ad
long storiesOka Bharya Katha - Ramya

Oka Bharya Katha – Ramya – 17 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha - Ramya - 17 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha – Ramya – 17 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

రాజశ్రీ

Oka Bharya Katha - Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu Kathalu
Oka Bharya Katha – Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu K
నేను కూడా నగ్నం గా తడి వొంటితో బెడ్ రూమ్ కి వచ్చి నా బ్యాగ్ లో నుండి టవల్ తీసుకుంటుంటే అప్పుడే హారిక వచ్చి నా మీదకి ఒక టవల్ విసిరేసి తాను ఇంకో టవల్ తో తుడుచుకుంటూ బయటకి చూసి “టీ పెట్టు గౌతమ్”అని మళ్ళీ నగ్నం గా లోపలకి వచింది…నేరుగా బెడ్ ఎక్కి పనుకుని దుప్పటి కప్పుకుంది…నేను టవల్ చుట్టుకుని తనకి దూరం గా కూర్చుంటే నన్ను చెయ్ పట్టుకుని లాగి “సాయంత్రం వెళ్తున్నావ అంట కధ…ర…ఒక్కసారి వాటేసి పనుకో కాసేపు…మళ్ళీ ఎప్పటికి వస్తావో వైజాగ్”అంటూ నన్ను బలవంతం గా లాగింది…తన పక్కన పనుకుని తాను కప్పుకున్న దుప్పటి కప్పుకోగానే తాను నా టవల్ లాగేసి దూరం గా విసిరేసి దుప్పట్లోకి చెయ్ పెట్టి మడ్డ ఊపుతూ నా తో మాట్లాడుతుంది…నేను నా ఫోన్ చూసుకుంటూ హారిక తో మాట్లాడుతుండగా గౌతమ్ టీ తీసుకుని లోపలకి వచ్చాడు.. గౌతమ్.వచ్హెసరికి హారిక ఒక చేత్తో దుప్పటి లోపల నా మడ్డ ఊపుతూ ఇంకో చెయ్ తన తలమీద పెట్టి ఎదో ఆలోచిస్తూ ఉంది….

గౌతమ్ చాలా నార్మల్ గా మమ్మల్ని చూసి “గుడ్ మార్నింగ్ సర్”అంటూ టీ ప్లేట్ టేబుల్లో మీద పెట్టి ఒకటి నాకిచి ఇంకోటి హారిక కి ఇస్తూ పిలిచాడు….తాను అల్లానే ఎదో ఆలోచిస్తూ ఉంటే నేను భుజం మీద చెయ్ పెట్టి పిలవగానే ఈ లోకం లో కి వచ్చి టీ తీసుకుని వీపు నా గుండెలమీద వాల్చి కూర్చుని టీ తాగుతూ ఎదో ఆలోచిస్తుంది…ఇంతలో గౌతమ్ తన లాప్టాప్ తీసుకురావటానికి బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళగానే నేను హారిక తో “ఓయ్…దూరం గా ఉండు…గౌతమ్ ము దు కూడా ఏంటి…”అని అనగానే “ఎం కాదు లే…అలవాటు అవనివ్వు..అప్పుడే మేల్ ఇగో చనిపోయి నేను చెప్పినట్లు వింటాడు…”అని అంది……గౌతమ్ లాప్టాప్ తీసుకుని రాగానే ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి నన్ను చూడమన్నాడు…ఎదో కొత్త ప్రోగ్రాం డెవెలప్ చేస్తున్నాడు…నేను ఒక పాఅవుగంట సేపు అది చూసి మళ్ళీ లాప్టాప్ గౌతమ్ కి ఇచ్చి కోడ్స్ చెపుతూ ఉంటే తాను టైప్ చేస్తూ వున్నాడు…హారిక ఇంతలో నా చెయ్ తీసుకుని తన భుజం.