KALASI VACHINA ADRUSTAMMEDIUM LENGTH STORIESTelugu Boothu Kathalu
Trending

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 19 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 19 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 19 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories  కొద్ది సేపటికి 
“మనిద్దరం నీళ్ళలో   అట ఆడుదామా ?”
“ఏమాట  అది , ఎలా ఆడాలి “
నేను ఓ  కాయాన్ లోపల వేస్తాను , దాన్ని 5  నిమిసాలు లోపుల నీవు వెతికి నీవు తేవాలి , తెస్తే  నీవు గెలిచి నట్లు,  ఆ తరువాత నీవు వెయ్యి  నేను తెస్తా   ఎవరు టైం లోపల తెస్తే వాళ్ళు గెలిచి నట్లు “
“సరే అయితే , కాయాన్  ఎవరి దగ్గర ఉంది “
“మా అత్త దగ్గర ఉంటుంది ,  ముసలమ్మ  లాగా తన పైట చివర ఎప్పుడూ ఓ కాయాన్ కట్టుకొని వుంటుంది “
“అదెందుకు అలాగా ? “
“ఎవరో సాదువు చెప్పారంట , ఆలా లక్ష్మి దేవిని వెంట పెట్టుకొని తిరిగితే తన కున్న దోషం తగ్గుతుంది అంట అందుకే ”  
“అత్తా,  ఆ కాయాన్ ఇవ్వవా , మేము కొద్ది సేపు అది ఇస్తాం “
“వద్దే అంది నీళ్ళల్లో పడి  కనబడదు,  పొతే ఎట్లా ”   తను అన్న మాటలకు నేను కింద వైపు చేసాను , తను చెప్పింది నిజమే   నీళ్ళల్లో అంతా  పచ్చాగా పాచి పట్టి ఉంది కాయాన్ నీళ్ళల్లో పడ్డా , పైనుంచి కనబడదు కానీ నీళ్ళల్లో లోనకు మునిగి వెతుకులాడితే గాని కనబడదు 
“అబ్బా పొతే ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత ఇంకో కాయాన్ ఇస్తాలే ”  ఆ మాటకు తను  కాయాన్ ఇచ్చింది. 
నేను వేస్తా  , నువ్వు  వెతికి తీసుకోని రావాలి” అంటూ  కాయాన్   టాస్ లాగా  ఎగురేసింది ,  అది  తన కాళ్ళ దగ్గరే ఎక్కడో పడింది.  నేను లోనకు మునిగి అక్కడ వెదక సాగాను  కాయను కనబడ లేదు కాని  తన తొడలు  కనబడ్డాయి.   అమ్మ దినేమ్మ ఇది ఈ కాయాన్ అట ఇందుకేనా ఆడింది ,  లేక నిజంగానే అమాయకంగా ఆడిందా  అనే డౌట్ నాకు వచ్చింది. సరే చూద్దాం అంటూ కాయాన్ వెతుకుతున్నట్లు చేతులు అటు ఇటు పెడుతూ , తన తొడలు పట్టుకొని పిసికాను.  
 
నీళ్ళల్లో  ఓ  రెండు నిమిసాలు ఉండగలను లోపల ఆ పైన సాద్యం కాదు.   నేను మునిగి  అప్పటికే  ఓ నిమిషం అయ్యింది  అనుకుంటూ , నా చేతిని ఇంకొద్దిగా పైకి పెట్టాను  తన లోపల ప్యాంటి వేసుకొని  వచ్చినట్లు వుంది అది అడ్డం తగులుతుంది ,   ప్యాంటి పై నుంచే  తన పూ కును పట్టేసుకున్నాను ఇంకో చేత్తో దాని పిర్రలు పట్టుకొని పిసికాను.  అది రెండు చేతులతో నా తల పట్టుకొని తన పూకు కేసి అదుము ముంది.     ప్యాంటి ని సైడుకు కొద్దిగా  జరిపి దాని పూకు పెదాలు పట్టుకున్నాను అది నీళ్ళల్లో కాలు ఇంకొద్దిగా ఎడం చేసింది. 
 
రాజీకి కొద్దిగా దూరం జరిగి నిటి పైకి తేలాను గాలి కోసం ,  “కాయాన్ దొరికిందా ? “
“కాయాన్ దొరక లేదు కాని  బిళ్ళ  దొరికేటట్లు వుంది “
నేను ఇచ్చింది కాయాన్ కదా ,   బిళ్ళ   ఏంటి “
“నీ  కాయాన్ తో పాటు  ఇంకో  బిళ్ళ  ఉంది లోపల , దాన్ని కుడా చూస్తున్నా ” అన్నాను.    నేను  ఎ బిళ్ళ  గురించి మాట్లాడు తున్నానో రాజి కి అర్తం అయ్యింది , వాళ్ళ అత్తకు ఒపోజిట్ దిశలో తిరిగి నా వైపు చూసి కన్ను కొట్టింది.

“నీకు  ఇంకా 3 నిమిసాలు టైం వుంది”    
“నీళ్ళల్లో  ఉన్న టైం మాత్రమె కౌంట్ చేయాలి , నిల్ల పైన ఉన్న టైం కౌంట్ చేయకూడదు ” అన్నా  , అలాగే అంటూ తల ఊపింది 
గాలి పిల్చుకొని , నీళ్ళల్లో మునిగి సరిగ్గా  రాజి కాళ్ళ మధ్యకు వెళ్లాను , అక్కడకు వెళితే  తెలిసింది అది నా వైపు చూసి  ఎందుకు కన్ను కొట్టిందో.   మాతో మాట్లాడుతూ ,మాట్లాడుతూ  ప్యాంటి తీసేసింది , తీసేసి తన కాలి కింద తొక్కి పట్టింది.  నా చేతికి డైరెక్ట్ గా లేలేత అతులున్న తన పూకు తగిలింది.   సరిగ్గా తన కాళ్ళ మద్య కూచొని డైరెక్ట్ గా నా నోటితో  తన పూకు పెదాలు పట్టేసుకున్నాను.  తన రెండు చేతులతో నా తల పట్టుకొని తన పూకు కేసి అదుముకుంది.   నా రెండు చేతులతో తన పిర్రలు పిసుకుతూ ,తన నిలువు పెదాలు చప్పరిస్తూ , బొటన వేలితో తన గొల్లిని మిటాను.    కాలు ఇంకా కొద్దిగా వెడల్పు చేసి నాకు ఇంకొద్దిగా చోటు ఇచ్చింది.  పెదాలు వదిలి తన కామా కీలకను నా పెదాలతో పట్టుకొని చప్పడిస్తూ ,  పిల్చ సాగాను  అంది పైన 
“ఆ …………………… మ్మ్ …………” అంటూ తల అటూ  ఇటూ   తిప్ప సాగింది  
“ఏమైందే  అలా   అరుస్తున్నావు “
“చేపలు   అత్తా ,  నా కాళ్ళు  కోరుకుతున్నాయి  ”  అంటూ  అటు ఇటు తల తిప్పుతూ  రెండు చేతులతో నా తలను ఇంకా గట్టిగా తన పూకు  కేసి వత్తుకో సాగింది.   తన గొల్లిని నోటి తో పిలుస్తూ   ఓ చెత్తో దాని పిర్రలు పిసుకుతూ  , ఎడమ చేయి బొటన వేలిని దాని  పుకులో  తోసి  చూపుడు వేలిని దాని గుద్ద మీద వత్తడి తెస్తూ, దాని గుద్ద కన్నం లోకి దూర్చాను.   బొటన వేలితో దాని పూకు గుల్లిస్తూ , పెదాలతో దాని కామా కిలను చప్పడిస్తుంటే  అదేమో  దాని పిర్రలు ముందు కు వెనక్కు ఊపుతూ  తన పిర్రలు బాగాపట్టి  నా వేలిని తన గుద్దలో గట్టిగా పట్టేసుకొని ముడ్డి  ముందుకు జరుపుతూ  నా తలను గట్టిగా పట్టుకొని “ఆ ………………. మ్మ్……………………..మ్మ్……………………………..” అంటూ  కార్చేసుకుంది.  
దాని పూకు రసం న నోటికి  ఉప్పగా  తగులు తుండగా , మెత్తం పిల్చేసి ,    ఊపిరి పీల్చు  కోవడానికి బయటకు వచ్చాను. 
 
“అంత గట్టిగా కోరికిందా   , లోపల అన్ని చేపలున్నాయా  ” అంది నిర్మలా 
“అవునత్తా  , పెద్ద  కొడద  వున్నట్టు  ఉంది  అది   పట్టిన పట్టు వదల కుండా  పట్టేసుకుంది , నా చేతులకు దొరక లేదు  తప్పిచ్చు కొంది ” . 
“నువ్వు వొడి పోతున్నావు లే  నీకు ఇంకా ఓ నిమిషమే  వుంది ఈ లోపుల తేలేదు అనుకో నువ్వు వోడిపోయి నట్లు ” అంది  రాజి 
“చూద్దాం ఇంకా ఓ నిమిషం ఉందిగా ”  అంటూ  నీటిలో మునిగి  సరిగ్గా తను కాయను వేసిన చోట  దేవులాడే కొద్ది  చేతిలో దొరికింది , దాన్ని  తీసుకోని తన కాళ్ళ మద్య   చేరుకొని  కాయాన్ ను సరిగ్గా తన పూకులో  దూర్చాను , ఆ కాయాన్ చల్లదనానికి  అది జర్క్ ఇస్తూ నిల్ల మీద పైకి ఎగిరింది , ఆ ఎగురుడుకు తన కాళ్ళ కింద ప్యాంటి పైకి తేలుతుంటే  పట్టుకొని నా బెర్ముడా జేబులో పెట్టేసాను.   
 
అక్కడ నుంచి కాయాన్ తీసుకొని కొద్దిగా దూరం జరిగి  అక్కడ  కాయాన్ చేతిలో పట్టుకొని పైకి తేలాను. పైనుంచి ఆ కాయాన్ చుసిన నిర్మలా 
 
“ఏయ్  ఆయన్నే  గెలిచాడు  ”  ఇప్పుడు  నువ్వు  వెతుకు ఆ యన్న  వేస్తాడు అందు అరిచింది పై నుంచి 

నేను కొద్దిగా తొట్టి అంచుకు చేసుకుని కాయన్  టాస్ చేసాను. 
  నిర్మల కూచొన్న చోటకి నేను మాత్రమే కన బడుతున్నాను  నా ముందు గోడ వైపు  కన బడదు ఆ angle లో. నిర్మలా నేను ఎదురెదురుగా ఉన్నాము.    రాజి నా ముందు నీటిలో మునిగి  సరిగ్గా నా కాళ్ళ  మద్యకోచ్చింది.  అప్పటికె  మా వాడు లేచి నించొని  బర్ముడా లోంచి పొడుచుకొని బయటకు రావాలని చూస్తున్నాడు , నేను   ముందున్న గుండిలు తీసి  బయటకు ఫ్రీ గా వదిలాను. 
 
తన రెండు చేతులతో నా దాన్ని పట్టుకొని  తన నోట్లో కి తీసుకోంది  , ఆ లేత పెదాలతో నా మొడ్డ గుండు  మాత్రమే పట్టుకొని  చీక  సాగింది , ఆ చికుడుకు అటో మేటిక్ నా నా పిర్రలు ముందకు వెనుకకు  అడించ సాగాను.    నా రెండు చేతులు ముందుకు పెట్టి టి షర్ట్ మీద నుంచే తన సన్నులు పట్టుకొని పిసక సాగాను.  తను ఎక్కువ సేపు నీళ్ళలో వుండ లేక బయటకు వచ్చింది గాలి పిల్చు కోవడానికి 
“పాచి ఎక్కువుగా ఉంది , ఇంతకూ నువ్వు ఇక్కడే కదా వేసింది”  అంటూ గాలి పిల్చుకొని తిరిగి నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళింది.  వెళుతూ  తన టి షర్టు పైకి  పిక్కోంది.  నా చేతులలో సరిగ్గా ఇమిడాయి తన సన్నులు. తనేమో  నా మొడ్డ మొత్తం  లోనకు  తీసుకోవడాని ట్రై చేయ సాగింది.   రెండు చేతులతో తన సన్నులు పట్టుకొని వాటి ముచ్చికలు పిసుకుతుంతే  తన పెదాలతో icecream  కోన్ చికినట్లు చికుతూ వోచేత్తో  నా వట్టలు తన చేతుల్లో తీసికొని పామ సాగింది.     తన సన్నులు వదిలేసి నా రెండు చేతులతో తన తలను పట్టుకొని రాజి నోటిని దెంగ సాగాను.   నీళ్ళలో నా మోడ్డతో పాటు తన గోంతులోకి తొట్టిలో నిల్లు కుడా పోయి నట్లు ఉన్నాయి  ,  ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ పైకి లేచింది . 
 
తన నా ముందు ఉండడం వలన నిర్మలాకు కనబడ లేదు.  ” ఇంతకూ దొరికిందా ? ”  అంది నిర్మలా 
  “రాజి  ఇంకా ఎతుకులాడుతూ వుంది ”  అంటు  రాజి పిర్రలు నా వైపుకు తిప్పుకొని   నా మోడ్డను తన పిర్రల మద్యలో తోసాను.   నీళ్ళు  నా గొంతు వరకు ఉన్నాయి,   నా ముందు  రాజి గోడకు ఉన్న కమ్మీలు(  ఆ కమ్మీలు తొట్టి లోనకు దిగడానికి నిచ్చెన లాగా పెట్టారు )  పట్టుకొని తన నీళ్ళలో  తేలాడ సాగింది తన  రెండు కళ్ళు పట్టుకొని నీళ్ళలో తన పంగ చిలుస్తూ  సరిగ్గా తన పూకు పెదాల దగ్గర వచ్చేట్టు నా మొడ్డను అడ్జెస్ట్ చేసుకొని ఒక్క తోపు తోసాను , నీళ్ళలో  పాటు మెత్తగా తన పూకు లోపలకి దూసుకు పోయింది. అంతకు ముందే కార్చు కున్న  దాని రసాల జిగట  వలన దాని కన్నె పూకులోకి సుది లోకి ఎక్కిచ్చిన దారం లాగా దురిపోయింది. దాని నడుము పట్టుకొని , ముందుకు వెనకకు ఉగ సాగాను.  దాని పూకు కండరాల టైట్ గా నా మొడ్డని బయటకు రానియ కుండా పట్టేసుకోవాలని ట్రై చేయసాగాయి ,నేను బయటకు పికి అందే వేగంతో లోనకు నేడుతుంటే నా ఉపుడుకు నీల్లు అక్కడేదో అలలు లేపే మెషిన్ వున్నట్లు తొట్టి అంతా ఎగర సాగాయి.  
  
