KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 144 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 144 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 144 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

దానికి  అందకుండా  ఓ  పిల్లి మొగ్గ వేసి పక్కకు  తప్పుకోని  దాని వెనుక వైపుకు చేరుకున్నాను.    తన ముందు నుంచి మాయమైన నన్ను  వెతుకుతూ అది  అయోమయం లో ఉండగా ,    ఆ నిశబ్ద  నిశీధిని  చీల్చు కొంటూ  నా కంఠం  లోంచి వెలువడింది భయంకరమైన  కుంగుఫు   షౌట్.  ఆ  కేకతో పాటు గాళ్లో లేచిన  నా శరీరం  డెలివరి చేసింది ది మోస్ట్  దేడ్లిఎస్ట్  సైడ్ కిక్  ఆ భల్లూకం  వీపు మీద. 
 
యావరేజి  మనిషి మీద  అదే కిక్  డెలివరి చేసి ఉంటే , ఆ మనిషి వెన్నపూస  అతికించ డానికి  వీలు కానట్లు గా ముక్కలు ముక్కలు అయ్యి ఉండేది.  సహజ సిద్దంగా  దాని  శరీరం మీదున్న   బొచ్చు  దాన్ని సేవ్  చేస్తుండగా ఆ కిక్  కు  ఎగిరి  పక్కనున్న ముళ్ల పొద మీద పడి.  ఇంతకూ ముందు కంటే భీకరంగా ఘర్జిస్తు నా వైపు దూకింది.
 
దాని కున్న కోపం లో  దాని చేతికి దొరికితే ,  అతికిచ్చుకోవడానికి  తెగి పడ్డ  కండలు  ఆ  మట్టిలో ఎరుకోవాలి  అనుకొంటూ మరో  మారు వేగంగా పక్కకు దూకాను.  నా నడుం  దొరకాల్సిన దాని చేతికి  ఎదురుగా ఉన్న తంగేడు పొద మొదలు దొరికింది. కోపంతో  దాన్ని  వేర్లతో సహా పీకి పక్కనేసి నా వైపు చూసింది.  దాని చేతికి నా శరీరం  చిక్కి ఉంటే  ఏమయ్యోదో  ఎదురుగా  వేర్లతో సహా పెకలించ బడ్డ  పొదను చూడగానే  అర్ధం  కాగా  ఒళ్లంతా  జలదరిస్తుండగా దానికి కొద్దిగా  పక్కకు తిరిగాను
 
దీని శరీరం మీద  దెబ్బలు తగలకుండా  దాన్ని బొచ్చు కాపాడుతుంది.  దానిని దూరంగా తరమాలంటే   నిప్పు కావాలి  , లేదా   ఏదన్నా  గట్టి  బడితే లాంటి  దుంగైనా  కావాలి , కానీ  ఈ  టైం  లో  ఆ  రెండు ఎక్కడ దొరుకుతాయి  అనుకొంటూ  దాని మొహం  వైపు చూసాను.   ఎ జంతువుకైనా  మొహం  మీద  దెబ్బ పడితే  కొద్దో  గొప్పో నొప్పి ఉంటుంది అనే  ఆలోచన మనస్సులో కి రాగానే ,  షౌట్  చేస్తూ గాళ్లో  లేచి   ఇంకో డేడ్లి  కిక్ ని   దాని మొహం మీద  డెలివరీ చేసాను.   ఫట్ మని సౌండ్ చేస్తూ  దాని  మొహాన్ని  తాకింది  నా పాదం ,  ఎదో పెద్ద నల్ల రాయి  తన మొహాన్ని  తాకినట్లు ఎగిరి  4 అడుగుల దూరం లో పడి  తన మొహాన్ని  రెండు చేతులతో కప్పుకొని   గుర్రు , గుర్రు మంటూ పోర్ల  సాగింది.
 
తన బిడ్డ ఏడుపు  విని కొద్ది లెట్ గా  రియాక్ట్ అయిన  ఆ బిడ్డ తల్లి   కేకలేస్తూ  గూడెం లో  జనాల్ని  లేపి నా వెనుకే వచ్చినట్లు ఉంది.   మా పోరాటానికి  10 అడుగుల దూరం లో  భల్లూకం  విసిరిన పొద మీద  పడి ఏడుస్తున్న బిడ్డను  అక్కున చేర్చుకొని   అక్కడకు వచ్చిన జనాలతో పాటు నిలబడింది.   ఆమె ఎవరో కాదు  ఆ రోజు సాయంత్రం  నన్ను శిక్షించడానికి  తీసుకొచ్చినప్పుడు ముందు వరుసలతో  కూచుని  పిల్లాడికి పాలు తాపుతున్న  గూడెం పెద్ద   కోడలు.
 
