KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 126 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 126 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 126 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

నా చేతి వెల్ల కేలుకు డికి  తను అక్కడ  అప్పటికే బాగా  తడి తడిగా  ఉరేసింది.   నా    పెదాలతో  తన నిలువు పెదాలను చప్పరిస్తూ , నాలుకతో  ఆ పెదాల మద్య పొడిచాను.   కింద నుంచి  తన పిర్రలు పైకి లేపుతూ “మ్మ్ , మ్మ్   అన్నా  ” అంటూ నా తల మీద  తన రెండు చేతులు వేసి  తన బొక్క  కేసి ఒత్తుకో  సాగింది.
 
చేతి వేళ్ళతో  తన బుడిపను  తాకుతూ , పళ్ళతో  సన్నగా  కొరికాను.    
 
ఎక్కువ  సేపు  తాల లేక తన రెండు తొడలు  దగ్గరకు  జరిపి   నన్ను  తన లోకి  అదుము కొంటు  నాలుక చుట్టూ కార్చే సి   ఆరేసు కొని పడుకోండి పోయింది. 
 
తన  తల వైపు జరిగి ,  మంచు బిందువులతో  తడిచి  నిలబడిన మేరు పర్వతాలలా  నిలబడిన తన రొమ్ములను నా పెదాలతో పట్టుకున్నాను,  తన  పక్కన కూచుని పట్టుకోవడం వలన  సగం  లేచి కాండం  నుంచి వేలాడుతున్నా వంకాయలా  కాళ్ల మద్య  వేలాడ సాగింది నా మొడ్డ.
 
తన రొమ్ముల పై  నా పెదాలు  తాక గానే  కళ్ళు తెరిచి  నా వైపు చూసి  నా తొడల మద్య వేలాడుతున్న భుజంగాన్ని తన చేత్తో పట్టుకొని  చేతులతో ఆడించింది.  తన చెయ్యి పడగానే  ,  పూర్తి స్థాయికి లేచి  తన చేతి నిండుగా  నిండి పోయింది.
 
“అన్నా , నువ్వు చెప్పింది  నిజమే ,   ముందు అక్కడ తల పెట్టడం  తప్పు అనుకొన్నా , అబ్బా  నీ పేదాలు , నాలుక  నన్ను ఎదో లోకం లోకి  తీసుకెళ్లాయి.   నేను అలా చేయనా నీకు , నాలాగా నీకు కూడా  హ్యాపీ గా ఉంటుందా”
 
“మగాన్ని  హ్యాపీ చెయ్యాలంటే  ఆడాళ్ళకు బోలెడన్ని  ఛాన్స్ లు , ఒకటే మే   ఇదిగో  ఇక్కడ  పెట్ట మనచ్చు , రెండు  ఇక్కడ నీ పెదాలతో నోట్లో  తీసుకోవచ్చు , మూడోది ఇదిగో  ఇక్కడ పెట్టమనచ్చు ,  లేకుంటే  ఎలా రెండింటి మద్య పెట్టి  ఇలా చేయవచ్చు ” అంటూ తన రెండు రొమ్ములు పట్టుకొని  వాటి మద్య నా మొడ్డను  దూర్చి  ముందుకు వెనక్కు ఆడించాను.
 
“చీ  అందులో కూడా  పెడతారా ” అంది  తన వెనుక వైపు  కళ్లతో చూపిస్తూ. 
 
“చీ  ఎందుకు , ఇందాకా  ,  నేను అక్కడ నోరు పెడతాను అంటే  వద్దన్నావు గా   అయిపోయిన తరువాత బాగుంది అన్నావుగా ,  ఇదీ  అంతే   కాకుంటే  మొదటి సారి  ఇందులో  పెట్టినప్పుడు నొప్పి ఎలా ఉందొ  అక్కడా  మొదటి సారి నొప్పిగా ఉంటుంది” అంటూ తన పూ పెదాలను వేళ్ళతో  తడిమాను
 
“నేను నోట్లో పెట్టు కోనా”  అంది  తన చేతి నిండా ఉన్న నా  మొడ్డను పట్టుకొని.
 
