P3 (Prema,Paga,Poratam)

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 10 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) - 10 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

P3 (Prema, Paga, Poratam) – 10 | P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) | Telugu Boothu Kathalu

SRD79

P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
P3 (Prema, Paga, Poratam) , P3 (ప్రేమ, పగ, పోరాటం) , telugu hot stories
హీన- ఏమీలేదు కొద్దిగా తలనొప్పిగాఉంది.
నేను-ఎక్కడ మీ ఇల్లు?
హీన- ####నగర్ అక్కడ.
నేను-(బస్ స్టాప్ వచ్చేసింది నేను ఆపకుండా ముందుకు పోనిచ్చాను)
హీన-బస్ స్టాప్ వచ్చింది ఆపు.
నేను-నేను వెళ్ళేది అటువైపునుండే నిన్ను మీ ఇంటి దేగ్గర దింపుతాను
హీన-సరే
15ని!!తరువాత ####నగర్ వచ్చేశాము
హీన-రాజ ఇక్కడ ఆపు నేను వెళ్తాను.
నేను-సరే నీ ఇష్టం (బండి ఆపాను తను బండి దిగి వెళ్లిపోయింది)
నేను బండి తీసుకుని ఆఫీస్ కి వెళ్ళాను అక్కడ మానస నాకోసం వెయిట్ చేస్తుంది.
మానస-రండి సర్. మీకే ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా.
నేను-మీటింగ్ కి అందరూ వచ్చేశారా?
మానస-అందరూ వచ్చేశారు మీదే ఆలస్యం, మీ డ్రెస్ మీ కేబిన్లో ఉంది,వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి రండి
నేను ఫ్రెష్ అయ్యి కబోర్డ్ తియ్యగానే లోపల సూట్ ఉంది అది వేసుకుని బ్యాటకి రాగానే మానస అలాగే చూస్తుంది. నేను దేగ్గరకి వెళ్ళి చిటికే వేసిన రెప్ప వేయట్లేదు
నేను-(తన భుజాలు పట్టుకుని గట్టిగా ఊపుతూ) పాప ఇలా చూస్తే రేపు నీమొగుడు ఫీల్ అవ్వుతాడు.
మానస-(సిగ్గుపడుతూ) సారి సర్ రండి ఇటువైపు.
అని కాన్ఫెరన్స్ రూమ్ కి తీసుకువెళ్లింది. నేను వేళ్ళగానే మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది మానస అందరితో పరిచయం చేయించింది నాకు ఒకపక్క మానస,మరోపక్క మానేజర్ ఉన్నారు
మానస-సర్ వీళ్ళు ముంబై నుండి వచ్చారు పేరు హర్జిత్(45),మంజిత్(50)
నేను అందరికీ హాయి చెప్పి మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయమన్నాను. మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది హర్జిత్ తన కంపెనీ,డీల్ గురించి చెపుతున్నాడు మీటింగ్ బగా జరిగింది. డీల్ జరుగుతున్నతసేపు మంజిత్ మానసని చూస్తూ ఉన్నాడు.అది నాకు నచ్చలేదు.డీల్ ఫైనల్ అయ్యింది సంతకాల కోసం డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు వాటిని
నేను-మీరు ఒకసారి చూడండి(మేనేజర్ కి ఇచ్చాను)
మంజిత్-రాజ గారు మీరు చేస్తున్నది తప్పు, డీల్ చేసే టప్పుడు బయటవాళ్లు ఇన్వోల్వ్ అవ్వకూడదు.
నేను-it’s ok ఏమి అవ్వదు,మీరు చూడండి మేనేజర్ గారు
మంజిత్-(కోపంగా)అస్సలు పనివాళ్లని లోపలికి రనివ్వకూడదు
నేను-మానేజర్ గారు ఫైల్ కింద పెట్టండి.
మంజిత్-ఇప్పుడు లైన్లో పడ్డాడు.
నేను-సుర్జిత్ గారు ఇప్పటి వరుకు మీతో బిజినెస్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం ఇప్పటి నుండి మీతో బిజినెస్స్ చేయటం చాలా కష్టం (ఫైల్ ముందుకు తోశాను)
సుర్జిత్-సారి సర్ ఏమైన తప్పు జరిగిందా?(ఈ మంజిత్ కుదురుగాఉండడు)
నేను-మీ తప్పులని నేను వెలుఎత్తి చూపించదలచలేదు. అవి ఏంటో మీరు తెలుసుకుని,(మంజిత్ ని చూస్తూ )వాటిని తీసి రండి. అప్పుడు ఆలోచిస్తాను.
మంజిత్-(కోపంగా)ఒక పనివాడి కోసం కోట్లడీల్ ని వదులుకుంటావా ?
నేను-మాటలు జాగ్రత్త మంజిత్ గారు అతను పనివాడు కాదు నాకు బాగా కావలసిన వాడు,నా భందువు. ఇది కంపిని కాదు నా కుటుంబం. ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చిన ఇతని కాలుకిందకి రావు.కాబట్టి మీరు వెళ్లవచ్చు. మీరు ఇంకొక సారి అతన్ని పనివాడు అన్నారు అంటే బాగోదు.
మంజిత్-(కోపంగా కుర్చీలో నుండి పైకి లేస్తూ )లేకపోతే ఏం చేస్తావ్?
నేను-నేను ఏమి చేస్తానో ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ల అందరికీ తెలుసు కావాలంటే ఎవరినైనా అడగండి.(పైకి లేస్తూ) మానస నా కాబిన్లోకి పద నీతో మాట్లాడాలి,మేనేజర్ గారు మీపని చూసుకోండి.ఇక్కడ పని అయ్యిపోయింది.(నా కేబిన్ లోకి వెళ్లిపోయాను.)
సుర్జిత్ చేసేదిఏమీలేక మంజిత్ తీసుకుని కంపెనీ బయటకి వచ్చి హోటల్ కి వెళ్ళాడు రూంలో మంజిత్ కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు
మంజిత్-ఎంత దమ్ము వాడికి డీల్ కాన్సిల్ చేస్తాడ? ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఇలాంటి అవమానం జరగలేదు(మందు తీసుకుని తాగుతూ)
సుర్జిత్-ఇంతకు ముందు అంటే వాళ్ళకి డబ్బు మాత్రమే కావాలి కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. వాడి వయసుకి  వాడి చేతలకి అస్సలు సంభందం లేదు
(మందు తాగుతూ) వాడు నాతో మాట్లాడుతూ నీ చూపులని,నీ మాటలని గమనిస్తున్నాడు.ముఖ్యంగా నువ్వు అమ్మాయిని చూడడం చూశాడు.
మంజిత్- అంతా బలుపా వాడికి ఆగు మన మనషి ని కనుక్కుంటాను.(అని ఒక ఫోన్ చేసిస్పీకర్ లో పెట్టాడు వాడు లిఫ్ట్ చేయగానే ) ఏంటి డీల్ ఎందుకు కాన్సిల్ అయ్యింది? ఎవడు వాడు?
(అటునుండి)ఏమి జరిగింది సార్ లోపల
(మంజిత్ లోపల జరిగింది మొత్తం చెప్పాడు)
(అటునుండి)సార్ మీరు చాలా లక్కీ సర్
సుర్జిత్-ఎందుకు?
అటునుండి-అతను కంపెనీ ఓనర్, ఈ మద్యనే అయ్యాడు.వచ్చిన రోజే చిన్న తప్పు చేశాడని సీనియర్ ఉద్యోగిని కొట్టుకుంటూ గేట్ వరుకు తీసుకుని వెళ్ళి బయటకి విశేరేశాడు.అలాంటిది మిమ్మల్ని వదిలేశాడు.(అది వినగానే ఇద్దరికీ చెమటలు పట్టాయి)
సుర్జిత్-సరే మేము మల్లి ఫోన్ చేస్తాను.(అని ఫోన్ పెట్టేశాడు) మంజిత్ నేను చెప్పనా వాడు పైకి కనిపించేరకం కాదు.మనకి లాభం రావాలి అంటే కచ్చితంగా వాళ్ళతో డీల్ చేయాలి.కాబట్టి నువ్వు కోపం తగ్గించుకో ,అమ్మాయి తో జగర్త సరేనా
మంజిత్-సరే ట్రై చేస్తాను. రేపు వెళ్దామ?
సుర్జిత్-రేపు కాదు కొద్దిగా టైమ్ కావాలి. అప్పుడు వెళ్దాం.ప్రస్తుతం మనం ముంబై వెళ్లిపోదాం.
మంజిత్-నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చెయ్యి నేను ఏమి మాట్లాడను.
ఆఫీస్ లో
నేను-మానసా టీ చెప్పు తలనొప్పిగా ఉంది.
మానస- సరే సర్ (వెళ్లిపోయింది)
నేను డ్రెస్ మార్చుకుని కూర్చోగానే మానస టీ పట్టుకుని వచ్చింది. టీ తాగుతూ మానస పెళ్ళికి ఎంత టైమ్ ఉంది?
మానస-ఇంకా వారం రోజులు ఉన్నాయి.
నేను-ఒకసారి మీ నాన్నని అదే మానేజర్ గారిని పిలువు.
మానస- (తను ఫోన్ చేసి మానేజర్ ని రమ్మంది.) వస్తున్నారు సర్.
నేను-టీ బాగుంది ఎవరు పెట్టారు?
మానస-నేనే పెట్టాను సర్
నేను-మొగుడిని బాగా సుఖపెడతావ్ అన్న మాట. అమ్మ !నేను స్ట్రైయట్గా చెప్పాను డబుల్ మీనింగ్ లేదు వంటలతో
మానస- సిగ్గుపడుతూ)చాలా థాంక్స్ సర్
నేను-ఎప్పుడు సర్ అంటావు ఎందుకు నన్ను పేరు పెట్టి పిలవచ్చుగా.
మానస- సారి సర్ ఆఫీస్ లో ఉన్నపుడు అలానే పిలుస్తాను.
నేను-అంటే బయట పిలుస్తావా?( మానస అవును అని తల ఊపింది.మానేజర్ వచ్చారు )
మానేజర్-ఏంటి బాబు రమ్మన్నావ్?
నేను-రండి కూర్చోండి మీతో మాట్లాడాలి.
