Kadha Puranam

Kadha Puranam – 8 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam - 8 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

Kadha Puranam – 8 | కధా పూరణం | telugu romantic stories

sandhyakiran

Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories
Kadha Puranam | కధా పూరణం | telugu romantic stories

అనుకొంటె సాధించరా ఆడోండ్లు!.. సాయంత్రం బజార్ వెళ్ళి మిల్లెట్స్ , గుడ్లు , కారెట్స్ , తెచ్చుకున్నరు.. ..తొవ్వల కాలనీ పార్క్ వద్ద ’ ఉచితం గా యోగా నేర్పించబడును ’ ఫ్లెక్సీ జూసి , వాలంటీర్స్ తొ మాట్లాడి
టైం ఫిక్స్ చేసుకునుడే గాక రోజు వాకింగ్ చెయ్యాలని , మగోండ్లను భీ తోలుక రావాలని డిసైడ్ ఐపోయిన్రు..
.. అక్కా!..బావ కేం అవసరం లేదుగాని , చంద్రనెట్లైన పట్కరావాలె!!… అని రిక్వెస్ట్ చేసె సింధు
..అట్లెట్ల రాడు!?.. ఇద్దరమున్నంగద!.. గుంజుకొద్దం!.. అని సుకన్య అనంగనె..
..టైం లేదంటె ’ సండే యోగా క్లాస్ ’ ల చేర్పిద్దంలె!..అంట భర్తను సపోర్ట్ చేసె..
.. ఇట్ల ఇంటివద్ద ఆడోళ్ళు ఓ రకం ప్రయత్నాలు చేస్తాంటె , చంద్రను ముగ్గుల దింపనికె వేరే టైపు ప్రయత్నాలు షురూ జేసె గౌతం గాడు ఆఫీస్ ల..
..చంద్ర కు సిటీ ట్రాఫిక్ ల బైక్ నడిపించుడు మొదల్జేసిండు..ఆ పేర్న తన సెక్షన్ కు రమ్మనుడు, రూపతొ మాట కలిపె అవకాశమిచ్చిండు. ముగ్గురు కలిసి కాంటీన్ ల ముచ్చట్లు పెట్టుడు , జోక్స్ వేస్కొనుడు గూడ మొదలాయె
..రూపా!..ఇయాళ సుస్త్ ఉన్నది శరీరం.., ఈయనను తీస్కపోరాదు ఆ మీటింగ్ కు!..అనుకుంట చంద్రకు బైక్ కీ అందించిడొకరోజు..
..ఓకే!.. అనుకుంట చంద్ర చెయ్యి పట్కొని పోనికె తయారైందామె..
..సిటీ ట్రాఫిక్ ల బైక్ నడిపించుడు కష్టం ర బై!.. అనుకుంట వెనకడుగేసిండు ..
..అంత భయమైతె నేను డ్రైవ్ చేస్త గద!..నువ్వు వెనక కూర్చో!.. అని వెక్కిరిపించుకుంట కీ గుంజుకొబోయింది రూప..
..ఏఁ..నువ్వు నడుపుడేంది?..నే వెనకెక్కుడేంది?!..అని పౌరుషంగ అనుకుంట , ఆమె చెయ్యి పట్కొని బయల్దేరిండు చంద్ర..
.. ఏయ్ఁ ..విడువు!.. అనుకుంట చెయ్యి విడిపించుకుని , తన సీట్ దిక్కు ఉరికి , స్టోల్ కమ్ చున్నీ అందుకొని , అదుర్తావున్న తన సండ్లనే నోరెళ్ళబెట్కొని చూసె చంద్రను గమనించి చిన్నగ నగుకుంట , ..ఊఁ..నడువు..అనుకుంట , కండ్లు , ముక్కు కన్పించె విధం గ స్టోల్ ను కట్కుంట , ఒయ్యారంగ పిఱ్ఱల్నూపుకుంట మూడడుగులు ముందే నడిచె , ఎదురొచ్చిన కొలీగ్స్ కు ..హాయ్.. చెప్పుకుంట..
..మంత్రముగ్ధుని లెక్క ఆమె ఎన్కనే నడిచె మన హీరో..
.. చంద్ర పార్కింగ్ చేరి బైక్ స్టార్ట్ చెయ్యంగనె ,మగోండ్ల లెక్క కాళ్ళు అటిటేసి ఎనకెక్కె రూప..
.. బ్రేకులు కొట్టి , ఝట్కలిస్తె ఆమె ఏమన్న అనుకుంటదేమో!..అన్న భయానికి చిన్నగ నడిపించబట్టె చంద్ర..
..ఏఁ..ఇట్ళెళ్తె తెల్లార్తది..ఫాస్ట్ గ పోనివ్వు.. అనుకుంట చంద్ర నడుము పట్కొని ముందుకొంగి చెవిల హుకుం జారీచేసింది ..
..ఇంక ఆగుతడా మనోడు!?.. జర్ర జర నడిపించబట్టిండు బైక్ ను.. స్పీడ్ పెరిగితె బ్రేకులు , జర్కులు తప్పయి గద!.. జర్క్ జర్క్ కు ఆమె తన నడుమును పట్కుంటాంటె.. , ..ఆమె సండ్లు వీపును రుద్దుతాంటె,అరచేతుల వెచ్చదనం షర్ట్ బనియన్ లకెల్లి చొచ్చుకొని గుండెలను తాక్తాంటె మత్తెక్కిపోయె చంద్ర కు.. ..ఎటెటో నడపబట్టె బైక్ ను..
..ఏఁ..ఎటు బోతున్నవ్?!..ఆ ముంగల సిగ్నల్ కాడ యూ టర్న్ తీస్కొ.. ఆఁ..ఐనంక సెకండ్ లెఫ్ట్.. ..ఐనంక.. అనుకుంట ముంగలకొంగి, చంద్ర భుజాలమీద చేతులేసి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వబట్టె రూప..
..వీపు మీన ఆమె మెత్తని సండ్ల ఒత్తిడి ని ఎంజాయ్ చేస్కుంట ఆమె ఆమె ఆఙ్ఞలను అమలు చేయబట్టె మన హీరో..
..ఎట్లైతెనేం మీటింగ్ ఆఫీస్ కు జేరిరిద్దరు..
..పనైనంక బైటకెళ్తాంటె .. హాయ్ రూపా!.. అనుకుంట , నిండుగున్న ఫిగర్తొ , కొంచెం కఱ్ఱెగున్న ఒక నడి వయస్సామె ఆగబట్టింది.. .. ఈమె విజువల్ పబ్లిసిటీ ఇంఛార్జ్.. అని పరిచయం చేసె రూప.. మర్యాదగ పలకరించినంక ఆడోళ్ళు అయియి ముచ్చట్లు పెడ్తాంటె ఇంకొంచం ముంగలకెళ్ళి ఆగిండు మనోడు..
.. ఎర్రగ బుర్రగ ,మీడియం సైజ్ హీరో లెక్కున్నడు.. నీ పక్కన ఫ్యామెలీ టైప్ మోడల్ గ పని జేస్తడు…మాట్లాడరాదు!.. అంట పబ్లిసిటీ ఆమె అనుడు , చూద్దం తీ!.. అంట రూప జవాబిచ్చుడు మనోని చెవిన బడ్డది.. ఖుష్ ఐపోయిండు..
..అడుగుడు ఆలస్యం, ఒప్పుకోనికె తయారైపోయిండు..
..ఐతె ఆ ముచ్చటె ఎత్తకుండ, .. పోదం నడువు.. అనుకుంట జర్రజర పార్కింగ్ దిక్కునడువబట్టె రూప.. ..వాపస్ తొవ్వల చెప్తది గావచ్చు.. అనుకుంట జోడు బాస్కెట్ బాల్స్ లెక్క ఒక దాని పైన ఎక్కిపోయె ఆమె పిర్రలను చూస్కుంట వెన్కనె నడిచిండు ..
.. బైక్ ఎక్కినంక ఇంతకుముందు కంటె టైట్ గ మనోని వీపుకు అతుక్క పోయి , తొవ్వంత అయియి ముచ్చట్లు పెట్టిందిగాని , మనోడు ఎదురుచూసె మాటె ఎత్తలె.. ..దాహమౌతున్నది!.. అనుకుంట ఒక బేకరీ ముంగటాపి , రెండు పెప్సీ లకు తోడు నాల్గు ఎగ్ పఫ్స్ కూడ పట్కొచ్చిండు..
..ఒద్దొద్దని నఖరాలు జేస్కుంటనే సినిమా ముచ్చట్లు చెప్కుంట మూడు పఫ్స్ , తన పెప్సీ, ఖతం బట్టించి , ..ఏఁ మాకంటె అన్యాయం గ తాగుతున్నవూ!.. అనుకుంట ,మీదికెల్లి నోట్ల పోస్కుంట చిన్నగ తాగె మనోని చేత్లకెల్లి బాటిల్ గుంజుకొని , దాని మూతికి పెదవులతికించి , మూడు గుటకల్ల మూడొంతుల డ్రింక్ మింగి, గింతంత మిగిలించి , మనోని చేత్ల బెట్టింది ..
…ఆమె పెదాలను ముద్దాడినంత ప్రేమగ బాటిల్ మూతిని నోట్ల బెట్టుకొని చిన్నగ నాక్కుంట , ఆయిన్ని చుక్కల పెప్సి ని తాగి బయల్దేరిండు మనోడు..
…ముందులెక్క ముచ్చట్లమధ్య ఆఫీస్ చేరిన్రు..
, ..ఇక ఆగబట్టలేక …ఆ పబ్లిసిటీ ఆమె ఏమొ అంటున్నట్లున్నదీ!.. అనేసిండు మనోడు , బైక్ స్టాండ్ వేస్కుంట..
..విన్నవ్ లే!!… అనుకుంట స్టైల్ గ చూపుడువేలాడించుకుంట కనుగుడ్లు తిప్పింది రూప..
..ఏఁ.. నేనేం వినలె!.. అన్నడు మనోడు సిగ్గుతొ ముడుచుకుపోత..
…నిన్ను జూసి నేర్వాలె సిగ్గు పడుడు.. అని బనాయించుకుంట ఆఫీస్ లోపలకు నడిచె..
..అదేదొ చెప్పరాదు!.. అనుకుంట కుడిచెయ్యితొ ఆమె నడుమును చుట్టుత అడుగులొ అడుగు కలిపిండు..
..ఒక్క పాలి మనోని చురచుర చూసి, చేతిని చిన్నగ తప్పించి జర్ర జర అడుగులేసె రూప..
..ఓవర్ గ చేసిననా యేంది?!.. అని గుబులు పడుకుంట పిల్లి లెక్క ఆమె ఎనుకనె నడిచె చంద్ర..
..సెక్షన్ దగ్గర పడంగనె రూప ఒక్క ఉరుకున గౌతంగాని సీట్ చేరి , వాని చెవిల ఏదొ గుసగుసలాడబట్టె , మధ్య మధ్యల చంద్ర ను చూసుకుంట..
