Nithi Malina Pani

Nithi Malina Pani – 2 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

Nithi Malina Pani - 2 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

Nithi Malina Pani – 2 | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

SatyanRaj

Nithi Malina Pani | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories
Nithi Malina Pani | నీతి మాలిన పని | telugu hot stories

  సోమవారం పొద్దున్న కాఫీ కి వెళ్ళినప్పుడు పంకజాన్ని కళ్ళతోనే తాగేసాను .
వెడల్పైన మనిషి పంకజం . కాఫీ పట్టుకు వస్తూ ఉంటే అనిపించింది .బొడ్డుకి అంగుళం దిగువ కట్టి ఉంటుంది చీర . బొడ్డు కనబడడం లేదు .వెడల్పైన మొత్త. నడుం మరీ సన్నం కాదు . బాగా కండబట్టి రెండు వైపులా  ముడతలు పడ్డాయి .
ఈ ఐదేళ్ల నుండి  కేంపులు గాని,  ఇదివరలో రమణ ఇంటిపట్టునే ఉండి బాగానే వాయించుకుని ఉంటాడు .
గుం డ్రటి మొహం, ఎత్తైన ముక్కు , నిండైన పెదాలు చక్కటి కళ్ళు .భారీ ఒళ్ళు .జాకెట్టు వీపుని సగం కూడా కప్పడం లేదు . ఈ రోజుల్లో ఇదే ఫాషన్ అయి కూర్చుంది. వెడల్పుగా పలకలు దేరి తెల్లగా మెరిసిపోతోంది పంకజం వీపు . ఆ కింద నడుం వంపులు , వెడల్పుగా ఎత్తుగా తీరుగా వున్న పిర్రలు.చీరలోంచే కదలిక బట్టి  చూస్తే తొడలు లావుగా వుంటాయని తెలుస్తోంది.

ఆ రోజు సాయంత్రం ఆఫీస్ నుండి వచ్చేసరికి వరండా లో కొడుకుతో మాట్లాడుతూ కనిపించాడు రమణ.

“ఎప్పుడొచ్చావు” అని పలకరించేను .

“ఇప్పుడే ఒక గంట అయింది బావగారూ! మళ్ళీ రేపు రాత్రికి వైజాగ్ వెళ్ళాలి”  అన్నాడు తను .

అప్పటికే ఇద్దరు ట్యూషన్ కుర్రాళ్ళు వచ్చి ఒకవైపు నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్నారు.

“నీకు ఇప్పుడు వేరే ప్రోగ్రాం ఏమైనా ఉందా? సిటింగ్ వేద్దాం . మనిద్దరం కూర్చుని చాలా కాలమైంది.” అన్నాను.

ఏమీ లేదు బావ గారూ . ఖాళీయే. రేపు ఆఫీస్ కి కూడా వెళ్ళక్కరలేదు కదా!” అన్నాడు.

వెంటనే అక్కడ నుంచున్న మా శిష్యుడిని కేకేసి “నీకు మన ఆర్వో నారాయణరావు ఇల్లు తెలుసు కదా! ఆతగాడితో నేను పంపించానని చెప్పు. నీకు ఒక బేగ్ ఇస్తాడు . తీసుకురా. ఈ రోజు ట్యూషన్ లేదు . మళ్ళీ సోమవారమే .అందరికీ చెప్పండి ” అని వాళ్ళని పంపేసాను .

“నువ్వు ఫ్రెష్ అవు రమణా ! నేను కూడా రెడీ అవుతాను . పెరట్లో కూచుందాము” అని లోపలి నడుస్తుంటే ఇందాక వెళ్లిపోయిన కుర్రాళ్లలో
రఘు వెనక్కి వచ్చాడు .

“సార్ మీతో ఒక విషయం చెప్పాలి .” అన్నాడు .

లోపలకి తీసుకెళ్ళాను .”ఏంటి విషయం రఘు ?” అడిగాను .

తాను స్వరం తగ్గించి ” సార్ నిన్న రాత్రి రమేష్ మీ గోడ దూకడం చూసాను .సుమారు రాత్రి పది అయ్యుంటుంది .ఈ విషయం మీకు చెప్పాలని అనిపించింది ” అన్నాడు .

“ఈ వెధవకి చదువే తగలడింది అనుకున్నాను. ఇలాంటి విద్యలు కూడా ఉన్నాయా? ఈ విషయం ఇంకెవరికైనా తెలుసా? ”

“లేదు ఎవరికీ తెలీదు” అన్నాడు .

“గుడ్ ! చెప్పకు . వాడు మా వరసలో వున్న నాలుగిళ్ళలో ఏ ఇంటిలో కి దూకాలన్నా ముందు దూకాల్సింది ఈ గోడే కదా !చూద్దాము . ఇక నువ్వు బయల్దేరు. ” అని రఘు ని పంపించి వేసాను .

రఘు చెప్పింది బుర్రలో దొలుస్తోంది . పంకజానికి రమేష్ తో తొడ సంబంధం కుదిరి ఉండొచ్చా ? వాడికి మహా ఐతే పందొమ్మిది ఉండొచ్చు .పంకజానికి కనీసం 38 ఉంటాయి . సగం వయసు వాడితో కుమ్మించుకుంటోందా ? లేక వాడు మరో గోడ దూకి ఆ పక్కింటికి, ఆ పక్కింటికి వెళ్లాడా?

ఫ్రెష్ అయి వచ్చేసరికి బాగ్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు కుర్రాడు . అందులో రెండు బాటిల్స్ వున్నాయి .బ్లాక్ లేబిల్ ఒకటి , బ్లూ లేబిల్ ఒకటి .

పెరట్లో 3 చైర్స్ , టీపాయి అమర్చుకుని ఫ్రిజ్ లోంచి సోడా బాటిల్స్ తీసుకుని సెటిల్ అయ్యాము .

బ్లాక్ లేబిల్ సిప్పు తీసుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాను . తానేవో టూర్ విశేషాలు చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు . తాను కొంచం ఫాస్ట్ . నాది ఒక రౌండ్ అయేలోపు తాను రెండు పెగ్గులు లాగించేసాడు . ఇద్దరం సిగరెట్లు ముట్టించాము .

అప్పుడు వచ్చింది పంకజం ట్రే లో పకోడీలూ, చికెన్ ముక్కలూ పట్టుకుని .

నీట్ గా తయారయ్యింది . క్రీనీడలో కూడా తన ఫ్రెష్నెస్  తెలుస్తోంది . అడుగున్నర దూరంలో వంగి టీపాయ్ పై పెడుతున్నప్పుడు చూసాను . చీర చాటునుండి బిగుతైన జాకెట్టులోనుంచి పొడుచుకొస్తున్న సళ్ళు . బొడ్డు లోతుగా వుంది . జుట్టు జెడ వేయకుండా రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టి వదిలేసింది. ఆమె నుండి వసున్న వింత పరిమళం కసి రేపుతోంది . లుంగీ కింద డ్రాయర్ లో దండం గట్టిబడి పోయింది .తాను వున్న అరనిమిషం లో కావాల్సినంత అలజడి రేపెట్టి పోయింది .

రాత్రికి  రమణ తప్పకుండా వేసుకుంటాడు . తనెలా చేయించుకుంటుందో? అనుకున్నాను . రమణ మరీ బుద్దావతారం కాదు . పెళ్ళికి ముందే నాకు తెలిసి ముగ్గురితో కథ నడిపేడు . ప్రస్తుతం డబ్బు యావ లో వున్నాడు . మూడో పెగ్గు అయేసరికి కదిపేను.

“ఇన్నేసి రోజులు ఇంటికి దూరంగా ఉంటావు కదా! ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు ? ఏమైనా దుకాణాలు పెట్టుకున్నావా? అని అడిగాను .

“లేదు బావ గారూ. ఒకటుండేది కానీ ఇప్పుడు లేదు.” అన్నాడు తటపటాయిస్తూనే.

” మా కజిన్ జోగులాంబ తెలుసు కదా! నా కంటే రెండేళ్లు పెద్ద .తాను ఇప్పుడు వైజాగ్ లోనే ఉంటోంది. కొడుక్కి మొన్ననే బెంగళూరు లో వుద్యోగం వచ్చి  వెళ్లిపోయేడుట. ఒక్కతే  ఉంటోంది . రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తుంది . ఆ మధ్య పెళ్ళిలో చూసావు కదా! ఇప్పటికీ పిటపిట లాడుతూంటూంది. నేనూ చెప్తాను. పరిచయం పెంచుకో .” అన్నాను

“నాకు తెలుసు బావగారు. ఒకసారి సూపర్ బజార్లో కనబడింది . మీరేం అనుకుంటారోనని పరిచయం పెంచుకోలేదు.” అన్నాడు .

“భలేవాడివే! మధ్యలో నాకేం సమస్య. హాయిగా ఎంజాయ్ చేసుకో. కానీ గుట్టుగా వుండు .” అన్నాను .

రాత్రి ఎనిమిదికి ముగించేసాము . తనకి బాగానే ఎక్కింది మందు.

“ఆ మిగిలిన బాటిల్ తీసుకెళ్ళు “అని తనకే ఇచ్చేసాను.

ఎవరి వాటాలోకి వాళ్ళం వెళ్లి తలుపులు వేసుకున్నాము.

లుంగీ లాగేసుకుని డ్రాయరు కిందకి లాగి అంగాన్ని ఎడం చేత్తో పట్టుకున్నాను. వెచ్చగా కాలిపోతోంది . అదంతా పంకజం వలన కలిగిన వేడి. చర్మాన్ని కిందకి లాగేను. సులువుగా జరిగింది. నాబ్ తడిగా జిగురుగా వుంది. నాలో ఇంత కామం పుట్టించిన పంకజం కొద్ధి  సేపట్లో మొగుడి కింద
నలగబోతోంది.

టేబుల్సొ సొరుగులోంచి పొట్లామ్ తీశాను. నిగ నిగ లాడుతున్నాయి పంకజం వెంట్రుకలు . ముద్దుపెట్టుకున్నాను .తన పెళ్ళాం మీద నేను కామంతో రగులుతున్నట్టు , తన పూవెంట్రుకలు ఇప్పుడు నా చేతుల్లో ఉన్నట్టు రమణ ఊహించలేని విషయం .

ఇంతకీ రమేష్ గాడు గోడ ఎందుకు దూకినట్టు? ఆలోచనలతోనే మరో బాటిల్ ఓపెన్ చేసి ఇంకో పెగ్గు లాగించేను . రాత్రి తొమ్మిదయ్యింది .
ఈ పాటికి రమణ దుకాణం మొదలెట్టి ఉంటాడా? పంకజం నగ్నంగా ఎలా ఉంటుందో? ఎలా చేయించుకుంటుంది?  పెరట్లోంచి పక్క సందులోకెళితే వాళ్ళ కిటికీ లోంచి కనబడుతుందేమో ప్రయత్నించవచ్చు . కానీ ఎవరికైనా కనబడే అవకాశం వుంది .
సడన్ గా  తట్టింది. అవును. ఈ రోజు పంకజం నగ్న దేహాన్ని చూడొచ్చు . అలాగే పక్క మీద తాను ఎలా పొడిపించుకుంటుందో ఆమె అభిరుచులేమిటో తెలుసుకోవచ్చు. హుషారుగా కుర్చీ లోంచి లేచి, సిగరెట్టు వెలిగించాను .

ఒక పెగ్గు పోసుకుని సోడా కలుపుకుని సిప్ చేసాను. కట్ డ్రాయర్ తీసేసి
లుంగీ కట్టుకున్నాను.

 

కీ స్టాండ్ కి వున్నా తాళాల గుత్తి అందుకుని కిచెన్ లోకి నడిచాను. కిచెన్ నుండిలో ఒక పక్క వున్న తలుపుకి  తాళం  తీసి లోపలకి అడుగు పెట్టాను.
చీకటిగా వుంది.అటువైపు గది వెంటిలేటర్ అడ్డం లోంచి కొద్దిగా లైట్ పడుతోంది. అది మేము వాడని సామాను, విరిగినవి బాగు చేయాల్సినవి వగైరాలు పడేసిన స్టోర్ గది. అది రోజూ తీసే అవసరం పడదు.

 

మా శ్రీమతికి బల్లులు, బొద్దింకలూ భయం కాబట్టి తను సాధారణంగా ఆ గదిలోకి అడుగు పెట్టదు .
మూల నున్న ప్లాస్టిక్ కుర్చీ చప్పుడు కాకుండా తీసి వెంటిలేటర్ దగ్గరకి వేసి చప్పుడు కాకుండా దాని మీదకి ఎక్కి వెంటిలేటర్ తలుపు కొద్దిగా అటువైపు జరిపి అవతలకి చూసాను . గది మొత్తం నేనుండే మూల తప్ప మొత్తం కనబడుతోంది .

 

గదిలో ఎవరూ లేరు. ట్యూబ్ లైట్ వెలుగుతోంది. మంచానికి కొద్ధి  దూరం లో రెండు కుర్చీలు, టీపాయ్ వున్నాయి .టీపాయ్ సాధారణంగా వాళ్ళింటి హాల్లో ఉంటుంది .

 

టీపాయ్ మీద నేను ఇచ్చిన బాటిల్, మూడు  గ్లాసులూ, సోడా, నీళ్ళూ వున్నాయి . ఒక వైపు ప్లేట్లో చికెన్ కబాబ్ , జీడిపప్పు,రెండు గ్లాసుల్లో మందు కాస్తా మిగిలి వుంది. ఐదు నిమిషాలు చూసి విసుగెత్తి కిందకి దిగాను .

 

పంకజం మీద ఆలోచనలతో తాగిందంతా దిగిపోతోంది . రెండు గ్లాసుల్లో మందు దేనికి వుంది? పంకజం తాగుతుందా? ఆ మూడో గ్లాస్ దేనికి?

 

ఇప్పటికి ఆతను వెళ్లి అరగంట లోపే అవుతోంది కాబట్టి అసలు కార్యక్రమం ఇంకా అయినట్టు లేదు.

 

మరో సిగరెట్టు వెలిగించి గ్లాస్ అందుకుని సిప్ చేసాను.

 

రమేష్ గోడ ఎందుకు దూకినట్టు? మాకు అటు పక్క ఇంట్లో ఇద్దరు ముసలి దంపతులు వుంటారు . పిల్లలు ఎక్కడెక్కడో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు.

 

ఆ పక్క ఇంట్లో మోహన్ రావు, ఆయన భార్య భారతి, వాళ్లకి ఇద్దరు మగ పిల్లలు . హైస్కూల్లో చదువుతున్నారు . భారతి వెర్రి మొర్రి వేషాలు వేసే మనిషి కాదు . ఆ మాటకొస్తే పంకజం కూడా నాకు తెలిసి అటువంటిది కాదు. మోహన్ రావు మా ఆఫీస్ పక్కనే వున్న రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ లో పని చేస్తాడు . చేతినిండా సంపాదన.కొద్దిపాటి పరిచయం వుంది .

 

ఆఖరి ఇంట్లో వెంకటేష్, ఆయన భార్య పార్వతి వుంటారు. ఆయనకి గత రెండేళ్ల క్రితం భార్య బస్సు ఆక్సిడెంట్ లో పోయింది. అందరి బలవంతం మీద మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు.  పిల్లలు లేరు. అతనికి నలభై దగ్గర ఉంటాయి. ఆమె కనీసం పదేళ్లయినా చిన్నది . ఇద్దరూ ఆర్థోడాక్స్ గా వుంటారు . అతను ఏదో  కోపరేటివ్ బ్యాంకు లో పని చేస్తాడు . ఆమె ని చూసిందే తక్కువ . సాధారణం గా బైట కనబడదు. మా శ్రీమతికి పరిచయం వుంది .

 

ఆలోచనలోనే అరగంట గడిచింది. టైం పావు తక్కువ పది. గ్లాస్ లోని ద్రవం ముగించి తిరిగి స్టోర్ రూమ్ లో కెళ్ళి కుర్చీ ఎక్కి లోపలకి చూసాను.
అప్పుడు తగిలింది మొదటి షాక్ !
ఒక కుర్చీ లో రమణ కూర్చుని వున్నాడు . అతని మొహం సైడ్ నుండి కడబడుతోంది . మరో కుర్చీ నా చూపుకి ఎదురుగానే వుంది. అందులో టిప్ టాప్ గా కూర్చుని వున్నాడు ఒకతను.

అతగాడికి 45, 50 మధ్య ఎంతైనావుండొచ్చు. కానీ మనిషి ఫిట్టుగా , దర్జాగా,దర్పంగా, జాలీ గా వున్నాడు.  అతడిని ఒక సారి కలిసాను . ఏదో పని మీద రమణ ఆఫీసుకి వెళ్ళినపుడు పరిచయం చేసాడు .రమణ కంటే పై అధికారి అని అర్ధమైంది. అతని పేరు చలపతి . మా ఆఫీస్ లో చేసే రఘుపతి కి ఆతను దూరపు బంధువు కూడా. పెద్ద పరిచయం లేకపోయినా అతగాడు అలా గుర్తు. మంచి షోకిల్లా పురుషుడని, బాగా డబ్బుందని, పై సంపాదన కూడా బాగా వస్తుందని రఘుపతి చెప్పినట్టు గుర్తు.

ఇద్దరి చేతుల్లోనీ గ్లాస్ లు వున్నాయి .రమణ చేతిలో సిగరెట్టు వుంది .

రమణ లుంగీ, టీ  షర్ట్ లో వున్నాడు. అతను పనంటూ చొక్కాలో వున్నాడు.

ఇద్దరూ ఆఫీస్ విషయాలు, ప్రమోషన్ విషయాలూ మాట్లాడుకుంటున్నారు . చలపతి ప్రమోషన్ వచ్చి వేరే రాష్ట్రం వెళ్లనున్నట్టు, ఆ స్తానం లోకి రమణ కి దక్కేటట్టు చలపతి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు అర్ధమైంది.

” నీ పోజిషన్ స్ట్రాంగ్ గానే వుంది. ఒక సారి నాపొజిషన్ లోకి వస్తే నీకు ఇన్కమ్ బాగా ఎక్కువవుతుంది. జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే ప్రమోషన్లు కూడా ఫాస్ట్ గా వస్తాయి . ” అని గ్లాస్ కిందపెట్టేడు చలపతి. అప్పటికి రెండు రౌండ్లు అయ్యాయి .

గ్లాసు మళ్ళీ నింపి “ఇప్పుడే  వస్తాను సార్ ” అని రమణ గదిలోంచి వెళ్లి తిరిగి చేతిలో లుంగీ తో వచ్చాడు .

“ఇది కొత్తదే  సార్. కట్టుకుని రిలాక్స్ అవండి .” అని అందించాడు .

ఎందుకయ్యా . ఎలాగూ ఇంకో రెండుగంటల్లో ఫ్లైట్ కి వెళ్ళాలి కదా!” అన్నాడు చలపతి .

“అంతవరకూ ఫ్రీగా వుండండి సార్ ” అన్నాడు రమణ.

చలపతి లుంగీ లోకి మారి సిగరెట్టు  వెలిగించాడు . ఆతను మార్చుకోడానికి నిలబడ్డప్పుడు చూసాను . మనిషి మరీ పొడుగు, పొట్టి కాదు . బాడీ తీరు చూస్తుంటే  మంచి ఫిట్ గా రెగ్యులర్ గా జిమ్ చేసేవాడిలా అనిపించింది . ముందు భాగం అంతా  సగం వరకూ నిగ నిగ మెరిసే బట్టతల. వెనకాల కాస్తా ఫ్యాషన్ గా జుట్టు పెంచాడు. చెంపల దగ్గర దట్టంగా  జుట్టు. అక్కడక్కడా తెల్ల వెంట్రుకలు. మీసం, గడ్డం గీసుకుని మొహమంతా నున్నగా వుంది . నలుపలకల  మొహం, ఎత్తైన ముక్కు , పల్చటి పెదాలు , చిన్న కళ్ళు. పచ్చటి రంగు .

రమణ అనాకారి, అర్భకుడూ ఏం కాదు గానీ కొద్దిగా పొట్ట, చామన ఛాయ. నాకంటే, చలపతి కంటే రెండు అంగుళాలు పొట్టి ఉండొచ్చు . మొహం కళ గానే ఉంటుంది.

నేను నా పరిశీలనలో ఉండగానే గదిలోకి అడుగుపెట్టింది పంకజం .

చూడగానే కళ్ళు జిగేల్మన్నాయి. నా కళ్ళని నేనే నమ్మలేకపోయాను .సాధారణంగా మధ్యతరగతి ఆడవాళ్లు ఆ రకం డ్రెస్ , అదీ మరో మగాడు ఉండగా వేసుకోడం వింతగానే అనిపించింది.

ఫుల్ లెంగ్త్  స్లీవ్లెస్ నైట్ గౌన్ వేసుకుంది . దానికి ముందు వైపు కిందనుండి మీదవరకూ బటన్స్ వున్నాయి. తెల్లగా పాలనురుగులా ఉండి  ఆమె  శరీరాన్ని ఏ మాత్రం దాచలేకపోతోంది .లోపల బ్రా, అండర్వేరు కనబడుతున్నాయి. ఆమె శరీరం షేపులు సైజులు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి . జెబ్బలు లావుగా పచ్చగా మెరుస్తున్నాయి . కొవ్వు పట్టిన పొట్ట, దిగుడు బావి లా వున్న బొడ్డు కనబడగానే నా లుంగీ గుడారంలా లేచిపోయింది .

చలపతి చూపులు కూడా పంకజం వైపు అతుక్కు పోయాయి . రమణ వున్నాడన్న ధ్యాస కూడా మర్చిపోయి చూసేస్తున్నాడు. తాను చలపతి వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వి మంచం పై కూర్చుంది .

ఆమెకి కుడి వైపు కుర్చీలో చలపతి, ఎడమవైపు కుర్చీలో రమణ కూర్చుని వున్నారు .

చలపతి తేరుకుని “మై గాడ్ ! యు అర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ . రమణ యు అర్ లక్కీ ” అన్నాడు .

రమణ మూడో గ్లాస్ లో విస్కీ పోసి గ్లాస్ పెళ్ళానికి అందించేడు . అందులో నీళ్లు, సోడా కలపకుండానే గట గట మని రెండు గుక్కల్లో తాగేసి పెదాలు తుడుచుకుంది పంకజం .

చలపతి మొహం లో ఆశ్చర్యం గమనించి ” తనకి రెగ్యులర్ గా తాగే అలవాటు లేదు . వాళ్ళ ఫాదర్ ఆర్మీ లో పని చేసేవారు . అలా వాళ్ళింట్లో ఎప్పుడైనా మందు, నాన్ వెజ్ తీసుకునేది . డ్రింక్  రుచి తనకి నచ్చదు . అందుకే ఒక్క గుక్కలో తాగేస్తుంది ” అని చెప్పేడు రమణ .

నాకెందుకో అది నిజమని అనిపించలేదు . నాకు తెలీని రహస్యాలు రమణ విషయంలో చాలా వున్నాయి అనిపించింది.

రమణ నా తో కాక రెండో పెగ్గు   , చలపతి నాలుగో పెగ్గు ముగించేసరికి పంకజం మూడు రౌండ్లు లాగించింది. అప్పటికి పంకజం వచ్చి ఇరవై నిమిషాలు అయింది. యోగ క్షేమాలు, జోకులు మాట్లాడుకుంటూ కాలం నడుస్తోంది . విసుగు పుట్టే టైం లో చలపతి వేసిన నాటు జోకుకి  రమణ , పంకజం గట్టిగా నవ్వారు . చలపతి కూడా నవ్వుతూ తన చెయ్యి పంకజం ఎడమ తొడ మీద వేసాడు .
పంకజం దాని తప్పించే ప్రయత్నం చెయ్య లేదు .నవ్వుతూ చలపతి వైపు చూసింది .

తన గ్లాసు లో మిగిలిన ద్రవం ఒక్క గుక్కలో ముగించి  రమణ  లేచాడు .అతని లుంగీ కూడా గుడారం లా లేచి వుంది. ” ఆకాష్ గాడు లేచినట్టున్నాడు. నేను కాస్సేపు చూసి వస్తాను. మీరు
ఫినిష్ చేయండి సార్ !” అని గదిలోంచి తూలుకుంటూ నడుచుకు పోయాడు

గది తలుపు దగ్గరకి లాగి నట్టు సౌండ్ వినబడింది.

అప్పుడే పంకజం జుట్టు సరి చేసుకుంటూ మంచం పైనుండి లేచింది . చెయ్యెత్తినపుడు పచ్చగా బలిసిన జెబ్బ కింద విశాలంగా వుంది  చంక . మళ్ళీ అక్కడ తీసినట్టు లేదు . నల్లగా మొలకల్లా  వున్నాయి వెంట్రుకలు . లుంగీ లోకి చెయ్యి పోనిచ్చి అంగాన్ని గుప్పిట్లో పట్టుకున్నాను. కొలిమిలోంచి తీసినట్టు వేడిగా కాలిపోతోంది .  చర్మం కిందకి లాగాను . తడిగా కిందకి జరిగింది . నాబ్ మొత్తం జిగురు ఊరి తడిసిపోయింది . అలా పట్టుకుంటే అయిపోయేలా ఉందని చెయ్యి వెనక్కి తీసుకున్నాను.

ఆమె చలపతి కుర్చీ వెనక్కి నడిచి అతని మెడ మీద చుట్టూ  చేతులు వేసి కింద వంగి చలపతి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకుంది .

వాళ్ళ మాటల బట్టి అతగాడు ఇదివరలో పంకజాన్ని వాయించుకున్నట్టు లేదు . మొదటి సారే  ఆమె అంత  చొరవ తీసుకుని పరాయి మొగాడిని మొగుడు ఇంట్లో ఉండగానే ముద్దెట్టుకుందంటే పంకజం లో లంజ లక్షణాలు పుష్కలం గా వున్నాయి అనిపించింది . రమణ కాకుండా ముందే వేరే వాళ్ళతో పొడిపించుకుని ఉండొచ్చు కూడా .దానికి తోడు మొగుడూ పెళ్ళాలకి మంచి అండర్స్టాండింగ్ కూడా వున్నట్టుంది.

అతగాడు లేచి నుంచుని పంకజం నడుం చుట్టూ చెయ్యేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు .

5C

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

twitter link

Nithi Malina Pani – 2, నీతి మాలిన పని , telugu hot stories,telugu sex stories,telugu boothu kathalu,dengudukadalu,kamasastry stories,kamasastry kathalu,buthu kathalu,boothu kathalu,telugu buthu kathalu, xossipy

30days

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: