Owner Gaadi Meeda Kopanni Vadi Pellam Meeda Chupincha

Owner Gaadi Meeda Kopanni Vadi Pellam Meeda Chupincha – 9 | వోనర్ గాడి మీద కోపాన్ని వాడి పెళ్ళాం మీద చూపించా | dengudu kathalu jabardast

Owner Gaadi Meeda Kopanni Vadi Pellam Meeda Chupincha - 9 | వోనర్ గాడి మీద కోపాన్ని వాడి పెళ్ళాం మీద చూపించా | dengudu kathalu jabardast

Owner Gaadi Meeda Kopanni Vadi Pellam Meeda Chupincha – 9 | వోనర్ గాడి మీద కోపాన్ని వాడి పెళ్ళాం మీద చూపించా | dengudu kathalu jabardast

రచన  :  by dom nic torrento

 

విజ్జు అక్కడ బాండ మీద కూర్చుని ఉంది. తాను మహారాణి కాబట్టి ఆకులు చుట్టుకోలేదు. ఒక వస్త్రం చున్నీ లాంటిది తన సళ్ళ మీదుగా తీసుకుపోయి వీపు మీద కట్టి ఉంది. కింద చిన్న స్కర్ట్ లాంటిది వేసుకుని ఉంది. తొడల మధ్య వరకు ఉంది అది. ముఖం మొత్తం మిగితా వాళ్ళ చారల కంటే విచిత్రంగా ఇంక్కోని చారలు పెట్టుకుంది. ఆమె పక్కన ఉన్న మేఘ చుట్టూ పక్కల ఉన్న జనాలను ఊహించుకుంటూ ఇక ఇప్పుడు శిక్ష ప్రారంభం అవుతుంది, దయచేసి అందరూ జాగ్రత్తగా గమనించండి అని అంది. నేను మనసులో ఇలా గుడ్డలు విప్పుకుని ఒంగొని గుద్దలు చూపిస్తే చూడకుండా ఉంటారా ? మీరు వొద్దన్నా చూస్తారు అని నవ్వుకున్నా.
విజ్జి లేచి నిలబడింది. అందరికంటే కొంచెం సన్నగా ఉన్నా కూడా లంజ సూపర్ గా ఉంటుంది. నవ్వితే తన వరుస పళ్ళు అందంగా కనిపిపిస్తాయి ఆమె ను చూస్తూ ఉండగా ఆమె తన కిరీటాన్ని సరి చేసుకుంది కిందపడిపోకుండా.. మెల్లగా నా దగ్గరకు వచ్చింది. నన్ను చూసి ఓ శునక జాతి వాడా ? మీ మహారాణి వస్తే ఎం చేయాలో మీకు తెలీదా ? అంది. నేను కుక్కలాగా నిలబడి ఉన్నా మేడలో చిన్ కట్టి పక్కన ఉన్న రాతికి కట్టారు. ఆమె ఏమిటి ఆ అహంకారం నేను అడిగినది చెప్పకుండాఆ అని అంది. నేను వెంటనే ఎం చేయాలో నాకెట్ల తెలుస్తది లంజ అని మనసులో అనుకుంటూ క్షమించండి నేను మరిచిపోయాను ఈ సంఘటనలో పది ఆ విషయం మరిచిపోయాను. మీరే ఎం చేయాలో గుర్తు తెండి అని అన్నా. అంతే ఆమె వెంటనే నన్ను కాలుతో కొట్టింది మూర్కుదా మహా రాణి ని అయినా నన్నే అడుగుతున్నావా ? అంది. ఆమె కొట్టిన దానికి నేను కుక్కలా నిలబడిన నేను కింద పడిపోయాను. దీనెమ్మ దీనికెంత పోకూరు ఉందిరా నన్నే కొడుతుందా అని మల్లి లేచాను. ఆమె పక్కన ఉన్న మేఘా ను చూసి వీడికి మన పద్ధతులు గుర్తు చేయండి అని అంది. ఆమె శాసనాల గ్రంధం తిరిగేసి, నీచమైన శునక జాతి వారు తన పాలకులైన సింహ జాతి మహా రాణి ని కలుసుకున్నప్పుడువ్, ఆ జాతి వారు చేయవలసిన చర్య, సింహ జాతి మహారాణి కాళ్లకు నమస్కారం పెట్టి, ఆ రాణి కాలును తన తల పై పెట్టుకుని జై కట్టప్ప జై జై కట్టప్ప అని మూడు సార్లు జైజైలు కొట్టాలి. 
అలా కొట్టి రాణి గారిని ఉంచుకుని అప్పుడప్పుడు వచ్చి సేవ దెంగుతున్న కట్టప్ప గారిని taluchukovali. ఆయన బాహుబలి కి ఎలా అయితే నమస్కరించాడో ఈ శునక జాతి వారు కూడా అలాగే చేయాలి అని అంది. మహా రాణి మేఘ వైపు చూసింది. తన ముఖం లో ఇదంతా ente em chaduvuthunnav asalu ? అని అన్నట్లు ఉంది తన ముఖం. ఆమె sorry annatlu chusthu మల్లి శాసనాల గ్రంధం లో పేజీ ని తిప్పి ఇక పోతే ఆ తరువాత చర్య గా మహా రాణి గారి కాలును నాకాళి  
అని చెప్పగానే నేను ఇది కూడా ఉందా అని అనుకుంటూ తన వంక చూసా. విజ్జు నా ముందు ఉన్న చిన్న రాతి మీద కాలు పెట్టింది. నేను అబ్బో నీకుండే ఇంటికెళ్ళాక అని మనసులో అనుకుంటూ తన కాలు ని మొక్కలను. ఆమె గర్వాంగా చూస్తూ ఉంది. నేను నాలుకను బయటకు పెట్టి ఆమె కాళీ వేళ్ళ నుండి పైకి నాకాను. ఆమె విజయ గర్వం తో నవ్వింది. నేను ఆమె నవ్వుతు ఉంటె చూస్తూ ఉన్నా. మేఘ శిక్షను అమలు చేసే సమయం ఆసన్నం అయినది అని అంది గట్టిగా.. వెంటనే ఇద్దరు బంతులు మహా రాణి గారిని అక్కడే ఉన్న ఒక బాండ మీద బోర్లా పడుకుని రెండు కాళ్ళు విడదీసి పెట్టమని అన్నారు. మహా రాణి వాళ్ళ చెవిలో ఏదో చెప్పింది. వెంటన్ వాళ్ళు సరే అన్నట్లుగా వెళ్లిపోయారు. విజ్జు నా వంక చూసింది. పాపం తనకు తేలేదు ఆమె ఎవరో నాకు తెలుసు అని. ఆమె నాకు తెలీదు అన్న దైర్యం తో నా వంక చూస్తూ తన స్కర్ట్ ను మెల్లిగా తీసేసింది. నా ఓనర్ గాడి పెళ్ళాం నా ముందర డ్రెస్ విప్పేస్తూ ఉంటె నాకు మొడ్డ లో మల్లి చలనం వచ్చింది. మొడ్డను పట్టుకుంటే ఏమైనా అంటారేమో అని ఊరుకున్నా కానీ మొడ్డ ను చాలా బలంగా ఆడించుకోవాలి అని ఉంది లోపల. ఆమె స్కర్ట్ తీసేసింది. ఇప్పుడు ప్యాంటి లో ఉన్న తనని చూడగానే నాకు ఏదోలా అయిపొయింది. బాగా బలిసిన తొడలు వాటి మధ్య పింక్ కలర్ లో ఉన్న ఫ్యాటీ చూస్తుంటే నాకు ఆగడం లేదు. నా ఓనర్ గాడు కానీ ఇక్కడ ఉంటె ఇది చేసే పనులు చూసి వెక్కి విక్కీ ఏడ్చేవాడు. వీళ్లంతా వాళ్ళ మనసులో చుట్టూ పక్కల జనాలు ఉన్నట్లుగా ఊహించుకుంటూ ఉంటె, నేనేమో ఇక్కడ గణేష్ గాడు నిలబడి మా ఇద్దరినీ ఏడుస్తూ చూస్తున్నట్లు గా వుహించుకున్నా. వాడు చూస్తుంటే నేను వాడి పెళ్ళాం తొడలు దాని నడుము , బొద్దు చూస్తూ ఉన్నా. వాడు అక్కడ కొంపంగా కూడా ఉన్నాడు. నన్ను చూసి అలా హుడాకు నా పెళ్ళాన్ని అని ఏడుస్తూ చెప్తున్నాడు. నేను పోరా పూకా అని అనుకుని ఆమె తొడలను చూస్తూ ఏంజేయూ చేస్తుంటే ఆమె ఆ తరువాత వెనక్కు తిరిగింది. వెనక్కి తిరిగి తల కే ఒంచెం వెనక్కి తిప్పిన ఒరా కంట నన్ను చూసింది. నేను అబ్బో దీనికి ఈ సుఖాలు కూడా ఉన్నాయా అని అనుకున్నా. ఆమె నన్ను చూస్తూ, తన గుద్ద ను కొంచెం నా వైపుకు అంటూ రౌండ్ గా తిప్పింది గుద్ద ను. నాకు నవ్వొచ్చింది. ఇది అంతా మా ఓనర్ గాడు అక్కడే నిలబడి వాడి పెళ్ళాం గుద్ద ను న అంకె ఆచూకిస్ నన్ను ఊరిస్తూ తిప్పడం చూస్తున్నట్లుగా ఊహించుకున్నా. ఆమె పింక్ కలర్ ప్యాంటి లో తన ఉగ్ధలు బాగా నిండుగా కన్పిస్తూ ఉన్నాయి. వెళ్లి కొరికి తినేసియాలి అన్నట్లు ఉన్నాయి. ఆమె అలా తిప్పి నన్ను ఇంకో సారి చూసి మల్లి ముందుకు తల తిప్పుకుంది. చిన్నగా తన ప్యాంటి ని పట్టుకుంది రెండు పక్కలా పట్ట్టుకుని నెమ్మదిగా తన ప్యాంటి కిందికి అంటూ నన్ను seduce చేస్తుంది.
ఆమె గుద్దలు వాటి మధ్య చీలిక కనిపిస్తూ ఉంటె నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది. ఆమె గుద్ద ను నా ముందుకు అంటూ నన్ను ఊరిస్తూ, గుద్దను ముందుకు అంటూ తాను మెల్లగా వంగి, ప్యాంటి తీసేసింది. ఆమె ఇప్పుడు నా మూడు అర్ద నాజ్ఞానంగా తన గుద్దను చూపిస్తూ ఒంగొని ఉంది. అదంతా మా ఓనర్ గాడు చూస్తూ ఉన్నట్లు చూసి ఏడుస్తూ ఉన్నట్లు ఊహించుకుంటున్నా. ఆమె అలా ఒంగొని నిలబడగానే, మేఘా నా దాగరకు వచ్చింది. వచిహ్ ఒక హానీ బాటిల్ ను నా పక్కన పెట్టింది. ఇంకేం చెప్పకుండా మల్లి అక్కడే నిలబడి చూస్తూ ఉంది. నేను ఓహ్ ఈ ఛాన్స్ ఒకటి ఉందా నాకు అని అనుకుంటూ కుక్కలాగా నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాను. ఇంకా నా చైన్ రాతికి కట్టే ఉంది నేను ఆ హాని ని తీసుకుని తన ముందుకు కుక్కలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళా. ఆమె ఒంగొని ఉంది, కాళ్ళ మధ్య నుండి నన్ను చూస్తూ ఉంది. నేను తన దగ్గరకు వెళ్ళా సరిగ్గా ఇప్పుడు తన పేద పెద్ద గుద్దలు నాకు చేయి అంత గాప్ లో ఉన్నాయి.. ఆమె గుద్దలు బాగా బలిసి ఉన్నాయి. మధ్యలో చీలిక చూస్తూ ఉంటె తన గుద్దను దెంగాలి అనిఅనిపించింది. కానీ దానికి ఇంకా సమయం ఉంది అని ఊరుకుంటూ, అటు వైపు చూసా. అక్కడ మా ఓనర్ గాడు నిల్చుని నన్నే చూస్తూ ఉన్నట్లు ఊహించుకుంటూ, చూడరా నీ పెళ్ళాం గుద్దలు చూపిస్తూ ఎలా ఒంగొని ఉందొ ? ఆరోజు నడుస్తుంటే గుద్ద చూసానేమో అని అంత ఏడ్చి చచ్చావ్ ఇప్పుడు చూడు నేను వాడిని బట్టలు లేకుండా చూస్తున్నా. కాసేపుంటే వాటిని తాకబోతున్నా. చూస్తావా చూస్తావా అని వాడిని మనసులోనే టెన్షన్ పెడుతూ, మెల్లగా రెండు చేతులతో ఆమె రెండు పిరుదులపై చేతులు వేసాను అటు ఇటు.
ఆమె కొంచెం జర్క్ ఇచ్చింది. ఆమెకు కూడా ఇది మొదటిసారి. కానీ మేఘ ఆమెను బలంగా ఒప్పించింది. ఎలాగో వాడికి నువ్వు ఎవరో తెలీదు. కనీసం నీ ముఖం కూడా కనపడడం లేదు. పోనీ ఎక్కడైనా చిప్పల్లా వాడికి మనం ఎవరో తెలీదు వాడిని ఎవరు నమ్మరు. కాబట్టి సిగ్గు లేకుండా పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయి అని మేఘ బలంగా ఒప్పించడం తో, ఇప్పుడు నా ఓనర్ గాడి పెళ్ళాం నా ముందు సిగ్గు లేకుండా బెట్లు విప్పి గుద్ద చూపిస్తూ ఒంగొని ఉంది. నేను ఆమె పిరుదుల పై చేతులు వేసి నిమిరాను. అలా నిమురుతూ ఉంటె నా మొడ్డ పూర్తిగా ఇంతకు మునుపు ఎన్నడూ లేవనంత లేచింది. వాటిని వాటి స్పర్శను అనుభవిస్తూ ఉంటె మేఘ కోపంగా ఇది నీకు శిక్ష, శోభనా కాదు నాయి అంది. వెంటనే నేను కొంచెం ఏడుపు ముఖం పెట్టినట్లు నటిస్తూ, పక్కన నెమ్మదిగా తన రెండు పిరుదులను పూర్తి గా రెండు అరచేతులతో పట్టేసుకుని దొరికినంత కంద ను పట్టుకుని పిసుకుతూ విడదీసాను. అబ్బో అసస్లు ఎక్ష్పెక్త్ చేయలేదు. నేను ఇంకా దరిద్రంగా నల్లగా వాసన కొడుతూ ఉంటుంది అనుకున్నా. కానీ విజ్జు చాలా నీట్ గా పెట్టుకుని దాని గుద్దను అని అనుకున్నా. చీలిక కూడా చాలా తెల్లగా అసస్లు నలుపు లేకుండా చాలా నెట్ గా ఉంది. పైగా వాసనా కూడా ఎం ఐ రావడం లేదు. దాంతో హమ్మయ్య అం ఇఊపిరి పీల్చుకునన. ఆమె గుడ్డ బొక్క చూస్తూ, మెల్లిగా హాని ని చేత్తో తీసుకున్నా. హాని లో ఒక వేలును ముంచి, ఆమె పిర్ర ను ఎడమ చేత్తో అలాగే కాండను పట్టుకుని విడదీసి చూస్తూ , సరిగ్గా ఆ గుడ్డ బొక్క దగ్గర నా వేలును పెడుతూ, ఆ గుద్ద చుట్టూ వేలుతో రాసాను.
అలా రాసి, ఇంకో సరి వేలును ముంచి, తన గుద్ద చీలిక పై నుండి కింది వరకు ఆల్మోస్ట్ పూకు ద్వారం వరకు రాసాను. ఆమె కళ్ళు మూసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంది. నేను ఆమె పిర్ర ను వొదిలేసి., హాని ని తీసుకుని, అరా చేతిలో పూసుకున్నాను. పక్కనా ఉన్న ముగ్గురు తీక్షణంగా నన్నే చూస్తూ వాళ్ళ పూకులు నలుపుకుంటుంన్నారరు నేను ఆ హాని ని తీసుకుని అరా చేతిలో మొత్తం అనుకుని, రెండు చేతులు ఆమె రెండు పిర్రల పై ఒక్కొక్కటి వేస్తూ, నా చేతికి ఉన్న హాని ని ఆ పిర్ర మొత్తం అంటే లా రెండు పిర్రలకు హాని ని పూసాను. ఆమె సమ్మగా కళ్ళు మూసుకుని ఉంది. నేను అలా మొత్తం పిర్రలను నేను చేతులతో రాస్తూ, మొత్తం కవర్ చేసాను. అలా చేసి మల్లి ఇంకో సారి హాని ని పూసుకుని తన పిరుదులకు పూసాను. పూసి ఒక్కసాగారి తన రెండు పిర్రలను రెండు చేతులతో పట్టుకుని పిసికాను. ఆమె హ్మ్మ్ అని అంది. ఆ మూలుగు విని, కొంచెం ఆపుకోవే లంజ నీ గుద్దను దెంగే తప్పుడు మూలుగు ఇలా అని మనసులో అనుకున్నా. ఆమె పిరుదులను చేత్తో పట్టుకుంటూ పిసుకుతూ ఉటనే హాని ఉండడం వాళ్ళ జారుతూ ఉన్నాయి. నేను నా నాలుక ను తన గుద్ద చీలిక మీద పెట్టాను. చాలా నెట్ గా తెల్లగా ఉన్న ఆమె చీలిక ను పై నుండి నాకుతూ గుద్ద బొక్క వరకు నాకాను. ట్రూవాత బొక్క కింద నాకుతూ, మల్లి గుద్ద బొక్క దగ్గరకు వచ్చాను. వచ్చి ఒకసారి ఆమె ముఖం చూసాను. ఆమె కళ్ళు మూసుకుని ఇఉంది. నేను ఇప్పుడు గణేహ్స్ గాడు ఆమె ను నన్ను చూస్తూ ఉన్నట్లు ఊహించుకుని చూడరా ఇప్పుడు నీ పెళ్ళాం గుద్ద లను ఎలా దెంగుతానో అని చూస్తూ, వాడు చూస్తుండగా నా వేలు ను తీసి ఆమె గుద్ద స్వరం దగ్గర పెట్టాను. చాలా టైట్ గా ఉన్న ఆమె ముగ్ధ బొక్క ముందు నా వేలు పెట్టి, విజ్జి ముఖం చూస్తూ, మెల్లిగా ఆ వేలు ను లోప్లలికి అన్నాను. ఆమె ప్రశాంత మైన ముఖం మెల్లిగా నేను లోపలి పెడుతూ ఉంటె కాస్త టెన్షన్ పడ్డట్లు గా మారిపోయింది. తన ముఖం అలాగే చూస్తూ, నేను నా వేలు ను ఇంకాస్త లోపలి పంపించాను. నా వేలుకే తన ముఖం మొత్తం టెన్షన్ గా మారిపోయింది. ఎందుకు అంటే ఆమె గుద్ద బొక్క చాలా టైట్ గా ఉంది. నేను ఆ వేలును పయతకు తీసి మల్లి హాని పోసుకుని ఆమె గుద్ద బొక్క దగ్గర పెట్టాను. ఆమె ముఖం వైపు చూసా. ఇప్పుడు మల్లి మాములుగా పెట్టింది. నాకు అది నచ్చలేదు ,, వెంటనే నా వేలు తన గుద్ద బొక్క దగ్గర పెడుతూ మల్లి లోపలి తోసాను. నెమ్మదిగా తోస్తుంటే ఆమె ముఖం లో మారే కదలికలు నాకు బాగా నచ్చాయి. అలా లోపలి తోసి, మనసులో అక్కడ గణేష్ గాడు ఉన్నట్లు ఊహించుకుని చూడరా నీ పెళ్ళాం గుద్దను నా వేలు ఎలా దెంగుతుందో అని వాడికి నా వేలును తన గుద్ద ను చూపిస్తూ ఆమె గుద్ద లో నా వేలును లోపలి బయటకు లోపలి బయటకు ఆడించడం మొదలుపెట్టా.
గణేష్ గడు మల్లి ఏడుపు ముఖం పెట్టాడు వాడి పెళ్ళాం ముఖ్మా చూస్తేనే ఫీల్ అయ్యేవాడికి నేను ఏమో దాని గుద్ద చూస్తూ, దాని గుద్ద లో వేలు పెట్టి దెంగుతూ ఉంటె వాడు కోపంగా బాధగా చూస్తూ ఉన్నాడు. నేను గుద్దను దెంగుతూ ఉంటె, కింద ఆమె ముఖం చూడాలి, కళ్ళు మూసుకుని సుఖంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంది. కొంచెం టైట్ గా ఉండడం వాళ్ళ ఇబంది పడుతున్నా కోడోత్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది లంజ. ముందు ఏమో వొద్దు వొద్దు అని వగలు దెంగింది. ఇప్పుడేమో వేలు తో దెంగుతూ ఉంటె చిన్న చిన్నగా మూలుగుతూ దెంగించుకుంటుంది. ఇక ఇంటికి వెళ్ళాక దీని గుద్దలో మొడ్డ పెట్టి దెంగితే ఇంకేం అవుతుందో అని నవ్వుకున్నా. ఆమె గుద్ద బొక్క చుట్టూ రాసిన హాని ని నా నాలుక తో రాసి చిన్న ఆ బొక్క చుట్టూ నా పంటి తో కొరికి ఒక ఘాటు పెట్టాను. ఆమె జర్క్ ఇస్తూ ఆహ్ అని అంది. నేను సమ్మగా తానై చూసి, ఇంకా గణేష్ గాడిని చూసి, చూడు రా ఆ రోజు ఏడ్చావు కదా ఇవ్వాళా నా పంటి తో రౌండ్ గా నీ పెళ్ళాం గుద్ద బొక్కకు ముద్ర వేసాను. రాజమౌళి ముర లాగా ఇది నా ముద్ర, ఇక నుండి నీ పెళ్ళాం గూద్ నాకే సొంతం. దాన్ని దెంగాలి అన్నా కూడా నువ్వు నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. టీయూస్కుని ఆ గుద్ద ను దెంగేటప్పుడు ఆ పంటి గాట్లు చూసి కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడవాలి. అయ్యో నా పెళ్ళాన్ని నా దగ్గర పని చేసే లౌ క్లాస్ వాడు దెంగి ముద్ర పెట్టాడే అని కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడవాలి. అలా ఏడుస్తూ ఉంటె నీ పెళ్ళాం చూసి దెంగలేక ఏడుస్తున్నావా ? నీ బదులునీ దగ్గర పని చెస్ శివ గాదె బెటర్, దెంగి దెంగి నన్ను ఏడిపిస్తాడు. నీలా దెంగలేక ఏడవలేదు అని నీ పెళ్ళాం నిన్ను గుజ్జ వాడిలా చూస్తూ ంటే నువ్వు లేదు నేను దెంగుతా దెంగుతా అని లేవలేని మొడ్డ తో నీ పెళ్ళాం గుద్ద ను దెంగుతూ ఉంటె, ఆమెకు చిరాకు వచ్చి , అసలు లేవని మొడ్డ ను నా గుద్ద లోకి ఎలా పంపిద్దాం అని అనుకుంటున్నావు అని తిట్టేసి అర్ద రాత్రి నా ఇంటికి వచ్చి నాతో నా బెడ్ మీద పడుకుని గుద్ద పైకెత్తి దెంగమంటూ ఉంటె నేను నీకు విడో కాల్ చేసి నీ పెళ్ళాం ను దెంగుతూ ఉండడం చూపిస్తూ ఉంటె అబ్బా ఆ ఊహ ఎంత బాగుందో అని అనుకుంటూ ఉన్నా.
ఆమె నేను అలా పంటి ఘాటు పెట్టగానే చిన్నగా చేయరా పండి అని అంది. నేను సరే ఐ అంటూ నా నాలుక తో ఆమె గుద్ద ద్వారాన్ని ఇంకా బాగా నాకుతూ మధ్య మధ్యలో గుద్ద బొక్కని కొరుకుతూ, చేతులతో ఆమె రెండు పిర్రలను పట్టుకుని పిండి పిసికినట్లు పిసుకుతూ లంజా ఏమున్నావే అని అన్నా. ఆ మాటలు ఆమెకు వినపడ్డాయి. వెంటనే ఆమె ముఖం చూసా. ఏమైనా అంటుంది ఏమో అని. కనై ఆమె ఏమి అనలేదు. నేను మనసులో నవ్వుకుని నిజంగా లంజ నే ఇది అని అనుకుని మల్లి నోటితో ఆమె గుద్ద ను నాకుతూ ఉన్నా. ఆమె గు ద్వారమా య్యాక మిగితా రెండు పిర్రలను చూసా. తెల్లగా మెరుస్తూ ఉన్నాయి. వాటినే చూస్తూ హాని తో మెరుస్తూ ఉన్న వాటిని నాలుక తో నాకడం మొదలు పెట్తాను.
 ఆమె చిన్నగా ఏదో అంది. నేను ఏంటి అన్నట్లు నాలుక తో నాకడం ఆపేసి చూసా. ఆమె చిన్నగా గొణుగుతూ, అక్కడ మాత్రం కోరికకు రా లంజ కోడలా నా మొగుడు చూస్తాడు అని అంది. నేను హ్మ్మ్ అని అంటూ, ఆమె గుద్దను చూసి మల్లి నాకుతూ నాకు కూడా అదేనే కావాల్సింది లంజ అని అంటూ తన పిర్రలను పూర్తిగా నాకేసా.

మధ్య మధ్య లో తన పిర్రలని నా నోటి నిండా పట్టినంత తీసుకుని గట్లు పడకుండా మేత మెత్తగా కొరుకుతూ పిర్రల నిండా ముద్దులు పెడుతూ, నాకుతూ, istamochhinotlu నలిపేస్తూ, గుద్దలని తనితీరా నచ్చినంత సేపు ముద్దులు పెడుతూ మధ్య మధ్యలో కొరుకుతూ ఆపే నాలుక తో నాకుతూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నాతో పాటు ఆమె కూడా ఎంజాయ్ చేసింది.
ఆమె సంతృప్తిగా చూసింది. నేను చివరిగా ఒకేసారి నా వేళ్ళతో తన గుద్ద దేవారం దగ్గర పెట్టి. నా రెండు వెళ్ళాను తోయడానికి చూసా. కనై అది అవ్వలేదు. దీనెమ్మ ఈ రెండు వెళ్లే దూరడం లేదు నా మొడ్డ ఎలా దూరుద్ది అం యనుకున్నా. ఆమె నేను ఆలా చేస్తుంటే గుద్ద ను నా వెల్క కు ఎదురు ఒత్తింది. అంటే ఈ లంజ కు కూడా బాగా నచ్చింది అన్నమాట అని అనుకుంటూ నా వేలును ముణ్దు ఒకటి దూర్చి, చిన్నగా సందు చేసుకుని ఇంకో వేలును కూడా లోపలి పంపించాను.
రెండు వేళ్ళు పెడుతుంటే తన ముఖం అంతా చిట్లించి ఉంది. కనై నేను వేలు పెడుతుంటే ఆపాలని చూడలేదు. నేను ఇంకా కొంచెం ముందుకు పెడుతూ ఉంటె మేఘ వచ్చి ఆపేసింది. ఎరా దెంగుతావా దాన్ని ? అని అంది. నేను అవును అన్నట్లు ఆశగా చూసా. ఆమె మొహం మీద కొడుతున్నట్లు చేయి లేపుతూ దెంగుతా వెధవ, మూసుకుని వెనక్కు వేళ్ళు అని అంది. విజ్జు ముఖం చూసా కొంచెం నిరాశగా చూసింది. నేను వెనుకకు వెళ్ళా. బహుశా నా పని తనం ఆమెకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటా, ఇలా అయితే ఇంటికెళ్ళాక ఇంకా ఈజీ గా దెంగొచ్చు దీన్ని అని అనుకున్న. మేఘ ఒంగొని ఉన్న ఆమెను చూసి ఇంతే లంజా వాడితో దెంగించుకుంటావా ? లేవు ముందు అని అంది. విజ్జు అమాయకంగా లేచి , మేఘ నుసి చూసింది. మేఘ మాట్లాడుతూ ఉంటె ఆపు అని అంది. మేఘ ఏమైంది అన్నట్లు చూసింది. విజ్జి మహా రాణి లా మాట్లాడుతూ, నేను అతని నాకుడికి సంతోషించాను. అతనిని రెండవ దశకు పంపిస్తున్నాను అని అంది/. మేఘ నవ్వుకుంది లంజ కు బాగా నచినత్లు ఉంది అని అనుకుందేమో మరి.

 

7ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Owner Gaadi Meeda Kopanni Vadi Pellam Meeda Chupincha – 9,వోనర్ గాడి మీద కోపాన్ని వాడి పెళ్ళాం మీద చూపించా   ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Owner Gaadi Meeda Kopanni Vadi Pellam Meeda Chupincha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button