Oka Bharya Katha - Ramya

Oka Bharya Katha – Ramya – 24 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha - Ramya - 24 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

Oka Bharya Katha – Ramya – 24 | ఒక భార్య కథ-రమ్య | Telugu Boothu Kathalu

రాజశ్రీ

Oka Bharya Katha - Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu Kathalu
Oka Bharya Katha – Ramya ,| ఒక భార్య కథ-రమ్య , Telugu Boothu K
నా కిక ఒంట్లో ఓపిక మొత్తం అయిపోయింది…. నిరసంగానే ఆఫీస్ కి వచ్చేసరికి మురళి బయట సెక్యురిటి దగ్గెరే కూర్చుని ఉన్నాడు….నేను వెళ్ళటం.తో నే నన్ను విష్ చేసాడు…ఇక్కడ ఉన్నావ్ ఏంటి అని అడిగితే లోపలకి అలౌఈ చేయొద్దు అన్నారు విద్య మేడం… అని అన్నారు….సరే అని నాతోపాటు లోపలకి తీసుకెళ్లి వాడిక్యాబిన్ లో.కూర్చోమని చెప్పి లోపలకి వెళ్ళేసరికి విద్య నా వెనకమాలే వచ్చింది లోపలకి….కాసేపు విద్య తో ఆఫీస్ విషయాలు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత విద్య నా ఎదురుగా కూర్చుంటూ “సర్…మురళి ని మళ్ళీ ఎందుకు సర్ తెచ్చారు సర్….”అని అడగగానే “లైట్ తీసుకో విద్య…ఇప్పుడు జాబ్ పోతే ఎక్కడికి వెళ్తాడు వాడు….ఇంకో పది రోజులు ఉంటే స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది…పిల్లలకి ఫీస్ కూడా కట్టలేడు…. వదిలేయ్…గట్టిగా వార్నింగ్ ఇద్దాం… లోపలకి పిలువు…..”అని అనగానే విద్య కాల్ చేసి లోపలకి పిలిచింది….
నేను మురళి లోపలకి రాగానే మురళి తో “చూడు మురళి…నా సర్వీస్ లో ఫస్ట్ టైం నీవల్ల నాకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది….నిన్ను ఇక్కడ ఉంచటం నాకు ఇష్టం.లేదు…నిన్ను వేరే బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్న…రెడి గా ఉండు….రమ్య బాధ పడుతుంది అని నేను నిన్ను ఇన్నాళ్లు చూసి చూడనట్లు ఊరుకుంటున్న….ఒక రెండు నెలలలో నువ్ వేరే బ్రాంచ్ కి వెళ్ళటానికి రెడి గా ఉండు….ఇష్టం లేకపోతే బునువ్ వేరే జాబ్ చూసుకుని మానేసేయొచ్చు….”అని స్టారైట్ గా చెప్పి పంపించ….విద్య కు కూడా అర్థం ఐఎంది…..నా వైఫ్ నుండి ప్లెషర్ ఉంది అని….తర్వాత వారం రోజులు పాటు మురళి పాపం బాగా జాబ్ ట్రైల్స్ చేసాడు…ఎక్కడ కూడా జాబ్ రాలేదు వాడికి…ఈ వారం రోజులు రమ్య కూడా నా దగ్గర మురళి ప్రస్తావన తీసుకురాలేదు….ప్రతి రోజు ఏదొక టైం.లో.ఒక్కసారైనా నాకు నోటితో చేస్తుంది…..కానింరమ్య కి మాత్రం నేను దెంగేది సరిపోవడం లేదు…మా తమ్ముడు ఊరు వెళ్లి 10 రోజులు ఐఎంది….ఫోన్ చేస్తే ఇంకో వారం వుండింవస్తా అని అన్నాడు….
ఒకరోజు ఆఫీస్ లో సడన్ గా రమ్య నుండి కాల్ వచ్చింది…లిఫ్ట్ చేయగానే “మురళి చేత కార్ పంపండి…నేను షాపింగ్ మాల్ లో ఉన్న…”.అని అన్నది..వెంటనే మురళి ని పిలిచి కార్ కీస్ ఇచ్చి రమ్య దగ్గెరే కి వెల్లమనగానే వాడు ఆనందం గా వెళ్ళిపోయాడు….ఆరోజు సాయంత్రం రమ్య ఫోన్ నుండి మురళి కాల్ చేసి “రమ్య వున్నట్లుండి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిన్ది…. వెంటానే రండి సర్”అని హాస్పిటల్ పెరు చెప్పగానే నేను కంగారుగా లేచి ఉన్నపాలం గా న లాప్టాప్ కూడా వదిలేసి కంపెనీ కార్ లో హాస్పిటల్ కి వేళ్ళ….అక్కడికి వెళ్ళేసరికి రమ్య బెడ్ మీద పనుకుని నిద్ర పొత్తు ఉంది…లోపలకి వెళ్తుంటే నర్స్ నన్నుంకుడా అలౌఈ చెయ్యలేదు..వెళ్లి డాక్టర్ ని కలవగానే డాక్టర్ ఇంటక ముందు మమ్మల్ని చెక్ చేసిన ఆవిడ…మురళి ఫ్రెండ్….నేను రాగానే “కాంగ్రేట్స్ విజయ్…..మీ ఆవిడ 9 వీక్స్ ప్రేజ్ఞాన్త్…. ఎలాగైతేనేం…సాధించారు….కూర్చో …నీతో మాట్లాడాలి”అంటూ నేను కూర్చోగానే డాక్టర్ నాతో “రమ్య కి చాలా కొంపలికటెడ్ కేస్ లో ప్రేజ్ఞాన్త్ అయిన్ది…తన బాడీ అసలు డెలివరీ కి సపోర్ట్ చేయదు…కాబట్టి ఇక నుండి రమ్య అసలు పని చేయకుండా రెస్ట్ తీసుకోవాలి….తన వంట్లో అసలు బలం లేదు….బేబీ ని కారి చేయటానికి కావలిసిన శక్తి తనకి లేదు…ఈవెన్…షాపింగ్ లు…ఇంటి పనులు కూడా వద్దు…ప్లీస్…చాలా జాగ్రత్త గా చుకోవాలి….”అని చెప్పగానే నాకు విషయం మొత్తం అర్థం అయిన్ది….. ఆరోజు రమ్య కి రెండు సలైన్ లు పెట్టారు….మరుసటి రోజు వరకు నేను హాస్పిటల్ లో.నఏ ఉన్న…రమ్య కనీసం కళ్ళు కూడా తెరవలేదు….తెల్లారి ఉదయం 9 గంటలకి ఇంటికి వచ్చాం…మురళి కూడా నాతోనే వున్నాడు.. 
మురళి కి నేను ఈరోజు ఆఫీస్ కి రాను…నువ్ వేళ్ళు అని చెప్పి నేను రమ్య కార్ లో.ఇంటికి వాస్తు కార్ లో చూస్తే వెనక సీట్ నిండా స్కూల్ యూనిఫామ్స్…బుక్స్…బ్యాగ్…. ఇంకా చాలా కొన్నారు….వీటికోసం తిరిగి తిరిగి పాపం రమ్య కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి ఉంటుంది….ఇంటికి వెళ్ళగానే రమ్య ని ఒక రెండు రోజులు నేను ఆఫీస్ కి సెలవు పెట్టి జాగ్రత్త గా చూసుకున్న…నా ఆఫీస్ కి ప్రాబ్లెమ్ అవుతుంది అని రమ్య ఇక తప్పేది లేక .మా అమ్మ కి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పగానే ఎంతో సంతోషం గా ఉన్నపళంగా అజయ్ ని తీసుకుని మా ఇంటికి వచ్చేసింది….మా అమ్మ అయితే ఇక చెప్పనక్కర్లేదు…..వచ్చిన రోజు నుండి రమ్య కి కాళ్ళు కింద పెట్టకుండా….గంట గంట కి జ్యూస్ ఇస్తూ చాలా జాగ్రత్త గా చూసుకుంది….పెళ్ళైన పడేళ్ళకి ఇక రాదు అనుకున్న టైం లో రమ్య కి కడుపు వచ్చేసరికి మా అమ్మ బాగా సంతోషం గా తన ఆరోగ్యం కూడా లేజ్క చేయకుండా రమ్య ని సేవలు చేస్తూ కూర్చుంది….నేను కూడా ఒక వారం పాటు ఆఫీస్ పనుల్లో బిజీ అయి ఉండటం వలన అజయ్ ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇంట్లో నే ఉండి కావలిసిన వన్నీ తెచ్చి పెడుతూ వున్నాడు…రమ్య కీ ఒళ్ళు నీరసం గా ఉండటం వలన నన్ను వారం ను డి అసలు సెక్స్ కోసం అడగానే లేదు…రోజు నన్ను వాటేసుకుని పనుకుంటుంది అంతే…

 
ఒకరోజు నైట్ రమ్య నా గుండెలమీద చెయ్ వేసి నిద్ర పొతు ఉండగా మెల్లగా అజయ్ వచ్చి రమ్య పక్కన వెనకమాలే పనుకున్నాడు…వాడికి రమ్య తో కలిసి దాదాపు నెల అవుతూ డి..అందుకే ఆగలేక పోతున్నాడు…నన్ను వాటేసుకుని ఉన్న రమ్య సడన్ గా “మ్మ్…మ్మ్..విజయ్…ప్లీస్…ఓపిక లేదు…..”అంటూ ఉంటే మెలకువ వచ్చి చూసా….అజయ్ రమ్య వెనకమాలే దుప్పట్లో దూరి మెల్లగా వెనక ను డి రమ్య పూకు లో దోపుతున్నాడు…బయట మా అమ్మ నిద్ర పొత ఉంది….మెల్లగా అజయ్ తో “అరేయ్….రమ్య కి సరిగా లేదు కదా…వదిలేయ్….”అని అనగానే అజయ్ మెల్లగా “ప్లీస్ అన్నయ్య….నెల అయిన్ది…ఆగలేకపోతున్న….” అంటుండగా రమ్య సడన్ గా నిద్ర లేచి నా వైపు చూసి కంగారుగా వెనక్కి తిరిగింది… అప్పటికే అజయ్ రమ్య నైటీ ని నడుం వరకు లేపి నైటీ మీద ను డే సళ్ళని పిసుకుతున్నాడు….కొంచం తేరుకుని రమ్య “హ…నువ్వా అజయ్…. హమ్మ….హ్…కొన్ని రోజులు ఆగవచ్చు కదా…” అంటూ నన్ను కొంచం పక్కకి నెట్టి నా గుండెలమీద తలా పెట్టి పనుకుని పిర్రలని కొంచం వెనక్కి పెట్టి మెల్లగా “మ్మ్…కానీ త్వరగా….. “అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది….అజయ్ ఇక ఇదే ఛాన్స్ అని రమ్య మీద కప్పి ఉన్న దుప్పటి తీసి వేసి రమ్య కాళీ ని పైకి లేపి వెనక నుండి తన పూకు లో మెల్లగా దోపుతూ రమ్య చెవి దగ్గర “వదిన… హమ్…. ఏంటి….కొంచం టైట్ అయిన్ది…..హబ్బా…చాలా ….బాగుం…ది …..ఛుం…” అంటూ రమ్య చెవి కింద ముద్దు పెడుతూ మెడ మీద కొరుకుతూ గట్టిగా కాకుండా మెల్ల మెల్లగా దెంగుతూ వున్నాడు…..రమ్య కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ “హ….అజయ్…మ్మ్…కొరకకు…. హ్హ్…వారం అయిన్ది కదార… అందుకే… హ్…. టైట్ గా ఉన్న… నువ్…హ్… లూస్…హ్.హ్హ్..చ… చెస్ట్….. తావ్…. కధ…హ్….. హ్హ్…. కానీ… నాకు అవుతుం…ది…హ్హ్”అంటూ నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని నా షర్ట్ బటన్స్ ఉడిపోయిట్లు గట్టిగా లాగి పట్టుకుని ఊపిరి బిగపట్టి ఒక్క నిమిషం అలానే ఉంది…..ఒక్కసారిగా మళ్ళీ ఊపిరి వదిలి “హ్హ్…ష్..హ్హ్”అంటూ నన్ను వదిలేసి అజయ్ ని వెనక్కి నెట్టి వెల్లకిలా పనుకుని “హ్…ఒక్క నిమిషం…ఆగు…నాకు ఇప్పుడే అయిన్ది….ష్…”అంటూ నా పొట్ట మీద చెయ్ వేసి ఇంకో చెయ్ అజయ్ మొహం మీద వేసి పనుకుని ఉంది కాసేపు… 

నా పొట్ట మీద చెయ్ మెల్లగా కిందకి పంపి నా మడ్డ ని చేత్తో పట్టుకుని “ఏమండీ….మీది కూడా రెడి అయిన్ది గా …”అంటూ నీరసం గ అజయ్ వైపు తిరిగి “నీకు చేత్తో చేసుకోవటం అలవాటే కదా….ఈరోజుకి చేత్తో చేసుకోకూడదు….మీ అన్నయ్య కి అలవాటు లేదు…..”అని అడిగింది….అజయ్ వెంటనే “హమ్….హ్హ్…ప్లీస్ వదిన….కొంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్న…..”అంటూ బలవంతం గా రమ్య వద్దు అని అంటున్న సరే రమ్య చేతులు రెండు బెడ్ కి అదేంపెట్టి పట్టుకుని పూర్తిగా పైకి ఎక్కి బలవంతం గా రమ్య మీద పడి గొంతు కింద కొరుకుతూ ఒక్కసారిగా రమ్య కాళ్ళను అజయ్ మోకాళ్ళతో దూరం గా నెట్టగానే ఒక కాలు నా మీద పెట్టుకుని అజయ్ ని ఓపిక లేకపోయినా అతి కష్టం మీద పక్కకి నెడుతూ ఉంది….నేను మొత్తం చూస్తూ ఉన్న కానీ అజయ్ ని ఆపాలని అనిపించలేదు….ఇంతలో ఒక్కసారిగా రమ్య పూకు లో అజయ్ మడ్డ ని లోపలికంటా దోపగానే “హమ్మా….నొప్పి…మెల్లగా ర…”అంటూ కళ్ళ నుండి నీళ్ళు వాస్తు ఏడుస్తూ వు ది…ఒక పది దెబ్బలు వేయగానే రమ్య మెల్లగా అజయ్ చేతులు వేడిపించుకుని అజయ్ న్నీ గట్టిగా వాటేసుకుని వాడికి సహకరించడం స్టార్ట్ చేసింది…. అలా ఒక పది నిమిషాలు అజయ్ రమ్య మీద ఊగుతూ ఉండగా రమ్య ఇంకోసారి అజయ్ ని గట్టిగా వాటేసుకుని కార్చుకుని కొంచం రిలాక్స్ అయిన తర్వాత నా వైపు చూసింది..పైన అజయ్ ఇంకా ఊగుతూ నే వున్నాడు….నా కళ్ళలోకి చూస్తూ “మీకు కూడా అంతే నా వల్ల కాదు…చేత్తో చేస్తా. ..దగ్గెరే కి రండి….”అంటూ చెయ్ కిందకి పెట్టి నా మడ్డ ని బాల్స్ తో సహా పట్టుకుని పైకి లాగగానే నేను కొంచెం.పైకి జరిగి కొంచం పిర్రలని పైకి లేపా…నా మడ్డ చాలా గట్టిగా రాడ్ లాగా ఉండటం చూసి “హబ్బా…ఇంత కోరిక ఏంటి….స్టీల్ రాడ్ ని పట్టుకున్నట్లు వు ది….”అంటూ నా మడ్డ ని గట్టిగా ఊపుతూ ఉంది…ఇంతలో రమ్య ని దెంగుతున్న అజయ్ మడ్డ సడన్ గా బయటకి వచ్చి అలానే మళ్ళీ పొడవటం.వలన పూకు పక్కన గుచుకుని “ష్…హబ్బా… సాచానురా… దేవుడా…అజయ్…మైండ్ ఉందా లేదా…”అంటూ చేతిలో.వున్నా నా మడ్డ వదిలేసి వాడి పిర్రల మీద కొట్టి “సరిగ్గా చెయ్…ఇంటక ముందు నయం….5 నిమిషాలలో అవగొట్టేవాడివి….అనవసరం గా నేర్పిమ్చా నీకు…..”అంటూ మళ్ళీ వాడికి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ గట్టిగా వాటేసుకుంది….

నేను ఒక రెండు నిమిషాలు చూసి మళ్ళీ రమ్య చేతిని తీసుకుని నా మడ్డ మీద వేసుకోగానే గుప్పిట నిండా పట్టుకుని ఫాస్ట్ గా ఊపుతూ ఉంది….నేను కూడా పిర్రలని పైకి లేపి కార్చుకోటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఇంతలో పైన అజయ్ ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగుతూ క్లైమాక్స్ కి వచ్చాసాడు….వాడి దెబ్బలకి తట్టుకోలేక రమ్య గట్టిగా మూలుగుతూ ఉంటే నేను పక్కకి తిరిగి తన నోరు నా పెదాలతో మూసి ఉంచా..కాసేపు….ఒక్కసారిగా అజయ్ రమ్య మీద పడు గొంతు పక్కన కొరుకుతూ లోపలికంటా పెట్టుకుని కార్చేసి అలానే పైన పనుకుని వున్నాడు….రమ్య నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటూ రొప్పుతూ అలానే నా మడ్డ ని ఊపుతూ ఉండగా తన చేతిలోనే నేను కార్చేసి…నా వీర్యం ఫుల్ ఫోర్స్ గా రమ్య నడుం మీద పడింది….కాసేపు అలానే రమ్య అజయ్ ని తన మీద పనుకోపెట్టుకుంది…నా మడ్డ ని కూడా తన చేతిలోనే వు చుకుంది…తన చేతిలో నా మడ్డ చిన్నది అయిపోగానే నా బాల్స్ ను డి మడ్డ వరకు తన చేతికి ఉన్న వీర్యం పూస్తూ ఉంది…ఒక 10 నిమిషాలు తర్వాత తన మీద పనుకుని ఉన్న అజయ్ తో రమ్య మెల్లగా “అజయ్….మేఘన ని కలిసావా”అని అడిగింది….”కలిశాను వదిన….కానీ తనకి పెళ్లి ఇష్టం లేదు అంత….నీతో మాట్లాడుతా అని అన్నది”అని అన్నాడు…రమ్య కొంచం బాధ గా రెండు చేతులతో అజయ్ ని వాటేసుకుని “మ్మ్…ఇష్టం లేదంటా..

నీకు జాబ్ లేదు కదా అని అలా అన్నారు అనుకుంటా….”అంటూ నా వైపు చూసింది….నేను తన వైపు చూడగానే నాకు విషయం అర్థం అయి “వీడికి జాబ్ ఏమి వద్దు లే…బిజినెస్ చేసుకుంటాడు ….ఏళ్ళు కాళీ గా వున్నాడు కదా….మంచి జాబ్ దొరకటం కష్టం…ఎలాగో వాడి డబ్బులు 10 లక్షలు ఉన్నాయి కదా…నాన్న ఇంకో 10 లక్షలు ఇస్తాడు…బిజినెస్ చేసుకుంటాడు….”అని అనగానే రమ్య నవ్వి తన మీద పనుకుని ఉన్న అజయ్ బుగ్గ మీద నా ఎదురుగానే ముద్దు పెడుతూ జుట్టు లో కి చేతులు పెట్టి “విన్నావ్ గా….బుద్ధి గా చేసుకో…అప్పుడే ఎవరొకరు పిల్లనిస్తారు వెతుక్కుంటూ వచ్చి….”అని వాడి చెవి పక్కన కొరికి “ఇక లే….కడుక్కుంటా…..చీదర గా ఉంది…..బయటకు వెళ్లకు…మీ అమ్మ చేసిందంటే నా పని అయిపోతుంది….నేను వచ్చినాక బయటకి వెళ్లి చూసి చెప్తా…అప్పుడే వెల్దువ్.. .”అంటూ అజయ్ ని లేపి తాను కూర్చుంది….నీరసం గా ఉండటం తో నన్ను లేపి “బాత్రూం వరకు నన్ను పట్టుకుని తీసుకెళ్లండి…నడవలెను… నీరసం గా ఉంది”అని అనగానే నేను లేచి రమ్య భుజం పట్టుకుని నుంచోపెట్ట…ఇంతలో అజయ్ లేచి నా దగ్గెరే కి వచ్చి “నువ్ వాదులు అన్నయ్య….”అంటూ ఒక్కసారిగా నగ్నం గా ఉన్న రమ్య ని రెండు చేతుల్లో ఎత్తుకుని బాత్రూం కి తీసుకెళ్లాడు…..

బాత్రూం కి వెళ్లిన రమ్య ఒక 5 నిమిషాలు తర్వాత తనకు తానే నడుచుకుంటూ వచ్చి బెడ్ మీద నైటీ తీసి వేసుకుని బయటకి వెళ్ళింది….వెంటనే వెనక్కి వచ్చి అజయ్ ని మెల్లగా వెళ్ళమని చెప్పింది…అజయ్ వెళ్లిన వెంటనే రమ్య నా పక్కన పనుకుని మాట్లాడుతూ ఉంది….”అజయ్ ని నాకు కడుపు చెయ్యటానికి ఒప్పించాను….పెళ్లి కి కూడా ఒప్పించాను…ఇంకా ఇలా కంటిన్యూ చేయటం నాకిష్టం లేదు…మీరు చెప్పొచ్చు కదా అజయ్ కి…ఇక నన్ను ముట్టుకోవద్దు అని…..”అని అనగానే నాకు కొంచెం కోపం.వచ్చింది…”ఇప్పుడు అజయ్ తో నీకు వచ్చిన ప్రాబ్లెమ్ ఏంటి…..నా తమ్ముడే కదా….సుకపడని…..”అని అనగానే “అలా ఎలా అంటున్నారు…ని భార్య ని నేను….ఇద్దరిని ఏమైనా పెళ్లి చేసుకున్నానా…..అదేదో నా డ్యూటీ లాగా మాట్లాడుతారు ఏంటి”అని అన్నది కొంచం కోపం.గా …నేను వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా “మురళి కి లేని ప్రాబ్లెమ్…నా తమ్ముడికి వచ్చిందా…..ముందు మురళి ని పక్కన పెట్టు…తర్వాత నా తమ్ముడు సంగతి చూద్దాం”అని అనగానే రమ్య కోపం గా “ప్రతిదానికి మురళి మీద పడి ఏడుస్తారు ఎందుకు….”అని కోపం.గా పక్కకి తిరిగి పనుకుంది….కాసేపటి తర్వాత రమ్య భుజం మీద చెయ్ వేసి “సారి”అని అనగానే నా చేతిని వీదిలించి కొట్టి “నన్ను నిద్రపోనివ్వండి…..సారి అంట సారి….”అని నావైపు తిరగకుండా పనుకుండిపోయిన్ది…..తెల్లారి రమ్య కన్నా ముందే నేను నిద్ర లేచి బయటకి వెళ్లి కార్ కడుక్కుంటా ఉన్న….చాలా రోజుల తర్వాత రమ్య ఆక్టివ్ గా బయటకి వచ్చి గార్డెన్ లో తిరుగుతూ ఉంది..నా దగ్గర కి వచ్చి నా పక్కన నుంచుంది…నేను ఏమి మాట్లాడలేదు…కార్ కడుక్కుంటా ఉన్న…కాసేపు నా వెనకే నుంచుని నేను ఏమి మాట్లాడకపోయిసరికి మళ్ళీ కోపం గా తానే “ఎందుకు…చిన్న విషయం మీద మీరు ఇలా నాతో మాట్లాడకుండా ……నన్ను బాధ పెట్టటం అంటే అంత సరదా ఎందుకు నీకు”అని అన్నది….నేను వెనక్కి తిరిగి “నువ్ ఆ వ్యక్తి కి ఎందుకు అంత వాల్యూ ఇస్తున్నావో నాకు అర్థం కావటం లేదు……ని ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉండు…కానీ లిమిట్ దాటితే నేను సహించను…..నా తమ్ముడు పెళ్లి ఐఎవరకు ఇక్కడే ఉంటాడు…. వాడి ఇష్టం.వచ్చినప్పుడు నిన్ను వాడుకుంటారు…ఇందులో ఏ మార్పు లేదు…”అని నేను లోపలకి వేళ్ళ….టిఫిన్ చేసేప్పుడు కూడా నేను ఏమి మాట్లాడలేదు….మా అమ్మ అప్పటికి అడిగి డి….ఏదైనా గొడవ అయిన్ది ర అని…ఇద్దరం ఏమి మాట్లాడలేదు….. 

ఎప్పుడు నేను ఆఫీస్ కి వెళ్లెప్పుడు వాకిట్లో కి వచ్చి నన్ను ముద్దు పెట్టుకుని పంపే రమ్య ఈరోజు అసలు నా వైపు చూడలేదు….కొంచం.బాధ గానే ఆఫీస్ కి వచ….

అలా ఒక వారం రోజులు ఇద్దరం పొడి పొడి గానే మాట్లాడుకున్నాం…వారం రోజులలలో ఒక్కసారి కూడా నేను రమ్య ని దెంగలేదు…కానీ అజయ్ మాత్రం నాలుగు రోజులు నైట్ టైం.లో మెల్లగా మా రూమ్ కి వచ్చి రమ్య ని దెంగేవాడు…వాడు సడన్ గా వెనక పనుకుని రమ్య పూకు లో మడ్డ దోపిన ప్రతిసారి రమ్య నిద్ర లేచి అజయ్ వైపు చూసి మళ్ళీ అజయ్ దెంగుతున్నంత సేపు నా వైపు కోపం గా చూస్తూ ఉండేది…..ఇక ఈ విషయం లో నా మనసు మారదు అని రమ్య కూడా చేసేది ఎం లేక అజయ్ ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సుఖపెట్టటానికి ఒప్పుకు డి….మా అమ్మ మాత్రం రమ్య కి రోజంతా గంట గంట కి జ్యూస్ లు ఇస్తూ ఇంటక ముందు కన్నా బలం గా తయారు చేసింది…కొంచం.వాళ్ళు కూడా చేసింది….5 వ నెల రావటం వలన పొట్ట కూడా బాగా కనపడుతూ డి రమ్య కి….అలా కొన్ని రోజులు గడిచిపోయాయి…..నేను రమ్య ని దెంగి రెండు నెలలు అవుతుంది….ఎందుకో తెలియదు…రమ్య కూడా నన్ను అడగలేదు…కానీ అజయ్ దెంగేప్పుడు మాత్రం నా మడ్డ ఉపటం…ముద్దు పెట్టటం చేస్తుంది..అప్పుడే కార్చేసుకుంటున్న నేను…అందుకే నేను కూడా రమ్య ని దెంగటానికి ట్రై చెయ్యలేదు….రమ్య ఫుల్ ఆక్టివ్ గా ఉండటం.వలన మా అమ్మ కూడా మా ఊరు వెళ్ళింది….అక్కడ చాలా పనులు ఉన్నాయి అని….పైగా శ్రీమంతం ఏర్పాట్లు చెయ్యాలి ….రమ్య ది కూడా మా ఊరి….కొన్ని ఇళ్ళ అవతల…అంతే….మా అమ్మ వెళ్లిన తర్వాత రమ్య కి కిచెన్ లో నేను…అజయ్ హెల్ప్ చేయటం స్టార్ట్ చేసాం….ఆ విధం.గా నేను రమ్య మళ్ళీ మాములుగు మాట్లాడుకోవడం స్టార్ట్ అయిన్ది….
ఒకరోజూ మా కంపెనీ యానివర్సరీ పార్టీ వచ్చింది సడన్ గా..ప్రతి ఏడాది చాలా గ్రాండ్ గా జరుపుకుంటాం…..కాకపోతే మా పాత బాస్ వుండేవారు….అలానే మా.బాస్ పరిచయం రమ్య కి…..ఈసారి అలా కాదు….వనజ మదం5 కి కాల్ చేస్తే ట్రై చేస్తా అని అంది….పార్టీ కి ముందు రోజు రమ్య కి చెపితే చాలా హ్యాపీ గా ఫీల్ అయిన్ది…మా ఆఫీస్ లో పని చేసే కొంత మంది భార్యలు రమ్య కి బాగా ఫ్రెండ్స్…వాళ్ళందరిని కలవటం అంటే రమ్య కి చాలా ఇష్టం…..ఆరోజు నైట్ వనజ మేడం కాల్ చేసి “రేపు చెన్నై వస్తున్నాం….మా హస్బెండ్ కి చెన్నై లో బిసినెస్ మీటింగ్ ఉంది….సాయంత్రం పార్టీ టైం కి వస్తాం”అని చెప్పింది..వాళ్ళకి నేను ఏర్పాట్లు ఏమి చేయనవసరం లేదు…ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చిన ప్రైవేట్ జెట్ వుంటూ డి…పెర్సొనల్ సెక్రటరీ లు కూడా వుంటారు….కాబట్టి వాళ్లే ముందు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారు….మరుసటి రోజు రమ్య బ్యూటీ పార్లర్ కి వెళ్లి వచ్చి ది…మధ్యాహ్నం నేను ఆఫీస్ పనుల్లో బిజీ గా వు డి అజయ్ ని డ్రాప్ చేయమని చెప్ప…మురళి కూడా ఫంక్షన్ పనుల్లో బిజీగా వున్నాడు….రమ్య పార్టీ కి రాగానే విద్య వైపు చూసి నా దగ్గెరే కి వచ్చి “ఇది ఏంటి…చల్ల సెక్సీ గా ఉంది…..మీరు జాగ్రత్త….”అని అనగానే అప్పుడు విద్య ని గమనించా….అచం హీరోయిన్ లాగా వు ది…..నేను నవ్వి “చిన్న పిల్ల లే…ఎందుకు అంత భయం…..నా మీద అలాంటి ఫీలింగ్ ఇక్కడ ఎవ్వరికి ఉండదు…..నాకు అయితే అసలే ఉండదు…నికన్న అందం గా ఏమి లేదు లే ఆ అమ్మాయి”అని అనగానే రమ్య సిగ్గు పడుతూ “ఇలాంటి మాటలు నేర్చారు కదా కొత్త గా…అందుకే నాకు అనుమానం….ఊరికనే రావు కదా…ఇలాంటి తెలివితేటలు…..సర్లే కానీ మురళి ఎడి…. కనపడలేదు….”అని అడిగింది…”ఇప్పుడు వాడిని గెలకమాకు…చాలా పని వు ది…నైట్ పార్టీ కి మా బాస్ వస్తున్నారు….హస్బెండ్ తో కలిసి…..చాలా ఏర్పాట్లు చెయ్యాలి.. 

అయినా ఫోన్ చేసి మాట్లాడు”అని అనగానే రమ్య కొంచం దిగులు గా మొహం పెట్టి “రెండు నెలల ను డి అసలు వాడిని చూడలేదు అని నా మీద అలిగాడు…నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయటం లేదు……”అని అన్నది..నేను వెంటనే “మరి ఇదే వాడికి ఎస్త్రాలు అంటే”అని అనగానే ఇంతలో మా కొలీగ్ వైఫ్స్ అందరూ రమ్య ని చూసి పిలిచి ఒక వైపు కి చేరి కబుర్లు లో పడి మమ్మల్ని పట్టించుకోవటం మానేశారు….లంచ్ అయిన తర్వాత డిన్నర్ కూడా అక్కడే ప్లాన్ చేసాం…అందరికి…హోటల్ రిసార్ట్ మొత్తం రెంట్ కి తీసుకోవటం తో బయటివాళ్ళు లేనే లేరు…..సాయంత్రం 5 గంటల టైం లో మురళి సైలెంట్ గా గెస్ట్ హౌస్ పైకి రూమ్ కి వెళ్ళటం నాకు కనపడి ది….నాకు ఎందుకో అనుమానం వచ్చి వెనకే వెలితే అక్కడ సడన్ గా ఒక రూమ్ లో కి వెళ్ళిపోయి తలుపు వేసుకున్నాడు….వెంటనే నేను విద్య ని పిలిచి జెన్నిఫర్ ఎక్కడ ఉందో చూడు అని చెప్పగానే కాసేపటికి విద్య “ఎక్కడ కనపడలేదు సర్…పార్టీ కి అయితే వచ్చింది అంట”అని అన్నది…ఇక నా అనుమానం కరక్ట్ అని అనుకుని మెల్లగా రమ్య దగ్గర కి వెళ్లి పక్కకి పిలిచా….చేతికి ఒక వైన్ గ్లాస్ ఇచ్చి మెల్లగా “మురళి ని ఆడిగావ్ కదా….పైన రూమ్ లో.వున్నాడు “అని నెంబర్ చెప్పగానే రమ్య ఆశ్చర్యం గా నావైపు చూసి “మీరేన….. ఇలా మాట్లాడుతుంది….. నమ్మలేక పోతున్న…నిజం గా వెల్లమంటావా…”అని అన్నది…. నేను వెంటనే “నువ్ అంటే నాకు ఇంత ఇష్టమో నీకు తెలుసు కదా…నువ్ అలా నోరు తెరిచి అడిగితే నేను చెయ్యకుండా ఎలా ఉంటాను….వెంటనే వచ్చేయి…ఇప్పుడే వాడు ఆ రూమ్ కి వెళ్ళటం చూసా…పొద్దున ను డి ఫుల్ పనుంది కదా…అలిసిన ట్లున్నాడు…. రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడేమో”అని అణా నాకు ఏమి తెలియనట్లు….వెంటనే రమ్య గ్లాస్ నాకు ఇచ్చి…”థాంక్స్ విజయ్….ఇంకొన్ని రోజులలో నేను మా పుట్టింటికి వెళ్తా….తిరిగి రావటానికి చాలా రోజులు పడుతూ డి…ఎలాగ అని అనుకున్న…థాంక్స్…ఇదే చివరి సారి…..డెలివరీ అయ్యే వరకు ఇక అడగను…థాంక్స్…. ఐ లవ్ యూ డార్లింగ్……”అని చెప్పి మెల్లగా నడుచుకుంటూ పైకి వెళ్ళింది….నేను అనుకున్నట్లే డోర్ దగ్గెరే నుంచుని నా వైపు చూసి నవ్వి మెల్లగా లోపలకి వెళ్ళింది…ఒక్క నిమిషం లో మళ్ళీ కోపం గా బయటకి వచ్చి నా వైపు చూస్తూ కళ్ళ నిండా నీళ్లతో ఏమి మాట్లాడలేక పోతుంది…. నాకు విషయం తెలిసినా కూడా తెలియనట్లు నటించ…ముందుగానే అజయ్ కి కాల్ చేసి రమ్మని చెప్ప…వాడు వచ్చే వరకు ఎవరితో మాట్లాడకుండా కూర్చు ది….అజయ్ లోపలకి రావటం చూసి రమ్య అజయ్ దగ్గెరే కి వెళ్లి “నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లు అజయ్….ఒంట్లో బాగోలేదు”అని అనగానే అజయ్ నా దగ్గెరే కి వచ్చి విషయం చెప్పాడు…నేను రమ్య దగ్గెరే కి వెళ్లి “ఎందుకు….ఏమి జరిగింది పైన “అని అడిగా ఏమి తెలియనట్లు….రమ్య ఏమి మాట్లాడకుండా అజయ్ ని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లిపోయిన్ది…..

నాకు మనసులో మాత్రం మాములు ఆనందం గా లేదు…ఇంతలో నేను విద్య ని పిలిచి సీనియర్ HR మాణిక్యం ని పిలవమని చెప్పి విద్య ని కూడా తీసుకుని మురళి ఉన్న రూమ్ కి వెళ్ళాను….అక్కడ డోర్ తెయ్యగానే ఎదురుగా ఎవరు లేరు….అలానే లోపలకి వెళ్లి అటాచ్ గా ఇంకొక రూమ్ ఉంది….ఫుల్ గ్లాస్….అందులో జెన్నిఫర్ ని మోకాళ్ళ మీద వంగోపెట్టి వెనక నుండి మురళి దెంగుతుంటే ముందు నోటి ని మా ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసే డ్రైవర్….ఆ పక్కనే ఎవరో తెలియదు….మురళి ఫ్రెండ్ అనుకుంటా…..వాడు మడ్డ ఊపుకుంటూ రెడి గా వున్నాడు…వాళ్ళని చూడగానే విద్య ఒక్క సారిగా షాక్ ఐఐ…”ఓహ్…నో…..చి……”అని పెద్దగా అరిచింది….ఆ అరుపుకి వాళ్ళు అందరూ మమ్మల్ని చూసి షాక్ అయిపోయారు.

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

Oka Bharya Katha – Ramya – 24, ఒక భార్య కథ-రమ్య ,Telugu Boothu Kathalu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: