fashionnet man 45 plusMalathi Teacher

Malathi Teacher – 20 | మాలతి టీచర్ | telugu sex stories jabardast

Malathi Teacher - 20 | మాలతి టీచర్ | telugu sex stories jabardast

Malathi Teacher – 20 | మాలతి టీచర్ | telugu sex stories jabardast

రచన  : ప్యాషనేట్ మాన్ 45 ప్లస్

 

ఎలా చేశాడు….?”

” వ్వాట్….?”
” అంటే……ఏ పొజిషన్….?”
” అయ్యో ఇక ఆపుతావా….చంఢాలపు మాటలు “
” ప్లీజ్ టెల్ మీ డార్లింగ్..”
” పోరా పొరికీ….అదంతా నీకెందుకు….లీవ్ ఇట్..”
” మ్మ్….”
” ఏయ్ శివా….”
” చెప్పు…..”
” నన్ను ఎందుకు ఇలా తయారు చేశావు….?నిన్ను చూడకుండామాట్లాడకుండా ఉండలేక పోతున్నాను రా…దున్నపోతా….”
” మ్మ్….”
” సిగ్గు విడిచి చెబుతున్నాను శివా,ఆయన చేస్తున్నంత సేపు నువ్వే నా మనస్సంతా. నీతో మానసిక వ్యభిచారం చేశాను.ఛీ…ఎలాంటి ఆడదాన్ని నేను….నాదీ ఒక ఆడ జన్మేనా….?”
” ఓకే కూల్ డియర్ఐ అండర్ స్టాండ్ యువర్ ఫీలింగ్స్…..బీ కూల్ “
” మ్మ్……”
” నాకు కూడా మనస్సంతా నువ్వేపడుకోడానికి ముందు కూడా నీ తలపులతోనే నాది చెత్తో పట్టుకుని పిసుక్కుంటూపడుకుండిపోయాను “
” ఛ్ఛీ…ఆ పనులకే సార్ కు నేను గుర్తుకు వస్తానే మో….?”
” ఏమి చేయంటావు చెప్పు….నా మనసు నీ చుట్టు పిచ్చికుక్కలా తిరుగుతోంది”
” పిచ్చికుక్క కాదు…. ఈ మధ్య సార్ రుచిమరిగిన పిల్లి……..అలాగే ఉంటుంది..”
” రుచిమరిగిన పిల్లి మాత్రమే కాదు,ఆకలితో ఉన్న పులి కూడా…..”
” ఏయ్….పోరా…..”
” వెళ్ళిపోనా…..?”
” సమయం మూడు అవుతోంది.వ్రేలు నొప్పెడుతోంది..”
” ఎందుకు నొప్పెడుతోంది….వేలు ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు….?”
” ఛ్ఛీ…..చండాలుడా….”
” అహ్హాహ్హాహ్హాహ్హా….”
” మెసేజ్ టైపు చేసి చేసి వ్రేలు నొప్పెడుతుందని అన్నాను రావెధవా…”
” నీకే అలా ఉంటేఒక చేత్తో ఇప్పటిదాకా టైపు చేస్తున్న నాకు ఎలా ఉంటుంది….?”
” ఒక చెయ్యా…..ఇంకొక చెయ్యి ఏమైంది…..?”
” ఇంకొక చెయ్యి బిజీగా ఉంది..”
” ఏంటంత బిజీ….?”
” ఎందుకు బిజీనో నీకు తెలియదా…?”
” అయ్యో చాలు చాలుబుద్ధిలేక అడిగాను….ఇక ఆపు..”
” నువ్వొక చెయ్యి సాయం పడితేనా చెయ్యి ఫ్రీ అవుతుంది..”
” మూసుకో…అదేమి కుదరదు..”
” ప్లీజ్….”
” ఆపు నీ సుత్తి….సాయంత్రమేగా నా చేత్తో చేశాను….ఇంకేటంటా….?”
” ఏయ్…ఇప్పుడు చెయ్యవా….?”
” ఈవెనింగే చెయ్యలేదా..?”
” నేను అడుగుతున్నది ఇప్పుడు….”

” ఇప్పుడెలా….ఇక్కడ నుండి అక్కడి దాన్ని పట్టుకోడానికి నాకు అంత పొడుగు చెయ్యి లేదుగా….!!”
” ఏయ్ నేను ఇప్పుడు నీ దుప్పట్లో దూరితేచెయ్యవా….?”
” శివా…పిచ్చిమాటలు ఇక ఆపుతావా…..?”
” రమ్మంటావా…?”
” వద్దు నాయనా….నువ్వు వస్తే అంతే…..”
” వస్తే…ఏమవుతుంది…?”
” ఏమి అవ్వదూ….?”
” ఏమి అవుతుందీ….?”
” జరగకూడనివి జరిగిపోతాయి..”
” అంటే….?”
” ఏయ్…పోరా…”
” చెప్పవే….”
” వద్దు శివానువ్వు ఇప్పుడు వస్తే….”
” మ్ …వస్తే…..?”
” వస్తే…ఆయనను ప్రక్కనే ఉంచుకుని,ఆయనకు ద్రోహం చెయ్యిస్తావు..”
” ఏయ్ మాలు..”
” చెప్పు శివా…”
” నువ్వు కావాలనిపిస్తోంది…”
” మ్మ్….”
” రమ్మంటావా….?”
” వద్దు శివా…”
” ప్లీజ్…రానా…..?”
” ప్లీజ్ శివా…..ఇబ్బంది పెట్టకు..”
” రమ్మని ఒక్కమాట అనలేవా….?”
” అంటేనే అర్థమవుతుందా…..?”
” అవునే మొద్దు “
” అయితే వచ్చి తగలడు”
” స్ స్ స్ స్ ….సో స్వీట్ మై డార్లింగ్.. నేను వచ్చేశాను”
” ఎక్కడ…..?”
” నీ పడక గదిలోనీ ప్రక్కనే నిలబడి ఉన్నాను”
” ఏయ్…ఆయన చూస్తారేమో ….వెళ్ళిపో..”
” కుదరదు”
” అయ్యో రామసరే దుప్పట్లో దూరు…( నిన్ను నా దుప్పట్లోకి లాక్కునికప్పేశాను)
” ఏయ్….సేక్సీ….?”
” ఏయ్….మెల్లిగా మాట్లాడు..ఆయనకు వినబడుతుంది”
” నిన్ను గట్టిగా హత్తుకునినీ పెదవుల మీద గాఢంగా ముద్దుపెడుతున్నాను”
” ఏయ్ శివా..ఈ ముద్దే నన్ను నీకు దాసోహం చేసింది.ఐ లవ్ యువర్ హాట్ కిసెస్..”
” దొండపండులాంటి నీ లావాటి పెదవిని నా మునిపంటితో పట్టుకుని నా నాట్లోకి లాక్కుంటున్నాను..”
” ఏయ్…మెల్లిగారా….నొప్పెడుతోంది”(నిజంగానే నీ సాన్నిధ్యమునువ్వు ముద్దుపేడుతున్నట్టే ఉంది…వెధవ.)

” మ్మ్….స్వీట్ అండ్ సాఫ్ట్ లిప్స్..”

” మ్మ్ మ్మ్….ఈట్ దెమ్ రా…..”
” మ్మ్మ్మ్…నువ్వూ ముద్దుపెట్టవే….”
” మ్మ్…..పెడుతునే ఉన్నాను.మై హాట్ కిస్ ఆన్ యువర్ నాటీ లిప్స్…”
” స్ స్ స్ స్ స్ స్…… మాలూ…..”
” మ్మ్..చెప్పు శివా…..”
” నైటీ విప్పవే…..”
” నో రా…”
” ఇప్పవే నాముద్దుల పుప్పొడి”
” ప్లీజ్ శివా…..వద్దు”
” ఏయ్ మొద్దు…..నిన్ను దెంగాలని ఉందే..”
” అయ్యో అర్థం చేసుకో శివా….మొత్తం విప్పకుండానే చెయ్యి….ఆయన లెగిస్తే ఏమనుకుంటారు…..?”
” మ్మ్ అయితే నైటీ పైకి లాక్కో…”
” మ్మ్….”
” ఎంతవరకు లాక్కున్నావు…..?”
” నువ్వే చెప్పు…..”
” నడుము దాక..”
” లాగేవా….?”
” మ్మ్….”
” మరి లంగా….?”
” అది కూడా….”
” వ్వావ్……పూకు కనబడుతోందా….?”
” మ్మ్…..”
” దాని మీద చెయ్యి పెడుతున్నాను..”
” స్ స్ స్ స్ స్……శివ్వావ్వావ్వా…..వద్దు.”
” ఎందుకని….?”
” ఆల్ రెడీ వెరీ వెట్…..”
” అప్పుడే అంతనా….?”
” ఛ్ఛీ అదికాదు…..”
” మరి…?”
” అయ్యో ఎలా చెప్పాలి….?”
” పర్లేదు చెప్పరా….”
” ఇందాక చేసుకున్న తర్వాత బధ్ధకంతో కడుక్కోలేదు…ఆయన కార్చిన జిగురుతో నిండిపోయింది”
” అంత కార్చేడా….?”
” మ్మ్….”
” మొగుడు కార్చిన వీర్యం మీద ప్రియుడు పోస్తే, ఆ కిక్కే వేరు..”
” చీ …సిగ్గులేకపోతే సరి….చాల్లే సంబడం”
” మ్మ్….బొటను వ్రేలు, మధ్య వ్రేలుతో నీ పూకు బయటి అంచులను…..పాముతున్నాను”
” ఆహ్ హ్ హ్….
“ఆహ్ హ్ హ్ హ్ ……”( నిజంగానే చేస్తున్నట్టుంది రా)
“మ్ మ్ మ్ …మాహ్…..”( నాకూ అలాగే ఉంది)
” మాలూ……వెంట్రుకలు కొద్దిగా పెరిగాయి….”

” మ్ …..ఎక్కడ….?”
” ఇక్కడే….నీ పూకు…….మీద..”
” స్ స్ స్ సాసాహ్ ….శివా….”
” నీ బుజ్జి దాని నుండి మీ వారు కార్చిన తెల్లటి పసరు ఇంకా బయటికి ఉబుకుతోంది”
శివా……నీడ్ యూ బాడ్లీ”
” మ్ మ్ మ్ మాలూలూ…….”
” ఇంకేమి కావాలిరా….కొండ “
” నీ పొగరెక్కిన సల్లు కావాలి”
” హేయ్ య్ య్…..ఉండు”
” మ్మ్…..”
రెండు నిమిషాల తర్వాత రిప్లై వచ్చింది.
” శివా….”
” చెప్పవే….”
” తీసుకో రా….”
” ఏంటీ…..”
” అదే నువ్వడిగినవి……”
” ఎలా….?”
” వెనుక బ్రా హుక్ తీసి,పైకి లేపాశాను.రెండూ ఫ్రీగానే ఉన్నాయి”
” నైటీ…..”
” అది గొమంతుదాకా పైకి లేపాను”
” వావ్ మై ఫేవరేట్ సెక్సీ బూబ్స్ ( o )( o ).
” శివా…ఆహ్…టేక్ మీ డా….”
రెండు పాచీలను చేత్తో పట్టుకుని పిసుకుతూమెళిపెడుతున్నాను”
” హాహాహా…మెమెమెమెల్లిగా…”
” చప్పరిస్తూ…..ముచ్చికలు కొరుకుతున్నాను”
” మ్ మ్ మ్ మ్ ….”
” రెండూనీ చేత్తో పిసుక్కో….”
” పిసుక్కుంటూనే ఉన్నా…..ఎలాగైనా నీ చేతి వాటం రాదుగా….మ్మ్మ్మ్మ్మ్”
” ఏ చేత్తో పిసుకుకుంటున్నావు…?”
” రైట్ హాండ్….వై….?”
” మరి….లెఫ్ట్ హాండ్ ఏమి చేస్తోంది….?”
” పో….ఛెప్పను..”
” చెప్పవే….”
” అది ఇంకొక చోట ఉంది “
” ఎక్కడ….?”
” అది నీకు తెలుసు “
” నాకెలా తెలుసు చెప్పవే….?”
” క్రింద ఉంది…”
” క్రిందనా…?”
” నీకు అతి ప్రియమైన చోట…”
” అది ఏ చోటు….?”
” నా తొడల మధ్య…”

” అక్కడ ఏమి ఉంది….?”

” చెప్పవే ప్లీజ్…..అక్కడ ఏమి ఉంది…?”
” ఊ…..నీ తమ్ముడి జోడి ఉంది.”
” ఓ…అయితే నా తమ్ముడిని పంపనా….?”
” వద్దు వద్దు…ఇక్కడ నా ప్రక్కన మీ అన్నయగారు పడుకున్నారు…. గమ్మునుండండి ఇద్దరు..”
” మాలు….”
మ్మ్….”
” నీ మీద ఎక్కి కసిగా సవారి చేయాలని ఉంది…”
” చాల్లే పిచ్చి కోరిక….ఆయన ప్రక్కనే ఉన్నప్పుడా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …”
” ఛ్ఛీ….ఊరుకో శివా….”
” ఎందుకనీ….ఒక వేళ నేను నిజంగానే నీ దుప్పట్లో ఉంటే ఏమి చేస్తావు…..?”
” వద్దు..పో..అని చెపుతాను”
” నిజంగానా….?”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ..”
” నీ గుండెల మీద చేయి వేసుకుని చెప్పు….”
” ఏమో నాకు తెలీదు”
” ఏయ్ నేను నీ మీద పడుకుని నీ పాలముంతలను పిసుకుతూకొరుకుతూ చీకుతుంటే నువ్వేమి చేస్తావు…..?”
” నేనేమి చేయగలను…..”
” నువ్వే చెప్పాలి….”
” ఏమీ చెయ్యను పో….”
” అంటే….బాగా కొరకనిస్తావా…?”
” మ్మ్…..”
” ప్రక్కన మీ ఆయన ఉన్నా కూడానా…..?”
” పో శివా…”
” గాడిదా..!! ఇలాంటి చెత్త ప్రశ్నలు వేయ వద్దని అన్నానా….?”
” చెప్పవే నా పిపాసి “
” పోరా….అలాంటి సందర్భమే వస్తే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు”
” ప్లీజ్…చెప్పవే..”
” వేరే రూం లో చేసుకుందామని అంటాను”
” నేనుఇక్కడే ఇప్పుడే చేసుకుందామని అంటే…..?”
” ఆయన ప్రక్కనే ఉంటే అదెలా సాధ్యం…కుదరదని చెబుతాను”
” ఇప్పుడేగా ఆయన మంచి నిద్రలో ఉన్నారని అన్నావు…..?”
” మ్మ్….”
” మాలూ….”
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్….”
” ఆయన నీ ప్రక్కనే పడుకుని ఉన్నపుడు,నీ దుప్పటిలోకి దూరిఆయన పిచికారితో పావనమైన నీ పూకులో నా తహతహలాడే మడ్డను దూరిస్తేఏమి చెస్తావు…..?”
“…..”
” చెప్పవే నా చంద్రకి”
పో శివాఆ తర్వాత నేనేమి చేస్తానో నీకు బాగా తెలుసు”

” తెలీదు చెప్పు”

” నిన్ను గట్టిగా నాలోకి హత్తుకుంటాను”
” మ్మ్ తరువాతా….?”
” గాఢంగా ముద్దులు పెడతాను”
” తర్వాత….?”
” ఇక చెప్పేదేమి ఉంది…..అన్నీ అవే జరిగిపోతాయి”
” ఏమి జరుగుతాయి…..?”
” అబ్బా ఏమి తెలీని పసికందువు.అన్నా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారుగాపాపం ఉత్తినే వదిలేస్తా రా… నన్ను….??”
” ఏమి చేస్తాం ఏంటి….?”
” ఏమి చేస్తారోఅది మీ తమ్మున్ని అడుగు బాగా చెబుతాడు”
” అడిగాను “
” ఏమన్నాడు….”
” నీ చెల్లిలోకి తొలుచుకుంటూ వెచ్చగాచొచ్చుకుపోతాడట..”
” ఛీ.,…..”
” అలా లోపలికి చొచ్చుకుపోతే నువ్వేమి చేస్తావే…..?”
” ఇక నేను చేసేదేమి ఉంది….ఆ జంట చూసుకుంటాయి…..”
” మమమమల్లూల్లూ …………………..?
” ఏంట్రా………”
” దెంగాలని ఉందే….”
” మ్మ్……” ( హియర్ వెట్ రా)
” చెయ్యనా…..”
” మ్మ్….ప్లీజ్ “
” మ్ మ్ మ్ మ్ హ్ హ్ హ్ హాహాహాహా ………….”(మీవారి రజస్సుతో నిండిన నీ పూ పెదాలను విడదీసి నా కడ్డీ పెడుతున్నాను)
” ఏయ్…..స్ స్ స్ స్ స్….ఆఆఆఆశిశిశిశివ్వావ్వావ్వా ….”
” ఆహహహాహాహామ్ మ్ మ్ మ్ “( ఆయన జిగురుతో నాది మెత్తగా లోపలికి వెళ్ళుతోంది)
” హాగ్…మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్మ్ “
” ఆఆఆచ్ చ్ చ్ … మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ……. హాగ్ గ్ గ్ గ్ …… “( వట్టకాయల దాకా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది)
” అహమ్ మ్మామ్మామ్మా ……. “( నిజంగా చేస్తున్నట్టు ఉంది రా పొరికీ)
” మ్మ్….ఫక్ యూ….డార్లింగ్”
” మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ ……… శివా ….. మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ …. “( పోరానువ్వు చాలా మోసం.నిజంగానేఆయన ప్రక్కనా ఉంటే నాతో ద్రోహం చేయిస్తావు)
” ఆయన నిద్రపోతున్నప్పుడేగా చేస్తున్నాను…..?”
” అయితే మాత్రం…..హఠాత్తుగా నిద్ర లెగిస్తే…….?”
” లెగిస్తే ఏమి చేస్తారు…..?”( నీ తొడలు విడదీసిలోపలికంటూ పొడుస్తున్నాను)
” వద్దులే……అలాంటివి తలచుకోడానికే భయంగా ఉంటుంది.అలా మాత్రం జరగకూడదు…..అదే జరిగితే ఆయన తట్టుకోలేరు.”
” ఎవరూ తట్టుకోలేరు…”( మీ ఇద్దరి జిగురుల మిశ్రమం తెల్లగా నా దానికి తాపడం చేస్తున్నాయి)
” నన్ను చంపేస్తారు….”
” ఓ…అంత కోపిస్ఠుడా…..?”

 మరి….భార్యను అలా చూస్తే కోపం రాదా….ఆయన చంపుతారో లేదో కానినేను మాత్రం చచ్చిపోతాను”

” ఏయ్…..డోంట్ గెట్ ఎమోషనల్ ప్లీజ్”
” మ్మ్…..”
” మాలు చిట్టీ….”
” మ్…..”
” ఐ లవ్ యూ….”( నా వేగానికి నీ పైబిగుతులు ఊగుతున్నాయి)
” మీ టూ రా”
” ఐ నీడ్ యూ…”
” మ్……”
” కిస్ మీ హనీ….”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ …..”
” వేర్……?”
” ఎక్కడ కావాలి….?”
” నేను ఎక్కడ పెట్టమంటానో నీకు తెలియదా….?”
” తెలుసు…”
” మరి..అక్కడే పెట్టు….”
” నో……”
” వై…….?”
” నీది జిడ్డుగా ఉంది….”
” అది నీదిమీ వారి రసాలేగా…!”
” నో…..”
” ప్లీజ్….”
” ప్చ్ ప్చ్ ….”
” సో స్వీట్….”
” శివావావా……..”
” నేనూ ఆగలేకపోతున్నాను……..ఇదిగో మళ్ళీ నీ పూకులోకి పెడుతున్నాను”
” ఆహ్…. నీ వేడి నన్ను కరిగిస్తోస్తోస్తోంది….ష్ ష్ ” ” “ష్…హా….నాకు….అ..యి…పో…”
” డార్లింగ్ గ్ గ్ గ్….నాకూ……అబ్ బ్ బ్….లోపల కారుస్తా…..ను..”(చెయ్యి వేగం పెరిగింది…..మెదడులో నరాలు స్థంబించాయి)
” ఆహ్ హ్ హ్ హ్………శివావావా….కమ్ కమ్ కమ్ …”
” యెస్స్….ష్ షాగ్….ఇదిగో……”( పస్ పస్ పస్……జిమ్మింది)
నేలంతా గంజి చిమ్మింది…..రెండు నిమిషాల తర్వాత మాలతి మెసేజ్…
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్……ఐ లవ్ యూ రా…”
” లవ్ యూ…”
” ఓకే….శివా…చాలా సమయం అయ్యింది.కొంచంసేపయినా పడుకుంటాను. నువ్వూ పడుకో…..”
” మ్ …ఓకే మాలతి..థాంక్స్ ఫర్ ది హాట్ ఫక్ అండ్ స్వీట్ కిస్ ఆన్ మై…..”
” ఛ్ఛీ….ఇక అన్నా తమ్ముళ్ళు బుధ్ధిగా పడుకోండి..”
” ఓకే మై స్వీట్ హార్ట్…కిసెస్ ఆన్ యువర్ పుస్……..”
” ఏయ్…ఛ్ఛీ…”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్….”
” మ్మ్…..నైస్ డియర్….థాంక్స్…బై”

” బై”

సెల్ఫోన్ బ్యాటరీనా బ్యాటరీ రెండూ డౌన్ అయ్యాయి.
తరువాత ఒక వారం దాకా,ఫోన్ కాల్స్ఎస్ ఎం ఎస్ లతో గడిచిపోయింది.తన సాంగత్యం కోసం పరితపించిపోయాను.ఒకరోజు ఉదయం మాలతి ఫోన్ చేసింది. నేను ఆఫీస్ కు తయారవుతున్నాను” హాయ్ శివా..”
” హాయ్ ఏంటి….ప్రొద్దున్నే……”
” ఏం….చెయ్యకూడదా….?”
” అలా అని కాదు….నీ బుజ్జి చెల్లినా బుజ్జిగాడిని కలవరిస్తుందేమోనని….”( నా చెయ్యి అసంకల్పితంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళింది)
” ఛ్ఛీ….ఎప్పుడూ అదే యావేనా…..మంచీ చెడూ మాట్లాడుకోలేమా….?”
” మన ఇద్దరి మధ్య అన్నీ మంచివేగా…..”
“……”
” సరే…చెప్పు మాలతి….”
ఏమీ లేదు …ఒక హాపీ న్యూస్…..ఒక బాడ్ న్యూస్..”
” ఆహ్…అవునా….ఏంటీ ఆ హాపీ న్యూస్….వద్దు వద్దు నువ్వు చెప్పొద్దు…నాకు తెలుసు….”
” నీకు తెలుసా…ఎలా..ఇప్పుడేగా నాకు తెలిసింది..”
” అన్ని సార్లు…లోపలికంటూ…..చిమ్మినవాడిని..ఆ మాత్రం గ్రహించలేనా…?”( నాది ఆనందంతోగర్వంతో కట్ డ్రాయర్ ను తన్నుకుంటూ బిగుసుకుంది)
” ……..”
” మాలూ……?”
“…….”
” ఇలాంటివి…ఫోన్ లో చెప్పకూడదు పాపా……”
” ఎలాంటివి…..?”
” అదే……నువ్వు….”
” మ్మ్….నేనూ….?”
” నన్నూ…… “
” మ్మ్…..నిన్ను…..”
” పెళ్ళికాని తండ్రిని చేస్తున్నావు…..అయాం వెరీ హాపీ…”
” ఒక విషయం చెప్పనా….?”
” ఏమిటి…..?”
” ఏది జరిగినా..మంచే జరిగింది…”
” ఏంటామంచి….?”
” మొన్న మీ ఆయన నీ దాంట్లో కార్చాడు కదా…సో..నా విత్తనాలుఆయనవనుకుంటాడు.పుట్టబోయే బిడ్డ తన వల్లే అనుకుంటాడు.”
” నీ తలకాయేమి కాదూ….!! నువ్వూ …నీ చెత్త ఆలోచనలు.”
” మరి…..?”( గర్వంతో బిగిసిన నా దడ్డు కాస్తనీరశంగా క్రిందకు వాలింది)
” ఆయనకు ప్రమోషన్ వచ్చింది…..”
” ఓహ్….కంగ్రాట్స్….మరి పార్టీ….”
” ఖచ్చితంగా ఇస్తాను….”
” ఎప్పుడూ……ఎక్కడా….??”
” ఎప్పుడు అని చెప్పలేను…..కానీ ఇస్తాను”
” పోనీ ఎక్కడా అని చెప్పు….?”
” ఇంకెక్కడామా ఇంట్లోనే….”
” మీ ఇంట్లో వద్దు….”

” మరి….?”

” మీ బెడ్రూం లో….”
” మ్మ్……”
” ఇంకొక న్యూస్ ఏంటీ…..?”
” బాడ్ న్యూస్….ఆయనకు ప్రమోషన్ తో బాటు ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది..”
ఈ షాక్ తో నాది పూర్తిగా సొమ్మసిల్లి పోయింది.
” ఏ ఊరు….?”
” జలందర్…పంజాబ్ “
” ఓహ్…..”
” డోంట్ వర్రీ శివా….ఇప్పుడప్పుడే కాదులే…..ఆయన ఎప్పుడు ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చని మేనేజ్ మెంటు చెప్పిందట….”
” హమ్మయ్య…బ్రతికించావు….”
” ఆఫీసుకు బయలు దేరావా…..ఓహ్ సుధా కాల్ చేస్తోంది…….మళ్ళీ కాల్ చేస్తా….బై శివా…”
” బై మాలతి”
అప్పుడు గుర్తోచ్చింది నాకు,ఈ రోజు సుధాను ఎంప్లాయ్ మెంటు ఎక్ష్చేంజ్ తీసుకు వెళతానని ప్రామిస్ చేసినట్టు. టైం చూసుకున్నాను.పర్వాలేదుచాలా ఉంది. వెంటనే ఆఫీసుకు ఫోన్ చేసి ఒంట్లో నలతగా ఉందని చెప్పిసెలవు పెట్టాను.అరగంట తర్వాత సుధకు ఫోన్ చేశాను.
” గుడ్ మార్నింగ్ సుధా….”
” హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్…”
” అమ్మాయిగారు ఏమి చేస్తున్నారు….?”
” పాపకు పాల సీసా రెడీ చేస్తున్నా….”
” మ్మ్…..”
” నువ్వూ…..?”
” ఇప్పుడే స్నానంచేసి బాత్రూం నుండి అలాగే బయటకి వచ్చి నీకు ఫోన్ చేస్తున్నాను….”( చిరు అబద్ధం చెప్పాను)
” ………”
” ఏంటి సైలేంట్…..?”
” అబ్బే ఎమీ లేదు….”
” కొంప దీసి నేను కనబడడం లేదు కదా…..?”(కవ్వించాను)
” ఛ్ఛీ….ఎన్నిగంటలకు వస్తావు….?”
” నువ్వే చెప్పాలి…ఐ యాం రెడీ ఎట్ ఎనీటైం ఫర్ ఎనీ థింగ్….”( డబుల్ మీనింగ్ తో)
” థాంక్స్ శివా….”
” దేనికీ……?”
” భాద్యతలు తీసుకో వలసిన వాళ్ళే ….మర్చిపోయారు…అలాంటిది…”
తను తన భర్త గురించి అంటుందని ఇట్టే గ్రహించాను.
” ఏంటా పెద్ద పెద్ద మాటలు….?”
” నిజం శివా…”
” నేనేమి నిన్ను నా రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని మోసుకెళ్ళడం లేదు…..నా బైక్ మోస్తుంది..”
” అహ్హాహ్హాహ్హా…”( మెత్తగా నవ్వింది)
ఫార్మాలిటీస్ మానిచెప్పు …ఎన్ని గంటలుకు వాలాలి…?”

” పన్నెండు గంటల సమయంలో వెళదామా…..?ఈ లోపల నేను భొజనం చేసి బయలుదేరుతాను…”

” అలాగే….మరి మీ ఇల్లు నాకు తెలీదే…ఎలా….”
” ఏమీ పర్వాలేదు…నెహ్రూ నగర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే ఎవరైనా చెబుతారు…అక్కడకు వచ్చినాకు రింగ్ ఇవ్వు…”
సరిగ్గా తను చెప్పిన సమయానికి ఆఫీసుకు బయలుదేరినట్టు ఆఫీసు బ్యాగ్ తో బయలుదేరాను.పెద్ద శ్రమ పడకుండాతను చెప్పిన చోటుకు చేరుకున్నాను.బైక్ స్టాండ్ వేసిపైన కూర్చుని తనకు కాల్ చేశాను.
” చేరుకున్నావా….ఓకే…వస్తున్నాను “
పదినిమిషాల తర్వాతాదూరంగా నీలిరంగు చుడీదార్ లో తను వస్తున్నట్టు కనబడింది.నా మనస్సు ఉప్పొంగిపోయింది.నేను చెప్పినట్టే తను చూడీదార్ వేసుకుంది.అంటే నా కోరిక జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నదన్నమాట.కొద్ది కొద్దిగా నాకు తను అన్వయము అవడంతో నాలోని కపిరాజు జెండా ఎగురవేశాడు.తలంటు స్నానం చేసి చక్కగా ముస్తాబు అయ్యింది. గాలికి ముంగురులు మొహం మీద పడుతున్నాయి.దట్టమైన ఉంగరాల జుత్తు.వదులుగా జడ వేసుకుంది.తను దగ్గరకు రాగానే,బుగ్గ సొట్ట పడేలానవ్వుతూ,
” సారీ శివా నిన్ను ట్రబుల్ చేస్తున్నాను….”
నేను బైక్ స్టార్త్ చేస్తూ,
” అలాంటిదేమీ లేదు….ఇట్స్ మై ప్లెషర్…”
తను వెనక కూర్చుంది.మాలతిలాగా మొహం కప్పుకోలేదు. ఎంతైనా కేరళా అమ్మాయులుకేరళా అమ్మాయిలే అనుకున్నాను.బైక్ ముందుకు సాగింది.
” సుధా….”
” చెప్పు శివా….”
” నేను మీ ఇంటికి రాకూడదా….?”
” సారీ శివా…నాకు తెలుసు..నువ్వలా అనుకుంటావని.పాపను చూసుకునే ఆయమ్మ ఉంది….అందుకనే ఇంటికి పిలవలేదు..”
” ఉంటే ఏం….ఫ్రెండ్ అని చెప్పొచ్చుగా….?”
” చెప్పొచ్చు…..నీతో బయటకి వెలుతున్నట్టు తనకు తెలియడం నాకిష్టం లేదు.”
రాత్రి వర్షపడ్డట్టు గుర్తుగా రోడ్డుకు ఇరువైపులా బురదనీళ్ళు.తన బట్టలు పాడవకుండాజాగ్రత్తగా బండి నడుపుతున్నాను.
” సుధా…”
” మ్మ్…..”
ఈ డ్రెస్ లో నువ్వు చీరకంటే అందంగా ఉన్నావు..”
” అయ్యో….అవునా…నువ్వేగా చీర వద్దుఇదే వేసుకోమన్నావు…?”( ఎగతాళిగా అంది)
” అవుననుకో…,నాకేం తెలుసు అమ్మాయిగారు ఎలా ఉన్నా అందంగా ఉంటారని…?”
” థాంక్స్”
నేను వెనుకకు తిరిగి చూడలేను గానిఖచ్చితంగా తను సిగ్గుపడిందని నాకు తెలుసు.
” సుధా…!! మాలతికి చెప్పవా…మనమిద్దరం వెళుతున్నట్టు…..?”
” లేదు శివా….”
” చెప్పి ఉండాల్సింది….”
” చెప్పాలనిపించలేదు…”

 ఎందుకని….?”

” ఈ విషయం తనకు తెలియకుండా ఉంటేనే బెటర్ అనిపించి…”
అంటే తనుతనని అభిమానించే తన స్నేహితురాలి దగ్గర తమ విషయం రహస్యంగా ఉంచాలనుకుందంటే,…..తన మనస్సులో ఏదో ఉంది. ఈ చిన్నిపాటి తలంపుకే నా తొడల మధ్య చలనం అయ్యింది.
మొత్తానికి కార్యాలయం చేరుకున్నాము.
సుధ రిసెప్షన్ దగ్గర తనకు వచ్చిన కార్డ్ చూపించింది.అది చూసి తను సుధను ప్రక్క రూములోకి వెళ్లమంది.నేనూ తనతో బాటే వెళుతుంటేమీ వారు బయటే ఉండాలండి అని సుధను వారించింది.ఆ మాటలకు సుధ బుగ్గలు క్షణకాలం కెంపులవ్వడం నా కళ్ళబడింది.తను నా వైపు చూసి కళ్లతోనే నన్ను బయట ఉండమని సైగ చేసి లోపలికి వెళ్ళింది.లోపలికి తొంగి చూశాను. చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది. అందరూ క్యూలో పొడుగాటి బెంచీల మీద కూర్చుని ఉన్నారు. చూడగానే అర్థమయ్యింది.తను రాడానికి చాలా సమయం పడుతుందని.ఆకలి వేస్తోంది. బయటికి వెల్లి ఒక చిన్న హోటల్ లో టిఫిన్ చేసి. కిళ్ళీకొట్టులో ఒక సిగెరెట్టు కొని అంటించాను.ఈ మధ్య సుధ జ్ఞాపకాలతో,సిగెరెట్టులు కాస్త ఎక్కువ అయ్యాయి.తన సమాగమము కోసం మనసు ఉవ్విళ్ళూరుతోంది.ఇంతలో ఫోన్ రింగ్ అయ్యింది.మాలతి కాల్.
” హాయ్ శివా….”
” హాయ్ డార్లింగ్..”
” ఆఫీస్ లో బిజీ నా..?”
” బిజీగా ఉన్నా….!!!!!…. నీ తర్వాతే కదా…?”
” అబ్బ ఛ్ఛా…నమ్మాము లే…”
” భోజనం అయ్యిందా..?”
” జస్ట్ ఇప్పుడే… నీది….?”
” అయ్యింది…”
” మ్మ్…చెప్ప రా….”
” ఇందాక ఫోన్ కట్ చేశాను కదా!! అందుకే చేశాను…”
” అవును ఏదో సుధా కాల్ అని అన్నావు…”
” తను ఈరోజు లీవు పెట్టింది..”
” అవునా ఎందుకు?”( ఏమి తెలియనట్టు అడిగాను)
” సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం వెళ్ళాలట…”
” ఓహో…”
” పాపం తనకు ఏమీ తెలీదు….నిజానికి నిన్ను తీసుకు వెళ్లమని అందామను కున్నాను”
” నువ్వు చెప్పకపోవడమే మంచిది..”
” అదేం…ఆ మాత్రం సాయం చెయ్యలేవా…?”
” నువ్వు కోరాలేగాని….ఏదైన చెస్తాను…కాని…”
” మ్మ్ ఏమటీ కానీబోణి అంటూ…”
” తనతో అంత చనువు లేదు కదా..మాలతి..”
” అబ్బో…..చొరవ తీసుకోవడం అయ్యాగారికి ఉగ్గుతో పెట్టిన విధ్య..”
” నిజమా….?”
” అందుకేనేమో……నా మనస్సు నిన్ను అడగొద్దని చెప్పింది “
” నాకంత సీను లేదులే….”( అమాయకత్వం నటిస్తూ అన్నాను)

11ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Malathi Teacher – 20,మాలతి టీచర్, telugu sex stories jabardast,jabardast sex stories telugu,kamasastry kathalu,telugu booth kathalu,kodalu pilla 19 telugu sex stories in jabardasth,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,xossipy,Malathi Teacher

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button