KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 38 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 38 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 38 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

ఆ అమ్మాయి  పల్లవీ  క్లాసు మేటు  నూర్. ఆ అమ్మాయి  ఇందంతా చేయించిందా ? లేక  ఆ అమ్మాయి  వెనుక నుంచి  ఎవరైనా ఆ అమ్మాయిని ఉపయోగించు కొంటున్నారా  అని అలోచించ సాగాను.
 
ఈ లోపుల రామి రెడ్డి బొంచేసి.  “నేను  హల్లో  T.V  చూస్తుంటా  మీరు తిని   రండి.”   అంటూ  తను హాల్లోకి వెళ్ళాడు.
 
“ఏంటి అంత దిర్గంగా ఆలోచిస్తున్నావు “
“నీ  ఫ్రెండ్ తో ఈ మద్య  ఎప్పుడైనా మాట్లాడావా ?”
“ఎ ఫ్రెండ్ “
“అదే  నీ క్లాస్  అమ్మాయి , నూర్ “
“మనిద్దరం చూడడమే  దాన్ని  ఆ తరువాత నేను దానిని చూడడం కాని , మాట్లాడడం కాని చేయలేదు. “
“దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ ను  పోలిసుల చేత నేనే చంపించానని దానికి తెలిసినట్లు ఉంది , అందుకే నా మిద పగ పట్టింది,  ఈ రోజు నేను కంట్రోల్  రూమ్ నుంచి  బయటకు వస్తుంటే  అక్కడ కనబడ్డది.  అది నా కోసం అక్కడ ఉన్నట్లు అని పించింది. “
“ఏమో  మరి నాకైతే  తెలీదు , ఆనీ  అలాంటిదే  కావచ్చు,  వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళావా ?”
ఎక్కడ, తనను ఎక్కడ చూసానో గుర్తుకు రాలేదు అప్పుడు . ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తుంటే  గుర్తుకు  వచ్చింది “
“రేపు  ఓ సారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి రానా ? “
“నువ్వు   వద్దులే , నేను  వెళతాను”
“సరే  అయితే ,  తిను అన్నం చల్లారిపోతుంది”.   తనతో పాటు  తినేసి  నేను  వెళ్లి  రామి రెడ్డి తో పాటు  T.V చూస్తుండగా ,  పల్లవి అన్ని  సర్దేసి వచ్చి మాతో పాటు కుచొంది
“నాకు నిద్దర వస్తుంది , నేను పడుకుంటా ,  శివా  నువ్వు  ఆ రూమ్ లో పడుకో ,   పల్లవి నువ్వు నాన్న గదిలో పడుకో ” అంటూ వెళ్లి పడుకొన్నాడు.   ఓ పది నిమిషాలు  T.V  చూసి  నేను కుడా వెళ్లి పడుకొన్నాను.
 
పొద్దునే  లేచి  వాళ్ళతో పాటు టిఫిన్ చేసి  రామి రెడ్డితో పాటు బయలు దేరి  కంట్రోల్ రూమ్ చేరుకున్నాను.  నేను వెళ్ళే సరికి హమిదు  అక్కడే ఉన్నాడు.
“హమిదు  ఆ అమ్మాయి ఎవ్వరో కాదు  నూర్  అని ,  అక్కడ స్కూల్ లో చనిపోయిన్ వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్. “
“ఆ అమ్మాయే మీ మిద  దాడి చేయించింది  అంటావా భయ్యా”
“లేకుంటే ఆ అమ్మాయికి  ఇక్కడ ఎం  పని ,  మనం  ఓ సారి ఆ అమ్మాయి ఇంటి చుట్టు  పక్కల  చూసి వద్దామా”
“అలాగే భయ్యా , నేను  మఫ్టి  లో వస్తా , డ్రెస్ లో వస్తే  మనకు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్  దొరకదు”  అంటూ   నాతొ పాటు  బయలు దేరాడు.
 