ఎప్పుడైతే భల్లూకం కింద పది దోర్ల సాగిందో  , అప్పుడే చలనం వచ్చినట్లు  అక్కడికి వచ్చిన జానాలు అందరూ కేకలేస్తూ  తాము  తెచ్చిన కాగడాలతో భల్లూకాన్ని  బెదిరించారు. 
 
ఓ వైపు మొహం  పగిలిన బాధతో     దగ్గరగా   కాగడా వెలుగు చూసి   పోర్లగింతలు ఆపి  పొదలకు అడ్డం పడి  అడవిలోకి  పరుగెత్తింది.   దానిని తరుముతూ  ఓ  10 మంది పరిగెత్తారు కాగడాలతో.
 
గూడెం లో సంగం  మంది  అక్కడికి వచ్చారు  కళ్ళు నులుము కొంటూ  ఎం జరిగిందో  అని.    ముందుగా  వచ్చిన  వాళ్ళు   చెప్పారు   భల్లూకం తో పోరాడి   గూడెం పెద్ద  మనుమడిని  ఎలా రక్షించింది.
 
కుంటూ కుంటూ నడుస్తున్న  నన్ను చూసి. “నీకేం   కా లేదుగా  అబ్బీ”  అంటూ  నా దగ్గరకు  వచ్చాడు ఆ గూడెం  పెద్ద.
భల్లూకం  మొహం మీద  డెలివరీ  చేసిన కాలు  బండి చక్రం కింద  నలిగితే ఎలా  సలుపుతుందో  అలా సలుపుతూ  ఉండగా ,   వాళ్ళ  అమ్మ రొమ్మును కరచుకొని  పాలు తాగుతూ , ఇంకో  రొమ్ముతో  ఆడుకుంటూ ఉన్న పిల్ల గాడిని చూడగానే  ,ఆ  నొప్పి   గాళ్లో  మాయమైనట్లు  ఫీల్  అవుతూ  ఆ పిల్లాడి మొహం మీద  నవ్వును చూస్తూ “నాకేం కాలేదు లే , పిల్లోడి కేం  కా లేదుగా ” అన్నా  వాళ్ళ అమ్మ వైపు చూస్తూ.  
“దేవుడిలా  వచ్చి నా  బిడ్డను కాపాడవయ్యా”  అంటూ   రొమ్ము కుడుస్తున్న  చంటోడిని  తీసి నా కిచ్చి , రెండు చేతులు  దగ్గరి చేర్చి దండం పెట్టింది.
 
“నీ బిడ్డ బాగుండాడు  , ఈ దండాలు  నాకెందు లే , మీ  గంగమ్మ  తల్లికి పెట్టు బిడ్డ  బాగుండాలని” అంటూ   బిత్తర చూపులతో చూస్తున్న పిల్లాడిని  వాళ్లమ్మ కు అందించాను.
 
అందరి కంటే  వెనుక వచ్చి  అక్కడ ఎం జరిగిందో  తెలుసుకొని  “మా కేవ్ వరికి  వినబడిని బిడ్డ ఏడుపులు  నీ కేలా వినబడ్డాయి ” అన్నాడు  గూడెంపెద్ద   కొడుకు.
 
తన కొడుకును కాపాడినందుకు  పొగడక  అడ్డమైన  మాటలు మాట్లాడుతున్నా  మొగుణ్ణి చూసి  “మీ లాగా తాగి  తోంగో లేదులే”  అని  మొగుణ్ణి  కోపంగా  ఈసడించుకోం టు విస  విసా  తన గుడిసె వైపు వెళ్ళింది.
 
“అవునబ్బీ ,  అడవిలో పుట్టి పెరిగిన మేమే  ఈ  ఎలుగోడ్డు  ఎదురుగా వస్తే  దూరంగా పోతాము  , అట్టాంటిది  దానికి  ఎదురుగా నిలబడి కొట్లాడతావా ,  నీది గుండె కాయ లేక  నా  పెట్లలో  ఉండే  నల్ల గుండా” అన్నాడు  వాళ్లలో  ఒకడు
“అది కాదురా  ఎర్రన్నా ,   ఆ ఎలుగోడ్డు చూసావా ,  బాలింత అనుకుంటా , దాని రొమ్ముల నిండా పాలున్నాయి ,  ఆ బాలింత ఎలుగోడ్డు అంటే  ఇంకేమన్నా ఉందా , తన చుట్టూ పక్కల ఏదన్నా లెక్క చేయదు , అట్టాంటి   దానితో  చేతుల్లో  ఏమీ లేకుండా  కొట్లాడి నాడు ఆయబ్బి” అన్నాడు  వాడి పక్కన ఉన్న  గుబురు మీ సాలోడు.
 
“ఆ మీ సాలోడు చెప్పింది నిజమే రే ,  అది బాలింత ,   మన  గూడెం లో  బాలింత  ఎలుగు కు ఎదురెల్లి  బతికినోల్లు  లేరు  ,   ఈడు  దానికి  ఎదురెల్లి  కొట్టాడంటే  ఈడు మామూలోడు  కాదురో ” అన్నారు ఇంకెవరో  ఆ గుంపు లోంచి
 
“ఎల్లి  పడుకోండి   పొద్దున్నే మాట్లాడు కొందాము,  నారీ    ఈ అబ్బిని    వాళ్ళ   కొట్టం లో వదులు  ” అన్నాడు గూడెం పెద్ద
“అట్టాగే నాయనా ” అంటూ నారి    మేము ఉన్న  గుడిసెకు తీసుకెళ్లింది నన్ను. 
 
మేము మా గుడిసె వైపు వెళ్తుండగా   “ఇంకేం  నిద్దర వత్తాది , అగ్గి పెట్టి  చలి మంట ఎయండ్రా, ఆడ కుచోందాము” అంటూ ఓ  గుంపు  తీర్పు చెప్పిన రచ్చ బండ వైపు వెళ్ళారు.
 
మా గుడిసె  తడికె  తీసే  కొద్ది , అక్క చెల్లెళ్లు ఇద్దరు లేచి నేను గుడిసె లో లేకపోవడం చూసి ,  ఆ బయట జానాలు  సౌండ్  విని  బయటకు  రావాల  వద్దా అనే  సందిగ్ధావస్థలో  ఉండగా  నేను లోపల  అడుగు పెట్టాను.
 
ఏడుస్తూ  నన్ను చుట్టెసి  “మమ్మలి ఇక్కడే వదిలేసి  నువ్వు ఒక్కడి వే  ఇక్కడ నుంచి పారిపోతూ  వాళ్ళకు దొరికావా , మమ్మల్ని  నీతో ఎందుకు తీసు కెల్ల లేదు ”  అంటూ  నా మీద పడి   ఛాతి మీద  తన చేతులతో  కొట్ట  సాగింది  వర్షా.
 
తను మాట్లాడే మాటలు సగం అర్ధం అయ్యి,  తను నా మీద పడి  కొట్టడం  తనకు నచ్చక   తన  చేతులు పట్టుకొని పక్కకు ఈడ్చి   నేను చేసిన ఘనకార్యం చెప్పసాగింది  నారి  అక్కా చెల్లెళ్లకు  ఇద్దరికీ.
 
సలుపుతున్న  కుడి కాలును  వో చేత్తో  నలుపుతూ  ఇంకో చేత్తో    బట్టల  మీద గుచ్చుకున్న పల్లేరు కాయలు పీక్కో  సాగాను.  
====================================== 
 
“మీరు పడుకోండి , నేను వెళుతున్నా”  అంటూ నారి   అక్కడ నుంచి వెళ్లి పోయింది.
 
తను  వెళ్ళగానే ,  నా దగ్గరకు  వచ్చి “సారీ   శివా   నేను పిచ్చి దాన్ని , నిన్ను  నానా మాటలు అన్నా,   ఓ నిమిషం  నేను ఎం మాట్లాడుతున్నా నో  నాకే తెలియడం లేదు , ఇక్కడ  వీళ్ళకు దొరికి పోయాము అనే బాధ  నన్ను అలా మాట్లాడించింది.  ఇప్పటి నుంచి నా  నోటిని అదుపులో ఉంచు కోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను.” అంటూ  నన్ను గట్టిగా కౌగలించు  కొని ఏడవ సాగింది.
 
 
కసేక్కిస్తున్న తన రొమ్ములు  నా  ఛాతికి  గుచ్చు కొంటుండగా  తనను  నా భుజం మీద తల పెట్టి  నన్ను  కరచుకొని  కుచోంది  నాకు దగ్గరగా.  
“తొందరలో నోరు జారడం ఆ తరువాత నువ్వే  ఏడవడం,  సారీ  చెప్పడం  నీకు బాగా అలవాటు అయ్యింది,  ఇంకా  రా పడుకుందాము ”  అంటూ శ్రీ  పడుకోండి పోయింది.
 
“నేను వస్తున్నాలే నువ్వు పడుకో అక్కా ” అంటూ తను  నాకు ఇంకా దగ్గరగా జరిగింది. 
 
“ఇంక పడుకో పో”
“పొద్దున్నే  ఎం జరుగుతుందో  తలచు కొంటే  భయం వేస్తుంది , మనం ఇక్కడ నుంచి తప్పించు కో లేమా”
“తెల్లవారని  , ఎదో ఒకటి చేద్దాం, పారిపోలేము  కానీ  వాళ్ళను  వొప్పించి ఎలాగోలా   బయట పడదాము లే “
“నాకైతే  భయంగా ఉంది , ప్లీజ్  ఎదో ఒకటి చేసి ఇక్కడ నుంచి క్షేమంగా  బయట పడేటట్లు చెయ్యి” అంటూ  దీనంగా నా వైపు  చూసింది.
 
వెన్నల వెలుతురులో   నిగ నిగా మెరుస్తున్న తన పెదాలను   ముద్దపెట్టు కోవాలని కోరిక పుడుతుంటే    దాన్ని అదుపులో పెట్టుకొని  “పడుకో  తెల్ల వారనీ  అప్పుడు ఎం చేయాలో చూద్దాం ”  అంటూ  తనను తన  స్లీపింగ్ బ్యాగ్ దగ్గరకు పంపాను.
 
అలాగే గుంజకు అనుకోగా నిద్ర పట్టేసింది , ఉదయపు  సూర్య కిరణాలు  మొహం  మీద పడుతుంటే  లేచి వాళ్ళ ఇద్దరినీ  లేపాను.        నేను లేచిన కొద్దిసేపటి కి  నారి వచ్చి మమ్మల్ని  ఉరి బయటకు తీసుకొని వెళ్ళింది, ఉదయం పూట  కార్యక్రమాలు ముగించు కొని   గూడెం లోకి వచ్చాము.  తను  వెళ్లి చిన్న ముంతల్లో  మేక పాలు తెచ్చింది వాటిలో తేనే  కలిపి  , రోజు  తాగే  పాలకంటే  కొద్దిగా  టేస్ట్  వేరుగా ఉన్నా అందులో తేనే కలపడం  వల్ల తియ్యగా ఉన్నాయి. 
 
“ఈరోజు సాయంత్రం  పోటీలు  జరుగుతాయి ,  అంత లోపల నేను మా నాయనను  వొప్పిస్తాను నువ్వు నాకోసం పోటిలలో  కొట్లాడతావని ”  అని చెప్పి  వెళ్ళింది.
 
“దాన్ని పెళ్లి చేసుకొని ఇక్కడే  ఈ గూడెం లో  సెటిల్  అవుతున్నా వా ఏంటి ” అంది వర్షా 
“ఎదో ఒకటి చెయ్యాలి కదా లేకుంటే  వాళ్ళు కొట్టే 100 కొరడా దెబ్బలకు  టపీ  మని పోతాను అప్పుడు నువ్వు కూడా  ఇక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది”
“అమ్మే  వద్దు లే , ఎదో ఒకటి చేసి ఇక్కడ నుంచి  వెళ్ళే టట్లు  ప్లాన్ చెయ్యి “
 
రేపు  పౌర్ణమి   ,  ఈ రోజు   సాయంత్రం నుంచి అర్ధరాత్రి  వరకు పోటీలు  ఉంటాయి ,    గూడెం వాసుల ఆచారం ప్రకారం  ప్రతి  పౌర్ణమి కి   పోటిలలో  గెలిచిన  వారు , ఎవరి కోసం పోటీ పడ్డారో  వాళ్లతో పెళ్ళిళ్ళు జరిపిస్తారు ,   వాళ్ళల్లో  బహు భార్యా తత్వం తప్పు కాదు,  పెళ్లి చేసుకొన్న వాళ్లని వాళ్ళ పిల్లలని పోషించే  శక్తి  ఉంటే   ఎంత మంది నైనా చేసుకోవచ్చు.
 
మద్యానం  తరువాత  నాకు  గూడెం పెద్దతో పిలుపు వచ్చింది ,  ఆ పిలుపు తెచ్చింది నారి , తన  మొహం   సంతోషం తో వెలిగి పోతుంది.  అంటే  తన కోసం  గూడెం  లో  వాళ్లతో నేను కూడా  పోటికి  దిగొచ్చు  అని  వాళ్ళ నాన్న  ఒప్పుకున్నట్లు ఉంది .
 
మమ్మల్ని ముగ్గరిని రచ్చ బండ దగ్గర కి  తీసుకొని వెళ్ళింది ,  అక్కడ  గూడెం పెద్దతో పాటు  ఇంకొందరు  పెద్దలు ఉన్నారు,   తన  మనవడిని  తోడ మీద కుచో పెట్టుకొని ఉన్నాడు.    ఆ పిల్లాడి  అమ్మ   రచ్చ బండకు కొద్ది దూరం లో  కూచుని ఉంది.
 
మేము  వెళ్ళే కొద్ది  వాళ్లలో  వాళ్ళు ఏవో  మాట్లాడుకొంటు ఉన్నారు  , కానీ  మమ్మల్ని చూసి  వాళ్ళ మాటలు  ఆపేసి అందరూ  నా వైపు చూడ సాగారు.   వీళ్ళు చర్చిస్తున్నవి నా గురించే అన్న మాట  అనుకొంటూ ఉండగా    గూడెం పెద్ద
 
“రాత్రి నా మనుమడిని  కాపాడి  మా  గూడేనికి  వారసుడిని నిలబెట్టావు , అందుకే  నీకు   శిక్ష  తగ్గించాము,  నా కూతురు నీ మీద ఇష్టపడింది, నువ్వు గూడెం  లో  వాళ్లతో పోటీ పడి  గెలిస్తే   నాకుతుర్ని  ఇచ్చి నీకు  పెళ్లి చేస్తాము  అప్పుడు నువ్వు గూడెం లో  ఒకడివి అవుతావు కాబట్టి నీకు శిక్ష  ఉండదు.”
 
“మరి  వీళ్ళ ఇద్దరి సంగతి ఏంటి ? “
“వాళ్ళు  కోసం   కూడా  గూడెం  లో పోటీలు జరుగుతాయి వాళ్ళను ఎవరు గెలుచు కుంటే  వాళ్లతో   వీళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు చేస్తాము  , మాతో పాటు ఇక్కడే ఉంటారు. “
 
“నేను గూడెం లో వాళ్లతో పోటీ కి   రెడీ నారి కోసం ” అంటూ నా సమ్మతం చెప్పాను
 
పోటీలు  ఫ్రీ  స్టైల్   లో జరుగుతాయి,   బాక్సింగ్  రింగ్  లాగా   ఓ తాడును  కట్టి   ఇద్దరినీ  లోపలి కి  వదులు తారు,  అందులో ఎవరో ఒకరు  పోటీ నుంచి  తప్పుకోనేంత  వరకు  కొట్టుకోవచ్చు. 
 
ఓ 10 మంది పోటిలో ఉంటే  వారిని 5 జతలుగా  విడగొట్టి పోటీ పెడతారు  అందులో  గెలిచిన వాళ్లకు   మాత్రమే మల్లి పోటీ ఉంటుంది  చివరికి  ఎవరు నెగ్గుతారు వాళ్ళను వరిస్తుంది  కోరుకున్న అమ్మాయి.
 
గూడెం  కూతురు , వర్షా , శ్రీ   వీల్లు  ముగ్గురే కాకుండా  ఇంకో  ముగ్గరికి  పోటీ ఉంది  మొత్తం   6 మంది అమ్మాయిలకు  స్వయం  వరం  అన్నట్లు ఉంది. కాకుంటే   మామూలు స్వయం  వరం లో   అమ్మాయి నచ్చిన వాడికి దండ  వేసి వాళ్ళను చేసుకుంటుంది.  కానీ ఇక్కడ    అమ్మాయి కోసం పోటీ పడ్డ వాళ్ళల్లో గెలిచిన వాన్ని  వరిస్తుంది.
రచ్చ బండ దగ్గర నుంచి   మా గుడిసె లోకి రాగానే  వర్షా  ఏడుపు మొదలు పెట్టింది.   “నా  జీవితం  ఈ  అడవిలోనే  ముగిసేటట్లు ఉంది, వీళ్ళల్లో ఎవరికో ఒకడికి పెళ్ళాం గా  ఉండాల్సి వస్తుంది.  ఎన్ని అనుకోని వచ్చాను ,  ఎం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనల్ని   రక్షించే వాల్లే లేరా ? ” అంటూ ఏడవ సాగింది.
 
“అవును శివా , ఇంకో  రెండు  గంటల్లో  పోటీలు జరుగుతాయి  ఆ తరువాత మనం చేసే ది ఎమీ  లేదు ,  ఎదో ఒకటి చెయ్యి ,  నాకు కుడా ఇప్పుడు  భయంగా ఉంది ” అంటూ  తనకు వత్తాసు పలికింది శ్రీ
 
“పోటీలు జరగ నీ  ,   ఎదో  ఒక దారి దొరుకుతుంది  , మనం  పారిపోవాలంటే  ఇక్కడ  వీళ్ళు కాదు , వాళ్లకు  తెలిసినట్లు మనకు అడివి తెలియదు తొందరగా దొరికి పోతాము , ఆ తరువాత  శిక్ష  మరణమే , దాని కంటే  ఎదో ఒక దారి దొరుకుతుంది  అంత వరకు ఓపికగా ఎదురు చూడాలి”
 
“ఎన్ని రోజులు ఎదురు చూడాలి ,  ఈ లోపునా మాకు  వీళ్లతో పెళ్లి అయ్యి పిల్లలు కూడా  పుట్టే ట్లు  ఉన్నారు.”
 
“అంత వరకు అవసరం లేదు  ఈ పోటీలు కానీ  ,  ఈ లోపున ఎదో  దారి  దొరకక పొతే  అప్పుడు  గన్   కి పని చెప్దాం”  అంటూ     పడకేసాను.      రాత్రి  మేలుకోవడం  వలన  వెంటనే  నిద్రలోకి  జారుకున్నాను.
 
ఓ  రెండు గంటల సేపు నిద్రపోయా క     నారి వచ్చి  “పోటీలు  జరిగే  సమయం అయ్యింది  పదండి  అక్కడికి వెళ్దాం అంటూ మమ్మల్ని తొందర పెట్ట సాగింది.”
 
మేము తెచ్చిన రంగు రంగుల  పూసలు ,  మిగిలిన వాటిని ఒక బ్యాగ్  లో పెట్టి శ్రీ కి ఇచ్చి  తన దగ్గర పెట్టుకొని  పోటిల  దగ్గరకు  తీసుకొని రమ్మన్నాను.
 
ముగ్గురం తన వెంట  అక్కడికి వెళ్ళాము. 
 
రచ్చ బండ పక్కన ఓ చిన్న  బాక్సింగ్ ఏరినా  లా తయారు చేసారు ,    చుట్టూ   తాడు కట్టారు ,  కింద పడినా  తగలకుండా  ఇసుక వేసారు. 
 
గూడెం లో జనం అంతా  అక్కడే  ఉన్నారు.    పెళ్లి కోసం  వచ్చిన అమ్మాయిలు  కొద్దిగా ప్రత్యేకంగా  రెడీ అయ్యారు.   వీళ్ళు ఇద్దరినీ నారీ  తనతో పాటు తీసుకొని వెళ్లి  వాళ్ళ ఆచారం  ప్రకారం   మొహానికి ఏవో రంగులు పూసి  తయారు చేసింది , వీళ్ళు వేసుకున్న బట్టలు మాత్రం  టచ్  చేయలేదు.
 
మొత్తం 6 గురికి పోటీ  ,    వాళ్లలో  మొదటి ముగ్గరికి పెద్ద పోటీ లేనట్లు ఉంది.   అందులో ఒక అమ్మాయి  చాలా సన్నగా ఉంది   ఆ అమ్మాయి కోసం  ఇద్దరు మాత్రమే పోటికి వచ్చారు.  ఇంకో టి   మద్య రకంగా ఉంది  తన కోసం   6 మంది పోటీ లో ఉన్నారు  , ఇంకో  అమ్మాయి  కొద్దిగా లావుగా ఉంది   తన కోసం  ఎవ్వరు పోటీలో  లేరు  ఒక్కడే అబ్బాయి ,  వాడికి పోటీ లేకుండా  అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button