మానేజర్-ఏంటో చెప్పు.
నేను-ఇంకా వారం రోజుల్లో అమ్మాయి పెళ్లి పెట్టుకుని మేరు ఏంటి ఇక్కడే ఉన్నారు? వెళ్ళి పనులు మొదలుపెట్టండి.హడావిడి లేదు ఏమీలేదు ఏంటి?
మానేజర్-పెళ్లి సింపుల్ గా చేద్దాం అనుకున్నాం అందుకే కంగారూ ఏమీలేదు ఇంకా పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టాలి
నేను-రేపటినుండి మీ పనులు అన్నీ పక్కవాళ్ళకి అప్పచెప్పి పెళ్లి పనులు చూడండి. నువ్వు కూడా పెళ్లి కూతురువి పార్లర్కి వెళ్ళు,అందంగా ఉండు. ఏమైనా పనులు ఉంటే నాకు చెప్పండి నేను చేస్తాను.
మానేజర్-ఏమీలేవు బాబు నేను మానస అన్నీ చూసుకుంటున్నాం.
నేను-మీ ఇష్టం నేను వెళ్తాను.  వాళ్ళకి బాయ్ చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను.
4గం!!కి  ఇంటికి వెళ్ళగానే అమ్మ టీ కి పిలిచి “ఇందాక భాను వచ్చింది వెళ్ళి వాళ్ళని కలువు”.  “సరే టీ తాగి  వెళ్లికలుస్తాను”. టీ తాగేసి భాను ఇంటికి  దేగ్గరకి వెళ్ళాను అక్కడ భాను రజియా ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు.నేను వెళ్ళగానే భాను నాదేగ్గరకి వచ్చింది. షెడ్ కి వెళ్తున్నా రమ్మని చెప్పి వాళ్ళని బండి మీద్ ఎక్కించుకుని షెడ్ వెళ్ళాం దారిలో “భాను వాళ్ళు వస్తున్నారా”
భాను-ఈపాటికి షెడ్ దేగ్గరకి వచ్చిఉంటారు.
నేను-రజియా నీతో ఫ్రీగా ఉంటుందా?
భాను-ఉంటుంది.మేము మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యిపోయాము. అదిగో వచ్చేది వాళ్ళే (దారిలో వస్తున్న ఇద్దర్ని చూపిస్తూ)
నేను-మంచిది.(షెడ్ వచ్చేసింది) బండి పక్కనే పెట్టి షెడ్ తలుపు తీసి లోపలకి వెళ్ళాను నాతో పాటు భాను,రజియా లోపలకి వచ్చారు.
నేను-రజియా కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తావా?
రజియా-ఒకనిమిషం (రెండు బోటిల్స్ తీసుకుని మోటార్ రూంలోకి వెళ్లింది.జయా కమల లోపలికి వచ్చారు)
భాను-(వాళ్ళతో)జయా,కమల నేను చెప్పనే ఇతనే అతను.
నేను-(భాను మద్యలో ఆపి)నా పరిచయం నేనే చేసుకుంటాను. నా పేరు రాజ, మీ వీడియోస్, మిమ్మల్ని వాళ్లనుండి సేవ్ చేసింది నేనే, కానీ పూర్తిగా సేవ్ అవ్వలేదు,మీకు మీ గురుంచి తెలసు,మీరు నష్టపోయింది,కష్టపడింది కానీ మీ అందరికంటే ఎక్కువ నష్టపోయింది,కష్టపడింది రజీయనే. తనకి ఈ విషయం ఏమి తెలియదు. ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నది తనతో మాట్లాడాలి ,తనని ఒప్పించాలి. అని ఒక్క గుక్కలో చెప్పేశాను. రజియా అప్పుడే నీళ్ళు పట్టుకుని వచ్చింది. నీళ్ళు తాగుతూ భానుకి సైగ చేశాను. భాను సరే అని తల ఊపింది. భాను-రజియా వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ పేరు జయా,కమల వాళ్ళు హాయి చెప్పారు.
రజియా- హాయి
భాను- రజియా మేము అందరం ఇక్కడకి కలవడానికి ఒక కారణంఉంది. దానితో నీకు లింక్ ఉంది
రజియా-ఏంటి ఆ లింక్?
భాను-చూడు రజియా నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను కంగారూ పడవద్దు ఆ లింక్ ఏంటి అంటే………. అదీ………మణి,రోని,అలీ.
వాళ్ళ పేర్లు వినగానే రజియా చెమటలు పట్టాయి,కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయి. భాను తనని మంచం మీద కూర్చోబెట్టింది.
రజియా-వాళ్ళ గురించి మీకు ఎలా తెలుసు???(వణుకుతూ)
జయా-మేము వాళ్ళ చేతుల్లో ఇరుక్కుపోయమ్.
భాను-మమ్మల్ని కాపడింది రాజ నే. నీ గురించి చెప్పింది రాజనే, నువ్వు వాళ్ళ వల్ల నష్టపోయావని.
జయా-వాళ్ళు నిన్నే కాదు మమ్ముల్ని కూడా బ్లాక్ మైల్ చేసి నాశనం చేశారు.(ఏడుస్తూ)
కమల-ఇప్పుడు పూర్తిగా విడుదల అవ్వడము ఇప్పుడు మన చేతుల్లోనే ఉంది.
భాను-మేము వాళ్ళ మీద పగతేర్చుకోవాలి అందుకు నువ్వు మాతో పాటు కలవాలి. లేకపోతే వాళ్ళ నుండి మేము  తప్పించుకున్న నువ్వు ఇరుక్కుపోతావ్.
రజియా- నాకు భయంగా ఉంది.
నేను-నువ్వు బయపడితే ఇక్కడే ఉండి పొతావ్. ధైర్యం చూపిస్తే ముందుకు వెళ్లగలవ్. నువ్వు ముందుకు వెళ్లడానికి మేము హెల్ప్ చేస్తాం. అందుకు నువ్వు నీ గురుంచి చెప్పాలి అంతా . ఎందుకంటే చెపితేనే నీ భయం,భాద బయటకి వస్తుంది.
రజియా-(ఒకసారి నా వైపు చూసి తలదించుకుని) అలీ మాఇంటి పక్కనే ఉంటాడు. మా ఇంట్లో నేను, నాన్న ఉంటాము. నాన్నకి మందు తాగే అలవాటు ఉంది .ఒకరోజు దాన్ని ఆసరా తీసుకుని నాన్నని మందులో ముంచేసి మాయింట్లో చొరపడి నన్ను రేప్ చేశాడు.దాన్ని వీడియో తీశాడు
ఆతరువాత  నాన్నని మోసం చేసి 1లక్ష అప్పు తీసుకున్నట్టు పేపర్ల మీద సంతకం చేయించాడు. అది చూపించి వారం రోజులు నన్ను రేప్ చేశాడు.
తరువాత కొన్నిరోజులతరువాత వాళ్ళ ఇద్దరు వచ్చారు.నేను వద్దని వేడుకున్న నన్ను వదలలేదు నా మీద బలవంతం చేశారు. దానివల్ల నేను వారం రోజులు మంచాన పడ్డాను. అలా అపుడప్పుడు ముగ్గురు వచ్చేవారు. మొన్ననే ముగ్గురు వచ్చి వెళ్లారు. తరువాత నువ్వు పని అనిచెప్పి వచ్చావ్
నేను ఇంట్లో ఉంటే నన్ను వీళ్ళు వదలరు అందుకే పనిలో జాయినయ్యాను, వాళ్ళ అప్పునీ కూడా తీర్చేయవచ్చు అనుకున్నాను.
భాను-ఇంతకీ నువ్వు మాతో కలుస్తావా లేదా?
రజియా-నాకు భయం వేస్తుంది.
నేను-తను మీతో కల్సినట్టే. (మిగతా వాళ్ళతో) కొత్త విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా?
జయా-ఒకటి ఉంది.నిన్న రోని వచ్చి వీడియో ఉందని చెప్పి రేపు ముగ్గురు వస్తామని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు.
నేను-నీ మీద వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చిందా?
జయా-లేదు. ఏమి అనుమానం రాలేదు.
నేను-మంచిది,చాలా మంచిది. జాగ్రత్తగా వినండి, మనల్ని వెతుకుంటూ ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది. మీదేగ్గర ఐడియాస్ ఉన్నాయా?
కమల-వాళ్ళ చేతులు నరుకుదాం
జయా-వాళ్ళ కాళ్ళు కూడా నరికేద్దామ్.
భాను-లేదు వాళ్ళని చంపేద్దాం.
నేను-వామ్మో ఐడియాలు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి. నాదేగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది దాన్ని ఫాలో అవ్వండి.
భాను-ఏమిటది? మాకు ముందే చెప్పు, నాగుండే లాగా గట్టిది కాదు చాలా వీక్ ఒక్క దెబ్బకి జారిపోతాయి.(నవ్వుతూ)
నేను-మనకి ముందు ఒక ఇల్లు కావాలి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అరుపులు,కేకలు విన్న రాకూడదు.
2.జయా నాకు కొన్ని వయాగ్రా టాబ్లెట్స్ కావాలి.
జయ-నువ్వు చెప్పిన రెండు నేను చేయగలను.
నేను-మంచిది. ఇల్లు ఎక్కడ?
జయ-మాయిల్లు, చుట్టుపక్కలవారు తిరపతికి వెళ్లారు. 5రోజుల తరువాత వస్తారు. అందుకే వాడు నిన్న వచ్చింది. వయాగ్రా ఉన్నాయి కానీ అవి అమ్మిన్నట్టు రికార్డ్ చూపించాలి. అది నేను మానేజ్ చేస్తాను.
నేను- నన్ను ఒకసారి మీ ఇంటికి తీసుకువెళ్ళు.నేను  కొన్ని సెట్ చేసుకోవాలి.
జయ-అలాగే వెళ్ళేటప్పుడు నాతో రా తీసుకువెళతాను.
నేను-ok రేపు సాయంత్రంతో మీ పగ,బాద అన్నీ తీరిపోవాలి. ఈ విషయం బయటకి తెలియకూడదు.
భాను-నాకు అర్దమయ్యింది.నేను చూసుకుంటాను.
నేను-నేను వెళ్తాను. రజియా నువ్వు ఏమి భయపడమాకు అంతా మంచి జరుగుతుంది. జయ రా వెళ్దాం.
జయాని తీసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను మూడు గదుల ఇల్లు కిచెన్,బెడ్రూం,స్టోర్ రూమ్.స్టోర్ రూం చిన్నది తక్కువ సామాన్లు ఉన్నాయి.
నేను-జయ ఇవి అన్నీ తీసి బయటపెట్టు  ఇది కాళి గా ఉండాలి. లోపల లైట్ ఉందిగా?
జయ-అలాగే.లైట్ ఉంది.
నేను-వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు?
జయ-రేపు సాయంత్రం వస్తారు. రాత్రి అంతా ఉంటారంటా.
నేను-నేను రేపు మద్యాహ్నం వస్తాను. నేను వెళ్తాను.
ఇంటికిరాగానే అమ్మ భోజనం పెట్టింది తినేసి పడుకున్నాను.
తెల్లవారురోజులాగానే  అన్నీ పూర్తి చీసి కాలేజ్ కి వెళ్ళాను అక్కడ వాళ్ళకి కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పి మద్యాహ్నం లంచ్ చేసి బాయ్ చెప్పి వచ్చేశాను. నాతో పాటు హీన కూడా వచ్చింది. తను పొద్దుటినుండి మౌనంగా ఉంది. ఈసారి తనని వాళ్ళ ఇంటిదేగ్గర దింపాను.తను దిగి ఏమి మాట్లాడకుండా లోపలకి వెళ్లిపోయింది. నేను మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళి కొన్ని మందులు తీసుకుని,ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ కి వెళ్ళి హాండి కామ్ తీసుకుని ఇంటి వచ్చేశాను. భోజనం చేసి నా బ్యాగ్ తీసుకుని జయ ఇంటికి వెళ్ళాను. అక్కడ స్టోర్ రూమ్ లో బయటకి కనపడకుండా ఒకచోట క్యామ్ పెట్టి జయదేగ్గరకి వచ్చాను.
నేను-జయ వచ్చి రాగానే వాళ్ళు ఏమైనా తినటం,తాగటం చేస్తారా?
జయ-వాళ్ళు మందు తాగిన తరువాత చేస్తారు.
నేను-(టాబ్లెట్స్ తనకిస్తూ) ఇందులో వయాగ్రా, నిద్ర మాత్రలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి మందులో ఒక నిద్ర మాత్రా,1 వయాగ్రా  వెయ్యి.దానితో వాళ్ళు కొద్దిగా మత్తులోకి వెళ్తారు. వయాగ్రా మెల్లగా పని చేస్తుంది.అది 2 గం!! వరుకు దాని పవర్ తగ్గదు. వాళ్ళు మత్తులోకి వెళ్లారు అనిపిస్తే  వాళ్ళకు తెలియకుండా నా ఫోన్ కి రింగ్ ఇవ్వు. నేను పక్కనే ఉంటాను అన్నీ చూసుకుంటాను. వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు?
జయ-వచ్చేస్తారు టైమ్ అయ్యింది
నేను-ఇక్కడ నేను దాక్కోవాలి ప్లేస్ ఉందా? ఉంటే చూపించు.
జయ-ఉంది వంటగదిలో అటక ఉంది అక్కడ. (చూపిస్తూ)
నేను-1ని!! పక్కకి వెళ్ళు నేను బట్టలు మార్చుకుని నల్ల డ్రస్ వేసుకుని అక్కడ దాక్కుంటాను. నువ్వు ఎప్పటిలాగానే ఉండు.
సరే అని చెప్పి తను వెళ్లిపోయింది.నేను డ్రస్ మార్చుకుని బ్యాగ్ టి పాటు అటక పైకి ఎక్కి దాక్కున్నాను. ¼ గం!! తరువాత తలుపు కొట్టిన చప్పుడు వినిపించింది జయ వెళ్ళి తలుపు తీసింది ముగ్గురు లోపలికి వచ్చారు వెంటనే తను తలుపు వేసింది. కొద్ది సేపు తరువాత జయ మందు బాటిల్ పట్టుకుని కిచెన్ లోకి వచ్చింది. ఒకసారి అటక వైపు చూసి మందు బాటిల్ లో టాబ్లెట్స్ వేసి గ్లాస్ మందు పోసి దానిలో టాబ్లెట్స్  వేసి
నీళ్ళు తీసుకుని వెళ్లిపోయింది. వాళ్ళ మాటలు నాకు వినపడుతున్నాయి.
రోని-ఏయ్ వెళ్ళి తింటానికి ఏమైనా తీసుసుకురా.
జయ-అలాగే అని వెళ్లిపోయింది.
అలీ-(తాగుతూ) బావ  దీన్ని వదలకూడదు రా
మణి-అందుకే గా ఈ టాబ్లెట్ తెచ్చాను వేసుకుంటే 2గం!! దానికి  చుక్కలు చూపించాలి.వేసుకోండి.(తల ఒక టాబ్లెట్ వేసుకున్నారు.)
రోని-బావ తీసిన వీడియో అన్నీ పోయాయి మళ్ళీ  వీడియో తీద్దాం
మణి-సరే నాకు ఆ దొంగ ఎవడో దొరికితే వాడి గుద్ద పగలదెంగుతా.
అలీ-ఇంతవరుకు మనం గుద్ద  దెంగలేదు ఇవ్వాళ దీని గుద్ద దెంగుదాం.
రోని- గుద్ద  ఎవరిదైనా గుద్దే నేను దెంగుతాను.(తలుపు చప్పుడు అయ్యింది)
మణి- అదిగో వచ్చేసింది.మనకి రాత్రి మొత్తం ఉంది కొద్ది సేపు తరువాత మొదలు పెడదాం.
రోని-నీకు ఏంటి బావ ఇంకా రెండు రోజుల్లో పెళ్లి మాకు ఇంకా ఒక వారము ఉంది. మేము ఆగలేము. రాగానే మొదలు పెడదాం.
మణి-సరే మీయిష్టం.
జయ లోపలికి ఏదో ప్యాకిట్ తో వచ్చింది. కొద్దిసేపు తరువాత నా ఫోన్ కి రింగ్ వచ్చింది. నేను వెంటనే అటక దిగి ముసుగు వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళాను అక్కడ జయ బట్టలు లేకుండా రోని వళ్ళో ఉంది. మణి ,అలీ వాళ్ళ మొడ్డ పిసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు మత్తులో ఉన్నారు. నేను వెళ్ళి స్టోర్ తలుపు తీసి మణిని నగ్నంగా చేసి లోపలికి తోశాను. బయటకి వచ్చి అలిని నగ్నంగా చేసి లోపలికి తోశాను. జయని పక్కకి లాగి రోనిని అలాగే చేసి లోపలికి తోసి క్యామ్,లైట్ on చేసి వచ్చి బయటనుండి తలుపుకి గోళ్ళెం పెట్టి వెనక్కి తిరగగానే జయ నైటి వేసుకుని ఉంది. తన చేయి పట్టుకుని బయటకి తీసుకువెళ్లి తలుపుకి తాళం వేసి ఇంటి వెనక్కి వెళ్ళి స్టోర్ రూమ్ కిటికీ తీసి లోపల చూస్తున్నాం.నేను నా ఫోన్ తీసి ఒక చోట పెట్టి వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్న.జయ కిటికీ లోపల చూస్తూ గోడకి అనుకుని ఉంది.నేను తన వెనుక ఆనుకుని లోపల జరిగేది చూస్తున్న.లోపల వాళ్ళు మత్తులో ఒకళ్ల  మొడ్డ ఒకళ్లు చీకుతున్నారు.  నేను జయాకి అనుకుని ఉండటం వల్ల కింద నా మొడ్డ మెల్లగా లేచి జయ గుద్దలో గుచ్చుకుంటుంది.
తను మెల్లగా వేడేక్కుతుంది.తను ఒకసారి నా వైపు చూసింది.నేను తన వైపు చూసి మెల్లగా పెదాల మీద  ముద్దుపెట్టాను. తను నా వైపు తిరిగి ముద్దుకి సపోర్ట్ తెలిపింది. మేము లోపల జరిగేది అంతా మర్చిపోయి.ముద్దులో మునిగి పోయాం. నేను ముద్దు పెడుతూ నైటి మీదనుండి సళ్లు పిసికుతూ పేదలని వదిలి చెవి ని చీకుతున్నాను.జయ “అఃహ్…..హం……అలాగే……బాగుంది……..” నేను నైటి హుక్స్ తీసి లోపల చేయి వేసి సళ్ళని బయటకి లాగి ఒకదాన్ని పిసుకుతూ,ఇంకోదాన్ని చీకుతున్నాను.తను నన్ను గట్టిగా నొక్కుతూ “మెల్లగా” కొద్దిసేపు తరువాత వదిలేశాను తను గట్టిగా ఊపిరి తీస్తూ కిందకి కూర్చుని మొడ్డ తీసి పట్టుకుంది. “ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది”. “నచ్చలేద?”. “నచ్చింది చాల బాగా నచ్చింది.”అని మళ్ళీ చీకుతుంది.నా మొడ్డ పూర్తిగా గట్టిపడి రాడ్ లాగా అయ్యింది. తను పైకి లేచి నైటి తీసి కింద పక్కలాగా పరిచి కింద పడుకుని “ఇంకా నేను ఆగలేను తోరగా పెట్టు” . “అప్పుడెనా ఇంకా చాలా ఉంది.”అని పూకూ మీద ముద్దు పెట్టాను. తన ఒళ్ళు ఒకసారి జలదరించింది. నేను పూకూని చీకుతూ నాలుకని లోపలికి తోశాను.తను వెంటనే కార్చేసింది అది మొత్తం తాగేసి అలాగే చీకుతున్నాను.నా తాలని గట్టిగా ఒత్తుతుంది.నేను పైకి లేచి సళ్ళని చీకుతూ ఇంకోదాన్ని గట్టిగా నొక్కుతున్నాను. తను “నొప్పి…….అలాగే……మెల్లగా…..” అని అరుస్తుంది. నేను అలాగే చీకుతూ చేయి కిందకి పోనిచ్చి పూకులోకి రెండు వెళ్ళు తోసి ముందుకు వెనక్కి ఆడిస్తున్నాను. “హక్……మెల్లగా…….” అని నడుం పైకి లేపి ఊపుతుంది.  ఇంకా లేట్ చేయకూడదు.అనిపించి ముందే పెట్టుకున్న కండోమ్ తీసి పెట్టుకుని పూకూ పైన 4సార్లు రుద్దాను. “నేను ఇంకా ఆగలేను పెట్టేయ్”. నేను ఒకసారి రుద్ది లోపలికి ఒకేసారి తోశాను 4 అంగుళాలు లోపలికి వెళ్లిపోయింది. “అమ్మ….. మెల్లగా…..చిరిగిపోయింది………..”  గట్టిగా అరిచింది. చుట్టుపక్కల ఎవ్వరూ లేరు ఉంటే గనక వచ్చేసేవారు. నేను తన పేదలని అందుకుని ఇంకో షాట్ వేశాను ఈసారి పూర్తిగా వెళ్లిపోయింది తన అరుపు గొంతులోనే ఆగిపోయింది కళ్ళవెంట నీళ్ళు వచ్చాయి. నేను అలాగే ఉండి పేదలని చీకుతూ సల్లు పిసికుతున్నాను. కొద్ది సేపు తరువాత తను మామూలు అయ్యింది. తన పూకూ చాలా టైట్ గా మొడ్డ ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉంది నేను మెల్లగా కుమ్మటం మొదలుపెట్టి వేగం పెంచాను. తను “అలాగే…… ఇంకా…… గట్టిగా…..”అంటూ కర్చేసింది. నేను మొడ్డ బయటకి తీసి తనని ఒంగోబెట్టి వెనుకనుండి మొడ్డని పూకులోకి తోశాను.
ఒకేసారి పూర్తిగా వెళ్లిపోయింది.ఈ యాంగిల్ లో  పూకూ నరాలు మొడ్డని గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నాయి. నేను వెంటనే షాట్ల మీద షాట్లు వేస్తున్నాను. తను బిగపట్టి అరుపులని ఆపుకుని తట్టుకుంటుంది. నేను అలా కుమ్ముతుంటే తను కార్చేసింది తను అలసిపోయి కింద పడిపోయింది. తనని మామూలుగా పడుకోపెట్టి కుమ్మటం మొదలుపెట్టాను తనలో ఓపిక లేక అలాగే పడుకుని తట్టుకుంటుంది. నేను ఇంకా బలంగా వేస్తున్నాను,నాకు అయిపోవచ్చింది నేను కండోమ్ తీసి తన పొట్టమీద,సళ్లమీద కార్చెసి పక్కనే పడిపోయాను. బయట చల్ల గాలి,వెన్నెల వల్ల చిన్న కునుకు పట్టేసింది. పక్కన తనపరిస్తితి అలాగే ఉంది ఒంటి నిండా చెమటతో తను కూడా కళ్ళు మూసుకుని నిద్రపోతుంది. కళ్లుతెరిచి తనని కూడా లేపి కిటికీ నుండి లోపల చూసి జయ వైపు చూశాను. జయ నైటీ వేసుకుంటుంటే “ఆగు వేసుకోమాకు,అది తుడవమాకు అలాగే లోపలికి వెళ్ళు”. తను నావైపు వింతగా చూసి కుంటుకుంటూ లోపలికి వెళుతుంది(ఇంకా సంతోషం చుట్టుపక్కల ఎవరులేరు,అందులోనూ రాత్రి అదే పగలు అయ్యితే). వాళ్ళ మొడ్డలు,గుద్దల  నిండా రక్తం. కానీ వాళ్ళ మొడ్డలు  ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి నాకు ఏదో తేడా అనిపించింది. నా లెక్క ప్రకారం వయాగ్రా పవర్ తగ్గాలి. కానీ తగ్గలేదు.అనుమానం వచ్చి జయాని ఆపి
నేను-జయా నువ్వు ఏమైనా చేశావా?
జయ- (తలదించుకుని )చేశాను.
నేను-ఏమిచేశావ్?
జయ-నువ్వు ఇచ్చినవే కాకుండా నేను ఇంకో టాబ్లెట్ వేశాను.
నేను-ఎవరుచెప్పారు?వేయమని.
జయ-నిన్న నువ్వు వెళ్ళిపోయినంక భాను చెప్పింది అందుకే వేశాను.
నేను-నీకు అర్దం అవ్వుతుందా? నువ్వు ఏమిచేసావో. వాళ్ళ ఒంట్లో మొత్తం 3 వయాగ్రా లు ఉన్నాయి.ఒకటి 2గం!! పవర్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు      6,7 గం!! చేయగల పవర్ ఉంది. మొదటిసారి ఇంత పవర్ తట్టుకోలేరు వాళ్ళ వొంటికి మంచిది కాదు.
జయ- సారి! ఏదో ఆవేశంలో చేశాను.
నేను-దానికి విరుగుడు ఉందా?
జయ-ఉంది. లోపల పద వెల్దం.
నేను-అలాగే.(అని లోపలికి వెళ్ళి విరుగుడు మందు పాటు నిద్ర మందు  తీసుకుని వాళ్ళకి ఎక్కించి వాళ్ళని  క్లీన్ చేసి లోపలకి తీసుకువచ్చాను. మత్తు వల్ల వెంటనే పడుకుండిపోయారు. నేను క్యామ్,ఫోన్ తీసుకుని వచ్చి “ఎప్పుడు లేస్తారు”
జయ- ఇంకా పొద్దున్నే లేస్తారు
నేను-ok పొద్దున వాళ్ళు లేచే టైమ్ కి నువ్వు వాళ్ళ మద్య బట్టలు లేకుండా ఉండాలి. ఎలాగంటే “రాత్రి ఏదో జరిగింది అని కాకుండా, వాళ్ళు అనుకున్నదే జరిగింది.” అనిపించాలి. “సరే అలాగే చేస్తాను” నాకు లెట్అవ్వడం తో తనకి బాయ్ చెప్పి ఇంటికి వచ్చి క్యామ్ లో ఉన్న వీడియోని ల్యాప్ టాప్ లో సేవ్ చేసి క్యామ్ లో దాన్ని డిలీట్ చేసేసి “ఒక పని అయ్యింది” అనుకుని నిద్రపోయాను.
నేను వెళ్ళిన తరువాత జయ ఒకసారి పూకుని చూసుకుని షాక్ అయ్యింది. పూకూ మీద రక్తం ఉంది, పూకూ అక్కడక్కడ కోసుకుపోయింది. వాల్ల మద్యనే పడుకుని(వీళ్ళ ముగ్గురు కలసి చేసిన ఇంతలా కోసుకుపోయేది కాదు ) అని నవ్వుకుని నిద్ర పోయింది. తెల్లవారు 4గం!!కి జయాకి మేలుకువచ్చింది. వాళ్ళు తనపక్కనే మత్తు నిద్రలో ఉన్నారు.తను కొద్దిగా పైకి లేచి మణి కాలుని మెల్లగా పట్టుకుని రోని మీద వేసి యధావిధిగా నిద్ర నటిస్తూ పడుకుంది. కొద్దిసేపు తరువాత కాలు తన మీద ఉండటం వల్ల రోనికి మేలుకువ వచ్చింది.  రోని లేచి పక్కనే ఉన్న మణి,అలీ ని లేపడు. ముగ్గురు లేచిన తరువాత వాల్ల గుద్దల్లో నొప్పి, వాళ్ళ మొడ్డల మీద రక్తం, పక్కనే పూకూ మీద రక్తం తో జయ, వాళ్ళకి ఏమి అర్దం కాలేదు.
రోని-బావ రాత్రి దీనికి నరకం చూపించాం అనుకుంటా దాని పూకునిండా రక్తం చూశావా?
అలీ-(పూకూ మీద రక్తం చూసి గర్వంగా)అవును. కానీ నా మొడ్డ నొప్పిగా ఉంది. టాబ్లెట్ పవర్ వల్ల అనుకుంట.
మణి- అవును.తెల్లవారుతుంది మనం వెళ్లిపోవాలి  అందరూ బట్టలు వేసుకోండి(నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది).
జయ నిద్ర నటిస్తూ వాళ్ళ మాటలు వింటుంది. ముగ్గురు మనసుల్లో ఒకటే జరుగుతుంది గుద్దలో నొప్పి గురుంచి చెపితే పరువు పోతుంది అని.  వాళ్ళు ముగ్గురు బట్టలు వేసుకుని జయాని కదిపారు.
జయ-(వెనక్కి జరుగుతూ,ఏడుపు నటిస్తూ)వద్దు……. వద్దు…… నా వల్ల…..కాదు……నాకు……ఓపిక…..లేదు…….
మణి-(నా డౌట్ తీరిపోయింది) ఏయ్ ఇంకో రౌండ్ వేద్దామ?
జయ- ఇప్పటికే నా పూకూ లోపల కోసుకుపోయింది. ఇంకో రౌండ్ అంటే నేను చచ్చిపోతాను.(ఏడుపు నటిస్తూ)
రోని-(గర్వంగా)మేము వెళ్తున్నామ్. మళ్ళీ వస్తాం రెడీగా ఉండు.  అని ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు.
జయ తలుపు వేసి నవ్వుకుని గెంత గానే పూకులో నొప్పి వచ్చి కూర్చునిపోయింది. మనసులో “నువ్వు ఒక్కడివి చేసినదానికి, వాళ్ళు ముగ్గురు చేశారని సంతోష పడుతున్నారు. ఇలా కాదు ఈసారి ఎలాంటి అడ్డు లేకుండా చేసుకోవాలి.”(సిగ్గుపడుతూ ) మెల్లగా లేచి మంచం మీద పడుకుంది.
అలీ-దారిలో) బావ వీడియో తీశావా?
రోని-ఆర్రే మర్చిపోయాను రా  ఈసారి తీద్దాం. మళ్ళీ ఎప్పుడు?
మణి-మన పెళ్లిళ్లు అయ్యిన తరువాత అప్పుడు చూద్దాం.

 please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Verification: f45dbc2ded1d3095
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d bloggers like this: