Nenu Chesina Sahayaniki

Nenu Chesina Sahayaniki – 14 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

Nenu Chesina Sahayaniki - 14 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

Nenu Chesina Sahayaniki – 14 | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

nani6107

Nenu Chesina Sahayaniki | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast
Nenu Chesina Sahayaniki | నేను చేసిన సహాయానికి | telugu dengudu kathalu jabardast

ఇంటికి వెళ్ళగానే మేడమ్ ప్రియ ని అడిగింధీ నేను  విషయం చెప్పాను. మేడమ్ నన్ను తిడుతుంది నీకు చెప్పాను కధ ఇక్కడకి రమ్మని తనని ఎందుకు వెళ్లనిచ్చావ్ అని కంగారూ గా అంటుంది, నాకు ఏమి అర్దం అవ్వటలేధు, మేడమ్ ఎందుకు అంత టెన్షన్పడుతున్నారో.

 
అదేంటి మేడమ్ మేరు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు, దానికి మీరు అంటే చాలా ఇస్టమ్ మేడమ్ ప్రతి దానికి మీరు తన మీద కోప్పడుతుంటే మీ ప్రాబ్లం రాజువ్ తన వెనకాల పడుతాదేమో అనే కదా అందుకే రాజీవ్ కి రాఖీ కట్టటానికి వెళ్లింది మేడమ్, అలా అయితే మీకు ఇంకా ప్రియామీద కోపం వుండదు కధ అందుకే తాను రాజీవ్ కి రాఖీ కట్టి మీ దేగ్గరకి వచ్చి విషయం చెప్తాను అంధి, తప్పు చేశావు శ్రావణి ప్రియా ని వొంటిరిగా పంపించి చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు, నేను మీకు చెప్పనా రాజీవ్ కి రాఖీ కడితే ప్రియా మీద కోపం పోతుంది అని నాకు రాజీవ్ కి సంబంధం వుంది నిజమే రాజీవ్ ప్రియా వెనక పడతాదేమో అని కాదు ప్రియా మీధ కోపం ప్రియా ని రాజీవ్ కి దూరం చెయ్యాలి అని నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పలేక అలా బెహవే చేశాను, ఏంటి మేడమ్ మీరు అనేధి ప్రియా వెల్లింధి మన రాజీవ్ దేగ్గరికే కధ పైగా రాఖీ కట్టటానికి మేరు ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, పెచ్చి శ్రావణి రాజీవ్ వాళ్ళ గురుంచి మేరు ఏమి అనుకుంటున్నారు, బాగా చదువుతారూ, తెలివి గల వాళ్ళు, అందరీతో మంచిగా మాట్లాడతారు మంచి వాళ్ళు అనుకుంటున్నవా, నా కధ చెప్తాను విను.
 
నాకు పెళ్లి అయ్యి ఒక పాప మంచి బర్త వున్నారు, పాప స్కూల్ జాయిన్ అయ్యాక నాకు బోర్ కొట్టి జాబ్ చేయటానికి రెడీ అయ్యి కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గా జాబ్ సంపాదించను, మా వారిధి చాలా పెద్ద జాబ్ ఆయన నాకు దొరకటం నా అదృస్టమ్, అన్నీ నాకు చక్కగా వుండేవి ఒక్క సెక్స్ తప్ప, ఫస్ట్ లో సరిపోయిన ఇప్పుడు నాకు కోరికలు ఎక్కువ అయి అస్సలు సరిపోవటం లేధు చేసిది వారానికి ఒకసరి అయిన ఆయన సంతోషం కోసం చేసుకుంటారు నాకు మాత్రం ఎప్పుడు ఆదే మైండ్ లో వుండేధి నిద్ర కూడా సరిగ్గా పట్టేధి కాధు చెయ్యి ఎప్పుడు అక్కడికే వెళ్ళేధి, అలా అని ఎప్పుడు తప్పుడు దారి చూసుకోలేధు అలాగే కాళిగా వున్నప్పుడు దాని మెదకి వెళ్ళేధి మనసు, మా వారిని మార్చమని రోజు పూజలు చేసే దానిని అయిన ప్రయోజనం లేధు, ఒకొక్కసారి అనిపించేధి ఎవరిన వచ్చి నన్ను నలిపెస్తే బాగుండు అని, అలాగే రోజు బడా పడుతూ గడిపే దానిని.

కాలేజీ లో అందరి గొడవలు అల్లర్లు చూశాను ఒక్క రాజీవ్ వాలా బ్యాచ్ తప్ప, ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి కొంప్లైంట్స్ వచ్చేవి కావు, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వీళ్ళ గురుంచి బాగా చెప్పే వాళ్ళు, చాలా తక్కువ మంధిని చూస్తాం బ్యాచ్ మొత్తం చదివే వాళ్ళని, నాకు వీళ్ళ మీధ మంచి ఇంప్రెషన్ వుంధి నేను కూడా రాజీవ్ వాళ్ళతో చక్కగా మాట్లాడే దానిని, వీళ్లతో మాట్లాడటం నా స్ట్రెయిన్ కూడా తగ్గటానికి కారణం అయ్యింధి, అలా కొన్ని రోజులు గడిచాయి, ఒకరోజు నా జీవితం మలుపు తిరిగిన రోజు, కొన్ని కణాల వల్ల హాలిడే రోజు కాలేజీ లో నేను రాజీవ్ బ్యాచ్ మాత్రమే ప్రాజెక్టు పని మీధ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింధి, రాజీవ్ వాళ్ళు చక్కగా ప్రాజెక్టు చేస్తున్నారు నేను వాళ్ళని గమనిస్తూ కుర్చూన్నాను, ఆరోజు బ్రౌన్ కలర్ సారి వేసుకొని వెళ్ళాను, అందరూ టెమ్ప్ట్ అయ్యేలాగా వుంటాను, ఒక 4 హౌర్స్ లో ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేశారు నేను వెరీ గుడ్ రాజీవ్ అని వల్ల బ్యాచ్ ని మెచ్చుకొని సరే వెల్దం పదండి అన్నాను, ఇంకొక పని వుంధి మేడమ్ అన్నారు అవునా ఎంత టైమ్ పడుతుంది రాజీవ్ నేను వుండాల లేక వెళ్లిపోన అన్నాను, అయ్యో మేరు వుండాలి మేరు లేకపోతే ఎలా మేడమ్ అన్నాడు, అవునా సరే అయితే ఎంత టైమ్ పడుతుంధి ఇంటి దేగ్గర పాప ఒక్కటే వుంధి బయటకి వెల్ధమ్ అన్నాను మేరు కూడా  సపోర్ట్ చేస్తే త్వరగా అయిపోతుంది మేడమ్ అన్నాడు రాజీవ్, నా సపోర్ట్ మీకు ఎప్పుడు వుంటుంధి రాజీవ్ అన్నాను, థాంక్స్ మేడమ్ అని రాజీవ్ బ్యాచ్ లో ఒకడికి సైగ చేశాడు వాడు వెళ్ళి డోర్ క్లోజ్ చేసి వచ్చాడు, రాజీవ్ వల్ల గురుంచి మంచి అబిప్రాయం వుంధి కాబట్టి నాకు ఏమి అనిపించలేధు, చెప్పండి రాజీవ్ ఏంటి పని అన్నాను రాజీవ్ దేగ్గరికి వచ్చి నా నడుము ఒక్క సారి గట్టి గా నొక్కి నన్ను మీదకి లాక్కున్నాడు, నాకు వొంట్లో కరెంట్ కొట్టినల్టు ఒక్కసారిగా షాక్ తగిలింధి, రాజీవ్ చేయి తీసి రాజీవ్ చెంపమీద ఒక్కటి ఇచ్చి చి మేరు ఇలాంటి వల్ల అని వెళ్లిపోతుంటే మళ్ళీ రాజీవ్ నన్ను లాగి మేము అలాంటి వల్లమేనే నువ్వే పిలుస్తావు అని ఇన్ని రోజులు ఎదురుచూసాము రోజు రోజుకి ని అందం చూసి పిచ్చి ఎక్కిపోతుంది అందుకే ఇవ్వల్ల నీ పుకు పగలగొడదము అనే ఈ ప్లాన్ చేసింధి, మిమ్మ్లని అని మళ్ళీ వల్ల మేధాకి చేయి లేపను, నేను ఒక్కదాన్ని వాళ్ళు 5 గురు, అందరి కలిసి నా మేధా పడ్డారు, మొహం మేధా ముద్దులు పెడుతున్నారు, ఒకటి మాట్లాడకుండా నా నోట్లో నోరు పెట్టాడు, ఇంకొకడు నా వెనక చెరీ పిసుకుతున్నాడు, ఇంకొకడు సల్లు పిసుకుతున్నాడు, ఒకడు బొడ్డు చుట్టూ మెద్దులు పెడుతున్నాడు ఎవరిని ఎదిరించేలా లేధు నా పరిస్థిద్తి, అసలే కోరికలు ఎక్కువ మెల్లగా నా శరీరం వల్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంధి, అయిన ఎదిరించటానికి చూస్తున్నాను నా వల్ల అవ్వట్లేధు, వదలండి వదలండి అని అన్న ఎవ్వరూ వినట్లేధు ఎవ్వరి పనుల్లో వాళ్ళు వున్నారు ఎక్కడ కాళీ లేకుండా నలుపుతున్నారు, ఇద్దరు చేతులు పట్టుకొని నా జోక్కెట్ తిసౌశారు, బ్రా మెడ నుండే ముద్దులు పెట్టి నొక్కుతున్నారు, నాకు కూడా మూడ్ వస్తుంధి, వాళ్ళకి తెలియకుండా ఎదురిస్తున్నాను, కింద బాగా జీల ఎక్కువ అయిన్ధి, నడుం వరకు ఏమి లేకుండా చేసి వెనక ముంధు నాలుకతో నకుతున్నారు, నిటారుగా పెద్ద వున్న నా సల్లు చూసి అందరూ నోరు ఏళ్ల పెట్టి మరి చీకుతున్నారు, ఇద్దరు చేతులు పట్టుకొని వెనక ఒకడు చేరాడు, ముంధు రాజీవ్ వచ్చి నా వైపు చూస్తున్నాడు నేను అసహ్యం గా చూసి మొహం తిప్పుకున్నాను, ఇంకా వెళ్ళు వాడాలరు అని అర్దం అయ్యి అరవటం అపను, రాజీవ్ మోకాళ్ళ మేధా కూర్చొని నా లంగా బొంధు లాగడు, లంగా వుడి పోయి నా పుకు దేర్శనం అయ్యింధి రాజీవ్ కి, కళ్ళు ఆర్పకుండా అట్లాగే చూస్తున్నాడు, నేను తొడలు దేగ్గరికి చేసి రాజీవ్ కి కనబడకుండా చేశాను, ఒకడు రెండు తొడలు విడతిశి నా పుకు రాజీవ్ కి క్లియర్ గా కనబడేలా చేశాడు, ఇంకా రాజీవ్ నోరు తీసుకొని వెళ్ళి నా పుకు మెడ పెట్టి ముద్దు పెట్టాడు, ఫస్ట్ టైమ్ అక్కడ నాలుక తగలటం నాకు ఎధో అయిపోయింధి, రాజీవ్ అక్కడ నకుతున్నాడు నాకు ఎధోల వుంధి నావల్ల కావట్లేధు వెనక ఇంకొకడు నా రెండో బొక్కని నకుతున్నాడు, అన్నీ దాడులు ఒక్కసారి జరిగే సరికి నాలో వున్న పతివ్రత చచ్చి పోయింధి, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చెయ్యమని చెప్తుంధి, వాళ్ళతో కలిసి సుక్పడమని చెప్తుంది, రాజీవ్ వదలకుండా నకుతున్నాడు, ఇంకా నా వల్ల అవ్వలేధు ఒకడి చేతులో నా చేయి గట్టిగా విడిపించు కున్నాను, వాడు కంగారుపడ్డాడు నేను కొడతాను ఏమో అని నేను చేయి తీసుకొని వెళ్ళి రాజీవ్ తాళమేధ పెట్టి రాజీవ్ ని పుకు కి ఇంకా గట్టిగా వొత్తుకున్నాను, రాజీవ్ పుకు దేగ్గర తల తీసి నావైపు చూశాడు నేను రాజీవ్ కి స్మైల్ ఇచ్చి కనివ్వు అని మళ్ళీ రాజీవ్ నోటికి పుకు ని అందించను, పక్క నా వున్న ఇద్దరికీ సల్లు అందించను వెనక న్కూతున్న వాడికి కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, గట్టిగా అరుస్తున్న ఇంకా ఇంకా అని, అందరితో బాగా దెంగించుకున్నాను, 2 హౌర్స్ అనుకున్నధి 5 హౌర్స్ అయ్యింధి, నాకు మాత్రం వున్న దూల మొత్తం పోయింధి, అప్పటినుండి రోజు ఏదో ఒకటిమే లో ఎవడో ఒకడు నన్ను డెంగయ్ వాడు, కుదిరినప్పుడు అందరం కలిసి చేసుకునే వల్లము, నాకు దూల వుంధి కాబట్టి తట్టుకున్నాను నా కళ్ల ముందే ఒక పిల్లాని అన్యాయం గా చంపేశారు, వాళ్ళు పెద్ద దుర్మార్గులు, ప్రియాకి ఫోన్ చేసి వచ్చేయి మను చెప్పు అని మేడమ్ చెప్పింధి.

39c

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
cute school girl leaked MMs
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
click on the image for desi aunty hot affair

 

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo

 

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Telegram 

https://t.me/+okNWI4Lc_yE2OGU1

Nenu Chesina Sahayaniki – 14, నేను చేసిన సహాయానికి ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Oka Gruhini Nundi Naa Koduku Friend Ki Lanja Dhaaka Naa Prayanam, Okari Kosam Okaru,Nenu Chesina Sahayaniki

quater

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
%d bloggers like this:

Adblock Detected

please turn of the Ad Blocker and Refresh the page