KALASI VACHINA ADRUSTAMMEDIUM LENGTH STORIES

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 147 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 147 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 147 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

గూడెం  అంతా  మెల్లగా  రాత్రి జరిగిన పండగ నుంచి కోలుకుంటుంది.  
 
మగ వాళ్లు  బ్యాచ్  లు గా బయలు దేరి  వేటకు వెల్ల  సాగారు ,  ఆడవాళ్ళు  పిల్లలు , ఇంటి పనులతో బిజీ  గా  అయిపోయారు.   
బయటకు వచ్చిన మేము ఎక్కడికి వేళ్ళలో తెలియక   గూడెం పెద్ద ఇంటి వైపు వెళ్ళాము.   అక్కడ ఆతను  మాకోసమే చూస్తూ ఉన్నట్లు  ఉంది , మేము  వెళ్ళగానే   కుచోమని చెప్పాడు.
 
“మీరు  ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు   మీ గుడిసెలో  ఉండండి  , మీ కోసం  కొత్త  గుడిసె తయారు చేస్తున్నాము ,  తయారు అయ్యాక  అందులోకి వెళ్ళొచ్చు.”
 
“ఇప్పుడు అంత  తొందరగా  ఆ గుడిసె  తయారు చెయ్యాల్సి న అవసరం ఏముంది , మేము ఉన్న గుడిసె  బాగానే ఉంది”
“నువ్వు మాలో  ఒకడివి ఇప్పుడు నీకంటూ  ఓ  ఇల్లు కావాలిగా , ఇక్కడ  అంతా   కలిసి కట్టుగా చేస్తాం. గూడెం అంతా  కలిసి నీకు ఓ  ఇల్లు  తయారు చెయ్యాలని అనుకున్నాము “
“సరే ,  నేను   కొద్దిగా అడవిలోకి వెళ్ళాలి  వీళ్ళతో  కలిసి “
“కొత్తగా పెళ్లైన వాళ్ళు  ,  మూడు  రోజులు  ఉరి పొలిమేర  దాటి వెల్ల కూడదు , అమ్మోరుకి కోపం వస్తుంది ,  మూడు రోజుల తరువాత  నువ్వు నన్ను అడగాల్సిన పని లేదు ,  ఈ గూడెం లో మనిషి వి   నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యి నిన్ను ఎవ్వరు అడగరు. “
“మూడు రోజులు  గూడెం లోనే ఉండాలా “
“అంటే  మూడు రాత్రులు ,    ఒకటి  అయిపోయింది , ఇంకా రెండు  రాత్రుళ్లు ఉండాలి  ఆ తరువాత ఎక్క డికైనా వెళ్ళొచ్చు.”
“నీకు ఎం కావాలన్నా నారి కి చెప్పు  అది చూసు కొంటా ది  ,  బయటి నుంచి నీకు ఎం కావాలన్నా  అది  తెప్పిస్తా ది  లే “
“మేము ,   మొన్న నీకు చెప్పిన   అడవిలో ఉన్న  కోట  దగ్గరకు వెళ్ళాలి.”
ఓ   అది  చానా దూరం   పొద్దున్నే  కోడి కుయంగా బయలు దేరితే పయటాలకు  చేరుకుంటారు ,  అక్కడ నుంచి  మల్లి ఇంటికి రావడానికి   రాత్రి అవుతుంది , రాత్రిళ్లు  అడవిలో  పయానం  మంచిది కాదు.   ఈ రెండు రాత్రిళ్లు కాగానే  వేల్లుదువు లే  , ఊర్లో   సన్నోడికి  ఆ  జాగా బాగా తెలుసు  వాన్ని తోడూ ఇచ్చి పంపుతాలే ,  అంత వరకు  నీ పెళ్ళాలతో  గడుపు. “
 
అక్కడ ఉన్నంత  వరకు వాళ్ళ ఆచారం పాటించడం  తప్ప  వాళ్ళకు ఎదురు చెప్పడం  మంచిది కాదు అనుకొంటూ ,  వాళ్ళ  ఇంట్లో   గూడెం పెద్ద పెట్టిన పండ్లు తిని   మా  గుడిసెకు వచ్చాము. 
 
 
“ఇంక  రెండు రోజులు ఎక్కడికీ  వెళ్ళే పని లేదు ,  గూడెం లోపలే ఉండాలి ” అని  నిట్టురుస్తూ  వర్షా   తన స్లీపింగ్ బ్యాగ్  పైన పడకేసింది ,   తన మొహం లో కూడా  అదే  నిరాశ కనబడుతుండగా   శ్రీ  కూడా  తనతో జాయిన్  అయ్యింది.
Siva
 
మేము   అక్కడికి వచ్చిన  ఓ 20 నిమిషాలకు   నారి  వచ్చింది. 
 
“మామా , నువ్వు   అడవిలో కి వెళ్దాం అన్నా వంటనే  మా నాయన చెప్పినాడు ,   ఈ రెండు రోజులు  కాగానే పోదాము ,  నేను  సన్నోడికి  చెప్పాను , వాడికి  ఆ జాగా బాగా తెలుసు”  అంది
 
“వాళ్ళు కూడా  వస్తారు  అక్కడికి ” అన్నాను     నేను ఒక్కడే కాదు అక్కడికి  వెళ్ళే ది  అని చెప్పడానికి.
“అంత దూరం, నువ్వు నడుత్తావా  అక్కా ” అంది  శ్రీ  వైపు చూస్తూ
 
“నువ్వు నడవగా లెంది  నేను నడవలేనా”
“సరే ,  కానీ  చానా దూరం ఉంది ,  రాత్రి అక్కడే ఉంది పొద్దున్నే  వచ్చేద్దాం , సన్నోడికి ఆ దోవ బాగా తెలుసులే ” 
 
“అప్పుడే  నిన్ను మామా అని పిలుస్తా ఉంది చూడు” అంది  వర్షా.
“మొగుణ్ణి  మన లాగా పేరు పెట్టి పిలవరులే , అందరిని మామా  అనే పిలుస్తారు.”   అన్నాను
“అయితే మేము కూడా   అలా పిలవాలా”
“నా పెళ్లానివి  , గూడెం లో  మనిషి వి , ఆ ఆచారం నీకు కూడా  వర్తిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నన్ని  రోజులు , నువ్వు కూడా  మామా అనే  పిలువు ” అన్నాను నవ్వుతూ.
“అక్కొల్లు పడుకుంటారు  నువ్వు రా మామా నీకు  సన్నోడిని  కలిపిస్తా ” అంటూ నా చెయ్యి పట్టుకొని  తనతో బయటకు తీసుకొని వెళ్ళింది.
 
నాకు  అనుకోని  నడుస్తూ  ,   గూడెం లో  ఇంకో వైపుకు తీసుకెళ్లింది,   గూడెం చివర  ఉంది   సన్నోడి  గుడిసె  , మేము వెళ్ళే  సరికి  గుడిసె లో సన్నోడు  లేదు  వాడి చెల్లెలు ఉంది. 
 
“మీ అన్న  యాడ ? ” అంది   సన్నోడి చెల్లెలు  ను
 
“పొద్దున్న   గూడెం  వాళ్లతో కలిసి అడవికి వెళ్ళాడు ,నీకు   కొత్త  గుడిసె  తయారు చేస్తున్నారు గా ,  దానికి ఏవో  తేవడానికి   వెళ్ళాడు. “
“ఇంకా   మాయటాలే  వచ్చేది ?”
“కాదు , పొద్దుననగా  వెళ్ళాడు   రా లోనకు వచ్చి కుచో   వస్తుంటాడు లే,  ఇంతకూ మా అన్నతో ఏంది పని “అంది
 
నాకు అర్థం కాని భాషలో   నారి ఏందో చెప్పింది  తనతో.  నారి నన్ను లోపలి తీసుకెళ్లి  చాప మీద కుచోపెట్టింది.   
Siva
 
సన్నోడి  చెల్లెలు  నారి కంటే  ఓ  4 ఏండ్లు చిన్నగా ఉంటుంది అనుకొంటా ,  పైన అనాచ్చాదిత  రొమ్ములు  నిగడ పొడుచుకొన్నవి.    సన్నటి  శరీరం   బలిసిన పిక్కలు   ఆ పిక్కల మద్యలో భాగాన్ని  కవర్ చేస్తూ  తోలుతో చేసిన చర్మం .    చావ దేలిన  చర్మం  బహుశా ఎండకు తిరగడం వలన అనుకొంటా.  ఒలింపిక్స్  లో పోటీ పడే  అథ్లెట్  లా   ఉంది. 
 
