KALASI VACHINA ADRUSTAMMEDIUM LENGTH STORIESTelugu Boothu Kathalu

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 4 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 4 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 4 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: సంజయ్ సంతోష్.

KAlasi vachina adrustam

కారు తీసికెళ్ళి కొట్టం పక్కన ఆపెను 
అక్కా , నేను వచ్చేసా , ఇప్పుడు ఎవరూ వెళతారు
“నా బుక్కు అవ్వ లేదు , జలజా నీవు వేల్లావే ” అంటూ పక్కనే పడుకున్న జలజను లేపింది. 
“ఎంటే , అంటూ బాగా నిద్రలో ఉన్న జలజ నిద్ర లేచి కూచుంది “
“ఇంతకీ ఇక్కడికి పడుకోవడానికి వచ్చావా లేక , డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చావా ?”
“అబ్బ , డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవదానికేలేవే , కాని ఇక్కడా బాగా గాలి వేస్తుంది , అల్లా నడుము వల్చానో లేదో , నిద్దర వచ్చేసింది “
“ఎంటే రాజి , నీ డ్రైవింగ్ అయిపోయిందా ? ఎంతవరకు , నేర్చుకున్నావు “
“కారు నేనే తొలా నక్కా , నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చేసింది ఆయన్న నేర్పించేసాడు “
“దాని వైపు ఆశ్చర్యం గా చూస్తూ , ఎంటే ఓ గంటకే కారు నేర్చేసుకొని , నివే తోలావా , ఏంటి శివా , నిజంగా అదే తోలిందా ?” 
“స్టీరింగ్ , తనే పట్టుకొంది , కాని బ్రేక్, క్లుచ్ కొద్దిగా ప్రాక్టీసు కావల , ఆ తరువాత తనే తోలగలదు “
“ఓ నిమిషం వుండు నేను వస్తున్నా ” అని బోరు దగ్గరికి వెళ్లి , అక్కడున్న చిన్న తోట్టేలోని నీళ్ళతో మేహం కడుక్కొని 
దుప్పట్టాతో తుడుచుకొని కారు లో కూచుంది. 
“ఓయ్ , తొందరగా వచేయండి , లంచ్ కి ఇంటికి వెళదాము ” అంది రాజి 
“ఓ గంట, క్రితమే గదే ఓ 8 పూ రీలు లాగించావు , అప్పుడే ఆకలా ? ” అంది శాంతా 
“ఇందాకా కారు తొలా కదా అరిగిపోయినాయి , అందుకే ఆకలి వేస్తుంది . నేను పండు కొంటున్నా, మీరు వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను తిసికేల్లండి “
నేను డ్రైవ్ చేస్తూ , ఇందాగా రాజిని తిసికేల్లిన రోడ్ మీదకు తిసికేల్లా 
ఓ చెట్టు కింద కారు ఆపి , బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా 
“మీ చూపంతా రోడ్డుమీద ఉండాల , కాల్లేమో , అవసరం అయినప్పుడు , బ్రేక్ , క్లుచ్ ,అక్సిలేటార్ మీద ఆడుతూ వుండాల “
“మరి కళ్ళు ఎలా మార్చాలి కిందకు చూడకుండా ? “
“మీకు ఈత వచ్చా “
“అవును , మాకు స్కూల్ లో కంపల్ సరి అందరికి స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవడం , నేను మా స్కూల్ లో బెస్ట్ స్విమ్మర్ ని “
“మరి ఈత ఆడేటప్పుడు , కాళ్ళ వైపు చేస్తారా ??”
“లేదు , వాటంతట అవే అడిస్తాము “
“ఇక్కడ కుడా అంతే , మీరు కో న్ని సార్లు బండి తోలితే అదే అలవాటు అవుతుంది “
“సరే అయితే , నేను తోలనా మరి “
“రండి ఈవైపుకు ” 
తనేమో దిగి , కారు ముందు నుంచి డ్రైవర్ పైపు వచ్చింది , నేను నా సిటు లోంచి పక్క సిటులోకి జుంప్ చేశా 
“గేరు మార్చిన తరువాత , క్లచ్ ని స్లోగా వదలండి , లేదంటే బండి ముందుకు జంప్ చేసి ఆగి పోతుంది “
“సరే ” అని కార్ స్టార్ట్ చేసింది , చిన్నగా గేర్ మార్చి , క్లచ్ వదిలింది. (కార్ కానీ , లేదా బైక్ కాని మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు కుడా ఇదే అనుభవం అయి వుంటుంది )
కారు కొద్దిగా ముందుకు దూకి ఆగి పోయింది , నలుగు ఐదు సార్లు ట్రై చేసి , విసుగుతో 
“నను ఎంత స్లోగా తీసినా ఆగిపోతుంది ఎందుకు ” అంది ఫ్రస్ట్రేషన్ తో .
