Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 5 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kaalapurushidi Kadhalu - 5 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kaalapurushidi Kadhalu – 5 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

రాచరికపు రహస్యం (ఆఖరి భాగం)

నిద్రావస్త లో నడుస్తున్న వాడి లా తల్పం సమీపించాడు.. అడుగు లో అడుగేసుకుంటూ..
పక్కన కూర్చున్న రాజా విక్రముడిని చనువు గా భుజం మీద చేయి వేసి తన వొడిలోకి లాక్కుంది, ఒక చేత్తో అతని ముఖాన్ని తన చనుదోయి కి సర్దుకుంటూ, మరో చేత్తో చనుకట్టు వస్త్రాన్ని విప్పి రొమ్ముని బయటకి తీస్తూ..
అతడి తల క్రింద తన అరచేయి వేసి.. పసి పాపను పాలు కుడిపించే తల్లి లా తన రొమ్ము కేసి అదుము కొంది..
వయస్సు హోదా మరుస్తూ విక్రముడు ఆమె నోటి దగ్గిర గా అందించే చను ముచ్చికను..
ఆబ గా.. ఆకలి గొన్న లేగదూడ లా పెదాల్ని తెరిచి పట్టేసాడు..
అమ్మ…మ్మా ..హూ.ఓ.. చీపుకోండి..రాజా.. పొదుగుల నిండా .. చేపి వున్నా.. హా..హూ.. శ్.. అదీ.. కుడవండి.. ఎంత ఆకలండీ.. కడుపు నిండా చేపుతా .. అలాగే ..చీకండమ్మా.. అబ్బా.. హాయి గా చీపుతు న్నారండీ.. బాబూ.. ” అని పలవరిస్తూ.. రొమ్ముని అతని నోటి నిండా కూరుతూ తలని మీది, మీదికి అదుముకుంటూ.. ఎగ కుమ్ముతూ విక్రముడు సాగించే కుడుపులకి పరవశం గా మూల్గ సాగింది..
విక్రముడు తన నోటి నిండా చిక్కటి.. వెచ్చటి చనుబాలు చీక్కుంటూ.. ఈ లోకాన్నే మరచి.. ఆనంద లోకాల్లో విహరిస్తున్నాడు..
అతడి మొడ్డ మొల కట్టులోంచి బయట పడాలని విశ్వప్రయత్నం చేస్తోంది..
అతడి కి అదోరకమైన తియ్యటి బాధ నరాలని మెలి వేస్తున్నా విక్రముడు తొందర పడ  దలచుకోలేదు..
ఆ రోజు తన మగటిమి తన కొత్త రాణీ అయిన  అంబికాదేవి దే అన్న నిర్ణయం తో వున్నాడు తను..
ఆవేశం లో కొట్టు మిట్టాడుతున్న సుమతి చనువు గా ఆ మొడ్డను ని లాలించ బోతే.. మృదువు గా ఆపేసాడు..
అంత కామావేశం లోనూ, ఆ ముదిత కి రాజు గారి ఆంతర్యం తెలిసిపోయింది..
కొత్త రాణిదే  ఆ అదృష్టం అని మనసుకు చెప్పుకొని అదుపు చేసుకుంది చెలరేగే కోర్కెల ను..
ఆ రోజు తన కి ఆ మొడ్డ సుఖం దొరికే అవకాశం లేకపోయినా, రానున్న తదుపరి దినాల్లో తన పాలిండ్ల పాల జాలం లో రాజా విక్రముడిని చిక్కించి.. రాణి పిండేసుకున్నాక, మిగిలిన మగటిమిని పొందవచ్చని.. అంచనా వేసుకొన్నదై, అప్పటికి విక్రముడి వీరాపుని, రాణీ అంబికాదేవికి వదిలి వేయాలని గ్రహించింది..
తన లోని నిరాశను ఏ మాత్రం బయటపడ నివ్వకుండా.. అతడి కి తన రెండో చన్ను కూడా పూర్తి గా చేపి “మీరు ఇకనైనా భోజనం చేస్తే.. ఆ తర్వాత రాణీ గారి విషయం చూడొచ్చు..” అంది మందహాసం తో..
నువ్వు భోజనం వదిలి వెళ్లొచ్చు.. నేను రాణీ తర్వాత భోంచేస్తాము..” అన్నాడు..
సుమతి ఉడుపులు సర్దుకొని వంగి నమస్కారం చేస్తూ మందిరం లోంచి నిష్క్రమించింది..
 
అంతవరకూ చాటు నుంచి ఆ రాసలీలను చూసిన అంబికా దేవి.. సుమతి వెళ్లి పోగానే మందిరంలోకి వచ్చింది..
“సుమతి తన పనిని చక్కగానే నిరవేర్చినట్లుంది.. మంచి పనిమంతురాలు.. కదూ..?” అంది విక్రముడి ని నిశితం గా చూస్తూ..
అతడి పెదాల చివర ఇంకా అంటుకొని వున్న సుమతి స్తన్యపు బొట్టు తెల్లగా మెరుస్తూంటే చిరునవ్వు నవ్వింది..
“నేను ఈ యాత్రకు బయలుదేరినప్పుడు నేను అందుబాటు లో లేనప్పుడు మీకు చనుబాల కుతి పేరుకు పోయి.. బాధపడతారేమో అని ఒక సంకటం మనస్సుని తొలిచింది.. అందుకే నేను ఆ స్వామి ఆశ్రమ పరిసరాలకు చేరబోతుండగానే పరివారం తో బాటు సుమతి ని వెనక్కి మరలించాను.. మీ అవసరాలను చూసుకోమని.. నేను ఆశించినట్లే మీకు తన చన్నులు కుడిపి మిమ్మల్ని సుముఖులు గా ఉండగలిగే లా చేసింది.. ముందు ముందు ఆమెను మన ఆంతరంగిక కామ కేళీల లో భాగస్వామిని కానిచ్చి.. ఆమెకూ మీ మగసిరి సుఖాలను పంచాలని నా ఆలోచన.. ఏమంటావు.. విక్రమా..?”
“రాణీ గా రాజమాత గా.. మీరు ఆనతిస్తే నేను కాదనను.. మాకూ నిరంతర రతీ సుఖాలు ఇష్టమే.. మీరన్నట్లు తను తన అపార పాలిండ్ల వూట తో మా ఆకలి ముప్పొద్దులా తీరుస్తూ వచ్చింది.. అదే సమయం లో మా లైంగికావసరాలు కూడా చక్కగా గమనిస్తూ.. సుఖాల ను అందించింది.. మీరు ప్రతిపాదిస్తున్న పారితోషికం కి ఆమె పూర్తిగా అర్హురాలు.. అది సరే మీ యాత్రా విశేషాలు చెప్పనే లేదు..మీరు మీ ధ్యేయాన్ని సులభంగానే సాధించగలిగారా..?” ఆసక్తి గా అడిగాడు విక్రముడు తల్లి ని తల్పం మీద తన పక్కనే కూర్చుండ బెట్టుకొని..
“భగవంతుని దయ వలన అనుకున్న దానికన్నా సులభం గానే  అయిపోయింది.. నేను ఈ కార్యసాధన మరెవ్వరికీ తెలియ రాదనే ఆశ్రమ పరిసరాలకు చేరుతూనే పరివారాన్ని తిప్పి పంపేసాను.. నేను ఒక సామాన్య మహిళ లా ఆయన సన్నిధి కి వెళ్లాను.. ఆయన నన్ను ఇంతకు ముందెన్నడూ చూసి వుండ లేదు కాబట్టి నా గురుతు తెలియబోదని అలా చేసాను..” అంటూ తన యాత్రా విశేషాలను వివరించ సాగింది అంబికా దేవి..
 
విరూపాక్ష స్వామి దర్శనం కావాలని ఆశ్రమ వాసులని అడిగింది సులోచనాదేవి ఒక సామాన్య స్త్రీ వేషధారి అయి.
వారు  “స్వామి నదీ తీరంలో ఉపాసన లో  వున్నారు..” అని ఆమెను వెళ్లేదారి చెప్పి పంపారు..
అక్కడికెళ్లిన సులోచనా దేవి కి ఇద్దరు శిష్యులు స్వామి ఉపాసన చేసే గుహముందు తటస్థ పడి ఆమె కోర్కెను మన్నించి.. లోపలికి పంపారు స్వామి ధ్యానం లోంచి బయటకొచ్చేవరకూ అక్కడే వేచి వుండొ చ్చని..
తన ధ్యానం లోంచి బయటకొచ్చిన విరూపాక్ష స్వామి తన ముందుగా వినయం గా చేతులు జోడించి వున్న ఆమెను చూసి.. “ఎవరు మీరు..? ” అని ప్రశ్నించాడు..
“స్వామీ.. నేనొక అబల స్త్రీని.. నాదొక విచిత్రమైన గాథ ..సమస్య.. మీ దయ వల్లనే దానికి పరిహారం దొర కాలి..అని మీ సన్నిధికి వచ్చాను..” అందామె..
స్వామీ కన్నులు మూసేసుకొని కొద్ది  క్షణాలు తిరిగి ధ్యాన స్థితి లోకి వెళ్లారు..
ఆ తర్వాత కన్నులు తెరచి.. “ఇప్పుడు చెప్పు.. ” అన్నారు..
తటపటాయించి ఆమెను నిశితం గా చూస్తూ “చెప్పు.. ఎలాంటి విషయమైనా మేము ఖేద పడము.. నిర్భయం గా చెప్పు.. మేము నీ తండ్రిలాంటి వారమనుకొని.. నిస్సంకోచం గా చెప్పా వచ్చును..” అన్నారు ప్రోత్సాహం గా..
“స్వామీ నా భర్త యుద్ధం లో గతించారు.. నాకు కామాసక్తి చావలేదు ఇంకా.. మరు వివాహం చేసుకోగల అవకాశం లేనందున చేరుబాటు లో వున్న ఎదిగిన కొడుకు పై మొహం రేగ గా అతని తో లైంగిక సంపర్కం ఏర్పరచుకొని సుఖిస్తూ వచ్చాను.. ఇప్పుడా కొడుకు నా నుండి తన వారసుడిని కనాలని ఉబలాట పడు తున్నాడు.. నేను నా స్వ స్వరూపం లో ఉండ గా అతని ఇచ్ఛను  తీర్చలేను.. మీరు దయ చేసి మీ మంత్ర శక్తి తో నాకో మరో రూపం ఇవ్వాలని నా కోరిక..”
స్వామి గంభీరం గా.. “అర్ధమైంది నీ అక్కర .. సామాన్యం గా ఇలాంటి సమస్యలను మేము పరిష్కరించ ఇఛ్చ పడము.. కానీ నువ్వు వచ్చే కొద్ది సమయం ముందే మేము నదీ స్నానం చేసే తరుణం లో నీలాంటి ఓ వయస్కురాలైన స్త్రీ నిర్జీవ శరీరం మా ముందు గా నీటిలో తేలుతూ వెళ్లి కొద్దీ దూరం లోని పొద లో నిల్చి పోయింది మా కన్నుల ముందే.. స్నానానంతరం వొడ్డు మీద మా తొలి ధ్యానావస్థలో మా మది లో ఆ దేవి స్వరూపం కదిలి.. అంతకు ముందు మా కన్నుల బడుతూ తేలి వెళ్లిన నిర్జీవ స్త్రీ శరీరం ఓ భర్త చేత విష ప్రయోగం లో ప్రాణం కోల్పోయిన ఆమెదనీ.. ఆమె తన కొడుకు తో తన లైంగిక వాంచ్ఛలు తీర్చు కుంటూ ఉండటం తెల్సిన ఆమె అసమర్ధపు భర్త ఆమెను విషం పెట్టి చంపేశాడు.. కాబట్టి తీరని కోరికల తో చనిపోయిన ఆ స్త్రీ కి పునర్జన్మనిచ్చి సుఖపడ నియ్యమని అంతర్వాణి గా పలికి.. త్వరలోనే నీ ముందుకు అలాంటి అవసరం వున్న మరో స్త్రీ రాబోతోందని కూడా తెలియ జెప్పింది.. ఆ స్త్రీ నువ్వేనని.. నాకు ఇప్పుడే తెల్సింది.. అంబ పలుకు ప్రకారం నీ  ఆత్మని ఆ నిర్జీవ స్త్రీ శరీరంలోకి చేర్పిస్తాను.. అయితే అలా ఆత్మ మార్పిడి ఐయ్యాక పది పదిహేను  రోజులు నిద్రావస్థలోనే వుండటం జరుగుతుంది.. అటు పిమ్మట ఆ క్రొత్త శరీరం తో పాత ఆత్మ జ్ఞానాల తో నువ్వు నీ  ఇష్టుడైన కుమారుడి ని చేరి సుఖించి.. ఉభయుల కోరికలూ తీర్చుకోవచ్చు.. అయితే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి.. ఈ మార్పిడి, మరు సృష్టి, మీ పరస్పర తృప్తి కోసమే జరుగుతోంది కాబట్టి.. మీలో ఏ ఒక్కరికైనా పరస్పర వాంఛ లేకుండా పోయే సందర్భం లో మీకు మీ పూర్వ శరీరం తిరిగి రావటం జరుగుతుంది.. ” అని వివరించాడు నిర్వికార  స్వరం లో..
సులోచనా దేవి.. తన అభీష్టం నెరవేరబోతోంది సంతోషం గా అంగీకరించింది..
విరూపాక్ష స్వామి ఆమెను ఆ నదీ తీరాని కి తీసుకెళ్లి ఆ పొదలోని నిర్జీవ స్త్రీ శరీరం లోకి సులోచనా దేవి ప్రాణాన్ని.. ఆత్మనూ ప్రవేశింపజేసాడు..
తర్వాత శిష్యులను పిలిచి మూర్చిల్లినట్లు నిద్రలో పడివున్న ఆమెను తన ఆశ్రమం కి చేర్చమన్నాడు..
పన్నెండు  రోజుల అనంతరం లేచిన ఆమెను, “ఇక పై నీ పేరు అంబికా దేవి అని గుర్తుంచుకో.. నేను మొదటి లో చెప్పిన జాగ్రత్తలను గుర్తు లో ఉంచుకొని వెళ్లి నీ కోర్కెలను ఈడేర్చుకో..” అని ఆశ్వీరదించి పంపాడు శిష్యులను ఆశ్రమ పొలిమేరల వరకూ తోడు ఇచ్చి పంపుతూ..
 
తల్లి వివరణ విన్న విక్రముడు సంతోషం తో ఆమెను బిగియారా కావలించుకొంటూ “అంటే ఇక ముందు మనమిద్దరం స్వేచ్ఛ గా రమించి సుఖించ వచ్చు కదూ..?” అంటూ తల్పం పైకి వెల్లకిలా తోసాడు..
ఆమె అతడిని మీదికి లాక్కుంటూ.. “అవును విక్రమా మనకిక ఏ విధమైన సంకోచాలు గానీ.. అడ్డంకులు గానీ వుండవు.. నన్ను నీ రాణి గా ప్రకటించటం ఒక్కటే మిగిలి వున్న పని..” అంది కళ్ళలోకి ప్రియం గా చూస్తూ..
అలా ఏర్పాట్లు తొందరలోనే.. రేపే.. చేస్తాను.. కానీ నేను రేపటి దాకా ఆగలేను అమ్మా.. నిన్ను తనివితీరా దెంగాలని నా శరీరం ఉవ్విళ్లూరుతోంది..” అంటూ ఆమెను మళ్ళీ బిగి కౌగిలిలో బిగిస్తూ ఆమె బత్తాయి తొనల్లాంటి దప్పమైన పెదాలను తన పెదిమలతో అదుముతూ నాలిక ఆమె అరతెరుస్తున్న ఆధారాల మధ్యకు చొప్పించ సాగాడు..
ఆమెలో ఇన్నాళ్లు ప్రోగుబడి ఉబికి వచ్చే వాంచ్ఛలు అంగ అంగంలో మెరుపు తీగెల్లా జిల్లు మనిపిస్తూంటే .. ఆమె ఆవేశం గా కొడుకు వీపు చుట్టూ తన రెండు చేతులనూ చుట్టి మరింత మీదికి వొదుగుతూ విక్రముడు ఉప్పెనలాంటి చుంబనపు కుదుపుల కి వుక్కిరి బిక్కిరి అవ సాగింది..
కొద్ది క్షణాలు అలా పరస్పర చుంబనాలు రసాలు గ్రోలాక.. ఇద్దరూ ఊపిరి తీసుకొనేందుకని.. కొంచం వేరైయ్యారు.. చేతులతో కౌగిలి బంధాన్ని వదలకుండా..
ఆకలిగా ఒకరి కళ్ళలోకి మరొకరు చూసుకున్నారు..
అంబికా దేవ.. కుడిచేయి విక్రముడు నడుం మీదుగా జారుతూ ముందుకు అతని మొలలోకి జారి అతని అంగవస్త్రం లోంచి తన్నుకొస్తున్న అంగాన్ని ప్రేమగా నిమురుతూ ఉంటే.. ఆమె మోహకంగా నవ్వుతూ.. “తెలుసురా.. కన్నా.. నేను మాత్రం అగగలననుకున్నావా..ఆశ్రమం నుంచి రావటం మొదలెట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు.. నీ కింద నలుగుతానా అన్న వాంచ్ఛతో నా అణువణువూ.. నర  నరమూ .. ఉలిక్కి పడతూ పురెక్కి పోయి వున్నాయి.. విక్రమా.. అధికారం గా మనం ఎప్పుడు భార్యా భర్తల మౌతామో .. గానీ.. మానసికం గా మనమిద్దరం ఎప్పుడో మొగుడు పెళ్ళాల లా  మారిపోయాము.. నేను వద్దనను .. నీ కిష్టం వచ్చినట్లు నన్ను దెంగుకో.. నీ బలువు మొడ్డ కోసం నా పూకు ఆవురావురు మంటోంది.. రాజా.. ” అంటూ అంగ వస్త్రాన్ని పక్కకు తప్పిస్తూ చేతిని చొప్పించి.. అదిరిపడుతున్న అతడి అంగాన్ని బిగించి పట్టింది..
” మ్మ్… ” ఆమె చేతి చమ్మదనానికి.. మూలిగాడు.. తన కుడి చేత్తో ఆమె స్తనద్వయంని తడిమి వత్తుతూ.. ఎడం చేయి ఆమె వీపుని నీవుతూంటే..
అతని చేతి స్పర్శకి ఆమె చళ్ళు పులకించ గా.. “ఆహా.. ఎన్నాళ్ళైందిరా.. కన్నా.. నీ చేతి వాటం తగిలి.. మ్మ్..” పరవశం గా కళ్ళు మూసుకుంటూ తన క్రింది పెదవిని నోటి లోపలికి పీల్చి పట్టి నొక్కుకుంది తమకం గా..
తల్లి లో చెలరేగే కామ తరంగాలను అర్ధం చేసుకున్న విక్రముడు.. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఆమె ఉడుపులని ఊడదీసాడు..
ఆమెకూడా తాపం భరించలేక.. కొడుకు చేతులకి తన చేతులు జోడించి.. తన వస్త్రాలన్నీ.. తొలగించేసు కుంది  .. విక్రముడు వంటి మీద మిగిలి ఉన్నవీ తప్పించేసింది..
ఇద్దరు కామోద్రేకము తో పెట్రేగి పోతూ వొకరి నొకరు  పెన వేసుకొని, ఆవేశాలు నింగినంటుతుంటే.. తల్పం మీది కి వాలారు..
ఇద్దరి మొలలు నగ్నం గా బలంగా వొరుచుకొన్నాయి చేతులు పెనవేసుకున్నాయి.. పరస్పరం..
కొద్దీ క్షణాలు అలా పెనుగులాడుకొన్నాక అంబికా దేవి అలసి పోయిన దానిలా చిన్నగా రొప్పుతూ.. తల్పం మీద వెల్లకిలా పరుచుకొని పడుకుండి పోతూ కొడుకు ముఖం లోకి ఆశగా.. ఆకలిగా చూసింది..
విక్రముడు బలంగా యెగిరి పడుతున్న ఆమె వక్షాలను రెండు చేతులా తడిమి.. ఆ ఎత్తులను తదేకంగా చూసాడు..
రాణి తన చూపులను క్రిందికి సారించి.. తన స్థనాలను చూసుకొంటూ “వూ.. బావున్నాయా.. నా కొత్త బాయలు.. కొంచం చిన్నవేమో.. కదూ..ఎంత సేపులే.. నీ చేతుల్లో.. యిట్టే రెండింతలు కావూ… కడుపైందంటే.. పాల తో మరింత.. పొదుగులౌతాయేమో ..కానీయ్.. రెండింటిని కుడుచుకో. అమ్మా.. ఆ.. ” అంటూ కొడుకు ని మీదికి లాక్కొని.. తలని తన రొమ్ములకేసి అదిమేసుకుంటూ.. చన్ను మూతి నొకదాన్ని అతని నోటిలోకి చొప్పించింది.. తమకంగా .. తన మొలలో అతగాడి గూటం గుచ్చుకుంటూ పూకులో కామ అలలను.. రేకెత్తిస్తూంటే..
ఆబ గా తల్లి పాలిండ్లను చీకసాగాడు.. రెండు చేతుల్లో కుదురుని వడిసి పట్టి వత్తుతూ..
అంబికా దేవి కొడుకు కుడుపులకి తన ఆడ నరాలు పురెక్కి పోతూంటే.. పరవశంగా కొడుకు వీపుని నిమురుతూ.. మీదికి జరగమన్నట్లు సూచించింది..
తల్లి స్థనాల ను నోటిలోంచి వదలకుండానే విక్రముడు మెల్లగా ఆమె మీదికి పాకాడు..
ఆమె తన తొడలను రెండింటినీ పరిచేస్తూ.. ఒక చేత్తో అతడి మొడ్డను తన ఆడతనం లోకి లాక్కుంటూ ” సుమతి ని కాదని నా కోసం నీ దడ్డుని పదిల  పరిచావుగా.. రా.. ఆలస్యం ఎందుకూ.. అడుగంటా దింపి .. దెంగుకో.. ఆ అదీ.. హమ్మా.. యెన్నాళ్ళుగా వేచి వున్నానురా నీ దంపుడి కి రాజా…అలాగే దెంగరా నాన్నా.. కమ్మగా దెంగి..కడుపు చెయ్యరా ఈ అమ్మకు.. ఆ..ఆ ఆ.. హా.. ” పరవశము గా మెలికలు తిరిగి పోసాగింది.. కొడుకు ఇచ్చే దెంగుడు సుఖానికి..
అమ్మా.. ఎంత బావుందే నీ పూకు.. సుమతి కన్నా బిగువుగా కమ్మగా ఉందమ్మా.. నాకు కావాలన్నపుడల్లా ఇస్తావు కదూ.. ? ” గారంగా అడిగాడు.. ఆమె పూకు కండరాల బిగువుకి తన మొడ్డ చమ్మగా బిరుసెక్కి పోతూ.. రసాలు ఎగచిమ్మెందుకు.. తయారౌతుంటే..
హా.. తప్పకుండారా.. నా బంగారూ .. నీకు సుఖాలిచ్చేనందుకేరా నా ఈ కొత్త పూకు వుంది.. దున్నరా .. అదీ.. అమ్మా.. చిమ్మేస్తానురా.. ఆగనంటోందిరా.. నా రసాల ప్రవాహం.. హూ.. అమ్మ్మ్.. మ్మా.. ” అంటూ మొత్తను పైకెత్తి కొడుకు మొలకి మోదుతూ.. రెండు చేతులా అతడి పిరుదులను పట్టి తనలోకి అదిమేసుకుంది..
ఆ కుదుపు తో.. విక్రముడు మొడ్డ బంతుల్లో మరుగుతున్న వీర్య రసాలు.. కట్టలు తెగిన వరద లా జివ్వున తల్లి యోని లోకి చిమ్మాయి మొడ్డ కండరాల్లో యెనలేని సుఖానుభూతులని కల్పిస్తూ..
అమ్మా.. అమ్మా.. హా.. మ్మ్.. కార్చేసానే.. హా.. ” అని పెద్దగా మూల్గుతూ తల్లిని మీదికి వాలి పోయి వాటేసుకు పోయాడు..
వూ.. కార్చు.. చివరి బొట్టు వరకూ.. కార్చు.. నాక్కావాలి.. కడుపు కావాలిరా.. నీ కొడుకుని కనాలిగా  మరి.. ” అంటూ తన మొలను పైకి కిందకు ఆడిస్తూ.. పూకు కండరాల్ని అతని మొడ్డ చుట్టూ బిగించి వదులుతూ రసాల్ని పిండుకో సాగింది..
ఆశ తో దెంగించుకోవాలని వెంపర్లాడిన సుమతిని నిలవేసినా నీతో దెంగుడు తగ్గన్త హాయి నిచ్చిందమ్మా …” అన్నాడు విక్రముడు మెల్లగా తల్లి మీదనుంచి పక్కకు.. జారుతూ..
అంబికా దేవి కూడా కొంచం సేద తీరుతూ గుండెల నిండా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ.. “అలాగంటే నేను ధన్యురాలినే.. మహారాజా.. సుమతి పరిస్థితికి నాకూ కొంచం పాపమే అనిపించింది.. ఆడదాన్ని . నాకు తెల్సు.. మొగాడికి పాలు చేపుతుంటే  పూకు లో చెలరేగే కామతరంగాలు.. మొడ్డ పోట్లు  తాకక పోతే ఆ ఉప్పెనలు పడే నీరసపు వేదన.. మన ఈ సంబంధం బహిరంగంగా ప్రకటన ఐయ్యాక ఆమె ను  నా ఆంతరంగిక చెలి గా చేసుకొని.. ఈ సుఖాలను.. ఆమెకూ పంచుతాను .. ఋణం ఉంచుకొను ..” అంది పక్కలకి తిరిగి కొడుకుని తిరిగి తన కౌగిలిలోకి లాక్కుంటూ..
అంగీకారం గా తలను పంకిస్తూ విక్రముడు తల్లి కౌగిలి లో ముడుచుకు పోయాడు..
కోర్కెలు తీరిన ఆ జంట నిద్రలోకి జారారు..

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: