నాన్న అనేట్లు..?” అంది తాయారు ప్రియం గా కూతురి తల నీవుతూ..
“తప్పేముందే..అలా అయితే, నాన్న కుతీ తీర్చొచ్చు..నాకూ ఆ పాల రుచి మత్తు, మరో సారి మనసు దీరా అనుభవించే  అవకాశం ఇవ్వొచ్చు.. నీకేమమ్మా.. వాట సాటం గా దేంగే మొగుడున్నాడుగా.. దేన్గిన్చుకొని కడుపు చేయించుకొంటే ఎవ్వరూ ఎమనరుగా..?” అంది తన నోరు తెరుస్తూ అందినంత మేర, తల్లి రొమ్ముని నైటీ మీదుగానే మెత్త గా కరుస్తూ..
కూతురు నోరు అలా చన్ను ని వత్తుతుంటే.. తాయారుకీ హాయి గా అనిపించింది..
తన రెండు చేతులా, ఆమె ముఖాన్ని రొమ్ము కి అదుముకుంటూ.. గొంతు మంద్రంఅవుతూంటే.. “హ్మ్మ్.. అన్నీ బాగానే వుంటాయి.. కానీ వయసు మళ్ళాక, మగాడు వేసి విత్తు లో బలం అంత వుండదంటారు..అదీ కాక చాలా సార్లు అలా పుట్టే బిడ్డ కూడా పుష్టి గా వుండక రోగ గ్రస్తం గా ఉండొచ్చనీ అంటారు.. అందుకే ఈ వయస్సు లో ఇలాంటి రిస్కులు అవసరమా అని ఆలోచిస్తున్నాం..”
తల్లి స్తనపు కండను కొద్ది సేపు అలా చప్పరించాక.. దీప తలెత్తి, తల్లి కళ్ళ లోకి చూస్తూ.. “అవున్లే నువ్వనే దానిలోనూ నిజం లేక పోలేదు.. “ అని సమాధానం గా అన్నా, ఆమె మనస్సు లో సడన్ గా తన భర్త అరుణ్ కనుక అందుబాటు లో వుండి వుంటే.. తల్లి ని వప్పించి, తనకి కడుపు చేయించి వుండి ఉండ వచ్చన్న వూహ కలగక పోలేదు..
దాన్ని బయటకు చెప్పేందుకు, అరుణ్ ఆచూకీ కూడా తెలియక పోవటం తో ఆస్కారం లేకుండా పోయింది..
 
కూతురి ముఖం లో చిరు నిరాశని గమనించిన తాయారు.. “నువ్వూ అమ్మవేగా.. నీ పాలనే నువ్వు తాగితే సరిపోలా..?” అంది కవ్వింత గా నవ్వుతూ..
దీప ఏదో అందామని నోరు తెరిచే లోపల, చలపతి స్నానం ముగించి, నడుం కి పెద్ద టర్కీ టవల్ చుట్టుకొని, హాల్లోకి వస్తూ.. “ఏంటో అమ్మ కూతుళ్లిద్దరూ గూడుపుట్టాని చేస్తున్నట్లున్నారు..?” అన్నాడు నవ్వుతూ..
“ఏమి లేదు…ఇందాక బాబు లేచాడుగా..వాడికి ఆకలని ఆవుపాలిద్దామని అమ్మడు చూస్తే బాటిల్స్ అన్నీ ఖతం ఐపోయాయి..ఏం చెయ్యాలో తెలీక తను సంకట పడసాగింది..” అని తాయారు ఉపోద్గాతం చెబుతూంటే .. చలపతి కళ్ళ లో కలవరం అణుచుకుంటూ కూతురి స్తనాల కేసి చివుక్కున చూసాడు..
దీప తండ్రి చూపులను పసిగట్టి, సిగ్గుల మొగ్గ అవుతూ, పులకింతల తో ఆడతనాలని నింపేసుకుంటూ, తలని కొంచం గా దించుకోంది..
భర్త చూపులను వాటిల్లోని వేడి..వాడిని, తాయారు కూడా గమనించి..భర్త లో ఉలుకులు పెంచాలని అనుకుంటూ.. “నేను అమ్మడుని ‘ఎందుకే అంత గాభరా..నీ చళ్ళు చీపోచ్చుగా..?’ అని అడిగా..దానికి అదేమందో తెలుసా..?” కవ్వింపు గా అడిగింది భర్తని అతడి టవల్ వెనుకగా బిరుసేక్కుతున్న లండు traces గమనిస్తూ..
“ఏమంది..?” చలపతి ఉత్సుకత తో అడిగాడు..
“దాన్నే అడగండి..చెప్పు అమ్మడూ.. నాన్న నీ నోటి వెంట వింటేనే సంతోషిస్తారు..” అంది తాయారు, కూతురు ని మాటల్లో దింపాలని తన భుజాన్ని పట్టి ఆడిస్తూ..
“చెప్పు దీపూ..మనలో ఎందుకీ సిగ్గులు..చెప్పు..” చలపతి ఆ మగువలు కూర్చున్న సోఫా సమీపిస్తూ..
“వాడు పాలన్నీ కుడిచేస్తే మీ ఇద్దరికీ కావాలేమో అని….” అనేసి సిగ్గు గా తలదిన్చుకొనేసింది దీప..
ఆమె చూపుల కు సమాంతరం గా చలపతి మొడ్డ టవల్ వెనుక గా బిర్రబిగుస్తూ ఎగిరి పడటం అవుపి స్తూంటే..దీప కి తను ఇన్ని నెలలు కోల్పోయిన ఆ మగతనపు రాపిడి పూకు నిండా నింపేసుకొని కుతిదీరా దేన్గించేసుకోవాలన్న కోర్కె గుండెల నిండా ఎగిరిపడుతూంటే.. స్థనాలు మరింత భారం గా ఆడాయి..
కూతురి మాటలకు చలపతి నరాలు పురేక్కిపోయాయి..
కూతుర్ని..పెళ్ళాన్ని మార్చి మార్చి చూసాడు..
తాయారు మొగుడి మనస్సు లో వురకలేత్తే కుతి ని పసిగట్టేసింది..
అతడిని వుసిగోల్పే లా నవ్వింది..
“ఎంత పెద్ద మనసో చూసారా మీ  అమ్మది..తన  బాయల్లాగానే..? నేనే సర్ది చెప్పాను.. ‘తల్లీ, ఆ పసి గుంటడు, పట్టుమని పది వుద్ధరిణులు తాగుతాడేమో.. తాగనీయ్..నీ పోదుగుల్లో రెండు మూడు లీటర్ లు అయినా వుంటాయి..మాకిద్దరికీ కుడపటానికి..వాడి కోటా వాడికిచ్చి, నిద్రబుచ్చితే అందరికీ మంచిది’ అని” అంది కూతురి నైటీ బటన్స్ తప్పిస్తూ..
 
తన రెండో చేయిని కూతురి వీపు వెనుక గా పోనిచ్చి, ఆమె పక్క నుంచి, ముందుకు..రొమ్ముల మీది కి తెస్తూ, బటన్స్ వూడిపోయిన నైటీ చేరగుల్లోకి దూరుస్తూ, బరువైన దీప పాలిండ్ల కుదురుల క్రింద అరచేతులు జోడించి, భారానికి కొంచం గా కిందకి కుదించిన వాటిని, కొద్దింత పైకి లేపుతూ.. “ఎప్పుడూ అమ్మ పొదుగులూ..పాలు.. అంటూ నామీదికి ఎగబడి కుడుస్తూ కూసాలను కదిలేలా దున్నుతారుగా..ఇవిగో మీ కలల కలశాలు..” అంటూ మొగుడుని రెచ్చగొట్టసాగింది..
దీప తల్లి చేతుల రాపిడికి, రొమ్ముల్లో పులకింతలు రెట్టింపు అవుతూంటే, కనురెప్పలు కామావేశం తో బరువు కాగా..తల్లి తండ్రుల ముఖాలను. మార్చి మార్చి పరికించ సాగింది..
“మా అమ్మ కి కొడుకు ఆకలి తెలియకుండా వుంటుందా..? ఇక్కడ కాదు బెడ్ రూమ్ లోకి పోదాం..రండి..” అంటూ, చలపతి నిగిడి విర్రవీగే మోడ్డని వొ చేత్తో టవల్ మీదుగానే అణుచుకుంటూ..వెనక్కి తిరిగి, బెడ్ రూమ్ కేసి దారి తీసాడు..
“అదీ కరెక్టే.. పోదాం పదండి అత్తయ్య.. నిన్న ఎక్కడ ఆపామో, అక్కడి నుంచే కంటిన్యూ చెయ్యొచ్చు..” అంది తాయారు, తనూ లేస్తూ, చేతినొక దాన్ని దీప కి అందిస్తూ..
దీపకి తాను చెయ్యాల్సిన రోల్ ప్లే అర్ధం కాగా, థ్రిల్లింగ్ గా వళ్ళంతా పురెక్కి పోతూంటే.. తాను ఆవురావురు మని ఎదురు చూసే మొడ్డ పోట్ల ను ఊహించుకుంటూ, మరింత వేడెక్కి పోయింది..
అయితే తండ్రి వెళ్ళింది వారి బెడ్ రూమ్ కి కాదు..తన బెడ్ రూమ్ కి..
దగ్గిరగా వుంది అదే, కాబట్టి అలా వెళ్ళారేమో అనుకుంటూ, తల్లి ని అనుసరించింది..
 
అతివలిద్దరూ కామోత్ఖంటితలై, హాల్ లోని ఫ్యాన్ లైట్ ఆర్పేసి, బెడ్ రూమ్ కి చేరారు..
వారు అలా ప్రవేశించే సమయాని కి చలపతి పక్కను సర్ది సిద్ధం చేస్తున్నాడు..
దీప ను మెల్ల గా పక్క మీది కి నెట్టి, ఆమె పడుకోగానే, తాయారు తనూ మంచం ఎక్కి, తాను ఇదివర లో సగం విప్పిన దీప నైటీ ని పూర్తి గా విప్పుతూ, బిగువు గా పాల తో నిండి, భారం గా ఆడే కూతురి సళ్ళను రెండు అరా చేతులా నిమురుతూ, తన ముఖాన్ని ఆ ఎత్తుల కు ఎదురు గా చేరుస్తూ.. నాలిక తో ఆ చను మూతుల ను తడిమింది..
దీప వొళ్లంతా జివ్వుమనగా, ఆమె తల్లి తలని రొమ్ము మీది కి అదిమేసుకుంటూ.. ఆ చనుమూతి ని తన నోటి లోకి దోపుతూ.. “నీ మొగుడి మొడ్డను నాకు అందిస్తున్న నీ ఋణం తీర్చుకుంటా నే పిల్లా..కడుపార చీపుకో.. వూ.. మ్మ్.. అదీ ..అమ్మా.. హూ.. “ అని పలవరిస్తూ, తన చన్ను ఆమె నోటి లో కుదురు గా చేరిపోయాక.. తన రెండు చేతులా, తల్లి తలని పట్టి, రొమ్ము కేసి అదుముకోంది.. “కుడవ్వే..కోడలు.. కుంకా..హూ..” అని ముక్కుతూ..
తాయారు ఆబగా, కూతురి రొమ్ము ని చీకుతూ, ఆ తియ్యటి తల్లి పాల ను కుడవ సాగింది..
తన పెళ్ళాం, కూతురు, అలా పెనుగులాడు కుంటూంటే .. చలపతి నరాలు పెట్లిపోతాయా అన్నట్లు మొడ్డ బిగిసి పోగా.. మొలకున్న టవల్ ని దిగజార్చి..తనూ మంచం ఎక్కి, కూతురి కి రెండో పక్కగా పడుకుంటూ ఆమె వీపు ని తడిమాడు..
“ఉండవే కోడలా..నా కోడుకు కి ఆకలి గా వున్నట్లుంది..కొంచం ఆగు..” అంటూ, తల్లి నోటి లోని తన చన్ను ని మెల్ల గా బయటకు తీస్తూ, దీప వెల్లకిలా తిరిగి, ఆకలి రగులుతున్న కళ్ళ తో వున్న తండ్రి ని చూసి నవ్వింది తమకం గా..
తాయారు అప్పటి వరకూ చీకి వదిలిన రొమ్ము గోపురం, తడి తడి గా మెరుస్తూ, నిక్కిన ఆ చూచుకం లావు గా, చిటికిన వేలు చివరి కణుపు ప్రమాణం లో, ఆమె వుమ్మి తో, పైకి తన్నుకొచ్చే కొద్ది పాల బిందువుల తో మనోహరం గా తోచింది చలపతి కి..
చేయి చాచి, చూపుడు వేలి తో, ఆ ముచ్చిక ను చనుమూతి కుదురు ను అలవోక గా రాసి.. ఉబికి వచ్చిన పాల బిందువును సంగ్రహిస్తూంటే.. “ఆ చుక్క కోసం ఎందుకురా తాపత్రయం..? ఇందా ఈ బాయి నిండా వున్నాయిగా అమ్మ పాలు కుడుచుకో.. పాపం అది సగంలో వదిలేసింది.. రావే పిల్లా నువ్వూ తిరిగి చీక్కో.. అర్ధం లో నోటి లోంచి తీసేసానని బేజారా..? లేదులే.. ఇద్దరూ నాకు సమానమే.. చీపుకొండర్రా..సళ్ళ పాలు..” అంటూ, తండ్రి నోటి కి తన కుడి స్తనాన్ని అందిస్తూ..తల్లి తలని తిరిగి ఎడం దాని మీది కి లాక్కుంది..
 
మొగుడూ పెళ్లాలిద్దరూ, కూతురి రొమ్ముల ను ఆబ గా చీకుతూ.. ఆమె వంటిని, నిలువెల్లా తడుముతూ ఆమె లో పరవశత్వాలు పొంగించ సాగారు..
అలా ఐదు నిముషాలు పాటు కుడిచి..ఆమె రొమ్ములను ఖాళీ చేసేసారు..
“హూ.. మ్మ్..” తృప్తి గా నిట్టూర్చింది దీప చళ్ళ లో భారం తీరిపోగా..
తాయారు దీప నుదురు ప్రియం గా తడిమి.. “ఏం అత్తయ్య సళ్ళు తేలిక బడ్డాయా.. ? ఎంత తియ్య గా ఉన్నా యమ్మా మీ పాలు..ఏమండీ అమ్మ పాలు చిక్క గా తియ్య గా లేవూ.. కడుపు నిండిందా..? “ చిలిపి గా మొగుడు ని అడిగింది..
చలపతి భార్య వంక ప్రశంశా పూర్వకంగా చూస్తూ..దీప మీదు గా తన చేతి ని పోనిచ్చి, తాయారు మొల లో తడుముతూ.. “థాంక్స్ రా.. కమ్మటి పాలు కుడిచేందుకు అవకాశం చేకూర్చావు.. అయితే నాది తెగ బలిసి పోయి, బొక్క కోసం వెంపర్లాడుతోంది. మరి దానికీ, వో త్రోవ చూపించాలి మరి..” అన్నాడు అరచేతి నిండు గా ఆమె పూకు దిమ్మ కండరాన్ని పట్టి, మెత్త గా పిసుకుతూ..
తాయారు వళ్ళూ, పాల మహిమేమో, అతి కుతి తో వుడికే పూకు తో, మగని మొడ్డ కోసం అర్రులు జాస్తూ వుంది..
దీప తండ్రి తల్లుల వర్తన గమనిస్తూ.. చలపతి చేతి ని పట్టి “బాగుందిరా చలపా.. కడుపు నింపుకో నెందుకు నా బాయి.. వేడి వేడి నీ రసాలను కార్చుకోనేందుకు మరొకరి బొక్కనా కావాలి..? ఏం నాదైతే loose అవుతుందనా.. ? 35ఏళ్ళకే నాది loose కాలేదులేరా..దోపి చూసుకో.. వూ..” అంది కవ్వింపు గా నవ్వుతూ..
దీప తల్లీ కొడుకుల రోల్ ప్లే ఆడుతోందని అతనికి వో పక్క తెలిసినా, ఆమె స్వరం ఆ నిముషం లో అతనికి తన చనిపోయిన (పిన) తల్లిది మాదిరే అనిపించటం తో పాటు, ఆ మాటలు, ఆ తల్లే అన్న గత స్మృతులు చటుక్కున గుర్తు కు రావటం తో, మనిషి కోయ్యబారి పోయాడు..క్షణకాలం..
‘దీపు అమ్మను చూసింది కూడా లేదు.. ఆమె మాటలే తను ఎలా రిపీట్ చేసింది అదే స్వరంలో.. ?’
దీపు నవ్వుల ముఖం లో అతడి కి తన చనిపోయిన (పిన) తల్లి ముఖ కవళికలు, కొట్టొచ్చినట్లు తోస్తూంటే.. ‘ఎప్పుడూ లేనిది, ఇది అమ్మ లా ఎలా కనపడుతోంది..? నాలో అమ్మ మీదున్న మొహం చావకనా..? ముందెన్నడూ అమ్మడు లో అమ్మ పోలికలు కనపడలేదే..?’ అని సత మతవసాగాడు..
 
క్షణకాలం పాటు, మొగుడి ముఖం లో కనపడుతున్న ఆశ్చర్యాన్ని పసిగట్టి తాయారు ‘ఏమో అనుకున్నా అమ్మడు బాగానే రోలేప్లి చేస్తోంది’ అని సంతోష పడుతూ.. “అదేమీ లేదులెండి అత్తయ్యా..ఆయన పాతికేళ్ళ కు పైగా నా దాని తో అలవాటు పడివున్నారేమో..అందుకని అభ్యాస దోషం గా అలా అని వుంటారు.. అసలు ఆయనెప్పుడూ మీదనుకుంటూనే నాది దున్నుతున్నారు ఈ మధ్యన ..కదండీ.. మీరు కలలు కనే అమ్మ మీదేక్కమంటోంది..ఆలస్యం దేనికి..?” అంటూ నవ్వుతూ, తాను మెల్ల గా దీప పక్క నుంచి దూరం గా జరుగుతూ మంచం దిగేసింది..
“మీరు మొదలెట్టండి..నేనలా బాత్రూం కు పోయి వస్తా..” అంటూ, వారిద్దరికీ లైన్ క్లియర్ చేస్తూ, తన వంటి మీది నైటీ ని విప్పేసి, అక్కడే పక్కన వేసి మొండి మొల తో బాత్రూం కేసి కదిలింది..
చలపతి తన షాక్ లోంచి తెప్పరిల్లి, కూతురి తో సమానం గా ఆ రోలేప్లి సాగించేందుకు తయ్యారౌతూ.. “అవునే అమ్మా.. ఇన్నేళ్ళూ నీ పూకు కోసం పరితపించానే..పూకు కండరాల్లోని సుఖాలన్నీ నాకు చూపించిన నీ ఆడతనపు బిగువులు నేనెప్పుడూ మర్చే పోలేదే..నీ పొందు దూరం ఐన కొత్తల్లో ఎడాది పాటూ విల విల లాడి పోయిందే..నా లండు..ఇదిగో నీ కోడలుది కమ్మగా నీ దానికి బదులుగా అమరుతూ వచ్చాక కొంచానికి కొంచం స్తిమితమయ్యాను..ఇప్పుడిక నాకెలాంటి లోటూ లేదమ్మా..నువ్వూ వచ్చేసావుగా..తాయారు కీ ఎలాంటి అభ్యంతరం వుండదులే..నువ్వే చూసావుగా..?తను చాలా cooperative..” అంటూంటే, దీప తండ్రిని మీది కి లాక్కుంటూ..అతడి పెదాల మీద గట్టి గా ముద్దేట్టేసింది…
తన (పిన) తల్లి ఆవహించిన దానిలా వున్న కూతురి ఆవేశాన్ని అర్ధం చేసుకుంటూ, చలపతి మెల్ల గా వెల్లకిలా పడుకుండి పోయాడు మంచం మీద..
 
దీప లేచి అతని మొలలో జెండా కర్రలా బిర్ర బిగిసి ఎగిరెగిరిపడే మడ్డని మత్తు తో అరవాలిన కళ్ళ తో చూస్తూ ..“రోకలి బండది బిగువేమీ తగ్గలేదురా రాజా..అమ్మాయి రొజూ రుబ్బించుకుంటూనే వుంటుందా..? వుండదా మరి..? ఇంత లావు పొడుగు..గట్టిది దొరికితే..ఏ ఆడది వదులుతుందిలే? ..అందుకేగా, కొడుకువే అయినా పర్వాలేదని, నా పూకునే పరిచి, నీతో దున్నిన్చుకొన్నా.. చివరి వరకూ ..ఆ సుఖాల ను మర్చేపోలేకే తిరిగొచ్చారా..నాన్నా..” అంటూ..మెల్లగా, తండ్రి మొల మీద కి తన ఆడతనపు దిమ్మను చేరుస్తూ, వొక చేత్తో అతడి లింగాన్ని సరి చేసుకుంటూ..తన పూకు పెదాల్లో అమర్చుకోసాగింది..
ఆమె మాటలు పోకడ చలపతి కి ఇంకా నమ్మ బుద్ధి కావటం లేదు..
‘సందేహం లేదు అమ్మ ఆత్మే దీప ని ఆవరించింది..ఆమె మాటలు అచ్చు అలాగే వున్నాయి..’ అని అనిపించగానే అతనిలో ఆవేశం రెట్టింపైంది..
‘తంతే బూరెల బుట్ట లో పడినట్లుంది..అమ్మ పెళ్ళాం ఇద్దరినీ జోడిగా దెంగుకో వచ్చు ఇక మీద ‘ అనుకుంటూ రెండు చేతులు చాచి, బిగువు గా ఆడుతున్న దీప రొమ్ములను నిమిరాడు..గుప్పిటల్లో బిగించి చను మూతులను నొక్కుతూ..(పిన) తల్లి కి ఇష్టమైన రీతి లో కోన వేళ్ళ తో బిరుసెక్కిన ముచ్చికల ను మీటాడు..
“మ్మ్..ఆహ్.. పట్లు మరవలేదురా కన్నా..హాయిగుందిరా..నలపరా ఆ కచ్చికలను.. అమ్మ.. మ్మా.. ఆహా ..అబ్బా.. ఎంత బిర్రు గా దిగుతోందిరా నీ మడ్డ..ఎగ తోసి దెంగు..అమ్మా..అదీ..హూ..” అని మైమరచి పోతూ పలవరిస్తూ, మొగాడి మొడ్డ కోసం అలమటిస్తున్న తన ఆడతనం కరువు తీరేలా, తండ్రిది, దోపుకొని తన మొలని పైకి క్రిందకు ఆడిస్తూ పురుషరతి సాగిచింది దీప..
ఆమె మెల్ల మెల్లగా స్పీడ్ పెంచుతూంటే చలపతి తన లో పెరుగుతున్న కసి ని ఆమె ముచ్చికల ను నుల మటం లో చూపిస్తూ, ఆమె లో ఆవేశాన్ని వుధృతం చేయసాగాడు..
తండ్రి చేతి వాటానికి మరింత కసేక్కి పోతూ, పెద్ద గా మూల్గుతూ.. బలం గా దెంగటం మొదలెట్టింది..
ఇలా ఆ తండ్రీ కూతుళ్ళు పెట్రేగి పోతున్న సమయం లో, తాయారు బాత్రూం లోంచి తిరిగి వచ్చి, మంచం ఎక్కి, వారి పక్క గా కూర్చుని, వొక చేత్తో పైకి క్రిందకి ఆడే కూతురి పిర్రలని..రుద్దుతూ, వేళ్ళని ఆ పిరుదుల మధ్య గా దోపి, ఆమె ముడ్డి బొక్క అంచులను తగిలిస్తూ .. మరో చేత్తో రోప్పుల తో ఎగసి పడే మగడి వక్షస్తలాన్ని నిమురుతూ, బిరుసెక్కిన అతడి బుడిపెలని ముని వేళ్ళ తో నులిమి సున్నితం గా సాగ లాగుతూ ఇద్దరి లోనూ, కసిని మరింత పెంపొందించింది..
చలపతి లో ఆవేశం కట్టలు తెగే స్థితికి వస్తూంటే, అతడు పెద్ద గా మూల్గుతూ..”అమ్మా..ఏం దేన్గుతున్నావే ..అయ్యో..ఆపుకోలేనే..చిమ్మేస్తా.. “ అంటూ దీప నడుం ని రెండు చేతులా వడిసి పట్టి, తన మొలని బలం గా ఎగ కుమ్ముతూ తన రసాలు చిప్పిల్లుతుంటే.. తన మొలను ఆమె బొక్క లోకి అదిమేసాడు..
 
చాలా కాలం తర్వాత, వెచ్చటి మగ రసాలు తన పూకు లో ఫౌంటెన్ లా ఎగాచిమ్ముతూంటే, దీప కి కూడా భావ ప్రాప్తి అవుతూ, పూకు రసాలు తండ్రి వీర్యం తో కలుస్తూ పొంగి పారింది..ఆమె పూకు గిన్నె నిండా..
చలపతి కి తను ఈ మధ్య ఎన్నడూ కార్చనంత రసాలని కార్చినట్లనిపిస్తూంటే.. కాళ్ళు చేతులు బార జాసేసి “మ్మ్..హూ..హ్హ..” అని వగరుస్తూ.. తల ని పక్క కు వాల్చేసాడు..
తాయారు మగని స్థితి అర్ధం కాగా, నవ్వుకుంది.. ‘కూతురు ఈయన్ని పూర్తిగా పిండేసింది..తన కుర్ర కండల తో..’ అనుకుంది..
ఆమె ఊహకి సమాధానం లా, చలపతి మెల్ల గా పక్కి జరిగి మంచం దిగేస్తూ.. “కొంచం రెస్ట్ కావాలి.. “ అని గొణుగుతూ, కూతురి ని మరో సారి తేరి పారి చూస్తూ.. ‘అబ్బా..ఎన్నో ఏళ్ళ క్రితం అమ్మ నన్నెలా దున్ని చిమ్మించేదో..ఇప్పుడిది అలానే పిండేసింది..వావ్..దీన్ని నిజం గా అమ్మే ఆవహించిందా..?’ అని మనస్సు లో అనుకుంటూ, ఆ గది లోంచి బయటకు వెళ్లి, తమ బెడ్ రూమ్ కి చేరి..మంచం మీద పూర్తి గా సుస్తుగా వాలి పోయాడు..
ఆ రాత్రి తనకు ఇక పస్తే అనుకుంది తాయారు మొగుడు కదులుతున్న తీరు చూసి.. ‘ఏమైనా, ఆయన ఇన్నాళ్ళు కన్న కలలు, ఈ రోల్ ప్లే తో తీరి వుండాలి..అలా పునర్జీవనం పొందిన మీదట, మున్ముందు దున్నుళ్ళు బాగా ఉండొచ్చు..’ అనుకుంటూ, త్రుప్తి పడింది లోలోన.

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button