“పోనీ నేను క్లచ్ నొక్కుతాను , మీరు ఆ తరువాత డ్రైవ్ చేయండి ” అని 
నేను రెండు సిట్లకు మద్యలో కోచొని , నా కాలును తన కాలు పక్కన పెట్టాను. 
నేను గేర్ మర్చి , క్లచ్ వదిలి 
“ఇప్పుడు మీరు స్పీడు రైజ్ చేయండి ” వనేమో ఒక్కసారిగా నొక్కింది 
బండి జంప్ చేసి స్పీడు అందుకుంది. ఆ కంగారులో స్టీరింగ్ కంట్రోల్ తప్పి అటూ ఇటూ తిరగసాగింది. 
అలా వదిలేస్తే ఎ చేట్టుకైనా గుద్దు తుంది అనిచెప్పి , నేను ఓచేత్తో స్టీరింగు పట్టుకున్నా 
సరిగ్గా , నాచేతిని తీసికెళ్ళి తన చేతిమీద వేసి , కంట్రోల్ చేసి , క్లచ్ కోసం ఉపయిగించిన కాలును బ్రేక్ మీద , అక్సిలేటార్ మీదకు , మార్చ్ సాగాను
నేను కూచొన్న ప్లేస్ నుంచి , బ్రేక్ మరియు అక్సిలేటార్ కొద్ది దూరం లో వున్నాయి నేను వంగి నొక్కాల్సి వస్తుంది. 
అందులోనా, కాలు ఆ ములకు వెళ్ళినప్పుడు , నాకాలు తన తొడల మీద నుంచి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది
పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుంది , కిందేమో స్కిన్ టైట్ పలచని ప్యాంటు వేసుకోంది.
తనేమో ఓవైపు టెన్సన్ , మరో వైపు ఉత్సుక్తత (excitement) వలన తనకి నా కలు తన తొడల మీద వేసినా ఏమి అనిపించ నట్లు వుంది. 
తన చూపు అంతా రోడ్డు మీద వుంది , నేనేమో గతులకు దుప్పట్టా జారి పోయి పైకి కిందికి వూగు తున్న తన బంతుల వైపు చూస్తున్నా. 
అదేదో అంటారుగా “మన చూపులో నిజాయితీ వుంటే , వాళ్ళు మనలని చూడకున్నా , మన చూపులు వాళ్ళకి గుచ్చు కుంటాయి అని”
ఇక్కడ నిజాయితీ కాదు కాని , వాటిని చూస్తూనే కోరిక జప్ మని పెరిగి పోతుంది, కింద మనోడు, పైజామాని టెంట్ చేసేసాడు. 
ముందు గేర్ అడ్డంగా రాడ్డు వుంది , అందులోనా తన చూపంతా రోడ్డు మీద వుంది కాబట్టి బతికి పోయాను అనుకొన్న. 
కానీ నా చూపులు కుచ్చు కోవాల్సిన చోట కుచ్చు కున్నాయనుకున్న. తను చూపు రోడ్డు మీద నుంచి నావైపుకు మార్చి , నేను ఎక్కడ చూస్తున్నానో గమనించి. బండిని నిలపడానికి అన్నట్లు గేరు మార్చడానికి చేయి అక్కడ పెట్టింది. 
సరిగ్గా లేచిన నా మొడ్డ గేరు రాద్డుకు తగులుకొని ఉంది. తను ఎప్పుడైతే చేయి అక్కడ పెట్టిందో తన చేతికి వెల్లకి నా మేడ్డ తగిలింది. 
తను అవేమి పట్టించు కోకుండా గేరు మార్చింది.
“అమ్మే , చచ్చాను రా దేవుడా” అని నా పైజామా మీద పట్టుకొని , పక్క సీట్లో కూలబడ్డాను. 
అక్కడ తగిలితే ఎంత నొప్పి ఉంటుందో తెలిసిన వాళ్ళకే అర్థం అవుతుంది. 
“అయ్యో ఏమైంది , నన్ను చూడని” అని బండి ఆపి, డ్రైవర్ సిటు మీద నుంచి నా వైపుకు వంగింది. 
నేను ఎక్కడ పట్టుకొన్నానో చూసి , “నేను తగిలించానా? , గేరు మార్చి నప్పుడు చేతికి ఇంకో రాడ్డు తగిలింది , ఈ కారుకు ఇంకో గేరు ఉందేమో అనుకున్నాను”
అంత నొప్పిలోనూ తను చెప్పిన మాటకు నాకు నవ్వు వచ్చింది. 
నేను నవ్వడం చూసి “అయినా ఎప్పుడూ అలా లేపుకొనే వుంటావా? దాన్ని ”
అక్కడ నొప్పి వలన నా మొహం లో మార్పు చూసి 
“సారీ , నేను కావాలని తగిలించ లేదు, నేను చూసుకోను లేదు , నొప్పిగా ఉందా?”
ఓ వైపు నా నొప్పికి సాను భూతి చూపిస్తూ , కాని తను ఏమి చేయాలో తనకు అర్తం కావడం లేదు. ఇకో చోట ఎక్కడైనా ఐతే , మరి చేయి వేసి హెల్ప్ చేసేదేమో. కాని తను చేయి వేయాల్సిన ప్లేస్ కాదు. కానీ నేను పడుతున్న బాధకు చూస్తూ ఊరికే కుర్చోలేకుండా ఉంది. తనను చుస్తే ఇప్పుడే ఎద్చేసే లాగా ఉంది.
“ఏయ్ , నేవ్వెం ఏడవకు ఇప్పుడు , నాకు నొప్పిగానే ఉంది గాని , మరీ అంత లేదులే కొద్దిగా ఓర్చుకోగలనులే” 
“ఇందాకా ఏమన్నావు, ఎప్పుడూ లేచుకొని ఉంటుందన్నావుగా , ఎప్పుడూ చుసావేంటి?”
“నేనేం ఏడవడం లేదు, నా వలన ఎవరైనా బాధ పడితే నేను తట్టుకోలేను” అని కళ్ళ నిండా నిల్లు నింపు కుంది. 
“ప్లీజ్ , అనుకోకుండా జరిగింది లే , నివేమైనా కావాలని ఆ రాడ్డును , నా రాడ్డుకు తగిలించావా ఏంటి” అన్నా అంత బాదలోను నవ్వుతూ. 
“ఇంతకీ ఎప్పుడూ చూసావు నేను లేపుకోవడం”
“పొద్దున్నే , నిద్ర లేపుదామని రాజి వచ్చినదిగా , దాన్ని జడుసుకొనేటట్లు చేశావుగా”
“ఓహో , పొద్దున్నే, ఆ నవ్వులు ఎవరివబ్బా అనుకున్నా, తమరన్న మాట”
“మరి పగలంతా అందమైన అమ్మాయిల్ని డ్రైవ్ చేస్తే , రాత్రిళ్ళు వాళ్ళు కలలోకి వస్తే లేయక చస్తుందా ఏంటి”
“ఇక ఇప్పుడంటావా , మొన్నెప్పుడో మిస్ ఇండియా సెలక్షన్ లో బికినీ ప్రోగ్రాం చూసా, ఆ కొలతలు ఉన్న అమ్మాయి నా పక్కనే కూచొని వుంటే,ఆ అమ్మాయి అందాలు బట్టలు లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటాయా అని వుహిస్తున్నా , అందులోనా ఈ కుదుపులకు పాపం అవి పైకి కిందికి బ్యాలెన్సు చేస్తుంటే లేయక చస్తుందా”
ఆ మటలకు సిగ్గు పడుతూ 
“ఏయ్ , నిన్ను బండి డ్రైవింగ్ నేర్పించ మంటే , అమ్మాయిల అందాలు చూస్తున్నావా” అని నవ్వుతూ నన్ను కొట్ట డానికి చేయి ఎత్తింది. 
“ఇప్పుడే కదా నివలన్ ఎవరైనా బాధపడడం , నీవు చుడలేవని, ఆల్రెడీ బాధ పడుతున్న వాన్ని , మల్లి కొట్టి బాధ పెడతావా” అంటూ 
తన చేయి పట్టుకొని నా పెదాలతో ముద్దు పెట్టుకున్నా. 
“ఏయ్ , ఏంటి నీవు చేస్తుంది ?” మేహాన్ని కోపంగా పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ
“దగ్గరున్న , అందాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నా”
“నీ భాషా , వేషం చూస్తుంటే , నిన్ను డ్రైవర్ అంటే ఎవ్వరు నమ్మరు, ఇంతకూ నీవు ఎంత వరకు చదువుకున్నావు”
“ఏంటి నా ఉద్యోగానికే ఎసరు పెట్టాలని చూస్తున్నావా , నా మానాన నన్ను డ్రైవ్ చేసుకొని”
“గొప్ప చదువులేమి చదవలేదులే, ఎదో బెంగుళూర్ లో పెద్ద కంపెనీ లో పని చేయడం వలన కొద్దిగా నీట్ గా ఉండడం అబ్బింది”
“అయితే , మెన్న మేము ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడు కొంటుంటే, ఎందుకు నవ్వావు.”
“ఓరి నాయనో , నీవు ఎ లాయరో , లేక జడ్జో అయినట్లు అన్ని ప్రశ్నలు వేస్తున్నావు”
“నాకు ఖచ్చింగా తెలుసు , నీకు మా మాటలు అర్తం అయ్యాయని, అందుకే నవ్వావు అని”
“ఎప్పుడో , ఓసారి దొరుకు తావుగా ఈ వారం రోజుల్లో అప్పుడు చెప్తా” 
“తల్లి నన్ను వదిలై , ఎదో ఇలా కార్లు నడుపుకుంటూ , కారు తోలేది నేర్పించు కుంటు బతికేస్తా”
“అ ఆ , తోలే వాళ్ళవి , చుస్తూ మీ వాన్ని , లెపెస్తూ” అంటూ నన్ను ఇమిటేట్ చేసింది. 