మీదగా తన సన్ను మీద వేసుకుని వత్తుకుంటుంది…ఇప్పుడు గౌతమ్ ఎదురుగా నేను నా వొళ్ళో వాడి పెళ్ళాం హరిగా….అతుక్కుని కూర్చుని నేను చేత్తో తన సళ్ళు పిసుకుతూ గౌతమ్ కి ప్రోగ్రాం కోడింగ్ చెపుతున్న…ఒక అరగంట లో అయిపోగానే నాకు తలనొప్పి వచ్చి హారిక తో న”నాకు కొంచెం టీ ఇవ్వు”అని అనగానే హారిక నా వైపు తిరిగి ముద్దు పెట్టి “గౌతమ్ ఇస్తాడు లే….గౌతమ్…కొంచం టీ వేడిచేసుకుని తీసుకురా మీ సర్ కి”అని బయటకి వెళ్తున్న గౌతమ్ కి చెప్పింది…అప్పటికే టైం 8 అవటం వలన నేను టీ తాగి లేచి రెడి అవుతున్న….ఇంతలో రమ్య కాల్ చేసింది…ఇంతసేపు అసలు రమ్య గుర్తుకురాలేదు నాకు..అదే ఆశ్చర్యం గా వు ది…
ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయగానే రమ్య నాతో.”మీరు తొందర లో నే గుడ్ న్యూస్ వినేలాగా వున్నారు…అజయ్ ఎంతో నేను చెప్పినట్లు వింటున్నాడు…నా దగ్గెరే ఒక ప్లాన్ ఉంది…సక్సెస్ అవుతుందని అనిపిస్తంది”అని అనగానే నాకు ఎక్కడ లేని సంతోషం వచ్చింది… కాసేపు రమ్య తో మాట్లాడి నేను ఆఫీస్ కి రెడి అయ్యా…హారిక వాకిటివరకు వచ్చి నాకు ముద్దు పెట్టబోతే నే యూ దూరం గా జరిగా… నన్ను కలర్ పెట్టుకుని లాగబోతే గౌతమ్ కోపం గా “హారిక…ప్రతిదానికి లిమిట్ ఉంటుంది….”అని అనగానే హరిక నన్ను వదిలేసి లోపలకి వెళ్లి ది…గౌతమ్ నాకు సారి చెప్పి బయటకి తీసుకెళ్లాడు…ఆఫీస్ లో సాయంత్రం 54 గంటలకళ్ల ఆడిటింగ్ అయిపోయిన్ది…మొత్తం చాలా చక్కగా ఒక్క తపు లేకుండా చూసుకుంటున్నాడు గౌతమ్. .అక్కడ స్టాఫ్ కూడా నాకు ఫ్యాన్స్ కాబట్టి పానంత చాలా ఈజీ గా అయిపోయిన్ది… 

నాకు చెన్నై ఫ్లైట్ 7 గంటలకి….అప్పటివరకు ఏమి తోచక గౌతమ్ ఇంటికి వెళ్దాం అంటే నేనే వద్దని చెప్పి ఆఫీస్ లో నే కూర్చున్నాం…మళ్ళీ హారిక తో ఎం దారుణాలు చేయాల్సి వస్తుందో అని నా భయం….ఫ్లైట్ టైం అవగానే ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్లి రమ్య కి కాల్ చేస్తే వెంటనే లిఫ్ట్ చేసింది….అప్పటికి టైం 6.15 ఆయిన్ది….ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి రమ్య “మ్మ్. హలో… మ్మ్…విజయ్…. మ్మ్….చెప్పు…. బయలుదేరావ…. మ్మ్… ఛుం…. ఛుం…ఛుం….గ్…”అని అంటూ తే మడ్డ చీకుతుంది అని అర్థం ఆయిన్ది….నేను రమ్య తో “హ…ఇప్పుడే బయలుదేరా…..ఫ్లైట్ ఇంకో అరగంట లో స్టార్ట్ అవుతుంది….10..10.30 కళ్ళ ఇంట్లో ఉంటా…..ఎవరు…అజయ్ ఉన్నాడా నీతో”అని అంటే రమ్య…” మ్మ్… చు…… కాదు…..మురళి…..పాపని తీసుకెళ్తానికి వచ్చాడు… మ్మ్… మ్మ్ …..” అని అంటూ తే నాకు ఒక్కసారిగా పెయింట్ లో మడ్డ లెవటం స్టార్ట్ ఆయిన్ది….నేను మళ్ళీ రమ్య తో “పాపా ఎదురు గా న…వాలా అమ్మతో చెపుతుంది”అని అనగానే రమ్య కొంచం చిరాకు గా “అబ్బా …కాదు లే….పాపా బయట ఉంది..హాల్ లో…….ఒక్క 5 నిమిషాల అవగొట్టి కాల్ చేస్తా ఉండు”అని ఫోన్ పక్కన పెట్టేసింది..కట్ చేయటం.మార్చిపోయినట్లుంది……నేను ఇక ఇదే ఛాన్స్ అని వింటూ ఉన్న…”మ్మ్…ఎం…. మ్మ్.. .చు…. .మ్మ్…. మ్మ్… .గ్రా……… హ.. హ్హ్ …… ఆగు…చఇస్తున్న కధ…ఏఅందుకు నెడతావ్…..గొంతులోకి వెల్టుంది…. తిన్నదంతా బయటకి వస్తది…ఆగు..నేనుయూ చేస్తా….. మ్మ్…హ్హ…మ్మ్”….

మళ్ళీ మురళి గొంతు “హ….హ…ఒసేయ్ లంజ దాన….నీ మొగుడు కి తెలిసిన కూడా ఎందుకు ఏమి అంతల్లేడు….తపక్….తపక్…”అని అంటూ రమ్య వీపు మీదనో…పిర్ర మీదనో కొట్టినట్లున్నాడు….
ఆ…అమ్మ….కోట్టకు రా……నువ్ నన్ను బాగా సుఖపెడుతున్నావ్ అని చెప్పా….నా సుకం కోసం వప్పుకున్నాడు…అంతే… మ్మ్… ఎంఎం…. ఉమ్…. ఉమ్మ్….” అని రమ్య మాటలు…మళ్ళీ మడ్డ చీకుతున్న సౌండ్…మురళి మళ్ళీ “అంతేనా…లేక నిన్ను దెంగలేక పోతున్నాడా ….. లంజ దాన…నిజాం చెప్పు….” అని అనగానే రమ్య “ఓయ్….ఏంటి ఆ మాటలు….మీఏ బాస్ ఆయన……ఇదే మాట ఆయన ఎదురుగా అడగకపోయావా”అని అన్నది కొంచం కోపం గా….వెంటనే మురళి “వామ్మో…ఇంకేమైనా ఉందా…నన్ను చంపేస్తాడు….ఆరోజు కెమెరా లో మనిద్దరిని చేసినప్పుడే నేను అయిపోయా అనుకున్న….ఆశ్చర్యం గా ఇంటికి వెళ్ళండి కావాలంటే అని అనగానే నేను ఆశ్చర్యపోయా….అయిన ని మొగుడి కి కోపం చాలా ఎక్కువ…నన్ను ఒక ఆట ఆడుకుంటారు ఆఫీస్ లో…నా వల్ల కావటం లేదు….ప్రతి దానికీ తిడుతున్నాడు… కేవలం నన్ను ఒక్కడినే…. “అని అంటుంటే రమ్య “ఉమ్…. ఉమ్మ్….. మ్మ్…అది నేను చూసుకుంటా లేరా…నఇంను ఏమి అనొద్దని చెప్తా….. ఈసారి నిన్ను అనవసరం గా తిడితే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పు….నేను ఇవ్వాల్సింది ఇస్తా….దారికి వస్తాడు…అయినా మీ సర్ ఈ మధ్య నా కొంట్రొల్ తప్పుతున్నారు….ఒకరోజు వీలు చూసుకుని గట్టిగా వార్నింగ్ ఇస్తా….వినకపోతే రెండు తగిలిస్తా మంచానికి కట్టేసి…అప్పుడు దారికి వస్తాడు”అని అనగానే నాకు వణుకు మొదలు ఆయిన్ది…ఇంతలో ఫ్లైట్ బోర్డింగ్ అనౌన్స్ చేయగానే ఇష్టం లేకపోయినా తప్పక ఫోన్ పెట్టేసి బోర్డింగ్ గేట్ వైపు వెళ్ళా…
ఫ్లైట్ లో కూర్చుని ఇంటక ము దు జరిగింది ఆలోచిస్తూ కూర్చున్న….మా పెళ్ళైన 3 ఎల్లా తర్వాత ఒకరోజు నేను ఆఫీస్ పార్టీ లో రమ్య కి చెప్పకుండా ఫుల్ గా మందు తాగి పడిపోయా…తర్వాత నేను ఇంటికి రాకపోయూఎసరికి రమ్య చాలా కంగారు పడిపోయి నా ఫ్రెండ్స్ రహీం,,,విజిల్ కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు నేను ఉన్న హోటల్ చెప్పారు… 
రమ్య వచ్చి అతి కష్టం మీద అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట టైం.లో హోటల్ కి వచ్చి నన్ను తీసుకెల్లింది..అప్పటికే రహీం…విజిల్ లు తాగి పడిపోయారు …నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లగానే ననేరుగా బెడ్ రూమ్ కి తీసుకెళ్ళకుండా ఇంటి బేస్మెంట్ గ్యారేజ్ లో ఒక చిన్న రూమ్ ఉంటుంది…పాత సామాను వేయటానికి…అందులో పడేసి నన్ను ఒక పాత నవారి మంచం కి కట్టేసి తాను వెళ్లి పైన బెడ్ రూమ్ లో పనుకుంది…అది రూమ్ అంటే రూమ్ కాదు…బేస్మెంట్ లో ఒక మూలన ఐరన్ గ్రిల్స్ తో డాగ్ ని పెంచుకునే వాళ్ళు దానిని కట్టెయ్యటానికి వాడేది…. నన్ను అక్కడ పేడేసి వెళ్ళేసరికి నేను మందు మత్తులో తెల్లారి వరకు నిద్ర పోయా….ఉదయం ఆదివారం అవటం వలన రమ్య కూడా ఇంట్లో నే వు ది అప్పుడు….8 గంటలకి వచ్చి ఒక్కసారిగా నా మొహం మీద బకెట్ తో నీళ్లు కొట్టి నిద్ర లేపింది…ఎప్పుడు లేనంత కోపం రమ్య మొహం లో అదే మొదటిసారి చూడటం…నాకు చాలా భయం.వేసింది…కొత్త రూపం…ఎప్పుడు కూడా ప్రేమగా మాట్లాడే రమ్య ఒక్కసారిగా నా వైపు అలా కోపం గా చుటటం నాకు ఆశ్చర్యం.వేసింది…తాను టీ షర్ట్ …నైట్ పెయింట్ లో ఉంది….బకెట్ పక్కన విసిరేసి నా వైపు చూస్తూ “ఎం…రాత్రి తాగింది సరిపోయినదా”అని చాలా కోపం గా అడిగేసరికి నేను తలా దించుకుని “సారి”అని చెప్పా…నేను మాట పూర్తిచేయక ముందే తాను “సారి ఏంటి…రాత్రి ఆ టైం లో పిచిపెట్టిన దానిలా నీకోసం హోటల్ అంతా తిరిగి నిన్ను ఇంటికి తెచ్చా….ఎంత కష్టం అయినదో తెలుసా…అయిన ఇంట్లో కావాలిసినప్పుడు తాగుతున్నావ్ కదా,,మళ్ళీ ఇదేందుకు”అని నన్ను తిడుతుంటే నేను ఏమి మాట్లాడకుండా వు డిపోయా….కోపం గా కింద ఉన్న తాడు తీసుకుని నన్ను గట్టిగా పది దెబ్బలు వేసింది…నేను చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి ఉండటం వలన ఏమి చేయలేక పోయా….తర్వాత రమ్య “ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఇక్కడే ఉండండి….లోపలకి రావొద్దు”అంటూ నా కట్లు విప్పి ఐరన్ డోర్ లాక్ వేసి కోపం గా నా వైపు తెరగకుండా పైకి వెళ్లిపోయిన్ది….అప్పటి ను డి నా ATM కార్డ్ కూడా తీసేసుకుంది నాకు ఖర్చులకి తానే డబ్బులు ఇస్తుంది..అందుకే నేను ఫుల్ సైలెంట్ అయిపోయా….ఒక్క మాట ఎదురు చెప్పను నేను రమ్య కి ఎప్పుడు కూడా…అలా ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయి…ఫ్లైట్ 9 గంటలకి చెన్నై లో ల్యాండ్ ఆయిన్ది…

నేను ఎయిర్పోర్ట్ ను డి బయటకి రాగానే నా క్యాబ్ తీసుకుని మా ఇంటికి వచ్చేసా…….ఇల్లంతా నిర్మానుషయం గా ఉంది….నా దగ్గెరే కీ తీసుకుని లోపలకి వెళ్లి హాల్ లో సీన్ చూసి షాక్ అయిపోయా….రమ్య అక్కడ మా శోభనం రోజు ఎలా రెడి ఆయిన్ది అలా రెడి అయి చేతిలో పాల గ్లాస్ తో ఒంటి నిండా నగలు తో చాలా చక్కగా అందం గా తయారైఇంది…నన్ను చూసి నవ్వుతూ “వెల్కమ్ హస్బెండ్….ఇత్స్ టైం ఫర్ యూర్స్”అని అంటూ నా దగ్గరకి నడిచి పలాగ్లస్ నా చేతికి ఇచ్చి తాగమని చెప్పింది….నేను చాలా సంతోషం గా చేతిలో బ్యాగ్ కింద పెట్టి పాల గ్లాస్ తీసుకుని తాగుతుంటే రమ్య నా కాళ్ళ దగ్గెరే కూర్చుని నా పెయింట్ జిప్ తీసి మడ్డని బయటకి లాగింది…పెళ్ళైన పదేళ్ళలో ఏనాడు కూడా ఇలా కసిగా టైం రాలేదు మా మధ్య…అంతా కూడా ఈ మధ్య జరుగుతున్న సంఘటనలు వల్లనే రమ్య కొంచం ఓపెన్ అయి రొమాంటిక్ లైఫ్ ని నాతో పంచుకుంటూ ది….అసలే రమ్య శోభనం డ్రెస్ లో కసెక్కిస్తానంటే దానికి తోడు కింద రమ్య పెదాలు నా మడ్డ చుట్టూ చేసే పని నన్ను పిచ్చెక్కిస్తానంది….ఇక ఆపుకోలేక రమ్య నుండి వెనక్కి జరిగితే తను మడ్డ నోట్లో నుండి బయటకి టెయ్యకు డా ముందుకు వంగి ఇంకా ఫాస్ట్ గా చీకుతుంది…నేను “ఒక్క నిమిషం.ఉండు…ఇలాంటి ఛాన్స్ అరుదు గా వస్తుంది నాకు….”అంటూ రమ్య ను వదిలి వెళ్లి సోఫా లో కూర్చుంటుంటే “విజయ్…ప్లీస్…అలా.అనకు……ఇంటక ముందు ల కాదు నేను…చాలా మార్చుకుంటున్న నీకోసం”అంటూ నడుచుకుంటూ నా దగ్గరకి వచ్చి నా చేతిలో.గ్లాస్ తీసుకుని టేబుల్లో మీద పెట్టి నా కాళ్ళ దగ్గెరే కూర్చుంది.. 

నేను అప్పటికే నా.పెయింట్ విప్పేసి మడ్డని పూర్తిగా లేపుకుని కూర్చున్న….రమ్య తలా ని డా మల్లె పూలు.. . .ఒంటి నిండా నగలు తో నన్ను పిచ్చెక్కిస్తానంది…”సైలెంట్ గా కూర్చో…..”అని నన్ను సోఫా లో వెనక్కి నెట్టి కింద కూర్చుని నా మడ్డని చీకుతూ వు ది…నాకు చాలా సార్లు చివరకి వచ్చి ఆపుకుంటు ఉన్న….ఒక అరగంట సేపు ఆపుకుని బాగా ఎంజాయ్ చేస…ఇంతలో రమ్యా తలా.లేపి “త్వరగా చేసుకో….అజయ్ వస్తాడు మళ్ళీ…..”అని చెప్పి మళ్ళీ నా మడ్డ ని చీకుతుంది….నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ “రాత్రి కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడా అజయ్”అని అడిగితే నా మడ్డ చీకడం.ఆపి తలా కొంచం లేపి మడ్డ వైపు చూస్తూ ఊపుతూ “మ్మ్….నిన్న నైట్ వచ్చాడు..ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు వున్నాడు….11 కి వస్తా అన్నాడు…బార్ లో,,మిల్లు లో మనేయ్యమని చెప్ప…ఈరోజే లాస్ట్”అని చెప్పి మళ్ళీ మడ్డ చీకుతుంది…నేను రమ్య ని కసిగా “ఎన్ని సార్లు చేసుకున్నారు రాత్రి నుండి ఈరోజు మధ్యాహ్నం.వరకు”అని అడిగి తన తలని రెండు చేతులతో నా మడ్డ మీద పెట్టుకుని ఊపుతూ ఉన్న….తాను మడ్డ బయటకి తెయ్యకుండా రెండు వేళ్ళు చూపింది…..నేను “ష్…హ్హ్…..హ్హ్…రెండు సార్లేన”అని అడిగితే తాను తలా అద్దం గా ఊపి మళ్ళీ వేళ్ళని మడిచి రెండు చూపిస్తే “ఇరవై సార్లా”అని అడిగా….”మ్మ్…మ్మ్..మ్మ్”అని తలా ఊపింది…ఇక నాకు ఆపుకోవటం.వీలుకాక ఒక్కసారిగా రమ్య నోటినిండా కార్చేసి అలానే గొంతువరకు పెట్టి ఉంచ కాసేపు….ఆశ్చర్యం గా రమ్య కూడా అలానే ఉంది….తర్వాత లేచి నా ఫోన్ లో టైం చూసి 10 అయ్యేసరికి “ఒహ్హ్…షీట్….మీతో ఒక విషయం చేపదాం అనుకున్న….టైం లేదు..నేను రెడి అవ్వాలి మళ్ళీ…..అజయ్ వచ్చే టైం కి…రేపు మాట్లాడకుందాం….”అని లేచి బెడ్ రూమ్ కి వెల్లింది…నేను కూడా బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళేసరికి బెడ్ మీద రమ్య చీర ఒక్కటే ఉంది…తాను అప్పుడే బాత్రూం ను డి ఫేస్ వాష్ చేసుకుని వస్తు నా వైపు చూసి నవ్వి “హ్యాపీ న”అని అడిగితే నేను కూడా నవ్వి “థాంక్స్…”అని చెప్పా…తాను మొహం తుడుచుకుంటూ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్లో వైపు వెళ్లి “థాంక్స్ ఎందుకు విజయ్..నేనే నీకు థాంక్స్ చెప్పాలి…ఇంత అర్థం చేసుకుంటున్నందుకు…..ఇక మీదట నిన్ను చాలా హ్యాపీ గా ఉంచే బాధ్యత నాది…నీకు…ని మనసుకి చిన్న బాధ కలగక డా చూసుకుంటా ఇక మీద….ని ఇష్టం అయినవి అన్ని నాకు చెప్పు మొహమాటం పడకుండా….ఏదైనా చెయ్యటానికి నేను రెడి… సరే న…..”అంటూ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్లో ఎదురు కూర్చుని మేకప్ వేసుకుంటూ ఉంది…కేవలం లంగా జాకెట్ తో కసెక్కిస్తూ ఉంది రమ్య…క్కాని నేను ఇన్నాళ్లు గమనించలేదు…..మెళ్ళో తాళిబొట్టు అలానే ఉంచింది…నాతో కాకుండా వేరే వాళ్ళతో వున్నప్పుడు తాళి బొట్టు తీసేస్తుంది రమ్య…..”తాళి ఉంచుకున్నావ”అని అడిగితే “హ….విజయ్…..పర్లేదు లే…అజయ్ మీ తమ్ముడేగా…. పైగా బిడ్డకి కాబోఏ నాన్న కూడా….వుండనివ్వు….దానికి కూడా ఒక రీసన్ ఉంది…”అని అంది….”ఏంటదీ” అని అడిగా తన వైపు చూపు తిప్పుకోకుండా…పెళ్ళైన పడేళ్ళకి కూడా రమ్య నా కాళ్ళకి ఎంత చూసినా ఇంకా ఇంకా చూడాలని అనిపిస్తూ ఉంది….పైగా కేవలం జాకెట్ తో…..ఇంతకన్నా అదృష్టం ఏ మగోడి కి కావాలి…అందుకే…చూస్తూ ఉన్న….

ఇన్నిరోజుల తర్వాత మొదటిసారి అజయ్ నన్ను శోభనం రోజు లాగా రెడి అవ్వగలవ అని అడిగాడు….నాకు తెలుసు..ఇలాంటి కోరికలు పూర్తిగా తీరినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి అనిపిస్తంది….ఒక రెండు మూడు సార్లు ఒప్పుకుని తర్వాత బెట్టు చేస్తే కచ్చితం.గా పెళ్లి చేసుకుని భార్య తో ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు కధ అని మనసులో అనుకుంటాడు కచ్చితం గా …అదే నా ప్లాన్….

అందుకే ఈరోజు వాడిని ఫుల్ గా సుఖపెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యా….ఈరోజు నేను కిందకి రాకపోవచ్చు….కొంచం ఒక్కరోజు అద్జుస్త్ అవ్వు…ప్లీస్…..”అని అన్నది…నేను నాకు తెలియకుండానే బెడ్ మీద ఉన్న నేను నా మడ్డ ఊపుకుంటున్న…ఇంతలో రమ్య నా వైపు చూసి “కొత్త అలవాటు ఏంటి…..సర్లే..ని ఇష్టం ..కానివ్వు…” అంటూ పెదాలకి లీప్స్టిక్ వేసుకుంటుంది……ఎప్పుడు లేనిది కొత్తగా రమ్య ఎదురుగా నాకు తెలియకుండానే మడ్డ ఊపుకున్నందుకు నాకే కొంచం సిగ్గు గా అనిపించి ఇక ఆ పని ఆపేసి నేను బాత్రూం కి స్నానం కి వేళ్ళ…తిరిగి వచ్చేసరికి రమ్య నా కు పళ్లెం లో అన్నం పెట్టుకొచ్చి తానే కలుపుతుంది…నేను మొదట చూసి తాను తినటానికి తెచుకుందేమో అనుకున్న….ఆశ్చర్యం గా అన్నం కలిపి నాకు ముద్దలు పెడుతుంది….ఎందుకో తెలియదు…మొదటి ముద్ద నోట్లో పెట్టగానే నాకు తెలియకుండా నే నాకు కన్నీళ్లు వచ్చినై….రమ్య అందమైన మొహం లో కి చూడలేక పోతున్న…కారణం …ఇంత ప్రేమ గా చూసుకునే భార్య ని మోసం.చశాను అని….హారిక తో అసలు అలా చేసి ఉండకూడదు….నా కళ్ళలో నీళ్లు చూసి రమ్య “ఏమి…..ఎందుకు అలా”అంటూ నా కళ్లనీళ్లు తుడుస్తూ “డోంట్ బీ ఎమోషనల్ విజయ్….ఐ లవ్ యు ఫరెవర్….వి విల్ బీ tugether ఫరెవర్..”అని మళ్ళీ నాకు తినిపిస్తంది…..బాగా నీట్ గా రెడి ఆయిన్ది….నాకు అన్నం తినిపించటం అవగానే చెయ్ కడుక్కుని వచ్చి టైం చూసుకుంది…11 ఆయిన్ది దాదాపు….ఏంటి ఇంకా అజయ్ రాలేదు అంటూ ఫోన్ తీసుకుని చేసింది…ఇంకో గంట లో వస్తాను అని అన్నాడు….రమ్య వెంటనే ఫోన్ పెట్టేసి నా దగ్గెరే కి వచ్చి నా పక్కన చీర విప్పేసి జాగ్రత్తగా సోఫా లో పెట్టి కేవలం లంగా ..జాకెట్ మీద నన్ను అతుక్కుని పనుకు డి…ఒళ్ళంతా బంగారం.వు డటం.వలన నాకు అక్కడక్కడ అవి గుచుకుంటున్నాయి…కానీ రమ్య బాడీ నుండి వస్తున్న ఫ్రెష్ స్మెల్ కి నాకు లుంగీ లో మడ్డ లేస్తుంటే తనని అడుగుదామా….వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్న…ఇంతలో తాను నా వైపు తలా తెప్పి “ఆ విజయ్….నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అని అణా కదా…ఇప్పుడు చెప్పనా…”అని అడిగింది…… నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం వేసింది…ఎంత పెద్ద విషయం అయినా కూడా రమ్య నన్ను ఏనాడు కూడా ఇంతల అడగలేదు….ఇప్పుడు ఎం అడగబోతుందా అని నాకు లోపల భయం గా ఉంది…మళ్ళీ ఈలోపు తానే “ఎలాగో అజయ్ రావటానికి ఇంకా గంట పడుతుంది కధ….రా..ఒక్కసారి….మళ్ళీ కుదరదేమో”అంటూ నా మీద రెండు పక్కల కాళ్ళు పెట్టి నా మడ్డ మీద కూర్చుని లంగా బొందు విప్పేసి లంగాని పక్కన పడేసింది…కేవలం ప్యాంటీ …పైన జాకెట్ లో సళ్ళు బయటకి తన్నుకొస్తూ నన్ను పిచ్చెక్కిస్తున్నాయి…రమ్య మాట్లాడేది ఏమి నేను పట్టించుకోవటం లేదు…..పైగా మేకప్ వేసి ఫేస్ చాలా అందం గా కనపడుతుంది.జాకెట్ మీద చెయ్ వేసి ఒత్తుతుంటే మెల్లగా నా చేతిని పక్కకి నెట్టి “ప్లీస్…పాడు చేయకు….ఇక్కడ వత్తుకో కావాలంటే”అని నా చేతిని తన నడుము మీద వేసి తాను కొంచం పైకి లేచి నుంచుని తన ప్యాంటీ ని కిందకి తీసేసింది….ఇప్పుడు కేవలం జాకెట్ తో నే ఉంది….నా మడ్డ స్ట్రెయిట్ గా లెచి తన పూకు లో దూరటానికి ఆరాటపడుతూ ఉంది…అలానే రమ్య మెల్లగా నా మీద కూర్చుంటూనే పన పూకు కి ఎదురుగా నా మడ్డ పెట్టుకుని మెల్లగా కూర్చుని “హ్హ…హ….హాయ్ గా ఉంది”అంటూ పూర్తిగా కూర్చుని నా పెదాలపై ముద్దు పెడుతూ మెల్లగా పిర్రలు ఊపుతుంది….రెండు రోజుల క్రితం వరకు తన పూకు ఇలా లేదు….నాకు కొంచెం లూస్ గా అనిపించి నేను నా పిర్రలు లేపుతూ దెంగుతూ “ఏంటి…కొంచం లూస్ అయినట్లుంది”అని అనగానే తాను నా బుగ్గలమీద రెండు చేతులతో పట్టుకుని బుగ్గ మీద ముద్దు పెడుతూ…”మ్మ్…ఉమ్మ్…..మీ తమ్ముడు మొదట్లో లాగా కాదు…. 
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Oka Bharya Katha – Ramya – 17, ఒక భార్య కథ-రమ్య ,Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: