Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 89 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 89 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 89 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

జరీనా : అవును సార్….

ఫ్రాన్సిస్ : ఈయన మన సీనియర్ లెక్చరర్….ఇంటర్ వాళ్ళకు క్లాసులు తీసుకుంటారు….
జరీనా : అలాగా…..
రాజేష్ : ఇంతకు నన్ను ఎందుకు పిలిచారు సార్…..
ఫ్రాన్సిస్ : ఏం లేదు రాజేష్….తొందర్లో డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ మొదలవుబోతున్నాయి కదా…..దాని గురించి రాము, రవి, మహేష్ ముగ్గురి గురించి జరీనా గారికి చెబుతున్నాను….రేపటి నుండి వాళ్ళ ముగ్గురికి జరీనా గారు స్పెషల్ క్లాసులు తీసుకుంటారు.
రాజేష్ : తప్పకుండా సార్….చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు…..
ఫ్రాన్సిస్ : అయితే మీరు వాళ్ళను పిలిపించి విషయం చెప్పండి…..జరీనా గారు రోజు 9.30 నుండి 1.30 వరకు కాలేజీలో వర్క్ చేస్తారు….ప్రతి రోజు చివరి గంట ఖాళీగా ఉంటారు….అప్పుడు ఆమె వీళ్ల ముగ్గురి గురించి కేర్ తీసుకుంటుంది….వారంలో రెండు రోజులు వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ చేస్తుంది.
రాజేష్ : అలాగే సార్….తప్పకుండా చెబుతాను…..
అని రాజేష్ తలుపు తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు….అలా వెళ్ళిన రాజేష్ అప్పుడే అక్కడ కనిపించిన మహేష్ ని చూసి, “ఏయ్ మహేష్….నేను మీ ముగ్గురితో మాట్లాడాలి….స్టాఫ్ రూమ్ లోకి పదండి,” అంటూ ప్రిన్స్ పాల్ రూం తలుపు మూసేసాడు.
దాంతో బయట గొడవ ఏమీ లోపలికి వినిపించడంలేదు.
ఫ్రాన్సిస్ : సరె జరీనా…..నువ్వు ఇక బయల్దేరు….
జరీనా : సరె సార్….ఇక ఉంటాను….బై
అని ఆయనకు విష్ చేసి అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి తన ఇంటికి బయలుదేరింది.
*****
ఇక ఇక్కడ క్లాసులో రెండు గంటలు ముగ్గురికి చాలా భారంగా గడిచింది…..లెక్చరర్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడా అని ఎదురు చూడటం తోనే సరిపోయింది.
వాళ్ళ మనసుల్లో ముంతాజ్ను, ఆమె అందాలను ఎప్పుడు చూద్దామా అన్న ఆలోచనతోనే నిండిపోయేసరికి బోర్డ్ మీద లెక్చరర్ చెప్పింది ఏ మాత్రం వాళ్ళ బుర్రల్లోకి ఎక్కడం లేదు.
రాజన్న మాటలు ద్వారా జరీనా గురించి విన్న తరువాత ఆమె గురించే ఆలోచిస్తూ క్లాసుని ఏమాత్రం డిస్టబ్ చేయకుండా వింటున్నారు ముగ్గురు.
లెక్చరర్ క్లాస్ చెబుతున్నా కూడా రవి కి కళ్ళ ముందు జరీనా తమ క్లాస్ చెబుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది.
ముంతాజ్ను చూడని రాము, మహేష్ మాత్రం రవి చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆమె ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటూ క్లాసు వింటున్నారు.
కాలేజీ అయిపోయే చివరి సంవత్సరంలో ఒక అందమైన లెక్చరర్ తమ కాలేజీలో కొత్తగా జాయిన్ అవడం విన్న తరువాత వీళ్ళు ముగ్గురు ఆమెను తమ వలలో పడేయడానికి ప్లాన్లు వేస్తున్నారు.

వాళ్ళు ఒక పక్క క్లాసు వింటూ జరీనా బట్టల్లేకుండా ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటూ ఆమె ఒంపు సొంపుల్ని అణువణువు తాకుతున్నట్టు ఊహించుకుంటున్నారు.
పాలతో నిండిన జరీనా సళ్ళు ఎంత నిగారింపుతో, పెద్దవిగా ఎలా ఉంటాయో మహేష్ ఊహించుకుంటున్నాడు.
రవి మాత్రం ముంతాజ్ను చూసి ఉండటంతో ఆమెను రకరకాలా యాంగిల్స్ లో, బట్టలు లేకుండా ఊహించుకుంటూ ఆమెను తాను అనుభవిస్తున్నట్టు కలగంటున్నాడు.
అలా కలలు కంటున్న వాళ్ళ ముగ్గురు క్లాసు అయిపోయినట్టు బెల్ మోగడంతో తమ ఊహల్లో నుండి బయటకు వచ్చారు.
అలా వాస్తవం లోకి వచ్చిన ముగ్గురు తాము ఒకరిని ఒకరు చూసుకుని ఒకరి ఆలోచన ఇంకొకరికి తెలిసినట్టు చిన్నగా నవ్వుకున్నారు.
క్లాసు అయిపోగానే ముగ్గుర్ బయటకు వచ్చి ముంతాజ్ను చూడటానికి బయలుదేరారు.
మహేష్ : రేయ్….పదండిరా….వెళ్ళి ఆమెను చూడటానికి వెళ్దాం…..
రవి : అవునురా….ఈసారి మాత్రం అసలు మిస్ అవకూడదు…..పదండి వెళ్దాం…..
రాము : మరి మధ్యాహ్నం భోజనం చెయ్యొద్దా…..
రవి : భోజనం తరువాత చేద్దాంరా…..నాకు మళ్ళీ ఆమెను ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని ఉన్నది….
రాము : కాని….ఆమె ఇప్పటి వరకు ఉంటుందంటావా…..ఒకవేళ ఉంటే ఇంత పెద్ద కాలేజీలో ఎక్కడ ఉంటుందో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది.
మహేష్ : లంచ్ టైం కాబట్టి నాకు తెలిసి ఆమె స్టాఫ్ రూంలో భోజనం చేస్తుంటుంది…..
రవి : నువ్వు చెప్పింది నిజమేరా….స్టాఫ్ రూంకి వెళ్ళి చూద్దాం పదంది….స్టాఫ్ రూమ్ లో ఏదో లెక్చరర్ ని కలవడానికి వచ్చినట్టు ఏదో ఒక సాకు చెబుదాం………..
రవి చెప్పిన దానికి రాము కూడా సరె అనడంతో ముగ్గురు కలిసి స్టాఫ్ రూమ్ వైపు నడుస్తున్నారు.
అలా స్టాఫ్ రూమ్ దగ్గరకు వెళ్తున్న వాళ్ళకు మధ్యలో రాజన్న స్టాఫ్ రూం నుండి వస్తూ కనిపించాడు.
వాళ్ళు రాజన్నని ఆపి, “అరె…రాజన్న….నీ అందమైన గర్ల్ ఫ్రండ్ ఎక్కడ….స్టాఫ్ రూంలో ఉన్నదా….పద….నువ్వు, రవి చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆమె ఎంత అందంగా ఉంటుందో చూద్దాం పద….” అన్నారు.
రాజన్న : మీరు కొత్తగా జాయిన్ అయిన లెక్చరర్ జరీనా గురించేనా అడిగేది….ఆమె ఇప్పుడు స్టాఫ్ రూమ్ లో లేదు….నేను ఆమెను ప్రిన్స్ పాల్ రూమ్ లోకి వెళ్తుంటే చూసా…..
రవి : అబ్బా….ఇప్పుడు ఆమెను ఎలారా చూడటం….ప్రిన్స్ పాల్ రూంలో ఉన్నదంట…
మహేష్ : ఏం ఫరవాలేదు…ఆమె బయటకు వచ్చేవరకు మనం బయటే వెయిట్ చేద్దాం….కొద్దిసేపటికి అయినా ఆమె బయటకు రావాలి కదా…అప్పుడు చూద్దాం….
రాము : ఇదీ కరెక్టే …..పదండి వెళ్దాం….

వాళ్ళు ముగ్గురు ప్రిన్స్ పాల్ రూంకి బయట కొద్ది దూరంలో నిల్చున్నారు.
రాము, మహేష్ ఇద్దరు రాజన్న, రవి జరీనా గురించి, ఆమె అందాలను గురించి అంతగా వర్ణించడం విన్న తరువాత ఎలాగైనా ముంతాజ్ను చూడాలని బాగా తహతహ లాడుతున్నారు.
కాని వాళ్ళ ముగ్గురిలో ఎవరికీ ప్రిన్స్ పాల్ రూంలోకి తొంగి చూడటానికి ధైర్యం చాలడం లేదు.
రవి : ఇప్పుడేం చేద్దాంరా…..
రాము : నువ్వు వెళ్ళి లోపలికి తొంగి చూడు….ఆమె లోపల ఉన్నదో లేదో తెలిసిపోతుంది.
రవి : అబ్బా….ఏం చెబుతున్నావురా…ప్రిన్స్ పాల్ రూంలోకి తొంగి చూడమని ఎంత బాగా చెబుతున్నావురా….అదేదో నువ్వే చూడొచ్చుకదా…నేను ఆల్రెడీ అయన బ్లాక్ లిస్ట్ లో ఉన్నాను….నీమీద ఆయనకు చాలా మంచి ఒపీనియన్ ఉన్నది…అంత పని నేను చెయ్యలేను….
రాము : అంత భయపడే బదులు చక్కగా చదవొచ్చుకదా….
మహేష్ : అబ్బా….మీరు పోట్లాడుకోవడం ఆపండిరా…మనలో ఎవరూ లోపలికి తొంగి చూడాల్సిన అవసరం లేదు…ఆమె బయటకు వచ్చేవరకు ఇక్కడే వెయిట్ చేద్దాం….సరేనా….
రవి : కాని ఆమె ఇంకా లోపల ఉన్నదో లేదో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది….ఎంత సేపని ఇక్కడే నిల్చుంటాం…
మహేష్ : సరె….ఒక పని చేద్దాం….నేను చిన్నగా ప్రిన్స్ పాల్ రూం దగ్గరకు క్యాసువల్ గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి లోపలికి తొంగి చూసి వస్తాను….సరెనా….
రాము : నేను అదే కదరా చెప్పేది…..
మహేష్ : ఇక ఆపరా బాబు…చెప్పిందే చెప్పి చంపుతున్నావు….నన్ను వెళ్ళి చూడనివ్వు…..
అని మహేష్ అక్కడ నుండి కదిలి చిన్నగా నడుస్తూ లోపలికి చూడటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.
అలా మహేష్ ఎప్పుడైతే ప్రిన్స్ పాల్ రూం దగ్గరకు వచ్చాడో అప్పుడే రాజేష్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చి మహేష్ ఎదురుగా నిల్చున్నాడు.
రాజేష్ : హేయ్ మహేష్….మీరు ముగ్గురు నాతో రండి….మీతో మాట్లాడాలి…స్టాఫ్ రూమ్ లోకి రండి….
అలా రాజేష్ అనగానే వాళ్ళు ముగ్గురూ మళ్ళీ నిరాశతో ఆయన వెనకాలే ఉసూరుమంటూ స్టాఫ్ రూంకి వెళ్లారు.
“కొత్త లెక్చరర్ ని చూడటానికి ఇన్ని ట్విస్ట్ లు ఏంటిరా బాబు….ఇంత టెన్షన్ ఎప్పుడు పడలేదురా బాబు,” అంటూ రాము చిన్నగా మిగతా ఇద్దరితో అన్నాడు.
అలా ముగ్గురూ స్టాఫ్ రూంలోకి రాజేష్ తో పాటు అడుగుపెట్టారు.
రాజేష్ తన చైర్ లో కూర్చుని వాళ్ల ముగ్గురి గురించి ప్రిన్స్ పాల్ చెప్పిన మాటలు వాళ్ళకు బ్రీఫ్ గా చెప్పాడు.
రాజేష్ : సరె….చెప్పింది విన్నారు కదా…ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి….రాము గురించి మాకెవ్వరికి భయం లేదు…మా ఆలోచనలు అన్నీ మీ ఇద్దరి(మహేష్, అనంద్) గురించే….కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ అయితే మన కాలేజీకి చాలా చెడ్డ పేరు వస్తుంది….కాబట్టి మీ ఇద్దరు కొంచెం ఎక్కువ సేపు శ్రద్ధగా చదవాల్సిఉంటుంది.
రవి : లేదు సారు…మేము ఇద్దరం బాగానే చదువుతున్నాం….

రవి బాగా చదువుతున్నాం అనగానే అక్కడ అందరు ఒక్కసారిగా నవ్వారు….వాళ్ళందరితో పాటు రాము, మహేష్ కూడా వాళ్లకు వస్తున్న నవ్వు ఆపుకోలేక నవ్వారు.
రాజేష్ : హా….హా….మీ ఇద్దరు ఎంత బాగా చదువుతున్నారో ఇక్కడ అందరికి బాగా తెలుసు….అందుకని మీ ఇద్దరు బాగా చదువుతున్నారని మాకు కధలు చెప్పొద్దు…..
మహేష్ : ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చెయ్యమంటారు సార్……
రాజేష్ : అవును….ఇప్పుడు మీరు బాగా చదవాలి…మీ ఇద్దరు ఫెయిల్ అవడం వలన కాలేజీకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది….మీ ఇద్దరి వల్ల మొత్తం కాలేజీకి చెడ్డ పేరు రావడం మాకెవ్వరికీ ఇష్టం లేదు….అర్ధం అయిందా……
రాము : నేను తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తాను సార్…..
రాజేష్ : నీ గురించి మాకెవ్వరికి సందేహం లేదు రాము….నీ గురించి మా అందరికి బాగా తెలుసు….వీళ్లతో తిరిగి నువ్వు ఎక్కడ నీ future పాడు చేసుకుంటావో అని మా భయం….మన మేనేజ్ మెంట్ ఒక కొత్త లెక్చరర్ ని అపాయింట్ చేసారు….ఆమెతో మీరు మీ సమస్యల గురించి చెబితే….ఆమె తనకు చేతనయింత వరకు మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది….
రాము : ఎవరు సార్ ఆమె కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారా….
అని ధైర్యం చేసి రాజేష్ ని అడిగాడు.
రాజేష్ : అవును రాము….సైక్రియాటిస్ట్….ఆమె సైకాలజీలో చాలా తెలివైనది…ఆ లెక్చరర్ పేరు జరీనా….
ఆమె పేరు వినగానే ముగ్గురూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు….వాళ్ళ మనసులు ఆనందంతో నిండిపోయాయి.
రాజేష్ : అందుకని మీరు ముగ్గురు ఆమె తప్పకుండా ఆమె క్లాసులు అటెండ్ అవ్వాల్సిందె….రాముకి అవసరం లేదు…కాని మీ ఇద్దరు ఎప్పుడైనా అతని మనసు మార్చేస్తారు….అందుకని రాము కూడా మీతో పాటు క్లాసులు అటెండ్ అవ్వాల్సిందే…ఇప్పటి వరకు పెండింగ్ లో ఉన్న పోర్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి….అర్ధమయిందా…..
మహేష్ : అలాగే సార్….మీరు నిజంగా చాలా మంచి న్యూస్ చెప్పారు….మాక్కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నది….మేము తప్పకుండా కొత్త లెక్చరర్ క్లాసులు అటెండ్ అవుతాము…..
రాము : అవును సార్….actual గా రాజన్న మాకు కొత్త లెక్చరర్ ఈ విషయమై జాయిన్ అయ్యారని చెప్పాడు….అందుకే ఆమెని ఒకసారి కలిసి విష్ చేద్దామని స్టాఫ్ రూం దగ్గరకు వచ్చాము….ఆమె వలన మాకు స్టడీస్ లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్….
రవి : అవును సార్….స్పెషల్ క్లాసుకు అరగంట సేపు కాకుండా….రెండు గంటలకు పెంచండి సార్…అరగంట అనేది డౌట్లు తీర్చుకోవడానికి చాలా తక్కువ టైం సార్…..సరిపోదు.
ఆ మాట వినగానే పక్కనే ఉన్న మహేష్ వెంటనే రవి కాలు మీద తొక్కి, “ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు,” అన్నట్టు సైగ చేసాడు.
అలా మహేష్ తన కాలు తొక్కగానే రవి బాధతో చిన్నగా అరిచాడు.
రాజేష్ : ఏమయింది…..ఎందుకలా అరిచావు…
రవి : ఏం లేదు సార్….నా కాలు టేబుల్ కి తగిలింది….అందుకే……

కాని రాజేష్ మాత్రం కొత్త లెక్చరర్ విషయంలో వీళ్ళు ముగ్గురు ఎందుకంత interest చూపిస్తున్నారో అర్ధం కావడం లేదు.
ఎప్పుడు చదువుకు దూరంగా ఉండే రవి, మహేష్ ఇప్పుడు చదవడానికి బాగా శ్రధ్ధ చూపిస్తుండటం అతనికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది….కాని వాళ్ళు చదవడానికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేసరికి కొంచెం సంతోషంగా ఉన్నాడు.
రాజేష్ : సరె….మీరు చెప్పింది ఆలోచించి ఒక షెడ్యూల్ తయారు చేస్తాను….దాన్ని మీరు ఫాలో అవండి….కాని మీరు మాత్రం గట్టిగా చదవాలి….రాము గురించి మాకు భయం లేదు….మీ ఇద్దరు మాత్రం కనీసం ఫస్ట్ క్లాస్ తెచ్చుకోకపోయినా…..పాస్ మాత్రం కావాలి….
మహేష్ : తప్పకుండా సార్….
రాజేష్ : సరె….ఇక మీరు వెళ్ళండి….
దాంతో వాళ్ళు ముగ్గురూ స్టాఫ్ రూమ్ నుండి బయటకు వచ్చి….రేపటినుండి కొత్త లెక్చరర్ తో క్లాసులు మొదలవుతున్నాయన్న ఊహ రాగానే ఆనందంతో ముగ్గురు ఒకరితో ఒకరు హైఫై కొట్టుకున్నారు.
మహేష్ : ముందు ఆమె ఇంకా ప్రిన్స్ పాల్ రూంలోనే ఉన్నదా…లేదా చూద్దాం పదండి…
అనగానే ముగ్గురు ప్రిన్స్ పాల్ గది వైపు నడవడం మొదలుపెట్టారు.
మహేష్ కొంచెం స్పీడుగా నడుస్తూ లోపలికి చూసేసరికి ఆమె కనిపించలేదు.
మహేష్ : అరేయ్….ఆమె లోపల లేదురా….వెళ్ళి స్టాఫ్ రూమ్ లో చెక్ చేద్దాం పదండి (నిరాశగా అన్నాడు)
అలా వాళ్ళ ముగ్గురు మళ్ళీ స్టాఫ్ రూమ్ వైపు వెళ్తుండగా వాళ్లకు మధ్యలో మళ్ళీ రాజన్న ఎదురయ్యాడు.
రాజన్న : ఏంటి….కొత్త లెక్చరర్ ని కలిసారా….
రవి : లేదు రాజన్న….ఆమె ప్రిన్స్ పాల్ రూంలో లేదు…..
మహేష్ : ఆమె స్టాఫ్ రూమ్ లో ఏమైనా ఉన్నదా…..
రాజన్న : ఈరోజు మీకు సరిగ్గా లేనట్టున్నది…..ఆమెని ఇప్పటి వరకు కలవలేదా….ఆమె ఇంతకు ముందే ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. రోజు మధ్యాహ్నం వరకే ఉంటుంది….పార్ట్ టైం జాబ్ కింద చేరింది….
ఆ మాట వినగానే ముగ్గురు ఇంకా డీలా పడిపోయారు.
మహేష్ : వెళ్ళిపోయిందా….ఛీ….దీనెమ్మ జీవితం…ఉదయం నుండి ఆమెను చూడటానికి అటూ ఇటూ పరిగెత్తుతున్నాం కదారా….
అంటూ విసుక్కున్నాడు.
అనంద్ : మళ్ళీ మనం ఆమెను చూడటానికి రేపటిదాకా వెయిట్ చెయ్యాలి…..
రాము : మరీ అంత ఇరిటేషన్ అవకండిరా….రేపటి దాకా ఓపిక పడితే సరిపోతుంది….ఎలాగూ ఆమె మనకు క్లాసుకు తీసుకుంటుంది కదా…అప్పుడు మనం మనిష్టమొచ్చినంతసేపు చూడొచ్చు…..సరెనా….
మహేష్ : అంతకు మించి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము….పదండి వెళ్ళీ భోజనం అన్నా చేద్దాం….
రాము : నేను ఇంటికి వెళ్ళొస్తారా…..నాకోసం వంట చేసి ఉంటారు…మీ ఇద్దరు వెళ్ళండి….

అని రాము ఇంటికి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యేసరికి రవి, మహేష్ ఇద్దరు భోజనం చేయడానికి హోటల్ కి వెళ్ళారు.
*****
నేను మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వచ్చాను….హాల్లో భాస్కర్ టీవి చూస్తున్నాడుపొద్దున నేను ఇచ్చిన షాక్ కి భాస్కర్ నాతో మాట్లాడాలంటేనే భయ పడుతున్నాడుకాని ధైర్యం చేసి నా వైపు చూసి నవ్వాడు.
నేను కూడా భాస్కరి వైపు చూసి నవ్వుతూ, “ఎలా ఉన్నారు భాస్కర్?” అని అడిగాను.
బాగానే ఉన్నది రాము….ఉదయం జరిగిన దానికి సారి రాము,” అన్నాడు భాస్కర్.
ఫరవాలేదు అన్నా….ఒక్కోసారి కోపంలో ఏం మాట్లాడతానో నాకే అర్ధం కాదు….నన్ను ఎవరైనా డిస్ట్రబ్ చేస్తే నాకు బాగా కోపం వస్తుంది….ఇంకోసారి  పని చెయ్యకు,” అన్నాను.
అలాగే రాము,” అన్నాడు భాస్కర్.
వదిన ఎక్కడ ఉన్నది?” అని అడిగాను.
ఇక్కడే ఉన్నది…..పిలుస్తాను…..” అంటూభాస్కర్, “అనిత…..అనిత….రాము వచ్చాడు,” అని అన్నాడు.
అనిత అప్పుడే స్నానం చేసి బెడ్ రూంలోకి వచ్చి నేను ఇచ్చిన పింక్ కలర్ జాకెట్బొడ్డు కిందకు మ్యాచింగ్ పెట్టీకోట్ వేసుకుని పింక్ కలర్ చీర్ కట్టుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నదిఅనిత ఇప్పుడు భాస్కర్ రూంలో ఉన్నది.
“AC మెకానికి వచ్చి బాగు చేసాడా?” అని భాస్కర్ ని అడిగాను.
రిపేర్ అయిపోయింది….ఇప్పుడు బాగానే పనిచేస్తున్నది,” అన్నాడు భాస్కర్.
నేను నవ్వుతూ తనతో ఇదివరికటి లాగా మాట్లాడటం భాస్కర్ కి చాలా ఆనందంగా ఉన్నది ఆనందంలో, “అనిత….ఎక్కడున్నావు….ఇందాకటి నుండి పిలుస్తున్నాను,” అన్నాడు భాస్కర్.
….వస్తున్నానండి…..బట్టలు కట్టుకుంటున్నాను,” అన్నది అనిత బెడ్ రూంలో నుండి.
లోపల బెడ్ రూంలో అనిత బట్టలు కట్టుకుంటున్నది అని వినగానే నా మడ్డ ఒక్కసారిగా గట్టిపడిందివెంటనే భాస్కర్ తో, “లోపల నా బుక్ ఒకటి మర్చిపోయానువెదుక్కోవాలి,” అంటూ లేచి బెడ్ రూం వైపు వెళ్తున్నాను.
కాని భాస్కర్ కంగారుగా, “కాని 2….2 నిముషాలు ఆగు….అది….,” అంటూ భాస్కర్ నన్ను ఆపి తన భార్య లోపల బట్టలు మార్చుకుంటున్నది అని చెబుదామనుకున్నాడుకాని అప్పటికే నేను బెడ్ రూం తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్ళి తలుపు మూసే సరికి మెదలకుండా ఉన్నాడు.
నా ప్రవర్తన భాస్కర్ కి చాలా వింతగా తోచింది……తన భార్య బట్టలు మార్చుకుంటుండగా రాము బెడ్ రూంలోకి ఎలా వెళ్తాడుఅని భాస్కర్ ఆలోచిస్తున్నాడు.
దానికి తోడు నేను బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళన తరువాత కూడా తన భార్య అరవకపోయే సరికిఅనిత చీర కట్టుకున్నది అనుకున్నాడు.
లోపల  విధమైన శబ్దం రాకపోయేసరికి భాస్కర్ లో టెన్షన్ మొదలయింది….అలాగే భాస్కర్ హాల్లో కూర్చుని బెడ్ రూం వైపు చూస్తున్నాడు.
ఇంతలో ఒక్కసారిగా బెడ్ కదిలినట్టు కిర్రు కిర్రు మని శబ్దం 4-5 సార్లు వచ్చింది….దానితో పాటే అనిత అబ్బా….అన్న సౌండ్ వినిపించిందిఅలా వినిపించే సరికి భాస్కర్ లో మళ్ళీ ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి.

మళ్ళీ బెడ్ రూం లో నుండి ఏవిధమైన సౌండ్ వినిపించలేదు…..కాని అనిత గాజుల శబ్దం మాత్రం బాగా వినిపించింది.
తరువాత ఎవరో బెడ్ రూం తలుపు దగ్గరకు వస్తున్న సౌండ్ వినిపించింది…..దాంతో భాస్కర్ వెంటనే సోఫా దగ్గరకు వచ్చి టీవి చూస్తున్నాడు.
అనిత నవ్వుతూ బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు వచ్చిందిఆమె పైటకి పిన్ పెట్టుకోకపోవడంతోఅనిత పైటను సరిచేసుకుంటూ బయటకు వచ్చింది.
భాస్కర్  విషయం గమనించి లోపల ఏం జరిగిందా అని టెన్షన్ గా చూస్తున్నాడు….అనిత భాస్కర్ వైపు చూసేసరికి భాస్కర్ తన టెన్షన్ అనితకి కనిపించకుండా చిన్నగా నవ్వాడు.
తరువాత రెండు నిముషాలకు నేను బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చాను.
(అసలు లోపల ఏం జరిగిందంటే)
నేను బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు గడి వేసాను….అప్పుడే అనిత చీర కట్టుకోడానికి రెడీ అవుతున్నది.
బెడ్ రూంలోకి నేను రావడం చూసి అనిత నా వైపు చూసి నవ్వినేను తనని చూస్తున్నా కూడా పట్టించుకోకుండా చీర కట్టుకుంటున్నది.
నేను అనిత దగ్గరకు వెళ్ళి అనిత నడుం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాను….అనిత సళ్ళు మెత్తగా నా ఛాతీకి ఒత్తుకున్నాయి.
అలా ఆమె సళ్ళు జాకెట్ లో నుండి బయటకు పొంగి ఇంకా కసిగా కనిపిస్తున్నాయినేను కిందకు జరిగి అనిత సళ్ళ మధ్య నాలుకతో రాసాను.
అబ్బా…..రాము…..భాస్కర్ బయటే ఉన్నాడు….లోపలికి వస్తాడు,” అన్నది అనిత.
నీ బంతులు భలే మెత్తగా ఉన్నాయి అనిత,” అని పైకి వచ్చి అనిత పెదవులను అందుకుంటూ, “వాడు లోపలికి రాడు,” అంటూ పెదవులను ముద్దు పెట్టుకున్నాను.
నేను అలా అనే సరికి అనిత కూడా తను చీర కట్టుకోవాలన్న సంగతీ వదిలేసితన పెదవులు తెరచి నా నాలుకకు తన నోట్లోకి దారి ఇచ్చిఅనిత కూడా తన పెదవులతో నా పెదవులను కప్పేసింది.
నా చేతులు అనిత నడుముని నిముతు ఉండే సరికి అనితలో కామం ఇంకా పెరిగిపోతున్నది.
నేను నా చేతులని అనిత పిర్రల మీద వేసి పిసుకుతూ అనితని పైకి లాక్కున్నాను….అనిత తన రెండు చేతులను నా మెడ చుట్టూ వేసి నన్ను ఇంకా దగ్గరకు లాక్కున్నది.
నేను అనితని ఎత్తుకుని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టిలంగాని పైకి లేపిఅనిత వేసుకున్న ప్యాంటీని కిందకు లాగుతున్నాను.
అనిత సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుని, “వద్దు….రాము….ప్పుడు కాదు…..ప్లీజ్ రాముబయట నా మొగుడు ఉన్నాడు,” అంటూ మూలుగుతున్నది.
నేను అనిత మాటలు వినకుండాఅనిత మీద నుండి లేచిఆమె వైపు కసిగా చూస్తూనా బెల్ట్ తీసిఫ్యాంటు కిందకు తోసినా మడ్డని డ్రాయర్ నుండి బయటకు తీసి బెడ్ దగ్గరకు వచ్చి నిల్చున్నాను.
నేను అనిత తొడల మీద చేతులు వేసి నా దగ్గరకు లాక్కున్నాను…..అనిత చిన్నగా నాకు దగ్గరగా జారితన తొడలను తెరిచి పెట్టింది.

నా మడ్డ అనిత బొక్క మీద ఆనుకున్నది……నా మడ్డ అనిత బొక్కలోకి దూరడానికి తహతహ లాడుతున్నది.
నేను అనిత కాళ్ళ మధ్యలో నిల్చుని నా మడ్డని అనిత బొక్కలోకి తోసిఆలస్యం చేయకుండా నా మడ్డనిఅనిత బొక్కలో ఆడిస్తున్నాను.
అలా అనితని దెంగుతున్నప్పుడు నా స్పీడుకి మంచం కిర్రు కిర్రు మని సౌండ్ వస్తున్నది.
అబ్బారాము….చిన్నగా చెయ్యరా….శబ్దం వస్తున్నది,” అంటూ అనిత చిన్నగా మూలుగుతున్నది.
కాని అంతలోనే అనితకి తన మొగుడు బయటే ఉన్నాడని అర్ధం అయ్యేసరికి ఒక్కసారిగా మత్తు వదిలింది…..తల తిప్పి పక్కకు చూసిందికింద తన ప్యాంటీ కనిపించిందితన బొక్కలో దూర్చి మీద ఊగుతున్న నేను కనిపించాను.
ఇక అనిత  మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నన్ను తన మీద నుండి తోసేసిబెడ్ మీద నుండి లేచికింద పడిన ప్యాంటిని తీసుకుని వేసుకునిగబగబ చీర కట్టుకునిపైట సరిచేసుకున్నదిఅలా చీర కట్టుకుంటున్నప్పుడు ఆమె చేతి గాజుల శబ్దం నాకు చాలా బాగున్నది.
అలా అనిత తన ఒంటిమీద బట్టలు సరిచేసుకున్న తరువాతబెడ్ రూం తలుపు దగ్గరకు వెళ్ళి తలుపు తీయబోయింది.
నీ మొగుడిని ఎప్పుడో ఒక రోజు చంపేసినిన్ను శాశ్వతంగా నా సొంతం చేసుకుంటాను,” అన్నాను.
నా మాటకు అనితకి కోపం గానిభాధ గాని వేయలేదుపైగా నా వైపు చూసి నవ్వుతున్నది.
అనిత సిగ్గు పడుతుఅక్కడ నుండి తలుపు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది.
తరువాత నేను కూడా ఒక బుక్ తీసుకుని బయటకు వచ్చిభాస్కర్ తో, “అన్నా…..ఇదిగో బుక్ దొరికింది,” అని అన్నాను.
దాంతో భాస్కర్ అప్పటి దాకా వినిపించిన సౌండ్స్ మేము బుక్స్ కోసం వెదుకుతున్నామని అనుకునిచిన్నగా నవ్వుకున్నాడు.
తన భార్య గురించినా గురించి చెడుగా ఆలోచించినందుకుని సిగ్గు పడ్డాడు.
భాస్కర్ అన్నా….AC బాగయింది కాబట్టి నువ్వు నీ రూంలో పడుకో,” అన్నాను.
అంతలోకి అనిత వచ్చి నా వైపు చూసి, “భోజనం రెడీ అయింది…..వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తే వడ్డిస్తాను,” అన్నది అనిత కసిగా నా కళ్ళల్లోకి చూస్తు.
నేను కూడా అనిత కళ్ళలోకి చూస్తూ, “అలాగే,” అని నా బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి బాత్ రూంలో ఫ్రెష్ అయి వచ్చాను.
అనిత గిన్నెలు డైనింగ్ టేబుల్ మీదకు సర్దింది….భాస్కర్ అప్పటికే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చాడు.
అందరం భోజనం చేస్తున్నాము…..మధ్యలో అనిత భోజనం చేస్తూనా వైపు చూసిందికాని అప్పటికే నేను ఆమె వైపు చూస్తుండటంతో గబుక్కున తల తిప్పుకుని తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు చూసింది.
భాస్కర్ తల వంచుకుని అన్నం తింటుంటేఅనిత మొహంలో విసుగు కనిపించింది….మళ్ళీ నావైపు చూసింది.
నేను చిన్నగా నవ్వాను…..వెంటనే తల దించుకుని అన్నం తింటున్నది…..అలా అందరం భోజన పూర్తి చేసాము.

అనిత డైనింగ్ టేబుల్ మీద గిన్నెలు కిచెన్ లోకి సర్దేసింది…..భాస్కర్ ఇదివరకు తనకు ఇచ్చిన గదిలోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు.
నేను హాల్లో సోఫాలో కూర్చున్నాను….అనిత కిచెన్ లో గిన్నెలు సర్దిహాల్లోకి వచ్చి నా పక్కనే సోఫాలో కూర్చున్నది.
ఒక నిముషం ఆగిన తరువాత అనిత నా వైపు చూస్తూ, “నువ్వు కూడా నీ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో రాము,” అన్నది.
నేను అనిత వైపు చూసి దగ్గరకు లాక్కుని పెదవుల మిద ముద్దు పెట్టాను….అనిత నన్ను విడిపించుకునితన మొగుడు ఉన్న గది వైపు చూసింది.
భాస్కర్ గది తలుపు వేసి ఉన్నాయి…..నేను అనితతో, “నీ మొగుడు రెస్ట్ తీసుకునే పనిలో ఉన్నాడు….వాడికి ఇంక బయట సంగతులు ఏం పట్టించుకోడుఅన్నాను.
దాంతో అనిత నా మాటలకు తల దించుకున్నదితరువాత మళ్ళీ తలుపు వైపు చూసిందికాని తలుపు వేసె ఉండే సరికి మళ్ళీ తల దించుకున్నది.
నేను అనిత face expressions గమనిస్తూ, “నీ మొగుడు సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి…..అతను తలుచుకుంటే ఇంట్లో కూర్చుని పనులు చేసే కంప్యూటర్ వర్క్స్ చాలా దొరుకుతాయి…..కాని నీ మొగుడికి పని చేయడం ఇష్టం లేదు……నీతో పని చేయిద్దామనుకుంటున్నాడు…..నేను నిన్ను బలవంతంగా ఇక్కడకు తీసుకొచ్చి నా కసితీరా అనుభవించొచ్చుకాని నాకు నువ్వు నువ్వుగా కావాలినువ్వు సంతోషంగా ఉండటం కావాలినువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం…..నీ కోసమే నేను వీళ్ళందరిని భరిస్తున్నాను,” అన్నాను.
నా మాటలు విన్న అనిత కళ్ళ వెంబటి నీళ్ళు కారుతున్నాయిఅంతకు ముందు నుండే వస్తున్న ఏడుపుని ఆపుకుంటున్నది.
నేను అలా మాట్లాడే సరికి ఇంక ఆగలేక ఏడుస్తున్నది…..నేను ఇక అనితని సముదాయిస్తు, “నా మాటల ఉద్దేశ్యం నిన్ను బాధ పెడదామని కాదు….నేను నీకు నిజం చెప్పాలనుకుంటున్నాను,” అంటూ అనితని దగ్గరకు లాక్కుని సముదాయిస్తున్నాను.
తరువాత 5 నిముషాలకు అనిత ఏడవటం ఆపేసింది….నా భుజం మీద తల పెట్టి ఉన్నది…..అనిత ఏడవడం ఆపగానే, “నేను కాలేజికి వెళ్ళాలి….సాయంత్రం 6 గంటలకు వచ్చేస్తాను,” అన్నాను.
అనిత నా భుజం మీద నుండి తన మొహాన్ని లేపి, “సరె,” అన్నది.
నేను లేచి బయట గేటు దగ్గరకు వెళ్ళాను…..అనిత కూడా నా వెనకాలే మెయిన్ డోర్ దాకా వచ్చింది…..నేను అనిత నడుం మీద చెయ్యి వేసిదగ్గరకు లాక్కుని పెదవుల మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుని, “సాయత్రం నేను వచ్చేసరికి నువ్వు ఫ్రెష్ గా ఉండాలి….వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో,” అన్నాను.
అనిత సరె అన్నట్టు తల ఊపింది……నేను కాలేజికి బయలుదేరగానేఅనిత తలుపు గడి వేసి లోపలికి వచ్చినా బెడ్ రూంలో ఉన్న బాత్ రూంకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి తన మొగుడి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
లోపల భాస్కర్ వీల్ చైర్ లో కూర్చుని మెడిసిన్ వేసుకుంటున్నాడుఅనిత లోపలికి రాగానే ఆమె వైపు చూసి నవ్వాడు.

అనిత కూడా నవ్వుతూభాస్కర్ ని బెడ్ మీద పడుకోబెట్టిదుప్పటి కప్పి, “ఇక మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి…..మీరు  మధ్య చాలా టైం హాల్లోనే గడుపుతున్నారు,” అన్నది.
దానికి భాస్కర్ నవ్వుతూ, “చాలా రోజులు బెడ్ మీద నుండి కదలకుండా ఉండటం చేత….హాల్లో ఎక్కువ సేపు ఉండాలనిపిస్తున్నది…..రాము కాలేజ్ కి వెళ్ళాడాగేట్ సౌండ్ వినిపించింది,” అన్నాడు.
అనిత తన మనసులో, “వాడి వల్ల ఇంట్లో చాలా చాలా జరుగుతున్నాయి,” అని అనుకుంటూపైకి మాత్రం నవ్వుతూ, “అవును అతనికి బయట ఏదో పని ఉన్నదటచూసుకుని వస్తాను,” అని వెళ్ళాడు.
అవునా….ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు చెప్పాడా?” అని అడిగాడు భాస్కర్.
భాస్కర్ అలా అడిగేసరికి అనితకి కోపం వచ్చిందిభాస్కర్ వైపు కోపంగా చూస్తూ, “రాము ఎక్కడికి వెళ్లాడూ నాకు ఏం తెలుసు….నేను ఏమైనా అతని పెళ్ళాన్నానాకు అన్నీ చెప్పడానికి,” అని దాదాపుగా అరిచినంత పని చేసింది.
అనిత కోపం చూసి భాస్కర్ ఒక్కసారిగా భయపడ్డాడు…..అనితని అలా ఇంతకు ముందెప్పుడు చూడలేదు.
అది కాదు అనిత….నేను మాములుగా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని అడిగాను….అంతె….” అన్నాడు భాస్కర్.
అనిత కూడా ఒక్కసారిగా తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకుని, “ఇక  విషయం వదిలేయండి,” అన్నది.
భాస్కర్ అలా భయపడేసరికి అనిత మనసు ఒక్కసారిగా చివుక్కుమన్నది.
ఇక మీరు పడుకోండి,” అని అనిత నా బెడ్ రూం వైపు నడుస్తున్నది…..అలా గదిలోకి వెళ్ళిన అనిత అద్దంలో తనను తాను చూసుకునిఒక్కసారిగా ఏడుస్తున్నది.
అనిత బెడ్ మీద బోర్లా పడుకుని తన తలను దిండులో అదిమిపెట్టి ఏడుస్తూ తనలో తాను, “భాస్కర్….మీకు ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నదో ఏమీ అర్ధం కావడం లేదానీ పెళ్ళాన్ని పరాయి మగాడు లొంగదీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు…..నువ్వు ఎందుకలా జరగనిస్తున్నావు….నువ్వు తలుచుకుంటే నన్ను రక్షించలేవా…..నేనంటే నీకు లెక్కలేకుండా పోయింది……అసలు నేను పరాయి మగాడితోవాడి బెడ్ రూంలో పడుకోవడానికి ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు….నా కన్నా చిన్నవాడైనా రాము నా గురించి పట్టించుకుంటున్నాడు….నీ గురించి రాము నిజాలు మాట్లాడుతుంటే నా మనసు బద్దలవుతున్నదివాడు తల్చుకుంటే నన్ను బలవంతంగా ఇక్కడకు తీసుకొచ్చినన్ను వాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవిస్తాడంట…..కాని అవేమీ చెయ్యకుండా నన్ను ప్రేమగాజాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు….భగవంతుడా నా జీవితం ఎటువైపు వెళ్తుంది,,” అని ఆలోచిస్తూ అలాగే నిద్ర పోయింది.
అనితకి నిద్రనుండి మెలుకువ వచ్చి టైం చూసింది….అప్పటికి టైం 5.45 అవుతుంది…..ఏడుస్తూ పడుకోవడం వలన అనిత కళ్ళు ఎర్రగా ఉబ్బాయి.
**********
ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చిన రాము ఫోన్ మోగడంతో ఇప్పుడు ఎవరా అనుకుంటూ పాకెట్ లో ఉన్న ఫోన్ తీసి చూసాడు.
తన దగ్గర పని చేసే రాజు ఫోన్ చేస్తుండటంతో రాము ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి….
రాము : హా…..చెప్పు రాజు….ఏంటి సంగతి….

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button