“పళ్ళకు  తగల కుండా  పెదాలతో పట్టుకో , పూర్తిగా లోపలి తీసుకోక  , గొంతు లోపలికి వెలితే  పొర పోతావు , కొద్ది  కొద్దిగా  తీసుకో  అలవాటు అయితే అప్పుడు అంతా కావాలంటే నోట్లోకి తీసుకో వచ్చు “
 
బుద్దిగా  బుర్రకు ఎక్కించు కొన్న  విద్యార్థిలా తన పెదాలతో  నా గుండు ను పెదాల మద్య తీసుకుంది.  
 
ఓ  నిమిషం పాటు  నా మొడ్డ confuse అయ్యింది  తన కింద పెదాలు వేడిగా ఉన్నాయా , లేక పై పెదాలు  వేడిగా  ఉన్నాయా  అని.
“నువ్వు కుచో ,  నేను నిలబడు కుంటా , అప్పుడు నీకు  వీలుగా ఉంటుంది” అంటూ తను కుచోగా, నేను నిలబడి నా  బిగువును తన పెదాలకు అందిచ్చాను.  పాల కోసం ఎగబడ్డ లేగ దూడలా  ఎగబడి  తన పెదాలతో  చీక  సాగింది.
 
కొద్ది సేపు  అలవాటు కాగానే ,  నా రెండు చేతులతో  తన తల రెండు వైపులా పట్టుకొని   తన నోటిని దెంగ సాగాను.   కొద్ది సేపు దేంగే కొద్ది  బేలగా  తన తల పైకి పెట్టి నా వైపు చూసింది.   తన నోట్లోంచి  నా మొడ్డను పీ కేసు కొగా
 
“అన్నా దవల్లు  నస్తున్నాయి ,  కావాలంటే  కింద  పెట్టు ” అంటూ  నా సమాధానం కోసం ఎదురు చూడ కుండా  తన కాల్లు రెండు వెడల్పు చేసి  వెల్ల కిలా పడుకొని తన పూకు ను  పన్నేరం పెట్టింది. 
 
తల దగ్గర నుంచి కాళ్ల దగ్గరకు వచ్చి  తెరిచిన తన పూ పెదాల మద్య  ఒక్క  ఉఫుతో చొరబడ్డాను.   తన పూకు నిండా  దిగింది నా మొడ్డ ,  తన నోట్లోంచి  “హ్మ్  హ్మ్   ”   అనే సౌండ్  రాసాగింది  నేను ఉగే ఉగుల్లకు.
 
ఓ గంటె ముందే  తన కన్నె తనం  అర్పించినా  ,   ఇంకా   తన  పెదాల మద్య  ఎదో అడ్డం  ఉన్నట్లు  బిర్రుగా  దిగ సాగింది నా మొడ్డ  తన బొక్కలో.    కింద తడికి , నేను  తన బొక్కలో  గుద్ది నప్పుడల్లా  తన వీపు  కింద  నీళ్ళు  ఓ విదమైన సౌండ్  చేస్తుంటే  నా వట్టలు తన పిర్రలకు తగిలి ఇంకో విదమైన సౌండ్ చేయసాగాయి.
 
 
ఓ  20 ఉఫు లు ఉగేసరికి  , కింద నుంచి  తన గుద్ద పై కేగేస్తూ “అన్నా స్పీడ్  గా  గుద్దు” అంటూ   కింద నుంచి  ఎగ నూక  సాగింది.   మరో  5 నిమిషాలు   ఉగే  సరికి  తను గట్టిగా నన్ను తన మీద కు లాక్కుంటు  “అన్నా ,  ఆ  , ఆ  ” అంటూ  తన రెండు కళ్ళు నా పిర్రల మీద వేసి  తన బొక్క కేసి ఒత్తుకుంటూ  కింద నుంచి  జర్కు లిస్తూ  నా మొడ్డ చుట్టూ చిప్పిల్లి పోయింది. 
నా మొడ్డను తన బొక్క అడుక్కుంటా  నొక్కి పట్టి   తన బుడిపను నా మొడ్డ మొదట్లో నొక్కి పట్టి  తన భావ ప్రాప్తికి అంతరాయం లేకుండా  తన మోహంలో  కదిలే భావాలను చూస్తూ , నా మొడ్డ చుట్టూ తన పూకు కండరాలు చేసే పట్టు విడుపులను అనుభవించ సాగాను.
 
“నీది  ఇంకా  అలా బిర్రుగా  ఉందే  , నీకు కారలేదా ” అంది  కొద్దిగా తేరుకొని.
 
“ఇంకొద్ది సేపు పొడిస్తే  కానీ  కాదే మో”
“పోనీ  మల్లో  సారి నోట్లోకి తీసుకోనా “
“వద్దు లే ఇందాకా నొప్పి అన్నావుగా ,   ఓ  రెండు నిమిషాలు    మోకాళ్ల మీద  వంకో  వెనుక నుంచి  చేస్తా అప్పుడు తొందరగా అయిపోతుంది”
“చీ  , వెనక పెడతావా   వద్దు ,   ముందే  నొప్పిగా ఉంది , ఇంక వెనుక అంటే చచ్చిపోతా”
“ఓయ్ , వెనుక కాదు ,   వెనుక నుంచి  ముందు దాంట్లో పెడతా”
“సరే  అయితే ” అంటూ  ఇంతకూ ముందు లాగా   మోకాళ్ల మీద  వంగింది.  తన వెనుక చేరి  విచ్చు కొన్న తన పిర్రల మద్య ఎర్రగా  దొండ పండులా మెరుస్తున్న నిలుపు పెదాల మద్య దూర్చాను  నా మొడ్డను.
 
“చిన్నగా, అన్నా   నొప్పిగా ఉంది ” అంది
“కొద్ది సేపు ఓర్చు కో  అయిపోతుంది ” అంటూ   తన పిర్రల మీద చేతులు  వేసి  సపోర్ట్ గా పట్టుకొని   కుమ్మ  సాగాను.    ముందే  టైట్  గా ఉన్న తన పూకు పెదాలు తన, వెనుక నుంచి దుర్చే కొద్ది   ఇంకొద్దిగా  టైట్  అయినట్లు అనిపించింది.
 
బలిసిన తన పిర్రలు చూస్తూ  విచ్చుకున్న  తన పిర్రల మద్య  బుల్లి  గుద్ద బొక్క చూస్తుంటే  నా శరీరం లోని  రక్తం అంతా  నా మొడ్డ మొదలుకు చేరినట్లు  ఎర్రగా  మారిపోయి  , తన పూకు రసాలతో  తడిచి  భీకరంగా  తన బొక్కలో దూర సాగింది.  
 
ఏంతో  సేపు ఉగ కుండానే,  నా వట్టల్లోని  వీర్యం  పైకి పంప్ చేస్తుండగా,   రెండు చేతులతో  తన పిర్రలు వడిసి పట్టుకొని  నా మొడ్డ కేసి లాగుతూ ,   శక్తినంతా నడుం లోకి తెచ్చుకొని  గట్టిగా  తన పూకు అడుక్కుంటా  నొక్కి,  తన లోతుల్లో చిప్పిల్లి  పోయాను.
 
“అన్నా , ఆ  ” అంటూ  నా మొడ్డ తన బొక్కంతరాలల్లో  ఎక్కడో  గుచ్చుకోకూడని  చోట గుచ్చుకున్నట్లు  సౌండ్ చేస్తూ ,  ఇంకొద్దిగా  ముందుకు వంగి ఉండిపోయింది.
 
వెచ్చని  నా రసాలు తన పూ కంతా  నిండిపోగా , తన  ముందుకు వంగడం  వల్ల అంతా తన బొక్కలోనే ఉండి  పోయింది  నా మొడ్డ బయటకు లాగేంత వరకు.  నేను బయటకు  లాగ గానే  ఎర్రగా కంది పోయిన  నా మొడ్డ గుండును చూస్తూ అలాగే  కుచోండి  పోయింది  .
 
ఇద్దరం తేరుకొని, మరో మారు నీళ్ళలో  తడిచి  , పొడి టవల్ తో తుడుచుకొని  బెడ్రుం  కు వచ్చాము.
 
“మీ అమ్మ నీకోసం ఎదురు చూస్తుందేమో , వెల్ల కూడదు”
“పడుకొని  ఉంటుంది లే , నేను ఇప్పుడు వెళ్ళినా ఒక్కటే పొద్దున్నే  వెళ్ళినా ఒక్కటే”
“అయితే ఇక్కడే పడుకోం టావా”
“పొద్దున్నే  వేలతా లే”  అంటూ అలాగే నగ్నంగా   నా పరుపు పై  పడుకోని  వెంటనే నిద్రలోకి జారుకొంది. 
 
తన పక్కనే చేరి  తన  అందాలు చూస్తూ , నేను కూడా  నిద్ర లోకి జారుకున్నా.
 
పడుకునే  ముందు 6 గంటలకు అలారం పెట్టుకోవడం  వలన  , నేను  లేచి తనను  బట్టలు వేసుకొని పడుకో మని చెప్పి  ఫ్రెష్ కావడానికి బాత్రుం  కు వెళ్లాను.
 
నేను ఫ్రెష్ అయ్యి  వచ్చే  సరికి  తను  బట్టలు వేసుకొని  ,  వాళ్ళ రూమ్ కీ  తీసుకొని  వెళ్ళింది. 
 
ఇంకొద్ది సేపు బెడ్ మీద  దొర్లి 8.30  కింద కు వెళ్ళాను  టిఫిన్ కి ,    పోనే చేయగా కరుణా  వాళ్ళ అమ్మ  తను వచ్చారు నాతొ పాటు  తినడానికి.
నాకు ఆఫీస్ పని ఉంది ఈ రోజు మీరు ఇద్దరు వెళ్ళండి ,మీ కోచ్  వస్తాడు మిమ్మల్ని పిక్ చేసుకోవడానికి  అని చెప్పి  వాళ్ళ   కోచ్  ఉన్న హోటల్ నంబర్  అయన రూమ్ నెంబర్ ఇచ్చాను  కరుణా కి.   అవసరం అయితే  మన హోటల్ నుంచి వాళ్ళకు ఫోన్ చెయ్యి అని చెప్పి   నేను అక్కడ నుంచి  ఉమర్  వేటలో  పడ్డాను.
 
వాడి  నంబర్  వాడి చెల్లి దగ్గర ఉంది ,  ఇప్పుడున్న  దారి ఆ నెంబర్ పట్టుకోవడమే  అనుకొంటూ  ,  కాలేజీ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన  అడ్రస్ పట్టుకొని వెళ్లాను.  సిటీ  కి  10 కి. మీ  దూరం  లో ఉంది  వాళ్ళు ఉన్న లోకాలిటి.
 
సిటీ బస్సు ఎక్కి   ఆ లోకాలిటి  వెళ్లి   తన నెంబర్ కు ఫోన్ చేసాను.    వాళ్ళ  చెల్లె  ఎత్తింది , ఉమర్  నిన్న కూడా  ఇంటికి రాలేదు అని చెప్పింది. 
“నేను మిమ్మల్ని  కలవోచ్చా ” అని అడిగాను.
“ఎక్కడ ఉన్నారు” అని అడిగింది
“మీ ఏరియా లోనే ఉన్నా ” అంటూ నేను ఉన్న లొకేషన్ లోని ఓ చిన్న  ఆఫ్రికన్  రెస్టారెంట్ పేరు చెప్పా.
“అక్కడే ఉండండి , నేను వస్తున్నా ” అని చెప్పి  ఓ  పది నిమిషాలలో   22  or  23  వయసున్న   అమ్మాయి వచ్చింది.  చూపులకి  ఆఫ్రికన్  లాగా లేదు.కానీ  జుట్టు  మాత్రం   ఆఫ్రికన్  అమ్మాయిల లాగా వెరైటిగా  చిన్న చిన్న జేడలు  వేసుకోంది.
 
వాడి ఫోటో చూస్తే   పక్కా  ఆఫ్రికన్  లాగా  ఉన్నాడు , ఇదేమో  సంకర జాతి లాగా ఉందే  అనుకోంటుండగా , నా టేబుల్  దగ్గరకు వచ్చింది.
 
“మేహరున్నిసా ” అన్నాను  లేచి నా చేయి ముందుకు  చాపి. ( మా సంభాషణ  ఇంగ్లీష్ లో సాగింది , మన  సౌలబ్యం కోసం   తెలుగులో  రాస్తాను )
“మీ పేరు చెప్ప లేదు”
“నా పేరు  శివా,   మీ అన్నకు  ఫ్రెండ్  ని   ఓ చిన్న ఆఫీస్ పని మీద ఇక్కడికి  వచ్చాను ,నాకు ఇక్కడ ఎవ్వరు  తెలియదు , మీ అన్న హెల్ప్ చేస్తాడేమో  అని కాల్ చేసాను.”
 
“వాడు పోయిన వారం  ఇండియా నుంచి వచ్చాడు ,  ఆ తరువాత  ఓ  సారి మాత్రం ఇంటికి వచ్చాడు అంతే , ఆ తరువాత రాలేదు.”
 
“ఇంతకీ  ఉమర్ ,మీ  స్వయానా  అన్నయ్యా “
ఓ  అదా నీ డౌట్  , లేదు   వాళ్ళ అమ్మ  వేరు మా  అమ్మ  వేరు “
“సారీ ,  నీ  కలర్ చూసి  అలా అడిగాను  , ఎం  అనుకోకు”
“ఇక్కడ ఇవన్నీ  కామన్  , మీ ఇండియాలో  లా కాదులే  “
“మీకు ఇండియా  గురించి బాగా తెలిసినట్లు ఉందే “
“ఎదో కొద్దిగా ,  మీ సినిమాలన్నీ  చూస్తాము,  నాకు షారుక్  ఖాన్ అంటే చాలా ఇష్టం  , ఆయన సినిమాలు ఒక్కటి వదల కుండా చూస్తా “
“ఓ నిజమా”
“ఇంతకీ  ఉమర్ నుంచి ఎం హెల్ప్ కావాలను కొంటున్నారు “
మా ఇద్దరికీ   టి  ఆర్డర్ చేసాను ,   తను ఏమైనా  తింటారా  అని ఆడగ్గా  , తను వెయిటర్ కు  స్వహేలి(kiswaheli  అనేది  అక్కడి లాంగ్వేజ్ , వాళ్ళు కి భాష  రాయడం ఇంగ్లీష్  లోనే  కానీ  దాని బావం  వేరుగా ఉంటుంది ,   చాలా పదాలు  sanskrit లోంచి  తీసుకోన్నవే ) లో  ఎదో చెప్పింది.
“నీకు ఎం  వద్దా  తినడానికి “
“నేను బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసి వచ్చా, నాకు టి చాలు లే “
“ఉమర్ మీ ఇంట్లో ఉండడా “
“మొన్నన్నే  కదా ఇండియా నుంచి వచ్చింది ,  ఇండియా  వేళ్ళకు ముందు వాడి  గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండేది ,  ఇప్పుడు అక్కడే తన దగ్గరకు వెళ్ళాడు, రెండ్రోజులు కొద్దిగా మోజు తీరాకా  అప్పుడు ఇంటికి వస్తాడు లే , అంత వరకు రాత్రి పగలు అక్కడే”  అంది కొంటెగా   నవ్వుతూ.
 
“అయితే  ఇప్పుడు నన్ను చూసే దానికి కూడా  ఇస్టపడడెమో “
“అందులో వాడికి ఏమైనా లాభం ఉంటె ,  అన్నీ వదిలేసి అయినా వస్తాడు లే ,  అయినా నీ ఫ్రెండ్ అంటున్నావు వాడి గురించి తెలీదా నీకు ?”
“తెలుసు , కానీ మారీ  అంత  పర్సనల్  గా  కాదులే”
 
మేము మాట్లాడు తూ  ఉండగా తను ఆర్డర్ చేసిన బ్రేక్ ఫాస్ట్  వచ్చింది.      సాసేజస్  మరియు  చపాతి  వాటితో పాటు  టి  వచ్చింది
 
“ఇంతకీ  ఉమర్ తో పనేంటో  చెప్పలేదు”

“ఎం లేదు నాకు ఇక్కడ  కొత్త , ఎం  తెలియదు  బోర్ కొడుతుంది , కొద్దిగా  కంపెనీ  ఇస్తాడేమో  అని  అంతే “

“ఎం  కంపెనీ  కి ఉమరే  కావాలా ,   నా లాంటి అమ్మాయిలు పనికి రారా “

“మీ లాంటి అమ్మాయిలు ఉంటె  ఇంకేం కావాలి  , కానీ  నాకు తెలియదు కదా , ఇక్కడ నాకు  తెలిసింది ఉమర్  ఒక్కడే  కదా , అందుకే “

“ఇప్పుడు నీ ఎదురుగా ఉన్నాగా ,  నాతొ ఉంటె బోర్ గా ఉంటుందా”

“హహ ,  అది కాదు , అంటే  మీరు  ఫ్రీ గా ఉన్నారా , నాతో  టైం స్పెండ్ చేస్తారా  ఈ రెండు రోజులు “

“ఇంత  డైరెక్ట్  గా చెప్తున్నా  అర్తం కాలేదా ,  నేను ఫ్రీ నే  “

“thank  you  very  much “

“నాకు  ఓ   ౩౦ మినిట్స్  టైం ఇవ్వు నేను ఇంటికి వెళ్లి రెడీ అయ్యి వస్తా ,  ఆ తరువాత మీ ఇష్టం” అంటూ  తన టిఫిన్  తిని  టీ  తాగి తన ఇంటి వైపు  వెళ్ళింది.

 

తన కోసం ఎదురు చూస్తూ , తనతో  ఇన్ఫర్మేషన్  ఎలా రాబట్టాలా  అని ఆలోచిస్తూ   గడపసాగాను.  

 
ఓ  45 నిముషాలు  ఎదురు చుసిన తరువాత   వచ్చింది  మెహర్.  
 
ఇందాకటి కంటే అందంగా  కనబడసాగింది.    మోకాళ్ల  వరకు   ఉన్న స్కర్ట్  వేసుకొని వచ్చింది ,  తన వేసుకున్న టీషర్టు లోంచి  తెల్లని తన  రొమ్ముల పై బాగం  కొట్టొచ్చినట్లు  కనబడసాగింది.
 
అసలే ఎర్రగా ఉన్న పెదాలు ఇంకా ఎర్రగా చేస్తూ  lipstick  వేసుకొంది.  ముందే  ఇలా  ఉంటే ఇంక  ఆ స్కర్ట్  లో తన వెనుక బాగం చూడాలని మనస్సు ఉవ్విళ్ళు ఊరుతుండగా , నా కోరిక తీర్చడానికి  అన్న ట్లు  వెనక్కు  తిరిగి   ,  కాష్  కౌంటర్ లో ఉన్న  అతనితో ఎదో మాట్లాడుతూ  ,  కాలికి ఉన్న చెప్పు   బెల్ట్ పెట్టు కోవడానికి అన్న ట్లు  ముందుకు  వంగింది.   
 
అలా  వంగడం  వలన , అసలే పొట్టిగా ఉన్న తన స్కర్ట్ పైకి  లేచి లోపున ఉన్న   పింక్ ప్యాంటి  దర్శనం  ఇచ్చింది. చూస్తుంటే    ఇది  నన్ను  దారిలో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది అనుకొంటూ.  తను కింద నుంచి పైకి లేచే సమయానికి నేను   నా వెనుక వైపు తిరిగి గోడ మీ దున్న పెయింటింగ్స్  చూడసాగాను.
 
తను  నా దగ్గరకు వచ్చి ,  “శివా , ఇంక  వెళదామా ”  అంది 
 
తను వెళ్ళిన తరువాత    తాగిన ఇంకో  చాయ్ కి డబ్బులు ఇచ్చి బయటికి వచ్చాను.
 
నా ముందు కొద్ది దూరం  లో నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది.  నేను రాగానే  తను ముందుకు  కదిలి “ఎక్కడికి వెళదాము ” అంది
“నీవే చెప్పాలి , నాకు  సిటీ  కొత్త  అన్నాను”
“ఏదైనా షాపింగ్ మాల్ కు వెళ్దాం ” అంటూ  ముందుకు పో సాగింది.     మేము వెళ్ళే  దారిలో  ఇంకో   చిన్న  ఆఫ్రికన్  జాయింట్  ఉంది  అందులో   దాదాపు  ఓ  10 మంది  కుర్రాళ్ళు  కూచుని ఉన్నారు,    నన్ను  మెహర్ ను చూడగానే   వాళ్ళ భాషలో ఎదో  అన్నారు  నాకు అర్థం కాలేదు కానీ ఓ పదం మాత్రం  గట్టిగా వినబడ్డ ది   “ముయుండి ” అని  వాళ్లను  దాటుకొని  వెళ్ళగానే   మెహర్ ను అడిగాను   ఆ పదానికి మీనింగ్  ఎంటి అని .
 
“ఇక్కడి భాషలో   ఏషియన్స్  ని  అలా పిలుస్తారు ” అంది
 
“ఏషియన్స్  అంటే “
“ఇక్కడ  మీరు ఒక్కరే కాదుగా , ఇక్కడ పాకిస్థానీయు లు , బాగ్లాదేశిలు ,  శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు  అలా అందరికి ఒకటే పేరు  అది ఓ తిట్టు లాంటిది లే,  అలాగే  తెల్ల వాళ్లను  ముజుంగు  లు ”  అంటారు అని చెప్పింది.
 
“ఇంతకీ  వాళ్లను నిన్ను ఏ మన్నారు “
“వదిలేయ్ ,  రోజు  నాకు మామూలే   ఇది ,  వాళ్లలో ఒకడికి నేను అంటే ఇష్టం , నేను వాడికి నో చెప్పాను ,  వాడే మో మా అన్న ఫ్రెండ్ ,  మా అన్న కూడా  వాడినే వేనుకేసుకొని వస్తాడు , వాడితో డేటింగ్ చేయమంటాడు , కానీ  నాకే ఇష్టం ఉండదు , వాడికి  అదే చెప్పాను ,  కానీ ఇదిగో ఇలా ఛాన్స్  దొరికితే ఇలా   మాటలతో వేధిస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ముందు గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి
 
“ఓ సారి గట్టిగా  వార్నింగ్  ఇవ్వు”
“అవన్నీ  అయ్యాయి  లే ”    అంటూ  అక్కడున్న బస్సు స్టాప్  కు వెళ్ళాము.
 
గమనించింది  ఏంటి  అంటే  , అక్కడ  ఇండియా లో  లాగా  గవర్నమెంట్ బస్సులు ఉండవు  అన్నీ   20  సీట్ల  వ్యాన్స్  వాటినే  “మా టాటు” అంటారు అన్నీ  ప్రైవేటు  ఆపరేటర్స్   మైం టైన్  చెస్తుంటారు , మేము వెళ్ళే  రూటు బస్సు  రాగానే , ముందు మెహర్  వెనుక నేను ఎక్కాము.    మా వెనుకే ఇందాకా  మెహర్ ను కామెంట్స్ చేసిన  గ్యాంగ్  ఎక్కి మా వెనుక సీట్స్ లో కుచోన్నారు. 
 
మేము రావాల్సిన స్టేజి రాగానే  మెహర్ వెనుక నేను దిగగా  నాతొ పాటు  ఆ గ్యాంగ్  కూడా  దిగింది.    వాళ్ళు మమ్మల్ని పాలో అవుతున్నారు అనిపించింది. చూద్దాం  అనుకొంటూ  ముందుకు నడవ సాగాము.
 
మేము దిగిన స్టాప్ కు  మాల్  కు కొద్ది దూరం ఉంది. మా వెనుక ఉన్న వాళ్ళు మా ముందుకు  వచ్చి  మాకు అడ్డం నిలబడ్డారు. 
వీళ్లతో గొడవ పాడడం ఎందుకు అనుకొంటూ ఉండగా , మెహర్  వాళ్లను  అడ్డు తప్పుకో మంది.   వాళ్లలో  బాగా దున్న లాగా బలిసిన  వాడు మెహర్ చెయ్యి పట్టుకొని పక్కకు లాగాడు.   వాడి లా గుడికి   తను  విసురుగా పక్కన పడ్డది. 
అమ్మాయి కింద పడ్డది అని చూడ కుండా  నా వైపుకు రాసాగారు , వాళ్లను తప్పుకొని మెహర్  కి చెయ్యి ఇచ్చి లేపి
 
“Hey guys what is your problem why are you stopping us, what do you want”
“You are steeling my friend’s girlfriend, you have to pay for that”
“You are saying your friend’s girlfriend and you want me to pay for that”
“If I pay does the problem solved”
“No you leave her for us”
“Am not taking her anywhere, she is helping me am new to the city”
“You go and look for your girls but not our girl”
“OK, you take her home, let me go and look for my girls then”
“Now you cannot go, give all your money and go”
“Why should i give my money to you?”
“Because you are moving with my girl”
“She agree to help me, that is the reason am moving with her, i did not use any force with her”
“Don’t talk, just give money and go”
“Am not giving any money, go to hell”
 
వాళ్లలో  ఎవ్వరో గట్టిగా  అరవడం  విన్నాను ” Chapa huyo fala na uchuke pesa zake”
వాడు ఎం అన్నాడో ఏమో తెలియదు కానీ   వాళ్ళల్లో ముగ్గురు  నన్ను పట్టుకోవాలని చూసారు,  వాళ్లను తప్పించు కోవడానికి  వెనక్కు జరిగే కొద్ది  వెనుక నుంచి  ఇంకో ఇద్దరు అడ్డపడ్డారు.  ఈ దాగుడు మూతలు ఎందుకు  అని  ఎదురుగా వచ్చే వాడి ముక్కు మీద ఓ  గుద్దు గుద్దాను.
 
వాడి ముక్కు మొహం  ఏకం కాగా  , వాడి ముక్కులోంచి  బోట బొటా  రక్తం  కార సాగింది , అది  చూసి  మిగిలిన ఇద్దరు  నా మీద కు  దూకారు.   ఓ చేత్తో  ఒకడిని బ్లాక్ చేస్తూ  ఇంకొక డి మీద కు   ఓ  సైడ్  కిక్  విసిరాను.   
 
సైడ్ కిక్  తిన్న వాడు  రోడ్డు మీద కు   దొర్లాడు,  వాడిని కిక్ చేసిన వెంటనే  చేత్తో బ్లాక్ చేసిన వాడి  కాళ్ల మద్య  వాడి టేస్టికల్స్   మీద మోకాలుతో  ఓ కిక్  ఇచ్చాను.  రెండు చేతులతో   తన కాళ్ల మద్య  పట్టుకొని   గట్టిగా అరుస్తూ  కుచోండి  పోయాడు. 
 
ఈ లోపుల నా వెనుక ఉన్న వాడు  వాడి  అరచేత్తో నా  వీపు మీద గట్టిగా చరిచాడు .    దీపావళి రోజున  పేల్చే  లక్షి టపాసులా పేలింది నా వీపు.    వీపు మీద దెబ్బ పడగానే   ఓ కాలు  ఓ చెయ్యి ఆటోమేటిక్  గా రియాక్ట్  అయ్యి  వెనక్కు  వెళ్ళాయి   వాటి దెబ్బలకు  ,  వెనుక ఉన్న  ఒకడి పక్కటేముకల మీద మోచెయ్యి పడి   లోపల ఓ రెండు ఎముకలయినా  డామే జి అయ్యి ఉంటుంది.  ఆ దెబ్బకు  వాడి  అరుపుకు ,  వెనక్కు విసిరిన కిక్  ద్వారా  మోకాలి చిప్ప పగిలిని ఇంకొకడి అరుపు కలిపి   గట్టిగా  వినపడ్డ ది  అప్పుడే ఇంకో బస్సు దిగుతున్న  వారికి
 
ఈ లోపున  జరుగుతున్నది  చూసి  వాళ్ళు నన్ను ఎక్కడ కొడతారో  అని   , ఆ బస్సులో  కింద కు  దిగిన జనాలను చూసి మెహర్  గట్టిగా “మ్యుజి , మ్యుజి ” అని  అరవసాగింది.  ఆ అరుపులు బస్సు దిగే వాళ్ళకు  వినబడగానే  అందుకు  గుంపుగా  వచ్చి   వెళ్ళాను విరగదీయడం  మొదలు పెట్టారు .    బస్సు లోని వాళ్ళు  వీళ్ళ ను దరువేయ్యడం మొదలు పెట్ట గానే తను చేసిన తప్పును తెలుసుకొంది మెహర్ , నా దగ్గరకు  వచ్చి  “ఈ గుంపు  వాళ్లను చంపేస్తారు  ఎలాగైనా వాళ్లను కాపాడు, లేదంటే  వాళ్ళల్లో  ఒక్కరూ మిగలడు ” అంది  ఆత్రం గా
 
“నాలుగు తగిలిచ్చి వదిలేస్తారు లే ,  చంపేంత  తప్పు వాళ్ళు ఎం చేయ లేదుగా ” అన్నాను తన మాటను సీరియస్  గా తీసుకోకుండా
 
“శివా , నీకు  తెలీదు ఇక్కడ వాళ్ళ సంగతి , దొంగ తనం చేసి పారిపోతే పరవా లేదు , కానీ చేస్తూ  గానీ  జనాలకు  దొరికితే ఇక్కడ  వాళ్లను చంపేస్తారు,  అందుకే దొంగలు వాళ్ళే వెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్  లో లొంగి పోతారు ఇలాంటి సమయాలలో, నువ్వు ఎదో ఒకటి చెయ్యి లేదంటే  ఈ గుంపు  చంపేస్తారు ” అంటూ  ఏడవ సాగింది.
 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button