MD Managing Director

MD Managing Director – 1 | యండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ | free telugu dengudu kathalu jabbardasth

MD Managing Director - 1 | యండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ | free telugu dengudu kathalu jabbardasth

MD Managing Director – 1 | యండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ | free telugu dengudu kathalu jabbardasth

kamal kishan

MD Managing Director | యండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ | free telugu dengudu kathalu jabbardasth
MD Managing Director | యండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ | free telugu dengudu kathalu jabbardasth
షాహీన్ మాడం చాలా స్ట్రిక్ట్. ఒక కంపెనీ కి MD తను. తన ముందు సినిమా యాక్టర్లు కూడా బలాదూర్ అంత అందంగా ఉంటుంది.

సర్తాజ్ తో పెళ్ళి నిశ్చయమైంది. సర్తాజ్ కోరి ఇష్టపడిన అమ్మాయి షాహీన్. అలా అని తాను తక్కువేమీ కాదు అమెరికాలో MBA చేసింది. మొదటి చూపులోనే సర్తాజ్ ఇష్టపడి ఆ సంబంధం కోసం పట్టుబడ్డాడు.
కలిగిన కుటుంబాలు కావడంతో వారి ప్రేమ పెళ్ళి కాస్తా పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళి అయింది.

నిఖా మాత్రం నామమాత్రంగా ఉండిపోయింది. మిగిలినవి కక్కుర్తి పడుతూనే ఉన్నారు అప్పుడప్పుడూ ఈ లోగా తన కంపెనీ చూసుకోమని తనని MD గా చేసేశాడు సర్తాజ్ తాను బెంగుళూరు బ్రాంచ్ చూసుకోవడానికి వెళ్తూ.
ఎదో చెబుతారు చూడండి అయ్యవారు వచ్ఛే దాకా అమావాస్య ఆగడు కదా……..అంటూ అమావాస్యలు చాలానే వచ్చ్చాయి అయ్యవారికి తీరిక దొరకట్లేదన్నట్లు, పెళ్లి తప్ప చిలక్కొట్టుళ్లు అదే నండి లాగి కొట్టడం మాత్రం అయిపొయింది.

సావిత్రికి ఎన్ని సార్లు చెప్పినా ఇంతే; టైం కి రాదు. దీనికి బాగా పొగరెక్కింది. ఈ సారి డబ్బులు కట్ చెయ్యాలి. ఆఫీస్ కి 9.30AM కల్లా వెళ్ళాలి. అనుకొంటూ విసుక్కొంది షాహీన్. పొద్దున్నే సర్తాజ్ తో మాట్లాడింది. రోజూ ఇదే వరస వస్తానంటాడు. నిఖా చేసుకుంటే అసలు తన మొహం చూస్తాడా?! అని అనుకొంటూండగా….
పనిమనిషి సావిత్రి వచ్చింది.
“ఏం సావిత్రి ఏమయ్యింది. రోజూ 7 ఇంటికల్లా రమ్మని చెప్పానా లేదా?” అంటూ సావిత్రి మీద విరుచుకు పడింది. 
కానీ సావిత్రి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. గబాగబా అన్ని రూములు ఊడ్చేసి బాసన్లు తోమేసింది. 
ఈ లోపల షహీన్ స్నానానికి వెళ్ళింది. వస్తూ ఉంటె వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న సడి వినపడి అటు చూసింది. 
సావిత్రి ఏడుస్తోంది. 
ఒక్క సారి జాలి ముంచుకొచ్చింది షహీన్కి. 
షహీన్ సంగతంతా కనుక్కొంది.
సావిత్రి: “అమ్మా, మీరు చాలా మంచి వాళ్ళమ్మా, మీరు నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డబ్బులు ఇప్పిస్తున్నారు. మీ ఆఫీస్ ఊడ్చే పని కూడా నాకే ఇప్పించారు. కానీ నా మొగుడు కిషన్ గాడు దొంగ యాదవ వాడు లారీ డ్యూటీ కి పోయినప్పుడు మంచిగానే ఉంటడు.   డ్యూటీ దిగినంక రోజు తాగుతాడు నన్ను చితకబాదుతడు. ఆడు కొట్టిన దెబ్బలకి ఉదయం లేవలేకపోయిన…..రేపటి సంధి  మంచిగొస్తా….ఈ రోజుకి నా తప్పు కాయండి మాడం” అంటూ కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకొంది.

