KALASI VACHINA ADRUSTAM

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 47 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM - 47 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

KALASI VACHINA ADRUSTAM – 47 | కలసి వచ్చిన అదృష్టం | POOKU MODDA

కథ,కథనం: శివ రెడ్డి

kalasi vachina adrustam

telugu sex stories

అలా ఎంత సేపు నిద్దర పొయామో  తెలియ లేదు కానీ , నా ఫోన్  రింగుకు  మెలుకవ వచ్చింది.     ఎవరబ్బా అనుకొంటూ   చుస్తే ,   శాంతా  నుంచి కాల్.
“హాయ్  , ఎలా ఉన్నావు శాంతా “
“నేను బాగానే ఉన్నాను  , ఏంటి తమరు  మాయమై పోయారు , ఫోన్  లేదు  , దర్సనం  లేదు. “
“ఇంట్లో నే ఉన్నాను ,  ఎదో  కొద్దిగా పనిబడితే   బయటకు వెళ్లి  ఓ  రెండు గంటల క్రితం వచ్చి పడుకొన్నాను , ఇదిగో ఇప్పుడే నీ  కాల్  నిద్ర లేపింది. “
“జలజా , ఫోన్ కానీ  చేసిందా ?”
“లేదు, చేయలేదు “
“మా ఇంటికి వచ్చింది , నీ  గురించి  అడిగింది  , అక్కడ జరిగిన విశేషాలు అన్నీ చెప్పాను, నీ  నెంబర్  తీసుకొంది  , అందుకే అడుగుతున్నాను , నీ  కేమైనా ఫోన్ చేసిందేమో నని”
“లేదు “
“మాకు  కాలేజి  రేపటి నుంచి ,  ఈ లోపున  ఓ  సారి కనబడకుడదా “
“వచ్చి రెండు రోజులు కుడా కాలేదు  , అప్పుడే ఏంటి ? “
“ఎం  అంత బిజీ గా ఉన్నావా ?, నన్ను కలిసే టైం  కుడా  లేదా ఏంటి “
“సరేలే  సాయంత్రం మీ  ఇంటికి వస్తా లే “
“తోంద రగా  రా మరి , సినిమాకు  వెళదాము “
“నాకు పని ఉంది , నేను సినిమాకు రాలేనులే , మీ నాన్న వచ్చిన తరువాత  వస్తా ఓ  సారి కనిపించి పోతా   సరేనా ?”
“నాకోసం  రమ్మంది  , మా నాన్న కోసం కాదు ,  లేకపోతె  నువ్వు ఎక్కడుంటావో  చెప్పు నేనే  వస్తా  ఓ  గంట  తరువాత “
“మా ఇంట్లో ఎవ్వరు  వుండరు , ఇప్పుడు వద్దులే  ఆ తరువాత వస్తువుగానీ”
“పరవా లేదు  అడ్రస్  చెప్పు , నేను రాజి వస్తాము “
“తప్పదా ?  “
“ఏంటి ఓ  ఇదై  పోతున్నావు , నువ్వు ఇయ్యాక పొతే నేను కనుక్కోలేనను కున్నావా , ఎందుకు అందర్నీ  అడగడం అని , నిన్ను అడుగుతున్నా , లేకుంటే  ఓ  మూడో లేదా నాలుగో  ఫోన్ కాల్స్ చేసుకొంటే  , నీ అడ్రస్ తెలిసి పోతుంది ,  ఇస్తావా , లేక నాన్నే కనుక్కోమంటావా “
“సరే  రాసుకో ”  అంటూ  అడ్రస్ చెప్పాను.
“మేము  ఇంకో  గంటలో  వస్తాము “
“నువ్వు బయలుదేరే టప్పుడు ఫోన్ చేయి నేను బయటకు వెళుతున్నా , నువ్వు ఫోన్ చేయగానే వస్తాను “.   సరే  అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది.
 
నేను మాట్లాడుతుండగా  జలజ  లేచింది .  “ఎవరు ? శాంతా నా,  ఎ మంటుంది “
“తను ఇక్కడికి వస్తుందంట “
“వచ్చిన తరువాత కలవలేదంట  కదా  , నిన్న  నాతొ చెప్పింది. “
“కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నాను  అందుకే  వీలు కాలేదు “
“ఎంతైనా  లవర్  కదా ,  నువ్వు ఓ సారన్నా  కలవాల్సింది.”
“ఎలాగూ  ఇప్పుడు వస్తుంది కదా,  కలుస్టాలే  “
“ఏంటి  , దాన్ని కుడా  కానిచ్చేసావా , పెళ్లి కాకుండానే “
“కలుస్తా అంటే , ఇలా కలవడం కాదులే ,  తన వెంట  రాజి ని  తోడూ తెచ్చుకోంటుంది. “
“పద వెళ్లి కడుక్కోందాము”  అంటూ  తను లేచి బాత్ రూమ్ కు వెళ్ళింది.   
నగ్నంగా  అలా  నడుచు కొంటూ  వెళుతుంటే , తన బ్యాక్ చేసే కొద్ది  రెండు గుమ్మడి కాయలు కోసి అక్కడ  అతికించి నట్లు , తను నడుస్తుంటే  అవి లయ బద్దంగా  పైకి  కిందికి  కదులుతున్నట్లు  అనిపించింది.  ఆ  ఆలోచనలతో నిద్దర లోంచి ఉలిక్కి పడి  లేచి నట్లు టక్కున లేచింది  నా మొడ్డ.  దాన్ని  పడుకో బెట్టడం  నా పని కాదు  , లోన కెళితే  జలజే  చూసుకొంటుంది  అని  లేచి బాత్రుం కు వేల్లాను.
 
అప్పుడే  అవశిష్టం  తిర్చుకోన్నట్లు ఉంది ,  షవర్  తిప్పి దాని కింద నిలబడి  వంటికి సబ్బు  పట్టించు కొంది.    నేను వెళ్లి  పోసుకొని  తనతో జాయన్  అయ్యాను.   భుమికి సమాంతరంగా  నిక్కి నిగిడి ఉన్న నా మొడ్డను  చేత్తో పట్టుకొని తన దగ్గరకు  లాక్కొంది. 
“ఇది  ఇప్పుడే రావాలా , దాన్ని  ఓ  రెండు గంటలు ఆగి రమ్మన  వచ్చుగా ”  అంది
“నేను అదే చెప్పను , కానీ  వింటేనా , పోనీ  నువ్వు చెప్పు “. నా వైపు అదో రకంగా చూసి
 
“దానికి , నేను నీతో  ఉన్నట్లు తెలియదు , తెలిస్తే  అంతే ”  అంటూ  నా ముందు కూచొని  నా దాన్ని తన నోట్లోకి తీసుకొంది.   
 
గుండును  తన పెదాలతో  రాపాడిస్తూ  , నాలుకతో  నా మొడ్డ బొక్కను పొడిచింది.   అది అలా చేసేకొద్దీ  వాళ్ళంతా  జిల్లు మంది.    పెదాలతో  గుండు  బొడిప వరకు నోట్లోకి తీసుకోని నాలుకతో పొడుస్తూ  , పెదాలతో చీకసాగింది.    అలా ఓ  నిమిషం పాటు  నాలో  ఉన్న ఎనర్జీ అంతా  నా మొడ్డ గొట్టం ద్వారా  తన లోకి పిల్చి నట్లు  పీలుస్తూ రెండు చేతులు నా పిర్రల వెనుక వేసి  తన కేసి అదుము కొంది.
 
ఒక్కసారిగా  నా పిర్రాలను తన కేసి వట్టుకోగానే  , నా మొడ్డ  తన  గొంతు లోకి దురిపోయింది.   అది తన అంగటిలో  తాకే సరికి ,  తన పోరా పోయి  తన కళ్ళలో  నీళ్ళు రాసాగాయి.  రెండు చేతులతో తన తల పట్టుకొని నా మొడ్డను  బయటకు పీకాను. 
 
“ఎందు కంత  ఆత్రం, నిదానంగా తీసుకోవచ్చు కదా”
“సరే లే  , దా  నా మీదకు  రా ”  అంటూ  తను అక్కడే గచ్చుమిద వెల్లకిలా పడుకొని కాళ్ళు  వెడల్పుగా చిలుస్తూ  నన్ను తన మీదకు లాక్కొంది.   పుస్తకం లా తెరుచుకొన్న తన కాళ్ళ మద్య చేరి , తన తొడలను నా బుజాల మిద వేసుకొని  ,  నా మొడ్డను  కప్పలా తెరుచుకొన్న  తన పూ  బొక్కముందు  పెట్టి ,  ఒక్క  ఊపుతో  తన పూకు అడుక్కంటా వెళ్లి పోయాను.
 
మా పైన  షవర్  చిన్నాగా , వేచ్చాగా పడుతూనే వుంది.   తన తొడలను పట్టుకొని  జోరుగా పోట్లు వేయసాగాను , మా ఇద్దరి మద్య  నీళ్ళు  , మా తొడల మద్య వింతైన  సౌండ్ చేయసాగాయి.    పైన నీళ్ళు నా మొడ్డ ద్వారా తన బొక్కోలోకి వెల్లినాయో  లేక తన బొక్కే  ఆ  నీళ్ళు  ఉరబెట్టిందో  తెలియదు  కాని  , నా మొడ్డ మాత్రం  జారుడు బల్ల మీద  జారినట్లు తన పూకు  గోడలను తాకుతూ , లోనకు బయటకు  జారసాగింది.    నేను గుద్దే  గుద్దులకు  తను  వెనక్కు  జరుగుతూ తన తల గోడకు తగులు కుంది.    తన రెండు చేతులు  గోడకు తలకు మద్యలో పెట్టుకొని  అన్నీ అరేసుకొని  కాళ్ళు మూసుకొని నేను వేసే దరువులు  ఎంజాయ్ చెయ్యసాగింది.  ఓ  5 నిమిషాలు నిరంతరంగా సాగింది ఆ గుద్దులాటకు తన బొక్క బోల బోల మంటూ  కార్చుకోగా , తను నన్ను కదలనీయకుండా  , తన కళ్ళతో ,  చేతులతో పట్టేసుకొని  తన కేసి అదుము కొంటూ  కార్చేసుకోంది. 
ఓ  రెండు నిమిషాలు  తనను కార్చుకో నిచ్చి  తనను  లేపి   వంకో మన్నాను.
 
తనతో పాటు తెచ్చుకొన్న  నా లుంగిని  తన మోకాళ్ళ కింద వేసుకొని తన కిందకు పెట్టి  మోకాళ్ళ మీద  వొంకోంది.    బలిసిన పిర్రల మద్య  విచ్చుకొన్న తన గుద్ద కింద  బొక్క పెదాలు ఎర్రగా రా రమ్మన్నట్లు పిలుస్తున్నాయి.  
“మొదట చిన్నాగా పెట్టు , ఒక్క సారిగా తోయకు ” అంటూ తన పూ పెదాలు విచ్చాదిస్తూ  నా మొడ్డకు  దారి చూపింది.   రెండు చేతులతో తన నడుం పట్టుకొని తెరిచి ఉంచిన తన పూకు పెదాల మద్య నా మొడ్డనుంచి  , మెల్లిగా  నేట్టాను.  తన గుద్ద  సరిగ్గా షవర్  కింద ఉంది  పైనుంచి ధారగా పడుతున్న నీళ్ళు తన గుద్దమీద  పడి  , అక్కడ నుంచి నా మొడ్డ మీదకు కారసాగాయి.  
 
నా మొడ్డ  తన పూకు లోతుల్లో  సెటిల్  అయ్యి  తన కండరాలకు  అలవాటు అయ్యేంత వరకు అక్కడక్కడే  గుల్లించ సాగాను.  ఓ  రెండు నిమిషాలకు  తన బొక్క నా రాడ్దుకు అలవాటు పడగానే,   దీర్గంగా ,  వేగంగా  పోట్లు వేయసాగాను.    ఆ పోట్లు  డైరెక్ట్గా తన గొల్లిమీద  వత్తిడి చేస్తుంటే.   ఆ వత్తిడికి   తన నోట్లోంచి సన్నని మూలుగులు రాసాగాయి. 
 
తన నడుం మీదున్న ఎడం చేతిని తన  పిర్రల మీదకు జరుపుతూ  నా బొటన వేలిని తన గుద్ద బొక్కలో దూరుస్తూ ,  రిథమిక్ గా  రెండు బొక్కలు దున్నసాగాను.   మా తొడలు  ఒకదానికొకటి తగులుకొని వచ్చే చప్పుడు తన ములుగులతో కలిసి  ఇంకో  కొత్త శబ్దం బాత్రుం లో రాసాగింది.
 
ఓ పదినిమిషాల తరువాత తన మూలుగులు మా తొడల సమ్మెలన శబ్దాల కంటే  ఎక్కువ కాసాగింది .  కింద నుంచి  తన గుద్ద తో  వెనుకకు  గుద్దుడు ఎక్కవ చేయసాగింది.  తనకు అనుగుణంగా  నేను కుడా  తన నడుము గట్టిగా పట్టేసుకొని , తన బొక్కలో పోట్లు వేగం పెంచేసాను.   ఇక తనకు చివరికి వచ్చేసరికి  తను ఉగడం ఆపేసి  “శివా , గట్టిగా కొట్టు , లోపలి కంటా దుర్చు ”  అంటూ  తన గుద్ద  నాకు మొలకు పూర్తిగా నెట్టి అక్కడే  ఉండి  పోయింది.  తన పిర్రలు చూస్తుంటే లోపలనుంచి కోరిక పుట్టుకొచ్చి,   వట్టల్లోని వత్తడి అంతా  వీర్యం రూపంలో  మొడ్డ గొట్టం లోంచి  తన పూకు  మట్టాన విడతలు విడతలు గా పిచికారీ కొట్టేసింది.  
 
తన పూకులో వేచ్చాగా కారిన  నా రసానికి తోడుగా తన పూకులో ఊరిన రసాలు కలగలిసి  వెచ్చగా తన పూకు లోంచి బొట్లు బొట్లుగా   పైనుంచి పడుతున్న  నీళ్ళతో కలిసి పోయి గచ్చుమిద పడసాగింది.  
 
కొద్దిసేపటికి  మెత్తబడిన నా మొడ్డ తన బొక్కలోంచి  బయటకు వచ్చేసింది.   తను కుడా  పైకి లేచి  నీళ్ళు  కొద్దిగా  ఫోర్స్ గా తిప్పి, ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేసి  బయటకు వచ్చి బట్టలు వేసుకొని ఇద్దరం బయటకు వచ్చాము.  
 
తనేమో  తన బైక్ మీద వెళ్ళిపోయింది , నేను బైక్ వేసుకొని   ఇంతకూ మునుపు పోలీసును కలిసిన హోటల్ కు వెళ్లాను. అపటికే తను నా కోసం  వెయిట్ చేస్తున్నాడు.
“సారీ  సర్ ,  కొద్దిగా లేట్ అయ్యింది ”
“పరవా లేదు శివా,  నేను ఇప్పుడే  వచ్చాను”.   అంటూ  ఇద్దరికీ  టి  ఆర్డర్ చేసాడు.
“ఏంటి శివా ,  ఏమైనా క్లూ  దొరికిందా ?”
“దొరికింది సార్ , ఆ మెయిల్స్  పంపించే వాడి ఇల్లు కుడా  కనుక్కొన్నాను , కాని వాడి పేరు తెలుసుకోవాలి ”  అంటూ    మేము నోట్ చేసుకొన్నా ఇంటి నంబరు  ఇచ్చాను.
“నువ్వు చాలా ఫాస్ట్  శివా, ప్రతాప్ చెప్పినప్పుడు , ఉరికే పోగుడుతున్నాడు  నిన్ను అనుకొన్నాను , కాని  వాడు చెప్పింది  ఇసుమంత కుడా  తప్పు లేదు,   ఓ  నిమిషంలో  వాడి పేరు ఏంటో కనుక్కొంటాను”  అంటూ  తన ఫోన్ లో  వాళ్ళ ఆఫీస్ కు  ఫోన్ చేసి ఆ ఇంటి నెంబర్  ఇచ్చి ,  అందులో ఉండే  వాళ్ళ పేరు  కనుక్కోమన్నాడు.  అలాగే ఆ పేరుమిద  రిజిస్టర్ అయిన  పర్సనల్ ఫోన్ నంబర్స్ ఉంటె  చెప్పమన్నాడు.   వాళ్ళు  డీటెయిల్స్  తో  కాల్ చేస్తామని  ఫోన్ పెట్టేసారు.
“వాడి ఇల్లు తెలిస్తే  డైరెక్ట్ గా వాడి ఇంటి మిద దాడి చేసి వాడిని పట్టుకొని నాలుగు పికితే వాడే చెప్తాడు కదా ”
“కరెక్టే  సర్ కాని  ,  ఆ  వీడియో వాడి దగ్గరే ఉంటె problem లేదు , కాని వాడు ఎవ్వరి దగ్గరైనా  దాచి పెట్టినా , లేదా ఎవ్వరితో నైనా షేర్  చేసుకొన్నా  problem”
“ఎం చేద్దామని  నీ  ఉద్దేశం”
“వాడికి  తెలీకుండా వాడి ఇల్లు చెక్ చేసి ,  ఆ విడియో కు సంబందించిన  ఆనవాళ్ళు  అన్ని తుడిచేయాలి, ఆ తరువాత వాడిని పట్టుకొని నాలుగు పికితే  మిగిలిన విషయాలు  ఏమైనా ఉంటె  చెపుతాడు.”
“నేను వెళ్లి చెక్ చేయనా  అయితే ?  ”
“మీరు డ్రెస్  లో వెళితే భయపడతారు  సారూ ,  ఏదైనా  ఒక ప్లాన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాలి ”
“ఏదైనా  ప్లాన్ ఉందా  నీ మనసులో ”
“వాడు  ఓ  నర్స్ సర్ , ఏమని చెప్పి వాడి ఇంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు మనం. ”
“ఇంతకూ వాడు పని చేసేది  ఎ హాస్పిటల్ ”  ఆ  హాస్పిటల్ పేరు చెప్పాను.
“పోనీ  హాస్పిటల్ నుంచి  ఏమైనా హెల్ప్ తీసుకొందామా  ”
“వద్దు సార్ , అప్పుడు  అందరికి  ఎందుకు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. మీరు వస్తానంటే  ఏదైనా  రైడ్  అని చెప్పి లోపలికి  వెళ్ళొచ్చు వాడు ఇంట్లో  లేనప్పుడు , ఏమంటారు”
“అధికారికంగా చేయలేము  , కాని  అనదికారికంగా చేయవచ్చు”
“నాకు ఈ రోజు టైం ఇవ్వండి సార్ , రేపు  పొద్దున్నే చెప్తాను  ఎ విషయం” అంటూ తన దగ్గర సెలవు తీసుకోని ఇంటికని బయలు దేరాను. 

https://www.facebook.com/jabbardasth.in

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button