Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 66 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu - 66 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu – 66 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

II-43

 
తలుపు చప్పుడుకి ఆమె లేచి, నిద్ర కలక తోనే, హౌస్ గౌన్ వొకటి తన నగ్న తనాలమీద వేసేసుకొని, వెళ్లి తలుపు తీసి, మనిషి కొయ్య బారిపోయింది..
ఎదురు గా నిలువెత్తున వున్న మనిషి, ఆదుర్దా ముఖంతో, దర్శనం ఇస్తూంటే..ఆమె నిద్ర మత్తు దిగి పోగా.. “నువ్వు..నువ్వు..” అని తడబడుతూంటే.. “నేనే అక్కా..లోపలి రానీయ్..యెవరన్న చూస్తారు.. వేరే ఏమైనా అనుకుంటారు ” అంటూ అతగాడు, ఆమెను దాదాపు నెట్టుకుంటూ, ఇంట్లోకి తోసుకొస్తూ.. తన వెనుకగా తలుపు మూసి, బోల్ట్ చేసాడు..
సుధ మైండ్ కొంచం కుదుట పడుతూంటే..ఆశ్చర్యం తగ్గక పోగా.. “నిజంగా నువ్వు అరుణ్ వా..?” సన్నగా గొణిగింది..
“అక్షరాలా వాడినే..కావాలంటే..పరీక్షలు చేసుకో..వొళ్ళంతా..కాక పోతే వొ పదినిముషాలు నన్ను స్నానం చేసుకొనేందుకు వదులు చాలు..ఫ్రెష్ అయి వస్తే..ఆ పై దేనికైనా రెడీ నే..” అన్నాడు నవ్వుతూ..ముఖం లో మునుపటి ఆదుర్దా అణిగి పోగా..
సుధ ఏమనాలో తోచని దానిలా ముఖంలో ఆ సందేహపు రేఖలు కొద్దిగా పలచబడుతూంటే..మౌనంగానే తలనూపి.. చేతిని చాచి బెడ్ రూమ్ కి దారి చూపుతూ.. “towels అవి బాత్ రూమ్ లోనే వున్నాయ్.. పో ..అలాగే ఫ్రెష్ అయి రా..” అంది గొంతు లో అయోమయం..నిన్దివుండగా, ఆ గొంతును పెకలించు కొని..
“థాంక్స్ అక్కా..” అంటూ అతడు బెడ్ రూమ్ లోకి నడుస్తూంటే..సుధ ‘వచ్చింది నిజంగా నా అరుణ్ అయి వుంటాడా..?ఏమో చూస్తే ముమ్మూర్తులా అలానే వున్నాడు..చూద్దాం కానీయ్..తనేమీ దొంగ..టెర్రరిస్ట్ అయినట్లు తోచటం లేదు..మనిషి చాలా అలసి పోయిన వాడిలా వున్నాడు..కడుపుకేమన్నా ఇస్తే..ఆ తర్వాత అన్ని ఆరాలూ తీస్తే పోతుంది..’ అనుకుంటూ తను వంటిన్టికేసి నడిచింది..
గోడ గడియారం మూడు గంటలు కొట్టింది ఆమె తీర్మానం సరైనదని సూచిస్తున్నట్లు..
 
పదిహేను నిముషాల తర్వాత, స్నానం చేసి, లాంగ్ turky టవల్ మొలకి చుట్టుకొని, ఆ ‘అరుణ్’ డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చుని సుధ అందించిన పెద్ద గ్లాసుడు హార్లిక్స్ తాగుతూంటే, సుధ అతడి ఎడమ భుజం క్రిందుగా వున్న రూపాయి బిళ్ళంత నల్ల మచ్చను గమనిస్తూ.. ‘నిజమే..వీడు అరుణ్..ఇన్నాళ్ళు ఎమై పోయాడు..? ఇప్పుడెలా ఇక్కడికి ఊడిపడ్డాడు..?’ అని ఆమె మనస్సులో తికమక పడుతూంటే.. ఆమె మైండ్ ని చదివిన వాడిలా..మెల్లగా నవ్వుతూ.. “ఆ మచ్చ చూసాకైనా నేను యెవ్వరో ఖరారైందా.. అమ్మ గారికి..?” అడిగాడు..
సుధ అతని మాటల తీరుకి ఉలిక్కి పడింది..
అరుణ్ ఎప్పుడూ తనని తల్లి రోల్ ప్లే లో దెంగాలి అని అనుకున్నప్పుడే..ఇలా ‘అమ్మగారు..అమ్మ..’ అని సంభోదిస్తాడు..లేకపోతే.. “రాణీ..బంగారు..లంజకానా..’ అన్న సంబోధనలు సమయానుసారంగా వుప యోగిస్తూ..రంగం లోకి లాగుతాడు..
‘అబ్బా..దేముడు నా ఆర్తిని విన్నాడు..’ అనుకుంటూ, మనస్సులోనే ఆ కనపడని భగవంతుడికి వందనాలు అర్పించుకొంది సుధ..ఆడతనాలు వివిధ వూహల తో వేడెక్కి పోవటం మొదలౌతుండగా..
అరుణ్ “అవునక్కా..ఇవ్వాళ, కొత్తగా ఇలా డైనింగ్ టేబుల్ కూర్చోబెట్టి, నా ఆకలి తీర్చాలనికొన్నావ్..? ఇది మన పద్ధతి కాదే..?” అడిగాడు చిలిపిగా నవ్వుతూ..
సుధ ఫ్రీ గా నవ్వుతూ, దగ్గిరగా అతని పక్కకి చేరుతూ.. “ముండా వాడా..మాటలేం మారలేదురా..ఏదో మరీ అలసి సొలసి వచ్చినట్లుందని..ఈ appetizer..ఇచ్చానంతే..ఎంతెంత విందులు కావాలనో అన్నీ ముందు ముందు అందుకొందువు..వూ..” అంటూ అతడి ముఖాన్ని తన హౌస్ కోట్..లో ఊరికి పడుతున్న బాయి పొంగులకు వొ అరచేత ఆనిన్చుకుంటూ..మరో అరా చేత్తో అతడి తల ని నిమిరింది ప్రియంగా..
“తమాషాకి అన్నానులే ..అమ్మా..ఇన్నేళ్ళ తర్వాత వచ్చిన కొడుకుకి..కడుపు నిండా విందు చేస్తుంది మా బంగారు అమ్మ..” అంటూ ఖాళీ tumbler టేబుల్ మీదుంచి..రెండు చేతులూ ఆమె నడుం చుట్టూ వేసి బిగిస్తూ తన వురోజాలను తన ముఖాని కేసి మరింత లాక్కుంటూ..ఆమె పొంగులను సుతారంగా కుమ్ముతూ.. రుద్దాడు..
అతడి పోకడ సుదకి పూర్తి గా అర్ధమైంది..
తను యిప్పుడు వీడికి ‘అమ్మ’..
అక్కనూ కాదు..పెళ్ళామూ కాదు..
జరగ బోయేది అమ్మా కొడుకుల కామ కాండ..
 
తను అతనికి తల్లిగా మారిపోతూ.. “తప్పకుండారా..నాన్నా..నీ కడుపు నింపేందుకేగా..నేను వున్నది.. కాక పోతే..మెల్లగా తీరికగా సాగిద్దాం మన ఆటలను..వూ..ఏళ్ళ తరబడి ఎండిపోయిన గుండిగల్లో వూటలు తేరెం దుకు..కొంచం సమయం పడుతుందేమో..బాయల్ని చేపటం నిలిపి ఆర్నెలలౌతోంది..మరి..నీ చేతి పని..నోటి చాకచక్యం..పూర్తిగా పనిచేయించాలి మరి..తెలిసిందా..?” అంది సుధ రెండు అరచేతులా అతడి ముఖాన్ని పట్టి, తను రొమ్ములను కుమ్మే ఆ ముఖాన్ని సావధానంగా సర్దుతూ..బాయల్లోంచి వెలువడే వేడి ఆవిర్ల కాపడం, అతడికి పూర్తిగా అందేలా చేస్తూ, మధ్యలో, అతని ముఖాన్ని పైకి తనకేసి ఎత్తి పట్టి…కళ్ళలోకి ప్రేమ పొర్లే చూపులను వదులుతూ ..
“అదేం..అలా..చిత్ర అమ్మడు..వద్దని వదిలేసిందా..?” అడిగాడు కొంచం డల్ నెస్ నిండిన గొంతుతో, ఆమె హౌస్ గౌన్ చెరగులు పక్కకి తప్పిస్తూ, తన ముఖాని కి ఆ స్థనాల వెచ్చదనాలు నేరుగా తగిలించు కుంటూ..
“అదీ పిల్లే కదురా..రెండు మూడేళ్ళు వరకూ ఎ వంకా లేకుండా కుడిచింది..కొంచం వయస్సు పెరుగుతూనే, ఇతర రుచులను మరుగుతూ.. ‘చప్ప చప్ప పాలు’ అని గునుస్తూ తగ్గించేసింది..నువ్వంటే.. మగాడివి..ఈ పాల రుచి నీకు అనిపించినట్లు..పనికొచ్చినట్లు, దానికి వుండవుగా..నువ్వు దూరం కాకుండా వుండి వుంటే ఆ కధే వేరు..దిగులు పడమాక..ట్రిక్కులు వుంటాయిలే నీ దగ్గిర..వూ..నాకు తెల్సు నా కొడుకు పనితనం ..గొడ్డు గోవు నుంచే పాలు పితుక గల్గిన ఆసామివి..” అంది సుధ పరవశంగా, అతడి తల కుమ్ముడుల కి బాయి కండరాలు చమ్మగా మూల్గుతూంటే..
అరుణ్ మరేమీ మాట్లాడకుండా ఆ కుఛ కుంభాలని తన నాలికతో నాలుగు పక్కలా పూర్తగా తడి తడిగా నాకుతూ, బిర్ర బిగిసి వులుక్కి పడే చూచుకాలను ఆ నాలికతోనే అల్లాడిస్తూ, ఆమెకి విపరీతమైన సుఖాల ను పుట్టించ సాగాడు..
ఆమె పూకు రసాలు చిప్పిల్లుతూ నిలువు పెదాలను పూర్తిగా నాన్చేసి, పోడుచుకొచ్చే క్లిట్ ని చిక్కటి చల్లటి జిగురుతో నింపి..మరింత రెచ్చగొట్ట సాగాయి..
అరుణ్ తన చళ్ళాటలో భాగంగా, ఆమె కుడి స్తనాన్ని తన నోరు బార్లా తెరిచి, ఆ నోటికి నిండుగా పీల్చు కుంటూ, నింపేసుకొని..మృదువుగా కుడుస్తూంటే..ఆమె పెట్రేగుతున్న ఆవేశం తో నిలువెల్లా వణికి పోతూ, తన చేతిని వొక దాన్ని అతడి మొల మీదికి పోనిచ్చి, టవల్ లోంచి ఎగదన్నుకొచ్చే అతడి మొడ్డను బిగ పట్టి వత్తింది..
ఆమెకు వున్న పాటున ఆ స్టీల్ రాడ్ ని తనలోకి నిండుగా దింపేసుకొని అక్కడికక్కడే.. చమ్మగా కుమ్మించు కోవాలన్న కైపు కలిగింది..
బొక్కలోకి దిగబడగానే..ఆ గూటాన్ని తన పూకు గోడల మధ్య పిండేస్తూ, రసాలని పీల్చేయ్యాలని, కుతి రేగ సాగింది..
 
అరుణ్ ఆమె ని మరింత ఉడికించాలని తీర్మానించుకొని..ఆమె బాయల్ని వొకటి మార్చి మరొకటి నోటి నిండా చీకుతూనే, వొ చేతిని ఆమె తోడల్లోకి పోనిచ్చి, ఆమె ఆడతనపు పరిసరాలను పరామర్శిస్తూ.. రసాల తో పిచ పిచ లాడే ఆ నిలువు పెదాలను..అదే రసాలలో వూరి ఉబ్బిన పూకు బుడిమెను..వేళ్ళతో తాటిస్తూ చెదిరిస్తూ ..ఆమెకు పిచ్చేక్కిన్చేస్తున్నాడు..
అతడి చేతి వేలి కొనలు, ఆమె పూకు బుడిపెను సుతారంగా నులమగా, ఆమె “ఆహ్..మ్మ్..అబ్బ..ష్..” అని మూల్గుతూ మొత్తను బలంగా విదిలించింది..
ఆమె అతడు తన మొడ్డను ఆవురావురుమనే తన పూకులోకి ఎగ దొబ్బకుండా తనని వుడికించటం తో వివశురాలౌతూ, తన గుప్పెట లోని అతడి గూటాన్ని కసిగా పిసుకుతూ, వేగంగా ఝాడించటం మొదలె ట్టింది.
ఆమె మూల్గులు..ముక్కుళ్ళు తీవ్రమౌతూంటే..అరుణ్ తన చూపుడు..మధ్య వేళ్ళను  ఆమె పూకులోకి చొప్పించాడు..
లావాటి లండు కోసం వెంపర్లాడే ఆమె ఆడతనం, ఆ వేళ్ళ సందడికే..మురిసిపోతున్నట్లు..ఆ నిడుపాటి కడ్డీలను లో కండరాలతో అమికి పట్టేస్తూంటే..సుధ పరవశం గా తన మొలను పైకి క్రిందకూ ఆడించింది.. ‘ఇలాగైనా దెంగు..పోనీ..’ అన్నట్లు..
అతడు, బరువుగా వాలిపోతున్న ఆమె కళ్ళలోకి చిలిపిగా నవ్వుతూ చూస్తూ, మళ్ళీ ఆమె చన్మోనలను చప్పరిస్తూ వేళ్ళ తో ఆమె పూకు దెంగుడు సాగించాడు..
“అమ్మా..నువ్వేమీ సాధారణం కాదే..మహా గడుసు గుంటవి..నీకు సరి సమానమైన గంట నాకున్నదని చెప్పేందుకే..నా ఈ ఆరాటం ..సరిగ్గా వుందా..చమ్మగా..వూ..?” రెట్టించాడు..తల్లి రోల్ ప్లే చేస్తున్న సుధని..
“హా..చాలా బాగుందిరా..నాన్నా..ఇంకా కావాలిరా..ఈ అమ్మకి నీ మొడ్డ కావాలిరా..ఆంబోతులా ఈ అమ్మ ని ఎక్కి దెంగరా నా కొడకా..ఒరేయ్..నీ గుల్లింపులకు..ఏవేవో నరాలు కడులుతున్నాయిరా.. దేముడా.. అమ్మా ..ఆగ లేనురా దెంగరా..ప్లీజ్ మొడ్డ దోపరా..నాకు కావాలిరా ఈ రోకలి బండ..వెధవా..వూరించ కుండా ఎగ దెం గరా..భడవా..” అని అరుస్తూ అరుణ్ ని రెండుచేతులా భుజాలను పట్టి మీది మీదికి లాక్కో సాగింది పట్ట లేని కామావేశంతో..
అరుణ్ మెల్లగా తాను కూర్చున్న కుర్చీ ని వొక వోరకు తిప్పి, సుధ తన వొళ్ళో కూర్చునేందుకు angle కల్పించాడు..ఆమె ముచ్చికలను నమలటం ఆపకుండానే..పూకులో వేళ్ళను ఆడించటం నిలుప కుండానే..
ఆమె లో ఆవేశం ఆకాశాన్ని తాకుతూంటే..సుధ, తన కాళ్ళు నిల్చునే పంగ విప్పుతూ..అతని వొడికి చెరో పక్కా, తన రెండు తొడలను వుంచుతూ..గుప్పెట లో వున్న అతడి మొడ్డ మీది పట్టు సడలించకుండా..తన పూకు పువ్వుని, అతడి ఎక్కుపెట్ట బడిన బాణం లాంటి మొగతనం పైగా, విచ్చదీస్తూ..మొలని మెల్లగా క్రింద కు దింప సాగింది..
 
అతడి లావాటి మొడ్డ పండు తగులుతూనే, ఆమె నిలువు రెమ్మలు పులకిస్తూ అల్లాడాయి..
వంట్లో నరాలన్నీ ..జివ్వు మన్నాయి ఆ పడతికి..
పూకు పెదాలు సంతోషంగా పగలబడుతూ..అతడి కడ్డీకి స్వాగతం పలికాయి..
ఆ గూటం బిర్రుగా తన గుంట లోకి దిగబడుతూంటే..ఆమె పరవశంగా తలని వెనక్కి విదిల్చి, వాల్చేస్తూ.. ఎద రొమ్ములను అతనికి మరింత అనువుగా ఎదురు అందిస్తూ..తన మొలని, అతని వొడి లోకి తాపడం చేసేస్తూ ..అతని కి ఎదురు బొదురుగా..చేరుతూ కూర్చుంది..
అతడి లావు పొడువు, పూకు కండరాల్ని విచ్చగొడుతూ..ఆమె పూకు అడుక్కంటా దిగబడి పోతూంటే..ఆమె చిరుబాధ, అమిత సుఖం సమ్మిళితమైన మూల్గులు వదులుతూ.. రెండు చేతులూ అతడి మెడ చుట్టూ వేసి మొలని ఎత్తి కుదించింది వొకసారి..మొడ్డను పూర్తిగా పూకు నిండా నిమ్పు కొనేందుకు..
ఆమె లో పిర్రలకు..అతడి మొడ్డ బంతులు తాకుతూంటే, ఆమెకు స్వర్గం లో..ఆలమేఘాల లో తెలియాడు తున్నంత సుఖం అనిపించ సాగింది..
“హా..ఆదిరా..కన్నా..పూకు నిండా హాయిగా దిగిందిరా నీది ..ఉష్..ఇదేరా నాక్కావలసింది..” అంటూ..అరుణ్ ముఖం లోకి చూస్తూ నవ్వుతూ తన మొలను గుండ్రాలు తిప్పుతూ..అతడి పత్రం తో రుబ్బిన్చుకోసాగింది ..పూకుని..
అతడూ, వీలైనంత వరకూ, తన మొలను ఆమె మొల క్రింద నుంచి పైకి ఎగ కుమ్ముతూ, మొడ్డ తో ఆమె బొక్కను మరింత లోతుగా తవ్వే గునపంలా ఆడించ సాగాడు..
ఆమె సరి సమానమైన కసి తో అతడి మొడ్డ దాదాపు అంతా బయటపడేంత తన మొలని పైకి లేపుతూ.. తిరగి చివ్వున దింపుతూ..ఆ మోడ్దని నిలువెల్లా దిగేసుకుంటూ, అతడికి ఆడతనపు సుఖాలను పంచ సాగింది..
ఆమె పనితనానికి ప్రశంశ అన్నట్లు అతడు ఆమె రొమ్ములను పిసుకుతూ ముచ్చికలను సుతారంగా పిండుతూ..తనలో ఆవేశాన్ని పెంపొందిస్తున్నాడు..
ఆమెకు పాయసాలు విరజిమ్మే లా వుండగా.. “ఆరూ..అబ్..బ్బా..హూ..ఆగ లేనురా..కార్చేస్తున్నారా బాబోయ్..అం..మ్మా .హ్మ్మ్..” అని మెలికలు తిరిగి పోసాగింది..
అరుణ్ వొక చేయి ఆమె వీపు చుట్టూ పోనిచ్చి తనని స్థిరం చేస్తూ, మరో చేతిని తమ ఇద్దరి మొలల క్రిందికి దోసిలిగా మార్చి చేరుస్తూ.. “కార్చవే..అమ్మా..నీ పూకు పాయసాలు..పూర్తిగా కార్చేయ్..వూ ..వూ..” అని రెచ్చగొడుతూ..ఆమె జిగురు దోసిలి లో పట్టేందుకు తయ్యారయ్యాడు..
 
సుదకి అతడి మనోగతం అర్ధం అయ్యింది..
లోగడ చాలా సార్లు, అరుణ్ ఇలానే చేస్తూ, తనకి వూపిరాడని ఆనందాన్ని పంచి ఇచ్చాడు..
అతనికి ఇంకా కార లేదన్నది తెలిసినా..అతడేం చెయ్యాలనుకుంటున్నాడో తనకి తెలుసు కాబట్టి..సుధ అతడి మొడ్డ తన పప్పలోంచి బయటకు వచ్చేలా తను పైకి లేచేసింది మెల్లగా..
అతడు తన దోసిలిని ఆమె పప్ప క్రిందకు చేర్చి..తేనెపట్టు లోంచి తేనె కారుతూంటే సంగ్రహించినట్లు..ఆమె పూకు లోంచి జారే ఆమె రసాలను తన దోసిలిలో చేర్చాడు..
వారిద్దరి చూపులూ, పూకు పెదాల మధ్య నుంచి జాలు వారే ఆమె చిక్కటి రసాల ధారలను..చివరిలో సాగే తీగలను, తమకంగా గమనిస్తున్నాయి..
తన దోసిలి లో అర్ధం వరకూ చిక్కగా కాగిన పాల మీది తుట్టేల పారాడే ఆమె పాయసాన్ని, ఆమె సంత్రుప్తి రేఖల తో మెరుస్తున్న ముఖాన్ని, మార్చి మార్చి చూస్తూ చిలిపిగా నవ్వాడు అరుణ్..
ఆమెకు అంత వరకూ యెరుగని సిగ్గు, ముఖం లో కమ్మేస్తూంటే.. ‘ఛీ..ఫో..’అన్నట్లు చిరు నవ్వు బదులిస్తూ,
వొ క్షణ  కాలం తలని వంచుకొంది..
తర్వాత ఏం జరుగుతుందో..తనేం చెయ్యాలో ఆమెకు తెలుసు..తనకది..కొత్తేం..కాదు..
మెల్లగా బటన్స్ అన్నీ వూడే వున్న హౌస్ కోట్..భుజాల మీదుగా క్రిందకి జార విడిచి..తను పడక గది కేసి కదిలింది..
అరుణ్ కూడా, ఊడిపోయిన turky టవల్ నేలమీదికి వదిలేస్తూ, లేచి నుల్చోని, సుధ గది లోకి వెళుతూంటే ..ఆమె నిండు పిరుదులు చేసే విన్యాసాలు కన్నుల పండుగగా చూస్తూ..డైనింగ్ టేబుల్ మీదే, దగ్గిరలో వున్న చిన్న గ్లాస్ బౌల్ అందుకొని, తన దోసిలి లోని చిక్కదనాలను, పదిలంగా దాని లోకి చేర్చి, అరచేతి లో చివరి లో అంటుకొన్నది, నాల్కతో నక్కి చప్పరిస్తూ, రాసానుభూతి తో కళ్ళు మూసుకొని…“మ్మ్..ప్చ్ ” అని సన్న గా మూలిగాడు..
అరుణ్ రాక కోసం చకోరపక్షి లా ఎదురుతెన్నులు చూస్తున్న సుధ, మంచం మీద, తన అందాలన్నీ విర బోసుకొని, ఆరవేసుకొని వుంది గదిలో..
అరుణ్ ఆమె పాలరాతి లాంటి నున్నటి వొంపు సొంపులను ఆబగా చూస్తూ, తనూ మంచం చేరాడు..
“ఎమ్మా..ఇప్పుడన్నా..ఏమైనా ఛాన్స్ వున్నట్లుందా..?” చిలిపిగా నవ్వుతూ ఆమెను రెట్టించాడు..
ఆమె చిరు సిగ్గులు వొలక బోస్తూ.. “మ్మ్..కొంచం..అలాగే అనిపిస్తోందిరా..బాయాల్లో ఏమేమో.. అవు తోందిరా ..కన్నా..నువ్వు రారా..ఇంకొంచం ట్రీట్ చేస్తే చేపోచ్చు..” అంది తన బలువు పాలిండ్ల ను నిమురుకుంటూ.. రెండు అరచేతులూ, ఆ కుదుర్లకు తాటించి..వాటిని దగ్గిరగా చేర్చి పైకి లేపి పడుతూ..వాటి మధ్య ఇరుకు లోయ అతనికి చూపిస్తూ, ఆహ్వానించింది..
అరుణ్ మంచం మీదెక్కి, సుధ మీద తన పంగను విప్పి, పరుస్తూ..చేతిలోని బౌల్ ని బెడ్ తలంపి దిక్కు నున్న సైడ్ టేబుల్ మీదుంచి, వొక చేత్తో తన మొడ్డను ఆమె బాయల మధ్య ఇరుకు లోయలోకి దూరుస్తూ.. ‘దెంగనా..?’ అన్నట్లు చూపులు సారించాడు ఆమెకేసి..
ఆమె మత్తుగా కనురెప్పలను ఆడిస్తూ.. ‘వూ..’ అన్న సంకేతం అందించింది..
 
తన బాయల మధ్య వున్న అతడి మొడ్డను అదిమి పట్టింది కసి గా పెదాలను బిగించుకుంటూ..
అతడు గట్టిగా స్టీల్ రాడ్ లా బిగిసి వున్న తన మొడ్డను, ఆమె బలువు బాయాల్లో దోపి తీస్తూంటే, ఆమె తన రొమ్ములను అదిమి పట్టి వుంచి, ఆ మొడ్డకు రాపిడి సుఖాలను పెంచుతూ, పెదాలు..నాల్క..కను కొలకులు కదలాడిస్తూ అతని టెంపోని regulate చేస్తూ “బావుందా..?” చిలిపిగా అడిగింది..
ఆమె బాయాల్లో పాల గ్రంధులు జలదరించటం..అ పాలిండ్ల కైవారం వృద్ధి అవుతూ వుండటం..ముచ్చికలు మరింత బలుస్తూ, బిరుసౌతూ వుండటం ఆ జంటకి తెలుస్తోంటే..వారి మనస్సులు తమ ధ్యేయాలు పూర్తి అవబోతున్నాయి అన్న ఆనందంతో పొంగి పోసాగాయి..
ఆమె స్తన్యం పాలిండ్లలో వూరటం..అతడి మొడ్డ రసాలు వట్టలలో పొర్లుకు వస్తూ వుండటం..ఇద్దరికీ త్రుప్తి ని కలిగించ సాగింది..
“అమ్మా..నాకైపోతోందే..ఆ బౌల్ అందుకోవే..” పళ్ళు బిగిస్తూ గట్టిగా మూల్గాడు అరుణ్..
అమె తన స్థనాల పట్టు వదిలేసి చటుక్కున వొ చేయి చాచి బౌల్ అందుకొని అరుణ్..అదిరిపడే మొడ్డ కోన వద్ద చేర్చి పట్టి తన రెండో చేత్తో అతడి అంగాన్ని గుప్పెట బిగించి..మెత్తగా గుంజుతూ పిండింది..
“అం..మ్మా..హ్మ్మ్..వొహ్..” అని గట్టిగా మూల్గుతూ మోర పైకెత్తి..తన రసాలను చిమ్మాడు..
అనుభవస్తురాలైన సుధ, ఆ చిమ్ముడు చాలా వరకూ బౌల్ లోకి పడేలా మొడ్డను వంచుతూ..బౌల్ ని సర్దుతూ చివరి బొట్టు వరకూ పిండింది ఆ మొడ్డని  నిలువెల్లా ..
అరుణ్ నిస్సత్తువగా మంచం మీదికి వాలిపోగా, సుధ లేచి కూర్చుని, బౌల్ లో కలగలుపుగా వున్న తమ ఇద్దరి రసాలని గర్వపూరిత దృక్కుల తో చూస్తూ..అరుణ్ ని ప్రసంశా పూర్వకంగా చూస్తూ, నవ్వుతూ.. “చివరికి నీ మాటే నెగ్గించుకుంటున్నావ్..గొప్పవాడివే..మ్మ్..” అని అతడిని ఉత్తేజ పరిచింది..
తన కుడి చేయి చూపుడు వేలు, బౌల్ లోకి దింపి, ఇద్దరివి కలియపెట్టి..ఆ వేలుని తన నోట్లోకి వేసుకొని చప్పరిస్తూ.. కవ్వింపుగా నవ్వింది.. “మ్మ్..ప్చ్..” అని సన్నగా కూత విడిచింది..
అరుణ్ వొక చేయి చాచి, ఆమె చేతిలోని బౌల్ అందుకుంటూ, రెండో చేత్తో ఆమెను పక్క మీదికి లాగి పండేస్తూ, తను లేచి, ఆమె నడుం వద్ద కూర్చున్నాడు..
ఆమె, అతను ఆ బౌల్ లోని మిశ్రమాన్ని వేళ్ళతో తీసి, ఆమె రెండు రోమ్ములకీ పులుముతూ..చన్ను మూతు లకి..ముచ్చికలకీ కొంచం ఎక్కువ మోతాదుల్లోన్నే ముట్టించటం..తమక పూర్వక దృక్కుల తో చూస్తూంటే
ఆమె పాలిండ్ల నరాలు పులకించ సాగాయి..
రొమ్ముల్లో అలజడి ఆమె ఊహించినట్లే డబల్ అవుతూంటే..అరుణ్ ఖాళీ అయిన బౌల్ ఎడంగా పెట్టేసి..
ఆమె రొమ్ములను రెండుచేతులా రుద్దుతూ మర్దిస్తూ..ముచ్చికలను చను మూతులను పిండి..పిసు కుతూ.. “చేపవే..బాయి..నాక్కావాలి.. చేపు..వూ చేపు..” అని ఆమెను చేతులతో..మాటల తో రెచ్చ గొడుతూ..ఆమె పాలు చెపే వరకూ coax చేసాడు..
 
ఆమె స్తన్య నాళాలు చలించిపోతూ, చనుబాలు వుప్పెనలా వూరుతూ, చను మూతుల్లోంచి చిమ్మాలని పొంగులారుతూంటే..సుధ మైమరచి పోతూ, అతడిని మీదికి లాక్కుని ..చన్ను ని వొక దాన్ని నోటి లోకి చొప్పిస్తూ.. “చేపానురా..దొంగ నాయాలా..చీకరా..అమ్మా..హ్మ్మ్..అదీ..హ్మ్మ్..రెండు బాయల నిండా పాలు న్నాయ్..సొట్టు లేకుండా చీకేసుకో..హూ..అదీ..అ..మ్మా..అమ్మ బాయి కోసమైనా తిరిగోచ్చావు కదరా ..నా కొడకా..మరెక్కడికీ పోమాక..ముప్పొద్దులా చేపుతారా..నా రెండు బాయల పాలూ నీకే ఇస్తారా రాజా..మ్మ్..” అని అతడి తలని చన్ను మీది మీదికి వత్తుకుంటూ పాలు చేపింది..
అతడి కుడుపులు ఇస్తున్న సుఖాలకి ఇహ లోకాన్నే మరచి పోయిన సుధ, తన మంచం head బోర్డు పక్కనే వున్న మొబైల్ రింగ్ కావటం తో, ఉలిక్కి పడుతూ..కళ్ళు తెరిచి..చుట్టూ చూసింది..
గదిలో మరెవ్వరూ లేరు..తనొక్కత్తే..
‘అంటే ఇందంతా..కలనా..? హా..అంటే అరుణ్ రాలేదన్న మాట..ఉష్..’ అని నిట్టూరుస్తూ..రింగ్ అయ్యే మొ బైల్ అందు కొంది..

 please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: