Kadha Puranam

Kadha Puranam – 1 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam - 1 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam – 1 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

sandhyakiran

Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories
Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

ఇద్దరు భార్యలు ఇద్దరు భర్తల సహకారం

…ఏమండీ..పాలు పొంగించాలె… లైటర్ లెదు.. అగ్గిపెట్టె వుంటె ఇవ్వండీ..’ అన్నది సింధుకుమారి.. ‘అగ్గిపెట్టె  నా దగ్గరెందుకుంటది?.. అయిన బయల్దేరె ముందు నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన!.. అన్ని సరిగ్గ చూసుకొ అని!.. లారి కూడ వచ్చేసె.. పని వాళ్ళు సామను దించే లొపల్నే మనం పాలు పొంగియాలనుకున్నంగద! ’ అంట  కోప్పడుతున్నడు చంద్రశేఖర్.. ‘ ఎక్కడ్నొ ఉంటదండీ , కన్పిస్తలేదు.. నేను పక్క వాళ్ళని అడిగి చూస్త..తులసమ్మ కోటను భద్రం గ దింపించుండి..’ అంటూ సింధుకుమారి గబగబ బయటకు నడీచింది.. … ఆఁ…గదే ముఖ్యం మనకు!.. అని ఎటకారంగ అనుకుంట చంద్ర లారి నుంచి సామాను దించటానికి బయటకు వెళ్లిండు.. 5 నిమిషాల తరువాత  ఇదొ అగ్గిపెట్టె!.. అనుకుంట కిచెన్ లొకి వెళ్ళిండు.. అప్పటికే సింధు పాలు స్టవ్ మీద పెట్టి చూస్తున్నది.. ‘ దొరికిందా.. నేను పనోండ్లదగ్గర్నుంచి తీసుకు వచ్చిన..’ అన్నడు..
‘అక్కెర లే.. పక్కింటామె దగ్గర నుంచి తీసుకున్న.. మంచామెలా వున్నది.. బాగ పలకరించింది..’
..’ అయితే నేను బయటకు వెళ్ళి సామను సంగతి చుసుకుంటా..’ అంట కదలబోయినడు చంద్ర..
‘2 నిమిషాలు ఆగండి.. పాలు పొంగుతున్నయి..’ అన్నది.. ‘ఆ.. ఎదొ పెద్ద వాళ్ళు చెప్పారు అని చెయటమే కాని.. ఎందుకు ఈ ఫొర్మాలిటిస్..’ అని నిరాశగ అన్నడు..
‘.. మీరట్ల అనద్దు.. పాలు పొంగితెనే మంచిదంట.. ఈ ఇంటికి వచ్చినందుకయినా మనకి..’ అని ఆగి పొయినది సింధు..
‘ఇల్లు వల్ల పిల్లలు పుడ్తరా?!..’ అంట  వెళ్ళి పొయినడు చంద్ర..  వయసు 30 సంవత్సరాలు, మనిషి  కొంచెం బక్క పల్చగున్నా , పేరుకు తగినట్లు పున్నమి చంద్రునిలెక్క గుండ్రని మొఖం . చక్కని కను ముక్కుతీరు , మంచి రంగు…అందగాడే అతడు…
చంద్ర, సింధుకుమారిల  పెళ్ళి అయి 3 ఏళ్ళు అవుతుంది..  ఇద్దరిది పక్క పక్క పల్లెటూర్లె.. పరిచయాలున్న మధ్య తరగతి కుటుంబాలే.. లగ్నమై మూడేండ్లాయె , ఇంక  పిల్లలు పుట్ట లే!? అంట ప్రశ్నలతొ గుచ్చేవాండ్లు మస్తు మందున్నరు , అటు ఇటు వాండ్లల్లో!…వాండ్లు గాక  ఊరి పెద్దలు ఉండనే ఉన్నరు .. సహాలిచ్చెటోళ్ళు ఇస్తనే ఉన్నరు… …అందరికి  చంద్ర ఎదొ చెప్పి తప్పిచుకుంటున్నడు కాని చెయని ప్రయత్నం లేదు.. దగ్గర్ల ఉన్నడాక్టర్లను కలుస్తనే ఉన్నడు…మందులు వాడ్తనే ఉన్నడు…
…ఇట్ల గాదు, హైద్రబాదుకు బో!…స్పెషలిస్టులను కలువు… అంట ఒక పెద్దాయన చెప్పిన తోవ కరెక్టనిపించి , డిగ్రీ పూర్తి చెసిన , అప్పటిదాక సొంత వ్యవసాయం చూసుకుంట ఆ ఊర్లొనె గుమాస్తా గా ఒక రైస్ మిల్లులొ పని చెసే చంద్ర హైద్రబాదు లొ ఉద్యోగం కోసం ట్రై చెయ్యసాగిండు, తెలిసినోళ్ల ద్వారా… ఎట్లైతెనేం , హైదరబద్ లొ ఒక పెద్ద కంపనిలొ ఉద్యొగం వచ్చింది..
…జీతం అంతంతగనే ఉన్నా, ఆ ఊరోళ్ళ పోరు నుంచి బయట పడాలె, మందులు తీస్కోవాలె, అనుకుంట  హైద్రబాద్ ఒచ్చిండు… అతి కష్టం మీద తన జీతనికి సరిపడ ఇల్లు దొరికింది.. ఏదొ సరిపెట్టుకోవచ్చు అనుకుంట  దిగేసిండు.. సింధు కుమారి పల్లెటురి పిల్లనేఅయిన చదువుకుంది.. వయసు 26 ఉంటుంది.. తెలివితేటలు వున్న అమ్మయి.. భర్త అంటె భయం, ఎనలేని భక్తి.. సాంప్రదాయం కి మారు పేరు సింధుకుమారి.. స్వచ్చమైన మనసు.. ఒద్దిక అయిన స్వభావం.. రూపవతి.. యవ్వనం లొ వున్న పడుచు.. అందాలు చీరనుంచి బయటకు వలకని కట్టు.. రవి సైతం తాకని తనువు.. భర్త బాధ ను అర్ధంచేసు కొని.. తనకు పిల్లలు పుట్టాలె.. అని మొక్కని క్షణం లేదు..
బయట ఒక్కొ సామాను దగ్గరుండి మనుషుల తొ దింపిస్తున్నడు చంద్ర.. ఇద్దరె వున్నరు మనుషులు.. తాను కూడ సహాయం చేస్తూన్నడు.. మామ ఇచ్చిన బీరువా దించాలె.. చాల బరువు గా వుంది.. బీరువా ని ముగ్గురు పట్టి దించుతున్నరు.. కాని బరువువుండటం వల్ల బీరువ ఒక పక్కకు జారుతుండ గా.. నాలుగొ మనిషి వచ్చి చేయి పట్టడు.. బీరువాని జాగ్రతా గా దించారు.. ‘చాల థ్యంక్స్ అండీ..’ అన్నడూ మర్యాదగా చంద్ర.. ‘పర్వాలేదు.. పక్కపక్క నే వుంటం కద.. ఆ మాత్రం ఒకరి ఒకరు సహాయం చెసుకొవాలి..’ అన్నడు ఫణీందర్.. ‘ఓ.. నా పేరు చంద్రశేఖర్.. కొత్తగా వచ్చిన ఇక్కడ్కి..’అన్నడు పరిచయం చేసుకుంటునట్టు..
‘నా పెరు ఫణీందర్.. మీ పక్క వాట లొనె ఉంట.. ఆఫిస్ కి టైం అయింది.. మనం సాయంత్రం తీరిగ్గ మాట్లాడుకుందాం..’ అని బయ్ చెప్పి వెళ్ళిపొయాడు ఫణి.. సామాను అంత దించి.. సర్ది కొంచం కుదురు గా కుర్చునే సరికి సాయంత్రం 4:30 దాటింది.. అలసిపొయిన సింధు, చంద్ర లు మంచంమీద పడి ఇట్టే నిద్రలొ కి జారు కున్నరు.. తలుపు తడూతున్న చప్పుడికి సింధు కు మెలుకువ వచ్చి చూసుకునే సరికి 7 దాటింది.. కంగారు గా భర్త ను లేపి లైట్లు వేసి తలుపు తీసింది..
ఎదురు గా సుకన్య.. పక్కింటి ఆమె… పక్కన భర్త.. ‘మీరా… రండీ రండీ..’ అంటు లొపలికి ఆహ్వానించింది..
‘చికటి పడుతుంది కద.. లైటు వెలగక పొయెసరికి పలకరిద్దం అని వచ్చినం..’.. అంట లోపలికి వచ్చింది సుకన్య  కర్రిస్  గిన్నలతో..
…‘ఎందుకు వదిన గారు ఇవ్వన్ని..’ అన్నది సింధు..సుకన్య చెతి లొ గిన్నెలు చూసి
‘పర్వాలేదమ్మ.. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ వండుకుంటారు..’ అంట వెనకనుంచి ఫణి మాటలు వినపడ్డయి..
‘మా ఆయన.. ఉదయం మీ ఆయన్ని కలిసినారంట.. కాని మాట్లాడటం కుదర లే! ..’ అని సాగతీసింది సుకన్య..
