Maarpu

Maarpu – 4 | మార్పు  | telugu sex stories

Maarpu - 4 | మార్పు  | telugu sex stories

Maarpu – 4 | మార్పు  | telugu sex stories

 రచన –    ppandu

Maarpu | మార్పు  | telugu sex stories
Maarpu | మార్పు  | telugu sex stories

 

ఆ ఆదివారం నేను సాగరిక కోసం వాళ్ళ మామిడితోటకు వెళ్ళాను. ఆ రోజు అంత తోటలో పిండి పనిలో ఉన్నాను కానీ సాగరిక రాలేదు. పక్క రోజు కాలేజీ లో సాగరిక కనిపించింది కానీ నేను మాటలాడలేదు. మధ్యాహ్నం లైబ్రరీ లో ఉంటె వచ్చి మాట్లాడడానికి చూసింది నేను అక్కడనుంచి వెళ్ళిపోయాను. ఇలా ఒక వరం చేశాను ఆదివారం ప్రెసిడెంట్ గారి ఇల్లు దూలపడానికి వెళ్ళాను. 

మధ్యాహ్నం వరకు కింద దులిపాను భోజనం చేసి పైన దులుపుతున్నాను అక్కడ సీత ఉంది.

సీత:- ఏంటి  ప్రేమ జంట ఈ మధ్య ఏమొకం పెడమొఖం గా ఉంటున్నారు

నేను:- అమ్మగారు నేను నా స్వార్థం కోసం సాగరికను మోసం చేస్తుంటే పిచ్చి పిల్ల నిజం అనుకోని నా మీద ప్రేమ పెంచుకుంటుంది.

సీత:- మోసం ఏంటి ??

నేను:- అమ్మగారు మీ మీద ప్రేమ నుంచి నన్ను నేను తప్పించుకోవడానికి ఇంకో ఆడపిల్లకు అన్యాయం చెయ్యడం నాకు ఇష్టం లేదు. పైగా మొన్న ప్రెసిడెంట్ గారు, పశువు గారు (పక్క వురి ప్రెసిడెంట్ గారి పేరు పశుపతి చాల మూర్ఖుడు అందుకే అందరు పశువు అంటారు) మీ పెళ్లి సాగరిక పెళ్లి గురుంచి మాటలాడుకుంటున్నారు అని కళ్ళ తుడుచుకున్నాను.

సీత:- సరే నేను నీతో వచ్చేస్తాను నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకొని వెళ్ళిపో.

నేను:- అమ్మగారు ఆ పని నేను కలలో కూడా చెయ్యలేను.

సీత:- ఎక్కవు వూహించుకోకు నాకు విజయ్ ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు అందుకు తీసుకొని వేళ్ళ మంటున్నాను.

నేను:- సరే మీ పెళ్లి విజయ్ బాబు తో కాకుండా చూసే నాకు ఏమి ఇస్తారు.

సీత:- నిజం ఆ పని చేస్తే నీకు నచ్చిన అమ్మాయి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను. నేను ఏదో అనబోతుంటే నన్ను తప్ప అంది.

నేను:-  ఆ మాటమీదే ఉండండి

ఇంకో వారం నేను సాగరిక మాటలాడలేదు రోజు రావడం నాతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించింది. నన్ను మచ్చిక చేసుకోవడానికి  రోజు ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఇచ్చేది. మా ఇద్దరి మధ్య జరిగేవి అన్ని సీత గమనించేది.

ఒక రోజు గ్రౌండ్ లో  నేను సీత కూర్చున్నాము

సీత:- పండు సాగరికను ఎందుకు ఆలా ఇబ్బంది పెడుతున్నావు.

నేను:- అమ్మగారు మీ దగ్గర దాచేది ఏమి ఉంది నాకు సాగరిక అంటే ఇష్టం. తన మీద ప్రేమ  ఉంటె మామిడి తోటకు రమ్మని  పిలిచింది. నేను నా ప్రేమను చూపించుకోవడాని ముందు వాళ్ళ తోటకు వెళ్ళాలి

ఎవ్వరికి అనుమానం లేకుండా ఉండాలి అంటే పశువు గారిని అడిగి తోటలో పని చెయ్యడానికి వెళ్ళాలి నేను అంతట నేను వెళ్తే మా ప్రెసిడెంట్ గారికి అనుమానం వస్తుంది. వాళ్ల ఇద్దరు ఉన్నపుడు నేను పని అడగాలి ఆలా జరగాలి అంటే ఇద్దరు కలసి ఉండాలి. వాళ్లకు కలసి ఉండేది మందు తాగేటప్పుడు మాత్రమే. వాళ్ళు ఇద్దరు తాగేటప్పుడు మిలటరీ సరుకు మాతరమే తాగుతారు. వాళ్లకు ఎప్పుడు ఇచ్చే వాడి ని బ్రతిమలాడి సరకు కొన్నాను. ఇద్దరినీ మందులో కూర్చోబెట్టాను.

అది నేను చేసిన తప్పు

సీత:- ఎందుకు

నేను:- ఇద్దరు మీ పెళ్లి గురుంచి మాటలాడుకుంటున్నారు నీకు మీ విజయ్ బాబు ని ఇచ్చి పెళ్లి చెయ్యాలి అని సాగరికకు ఈ ఏడాది పెళ్లి చెయ్యాలి అని మాట్లాడుకున్నారు. సాగరికకు పెళ్లి జరుగుతుంది అని తెలిసి తనను తప్పు దోవ పట్టించడం ఎందుకు అని తనకి దూరం గా ఉంటున్నాను.

సీత:- ఆ విష్యం తెలిసి కూడా మామిడి తోటకు ఎందుకు వెళ్లవు

నేను:- అమ్మగారు ప్రేమ అంటే అదే నాకు దక్కారు అని తెలిసినాకూడా మనసు ఆగదు. ప్రేమ చూపించకూడదు అని మనసు చెప్పిన ప్రేమ చూపించడానికి అవకాశం వస్తే అది ఆగదు.

సీత:- ఈ విష్యం సాగరికకు చెప్పాలి కదా.

నేను:- తనకు విష్యం చెప్పి లేని పోనీ ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఎక్కడో మనసులో ఆ ప్రేమ ఉంటుంది. ప్రేమ కి విరుగుడు ద్వేషం అందుకనే నేను ఆలా ప్రవర్తిస్తున్నాను.

సీత:- నాతో కూడా అందుకనే ఆలా ప్రవర్తిస్తున్నావా.

నేను:- తప్పదుకదా అమ్మగారు కానీ మీరు నన్ను ప్రేమిచారు అన్న విష్యం కన్నా నన్ను ద్వేషిస్తారు అన్న ఆలోచన  నన్ను ఎక్కువుగా బాధిస్తోంది

నేను:- అమ్మగారు మీ ఇంటిలో మీకు విజయ్ బాబు కి పెళ్లి జరగడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉన్నారా.

సీత:- మా అమ్మకు నాయనమ్మ కు ఇష్టం లేదు.

నేను:- నా పని నేను చేశాను ఇప్పుడు పెద్ద అమ్మగారిని నీ పెళ్లి విష్యం మీ నాన్నగారి తో మాట్లాడమను.

నేను వెళ్లి లైబ్రరీ లో చదువుకుంటున్నాను సాగరిక వచ్చింది.

సాగరిక:- మీ మాటలు విన్నాను ఆ రోజు మామిడి తోటకు రాకపోవడానికి కారణం నీవే రోజు రామనాలీలలు చెప్పి నాలో కసి పెంచావు నేను మామిడి తోటకు వస్తే నీవు చేసే పనులకు నన్ను నేను ఆపుకోలేను అందుకనే నేను రాలేదు. నీవు ఎన్ని పనులు చేసిన నీ మీద ద్వష్యం రాదు. ఆ ఆదివారమే మా నాన్న అమ్మతో చెపుతుంటే విన్నాను మీ ప్రెసిడెంట్ గారి మనఅల్లుడితో నాకు సంబంధం మాట్లాడుతున్నారు అని.

మా నాన్న గురుంచి నీకు తెలుసు ఒక్క విష్యం అనుకుంటే ఎవరిమాటా వినడు పైగా నా విష్యం అంటే పదికి వంద సార్లు ఆలోచిస్తాడు. నన్ను కూడా అడిగాడు నేను మీ ఇష్టం అని చెప్పను కానీ నేను ఒక్క షరతు పెట్టాను కాపురం మాత్రం మీవూరిలోనే పెట్టాలి లేకపోతే నేను పెళ్లి చేసుకోను మీకు దూరం గా ఉండలేను అని మా నాన్న ను పట్టుకొని ఏడిచాను. మా నాన్న నీ షరతుకు ఒప్పుకోకపోతే నేను పెళ్లి చెయ్యను నీకు దూరంగా కూడా మేము ఉండలేము అని మా నాన్న కూడా ఏడిచాడు.

నేను:- నాకు ఈ విష్యం తెలుసు అందుకనే నేను నీకు దూరం గా ఉంటున్నాను.

సాగరిక:- కంగారు పడకు మీవూరు వస్తాను కదా అప్పుడు నేను నీకు దగ్గరగానే ఉంటాను. నా పెళ్లి తరవాత నీ సంగతి చూస్తాను నేను నిన్ను గమనించడం లేదు అనుకోకు నీ మీద ఎప్పుడు ఒక కన్ను వేసి ఉంచుతాను.

సీత ఇంటికి వెళ్లి వాలా నాయనమ్మ తో ప్రెసిడెంట్ గారిని అడిగించింది. ప్రెసిడెంట్ గారు సాగరికకు విజయ్ కి మాటలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పడం తో అందరు చల్లబడ్డారు.

ఆ రోజు నుంచి సాగరిక నా తో పెద్దగా మాట్లాడడం కలవడం మానేసింది మల్లి నేను సీత కాలేజీ కి వెళ్లడం రావడం మొదలు పెట్టాము.

సీత:- నాకు విజయ్ బావతో పెళ్లి అవ్వకుండా ఎలా చేసావు.

నేను:- నేను ఏమి చెయ్యలేదు వాళ్ళు మందు తాగుతున్నప్పుడు నేను వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కావలసినవన్నీ చూసుకుంటాను మాటల సందర్భం లో ఉత్తరం గురుంచి పశువుగారు ఎత్తారు. విజయ్ కి మా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చెయ్యాలి అని ఉన్న మా చెల్లి, కూతురు మధ్యన నలిగిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. పైగా మేనరికం వల్ల పిల్లలు సరిగా పుట్టకపోతే అదో  గోల. మంచి కుర్రోడు ని వదులు కుంటున్నాను అని బాధ. ప్రెసిడెంట్ గారు మా విజయ్ బాబు ని పశుపతి గారి అమ్మాయి ని అడిగేతే బాగుంటుంది దూరపు చుట్టాలు దగ్గర అవుతారు అన్నాను అంతే.

సీత:- విజయ్ బావ గురుంచి తెలిసి కూడా సాగరికకు పెళ్లి చెయ్యమని ఎందుకు అన్నావు.

నేను:- మీకు సాగరిక గురుంచి తెలియక మీరు ఆలా అంటున్నారు చాల మొండిది విజయ్ బాబు ని దారిలోకి చాల సులువుగా తెచ్చుకుంటుంది. నేను సాగరిక తో అంత కలివిడిగా ఉండడం మీకు నచ్చడం లేదు అని ఆలా చేశాను ఎంతైనా నా జీవితం లో ప్రాధాన్యత మీకే కదా. నేను ఆ మాట విన్న తరవాత సీత మొకం లో మార్పు చూసాను. సీత కూడా నా మీద అభిప్రాయం మారుతుంది అని అర్ధం అవ్వింది ఇప్పడు నుంచి కొంచం దోబూచులు ఆడాలి అని నిర్చయించుకున్నాను.
మధ్యాహ్నం బస్సు ఎక్కిన తరవాత

నేను:- చిన్న అమ్మగారు నేను ఈ రోజు నుంచి మీ పక్కన కూర్చులెను

సీత:- ఎందుకు

నేను:- నేను సాగరిక కూర్చున్నప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ తగిలేవి ఆ తగలడం వల్ల నాకు అదో లాగా ఉంటుంది. మీ పక్కన కూర్చున్నప్పుడు మీ చెయ్యి తగిలిన నాకు అదో లాగా ఉంటుంది.

సీత:- అవి ఇవ్వి అంటే

నేను:- నేను చెప్పలేను.

సీత:- నివ్వు మంచోడివి అనుకున్నాను కానీ దొంగనాకొడుకివి అని గ్రహించలేదు.

నేను:- ఏమి చెయ్యను మీ చెల్లె అన్ని నేర్పించింది.  

సీత:- వద్దు నీవే కూర్చో కానీ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో.

మా ఊరులో దిగాము అక్కడ శ్రీన గడు కనిపించదు మా ముందు అమ్మగారు నడుస్తున్నారు నేను శ్రీను గాడి వెనక నడుస్తున్నాము.

శ్రీను:- బావ రమణ మాస్టారి రాచలీలలు ఎంత వరకు వచ్చయి.

నేను:- బావ ఈ విష్యం మన మధ్య ఉంచు ఇంకో వారం లో మాస్టారి పెళ్ళాం వస్తుంది అప్పుడు అన్ని ఆగిపోతాయి. మనం నోరు జారితే రెండు కాపురాలు కూలిపోతాయి. ఈపాపం మనకు ఎందుకు

శ్రీను:-  అవును బావ రమణ మాస్టారి పరువుకూడా పోతుంది ఇద్దరం వెళ్ళిపోయాము.

వారం లో సాగరిక నిచితార్థం జరిగిపోయింది పెళ్లి నెలలో పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు నా దినచర్య మొతం మారిపోయింది. నేను కాలేజీ కి కూడా సరిగా వెళ్లడం లేదు వార్డెన్ గారి ఇంటికి ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి సున్నాలు వెయ్యడం ఇద్దరి ఇంటి లో పందిరి వెయ్యడం చాల హడావిడిగా ఉండేది. ఎప్పుడు వార్డెన్ గారి ఇంటిలో జనాలు ఉండేవాళ్ళు. రోజు సాయంత్రం నేను ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్లి పాలు పిదికి వార్డెన్ గారి ఇంటికి ఇచ్చేవాడిని. నేను సాయంత్రం  పాలు పిదికేటప్పుడు సీత వచ్చి నా తో మాట్లాడేది. పెళ్లి కి వారం ఉంది చాల హడావిడిగా ఉంది.

సీత నన్ను పిలిచింది మొన్న శ్రీను నీవు ఏమి మాటలాడుకుంటున్నారు

నేను:- ఆదా మన రమణ మాస్టారు షావుకారి పెళ్ళాం ని తగులుకున్నాడు.

సీత:- నీకు ఎలా తెలుసు.

నేను:- విష్యం చెప్పను అమ్మగారు పని ఉంది మిగిలింది రేపు చెపుతాను అని వెళ్ళిపోయాను అల మూడు రోజులు మొత్తం నేను చుసిన విషయాలు చెప్పను. నేను చెప్పే సమయం లో సీత ఊపిరి కొంచం వేగం పెరగడం మాట ముద్దగా రావడం గమనించాను. సీత ఇంక నేను చెప్పలేను ఆ విష్యం నేను చెప్పేటప్పుడు నాకు అదొలాగ ఉంది వళ్ళు తిమ్మిరిగా ఉంటుంది.

సీత:- కనబడుతుంది.. అందుకనేనా ఈ మధ్య షావుకారి అమ్మతో, పెళ్ళాం తో ఎటకారం ఎక్కువ అవుతుంది. దానిని తగులు కుందాము అని చూస్తున్నావా కోసి కారం పెడతాను.

నేను:- ఏమి చెయ్యమంటావు రోజు రాత్రి కలలోకి వచ్చి కారిపిస్తునావు ఎంత కాలం అని కలలో ఆనందించాలి నాతో ఉన్నవాళ్లు అందరు ఇద్దరు ముగ్గురు ని వాయిస్తున్నారు. నేను మాత్రం నిన్ను ఊహించుకొని కార్చుకుంటున్నాను. అందరు రిబ్బన్ కటింగ్ ఎప్పుడు అని ఏడిపిస్తునారు.

సీత:- నీవు అనుకున్నది దొరకలేదు అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెడతావా.

నేను:- లేదు నా శీలం నా పెళ్ళానికి ఆర్పిస్తాను ఎవ్వరు ఎన్ని అన్న నా పెళ్ళాం కోసం దాచుకున్నాను..

సీత:- అన్ని మాటలే అని వెల్ళపొంది.

ఇంకా విజయ్ బాబు పెళ్ళికి మూడు రోజులు ఉంది.ఈ పెళ్లి కాదు కానీ నాకు దూల తీరిపోతుంది. ఈ రోజు పెళ్లి కొడుకు చేస్తున్నారు. నన్ను బంతి లాగా ఆడుకుంటున్నారు. ఒక పక్కన విజయ్ బాబు ఇంకో పక్క వార్డెన్లగారు చావా దెంగుతున్నారు. ఎట్టకేలకు అందరు పూజలో కూర్చున్నారు నాకు కొంచం ఊపిరి ఆడుతుంది. సీత ఎక్కడ ఉంది అని వెతుకుతున్నాను.

సీత కనిపించింది నేను చూడడం సీత చూసింది ఏంటి అని కళ్ళు ఎగరేసింది నేను మొకం తిప్పుకున్నాను. నేను పని చేస్తున్న ఎప్పుడు సీత ను వెతుకు తున్నాయి. సీత కనిపించిన తరవాత నేను యాదృచ్ఛికంగా చూసినట్లు నాటిచేవాడిని. విజయ్ బాబు ని బట్టలు మార్చుకోవడానికి పంపారు నేను కూడా వెళ్ళాను

విజయ్ బాబు బట్టలు కట్టుకొన్న తరవాత రూమ్ మొత్తం సద్దు అని నాకు చెప్పి మేళ తాళ్లతో పూజ దగ్గరకు వెళ్లారు. సీత వాళ్ళ తో వెళ్లకుండా ఆగి విజయ్ రూమ్ కి వచ్చింది మంచం మీద కూర్చుంది. నేను రూమ్ లో పడ్డ ఆక్షింతులు గుడ్డ తో దగ్గరికి జరుపుతున్నాను.

సీత:- ఈ మధ్య జనాలకు దొంగ చూపులు ఎక్కవైపోతున్నాయి. చూసి చూడనట్టు నటిస్తున్నారు.

నేను:- అందంగా ఉంటారు పైగా ఈ చీర లో దేవకన్య లాగా ఉన్నారు.. ఈ అందాన్ని చూడడానికి ధర్యం చెయ్యలేక దొంగ చూపులు చుస్తునారు అంతే.

సీత:- చూడడానికే ధర్యం లేనివాడు చూసికూడా ఏమి చెయ్యగలడు ఒక మూలా కూర్చుని చేతులు పిసుకోవడం తప్ప.

నేను:- చూడడానికి ధర్యం లేకపోవచ్చు కానీ చెయ్యడానికి ధర్యం ఉంది చేయించుకుంటారా .

సీత:- సరే చేయించుకుంటాను రా ఎంత దమ్ము ఉందొ చూస్తాను.

నేను:- ఛీ అందరు చూస్తుండగా నా దేవుడు కొంతమందికి సిగ్గుపెట్టలేదు కానీ నాకు సిగ్గు పెట్టాడు.

సీత:- పక్కనవాళ్లు చేసుకునేటప్పుడు చూడడానికి లేని సిగ్గు ఇప్పుడుఎందుకో..

ఎవ్వరో వస్తున్నట్లు అనిపించి

సీత:- పండు ఎత్తిన ఆక్షింతులు గుడ్డలో కట్టి ఉంచు నాయనమ్మ ని అడిగి ఏమి చెయ్యాలో చూడు.పని అయిపోతే పందిరి లో అవసరం ఉంటుంది అక్కడికి వెల్లు నేను తలుపు తీసి వస్తాను అంటుంది ప్రెసిడెంట్ గారి అమ్మగారు వచ్చారు. పండు ఆ ఆక్షింతులు వెళ్లి మామిడి చెట్టు కింద వెయ్యి సీత వాడు చూసుకొని వస్తాడు నీవు వెళ్లి పందిరి లో కూర్చు అని వెళ్లిపోయారు.

నేను ఆక్షింతులు తీసుకొని వెళ్తూ సీత బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి వెళ్ళిపోయాను.

నేను పందిరి దగ్గర ఉన్నాను సీత మాత్రం పందిరి లో కలతిరుగుతుంది ఊరిలో కుర్రోళ్లు తినేసేలాగా చుస్తునారు నాకు సీత మీద కోపం వస్తుంది. పూజ అయిపోయింది అందరు భోజనాలకు వెళ్తున్నారు విజయ్ బాబు ని మహారాజ కుర్చీ లో కూర్చోబెట్టారు నేను పూజ చేసినచోట మొత్తం సర్దుతున్నాను. వంటగదిలో సమానాలు పెడుతుంటే అక్కడ సీత  కనిపించింది

నేను:- వాతావరణం వేడిగానే ఉంది అవి ఇవి చూపించి కుర్రోళ్లను వేడి ఎక్కించకు.

సీత:- నేను ఏమి చూపించి వేడి ఎక్కించాను.

నేను:- ఆలా వంగుని పనులు చేస్తుంటే ఏమి కనబడతాయి నీకు తెలియదా.

సీత:- కనిపిస్తే చూసి ఆనందించు చీరాకు పెట్టకు అని వెళ్ళిపోయింది.

అమ్మగారు నేను అన్ని సర్దుతున్నాము సీత వచ్చింది. ఈ సారి  సీత చీర కొంగు బొడ్దులోకి దోపుకుంది

సీత:- అత్తా నేను చేస్తాను  నీవు వెళ్లి బావ దగ్గర ఉండు అందరు నిన్ను అడుగుతున్నారు.

అమ్మగారు ఏమి చెయ్యాలో చెప్పి వెళ్లారు.

నేను:- ఇప్పుడు చూడు పేరుకు తగ్గట్టు ఉన్నావు అని వెళ్ళిపోయాను

భోజనాలు తరవాత వరసగా విజయ్ బాబు ని పెళ్లి కొడుకు చేస్తున్నారు నేను వెనకాల కూర్చుని అరటి పళ్ళు, తాంబూలం పెడుతున్నాను సీత ఆ తాంబూలం అత్తకి ఇస్తుంటే అత్తా విజయ్ బాబుకి ఇచ్చి అందరికి ఇప్పిస్తుంది. ఈ ప్రకియలో నేను సీత చేతులను పట్టుకోవడం సీత నా చేతులను విడిపించుకోవడం అన్ని జరుగుతున్నాయి. ఇంకో నలుగురు విజయ్ బాబు ని పెళ్ళికొడుకు చేసారు తరవాత భోజనాలు పెట్టారు. నేను భోజనాలు వడ్డిస్తునాను సీత ఎక్కడ కనిపించడం లేదు.ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం నన్ను పిలచి సీత కి భోజనం తీసుకొని వెళ్ళమంది. నేను ప్రెసిడెంట్ గారి అమ్మగారి దగ్గరకు వెళ్లి చిన్న అమ్మగారికి భోజనం తీసుకొని వెళ్ళమని అమ్మగారు చెప్పారు.

ఎవ్వరో ఎదో అన్నారు అని అలిగి వెళ్ళిపోతే పుట్టిల్లు కాబట్టి నడుస్తుంది పెళ్లి ఐన తరవాత ఇలా మొండి తనం చేస్తే తోలు తీసి ఆరపెడతారు. ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు.

ప్రెసిడెంట్ గారు:- నా కూతురు మీద చెయ్యి వేస్తె వాడు బ్రతుకుతాడా అందరిని చంపి పాత్ర వేస్తాను. ఒర్ నీవు భోజనం ఇచ్చి సీత తిన్న తరవాత తోటలోకి వచ్చే
సీత ని అడిగి నా రూమ్ లో కవర్ తీసుకొని రా ఆ కవర్ నీ దగ్గర ఉంచు ఎవ్వరికి ఇవ్వకు.

నేను ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను తలుపు తేజ్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. నేను భోజనం తీసుకొని పైకి వెళ్ళాను సీత మంచం మీద పడుకొని ఏడుస్తుంది.

నేను:- సీత ఒక సారి లెగిసి ఇలా రా అని పిలిచాను. సీత రాలేదు. సీత ఇంకో సరే పిలుస్తాను తొందరగా ఏడుపు ఆపి ఇలా రా అన్నాను కోపం గా. సీత లేచి వచ్చింది నేను కౌవాగలించుకొని ఇప్పుడు ఏడు నీకు కావలసినంత సేపు ఏడు అనగానే. చిన్న పిల్ల లాగా ఏడిచింది. కొంత సేపు తరవాత కన్నీళ్లు తుడిచి

బంగార తల్లి ఇలా ఏడిస్తే ఎలా చూడు మొకం ఎర్రగా అయిపోయింది చూడడానికి దెయ్యం లాగా ఉన్నావు. నీవు ఎలా ఉన్న నాకు ఇష్టం అని పెదవులు మీద ముద్దు పెట్టాను.

సీత:- ఓదార్చింది చాలు చేతులు, పెదాలను అదుపులో పెట్టుకో.

నేను:- ఎవ్వరు ఏమి అన్నారు ఇంత లాగా ఏడుస్తునావు.

సీత:- నీకు అనవసరం నాన్నగారు చూపిన కవర్ ఇంగో అని ఇచ్చి పంపింది.

నేను:- దయ్యాలు భూతాలకు మంచి తనం నచ్చదు అని అమ్మ ఎప్పుడు చెప్పేది అప్పుడు అర్ధం అవ్వలేదు ఇప్పుడు నాకు అర్ధం అవుతుంది. ఏమి చెయ్యగలను జీవితాంతం భరించాలి కదా అలవాటు చేసుకోవాలి.

రాత్రి తోటలో ప్రెసిడెంట్ గారి రాజకీయ బలం ఏమిటో తెలిసింది మా MLA తో సహా చాల మంది వచ్చారు మందు పారించారు. తినడానికి లోటులేదు కొంత మందికి అమ్మాయిలను కూడా ఏర్పాటు చేసారు. పెళ్లి కి ఇంకా రెండు రోజులు ఉన్నాయి విజయ్ బాబుని దగ్గర చుట్టాలు పెళ్లి కొడుకును చేస్తున్నారు ఆ రోజు ఉదయం నుంచి సీత కనబడలేదు. మధ్యాహ్నం అమ్మగారు సీత కి భోజనం తీసుకొని వెళ్లామన్నారు.

భోజనం తీసుకొనివెళ్తుంటే పెద్ద అమ్మగారు కూడా వచ్చారు భోజన వంటగదిలో పెట్టి వచ్చేసాను సీత కనబడలేదు మల్లి వార్డెన్లగారి ఇంటికి వచ్చాను. సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లి స్నానం చేసి ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను పెద్దమ్మగారు ఉన్నారు పాలు కోసం గిన్ని అడిగాను.

పెద్ద అమ్మగారు:- పాలు రాజు గాడు పిదుకుతాడు నీవు వచ్చి ఈ బాక్సలు సర్దు అన్నారు.

నేను:- అమ్మగారు ఇక్కడ పాలు పిదికినతరవాత వార్డెన్ గారి ఇంటిలో కూడా పాలు పిదకాలి.

పెద్ద అమ్మగారు :- లమ్బడి కొడకా ఇక్కడ పని చెయ్యడానికి నీకు నామోషీగా ఉందా. గుద్ద మూసుకొని పని చెయ్యి.

పెద్ద అమ్మగారి తిట్టుకు సీత లోపలనుంచి వచ్చింది.

సీత:- పండు ఎందుకు నయనమ్మని ఆర్పిస్తున్నావు.

నేను:- చిన్న అమ్మగారు ఏమి చెయ్యమంటారు మీ నాయనమ్మ మీ అత్తగారి మధ్య నలిగిపోతున్నాను. అక్కడికి వెళ్లకపోతే మీ అత్తగారికి కోపం ఇక్కడి రాకపోతే పెద్ద అమ్మగారికి కోపం నన్ను ఏమి చెయ్యమంటారు.

పక్క రోజు ప్రెసిడెంట్ గారు పెళ్లి కొడుకుని చెయ్యడం పైగా రాత్రికి పెళ్లి భోజనాలు పెట్టడం భోజనాల తరవాత అందరికి ఇవ్వడనికి స్టీల్ బాక్సలు తాబూలాలు పాకెట్స్ చెయ్యాలి
ఇంతలో ప్రెసిడెంట్ గారి భార్య, ప్రెసిడెంట్ గారి చెల్లి వచ్చారు అందరం కలిపి పాకెట్స్ చెయ్యడం మొదలు పెట్టాము. సుమారు 1500 బాక్సలు ప్యాక్ చెయ్యాలి ఐదుగురితో మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరం చివరికి మిగిలాము

నేను:- ఈ రోజు అంత కనబడలేదు వెతికి వెతికి కళ్ళు కాయలు కసాయి.

సీత:- చూడాలి అనుకుంటే ఇంటికి రావచ్చు కదా

నేను:- మధ్యాహ్నం వచ్చాను నీవు కనబడలేదు.

సీత:- నిజం గా చూడాలి అనుకుంటే ఎలా ఐన వచ్చి చూస్తావు.

నేను:- ఆ కాజాలు ఇటు ఇవ్వు అని చూపుడు వేలు తో సీత పక్కలో పొడిచాను కితకితలు వల్ల తుళ్ళి పడింది.

సీత:- ఆలా అంటే నాకు చాల చీరకు కోపం

నేను:- నాకు అక్కడ  నొక్కడం చిరాకే కొంచం పైన నొక్కడం అంటే చాల ఇష్టం  

సీత:- చెయ్యి వేసిచూడు నేను అంటే ఏమిటో అప్పుడు చూపిస్తాను.

నాకు కొంచం భయం వేసి కుదురుగా ఉండి పాకెట్స్ కడుతున్నాను ఇప్పుడు సీత కుడి వెళ్లి పడుకుంది నాకు రాత్రి షిఫ్ట్ అలవాటు కాబట్టి మొత్తం పాకెట్స్ చేసి హాస్టల్ కి వెళ్ళాను. పక్క రోజు ఉదయం 2.౩౦ ముహూర్తం ఉదయం ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటిలో పెళ్ళికొడుకుని చేసినతర్వాత అందరు వార్డెన్ గారి ఇంటికి వెళ్లారు నేను రాత్రి భోజనాల వంటల దగ్గర ఉన్నాను వంటలు ప్రెసిడెంట్ గారి దొడ్డిలో వండుతున్నారు సమానాలు అన్ని అందించడం లేని సమానాలను షావుకారి ఇంటి నుంచి తీసుకొని రావాలి

జీడిపప్పు కావాలి వచ్చి స్టోర్ రూమ్ కి వెళ్ళాను అక్కడ కనబడలేదు వంటగదిలో లక్ష్మి ని అడిగాను అందరు వార్డెన్ గారి ఇంటికి వెళ్లారు ఉంటె పైన సీత అమ్మగారు అడుగు అంది.

నేను పైకి వెళ్లి సీత గది తలుపు తట్టాను అది తెరుచుకుంది అక్కడ సీత జాకెట్   లో వుంది లంగా కట్టుకుంటుంది నా కళ్ళు నేను నమ్మలేకపోయాను. లోపలి వచ్చి తలుపు వేసి వెనక నుంచి కావగలించుకొన్నాను. సీత అద్దం లో నుంచి నన్ను చూస్తుంది  మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకొని నాతో వచేస్తావా నిన్ను పూలలో పెట్టుకొని చూసుకుంటాను. నిన్ను లేపుకుని వెళ్ళిపోతే మీ వాళ్లకు మనలను రెండు రోజులో పట్టుకుంటారు తరవాత నన్ను చంపేస్తారు నేను సంతోషం గా చనిపోతాను కానీ నా జీవితం లో ఆ రెండు రోజులు మరుపు రాని రోజులవుతాయి అని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి  జీడిపప్పు కనబడలేదు షావుకారి దగ్గర తీసుకుంటాను అని వెళ్ళిపోయాను

షావుకారి దగ్గరకు వెళ్ళాను లోపల అమ్మ వుంది కావలసినవి అడిగి తీసుకొని వేళ్ళు అన్నాడు.

లోపలి వెళ్ళాను షావుకారి అమ్మగారు ఉన్నారు. ప్రసిడెంట్ గారి ఖాతాలో జీడిపప్పు కావాలి.

షావుకారి అమ్మగారు:- మా కోడలు ఉదయం ఎవ్వరినైనా కలుస్తుందా.

నేను:- మీ కోడలు గురుంచి నాకు తెలియదుకాని ఉదయం మాత్రం ఎదిగిరి మాత్రం మీ ఇంటిచుట్టూ తిరగడం చూసాను ఊరిలో అందరు చెప్పుకోక ముందే జాగ్రత్తగా పడండి  ఆ మాట అనగానే షావుకారి అమ్మగారు లో కంగారు కనిపించింది.

5ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Maarpu – 4,మార్పు  , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Maarpu

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button