ఓ పక్క నిల్లు మరో పక్క నా మొడ్డ సరిగ్గా తన గొల్లి మీద  వత్తడి చెస్తుండగా  తనమే “మ్మ్ ………………మ్మ్………….. ” అంటూ నా మొడ్డ చుట్టూ తన పూకు కండరాలు బిగిస్తూ  కార్చేసింది

ఇంకో నాలుగు ఊపులూపి పూకు మట్టానికి నా మోడ్డను తోస్తూ  వేచ్చాగా తన పూకంతా  నింపేసాను.    తను నా నుంచి వేరయి నీళ్ళలో మునిగి  ఎలాగో  కాయాన్ వెతికి పట్టుకొని కొద్ది దూరంలో తెలుతూ  , “ఇదిగో అత్తా నేను కుడా గెలిచాను”  అంటూ వాళ్ళ అత్తా వైపు కాయన్ విసిరింది.   
 
నా మొడ్డ రసం తన పుకులోంచి  బయటకు వచ్చి  తెల్లగా అక్కడక్కడా తెల సాగింది , అది చూసి తను చేతులతో నీటిని చెల్లా చెదురు చేస్తూ   “అత్తా దా ఇప్పుడు , ఈ అన్న వున్నాడు నీకు భయం లేదు , నిల్లు లోతుకుడా లేవు” అంది
 
ఆ ఎండకు తనకు కుడా రావాలని ఉంది ,  ఒకటి భయం , రెండు నేను ఉన్నను అనే సిగ్గు అనుకుంటా , ఎప్పుడైతే రాజి , మరి మరీ పిలిచిందో  అప్పుడు తను లేచి  కొట్టం లోకి వెళ్లి తన వోని తీసేసి అలాగే జాకెట్ మీద టి షర్టు వేసుకొని వచ్చింది.  తన రొమ్ములు రాజి కంటే  పెద్దవి ఆ టి షర్టు మీద  ఎత్తుగా తెమ్టింగా కనబడ సాగాయి.  కింద పొడుగు లంగా వేసుకొని వచ్చింది. తను కిందకు దిగుతుంటే రాజి  వెళ్లి తన చేయి పట్టుకొని దిగడానికి హెల్ప్ చేసింది. 
 
“అన్నా నువ్వు మా అత్తకు ఈత నేర్పిచ్చు, ఇక్కడైతే నేర్చు కోవడానికి బాగుంటుంది , మా ఊరిలో  ఇలాగా నిల్లు  లేవు”    
“ఎ మొద్దులే రాజీ ”  అంది నిర్మలా .  గోడకు ఉన్న కమ్మీలు పట్టుకొని  నీళ్ళల్లో  దిగింది.   
“కమ్మీ  వదిలేసి కొద్దిగా ఇటు రా ”  అంటూ రాజి తన చేయి పట్టుకొని పికింది  , ఆ గుంజుడుకు తను రడిగా లేదు  , నిల తోక్కోలేక నీళ్ళలో పడ్డది ,  ఆ భయానికి నిల్లు తాగి , దగ్గుతూ చేతులు చాచింది పట్టుకోవడానికి , తనను ఆట పట్టించాలని రాజి తనకు అండ కుండా  ముందుకు వెళ్లి పోయింది  అది చూసి పక్కనే ఉన్న నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది.  చిన్న పిల్లోడు చంక ఎక్కినట్లు నా నడుం చుట్టూ కాళ్ళు వేసి , నా మెడను తన రెండు చేతులతో పట్టుకొని కరుచుకుంది, తన చన్నులెమో నా ఛాతికి గుచ్చుకో సాగాయి.  అది చూసి రాజి  దూరం నుంచి మా ఇద్దరి మీద నిల్లు చల్లుతూ  నవ్వసాగింది .

ఏయ్  నీ ళ్ళు చల్లకు , నీవే  నీళ్ళల్లోకి రమ్మని చెప్పి అలా తోస్తే  భయపడదా ”  అంటూ  నిర్మలా చేయి పట్టుకొని , 
“నీ కాళ్ళు ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో  పెట్టు  కింద  నెల నీకు అందుతుంది”  అంటూ చిన్నగా తన కాలు నా నుంచి వేరు చేసి  నిల్ల మీద నుంచో పెట్టాను.  కింద నెల తగులుతున్నా భయం భయంగా నా చేయి పట్టుకొని  నీళ్ళల్లో నిల బడ్డది.  కొద్ది సేపు తేరుకున్న తరువాత  ఇప్పుడు నడువు  అంటూ  తన చేతిని పట్టుకొని  నేను కొద్దిగా ముందుకు వెళుతూ తనను కొద్ది దూరం నడిపించాను.  అప్పటికి తనకు కొద్దిగా ధైర్యం వచ్చింది.   ఈ లోపున  రాజి   ఒక్క సారిగా తన మీద నిల్లు చల్లింది  ఆ నీళ్ళకు  ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ వచ్చి నన్ను వాటేసుకుంది.  “ఏయ్  , ఇలా అయితే తను ఎలా నేర్చు కొంటుంది  , నీవు పైకి ఎక్కు రోంచేపు  ”  అంటూ రాజి మీద అరిచాను .    
“ఇంకా చల్లనులే  ”  అంటూ తను ఈదు  కొంటు  ఆ చివరకు వెళ్ళింది.  
తనేమో  డైరెక్ట్ గా నా ముందు నుంచి  పట్టేసుకుంది , ఆ పట్టుకు  కింద  మనోడు  నీళ్ళల్లో  టెంట్ లేపుతూ  తన గుద్ద మీద గుచ్చుకోసాగాడు. తన వీపు వెనుక చేతులు వేసి తనను కొద్దిగా కిందకు దింపాను  , అలా దింపేతప్పుడు మా వాడు తన దిమ్మెకు రాసుకో సాగాడు.  ఆ భయం లో తనకు ఏమి తెలీ నట్లు అనిపించింది. 
 
నేను పట్టుకుంటాను  నీవు ఆ కమ్మీలు పట్టుకొని కళ్ళు కొట్టు అంటూ  తన చేతులతో కమ్మీలు పట్టుకొమ్మని కాళ్ళు నీళ్ళల్లో వేసి ఇప్పుడు కొట్టు అని  ఎలా కొట్టాలో చుపించాను.   తను కొట్టడానికి ట్రై చేసింది కాని కాళ్ళు నిల్లల్లోనే ఉండి పోయాయి.    నేను  తన నడుం పట్టుకొని తన పొట్ట కింద చేయి వేసి ఇప్పుడు కొట్టు  అంటూ తనను నిల్ల మీద  తెలేటట్టు పట్టు కొన్నా.  ఇప్పుడు తను  కాళ్ళు నిల్ల పైన కొట్టసాగింది 
 
తన వేసుకొన్న టి షర్టు  నీళ్ళలో నానడం వలన  కిందకు వేల్లాడుతూ తన పొట్టకు టి షర్ట్ కు మద్య బాగా గ్యాప్ ఏర్పడ్డది. ఆ గ్యాప్ లో నా చేయి డైరెక్ట్ గా తన బొడ్డు దగ్గర పడ్డది ,  నా చేతిని అలాగే తన పొట్ట దగ్గర పట్టుకోగా , తను కొద్దిసేపు అక్కడే ప్రాక్టీసు చేసింది.   
 
“ఇప్పుడు చేతులు  కమ్మీలు వదిలేసి  కాళ్ళు కొడతావా ”   
” అమ్మే  మునిగి పోతాను ”  అంది  
నేను ఉన్నా గా ”  అంటూ  తనను గోడకు కొద్దిగా దూరం తెసుకొచ్చి ఇప్పుడు ట్రై చేయి అంటూ  తన పొట్ట కింద చేతులు వేసి నిల్ల మీద పడుకో బెట్టాను , తన కాళ్ళతో  కొడుతూ నీళ్ళలో తేలడానికి ట్రై చేయ సాగింది, కానీ తన తల నీళ్ళలోకి వెళ్లి నప్పుడల్లా నిల్లు తాగుతూ , దగ్గుతూ వచ్చి  నన్ను వాటే సుకుంటుంది.  కొద్ది సేపటికి   
“నాకు కాళ్లు  పీకు తున్నాయి , నేను పైకి ఎక్కుతున్నాను , కొట్టం లో  రోంచేపు  పండు కుంటా  ”  అంటూ తను పైకి ఎక్కి వెళ్లి పోయింది. 

తనను నిల్లపై  పడుకో పెట్టినప్పుడల్లా  తన బొడ్డు  , పైనుంచే తన రొమ్ములు  నా చేతికి తగల సాగాయి, చేతులను పొట్ట మీద పట్టుకుంటూ మద్యలో వదిలేసే సరికి తనేమో  భయ పడి గట్టిగా పట్టేసుకుంది. 
 
తన బలిసిన తొడలు నా నడుం చుట్టూ పట్టేసుకున్నాయి  తన రెండు చేతులతో నా మెడ పట్టేసుకొని నా బుజం పై తన తల పెట్టుకోంది, తనను కొద్దిగా కిందకు జరిపే కొద్ది నా మొడ్డ సరిగ్గా తన పూకు మీద కుచ్చు కో సాగింది. మరి ఇబ్బందిగా ఉందొ లేక సమ్మగా ఉందొ నడుమును ఇంకొద్దిగా అటు ఇటు కదుపుతూ  ఇంకా గట్టిగా నన్ను పట్టేసుకుంది. 
 
నీళ్ళలో  నా చేతులను కొద్దిగా ముందుకు జరిపి కిందకు వేలాడుతున్న్ తన లంగా లోపల చేయి పెట్టి తన పిర్రలు పట్టుకున్నాను,తన లోపల ఏమి వేసుకోలేదు అలవాటు లేదను కుంటా.   నా చేయి తన పిర్రలకు తగలగానే  తన్ పిర్రలు బిగపట్టి నా కేసు వత్తు కొంది.   రెండు చేతులతో తన పిర్రలు పిసుకుతూ , నా పెదాలతో తన మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాను.  
“ఏమి చేస్తున్నావు ” అంటూ తన మెడ నా బుజం మీద నుంచి తీసి నా వైపు చూసింది , సరిగ్గా తన పెదాలు నా  పెదాలకు దగ్గరగా వచ్చాయి, ఇంక ఆపుకోలేక వేటిని నా పెదాలతో పట్టి జుర్రుకోసాగాను .  తనకు ఎం చేయాలో పాలు పోక తన పెదాలను నాకు అప్పగిచ్చేసింది.  
 
ఓ చేతిని తన పూకు మీదకు తెచ్చి అక్కడ నొక్కాను ,  కాని అలా బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది.   ఆ చేయి అక్కడ నుండి తీసి టి షర్ట్ లోపల నుంచి తన చన్నులు పట్టుకొన్నాను , కాని అక్కడ తన జాకెట్ ఉంది ,వాటిని  జాకెట్ పైనుంచే నొక్కాను.  
“స్……………….మ్మ్ …………………………” అంటూ తన పిర్రాలను అటు ఇటు కదప సాగింది. తనను అలాగే పట్టుకొని  గోడ దగ్గరకు తెచ్చాను , అక్కడి కి రాగానే తన కాలు కింద పెట్టి నా ఎదురుగ్గా నిలబడింది తన పెదాలు వదల కుండా వాటిని చప్పడిస్తూ నా ఎడమ చేత్తో  తన లంగా లోపల నుంచి తన పూకు పట్టుకొన్నాను , అక్కడ వత్తుగా వెంట్రుకలున్నాయి , వాటిని వేళ్ళతో పక్కకు జరుపుతూ , తన నిలువు పెదాలను వేళ్ళతో  పట్టుకొని ఓ వేలిని తన పుకులోకి తోసాను , తన జీవితం లో నా వేలే మొదటి  ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటా  టైట్ గా ఓ గేనుపు మాత్రమే వెళ్ళింది ” మ్మ్  అన్నా …   ఏమి చేస్తున్నావు , నొప్పిగా వుంది”   అంది తన పెదాలను నా పెదాల నుంచి పిక్కొంటు.   తనని  ఇంకోద్దిగా  హిటేక్కిస్తే , తనంతకు తనే లోపల దూర్చు కొంటుంది అనుకుంటూ తన చల్ల మీద దాడి చేసాను, 
 
చేతులు కింద నుంచి పైకి తెచ్చి , టి షర్టు ను కొద్దిగా పైకి జరిపీ చేతులను టి షర్టు లోపల పెట్టి తన జాకెట్ గుండిలు విప్పేసి పక్కకు జరిపాను , తను లోపల బ్రా లేదు నా  చేతికి నిండుగా దొరికాయి. రెండింటిని  వత్తాను.  “ఆ……….  అంటూ నన్ను పట్టు కుంది ”  కింద  వో చేత్తో  మా వాణ్ణి  లోపల నుంచి బయటకు తెచ్చి ఫ్రీ గా వదిలేసాను.    రెండు చేతులతో తన రొమ్ములు   పాముతూ ముచ్చికలు నలిపాను  గట్టిగా రాళ్ళ లాగా తగులు తున్నాయి నా చేతులకు.   నిల్ల లోనికి మునిగి తన సన్నులు నా నోట్లోకి తీసుకొన్నాను , వాటిని నోటితో పిలుస్తూ  మద్యలో ముచ్చికలు పళ్ళతో పట్టుకొంటు,  మార్చి మార్చి వాటిని చిక సాగాను.   కింద చేయి పెట్టి తన లంగా లోపల  నుంచి తిరిగి తన పూకు మీద ఎటాక్ చేసాను. ఈ సారి తన బొక్కలో పొడవాకుండా.  వేళ్ళతో తన నిలువు పెదాలు నలుపుతూ ,  బొటన వేలితో తన  క్లిటారిస్  నలప సాగాను , ఓచేత్తో పైన  కడ్డీ  పట్టుకొని , రెండో చేత్తో నన్ను నీళ్ళల్లో తన సన్నుల  కోసి వత్తుకో సాగింది.     ఓ సన్నేమో  నోట్లో , ఇంకో సన్నేమో చేతుల్లో కింద పూకు పెదాలు , గిల్లి చేతుల్లో  నలిగే కొద్ది  తట్టుకోలేకా  “అన్నా ……………మ్మ్ ……… ……….. “అంటూ  కార్చేసింది , తన రసాలు  నా చేతి వేళ్ళకు జిగట జిగట గా తగల సాగాయి.

నిల్లలోంచి   పైకి వచ్చి , తన పెదాలను ముద్దు పెట్టు కొన్నాను , కింద నీళ్ళల్లో  నిల తోక్కుకొని , రెండు చేతులతో నా తల పట్టుకొని ఆక్టివ్ గా తను నాకు ఎదురు ముద్దులు పెట్టసాగింది. నేను నా చేతులు వెనుక పెట్టి నీళ్ళల్లో తన పిర్రలు పిసుకుతూ  తను పెట్టె ముద్దులు ఎంజాయ్ చేస్తూ,  కింద బయటకు వచ్చిన నా మేడ్డ పైకి లేపిన తన లంగా లో  తన పూకు మీద గుచ్చు కొంటుంటే తనేమో తన పిర్రాలను ముందుకు వెనుకకు జరుపుతూ , తన పూకు మీద  ఎ ఆటంకము లేకుండా నా మొడ్డ స్పర్శ్  ఎంజాయ్ చేస్తూవుండగా , గేటు తీసిన చప్పుడు “కిర్రు ”  మంటూ విన పడ్డది. తనకు దూరంగా జరుగుతూ , మొడ్డను  బెర్ముడాలో  తోసి  కొద్దిగా దూరంగా ఈద సాగాను.   ఇంతలో  
“సారూ , సారూ   అంటూ  ”  యాదమ్మ  అరుపులు వినబడ్డాయి 
“ఇక్కడా  తొట్టిలో  ఈతలాడుతున్నాము ”  అని గట్టిగ్గా  అరిచాను   , మరో నిమిషంలో గస పోసుకుంటూ  అక్కడికి వచ్చింది, 
“తొందరగా ఇంటికి రండి , తాత  బాత్రూం లోంచి  బయటకు వస్తు పడ్డాడు  శాంతమ్మ,  పెద్దాయమ్మ ఏడుస్తున్నారు , మీరు తొందరగా రండి ”  అంటూ  తొందర పెట్టింది.   నిర్మలాను పైకి ఎక్కించి నీవు  రాజి ని తీసుకోని వెనుక రా  అంటూ , టవల్ బుజం మీద వేసుకొని  అలాగే బెర్ముడాతో పరుగేత్తాను.  
 
బాత్రుం మెట్లు దిగుతూ అక్కడ తడిగా ఉండడం వలన జారి పడ్డాడు  తన పిక్క్ సరిగ్గా  మెట్టు అంచు మీద పడ్డట్టు ఉంది  మరి   అక్కడ చిట్లిందొ   లేక  హిప్ బోన్  దిస్లోకేట్ అయ్యిందో ఎక్స్ రే తీస్తే కాని తెలిదు.   నేను వెళ్ళే కొద్ది పెద్దాయన అక్కడే బాత్రుం డోరు  దగ్గర ఉన్నాడు , ఇంట్లో  పాలేరులు ఎవ్వరు లేరు  అందరు ఆడవాళ్ళే  , అందునా పెద్దాయన భారీ పర్సనాలిటి వాళ్ళకు లేపడానికి  వీలు కాలేదు.   బయట ఉన్న నవారు మంచం తెచ్చి అక్కడ వేసి , తనను  రెండు చేతులతో  ఎత్తుకోగా ,  “నొప్పి  నొప్పి ” అరవసాగ్గాడు .  
“కొద్దిగా వోర్చుకోండి  ” అంటూ  మంచం మీదకు చేర్చాను.   తన  ఎడమ  తోడ హిప్ జాయింట్ దగ్గర తగిలింది  తనేమో  కుడి వైపుకు పడుకో పెట్టి   ఆడవాళ్లు రెండు వైపు పట్టుకోగా మంచంతో సహా తనను బయటకు తెచ్చాను.

కారులో కొన్ని పైన కిల్లర్స్ ఉన్నట్లు గుర్తు , ఓ రెండు  మాత్రలు ఇచ్చి వేసుకోమని చెప్పి ,  శాంతా ను వాళ్ళ నాన్నకు  విషయం చెప్పమన్నాను.    తను వెంటనే వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడి , ఫోన్ నా చేతికిస్తూ “నాన్న మీతో మాట్లాడా లంటూన్నారు”
“హలో  సర్ ”  
“శివా , కాలు విరిగిందా ?  ఏంటి “
“హిప్ జాయంట్  డిస్  లోకట్  అయనా   అయి వుండాలి లేకుంటే ,  హిప్ జాయింట్ ప్రాక్చ్రర్  అయినా ఆయి వుండాలి  “
“అక్కడ  ఎందుకులే వుంచడం , మా అమ్మను , నయన్ను  తీసుకోని నువ్వు రాగలవా  కారులో వద్దు  కడప కు కారులో వచ్చి అక్కడ నుంచి ట్రైన్ లో రండి రాత్రికి నేను బుక్ చేస్తున్నా వెంటనే బయలు దేరు , ఫోన్  శాంతాకు ఇవ్వు ”   ఫోన్ తనకు ఇస్తూ క్లుప్తంగా జరిగింది చెప్పాను. 
“మీరు తొందరగా బట్టలు సర్దండి మీకు పెద్దయ్యకు , మనం కడపకు వెళ్లి అక్కడ నుండి రైలులో వెళదాము.”   ఆ మాటలకు  , జలజా 
“శాంతా నేను కుడా వేలతానే వీళ్ళతో, మనకు ఎలాగు ఇంకా 20 రోజులు సెలవులుగా , నీవు లేటుగా రా ”  అంటూ తను కుడా బట్టలు సర్దుకొని రెడీ అయ్యింది. శాంత వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి  జలజకు కుడా బుక్ చేయమన్నది. 
“నువ్వు తాతను, నాన్నమ్మను  అక్కడ వదిలి , మల్లీ  ఇక్కడికే రా , నా సెలవలు అయిపోయిన తరువాత అందరం కలిసి వెళదాము  అంతవరకూ  అత్తా , వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు”  అంది 
“అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత మీ నాన్నతో మాట్లాడి చెబుతాలే ”  అంటూ  పెద్దాయనను  కారులోకి షిఫ్ట్ చేసి  బయలు దేరాము. 
 
వెళ్లి కారును పార్క్ చేసి , స్టేసన్ లోకి వెళ్ళిన ఓ  30 నిమిషాలకు ట్రైన్ వచ్చింది ,  చుస్తే  టికెట్స్  AC Sleeper కోచ్ లో బుక్ చేసారు.  నలుగురే  ఆ క్యాబిన్లో    , పెద్దల కిద్దరికి కింద బెర్త్ లు ఇచ్చారు, మాకేమో  పైన బెర్త్ లు ఇచ్చారు. పెద్దాయన బాగా  పెయిన్  గా ఉందంటే ఓ పెయిన్  కిల్లర్,  మరో కంపోస్ ఇచ్చాను.  ట్రైన్ లో ఎక్కిన  ఓ  అరగంటకు  పెద్దాళ్ళు  ఇద్దరు నిద్ర పోయారు.  పొద్దునే మేము లేచే కొద్ది సికింద్రాబాదు స్టేషన్ కు వచ్చాము.   శాంతా వాళ్ళ నాన్న వచ్చి  పికప్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్ళాడు.  ఎక్స్ రే తీసిన తరువాత తెలిసింది అక్కడో  hair-fracture  వుందని   కొద్దిరోజులు  బెడ్ రెస్ట్ మరియు  కొన్ని విటమిన్స్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి రెగ్యులర్ గా వాడమన్నాడు.  
 
స్టేసన్ నుంచే జలజా  అటో తీసుకోని తన ఇంటికి వెళ్లి పోయింది, వెళుతూ వెళుతూ తన నెంబర్ ఇచ్చింది తను తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఫోన్ చేయమని.

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth.in

Akkatho Modati Anubhavam, boothu kadhalu, Boothu Kathalu, Boothu Bommalu, boothu kadalu in telugu, Telugu puku kathalu, Telugu Puku Lanjalu, telugu boothu kathalu meekosam, telugu boothu kathalu online,Telugu Boothukathalu Akkatho Modati Anubhavam,telugu sex storiesdownload telugu dengudu kathalu, telugu vallaku boothu kathalu and boothu videolu chatting, telugu script kathalu, telugu puku kathalu, boothu kadalu bommalatho, telugu incest stories, aunty banthula, aunty kathalu, puku dengudu kathalu in telugu, bommalu, andhra aunties dengulata 3gp videos, pachhi boothu kathalu in telugu, telugu naziya matala gadhi, sarasamaina boothu kathalu, andhra boothu, pushpa puku, namitha boothu telugu, pachi puku, mallu kuliyal photo, pooku rasam, telugu boothu kathalu download,Telugu boothu kathalu, soumya reddy boothu kathalu, telugu kathalu, telugu kamakeli kathalu in telugu script, telugu aunty.telugu kamakeli kathalu, telugu srungara boothu kathalu pdf, Telugu Vallaku Boothu Kathalu in Telugu Script. Manali Denguthara Meku Pedda Maddala Unaya Aithe Mamanli Kullapodavandi raaa boothu videolu, boothu kathalu in telugu, telugu lanjalu, andhra boothu kathalu, telugu boothu kathalu with pictures,nude pulpy auntys,xossip

Also Read

 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button