నన్ను  అక్కడ కుచో పెట్టి వాళ్ళు ఇద్దరు  నాకు అర్థం గాని భాషలో ఎదో మాట్లాడు కొన్నారు .   ఆ కొద్ది సేపటికి  తను   తినడానికి ఏవో పెట్టింది.  వాటిని తింటూ ఉండగా  నారి అంది
“నువ్వు తింటూ ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను ” అంటూ నవ్వుతూ నా వైపు చూసి  వెళ్ళింది. 
తను అటు వెళ్ళగానే  సన్నోడి  చెల్లెలు  వాళ్ళ ఇంటి  తలుపుకి  తడికె అడ్డం పెట్టి నా దగ్గరికి వచ్చింది.  దాని భావం తెలియడానికి  నేనేం   NASA  సైంటిస్ట్  కానవసరం  లేదు.   
 
మోకాళ్ల మీద  కూచుని  తన  రొమ్మును చేత్తో పట్టి  నా నోటికి అందించింది   .    ఉప్ప ఉప్పగా  ఉన్న  తన రొమ్మును  నా పెదాలతో   పట్టుకోగానే   తన మొల మీదున్న  ఆ ఒక్క పెలికను  తీసి మూలకు విసిరేసింది. 
 
దీనెమ్మ  జీవితం ఇదే  టౌన్ లో అయితే ,  పైన  రెండు , కింద  రెండు  విప్పుకొనే  కొద్ది   టైం అయ్యేది  వీళ్ళకు మూడ్  వచ్చింది అంటే  కిందది మాత్రమె పీకి పక్కన పెట్టేయచ్చు , లేదంటే అప్పుడప్పుడూ   రాజి  స్కర్ట్ వేసుకొని వస్తుంది కింద ఎమీ  లేకుండా  అలా  దాన్ని పక్కకు జరిపి  గొట్టం ఎక్కించ వచ్చు.
 
ఇందా క నారి తనతో ఎం మాట్లాడిందో  అర్థం  అయ్యింది.   సింపుల్  ట్రేడింగ్.   మా అన్న మీకు హెల్ప్ చేస్తాడు  నాకేంటి అని ఇది అడిగి ఉంటుంది. నీకు ఎం కావాలో కోరుకో అని అది చెప్పినట్లు ఉంది  ధారాళంగా
 
నీ  మొగుణ్ణి నాకు వదిలి పెట్టు  నా బొక్క నిండుగా నింపుకొని పంపుతా  అని  ఇది  అడిగినట్లు ఉంది ,   అది  అరిగేదా  తరిగేదా , కుమ్ముకో   నేను ఇప్పుడే బైటికి వెళ్లి  వస్తా  అని  నన్ను తనకు ధారా  దత్తం  చేసి  వెళ్ళింది నా   గూడెం పెళ్ళాం.
మనకు దీని అన్నతో  రేపు  పని ఉంది ఇప్పుడు దీని బొక్క నింపక పొతే  వాడు  ఎగనామం పెడితే  ఇబ్బంది  , ఆయనా మోడ్దేమన్న మడి  కట్టుకొని కుచోందా   అనుకొంటూ  దాని రొమ్ములు పిలుస్తూ   చేత్తో దాని పిర్రలు పిసక సాగాను.
గట్టిగా నా చేతులకు లొంగకుండా ఉన్న  తన పిర్రల  చీలికలో  వేలును  దురుస్తూ,   వెనుక నుంచి  వెంట్రుకల మద్య  నున్న తన  బొక్కను  వేళ్ళతో  కెలికే సరికి.   మెలికలు తిరుగుతూ   నా వంటి మీద బట్టల వైపు చూసింది. 
తన చుపులోని భావ అర్థం కాగా , ప్యాంట్ హుక్  తీసి జిప్ కిందకు  లాగి   డ్రాయర్  తో పాటు  కిందకు గుంజాను.    నా తొడల మద్య  కొలిమి లోంచి  తీసిన గొట్టం లా   వేడిగా  పైకి కిందకు ఊగుతున్న నా భుజంగాన్ని   వేడుకతో చూస్తూ  చాప మీదకు  ఒరిగింది. 
వాళ్ళకు  తెలిసింది ఒకటే కింద పడుకొని కాళ్లు విడదీయడం , తను అదే చేస్తూ  నా  కోసం ఎదురు చూడ  సాగింది. 
తన పక్కకు చేరి  తన రొమ్ములను ఓ చేత్తో  నలుపుతూ  ఓ చేతిని తన  తొడల మద్య దోపాను.    శరీరం  సన్నగా ఉన్నా  తొడల మద్య ప్రదేశం  బాగా ఉబ్బిన బున్ లా  ఉబ్బెత్తుగా ఉంది  , వాటి మీద నూనుగు  అతుల  కవర్ చేసీ  చేయనట్లు  అగుపిస్తుంటే నా చేతి వెల్ల అక్కడ తగలగానే , కింద నుంచి  తన గుద్ద పైకి లేపి   కాళ్లు ఇంకొద్దిగా  వెడల్పు చేసి నా వేళ్ళకు అనుగుణంగా  విడ దీసింది. 
 
వేళ్ళతో  తన పూకు పెదాలు విడదీసి, చూపుడు వెలికి బొటన వేలును జత చేసి తన గొల్లిని నలుపుతూ , మిగిలిన వెళ్ళాను తన పూకు పెదాల మద్య  దోపాను.   వెచ్చగా రసాలు ఉరుతున్న  తన పెదాల మద్య నా వెళ్ళు సమ్మగా   తన బొక్కలోకి  దిగబడ్డాయి.   
 
అప్పటికే ఎవరితో నన్నా  కుమ్మిచ్చు కొందో  లేక  అడివిలో  వాళ్ళు చేసే పనులకు  తన బొక్కలోపల  ఉండే సీల్  తెగిపోయిందో  మనకైతే తెలియదు కానీ  నా వేళ్ళకు ఎటువంటి అడ్డంకి లేకుండా   బిర్రుగా తన పూకు అడుక్కంటా  వెళ్ళాయి.
 
ఓ నిమిషం పాటు  నా వెళ్ళు చేసే మ్యాజిక్  కు దాసోహం అంటూ  కింద నుంచి తన గుద్ద  గాళ్లో లేపి నా చేతిని తన రెండు చేతులతో  తన బొక్క కేసి ఒత్తుకుంటూ  నా వెల్ల చుట్టూ కార్చుకుంది. 
 
పూకు నిండా మొడ్డ దోపకుండానే   తనకు  పూకు లోంచి రసాలు  బొట్లు బొట్లుగా తను చాప మీద కారుతుండడం  చూసి  త్రుప్తిగా  నా మొడ్డను తన చేత్తో పట్టుకొని తన మీదకు లాక్కొంది. 
 
ఇంక  ఆ సందర్బం లో వేరే భాష  అవసరం లేదను కుంటూ  తన కాళ్ల మధ్యకు  చేరుకున్నాను.   తన కాళ్లు రెండు ఎడం చేసి తన పూకు పెదాల మద్య నా మొడ్డను జొనిపి  నా తోపుడు కోసం ఎదురు చూడ సాగింది.
 
వెచ్చగా   మెత్తగా తన పూకు పెదాలు  తేమ తేమగా నా మొడ్డ గుండుకు తగల గానే  న్యూటన్ మూడో సూత్రం తనకు తెలుసు అన్నట్లు నా నడుం ఒక్క సారిగా కిందకు  దిగబడ్డ ది.  
 
తేమగా ఉన్న  తన పూ పెదాల మద్య  నిలువుగా నా మొడ్డ తన పూకు అడుక్కంటా  దూరిపోయింది.   వెచ్చగా తన బొక్క నిండుగా  తన బొక్కం తా  నిండిన నా మొడ్డను  తన పూకు పెదాలతో  వడిసి పట్టి కింద నుంచి  తన గుద్దను పైకి ఎగేసింది  ఇంకా లోపలి దోపుకోవాలి అన్నట్లు.  
 
ఇద్దరి  చర్యలు ఒకే సారి జరగడం  వలన నా మొడ్డ తన  గర్బ కుహరం  అంచులు  తాకుతూ  అడుక్కంటా  దిగబడి పోయింది.  ఆ    నొక్కుడికి  తన కళ్ళు బైర్లు కమ్ముతుండగా   తన  గొంతు లోంచి వచ్చే కేకను  తనలోనే అదిమి పెట్టుకొని  నా మొడ్డ బిగుతనాన్ని భరించ  సాగింది. 
 
చేతులతో   తన  నడుం ఉతగా  పట్టుకొని  నడుం  ను వెనక్కు లాగాను ,   కత్తిలా  తన బొక్కలో  దిగబడ్డ నా మొడ్డ   తన పూకు పెదాలు పట్టేస్తు ఉండగా బిర్రుగా బయటకు వచ్చింది. 
వచ్చినంత  వేగంగా  తన బొక్క అడుక్కంటా  నొక్కుతూ  తన మీద ఉగ  సాగాను.    
 
ఓ రెండు నిమిషాలకు  నా మొడ్డ  బిగుతనానికి అలవాటు పడ్డ తన పూకు పెదాలు  నా  మొడ్డకు  రహదారి ఇచ్చినట్లు సాఫీగా  తనలో  దిగబడ సాగింది.  తన కాళ్లు భుజాల మీద వేసుకొని   గుడిసె  మద్యలో ఉన్న నిలువు నిట్రాతిని  కాళ్లతో  తన్ని పెట్టి  గట్టిగా తన బొక్క మీద  కుమ్మ  సాగాను , కాళ్లకు నిట్రాయి  సపోర్ట్ రాగానే ,   నా పిర్రల్లో  శక్తి  రెట్టింపు  కాగా  తన పూకు మీద  దెబ్బలు బలంగా  పడ సాగాయి ,   అవి నిలువుగా  తన గొల్లి మీద తగిలే సరికి  ,  సుడులు తిరుగుతూ  తన  బొక్క లోంచి తెరలు తెరలుగా భావ ప్రాప్తి కి లోనూ అవుతుంటే  ,  నా భుజాల మీద నుంచి తన కాళ్లను నా  నడుం చుట్టూ వేసి తన మీదకు లాక్కొంటు  తన గుద్దను  గాళ్లో  లేపి  నన్ను గట్టిగా  పట్టేసుకొని  జర్కు  లిస్తూ కార్చు కో సాగింది.  
 
తన ఉద్రుతిని  అర్థం చేసుకుంటూ  నా మొడ్డను తన పూకు అడుక్కంటా నొక్కి పట్టి  భావ ప్రాప్తిలో తన పూకు పెదాలు  చేసే  విన్యాసాలను  నా మొడ్డ  ఆస్వాదిస్తుండగా,   తన రొమ్ముల మీద చేతులు వేసి  వాటి ముచ్చికలు నలుపుతూ  వాటి మొదళ్లను  మెల్లగా నలప సాగాను.
 
ఓ మూడు నిమిషాలకు  కొద్దిగా  తేరుకొని   నా నడుం మీద తన కాళ్ల పట్టు కొద్దిగా  సడలించింది.  తన బొక్క కార్చిన రసాలతో నా మొడ్డ  తడిచి  ముద్దయ్యింది.   రొమ్ముల మీద చేతులను తన తొడల మీదకు జరిపి  వాటిని  కొద్దిగా వెనక్కు  మడిచి   విచ్చు కొన్న తన పూకు మీద మరో మారు  దరువులేయ్య సాగాను. 
 
ఇంతకూ ముందు ఉన్న శక్తి  అంతా  తన కార్చు కోవడం లో  పోగొట్టు కొన్నట్లు , కొద్దిగా  పాసివ్  గా ఉంది కానీ  తన గుద్ద మాత్రం  గాళ్లో  లేపి అప్పు డప్పుడు ఎదురోత్తులు  ఇస్తూ  సహకరించ సాగింది. 
 
విచ్చు కొన్న లేత బొక్క అందాలు చూస్తూ   కసిగా  కుమ్మ  సాగాను.       ఇద్దరి  శరీరాలు   లోంచి  చెమటలు  ధారాళంగా కారుతుంటే  అవి మా  ఇద్దరి మద్య  శరీరాల  తాపిడికి విచిత్ర మైన సౌండ్ చేయసాగాయి. 
 
తన పూకు పెదాల పట్టు విడుపులకు, వాటి బిగుతనానికి  దాసోహం అంటూ  నా వట్టల్లోని వీర్యం   పోటెత్తిన  వరదలా బయటకు వస్తుంటే   తనను  చాపకేసి  అదిమి పెట్టి   నా మొడ్డను తన బొక్క అడుక్కంటా నొక్కి పట్టి  తన గర్బ కుహరం  నిండుగా  నా   వట్ట  రసాలతో నింపేశాను.    నా రసాల వేడికి  తను మరో మారు నాతొ పాటు   కార్చు కోసాగింది. 
 
విచ్చు కొన్న తన పూకు   పెదాలు  మా ఇద్దరి రసాలతో రొచ్చు రొచ్చుగా తయారు కాగా, మెత్త బడ్డ నా మొడ్డ  తన బొక్క లోంచి బయటకు వచ్చింది.  సుఖం తో  సంతోషం రెట్టింపు కాగా  రెండు చేతులతో నా మొహాన్ని  పట్టేసుకొని మా బుగ్గల మీద   తన పెదాలతో  ముద్దులు పెట్టి  నన్ను  తన కేసి అదుముకోంటు చాప మీద పడుకోండి పోయింది. 
 
తన మీద నుంచి  లేచి   నా డ్రెస్ వేసుకొని తన మీద తను విప్పేసిన  అంగ వస్త్రాన్ని  కప్పి  మా గుడిసె కు  వచ్చాను.
 
శ్రీ  మాంచి నిద్రలో ఉంది , కానీ   వర్షా మేలుకొని ఉంది నెను  రావడం చూసి ,  “అర్జుంటుగా  బయటకు వెళదాం పద  , నా కు పొట్టలో  ఇబ్బంది గా ఉంది.   తిన్నది ఎదో పడలేదు”
 
“నాకోసం ఎదురుచుసావా , నారిని  తోడూ  తీసుకేల్లాల్సింది. “
“అది ఎక్కడుందో  ఇప్పుడు ఎక్కడని వెతకను”
“నేను దానికి తోడూ వస్తే పర్లే దా “
“నా పక్కనే కుచోవద్దు లో  కొద్ది దూరం లో ఉండు , అందునా ఇప్పుడు నువ్వు నా మొగుడు కదా , ఎం పర్లేదు లే ” అంది నవ్వుతూ
“సరే  పద ”  అంటూ  తనతో పాటు   ఉరి బయటకు వచ్చాము. 
 
నీళ్ళు ఉన్న  ప్రదేశానికి  కొద్ది  దిగువ గా  అడవిలోకి వెళ్ళింది  తన  పని ముగించడానికి   తనకు కొద్ది  దూరం  లో బండ మీద కుచోన్నాను.   తన పని ముగించు  కొని   నీళ్ళ  దగ్గరకు వచ్చింది.
 
“ఎలాగా  ఎండగా ఉంది  నీళ్ళల్లో  దిగుదామా “
“నువ్వు అక్కడే కడుక్కొని వచ్చావు కదా,  ఈ నీళ్ళు పాడు చేయకు”
“అబ్బా నువ్వు నన్ను మరీ  అంత గా   తీసేయ్యకు  అక్కడే కడుక్కొనే  వచ్చాలే అక్కడ నీళ్ళు ఉన్నాయి కావాలంటే నువ్వు వెళ్లి చూడు “
“శ్రీ కూడా  వచ్చి ఉంటె బాగుండు “
“తను పడుకోంది  కదా , పడుకో నీ   మనం దిగుదాము పద ”  అంటూ తను వేసుకొన్న స్కర్ట్  తో లోపలి దిగేసింది.
 
తను  పొడువు స్కర్ట్ వేసుకొని దాని మీద  టి  షర్టు వేసుకొన్నది.   స్కర్ట్  మందంగా ఉండడం వలన  కింద ప్యాంటి  తప్ప ఇంకేం వేసుకోలేదు అనుకొంటా.
 
తను నీళ్ళలోకి వెల్ల గానే  స్కర్ట్  లోపల ఉన్న  గాలి వలన  స్కర్ట్  మొత్తం  నీళ్ళ మీద  గొడుగు లాగా తెల  సాగింది  , తనతో పాటు నీళ్ళతో  దిగుతున్న నేను  ఆ స్కర్ట్ చూసి. 
 
కింద ఉన్నది  గొడుగై  పోయింది ,  ఈ నీళ్ళలో   కోడదలు  ఎక్కువుగా ఉంటాయి   , దూర  కూడని చోట దురాయి అనుకో  గోడవై  పోతుంది ” అన్నాను.
“నువ్వు  చాన్స్  దొరికితే  చాలు  ఎదో ఒకటి అనడానికి  రెడీగా ఉంటావే” అంటూ  ,  నీళ్ళల్లో  నిజంగా ఏమైనా  ఉన్నాయా అనే  డౌట్ వచ్చినట్లు ఉంది తనకు  కొద్దిగా భయం భయంగా  నా  వైపుకు చూస్తూ “నిజంగా  ఏమైనా ఉన్నాయా నీళ్ళల్లో  ” అంది
 
“నీళ్ళు అన్నాకా ,  ఉండకుండా ఎందుకు  ఉంటాయా, అందులోనా  ఇవి  పారే నీళ్ళు   ఉండనే ఉంటాయి అందుకే జాగ్రత్త  అంటున్నా “
“అయితే నువ్వు కూడా   తొందరగా నీళ్ళల్లోకి రా  ” అంటూ నా చేతిని పట్టుకొని  తన దగ్గరకు  లాగింది.
 
please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth              

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button