నేను ప్రతాప్  కు ఫోన్ చేసి నేను హమీద్  ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళుతున్నాము  అని చెప్పాను .   నేను ఇంతకూ మునుపు ఆ అమ్మాయి ఇల్లు చూడడం వలన  ,  హమీద్ ను  గైడ్  చేయగా తన బైక్  ను ఆ అమ్మాయి ఇల్లు ఉన్న  విదిలోకి  తీసుకోని వెళ్ళాడు. 
 
బైక్ ను  ఓ షాప్ ముందర  పార్క్ చేసి   ఆ ఆమ్మాయి ఇంటికి నడుచు కుంటూ  వెళ్ళాము. మేము వెళ్ళే సరికి  ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ తప్ప  ఎవ్వరూ  లేరు.   ఆ అమ్మాయిని గురించి అడగగా , ఆ అమ్మాయి  ఇంట్లొంచి  వెళ్లి  వారం  రోజులు అయ్యింది అంట   ఇంటికి రావడం లేదు అని చెప్పింది.    ఎక్కడికి వెళ్ళిందో కుడా  వాళ్ళకు తెలియదు  అంట.

ఎక్కడని  వెతుకుదాం  భయ్యా ”  అన్నాడు హమీద్ వాళ్ళ ఇంట్లోంచి  బయటకు వస్తూ.
“ఓ  సారి  వాళ్ళ  పాత  ఇల్లు  వుంది  చూడు  అక్కడికి వెళ్లి చూసి వద్దామా ”
“సరే  భయ్యా ”  అంటూ   బైక్ ను   ఇంతకూ మునుపు నేను నూర్ ను  ఎక్కడ చూసానో  ఆ  ఇంటి  వైపుకు తిప్పాడు.

మేము  ఇల్లు ఉన్న సందు పలుపు తిరిగే టప్పటికి , హమీద్ ఫోన్  మొగ సాగింది.    బైక్ పక్కన  ఆపి  ఫోన్  లిఫ్ట్ చేసాడు.    ఆ ఫోన్  హమీద్  ఇంట్లోంచి  వచ్చింది  వాళ్ళ  అబ్బాయి  ఇంటి ముందు సైకిల్  తొక్కుతూ  పడి   చేయి విరక్కోట్టు కొన్నాడు అని.

“నువ్వు వెళ్ళు హమిదు  , నేను  ఇక్కడ నుంచి   వెళతాలే ”  అన్నాను.
“నువ్వు ఒక్కడివే  ఎలా భయ్యా  ,  నేను  వేరే ఎవ్వరి నైనా పంపనా నీకు తోడుగా. ”
“నేను  ఒక్కడినే వేల్లనులే , ఓ  సారి బయట నుంచి  చూసి   కంట్రోల్ రూమ్ కు వెళ్ళిపోతాను, నువ్వు వెంటనే వెళ్లి బాబును  హాస్పిటల్ కు  తీసుకోని వెళ్ళు”  నా బలవంతం  మిద తను  నన్ను అక్కడ వదిలి  వెళ్లి పోయాడు.

డైరెక్ట్  గా వెళ్లి తలుపు తట్టాలా లేక  ,  ఇంతకూ మునుపు లాగా  కిటికీ లోంచి  వెళ్లి చూడాలా అని  డిసైడ్ చేసుకోలాక  సతమతమవ్వసాగాను.   ఏమైతే  అది అయ్యింది  డైరెక్ట్ గా వెళ్లి తలుపు  తడదాము   అని మనసులో అనుకోని  దానిని అమలు చేయడానికి   డైరెక్టు గా వెళ్లి తలుపు తట్టాను.

“కౌన్  హాయ్ ”  అంటూ ఆమ్మాయి  గొంతు వినబడ్డది.   ఎం చెప్పకుండా  మల్లి తలుపు తట్టాను.        ఈ  సారి  తలుపు దగ్గరికి   అడుగుల చప్పుడు వినబడి   తలుప  గడియ తీస్తున్న సౌండ్ వచ్చింది.

తలుపు కు  కొద్దిగా  వెనుక  నిలబడి   తలుపు తీసే వాళ్ళ కోసం  ఎదురు చూసాను.

నేను అనుకొన్నట్లు  నూర్   తలుపు తీసింది.    పంజాబీ  డ్రెస్  వేసుకొని  వుంది , పడుకొని  లేచి వచ్చినట్లు ఉంది   పైన దుప్పట్టా  అక్కడే చాప మిద వుంది.  నిండైన  సంపద  కొట్తోచ్చి నట్లు  కనబడ సాగింది.

“లోపలి రండి , మీరు  వస్తారని నాకు  తెలుసు  అందుకే  , నేను  ఇంటి దగ్గర ఉండకుండా  ఇక్కడ ఉన్నా”
“ఏంటి  , నేను నీకు  తెలుసా ?  మనం ఎప్పుడు కలుసుకో లేదే ? ”  అంటూ  ఆశ్చర్యంగా అడిగాను
“అవును , మనం ఎప్పుడు కలుసుకో లేదు , కానీ   నువ్వు  నాకు తెలుసు. ”
“సలీం  చనిపోయిన ముందు రోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అప్పుడు  నేను మిమ్మల్ని హమిదు అనే పొలిసు తో చూసాను,  ఆ  భయ్యా  నాకు ముందే తెలుసు, కానీ నేను  ఆ భయ్యాకు  తెలీదు.”
“రండి  లోపలికి   , నేను అన్ని విషయాలు వివరంగా చెపుతాను ”  అంటూ  నన్ను లోపలి పిలిచి , తలుపు  గడే  వేసింది.    తను  అక్కడే చాప మిద కుచోంటు  నన్ను తన పక్కన కుచోమంది. అక్కడ కుచోడానికి  వేరే  ప్లేస్  లేకపోవడం  వలన చాపకు  రెండో చివర  కుచోంటు  “ఇప్పుడు చెప్పు”  అన్నాను.

సలీం కు నాకు  పరిచయం ఓ సంవత్సరం కింద సినమా పక్కిలో  జరిగింది.    నేను కాలేజి నుంచి ఇంటికి వస్తుండగా  ముగ్గురు కుర్రాళ్ళు నన్ను  బైక్ మిద  వెంట పడి  వేదించే వాళ్ళు , ఓ  రెండు రోజుల తరువాత  సలీం  వాళ్లతో ఫైటింగ్ చేసి వాళ్ళ నా వైపు కన్నేత్తకుండా చేసాడు.  ఆ రోజు నుంచి  రోజు నేను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు సరిగ్గా అదే సమయంలో  ఓ  చాయ్  దుకాణం దగ్గర నాకోసం  చూస్తూ వుండే వాడు అలా  నేను వాడితో లవ్ లో పడిపోయాను .  ఓ  మున్నేల్లకు  ఇదిగో  ఈ రూమ్ లో  కలుసుకోన్నాము.  నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పి  లొంగ దీసుకొన్నాడు.  ఆ తరువాత  మేము ఇద్దరం ప్రైవేటు గా ఉన్నప్పుడు  ఫోటోలు , వీడియో  తీసి  ఆ తరువాత అవి చూపించి బ్లాక్ మెయిల్ చేయసాగాడు.   నాకు వేరే దారి లేక వాడు చెప్పినట్లు చేయసాగాను.  మా ఇంట్లో తెలిస్తే  మా అబ్బాజాన్  నన్ను చంపేస్తాడు.    ఆ తరువాత వాడంటే నాకు విరక్తి కలిగింది కాని నేను ఏమి చేయలేని పరిస్తితిలో   చిక్కుకొన్నాను.  ఓ  రోజు పల్లవి  ఫోటో లు కావాలంటే తనతో పాటు  వాడి  స్టూడియో కు వెళ్లి ఫోటో లు దిగి వచ్చాము ఆ తరువాత  , పల్లవి మొహం  వేరే  పిచ్చి బొమ్మలకు  పెట్టి , ఆ ఫోటోలతో  పల్లవిని బ్లాకు మెయిల్ చేసి తన వద్ద నుంచి డబ్బులు తీసుకోవాలని చూసాడు.  ఆ తరువాత మీకు తెలిసిందే  కదా.”
 
“ఇప్పుడు వాడు పోయాడు కదా,  మరి నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చి ఉంటున్నావు. “
“వాడు చచ్చాడు కదా  పీడ  విరగడైంది  అనుకొన్నాను, కాని  వాడికి ఓ  అన్న ఉన్నాడు  6 నెలల కిందట వాడు దుబాయి కి వెళ్ళాడు.   రెండు వారాల కిందటే  తిరిగి వచ్చాడు. వస్తూనే  ఎలా తెలుసు కొన్నాడో  దీని  కంతటికీ  కారణం  నువ్వు హమిదు భయ్యా అని  తెలుసు కొన్నాడు.   అందుకే  ప్లాన్ చేసి  నిన్ను చంపించాలని చూసాడు  నిన్న ,  నాకు   ఆ విషయం నిన్ననే తెలిసింది. నేను  హమిదు భయ్యాకు చెప్పడానికి కంట్రోల్  రూమ్ కు వచ్చాను , కానీ  అక్కడ మిమ్మల్ని కుడా చూసే కొద్ది , కొద్దిగా భయం వేసింది   అందుకే   చెప్పకుండా  అక్కడే  బైట  నిలబడి పోయాను.”సలీం  వాళ్ళ అన్న పేరు  షామీర్ ,  వాడు  వుండేది నాకు తెలుసు. “
“ఇన్ని తెలిసిన దానివి  , ఇంతకూ మునుపే  వచ్చి  ఎవ్వరికో  ఒకరికి  చెప్పి ఉంటె,  ఇంత  జరిగేది కాదుగా”
“నాకు భయం వేసింది భయ్యా ,  ఎవ్వరికి చెపితే ఏమను కొంటారో  ,  ఆ విషయం ఇంట్లో  తెలిస్తే  మా  నాయన  చంపేస్తాడు.”
“ఈ ఇంట్లో  ఎందుకు వున్నావు?   దీనికి బాడిగ  ఎవ్వరు కడుతున్నారు. “
“సలీం  ౩ నెలల బాడిగ కట్టాడు దీనికి ,  ఇక్కడికి ఎవ్వరూ  రారు , మీకు ఈ ప్లేస్ తెలుసు  తప్పకుండా వెతుక్కొంటూ ఇక్కడికి వస్తారు  అని  ఇక్కడే ఉంటున్నా, మా ఇంట్లో  ఇంత  ఫ్రీ గా  మీతో మాట్లాడ లేను , మా అమ్మా , మా చెల్లెలు  ఇంట్లో నే ఉంటారు  అందుకే ,  బందువుల  ఇంటికి వెళుతున్నా అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చా. “
“షామీర్  గాడి సంగతి  మేము చూసుకోంటాము  , నువ్వు  వాడి అడ్రస్ చెప్పి  మీ  ఇంటికి వెళ్ళు  , ఇక్కడ ఉండడం  మంచిది కాదు.  ఇక నుంచి అయినా సరిగ్గా  ఉండు.”
“థాంక్స్ భయ్యా,  నాకు తెలుసు   వాడి ద్వారా నేను ఎంత పెద్ద  ఊబిలో  చిక్కు కొన్నానో,  నాతొ పాటు నా ఫ్రెండ్స్ ను కుడా అందులో  నాకు తెలీకుండా  ఇరికించాను, కాని  సమయానికి నువ్వు  దేవుడిలా  వచ్చి  నన్ను  నా ఫ్రెండ్స్ ను కాపాడావు.”   అంటూ  అన్ని రోజులు  తనలో దాచుకొన్న  బాధను  బయటకు  చెప్పుకొని  ఏడవ సాగింది.
“ఇప్పుడు అంతా అయిపొయింది , ఇంక  ఏడవడం ఎందుకు ”  అంటూ  తన దగ్గరకు జరిగి  తన తల మిద చేయి  వేసాను సముదాయించడానికి  అన్నట్లు. 
“భయ్యా నీకు  తెలీదు  ఇక్కడే  ఇదే ప్లేస్ లో  ఆత్మ హత్య చేసుకొందామని  రెండు మూడు సార్లు నిద్ర మాత్రలు  కుడా తెచ్చు కొన్నాను , కాని   ధైర్యం చాలక  పోస్ట్ ఫోన్ చేసుకొంటూ వస్తున్నాను ”  అంటూ నా మిద పూర్తిగా వొరిగి  ఎక్కి  ఎక్కి  ఏడవ  సాగింది.
 
తనకు  పూర్తిగా భోరోసా ఇవ్వడానికి అన్నట్లు,  కొద్దిగా దగ్గరకు జరిగాను సముదాయించడానికి.   తను పూర్తిగా నన్ను కౌగలించుకొని నా బుజం మిద తల వాల్చుతూ  పూర్తిగా నా మిద  వొరిగి పోయింది. 
==================== 

తన వీపు  వెనుక చేత్తో  తడుతూ  “ఆత్మ హత్య  పిరికి వాళ్ళు చేసే పని ,  చచ్చి సాదించేది  ఏమి లేదు.  బ్రతికి  సాధించు.   మీ  అమ్మా నాన్నా నీ మిద ఎన్ని ఆశలు  పెట్టుకొని ఉంటారు. నీ కోసం  వెతుకుతూ మీ ఇంటికి వెళ్లాను అక్కడ మీ   అమ్మ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావో అని  ఆందోళన చెందు తుంది.  వాళ్ళను ఆ వయస్సులో అలా బాద పెట్టడం తప్పు కదా , ఇంటికి  పెద్ద కూతురు నువ్వు , మీ నాన్న తరువాత  అందరిని నువ్వే  చూసుకోవాలి ,  డిగ్రీ  చదువుతున్నావు నువ్వు ఇలా  బేలగా ఉండడం  మంచిది  కాదు,  మనం పిరికి వాళ్ళం అయితే  కష్టాలు మన వెంటే  వుంటాయి.  అదే  నువ్వు తిరగ బడి  వాటి మిద  దాడి చేయి  అవి నీ దరి దాపులకు కుడా రావు”
 
తన కన్నీల్లతో  నా బుజం మిద షార్ట్  తడిపేసింది.   తను నా మిద పూర్తిగా వొరిగి వుండడం వలన తన రోమ్ముల్లు నా ఛాతికి గుచ్చుకొని  ఇంకెక్కడో చలనం కలిగిస్తున్నాయి.  ఓ వైపు బుర్ర  తనకు నీతులు  చెపుతుంది,  ఇంకో వైపు శరీరం  తన బాడీ  స్పర్సతో వేడెక్క సాగింది. 
 
అంత వరకు  ఓ చేయిని  వెనుక ఆనించి  మా ఇద్దరి సపోర్టు  ఆ చేతి మిద వేసి , ఇంకో చేత్తో  తన విపు మిద  రాస్తూ వుండడం వలన.  వెనుక  సపోర్టు  ఉన్న చేయి  తిమ్మేరెక్క సాగింది.   ఆ చాప మిద  ఉన్న దిండును  నా వెనుక వేసుకొని  అలాగే వెనుకకు  వాలి పోయాను.   తను  నా మిద పూర్తిగా వొరిగి  వుండడం వలన తను కుడా నాతొ పాటుగా నామీద పడుకోండి పోయింది. 
 
తన రొమ్ములు నా మిద  వోత్తుకొని  తన డ్రెస్ లోంచి  తెల్లగా బయటకు ఉబికి  కనబడ సాగాయి.  తను  ఉన్న స్టేట్ అఫ్ మైండ్ లో నేను  ఇలా అలోచించడం  తప్పని  తెలుస్తూనే ఉంది కాని  కింద మా వాడు తన స్పర్సకి  వెర్రెక్కి  నా ప్యాంట్  ను చించుకొని బయటకు వచ్చేలాగా ఉన్నాడు.
 
ఓ  అయిదు నిమిషాలు  పూర్తిగా నా షర్టు  తడిపేసిన తరువాత ,  తను తేరుకొని  తనున్న పరిస్తితి  చూసుకొని  పైకి లేచింది.   బుజం మిద నా షర్టు వైపు చూసి 
“అయ్యో  భయ్యా  , నీ షర్టు  పూర్తిగా తడిపేసా ,  విప్పి  ఇవ్వు ఇక్కడ ఫ్యాన్  కింద ఉంచుతా  కొద్ది సేపటికి ఆరిపోతుంది”  అంటూ నా షర్టు తీసుకోని అక్కడే ఉన్న టేబుల్ ఫ్యాన్ గాలి  నా షర్టు మిద వచ్చేటట్లు తిప్పింది.
 
ఎ  అచ్చాదనా లేకుండా ఉన్న  నా బాడీ చుస్తూ , “నువ్వు జిమ్  కు వెళతావా ?”
 
“ఎందుకు అడిగావు అలా “
“సినిమా హిరో  లాగా  6 ప్యాక్ లాగా ఉంటె  అందుకు అడిగా “
“లేదు ,  కాని   టైం దొరికినప్పుడు  వర్క్ అవుట్ చేస్తాను. “
“అందుకే  అంత పిట్  గా ఉన్నావు “
“నువ్వు కుడా  ఎం  సినిమా హిరోయిన్ కు  తక్కువుగా లేవు ” అన్నా  దుప్పట్టా లేని తన యెద  సంపద వైపు చుస్తూ.  నేను ఎక్కడ చూస్తున్నానో  తను  గ్రహించి 
“నిజంగా నా  అంత  అందంగా ఉన్నాన్నా  ”  అంది   నవ్వుతూ
“అందుకే గా వాడు నీ  వెంట  పడ్డాడు “
“వాడి గురించి  ఇక  ఎప్పుడు  మాట్లాడకు ,  ఇప్పుటి  నుంచి  నువ్వు ఇచ్చిన కొత్త జీవితం  జీవిద్దాం  అనుకొంటున్నా,   ఇలాంటి సమయం లో ఆ సైతాన్ గాడి గురించి  మాట్లాడకు. ఇంకెప్పుడూ  వాడి గురించి నా ముందు మాట్లాడను  అని నాకు ప్రామిస్  చేయి” అంటూ  తన చేయి  నా చేతిలో  వేసింది .

సరే అలాగే  ఇకేప్పుడు  వాడి గురించి మాట్లాడను  అది  సరే  నేను ఇచ్చిన కొత్త జీవితం ఏంటి ??  కొత్తగా “
“నువ్వు  రాకుంటే ,  ఈ రోజు కచ్చితంగా నిద్రమాత్రలు మింగుదామని  ప్రిపేర్  అయ్యి వచ్చా  కావాలంటే చూడు ”  అంటూ  చాప కింద ఉన్న  పొట్లం లోని  ఓ 20 నిద్రమాత్రలు చూపించింది.
“ఇక నుంచ వీటి అవసరం రాదులే”  అంటూ ఆ పొట్లాన్ని  మూలాన  ఉన్న   చెత్త బుట్టలో వేసా
“థాంక్స్ ,  నాకు మరో  జీవితం ప్రసాదించావు, ఎలాగూ నా డిగ్రీ  అయిపోతుంది,  నీకు  తెలిసిన  వాళ్ళ దగ్గర  ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం  ఇప్పించు, అది చేసుకొంటూ  నేను కుడా హమీద్ భయ్యా లాగా పొలిసు  అవుతా “
“తప్పకుండా , మొదట  డిగ్రీ  పూర్తి చేయి  ఆ తరువాత ఉద్యోగం ఎక్కడో  ఓచోట చూద్దాం లే ”  అన్నాను.
“నువ్వు  నిజంగా  గ్రేట్  ”  అంటూ  వచ్చి నా  చెంప మిద ముద్దు పెట్టింది.
“అంతగా నచ్చితే  ఇంకా  బోలెడన్ని ప్లేస్ లు ఉన్నాయి  ముద్దు పెట్టడానికి ” అన్నాను.
“అచ్చా , కిదర్  కర్నా  బోలో ”  అంటూ నా ఎదురుగ్గా నిలబడ్డది.
పైకి  ఉబికి ,  కొట్తోచ్చి నట్లు  కనిపిస్తున్న  తన రొమ్ములను చూస్తూ  “నీకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ కదా  ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టాలో , నేను నీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా ” అన్నాను.
“నాకు ఎక్స్పీరియన్స్  అని  నీకు ఎలా తెలుసు  “
“కొన్నింటిని చూస్తూనే  తెలుస్తుంది ”  అన్నాను తన రొమ్ముల వైపు  , తన పెదాల వైపు చూస్తూ
“ఎదో  నువ్వు స్వయంగా చూసి నట్లు చెబుతున్నావు , నిజంగా చూసావా  ఆ రోజు”
“ఎ రోజు ?  నేను  ఎం చూసాను “
“అబద్దాలు చెప్పకు  , అడ పిల్లలు పుడతారు , నువ్వు  ఆ రోజు  ఈ రోడ్లో  ఉండడం  నేను చూసాను.  నేను ఈ రూమ్ లో  ఉండగా నువ్వు చూసావు కదూ ? ”  తను గుచ్చి గుచ్చి అడిగే సరికి    అవునని తల ఉపాను.
“అవును నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ?  ఇక్కడికి,  అది  నాకు ఇంతవరకు  అర్తం కావడం లేదు. “
“పల్లవి  తెలుసు  కదా  నీకు , నేను పల్లవి  బావను “
“ఓ  ఇప్పుడు మొత్తం  అర్తం అయ్యింది నాకు ,   పల్లవీ  నీకు ఆ ఫోటోల గురించి  చెప్పివుంటుంది. అవి  ఎవ్వరి దగ్గర ఉండాయో   వెతుక్కొంటూ వచ్చి ఉంటావు ”  అవునా
“అవును,  ఆ ఫోటోలో  , సలీం ఫోటో స్టూడియో  గుర్తు కనబడ్డది,  అప్పుడు  పల్లవి చెప్పింది  మీరు ఇద్దరు కలిసి ఆ స్టూడియో కు  ఫోటోల కోసం వెళ్ళారని ,  అందులో నీ చేయి కుడా ఉందనుకొని మీ  ఇంటికి వెళ్ళాము, మీ అమ్మ  ఈ అడ్రస్ ఇచ్చింది.  వెతుక్కుంటూ  వచ్చాను  అప్పుడే  నువ్వు వాడితో ఇక్కడ  కనబడ్డావు.   మీరు ఇద్దరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తరువాత నేను లోపలికి  వచ్చి   ఫోటోలు, మిగిలిన వస్తువులన్నీ  తీసుకోన్నా”
 
“నువ్వు హమిదు భయ్యా  ఈ వీది  మలుపు  తిరిగేటప్పుడు  నేను  వెనుకకు వచ్చా, అప్పుడు హమీద్ భయ్యాను చూసా”
“అచ్చా  నువ్వు  నా దోస్తుకు బావ వన్న మాట , మరైతే నాకు కుడా బావవే  అంది  నవ్వుతూ “
“మరైతే  బావకు ఎవ్వరన్నా అక్కడ ముద్దు పెడతారా ”  అన్నా
“మరి  ఎక్కడ పెట్టాలో చెప్పచ్చుగా ” 
“ఇందాకే చెప్పానుగా ,  తెలియని వాళ్ళకు  అయితే  చెప్పాలి , కాని  ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలో  తెలిసిన వాళ్ళకు  ఏమని చెప్పను.” 
“అచ్చా బాబా,   మాటి మాటికి  అదే  విషయం  చెప్పకు  ముద్దే  కదా  పెడతాలే ”  అంటూ  నా  పెదాల మిద  అంటి  అంటనట్లు  తన పెదాలను తాకించింది

https://www.facebook.com/jabbardasth.in

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button