Naa Jeevitham Srungaramayam

Naa Jeevitham Srungaramayam – 10 | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu

Naa Jeevitham Srungaramayam - 10 | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu

Naa Jeevitham Srungaramayam – 10 | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu

Naa Jeevitham Srungaramayam | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu
Naa Jeevitham Srungaramayam | నా జీవితం శృంగారమయం | telugu boothu kathalu

 Ramya Sri

ఆలా నా ఎద మీద పడుకుని ఉన్న ప్రెసిడెంట్ తలలో నా వేళ్లతో మాసాజ్ చేస్తూ చేస్తూ నేనుకూడా మెల్లిగా నిదురలోకి జారుకునేశాను. ఆలా చాల సేపు పడుకునేశాము చిన్న కోకిల శబ్దాలు పిచుక అల్లర్లు వినపడుతుండగా మెల్లిగా లేచి చుసిన నాకు అప్పటికే తెల్లారిపోయింది అని అర్థం అయింది

తెల్లారిపోయింది అని కంగారుపడుతున్న నాకు ఎదమీద పడుకుని ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ని చూసాను అతను ఇంకా ఏమి తెలీదు అన్నట్టుగా అలాగే పడుకుని ఉన్నాడు అతని ఒంటిమీద కానీ నా ఒంటిమీదకాని ఎటువంటి దుస్తులు లేవు 

ఆలా ఒకరిని ఒకరం కౌగలించుకుని పడుకుని ఉన్నాము ప్రెసిడెంట్ చేతులు ఒకటి నా బొడ్డు మీద ఇంకొకటి నా ఎద మీద ఉన్నాయి అవి ఉన్న చోటు చూడగానే రాత్రి నేను ప్రెసిడెంట్ సుఖపడింది మొత్తం గుర్తుకొచ్చి నాలో మల్లి కోరిక కలగడం మొదలయినది 

ఆలా మా కామకేళిని గుర్తుచేసుకుంటూ తీయని మత్తులోకి వెళ్లి కళ్ళు మూసుకుని ఆస్వాదిస్తున్న నాకు ఎవరో మా వైపు వొస్తునట్టుగా అడుగుల చప్పుడు నాకు వినపడి కంగారుగా కళ్ళు తెరిచి ఆ శబ్దం వొస్తున్న వైపుగా చూస్తూ ఉన్నాను కానీ నా ఎదమీద ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ని లేపే ప్రయత్నం చేయలేదు 

ఆలా చూస్తున్న నాకు మా అమ్మ రావడం కనిపించింది హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకుని తనవైపే చూస్తున్న నాకు తాను నాకు దగ్గరగా వొస్తున్నకొద్దీ మల్లి నాలో కంగారు మొదైలెంది 

ఎందుకంటే నేను ఉన్న పరిస్థితి అలాంటిది తనకు మొత్తం తెలిసిన తాను నన్ను ఎన్నోసార్లు బట్టలు లేకుండా చూసినాకూడా ఇప్పుడు తనకు ఇలా కనిపించాలంటే కాస్త నాకు కంగారు మరియు ఎందుకో నచ్చడం లేదు 

అమ్మ సరాసరి నా దగరకు వోచే కొద్దీ నేను కూడా కళ్ళు మూసుకుని నిదురపోతున్నట్టుగా పడుకునిపోయాను మాకు ధగరాగా వోచిన అమ్మ నన్నే చూస్తూ ఉండడం నాకు బాగా తెలుస్తూ ఉంది కానీ ఏమి చేస్తూ ఉందొ తెలియడంలేదు 

ఆలా కొద్దిసేపు పోయాక మెల్లిగా నన్ను తనచేతితో విదిలిస్తూ లేపింది నేనుకూడా అప్పుడు నిద్ర ఇస్తున్నట్టు ఆవలిస్తూ లేచి అమ్మని చూసిన నాకు ఎక్కడలేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చేసి నా రెండు చేతులతో నా మొకం దాచుకునేశాను 

అమ్మ నా చెవి దగ్గరకు వొచ్చి ఎలా ఉంది అని మెల్లిగా అడిగింది నేను ఏమి చెప్పాలో తేలిక చిన్నగా నవ్వాను కానీ తనకు సమాధానం చెప్పాలేదు మల్లి తానే సైగ చేస్తూ చేతి బొటనవేలునిపైకి చూపించి అడిగింది నేను ఇంకా సమాధానం చెప్పే వరకు వొదిలేలా లేదు అని నా చేతితో చిన్నగా thumsup సింబాల్ చూపించి నా కళ్ళు మూసుకునేశాను సిగ్గుతో 

అమ్మ మెల్లిగా నా చెవి దగరకు వోచి ప్రెసిడెంట్ ని లేపు ఇప్పటికే సమయము చాల ఐపోయింది అని నా చెవిలో గుస గుసగా చెప్పింది.నేను లేపలేనే అమ్మ అన్నట్టుగా అమ్మవైపు చూస్తూ తలని అడ్డంగా ఆడించాను కానీ అమ్మ వినకుండా అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతూ టైం చాల ఐపోయింది అని సైగ చేస్తూ మల్లి పనివాళ్ళు వొస్తరు ఇక్కడకు చూసుకో అని చెపుతూ తాను వెళ్ళిపోయింది 

ఇంకా నాకు చేసేది ఏమి లేక అతన్ని ఎలా లేపాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను మెల్లిగా నేను నిదురలోనే కదిలినట్టుగా మెల్లిగా కదిలి చూసాను లేస్తాడేమో అని కానీ తనకు నేను దూరంగా జరిగిపోతున్న అనుకున్నాడేమో వెంటనే తన రెండు చేతులతో నన్ను ఇంకా గట్టిగ పట్టుకునేశాడు 

అలాగే కొద్దిసేపు ఉన్నాక మల్లి కొద్దిగా కదిలాను ఈ సారి కూడా అలాగే కొద్దిగా కదిలి నన్ను మల్లీ చుట్టేశాడు ఇంకా ఇలా ఐతే లాభం లేదు అనుకుని కొద్దిగా ఒంట్లో శక్తిని కూడా చేసుకుని గొంతు తెరిచి పిలవాలని నిర్ణయించుకుని మల్లి ఏమని పిలవాలి అని ఆలోచిస్తూవున్నా నాకు ఏమండీ అని పిలవాలని గుర్తురాగానే నాలో ఒకింత సిగ్గు వోచి చిన్న నవ్వు వొచింది 

మెల్లిగా అతన్ని ఏవండీ ఏవండీ అని పిలుస్తూ తట్టాను అతనిలో మెల్లిగా కదలిక రాసాగింది  ఒక్కసారిగా లేచి నా ఎదమీద ఉన్న అతను అటు ఇటు చూసి తాను ఉన్నదీ నా పైన అని తెలుసుకుని పక్కకు జరిగిపోయాడు 

అతను ఆలా పక్కకు జరగాన్నే చల్లటి గాలి నా శరీరం అంతటా తాకుతూ చేకేలిగింతలు పెట్టినట్టు అనిపించింది ఒకసారి నా శరీరాన్ని నేను చూసుకున్నాను రక్తం మరకలు మా ఇద్దరి రసాలు ఆరిపోయి రాత్రి జరిగిన కామకేళికి మేమె సాక్షం అన్నట్టుగా ఉన్నాయి 

కాస్త  చిరాకుగా అనిపించి ఇంటిదగ్గర ఉంది ఉంటే స్నానం చూసుకునేదాన్ని అని అనుకుంటూ ఉండగా పక్కనే ఉన్న బావి గుర్తుకొచ్చి అందులో చేసేస్తే పోతుంది కదా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ప్రెసిడెంట్ నిదుర లేస్తున్నట్టుగా అనిపించి అటు వైపు చూసాను అతను కళ్ళు తెరిచి నన్ను చూస్తూ చిన్నగా నవ్వుతు ఉన్నాడు 

నేను ఎందుకు నవ్వు అన్నట్టుగా అతనివైపు ప్రశ్నర్ధకంగా మొకం పెట్టి చూస్తూ ఉండగా అతనే జవాబు చెప్పాడు ఇంత అందం నా సొంతం చేసుకోడానికి ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేసానో అది నాకే తెలుసు కానీ ఈ రోజు నువ్వు పూర్తిగా నా దానివి అయిపోయావ్ అని చెపుతూ మల్లి నవ్వాడు 

కానీ అతను అంటే మా ఉరికి మరియు మా పక్కన ఉన్న కొన్ని ఊర్లకు పెద్ద అతన్ని చూస్తేనే చాల మంది భయపడతారు అలాంటి మనిషి నాకోసం వెయిట్ చేశాను అని చెపుతుండేసరికి నాకు ఒకింత గర్వం మరియు సంతోషం వేసాయి 

ఆలా నాలో నేను మురిసిపోతూ ఉండగా నాకు దగ్గరగా వోచిన ప్రెసిడెంట్ నన్ను అలాగే గాల్లోకి ఎత్తుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్లి పక్కనే ఉన్న బావిలోకి దూకేసాడు తాను చేసిన చర్యకు నాకు ఒకింత ఆశ్చర్యం మరియు సంతోషం వేసాయి కొద్దిసేపటి క్రితం వరకు నేను కూడా బావిలోకి వెళ్లి స్నానం చేయాలి అనుకున్నాను కానీ ప్రెసిడెంట్ నా మనసు తెలుసుకున్నటుగా నన్ను తీసుకుని బావిలోకి వొచ్చాడు అనుకుంటూ ఆలోచిస్తున్న నేను నీటిలో మునిగిపోయాను ఒక్కసారిగా ఆలోచనలు అన్ని ప్రక్కన పెట్టి నీటి చల్లదనంకు నాకు ఒళ్ళంతా పులకింతగా అయిపోయింది 

పక్కన ప్రెసిడెంట్ నీటిలో ఈదుకుంటూ నన్ను పట్టుకుని నలిపేస్తూ నా ఒంటిని ఎక్కడపడితే అక్కడ తాకుతూ ఉన్నాడు నేనుకూడా నా ఒంటిని మొత్తమ్ రుద్దుకుంటూ స్నానం చేస్తూ ఉన్నాను 

ప్రెసిడెంట్ నా వెనుకగా వోచి నన్ను తన కౌగిలోకి తీసుకుని నన్ను తనకు స్నానం చేపించమని అడిగాడు ఎందుకో తెలీదు నేను తాను అడిగిన ప్రతిదీ కాదనకుండా చేస్తున్నాను నిన్న రాత్రి నుండి అలాగే అని తన ఒంటి మీద నా చేతులు వేసి రుద్దడం మొదలు పెట్టాను 

అతని ఒంటి మీద నా చేతులు తెల్లగా మెరుస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటే వాటిని చూస్తూ నావైపు చూసి నవ్వుతు ఉన్నాడు ప్రెసిడెంట్ నేనేమో అతనికి శుభ్రంగా వీపు మరియు రొమ్ము రుదేశాను కానీ కిందభాగం వీపు చేతులు పెట్టలేదు 

మల్లి తనే నా చేతులని తన చేతిలోకి తీసుకుని తన మొడ్డ మీద వేసి ఇంకా కిందకూడా చెయ్ అని అన్నారు నేను తల ఊపి కింద అతని మొడ్డని బాగా పాముతూ రుద్దుతూ ఉన్నాను మా ఇద్దరి రసాలతో అభిషేకం చేయించుకున్నదనో ఏమో కానీ చాల సేపు పెట్టింది అక్కడ ఉన్న రక్తం మరకలు అవి పోడానికి ఆలా నేను చేస్తున్నపుడు మెల్లిగా అది ఊపిరి కూడా పోసుకుంది 

నేను తన మొడ్డని న చేతులతో సవరదీస్తూ ఉండగా ప్రెసిడెంట్ చేతులు నా తొడల మధ్యకు చేరిపోయి ఏదో వెతుకుతున్నట్టుగా అనిపించింది 

నేను తనవైపు చూసిన చూపుకు తాను నువ్వు నాకు ఇస్తునవ్ సుకం నేను కూడా నీకు ఇవ్వాలిగా అని సంధానం చెప్పడంతో నేను మెల్లిగా నా కాళ్ళను కొద్దిగా పక్కకు జరిపాను అంతే ప్రెసిడెంట్ చూపుడు వేలు నా నిలువు పేదలమధ్యలోకి వెళ్లి చేరిపోయింది 

ఆలా కొద్దిసేపు నా నిలువు చీలికను రాస్తూ మెల్లిగా నా రంధ్రంలోకి కొద్దిగా తోసాడు కింద అతని వేలు నా లొపలికి వెళ్ళగానే నేను హమ్ అని అరుస్తూ ప్రెసిడెంట్ మొడ్డ చుట్టూ ఉన్న నా చేతులతో గట్టిగ నల్లటి మోడ్డని పిసికేసాను 

అది చుసిన ప్రెసిడెంట్ ఇంకా ఇంకా లోపలి పెడుతూ ముందుకు వెనక్కు ఆడిస్తూ ప్రెసిడెంట్ చేతిలో మరియు నాలో వేడి రెండు వెంగముగా పెరగడం మొదలు ఐపోయింది 

ఆలా మొదలైన మా ఇద్దరి వేడి ఒకొక మెట్టు ఎక్కుతూ చివరికి చేరుకోడం మొదలుపెట్టింది నాకు తన మొడ్డని లోపలి పెట్టుకోవాలనిపించసాగింది 

కోరికగా అతనివైపు చూస్తున్న నన్ను ప్రేమగా దగరికి లాగాడు ప్రెసిడెంట్ నేనుకూడా అందుకోసమే చూస్తున్న దానిలాగా అతనికి ధగరైపోయి తీగలాగా అతన్ని పెనవేసుకుని అతని పెదవుల దగరికి నా పెదవులు తెసుకేల్లనే కానీ అతని పెదవులని తాకలేక ఆగిపోయాయి నా పెదవులు అది గమనించిన ప్రెసిడెంట్ ఒకింత చొరవ తీసుకుని నా పెదవులని తన పెదవులతో మూసేసాడు 

ఈ సారి నేనే తన నోటిలోకి నా నాలుకని పెట్టి తన నోటిలోని ఆణువణువూ వెతుకుతూ ఆలా ఒకరికొకరం మైమరచిపోయి ఇంకో లోకంలోకి  వెళ్లిపోయాం 

నాకు ఐతే అతని దెబ్బ మరొక్కసారి రుచి చూడాలని అనిపిస్తూ ఉంది ఆలా తనకు ముద్దుకు సహకరిస్తూ తన మెడ చుట్టూ ఉన్న నా రెండు చేతులలో నా ఎడమ చేతిని మెల్లిగా కిందకు పోనిచ్చి తన దండాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని ఊపడం మొదలుపెట్టాను 

నా చర్యకు తాను మత్తుగా నవ్వుతూ ఉన్నాడే కానీ మా ఇద్దరి పేదలు వేరుపడలేదు ఆలా గాఢంగా మాకు ఈ ప్రపంచం తో పనిలేదు అన్నట్టుగా అతని కౌగిలో ఒదిగిపోతూ తాను ఇచ్చే సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తనకు నావల్ల ఐనంత సుఖాన్ని పంచుతూ ఒకరి ఒకరం మమేకం అయిపోతూ ఉన్నాం 

కింద బావిలో ఉన్న మాకు గజ్జెల చెప్పుడు వినిపించి నాలో కంగారు మొదలైంది పనివారు వొచెసారా ఏంటి ఇప్పుడు నన్ను ఇలా చూస్తే ఎలా అమ్మ చెప్తూనే ఉంది కానీ నేనే లేట్ చేసానేమో అని ఆలోచిస్తూ ఉన్న నాకు మా అమ్మ గొంతు వినిపించింది 

ఒహ్హ్ వొచింది అమ్మనే అనుకుంటూ ఉండగా మా అమ్మకు మేము కనిపించక అక్కడ వెతుకుతూ నన్ను పిలుస్తూ ఉంది మా అమ్మ మాటలు వినపడగానే కొద్దిగా నేను ప్రెసిడెంట్ ని వొదిలేసి పక్కకు జరిగిపోయాను 

అది చుసిన పెసిడెంట్ మల్లి నన్ను తన దగరకు లాక్కుని ఏంటి కమల అని గట్టిగా అరిచాడు ఆ పిలుపుకు మా అమ్మ మేము ఉన్న వైపు వొచింది పైనుండి కిందకు చూస్తూ ఉన్న అమ్మని నేనుకూడా చూసాను ఎందుకో ఏమో తెలీదు మెల్లిగా నా చేతిలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ మొడ్డ ని వొదిలేసి  పక్కకు జరిగిపోయాను ప్రెసిడెంట్ నుండి మల్లి అది గమనించిన అతను మల్లి నా చేతిని పట్టుకుని నన్ను కదలకుండా ఆపేసాడు అపుడు మేము సగభాగం నీటిలోపల ఉన్నాం సో అమ్మ చూడలేదు నా చేయి అనుకుని ఆగిపోయాను 

ప్రెసిడెంట్ తల పైకి పెట్టి ఎందుకు వోచ్చావ్ అని అడిగాడు దానికి మా అమ్మ పొద్దు ఎక్కిపోతున్నది మల్లి ఎవరైనా వొస్తారేమో అని చెపుతూ ఆగిపోయింది దానికి ప్రెసిడెంట్ నువ్ వేళ్ళు కొద్దిసేపట్లో మేమె వోచేస్తాం అని చెప్పి నన్ను తన మీదకు లాక్కునేసాడు 

నాకు మా అమ్మ వెళ్ళిపోయినట్టుగా గజ్జల శబ్దం విని కొద్దిగా సంతోషంతో ప్రెసిడెంట్ గారిని అల్లుకుపోయాను 

ఈసారి తాను నన్ను మీదకు లాక్కుని తన మొడ్డ తో నా పూకు దగర రుద్దుతూ ఉండగా మల్లి నాలో వేడి మొదలైపోయింది 

అలాగే తనవైపు చూస్తూ నేను మొదటిసారి అతన్ని ఆశగా పెట్టమని మనసులోనే ప్రాధేయపడుతూ అతనివైపే చూస్తూ ఉండగా ప్రెసిడెంట్ నన్ను లాక్కుని గట్టుమీదకు తీసుకుని వోచి తన నడుము చుట్టూ నా కళ్ళు పెట్టెల చేసి నా దిమ్మలోకి అతన్ని మొడ్డని తోసేసాడు 

అందుకోసమే ఎదురు చూస్తూ ఉన్న నేను అతను ఆలా పెట్టగానే హ్మ్మ్ ఆ ఆ ఆ అని అరుస్తూ తన పొడవాటి మొడ్డని పూర్తిగా లోపలి లాగేసుకున్నాను 

అతన్ని మొడ్డ నాలోపల చివరికంత వెళ్లిపోయిందా అనేలా ఉంది ఆ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్న నాకు గట్టుపైన మా అమ్మ చూడటం నాకు కనిపించింది 

కానీ ఈసారి ఆగిపోయే పరిస్థితి కాదు నాది తనవల్లే కదా నాకు ఇలా ఇఇంది అని చూస్తే చూసుకొనిలేయ్ అనుకుంటూ ప్రెసిడెంట్ ని నా మీదకు లాక్కుని కసిగా ముద్దు పెట్టేసాను 

నా చర్యకు ప్రెసిడెంట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ లాగా భావించి ఇంకా ఉగటం మొదలుపెట్టాడు 

నేను అహ్హ అమ్మ హ్మ్మ్ అని అరుస్తూ అతనికి ముద్దులు ఇస్తూ అతన్ని మొడ్డ చేస్తున్న సుఖానికి పరవశించి పోతు ఉన్నాను 

ప్రెసిడెంట్ వేస్తున్న ప్రతి పోటుకు నాలో రసాలు ఊరిపోతున్నాయి పోతూ పోటుకు నాకు స్వర్గం ఇక్కడే ఉంది ఎన్నిరోజులు నేను ఎందుకు మిస్ అయన అని ఈర్ష పుట్టేలా వేస్తూ ఉన్నాడు 

ఆలా ఒక పది నిమిషాలు నాలోపల అతన్ని మొడ్డ ఇస్తున్న సుఖాలకు ప్రతిఫలంగా నా తీయని రసాలతో అభిషేకం చేసింది నా పూకు నాకు ఎకాడ లేని సుకం వొంటిలోకి వొచ్చేసిందా అనేలా నా కళ్ళు మూసుకుని  అతన్ని పెనవేసుకునేసి అతనికి బలమైన ముద్దులు పెడుతూ రసాలు కార్చేసాను హ్మ్మ్ అని మూలుగుతూ 

ఆలా అతన్ని పెనవేసుకున్న నేను మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి అతన్ని కళ్ళలోకి చూసి కానివ్వమని అన్నట్టుగా సైగ చేశాను అంతే కింద మల్లి అతన్ని ఊపుడు మొదలు ఐపోయింది అతను వేస్తున్న ప్రతి పోటుకు నా సళ్ళు ఊగిపోతూ అతనిలో ఇంకా కాసిని రేకెత్తిచేలా ఊగుతున్నాయి హ్మ్మ్మ అబ్బ్బాఆ అఅఅఅఅఅ అఅఅఅఅఅ ఆఆఆ అని మూలుగుతూ ఉన్నాను 

ఒక్కసారిగా నాకు పైనుండి అమ్మ గుర్తుకొచ్చి అటు చూడగా ఇంకా అక్కడ మా అమ్మ చూస్తూ ఉంది 

నాకు తాను ఆలా చూడడం నచ్చకపోయినా ఏమి చేయలేని చెప్పలేని పరిస్థితి నాది అందుకే మనసులో ఒక నిర్ణయానికి వోచాను తనవల్లే ఇదంతా మొదలైనది చుసిన చూడకున్న ఇపుడు ఇంకా తాను ఏమి చేయలేదు అనుకుంటూ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తున్న సుక్కని ఒంటికిపట్టించుకుంటూ ప్రెసిడెంట్ మొకం అంత ముద్దులు పెడుతూ అల్లుకుపోయాను 

ప్రెసిడెంట్ అలాగే ఒక ఇరవై నిమిషాలు నన్ను దేన్గి నాకు రెండు సార్లు కార్పించి తనుకూడా నా రెండు సళ్ళను తన చేతులతో పిండేస్తూ నాలోకి తన వెచ్చని వీర్యాన్ని వొదిలేసి నాపైన పడుకునేశాడు 

నేను ఆంటీ ఇంతగా ఇష్టపడుతూ నాకు ఇంత సుకం ఇస్తున్న ప్రెసిడెంట్ ఆంటీ నాకు ప్రేమ పెరిగిపోయి తనను అలాగే హత్తుకుని ప్రేమగా ముద్దు ఇస్తున్న నాకు పైన అమ్మ నన్ను చూసి నవ్వడం కనిపించి నాకు తెలీకుండానే తనని చూసి నేను నవ్వేసాను 

అలాగే ప్రెసిడెంట్ మల్లి నన్ను నీళ్ళలోకి లాక్కుని వెళ్ళిపోయాడు ఒకరికి ఒకరం స్నానం చేపించుకుని ఫ్రెష్ అయ్యాము మల్లి ప్రెసిడెంట్ నన్ను తన రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని పైకి తీసుకుని వొచ్చి బెడ్ పైన వేసాడు 

అప్పటికే ఆ ప్రదేశం అంత బాగా ఎండా పడుతూ ఉంది మెల్లిగా నేను నా బట్టలకు వెతుకుంటూ ఉండగా ప్రెసిడెంట్ నా దగరికి వోచి ఏమి చూస్తున్నావ్ అని అడిగాడు నేను దానికి సమాధానంగా బట్టలు అని చేప్పాను

నా జవాబు విని నేను మాట్లాడాను అని సంబరపడిపోతూ నా దగరికి వోచి నువ్ మాట్లాడతావా నేను ఇంకా నీకు మాటలు రావు అనుకున్నానే చెప్పు ఎలా ఉంది నాతో అని మల్లి తన ప్రశ్న వేసాడు 

నేను ఇంకా చెప్పేదాకా ఇదే అడుగుతాడేమో అని అనుకుంటూ బాగుంది సర్ అనేశాను 

సర్ ఏంటి చెండాలంగా అని అడుగుతూ నన్ను తన దగరికి లాక్కునేసాడు 

నేను అతన్ని కౌగిలిలో ఉండే మరి ఇంకా ఏమని పిలవాలి అని అడిగాను 

ఏమైనా పిలువు కానీ సర్ వొద్దు నువ్వు నా ప్రాణం అని అంటూ మల్లి నా పెదవులని తనపెదవులతో లంకె వేసేశాడు 

అతన్ని ముద్దు రుచి చూస్తూ ఒక్కసారిగా మా అమ్మ అక్కడే ఉంది అని గుర్తుకొచ్చివొదిలేసి పక్కకు తిప్పేసాను నా తలను 

దానికి అతను ఏమైంది అని అంటూ మల్లి నా తలను తనవైపు తిప్పుతుండగా అమ్మ అని మెల్లిగా తనకు మాత్రమే వినిపించేలా చేప్పాను 

కానీ అతను మాత్రం చాల ప్రశాంతంగా నా నోటిలోకి నోరు పెట్టేసి నా ఎదమీద చేతులు వేసి పిసుకుతూ ఉన్నాడు 

ఆలా  కొద్దిసేపు అయ్యాక నానుండి విడిపడి నన్ను తనతో పాటుగా లాక్కుంటూ వెళ్లి అక్కడే ఉన్న చిన్న పెంకుటి కొట్టం లోకి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు 

దేవుడా ఇప్పుడు మల్లి ఇంకొక రౌండ్ వేస్తాడా ఏంటి అని మనసులో అనుకుంటూ తనవెంట వెళ్ళిపోయాను 

ఆలా లోనకు పోయిన తరువాత కమల అని మా అమ్మని పిలిచాడు అమ్మ వొస్తున్న దొర అంటూ లోపలి వొచ్చేసింది 

అమ్మ లొపలికి రాగానే అతను మా అమ్మకు అక్కడే పక్కన ఉన్న బాగ్స్ ఇచ్చి ఇదిగో ఏవి మీకే అలాగే అందులో ఉన్న చీర కట్టు నీ కూతురుకు అని చెప్పి నావైపు వోచి నువ్వంటే నాకు చాల ఇష్టం అని చెపుతూ వేళ్ళు వెళ్లి చీర కట్టుకోపో అని పక్కకు పంపించేశాడు 

నేను అమ్మ దగరకు రాగానే అమ్మ ని అదృష్టమే ని పంట పండింది అంటూ నన్ను చూసి మురిసిపోతూ నా ఒంటిని తన చీర కొంగుతో తుడిచి బట్టలు కట్టుకోమంది 

నేనుకూడా కొత్త బట్టలు అని వేసుకోడమూ మొదలు పెట్టాను బ్ర వేసుకున్నాను నా సైజు అలాగే పాంటీ వేసుకుని లంగా తోడుకొని జాకెట్ వేసుకుని చీర కట్టుకునేశాను 

స్కైబ్లు రంగు చీర నల్లటి రవిక లోపల ఉన్న దుస్తులు కూడా నలుపురంగువే ఆలా రెడీ అవగానే నాకు మా అమ్మ చేతిలో కవర్ చూసి అమ్మ ఏంటీ ఏది అని అడిగాను 

దానికి మా అమ్మ డబ్బు పది లక్షలు అలాగే నువ్ నిన్న పడుకున్న భూమి కూడా నిపేరుమీదకే రాసి ఇచ్చేసాడు అని చెపింది 

అది విన్న నాకు నమ్మబుద్ధికాక అలాగే చూస్తూ ఉంటే మా అమ్మ చూడు అని చూపించగానే నాకు చాల ఆశ్చర్యం వేసింది మా అమ్మ ఏమో అది చూసి ఆనందపడుతుంటే నాకేమో నాకోసం ఇంత చేసిన ప్రెసిడెంట్ ఆంటీ ప్రేమ పుట్టింది 

ఇంకా రెడీ అవగానే సరే అమ్మ పోదమా ఇంకా మనం అని అనగానే అమ్మ అప్పుడే ఇపోలేదే తల్లిఉండు అని అంటూ ప్రెసిడెంట్ తో పాపా రెడీ అని చెపింది 

ప్రెసిడెంట్ నేను రెడీ ఔతున్నపుడు తనుకూడా పక్కనే డ్రెస్ వేసుకుని తెల్ల పంచ తెల్ల చొక్కా వేసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు 

మల్లి అమ్మ మాట విని బయటనుండి లొపలికి వోచి నన్ను చుసిన అతన్ని కళ్ళు ఈరోజుకు నాకు అలాగే గుర్తున్నాయి మతాబులాగా వెలిగిపోయాయి 

సరే బయలుదేరండి అని బయటకు రాగానే నేను ప్రెసిడెంట్ దగరకు నెట్టి మా అమ్మ నిన్న రాత్రి మేము గడిపిన పరుపు ధగరవెల్లి నేను నిన్న వేసుకున్న బంగారు నగలు అవి అన్ని తీసుకుని కవర్ లోకి వేసుకుని వోచి మా దగర నిలబడింది 

అంతలోనే అక్కడకు ప్రెసిడెంట్ కార్ రాగానే అందరము అందులోకి ఎక్కేసాము ప్రెసిడెంట్ డ్రైవర్ ని కూడా అక్కడే ఉండిపొమ్మని అతనే డ్రైవ్ చేయడానికి కూర్చున్నాడు 

అతన్ని పక్కనే మా అమ్మ నన్ను కుర్చోపెట్టింది మా అమ్మ వెనుక కూర్చుంది ఆలా కార్ ముందుకు కదలాగానే ప్రెసిడెంట్ చెయ్ నా తొడలమీద చేరిపోయింది 

నేనుకూడా ఏమి అడ్డుచెప్పలేదు ఎందుకంటే ఇంకొద్దిసేపట్లో మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను కదా అని  ఆలా ఒక పది నిమిషాలు గడిచిన తరువాత మా ఇల్లు రాణే వొచింది కార్ కూడా ఆగింది 

నేను దిగబోతూ ఉండగా అతను మల్లి నన్ను అపి మా అమ్మని దిగామని చెప్పాడు మా అమ్మ కూడా ఏమి అర్థంకాన్నట్టుగా చూస్తూ కార్ దిగిపోయింది 

ప్రెసిడెంట్ మా అమ్మతో నేను రమ్య వెళ్తాము లే గుడికి నువ్ ఇంటికిపో అని అనగానే మా అమ్మ హా అలాగే అని అంటూ నావైపు చూసి నా మొకం మీద చేతితో రాస్తూ నా బిడ్డ అని అంటూ తన వేళ్ళని తన తలకు పెట్టి వేళ్ళు విరిచి దిష్టి తీసి వెళ్ళిరండి అని అంది 

అమ్మ ఆలా అనగానే కార్ మున్దుకు పోనిచ్చాడు ప్రెసిడెంట్ మేము ఉన్న ఊరుకి కొద్దిగా దూరంలో ఒక పెద్ద అమ్మవారి టెంపుల్ ఉంది అక్కడకు తీసుకుని వొచ్చాడు 

మేము అక్కడికి చేరుకునేసరికి మధ్యాహ్నం ఐపోయింది అందుకే ఏమో జనాలు పెద్దగా లేరు కాదు కాదు అసలు లేరు పూజారికూడా లేడు కానీ ఆ టెంపుల్ చాల ఫేమస్ అక్కడ అమ్మవారి టెంపుల్ 24 గంటలు తెరిచే ఉంచుతారు అది అక్కడి ఆనవాయితీ 

ఆలా అమ్మ ఎదురుగా వెళ్లి దండం పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను కళ్ళు మూసుకుని నా చిన్ని కోరికలు అడుగుతూ ప్రాధేయపడుతూ ఉండగా నా మేడలో ఏదో వేసినట్టు అనిపించి కళ్ళు తెరిచి చుసిన నాకు ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు చల్లగా ఐపోయింది 

వెంటనే వేణు తిరిగి చుసిన నాకు ప్రెసిడెంట్ నవ్వుతూ నా మేడలో తాళి కడుతున్నాడు 

నాకు ఒక్కసారిగా ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో కూడా తెలియలేదు కానీ అప్పటికే అతను మూడు ముళ్ళు వేసేసి నా నుదుటికి కుంకుమ పెట్టేసాడు 

ఇంకా నిన్నటి నుండి అతను ఇస్తున్న షొక్లకు అలవాటు ఐపోయిన దానిలాగా ఇది కూడా మా అమ్మ ప్లాన్ ఏమో అనుకుంటూ మెల్లిగా తన కాళ్ళమీద పడిపోయాను 

అంతలో అక్కడికి పూజారి వోచి మాకు అర్చన చేసి ప్రసాదం చేతిలో పెట్టగానే అక్కడే కొద్దిసేపు కూర్చుని ఇంటికి బయలుదేరాము 

దారిలో నేను ఏమి మాట్లాడలేదు అతను కొద్దిసేపు ఏమి మాట్లాడకుండా ముందుకు పోనిస్తూ ఉన్నాడు 

నాకు ఎందుకో నిన్నటినుండి జరిగినవాణ్ణి న మదిలోకి వొచ్చి నాకు తెలియకుండానే కన్నుల్లో నీళ్లు రావడం మొదలింది 

అలాగే బాధగా చూస్తూ ఉండిపోయాను

 

6c

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

Naa Jeevitham Srungaramayam – 10,నా జీవితం శృంగారమయం , telugu boothu kathalu, telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Naa Jeevitham Srungaramayam

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button