Naa Srimathi Tho

Naa Srimathi Tho – 8 | నా శ్రీ మతి తో | Telugu Boothu Kathalu

Naa Srimathi Tho - 8 | నా శ్రీ మతి తో | Telugu Boothu Kathalu

Naa Srimathi Tho – 8 | నా శ్రీ మతి తో | Telugu Boothu Kathalu

    Kinkymogudu

Naa Srimathi Tho | నా శ్రీ మతి తో | Telugu Boothu Kathalu
Naa Srimathi Tho | నా శ్రీ మతి తో | Telugu Boothu Kathalu

 

మోహన్ కార్చుకోడం తో సిరి ఒక్క సరి గల గలా నవ్వింది… అంత నచ్చిందా? అని అడిగింది. ఆహ్హ్హాయా అని సంతృప్తి గా సమాధానం ఇచ్చాడు మోహన్. వెనక నుండి సిరి ఒక్క చేతి వేలుతో మోహన్ మొడ్డ ని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది. మోహన్ కార్చుకున్నా కేవలం అయిదు, ఆరు చుక్కలు మాత్రమే రసం కార్చాడు. అది చూడగానే ఇంకోసారి నవ్వింది సిరి. మోహన్ మొడ్డని చూపుడు లాలి తో ఆడిస్తూ ఉంది. మోహన్ అది చూసి సిగ్గు పడ్డాడు. తన మొడ్డ సిరి వేలు అంత కూడా లేదు. అది మోహన్ కి చెప్పా కుండా చెప్పా డానికే సిరి ఆలా చేస్తోంది. రెండో చేత్తో మోహన్ నిప్ప్లేస్ ని మీరు తోంది. వెనక నుండి మోహన్ చెవి దగ్గర నోరు పెట్టి, నేను ఎలా చేస్తుంటే నీకు బాగుందా అని మల్లి అడిగింది. చాలా… అన్నాడు మోహన్. బావ మొడ్డ ఆడించడం ఆపకు రా… నీకు ఇష్టం కదా అని మూసి మూసి నవ్వులు నవ్వుతు. మోహన్ ఏమీ మాట్లాడలేదు. చెప్పురా నీకు ఇష్టమా లేదా? ఆ ఇష్టం అన్నాడు మోహన్. హ హ హ అని ప్రకాష్ ఇంకా సిరి విరగ పది నవ్వారు. మరి ఆపుతావేంటి… ఆడించు అన్నది సిరి. మోహన్ ప్రకాష్ గాడిద సైజు మడ్డని చేతిలో మల్లి తీసుకున్నాడు. ప్రకాష్ మొడ్డ చేతిలో పడగానే తన మనసు తన చిన్ని మొడ్డ మీదకు వెళ్ళింది.ఒక్కసారి ప్రకాష్ మొడ్డని తన మొడ్డని మర్చి మర్చి చూసుకున్నాడు. వెనక నుండి సిరి అడిగింది….. ఎవరిదీ బాగా ఉంది??? ఏంటీ అన్నాడు మోహన్. అదే నీ మొడ్డ బాగుందా ప్రకాష్ మొడ్డ బాగా ఉందా??? మోహన్ ప్రేమగా ప్రకాష్ మొడ్డ ఆడిస్తూ ఇదే అన్నాడు. చాలా పెద్దది కదా అంది సిరి… అవును అన్నాడు.వాడి బాల్స్ ని చేతిలోకి తీసుకోండి అంది సిరి. మోహన్ మొహమాట పడ్డాడు. నేను ఏమీ అనుకోకు లే. తీసుకొని నీమరండి అంది. మోహన్ సంకోచిస్తుంటే సిరి వెనంక నుండి మోహన్ చెవిలో తన నాలుక పెట్టి నాకింది. బుజ్జి తీసుకోరా అంది ముద్దుగా.తన పెళ్ళాం ఆలా అనే సరికీ వొళ్ళు అంటా ఒక్కసారి ఝల్లు మంది మోహన్ కి. అక్కడ ప్రకాష్ సిరి తన మొగుడిని కాకోల్డ్ చెయ్యడం లో తనకి చేస్తున్న సహాయం కి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాడు. ఇంకా ఏమీ చేతుందో చూదాం. మనం ఎప్పుడు రంగం లో కి దిగాలో అప్పుడే దిగుదాం అని ఆగాడు. మోహన్ సిరి ప్రోత్సాహం తో ప్రకాష్ వట్టలు చేతిలో తీసుకొని నిమరడం మొదలు పెట్టాడు. ప్రకాష్ వట్టలు నిమురుతున్నంత సేపూ, అవి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో అని మనసులో నే మెచ్చు కుంటున్నాడు. ఇంకా మర్చి మర్చి తన వట్టల కేసి ప్రకాష్ వట్టల కేసి చూస్తూ ప్రకాష్ మొడ్డ ఆడుతున్నాడు. మళ్ళీ సిరి అడిగినది…. ఏవి బాగున్నాయి బుజ్జి… తాను పలికే ముందే చెప్పు రా బుజ్జి అని రెండు మూడు సార్లు అన్నది…. ఎందుకు అన్నది ఆలా? సిరి తనని ఎప్పుడు బుజ్జి అని పిల్లవాడు. కానీ ఎప్పుడు పిలుస్తోంది. ఎందుకు??? అంటే తనది బుజ్జి వి అని తనకి గురు చెయ్యడానికే నా??? మోహన్ అప్పుడు వీడివే బాగున్నాయి అని అన్నాడు. సిరి మోహన్ వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ, ఎందుకు రా స్వీటీ అని నవ్వుతు అడిగింది. మళ్ళీ సిరి రేటించకుండా మోహన్, నాకంటే వాడివి చాలా పెద్దవి అన్నాడు. మరి నీవో అని అడిగింది సిరి. నావి చాలా చిన్నవి అనగానే ప్రకాష్ ఇంకా సిరి ఎదురు నవ్వారు. సిరి మోహన్ తో మాట్లాడుతూ వాడు కార్చిన రసం తన వేలుతో తీసుకొని, మోహన్ నిప్ప్లేస్ కి పట్టించింది. తన రసాలతో తడిసిన తన నిప్ప్లేస్ ని సిరి సుతారంగా మీట సాగింది. అసలే మోహన్ నిప్ప్లేస్ చాలా సెన్సిటివ్. ఒక ఆడ దాని నిప్ప్లేస్ లాగా. ఈ విష్యం సిరి కి ఎలాగ తెలుసు అనుకున్నాడు మోహన్. సిరి తన రసాలతో తడిసిన నిప్ప్లేస్ ని సిరి సుతారంగా మీరు తుంటే మోహన్ కి పిచ్చి ఎక్కి పోతున్నట్లు ఉంది.వొళ్ళు ఝల్లు మంటోంది. తన నిప్ప్లేస్ ఒక ఆడ దాని నిప్ప్లేస్ లాగా గట్టి పడ్డాయి. అంటే? తనలో ఆడ దాని హార్మోన్స్ ఎక్కువ మగవాడి హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా? అనుకున్నాడు మోహన్.ఒక్క సెకండ్ లో మళ్ళీ తన బాడీ పొందుతున్న సుఖం మీదకి తన ఆలో చనలు వేళ్ళ సాగాయి.

బాగుందా స్వీటీ అని అడిగింది సిరి మళ్ళీ. చెప్పురా నీకు ఎలా ఉందొ నాకు ప్రకాష్ ని చెప్తూ ఉండు అంది సిరి. ఇప్పుడే కషు కున్న తన చిట్టి మొడ్డ మళ్ళీ గట్టి పడింది. తనకి గుర్తు ఉన్నంత వరకు తన లైఫ్ లో అది మొదటి సారి. తాను ఓ సారి కార్చక మళ్ళీ తన మొడ్డ గట్టి పద దానికి ఒక రోజు పడుతుంది. అలాంటిది…. ఇవాళ సిరి చేస్తున్న చిలిపి పనుల వాళ్ళ మోహన్ ఒకే రాత్రిలో మళ్ళీ మోడ్డని గట్టిగ చేసుకో గలిగే అదృష్టం కలిగింది. మోహన్ కి చాలా ఆనందం గా ఉంది. ఈ ఆనందం లో సిరి తన చేత ఏమీ చేయిస్తున్నది, తాను ఏమీ చేస్తున్నాడు, ప్రకాష్ అక్కడ కూచొని వెక్కిలిగా నవ్వుతున్న విషయం ఏవి మోహన్ కి పట్టడం లేదు.

ఎప్పుడు సిరి తన రసం లో మళ్ళీ వేలు పెట్టి ఆ తడిని మళ్ళీ తన నిప్ప్లేస్ కి పట్టించింది.ఆ చల్లదనం తగల గానే మోహన్ కి ఎంతో హాయిగా ఉంది. మోహన్ కి ఈ ఆనందం చాలా నచ్చింది. తన రసం తన నిప్ప్లేస్ కి రాసిన తరవాత ఆ రసం అంటిన వేలుని సిరి మోహన్ ముక్కు దగ్గరకి తీసుకొని వెళ్లి, నీకు ఈ వాసన ఇష్టమా బుజ్జి అంది. మోహన్ ఏమీ మాట్లాడలేదు. చెప్పురా బుజ్జి అన్నది… మోహన్ బదులు ఇవ్వక పోయే సరికీ సిరి ఆ వేలుని మోహన్ నోటిలో పెట్టి మరి రుచి? అని అడిగింది. నాకు టేస్ట్ స్మెల్ పెద్దగా తెలియడం లేదు అన్నాడు. అవునా సారీ రా బుజ్జి… నీకోసం ఇంకా కొంచం ఎక్కువ తెస్తా ఆగు అని ఎప్పుడు రేడు లేళ్ళతో తాను కార్చిన మిగిలిన మొత్తం రసం తీసుకొని మోహన్ ముక్కు దెగ్గర పెట్టి, తరవాత మోహన్ నోట్లో పెట్టింది. మోహన్ తన వేళ్ళని చప్పరిస్తుంటే, ఇంకో కెత్తో సిరి మోహన్ వట్టలు నిమరడం మొదలు పెట్టింది. ఎలా ఉంది రా బుజ్జి అని అడిగింది. ఓకే ఫరవా లేదు అన్నాడు మోహన్. మరి మీ బావది ఎలా ఉందొ కూడా చూడాలి కదా? అని అడిగింది. అవును అన్నాడు మోహన్.

మరి ఇంకేమిటి బావది ఆడించి కార్పించు రా బుజ్జి అంది సిరి తన వీపుకి ముద్దులు పెడుతూ. ఇక మోహన్ తన రేడు చేతునలో ప్రకాష్ మొడ్డ గట్టిగా పట్టుకొని పైకి కిడకి ఉప సాగాడు. మరి సిరి ఈ టైం లో ఖాళీ గా ఉందా కుండా, తన చెవి లో నాలిక తో నాకుతూ, రేడు చేతులతో తన నిప్ప్లేస్ ని సుతారం గా మీటుతూ, తనని ఉత్సాహ పరుస్తోంది. ఎంత బాగుందో కదా బుజ్జి బావ మొడ్డ, గట్టిగా ఊపు రా…. అంత పెద్ద మొడ్డతో ఏమిచేస్తావు, అని అడిగింది. ప్రకాష్ నవ్వుతు, నీ పూకు లో పెడతాడు, అన్నాడు. మోహన్ ఆఆహ్హ్హాఆ అంటూ అప్పటి కె మూలగటం ఓడలు పెట్టాడు. కానీ ప్రకాష్ మొడ్డ వదలకుండా పైకి కిందకి అడిస్తున్నాడు. అవునా? అంది సిరి అష్క్యార్యమ్ నటిస్తూ. అవునా బుజ్జి? నిజం చెప్పు? అని మోహన్ ని అడిగింది సిరి. ఆ …. నీకు ఓకే అయితే, అన్నాడు. నీకు ఆలా చెయ్యడం ఇష్టమా? అని అడిగింది సిరి? ఎస్స్ అనడు మోహన్ ప్రకాష్ మొడ్డని మరింత జోరుగా ఆడిస్తూ, ఎప్పుడు, మళ్ళీ మోహన్ నిప్ప్లేస్ ని తన చూపుడు వేలు ఇంకా బొటన వేలు మధ్యన పెట్టు కొని, పిండటం మొదలు పెట్టింది సిరి. మోహన్ కి ఒక రకమైన నెప్పితో కూడిన హాయి తన వొళ్ళంతా ఆవరించినట్లు అని పించింది. నీ బావ గాడిద మొడ్డ నన్ను దిగుతుంటే చూడాలి అని ఉందా నీకు అని అడిగింది, తన సమాధానం రాకుండానే మోహన్ నిప్ప్లేస్ ని గట్టిగా పిండటం మొదలు పెట్టింది. చెప్పురా బుజ్జి, నేనంటే ప్రేమ లేదా నీకు? పరాయి మగడు నన్ను దిగుతుంటే చూస్తావా? అంటే కాకుండా నా పూకులో వాడి మొడ్డ పెడతావా? అని కిల కిల నవ్వాడటం మొదలు పెట్టింది. మోహన్ నాకు నువ్వు అంటే చాలా ప్రేమ సిరి, అందుకే నీ ఆనందం కోసం ఆ గాడిద మొడ్డ నీ పూకు లో పెడతాను అను కుంటున్న అన్నాడు.అవునా ఇదేమి విధురం? నా పూకులోపరాయి మెగా వాడి మొడ్డ పెట్టి నన్ను దెంగిస్తే నీకు ఆనందం ఆ? అని అడిగింది సిరి? ఆఆహ్హ్హాఆ అన్నాడు మోహన్… అదే కసి తో ప్రకాష్ మొడ్డని చాలా జోరుగా ఆడించడం వల్ల, ప్రకాష్ ఒక్క సరి గా కార్చేసుకున్నాడు. అయితే ప్రకాష్ వీర్యం ఒక్క సారిగా మోహన్ మొహం మీద పిచికారీ చేరింది. ఏడూ ఎనిమిది విడతనలో తాను ఎప్పుడు ఊహించనంత రసం కార్చాడు ప్రకాష్. అందులో సంఘం మోహన్ మొహం మీద, కొంత మోహన్ చేతిలో, కొంత మోహన్ బెడ్ మీద ఇంకా కొంచం ప్రకాష్ మొడ్డ మీద ఉన్నాయి. మోహన్ మొకం మీద ప్రకాష్ రసం పడటం తో ప్రకాష్ ఇంకా సిరి ఒక్క సరి గా నవ్వడం మొదలు పెట్టారు, అదే సమయం లో సిరి మోహన్ నిపిల్స్ నలపడం వాళ్ళ మోహన్ మళ్ళీ కార్చుకున్నాడు. సిరి ప్రకాష్ కార్చిన రసాలు లాలి తో తీసి మోహన్ ముక్కు దెగ్గరికి తెచ్చి ఏది ఎలా ఉంది స్వీటీ అని అడిగింది. ప్రకాష్ మగతనపు ఘాటు వాసన మోహన్ ముక్కుకి తగిలింది. సిరి వేలితో ప్రకాష్ రసం తీసి మోహన్ నోట్లో పెట్టి అడిగింది, ఎల్లా ఉంది ఇది బుజ్జి అని, వగరు గా, ఉప్పగా, తన దానికంటే పూర్తి గా వేరే వాసన రుచి తో ఉంది ప్రకాష్ రసాలు. ఎవరిదీ బాగుంది రా బుజ్జి అని అడిగింది సిరి మోహన్ ని వెనక నుండి కౌగిలించుకొని. ప్రకాష్ డే బాగుంది అన్నాడు మోహన్. సిరి ప్రకాష్ ఇద్దరు కిల కిలా వెక్కిరింపుగా మోహన్ నిచూసి నవ్వటం మొదలు పెట్టారు. అందుకే నా నా పూకులో వాడి మొడ్డ పెడతా అన్నది స్వీటీ? అని మోహన్ ని అడిగింది.

మోహన్ ఏమీ మాట్లాడ లేదు… ఆలా అని నొచ్చు కున్నట్టు కనపడటం లేదు, ఎందుకంటే అదొక రకం అయినా సంతోషం తో కూడిన ఆనందం తో ఉంది అతని ముఖం. చెప్పు బేబీ అందుకే నా ప్రకాష్ మొడ్డ నా పూకు లో పెడతా అన్నావు? అని మల్లి నెమ్మిదిగా రెట్టించింది.

మోహన్ గుసగుస లాడుతున్నట్లు , నిన్ను ఆలా చూడాలని నా కోరిక, ఇంకా ఎలాగో… అని ఆగి పోయాడు… ఏంటి ఎలాగో… అంది చెవిలో గుస గుస లాడుతూ, తన నాలుక మోహన్ చెవిలో పెట్టి నాకుతూ, చెప్పు స్వీటీ అంది, మోహన్ ఇకిలిస్తూ, ఎలాగో నేను నేన్ను సరిగ్గా చెయ్యలేను అని నాకు తెలుసు, కనీసం ఇలా అయినా నువ్వు సుఖ పడతావని, అన్నాడు. నా బుజ్జి అని సిరి మోహన్ ని ముద్దు పెట్టుకుంది, ప్రకాష్ కేసి చూసి కన్ను కొట్టి స్మైల్ చేసింది.

అప్పటికే నిఘ్ పన్నెండు దాటింది, ఇక చాల లేట్ అయ్యింది, వచ్చి డిన్నర్ చేసి పడుక్కోండి అంది సిరి. రావడానికి ఓపిక లేదు ఇక్కడికే పట్టుకుని రా అన్నాడు ప్రకాష్, వెంటనే సిరి వెళ్లి ప్లేట్స్ లో భోజనం పెట్టి పట్టుకుని వచ్చింది. ప్రకాష్ ఇంకా మోహన్ ఎదో తిన్నాము అనిపించారు, డ్రింక్స్ ఇంకా అంలెట్లు ఎక్కువ అయ్యాయి ఏమో ఎదో కొంచం తిని చెయ్యి కద్దుకుని అలాగే పడుకున్నాడు ప్రకాష్.

సిరి మోహన్ ని తీసుకొని వాళ్ళ రూమ్ కి వెళ్ళింది. మగాళ్ళకి ఇద్దరికీ కారింది కానీ సిరి కి ఇంకా కారలేదు. ఒకటే దురద గా ఉంది పూకులో, తన మొగుడు పరాయి మగాడి మొడ్డ తన పూకు లో పెట్టడానికి చాల కుతూహల పడుతున్నాడు అన్న ఆలోచనే సిరి పూకు లో తడిని ఎక్కువ చేసింది, ఒక్క సరి సిరికి ప్రకాష్ బిగి కౌగిలి లో ఉన్న సుఖం, ప్రకాష్ తీయ్యటి ముద్దులో ఉన్న మాధుర్యం, తన సండ్లను గట్టిగ పిసికి నప్పుడు ప్రకాష్ లోఉన్న మగసిరి గుర్తుకు వచ్చాయి. కానీ తన మోదుగు, నిజం గా తనని వేరే మగాడి పక్కలో పడుకో పెడతాడా??? తన జీవితానికి ప్రకాష్ లాంటి పూతూ గాడి కింద నలిగే అదృష్టం ఉన్నదా? లెద్దా తన మొగుడు, మందు మత్తులో, కామపు మత్తులో, ఎదో నోరు జారడా? ఏదయినా, దృఢీకరించుకోవాలి. లేదా, తనకి సుఖం ఉండదు, పెళ్లి కూడా పెటాకులు అవుతుంది. ఇలాంటప్పుడే జాగర్త గా ఉండాలి. ఎలాగైనా, ప్రకాష్ అన్నట్లు, మోహన్ తన చేతుల తో తానే ప్రకాష్ మొడ్డని నా పూకులో పెట్ టట్లు చేసుకోవాలి… అని నిర్ణయించుకోండి సిరి.

మోహన్ గదిలోకి రాగానే మంచం మీద పది నిద్ర పోయాడు, అసలే అలవాటు లేదు రెగులర్ గా తాగటం. దాని మీద, ఎప్పుడు లేనిది, ఒక దాని తరవాత ఒకటి రెండు సార్లు కార్చు కున్నాడు. తన జన్మలో ఎప్పుడు లేని వింత అది. సిరి కి మాత్రం నిద్దర పట్టడం లేదు. పూకు అంట ఒకటే తడి, గుల, చీమ చీమ గా ఉంది. నన మొగుడిని ఎలా తనకి అనుకూలం గా మార్చు కోవాలి అని ఆలో చిస్తూ, తన సళ్ళు పిసుక్కుంటూ, తన పూకు రుద్దుకోవడం మొదలు పెట్టింది. అప్పటికే పూకంతా వెచ్చగా ఉంది, బాగా తడిగా ఉంది. తన వేళ్ళతో తన పూకు రసాలు తీసుకొని నోట్లోపెట్టుకుంది. తన సళ్ళ కి మొనలకి రాసుకుంది, తన పూకు తడి తన మొనలకి తగల గానే వొళ్ళు జివ్వు మంది. ఎప్పుడు తనకి అర్ధం అయ్యింది, తన మొగుడికి ఎలా ఉంది ఉంటుందో. నోట్లోంచి తీయ్యని మూల్గులు వస్తున్నాయి, నెమ్మదిగా పూకులో ఒక వేలు పెట్టుకొని ఆడించుకోవడం మొదలు పెట్టింది. రసాలు కారుతున్నాయి… ఆ రసాలు, తన ఆతులు మొత్తం తడిసి పోయింది. నెమ్మది ఆడిస్తున్న వేలు ఇప్పుడు జోరు అందుకుంది. వేగం పెరిగింది, కాళ్ళ ముందు, ప్రకాష్ గాడిద మొద తన మొగుడు చేతులో పట్టుకొని తన పూకులో పెడుతున్నట్లు దృశ్యం కదలాడుతోంది, ఎందుకో ఈ దృహ్యం వీడియో కెమెరా లో రికార్డు అవుతున్నట్లు, ఫది మంది పైనే చూస్తున్నట్లు అనిపించింది. ఇంతే, ఎందుకో తెలియదు… ఒక్క సారి సిరి కార్చేసుకుంది. ఎప్పుడు తెలియనంత ఖర్చుకండి. పరాయి వాళ్ళ ముందు తన వొంటి ప్రదర్శన చెయ్యడం తనకి ఇష్టం. అది తనకి తెలుసు. కానీ ఆ ప్రదర్శన తాను వేరే వాళ్ళ తో దెంగించు కొనే వరకు వెళుతుందా? తాను అంట ధైర్యం చేయ గలదా? అని అనుకుంది. అల్లా ఆలోచిస్తూ నే గాఢమైన నిద్ర లోకి జారుకోండి.

సిరికి మెలుకువ వచ్చే సరికి పొద్దున్న ఏడూ అయ్యింది. చాల అలసయం అయ్యింది అని తొందర తొందర గా లేచింది. ఇంకా ఎవ్వరు లేవలేదు. ఖంగారు పడుతూ, మోహన్ ని లేపి ఆఫీస్ కి ఆలస్యం అవుతుంది అన్నది. మోహన్, తొందరగా లేచి, చక చక తయారు అవ్వడం మొదలు పెట్టాడు. మోహన్ కి చాల హ్యాపీ గా ఉంది. సిరి తాను ప్రకాష్ తో మాట్లాడుతున్న విషయం వితే ఏమీ అంటుందో అనుకున్నాడు. తనని వదిలేస్తుందేమో అనుకున్నాడు. తనకి ఎలా స్ఖకరిస్తుంది అనుకోలేదు. నిన్న సిరి చేసిన వాణ్ణి ఇన్క్ సారి గుర్తుకు వచ్చాయి. అంటే, మల్లి మడ్డ గట్టి పడింది.సిరి తనని ముద్దు గా వెటకారంగా వెక్కిరించడం తనకి చాల ఎరోటిక్ గా అనిపించింది. అందులో తనని హేళన చేయడం ఉంది, కానీ అదే తనకి బాగా నచ్చింది. ఇది ముందే చేసుంటే ఎంత బాగుండేది? చా చ ఇన్ని రోజులు వేస్ట్ చేశాను. అనుకున్నాడు. అంత ఓపెన్ అయిపోయాక ఇంకేముంది? ఇవాళ రాత్రికే ప్రకాష్ కి సిరి కి ఫస్ట్ నైట్ పెట్టాలి. ఇవాళే ప్రకాష్ మొడ్డ సిరి పూకు లో పెట్టాలి అనుకున్నాడు. త్వరగా తయారు అయ్యి వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నాడు. అప్పటికే ఎనిమిది నర అయ్యింది. సిరి నేను ప్రకాష్ ని లేపుట ఉండండి అని ప్రకాష్ గాడి లోకి వెళ్ళింది.గదిలోకి వెళ్లిన సిరి నవ్వులు వినపడ్డాయి మోహన్ కి. మోహన్ తన పెళ్ళాన్ని ఏమీ చేతున్నాడా, ఎమన్నా చేస్తే బాగుండు అని ఆశ పడుతూ వెళ్లి గదిలోకి తొంగి చూసాడు మోహన్. అక్కడ, ప్రకాష్ వొంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా పడుకున్న దృశ్యం కాన పడుతోంది తనకి. వాడి గాడిద మొడ్డ ఇనుప కడ్డీ లా ఉంది. సిరి దాన్ని చూసి నవ్వుతోంది.

ఇంతే నా. ఇంతొసి దానికి నవ్వదా ఏమిటి అనుకున్నాడు. మల్లి తాను డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకి వెళ్లి కూర్చిని టిఫిన్ చేయం మొదలు పెట్టాడు. ఇంకో అయిదు నిమిషాలలో ప్రకాష్ వచ్చి టేబుల్ మీద కూరుకొన్నాడు. సారీ రా బా. నైట్ కొంచం ఎక్కువ అయ్యింది. నిన్ను సిరి ని ఎమన్నా ఇబ్బంది పెట్టనా? అని అడిగాడు.

ఏమీ లేదు రా బావా. అంత మనం బ్రహ్మాండం గా నడిచింది. అన్నాడు మోహన్. ప్రకాశ్సిరి కేసి చూసాడు. అవును అంత చాలా బాగా నడిచింది. ఇది ముందే అయ్యి ఉంటె ఇంకా బాగుండేది అన్న సిరి కేసి చూసాడు ప్రకాష్. సిరి ప్రకాష్ వంక కొంటెగా చూసి, తన మొగుడు తన కేసి చూస్తున్నాడు అని చూసి, కన్నుగీటి, తన పెదాలను తన నాలుక బయటకి తీసి తడుపుకొన్నది.

మోహన్ అడిగాడు, బావా ఏమిటి ఇవాళ్టి ప్లాన్?

ఈరోజు రావు గారు వస్తున్నారు. ఎదో కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది త. సిరి తో పర్సనల్ గా చర్చించాలి అన్నారు. అని అన్నాడు. ఆయనతో పాటు ఇంకో మోడల్ ని కూడా తీసుకొని వస్తారట. ఫిమేల్ ఇన్నర్ వేర్ షూట్ కోసం. ఇందులో కొన్ని వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి ట. కొంచం బోల్డన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి, అందుకే, డబ్బులు ఫది రేట్లు ఎక్కువ. అవునా అన్నాడు మోహన్. అంటే రేడు లక్షల? అన్నాడు. తక్కువ అనిపిస్తే నేను దానిని నాలుగు లక్షలు చూపిస్తా లే బా. గాభరా పడకు. ప్రకాష్ కి తెలుసు ఈ దెబ్బతో ఎంతటి బోల్డ్ వీడియోస్ కి అయ్యిన ఈ దెబ్బతో మోహన్ ఓకే అంటదు అని. సిరి మాత్రం ఎదో భయ పడుతున్నట్లు, ఎంత బోల్డ్ వీడియోస్ అవి అని అడిగింది. (లో లోపల ఆనంద పడుతూ. అప్పటికే సిరి పూకు మల్లి చెమ్మగిల్లింది). కొన్ని న్యూడ్ షూట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కిసింగ్ షాట్స్ ఉంటాయి… ఇంకా ఏమీ ఉంటాయి? ఎంతయినా వచ్చే మోడల్ కూడా ఆడదే కదా అన్నాడు. అవునా??? అన్నది సిరి ఆశ్చర్య పోతూ.

ఎందుకు ఆలా అన్నావు, ఆడవాలతో అయితే చెయ్యవా అన్నాడు ప్రకాష్ నవ్వుతు. అదేమీ లేదు అంది సిరి. కానీ అని మోహన్ కేసి చూసింది. నో ప్రాబ్లెమ్ చర్ర్య్ ఆన్… అని నవ్వుతు కన్ను కొట్టాడు తన వెల్లంకి. మల్లి ప్రకాష్ కేసి తిరిగి ఒక తుమ్బస్ అప్ ఇచ్చి, సరే నేను బయలు దేరుతాను ఇక, తొందరగా వెళ్ళాలి అన్నాడు.

మోహన్ వేళ్ళ బోతుంటే, ప్రకాష్ బా ఒక్క విష్యం మర్చి పోయా. ఈ షూటింగ్ నెక్స్ట్ వారం రోజులు ఉంటుంది. కొన్ని ఇక్కడే చేద్దాం సిరి కి కంఫర్ట్ కోసం. కానీ కొన్ని మాత్రం స్టూడియో లో నే చెయ్యాలి. ఇందులో న్యూడ్ షాట్స్ ఉంటాయి కానక, సిరి వంటి మీద జుట్టు చాలా మటుకు తీసేయాలి. తనలో సం పూర్ణ ఆడతనం కనపడాలి, అన్నాడు. ఇది ఇవాళ రాత్రి కల్లా నువ్వు చెయ్య గలవా? అని అన్నాడు. తప్పకుండ బావా ఇవాళ రాత్రి ఇంటికి రాగానే చేసేస్తా అన్నాడు మోహన్. ఎప్పు వర్క్ ఎక్కువ గా ఉంది గనక కానీ లేక పొతే ఇప్పుడే చేసి వెళ్లే వాడిని అన్నాడు మోహన్. ఓహ్ మరి అయితే ఒక గంట రెండు గంటలు పర్మిషన్ దొరుకుతుందేమో అడుగు ఒక సరి. దొరికితే ఇప్పుడే చేసి వేళ్ళ వచ్చు. అన్నాడు. సరే ఆగు బావా అడుగుతా అని పదిహేను మినిషాలు కొన్ని ఫోన్లు చేసి, ఓకే బావా నా కు రెండు గంటలు పర్మిషన్ దొరికింది. ఎమి చెయ్యాలో చెప్పు అన్నాడు.

ప్రకాష్; ఏముంది బా హెయిర్ రిమూవర్ తో వంటి మీద ఉన్న వెంట్రుకలు తీసెయ్యాలి, అత్యంత ముఖ్యం గా ఆతులు మొత్తం స్మూత్ గా తీసేయాలి. గుడ్డ బొక్క దెగ్గర కూడా ఆతులు ఉండ కూడదు. వీటి అన్నిటి లో క్లోజ్ అప్ షాట్స్ ఉంటాయి.

సర్: అయ్యా బాబోయి. ఈనిక ఎమన్నా ఉండ??? నా లో ని ఆడ తనపు అందాలు అందరికి సీచూపించాలా?? అని దీఘం తీస్తూ గోముగా అంది.

మోహన్: భ్య పడకు రా. ఆ అదృష్టం నీకు మాత్రమే దొరింది. ఎంత మంది నిన్ను చూసి ఖర్చు కుంటారో తెలుసా? నువ్వు శృంగార దేవత వు అవ్వ బోతున్నావు. నువ్వు చాల లక్కీ నా. నేను కూడా. నీ లాంటి శృంగార దేవత నా పెళ్ళాం అంటే నాకంటే అదృష్ట వంతుడు ఎన వేరే ఎవ్వరు ఉండరు.

ప్రకాష్: పెళ్ళాం కాదు…. బా… చెల్లి. రావు గారి ముందు కూడా అదే అనేవు.

మోహన్: ఆ సరే సరే…. నన్ను లే అని నవ్వేసాడు.

మోహన్ ఇంకా సిరి పడక గాడి లోకి వెళ్లారు. సిరి బట్టలు అన్ని విప్పి హెయిర్ రేవోవర్ సిరి వంటి మీద ఏ మన్నాదురదలు పెడుతుందేమో అని టెస్ట్ చేసాడు. హెయిర్ రెమొవింగ్ కంపెనీ వాడు చెప్పి నాట్లు. సిరి వంటి మీద ఎక్కువ జుట్టు లేక పోవడం వాళ్ళ వంటి మీది జుట్టు అర్ధ గంటలో నే మొత్తం కిర్ య్యి పోయింది. ఇంకా ఆతులు తీయాలి. అక్కడ హెయిర్ రిమూవర్ వద్దు అన్నాడు ప్రకాష్. అందుకే క్లీన్ గా షేవ్ చెయ్యడానికి కూర్చున్నాడు.

సిరి: నా ర్యాంకు మొగుడి కోసం నన్ను రెడీ చేస్తున్నట్లు ఉంది ఇదంతా… అని కిల కిలా నవ్వింది.

మోహన్: వో! నిజం గా నువ్వు నా మదిలో ఉన్న ఆలోచనలని బయటికి చెప్పావు డార్లింగ్.

సిరి: యోబు నౌట్ బాయ్. నువ్వు రోజు రోజుకి మరి టూ మచ్ అవుతున్నారు. అయినా నిజం చెప్పండి. నిన్న మీకు నిజం గా చాల నచ్చిందా??? లేదా తాగారు కానక ఆలా అన్నారు???

మోహన్: నీ మీద ఒట్టు డార్లింగ్. మొత్తం నాకు చాల నచ్చింది.

సిరి: అయితే నిజం గా…. (అని ఆగి పోయింది)

మోహన్: నిజం గా…. అడుగు డార్లింగ్. ఇంకా నుండి నన్ను ఏ విష్యం అడగడానికి నువ్వు సిగ్గు పద వద్దు.

సిరి: అదే… నిజం గా మీ ఫ్రెండ్ మొడ్డ నా పూకు లో పెడతారా?

మోహన్: పెడతా డార్లింగ్. ఎందుకు నీకు వద్దా?

సిరి: ఆలా అని కాదు. కాలం నాకు ఎందుకో భయం గా ఉంది.

మోహన్: దేనికి భయం? నేను ఒప్పుకుంటున్న కదా? నేను నీ పక్కలే ఉంటా కదా?

సిరి: దానికి కాదు. ఒక వేలే, నాకు మీ ఫ్రెండ్ చాలా బాగా నచ్చితే నో? మీది చాల చిన్నది, మీరు లోపల పెడితే చిటికిన వేలు పెట్టినట్లు ఉంటది. కానీ మీ ఫ్రెండ్ డి చూసారు కదా? గాడిద మొడ్డ అది. నేను ఒక వేళా ఆ మొడ్డకి బానిసని అయి పోతేనో అని భయం. అప్పుడు మన సంసారం ఎలా ఉంటుందో అని భయం. నాకు మీరు అంటే విపరీత్తం అయినా ప్రీమ్మ. సెక్స్ విషయం లో కాకా పోయిన, మిగిలిన విషయాలలో నాకు మీరు ఏంటో ప్రేమ చూపిస్తారు. నేను మన సంసారం పడు చేసుకోలేను.

మోహన్: పిచ్చి పిల్ల భ్య పడకు. నేను నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్న కదా.మన సంసారం ఎప్పుడు పాడు ఎవ్వడు. నన్ను నమ్ము.

సిరి: అయితే, మీకు నచ్చినది నేను చేస్తున్న కానక, నాకు నచేది మీరు చెయ్యాలి. నాకు వాగ్దానం చేయండి?

మోహన్: పిచ్చి పిల్ల. ఇంకా నమ్మకం లేదా? సరే చెప్పు ఎమి చెయ్య మంటావు?

సిరి: ఇప్పుడు కాదు. నాకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు అడుగుతా. మీరు చెయ్యాలి. సరే నా???

మోహన్: సరే మరి తప్పకుండ.

ఎలా మాట్లాడుకుంటూ, మోహన్ సిరి ఆతులు మొత్తం స్మూత్ గా గీకాడు. తరవాత అంటి సెప్టిక్ లోషన్ రాసి, బేబీ ఆయిల్ రాసాడు. స్మూత్ గా ఉంది ఇప్పుడు.ఇంకా ఎక్కడ అన్న ఆతులు ఉంది పోయాయేమో అని దెగ్గర నుండి చూడ టానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు.

అంటే సిరి తన మొగుడి తలా ని తన పూకు కేసి లాక్కుంది. ఊఊఉ అన్నది. మోహన్ తలా పైకి లేపి సిరి కేసి చూసాడు. సిరి కళ్ళు మూసుకొని ఉంది. కాని సిరి ఉఉఉఉ అన్న దాని వెనక దాగి ఉన్న అర్ధం ఏమిటో మోహన్ గ్రహించాడు. వెంటనే సిరి కాలు స్టూల్ మీద పెట్టి, కాలు విడదీసి, తన తలని సిరి పూకు పెద్దల కేసి తీసుకు వెళ్ళాడు.

తన నాలిక ని సర్పూకు లో దూపాడు. సిరి పూకుని పైనుండి కండ దాకా నాకా సాగాడు. సిరి ఘాటు రసాలు తన నోటికి తగిలాయి, సిరి ఆడతానపు మదపు వాసన మోహన్ కి మత్తు ఎక్కిస్తుంది. సిరి పూకు ని పైనుండి కింద వరకు నాకుతూ, మధ్య మధ్యలో సిరి గొల్లి ని నాకుతూ చీకుతున్నాడు. హమ్మ్మాఅ ఈ పని మాత్రం చాల బాగా చేస్తున్నారు… మ్మ్ మ్మ్ అలాగే రా… నా ర్యాంకు మొగుడి కోసం నన్ను తయారు చెయ్యి రా నా మగాడా…. అంది సిరి. మోహన్ ఊఊఉ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ ఆబగా సిరి పూకు మీద తన నోటితో, నాలుక తో దాడి చెయ్యడం అల్లా నీ కొనసాగించదువు. సిరి నెమ్మిది గా మోహన్ ని కాకోల్డ్ చెయ్యడం లో ప్రావీణ్యం పొందుటనుండి. ఎప్పుడు మోహన్ సిరి చెప్పు చేతులలో ఉన్నట్లు ఉన్నాడు.

సిరి ఎమి చెబితే అది చేస్తున్నాడు. ఎన సిరి మోహన్ ని ఎక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళ్తుందో????

4ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/- Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

 

sp;

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 Naa Srimathi Tho – 8, నా శ్రీ మతి తో, Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy,Naa Srimathi Tho

 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button