MAHIRE MARIDI

MAHIRE MARIDI – 1 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

MAHIRE MARIDI - 1 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

MAHIRE MARIDI – 1 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

కథ,కథనం: rajsunrise

MAHIRE MARIDI

 

హా పర్లేదే..బానే మాట్లాడుతాడు.ఆల్మోస్ట్ రోజు రాత్రి మాట్లాడుకుంటాము..” అంది నవ్వుతు మాహి. “కసిగా మాట్లాడుతాడ లేదా.”అంది లలితా. “హా..”అంది సిగ్గుగా మాహి. “మా అయన ఐతే ..ఆ పని చేసేప్పుడు..పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతాడే.మొదట్లో ఎలాగో అనిపించేది..కాని ఇప్పుడు అలా మాట్లాడకపోతే ఎలాగో ఉంటది.అందుకే అడిగి మరి మాట్లాడిన్చుకుంటాను…” అంది వాళ్ళ ఆయన మాట్లాడే మాటలు గుర్తోచి మత్తుగా లలిత. “ఛి.సిగ్గులేకుండా పోయింది నీకు..” అంది సిగ్గుగా మాహి. “అబ్బో.రేపు నువ్వైనా ఇంతే మా.మీ అయన కూడా అన్ని angles లో చేస్తుంటే నీకు కూడా తెలిసొస్తది.” అంది లలితా. “అంత బాగుంటుందా ..” అంది మెల్లిగా మాహి. “హ..మొదట్లో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్న కూడా.పోను పోను .సమ్మగా ఉంటేదే..నేను ఐతే రోజు అడిగి అడిగి మరి పెట్టిన్చుకుంటా.” అంది మత్తుగా లలితా. మాహి కూడా కొంచెం మూడ్ లాగ వొచింది. “ఏమో నే.నాకు నొప్పి అవుతుందేమో అని బయం గా ఉందే..” అంది మెల్లిగా లలితా వైపు చూస్తూ. “హ.ఎవరికైనా ఆ బయం ఉంటది .మొదట్లో..నేను కూడా ఫస్ట్ నైట్ రోజు బాగా టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యాను.చాల సేపు మాట్లాడక..స్టార్ట్ చేసాడు..ఆ రోజు అస్సలు పెట్టనివ్వలేదు..” అంది లలితా. “అవునా.మరి ఉర్కున్నాడ.” అంది ఆత్రుతగా మాహి. “ఉర్కోరు కదా ఈ మగాళ్ళు.పైవి అప్పగించాను..వాటితోనే ఆడుకున్నాడు.రాత్రి మొత్తం.తెల్లవారే టైం కి ఇచ్చాను.” అంది మత్తుగా తన మొదటి రాత్రి జరిగిన విషయాలు గుర్తోచి లలిత. “అవునా..” అంది మత్తుగా తనకు త్వరలోనే ఆ అనుబవం వొస్తుంది అనే ఉహకె మత్తుగా అవుతూ మాహి. “మొదట్లో మెల్లి మెల్లిగా ఎక్కిన్చాడే.పర్లేదు బానే ఉంది అనుకునే లోపలే.గట్టిగ స్టార్ట్ చేసాడు,, నొప్పి అనిపించి వొద్దు వొద్దు అన్నాను.మళ్లి మెల్లిగా చేసాడు.తర్వాత మళ్లి హార్డ్ గా…అలా అలా ..మొత్తానికి ..చివరకు గట్టిగానే చేసాడు..ఉదయం లేవగానే నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది అయ్యింది..” అంది లలిత నిట్టుర్చుతూ. “దానిలో అంత మజా ఉంటుందా ..” అంది exciting గా మాహి. “హా.చాల.వాళ్ళు అలా ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా చేస్తుంటే.అన్ని వొదిలేస్తాము..ఏమైనా చేస్కో నివ్వు అని..” అంది మత్తుగా

లలిత. “నీకు బాగా పెరిగాయే..” అంది మాహి లలితా బాడీ వైపు చూస్తూ. “హ. రోజు అలా నలుపుతూ చేస్తూ ఉంటె కింద పైన .బాగా పెరిగాయే. రేపు నీ కైనా ఇంతే.. ఏపుగా పెరుగుతాయి అన్ని.” అంది తనని తానూ చూస్కుంటూ లలిత. ఇద్దరు చాల క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అన్ని షేర్ చేస్కుంటారు. “మొన్న ఒకటి జరిగిందే..” అంది మెల్లిగా మాహి. “ఎంటే.పెళ్ళికి ముందే ఎవడికైనా ఒప్పజేప్పవా ఏంటి..” అంది మాహి వైపు ఎగ దిగ చూస్తూ లలిత. “ఛి..ఛి..అదేమీ కాదు..” అంది మాహి. మరి అన్నట్టుగా చూసింది లలిత. “లాస్ట్ టైం మా మరిది వొచ్చినపుడు, ఇంట్లో ఎవరు లేరు.ఇద్దరం ఒకే మంచం మీద పడుకున్నాము.” అంది మెల్లిగా మాహి. “ఏంటి..మీ మరిదికి ఇచ్చేసవ..ఫస్ట్ ఛాన్స్.” అంది ఆచర్యంగా లలిత. “ఛి..చీ. చెప్పేది వినవె..అలాంటిది ఏమిలేదు.వాడికి నిద్రలో పొర్లే అలవాటు ఉంది..నిద్రలో పైన పట్టుకున్నాడు.కింద మోకాలు పెట్టాడు అక్కడ..అపుడు ఎలాగో అనిపించిందే..” అంది మెల్లిగా మాహి. “ఒస్స్.అంతేనా. ఇంకా సమర్పించుకున్నవేమో అనుకున్నాను.లైట్..అవన్నీ కామన్ నే..కుర్రోడు కూడా వాటం గానే ఉన్నాడు ..ఇచ్చుకో..మరిది నే కదా.” అంది మాహి తోడ ని గిల్లుతూ. “ఛి.అలాంటిది ఏమిలేదు.చిన్నోడు కదా.కాని వాడు అలా చేయి కాలు వేస్తె ఏదోలా అయ్యింది .”అంది మాహి. “నీలాంటి మరిది నాకు ఉంటె ఇప్పటికి ముగ్గు లోకి దింపి..మా అయన లేనప్పుడల్లా సమర్పించుకునే దాన్ని.” అంది మత్తుగా లలిత.
“ఛి..నీకు సిగ్గు లేకుండా పోతుంది.” అంది లలితా తల మీద మొట్టికాయ కొట్టి మాహి. “ఐన అలా మరిదితో ఐతే పర్లేదే..బయట కూడా పడదు .ఇంటి గుట్టు ఇంట్లోనే ఉంటది..బయటో డికి ఇస్తే అమ్మో వాడు బ్లాకు మెయిల్ చేస్తే..చావలేక మింగలేక అవుతుంది మన పని..” అంది లలిత. “ఆ రోజే వాడు పడుకున్నాడు లే.అని స్నానం చేసి వొచ్చాక వాడి ముందే బట్టలు మార్చుకున్నాను.. నాకు ఇప్పటికి డౌట్ గానే ఉంది వాడు నా బ్యాక్ మొత్తం చూసాడు అని.” అంది మెల్లిగా. “వావ్..అవునా.నీ వాలకం చూస్తుంటే .మీ అయన కంటే ముందే మరిదికి ఛాన్స్ ఇచ్చేట్టుగా ఉన్నావు..” అంది డౌట్ గా చూస్తూ మాహి వైపు లలిత. “ఛి .అలా ఏమి ఆలోచించలేదు నేను.నాకు ఏమి అన్పించిందో నీతో షేర్ చేస్కున్నాను.ఐన వాడు చాల చిన్నోడు.” అంది మాహి. “అంటే కొంచెం పెద్దగ అయ్యాక ఇస్తావా..ఏంటి.” అంది ముసిముసిగా నవ్వుతు లలితా. “నిన్నూఊఊ ..ఎప్పుడు ఇలా వొంకరగానే మాట్లాడుతావ..బాగా చెడిపోయవే.పెళ్లి అయ్యాక.” అంది నవ్వుతు మాహి. “హ.బాగా..నా వొళ్ళు చూస్తుంటే తెలియడంలేద.రెండు రోజులు అయింది మా అయన దెబ్బ పడక..ఒకసారి మీ మరిది నీ పంపించరాదు.ఇంట్లో కూడా ఎవరు లేరు.” అంది కన్ను గీటుతూ లలిత. “ఏంటి వొదిలేస్తే నా మరిదిని రేప్ చేసేట్టుగా ఉన్నావు..” అంది మాహి నవ్వుతు. “హా..వాడిని చూస్తుంటే అన్ని నేర్పించాలి అని అన్పిస్తుంది.” అంది మత్తుగా లలిత. “నువ్వు ఇంకా బయలు దేరు మా..లేకపోతె నన్ను ఏ చైర్ కో కట్టి పడేసి నువ్వు అనుకున్నది చేసేట్టుగా ఉన్నావు..” అంది మాహి. “అయ్యో మర్చిపోయాను.మా అయన ఫోన్ చేస్తాను అన్నాడు.ఫోన్ కూడా ఇంట్లో పెట్టి వొచ్చాను.ఇంకేం చేస్తాను వెళ్లి atleast ఫోన్ లో ఐన తీర్చుకోవాలి..” అంది బెడ్ మీద నుండి లేస్తూ లలిత. ఇద్దరు కలిసి హాల్ లోకి వొచ్చారు. శరత్ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నాడు. ఇద్దరు రావడం గమనించి సర్దుకొని కూర్చున్నాడు. “ఎం శరత్..నీకు బాటింగ్ వొచ్చా..” అంది డబల్ మీనింగ్ లో లలిత. “హా..వొచ్చు.మా టీం కి కెప్టెన్ కం ఓపెనర్ ని.” అన్నాడు గర్వంగా శరత్ లలిత వైపు తిరిగి. “pitch రెడీ గ ఉంది .బాటింగ్ చేస్తావ మరి..” అంది మెల్లిగా గోనిగినట్టుగా లలిత. వాడికి అర్ధం కాక ఏంటి అన్నట్టుగా చూసాడు లలిత వైపు. మాహి కి అర్ధం అయి కంగారుగా “ఓయి..మీ అయన ఫోన్ చేస్తడన్నావు కదా.వెళ్ళు..”అంది. తర్వాత లలితా వెళ్ళిపోయాక వొచ్చి సోఫా లో శరత్ కి ఎదురుగ కూర్చుంది మాహి.

శరత్ తనకిష్టమైన క్రికెట్ మ్యాచ్ సీరియస్ గా చూస్తున్నాడు. అంతలో మాహి కి ఫోన్ వొచ్చింది. వెళ్లి టేబుల్ మీద ఉన్న ఫోన్ తీస్కొని చూసింది. శంకర్ చేస్తున్నాడు ఫోన్. ఫోన్ తీస్కొని బెడ్ రూం లోకి వెళ్లి బెడ్ పైన బోర్ల పడుకొనిఫోన్ లిఫ్ట్ చేసింది. “ఏంటి బిజీ ఆ..”అన్నాడు అటునుండి శంకర్. “లేదు..చిన్న బయట టీవీ చూస్తున్నాడు..నేను బెడ్ రూం లోకి వొచ్చాను..అందుకే లేట్…” అంది కాళ్ళు ఎత్తి ఊపుకుంటూ. “ఎలా ఉన్నాయి..చీరరింగ్.”అన్నాడు శంకర్. “చాల .చాల బాగున్నాయి.మీ అన్నదమ్ములిదరికి మంచి టేస్ట్ ఉంది.” అంది నవ్వుతు మాహి. “ఇద్దరికా…” అన్నాడు అర్ధం కాక శంకర్. “చిన్న కూడా ఒక గిఫ్ట్ తెచాడు.” అంది నవ్వుతు. “అవునా..వాడు ఎవరికీ గిఫ్ట్ ఇవ్వగా నేను చూడలేదు ఇప్పటివరకు.వొదిన ని ఇప్పటినుండే కాక పడుతున్నాడ వాడు..” అన్నాడు నవ్వుతు శంకర్.
మరి మాహి అంటే ఏమనుకున్నావు.జేవేల్లరి బాక్స్ తెచ్చాడు.చాల క్యూట్ గా ఉంది..చీర నువ్వే సెలెక్ట్ చేసావా..లేక ఎవరినైనా తిస్కేల్లవ.”అని అడిగింది. “లేదు నేను.. ఒక్కడినే వెళ్ళాను..ఎందుకు.”అన్నాడు శంకర్. “హ్మ్మ్.అవునా.చాల బాగుంది చీర..అందుకే అడుగుతున్నాను.” అంది కాళ్ళు ఉపుకుంటూ.

హాల్ లో మ్యాచ్ అయిపొఇన్ది అని శరత్ లేచివొదిన ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటుంటే బెడ్ రూమ్ నుండి మాట్లాడుతున్న సౌండ్ విని బెడ్ రూం వైపు వెళ్ళాడు. డోర్ దెగ్గరకు వెళ్లి బెడ్ మీద చూసి అలాగే నిల్చుంది పోయాడు. మాహి లంగా మోకాళ్ళ వరకు పడి ఉంది.. కాళ్ళ పట్టిలు పిక్కల వరకు వొచ్చికాళ్ళు తెల్లగా మెరుస్తున్నాయి తను కాళ్ళు ఊపుతుంటే గజ్జలు లయబద్దంగా సౌండ్ చేస్తున్నాయి. మాహి కాళ్ళ వైపు అలాగే చూస్తుండి పోయాడు శరత్. శ రత్ వొచ్చిన సంగతి మాహి కి తెలియదు. శంకర్ తో మాట్లాడుతుంది. మాట్లాడుతూ బోర్ల తిరిగింది. ఎదురుగ డోర్ దెగ్గర నిల్చున్న శరత్ ని చూసింది. అలా బోర్ల తిరగడంతో పైట కి పిన్ను పెట్టుకోలేదనుకుంట పైట మొత్తం బెడ్ మీద పడి లంగా జాకెట్ తో లంగా బొడ్డు కిందకి పోయి చూడడానికి చాల సెక్సీ గా అనిపించింది. కొన్ని క్షణాలు మాహి అందాలూ తనివి తీర చూసి తడపడుతూ “అన్నయ్య చేసాడా .వొదిన.” అన్నాడు శరత్ లోపలి వొస్తు. మాహి తాపీగా పైటను సర్దుకుంటూ అవునన్నట్టుగా తల ఊపి “ఇదిగో చిన్న వొచ్చాడు..”అంటూ వాడికి ఫోన్ ఇచ్చింది. “అన్నయ్య. ఎప్పుడోస్తున్నావు.” అన్నాడు వాడు ఆత్రుతగా. “లేదు చిన్న.నేనేమి రావడంలేదు.విజయవాడలోనే ఇంకా పని ఉంది నాకు..నువ్వు మెల్లిగా రా.పర్లేదు .ఎలాగు హాలిడేస్ నే కదా..” అన్నాడు అటునుండి శంకర్. “సరే అన్నయ్య.వొదిన ఎలా చెప్తే అలా..” అన్నాడు వొదిన వైపు చూసి నవ్వుతు. మాహి లేచి బెడ్ మీద కూర్చొనివాడిని పక్కన కుర్చోపెట్టుకుంది. వాడు మాహి కి ఫోన్ ఇచ్చాడు. “నీ కంటే ..నా మరిది నే నయం..” అంది ఫోన్ లో శంకర్ తోచొరవగా శరత్ బుజం మీద చేయి వేసి. “అవునా..ఎందుకు అలా.. ” అన్నాడు నవ్వుతు శంకర్. “నేను ..ఎలా చెప్తే అలా వింటాడు..” అని శంకర్ కి చెప్తూశరత్ ని ముద్దుగా గట్టిగ పట్టుకుంది. అలా పట్టుకునేసరికి తన ఎడమ సన్ను వాడి బుజానికి మెత్తగా తగిలి ఏదోలా అయింది వాడికి. ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కాని అవేమి వాడికి వినిపించడంలేదుమాహి శరీరం అలా తాకుతుంటే వాడు ఉహల్లొ ఉంది పోయాడు. కాసేపు అయ్యాక మాహి ఫోన్ పెట్టేసి శరత్ వైపు చూసి “చిన్న..ఏంటి ఏ లోకం లో ఉన్నావు..ఎం ఆలోచిస్తున్నావు ..” అంది నవ్వుతు ముఖం మీద పడుతున్న ముంగురులని సవరించుకుంటూ. వాడు తత్తరపాటు పడుతూ “ఏ.ఎం లేదు వొదినా..”అన్నాడు. “ఏంటి నువ్వు ఈ మధ్య బాగా పరద్యానంగా ఉంటున్నావు..” అంది నవ్వుతు. “అలాంటిది ఏమి లేదు వొదిన.. “అన్నాడు. “సరేగాని.త్వరగా రెడీ అవ్వు…అలా బయటకు వెళ్లి వోద్దము.షాపింగ్ చేసేది ఉంది.” అంది బెడ్ మీద నుండి లేస్తూ మాహి. సరే అంటూ వాడు వెళ్ళాడు హాల్ లోకి. మాహి బెడ్ రూం తలుపులు పెట్టుకొనిఎం డ్రెస్ వేస్కోవలో అని బీరువా ముందు నిల్చొని అలోచించి ఒకటి తీస్కొని వెస్కొని బెడ్ రూం తలుపు తెరిచింది. “చిన్న నువ్వు కూడా షర్టు ప్యాంటు మార్చుకో.” అంటూ వాడికి ఎదురుగ వొచ్చింది. మాహి చుడిదార్ వేస్కుంది. మాహి ని చుడిదార్ లో చూడడం శరత్ కి అదే మొదటిసారి. వాడు ఆచర్యంగా మాహి వైపు చూసాడు. మాహి కి అర్ధం అయింది డ్రెస్ చాలా బాగా నచ్చింది అని వాడికి కాని ఏమి తెలియనట్టుగా “ఏంటి చిన్నా..డ్రెస్ బాగోలేదా…హాఫ్ సారీ నే వేస్కోనా మరి.” అంది వాడి వైపు చూసి. “లే.లేదు వొదిన..చాల చాల బాగుంది..ఎపుడు చూడలేదు కదా నిన్ను ఇలాంటి డ్రెస్ లో..ఉండనివ్వు ఇదే బాగుంది..” అన్నాడు చున్ని వెస్కొని మాహి సల్లని దొంగ చూపులు చూస్తూ.
1iC

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

MAHIRE MARIDI – 1 , మాహి (రే) మరిది ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,MAHIRE MARIDI

 

sp;

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button