..ఏం చెప్తున్నది గౌతం గాన్కి!..మాకు మాకు కొట్లాట పెడ్తదాఏందీమె?..అని సోచాయించుకుంట చిన్నగ వాండ్ల దగ్గరకు చేరిండు..
… ..గుడ్ న్యూస్ చెప్పనికె అట్ల మొకం లట్కాయించుకొనొస్తున్నవేందిర?..అనుకుంట మనోని వీపు మీద చెయ్యేసె గౌతం చిరు నవ్వుతొ..
..నాకేమెర్క?.. అంత ఈమెకే తెల్యాలె.. ..అదేందొ చెప్పుమంటె , చెప్పక చెయ్యక జర్రజర లోపలికురికొచ్చింది!.. అని కంప్లైట్ చేసిండు ధైర్యం తెచ్చుకొని ..
..ఆఁ..అంత అల్కగ చెప్తరు!?..అనుకుంట మూతి ముడిచె రూప..
..ఏంగావాల్నొ చెప్పురాదు!?..అనుకుంట దగ్గర జేరిండు…
..అక్కతొ బిర్యాని చేపించి పెట్టాలె!..అది భీ గరం గరం గ!… అనుకుంట కనుగుడ్లు గుండ్రంగ తిప్పె..

.ఔర!.. ఈ సండెనె చేపించు వదినమ్మతొ!.. ఇయాల ఫ్రై డే..టైం ఉంటది…అనుకుంట వంత పాడిండు గౌతం..
..ఆమెకు దూరముండె టైం ర!.. తెలుసుకొని చెప్త అనె చంద్ర , ..ఏందీడు?..వరుస మారుస్తుండు?.. అని మనస్సుల అనుకుంట
..అట్లనే తీ!.. రేపు కన్ఫర్మ్ చెయ్యాలె…అనుకుంట ఇంటి దోవ బట్టిన్రు కాన్ఫరెన్స్ ముచ్చట్లు చెప్పుకుంట…
..ఐతె తెల్లారి , ఒక గంట లేట్ గ ఆఫీస్ కొచ్చిండు ముఖం కిందికి లట్కాయించుకొని..
..ఏమైందిర..లేటైనవ్!..అనుకుంట గౌతం ఎంక్వైరీ …
.. ఏం చెప్పుమంటవ్?.. అంట భారం గ సీట్ల కూల బడ్డడు చంద్ర..
..ఏ మైంది?!..తోష బాగ్ మర్చినవా? అన్నది , అందాజగ విషయం అర్థం చేస్కున్న రూప , మునిపంటితొ కింది పెదవిని నొక్కి నవ్వాపుకుంట!…
..పొద్దుగాల లెవ్వంగనె శుభవార్త చెప్పె నీ అక్క!.. చాతగాని వంట చేసొచ్చెటాలకు ఈ టైమైంది..తోష తెచ్చుడొకటె తక్కువ.. అన్నడు , రుసరుసలాడ్త..
.. ఎప్పుడు ఆడోళ్ళు వండి బెడ్తె తిని తిరుగుడే అన్కున్నవా!..అని బనాయించుడు మొదలెట్టె , పక పక నవ్వుత..
..ఏఁ..ఊకోఁ.. అనుకుంట ఆమెను మందలించి , ..అట్లైతె నెక్స్ట్ సండే పక్కా నేగద!..అంట మాట మార్చిండు గౌతం , మనసుల్నె సింధు ఋతుక్రమం ( Menstrual cycle) ను లెక్కించుకుంట
..అక్కకు జెప్పు…తొమ్మిది కొట్టకముందె మీ ఇంటికొచ్చి సహాయం చేస్తనని!.. అంట భరోసా ఇచ్చె రూప
..ఆ టైం కు నువ్వు ముఖం కడుగుడె పెద్దమాట! .. అంట రిటార్ట్ ఇచ్చి పగ తీర్చుకొనె చంద్ర ..
..నేనున్నగదర!..పొద్దుగాల్నె లేచి మటన్ తీస్కొని, ఆమె ఇంటికి బోయి , మేలుకొల్పు పాడి , తీస్కొస్త!.. అని గ్యారెంటీ ఇచ్చిండు గౌతం
..ఖర్చు తప్పెగదా!..అని సంతోషించె మనోడు
……. ……. ……. ……. …….
..అనుకున్నట్లె సండే ఉదయం తొమ్మిది కొడ్తాంటె ..హాయ్.. అనుకుంట చంద్ర ఇంటిముందు హాజరైరి గెస్ట్స్..
.. ఇంట్లకొస్తాంటె ..పూసినట్లున్న బ్లూ బ్లాక్ జీన్స్ ల కదిలె రూప తొడల్ను, కొంచెం లూజ్ ఉన్న త్రీ ఫోర్త్ స్లీవ్స్ ప్రింటెడ్ క్రేప్ టాప్ ల , అల్కగ కదిలె రూప సండ్ల షేప్ ను చూస్కుంట గుటకలు మింగుత , .. సింధూ, ఒచ్చిన్రు మనోళ్లు.. అనుకుంట భార్యను పిలిచిండు..గౌతంచేత్ల కెల్లి మటన్ సంచీ అందుకునె ప్రయత్నం చేస్త..
.. మర్ల నీ చెయ్యెందుకట! అనుకుంట స్వతంత్రంగ కిచెన్లజొచ్చె, ..బ్లూ జీన్స్ మీద వైట్ ఫుల్ స్లీవ్స్ షర్ట్ తొడిగిన గౌతం..
.. ఇంత ఘనం పట్కొచ్చిన్రు?.. సన్నగ అనె సింధు,, ఎదురొచ్చె గౌతం ను తప్పుకోని కిచెన్ ప్లాట్ ఫాం చూపిస్త..
..అంత ఎక్కువైతె డబ్బలల్ల పెట్టించ్కొని పట్కపోతం లే్ వదినె!.. అని సన్నగ నగుకుంట మనస్సుల కోరిక బైట బెట్కుంటనె సంచిని కిచెన్ ప్లాట్ ఫాం పైన బెట్టె.,
.. విశాలంగున్న వీపు మీద శాండో బనియన్ ఔట్ లైన్ కన్పడబట్టె ..షర్ట్ టైటున్నదేమొ, మటన్ సంచి మీద పెడ్తాంటె దండల ఒంపులు తెలిసె …హస్తీన్లు (షర్ట్ స్లీవ్స్) కొంచెం మడిచిండేమొ ,మటన్ సంచీ వజన్ కు బలిసిన ఫోర్ ఆర్మ్స్ మీన పచ్చని నరాలు కన్పడబట్టె.. టైట్ గున్న జీన్లకెల్లి బలిసిన తొడలు , వాని మధ్యల ఉ..బ్బు.. ..మమ్ముల జూడు.. అన్నట్లు ముంగలకురికిరాబట్టె..
..థూ!..ఈయన శరీరాన్నిట్ల చూస్తున్ననేంది? అని మనసును మందలించుకుంట , ఎఱ్ఱగైన ముఖం పక్కకు తిప్పుకుంటాంటె.. , .. వదినె. , ఈమె రూప., మా కొలీగ్.., అన్కుంట రూపను పరిచయం జేసె..
..ఏందీరోజు!..తేపతేపకు ..ఒదినె.. అంటున్నడు!..చంద్రకు చెప్పాల్నా ఏంది?..అని ఆలోచన చేస్తుండంగనె ..హాయ్!..అనుకుంట రూప హగ్ చేస్కొని , .. సింధక్కా!.. ఇయాల నాకు బిర్యాని వండుడు నేర్పించాలె..ఏక్ దమ్ నీలెక్క… అని మాట కలిపింది..
..మాకింత చాయ్ తాపితె మేం భీ హెల్ప్ చేస్తం.. అని బీరాలు పల్కిరి మగోండ్లు..
…చాయ్ ఇస్తంలె గాని… హెల్ప్ పేర్జెప్పి మా పనికి అడ్డు రాకుంటె అదే పదివేలు.. అనుకుంట వంటింట్లకు మాయమైరి ఆడోండ్లు..
..చాయ్ తాగుత అర్దగంట ముచ్చట్లు పెట్టి , …ఈళ్ళేం చేస్తున్నరొ చూద్దం.. అనుకుంట , చిన్నగ వంటింట్ల జొచ్చిరి చంద్ర , గౌతం లు..
..వీండ్ల సోయే పట్టకుండ ముఖాలకు పట్టిన చిరు చెమటలు తుడుచుకుంట ప ని లొ మునిగి తేల్తున్నరు.. ..టక్.. టక్.. ఠక్ ఠక్ .. అనుకుంట వేర్వేరు లెవెల్స వినిపిస్తున్నయి కిచెన్ నైఫ్ చప్పుళ్ళు
..ఇంక కట్ చేసుడ్లనే ఉన్నరా!?..అనుకుంట లోనికి అడుగెట్టిరి మగోండ్లు ..
..ఎంత దొడ్డు దొడ్డుగ కొట్టించుకొచ్చినవొ మటన్ ముక్కలు.. చూడు , సింధక్కకు ఎంత కష్టమౌతున్నదో అంట చర్రుమనె రూప, కాయగూరలు కట్ చేసుడాపకుండనె …
..పనిచేసె అలవాటు లేదేమొ ఆమెకు, ఆయింత పనికె నడుం అల్లల్లాడిపోబట్టె..పిఱ్ఱలూగబట్టె..నిండైన సండ్లు అదరబట్టె..
..నే హెల్ప్ చేస్తగద!..అనుకుంట ఆమె ఎనకకు జేరిండు చంద్ర , ఆమె ఒంపు సొంపులను ఒళ్ళంత కళ్ళు చేస్కుని చూస్కుంట..
….నిజమా!..అనుకుంట , కనుగుడ్లు గుండ్రంగ తిప్పుత కొంచెం స్థలమిచ్చె రూప ..
..వేరొక కటింగ్ నైఫ్ అంద్కొని , ఆమెను పూస్కుంట , రాస్కుంట కాయగూరలు కట్ చేసుడు మొదల్జేసె చంద్ర..
..ఇది చూసి , లోలోన నగుకుంట, ..కష్టంగున్నదా!?.. అనుకుంట సింధు ఎనక జేరిండు గౌతం..
..వంటింటి వేడికో.. కట్ చేసె శ్రమకొ సన్నని నడుము చుట్టు చిరు చెమటలు మెరుస్తున్నయి..కట్ చేసె పని లొ మునిగి తేల్తున్నదేమొ, కట్టిన వాయిల్ చీరె ఆమె శరీరాన్కి అతుక్కుపోయున్నది.. ..పైట కొద్దిగ పక్కకు తొలిగున్నది.. ఆ గాప్ ల కెల్లి చిన్నగ అదిరె స్థనపు ఒంపు లైట్ గ కన్పించబట్టె
..వెన్క అలికిడి ఏర్పడంగనె , …సన్నగ కట్ చేస్కుంటె ముద్దుగ ఉడుకుతయి.. అని సన్నగ అనె సింధు , చిరు చెమటల్ను వాయిల్ చీర కొంగుకు తుడుచుకుంట అతనిని ఒక లిప్త ఓరగ చూసి, కొంగును నడుంచుట్టు తిప్కొని బొడ్ల దోప్కొనె , ఇంకింత దూరం జరుగుత..