‘ఓ మీరా.. రాండ్రి.. సింధు.. కుర్చీలు పట్టుకు రా..’ అన్నడు  మాటలు విని  బైటికొచ్చిన చంద్ర …. ‘ఇంకా పూర్తి గా సర్దలే!..’ అని మొహామాట పడత సింధు కుర్చీలు వేసింది..
అప్పుడె ఎట్లౌవుతుది! .. ఒక వారం దాటితె కాని అన్ని సరుదుకోలేం!..’ అంట కుర్చీలో కూర్చున్నది సుకన్య
‘వదిన గారు కర్రిస్ పట్టుకు వచ్చారు..’ అని భర్త కు సమాచారం ఇస్తునట్టు చెప్పింది..
‘అయ్యొ.. ఎందుకండీ.. మేము వండుకుంటం గద!..’ అన్నడు సుకన్య తెచ్చిన గిన్నేలను , వాని వెనుక దాగని ఆమె సండ్లను , కాటన్ చీరె దాచలేని ఆమె తొడల బలుపును చూసి ,’…మస్తున్నదీమె…’అని మనస్సులొ అనుకుంట…
‘ఇల్లు మారి నప్పుడు కష్టాలు మాకు తెలుసు.. మేము పడ్డ వాళ్ళమే..’ అంటు ఓ కుర్చి లొ కుర్చున్నడు ఫణి
‘మీరుఇద్దరేనా.. పిల్లల్ని తీస్కరాలేదా?!..’ అంట మాటలు మొదల్జేసింది సుకన్య
చంద్ర సింధు వంక చూసినడుబాధగ … సింధు మౌనం గా తల దించుకున్నది.. సుకన్య  దిగులు గా ఫణి ని చూసింది..
..పెళ్ళై పదేళ్ళైంది గాని మాకు గూడ పిల్లలు లేరింక!…అంట ఫణి తన భార్య కళ్ళళొ కి చూసి.. ఉమ్.. చంద్ర గారు మీరు ఎక్కడ పని చెస్తారు..’ అన్నడు , విషయం గ్రహించి మాట మార్చుతూ..
’బాలానగర్ లొ ఒక స్టీల్ కంపని వుంది.. అందులొ అకౌంటెంట్ గా వచ్చింది జాబ్.. మీరు??..’
నేను హొండా కంపని లొ సీనియర్ ఇంచార్జ్ ని..
తరువాత పెద్ద గా మాటలు రావటం లెదు నలుగురిలొను..  ముందు అడిగిన ప్రశ్నకు వాళ్ళ మాటలు మూగ పోయినవేమో!..
.. నీ పేరు ఎంటి?.. అన్నది సుకన్య మళ్ల మాట కలుపుత…
సింధు కుమారి.. అని సమాధానం ఇచ్చి ఊరుకున్నది
నా పేరు సుకన్య.. నన్ను పేరు పెట్టి పిలిస్తెనే బాగుంటది.. అంటూ నవ్వింది…. సుకన్య కు 33 ఏళ్ళు.. యవ్వనం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడె స్త్రి మరో దశకి అడుగు పెట్టినట్టు వుంటుంది.. తెల్లటి చాయ.. ఒత్తు గా పొంగిన పరువాలు.. చిన్న మడత పడ్డ నడుము.. చీర నిండుగ చుట్టినా దాయ లేని వంపులు.. చక్కటి నవ్వు.. పలకరించె కళ్ళు..
…ఐతె నన్ను సింధు అని పిలువుండ్రి!…అంత సన్నగ నవ్వింది… అందరి మూడ్స్ తేలికబడ్దయి
‘ సరె మనం మళ్ల కలుద్దం’ అంట లేచి నిలబడి … ’ ఎరికే గద! మన ఇంటి ఓనర్ ఇక్కడ వుండడు.. బెంగుళూర్ లొ వుంటడు.. మీకు ఎట్ల తెలిసింది ఇల్లు గురించి?!..’అడిగిండు ఫణి…
’… అవునట,  ఇళ్ళ బ్రొకర్ కూడ చెప్పిండు.. అద్దె కూడ బ్యాంక్ అకౌంట్ లొ ప్రతి నెల మొదటి వారం లొ వెయ్యలని’ అంట… చంద్ర కూడ నిలబడి మాట్లాడుతావుంటె … ఆరడుగులుంటడేమొ ఈ పక్కింటాయన…అనుకున్నది సింధు, ఫైవ్ ఎయిట్  ఉన్న భర్త తల పైనుండి కన్పడుతున్న ఫణి  ముఖం చూసి…
…చూడనికి  మనిషి గట్టిగ, మొరటుగున్న, మంచిగున్నది మాట తీరు …అనుకున్నది , మధ్యల భర్త  ఉన్నగూడ, పక్కలనుంచి కన్పడుతున్న ఫణి విశాలమైన ఛాతీ ని, బలమైన దండల్ని రెప్పపాటు చూసి చూడనట్లు చూసి, కనురెప్పలు వాల్చుకుంట…
’ అవును.. ఒనెర్స్ ప్రాబ్లం లేదు మనకు.. వాళ్ళు రారు.. మేము వచ్చి 2 ఏళ్ళు ఔతుంది.. ఇప్పటి వరకు చూడలే ఓనర్ ని..’  అని చంద్రకు సమాధానం చెప్తనే  , ..నిండైన నల్లటి తలకట్టు , పెద్దపెద్దకండ్లు , తీరైన ముక్కు, లక్కపిడత లెక్క చిన్ననోరు…కుందనంబొమ్మలెక్కున్నదీమె…అనుకున్నడు చంద్ర తలమీదికెల్లి సింధు ను చూస్త…
…నిన్నమొన్నటిదాక అత్తమామల అదుపులో ఉండొచ్చిందేమొ , కొత్త మొగవాండ్ల ముంగల నిల్బడి మాట్లాడుడు అలవాటు లేకపోవుడుతో , ఫణి చూపుల వేడికి వాయిల్ చీరె పైటర్దుకుంట , సిగ్గుగ నిలబడ్డచోట్నె  చిన్నగ అటిటు కదలబట్టె  సింధు…
చూపులకు బక్కపల్చగ కన్పిస్తాఉన్నగానీ , పైటెనుక అందాలకేం తక్కువలేదీమెకు…అనుకున్నడు , బలిసిన మోసంబీల్లెక్క కద్లుతాఉన్న ఆమె సండ్ల పొంకాలను ఎక్స్ రే కళ్లతొ  తాగుకుంట
’ ఇంక ఇలాగే మాట్లాడుకుంటు పొతె వాళ్ళు అన్నం ఎప్పుడు వండుకుంటారు.. ఎప్పుడూ ఇల్లు సద్దుకుంటారు.. పదండీ ఇంకా..’ అన్నది సుకన్య లేచి
…అయ్యొ…కూర్చోండీ!…అని సింధు , చంద్ర అంటున్న..  ‘ పర్వలే!…మీకు  ఏమన్న కావలె అంటె మమ్మలని పిలవండీ..’ అన్నడు ఫణి ,వెళ్త వెళ్త..
… తప్పకుండ.. అంట తలుపు దాక  సాగనంపిండు చంద్ర
సుకన్య తెచ్చిన కరిస్ కిచెన్ లొ పెట్టి రైస్ స్టవ్ మీద పెట్టింది సింధు.. ఎదొ యాంత్రికం గా పని చెసుకు పొతుంది కాని.. తన మనసు అంత తన భర్త గురించె ఆలొచిస్తుంది.. సుకన్య వేసిన ప్రశ్న కు చంద్ర ముఖం వాడీపొయింది.. ఆ దిగులె తన భర్త తన తొ సుఖం గా మనస్పూర్తి గా సంసారం చేయనికుండ అడ్డుపడుతుంది అని కూడ తెలుసు సింధు కి..
గంట తరువాత సింధు, చంద్రలు భొజనానికి కుర్చున్నరు.. ‘సుకన్య గారు ఆమె భర్త ఫణి గారు మంచి వారుల వున్నరు కదండి..’ అని అన్నది.. చంద్ర సింధుని చూడకుండానే..’ఉం..’ అన్నడు.. ‘మొదటి సారి ఊరు విడిచి వచ్చినం.. కొత్త ఊర్లొ..ఎవరు తెలియని చోట ఎలా వుంటామొ అని అని కంగారు పడ్డ.. కాని సుకన్య గారిని చుస్తె సగం భయం పొయింది..’ అన్నది.
‘వాళ్ళకి పెళ్ళి అయి ఏళ్ళు అవుతుంది కద.. మరి వాళ్ళకి పిల్లలు లేరె..’  అన్నడు చంద్ర ఇగొ సాటిస్ఫక్షన్ చేస్కుంట..
‘అవునండి.. వాండ్లల్ల  ఎవరికో ప్రాబ్లం?!..’ అన్నది సింధు..
‘అంటె నీ ఉద్దెశం ఎంటి.. మన లో ప్రాబ్లం ఎవరికీ?… అన్నట్లా!..’ అని కోపం గా అడిగాడు..
భర్త అడీగినది సింధుకి అర్ధం అయింది.. తనని వెలు ఎత్తి చూపిస్తుంది అని భర్త కి కోపం..

సమస్య అర్ధం అయినది సింధుకి.. తనని వెలు ఎత్తి చూపిస్తున్న… అనుకుంటుండీయన … అని మనస్సుల అనుకుంట …‘అయ్యొ.. అట్ల కాదండి.. మీరు..’ అని సర్దుకునె లోపె..
‘సరె సరె…నా ఫ్రెండ్ చెప్పిండు.. ఇక్కడ ఒక మంచి డాక్టరమ్మ వున్నదంట.. నెక్స్ట్ వీక్ లొ వేళ్ళి కలుద్దం.. ఎవరు ఎంటొ.. తెలుస్తది..’ అనుకుంట చంద్ర లేచిండు భోజనం ముగించి..
..భర్త ని అవమానించినట్లు మాట్లాడ్తినే!… అన్న చింతతో సింధుకూడ లేచె , కంచంలొ ఉన్నది అట్లనే ఒదిలేసి …
.. ఆమె మనస్తత్వం పాతకాలపు పతివ్రత లాంటిది.. మొగడు పెండ్లాలలో తప్పు ఎవరిదైన , భార్యనే భరించాలే!…అనుకునే టైపు… భర్త ని చిన్నమాట కూడ పడ నియదు.. సమస్య నీ భర్త తోనె!.. అని కలిసిన డాక్టరమ్మలు చెప్తాఉన్నా , …ఇద్దరూ బాగనే ఉన్నరు..ట్రై చేస్తనే ఉండండి…అన్నరని తల్లికి అత్తకు , అదేమాట ఫ్రెండ్స్ కు ,లోకానికి గూడ చెప్పి ..లోటు నాదే గావచ్చు.. అని కలిపే నైజం..
భర్త అటు ముఖం జేసి పండుకొనడం చూసి , ..ఎట్ల నచ్చజెప్పాలీయనకు!?..అని విచారిస్త , మెల్లగ వచ్చి బెడ్ మీద కూర్చోని, భర్త వంక మరో సారి దీనం గ చూసి మౌనంగా బెడ్ మీద వాలిపొయింది..
అలికిడి గ్రహించి ఆమె దిక్కు తిరిగిండు చంద్ర.. తక్కువైనట్లున్నది కోపం.. అనుకుంట ఇంకింత దగ్గరగ జరిగింది సింధు సంతోషంగా ..
ఐతె మాట ముచ్చట లేకుండ , తనమీద ఒక కాలు వేసి ,ఒకచేత్తొ కుడి సన్నును గట్టిగా నొక్కుత, ఇంకొక చెయ్యి తొ అప్పటికే మొకాళ్ళ మీదికొచ్చిన నైటిని ఒక్క ఝట్కతొ నడుము పైకంట లాగుత.. ‘ఈ రొజు నీ పని పడ్తనే!…’ అనుకుంట, మొరటుగ మీద పడంగనె అణిగిపోయె ఆమె సంతోషం.. భయం కూడ కలిగె భర్త ఆవేశం చూడంగనే. ఐతె ..క లి సె టైంలల్ల ప్రశాంతంగ , సంతోషంగ ఉండుండ్రి… మంచి ముచ్చలు చెప్పుకోండ్రి.. అని డాక్టర్లు చెప్పిన సలహా గుర్తుచేసుకుంట ..ఎందుకీ ఆత్రం!..నీ దాన్నేగద, అనుకుంట భర్తను చల్లబరిచే ప్రయత్నం చేసె..
..పిల్లలు పిల్లలని నీ నాయన చేస్తున్నడే తొందర!.. అనుకుంట నైటి లొపలి కెల్లి చేతులు దూర్చి.. దోర మామిడి పండ్ల లెక్కున్న ఆమె సండ్లను కింద నుండి పైకి , రసం తీయనికె పిండినట్టు నిపిల్స్ వరకు కసి గా పిండె.. ‘ఇస్ స్ స్…’ అని సన్నగ మూల్గుత నొప్పిని భరించె సింధు .. రసం కోసం తొడిమెను పీల్చినట్లు నిపిల్స్ ని పీల్చుకుంట, పళ్ళతొ కొరుకుత, ఆమె తొడలను మోకాలితొ విడతీసి మీ దె క్కె ..
బాధనోర్చుకుంట అనువుగా పంగలిప్పి పూకు పరిచె సింధు
.. లుంగిని సైడ్కు తప్పించి కుడిచేతి తొ సుల్లి గా న్నొక్క సారి నలిపి లే పు కొని, భార్య మొహం వైపైన చూడకుండనే ఒక్క ఊపున దింపె నిగిడిన మొ డ్డ ను..
‘ఆబ్బ..’ అనె అరుపు సింధు పెదాల వరకొచ్చి ఆగిపోయె.. కళ్ళు తడిచె నొప్పికి.. అప్పటికి ఓర్చుకుంట చంద్రను చేతులతో చుట్టేసె…
వెంటనె ఆమె మీద పూర్తి గా వాలి, తల పక్కన తల పెట్టి.. ‘హు..హు..హూ….’ అని రొప్పుత దెం గు డు మొదల్జేసె ..
రాక్షసుని లెక్క విరుచుకు పడూతున్నగానీ, ఈ విధంగనైన భర్త దగ్గరైనందుకు సంతోష పడుత , అతడి మొరటు దెబ్బలను తట్టుకుంట, పూగంధం చిలికి బయటకు తీసి అతడి మగతనానికి ప్రేమ గా పులుముత కౌగిలింత బిగించె…
.. రైలుకు పోయె తొందర్ల ఉన్నట్లు , అర్ధ నిముషంల సత్తువున్నమార్లు ఊగి .. ‘ఉం…హ..హా…’ అనొర్లుత, గింతంత జిగురు వదిలి, పది మైళ్ళు ఉరికొచ్చినోన్లెక్క నోరెళ్ళబెట్టి గాలి పీల్చుకుంట, భార్య మీద సోలిపొయె నాల్గు నిముషాలు.. అయిన భర్త తలవెంట్రుకలు ప్రేమగ సవరించె సింధు
..ఊపిరందంగనే పక్క మీద ఎల్లికల పడి.. ‘నీకు ఇది టైమే గద..’ అన్నడు.. సింధు మొఖం చూడకుండనే , గాలి బరువుగ పీల్చుకుంట
.. ఫస్టు అర్ధం కాక..‘ఆ.. ఎంటండీ??…’ అన్నది గాని, వెంటనే ..‘ఆ..ఆ..’ అన్నది భర్త ఛాతీని ప్రేమగ నిముర్త …
…‘సరె వచ్చె వారం ల డాక్టరమ్మను కలుద్దం..’ అనుకుంట సింధు చెయ్యి పక్కకు తోసి , అటు తిరిగి నిద్రలోకి జారుకుకొనె..
…సింధు కళ్ళలొ నీళ్ళు గిర్రున తిరిగినయి.. శృంగారం లొ ప్రేమ యొక్క లేమి ఆమె మనసును కుమిలి వేస్తుండడంతొ నిద్ర పట్టలే… ఈయననెట్ల మార్చాలె అని ఆలోచించుకుంట , డాక్టరమ్మలు చెప్పినట్లు , మోకాళ్ళను దగ్గరగ నొక్కుకుంట ఎలకిలనే పండుకొని , ఐదు నిముషాలైనంక లేచె బాత్ రూమ్ కి …
… హాల్లొకొచ్చెసరికి సన్నగ మాటలు వినిపిస్తున్నయి , ఫణి -సుకన్య ల బెడ్ రూంల నుంచి… వినకూడదనుకుంటనే నిలబడిపోయినది సింధు
.. ‘నీకేమైన తెలివున్నదా?.. కనపడినోళ్ళనందర్ని పిల్లల గురించి అడుగుడేనా!..’ అని మందలిస్తున్నడు ఫణి, సుకన్య ని ..
…‘అది కాదండి.. పెళ్ళి అయిన జంట కదా అని..’
‘ఐతే!…మనకు కాలేదా పెళ్ళి!?… అయిన ప్రతీ జంట కి పిల్లలు వుండాల్నా?… చూడు సు.. నాకు నువ్వు చాలు.. నీలొ పిల్లలని చూసుకుంట..’ అంట సుకన్య ను దగ్గరకు లాక్కొని నుదురు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నడు..
‘మీ సంగతి నాకెరికే గానీ లోకం ఊర్కోదు గద!..’
.. ‘పనికి రాని లొకం.. అనుకుంటె నేం.. అనుకొపొతెనేం…’..
‘లోటు నాదెగద..నిన్నెవ్వరేమనరు..’ అని దుఖ్ఖం పొర్లే గొంతుతో అనుకుంట , ఏంచేసిందో గాని ,సుకన్య , మాటలు ఇంకింత సన్నగ వినపడబట్టె.. గోడకు చెవి ఆనించి వినసాగె సింధు
.. ‘ఇదొ చూడు.. నీకు చాల సార్లు చెప్పిన..మనం చేపిచ్చుకున్న టెస్ట్స్ లల్ల నీకు గాని, నాకు గాని ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదని రిజల్ట్స్ వచ్చినయి.. ఐతె, నీ అండం, నా స్పెర్మ్ ని పట్కుంట లేదంట.. డాక్టర్లు ట్రై చేస్త నే ఉండండి.. అన్నరుగాని, మీకు పిల్లలుగారు…అనలేగద ’ అనుకుంట ఫణి ఏంజేసిండోగాని…
..ఏఁ…నీకెప్పు డి దే రం ధి!…అని సన్నగ ఒణుకుతావున్న సుకన్య మాట వినిపించె.. … ఆమెను ఫణేం చేసిండో తెలియలే గాని , శరీరంల సన్నగ కరెంట్ పాకినట్లాయె సింధుకు…
… ట్రై చేస్తనే ఉండాలె గద!… అంటున్న ఫణి చిలిపి స్వరం ,ఆ వెన్కనే
గాజుల చప్పుడు తోకలిసిపోతూ ‘..ఆఁమ్మ్ఁ…ఏఁ…విడువు.. చిరుగుతది..అంటున్న సుకన్య గొంతు విన్పించంగనె .. ఆ రెండింటిని పట్కొని మెత్తగ పి సి కిం డే మో!…అనుకుంట తన సండ్లు రుద్దుకుంట వినసాగె సింధు
‘ఇంకెన్ని రొజులు ట్రై చేస్తం?..’ అంటున్నది సుకన్య,
.. నీ బుజ్జి కి నా బుజ్జొడు తోడున్నంత వరకు..’ అనుకుంట ఏం చేసిండో..
..ఏఁ..గాట్లు పడ్తయ్ .. ఏందవి?!…అని ఇరుగమ్మలు పొరుగమ్మలు అడిగితె ఏం చెప్పుకోవాలె..అంటున్న సుకన్య మాట ఇనొచ్చె సన్నగ… …బుగ్గ నొ , పెదవినొ చిన్నగ కొరికిండు గావచ్చు!… అనుకొనె సింధు , వారపత్రికల నాలెడ్జ్ నుపయోగించుకుంట ..
‘.ఎవరి పన్ల వాళ్ళుంటరుగాని నిన్నడగొస్తరా?!…ఎది నీ బుజ్జి.. ఎక్కడ దాచ్కున్నవ్ ..’ అనుకుంట ఏం చేసిండో .. ‘చీ..చెయ్ తియ్యు.. హ..హ్హ…హ్హా..హాహా..’ అనుకుంట సుకన్య నవ్వు వినొచ్చె..
…ఎక్క డెక్కడ పెడ్తుండో చేతులు!? నడుమా, తొడలా, వాని మధ్యల్నా?.. అని ఊహించుకుంట ముడుచుకుపోయె సింధు
‘ ఇ ట్ల నవ్వితె.. నాకు ఇంక ఏం కావాలె చెప్పు.. నా సూ.. నా బుజ్జి..’ అంటున్న ఫణి మాట తోబాటె మంచం కిరకిరలు , ముద్దుల చప్పుడ్లు వినిపించబట్టె.. ఆమెను పక్కమీద పండబెట్టి మీదెక్కి ముద్దులాడ్తుండా యేమి?!.. అనుకొనె సింధు
‘ మాయ మాటలు మాట్లాడితే ఇస్తననుకుంటున్నవా?!.. ఆ దాల్ గలాయించదు..’ అంట ముద్దుల చప్పుడ్లమధ్య మంచం కిరకిరలు ,
..‘నువ్వు ఎంటి ఇచ్చేది.. తనాయించి పోయిన గి దీన్ని చుస్తె అదె ఉరుక్కుంట వస్తది..’ అంటున్న ఫణి మాట.., …అట్లనా!?
కన్పించనియ్యుండి గ వా న్ని.. చెప్త ..’ అని దంతాల చప్పుళ్ళ మధ్య సుకన్య చిలిపి గొంతు ,
.. ‘కొరికేస్తవా ఏంది వాన్ని..’ అంటావున్నఫణి మాట మధ్యల్నే ఆగిపోయె… ., సుర్రు, ప్ప్చ్..ప్ ప్ప్చి. అనుకుంట ముద్దుల, చప్పరింతల చప్పుండ్లు వినరాబట్టె…
..ఇంక ఓపలేక ..ఛీ!… అట్ల గూడ చేస్కుంటరా?!…అనుకుంట ఎఱ్ఱబడ్డ మొఖంతొ బాత్రూంలకెళ్ళి తలుపేసుకునె సింధు..
చప్పుడ్లు వినబడుడు బందైంది గాని , అక్కడ జరుగుతున్నది కళ్ళముందల ఆడతాఉంటె , తొడల నడుమున్న పెదవులు తడిబారబట్టె… వాట్ని కడుగుకుంట ఒక ఐదు నిముషాలు అ క్కడ్నే ఉండి, …ప ని ఖతంబట్టించి పండుకున్నరేమోలే!…అనుకుంట చిన్నగ బైటకొచ్చె …
…కాని హాల్లకి రాంగనే ఇంక ముద్దుల చప్పుండ్లు సన్నగ వినబడబట్టె.. మళ్ల మొదల్బెట్టిండ్రా!…అనుకుంట నిలబడిపోయె సింధు…
..‘ అయితె దాం ట్ల దాపెట్టుకుంటా.. సరి పోతదా..’ అని రొప్పుత అంటున్నది సుకన్య, భర్త ముద్దులకి , ముద్దులతో జవాబిచ్చుకుంట ..
‘..అంత పె ద్ద దై పోయినదా? చూడనివ్వు!…’ అనుకుంట ఎక్కడ ముద్దులు పెట్టుడు షురూ చేసిండో ఫణి , …ఛీ!…వాట్లనా ముద్దాడేది?!…అటు పోతున్నవేంది?!…అనుకుంట ఏం చేసినదో సుకన్య ,ఆమె కాలి మువ్వలు ఉండుండి చప్పుడు చేయబట్టె…
…పాదాల మీద ముద్దులతో మొదల్జేసి పై పైకి పోతున్నడేమో.. అనుకునె సింధు.
…ఇంతల గాఢంగ గాలి పీల్చిన చప్పుడు , దానెనుకనే …చీ!…గలీజ్!…అక్కడ్నా నోరు పెట్టేది?!.. అనుకుంట ఏంచేసినదో ఆమె!… ఆఁ…అంట బాధగ ఒర్లి … రోజిట్లనే గుంజినావంటె నే గంజా ఐపోత!…అంటున్న ఫణి మాట ఇనొచ్చె..
భర్త జుట్టు పట్టుకుని పైకి లాగింది గావచ్చు.. అనుకున్నది సింధు..
…ఇంతల …ఏ య్…చాల్జెయ్యి.. నాలుకతొ అట్ల కెలికినావంటె కిలొ మట్టెల్తది నీ కడుపులకెల్లి!…అంటాఉన్న సుకన్య మాట ఇనొచ్చె…
…బొడ్డును గాని కెలుకుతున్నడాఏంది నాలుకతొ?!…అనుకుంట మెలికలు తిరిగిపోయె సింధు
.. ఏఁ ..మళ్ళ అ టు పో తు న్నవేంది!.. ఆఁ..అదేంపని??… అంటున్నది సుకన్య ..
..ఫణి ఏం చేస్తున్నడో అర్థంకాలె సింధుకు..
ఇంతలొ ఏమైందొగాని మంచం మీద ఏ దో ఎత్తేసినట్లు చప్పుడయ్యె… ఓ చుక్కైన అమృతం తాగనీరాదె..గుఱ్ఱం లెక్క అట్లెగిరిపడతవేంది!..అంటున్నడు ఫణి
..ఛీ సిగ్గుండాలె!…అంటున్నది సుకన్య… అమృతమెక్కడిదో తెలియలే సింధుకు
ఇంతల .. ‘నన్నింక రెచ్చకొట్టకుండ్రీ.. పైకి రండీ.. నలిపేయండీ.. అని అరుస్తున్నది సుకన్య,. ..ఒచ్చి ఏం చెయ్యాలె!?… అంటున్నడు ఫణి సన్నగ నవ్వుకుంట…
…అనాడీ వి…అన్ని చెప్పాలె నీకు!…అన్నది సుకన్య ఎక్కిరిపించుత…
…ఔ… నే అనాడీ నే… అనుకుంట ఎక్కడ కొరికెనో ఫణి.. … ఎహె!…రా!… అంట , విలవిల్లాడె సుకన్య!…
…ఒచ్చేంజెయ్యాల చెప్పు!… అనుకుంటనే ఏం జేసెనో , మంచం మళ్ళ కిరకిరలాడె..
.. మీదికెక్కిండేమో!… అనుకొనె సింధు
… ’ దెం గుం డి నన్ను..’ అంట చిన్నగ గులిగె సుకన్య…ఎంత గలీజ్ మాటలు మాట్లాడుతున్నదీమె?!..అనుకొనె సింధు
…’ఇన్పియ్యలే! ..’ అనుకుంట లేచిండేమో ఫణి,…మంచం కిరకిరలాడె..

3ic

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Kadha Puranam – 1, కధా పూరణం,telugu romantic stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,telugu srungara kathalu,telugu actress sex stories,jabbardasth sex stories,మాహి (రే)…మరిది,telugu buthu kathalu

30days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: