Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 100 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 100 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 100 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

కొద్దిసేపటికి ఇద్దరూ పడుకుందామనుకుని….కిచెన్ సర్దిన తరువాత శ్యామల తన మొగుడు శేఖర్ కి ఫోన్ చేసి, భోజనం చేసాడా, ఎక్కడ ఉన్నాడు, అని వివరాలు కనుక్కున్నది.

అలా మాట్లాడుతుండగా శ్యామల మొహం సిగ్గుతో ఎర్రబడే సరికి, శేఖర్ తామిద్దరి సెక్స్ గురించి అడుగుతున్నాడని రాముకి అర్ధం అయింది. 
కొద్దిసేపు మాట్లాడిన తరువాత శ్యామల ఫోన్ రాము చేతికి ఇచ్చింది.
రాము ఫోన్ తీసుకుని, “హలో….వర్క్ ఎలా ఉన్నది…..ఎప్పుడు వస్తున్నావు,” అని అడిగాడు.
దానికి శేఖర్ రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తాను అని, “నా పెళ్ళాం బాగా co-operate చేస్తుందా బెడ్ మీద?” అని అడిగాడు.
శేఖర్ ఒక్కసారిగా అలా అడిగే సరికి రాము కూడా కొంచెం తడబడుతూ, “బాగానే చేస్తుందన్నా….ఉంటాను,” అని ఫోన్ పెట్టేసాడు.

తరువాత శ్యామల వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేసి బాలు గురించి అడిగివాడితో మాట్లాడి పెట్టేసింది.
అలా ఇద్దరూ బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళేసరికి రాత్రి పది అయింది.
బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళగానే రాము తన ఒంటి మీద బట్టలు అన్నీ తీసేసి బెడ్ మీద పడుకుని శ్యామల వైపు చూసి, “వదినా నువ్వు కూడా బట్టలు మొత్తం విప్పేసి వచ్చేయ్,” అన్నాడు.
దానికి శ్యామల చిన్నగా నవ్వుతూ సిగ్గు పడకుండా తన ఒంటి మీద ఉన్న చీరజాకెట్లంగా అన్నీ విప్పేసి బెడ్ మీదకు వచ్చి నా పక్కనే పడుకున్నది.
రాము శ్యామలను దగ్గరకు లాక్కుని పట్టులాంటి ఆమె కురులను నిమురుతూ ఉంటే….శ్యామల తన చేతి వేళ్లతో రాము ఛాతి మీద ఉన్న వెంట్రుకలను తన వేలితో చుడుతున్నది.
వదినా…..అనిత వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత కూడా నాతో ఇలా ఉండాలి,” అన్నాడు రాము.
అదే నాకు భయంగా ఉంది రాము….అనితకి మన విషయంమన నలుగురం ఎంజాయ్ చేద్దామనుకున్న ప్లాన్ చెబితే ఎలా react అవుతుందో అని భయంగా ఉన్నది,” అన్నది శ్యామల వదిన.
అనిత గురించి నువ్వేం బాధ పడకు వదినా…..ఆమె ఏమీ నా భార్య కాదు….నేను నీతో పడుకుంటే చూసి గొడవ పడటానికి…కాని ఒక్క విషయం మాత్రం ముందే చెబుతున్నా…అది నువ్వే అన్నయ్యకు చెప్పాలి,” అన్నాను.
శ్యామల తల ఎత్తి రాము వైపు చూసి, “ఏంటది….” అనడిగింది.
“అనిత ఒప్పుకుంటేనే ఈ పని జరుగుతుంది….మన నలుగురం ఎంజాయ్ మెంట్ ఉంటుంది….అనితకు నచ్చలేదంటే….ఈ విషయాన్ని ఇంతటితో వదిలేయాలి,” అన్నాడు రాము.
రాము అంత గట్టిగా చెప్పేసరికి శ్యామల కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా అలాగే అన్నట్టు తల ఊపుతూ, “నువ్వు చెప్పింది కూడా కరెక్టే….మీ ఇద్దరు ఇలాంటి పాడు పనులు చేయడంలో బాగా ఆరితేరిపోయారు…..కాని నాకు అనిత ముందు అలా ఉండాలంటే సిగ్గుగా ఉన్నది,” అన్నది శ్యామల.
శ్యామల అలా అనగానే రాము ఆమెతో ఏదో మాట్లాడబోతుండగా ఫోన్ లో మెసేజ్ సౌండ్ వినిపించి ఫోన్ తీసుకుని చూసాడు.
అనిత దగ్గర నుండి మెసేజ్ వచ్చింది.
మెసేజ్ ఓపెన్ చెయ్యగానేఅందులో, “ప్రస్తుతం నేను మెసేజ్ మాత్రమే పంపిస్తాను…..సోనియా నాతో పాటు మన బెడ్ రూంలో ఉన్నది….అది ఇంకా నిద్ర పోలేదు….సోనియా నిద్ర పోగానే నేను ఫోన్ చేస్తాను,” అని ఉన్నది.
సరె….అలాగే…..భోజనం చేసావా?” అని మెసేజ్ పెట్టాడు రాము.
(ఇక్కడ నుండి అంతా మెసేజ్ రూపంలో సంభాషణ అంతా జరుగుతుంది)
అనిత : నేను భోజనం చేసాను….నువ్వు తిన్నావా?
రాము హా….చేసాను…..ఏం తిన్నావు నువ్వు?
అనిత : నువ్వు లేకపోయే సరికి నాకు భోజనం చెయ్యలనిపించలా…..అందుకని దోసె వేసుకుని తిన్నాను….
రాము : నిజంగానా….నేనంటే మీకు అంత ఇష్టం వచ్చిందా…..ఇదివరకు నన్ను చూస్తేనే కోపంతో చూసేదానివి?
అనిత అవన్నీ పాత రోజులు రాముమాకు నువ్వు చేసిన సహాయం ఏం చేసినా మర్చిపోలేనిది….నువ్వు  ఉద్దేశ్యంతో చేసావో నాకు అనవసరంఅంతేకాక నువ్వు నా కూతురు సోనియా విషయంలో చూపిస్తున్న శ్రధ్ధ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం పెరిగేలా చేసింది….
రాము : అవన్నీ నీ మీద ఇష్టంతోనే చేసాను…..అది నువ్వు అర్ధం చేసుకుంటే చాలు…. 

అనిత : అందుకనేగా నువ్వంటే ఇష్టం ఏర్పడిందిఇంతకు మీ నాన్నగారు నిన్ను ఎందుకు పిలిపించారువిషయం ఏంటి?
రాము వచ్చిన తరువాత చెబుతాను కాని….నా మీద నీకు నమ్మకం ఉన్నది కదా?
అనిత అదేంటి రాము అలా అడుగుతావునీ మీద నమ్మకం ఉండబట్టే కదా….రోజు సిగ్గు విడిచి నీ పక్కలో పడుకుంటున్నాను…..ఆడది ఎప్పుడైనా ఒక మగాడిని నమ్మిందంటే తన సర్వస్వం అర్పిస్తుంది….మొదట్లో నువ్వంటే ఇష్టం లేకపోయినా నీతో పడుకున్నాను….కాని  మధ్య నీతో పడుకున్నప్పుడు నా ప్రవర్తనలో తేడా తెలియలేదా….నువ్వు చెప్పిన ప్రతి పని చేస్తున్నాను……నీ మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని ఎలా చూపించాలో నాకు తెలియదు…
రాము సరె…..సరె….అది తెలిసే నేను మా నాన్నతో మాట్లాడిన తరువాత ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను…..ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను నిన్ను మధ్యలో వదిలేయను….ఇంకా ఏం చేస్తున్నావు?
అనిత ఏంటిరా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నావుఅక్కడ ఏం జరిగిందో అని నాకు భయంగా ఉన్నది...
రాము చెప్పా కదా అక్కడకు వచ్చిన తరువాత చెబుతాను అని….నువ్వు భయపడేంత ఏమీ జరగలేదు ఇక్కడ….
అనిత : మ్మ్ఏమో నాకు నీ మీద పూర్తి నమ్మకం ఉన్నదినువ్వు ఏం చెబితే అలా చేస్తానుఇంతకు ఏం చేస్తున్నావు...
రాము నీకు మెసేజ్ పెడుతున్నాను...
అనిత జోక్ బాగుంది….ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడుగుతున్నాను...
రాము : బెడ్ మీద పడుకుని….నిన్ను తలుచుకుంటూ దిండుని నలుపుతున్నాను...
అనిత : ఛీ….నీకు ఎప్పుడూ  ఆలోచనలే….అసలు సిగ్గులేదురా నీకు…
రాము నీ లాంటి అందగత్తె పక్కనేఅన్నేసి అందాలతో ఊరిస్తుంటే  ఆలోచనలు కాక ఇంకేమి వస్తాయి…ఇంతకూ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు?
అనిత సేమ్….నీకు మెసేజ్ పెడుతున్నాను...
రాము జోక్ అసలు బాగాలేదు….నేను అడుగుతున్నది….ఇప్పుడు ఎక్కడున్నావని?
అనిత నువ్వు వేసిన జోకే కదాఇప్పుడు తెలిసిందా ఎవరి జోక్ బాగాలేదోఏం లేదు బెడ్ మీద పడుకున్నాను...
రాము  డ్రస్ వేసుకున్నావు…
అనిత : ఏయ్ఏమడుగుతున్నావు…..నువ్వు పక్కన లేనప్పుడు నేను ఏం వేసుకుంటే నీకెందుకు…
రాము ప్లీజ్ అనిత…..చెప్పవా?
అనిత mmmm….నైటీ వేసుకున్నాను…
రాము  కలర్ నైటీ….
అనిత నీకు ఇష్టమైన బ్లూ కలర్ నైటీ వేసుకున్నాను…….
రాము నేను పక్కన లేనప్పుడు నాకు ఇష్టమైనది ఎందుకు వేసుకున్నావు?
అనిత : నువ్వు పక్కన ఉంటే నా ఒంటి మీద బట్టలు ఉంచవు కదా….అందుకనే నీ బదులు నా ఒంటి మీద నీకు ఇష్టమైన నైటీ వేసుకున్నాను….
రాము : mmm….నువ్వు అలా అంటూ ఉంటే ఇక్కడ నా మడ్డ లేచి నీ పూకులో దూరడానికి ఎగబడుతుంది…
అనిత : దానికి వేరే పని ఏం లేదు….ఎప్పుడూ లేచే ఉంటుంది….నాక్కూడా నువ్వు చాలా గుర్తుకొస్తున్నావు రాము…..నువ్వు ఉదయమే వెళ్ళినా ఎందుకో నువ్వు లేకపోతే ఏమీ తోచడం లేదు….
రాము : రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తాను….అప్పుడు నీకు రాత్రి అంతా దంపుడే….అసలు నిద్ర పోనివ్వను….
రాము చాటింగ్ చేస్తుంటే శ్యామల తన చేత్తో రాము మడ్డని పట్టుకుని పైకి కిందకు ఊపుతూ….మెసేజ్ లు చదువుతున్నది

రాము చాటింగ్ లో అనిత వేసుకున్న డ్రస్ గురించి అడుగుతుంటే శ్యామల రాము వైపు చిలిపిగా చూస్తూ తన చేత్తో మడ్డ మీద గట్టిగా గిచ్చింది.
రాము : సరె కాని….నైటీ లోపల ఏమైనా వేసుకున్నావా?
అనిత : ఏంటి…..ఇంత చెత్త ప్రశ్నలు అడుగుతున్నావేంటిరా….నువ్వు ఇలాగే చెత్తగా అడిగావంటే నేను నీతో పలకను…
రాము అలా అనితని అడిగే సరికి పక్కనే ఉన్న శ్యామల మొహం సిగ్గుతో ఎర్రబడింది.
దాంతో శ్యామల తనకు తెలియకుండానే తన చేతిలో ఉన్న రాము మడ్డని గట్టిగా పట్టుకుని పిసికేసరికిరాము చిన్నగా అరిసాడు.
రాము అలా అరవగానే శ్యామల మళ్ళీ చిన్నగా తన చేత్తో రాము మడ్డని ఆడించడం మొదలుపెట్టింది.
రాము : ప్లీజ్ చెప్పవా….మనిద్దరి మధ్యా ఇంక దాపరికాలు ఏంటి….
అనిత : నేను రోజు నీతో పడుకుంటున్నా….ఇలాంటివి మాట్లాడాలంటే  ఆడదానికైనా చాలా సిగ్గు బాబు….
రాము : ప్లీజ్ అనిత….ఇకనుండి నీతో చాలా సంతోషంగా ఉందామనుకుంటున్నాను….మన మధ్య సిగ్గురహస్యాలు అనే మాటలు ఉండకూడదు….
అనిత : అవుననుకో….కాని నీతో పడుకుంటున్నప్పటి నుండి చాలా మారిపోయాను నేను…..ఇంకా ఫాస్ట్ గా అంటే నా వల్ల కాదు బాబు…..
రాము : ఏం పరవాలేదు….మాట్లాడుతుంటే అదే అలవాటు అవుతుంది……
అనిత : …..స్……సరె….రాము….ఒక్క నైటీ మాత్రమే వేసుకున్నాను…..
రాము : అంటే లోపల ఏమీ వేసుకోలేదా?
అనిత : అవును….ఏం వేసుకోలేదు…
రాము : నీ సైజు ఎంత?
అనిత : ఛీ….పాడుమరీ చాలా ఛండాలంగా మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వు…..
రాము : ఇందులో చండాలం ఏముంది…..నేను నీ సైజు మాత్రమే కదా అడిగానునేను నీకు డ్రస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను…..అయినా షాప్ వాడు అడక్కుండానే చెబుతారు….కాని నేను నీ పూకు లోతుల్ని కొలిచిన వాడిని….సళ్ళని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నలిపిన వాడిని….నాకు చెప్పటానికి సిగ్గు పడతావేంటి
అనిత : డ్రస్ లు ఇంతకు ముందు నాకు తెచ్చావుగా….దానికి మాత్రం నా సైజు అవసరం లేదా…..అయినా నా సైజులు నీకు తెలియదా….రోజు వాటితో ఆడుకుంటున్నావు కదా…. మాత్రం తెలియదా…….. 

రాము : సరిగ్గా తెలియదు….నేను అనుకున్న సైజు నీకు సరిపోకపోతే కుదరదు కదా….సరె అయితే….నేను ఇలా మాట్లాడటం నీకు ఇష్టం లేకపోతే వదిలియ్
అనిత : అదేం లేదు….కాకపోతే నాకు సిగ్గుగా ఉన్నది….నువ్వు అలా మెసేజ్ లు పంపిస్తుంటే నాకు చాలా బాగుంది….
రాము అయితే నీ సైజు చెప్పు….
రాము చేస్తున్న చాటింగ్ చూస్తున్న శ్యామలకి ఒళ్ళు వేడెక్కిపోయింది…దాంతో శ్యామల తన చేతిలో ఉన్న రాము మడ్డని ఇంకా స్పీడుగా ఆడిస్తూ…ఛాతీ మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ మధ్యలో నిపిల్స్ ని చిన్నగా కొరుకుతున్నది
అనిత నా….సై…..సైజు 36-28-30….చాలా……
అనిత పంపించిన మెసేజ్ చూసి శ్యామల తల ఎత్తి రాము వైపు చూసి, చాలా కసెక్కినట్టున్నది నీ లవర్ కి,” అన్నది.
రాము అబ్బా….ఏం సైజులే నీవి….నీ సళ్ళ ముచ్చికలు  రంగులో ఉంటాయి….
రాము ఛీనువ్వు మరీ చాలా చెత్తగా అడుగుతున్నావునేను చెప్పనునీకు తెలుసుగా  రంగులో ఉంటాయో నావి….
రాము ప్లీజ్ అనిత….చెప్పు…..పక్కన లేనప్పుడు ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటే చాలా బాగుంటుంది…..
రాము అలా అనితతలో చాటింగ్ చేస్తుంటే శ్యామల వేడిక్కిపోతూ తన చేతిలో ఉన్న మడ్డని గట్టిగా ఆడిస్తున్నది.
అనిత సరె….….రె…..….అవి….brown కలర్ లో ఉంటాయ్….చాలా…
రాము నువ్వు అలా మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అనిత….నువ్వు ఇలాగే ఎప్పుడూ నాతో మాట్లాడుతూఆనందంగా ఉండాలి…I love u Anitha….
అనిత I too love u raamu….
రాము నాకు ఇప్పుడే నీ దగ్గరకు రావాలని ఉన్నది….
అనిత నాక్కుడా నిన్ను చూడాలనిపిస్తున్నది రాము….కాని నువ్వు తొందరగా పని చూసుకుని వచ్చెయ్…..
రాము నీకు నన్ను ఏమీ అడగాలని లేదా…..
అనిత ఇంకా ఏం అడగాలి నిన్ను…..
రాము నేను నిన్ను నీ సైజుల గురించి అడిగా కదా…..అలాగే నా గురించి అడగవా…..
 మెసేజ్ చూడగానే శ్యామల చిన్నగా రాముని తిడుతున్నది.
కాని రాము మాత్రం అవేమి పట్టించుకోకుండా శ్యామల వైపు చూసి నవ్వుతూ తన చేతిని ఆమె తొడల మధ్యకు పోనిచ్చి తన చేతి వేలిని శ్యామల పూకులోకి దూర్చాడు.
దాంతో శ్యామల ఒళ్ళు కోరికతో ఇంకా బాగా వేడెక్కిపోయింది...కాళ్ళు బార్లా చాపి తన తొడల మధ్యలో ఉన్న రాము చేతి మీద తన చేతిని వేసి రాము వేలిని ఇంకా లోపలికి తోసుకున్నది.
రాము సిగ్గు పడకు అనిత…..నీకు ఏది అడగాలనిపిస్తే అది అడుగు…..
అనిత నీతో కలిసిన తరువాత సిగ్గు అనేది వదిలేసాను…..ఇంకా కొంచెం ఉంటే అది కూడా వదిలేసాలా చేస్తున్నావు…..నువ్వు ఎవరైనా అమ్మాయిని చూసావా…..
రాము అవును చాలా మందిని చూసాను…..
అనిత : ఏంటి….చాలా మందిని చూసావా……
రాము : అవును….చాలా మందినిచాలా చోట్ల రోజూ చూస్తూనే ఉంటాం కదా……..
అనిత : అబ్బా….అలా కాదు….ఎవరినైనా బట్టలు లేకుండా చూసావా….
అనిత అలా మెసేజ్ పంపగానే అది చూసిన శ్యామల రాము వైపు చూసి, చూడు ఇప్పుడు ఎలా అడుగుతుందోరాముమన గురించి మాత్రం చెప్పొద్దు,” అన్నది.
రాము తల తిప్పి శ్యామల వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ చూసాడు.
శ్యామల మాత్రం రాము మడ్డని తన చేత్తో ఆడిస్తూ మధ్యలో కింద ఉన్న balls పట్టుకుని చిన్నగా నలుపుతున్నది.
రాము : నేను కూడా కొంత మంది అమ్మాయిలను బట్టలు లేకుండా చూసాను…..
దుర్మార్గుడా,” అని పక్కనే ఉన్న శ్యామల అన్నది.
అనిత : ఏంటి…..చూసావా….ఎప్పుడుఎక్కడ చూసావు…….
అప్పడు ఆడదానిలో సహజంగా కనిపించే అసూయ బాగా కనిపించింది అనితలో.
రాము : అబ్బా….పూర్తిగా చెప్పేది విను….ఎందుకు అలా నా మీద కోప్పడతావు……
అనిత : కోప్పడక….ముద్దు పెట్టుకుంటారా….ఇడియట్….ఎవరెవరిని చూసావో చెప్పు…..
రాము : నాకు వాళ్ళ పేర్లు తెలియదు….
అనిత : అయితే ఎలా చూసావు…..
రాము : ఫ్రండ్స్ రూంలో బ్లూ ఫిలిం లో చూసాను
 మెసేజ్ చూసి శ్యామల చిన్నగా మూలిగింది.
అనిత : ఛీ….నువ్వు  సినిమాలు కూడా చూస్తావా…….
రాము : ఇదివరకు వారానికి ఒకసారి చూసేవాళ్ళం…ఈసారి నేను అక్కడకు వచ్చిన తరువాత ఇద్దరం కలిసి అవి చూస్తూ…అందులో చూపిస్తున్నట్టు ఇద్దరం చేసుకుందాం….
అనిత : ఛీ….ఇంకా నన్ను చెడగొట్టొద్దు బాబు…..ఇప్పటికే మొగుడు పక్క గదిలో ఉండగా నీతో పడుకుంటున్నాను….
రాము : అదీ చూద్దాం….
అనిత : సరె….సరె….నువ్వు నిజంగా  అమ్మాయిని చూడలేదా…..
రాము : రోజు నిన్ను చూస్తున్నాను కదా….
అనిత : అబ్బా….నా గురించి కాదు….నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావని నాకు తెలియదా….నేను కాకుండా వేరె ఎవరినైనా….
రాము : అప్పడప్పుడు బట్టలు లేకుండా కాదు గానిఎవరైనా exposing చేస్తే చూస్తాను…..
అనిత : నువ్వు చాలా చెడ్డవాడివి రాము……
రాము : నేను చాలా మంచివాడిని….తెలుసా……
అనిత : మంచి వాడివైతే ఆడవాళ్ళను అలా చూడవు….ముందు నువ్వు ఇక్కడకు రానిన్ను కంట్రోల్ లో పెట్టాలి…..
రాము నువ్వేం భయపడకు….నేను అక్కడకు వచ్చిన తరువాత నేను ఇంక ఎవరి వైపు చూడకుండా వదలకుండా నిన్నే దెంగుతాను….
అనిత ఛీ….ఛీ….ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వు….నీ నోటికి అడ్డు అదుపు ఉండదా….మరి అంత చెత్తగా మాట్లాడకు….
రాము ఏం….నేను మాత్రం ఎవరితో చెప్పుకుంటాను….నీ ఒక్కదానితోనే కదా……
రాము ఒక చేత్తో చాటింగ్ చేస్తూనే తన వేలిని శ్యామల పూకు లోనుండి బయటకు తీయకుండా లోపలికి బయటకు ఆడిస్తూనే ఉన్నాడు.
రాము తన పూకుని వేలితో దెంగుతుంటే శ్యామల చిన్నగా మూలుగుతున్నది.
రాము తల తిప్పి శ్యామల వైపు చూసి, “వదినా నా మడ్డని నోట్లో పెట్టుకో,” అన్నాడు.
కాని శ్యామల మాత్రం రాము చెప్పింది పట్టించుకోకుండా తన చేత్తో మడ్డని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుని ఆడిస్తున్నది.
అనిత కొంచెం కోరికలను కంట్రోల్ లో పెట్టుకో రాము…..నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నీ పక్కలో పడుకుని….నీ కోరిక తీరుస్తున్నా కదాఇక వేరే వాళ్ళను చూడకు….
రాము ఏంటీ నేను ఎవరినైనా చూసి వెళ్ళిపోతానేమో అని భయంగా ఉన్నదా…
అనిత : లేదు….నువ్వు చక్కగాబాగుండాలి ఆడాళ్ల మోజులో పడి నీ future పాడు చేసుకుంటావేమో అని నా భయంనీకు ఎప్పుడు ఎలా కావాలంటే అలా నన్ను అనుభవించుకాని బయట తిరుగుళ్ళకు అలవాటు పడకు….ప్లీజ్….
రాము అలాగే….నువ్వు చెప్పినట్టే వింటానుఇప్పటికైనా ఫోన్ చేయమంటావా….
అనిత సరెఫోన్ చెయ్యి…. 
రాము వెంటనే అనితకి ఫోన్ చేసాడు.
అనిత ఒక్క రింగుకే ఫోన్ ఎత్తి, “హలో,” అన్నది
రాము అనిత….నా లవ్….నీ మాట చాలా తియ్యగా ఉన్నది….
అనిత మరీ నాకు ఐసు పెట్టకునా గొంతు నువ్వన్నట్టుగా ఏం బాగుండదు…
రాము లేదు అనితకావాలంటే చూడు నీ గొంతు వినగానే నా మడ్డ ఎలా లేచిందో……
అనిత చీ….చీ….అలా మాట్లాడకు రాము….
రాము ఏం….నీకు ఇష్టం లేదా…..
అనిత : అలా అడక్కు…..నాకు తెలియదు…..కాని నువ్వు మాట్లాడుతుంటే నాకు బాగుంటుంది….
రాము : అంటే నువ్వు నన్ను ఇష్ట పడుతున్నావు…నీకు తెలుస్తుందా…
అనిత నేనంటే అంత ఇష్టమా రాముఅయితే వేరే వాళ్ళను ఎందుకు చూస్తున్నావు…
రాము మరీ అంత అసుయ పనికి రాదు మేడం గారికినాకు నువ్వంటే చాలా ఇష్టమని ఇదివరకు చాలా సార్లు చెప్పానునేను కేవలం చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అంతె….నేను ఏమీ తప్పు చేయడం లేదు….
అనిత : అలాగా…
రాము : సరె….అనిత విషయం ఒదిలెయ్…..నేను ఎలాగ ఉండాలనుకుంటున్నావో చెప్పు…..
అనిత నువ్వు ఎప్పుడూ నాతోనే ఉండాలి….నా మీద కోప్పడకూడదు….నాకు నీతో చాలా ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను…
రాము : ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడూ నీ మీద కోప్పడలేదు….నువ్వే నా మీద కోప్పడేదానివి….నువ్వంటే నాకు చచ్చేంత ఇష్టం అనిత….నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటానంటే నువ్వే వద్దన్నావు….అందుకే నిన్ను పెళ్ళి చేసుకోకుండానే నీతో ఒకే బెడ్ మీద ఉండాల్సి వస్తుంది…..
అనిత అబ్బా….ఎప్పుడు చూసినా నీకు అదే ధ్యాసా…..
రాము నువ్వు పక్కన ఉన్నా…నీతో మాట్లాడుతున్నా నాకు మాత్రం అదే ధ్యాస….ఏం నీకు ఇష్టం లేదా….
అనిత నువ్వు అలా మాట్లాడుతుంటే ఇష్టంగానే ఉన్నది….కాని నాకు సిగ్గేస్తున్నది….
రాము మనిద్దరి మధ్య ఇక సిగ్గు ఎందుకునువ్వు చాలా మారాలి అనిత….
అనిత ఇప్పటికే చాలా మారాను రామునీకో సంగతి తెలుసాఇంత వరకు నేను నా మొగుడితో కూడా ఇలా పచ్చిగా మాట్లాడలేదునీకు మెసేజ్ లు పంపినట్టు మెసేజ్ లు కూడా పెట్టలేదునిజంగా  నెల రోజుల్లో నువ్వు నన్ను చాలా మార్చేసావు రామునేను ఇలా నీతో చేస్తున్నందుకు ఒక పక్క సంతోషంగాను….ఇంకో పక్క బాధగా ను ఉన్నది….
అనిత అలా అంటున్నప్పుడు ఆమె గొంతు జీరబోయిందిగొంతులో ఏడుపు తన్నుకొస్తున్నది.
అది గమనించిన రాము వెంటనే, “అనిత మరీ అంత emotional కాకు…..నేను నిన్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను,” అని అంటూ అనిత మూడ్ మార్చడానికి, “నేను అక్కడకు వచ్చిన తరువాత నాకు నీతో first night చేసుకోవాలని ఉన్నది,” అన్నాడు
అనిత ఒక్కసారిగా నవ్వుతూ, “మరి ఇంతకు ముందు చేసుకున్నవి ఏంటో,” అన్నది.
హమ్మయ్యా నవ్వావా….,” అంటూ, “నిన్ను పెళ్ళి చేసుకోవాలన్న కోరిక ఎలాను తీరలేదుకనీసం నాకు నీతో శోభనం చేసుకోవాలని ఉన్నదికనీసం  కోరిక అయినా తీర్చు,” అన్నాడు రాము.
నువ్వు చెప్పిన మాట ఎప్పుడైనా కాదన్నానా రాము….ఇక్కడికి రాఇద్దరం శోభనం చేసుకుందాము,” అన్నది అనిత.
నువ్వు మన శోభనం గదిలోకి పాలు తీసుకుని లోపలికి వచ్చిన తరువాతనేను నిన్ను బెడ్ మీద కూర్చోబెట్టినిన్ను పై నుండి కింద దాకా చూస్తూనిన్ను ముద్దులు పెట్టుకుంటూ,” అని అంటూ ఇంకా ఏదో చెప్పబోతున్నాడు రాము.
….ఇంకా….అబ్బాయి గారికి వయసుకి మించిన కోరికలు ఉన్నాయి,” అంటూ రాముని మధ్యలో ఆపింది అనిత.
అలా ఇద్దరం ఒకరి పెదవులను ఒకరం చీక్కుంటూ…ఒకరి ఎంగిలి ఒకరం పీల్చుకుంటూ…నీ ఒంటి మీద బట్టలు తీసేసి,” అంటూ రాము ఇంకా చెప్పబోతుండగా…
అబ్బా…..ఇక చాలు బాబు….ఆపు….వినలేకపోతున్నాను,” అన్నది అనిత.
ఏంటి అనిత నీకు అలా ఇష్టం లేదా?” అని అడిగాడు రాము

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button