..అంతల మెరిసె ఒక చెమట బిందువు ఆమె సన్నని నడుము మీద్కెల్లి జారి , బొడ్లోనికి అలగ్ న మాయమయ్యె..
.. అఁహ్ఁ..ఏమదృష్టం దానిది!.. అని ఈర్ష్య పడుకుంట , ..సారి వదినె!..తెల్వదు.. ఇది నాకిడిచిపెట్టి , వేరె పని చూస్కోండ్రి.. అంట ఛాపింగ్ నైఫ్ ఇవ్వుమన్నట్లు చెయ్యి జాపె
..అయ్యొ..ఒద్దు!..అని వారించె సింధు, కుడి చేయి ఇంకింత దూరం జరుపుత..
..ఏఁ..ఇటియ్యొదినె!..అద్దంల మొఖం చూస్కొ!..ఎంత ఎఱ్ఱగైపోయినదొ!.. అర చేతులు చూస్కొ , ఎట్ల కందిపోయినయొ!.. అని సన్నని గొంతుతొ సానుభూతి ఒలకబోస్త , లటక్ఖ్ న చెయ్యి జాపి , ఆమె చేత్లకెల్లి ఛాపింగ్ నైఫ్ అందుకొనె..
..ఆ పని చేసుట్ల గౌతంగాని ముంజేయి సింధు సండ్లను ఒరుసుకొనె.. ..బిర్రుగున్న ఆ జోడు గుట్టలను ఒరుసుకోంగనె వాని చేతిమీది వెంట్రుకలు నిక్కపొడుచుకొనె .. ..అవి మొలల్లెక్క గుచ్చినయేమొ , సింధు శరీరం పులకింతతొ సన్నగ ఒణికె..
..ఒద్దంటెనొ!.. నీ షర్ట్ ఖరాబైతది!!.. అని చిన్నగ వారించె , …చూసిండా ఏమి?.. అని బెదురుత భర్తదిక్కు ఓరగచూస్కుంట..
..ఏం గాదు!.. అంట జర్రజర షర్ట్ ఇడిచి తలుపు మీదేసి టక్క టక కట్ చేసుడు షురూజేసె..
..వారంల నాల్గు మార్లైన జిమ్ కు పోతడేమొ , బలమైన శరీరం గౌతంగాన్ది.. .. ఖాలి కట్ బనియన్ మీద , రెండడుగుల దూరం ల ఉన్నడేమొ , వాని ఛాతీ వెడల్పు , దండల బలుపు సింధు కండ్లకు ఇంకింత పెద్దగ కన్పించె.. ..వాడు మటన్ ను సన్నని ముక్కలుగ కట్ చేస్తాంటె ,రిథ్మిక్ గ కదిలె భుజాల కండల్ను, మెలి తిరిగిన దండల్ను ఓరగ చూస్కుంట మసాలాలు నూరుడు మొదలెట్టె సింధు..
..ఎట్లైతెనేం ఘుమఘుమ వాసనలు వెదజల్లుత బిర్యాని తయారైంది..
..ఆఁహ్ఁ..ఫ్రెష్ అవ్వాలె!..అని ఒళ్ళిరుచుకుంట , టవల్సందుకొని మగోండ్లు ఇంటెనకున్నబాత్రూంల దిక్కు నడుస్తాంటె..,
..చాల కష్టపడిండ్రమ్మ వీండ్లు… ఎక్కిరిపిస్త, ముసిముసి నవ్వులు దాపెట్టుకుంట ,ఎటాచ్డ్ బాత్ ఉన్న బెడ్రూంల జొచ్చిరి ఆడోంళ్లు..
..కామన్ కాంపౌండ్ల ఉన్న నల్లా ను గౌతంకు చూపించి , ..నువ్వు కానియ్యుర.. అనుకుంట , పక్కింటి వంటింట్లకెల్లొచ్చె వాస్న్లను పీల్చుకుంట , ఆ దిక్కే చూస్కుంట , అటిటు పచార్లు చేయబట్టె చంద్ర
.. చంద్ర మాటలు, నల్లా నీళ్ళ చప్పుడు వినొచ్చినయేమో కిటికిలకెల్లి తొంగి చూసె సుకన్య..
..ఆ చూపు కోసమె ఎదురు చూసె చంద్ర చిన్నగ చెయ్యూపుత చిలకల నవ్వె..
..బదులు నవ్వుత , చూపు నల్లా వద్ద కాళ్ళు చేతులు కడిగె గౌతమ్ గాని దిక్కు సారించె సుకన్య..
..ఎఱ్ఱగ మెరిసె వాని ఒంటి రంగును , శ్రమ తొ ఉబ్బిన దండల్ను, ముంచేతుల కండల్ను జూస్కుంట , ..ఎవ్వడొ ఈయన?!.. .. ప్రభాస్ గాని లెక్కున్నడు!.. అనుకుంట , కన్నార్పక , అక్కడ్నె నిలబడిపోయె.. , ఎవ్వరు?.. అనుకుంట ఎన్కనెల్లి భర్త వచ్చెదాక..
..చంద్రన్న.. అనుకుంట, తత్తరపాటు కప్పిపుచ్చుకుంట పక్కకు తప్పుకొనె సుకన్య..
.. ఏం చంద్రన్నా!..ఏం చేపిస్తున్నవొగాని ..మ స్తు.. వాస్న్లొస్తున్నయి!.. అనుకుంట తలుపు తీస్కొని బైటకొచ్చె ఫణి..
..ఒక కన్ను, ఒక చన్ను, ఒక తొడ బైటపెట్టుకుంట భర్త ఎనుకనుండె చూడబట్టె సుకన్య..
..కాళ్ళు ,చేతులు కడుగుతనె , చంద్ర గాని ..చాల్ , సుకన్య నజర్లు గమనించి , ..నువ్ కాళ్జేతులు కడుగుర.. అన్నటు చంద్రకు సైగ చేస్కుంటనే , మర్యాదగ భుజాల మీన టవల్ కప్పుకొని
..నమస్తె ఫణన్నా!.. మీ ఇంట్లకెల్లి తక్కువేమొస్తలేవు!!.. అంటనే , చాటుమాటుగ ఆమెతో చూపు కలిపి , కళ్ళతోనే వంటను మెచ్చుకొనె గౌతం..
..ఎఱ్ఱబడ్డచెంపల్తొ కళ్ళార్పి చిరునవ్వులు చిందిస్త చూపు తిప్పుకొనె సుకన్య..

ఈళ్ళ మాటలినబడ్డయేమొ , సింధు , రూప లు చిన్నగ బైటకొచ్చిరి ..
..ఏం వండిన్రో గాని వాసన్లు ఘుమాయిస్తున్నయి!.. అని చిరునవ్వు చిందిస్త సింధును మెచ్చుకొనె ఫణి..
..సిగ్గుగ తలదించుకుంటనె కళ్లతొ థాంక్స్ చెప్పె సింధు..
..అది జూసి , .. చుట్టాలొచ్చినట్లున్నరూ?!..అనుకుంట బైటకొచ్చె సుకన్య , రూప ను చూసి స్నేహపూర్వకంగ నవ్వుత..
..హాయ్!..మేం .. చంద్రన్న కొలీగ్స్ .. , రూప.. వాడు గౌతం.. అనుకుంట ముంగలకొచ్చి సుకన్యకు హగ్ ఇచ్చె , మాన్లీ గున్నడీయన!..అనుకొనె , ఓరకంట ఫణి సార్ ను నిలువెల్ల పరిశీలిస్త..
.. అట్లనా!?.. అని పేరు నోట్ చేస్కుంట ఒక అరక్షణం గౌతం గాని వైపింకొక చూపు విసిరె సుకన్య..
..సింధక్క!..మనం ఈ అక్క తొ, పాట్లాక్ చేస్కుంటెనో!.. అని చలాకీగ ప్రపోజ్ చేసె రూప ..
..ఒక దగ్గర గూడి వంటకాలు షేర్ చేస్కొని తినుడమ్మఁ.. అనుకుంట వివరించె ఫణి , ..అదేందన్నట్లు.. చూసె భార్యకు..
..అదేం భాగ్యం!..రండ్రి మా ఇంట్లకు!.. అనుకుంట ఆహ్వానించె సుకన్య..
..ఆర్గురు కలిసి , త్రుళ్ళుత , నవ్వుత ,నచ్చినోండ్లను చూస్కుంట , జోక్స్ విసురుకుంట, భోజనాలు ముగించెటాళకు గడియారం రెండుకొట్టె..
..ఇంకొక అర్దగంట ముచ్చట్లుబెట్టి , ఇద్దరిళ్ళాండ్ల వంటకాల్ను చెరొక బాక్స్ ల పెట్టించుకొని , థాంక్స్ మీద థాంక్స్ చెప్పుకుంట లేచిరి, గౌతం , రూప..
..కూర్చొరాదుండ్రి!.. అనుకుంటనె లేచిరి, మిగిలిన రెండు జంటలు..
..అందరు వీధి తలుపు దిక్కు నడుస్తుంటె , స్థలం తక్కువయ్యెనో ఏమో , రూప వెనుకకు తూలె..
..అల్కగ ఆమె నడుంను పట్టి ఆపె , అందరికన్న వెనుకొచ్చె ఫణి..
.. థాంక్స్ ..వైస్ లైక్ గ్రిప్ బావ నీది!.. అనె రూప, మెచ్చికోలుగ కనుగుడ్లు మెరిపిస్త..
..గి దానికేనా!?..అనుకుంట ,ఆమెతొ అడుగుల అడుగు కలిపె ..
..రోజు జిమ్ పోతరుగావచ్చు!.. సన్నగ అనె పొగడ్తలాపకుండ..
..టైమెక్కడ!.. ఐతె చిన్నతనంలొ పొలాల్ల మస్తు పనిజేసిన!.. అని వివరణ ఇచ్చె..
..చిన్నగ మాట్లాడుకుంట అందరు బయట చబూత్రా మీదజేరిరి..
..ముందుగ ఇంట్లకు మర్లిరి సుకన్య, ఫణి ..
.. ఏందయ్యో!..కొత్త మరదల్తొ సరసాలు బాగనె చేస్తున్నవూ!.. అనుకుంట జగడం షురూజేసె సుకన్య , చిన్నగ తలుపు గడియ బెట్టి..
..ఇంటికి మిత్రులొస్తె ముఖం ముడుచుకొనుండుమంటవా!?..
..మాట్లాడుడు , మీద చేతులేసుడు సమానమంటవా?..
..వెనుకకు తూల్తె నడుం పట్టి ఆపిన!.. అంతె!..
..నడుమె పట్టినవొ!..ఇం కేం పట్టినవొ!..
..ఎహె ..నీయవ్వ!.. నువిట్ల వినె దానివా!..అంట గిజగిజలాడె భార్యను జబర్దస్తీగ చేతుల్ల ఎత్తుకొని .. గా పోరి వజనెంతుంటదొ?.. ,సింధు కన్న ఎక్కువ, ఈమె కంటె తక్కువ గావచ్చు!..అనుకుంట బెడ్రూం లకు బరువుగ నడిచె ఫణి..
..బైక్ బైల్దేరెదాక వెయిట్ జేసిరి సింధు, చంద్ర..
.. బైల్దేరినోడె , సడెన్ బ్రేక్ గొట్టి , ..అరే!.. అనుకుంట చెయ్యూపి , చంద్రను దగ్గరకు పిలిచె గౌతం.. , ..ఏఁ..కొత్తగ డ్రైవింగ్ నేర్చినోన్లెక్క ఏందిదీ?..అనె రూప మందలింపులు లెక్కజేయక..
.. గౌతం గాని వీపుకు చిప్కాయించి పోయిన ఆమె సండ్లను కన్నార్పక చూస్త, ..ఏమదృష్ట మీనిది!.. అని ఈర్ష్య పడుత , నేన్గాని ఇట్ల జేస్తె ఏమంటదొ!.. అని బెదుర్త , ..ఏం ర?.. అనుకుంట వాండ్ల దగ్గరకెళ్ళె చంద్ర..
.. ఉదయం నుండి భర్త తీరు గమనిస్తావున్న సింధు, సర్ర్ న ఇంట్లకు మర్లి కిట్కిలకెల్లి వాండ్లనే చూస్కుంట మాటలు వినె ప్రయత్నం జేసె..
..మాటలైతె ఇన రాలే గాని , రెండు నిముషాలైనంక , ముఖం చాటంత చేస్కొని ..ఓకే!..బుధవారం మార్నింగ్ నే తయారుంట!.. అనుకుంట చంద్ర చెయ్యెత్తె,
..రేపెల్లుండి రిహార్సల్స్!..ఆ తెల్లారి అసల్ది!!..అనుకుంట రూప హై ఫై కొట్టె..
..ఇదంత చూస్తావున్న సింధుకు ఒంటికి కారం రాసినట్లై కిటికి తలుపును బలంగ గుద్దె!..
.. ఆచప్పుడిన్న గౌతం , చిన్నగ నవ్వుత , సింధు దిక్కు చెయ్యూపి బైక్ ను గేర్ ల పెట్టె..
.. పగ తీర్చుకున్నట్లు గౌతంగాని కో నవ్విసిరి , ముసిముసి నగవుల్తొ ఇంట్లకడుగుబెట్టె భర్తను చురచుర జూస్త , విసవిస బెడ్రూంలకు నడిచె సింధు..
..ఏ మైంది?!.. అనుకొంట వెంట బడె చంద్ర..
.. బదులు చెప్పక ఆమె మంచం మీద బోర్ల పండె..
..ఏఁ..నేన్ గుడ్న్యూస్ చెప్పాల్ననొస్తె ఇట్ల అలుగుతవేంది?.. అనుకుంట భార్య తల వీపు, నిమురుత పక్కన జేరె చంద్ర..
..అప్పటికి చప్పుడు చెయ్యలె సింధు..
..ఆ న్యూసేందొ అడుగవా!..నేఐతె నే చెప్తిను.. ..టివిల్ల ఒస్తున్నం మనం!.. అనుకుంట కాలరెగరేసె చంద్ర..
..మనమంటె!..మనిద్దరమా?.. అనుకుంట మగనిదిక్కు తిరిగె సింధు సంతోషమణచుకుంట..
..లే!.. నేను, రూప!..ఆఫీస్ ఎడ్వర్టైజ్మెంట్ !..
..తెలివుండాలె నాకు!..గా పట్నం పోరి నిడిచి, గఁవాఁర్ దాన్ని.., నన్నెంచుకుంటవా?… అని రుసరుసలాడ్త మర్ల బొక్కబోర్ల తిరుగబోయె సింధు..
..ఏ!.. ఇద్దరు కొత్తోండ్లైతె ఎట్లౌతది?!..ముందు చూద్దాం తీ!.. అనుకుంట నడుం పట్కొని ఆమెను ఎల్లకిల తిప్పి మీదెక్కిపోయె..
తెల్లారి .. రోజు లెక్కనె తెల్లారె సింధుకు..
.. ఎంత ఉరుకులాడిన, తోష చేత్ల బెట్టి చంద్రను ఆఫీస్ కు పంపించెటాలకు నైన్ థర్టీ.. .. అమ్మ!.. అనుకోని , నిన్నటి పాట్ లాక్ వంటకాల , రూప చేష్టల ముచ్చట్లు పెడ్దమని ఉత్సాహంగ సుకన్య ఇంటిదిక్కు చూస్తె తలుపుకున్న తాళం ఎక్కిరించె..
..పొద్దుగాల పొద్దుగాల్నె ఎటో పోయిందీమె?!.. అనుకుంట ఇంట్లకు మర్లి , వాకిలి బంద్ జేసి న్యూస్ పేపర్ చేతబట్టె.. ..దాని పనిబట్టినంక భోజనం జేసి టివి ముందుజేరె..
.. రోజు జూసె సీరియల్స్ చూస్కుంటనె బ్రేక్స్ లల్ల సుకన్య గాని వచ్చెనేమొ.. అనుకుంట తలుపు దీసి చూసుడు, ..చెప్పక చెయ్యక ఎటు పోయనమ్మా ఈమె!.. అనుకుంట తలుపు బెట్టి వెనుకకు మర్లుడ్లతోనె పగలంత గడిచిపోయె..
.. నాల్గు కొడ్తాంటె , ..ఇక వస్తదేమో ఈమె!.. అని వీధి వాకిలి ఖుల్లా బెట్టి సుకన్య రాకకోసం ఎదురుచూస్త టీ వీ చూడసాగె..
..రొమాంటిక్ సాంగ్స్ స్టార్టైనయి.. హీరో గాని చెయ్యి హీరోయిన్ రొమ్ములను అలవోకగ రుద్దుడు , ఆయమ్మ పరవశంతొ పిల్లగాలిలోలేత అరిటాకులెక్క ఒణికి దూరమురికె.. అది చూసెటాలకు తన రొమ్ములను నిన్న గౌతంగాని ముంజేయి రుద్దుకొనుడు, నిక్కిన వాని వెంట్రుకలు పైట , బ్లౌజ్ ల ఘుసాయించుకుంట బ్రాసరీ కప్పని భాగాలను మెత్తగ గుచ్చుడు గుర్తుకొచ్చుడుతొ చెంపలెఱ్ఱబడె.. కండ్లు సోలిపోయె..
..కష్టంగ కనురెప్పలెత్తి టీవీ దిక్కు చూడంగనె , స్లో మోషన్ల ఉరికె హీరోయినమ్మ సండ్ల ఊగులాట కన్పించె.. ..థూ!.. అనుకుంటనె చూడబట్టె..
… ఆమె ను హీరో తరిమి తరిమి పట్టుకొనుడు , ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంట , ఒకరిపైన ఇంకొకరు ఎక్కుకుంట పచ్చికపైన పొర్లాడుడు , హీరోగాడు హీరోయినమ్మ పెదవులందుకునె ప్రయత్నం చేస్తాంటె , వాని ఛాతీ కింద ఆమె మెత్తగ సండ్లు నలుగుడు , కనిపించె..
..గీ సీన్మవోళ్ళందరు సిగ్గిడిచినోళ్ళె!.. అనుకుంటాండంగనె గేట్ కాడ చప్పుడినొచ్చి అటు చూపు దిప్పె..
..గౌతంగాడు..
..అరె ఈడొచ్చిండేమిప్పుడు!.. ఎవ్వరు లేరింట్ల!..ఇంతల సుకన్య ఒస్తె ఏమనుకుంటది!!..అనుకుంట , ఆ హీరోయినమ్మ లెక్కనె సన్నగ ఒణికి , ఉబ్బే రొమ్ములకు అర చేతులడ్డెకుంట చూసె..
..నాల్గు టిఫెన్ బాక్సులను ఒక చేతి మీన బాలెన్స్ చేస్కుంట గేట్ కటక తియ్యనికె ప్రయత్నం చేస్తుండు ..
..జారిడుస్తడాయేందీడు…అని భయపడ్త , గేట్ దిక్కురికి కట్క తీసె..
..థాంక్స్ వదినె, .. ఇముడ్తలేవి వి చేతులల్ల!.. అనుకుంట, టిఫెన్ డబ్బాల్ను ఒకదాని పైన ఇంకొకటెక్కించి బాలన్స్ చేస్తనె పల్చని పైటలకెల్లి కానొచ్చె ఆమె రొమ్ములను ఎక్స్ రే చూపుతొ పరిశీలిస్త కాంపౌండ్ లోనికొచ్చె..
.. ఐతె దృష్టి మర్లుడుతొ పై రెండు బాక్సులు బాలన్స్ తప్పి పైకెగిరె..
..వాన్ని పట్కొనె ఆరాటంల ముంగలకు చేతులు జాపె గౌతంగాడు..
.. పైకెగసిన బాక్సుల్నైతె ముంజేతుల మీన ఆగబట్ట గల్గిండు గాని , ఆ గడబడ్ల మిగిలిన రెండు బాక్సులు సింధు మీద కూలి, నేలకు జారబట్టె..
..అయ్యొ!.. బంగారమసొంటి టిఫెన్ బాక్సులు..సొట్టలు పడగల!..అనుకుంట , ఆమె ఒక అడుగు ముంగలకేసి క్రిందకు జారె బాక్సుల్ను నడుము కాడ ఆగబట్టె..
..ఎట్లైతెనేం , ఇద్దరుగలిసి బాక్సులు నేలపాలు కాకుండ ఆపిన్రు గాని .. అనుకోనివో రెండు జరిగిపోయె..
..వాని పుణ్యమా!..అని ఇద్దరి శరీరాలలో రక్తమంత వేర్వేరు స్థానాలకురికె..
.. సింధుకు ఛాతీలోనికి , ఆడికెల్లి ముఖంలోనికైతె , గౌతంగానికి తొడల నడుమకు..
.. జరిగినవేందో.. వాని ఫలితమేందొ ఆలోచించున్రి!..

16c

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Kadha Puranam – 8, కధా పూరణం,telugu romantic stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,telugu hot stories,kamasastry stories,dengudukadalu,jabbardasth.in,telugu srungara kathalu,telugu actress sex stories,jabbardasth sex stories,మాహి (రే)…మరిది,telugu buthu kathalu

30days

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: