KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 131 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 131 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 131 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

వాడి  అడ్రస్  కు  చేరుకోగానే ,  వాడికి  డబ్బులిచ్చి వెల్ల మన్నాను.
 
“ఈ ఏరియా అంత మంచిది కాదు , మీరు ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండ వద్దు , పని అయిపోగానే వస్తా నంటే  నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తాను.” అన్నాడు
“నా పని ఎప్పుడు అయిపోతుందో  నాకు తెలియదు ,  అస్సలు అవుతుందో  లేదో కూడా  తెలియదు , కాబట్టి నువ్వు  ఇక్కడ  నాకోసం చూడాల్సి న అవసరం లేదు.  వెళ్లిపో , అవసరం అయితే నీ కు ఫోన్ చేస్తాను  , నీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వు ” అంటూ  ఆ డ్రైవర్ ఫోన్ నెంబర్  తీసుకొని  వాన్ని పంపించి  వేసాను.
 
ఆ డ్రైవర్  మేము ఉన్న హోటల్  కు దగ్గర లో ఉంటాడు ,   నేను వచ్చిన దగ్గర నుండి  హోటల్ నుంచి బైటకు వెళ్ళాలంటే  వాడి  టాక్సీ  లోనే వెళుతున్నా అందుకే అనుకుంటా , ఆ  అభిమానం తో   తనకు తోచిన సలహా ఇచ్చాడు. 
 
కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళగా  ఉమర్ చెప్పిన  చిన్న బార్  & రెస్టారెంటు  కనబడ్డ ది.  అక్కడక్కడ చెక్కలతో చేసిన బల్లలు వాటి పక్కన  తాటి  చెట్లో  లేదా  టెంకాయ చెట్లో   నరికి  చిన్న చిన్న  దుంగలుగా  పెట్టారు   వాటి మీద కూచోవడానికి వీలుగా ( కుర్చీలు  లేవు ).  రెండు  T.V లలో  ఎదో ఫుడ్ బాల్  మ్యాచ్ వస్తుంది.   అక్కడ ఉన్న వారు అందరూ  అందులో లీనమై పోయి చూస్తున్నారు. 
 
బారు కౌంటర్  దగ్గరకు వెళ్లి    ఓ  బీర్  ఆర్డర్ చేసాను.    నా సౌండ్  కి  ఒకరు ఇద్దరు నా  వైపు వింతగా  చూసి మల్లీ  మ్యాచ్ లో లీనమై పోయారు.   ఓ బల్ల ముందు కూచుని   మెల్లగా నా  బీర్ సిప్ చేస్తూ  వాళ్లతో పాటు మ్యాచ్ చూస్తూ  వాళ్ళ లాగా  లీనమై  కామెంట్స్ చేయసాగాను.
 
మొదట నన్ను  స్ట్రేంజర్ లాగా  చుసిన వల్లే  నా చొరవ  వల్ల  కొద్దిగా నాతో మాట్లాడడం  స్టార్ట్ చేసారు,   హాఫ్ మ్యాచ్  అయ్యి  కొన్ని నిమిషాలు బ్రేక్  దొరికింది. అప్పుడు మ్యాచ్  లో లీనమైన వాళ్ళు   నా వైపు ద్రుష్టి పెట్టారు.
 
వాళ్ళల్లో ఒకడు ఇంకొద్దిగా చొరవ తీసుకొని  ” నువ్వు ఈ లోకాలిటి  కొత్త , ఎవరి కోసమైనా  వచ్చావా ?  ” అన్నాడు.   నా కళ్ళు అప్పటికే ఆ బార్ ను పూర్తిగా  గాలించి  అక్కడ  డేవిడ్  లేదని  confirm  చేసుకోగా    వాడి  ప్రశ్నకు     “అవును , డేవిడ్ కోసం వచ్చాను ,  ఓ  చిన్న పని ఉంది అని చెప్పాను”
“డేవిడ్ , ఇక్కడికి  రాలేనని చెప్పాడు,  మ్యాచ్  ను తన రూమ్ లో  ఉండే చూస్తాను అని చెప్పాడు , అక్కడికి వెళ్ళు   దొరుకుతాడు”
“కొద్దిగా  తన ఉండే   రూమ్  ఎక్కడో  హెల్ప్ చేస్తారా  “
ఓ చిన్న పేపర్  తీసుకొని  అందులో   డేవిడ్ ఉండే  ప్లేస్   ఆ పేపర్ మీద  గీసి  ఇస్తూ  ” ఇక్కడికి కొద్ది దూరం  టాక్సీ లో వెళితే   10 నిమిషాలు ” అన్నాడు
 
వాడికి థేంక్స్ చెపుతూ ,   తాగిన బీర్  కి డబ్బులు  చెల్లించి అక్కడ నుంచి బయట పడ్డాను.    మెయిన్  రోడ్డు మీద కు రాగానే   నేను హోటల్ నుంచి వచ్చిన  కారు అక్కడే ఉంది.
నేను వెల్ల మన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి వెళ్ళాడు కానీ  తిరిగి వచ్చినట్లు ఉన్నాడు.    నన్ను చూడగానే  కారు తీసుకొచ్చి  నా  ముందు పెట్టాడు. 
 
కార్లో కూచొని వాడికి  బార్లో   డేవిడ్  ఫ్రెండ్  గీసిన మ్యాప్   చూపించి  అక్కడికి వెళ్లాలని చెప్పాను. 
 
“ఇక్కడ ఎవరిని కలవాలి  సర్ , ఆ ప్లేస్ నాకు తెలుసు ” అన్నాడు
“డేవిడ్  అనే  వాన్ని కలవాలి , వాడు నీకు తెలుసా  “
“వాడితో మీకేం పని  సర్  వాడు పెద్ద బద్మాష్  గాడు , అన్నీ  కేడీ  పనులు చేస్తుంటాడు “
“వాడితో నే పని ఉంది ,  నాకు సంబంధించిన  ఓ  వస్తువు వాడి  దగ్గర ఉంది  , అది  తెచ్చుకోవాలి  వాడి దగ్గర నుంచి”
“వాడి ఇల్లు నాకు తెలుసు , మీరు  అడిగితే వాడు ఇస్తా డా  ఆ వస్తువు “
“ఏమో డౌట్ , వాడికి అది  విలువైన  వస్తువు  అని తెలియదు అనుకుంటా “
“తెలిస్తే మాత్రం  వాడు మీకు చచ్చినా ఇవ్వడు.  వాడికి టోకరా  కొట్టి  దాన్ని తెచ్చుకోవాలి, కొద్దిగా కర్చు అవుతుంది , మీరు  ఉ  అంటే  నాకు తెలిసిన కొందరు  ఉన్నారు వాళ్లను  మీకు హెల్ప్ చేయమని చెప్తాను.  నేను  సీన్  లోకి  రాలేను , ఎందుకంటే  నేను  ఆ ఏరియా లోనే ఉంటా  , వాడు నన్ను  మీతో చూస్తే  ఇబ్బంది.”
“మీ  ఫ్రెండ్స్   నమ్మకమైన వాల్లేనా ?  హెల్ప్ చేస్తారంటే   వాళ్ళకు అయ్యే  కర్చు నేను పెట్టుకుంటా”
“మాట ఇస్తే  తప్పకుండా  చేస్తారు , మీకు ఆ డౌట్  వద్దు ”   అంటూ  ఫోన్  లో   ఓ  10 నిమిషాలు  వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడాడు
“వాళ్ళు ,  బయలు దే రారు , ఇంకో  20 నిమిషాలలో  ఇక్కడ ఉంటారు,  కానీ   వాళ్ళు   డేవిడ్  ను  పక్కదారి పట్టిస్తారు , ఆ టైం లో నీవు లోనకు వెళ్లి నీకు కావలసింది తన ఇంట్లో ఉందేమో  తీసుకో” అన్నాడు
 
వేరే దారి ఎమీ  లేకపోవడం వలన  తను చెప్పింది ఒప్పుకొని  ఇద్దరం తన ఫ్రెండ్స్ కోసం  వెయిట్  చేయసాగాము.  ఓ  15 నిమిషాలు తరువాత   ఓ  రేకుల డబ్బా లాంటి కారు  పెద్ద  శబ్దం చేస్తూ  వచ్చింది.  అందు లోంచి  బాగా దిట్టంగా ఉన్న  4  మనుషులు దిగారు ,  అందరూ బాగా  రఫ్  గా కనిపిస్తున్నారు.   మనం సినిమాలో  విలన్   పక్కన  ఉండే  గూండా ల్లా ఉన్నారు .
 
వాళ్లను  నాకు పరిచయం చేసి  వాళ్ళకు విషయం మరో మారు explain చేసి , సరిగ్గా  నాకు  ౩౦ నిమిషాలు టైం  ఇస్తారు , ఆ టైం  లో  వాడి ఇంటి వెనుక ఉన్న  కిటికీ  లోంచి ఇంట్లోకి జారుకొని  నాకు కావాల్సిన వస్తువు దొరికితే తెచ్చుకోవడం  నా బాధ్యత ,   ఆ  ౩౦ నిమిషాలు  ఇంట్లో  ఎవ్వరు ఉండకుండా  చూడడం  వాళ్ళ బాధ్యత.
 
“ఎం చేసి వాడికి బయటికి  రప్పిస్తారు” అన్నాను
“అది వాళ్ళు చూసుకుంటారు బాసు , మనం ఎలా  వెనుక వైపు నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలో అది ఆలోచించు అన్నాడు “
“మా బాధను వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నట్లు , వాళ్ళల్లో  ఒకడు తన జేబుల్లోంచి  ఓ చిన్న   లె దర్ పర్స్  బయటకు  తీసి అందులోంచి  ఓ  చిన్నా బాటిల్  తన ఫ్రెండ్ చేతిలో పెట్టాడు”
నాకైతే  మొదట అర్థం కాలేదు , కానీ డ్రైవర్  కి  అర్థం అయ్యింది అందులో ఎం ఉందొ ,  నా వైపు చూస్తూ ,  “దీంతో ఎలాంటి  ఉచలైనా  వెంటనే చేతులకి లొంగుతాయి”  అంటూ  దాన్ని నా చేతిలో పెట్టాడు.
 
బాటిల్  లోని ద్రవాన్ని చూస్తూ  తను చెప్పిన మాటలు  వినగానే  అర్థం అయ్యింది అందులో ఉంది ఏంటో.   పవర్ ఫుల్   ఆసిడ్  ఓ రెండు చుక్కలు చాలు ఎలాంటి  మెటల్ అయినా   ఇట్టే  కరిగి పోతుంది.
 
మేము వెళ్లి  నీకు ఓ missed  ఇస్తాను  అప్పుడు బయలు దేరి రండి  అంటూ  తన ఫ్రెండ్స్ తో  కలిసి  వచ్చిన వాళ్ళు  అందరూ వెళ్ళారు.  వాళ్ళ  నుంచి  ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ అక్కడే కార్ లో కుచోన్నాము
 
వాళ్ళు వెళ్ళిన ఓ  20 నిమిషాలకు  డ్రైవర్  ఫోన్ కి ప్రాణం వచ్చినట్లు  గొడవ చెయ్యసాగింది .     దాని పీక నొక్కి  “సరే వెళ్దాం”  అంటూ   డ్రైవర్ ముందు నేను వెనుక   డేవిడ్ వారి ఇంటికి  వెనక్కు చేరుకున్నాము. 
 
డ్రైవర్ మిత్రులు  ఎం చేశారో ఏమో  కానీ ఆ ఇంటి ముందు పెద్ద యుద్ధం జరుగుతున్నట్లు  గొడవ గొడవ గా ఉంది.    బుర్రను  మేము చేయాల్సిన పనిపై concentrate  చేస్తూ   వాళ్ళు ఇచ్చిన బాటిలో  లోని ద్రవాన్ని   కిటికీ  ఉచలు మీద పోసి  మెల్లగా రెండు ఉచలను అక్కడ నుంచి  ఊడ పీకి  అందులోంచి  ఇంట్లోకి వెళ్ళాము.
 
రెండు రూముల  ఉన్న చిన్న,   డైరెక్ట్ గా  బెడ్ రూమ్ లాగా ఉన్న  గదిలోకి వెళ్ళాము ,  ఓ  మంచం  , దాని పక్కన  ఓ చిన్న   చెక్క బీరువా దాని మీద ఓ  మీడియం సైజు పెట్టె ఉన్నాయి. ఓ మూల చిన్న  వెదురు బుట్ట  పాత బట్టలు వేసుకోవడానికి అన్న ట్లు అందులో విడిచిన బట్టలు ఉన్నాయి. 
 
“నేను ముందు డోరు మీద ఓ కన్నేసి ఉంచు తాను  మీరు వెతకండి ” అంటూ డ్రైవర్ ముందు  డోరు మీద తన ద్రుష్టి పెట్టాడు.
 
చెక్క పెట్టె  ఓపెన్ చేసి ,  ఒకొక్క అర చెక్ చేసుకుంటూ పో సాగాను.   అందులో  బట్టలు, పుస్తకాలు తప్ప  ఏమీ  కనబడ లేదు.  
 
అక్కడున్న ట్రంక్  పెట్టెను ఓపెన్ చేయగా  అందులో  కూడా  బట్టలు , వాటి అడుగున  చేతికి  ఏవో మెటల్   coins  తగిలాయి  బైటకి తీసి చూస్తే , కొన్ని ఇండియా  రు పీస్ , వేరే దేశాల కు సంబంధించిన coins  ఉన్నాయి కానీ  కావలసిన  వస్తువు మాత్రం దొరక లేదు.
 
ఆ రూమ్ లో వెతకాల్సిన  ప్లేస్ లు ఏమీ  కనబడక పోగా పక్క రూమ్ లోకి వెళ్లాను.    బైట  గొడవ  తీవ్రత పెరిగినట్లు ఉంది. 
 
కొద్ది సేపు  అక్కడున్న కుర్చీ మీద కూచుని  సాధారణంగా  ఆలోచించాను.  అందులో రెండు పాయింట్స్  గుర్తుకు వచ్చాయి
1. వాడికి  ఆ వస్తువు  important  ది అయితే  , ఎక్క డైనా జాగ్రత్తగా పెడతాడు
2.వాడికి ఆ వస్తువు important కాకపోతే , మనం సాధారణంగా పెట్టె చోట పెడతాడు.    
 
ఇంత వరకు  మొదటి పాయింట్ మీద  ద్రుష్టి పెట్టి వెతుకులాడాను.    వాడికున్న రెండు రూముల్లో  వాడికి సంబంధించిన  important  వస్తువులు అన్నీ  ఆ రూమ్ లో నే ఉన్నాయి .  అంటే    మనకు కావాల్సిన వస్తువు  వాడికి సాధారణ వస్తువు అనే  దృష్టితో  ఆ రూమ్  అంతా  ఓ సారి కలయ చూసాను.   బయట నుంచి  రాగానే  చేతిలోని వస్తువును ఎవరైనా  అందుబాటులో ఉన్న  గూట్లో  కానీ లేదా టేబుల్  మీద కానీ  పెడతారు అనుకొంటూ   కుర్చీ  లోంచి  లేచి వాకిట్లో  కి వెళ్లి   మరో మారు   డోరు కు  అందుబాటులో  ఎం ఉన్నాయా అని చూసాను. 
 
డోర్  కు   ఎడం వైపు ఓ చిన్న  గూడు  లాంటిది  కనబడ్డ ది  దాని నిండుగా  బట్టలు ఇంకా ఏవో సామానులు ఉన్నాయి , అక్కడికి వెళ్లి  ఒక్కొక్కటీ  కింద కు లాగాను. చివర ఉన్న బట్టను లాగగానే   ఆ బట్టతో పాటు  ప్లాస్టిక్  వస్తువు కింద పడ్డట్లు  శబ్దం  వచ్చింది.    చూస్తే    ఆ టవల్ లాంటి బట్ట  కింద నుంచి  ఓ చిన్న  ప్లాస్టిక్ మూత  చక్రం లాగా  దొర్లుకొంటూ  డోర్ వైపు వెళ్ళింది.  
 
వెంటనే కింద కు వంగి ఆ టవల్ లాంటి  బట్టను పక్కకు లాగాను , దాని కింద  కనబడ్డ ది.   10 రోజులుగా నేను వెతుకు తున్న డబ్బా  అది బోర్లా పడి  ఉంది.  అందులో  నేను వెతుకు తున్న  పెన్ డ్రైవ్ ఉందా లేదా అనే టెన్షన్  తో  దాన్ని వెల్ల కిలా తిప్పి చూడుగా  , ఆ డబ్బాకి  అడ్డంగా అతుక్కొని కనబడ్డ ది  నల్లని కలర్ లో ఉన్న పెన్ డ్రైవ్. 
 
డబ్బాను తీసుకొని జేబులో వేసుకొని ,  అక్కడ నుంచి తీసిన బట్టలు  యథావిధిగా  ఆ గూట్లో సర్దు తుండగా  , డ్రైవర్ నుంచి సన్నని విజిల్  వినబడ్డ ది.   తనకు  సమాధానంగా  విజిల్ వేస్తూ  మేము వచ్చిన కిటికీ  వైపు జంప్  చేసి ,తీసిన ఉచల్లోంచి బయటకు జారుకొని ,   డ్రైవర్ ను కూడా బైటకు లాగి  కొద్ది  తీసేసిన ఉచను నామకా వాస్తే   కొద్దిగా  అతికించి  అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చాము ,  వస్తు వస్తు  ఆ కిటికీ  కి ఉన్న curtains కవర్ చేసి వచ్చాము.
 
మరీ  curtains  లాగి  కిటికీ  ఉచలను పట్టుకొని లాగితే  గానీ మేము అక్కడ ఉచలు కోసామని  ఎవరికీ  తెలియదు అనుకొంటూ , డ్రైవర్ తో అన్నాను  “మన పని అయిపోయింది , మీ ఫ్రెండ్స్ ని అక్కడ నుంచి  జారుకొమ్మని  ” చెప్పాను.
 
 వాళ్ళకు ఓ missed  కాల్ ఇచ్చి వచ్చి  డ్రైవర్ కార్ ఎక్కగా    కొద్ది దూరం ముందుకు వెళ్ళాము.     మా వెనుక వాళ్ళు వచ్చిన  కార్ సౌండ్  వినబడ సాగింది. 
 
“వాళ్ళ కోసం అగాల మనము ” అన్నాను డ్రైవర్ తో
“అవసరం లేదు సారూ, మేము కోడ్ వర్డ్స్ తో మాట్లాడుకున్నాము  ” అన్నాడు.
 
“అయితే, నీకు ఇవ్వాల్సిన పేమెంట్ ఇచ్చేస్తా, రేపు ఏదైనా బ్యాంకు  దగ్గర కలుద్దాం, నువ్వు  10  గంటలకు వచ్చి నన్ను  పిక్ అప్ చేసుకో , ఎందుకైనా మంచిది  , రేపటి నుంచి నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని రోజులు ఎవ్వరికీ  కనబడ కండి ” అంటూ కారు హోటల్ ముందు ఆగగా డ్రైవర్ కి బాయ్ చెప్పి  వెళ్లి  పడుకోండి పోయాను.
 
పొద్దున్నే  ఫోన్ కాల్ కి వేలుకవ వచ్చింది ,   పక్క రూమ్ నుంచి కరుణా 
“నిద్ర లేశావా అన్నా”
“ఆ లేచా ఏంటి సంగతి “
“ఎం లేదు బ్రేక్ ఫాస్ట్ కు వెళదామా, అందుకే ఫోన్ చేశా “
“2 నిమిషాలలో  రెడీ అవుతా అప్పుడు వెళ్దాం “
“అమ్మా  స్నానానికి వెళ్ళింది , నువ్వు తలపు  తీ  నేను వస్తున్నా ” అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది.
జారిపోతున్న లుంగీ ని  కట్టుకొని వెళ్లి తలుపు తీశాను,    ఓ స్కర్ట్ వేసుకొని  దాని మీద టి షర్టు వేసుకొని వచ్చింది.    లుంగీలో   మార్నింగ్ ఎరక్సన్  తో లేచి నించోన్న నా మొడ్డను చూస్తూ
 
“పొద్దున్నే  రెడీ  అయిపోయాడే  వీడు  బ్రేక్ ఫాస్ట్ కా ” అంటూ లుంగీ మీద నుంచే నలప సాగింది.
“ఓయ్ ఉండు  ఓ నిమిషం  బ్రెష్ చేసుకొని వస్తా ”  అంటూ  తన నుంచి తప్పించు కొని బాత్రుం కి వెళ్లాను. 
 
నేను బ్రెష్ చేసుకొని  కాల కృత్యాలు  తీర్చుకొని  , స్నానం చేసి బయటకు వచ్చాను  టవల్ ని  నడుం కి చుట్టుకొని. 
“ఫ్రెష్  గా ఉందా  ఇప్పుడు  అంటూ” నా  లుంగిని లాగి పడేసింది.  
“ఇందాకా   లేచి నిలబడి ఉంది , మల్లీ అప్పుడే పడుకుంది ఏంటి ” అంటూ   వేళ్ళతో   పట్టి  జాడించ సాగింది.
“బ్రేక్ ఫాస్ట్  కు వెళ్దాం అన్నావు “
“ఈ బ్రేక్ ఫాస్ట్  కే లే ”  అంటూ  తన పెదాల మధ్యకు తీసుకొని   తోలు వెనక్కు లాగి  గుండును  నోట్లోకి తీసుకోండి  తన నోటి వేడికి  మెల్లగా  ప్రాణం పోసుకొని తన నోటి నిండా నిండు కొంది.
 
ఓ పది సార్లు    తన తలను ముందుకు వెనక్కు ఊపి   పూర్తి స్థాయి  రూపం దాల్చు కొన్నా  నా మొడ్డను చూస్తూ  , పరుపు మీద వెల్ల కిలా పడుకొని  తన కళ్ళు రెండు  ఎడం చేసి  నా వైపు చూసింది.    వచ్చి  దెంగు  అన్న ట్లు
 
తన పడుకున్న పోసిషన్  కసేక్కిస్తుంటే   తన పిర్రలు  మంచం అంచుకు లాగి    తన కాళ్ళు రెండింటికి  నా చేతుల మీద వేసుకొని  తన మధ్యకు చేరాను.  తన  రెండు చేతులు  తన కాళ్ల మద్య  జరిపి  ఓ చేత్తో పెదాలు విడ దీసి  ఇంకో చేత్తో నా మొడ్డను తన పూకు పెదాల మీద రుద్ది  మద్యలో సర్దుకొంది.
 
తను చేసే చేష్టలకు  కసేక్కి  , వేగంగా తన మద్యలో  దిగబడ్డాను.    కొద్దిగా  అప్పటికే తేమ తేమ తేలిన పూకు పెదాల మద్య  అడుక్కుంటా  దిగబడి పోయింది నా మొడ్డ.
 
“మ్మ్  , మ్మ్  ” అంటూ  మెత్తగా  మూలిగింది
 
తన మీద కు పూర్తిగా  ఒరిగి  లాగి పెట్టి  గుద్ద సాగాను తన బొక్క మీద.    గుద్దు గుద్దుకు  తన గుద్ద పరుపు మీద జరుగు తుంటే , చేతులతో  ముందుకు లాగుతూ అక్కడక్కడే  పిడి గుద్దులు  గుద్ద సాగాను.    
 
ఓ  15 నిమిషాలకు  ఇద్దరికీ  చివరికి  రాగా  తనెమో  కాళ్లు  నా చేతుల్లోంచి పీకేసుకొని  నిగడ తన్ని   బిర్రుగా బిగిసి పోతూ నా మొడ్డ చుట్టు కార్చుకో  సాగింది.  తన మీద కు పూర్తిగా  ఒరిగి  నా మొడ్డను తన బొక్క అడుక్కుంటా గుది గుచ్చి  వెచ్చగా  తన పూ కంతా   నా రసాలతో నింపే సి  తన మీద  వాలి పోయాను.
 
ఓ  రెండు నిమిషాలకు తేరుకొని  , తన పీకేసిన నా టవల్ ని తన గుద్ద కింద  సర్దు కొంటూ  “అన్నా  , లే పద మా అమ్మా  ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది” అంటూ నన్ను తన మీద నుంచి పక్కకు దొర్లించింది.  
 
తన మీద నుంచి లేచి మరో మారు షవర్  తిప్పి   ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి డ్రెస్ చేసుకోసాగాను.   ఈ లోపల తను వెళ్లి  కడుక్కొని వచ్చి  చెరిగిన తన డ్రెస్ ని , వెంట్రుకలను  రెడీ చేసుకొని “నేను వెళ్లి అమ్మను తీసుకొని కింద కు వస్తాను , నువ్వు కూడా  అక్కడికే వచ్చేయి ” అంటూ   పిర్రలు ఉపు కొంటూ వెళ్ళింది తన రూమ్  కి
 
రెడీ అయ్యి కింద కు వెళ్ళగానే , వాళ్ళు అప్పటికే  టేబుల్ మీద ఉన్నారు. 
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button