Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 68 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu - 68 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu – 68 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

II-45
 
విజయవాడ లో..
మనవాళ్ళు తమ జీవనాలను రస భరితంగా..కొనసాగిస్తూ వచ్చారు..
దీప కొడుకుకి 3 ఏళ్ళు నిండుతూ వచ్చాయి..
తన తల్లి శృంగార జీవితానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించ కుండా, వాడు తన పాటికి తను పెరుగుతూ వచ్చాడు..
తల్లి తాత అమ్మమ్మ ల ముద్దు మురిపాల తో, నడకలు సాగిస్తూ, ముద్దు ముద్దు మాటలు మాట్లాడుతూ వారందరి కీ జీవన సాఫల్యం గా అనిపిస్తూ పెరుగుతూ వచ్చాడు..
దీపని ఆవహిస్తూ వచ్చిన చలపతి పినతల్లి కాంతిమతి..క్రమేణా వారి శృంగార కేళుల లోంచి నిష్కమ్రించి పోయింది..
అప్పటికే వారి మధ్య కామ బంధాలు బిగిసిపోయి వుండటంతో..వారి కేళీ విలాసాల తీవ్రతకి ఎలాంటి పెట్టు వాటిల్ల లేదు ఈ పరిణామం నుంచి..
వయస్సులో చిన్నదైన దీప అవసరాలను, ఆమె తల్లితండ్రులు overtime చేస్తూ, తీరుస్తూ వుండటం తో తను రెండోవ పెళ్లి గురించి ఆలోచించనే లేదు..
మనస్సు లో తనకి మళ్ళీ తల్లితనం పొందుతూ, చన్నులు పాల తో నింపుకొని..తన శారీరిక ఆకర్షణలు నిలుపు కొంటూ..పెంపొందించు కోవాలని వున్నా..దాని కోసం మరో మగాడిని, తన జీవితంలోకి..తమ మధ్యకు, తెచ్చుకోవాలన్న ఆత్రుత, ఆమె పెంచుకో లేదు..
తల్లి తండ్రులు అందించే సుఖాలను తృప్తిగా అనుభవిస్తూ వచ్చింది..
పిల్లాడికి రెండేళ్ళు నిండగానే, తనకీ వుబుసుపోకకన్నట్లు..చిన్న రిసెప్షనిస్ట్ ఉద్యోగం లో చేరింది తను..
అలా కాలం గడిచిపోతూండగా..
 
పక్కింటి రమణయ్య, వొక నెల క్రితం, బొంబాయి నుంచి, తన కొడుకు కోడలి పంచ నుంచి, వాపసు రావటం తో కధలో మరో మలుపుకి, నాంది పడింది..
మూడేళ్ళ క్రితం VRS తీసుకొని వారితో సెటిల్ అయిపోతానని వెళ్ళిన ఆయన, ఇలా తిరిగి వచ్చేయటం చలపతికి, ఇతర కుటుంబ సభ్యులకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది..
ముఖ్యంగా దీప..రమణయ్య..రమణి..సయ్యాటలు స్వయంగా చూసింది కావటం తో..ఆయన ‘రమణి పూకు రుచులని ఎలా వదిలి వచ్చాడబ్బా..?’ అన్న ధర్మసందేహం తో తికమక పడసాగింది..
రమణయ్య..రమణి ఎంత క్లోజ్ గా కలిసిపోయారో దీప కి బాగా తెలుసు….
అలా అయ్యాక కూడా ఇలా వదిలి రాగలగుతారా..? అన్న విషయం ఆమెకు అర్ధం కాక, వేధించ సాగింది..
ఇది ఇలా వుండగానే..చలపతి కి ప్రమోషన్ వచ్చి, తనకి హైదరాబాద్ బదిలీ అయ్యింది..
తను ఆ బదిలీని నిలపాలని శతవిధాల ప్రయత్నిస్తే, చివరికి ఆఫీస్ వాళ్ళు ‘కనీసం ఆరునెలలైనా అక్కడ పనిచెయ్యి..ఆ తర్వాత చూద్దాం’ అన్నారు..
దాంతో చలపతి తాత్కాలికంగానైనా, హైదరాబాద్ కి కదలి పోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది..
తాయారు “తానోక్కరూ అక్కడ వంట వార్పుకి అవస్థ పడతారు..నేనన్నా పోవాలి..నువ్వూ బిడ్డను తీసుకొని వచ్చేయ్..ఈ మాత్రం ఉద్యోగాలు మనకు అక్కడా దొరక్క పోవు..” అంది కూతురు తో..
తల్లి అంతరంగం దీపకు అర్ధమైంది..
తండ్రికి వంటా వార్పుల అవస్తతో, సరిసమానంగా తమ పూకుల పోట్లకి కలిగే అంతరాయాలు గురించిన వర్రీ, ఆమెను ఈ ప్రతిపాదనను చేయింప జేస్తున్నాయని ఆమె కి అర్ధం కాకపోలేదు..
సామాన్యంగా అయితే తనూ సరే అనేదేమో..
కానీ, ఇప్పుడు ఆమె మనస్సులో వేరే కామకీటకం వింత తోలుపులు సాగిస్తోంది..
ఇన్నేళ్ళు తను తన తల్లి తండ్రులు అందించిన కామ తృప్తులు రుచి చూసింది..
అవి మొహమ్మోత్తినట్లు కాకపోయినా..ఇప్పుడేమో మరొక విధమైన ప్రయోగాలు చేసే అవకాశాలు అందు  బాటులో వున్నాయనిపించింది..
రమణి రమణయ్య ల సెక్స్ ఆటను ఆమె ఇంకా మర్చే పోలేదు..
అతగాడు ఆ శృంగార రసికత్వం లో తండ్రి కేమీ తీసిపోడనిపించ సాగింది, ఇన్నాళ్ళు తండ్రి పొందులు రసించిన దీపకి..
ఆయన తో సెక్స్ ఎలావుంటుందో..??
దాన్ని వొక వెరైటీ గా ప్రయత్నిస్తే ఈ ఆరేడు నెలలలో..?!!!
ఇన్ని రకాల సెక్స్ సంబంధాలను రుచి చూసిన తను దీన్ని ట్రై చేయటం పెద్ద నేరమేమీ కాబోదనిపించింది ..జస్ట్ పార్ట్ అఫ్ లైఫ్..!!!
 
అందుకే తల్లి తో.. “నువ్వు పోయి రా అమ్మా..ఇప్పుడే మొదలెట్టిన వుద్యోగం..వదిలేయటం అంత మంచిది కాదేమో..పిల్లాడిని డే కేర్ లో చేరుస్తా..నాకు మరీ మగ హెల్ప్ కావాలంటే, పక్కింటి రమణయ్య మామయ్య వుండే వున్నారు..” అంది సమాధానం గా..
చలపతి తాయారు మొదట్లో ఆమె ప్రతిపాదనకు అంగీకరించలేదు..
కానీ వారి తర్జన పర్జనలు వింటున్న రమణయ్య..కలగజేసుకొని.. “చలపతీ..తను చెప్పేదీ కరెక్టే..ఈ రోజుల్లో ఉద్యోగాలు దొరకటం కష్టంగా వుంది..దొరికింది వదలమనకు..పైగా..తననేమీ వంటరిగా వదలటం లేదు గా..నేను పక్కనే వుంటాగా తోడుగా..మీరు పోయి రండి..” అని అనటం తో ఆ దంపతులు కొంచం అయిష్టం గానే హైదరాబాద్ కి కదిలి పోయారు..
ఆ తర్వాత నాలుగైదు రోజులు సామాన్యంగా గడిచి పోయాయి..
రమణయ్య అడపదడపా వచ్చి దీప బిడ్డ ఎలా వున్నారో విచారించి పోతూ వచ్చాడు..
దీప బిడ్డను డే కేర్ లో వేసి, తన వుద్యోగం, ఇతర ఇంటి పనులు చూసుకుంటూ వచ్చింది..
మొదట్లో కొద్ది రోజులు రమణయ్య తనకి తనే వంట సొంట సాగించుకుంటూ వచ్చాడు..
ఆ తర్వాత దీప తనకి మార్నింగ్ కాఫీ, tiffen ఇస్తానని అని, అతను వద్దని సందేహిస్తున్నా బలవంతం చేసి.. తనే తీసుకెళ్ళి ఇవ్వటం ప్రారంభించింది..
బిడ్డ లేచేది 7 గంటలు కాబట్టి తను 6.30 ప్రాంతంలోనే ఈ పని ముగించటం మొదలెట్టింది..
 
ఇలా వొక వారం గడిచాక, వొక ఉదయం, దీప కాఫీ తీసుకొని “మామయ్యా..” అని పిలుస్తూ, వోరగా తెరిచి వుండే, వారి పోర్షన్ల మధ్య ద్వారం లోంచి, అతడి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది..
తననించి రెస్పాన్స్ రాకపోయే సరికి, నాలుగు పక్కల సారించి చూసింది..
ఎక్కడా కనపడక పోయే సరికి, మేడ మీది గదిలో వున్నాడేమో, నిద్ర లేవలేదేమో, అని అనుకుంటూ చప్పుడు కాకుండా పైకి వెళ్ళింది..
రమణయ్య, రూంలో, పడక కుర్చీలో కూర్చొని అవుపించాడు..వోరగా తెరిచి వున్న తలుపు లోంచి..
‘ఇక్కడున్నారా..?’ అనబోతూ టక్కున ఆగిపోయింది..
క్షణకాలంలో దీప అతడే పరిస్థితిలో వున్నాడో గ్రహించటమే, ఆమె ఆ స్తబ్దత కు కారణం..
రమణయ్య ఎడం చేయి, అతడి లుంగీలో దూరి వుంది..
రెండోవ అరచేయి, తన బేర్ చెస్ట్ మీద పరుచుకొని, బుడిమలను..రాచుకుంటూ వుంటే..లుంగీ లోనే చేయి ఆడుతోంది..
అతను కళ్ళు మూసుకొని, తనదే అయిన వేరే ప్రపంచం లో వున్నట్లు, అల్లాడి స్తున్నాడు తలను మెల్లగా.
అతను తన మోడ్దని చమ్మగా పిసుక్కుంటున్నాడని..ఆమె పసి గట్టింది..
అతడి ఎడం చేయి కదిలే విధానం ఆమెకు కొత్తదేమీ కాదు..
తనే అనేక సార్లు, తన మగవాడి కి అలా పిసికి కార్పించి వున్నదే..
అలనాటి శ్రీ అన్నయ్య నుంచి, మొన్న మొన్నటి వరకూ, తన తండ్రి చలపతి వరకూ, తనే అలా కార్పించి వున్నదే కాబట్టి..అలా కార్చుకోవటం మగాళ్ళ కి ఎంత హాయి నిస్తుందో..అదెంత సహజమో కూడా తనకి తెలిసిందే..
చేతి పని లో మగాడు సాధారణం గా తొందరగా చిమ్మేస్తాడు..
అందుకే, ఆడది తొందరగా మగాడి ఉడుకు తగ్గించాలంటే చేతిపని..మరీ తొందరగా అంటే, నోటి పని చేస్తుం దని ఆమెకు బాగా తెలుసు..
అయితే రమణయ్య మామయ్య..అంత తొందరగా కార్చుకోక పోవటం తనకి ఆశ్చర్యమనిపించింది..
‘అంత స్టామినా వున్నవాడా..?!!’ అనుకుంది మనస్సు లో..
అంత నిగ్రహించుకోగల్గితే..తను ఆడతనం లో చాలా సేపు చిలికి, వొకటికి రెండింతలు ఊటను..వురికిస్తాడు అని అనిపిస్తూంటే, ఆమె పూకు కమ్మగా మూల్గింది..
అతడి పోటు రుచి చూడాలన్న కాంక్ష మరింత బలపడింది..
ఆమె అలా కమ్మటి ఊహల్లో తేలియాడే సమయంలోనే, రమణయ్య తను పరాకాష్టతకు చేరబోతున్నది గ్రహించి..లుంగీ లో ఖరాబు చేయటానికి మనసు రాక, చెరగును పక్కకు జరిపి చేతి స్పీడ్ పెంచాడు..
అలా బయట పడిన అది, అతడి గుప్పెట ను దాటి, పొడుచుకొస్తూ, ఆ లావాటి పొడవు, ముందు పండు, బహిర్గతమై ఆమె కంట పడ్డాయి ..
ఆమెకి గుండెకాయి గొంతులోకి వచ్చినట్లైంది..
తోడల్లో తడి జాలువారుతూండటం..మొదలైంది..
రమణయ్య నోరు గట్టిగా మూసుకున్నా…ధీర్ఘమైన  మూల్గు వొకటి బయటకొస్తూంటే..మొడ్డ రసం ఎగ చిమ్మింది..
అతడి తల అల్లాడింది..ఈ సుఖాన్ని పంచుకొనే పార్టనర్ లేరా అన్న బాధను వెలువరుస్తున్నట్లు ..
తానింకా అక్కడుంటే మామయ్యా తనను చూడచ్చన్న అనుమానం రాగా, కాఫీ గ్లాస్ తీసుకొనే..వెనుతిరిగి వెళ్లి పోయింది..
ఆమె అటు వెళ్లిందో లేదో రమణయ్య తనకు సుఖ ప్రాప్తి అవగానే..తృప్తిగా పడక కుర్చీ లో వెనక్కి జారిగిల బడి కునుకు లోకి జారాడు..మొడ్డ చల్ల గాలి తాకిడికి సేద తీరుతూంటే..
 
పురేక్కిపోయిన ఆడతనాలతో, అలసట గా, అల్లకల్లోలం గా అనిపించే మనస్సు తో, తన portion చేరిన దీప, ‘పిల్లవాడు లేచేందుకు ఇంకా పావుగంట వుందని అనుకుంటూ’ తనూ నడుం వాల్చింది..ఆ పసివాడి పక్క నే..
కళ్ళు మూసుకోగానే..రమణయ్య మామ తన మీదుగా వంగినట్లు అనిపించగా..వులిక్కిపాటు తో కళ్ళు తెరిచింది..
ఎదురుగా ఎవ్వరూ లేకపోవటంతో, తనలో తాను చిన్నగా నవ్వుకుంది, తన భ్రమించిన మనస్సులోనే..
మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకుంది..
ఈ సారి, మామయ్య అపారమైన అంగం, తన పూకుని చీల్చుకొని పోతూ దిగిపోతున్నట్లు భావన పై గొం టూంటే..ఆమె అప్రయత్నంగానే తన కాళ్ళను విడదీస్తూ, చిన్నగా మొత్తను ఆడిస్తూ, కొంచంగా మెలిక తిరిగింది..
‘అంత లావు పొడుగు తనది భారాయించ గలదా..? శ్రీది గానీ అరుణ్ది గానీ, ఇంత పెద్దదిగా ఎన్నడూ చూడలేదు తను..’ అనుకుంది..మనస్సు లోనే..
ఆపుకోలేని కోర్కెతో, తన మర్మ ప్రదేశాన్ని నిమురుకుంటూ, సన్నగా నిద్ర లోకి జారింది..
పిల్లవాడు లేచి “అమ్మా..అమ్మా..” అంటూ, తనని కుదుపుతూంటే, నిద్ర లోంచి బయటపడింది దీప..
ఆ తర్వాత పిల్ల వాడి ఆలనా పాలన చూస్తూండగా..వొక గంట తర్వాత రమణయ్య వచ్చి “ఏమ్మా..దీపా ఇవ్వాళ్ళ ఈ మామయ్యకి కాఫీ ఇవ్వటం మరిచావా..?” అని అడిగాడు నవ్వుతూనే..
అతని కళ్ళలోకి నేరుగా చూడలేక తల దించుకుంటూ.. “నేనే కొంచం లేట్ గా లేచా..మీకు కాఫీ యిద్దా మని ఇప్పుడే రాబోతున్నా..” అని బొంకి, ఎందుకైనా మంచిదని కొంచం సేపు ముందరే తిరిగి వేడి చేసి పెట్టిన అతడి కాఫీని, అతనికి అందించింది..
“ఓహో..ఏం..వొంట్లో బాలేదా..?” ఆరా తీసాడు..
“కొంచం నలతగా అనిపిస్తోంది..” అంది తిరిగి బొంకుతూ..
“అలాగా..రెస్ట్ తీసుకో అమ్మా..పిల్లాడిని నేనే డే కేర్ లో వదిలి వస్తా..ఆఫీస్ కి ఫోన్ కూడా చేసేస్తాలే  నువ్వు రావని..” అని, పిల్లవాడు తయ్యారయ్యాక, వాడిని తీసుకొని డే కేర్ ప్లేస్ కి వెళ్ళాడు..
దీప తనెలా proceed అవ్వాలో తికమక పడుతూనే..అన్యమనస్కంగా ఇంటి పని చేయటం లో నిమగ్ను రాలైంది..
పిల్లవాడిని డే కేర్ లో దింపాక రమణయ్య తిరిగొచ్చి..తన portion లోకి వెళ్ళటం ఆమె గమనించలేదు..
రమణయ్య కూడా మనస్సు అల్లకల్లోలంగా తన జీవన విధానాన్ని ఎలా సంహాలించాలో బోధ పడక అయో మయం లో కొట్టు మిట్టాడుతున్నాడు..
 
భార్య వున్నంత కాలం, ఆమె ఆలనా పాలన లో అతడు తన లైగింగిక కుతులు సమ్రుద్ధిగానే తీర్చుకుంటూ వచ్చాడు..
ఆమె కూడా మగని మనసు అర్ధం చేసుకొని, నిత్యనూతన సుఖాలను పొందు పరుస్తూ..అతడికి ఎలాంటి లోటు రానివ్వకుండా..ఆడతనాలను అందిస్తూ, అతనికి సంపూర్ణ సుఖ జీవనం అమిరేలా తోడ్పడుతూ వచ్చింది ..
ఆమె పోయాక తను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు..
చేతి పనితో కాస్తో కూస్తో రిలీఫ్ దొరుకుతూ వచ్చినా, ఆడదాని పొందులో లభించే పూర్ణానందం మిస్ అవు తూంటే, ఇంకా చల్లబడిపోని మగతనపు వుడుకులను అణుచుకోలేక..అల్లాడి పోయాడు..
ఇంట్లోనే వున్న కొడుకు కోడళ్ళ యువ జంట రాత్రి క్రీడలను దొంగ చాటుగా చూస్తూ..చేతి పనికి కొంచం రసపట్టు add అవుతూంటే అలా త్రుప్తి పడ్డాడు..చాలా సార్లు..
అయితే అబ్బాయి naval పోస్టింగ్ మూలకంగా వారి సంభోగాలు అంత రెగ్యులర్ గా వుండేవి కాదు..
తను లీవ్ మీద వచ్చిన వారం పది రోజులు ఆ లైవ్ షోస్ చిక్కినా, మిగతా రోజులు ఆ భాగ్యం కూడా లేక, తన పరిస్థితి దీనాతి దీనం గా వుంటూ వుండేది..
కోడలు రమణి అంత గొప్ప అందగత్తె కాక పోయినా, వయస్సు, వంపులు, పుష్కలంగా అమరి వుండటం తో అతని లో కామ భావనలు రేపుతూ వుండేది..
అయితే అతడికి ధైర్యం చాలలేదు..తనని seduce చేసేందుకు..
అలా కొట్టు మిట్టాడుతున్న సమయంలో, దేముడు తన కరుణను వారిపై కురిపించాడు..
 
ఆ రోజు..రమణయ్య భోజనం అయ్యాక, తన గది లో పడక కుర్చీలో వాలి, కొడుకు కోడలు మూడు నాల్గు రోజుల ముందు..కొడుకు లీవ్ ముగించి తిరిగి వెళ్ళే ముందు నాటి రాత్రి..దెంగు కున్నది నెమరు వేసుకుంటూ వుంటే ..లుంగీ లో లింగడు బలుస్తూ, గుడారం లేపుతున్న సమయం అది..
మామగారి కి అలవాటైన తాంబూలం అందిచి పోదామని, రమణి గది తలుపు వద్దకు రావటం, ఆయన గమ నించలేదు..
ఆమె చప్పుడు కాకుండా తనకేసి వీప్పెట్టి కూర్చున్న మామగారిని సమీపించి..ఆయన భుజం మీదుగా చూపులు ముందుకు సారించి చూసింది..
మామగారి మొల లో లేచిన టెంట్ ఆమెను నిరుత్తురాలిని చేసింది..
నివురు కప్పిన నిప్పులా ఆమె లో రగులుతున్న కామేచ్చ ధిడీల్న ప్రజ్వరిల్లినట్లైంది..
ఆ లుంగీ అడుగునున్న అతడి మగతనపు సైజు ఆమెను చాకితురాలిని చేసింది..
ఆ లావు..ఊసరవెల్లి తన తలని పై పైకి ఆడించి దింపుతున్నట్లు డాన్స్ చేసేది చూస్తూంటే..ఆయన గారు చాలా వుద్రిక్తిత స్థితి లో వున్నారని అనిపిస్తూంటే..ఆమె ఆడతనపు నరాలు జివ్వు మన్నాయి..
కామ ప్రేరిత మైకం ఆవరిస్తూంటే, ఆమె తాంబూలం పళ్ళెం చప్పుడు కాకుండా పక్కనున్న దివాన్ మీ దుంచి..మామగారి వెన్ను వెనుక చేరి, వొక చేతిని ముందుకు తెచ్చి, తను బెదురుపాటుతో అరవ నివ్వ కుండా, ఆయన నోటి పెదాలకు అడ్డం గా మూసేస్తూ..తనని నిరోధించ కుండా ఆపేస్తూ.. మెల్లగా మీది కి వంగి..రెండో చేతిని ఆయన మొల లోకి చాపి..లుంగీ చెరగు లోకి చొప్పించి..తన చిన్న అరచేతిని ఆ ఉబ్బరం మీద పరిచేసింది..
తన అరచేతి కి ఆ లండు వెచ్చదనం బిగువుదనం..పరమానందం ఇస్తూంటే, అదుముతూ.. పిడికిలి బిగిం చింది..
ఎదురుచూడని ఆ స్పర్శకి రమణయ్య లో ఆశ్చర్యం..ఆనందం పెల్లుబికి పోతూంటే..కళ్ళు పైకెత్తి కామాన్ని వొలకబోస్తూ..అరమోడ్పులైన..కోడలి వేడి చూపులు సంధించాడు..
ఆమె వేడి ఊపిరి అతని ముఖానికి తాకుతూంటే..మంచు మధ్య చలిమంటలా చమ్మ గా వుంది..
అతడి సామాను కైవారాన్ని కొలుస్తున్న ఆమె చేతికి ఆ అపార సంపద నిండిపోవటమే కాక మనస్సుకు పరమానందం కలిగించ సాగింది..
గొంతు పిడచ గట్టినట్లవ సాగింది..ఉద్రేకం పెరిగిపోతూంటే..
ఆమె చూపుడు వేలు మినహాయించి, మిగతా వేళ్ళు ఆ కండరాన్ని చుట్టి..వీడియో గేమ్ ఆడే joystick హోల్డ్ చేసినట్లు పట్టి వుండగా, చూపుడు వేలు ముందుకు సాగి, ఆ రాడ్ నిలువుని రాస్తూ, మొడ్డ కుదురు కి తిరిగి వస్తూ, ఆ కండరపు మెత్తదనాన్ని ఆనందం గా స్పర్శిస్తోంది..
మామగారు మరి అల్లరి పెట్టరని విశ్వాసం కలిగాక, అతని నోటిని మూసి పట్టిన ఆమె రెండోవ చేయి అక్కడి నుంచి కదిలి, అతడి తలను తడుముతూ, ప్రియం గా ఆ జుత్తుని వడిసి పడుతూంటే..తృష్ణ తో నిండిన అతడి కళ్ళ లోకి మత్తుగా చూడసాగింది ఆమె..
రమణయ్య ఈ ఎదురుచూడని కామద్రుక్కులకు..మైమరచి పోతూ, ఆమెను ప్రతిఘటించ దల్చుకోలేదు..
అంతరాంతరాల్లో తను ఆశిస్తూ వుందీ అదే మరి..!!!
ఆమె కళ్ళలోని వేడికి తట్టుకోలేనివాడిలా తన కళ్ళు మూసుకొని.. “అమ్మ..మ్మాయ్ ..” సన్నగా మూల్గు.. గొణుగు లాంటి శ్శబ్దం వదిలాడు..నిట్టూర్పు విడుస్తూ..
అతడి స్థితి ఆమెకు మరింత ధైర్యం ఇవ్వగా.. “ఇష్..మావయ్యా..మ్మ్..బాగా లేదూ?..అత్తగారి లేని లోటు నేను తీర్చటం తప్పుకాదే..వూ…?” చిలిపి గా నవ్వుతూ అంది..మంద్ర స్వరం లో..
రమణయ్య మత్తు గా తలని వెనక్కి విదల్చి పెదాలను నోటి లోకి లాక్కుంటూ నోరు గట్టిగా బిగించుకొన్నాడు..
రమణి అతడి మొడ్డ కాండం నిలువెల్లా తన వెచ్చటి గుప్పిట పట్టుని సవరిస్తూ, అతడి పొత్తికడుపు..తొడల మూల కండరాలు అదిరి పడేది, తమకం గా గమనించ సాగింది..
మొదట్లో మెల్లగా నిలువెల్లా పిసుకుతూ, మధ్య మధ్యలో జర్క్ లు ఇస్తూ, ఆపుతూ, తిరిగి నిలువెల్లా పిసుకు తూ, అతడి ముఖం లో విరజిమ్మే సుఖపుంజాల ను తృప్తి గా పరికించ సాగింది..
 
రమణయ్య పడక కుర్చీలోనే నిటారుగా కాళ్ళు బిగదీసేసుకుంటూ..బారజాపేసి..మొల నుంచి కాలి వేళ్ళ కొనల వరకూ ప్రాకే పులకింతల తరంగాల ధాటికి, రెండు చేతులను కుర్చీ పక్కలకి తాటించేసి పట్టి, తన శరీరాన్ని నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేయసాగాడు..
కామాతిరేకం తో అతడు పడే అవస్థ ఆమెకు మరింత కిక్ ని యిస్తోంది..
ప్రియం గా చిరునవ్వులు విదజల్లుతూ..చేతిని మార్చి..మరో చేతిలో పట్టి మొడ్డను పిసకటం కొనసాగించింది ..అలా మార్చిన మొదటి చేతితో మామగారి భుజాలు వీపు నిమర సాగింది..లాలనగా..
కొద్ది క్షణాల తర్వాత, అదే చేతిని తిరిగి అతడి మొల లోకి చేర్చి, అతడి మొడ్డ బంతులను నీవింది..
అతడి మొడ్డ పండు కొనలోని చీలికలోంచి అతడి తొలి రస బిందువులు ఉబికి రావటం ఆమెకు కనువిందుగా అవుపించగా..క్షణ కాలం మొడ్డను పిసికే అరచేతిని ఆ పండు మీదికి జరిపి..ఆ ద్రవాన్ని సంగ్రహించి..ఆ రాడ్ నిలువెల్లా గ్రీసు లా తాపడం చేస్తూ.. తిరిగి పిసుకుడు కొనసాగించింది..
రమణయ్య నరాలు తియ్య గా మూల్గాయి…తన కోడలు విశాల హృదయం తో తన కుతులను తీర్చేందుకు మొదటి అడుగు వేసిందుకు..
ఆమె ముష్టి మైధునం, అతడికి అమితమైన ఆనందాన్ని సుఖాన్ని ఇస్తున్న సంగతి, అతడి ముఖ కవళికలు స్పష్టం గా ప్రదర్శిస్తూంటే..ఆమె గర్వం గా తన పని కొనసాగించింది..
అతడి చేతులు, ఆమెను చకితురాలిని చేస్తూ, పైకి లేస్తూ, వొకటి ఆమె నగ్న నడుముని పట్ట గా, మరొకటి ఆమె blouse అంచుల్లోకి దూరింది ..
ఆమె అతని మీదికి వంగి వున్న ఆ పోసిషన్ లో ఆమె చీరే పమిట, రవిక పై అంచులు, ఆమె శరీరం నుంచి క్రిందకి వూని వుండటం వలన, అతగాడు తన చేతులను ఆ రీతిగా ప్రయోగించే వీలు కలిగింది..
ఆమె ప్రతి స్పందించే లోగా, అతగాడి చేతి వేళ్ళు, ఆమె లేస్ బ్రా మీదుగానే ఆమె రొమ్ము బింకాన్ని పరీక్షిస్తూ ..ఆమె అపార స్తన కుంభాన్ని సగం మాత్రమే ఆవరించగల్గిన ఆ బ్రా కప్పుని అంచు పట్టి క్రిందికి లాగుతూ తన స్తనాగ్రాన్ని స్పర్శించాయి..
ఆమె నరాలు జివ్వుమనగా ఆమె ముష్టి అతడి మొడ్డను మరింత గట్టిగా పిసికింది..అనాయోచితంగానే..
తనే ఆ కార్యాన్ని మొదలెట్టినందు వలన, ఆవేశాలు అంబరాన్ని తాకబోయే ఈ సమయాల్లో, అతడిని తనని అలా ముట్టరాదని అనే నైతిక హక్కు, తనకు లేదని గ్రహించి..ఆమె ప్రతిఘటించలేదు..
రమణయ్య నరనరం మరింత పులకించింది ఆమె స్తన స్పర్శతో..
తమకంగా ఆ పొంగుని పారాడ సాగాడు..
 
అంత వరకు జారిగిలి బడివున్న స్థితిలోంచి..రమణయ్య కొంచం నిటారుగా కూర్చొన్నాడు..
ఆమె అతడి మొడ్డ పండుని మళ్ళీ మళ్ళీ వేలితో తాటిస్తూ..మృదువు గా పిసుకుతూ తనని కార్పించాలని ప్రయత్నించ సాగింది..
అతని మీదికి మరింత వొరుగుతూ, తన ముష్టి మైధున కార్యం తీవ్ర తరం చేసేందుకు, ఆమె చేతులు భుజాలు కదలాడుతూంటే, రవిక లోని రొమ్ములు లయగా బిర్రుగా కదలాడుతూ..అతని చేతి కి నిండుగా అమరు తూంటే..తను వాటిని మెత్తగా పిసక సాగాడు..
కొద్ది క్షణాల తర్వాత. ఆమె నడుం మీద తచ్చాడుతున్న అతడి చేయి. ఆమె ఉదరం స్పర్శిస్తూ. క్రిందకు జారుతూంటే..ఆమె నిలువెల్లా వణుకు అణుచుకో లేక అవస్థ పడసాగింది..
క్షణ కాలం పాటు తనని నియంత్రిన్చుకోనేందుకు తన మొడ్డను పిసకటం ఆపింది..
అతడదేమీ..పట్టించుకోని వాడిలా, ఆమె చీరె కుచ్చీళ్ళు..లంగా పై అంచులను దాటుకొంటూ, తన చేతి వేళ్ళని ఆమె వుపస్తు మీది కి చేర్చాడు..
పాంటీ లోపలికి చొప్పిస్తూ గార్డెన్ లాన్ లా మెత్తగా పరుచుకొని వున్న ఆమె పూకు జుత్తుని తడిమాడు..
పూకు లోంచి ఎగజిమ్మే ఆవిరులు..తడి దనం..అతడి చేతి వేళ్ళకి ఆమె నిలువు పెదాల వునికిని వెల్లడిం చాయి..
అతడు ఆ ప్రదేశాన్ని తన అరచేత ఆవరించి నిమిరాడు..వేళ్ళను పూకు లోకి ఆక్రమణ చేయించటానికి  బదులు గా…
అతడి ప్రేరణలకు ఆమె నిలువెల్లా వణికి..పులకింతల నుంచి తెరుకోన్నాక, ఆమె చేతి పట్టు తిరిగి అతడి మొడ్డ ను, సవరించటం మొదలెట్టింది..
రమణయ్య కొద్ది క్షణాలు తానిలా కోడలి ఆడతనం తో ఆటలకు దిగటం సరికాదేమో..
తను, తన కంటే వయస్సులోనూ, సారీర్యంలోనూ, అతి చిన్నది..
తన ఆంబోతు తనాన్ని తను భరాయించ గాలదా..? అన్న  సందేహం మనస్సు లో పీడిస్తోంది అతనికి..
ఆమెకు అతగాడి స్టామినా ఆశ్చర్యం కలిగించ సాగింది..
ఇంత సేపు తను పిసికినా, పిండినా, తానింకా కార్చుకోలేదంటే..అమోఘమైన పవర్ తనది..
ఇలాంటి గూటం తో పూకు లో గంట ల కొద్దీ కుమ్మిన్చుకొంటూ, లీటర్ల రసాలను వూరించు కోవటం లో ఆడ దానికి కల్గే సుఖం అనర్విచనీయం..
ఆ భాగ్యాన్ని తనది చేసుకోగల్గిన దివంగత అత్తగారు నిజంగా చాలా అదృష్టవంతు రాలు..
ఇలాంటి ఆలోచనలతో కామాతిరేకితలతో వుక్కిరిబిక్కిరవుతున్న రమణి..ఇక మీద భర్త తోడు లేని లోటు తనకి వుండబోదన్న ఆనందం తో మామగారి మొడ్డను మరింత రసవత్తరంగా ఆడిస్తూ..పిసకసాగింది..
రమణయ్య తన ఆవేశాన్ని మరి వుండబట్టలేక..పెద్దగా మూల్గుతూ..కాళ్ళు వీలైనంత బారజాపుతూ, తొడలు పిక్కలూ..బిర్ర బిగిసి పోగా, మొత్తను వివశంగా కదలాడిస్తూంటే..రమణి తను ఎగ జిమ్మపోతున్నారని గ్రహిం చి, ఆ అనుభూతి మరింత కమ్మగా వుండేలా చెయ్యాలని ప్రియంగా తన తలని నిమురుతూ.. “కమ్మగా కార్చు కోండి..మామా..” అని సన్నగా, అతడి చెవి లో, మంద్ర స్వరం లో అంటూ.. తనని తన మొడ్డ రసాల ను చిమ్మేలా చేసింది…
చిక్కటి రసాల ధార జివ్వున ఎగజిమ్మటం..ఆమె గర్వం గా చూస్తూ, బంతులను ఆడిస్తూ.. “ఇంకా.. ఇంకా ..పూర్తిగా.. కార్చండి..మ్మ్..” అని రెట్టిస్తూ, మరో రెండు జెట్స్ చిమ్మేలా రెచ్చగొట్టింది..
అలా రమణయ్య రెండోవ వసంతం ఆమెతో మొదలు అవటం..దిన దిన ప్రవర్ధమానంగా వెల్లి విరవటం.. మనం కొంత వరకూ తెలుసుకునే వున్నాం ఇంతకు ముందే….
ఆ సుఖాల పుంతలను వదుకోలేక..తనూ VRS తీసుకొని కోడలిని కొడుకు బొంబాయి తీసుకెళ్ళు తూంటే ‘వోక్కడినీ..వుండలేనురా..’ అంటూ వెంట వెళ్ళాడు..
గత రెండు మూడేళ్ళూ రమణి మగని మామని రక్తి పరుస్తూ బాగా సుఖాలను అనుభవించింది..
ఆ సమయం లో ఆమెకు తిరిగి కడుపైంది..
చేసింది ఎవ్వరన్నది సశాస్త్రీయంగా చెప్పటం కష్టమే అయినా, రమణి రమణయ్య లు మాత్రం అది తమ బిడ్డే అని నమ్మారు..
తనకి ఏడోవ నెల రాగానే రమణి పురిటికని తనవూరు రాజమండ్రి వెళ్ళటంతో..అదీకాక కొడుకుకి హై సీస్ మీద ఆరు నెలల పాటు deputation రావటం తో తను విజయవాడ కే వెళ్లి వుండి వస్తానని రమణయ్య ఇక్కడికి తిరిగి వచ్చాడు.

 please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button