“ఏయ్ నన్ను , ఇమిటేట్ చేస్తావా అని , కొట్టడానికి చేయి ఎత్తాను” నాచేయి అలాగే పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకుంది. 
“చెల్లుకు , చెల్లు అంది” 
“అదేంటి ?” 
“నాకు ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే , అలాగే ఉంచుకోవడం ఇష్టం వుండదు , అందుకే తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నా”
“ఓహో , అలాగా , మరి నాకు ఇక్కడ నొప్పి ఇచ్చావుగా , మరి నేను నీకు అక్కడ నొప్పి ఇచ్చి తిర్చేసుకోనా” అన్నా నా మేడ్డ వైపు , తన పూకు వైపు వేలు చూపిస్తూ
అంతలోనే పేస్ లో ఫీలింగ్స్ మారుస్తూ 
“సారి , నిజంగా అంత నొప్పి వేసిందా?” 
“అవును , ఎం నీకు అక్కడ నేను నొప్పి వచ్చేటట్లు చేసి , చెల్లు కు చెల్లు తీర్చు కోనా” అన్నాను కొద్దిగా సీరియస్ గా. 
“అక్కడ వద్దులే , మరెక్కడైనా చేసుకో” అంది నా ముందుకు వంగుతూ. 
ఓరి నాయనో , ఇదేక్కడ తింగర బుచ్చిరా బాబు, దేన్నీ సేరియస్ తిసికోవాలో , దేన్ని తమాషాగా తీసికోవాలో తెలీదు అనుకోని. 
సరే చాన్స్ దొరికింది అదేదో పెద్దలు సామెత చెప్పారుగా 
“సందు దొరికినప్పుడే , గుజ్జులు వేయాలని ” , వాడేసుకుంటే పోలా అనుకోని 
తన మొహాన్ని దగ్గరకు తీసుకోని , వేదాల మీదా ముద్దు పెడుతూ , తన కింద పెదవి నోట్లోకి తీసుకోని చికాను
కళ్ళు మూసుకొని ఆ ముద్దు లోని తియదనం ఆస్వాదిస్తుంది. 
అలా కొంత సేపు కింద పెదవి చప్పడిస్తూ, ఓ చేత్తో ఎడం వైపు రొమ్ము పట్టుకున్నాను. 

మ్ …. మ్ అంటూ , ఎదో చెప్పడానికి ప్రయత్నించింది”
వదిలితే , మల్లి దొరకదేమో నని , ఓ చేత్తో తల పట్టుకొని , కింద పెదవినుంచి పై పెదవికి మారస్తూ 
చేతిని కుడి డి చన్ను మీద నుంచి ఎడం చన్నుకు మారుస్తూ చిన్నగా పిసక సాగాను.
తన చన్నులు చేతికి అందడం లేదు , ఓ దాని కి పూర్తిగా న్యాయం చేయాలంటే రెండు చేతులు వుపయోగించాల్సిందే. 
తన శ్వాసలో మార్పు తెలుస్తుంది. కానీ బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది ఆ పోసిసన్ లో 
కాని వదిలితే మల్లి ఛాన్స్ రాదేమో నని ఓ అనుమానం 
ఓ వైపు అపుడే గేరు రాడ్డు తగిలి ముడుచు కున్న మా వాడు , ఈ చేష్టలకి తిరిగి లేచాడు. 
వాడు లేచేకొద్ది , అంత దాకా లేని నొప్పి తిరిగా బెట్టింది. 
దాన్ని వదిలేసి “అబ్బా అని , మల్లీ పైజామా పట్టు కొన్నాను “
తను కొద్దిగా తేరుకొని “ఇప్పుడు ఏమి తగల లేదు కదా , మరి నొప్పి అని ఎందుకు అంటున్నావు అంది ?”
“తగిలినప్పుడు , లేచుకొని వుంది ఆ తరువాత , పడుకుంది “
“ఇప్పుడు మళ్ళీ , లేచిందా ” అని ఆ మాట అన్నందుకు సిగ్గు పడి అటువైపుకు తిరిగింది.
నేను కిందకు దిగి , ఓ చెట్టు చాటుకు వెళ్లి , జిప్ తీసి ఉచ్చ పోసుకొన్నాను ఆ తరువాత నొప్పి కొద్దిగా తగ్గింది. 
ఇక దీంతో ఏమి ఎక్కువ చేసినా , మేడ్డ మన్ను తింటుంది ఈ నొప్పితో 
దాన్ని కెలక కుండా , ఈ రోజుకు డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తే రేపు చూసుకోవచ్చు అనుకోని, బండి ఎక్కా.
“జలజా , పద స్టార్ట్ చేయి ” అని చెప్పి చిన్నగా మెదటి గేర్ లో ఓ రెండు రౌండ్లు కొట్టాము 
నేను గేర్ రాడ్డు మద్యలో కూచొని , కళ్ళు అటు ఇటు జరుపుతూ ఆ రుజుకు , ట్రైనింగ్ అయ్యింది అనిపించాము. 
డ్రైవ్ చెస్తుంన్నత సేపూ , మద్య మద్య లో జలజ తొడల మీద కలు వేసునప్పుడు , దాన్ని క్లోజ్ గా సైడ్ తగిలినప్పుడు 
కొద్దిగా టెంప్ట్ అయినా , కంట్రోల్ చేసుకొన్నా 
మద్య మద్యలో అదేమో ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతు , నా పైజామా వైపు దొంగ చూపులు చూస్తూ ఉండింది. 
చివరకు , కొట్టం దగ్గరకి వచ్చాము. అప్పటికే టైం 1.30 అయ్యింది 
మేము రావడం చూసి , శాంతా రాజిని లేపి , పదవే అప్పుడే ఆకలి అన్నావు 
ఇప్పుడేమో కుంభ కర్ణుడి చెల్లెలు లాగా బడుకున్నావు గురక కొడుతూ అంది. 
అందరు కలసి కారులో ఇంటికి వెళ్ళాము. 

భోజనం చేసిన తరువాత , పనేమీ లేదన్నారు పెదాయన. రాత్రి సరిగా నిద్ర లేనందున
“అయ్యా , నేను బోరు దగ్గరకు వెళుతున్నా , ఏమైనా పని ఉంటే , ఎవరినైనా పంపండి “
“సరేలే, అవసరం అయితే పిలిపిస్టాలే “
బోరు దగ్గరికి వెళ్లి మంచం మీద పడుకోగానే , నిద్రాదేవి ఆవహించింది. 
దాదాపు రెండు , రెండున్నర గంటలు పడుకోన్ననేమో
గేటు కిర్రు మన్న చప్పుడికి మెలుకవ వచ్చింది. ఎలాగు గేటు దాకా వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారులే అని అలాగే కళ్ళు మురుకొని పాడుకొన్నా
కొద్ది సేపటికి , అడుగుల చప్పుడు తో పాటు , ఇద్దరు మాట్లాడు కొంటున్నట్లు వినిపించింది. 
కొట్టం దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు , లోపల ఎవరున్నది , ఏమి జరుగుతున్నది ఎవరికీ తెలియదు
“రాజి, నీవు వెళ్లి లేపవే , సినిమాకు టైం అవుతుంది , వెళదాము ” ఆ గొంతు జలజ ది లా గుంది. 
“అన్నా , లేయి తాత సినిమాకు పొమ్మన్నాడు , వెళదాము “
అప్పుడే నిద్ర లేచినట్లు , ఆవలిస్తూ లేచి ” సినిమాకు , ఇక్కడికి వెళ్ళాలి రాజి ? మీ ఊరిలో లేదా ?”
“పక్కనే టౌన్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలి , తొందరగా రా “
“సరే , మీరు పదండి , నేను మొహం కడుక్కొని వస్తాను ” బోరు దగ్గరకు వెళ్లి నిద్ర మత్తు వదిలేట్టు మేహం కడుక్కొని ఇంటికి వెళ్లాను. 
ఇంటిదగ్గర ఆడాళ్ళు అందరు సినిమాకు రెడి అయినారు. 
విల్లు ముగ్గరు, యాదమ్మ , శాంత ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు , అది వయసు తులసి మరియు కళావతి 
ఇద్దరు , మేము సినిమాకు వెళ్ళే టౌన్ లోనే బియస్సీ చదువుతున్నారంట దారిలో రాజి చెప్పింది. 
మేము ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలు దేరే టప్పటికి 5.50 సినిమా 6.30 కి అంట 
మేము వచ్చిన దారి కాకుండా వేరే దారి వుంది సినిమా హాలు ఉన్న టౌన్.
తారు రోడ్డు కాక పోయినా కంకర రోడ్డు బాగానే వుంది. 
6.20 కి ధియేటర్ కు చేరుకున్నాము , బండి పార్క్ చేసి వచ్చేకొద్దీ 5 మంది కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నారు.
యాదమ్మ వాళ్ళ పక్కన నిలబడి వుంది. నేను దాని దగ్గరకు వెళ్లి టికెట్లు తిసికోన్నారా అన్నాను.
లేదు సారూ ,అమ్మగారు మీకోసం చుట్టన్నారు. 
“శివా , వెళ్లి టికెట్లు తీసికోవా అందరికి ” అంది శాంతా 
పెద్ద రష్ లేదు , 10 రోజుల కిందట వచ్చిన సినిమా , వెళ్లి బాల్కానికి 7 టికెట్లు తీసుకొన్నా. 
అక్కడ కొన్నే సీట్లు ఉన్నాయి , చూస్తుంటే మేము తప్ప ఎవరూ వచ్చేటట్లు కనబడుట లేదు బాల్కానికి. 
అక్కడ సిట్ నంబర్స్ ఏమి వుండవు , వెళ్లి సీట్ పట్టుకుంటే అక్కడ కుచోవచ్చు , లేకుంటే మిగిలిన సీట్లలో కుచోవాలి అంతే 
రెండు టికెట్లు నేను తీసికొని , మిగిలినవి శాంతాకు ఇచ్చి 
“నేను , యాదమ్మ వెళ్లి సిట్లు పట్టుకుంటాము , మీరు తీరికగా రండి “
“యది , పద వెళదాము అన్నాను “
“అక్కా , నేను కుడా వెళతాను ” అని రాజి తన టికెట్టు తీసికొని , మాతో పాటు వచ్చింది
వరుసకు పది చొప్పున 3 వరుసలె ఉన్నాయి 
మేము పైన ఉన్న వరుసకు వెళ్లి , వాళ్ళకు మిగిలనవి వదిలేసి కుచోన్నాము
రాజి పక్కన నేను నా పక్కన యాదమ్మ ఆ తరువాత ఓ సీట్ ఖాలీ గా వదిలేసా , ఎవరినా వస్తే అప్పుడు చుడచ్చులే అని కుచున్నాము 
ఏవో advertisements వస్తున్నాయి. సినిమా స్టార్ట్ అవుతున్న సూచనగా , బెల్ కొట్టారు 
లైట్స్ ఆఫ్, అంతా చీకటిగా ఉంది పక్కన ఉన్నవాలు మాత్రమె కనబడుతున్నారు అది కుడా క్లోజ్ గా చుస్తే. 
సినిమా టైటిల్స్ వస్తున్నాయి , పక్కన యాదమ్మ బాల్కని రావడం మెదటి సారి అనుకుంటా తన మొహం లో సంతోషం కొట్టోచ్చినట్టు కనబడుతుంది. 
పూర్తీ కళ్ళు చాపుకొని సీరియస్ గా సినిమాలో లీనమైంది. 
అటు రాజి కుడా సీరియస్ గా మూవీ చూస్తుంది, అప్పుడే తలుపులు తీసికొని మిగిలిన మా గ్యాంగ్ రాసాగారు. 
“అక్కా , ఇక్కడున్నాము రా ” అని రాజి పిలిచింది
చీకటిలో సీట్లు పట్టుకొని ఒక్క రోక్కరే నన్ను దాటుకొని వెళ్ళారు. 
చివరన ఉన్నది మాత్రం చేతుల్లో ప్యాకేట్స్ ఉన్నదున , సీట్లు పట్టుకోవడానికి లేకుండా పోయింది 
యాదమ్మను దాటుకోవడానికి ప్రయత్నించి , తన కాలు అడ్డం ఉండడం వలన అది తగులుకొని సరిగ్గా నా వల్లో పడ్డది
నేను అటువైపే చూస్తుండడం వలన , పడకుండా పట్టుకుందామని చేతులు చాచాను , సరిగ్గా నా చేతులకు తన రెండు చన్నులు దొరిగాయి
ఏవో రాళ్ళూ పట్టుకున్ననేమో అనిపించింది. 
చూస్తుంటే ఈ సుందరి సన్నుల మీద నాదే మెదటి చేయి అయినట్లు వుంది అనుకోని , కొద్దిగా వత్తి వాటిని వదిలేసి తనను పైకి లేపాను. 
అదెవరో కాదు శాంత , కిందకు వంగి దొరికిన ప్యాకెట్లు ఇచ్చాను. 
లైట్ లేక తన మేహం చూడలేదు కాని , తను కోపంగా ఉన్నట్లు అర్థం అయ్యింది. 
తను తీసుకోని వెళ్లి తన ఫ్రెండ్స్ మద్య కుచోంది. 
ఇంతలో మరో సారి తలుపు తెరుచుకుంది , మరో జంట వచ్చి మా ముందు కూచుంది

సినిమా మొదలై పోయింది , అందరు సినిమా చూడడం లో బిజీగా ఉన్నారు. 
నేనేమో ఆ సినిమా అంతకు మునుపే చూసేసాను , నాకు పెద్దగా ఇంటరెస్ట్ అనిపించ లేదు 
ఎలా అనిపిస్తుంది , ఇటువైపు బంగిన పల్లి మామిడి పళ్ళు 
అటు వైపు పండ బోతున్న జామపండ్లు 
ఓ వైపు లేలేత పూకు , మరో వైపు విచ్చుకున్న పూకు. 
కాని ఇద్దరు బిజీగా సినిమాలు మునిగి వున్నారు , ఏమైనా ఛాన్స్ దొరుకుతుందేమోనని , ఎడమవైపు చేయ వేసా 
యాదమ్మ , చీర రవికలో వచ్చింది, కింద చేయి పెట్టడానికి విలు కాదనుకుంటా , సరే ట్రై చేద్దాం అని తన తొడమీద చేయి వేసా 
తనవైపు నుంచి ఎటువంటి స్పందనా లేదు, 
తన వైపు పూర్తిగా వరిగి , సిటు మీద నుంచి చేయి వేసి తనని నా వైపుకు పిక్కున్నా 
యడం చేతితో అటువైపు సన్ను పట్టుకున్నా 
“స్స్ సారూ , ఎవరైనా చూస్తారు అంది “
“అంతా సినిమా చూస్తున్నారు లే , నీవు కుడా సినిమా చూడు, నా పని నేను చేసుకుంటా అన్నా “
తనేమో ఇంకా నా వైపుకు జరిగింది 
నాకు ఇప్పుడు పూర్తిగా తనవి పట్టుకోవడానికి వీలు దొరికింది
“పైట పై నుంచి చేయి పెట్టి , జాకెట్ లోపలికి చేయి పెట్టా “
“చేతి నిండుగా దొరికింది , అలాగే ఇంకొచెం లోపలి పెట్టి తన ముచ్చికలు పట్టుకొని చిన్నగా నలిపా “
ఆ నలుపుడికి ” అబ్బా , సారూ ” అంటూ నా చేయి ని గట్టిగా సన్ను కేసి వత్తుకో సాగింది.
అంత కంటే ఏమి చేయడానికి వేలు కాలేదు. తన చేయి తీసుకోని నా మేడ్డ మీద వేసుకొన్నా 
కాని తనేమో సినిమాలో మునిగిపోయింది. చేయి తీసేసి నేను కుడా సినిమా చుదామనుకొనే లేపే ఇంటర్వెల్ కు బెల్ కొట్టారు. 
“రాజి , వస్తావా బైటకు , నీకు ఏమైనా కావాలా ? , మీకు కుడా ఏమైనా తేనా , మేడం ” అని శాంతా ని అడిగా 
“మాకు పాప్ కార్న్ తిరుకోనిరా “
“యాదమ్మ నివుకుడా రా , అయితే మేము ఇద్దరమే తెలుము అందరికి ” అని 
తనను కుడా బయటకు తీసికొని వెళ్ళా, రాజి , యాదమ్మ బాత్ రూమ్ కి వెళ్ళారు 
నేను కుడా వెళ్లి , పోసుకొని వచ్చా , ఈ లోపున ఇద్దరు వచ్చారు. కావలసిన వి తీసుకోని లోనకు వచ్చాము. 
వాళ్ళకు పాప్ కార్న్ ఇచ్చి , నేను నా సిట్ లో కూచున్నా 
“యాదమ్మ , నా సిట్ లో నాకు సరిగా కనబడలేదు , అక్కడ నీవు కుచో , నీ సిట్ లో నేను కుచుంటా “
అని రాజి , యాదమ్మ సిట్ లో మారారు. సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్లు బెల్ కొట్టి , లైట్స్ తీసేసి సినిమా మేదళు పెట్టారు. 
కొద్ది సేపటికి , నేను రాజి వైపు వొంగి , తన తొడమీద చేయి వేసాను. 
తను , నా చేయి మీద చేయి వేసి నొక్కింది. 
తన వెనుక చేయి వేసి కొద్దిగా నా వైపుకు లాక్కొని , కుడి చన్ను పట్టుకున్నా 
తను పొద్దున్న వేసుకున్న జాకెట్ లాంటిదే వేసుకుంది , కింద మాత్రం , స్కర్ట్ వేసుకుంది. 
దొరికినంతా సన్ను పట్టుకొని చిన్నగా నొక్కాను. 
తన చేయి నా తోడ మీద వున్నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకొంది. 
తొడమీద వున్నా చేయిని అలాగే లంగా మీద , తను పూకు దగ్గరికి తీసికెళ్ళి వత్తాను. 
“అన్నా , అ ఆ ఆ ” అంటూ నా చెవిలో గుస గుస లాడింది. 
“కాళ్ళు సీటు మీద పెట్టుకొని , కుచో” అని చెవిలో గోనిగా 
తన రెండు కాళ్ళు సిటు మీద వేసుకొని కూచుంది , మనం కింద బోజనానికి ఎలా కుచోంటామో అలా కూచుంది 
తన కాళ్ళ మద్య బాగా జాగా వుంది చేయి పెట్టడానికి, పైన స్కర్ట్ కవర్ చేస్తుంది తోడాలని 
నా చేయి తన తొడల మీద వేసి , చిన్నాగా స్కర్ట్ కింద చేయి వేసా
నా చేయి డైరెక్ట్ గా స్కిన్ టు స్కిన్ తగిలే సరికి తను కొద్దిగా జర్క్ ఇచ్చింది 
అలాగే పట్టుకొని చిన్నాగా తన చెడ్డి వైపు చేతిని తీసికెళ్ళి 
చేద్దిమిద నుంచే తన పూకు పెదాల మద్యలో పిడిచా 
“అబ్బా , సినిమా చూడని అన్నా ” అని చెవిలో గోనిగింది 
“నీవు చూడు , నేను నా చిన్న రాజితో అడుకొంటా”
“కొద్దిగా లేస్తావా చెడ్డి కిందకు పికుతా ” అని చెప్పి ఆ చేత్తోనే , చేడ్డిని కిందకు పికాను 
తను కొద్దిగా పిర్రలు లేపి , తొడల మీదకు తెచ్చుకొంది 
నాకు ఇప్పుడు తన పూకు తాకడానికి ఎ అడ్డంకి లేదు 

మద్య వేలును పుకులో పొడిచా , అక్కడ చిత్తడి చిత్తడి గా వుంది 
నేను వేలు లోపలి పొడవగానే తను గుద్ద ముందుకు జరిపింది 
వేలును అలాగే లోపలి బయటకు పీకి కొద్దిసేపు ఆడించా
అందులోంచి , బొట్లు బొట్లు కారి లంగా మీద పడింది. 
నేను చేయి బయటకు తీసి , నోట్లో పెట్టుకున్నా 
నేను చేయి బయటకు తీయగానే , తను కుడా నా చేయి పట్టుకొని లోపలకు తీసుకోని వెళ్ళడానికి ట్రై చేసింది
దాని జ్యూస్ టెస్ట్ చేసి , తిరిగి స్కర్ట్ కిందకు తిసికేల్లా 
ఈ పర్యాయం , మద్య వేలుకో పొడుస్తూ , బొటన వేలుతో పైన తన గొల్లి మీద వోట్టాను. 
గొల్లి మీద వత్తడికి , పుకులో వేలు లోనకు బయటకు తోస్తుండడం వలన 
తనకు చివరికి వచ్చింది అందానికి సూచనగా , తన చేయి నా చేయి మీద వుంచి గట్టిగా నిక్కోంది. 
మద్య వేలుకో గుల్లిస్తూ , బొటన వేలుతో గొల్లి మీద వత్తడి పెంచి 
చిటికేని వేసికి , పూకు రసం కొద్దిగా పూసి 
దాన్ని గుద్దమీద కు తెచ్చి అక్కడ , కొద్దగా పోదిచాను. 
అంతవరుకు బాగా కాక మీద వుంది , ఎప్పుడైతే అక్కడ పోడిచానో 
నా చేసి గట్టిగా పట్టేసి , గుద్ద పైకి లేపి , కార్చేసింది 
నా చేయి అంతా జిగట జిగట గా తయారయ్యింది. 
“అబ్బా , చూడు నా బుల్లి రాజి ఎంత కార్చిందొ ” అని తన చెవిలో గోనిగా 

చేతిని అలాగే స్కర్ట్ లోపలి వైపుకు తుడిచి, నా జేబులో చేతి గుడ్డ తీసికొని మిగిలిన దంతా డానికి తుడిచా 
నా కేమో ప్యాంట్ లో మా వాడు నిగడ తంతున్నాడు. 
పొద్దునున్న నొప్పి తగ్గింది , ప్యాంట్ జిప్ తీసి , తనకు బయటకు తీసి 
దాని మీద చేతిగుడ్డ వేసి , అటువైపు రాజి చేయి తీసుకోని నా మేడ్డ మీద వేసుకొన్నా 
తనకు అర్తం అయినట్లు వుంది , చేతితో మేడ్డ పూర్తిగా చుట్టేసి
పైకి కిందకు ఆడించ సాగింది. అలా ఓ పది నిమిసాలు ఆడించగానే 
గత , గంటా గంటన్నర నుంచి లేపుకున్న నా మేడ్డ , ఇక ఏమాత్రం తాల లేను అన్నట్లు 
బలుక్కున , తన చేతిలో కార్చేసింది 
చేతిగుడ్డ తన చేతిలో వేసి డానికి తుడిచేయమన్నా. 
సినిమాలో చివరి ఫైట్ జరుగుతూంది , రాజీకి సైగ చేసాను చెడ్డి పైకి పిక్కోమని 
తను చిన్నగా పిర్రలు లేపి , చెడ్డి పైకి పిక్కుంది. 
నేను చేతిలోని గుడ్డను సిటు కిందకు తోసేసా. 
తెరమీద శుభం పడగానే , లెట్స్ వేసారు. 
మేము లేచి బయటకు వెళ్లి , ఇంటి దారి పట్టాము. 
ఇంటికెళ్లి బొంచేసి , నా చాప , రగ్గు, దిండు తీసుకోని మిద్ది మీదకు వెళ్ళా పడుకోవడానికి 
రాత్రికి యాదమ్మను రమ్మని చెప్పింటే బాగుండు, కాని తనతో చెప్పడానికి వీలు కాలేదు. 
కాని , పైన చల్లని గాలికి , ఫుల్ గా తినడం వలన నడుము వాల్చగానే, నిద్దర పట్టేసింది.

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button