షహీన్ సావిత్రి కేసి చూసింది. సావిత్రి వంటి పై టెట్లు తేలాయి. అవి చేతి వేళ్ళ గుర్తులు. కర్రతో కొట్టిన గుర్తులు., సావిత్రి రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉందని అర్ధమయింది షాహీన్ కి కళ్ళు ఉబ్బి పోయి ఉన్నాయి. కాళ్ళ కిందా చారికలు కట్టేసిన కన్నీరు  చూసి ద్రవించిపోయింది షాహీన్. 
డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి మందులు ఇప్పించింది.

సావిత్రికి కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి తనని అంత ఆధరంగా చూసినందుకు కాళ్ళ మీద పడిపోయింది.
షహీన్: “సావిత్రి, మీ ఆయనను ఒకసారి రమ్మను నేను మాట్లాడతాను వాడేమనుకొంటున్నాడు; వాడి మీద పోలీస్ కేసు పెట్టిస్తాను. జైల్లో పడేస్తే గానీ వాడికి బుద్ది రాదు ఆ కిషన్ గాడు లారీ మీద వఛ్చిన సొమ్మంతా ఇలా తగలేస్తే…..రేపు నీ బిడ్డలకి ఏం పెడతాడు. నువ్వు ఊరుకొంటున్నావ్ గానీ స్టేషన్ లో పడేస్తే గానీ బుద్ది  రాదు ఇలాంటి వెదవలకి” అంటూ విరుచుకు పడింది.
సావిత్రి బ్రతిమాలాడుకుంది. దాంతో షాహీన్ తన దగ్గరకు రేపు  పంపమని బుద్ది చెబుతానని చెప్పింది. సరే అని సావిత్రి ఇంటికి వెళ్ళి పోయింది.

తరవాత రోజు కూడా షరా మామూలే….సావిత్రి వచ్చింది. కానీ కిషన్ గాడు రాలేదు. ఈ రోజు చెయ్యి ఆడించలేదనుకుంటా…..పాపం సావిత్రి నవ్వుతూనే మాట్లాడింది. పైగా షాహీన్ కళ్ళకి దండం పెట్టింది. 
“అమ్మా మీ మాటకి నా మగడు చానా ఇజ్జత్  ఇస్తడు. నువ్వు చెప్పినవాని చెప్పిన ఆడే వస్తాడంట  నిన్న నన్ను మంచిగా సూసుకున్నడు. గదంత నీ దయే మాడం” అంటూ సావిత్రి ముఖం అంతా నవ్వులు పూయిస్తూ చెప్పింది.
“పోనీలే మంచి మాట చెప్పావ్. మళ్ళీ ఏమన్నా తోక జాడిస్తే చెప్పు” అంటూ భరోసా ఇచ్చింది షాహీన్.
ఆఫీస్సా నుండి సాయంత్రం బయలుదేరి వచ్చింది షాహీన్. వచ్ఛే సరికి 7 అయ్యింది.
స్నానం చెయ్యడానికి బయలుదేరుతుండగా ఎవ్వరో తలుపు కొట్టిన చప్పుడయింది.
ఎవరూ అంటూ అడిగింది. 
“నేనమ్మా కిషన్, సావిత్రోళ్ల మొగుడ్ని. రమ్మన్నారంటగా మాడం”.
“ఏయ్, నీకో వేళా పాలా లేదా? ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వస్తావా?”
“దొరసాని రేపు రమ్మంటవా?”
“దేనికి వచ్ఛేది ఆగు తలుపు తీస్తా…..” అంటూ తలుపు తీసింది.
“నమస్తే మాడం …..”
“ఏందిరా…..తాగొచ్చి నీ పెండ్లాన్ని కొడుతున్నావంట”
“తాగినప్పుడు అట్నే ఉంటది మాడం. గంతే గాని నేనెందుకు గొడతా? నా పెండ్లామంటే చానా ప్రేమ మాడం…..”
“ప్రేముంటే అట్లా గొడతరా……సచ్చ్చిపొతే…?!”
“మీరు చెప్పినరుగా మాడం మల్ల ఎప్పుడు గొట్ట., కొడితే మీరే కొట్టండి”
“పైసలేమన్న గావాల్నా? గావాలంటే అడుగు అంతే కానీ ఊరికే కొట్టద్దు మీ ఆమె చానా మంచిది…నీలాంటి తాగు బోతుల్ని ఎట్లా భరిస్తున్నాడో చూసినవా?”
“అట్లనే మాడం., పైసలొద్దు గాని జరా అన్నం ఉంటే పెట్టండి”
“ఇంకా వండలేదురా……ఛాయ్ తాగుతవా?”
“నీళ్లు ఇప్పించండి…ఛాయ్ వద్దు మాడం”
సరే అంటూ ఫ్రిడ్జ్ లో నుండి నీళ్ళు తీసుకుని హాల్ లోకి వచ్చింది షాహీన్. కానీ అప్పటికే కిషన్ గాడు గటగటా తాగేస్తున్నాడు క్వార్టర్ బాటిల్ ఎత్త్తి.
“కిషన్ బయటికి నడు. నా ఇంట్లో మందు తాగుతవా?”  అంటూ కిషన్ గాడ్ని బయటకు తోలింది.
కిషన్ గాడు లాగి ఒక్కటి కొట్టాడు షాహీన్ ని.
కిషన్ గాడు లాగి ఒక్కటి కొట్టాడు షాహీన్ ని.
పాపం అంత ఎత్త్తు ఉన్న షహీన్ ఎగ్గిరి దూరంగా పడింది.
లుంగీ పైకి ఎత్త్తి కట్టుకుని మీదకు వస్తూ 
“ఏంటే….నా పెళ్ళాన్ని కొట్టదా…………నేను దాన్ని కొట్టాలో లేదో నువ్వు చెబుతావా?! నీయమ్మ దాని మీద మూడొచ్చి దాన్ని వేసుకునేప్పుడు కొట్టకుండా ముద్దెట్టుకోవాలా?”
అంటూ షాహీన్ ని మళ్ళీ లాగి కొట్టాడు. షాహీన్ తెలివిగా తప్పుకొంది 
“ఏయ్, ఏమనుకుంటున్నావురా……..ఆఫ్టర్ అల్ లారీ డ్రైవరువి. నిన్నుపోలీసులకి పట్టిస్తా……..ఉండు నీ సంగతి చెబుతా……..” అంటూ ఫోన్ దగ్గరకుపోయింది ఫోన్ చెయ్యడానికి.
కిషన్ గాడికి తాగింది అప్పుడే ఎక్కడం మొదలైంది.
“తేరీతో…..”అంటూ అక్కడ డెకొరేషన్ కోసం పెట్టిన స్టాండ్ రాడ్ పీకి పెళ్లున కొట్టాడు ఫోన్ మీద
ఫాట్ మని పగిలిపోయింది.
“పోలీస్ లకి ఫోన్ చేస్తావా? ఫోన్ చేస్తావా” అంటూ షహీన్ చెయ్యి పట్టుకుని బరబరా లాగి నేల మీద పడేసి షహీన్ మీదకు రాసాగాడు.
షహీన్ ఎదుర్కొనడానికి సిద్ధమైపోయింది కానీ కిషన్ గాడి చూపు మాత్రం చిరిగిన కుర్తాలో నుండి బయటపడ్డ గుబ్బల దగ్గర ఆగిపోయింది.
వాడి చూపు ఎక్కడుందో గ్రహించింది షహీన్. వెంటనే చిరిగినా కుర్తాని దగ్గరకు అనుకొంది. పాపం చిరిగినా కుర్తా ఆ బహిర్గతమైన బంతుల్ని దాచలేక తన అశక్తతని ప్రకటించింది.

కిషన్ గాడు మీదకు రాసాగాడు. “ఒసేయ్ నువ్వు నా పెళ్ళాన్నీ ఉసిగొలిపి నాకు సుఖం లేకుండా చేశావు కదా……….ఇప్పుడు నాకు అది కావాలి” అంటూ దాడి చేయడానికి తయారైన షాహీన్ చేతులు పట్టుకుని వెనక్కు విరిచి పట్టుకున్నాడు.

దాంతో అంత బరువుని దాచలేక తెల్లని గులాబీ రంగులో పరువాలు భళ్ళున బయటకు దూకాయి బ్రా అడ్డుగా బలమైన అందాల పదును చూపిస్తూ లోతట్టు ప్రాంతాలలో లోగిలి చిక్కని గులాబీ రంగుకి తిరిగి ఇది కూడా తీసేయ్ మేము స్వేఛ్చాగా ఊపిరి పీల్చుకుంటాం అన్నట్లున్నాయి..

వాటి కేసి ఆశగా చూస్తున్నాడు కిషన్ గాడు.

“ఏయ్ ఏంటి అలా చూస్తున్నావ్” అంటూ వాడి మీద ఉరిమింది. 

“నీ యమ్మ నీ చేతులు విరిచి కట్టినా ….నీ పొగరు తగ్గలేదే………..” అంటూ కుర్తాని పట్టుకుని చించేశాడు 
అప్పటికీ షహీన్ పోరాడుతూనే ఉంది.

“కిషన్ తప్పు చేస్తున్నావ్. నేను కంప్లైంట్ చేస్తే పోలీస్లు నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు ఆ తరువాత నీ లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది”

షహీన్ కుర్తా వెరయిపోవడంతో మీద కింద అంతా తెల్లగా లేత గులాబీ రంగులో గుండ్రని భుజాలు సన్నాయి మీద కింద గుబ్బల వంపు మొదలైనచోటు…, 

అసలే టీరక పిల్ల బ్రాలో దాగున్న సొగసులు; చెయ్యి సారించి బ్రా అందుకోవాలని చూశాడు 
షాహీన్ గింజుకుంది. 
మళ్ళీ చెళ్ళున ఒకటి పీకాడు చెంపల మీద 
“మూసుకుని నాకు ఇది అయిపో లేకుంటే నరకం చూస్తావ్”  అంటూ బ్రాసరీ పట్టుకుని లాగేశాడు.
అవి గుబ్బల్ని దాచుకుని నిక్కబొడుచుకొస్తున్న బంతుల్ని సమానంగా ఇముడ్చుకున్నవి వదల్లేక 
బయిటికి రాలేదు.
“ఏంటే, ఇంత బలంగా ఉన్నాయి……….రోజూ మాంసం కూర తింటున్నావా?” అంటూ బ్రాలో చెయ్యి దూర్చి  
సండ్లని 
పట్టుకుని పిసికేశాడు.
“ఆఆ….య్య్” అంటూ దగ్గరకు వఛ్చిన కిషన్ గాడి  పెదాలు కోరికేసింది. 

కిషన్ గాడు మాత్రం చలించలేదు. బ్రా పట్టుకుని పెకలించేశాడు.
అపురూపమైన అందం షహీన్ ది. తాకడానికి కాదు కనీసం తలెత్తి ఆ అందాన్ని ఆస్వాదించినా చాలు అనుకుంటారు తన అందాన్ని చూసిన వాళ్ళు అంత అందం తన సొంతం. 
ఎక్కడ ఉండాల్సిన అందాలు అక్కడ పొందిగ్గా ఉన్నాయి 26 ఏళ్ళ నలిగీ నలగని అందాలు. రోజూ నాన్ వెజ్ తిని బలిసిన వళ్ళు చెయ్యి పెడితే నిండుగా దొరికే కండ కోపంలో కూడా అందంగానే ఉంది. అదురుతున్న ముక్కుపుటాలు., రోషంతో పెదాలు బిగిసి కళ్ళు ఇంతింత చేసుకుని రోషంగా చూడసాగింది.
షహీన్ ని ఒక్కసారిగా తన కిందకు లాక్కుని తన చొక్కా పై నుండి లాగేసుకున్నాడు లుంగీ పీకేసి వేసుకున్న షార్ట్ తీస్తున్నాడు.
షహీన్ కి భయంగా ఉంది. కానీ ఎక్కడో ఆత్రుత తనని చీల్చుకుపోయే ఆయుధాన్ని చూడబోతున్నాను అని …..అంతలోనే ముఖం తిప్పేసుకుంది కానీ కళ్ళు మాత్రం కన్ను కొలకుల్లో నుండి చూస్తోన్నాయి. కిషన్ గాడు షార్ట్ తీసేశాడు. లోపల చిరిగినా డ్రాయర్ లో ఉబ్బు కనపడుతోంది.
ఆ డ్రాయర్ ని కూడా లాగేశాడు. 
వాడి మగతనం ఎక్కు పెట్టిన తల్వార్ లా బయటికి పొడుచుకొచ్చింది.
షహీన్ అది చూడగానే ఒక్కసారిగా భయపడింది . ఆమ్మో ఇంతుంటుందా………..?
వీడి మగతనమేంట్రా ఇంట పొడుగుంది. రోజూ దీంతో కులుకుతోందా సావిత్రి!!!!
అని ఒక్క క్షణం అసూయపడింది. ఆ వెంటనే భయం వేసింది ఈ తల్వార్ దిగబడితే………..?!! ఇంకేమన్నా ఉందా!!!
పిగిలిపోతుంది. తనను చంపేస్తుంది ఇది.
“వద్దు, వద్దు కిషన్ ప్లీజ్…..వద్దు నన్నొదిలెయ్ ……..దాన్ని దింపితే నేను చచ్చిపోతాను. నన్ను మోడ్డతోనే చంపేస్తావ్. వదిలేయ్ ప్లీజ్ అంటూ భయంతో బతిమాలాడుకుంది.
తాగినోడి మాట వాడే వినడు. అలాంటిది షహీన్ మాటలెక్కడ చెవిన పడతాయి.
కిషన్ గాడు అసలే రాక్షసుడు పైగా తాగాడు వాడి పెళ్ళాం ఎంత కొట్టినా వాణ్ణి వదిలి పొవట్లేదంటే అప్పుడే అర్ధం  అనవసరంగా వీళ్ళ విషయంలో తల దూర్చాను. ఇప్పుడు వీడు వాడి లావాటి గూటం దూర్చకుండా వదలదు.  ముంజేయ్యంత ఉంది. అది దూరితే…….హమ్మో ……అనుకుంటూ ఓర కంట చూస్తోంది.

కిషన్ గాడి చేతిని బుగ్గల మీదికి పెదాల మీదకి…గుబ్బల్ని తాకుతూ నడుము పట్టుకుని బొడ్డు కిందకు తీసుకెళ్లి పైజామా లో చెయ్యి దూర్చి పట్టుకున్నాడు. వాడి చేతి వెనకాల వెచ్చగా….. షాహీన్ బొడ్డుకింద పూకు పైన…..పిడికిలి అంత భాగం తగిలింది. దాంతో పాటూ గుబురు వెంటుకలు కళావర్ కలలా తగిలాయి.

ఇది నమాజ్ చెయ్యట్లేదు కామోసు అందుకే కింద గుబురు గొరగలేదేమో……..అలానే ఉన్నాయి అనుకొంటూ పట్టుకుని ఫట్ మని లాగేశాడు.

“ఏయ్,” అంటూ వాణ్ని అడ్డుకోబోయింది షహీన్.; కానీ అప్పటికే పైజామా నాడా తెగి పోయి చేతిలోకి వచ్చ్చేసింది. దాన్ని పట్టుకుని ఒక గుంజు గుంజాడు కిషన్ గాడు.

“ఏమున్నావే…………” అంటూ నఖశిఖ పర్యంతం చూశాడు.

వాడి చూపు పొడుగాటి బలమైన తొడల మధ్య ఆగిపోయింది. 

సన్నని ప్యాంటీస్………తెల్లగా…గులాబీ రంగు తొడల్ని ఇంతవరకూ కప్పి ఉంచిన తెల్లని పైజామా ఆ బలుపు తొడలకి ఎంత అందాన్నిస్తుందో అరటి చెట్టు మాను చూస్తే……….
తెలుస్తుంది. ఈ షహీన్ ని చూసినా తెలిసిపోతుంది ఇంత నునుపైన తొడల మధ్య ఏ సుఖాలు దాగున్నాయో?! వాటిని దాచు కున్న పాంట్స్ వణికింది ఇంకొద్ది సేపట్లో అది కూడా వేరవుతుంది అన్న భయం కావచ్చూ.

కిషన్ గాడు కసిగా మీదకొస్తున్నాడు.
షాహీన్ వెనక్కు జరుగుతోంది. కళ్ళలో భయం కనపడట్లేదు. కానీ ఈ ఆడపులి తాగుబొతోడి చేతిలో ఏమవుద్దో ఏమో….?

సావిత్రి తో అప్పుడప్పుడూ వళ్ళు పట్టించుకునేది షాహీన్. షాహీన్ అందం చూసి నోరు తెరిచేసేది సావిత్రి. కుంకుడు కాయలతో  స్నానం చేయిస్తున్నప్పుడల్లాగా సావిత్రి కళ్ళు షాహీన్ గుబ్బల మీదే ఉండేది. 

“ఏంటే అలా కన్నార్పకుండా చూస్తావ్ అంటే…….చూడనివ్వండమ్మా………..అయ్యగారు ఎట్టాగూ చూడట్లేదు. ఇంత అందం అడవి గాచిన వెన్నలయిపోయింది అంటూ తెగ నిట్టూర్పులు విడిచేది. ఏంటో అది చూస్తూంటే వళ్లంతా గూస్ బంప్స్.

గుబ్బల నుండి చూపు మరల్చేది కాదు. అది వాటిని చూడాలని కావాలంటే టవల్ తప్పించేసేది. 

ముని వేళ్ళతో ముచికల్ని  రాపాడించేది. ఏంటే చెయ్యి ఎక్కడికో వెళ్తోంధీ. అంటే; మీరు ఎంత అందంగా ఉంటారు అమ్మగారూ; మీ బోడీ చూస్తే………..ఆడదాన్ని నాకే తెగ ఇదయిపోతాంది…..మా మావకి మీ గురించి చెప్ప్పానండి………….అంటూ ఆగిపొయ్యెది.ఏంటే  మీ మావకి ఇది అదీ అంటే….
అడక్కండమ్మగారూ……మా మావ మీ అందం గుర్తు చేసుకుంటూ నాతో చాలా మోజుగా చేస్తాడమ్మా……
నాకు సానా ఇదిగా ఉంటదమ్మా………..నా మొగుడికి చాలా సార్లు హెచ్ఛరించినాను. ‘జాగ్రత్త్త ఆ అమ్మ దేవత తప్పుడు ఆలోచన చెయ్యొద్దని’ కానీ ఆడి పోటు మాత్రం దాని ఊపుకి జక్కులు చిరిగిపోతున్నాయమ్మా………..
“చాల్లే సంబడం స్నానానికి నీళ్లు పొయ్యమని అడగటం నాది తప్పు”
“అయ్యో అట్టాటిదేమీ లేదమ్మా………..మీరు నాకు కొలువిఛ్చినరు మీతానా బ్రతికేటోళ్ళం….తప్పు కాయండి మాడం”

అలా సావిత్రి చాలా భయపడేది.
కిషన్ గాడు నాటు సారా బిగించి మీదకు వస్తున్నాడు. వాడిని ఎదుర్కో వాలి . అనుకొంటూ తన వంటి మీద ఉన్న అట్టల్ని జాగ్రత్త్తగా పట్టి ఉంచి వెనక్కు జరుగుతోంది.
పులి నోటికి చిక్కిన ఆడ జింకలా ఉంది పరిస్థితి.   కానీ తాను ఆడపులి.

వాడు వచ్ఛేస్తున్నాడూ…ఎదో ఒకటి చెయ్యాలి ఎదో ఒకటి చెయ్యాలి. అనుకొంటూ కాలెత్త్తి వాణ్ణి ఒక్క తన్ను తన్నింది. వాడు అలవోకగా….ఆ కాలు పట్టుకుని 
వేసుకున్న స్లిప్పర్స్ లాగి విసిరేసాడు.

“నన్ను తంతావా?!….పాదం పుచుకుని వేళ్ళను ముఖం దగ్గర పెట్టుకుని తన్ను తన్నవే అంటూ వేళ్ళని ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని వాసన చూసాడు. 
.మ్మ్ ఇంకా స్నానం చెయ్యలేదనుకుంటా అరికాళ్ళకి పట్టిన చెమట మంచింగ్ కి ఏమీ లేవనుకున్నాను. అంటూ వెళ్ళాను నోట్లో పెట్టుకుని పళ్ళ మధ్య పట్టుకుని కటువుగా కొరికేశాడు..
ఆహ్……..అంటూ కాలు లాగేసుకుంది.
కానీ కాలు వదలక తొడల మీద ఒక్కసారిగా చరిచాడు.
“ఏయ్ వద్దు; అక్కడ చురుగ్గా ఉంటుంది. అంటూ కాలితో తన్నపోయింది.
అంటే ఆ కాలు కూడా పట్టుకుని చెళ్ళున చరిచాడు.
మోకాలి వెనుక కందని చేతులతో పట్టుకుని పళ్లతో కరిచేశాడు. 
చెయ్యి చాచి కొట్టింది. 
ఆ చెయ్యి పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. 
ఒక కాలు దొరకబుచ్చుకుని మీదకు లాక్కున్నాడు కిషన్.

వాడు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడల్లా నాటు సారా వాసన గుప్పున కొడుతోంది షాహీన్ కి.
వాడు కాలు పట్టి షాహీన్ ని లాక్కుని తలా పట్టుకున్నాడు. ముఖానికి దగ్గరగా లాక్కుంటున్నాడు. వాడేం జెయ్యబోతున్నాడో అర్ధమయింది షాహీన్ కి., వెంటనే ముఖం తిప్పేసుకుంది.

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

MD Managing Director – 1,యండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్,free telugu dengudu kathalu jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,kamasastry stories,jabbardasth.in,telugu hot stories,dengudukadalu,telugu actress sex stories,xossipy

alltime

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: